Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward"

Transcriptie

1 Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof)

2 inhoud studiegids Voorwoord 1 Visie Beroepsprofiel voor de opleiding Competentieprofiel Jaarrooster + kalender...10 voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie Digital Business Concepts, kortweg CE DBC, voor het collegejaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Let wel: de informatie in deze studiegids heeft betrekking op het collegejaar Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, weet dan je studiecoach te vinden om je verder te helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar. 5 Thema s Modules Creativity Marketresearch Entrepreneurship Met vriendelijke groeten, Rick van de Ven Coördinator CE DBC Academy for Creative Industries 6.4 Marketing Curriculumkader Modulebeschrijvingen Personality Digital Project CE Thema Literatuurlijst Huisregels Studiecoach Propedeuse Hoofdfase en afstudeerfase Ruimte om te excelleren Leerjaar Leerjaar Assessments Projecten Stages Seminars Excursies Minor Informatie m.b.t. inhoud curriculum Informatie m.b.t. praktische zaken Informatie m.b.t. persoonlijke begeleiding De coördinator van de opleiding CE behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de studiegids CE DBC. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. 2

3 1. visie De toekomst van de commercieel econoom is snel aan het veranderen. De laatste jaren zagen we in de hele wereld een grote verschuiving van offline naar online. Voor de commercieel econoom brengt dit gigantische kansen met zich mee, maar vergt ook een flinke aanpassing in het denkpatroon. De digitale wereld verandert veel sneller dan de offline wereld. Deze digitale wereld is veel internationaler, via het Internet kan bijvoorbeeld de hele wereld op een webshop van een lokale winkel komen. Bovendien verandert het contact met de klant in de digitale wereld ook. De klant is vaak fysiek verder weg, maar wel bereikbaar in de palm van je hand. Ook is kun je hem vaak beter bedienen omdat alles online meetbaar is. Fontys CE DBC leidt op tot de commercieel econoom van de toekomst. Een commerciele duizendpoot, die zijn weg kent in de digitale wereld. De commercieel econoom die wij afleveren heeft een grondige basis kennis van het digitale commerciële landschap en de ontwikkelingen die zich daar afspelen. Verder leren we onze studenten snel en efficiënt businessen te vernieuwen en nieuwe Uitgangspunten voor studeren bij Fontys CE DBC zijn: Digitaal, internationaal en maatschappelijk ondernemen zijn de toekomst. Het bedrijfsleven vraagt om een combinatie van creativiteit, nieuwe media en commercie. Studeren moet verbindend zijn; beroepscontext, persoonlijk interessegebied, actuele ontwikkelingen en het persoonlijke (digitale) netwerk vormen de kern van de opleiding. Het kunnen werken in multidisciplinaire teams is een belangrijke vaardigheid. Kennis is niet statisch, maar dynamisch. De maatschappij zal blijven veranderen. Een leven lang studeren is dus onontbeerlijk. We bereiden onze studenten voor op een arbeidsmarkt waarvan we (o.i.v. alle technologische ontwikkelingen) nu nog niet weten hoe die er over 5 jaar uitziet. Door passende uitdaging wordt de student intrinsiek gemotiveerd. Je studie moet bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. business modellen te testen. Zij kunnen zich snel informatie eigen maken, hebben geleerd efficiënt te netwerken en om online marketing kanalen optimaal in te zetten. DBC 3

4 2. beroepsprofiel voor de opleiding Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van een commerciële econoom in de digitale wereld. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie Digital Business Concepts is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Voorbeelden van beroepssituaties Commerciële Economie, Digital Business Concepts (CE DBC) Bij CE DBC leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de Als de hierboven genoemde rollen, taken en domeinen gecombineerd worden, komen daar onderstaande mogelijke beroepssituaties uit. creatieve digitale industrie. De kenmerken van de digitale commerciële Entrepreneur richting nieuwe business modellen Deze gloednieuwe rol binnen bedrijven is slechts recentelijk in opkomst, maar over 5 jaar omnipresent. De innovatie druk neemt toe en organisaties zien langzaam de eindeloze mogelijkheden en kansen van de digitale wereld. Eén persoon binnen de organisatie moet de organisatie bij de hand nemen en de ruimte en faciliteiten krijgen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zonder daarbij de bedrijfsroutines of -protocollen te hoeven volgen. De afgestudeerde DBCer is degene die die vrijheid gaat nemen om te experimenteren om zo tot nieuwe verdiensten te komen. Hij of zij is volledig opgeleid om de rol te vervullen als teammember of teamleider van een nieuwe business unit. wereld, waar we rekening mee dienen te houden zijn: De digitale commerciële wereld is veel dynamischer en ontwikkelt zich sneller dan de fysieke commerciële wereld. De digitale wereld is veel laagdrempeliger en bijna automatisch internationaal georiënteerd. In de digitale wereld staan klanten veel verder van je af. Je mist de rijke communicatie van de fysieke wereld. In de digitale wereld laat iedere actie traceerbare sporen achter. Deze big data kan, bij juist gebruik, inzicht verschaffen, bijvoorbeeld over consumenten gedrag. Een CE DBC afgestudeerde is in staat met deze gewijzigde omstandigheden te werken en zelfs ten gunste van de bedrijfsvoering te benutten. Een CE DBC afgestudeerde is in staat creatieve digitale producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Na het behalen van het diploma ontvang je de titel Bachelor of Business Administration. Startup entrepreneur Startups zijn hip. De vraag is echter of dit tijdelijke mode is of een serieuze carrière optie. Alle indicatoren wijzen er op dit moment op dat het het tweede is. De startup blijft! Je hebt na je afstuderen de keuze om een baan aan te nemen of een schaalbaar internet bedrijf op te zetten. Werkveld CE DBC maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) De reden dat een startup carrière tot de mogelijkheid behoort is, omdat het de laatste jaren veel goedkoper is geworden om een schaalbaar bedrijf te starten. Deze lagere kosten zorgen ervoor dat investeerders minder te zeggen krijgen in de startups en minder geld hoeven te investeren per startup. Investeerders kunnen daardoor een breder portfolio aanleggen, dus: meer risico spreiding en meer startups! Als CE DBC-er leer je hoe je een startup vormgeeft, hoe je onderneemt in een hoog onzekere, snel veranderende wereld. Je zou goed functioneren in een startup team als commerciële founder of co-founder. In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in 4

5 (Online) Marketing & Sales Assistant: analyse De MSA voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert zijn manager bij het opstellen van marketing- en salesbeleid, draagt bij aan creatieve processen en is vaardig in het omgaan met geautomatiseerde systemen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Marketingcommunicatie Manager Een marketingcommunicatiemanager is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De Marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. moderne presentatietechnieken. De MSA voert marketing- en sales activiteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. Product Manager De PM is verantwoordelijk voor een bepaald product/merk of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van de producten in de doelmarkt (marketingplan voor product). De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de PM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopplan op. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en handelt resultaatgericht Account Manager De accountmanager weet door effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor CRM en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatsgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5

6 3. competentie profiel NUMMER COMPETENTIE TOELICHTING TOELICHTING IN KERNWOORDEN 1 Ondernemerschap Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Innovatie, creativiteit, verantwoord ondernemen 2 Marktonderzoek Het uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren. Onderzoekvaardigheden, Deskresearch, kwalitatief onderzoek Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, 3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis Digitale samenleving, online, participerende klant van relevante nationale en internationale trends. 4 Strategie en beleidsontwikkeling Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Strategie 5 Planning en uitvoering Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren vanuit het marketingbeleid Accountability 6 Sales Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Consultative selling, customer lifetime value 7 Communicatie Communiceren in minimaal 1 vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Gekozen is voor Engels als vreemde taal 8 Marketingcommunicatie Toegevoegde competentie. Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen Branding, positioneren, on- en offline communicatie 9 Leiderschap en management Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Samenwerken 10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk) Interpersoonlijk. De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken 11 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk) Intrapersoonlijk. De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Organiseren van eigen actualiteit, zijn van vakman of vrouw Tijdens de opleiding CE DBC worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het domein Commerce waar de opleiding CE DBC bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten, concurrenten en stakeholders, en deze vertalen in producten of diensten. Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse Niveau 2 > Hoofdfase Niveau 3 > Afstudeerfase Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de competentie concreter te maken. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als oplossing van een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, van een project of onderneming. Toetsen van plannen aan juridische aspecten Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming (niet voor CE) verplicht) 6

7 C2 Marktonderzoek: Het OPZETTEN, Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse: Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van deskresearch Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT- analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel van de aanbevelingen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek. Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. C4 Marketingbeleid: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. 7

8 Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een SWOT-analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. C6 Sales: Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop). Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren. Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties. Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement). C5 Marketing: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Opstellen van budgets. Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Collaboratieve klantrelaties aangaan. Het kunnen uitvoeren van aanbestedingstrajecten. Opstellen en beoordelen en evalueren van een strategisch sales- en/ of leveranciersplan. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van de inkoop- en verkooporganisatie. Ontwerpen van een effectieve in- en verkooporganisatie. Selecteren Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Monitoren van voortgang en bijsturen. en onderhouden van een eigen netwerk ten behoeve van inkoop en verkoop c.q. dienstverlening (eventueel met behulp van CRM- systeem en dataminingtechnieken. C7 Communicatie: Communiceren in minimaal één vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Beheersen van Engels op minimaal taalniveau 2. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. of wordt gebruikt. Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ of wordt gebruikt. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. 8

9 C8 Marketingcommunicatie: Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen. Inzicht in communicatiedoelgroep(en). Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren. Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema. Opstellen van een cross mediaal-mediaplan. Onderbouwen mediakeuze. Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie. C10 Interpersoonlijk: De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. C11 Intrapersoonlijk: De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Vorm geven en aangaan van de dialoog met stakeholders. Ontwikkelen van de positionering en merkstrategie van een organisatie. Beheersen van het communicatieproces in termen van strategie, doelgroep, positionering, briefing, concept, productie, traffic en media Rapporteren en verantwoorden van de resultaten (o.a. accountability) van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling. Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatiefculturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen. Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het op de hoogte zijn en blijven van actualiteit. C9 Leidinggeven: Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen van een. eenvoudige projectorganisatie. Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep. Leiden v.d. uitvoering van een opdracht. Instrueren en volgen v.d. deelnemers van een projectgroep. Leiding geven bij het maken van een Plan van Aanpak. Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen. Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. 9

10 4. jaarrooster + kalender Fontys Digital Business Concepts - Onderwijs Jaaragenda Augustus September Oktober 2014 week week T/A Intro S Thema geen aanbod 7 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2014 November December Januari 2015 week week 7 T/A S geen aanbod geen aanbod geen aanbod Thema 7 T/A T/A ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Februari Maart April 2015 week week T/A S3 geen aanbod Thema Thema 7 T/A S4 2 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Mei Juni Juli 2015 week week 2 geen aanbod Thema 7 T/A T/A T/A S5 T/A Extra geen aanbod ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 Augustus September Oktober 2015 week week geen aanbod T/A S1 ma ma di di wo wo do do vr vr za za Opening studiejaar Nu & Straks 1-4 November Kerstmis 25/ Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsdag Tentamenweek Goede Vrijdag S x = start studiekwartalen Tweede Paasdag Vakantie Geen onderwijsaanbod Koningsdag Collectieve sluiting; geen onderwijsaanbod Bevrijdingsdag Feestdag Hemelvaart Extra-curriculaire activiteiten Tweede Pinksterdag Themaweek 10

11 11

12 De studie CE DBC bestaat uit 3 fasen: Propedeuse: jaar 1 Hoofdfase: jaar 2 en 3 Woensdag Donderdag/ Vrijdag CE Project Afstudeerfase: jaar 4 De invulling van de modules is altijd gerelateerd aan het thema van de periode. Ook onderling staan de modules in functie van elkaar. Project Het jaarrooster is voor alle fasen gelijk: het collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes, dus er zijn in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 7 en Personality staan centraal. De modules Digital (voornamelijk werkcolleges) en CE (voornamelijk theoriecolleges) worden dusdanig ingericht dat zij ondersteunend zijn voor de centrale thema s. lesweken, een tentamenweek en een THEMA-week. Op het jaarrooster kun je zien welke weken wanneer plaatsvinden, wanneer de vakanties zijn e.d. Naast het jaarrooster is er ook een kalender. Hierin staat gedetailleerder aangegeven wat wanneer plaatsvindt. De kalender kun je vinden op de website van de DBC-opleiding. Ditzelfde geldt ook voor het lesrooster per periode, ook dat is digitaal beschikbaar. 5. thema s De studie is opgebouwd uit vier collegejaren. Ieder collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes, dus er zijn in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 8 lesweken, een tentamenweek en een THEMA-week. Een jaar is dus opgebouwd uit vier keer tien weken. Ook staat elk collegejaar in Personality Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van je persoonlijke ontwikkeling (van student tot ondernemend professional). Hieronder valt ook studiecoaching. Digital Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van software rondom het thema en het project. Van deze software wordt een basiskennis gevraagd van de student. Project Het project wordt altijd uitgevoerd voor een echte opdrachtgever. De opdrachtgever doet de briefing en debriefing. Het resultaat dat je oplevert, presenteer je ook aan de opdrachtgever. CE Op deze dag worden toegepaste, beroepsgerelateerde en meer theoretische vakken gegeven, ter ondersteuning van het project. het teken van een thema. Het tweede jaarthema is: Step Forward. Als student ben je een jaar lang op een verkenningstocht door een nieuwe wereld.gegaan. Nu is het tijd om die extra stap te zetten. In de verschillende thema s duik je meer de diepte in, ook als student ga je die volgende stap zetten richting jouw toekomst als professional. Binnen deze thematiek bieden wij je een afwisselend jaar, dat gebaseerd is op het ontdekken van jouw volgende stap. Jaarthema: Step Forward Periodethema s: Concepting, Market research, Entrepreneurship, Marketing Dagthema s: Personality, Digital, Project, CE/Thema 6. modules Elk periode-thema bestaat uit vier modules die allen gekoppeld zijn aan één dag van de week. Deze modules blijven waar mogelijk gedurende de eerste twee jaar hetzelfde.enkel project wordt in jaar 2 voor 2 dagen ingeroosterd Hieronder zie je de opbouw van het eerste studiejaar, waarin het thema van elke periode wordt uitgelegd. Het is vanzelfsprekend dat de leerstof cumulatief werkt, dus dat iedere periode je kennis wordt uitgebreid en dat je gebruik maakt van de eerder opgebouwde competenties concepting In deze periode ga je dieper in op het proces van concept denken. Vanuit de verschillende invalshoeken verrijken we je kennis op het gebied van concepting nu met meer theoretische inzichten. Je kunt deze kennis direct toepassen in het project, wat deze keer ingaat op het big idea van een startup. 6.2.market research Concept denken is belangrijk, maar het is minstens net zo belangrijk om de waarde van een concept voor de beroepspraktijk te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Maandag Dinsdag Personality Digital Deze periode richt zich zowel op digitale data, als onderzoek t..b.v. je eigen startup. 12

13 6.3. entrepreneurship Je kunt een product niet alleen voor een opdrachtgever ontwikkelen, 8. modulebeschrijving Zie volgende pagina. maar ook zelf in de markt zetten. Deze periode leer je daarom vaardigheden aan die je als ondernemer nodig hebt. Je projectmanagementvaardigheden worden uitgediept en je krijgt kennis over o.a. de (financiële) onderbouwing van plannen marketing Nadat je een concept hebt bedacht, moet je het kunnen verkopen. In deze periode breidt je je kennis over marketing uit en verdiep je jezelf in de strategische aspecten die daarbij komen kijken. 7. curriculumkader Toelichting toetscodes theorievakken. Zie figuur CE DBC Jaar DC21AT = Online Marketing DC21BT = Concepting DC21CT = Branding 2259DC22AT = Recht DC22BT = Onderzoek DC22CT = Strat. Marketing 2259DC23AT = Bedr. economie DC23BT = Storytelling 2259DC23CT = Strat. Marketing DC24AT = Int. economie 2259DC24BT = Recht DC24CT = Big Data Marketing CE DPS jaar 2 ONDERWIJS TOETSEN semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 P1 P2 P3 P4 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Onderdeel uren p/w Toetscode ec toetscode ec toetscode ec toetscode ec Personality DI21O DI 22O DI23O DI24O 2 Digital DD21O DD22O DD23O DD24O 2 Project DP21O DP22O DP23O DP24O 5 CE A DC21AT DC22AT DC23AT DC24AT 2 CE B DC21BT DC22BT DC23BT DC24BT 2 CE C DC21CT DC22CT DC23CT DC24CT 2 Totaal

14 8.1. personality Titel module Personality 1 Toetscode 2259DI21O Competenties Engels Businessmodel generation C7 - Communicatie C10 - Sociale communicatieve competentie C1 - Ondernemerschap C3 - Bedrijfs- en omgevingsanalyse C10 - Interpersoonlijk Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C11 - Intrapersoonlijk Personality is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) Engels 2259DI21AO In a globalizing world, English is still gaining popularity as an universal language. It is therefore essential that professionals in a digital environment have a thorough understanding of English and can communicate on a professional level. The English courses are personalized, so everyone can improve their English skills on their own level. During the English lessons we will focuss mainly on speaking and writing skills through exercises and assignments related to future professional business situations such as writing a short business proposal and negotiating. This gives you the opportunity to practice and gain experience in using the language. B) Businessmodel generation 2259DI21BO - 50% De snel veranderende omgeving/ markt in combinatie met nieuwe technieken vraagt om aanpassingen in Business Modellen. Business Modellen raken sneller verouderd. Hoe kan je met Business Model Canvas waarde creëren, leveren en behouden? En welke rol kan jij als persoon waarde creëren aan de organisatie? Beoordeling A) Engels 2259DI21AO - 50% At the end of the course you will be assessed on your level by completing an assignment in class. The assessment will take place according to the Central European Framework level system. Your level at the end of the course should be a minimum of B2-. B) Businessmodel generation 2259DI21BO - 50% De student gebruikt de opgedane theoretische en praktische kennis om te komen tot een visueel uitgewerkt advies voor een business model in stagnatie. De student presenteert twee cases, voert een bedrijfs analyse uit en adviseert een nieuw bedrijfsmodel. Het advies is gebaseerd op het Business Model Canvas aangevuld met een omschrijving van de nieuwe merkpositionering, klantwaarden, operatie en levering. De beoordeling vindt plaats volgens een beoordelingsmatrix die te vinden is in de uitgebreide moduleomschrijving. Verplichte literatuur B) Businessmodel generation 2259DI24BO Optioneel: Business Model Generation (Osterwalder/ Pigneur) Business Model You (Osterwalder/ Pigneur) Toetsvorm Opdracht Toetsperiode X Periode 1 14

15 Titel module Personality 2 Toetscode 2259DI22O Competenties International Business Culture Sales C1 Ondernemerschap C6 - Sales C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse C4 Strategie en beleid C5 Planning en uitvoering Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C7 Communicatie Personality is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) International Business Culture 2259DI22AO - 50% Cultuurverschillen van Hofstede Cultuurverschillen van Lewis Sales en onderhandelen met vreemde culturen B) Sales 2259DI22BO - 50% Sales skills, Salesprognose, Organisatie en planning van het salesteam, Accountmanagement Bedrijfseconomische aspecten van het salesmanagement, Sales leadership, salescoaching en training, Customer Relationship Management, sales als belangrijke bron van informatie voor marketingbeleid, Strategische verkoopplanning Beoordeling A) International Business Culture 2259DI22AO Concepten van projecten vertalen naar een buitenland naar keuze B) Sales 2259DI22BO Opdracht volgt. Verplichte literatuur nvt. Toetsvorm Opdracht Tentamenperiode Periode 1 eriode 3 X Herkansingsvorm Opdrachtherstel volgende periode Herkansingsperiode Periode 1 X Studiebelasting 2 EC 15

16 Titel module Personality 3 Toetscode 2259DI23O Competenties Engels Community Management C7 - Communicatie C10 - Sociale communicatieve competentie C3 - Bedrijfs- en omgevingsanalyse C8 - Marketingcommunicatie Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C9 - Leiderschap en management Personality is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) Engels 2259DI23AO In a globalizing world, English is still gaining popularity as an universal language. It is therefore essential that professionals in a digital environment have a thorough understanding of English and can communicate on a professional level. The English courses are personalized, so everyone can improve their English skills on their own level. During the English lessons we will focuss mainly on speaking and writing skills through exercises and assignments related to future professional business situations such as writing a short business plan and giving a presentation. This gives you the opportunity to practice and gain experience in using the language. B) Community Management 2259DI23BO Eén van de managers in een bedrijf realiseert zich dat het tijd is om met de doelgroep te gaan communiceren op een manier die past bij deze tijd. Helaas is één medemanager niet overtuigd van al die nieuwigheden. Hij vindt community management een onnodige kostenpost. Aan jou als ingevlogen community manager de taak om deze klus toch tot een succesvol resultaat te leiden door: - Een goed communitiemanagement-plan op te stellen dat overtuigt en werkt. - De andere manager te overtuigen van het nut van community management middels coaching. Beoordeling A) Engels 2259DI23AO - 50% At the end of the course you will be assessed on your level by completing an assignment in class. The assessment will take place according to the Central European Framework level system. Your level at the end of the course must be a minimum of B2+. B) Community Management 2259DI23BO - 50% De student past de opgedane kennis toe en werkt deze uit in een case (communitymanagement-plan over Verplichte literatuur Toetsvorm een fictief of bestaand bedrijf dat van plan is een eigen community te starten. nvt. Opdracht Toetsperiode Periode 1 Herkansingsvorm Opdracht Herkansingsperiode Periode 1 X Studiebelasting 2 EC X 16

17 Titel module Personality 4 Toetscode 2259DI24O Competenties Verander- en peoplemanagement Psychologie en consumentengedrag C1 - Ondernemerschap C9 - Leiderschap en management C3 - Bedrijfs- en omgevingsanalyse C4 - Strategie- en beleidsontwikkeling Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C10 - Sociale communicatieve competentie C5 - Planning en uitvoering Personality is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) Verander- en peoplemanagement 2259DI24AO Verandermanagement en peoplemanagement kunnen niet zonder elkaar: verandermanagement is het leiden van een bedrijfsbrede verandering en raakt daarmee alle werknemers in de organisatie. Mensen meekrijgen in een verandering is de grootste uitdaging van een verandermanager en het reguliere management. Het vraagt niet alleen nadrukkelijk om voorbeeldgedrag van het management maar evenzeer om grote sociale en communicatieve competenties. B) Psychologie en Consumentengedrag 2259DI24BO Deze cursus is een introductie in de psychologie en in consumentengedrag vanuit een psychologisch perspectief. Je zal een beter begrip krijgen van de wijze waarop consumenten hun beslissingen maken en hoe zij reageren op inspanningen van marketeers. Je zal leren waarom consumenten niet altijd rationele keuzes lijken te maken. We gaan kijken naar consumenten gedrag vanuit zowel een theoretisch evenals een meer toegepast perspectief, wat betekent dat het primaire focuspunt ligt op het begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen Beoordeling A) Verander- en peoplemanagement 2259DI24AO - 50% De student werkt de opgedane kennis uit in een Veranderplan voor de organisatie waarvoor hij zelf werkt of waarvoor hij zou willen werken. Hij is de verandermanager die door de directie, met wie hij gedurende het hele verandertraject nauw samenwerkt. Hiervoor werkt hij een aantal opdrachten uit. B) Psychologie en Consumentengedrag 2259DI24BO - 50% Het eindcijfer voor deze cursus bestaat uit twee onderdelen. Dit eindcijfer zal een gewogen gemiddelde zijn van het groepspaper en de hieruit voortvloeiende presentatie. Verplichte literatuur A) Verander- en peoplemanagement 2259DI24AO Online bronnen: Toetsvorm Opdracht Toetsperiode Periode 1 X Herkansingsvorm Opdracht Herkansingsperiode Periode 1 / X Periode 5 Studiebelasting 2 EC 17

18 8.2. digital Titel module Digital 1 Toetscode 2259DD21O Competenties Art Direction Webdevelopment 2 C5 - Planning en uitvoering C6 - Sales C5 - Planning en uitvoering C8 - Marketingcommunicatie Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C8 - Marketingcommunicatie C10 - Sociale communicatieve competentie Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) Art Direction 2259DD21AO Van idee tot creatie! In dit vak leer je op verschillende manieren nieuwe ideeën te bedenken en te visualiseren. Als onderdeel van het creatief denken proces leer je deze ideeën vanuit een visie ook te analyseren en te beoordelen. Het leren vormen van een visie speelt hierbij een belangrijke rol om tot innovatieve ideeën te komen en hierop te kunnen reflecteren. Ideeën met genoeg potentie, relevantie en mogelijkheden kunnen worden uitgewerkt tot concepten. Deze concepten ga je verder in een vormgevingsproces uitwerken qua look and feel en tone of voice. Je gaat op zoek naar grens tussen esthetiek en communicatie om je boodschap zo goed mogelijk over te laten komen. Ook leer je een keuze te maken in welke mediavorm(en) je concept het best tot uiting komt. Daarnaast leer je je concept zo goed mogelijk te verkopen en te presenteren. B) Webdevelopment 2259DD21BO Iemand die opereert in de digitale wereld moet ten minste kennis hebben van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het internet. Leer wat de meest gangbare technologie is die op het internet gerbuikt wordt, wat de invloed van mobiel is en of elk design online doorgevoerd kan worden? Deze periode gaat dieper in op programmeertalen en hun mogelijk -/en onmogelijkheden. Daarnaast leert de student wat een functioneel- en technisch ontwerp is en leert de student hier zelf in de praktijk mee werken. Ook wireframes en paperprototypes worden opnieuw behandeld. Tijdens deze periode wordt er ook ingegaan op het gebruik van HTML en CSS. Beoordeling A) Art Direction 2259DD21AO - 50% De student kiest uit een aantal aangereikte pitchces met als doel een visueel concept te ontwikkelen. Zaken die worden opgeleverd zijn een procesverslag, tegistratie en stappen van vormgevingsproces, registratie en verwerking verkregen docentfeedback en product. Er wordt beoordeeld op analytische vaardigheden, lateraal denken, vaardigheid en motivatie. B) Webdevelopment DD21BO - 50% De student gebruikt de opgedane theoretische en praktische kennis om te komen tot een goed uitgewerkt Functioneel- en Technisch Ontwerp (FO/ TO). Het ontwerp is gebaseerd op Wordpress. Vervolgens creëert de student een website op basis van het FO/ TO van een medestudent. De beoordeling vindt plaats volgens een beoordelingsmatrix die te vinden is in de uitgebreide moduleomschrijving. Verplichte literatuur n.v.t. Toetsvorm Opdracht Toetsperiode X Periode 1 Herkansingsvorm Opdracht Herkansingsperiode Periode 1 X Studiebelasting 2 EC 18

19 Titel module Digital 2 Toetscode 2259DD22O Competenties Statistiek Digital Management C2 - Marktonderzoek C3 - Bedrijfs- en omgevingsanalyse C4 - Strategie- en beleidsontwikkeling Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module C8 - Marketingcommunicatie Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) Statistiek 2259DD22AO\ Statistische kennis wordt steeds belangrijker in de digitale wereld. De lessen statistiek gaan over diverse statistische methoden om data te kunnen analyseren. Hierbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden aan bod. B) Digital Management DD22BO In deze module leer je de basis van Analytics, SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising), zoals Google Adwords. Hoe kom je hoger in de Google rankings, hoe kun je een CPC-advertentiebudget het beste inzetten, enzovoorts. Beoordeling A) Statistiek 2259DD22AO - 50% Studenten dienen met hun projectgroep (4-6 personen) een volledig rapport op te leveren waarin o.a. de volgende hoofdstukken van een onderzoeksrapport aan de orde komen: A: Inleiding (aanleiding + probleemanalyse + hoofd- en deelvragen + doelstellingen (kennis en praktijk) + leeswijzer, B: Theoretisch Kader, C: Methode en Technieken, D: Resultaten, E: Conclusie + Discussie, F: Aanbevelingen Elk van de bovenstaande hoofdstukken zullen worden beoordeeld. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van alle onderdelen. B) Digital Management DD22BO - 50% De beoordeling vindt plaats aan de hand van een opdracht die aan het begin van de lessenreeks zal worden uitgereikt. Verplichte literatuur Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs / Nel Verhoeven / Boom Lemma Uitgevers / 2011 / ISBN: / 36,00. Statistiek voor marktonderzoek / Rein Memelink / Noordhoff Uitgevers / 2011 / ISBN: / 29,95. SPSS / PASW statistics / software / zelf aan te schaffen via bijvoorbeeld surfspot.nl / 19,95 (verlenging 1,- / jaarlijks) Optioneel: Basisboek Statistiek met SPSS / Baarda, De Goede en Van Dijkum / Noordhoff Uitgevers / 2014 (5e druk) / EAN: / 32,95 Toetsvorm Opdracht Toetsperiode Periode 1 X Herkansingsvorm Opdracht Herkansingsperiode Periode 1 X Studiebelasting 2 EC 19

20 Titel module Digital 3 Toetscode 2259DD23O Competenties New Media & Digital Age Digital Management 2 C2 - Marktonderzoek C4 - Bedrijfs- en omgevingsanalyse C11 - Zelfsturende competentie Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A) New Media & Digital Age 2259DD23AO Deze module gaat dieper in op de context en historie van het werkveld van de DBC-student. De basis hiervoor werd gelegd in het eerste jaar. Nu zal er een grotere onderzoekscomponent worden toegevoegd, waarbij de student niet alleen up-to-date en kritisch moet kijken naar nieuwe ontwikkelingen, maar waarbij ook de zogenaamde archeologie van nieuwe media in het achterhoofd gehouden moet worden. B) Digital Management DD23BO Deze module gaat dieper in analytics en SEA. Middels colleges over Google Analytics en Google Adwords (SEA) leer je deze tools tot in detail kennen en krijg je de mogelijkheid om de bijbehorende Google certificaten te behalen. Daarnaast zijn er enkele colleges over marketing. Beoordeling A) New Media & Digital Age 2259DD23AO - 50% Iedere student dient zich iedere week goed voorbereid te hebben op colleges door middel van het lezen van de literatuur en het maken van de opgegeven opdrachten. De individuele voorbereiding wordt gecontroleerd en beoordeeld. Daarnaast gelden: Participatie (30% van het eindcijfer). Onderzoeksessay (70 % van het eindcijfer). Beide volgens onderstaande criteria: 1. Cognitie: kennis van theorievorming omtrent nieuwe media en digitale cultuur 2. Beschrijvende analytische vaardigheid: toepassen van deze kennis 3. Kritische analytische vaardigheid: toetsen van deze theorieën 4. Argumentatie: opbouw van het eigen betoog 5. Verzorging: correct taalgebruik, bibliografie, annotatie Deze criteria wegen alle even zwaar bij de becijfering van je werk, en de onvoldoende beheersing ervan leidt tot een onvoldoende beoordeling. B) Digital Management DD23BO - 50% Toetsing verloopt via Google. De student kan een officieel Google Certificaat halen. Google hanteert andere criteria dan Fontys. Waar 55% als voldoende geldt bij Fontys, dient de student bij Google een minimale Verplichte literatuur score van 80% te behalen. A) New Media & Digital Age 2259DD23AO Verplichte literatuur: Lister et al., New Media A Critical Introduction Online bronnen (worden evt. geupdate voordat de module start): o.s voor overige artikelen zie uitgebreide moduleomschrijving B) Digital Management DD23BO De benodigde online literatuur zal tijdens de colleges worden uitgereikt. Toetsvorm Opdracht Toetsperiode Periode 1 X Herkansingsvorm Opdracht Herkansingsperiode Periode 1 Studiebelasting 20 2 EC X

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Commerciële Economie voltijd en duaal

Commerciële Economie voltijd en duaal Studiegids Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd en duaal Associate Degree opleiding Assistent Marketeer voltijd 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie