Spel tussen Amusement & Kunst DE VERBEELDING VAN CULTUUR IN GAMES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spel tussen Amusement & Kunst DE VERBEELDING VAN CULTUUR IN GAMES"

Transcriptie

1 Spel tussen Amusement & Kunst DE VERBEELDING VAN CULTUUR IN GAMES

2 Spel tussen amusement en kunst De verbeelding van cultuur in games Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de rector magnificus prof. dr. E. Sterken en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2015 om uur door Jef Folkerts geboren op 19 juni 1957 te Groningen Lay-out: Ids Kooistra Print: Grafimedia, FacilitairBedrijf RUG, Groningen ISBN: (boek) ISBN: (eboek) IV V

3 Promotor Prof. dr. B.P. van Heusden Beoordelingscommissie Prof. dr. J.F.F. Raessens Prof. dr. J. Jansz Prof. dr. A.M.A. van den Oever VI VII

4 VOORWOORD De meest eenvoudige en vaakst geciteerde definitie van een verhaal stamt van Aristoteles: een verhaal is opgebouwd uit een begin, een midden en een slot. Voor de proloog van het verhaal rond dit proefschrift neem ik u even mee terug naar de jaren 70. Oranje vloerbedekking, bruine bank, schrootjes aan de wand, en mijn ouders fervent klaverjassers die op een prachtige dag thuiskomen met Pong: digitaal tafeltennissen op de televisie. Ondanks de minimalistische zwart-witvormgeving veroorzaakte die allereerste interactieve multimedia-beleving een aardverschuiving in mijn denkraam: je draaide aan een knopje en er bewoog iets op het scherm! We raakten er bedreven in, ontwikkelden behendigheid en speltactiek, speelden toernooien en waren in onze nopjes met dit nieuwe speeltje. Valsspelen was onmogelijk, want Pong hield de stand bij, en Pong was onpartijdig. Pas halverwege de jaren 80 we zitten nog steeds in de proloog kwam ik opnieuw met games in aanraking. Een vriend troonde me mee naar arcade-paleizen vol blinkende speel automaten. Het waren niet alleen de interactie, de uitdaging en de beloning van misschien 5 minuten extra speeltijd die mij telkens deden terugkomen. Aan veel van die arcade-games was iets toegevoegd dat nog sterker dan Pong tot mijn verbeelding sprak: een verhaal, een omgeving, personages, gebeurtenissen, dialogen. Eenmaal in de nagebouwde cabine van een X-wing Fighter uit Star Wars werd je Luke Skywalker zelf, die stoutmoedig de trench van de Death-Star invloog. Als je de vele obstakels en raketten wist te ontwijken moest je helemaal aan het eind je bom droppen, rechtstreeks op de kern. En dan moest je nog maar zorgen dat je jouw fighter op tijd weer omhoog kreeg, om als de sodemieter ver uit de buurt van dat exploderende Dark Force-schip te komen. Er komt schot in de zaak als we bij de beschrijving van mijn wetenschappelijke carrière belanden. Na een colloquium doctum, een propedeuse Nederlands en de studie Kunst en Kunstbeleid, we schrijven 1994, had ik het gevoel dat mijn academisch avontuur al ten einde was. Ik kon niet bevroeden dat het nog maar de proloog was van wat ik hier vertel. Omdat ik voor die studie een pc nodig had ze raakten eind jaren 80 net in zwang kon ik voor het eerst ook thuis gamen. Vaak tot in de late uurtjes stelde ik mijn zenuwen en mijn verbeelding bloot aan de eerste 3D-games als Doom, Quake en Unreal. Dat je met zo n pc ook heel productief kon zijn met het maken van websites, 3D-animaties en videomontage was mooi meegenomen. Geïnspireerd door creatieve geesten in mijn omgeving belandde ik uiteindelijk in een warm en kunstzinnig bad op de kunstacademie te Kampen, als werkplaatsassistent multimedia. De eerder gezaaide kiemcel voor dit proefschrift moet in die prettig gestoorde artistieke ambiance tot wasdom zijn gekomen. Want daar groeide langzaam maar zeker mijn ambitie om te duiden wat ik ervoer bij dat gamen. Hoe was het mogelijk dat zoveel mensen, jong en oud, ongeschoold of academicus, zich door die games lieten vermaken, terwijl deze verbeeldingsvolle spelvorm door niet-gamers nog vaak als geestloos tijdverdrijf werd weggezet? Het zal tussen 2001 en 2003 zijn geweest dat de eerste nog ongerichte ideeën voor dit proefschrift aan de oppervlakte kwamen. Via de inzichten van Murray, Manovich en De Mul over nieuwe media en games, over spel, over nieuwe manieren van vertellen kregen die ideeën al wat meer gestalte. En dat leidde me weer naar mijn doctoraalscriptie, waarin ik vooral was getroffen door de willekeur in het cultuurpolitieke onderscheid tussen wat amusement is en wat kunst. Promoveren op een onderwerp dat beide domeinen verbindt, dat vond ik een mooie ambitie, die echter voor iemand die de aio-leeftijd al even is gepasseerd niet makkelijk te realiseren bleek. Toen ik via een hbo-docentschap uiteindelijk toch aan het leeuwendeel van dit verhaal kon beginnen, voelde dat als een epic win: ik had het eerste level gehaald! Ik ben de Hanzehogeschool, haar bestuur, en natuurlijk mijn eigen instituut voor Communicatie, Media & IT dan ook dankbaar en erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Maar het verhaal van mijn promotieonderzoek kon onmogelijk aanvangen zonder een promotor die mijn ideeën steunde. Onder invloed van zijn expertise en zijn geduldige, ingetogen aard ging ik soms bijna geloven dat ik het helemaal zelf was die handen en voeten gaf aan dit onderzoek. En hoewel dat voor een deel ook zo is, had ik dit proefschrift nooit zo kunnen schrijven zonder mijn mentor Barend van Heusden. Zonder zijn cultuurwetenschappelijk fundament rond kunst en cognitie was ik niet in staat geweest om zo n onderscheidend perspectief te kiezen, waarmee ik mijn diffuse gedachten uiteindelijk in de beoogde academische en theoretische vorm kon gieten. Het zou pedant zijn om mijzelf na dit promotieonderzoek een ervaren onderzoeker te noemen. Wel durf ik te beweren dat ik dankzij Barend een scherper onderscheidingsvermogen heb ontwikkeld, een nadrukkelijker besef van de nuances in taal, en een gezonde twijfel aan stelligheid en objectiviteit als het gaat om wetenschappelijke kennis. Het is dan ook Barend aan wie ik mijn grootste dank wil uitdrukken (al weet ik dat hij niet van poespas en grote woorden houdt). Met veel plezier kijk ik terug op onze gesprekken, die mij steeds weer hebben gemotiveerd en opgetild. Natuurlijk wil ik ook de andere personages uit dit verhaal niet tekort doen. Alle mensen die mij hebben gesteund, geïnspireerd, aangemoedigd of getroost, mij bij tijd en wijle van kritische feedback hebben voorzien, en die mij in mijn zwakke momenten die volgens mij trouwens zeldzaam waren, want wat was het leuk om te doen! nieuwe energie of bevestiging verschaften. Ik denk aan (ex)collega s zoals Nick Degens, Eelco Braad, Jelle de Boer, Harro Leupen, aan voormalig lectoren Koos Nuijten en Wouter van den Hoogen, en aan Jeanine Deen, die binnen ons instituut de stimulerende intervisiebijeenkomsten Onder Promovendi organiseerde. Tot besluit denk ik aan de collega s die ik niet allen bij naam zal noemen, maar die wel een rol hebben gespeeld in dit verhaal. Ook aan hen is dit dankwoord gericht. Dan kom ik bij de mensen die nog wat dichter bij mij staan, mijn vrienden, van wie ik sommigen al 25 jaren of nog langer ken, en natuurlijk mijn familie. Ook jullie dank ik voor de steun en het geduld dat jullie met mij hebben gehad. Elke promovendus zal het beamen: op sociaal gebied wil er nu eenmaal wel eens wat bij inschieten. En als laatste, maar zeker niet als minste dank ik mijn lief Oike, die er altijd voor me was, maar die me ook steeds alle ruimte liet om mijn eigen gang te gaan, om het verhaal van deze studie met hart en ziel te doorleven. Mijn promotie was al die jaren onmiskenbaar een obstakel voor tal van leuke uitjes, weekendtrips, vakanties en weet ik wat al niet meer. Het kwam eigenlijk wel goed uit dat je zelf ook studeerde, steeds met grote betrokkenheid en overgave, wat je al snel daarna opnieuw mocht laten zien in een boeiende en veeleisende baan. Ik kan niet beloven dat vanaf nu alles beter wordt, maar we zullen ongetwijfeld in de gelegenheid zijn er wat vaker opuit te trekken, de wijde wereld in. Het verhaal is af, het spelen begint. VIII IX

5 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VIII 1. INLEIDING Projectkader: betekenisgeving, verbeelding en reflectie Onderzoeksdoel: betekenisgeving, verbeelding en mimesis bij games Onderzoeksmodel en onderzoeksvragen Onderzoeksstrategie en -methodiek Wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis en context Evolutie of revolutie in wetenschappelijke aandacht? Maatschappelijke context Overzicht en hoofdstukindeling THEORETISCH KADER Videogames gedefinieerd De magische cyclus van game en gameplay Semiosis, verbeelding, mimesis Narratieve verbeelding in games Mimesis en realisme Games als amusement en games als kunst GAMES ALS AMUSEMENT EN GAMES ALS KUNST Experts over games als kunst Mimesis in Fable II Mimesis in Bioshock Mimesis in Heavy Rain Indie-games en artistieke verbeelding EMPIRISCH ONDERZOEK Inleiding Generieke deel Analyse empirische data Bioshock, Fable II en Heavy Rain Zetten specifieke situaties aan tot semiosis of reflectie? Vinden respondenten Bioshock, Fable II en Heavy Rain een kunstgame? Analyse empirische gegevens indie-games Braid & The Path Inhoudelijke respons open vragen Conclusies empirische studie betekenisgeving en verbeelding bij games Conclusies gamespecifieke resultaten SPEL EN VERBEELDING IN GAMES Een analysemodel Fable II Bioshock: globale beschrijving en synopsis Heavy Rain: globale beschrijving en synopsis VERBEELDING IN GAMES DOOR NARRATIE Fictie versus non-fictie Analyse Fable II Analyse Bioshock Analyse Heavy Rain CONCLUSIES EN DISCUSSIE Discussie Slotwoord 285 REFERENTIES 287 BIJLAGEN 296 Bijlage A: Omzetcijfers en demografie 296 Bijlage B: Overzicht gamereview-sites & fora voor werving deelnemers enquête 297 SAMENVATTING 299 SUMMARY 306 X XI

6 Spel tussen Amusement en Kunst 1. INLEIDING Oakfield, Albion Terwijl je de honderduit babbelende Hannah (The Hammer) een grot in volgt, speelt het even door je hoofd of dit al die ontberingen wel waard was. Is dit haar nu echt, de monnik die je van zieneres Theresa moet opsporen? Je bent op zoek naar de grote helden van Albion, en wat tref je hier aan? Een vanuit haar religieuze opdracht tot pacifisme gedwongen non met een onverholen agressieve inborst, niet schuw van cynisme en prietpraat. In je poging haar vader, de abt van Oakfield te bereiken ben je door struikrovers belaagd, door sluipschutters beschoten, heb je kwaadaardige kobolds en kevers zo groot als kraaien met zwaard en boog getrotseerd om het zoontje van een wildvreemde uit een grottenstelsel te redden, heb je magische krachten aangeleerd en tegen het kwaad gebruikt. Maar het bleek niet voldoende om de man te overtuigen van je goede wil en intenties. Voor hij bereid was je zijn dochter Hannah toe te vertrouwen, moest je jezelf bewijzen in een missie van bedenkelijke eer: maak het door bandieten geterroriseerde Oakfield weer leefbaar. En ook die opdracht nam je zonder morren aan, omdat je wist dat je niet anders kon. Ronddolend door de grot denk je met onbehagen terug aan de vervloekte dag waarop Lord Lucien koelbloedig jouw onschuldige zus Rose uit het niets met een welgemikt pistoolschot doodde, alleen om te testen of zij niet een van de grote helden van Albion is. Je denkt terug aan die adellijke verschijning uit het imposante kasteel Fairfax in Bowerstone, een welbespraakte man waarvan je hoopte dat hij jullie uit je armoedige weeskindbestaan zou verlossen, maar die ook jou neerschiet voor dezelfde test, waardoor je als een lappenpop achterover door het venster tuimelt, naar beneden suist en hard op de kinderkopjes klapt. Je denkt terug aan diezelfde dag waarop de blinde zigeunerin Theresa jou halfdood van de straat plukte en in haar woonwagen oplapte en verzorgde. Totdat je groot en sterk genoeg was om je te wreken, om Albion met hulp van de helden te verlossen van de tiran die alle licht omzet in duistere energie. En nu loop je hier door een akelige grot, die babbelzieke Hannah achterna met, tegen beter weten in, een klein beetje hoop dat ze de voorspelling van Theresa waar kan maken. Deze episode uit de role-playing game (rpg) Fable II (Lionhead, 2008) laat zich lezen als een verhaal, als een humoristisch sprookje met een donkere ondertoon. De game heeft wel iets weg van een interactieve sprookjesfilm, inclusief sfeervol gecomponeerde filmscore. Als plotbeïnvloedend speler ben jij aanvankelijk het meisje (of jongetje, afhankelijk van je keuze), en later de vrouw die tijdens haar speurtocht naar de helden aan morele keuzes wordt onderworpen, keuzes die van invloed zijn op de ontwikkelingen in de spelwereld: hoe word je bejegend door andere personages, hoe ontwikkel jij jezelf verder, welke mensen trek je aan en welke stoot je af, ontwikkelt de wereld zich ten goede of ten kwade, hoe ga je er zelf uitzien? En ten slotte, niet het minst belangrijk, bereik je je doel, ben je in staat wraak te nemen, het land te verlossen en het oorspronkelijke evenwicht te herstellen? 12 1

7 1. Inleiding Spel tussen Amusement en Kunst met een mes van minstens een halve meter. Ik wissel noodgedwongen van wapen, en doe haar nog een mooi gaatje cadeau, precies tussen die twee andere. Zo hobbel ik nog een tijdje door, soms behoedzaam manoeuvrerend, soms snel-snel-snel door lange gangen waar onmenselijk krijsen je de creeps bezorgt. Soms ontneemt de overweldigende blik op Rapture je bijkans de adem, met al haar majestueuze art deco-design. En soms neemt zo n sluipende Splicer je bij verrassing toch te grazen, en verruil je het tijdelijke voor het eeuwige. Dat eeuwige duurt echter slechts enkele seconden: voor je tot twee kunt tellen respawn je in een vita-chamber, en vervolg je als herboren je pad. Totdat je een zaal binnengaat waar een Little Sister in doodsangst terugdeinst voor een dokter met louter waanzin in zijn kop. Net als je denkt mooi, nieuwe Adam, en dat varkentje zal ik wel even wassen, vliegt er een kogel dwars door de dokter heen. Vanaf het balkon boven in de zaal roept dokter Tenenbaum je toe, in haar Russisch-Duitse tongval: doe het niet, laat mijn meisjes leven, ik ken andere manieren om je te helpen, de meisjes zijn goed. En alsof de duvel ermee speelt heeft Atlas er lucht van gekregen, want die moedigt je via de radio aan om het kleine meisje toch vooral te oogsten, het is immers je enige kans om het vege lijf te redden. Dood haar, oogst die Adam! Nee ze zijn goed, die meisjes! Ach, mijn jongen, spaar haar leven! Wat doe ik nu, wat moet ik? Wie geloof ik, wie vertrouw ik? En je beseft voor het eerst dat hier in Rapture misschien wel niets is zoals het lijkt. Little Sister en Big Daddy Rapture, 1960, Atlantische Oceaan Gauw maken dat ik wegkom nu. Er is geen beginnen aan, tegen die massieve Big Daddy met zijn pantserpak kan ik niet op. Ik zet het op een lopen, met het opraken van mijn munitie zijn ook mijn kansen tegen deze reus verkeken. Nu moet ik een goede strategie verzinnen om de Little Sisters te oogsten, om ze dat kostbare Adam te ontfutselen, de enige grondstof voor lichaamsverbeterende Plasmids. Wil ik in deze onderzeestad Rapture overleven dan lijkt dat mijn enige optie. Als ik Atlas tenminste mag geloven, de leider van de opstand, die ik meer vertrouw dan zijn aartsvijand Ryan, al was het maar vanwege de boodschap in Ryans welkomstspeech, over hoe het afstand doen van ethische, politieke en religieuze idealen de mensheid tot verbazingwekkende hoogten kan opstuwen. Die kleingeestige moraliteit heeft ons in de bovenwereld immers louter middelmatigheid gebracht! Eerst maar weer op zoek naar nieuwe munitie of zwaardere wapens en methodes om die gasten te lijf te gaan. Maar pas op, in de ziekenzaal hangen een paar van die gemutileerde Splicers rond. Voor een enkele ampul met Adam slaan ze je zonder dralen je hersens in, om nog maar te zwijgen van wat ze daarna met je uitspoken. Sluip ik er omzichtig langs, in de ijdele hoop dat ze me niet opmerken, verspil ik er mijn laatste kogels aan, of geef ik ze met mijn Engelse sleutel een tikje op hun geperverteerde schedel? Ha, we doen het gewoon. Ik sjees er razendsnel op af voor je het weet staan ze ineens achter je, met hun glibberige motoriek die ze ook in staat stelt over plafonds en muren te bewegen en mep de eerste in een klap naar Nirwana. Zijn schril gierende echtgenote met onpeilbare gaten als ogen laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan, en hakt hysterisch op me in In de first person horror-shooter (fps) Bioshock (Levine, Hellquist, & Kline, 2008) kom je eveneens voor lastige keuzes te staan. Maar de setting, de sfeer, het tempo en de ingenieuze plotwisselingen maken dit een volstrekt andere game dan Fable II. Het is een welhaast fysieke ervaring om dit spel te spelen, emoties en hartslag lopen hoog op, en de keuzes die je maakt reiken soms niet verder dan de paar tienden van een seconde die je nodig hebt om te richten, de trekker over te halen, of om te vluchten. Vaak overleef je het niet, maar je komt snel terug. Natuurlijk bedenk je na zovele keren sterven wel nieuwe tactieken om Big Daddies en Splicers te slim af te zijn, om het verhaal verder op weg te helpen. Soms is alleen maar schieten niet de juiste oplossing. Je bent tegelijk bang en nieuwsgierig naar wat er komen gaat, naar hoe het nu allemaal werkelijk in elkaar zit. Deze spelimpressie van Bioshock is, in tegenstelling tot die van Fable, weinig sprookjesachtig. Het doet eerder denken aan een interactieve, gelaagde horror-thriller die vrijwel continu adembenemende spanning en sensatie opwekt, en een roes die misschien alleen met de ervaring in extreem gevaarlijke sporten te vergelijken is. Toch speelt ook hier de verbeelding een rol, zij het dat die door andere spelaspecten en emoties wordt gestimuleerd dan in Fable II. Net als in rpg s als Fable II kun je ook hier een sterke verwantschap met je avatar gaan voelen, ofschoon (of misschien juist doordat) je daar in first person shooters het grootste deel van de tijd niet meer van ziet dan een wapen, en de hand die dat wapen hanteert. Je bent gevoelsmatig, ook qua perspectief, niet alleen in zijn huid gekropen, je gaat je als gamer tot op zekere hoogte ook verantwoordelijk voelen voor zijn daden, en je voelt je daadwerkelijk ongemakkelijk wanneer je per ongeluk een onschuldig personage hebt uitgeschakeld. 1.1 Projectkader: betekenisgeving, verbeelding en reflectie De hiervoor geïntroduceerde games Fable II en Bioshock vertegenwoordigen twee uiteenlopende speltypes, die ik niet zonder reden naast elkaar heb gezet. Ik wil ermee laten zien dat ze elk op hun eigen wijze betekenis genereren, de verbeelding stimuleren en mogelijk 2 3

8 1. Inleiding Spel tussen Amusement en Kunst ook tot reflectie aanzetten. Video games worden primair om hun entertainmentwaarde gespeeld, om het plezier dat ze verschaffen. Voor zover we games opvatten als een vorm van cultuur, zoals ook kranten, films, toneelstukken, strips of opiniebladen dat zijn, weerspiegelen ze aspecten van de samenleving waaruit ze zijn ontstaan, of die er nu bewust en opzettelijk door de makers zijn ingestopt of niet. Een belangrijke aanleiding voor mijn onderzoek is een lang lopend debat rond de vraag of games kunst kunnen zijn. Een kunstenaar, auteur of filmmaker drukt zijn visie op de werkelijkheid of het leven uit in een concrete vorm. Het werk dat daaruit ontstaat, is een bijzondere verbeelding van (een aspect van) de werkelijkheid. De beschouwer van dit werk wordt vervolgens gestimuleerd tot een overeenkomstige verbeelding. Die reflectie door verbeelding van een betekenisproces noem ik (artistieke) mimesis. Wordt een dergelijk verbeeld bewustzijn wellicht ook al spelend door een gamer geconstrueerd, en biedt dit de mogelijkheid tot reflectie op de game als wereld, en indirect ook op de wereld van de gamer? Een tweede aanleiding is de vraag naar de verhouding tussen het spel en het verhaal, ook een van de vragen uit het zogenaamde ludologie-narratologiedebat. Hoe en in welke mate zijn spel en simulatie enerzijds en narratie anderzijds verantwoordelijk voor betekenis geving in games? Deze polemiek was vooral conceptueel, en nauwelijks gestoeld op de resultaten van empirisch onderzoek. Aangezien mijn resultaten gebaseerd zijn op onderzoek naar de ervaringen van een relatief grote groep gamers, kan mijn studie mogelijk argumenten verschaffen die de opvattingen in dit debat, waar het gaat om betekenisgeving door spel en narratie enigszins nuanceren. Een opvatting die ik in het bijzonder wil toetsen is dat gamers bij het spelen van entertainment games vooral aan de oppervlakte blijven. Ook uit eigen ervaring als docent game design kan ik beamen dat veel doorsnee gamers liever geen moeite doen om de diepere lagen van een game te doorgronden, mede omdat enige vorm van reflectie de entertainmentervaring in gevaar brengt. Op grond van game reviews, wetenschappelijke artikelen en uitingen van bekende game designers veronderstel ik dat professionele gamers daartoe sterker en vaker geneigd zijn. Met deze studie wil ik dan ook onderzoeken of het spelen van video games kan aanzetten tot reflectie, door verbeelding, op de wereld om ons heen, en of daarbij een verschil optreedt tussen reguliere en professionele gamers. Of spelen verwijzingen naar, en reflectie op de samenleving en de cultuur in games geen enkele rol, en moeten betekenisgeving, verbeelding en reflectie in deze context louter worden begrepen als een cognitief proces ten behoeve van de probleemoplossing binnen de begrenzing van het spel? een reeks hypothesen, die ik vervolgens toets in een empirisch onderzoek bij een gevarieerde doelgroep van gamers. De kernbegrippen en -verschijnselen worden nader gedefinieerd en toe gelicht in het theoretisch kader in hoofdstuk Onderzoeksmodel en onderzoeksvragen Om een heldere structuur aan te brengen in het onderzoek, en inzicht te verschaffen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces heb ik een onderzoeksmodel geconstrueerd (figuur 1), conform Verschuren & Doorewaard (2007). De eerste fase, het A-deel, biedt een overzicht van relevante theorieën uit de cultuurwetenschappen, cognitiewetenschap, ludologie, entertainment- en motivatiepsychologie, en een analyse van enkele exem - plarische games. Op basis van de literatuurstudie en de analyse formuleer ik een reeks hypothesen, die in fase B in een empirische studie bij professionele en reguliere gamers worden getoetst. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd, waarna de duiding plaatsvindt, in de vorm van conclusies en een discussie (fase C). Theorie Cognitiewetenschap Cognitieve semiotiek Cognitieve psychologie Representatietheorie Cultuurwetenschappen Kunstfilosofie Cultuurfilosofie Narratologie Fillmtheorie Ludologie Gamedesign- theorie Entertainment- en motivatietheorie Gameanalyses 3 entertainmentgames 2 indie games Reguliere gamers Hypothesen m.b.t. neiging tot en aard van verbeelding en reflectie Professionele gamers Analyse van resultaten Conclusies en discussie A B C 1.2 Onderzoeksdoel: betekenisgeving, verbeelding en mimesis bij games Het doel van deze studie is inzicht te verschaffen in de manier waarop, en de mate waarin spel- en verhaalaspecten in videogames aanzetten tot betekenisprocessen, in het bijzonder tot verbeelding, en, wellicht, tot artistieke reflectie of mimesis 1. Op basis van inzichten uit de semiotiek, cognitiewetenschap, cultuurwetenschappen en kunstfilosofie, en op basis van de analyse van enkele entertainmentgames en indiegames, formuleer ik Figuur 1: Onderzoeksmodel Onderzoeksvragen Ik formuleer hieronder eerst de hoofdvraag van mijn onderzoek, en vervolgens de afzonderlijke deelvragen, zoals ze gefaseerd in het onderzoek zullen worden beantwoord. 1 Mimesis, mi me sis /mim ezis/ de (v.); g.mv Gr. mimèsis (het navolgen) 1. nabootsing, m.n. van de natuur; 1a. (in beperkende betekenis) (als literair begrip) voorstelling, uitbeelding van de werkelijkheid in het kunstwerk (Boon, Geeraerts, & Sijs, 2005). Hoofdvraag Kunnen videogames via gamenarratie enerzijds en/of via spelaspecten anderzijds aanzetten tot betekenisgeving, verbeelding en reflectie? Zo ja, hoe? 4 5

9 1. Inleiding Spel tussen Amusement en Kunst Deelvragen A1. Theorie Wat is er vanuit de verschillende relevante wetenschapsgebieden bekend over betekenisgeving, verbeelding en reflectie in videogames? A2. Analyse Welke hypothesen met betrekking tot betekenisgeving, verbeelding en reflectie kunnen afgeleid worden uit de analyse van een beperkt aantal exemplarische videogames? B. Empirisch onderzoek Welke inzichten met betrekking tot betekenisgeving, verbeelding en reflectie in videogames biedt een empirisch onderzoek naar de praktijk van gamers? verwerken). Maar voor de toetsing van een hypothese over de verbeelding van een betekenisproces via specifieke gamegebeurtenissen is inzicht nodig in de aard en inhoud van die verbeelding en de exacte aanleiding daartoe. Dat is louter in kwalitatieve termen uit te drukken. De nadere verantwoording voor het type selectie, de steekproefgrootte, de aard van onderzoeksobjecten en de exacte aanpak van de enquête is in de inleiding van hoofdstuk 6 te vinden. De resultaten uit deze empirische studie leiden tot de beantwoording van deelvraag B. Tot slot kom ik op grond van de analyse van de onderzoeks resultaten tot een aantal conclusies, waarbij ik eerst de afzonderlijke games bespreek, om uiteindelijk meer generieke conclusies, gerelateerd aan de hoofdvraag van deze studie, te formuleren. Dit geeft een antwoord op deelvraag C. C. Analyse van resultaten en duiding (In hoeverre) worden bestaande (theoretische) inzichten, en hypothesen die voortkomen uit de analyse van exemplarische games door dit onderzoek bevestigd, dan wel ontkracht? 1.4 Onderzoeksstrategie en -methodiek Via deskresearch en literatuuronderzoek zet ik een theoretisch kader op, waarin de kernbegrippen uit het projectkader worden geanalyseerd en gedefinieerd. Vervolgens zet ik de inzichten uit dit theoretisch kader in bij een uitgebreide analyse van een aantal games (case studies). Ik gebruik ook uit de empirie verzamelde secundaire kwalitatieve gegevens, zoals uit game reviews of fora, soms met een louter informatief doel, maar soms ook ter ondersteuning bij het formuleren van hypothesen. In dit eerste deel richt ik me vooral op de beantwoording van de deelvragen A1 en A2. De hypothesen over de aard van betekenisgeving, verbeelding en reflectie door spel en verhaal, die ik op basis van de game-analyses formuleer, toets ik vervolgens in een empirisch onderzoek. Met deze empirische studie wil ik een eerste indruk geven van betekenisprocessen die een rol kunnen spelen bij het spelen van videogames. Het betreft geen uitputtende kwantitatieve studie, maar een exploratief onderzoek, met een kwalitatieve, inhoudelijke insteek. Voor de representativiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zou ik natuurlijk een zo groot mogelijke hoeveelheid respondenten willen bereiken. Omdat ik daarnaast toch ook veel persoonlijke ervaringen, opvattingen en interpretaties wil achterhalen, kies ik er bewust voor om een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling in te zetten. Als methode voor dataverzameling kies ik de survey, in de vorm van een online enquête, die in de gedragswetenschappen als een betrouwbare kwantitatieve methode geldt. Voor een adequate beantwoording van de onderzoeksvragen in deze fase (toetsing van kernhypothesen) is het van belang ook de meningen, opvattingen en interpretaties van gamers te bestuderen, en daartoe leent een kwalitatieve methode zich beter (Verschuren & Doorewaard, 2007; Saunders, Lewis, Thornhill, Verckens, & Booij, 2011). De enquête bevat dan ook een aantal kwalitatieve componenten. Dat neemt niet weg dat ik een kwantitatieve methode inzet, die mij in staat stelt data te verzamelen die via statistische analyse tot bruikbare resultaten leiden. Ter illustratie: om te toetsen of professionals meer of vaker dan reguliere gamers een bepaald type betekenisproces ervaren, kan ik niet zonder cijfermatige data (kwantitatief en statistisch te 1.5 Wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis en context Het wetenschappelijk belang van mijn studie is in eerste instantie gelegen in het inzicht dat zij vanuit cultuurwetenschappelijk perspectief kan verschaffen in de veelal nog onbekende aspecten, van de werking van games en de game-ervaring. Er is tot op heden relatief weinig, en zeker geen empirisch onderzoek gedaan naar het proces van betekenis geving en verbeelding in videogames. Op grond van de resultaten van deze studie formuleer ik ook enkele aanbevelingen voor het ontwerpen van games. Die zijn vooral theoretisch en conceptueel van aard, maar daardoor breder inzetbaar dan enkel in het domein van de entertainment games. Meer inzicht in de cognitieve aspecten van de spelbeleving kan bijvoorbeeld leiden tot doelgerichte adviezen voor de ontwikkeling van serious games (educatie en gedragsverandering), waarbij een afgewogen balans tussen complexe taken, probleemoplossing en overtuiging enerzijds en het amusementsgehalte anderzijds een rol speelt. Dergelijke pragmatische en instrumentele toepassingen kunnen naar mijn idee niet goed worden ingevuld zonder een degelijk theoretisch en empirisch fundament, dat licht werpt op processen van betekenisgeving, verbeelding, mimesis en reflectie. Ontwikkelaars met de ambitie games te produceren die iets te betekenen hebben in maatschappelijke, ideële of artistieke zin, zullen zich steeds meer rekenschap moeten gaan geven van de karakteristieke eigenschappen en subtiliteiten van betekenis- en verbeeldingsprocessen bij het gamen. 1.6 Evolutie of revolutie in wetenschappelijke aandacht? In de relatief korte historie van videogames op dit moment net iets meer dan 40 jaar als we 1972 als aanvangsdatum nemen, het jaar waarin de Magnavox Odyssee en Pong verschenen is er pas in de laatste jaren enige groei te zien in academische belangstelling 2. Zoals vaker het geval is met nieuwe mediavormen ziet het wetenschappelijke veld er aanvankelijk niets in, totdat ontwikkelingen in de markt en de mediakritiek beginnen door te sijpelen naar de ivoren torens: het duurt altijd even voordat de culturele en academische elite beseft dat zich een radicaal nieuw cultureel fenomeen heeft aangediend. In het geval van de studie naar videogames (en parallel daaraan naar 2 Een ander jaartal voor de oorsprong van de video game is ook goed te verdedigen (Tennis for two op een mainframe computer in 1958, Spacewar!, ook voor een mainfraime computer in 1962)(Wolf, 2008). Ik kies echter voor 1972 als startdatum, omdat het verschijnen van de Magnavox Odyssee het tijdperk inluidt van de thuis te spelen entertainment video games. 6 7

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games. Voorwoord

Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games. Voorwoord Trendonderzoek (Multiplayer Online) Games Voorwoord Dit onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van het Lectoraat elearning van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam. Het Lectoraat helpt in het onderwijs

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De succesvolle ondernemer. Ondernemers vertellen over succes en falen

De succesvolle ondernemer. Ondernemers vertellen over succes en falen De succesvolle ondernemer Ondernemers vertellen over succes en falen De succesvolle ondernemer Colofon Uitgave Ministerie van Economische Zaken, Den Haag Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces.

DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces. DommelRegio: Kenniscentrum in de psychosociale zorg Onderzoek naar knelpunten bij het delen van kennis in het primaire proces. Leon Hoeben Studentnr. 551325 Masteropleiding Bedrijfswetenschappen Avondopleiding

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

KATERNEN KUNSTEDUCATIE LEREN ZIEN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA

KATERNEN KUNSTEDUCATIE LEREN ZIEN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA KATERNEN KUNSTEDUCATIE ZIEN LEREN ALS DOEL EN EFFECT VAN KUNSTEDUCATIE FOLKERT HAANSTRA LOKV, Nederlands Instituut voor Kunsteducatie Utrecht 1995 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Haanstra,

Nadere informatie

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie!

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Jan Jonker en Marco de Witte Work in Progress april 2010 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I: Veranderbenadering Hoofdstuk 1. Veranderen: meer dan inhoud alleen

Nadere informatie

Complexiteit Begrijpbaar

Complexiteit Begrijpbaar Scriptie jaargang 5 Complexiteit Begrijpbaar Een krachtig visueel instrument voor actieve reframing interventie Auteur: Ir. Jeroen Hutten, MCD Datum: Augustus 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie