Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg"

Transcriptie

1 Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg aan de hand van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) Carolien J. W. H. Bruijnen, MSc Promovendus Vincent van Gogh

2 Hoe vaak komen cognitieve stoornissen voor in de verslaafde populatie? Is de MoCA-D een geschikte screener om deze cognitieve stoornissen aan de voordeur van de behandeling vast te kunnen stellen?

3 Ontwikkeling van de MoCA (Nasreddine et al. (2005)) De Mini Mental State Examination (MMSE) is een veelvuldig gebruikt instrument in de geriatrische populatie, voor de detectie van Alzheimer Dementie (AD) MMSE is niet sensitief genoeg voor het detecteren van Mild Cognitive Impairment (MCI) Eerste versie MoCA ontwikkeld op basis van domeinen die het meest zijn aangetast in MCI Uitgebreid klinisch gebruik gedurende vijf jaar, resulteerde in MoCA Version 7.1, welke acht cognitieve domeinen meet: Executieve functies Visuospatiële vaardigheden Aandacht, concentratie en werktempo Taal Korte termijn geheugen Oriëntatie

4 Montreal Cognitive Assessment Nederlandse versie 7.1

5 Eerder onderzoek in de verslaafde populatie Copersino (2009): Zocht een efficiënte manier om cognitieve stoornissen bij patiënten met Substance Use Disorders (SUD) vast te stellen Bij 20% van de SUD patiënten (N = 60) werd middels een Gouden Standaard NPO cognitieve stoornissen vastgesteld Op basis van de MoCA werd 38% als cognitief gestoord geclassificeerd De MoCA classificeerde 75% van de cognitieve stoornissen correct Wester (2013): Onderzocht het onderscheidend vermogen van de MoCA tussen patiënten met Korsakov syndroom (KS), patiënten met Alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen (ACS), en gezonde controles (GC) De gemiddelde MoCA totaalscore was significant verschillend tussen alle groepen (zie tabel) GC (n = 33) ACS (n = 26) KS (n = 20) MoCA Totaalscore M (SD) (2.0) (3.8) (3.7)

6 Rationale huidig onderzoek Naar schatting heeft 50% van alcohol verslaafden significante cognitieve tekorten Cognitieve stoornissen betreffen vooral: Geheugen Executieve functies Visuospatiële perceptie Vrouwen en adolescenten zijn meest vatbaar voor negatieve effecten van alcohol Cognitieve stoornissen zijn van grote invloed op behandelsucces, nazorg en algemeen dagelijks functioneren Er is veel minder bekend over andere verslavende middelen buiten alcohol

7 Onderzoeksdoelen Bruikbaarheid onderzoeken van de MoCA-D als screener van cognitieve stoornissen aan de voordeur van de verslavingszorg Prevalentie bepalen van cognitieve stoornissen bij mensen die zich met een middelenverslaving aanmelden voor behandeling / diagnostiek Sensitiviteit en specificiteit van de MoCA vaststellen ten opzichte van een voor dit onderzoek samengesteld Gouden Standaard NPO De verschillende cognitieve domeinen van de MoCA relateren aan de verschillende taken uit het Gouden Standaard NPO

8 Methode: participanten Vier grote verslavingszorg instellingen in Nederland verzamelen momenteel data voor het onderzoek: IrisZorg Vincent van Gogh Tactus Novadic Kentron Er zijn twee deelstudies: Prevalentie: Bij 800 patiënten, leeftijd jaar, aangemeld wegens middelenafhankelijkheid en / of misbruik, wordt bij intake MoCA-D versie 7.1 afgenomen Validatie: Bij minimaal 100 patiënten uit de prevalentiestudie wordt, na ongeveer 6-8 weken, het Gouden Standaard NPO afgenomen, met daarin MoCA-D parallelversie 7.2 Exclusie: wanneer afname en / of scoring van de MoCA onmogelijk blijkt

9 Methode: procedure Voorafgaand aan de dataverzameling zijn alle medewerkers getraind in afname van de MoCA Instructies Scoring Mogelijke valkuilen en veel voorkomende fouten Naast MoCA versie 7.1 zijn ook verzameld: Demografische gegevens MATE (Meten van Addicties in Triage en Evaluatie) Abstinentie / gebruik van week voorafgaand aan intake Schriftelijk toestemming voor deelname aan intake en / of NPO Deelname mag op elk moment ingetrokken worden Drie versies en bijbehorende instructies van de MoCA-D zijn te vinden op

10 Methode: instrumenten Intake: Demografische gegevens MATE Abstinentie MoCA 7.1 Gouden Standaard NPO: MoCA 7.2 WAIS-IV Blokpatronen, Overeenkomsten, Cijferreeksen Cognitive Screening Test (CST) 15 Woordentest (vorm A) Trail Making Task (versie D-KEFS) Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV) Stroop Kleur Woord Test Complex Figure Test (Rey)

11 Voorlopige sample 283 aangemelde patiënten: 135 IrisZorg 96 Vincent van Gogh 11 Novadic Kentron 41 Tactus 11 Gokken 1 Porno 1 Geen toestemming 1 MoCA tijdens behandeling 3 MoCA niet af te nemen N = 266 Alcohol n = 152 Cannabis n = 52 Opiaten n = 13 Cocaïne n = 23 Stimulantia n = 10 Ecstasy, Sedativa en andere middelen n = 3 (Voorlopig) onbekend middel n = 13

12 Demografische gegevens 76,3 % man 61,3 % niet aan het werk 48,1 % abstinent gem. 35,72 dagen 48,5 % alleenstaand 40,2 % eerder behandeld 62,6 % Verhage 4 of 5

13 Demografische verschillen tussen verslaving Geen significante relatie tussen verslavend middel en geslacht Over het geheel meer mannen Χ 2 (4) = 7.46, p >.05 Significante relatie tussen verslavend middel en abstinentie Minder abstinentie bij cannabis verslaving Meer abstinentie bij cocaïne verslaving Χ 2 (4) = 13.47, p <.05 Significante relatie tussen verslavend middel en het hebben van een baan Minder werk bij opiaat verslaving Χ 2 (4) = 9.87, p <.05 Significante relatie tussen verslavend middel en eerdere behandeling(en) Vaker eerdere behandeling bij opiaat en cocaïne verslaving Χ 2 (4) = 10.23, p <.05

14 Leeftijd Alcohol Cannabis Opiaten Cocaïne Stimulantia Er is een significante relatie tussen verslavend middel en leeftijd Welch s F (4, 37.40) = 35.94, p <.001 Alcohol ouder dan cannabis, cocaïne en stimulantia (alle ps =.000) Er is een significante relatie tussen leeftijd en MoCA totaalscore r = -.28, p (1-tailed) <.001

15 Hoe vaak komen cognitieve stoornissen voor in de verslaafde populatie? Op basis van MoCA uitslag wordt GEEN diagnose gesteld Score lager dan 26 wordt beschouwd als afwijkend Geen correctie voor opleiding toegepast Alcohol (n = 152) Cannabis (n = 52) Opiaten (n = 13) Cocaïne (n = 23) Stimulantia (n = 10) Totaal (N = 266) MoCA Totaalscore M (SD) 24,39 (3,33) 25,42 (2,74) 23,46 (4,16) 25,04 (2,53) 25,70 (1,89) 24,63 (3,20) MoCA Domeinscore M (SD) Executief functioneren (0-4) 2,66 (1,08) 2,81 (1,14) 3,08 (0,95) 2,83 (0,89) 2,70 (0,82) 2,73 (1,06) Visuospatiële vaardigheden (0-4) 2,97 (0,94) 3,08 (0,79) 2,54 (0,78) 3,13 (0,76) 3,10 (1,20) 2,98 (0,91) Aandacht, concentratie en werktempo (0-6) 5,40 (1,01) 5,44 (0,90) 5,08 (1,50) 5,61 (0,78) 5,40 (0,70) 5,42 (0,97) Taal (0-6) 4,95 (0,94) 5,04 (0,99) 5,15 (0,90) 4,91 (0,67) 5,60 (0,70) 4,98 (0,94) Geheugen (0-5) 3,14 (1,56) 3,85 (1,00) 2,54 (1,81) 3,13 (1,52) 3,80 (0,92) 3,28 (1,47) Oriëntatie (0-6) 5,76 (0,50) 5,75 (0,48) 5,69 (0,86) 5,83 (0,49) 6,00 (0,00) 5,77 (0,51) Geen significant effect van verslavend middel op MoCA totaalscore F (4, 245) = 1.87, p >.05

16 Hoe vaak komen cognitieve stoornissen voor in de verslaafde populatie? 80% 70% 60% 50% 56% 57% 69% 61% 40% 30% 46% 40% 26 < 26 20% 10% 0% Totaal Alcohol Cannabis Opiaten Cocaïne Stimulantia Er is geen significante relatie tussen verslavend middel en behalen cut-off Χ 2 (4) = 4.08, p >.05

17 Invloed van opleiding Nasreddine et al. (2005) vond dat opleiding van invloed was op MoCA prestaties Bij 12 jaar of minder opleiding 1 punt extra Johns et al. (2008) vond een nog grotere invloed van lage opleiding Bij 4-9 jaar opleiding 2 punten extra Bij jaar opleiding 1 punt extra Wu, Wang, Ren & Xu (2013) suggereren dat de MoCA score aangepast moet worden afhankelijk van het opleidingsniveau, om effectiviteit van het instrument te verbeteren Echter: vertaalt aantal jaren opleiding zich op dezelfde manier naar ons eigen opleidingssysteem? Daarnaast betreffen bovenstaande onderzoeken andere populaties

18 Invloed van opleiding Hochstenbach et al. (2003) heeft op onderstaande manier een vergelijking gemaakt Verhage opleidingscode Aantal jaren opleiding 1 (< 6 klassen lager onderwijs) 2 (6 klassen lager onderwijs) 3 (> 6 klassen lager onderwijs) 4 (Lager beroepsonderwijs) 5 (Middelbaar beroepsonderwijs) 6 (Hoger beroepsonderwijs) 7 (Universitair Master onderwijs) < 6 (Lager onderwijs) > 18 (Universiteit)

19 MoCA totaal (M) Opleiding Verhage opleidingscode Significante relatie tussen opleiding en MoCA totaalscore F (4, 237) = 7.51, p <.001 r =.34, p (1-tailed) <.001 Geen significante relatie tussen verslavend middel en opleiding F (4, 237) = 1.61, p >.05

20 Hoe vaak komen cognitieve stoornissen voor in de verslaafde populatie? Gecorrigeerd voor opleiding 80% 70% (56% 57% 46% 69% 61% 40%) 60% 50% 54% 40% 30% 44% 45% 37% 44% 30% 26 gecorr < 26 gecorr 20% 10% 0% Totaal Alcohol Cannabis Opiaten Cocaïne Stimulantia Nog steeds geen significante relatie tussen verslavend middel en behalen cut-off, na correctie voor opleiding Χ 2 (4) = 2.39, p >.05

21 Conclusie resultaten Hoe vaak komen cognitieve stoornissen voor in de verslaafde populatie? Met correctie volgens Nasreddine et al. (2005): 44% van alle aanmeldingen in de verslavingszorg scoort onder de norm van 26 punten Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de MoCA totaalscore Maar ook: Hoe hoger de leeftijd, des te lager de MoCA totaalscore Opiaat verslaafden scoren gemiddeld het laagst op de MoCA Domeinen oriëntatie en aandacht, concentratie en werktempo zijn over het algemeen het minst afwijkend

22 Wat kunnen we zeggen over de verslaafde populatie? Meeste verslaafden zijn mannelijk Meest voorkomende verslaving is alcohol Jongste verslaafden zijn verslaafd aan cannabis of stimulantia Ongeveer de helft van verslaafden zijn abstinent bij intake Opiaat en cocaïne verslaafden hebben vaker dan andere verslavingen eerder behandeling gehad voor hun verslaving Opiaat verslaafden hebben geen werk

23 Wat vraagt om uitgebreider onderzoek? Kan de cut-off score gevonden door Nasreddine et al. (2005), zonder meer toegepast worden In Nederland In de verslaafde populatie Is de toegepaste correctie voor opleidingsniveau betrouwbaar en valide binnen ons opleidingssysteem Wat is de invloed van onder invloed zijn op de MoCA score Hoe relateren de scores op de MoCA zich tot uitgebreid neuropsychologisch onderzoek Is het instrument klinisch toepasbaar voor het bepalen van een behandeltraject

24 Dank voor jullie aandacht!

Effectevaluatie van het cognitief revalidatieprogramma BreinGrepen

Effectevaluatie van het cognitief revalidatieprogramma BreinGrepen Effectevaluatie van het cognitief revalidatieprogramma BreinGrepen Drs. B.P.J. Dijcks Dr. S.M.C. Rasquin Drs. I. Winkens Drs. S.F.M. Bouwens Dr. C.M. van Heugten Hoensbroek/Utrecht: Vilans, februari 2008

Nadere informatie

SAMENVATTING In deze studie wordt de factor intelligentie onderzocht op drop-out gedrag bij cliënten van de Forensische verslavingskliniek Piet Roorda, onderdeel van Tactus Verslavingszorg. De populatie

Nadere informatie

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving Eindrapport Effectevaluatie van de behandeling van alcoholverslaving door SolutionS Center Voorthuizen Auteurs G.J. Meerkerk T.M. Schoenmakers W.J.C. van Ansem D. van de Mheen Effectevaluatie van de behandeling

Nadere informatie

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L.

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. Kraanen Samenvatting Criminaliteit is een belangrijk probleem en zorgt

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Een Dubbele Diagnose.

Een Dubbele Diagnose. Een Dubbele Diagnose. Een inventarisatie van de prevalentie van As I en As II problematiek binnen de verslavingszorg Tessa Stutterheim (0181773) Een Dubbele Diagnose. Een inventarisatie van de prevalentie

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/56016

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Bijlage 5. Assessment van middelenmisbruik bij psychiatrische patiënten. Een literatuurstudie

Bijlage 5. Assessment van middelenmisbruik bij psychiatrische patiënten. Een literatuurstudie Bijlage 5 Assessment van middelenmisbruik bij psychiatrische patiënten Een literatuurstudie M.C. Kerkmeer V.M. Hendriks Parnassia Addiction Research Centre, september 2003 172 Resultaten Scoren > Dubbele

Nadere informatie

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB GHB detoxificatie met farmaceutische GHB 2013 Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen, www.nispa.nl De GHB monitor is tot stand gekomen in bestuurlijke

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet: http://www.ivv.nl

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST

VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST VALIDATIE VAN EEN ONLINE ZELFRAPPORTAGEVRAGENLIJST AFSTUDEERSCRIPTIE JULIANE MENTING Universiteit Twente Tactus Verslavingszorg Amarum, specialistisch centrum voor eetstoornissen Validatie van de EdB-diagnoselijst

Nadere informatie

Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg

Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg korte bijdrage Vijf jaar routine outcome management in de ambulante verslavingszorg s.c.c. oudejans, g.m. schippers, m.e. spits, m. stollenga, w. van den brink achtergrond In het project Benchmark Leefstijltraining

Nadere informatie

Internet inclusief Bespreking resultaten veldonderzoek ii03

Internet inclusief Bespreking resultaten veldonderzoek ii03 Internet inclusief Bespreking resultaten veldonderzoek ii. MMSE als basis indicator De onderzoeksgroep Internet Inclusief is er zich van bewust dat er zo een grote variatie in cognitieve beperkingen bestaat,

Nadere informatie

Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog

Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog PEN, 4 maart 2011 Neuropsychologische Diagnostiek Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog mphh@kabelfoon.nl Scientist-practitioner VERWIJZING DIAGNOSTISCHE CYCLUS (de Bruyn) KLACHTENANALYSE PROBLEEMANALYSE

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

Hepatitis C in de verslavingszorg

Hepatitis C in de verslavingszorg Esther Croes Clary van der Veen Hepatitis C in de verslavingszorg De effectiviteit van de hepatitis C informatiecampagne Trimbos-instituut, Utrecht 2012 Colofon Projectleiding Dr. Esther Croes Projectuitvoering

Nadere informatie

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong

Nijmegen, april 2010. Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien H. de Weert-van Oene Cor Verbrugge Cor A.J. de Jong Monitor Intramurale Motivatie Centra Rapportage 9 Nijmegen, april Gerdien

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving

C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving C-VAT 2.0 Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving Tony van Rooij Tim Schoenmakers Dike van de Mheen Colofon C-VAT 2.0. Klinische toepassing en validatie van een assessment

Nadere informatie

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding Diagnostiek Voorwoord Inleiding Intelligentie en aanpassingsvermogen o Definities van licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid o Intelligentie Beschikbaar testmateriaal Inschatten van het IQ op

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie