Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids versie1.1 Jaar 1 - New World

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World"

Transcriptie

1 Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof)

2 inhoud studiegids Voorwoord 1 Visie Beroepsprofiel voor de opleiding Competentieprofiel Jaarrooster + kalender...10 voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie Digital Business Concepts, kortweg CE DBC, voor het collegejaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Let wel: de informatie in deze studiegids heeft betrekking op het collegejaar Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, weet dan je studiecoach te vinden om je verder te helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar. 5 Thema s Modules Marketresearch Concepting Marketing Met vriendelijke groeten, Rick van de Ven Coördinator CE DBC Academy for Creative Industries 6.4 Entrepreneurship Curriculumkader Modulebeschrijvingen Personality Digital Project CE Literatuurlijst Huisregels Studiecoach Propedeuse Hoofdfase en afstudeerfase Ruimte om te excelleren Leerjaar Leerjaar Assessments Projecten Stages Seminars Excursies Minor Informatie m.b.t. inhoud curriculum Informatie m.b.t. praktische zaken Informatie m.b.t. persoonlijke begeleiding De coördinator van de opleiding CE behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de studiegids CE DBC. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. 2

3 1. visie De toekomst van de commercieel econoom is snel aan het veranderen. De laatste jaren zagen we in de hele wereld een grote verschuiving van offline naar online. Voor de commercieel econoom brengt dit gigantische kansen met zich mee, maar vergt ook een flinke aanpassing in het denkpatroon. De digitale wereld verandert veel sneller dan de offline wereld. Deze digitale wereld is veel internationaler, via het Internet kan bijvoorbeeld de hele wereld op een webshop van een lokale winkel komen. Bovendien verandert het contact met de klant in de digitale wereld ook. De klant is vaak fysiek verder weg, maar wel bereikbaar in de palm van je hand. Ook is kun je hem vaak beter bedienen omdat alles online meetbaar is. Fontys CE DBC leidt op tot de commercieel econoom van de toekomst. Een commerciele duizendpoot, die zijn weg kent in de digitale wereld. De commercieel econoom die wij afleveren heeft een grondige basis kennis van het digitale commerciële landschap en de ontwikkelingen die zich daar afspelen. Verder leren we onze studenten snel en efficiënt businessen te vernieuwen en nieuwe Uitgangspunten voor studeren bij Fontys CE DBC zijn: Digitaal, internationaal en maatschappelijk ondernemen zijn de toekomst. Het bedrijfsleven vraagt om een combinatie van creativiteit, nieuwe media en commercie. Studeren moet verbindend zijn; beroepscontext, persoonlijk interessegebied, actuele ontwikkelingen en het persoonlijke (digitale) netwerk vormen de kern van de opleiding. Het kunnen werken in multidisciplinaire teams is een belangrijke vaardigheid. Kennis is niet statisch, maar dynamisch. De maatschappij zal blijven veranderen. Een leven lang studeren is dus onontbeerlijk. We bereiden onze studenten voor op een arbeidsmarkt waarvan we (o.i.v. alle technologische ontwikkelingen) nu nog niet weten hoe die er over 5 jaar uitziet. Door passende uitdaging wordt de student intrinsiek gemotiveerd. Je studie moet bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. business modellen te testen. Zij kunnen zich snel informatie eigen maken, hebben geleerd efficiënt te netwerken en om online marketing kanalen optimaal in te zetten. DBC 3

4 2. beroepsprofiel voor de opleiding Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van een commerciële econoom in de digitale wereld. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie Digital Business Concepts is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Voorbeelden van beroepssituaties Commerciële Economie, Digital Business Concepts (CE DBC) Bij CE DBC leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de Als de hierboven genoemde rollen, taken en domeinen gecombineerd worden, komen daar onderstaande mogelijke beroepssituaties uit. creatieve digitale industrie. De kenmerken van de digitale commerciële Entrepreneur richting nieuwe business modellen Deze gloednieuwe rol binnen bedrijven is slechts recentelijk in opkomst, maar over 5 jaar omnipresent. De innovatie druk neemt toe en organisaties zien langzaam de eindeloze mogelijkheden en kansen van de digitale wereld. Eén persoon binnen de organisatie moet de organisatie bij de hand nemen en de ruimte en faciliteiten krijgen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zonder daarbij de bedrijfsroutines of -protocollen te hoeven volgen. De afgestudeerde DBCer is degene die die vrijheid gaat nemen om te experimenteren om zo tot nieuwe verdiensten te komen. Hij of zij is volledig opgeleid om de rol te vervullen als teammember of teamleider van een nieuwe business unit. wereld, waar we rekening mee dienen te houden zijn: De digitale commerciële wereld is veel dynamischer en ontwikkelt zich sneller dan de fysieke commerciële wereld. De digitale wereld is veel laagdrempeliger en bijna automatisch internationaal georiënteerd. In de digitale wereld staan klanten veel verder van je af. Je mist de rijke communicatie van de fysieke wereld. In de digitale wereld laat iedere actie traceerbare sporen achter. Deze big data kan, bij juist gebruik, inzicht verschaffen, bijvoorbeeld over consumenten gedrag. Een CE DBC afgestudeerde is in staat met deze gewijzigde omstandigheden te werken en zelfs ten gunste van de bedrijfsvoering te benutten. Een CE DBC afgestudeerde is in staat creatieve digitale producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Na het behalen van het diploma ontvang je de titel Bachelor of Business Administration. Startup entrepreneur Startups zijn hip. De vraag is echter of dit tijdelijke mode is of een serieuze carrière optie. Alle indicatoren wijzen er op dit moment op dat het het tweede is. De startup blijft! Je hebt na je afstuderen de keuze om een baan aan te nemen of een schaalbaar internet bedrijf op te zetten. Werkveld CE DBC maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) De reden dat een startup carrière tot de mogelijkheid behoort is, omdat het de laatste jaren veel goedkoper is geworden om een schaalbaar bedrijf te starten. Deze lagere kosten zorgen ervoor dat investeerders minder te zeggen krijgen in de startups en minder geld hoeven te investeren per startup. Investeerders kunnen daardoor een breder portfolio aanleggen, dus: meer risico spreiding en meer startups! Als CE DBC-er leer je hoe je een startup vormgeeft, hoe je onderneemt in een hoog onzekere, snel veranderende wereld. Je zou goed functioneren in een startup team als commerciële founder of co-founder. In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in 4

5 (Online) Marketing & Sales Assistant: analyse De MSA voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert zijn manager bij het opstellen van marketing- en salesbeleid, draagt bij aan creatieve processen en is vaardig in het omgaan met geautomatiseerde systemen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Marketingcommunicatie Manager Een marketingcommunicatiemanager is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De Marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. moderne presentatietechnieken. De MSA voert marketing- en sales activiteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. Product Manager De PM is verantwoordelijk voor een bepaald product/merk of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van de producten in de doelmarkt (marketingplan voor product). De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de PM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopplan op. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en handelt resultaatgericht Account Manager De accountmanager weet door effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor CRM en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatsgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5

6 3. competentie profiel NUMMER COMPETENTIE TOELICHTING TOELICHTING IN KERNWOORDEN 1 Ondernemerschap Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Innovatie, creativiteit, verantwoord ondernemen 2 Marktonderzoek Het uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren. Onderzoekvaardigheden, Deskresearch, kwalitatief onderzoek Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, 3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis Digitale samenleving, online, participerende klant van relevante nationale en internationale trends. 4 Strategie en beleidsontwikkeling Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Strategie 5 Planning en uitvoering Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren vanuit het marketingbeleid Accountability 6 Sales Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Consultative selling, customer lifetime value 7 Communicatie Communiceren in minimaal 1 vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Gekozen is voor Engels als vreemde taal 8 Marketingcommunicatie Toegevoegde competentie. Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen Branding, positioneren, on- en offline communicatie 9 Leiderschap en management Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Samenwerken 10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk) Interpersoonlijk. De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken 11 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk) Intrapersoonlijk. De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Organiseren van eigen actualiteit, zijn van vakman of vrouw Tijdens de opleiding CE DBC worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het domein Commerce waar de opleiding CE DBC bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten, concurrenten en stakeholders, en deze vertalen in producten of diensten. Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse Niveau 2 > Hoofdfase Niveau 3 > Afstudeerfase Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de competentie concreter te maken. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als oplossing van een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, van een project of onderneming. Toetsen van plannen aan juridische aspecten Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming (niet voor CE) verplicht) 6

7 C2 Marktonderzoek: Het OPZETTEN, Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. bevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse: Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT- analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel van de aanbevelingen. de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van deskresearch Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek. Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. C4 Marketingbeleid: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aan- Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de or- 7

8 ganisatie. Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een SWOT-analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. C6 Sales: Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop). Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren. Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties. Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement). C5 Marketing: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Opstellen van budgets. Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Collaboratieve klantrelaties aangaan. Het kunnen uitvoeren van aanbestedingstrajecten. Opstellen en beoordelen en evalueren van een strategisch sales- en/ of leveranciersplan. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van de inkoop- en verkooporganisatie. Ontwerpen van een effectieve in- en verkooporganisatie. Selecteren Competentieniveau 2 en onderhouden van een eigen netwerk ten behoeve van inkoop en verkoop c.q. dienstverlening (eventueel met behulp van CRM- systeem en dataminingtechnieken. Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Monitoren van voortgang en bijsturen. C7 Communicatie: Communiceren in minimaal één vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Beheersen van Engels op minimaal taalniveau 2. Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ of wordt gebruikt. Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een 8

9 of wordt gebruikt. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. C8 Marketingcommunicatie: Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen. Inzicht in communicatiedoelgroep(en). Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren. Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema. Opstellen van een cross mediaal-mediaplan. Onderbouwen mediakeuze. Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie. C10 Interpersoonlijk: De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. C11 Intrapersoonlijk: De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Vorm geven en aangaan van de dialoog met stakeholders. Ontwikkelen van de positionering en merkstrategie van een organisatie. Beheersen van het communicatieproces in termen van strategie, doelgroep, positionering, briefing, concept, productie, traffic en media Rapporteren en verantwoorden van de resultaten (o.a. accountability) van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling. Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatiefculturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen. Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het op de hoogte zijn en blijven van actualiteit. C9 Leidinggeven: Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen van een. eenvoudige projectorganisatie. Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep. Leiden v.d. uitvoering van een opdracht. Instrueren en volgen v.d. deelnemers van een projectgroep. Leiding geven bij het maken van een Plan van Aanpak. Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen. Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. 9

10 4. jaarrooster + kalender Fontys Digital Business Concepts - Onderwijs Jaaragenda Augustus September Oktober 2014 week week T/A Intro S Thema geen aanbod 7 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2014 November December Januari 2015 week week 7 T/A S geen aanbod geen aanbod geen aanbod Thema 7 T/A T/A ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Februari Maart April 2015 week week T/A S3 geen aanbod Thema Thema 7 T/A S4 2 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Mei Juni Juli 2015 week week 2 geen aanbod Thema 7 T/A T/A T/A S5 T/A Extra geen aanbod ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Augustus September Oktober 2015 week week geen aanbod T/A S1 ma ma di di wo wo do do vr vr za za Opening studiejaar Nu & Straks 1-4 November Kerstmis 25/ Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsdag Tentamenweek Goede Vrijdag S x = start studiekwartalen Tweede Paasdag Vakantie Geen onderwijsaanbod Koningsdag Collectieve sluiting; geen onderwijsaanbod Bevrijdingsdag Feestdag Hemelvaart Extra-curriculaire activiteiten Tweede Pinksterdag Themaweek 10

11 11

12 De studie CE DBC bestaat uit 3 fasen: Propedeuse: jaar 1 Hoofdfase: jaar 2 en 3 Woensdag Donderdag Project CE Afstudeerfase: jaar 4 De invulling van de modules is altijd gerelateerd aan het thema van de periode. Ook onderling staan de modules in functie van elkaar. Het jaarrooster is voor alle fasen gelijk: het collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes, dus er zijn in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 7 Project en Personality staan centraal. De modules Digital (voornamelijk werkcolleges) en CE (voornamelijk theoriecolleges) worden dusdanig ingericht dat zij ondersteunend zijn voor de centrale thema s. lesweken, een tentamenweek en een THEMA-week. Op het jaarrooster kun je zien welke weken wanneer plaatsvinden, wanneer de vakanties zijn e.d. Naast het jaarrooster is er ook een kalender. Hierin staat gedetailleerder aangegeven wat wanneer plaatsvindt. De kalender kun je vinden op de website van de DBC-opleiding. Ditzelfde geldt ook voor het lesrooster per periode, ook dat is digitaal beschikbaar. 5. thema s De studie is opgebouwd uit vier collegejaren. Ieder collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes. Personality Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van je persoonlijke ontwikkeling (van student tot ondernemend professional). Hieronder valt ook studiecoaching. Digital Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van software rondom het thema en het project. Van deze software wordt een basiskennis gevraagd van de student. Project Het project wordt altijd uitgevoerd voor een echte opdrachtgever rondom een realistische werkvelduitdaging. De opdrachtgever doet de briefing en debriefing. Het resultaat dat je oplevert, presenteer je ook aan de opdrachtgever, meestal op locatie. Wij verwachten daarom een In leerjaar 1 volg je in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 7 lesweken, een THEMA-week en een tentamenweek. Een jaar is dus opgebouwd uit vier keer negen weken. professionele werkhouding. CE Op deze dag worden toegepaste, beroepsgerelateerde en meer theoretische vakken gegeven, veelal ter ondersteuning van het project. Ook staat elk collegejaar in het teken van een thema. Het eerste jaarthema is: New World. Als student kom je in een nieuwe wereld, je gaat studeren. Ook de wereld om je heen is aan het veranderen onder invloed van alle technologische ontwikkelingen. Binnen deze thematiek bieden wij je een afwisselend jaar, dat gebaseerd is op het ontdekken van jouw nieuwe wereld. Jaarthema: New World Periodethema s: Market research, Concepting, Marketing, Entrepreneurship Dagthema s: Personality, Digital, Project, CE/Thema 6. modules Elk periode-thema bestaat uit vier modules die allen gekoppeld zijn aan één dag van de week. Deze modules blijven waar mogelijk gedurende de eerste twee jaar hetzelfde. Hieronder zie je de opbouw van het eerste studiejaar, waarin het thema van elke periode wordt uitgelegd. Het is vanzelfsprekend dat de leerstof cumulatief werkt, dus dat iedere periode je kennis wordt uitgebreid en dat je gebruik maakt van de eerder opgebouwde competenties. 6.1.marketresearch Personality (Wie ben ik nu en wie wil ik later zijn?) Engels, Personal Branding, Studiecoaching (Studievaardigheden, creatieve bootcamp, presentatietraining 1, themaweek) Digital New media digital age, Visuele communicatie 1 Project Project marktonderzoek voor opdrachtgever. Aandacht voor (de)briefing, vergaderskills, Belbin rollen, Feedback CE Marketing 1, Marktonderzoek 1, Algemene economie 1 Bijvoorbeeld: Maandag Dinsdag Personality Digital De 1e periode van leerjaar 1 behandelt de beginselen van Digital Business Concepts, de context van je studiegebied en geeft een begin aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Markt- 12

13 onderzoek is de basis van een opleiding commerciële economie. Daarnaast krijg je een inleiding op het managen van projecten, wat in de komende periodes verder zal worden uitgebouwd concepting Personality (Wie ben ik, hoe brand ik mezelf?) Conversiegericht schrijven, futurologie, Studycoaching (presentatietraining 2, Themaweek) Digital Adobe digital, webdevelopement Project Project concepting voor opdrachtgever. Aandacht voor (digitale) projectplanning, Plan van Aanpak, Feedback. CE Concepting, Marketing 2, Bedrijfseconomie 1 kopen. In deze periode breidt je je kennis over (online) marketing uit in al haar facetten. Om je begrip van marketing extra te versterken krijg je algemene economie, waar je meer inzicht krijgt over de werking van de economie en consumentengedrag entrepreneurship Personality (Wie ben ik als ondernemer?) Leiderschap, kwalitatieve onderzoeksmethoden, Studycoaching (Personal assessment, Lef, Themaweek) Digital Statistiek & SPSS, data visualisatie & infographics Project Project business model canvas voor opdrachtgever. Aandacht voor concept validatie en business model canvas CE Bedrijfseconomie 2, sales, startup concepts In deze periode ga je dieper in op het creatieve proces. Vanuit de verschillende invalshoeken in periode 1 verrijken we je kennis nu met inzichten in creativiteit. Je kunt deze kennis direct toepassen in het project, wat deze keer ingaat op het ontwikkelen van concepten marketing Personality (Wie ben ik, als marketeer of leider?) Engels, communicatie en management, study coaching (studievaardigheden, themaweek) Digital Analytics en Visuele communicatie 2 Project Je kunt een product niet alleen voor een opdrachtgever ontwikkelen, maar ook zelf in de markt zetten. Deze periode leer je daarom vaardigheden aan die je als ondernemer nodig hebt. Je projectmanagementvaardigheden worden uitgediept en je krijgt kennis over o.a. de (financiële) onderbouwing van plannen. Ten slotte bewijs je middels een assessment dat je alle competenties uit het eerste leerjaar bezit en dus de propedeuse kunt halen. 7. curriculumkader Zie onder Project (online) marketing voor opdrachtgever. Aandacht voor randvoorwaardes en eisen, doelgroepanalyse en feedback CE Algemene economie 2, online marketing, Marktonderzoek 2 Nadat je een concept hebt bedacht, moet je het kunnen ver- 13

14 8.modulebeschrijving 8.1. personality PERSONALITY 1 Toetscode Competenties 2259DI11O C10, C11 De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardig- 14 heden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. C. STUDY COACHING DI11CO STUDY SKILLS Aan de start van je nieuwe studie zijn er twee zaken belangrijk: 1. Welke studiehouding verwachten wij van je? Hoe lever je een goed werkstuk in? Hoe gedraag je je proactief? Waar kan een docent je bij helpen? Waar kan een medestudent je je bij helpen? Hoe maak je optimale aantekeningen? 2. Hoe studeer je eigenlijk voor een tentamen? Wat is het verschil tussen lezen en leren? Hoe begin je een boek te bestuderen? Hoe plan je? Hoe benut je je tijd optimaal? Individueel studeren en groepsgewijs studeren. Hoofdonderwerpen/ korte omschrijving module Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. PERSONAL BRANDING 2259DI11AO Als je jezelf niet kan verkopen, hoe kan je dan in je beroepspraktijk een concept, dienst of product verkopen? Deze periode laat je zien: a. Wie jij nu bent. b. Hoe jouw energie en talenten matchen met CE DBC. c. Wie je wil worden/wat je toekomstvisie is. In bovenstaande 3 punten ben je bezig met het vergroten van je zelf reflectief vermogen (C11) d. Hoe je deze visie ontwikkelt tot een persoonlijk concept/ het merk IK /Personal Brand. e. Hoe jij het Merk Ik inzet om jezelf en CE DBC te verkopen aan de wereld. In bovenstaande 2 punten Positioneer en brand je je persoonlijke carrière. Hierbij is creativiteit en evt ook ondernemerschap van belang (C1, C8) B. ENGELS DI11BO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van module 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. CREATIEVE BOOTCAMP In een expeditie door verschillende locaties op FontysACI kom je in aanraking met korte challenges om je creativiteit te stimuleren. Verschillende inspirators leren je niet in-the-box of out-the-box te denken, maar laten je zien dat er zelfs helemaal geen box is! PRESENTATIE TRAINING Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. Een eerste aanzet daartoe ondervindt de student in deze introductiereeks. Doelen: Ontspannen voor een groep staan, hulpmiddelonafhankelijk en authentiek presenteren en een verhaal leren vertellen. THEMAWEEK REFLECTIE Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. AANWEZIGHEID De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een module. Meer dan 1 keer afwezig per module/dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per module (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 1 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoorde-

15 lingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide moduleomschrijving op de Portal. die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst. Door technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden die uitgewerkt kunnen worden tot branchespecifieke toekomstscenario s (C2, C4 en C10) Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur N.v.t. Opdrachten (zie Beoordeling) De zorg, de retail, de overheid, het bankwezen, de reiswereld, het onderwijs: elk van deze sectoren wordt geraakt door technologische ontwikkelingen en zal mee moeten gaan met zijn tijd. Jij bent futuroloog Toetsperiode Periode 1 en schetst en presenteert 2 toekomstscenario s voor de betreffende Absenties sector of de specifieke branche, die het vertrekpunt vormen voor een Herkansingsvorm Opdrachten herstellen in opvolgende nieuwe bedrijfs- of branchestrategie. periode. Aanwezigheid kan herkanst worden middels LESPLANNING een essay van tenminste 3000 woorden over Les 1 Wat is futurologie? een nader te bepalen onderwerp door studie- Les 2 Scenario-denken coach (bv. over groepsdynamiek, (persoon- Les 3 Big data & Singularity lijk)leiderschap en/of professionaliteit). Les 4 Internet of Things & Ubiquitous Computing P2 en einde schooljaar Les 5 P2P/sharing economy 2 EC Les 6 Gastcollege door futuroloog en/of Do s and Don ts Les 7 Eindpresentatie van scenario s PERSONALITY 2 Toetscode 2259DI12O C. STUDY COACHING DI12CO PRESENTATION SKILLS Competenties C7, C10, C11 Vervolg op P1. Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren Hoofdonderwerpen/ korte omschrijving module Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. THEMAWEEK A. CONVERSIEGERICHT SCHRIJVEN 2259DI12AO De student DBC is geen tekstschrijver. Wel zal hij moeten kunnen inschatten óf een tekst goed geschreven is. Ook zal hij zijn ideeën (ook op papier!) overtuigend moeten kunnen verkopen. Daar heeft hij voor REFLECTIE Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. nodig dat hij zich inleeft in de doelgroep, dat hij draagvlak creëert voor zijn ideeën en dat hij dus communiceert in gangbare bedrijfstaal (C6 en C10). AANWEZIGHEID De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een module. Meer dan 1 keer afwezig per module/dag (Personality, Digital, Doelen van de collegereeks: De student kan conversiegerichte en commerciële teksten schrijven Project, CE) is een punt aftrek per module (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. De student kan beoordelen of teksten plakkracht hebben De student kent (en gebruikt in het blog van het vak webdevelopment ) de kenmerken van een conversiegerichte tekst, goede landingspage en schermindeling Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. De student leert nadenken over de effecten die hij wil bereiken met een tekst en hoe hij die kan meten In periode 2 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. B. FUTUROLOGIE 2259DI12BO Futurologie is toekomstonderzoek en toekomstkunde, de wetenschap De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide mo- 15

16 duleomschrijving op de Portal. De student maakt middels weblectures, documentaires, interviews en Personality is voorwaardelijk voor overgang. opdrachten kennis met theorieën die betrekking hebben op het beïnvloeden en managen van mensen. Naar aanleiding van deze theorieën bedenkt de student hoe hij e.e.a. Verplichte literatuur kan inzetten tijdens zijn toekomstige beroepspraktijk als (online)marketeer, in sales of als projectleider/manager. Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 2 Van de studenten wordt verwacht dat zij actief opdrachten maken, Absenties reflecteren en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. Herkansingsvorm Opdrachten herstellen in opvolgende periode. Toetsing: Participatie, opdrachten en presentaties. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). P3 en einde schooljaar 2 EC C. STUDY COACHING DI13CO STUDIEVAARDIGHEDEN Nu je een tijd bezig bent, gaan we aandacht vestigen op de verdieping van studievaardigheden: Samenwerken en reflecteren. Wat heb je geleerd over jezelf en over samenwerken tijdens het eerste semester? Waarin zitten je talenten? Waarin kun jij je nog verbeteren? Plagiaat en bronvermelding. Aan welke eisen moet je voldoen? PERSONALITY 3 Toetscode 2259DI13O Ook met het oog op de afstudeerscriptie een interessante vraag. Van een 6 naar een 10! Welk type gedrag resulteert in succes? Wat als je het even niet lukt? Competenties C9, C10, C11 THEMAWEEK Hoofdonderwerpen/ korte omschrijving module Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. REFLECTIE Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. A. ENGELS DI13AO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. AANWEZIGHEID De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een module. Meer dan 1 keer afwezig per module/dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per module (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Aan het begin van module 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. In periode 3 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide moduleomschrijving op de Portal. B. COMMUNICATIE & MANAGEMENT 2259DI13BO 16

17 Personality is voorwaardelijk voor overgang. leidersvaardigheden door zelf een leidende positie in te nemen in de groep en reflecteren op hun persoonlijk leiderschap. Verplichte literatuur Invloed Cialdini Opdrachten (zie Beoordeling) Gedurende de cursus voeren studenten verschillende opdrachten uit Toetsperiode Periode 3 die hen zowel laten reflecteren op leiderschap als die concreet hun Absenties. wordt verrekend in eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. In de laatste bijeenkomst dient de student een korte presentatie te geven waarin hij/zij laat zien welke kennis hij/zij vergaard heeft gedurende de cursus. Herkansingsvorm Opdrachten herstellen in opvolgende periode. Aan het eind van de periode beschikt de student over tools om invulling te geven aan zijn eigen leiderschapsvaardigheden, heeft hij/zij kennis gemaakt met enkele concrete vaardigheden van leiders en heeft de student een concreet plan op welke wijze hij/zij zijn leiderschapsvaardigheden gaat verbeteren tijdens zijn/haar studie. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). P4 en einde schooljaar 2 EC C. STUDY COACHING DI14CO LEF THEMAWEEK PERSONALITY 4 Toetscode 2259DI14O REFLECTIE Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, Competenties C2, C7, C11 wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. Hoofdonderwerpen/ korte omschrijving module Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. AANWEZIGHEID De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een module. Meer dan 1 keer afwezig per module/dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per module (max. 4 punten aftrek) op A. KWALITATIEF ONDERZOEK 2259DI14AO punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij Kwalitatief Onderzoek staan verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en de kennis die door toepassing hiervan worden verkregen centraal. Aandacht zal worden besteed aan deze toepassing in het kader van de start-ups die bij Project worden opgezet. Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. De cursus kan worden afgerond wanneer alle onderdelen voldoende zijn beoordeeld: Iedere student dient zich iedere week goed voorbereid te hebben op colleges door middel van het lezen van de literatuur en het maken van de overigens opgegeven opdrachten. De individuele voorbereiding wordt gecontroleerd en beoordeeld. In periode 4 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide moduleomschrijving op de Portal. Participatie (40% van het eindcijfer). Je voorbereiding van het Personality is voorwaardelijk voor overgang. college en participatie in de mondelinge en schriftelijke opdrachten tijdens de colleges worden individueel beoordeeld. Eindpresentatie (60 % van het eindcijfer). Met de projectgroep Verplichte literatuur Steve Steyaert Participatieve Methoden Opdrachten (zie Beoordeling) presenteer je het kwalitatief onderzoek dat je voor je projectstartup hebt gedaan. Toetsperiode Periode 4 Absenties. wordt verrekend in B. LEIDERSCHAP 2259DI14BO Studenten maken kennis met verschillende modellen over leiderschap en koppelen deze aan verschillende soorten leiders. Ze ontwikkelen 17

18 Herkansingsvorm Opdrachten herstellen in opvolgende periode. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp 3. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) start je met brainstormen over hoe je de resultaten van de opdrachten 1 en 2 op creatieve wijze kunt combineren tot eindopdracht A of B, die je aan het einde van het collegejaar presenteert aan je ouders, vrienden en docenten tijdens P-day: door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). In de extra week na reguliere tentamenweek periode 4 2 EC A. EINDOPDRACHT INSIGHTS Binnen deze eindopdracht maak je op creatieve wijze zichtbaar hoe de 4 geselecteerde competenties jou tot een betere professional hebben gemaakt. Je bewijst je persoonlijke groei op de 4 competenties met een creatief product (magazine, app, tv programma, film, boek, standbeeld), dat je presenteert en onderbouwt tijdens P-day. B. EINDOPDRACHT NO GUTS NO GLORY PROPEDEUSE ASSESSMENT DBC FASE 1 P-DAY OR MAYDAY Toetscode 2259DASS1 Competenties Minimaal competentie 11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De andere 3 competenties zijn afhankelijk van de inhoud van het traject Hoofdonderwerpen/ korte omschrijving module In het assessment laat je zien wat je afgelopen schooljaar hebt geleerd en bewijs je door te kunnen naar het volgende level. Het assessment is opgebouwd uit 3 onderdelen, waaraan je begint te werken vanaf de eerste lesperiode: 1. Reflecteer op jouw groeicurve middels de periodieke reflectieformulieren die je in de themaweek van iedere periode invult. Wat heb je bij ieder vak geleerd? Wat vond je verrassend? Wat heeft je echt geactiveerd? Op welk moment in het verleden had je de kennis die je door dit vak hebt opgedaan al eerder willen hebben? Waarvan zie je op dit moment nog niet waarom je het nodig hebt? Wat was moeilijk? Wat was stimulerend? Wat wist je al? Wie in jouw omgeving zou nog meer profiteren van de kennis en ervaringen die je hier hebt opgedaan? Hoe Betrek je persoonlijke ambities bij de opleiding en ontwikkel buiten Fontys CE DBC een concept, product, bedrijf, evenement, incompany opdracht, waarin je laat zien dat je de 4 geselecteerde competenties maximaal inzet en benut om jouw CV te boosten. Beoordeling 1. Iedere themaweek evalueer je de afgelopen periode middels het reflectieverslag Personality 2. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) Bespreek je met de studiecoach welke inhoud je wil gaan geven aan je assessmentproject Start je met het creatieve proces dat moet leiden tot een keuze voor eindopdracht A of B. Lever je op de laatste dag een concept eindopdracht A of B in, op basis waarvan je e.e.a. gaat ontwikkelen. 3. Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je leercurve middels de eindopdracht aan ouders, vrienden en docenten. In geval van een positieve beoordeling ga je door naar fase 2 (P-day), in het geval van een negatieve beoordeling ga je niet door naar fase 2 (Mayday). zie jij jezelf (een onderdeel van) dit vak toepassen als professional? Hoe heb jij je van je beste kant laten zien? Wat had je beter kunnen doen? 2. Selecteer 4 (van de 11) CE DBC competenties, die jouw horizon het meest hebben verbreed en die jou het meest bewust hebben gemaakt van waar je interesses eigenlijk liggen. De 4 competenties die jou tot actie hebben aangezet. Zoom middels 4 blogposts dieper in op deze 4 competenties en beschrijf hoe de specifieke competentie jouw toekomstvisie heeft beïnvloed, de groei die je daarin hebt doorgemaakt, welke vakken je daarbij geholpen hebben, hoe die vakken je daarbij geholpen hebben, wat we daarvan hebben gezien in je studie, wat je buiten je studie met deze competenties gedaan hebt, op welke competenties je je in de toekomst wilt gaan richten, hoe deze competenties jou als professional hebben gekleurd en richting hebben gegeven. 18 Verplichte literatuur Toetsperiode Herkansingsvorm Nvt Eindpresentatie tijdens P-day Iedere periode invullen reflectieformulieren Tijdens Assessmentweek een concept ontwikkelen op basis waarvan je gaat werken aan je eindpresentatie Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je groeicurve aan ouders, docenten en andere belangstellenden Je ontwikkelt een nieuw creatief product en doet het gehele assessment opnieuw. Beoordeling vindt enkel op de ontbrekende competenties plaats. P4 4 EC

19 8.2 Digital Verplichte literatuur Reader: verkrijgbaar bij mediatheek Mollergebouw. Titel en nummer worden voor 1 september bekend gemaakt. DIGITAL 1 Toetscode Competenties 2259DD11O C1, C3, C8 Opdracht (zie beoordeling) Toetsperiode Periode 1 Absenties. wordt verrekend in Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. Herkansingsvorm Opdracht In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC DIGITAL 2 Toetscode 2259DD12O A. NEW MEDIA & THE DIGITAL AGE 2259DD11AO De student beschikt over elementaire kennis van de ontwikkeling van de nieuwe media van halverwege de twintigste eeuw tot heden en van de wijze waarop nieuwe en oude media zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld en blijven ontwikkelen. De student heeft inzicht in de Competenties C8 (ook C1, C4, C5, C11) invloed van nieuwe media op hedendaagse sociale en culturele veranderingsprocessen met betrekking tot de productie, distributie en consumptie van de verschillende cultuurindustrieën. Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. De colleges bieden een verdieping, aanvulling en toelichting op de onderwerpen die in de leesstof aan bod komen. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de groepsdiscussies en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. A. ADOBE DIGITAL 2259DD12AO Middels colleges en zelfwerkzaamheden maakt de student kennis met de basisprincipes van programma s Adobe Photoshop en Indesign. B. VISUELE COMMUNICATIE DD11BO De colleges bieden een basis voor visuele communicatie. De student gaat op onderzoek uit in de beeldcultuur van het dagelijks leven. Hij Deze basisvaardigheden dienen als fundament voor de student gedurende de gehele studie. Er worden opdrachten gemaakt met eigen en bestaand fotomateriaal. De opdrachten sluiten aan op het project. leert beelden kritisch te analyseren, hij leert te kijken op verschillende niveaus en hij leert associaties tussen beelden te leggen op gebied van vorm en inhoud. Uit welke aspecten is een goed design opgebouwd en hoe kun je deze aspecten gebruiken in een eigen design? Daarbij komen de volgende begrippen aan bod: De volgende onderwerpen komen aan bod: fotobewerking en beeldmanipulatie layout / opmaak tekstbehandeling / typografie stijl / huisstijl identiteit en imago vormleer kleurenleer typografie layout semiotiek B. WEBDEVELOPMENT 2259DD12BO Iemand die opereert in de digitale wereld moet ten minste kennis hebben van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het internet. Daarbij horen ook boven gemiddelde praktische vaardigheden die als basis dienen om de taal van de programmeur te spreken. Leer wat de meest gangbare technologie is die op het internet gebruikt wordt. Wat is de invloed van mobiel? Kan elk design worden doorgevoerd online? Ook wordt aandacht besteed aan ontwerp en creatie van het ondersteunende filmpje bij project 1. Daarnaast leert de student wat wireframes zijn en hoe deze gemaakt Beoordeling Participatie, opdrachten en presentaties. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix vind je terug in de uitgebreide moduleomschrijving en toegepast dienen te worden. Als verdieping daarop komt ook het onderwerp paperprototypes en functioneel ontwerp aan bod. In het tweede jaar wordt een verdieping op deze module aangeboden. op de Portal. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. 19

20 Beoordeling ADOBE DIGITAL De student kan overweg met de elementaire functies van de programma s. De student kan een pagina opmaken, gelet op layout en tekst stramien. De student kan verschillen tussen de programma s, kleurmodi en bestandsformaten benoemen. De student kent vakterminologie op gebied van digitale beeld- een zelfgekozen online marketing kanaal (e.g. facebook, google, twitter, linkedin, youtube, pinterest, hyves, blog, etc) door middel van een case onderzoek. De student past geleerde lessen toe op project en personal blog. De focus zal liggen op lead generatie. Conversie optimalisatie, sales funnels, ab testing, cohort analyse en relatie management zullen worden geintroduceerd, maar vallen voor diepgang buiten de scope van dit vak. Aan de hand van recente ontwikkelingen (binnen thema new media and digital age) wordt iedere les een onderwerp besproken. bewerking. De student heeft een idee hoe hij zijn doelgroep online kan vinden WEBDEVELOPMENT De student gebruikt de opgedane theoretische en praktische kennis om te komen tot een visie voor een eigen website. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in wireframes, een paperprototype een functioneel ontwerp en vervolgens een daadwerkelijke website. De student heeft -door analyse van online gegevens- een idee hoe je bepaalt hoe groot een markt is De student weet hoe je een online marketing campagne opzet met behulp van Adwords De student kan onderzoeken en beslissen wanneer een bepaalde online campagne efficiënt is (verschil tussen video, inbound, outbound, organic, anorganic, linkbuilding, content, foto, microblog, etc) De beoordeling vindt plaats volgens een beoordelingsmatrix die te vinden is in de uitgebreide moduleomschrijving. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Verplichte literatuur Geen Aan te raden: With_WordPress Bootstrapping design by Jarrod Drysdale (ebook) Opdracht (zie Beoordeling) B. VISUELE COMMUNICATIE DD13BO Na tijdens de eerste twee periodes kennis te hebben gemaakt met de basis van visuele communicatie, ga je deze periode dieper in op de opgedane skills. Opnieuw ontwikkelt de student een aantal producten, echter dit maal op een hoger niveau. Doel is om zelfstandig eenvoudige design elementen, presentaties, merkboeken etc. te maken. Via een stapsgewijze opbouw werk je toe naar het vak Art Direction Toetsperiode Periode 2 dat in jaar 2 gegeven wordt. Absenties. wordt verrekend in Herkansingsvorm Opdracht In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC DIGITAL 3 Toetscode Competenties 2259DD13O C2, C3, C4, C5 Beoordeling GOOGLE ANALYTICS IQ; Case onderzoek; Aangepaste online marketing strategie voor blog en voor- en na- meting implementatie; VISUELE COMMUNICATIE 2 Het conceptboek binnen het project is één van de producten waarbinnen je deze periode laat zien wat je skills zijn. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. Verplichte literatuur Search Engine Optimalization Starters Guide Google A guide for building succesful adword campaigns - Google Google Analytics IQ lessons - A. ANALYTICS 2259DD13AO Digital zal zich deze periode toeleggen op digitale marketing. Er wordt een robuuste inleiding gegeven op online campagnes, SEO, SEA. De Tentamen theorie analytics en adwords; Eigen onderzoek; Implementatie op weblog student doet zelf onderzoek naar de efficiëntie en inzetbaarheid van Toetsperiode Periode 3 20

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie