Februari 2012 Workshop Eviont

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Februari 2012 Workshop Eviont"

Transcriptie

1 Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont

2 Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN EFFECT...7 STAP 3: VORMVOORWAARDEN...9 VORMVOORWAARDE 1: POSITIEF GEFORMULEERD...9 VORMVOORWAARDE 2: BINNEN EIGEN CONTROLE...9 VORMVOORWAARDE 3: CONTEXT DUIDELIJK VORMVOORWAARDE 4: TOETSBAAR VORMVOORWAARDE 5: ECOLOGISCH VERANTWOORD MEER INFORMATIE LEESTIPS CONTACT Eviont 2012 pagina 2

3 Het Brein heeft een doel nodig! Leeswijzer Deze informatie hoort bij de workshop Het Brein heeft een doel nodig! Een belangrijk deel van de informatie uit de workshop staat hierin beschreven. Je kunt dit gebruiken als werkboek tijdens de workshop, en ook als naslagwerk voor de informatie die is behandeld. Deze workshop is gebaseerd op de uitgangspunten van het Neurolinguïstisch programmeren (NLP). Omwille van de leesbaarheid en het karakter van de workshop zal niet telkens uitgebreid verwezen worden naar de bron of de oorspronkelijke modellen. Eviont 2012 pagina 3

4 Het Brein heeft een doel nodig! Inleiding Ons brein werkt als een soort grote zoekmachine, een soort menselijk google, die telkens op zoek gaat naar informatie en betekenis wil geven. En wij mensen kunnen zelf bepalen met onze communicatie welke zoektermen er worden gebruikt, en dus ook met welke resultaten het brein zal komen. In deze workshop maken we kennis met dit principe en we leren een paar manieren van zoeken die leiden tot handige resultaten Brein? In deze workshop zullen we het veel hebben over het brein, dus is het handig om eerst eens te definiëren wat we in dit kader verstaan onder het brein. Onder brein verstaan we het hele centrale zenuwstelsel. Daar behoren natuurlijk onze hersenen toe, maar ook bijvoorbeeld de wijze waarop onze zintuigen alle prikkels verwerken. Je kunt de werking van ons brein onderverdelen in een bewust en een onbewust deel. Het bewuste deel, de ratio, gebruiken we om te analyseren en belangrijke beslissingen te nemen. Het onbewuste deel reageert automatisch en intuïtief en werkt op basis van patronen. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 90 en 95% van ons gedrag en ons handelen bepaald wordt op onbewust niveau. Als we ons in deze workshop bezig houden met het brein heeft dat dus voor het grootste deel betrekking op deze onbewuste processen. Toepassing in de praktijk Het doelgericht werken zoals behandeld in deze workshop kan altijd toegepast worden in situaties waarin je middels je communicatie een ander wil motiveren of bewegen om een bepaalde richting op te gaan. Dit geldt natuurlijk voor bijna alle situaties waarin je als mentor met een leerling aan de slag gaat. Maar dezelfde principes zijn ook toe te passen tijdens vergaderingen, in gesprekken met ouders of bij het bereiken van je eigen doelstellingen. Oefening: Schrijf hieronder een doel dat je persoonlijk wilt bereiken, maar nog niet bereikt hebt: Eviont 2012 pagina 4

5 Het Brein heeft een doel nodig! Stap 1: Het kader Doel stap 1: begrip relevantie van doelen Binnen NLP wordt gewerkt met een model dat gemaakt is om veranderingen te begeleiden, het NLP coachings- of gespreksmodel geheten. Dit model is gebaseerd op de werking van het onbewuste en heeft als doel om veranderingen in begeleiding, coaching en therapie dusdanig uit te begeleiden dat de kans van slagen maximaal is. Voor deze workshop is een aantal elementen van dit model van belang: BEGELEIDING Bij elke (begeleidings)situatie is er sprake van een huidige toestand (hoe is het nu?) en een doeltoestand (waar gaan we naartoe?). Tussen hoe het nu is, en waar we naartoe gaan is een hindernis te vinden. Een hindernis is datgene wat je tegenhoudt om je doel te bereiken. De inhoud en strategie van de uiteindelijke begeleiding hebben als doel om de hindernis weg te werken. In veel andere methoden en begeleidingstechnieken wordt een groot belang gehecht aan de Huidige Toestand. Veel onderzoeken, praten over hoe het nu gaat en soms het diagnosticeren met labels als ADHD of autisme. Binnen NLP is de Huidige Toestand het minst van belang. Verhoudingsgewijs zou je kunnen zeggen dat NLP 10% belang toekent aan de Huidige Toestand, 30% aan de doeltoestand, 30% aan het kennen van de hindernis en 30% aan de inhoud van de begeleiding. Eviont 2012 pagina 5

6 Het Brein heeft een doel nodig! Een ander voordeel van minder aandacht aan de huidge toestand geven en meer aan het doel is dat je je prettiger gaat voelen. Ga maar na, als je veel praat over een mislukking dan gaat je brein allemaal plaatjes, geluiden en gevoelens ophalen die daarmee samenhangen. En binnen de kortste keren krijg je tijdens het praten ook het gevoel van mislukking. En andersom: praat eens een half uur lang over wat je wilt bereiken, waar je wensen en ambities liggen. Je brein zal alle beelden, geluiden en gevoelens die daarbij horen tevoorschijn halen. En voor je het weet ervaar je de energie van je doel. En met welke van deze twee gemoedstoestanden maak je grotere kans om je verandering waar te maken? Het hebben van een goed doel is dan ook essentieel voor een goede begeleiding. In deze workshop zoomen we daar verder op in. Eviont 2012 pagina 6

7 Het Brein heeft een doel nodig! Stap 2: State, gedrag en effect Doel stap 2: Doel binnen de eigen controle halen Soms hebben mensen de neiging om een doel zo te formuleren dat het wat verder van henzelf af ligt. Zo kan een leerling zeggen: Mijn doel is dat is ik aan het einde van het jaar blij ben dat ik het heb gehaald. Op zichzelf natuurlijk een mooi doel, maar het biedt nog weinig concrete aanknopingspunten voor de begeleiding. Voor de begeleiding zijn we op zoek naar zaken die daadwerkelijk te beïnvloeden zijn. Om die wel te krijgen kunnen we in 2 stappen het doel dichterbij halen: Stap 1: Om het concreter te maken, dienen we na te gaan welk gedrag nodig is om het effect te krijgen dat je het aan het einde van het jaar hebt gehaald. Het antwoord op de vraag welk gedrag er nodig is zou zoiets kunnen zijn als dat ik gewoon elke week mijn huiswerk maak zonder me te laten afleiden Stap 2: Om het doel nog dichterbij te halen, dienen we na te gaan in welke state je moet zijn om het gedrag te vertonen dat je elke week gewoon je huiswerk maakt zonder je te laten afleiden. Een state is een manier van zijn, een combinatie van hoe je je voelt en wat je denkt en gelooft. Het antwoord op de vraag welke state er nodig is kan bijvoorbeeld zijn: Ik wil me rustig voelen en geloven dat ik het kan Eviont 2012 pagina 7

8 Het Brein heeft een doel nodig! Een goede doelomschrijving omvat in ieder geval de state en het gedrag. Een makkelijke manier om dat te checken is om gebruik te maken van de volgende voorbeeldzin: Ik wil me <state> voelen, zodat ik <gedrag> doe en <effect> bereik Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling die je op pagina 4 hebt ingevuld en herschrijf deze in de structuur van de voorbeeldzin: Eviont 2012 pagina 8

9 Het Brein heeft een doel nodig! Stap 3: vormvoorwaarden Doel stap 3: Doel afstemmen op werking onderbewuste Als laatste stap naar een goed doel dienen we te controleren of het aan de 5 vormvoorwaarden voldoet. Een vormvoorwaarde stelt eisen aan de vorm, aan de formulering van het doel en dus niet aan de inhoud. De 5 vormvoorwaarden voor doelen zijn afgeleid van de werking van het onderbewuste en doelen die hieraan voldoen hebben in de praktijk een veel grotere slagingskans dan doelen die hier niet aan voldoen. Vormvoorwaarde 1: Positief geformuleerd Deze voorwaarde schrijft voor dat het doel taalkundig positief is geformuleerd. Anders gezegd, het geeft antwoord op de vraag: wat wil je wél? Voorbeeld: Ik wil mijn buurvrouw het leven zuur maken voldoet aan deze voorwaarde. Ik wil me niet meer agressief gedragen voldoet niet. Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling die je op pagina 8 hebt ingevuld en pas deze indien nodig aan op basis van deze vormvoorwaarde: Vormvoorwaarde 2: binnen eigen controle Deze voorwaarde schrijft voor dat het doel binnen de eigen controle ligt van je gesprekspartner. Het gaat er hierbij om dat je gesprekspartner zelf gelooft dat het binnen zijn of haar controle ligt. Voorbeeld: - Ik wil dit jaar echt een voldoende halen voor Nederlands - En geloof je dat dit binnen je eigen controle ligt? - Ja, als die lerares tenminste begint met normaal les te geven. Eviont 2012 pagina 9

10 Het Brein heeft een doel nodig! In dit voorbeeld voldoet het doel nog niet, want je kunt alleen een voldoende halen als de lerares iets verandert. Een mooie uitdaging zou bijvoorbeeld zijn: - En stel nou dat die lerares door blijft gaan met les te geven op een manier die minder aansluit bij wat jij zou willen, wat zou je dan toch zelf kunnen doen om een voldoende te halen? Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling en pas deze indien nodig aan op basis van deze vormvoorwaarde: Vormvoorwaarde 3: context duidelijk Deze voorwaarde schrijft voor dat je gesprekspartner duidelijk weet in welke contexten hij of zij het doel wil bereiken. Voorbeeld: - Mijn doel is om echt veel assertiever te worden - In welke contexten wil je dit doel bereiken? - Nou, gewoon overal - Dus als ik het goed begrijp wil jij je als je s avonds lekker op de bank voor de tv zit erg assertief gaan voelen? - Nee, dat bedoelde ik nu ook weer niet. Het gaat eigenlijk om alle situaties waar dingen gebeuren die ik niet wil Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling en pas deze indien nodig aan op basis van deze vormvoorwaarde: Eviont 2012 pagina 10

11 Het Brein heeft een doel nodig! Vormvoorwaarde 4: Toetsbaar Deze voorwaarde schrijft voor dat je gesprekspartner zou weten hoe het is, hoe het voelt om dit doel te bereiken. Het gaat hierbij niet om externe toetsbaarheid, maar om een toetsing aan de eigen, interne ervaring. Voorbeeld: - Ik wil me zelfverzekerd voelen als ik straks die presentatie moet gaan houden - Als je dat doel nu aan het bereiken bent, hoe zou je dan weten dat je zelfverzekerd bent? - O, dat voel ik echt wel. Voor mij is dat hetzelfde gevoel als wanneer ik op mijn paard rijd: ik voel me stevig en ontspannen tegelijk en mijn hoofd voelt leeg Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling en pas deze indien nodig aan op basis van deze vormvoorwaarde: Vormvoorwaarde 5: Ecologisch verantwoord Deze voorwaarde schrijft voor dat het doel ecologisch verantwoord is. Iedereen maakt deel uit van systemen zoals de klas, het gezin, een vriendenclub, etc. Bij deze laatste vormvoorwaarde controleren we of er nadelen aan het doel kunnen zijn binnen de systemen, nu en in de toekomst. Voorbeeld: - Ik wil meer voor mezelf opkomen in lastige situaties - Ok, dat is een mooi doel. Zou er ook nog wat op tegen zijn om dat te bereiken? - Nee hoor, ik denk het niet - Is er echt geen voordeel van de huidige situatie dat je dan kwijt kunt raken? - Nou, het kan natuurlijk wel dat ze me dan niet meer aardig vinden. En dat ik dan niet meer mee mag doen met de leuke dingen - Mmmm, dat lijkt me ook niet de bedoeling. Kunnen we het doel nog wat aanpassen zodat dit nadeel er niet meer is? Oefening: Kijk naar je eigen doelstelling en pas deze indien nodig aan op basis van deze vormvoorwaarde: Eviont 2012 pagina 11

12 Het Brein heeft een doel nodig! Eviont 2012 pagina 12

13 Het Brein heeft een doel nodig! Meer informatie De informatie uit deze workshop is gebaseerd op het Neurolinguïstsich programmeren (NLP). NLP is een model voor communicatie en praktische psychologie dat sinds begin jaren 70 door vele professionals wordt gebruikt. NLP biedt een mix van een theoretisch kader, vaardigheden en technieken die in de loop van de afgelopen ruim 40 jaar zijn ontwikkeld en toegepast. Wereldwijd worden ieder jaar tienduizenden mensen opgeleid tot NLP- practitioner. Eviont geeft als NLP opleidingsinstituut meerdere keren per jaar NLP (master)practitionersopleidingen aan professionals die werken met doelgerichte communicatie. In de training staat de werking van het onbewuste centraal en hoe je daar als professional gebruik van kunt maken bij het behalen van je doelen en het begeleiden van anderen. Leestips Wil je na deze workshop nog meer weten over communicatie en NLP? Dan volgen hier een paar leestips: Essenties van NLP van Jaap Hollander en Lucas Derks. ISBN NLP Gids voor Optimaal Functioneren van Joseph O Connor en John Seymour ISBN Gevangen in de taal van Paul Liekens ISBN Contact Als je meer informatie wilt over NLP, Eviont of een NLP opleiding of workshop kun je altijd contact met ons opnemen. Contact gaat het beste via of (06) Meer informatie vind je ook op Eviont 2012 pagina 13

Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen

Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen Bart van Bregt Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen pag. 3 Model De eigenschap Motivatie Hoofdstuk 2 Waarom

Nadere informatie

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap

E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap E-training met 4 high-tech NLP technieken voor Authentiek Leiderschap Hallo, fantastisch dat je dit e-book In iedereen schuilt een leider! hebt aangeschaft. Laten we de gebruikelijke introductie eens een

Nadere informatie

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen.

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Uit: Handboek voor trainers, stappen ter verrijking. Auteur: Anneke Durlinger-van der Horst Inleiding Robert Oxton Bolt (auteur en scenarioschrijver)

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

In 3 simpele stappen klanten aantrekken door jezelf te zijn

In 3 simpele stappen klanten aantrekken door jezelf te zijn In 3 simpele stappen klanten aantrekken Dit is versie 2.0 van dit boek. Download de nieuwste versie van dit boek op: www.leerdurven.nl DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers 3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers Gratis e-book voor technische professionals die meer resultaten willen bereiken, door beter en effectiever te communiceren. Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit Dit rapport krijg je toegestuurd door Kwaliteit.com. Kwaliteit.com helpt organisaties in de professionele dienstverlening verbeteren. Behalve het artikel Sleutel Tot Betere Samenwerking is in dit rapport

Nadere informatie

Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline. Nudge! is een gratis uitgave van:

Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline. Nudge! is een gratis uitgave van: Nudge! Goede voornemens volhouden zonder discipline Nudge! is een gratis uitgave van: Nr. 1-2015 Goede voornemens volhouden zonder discipline Het is niet toegestaan de inhoud van dit document elders te

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Informatie : WAT IS NLP?

Informatie : WAT IS NLP? Informatie : WAT IS NLP? 1. Grondleggers en historie van NLP Het is niet eenvoudig om een korte omschrijving te geven van wat NLP precies is. NLP is geen wetenschappelijke theorie, maar eerder een denk-

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Zonder dwang je doel bereiken

Zonder dwang je doel bereiken Zonder dwang je doel bereiken Modelleringsverslag Paul Luijben 15-11-2010 Paul Luijben info@lupatrainingen.nl Onderwerp: Zonder dwang je doel bereiken. Inleiding: Modelleringsverslag Paul Luijben Ik ben

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

1 Een model voor trainers

1 Een model voor trainers 1 Een model voor trainers Een training heeft tot doel deelnemers wat te leren. Dus dat is je taak als trainer: je deelnemers echt iets leren. Maar wanneer hebben mensen echt wat geleerd? Ik ga ervan uit

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 2 Succesfactoren voor een gezonde onderneming 15 Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 De winstgevende tandartspraktijk 2.1 Succes laat sleutels achter Succes is het vermogen

Nadere informatie