Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids versie1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1"

Transcriptie

1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof)

2 inhoud studiegids Voorwoord 1 Visie Beroepsprofiel voor de opleiding Competentieprofiel Jaarrooster + kalender...10 voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie Digital Publishing Studies, kortweg CE DPS, voor het collegejaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Let wel: de informatie in deze studiegids heeft betrekking op het collegejaar Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, weet dan je studiecoach te vinden om je verder te helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar. 5 Thema s Modules Marketresearch Creativity Marketing Met vriendelijke groeten, Rick van de Ven Coördinator CE DPS Academy for Creative Industries 6.4 Entrepreneurship Curriculumkader Modulebeschrijvingen Personality Digital Project CE Thema Literatuurlijst Huisregels Studiecoach Propedeuse Hoofdfase en afstudeerfase Ruimte om te excelleren Leerjaar Leerjaar Assessments Projecten Stages Seminars Excursies Minor Informatie m.b.t. inhoud curriculum Informatie m.b.t. praktische zaken Informatie m.b.t. persoonlijke begeleiding De coördinator van de opleiding CE behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de studiegids CE DPS. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. 2

3 1. visie De toekomst van de commercieel econoom is snel aan het veranderen. De laatste jaren zagen we in de hele wereld een grote verschuiving van offline naar online. Voor de commercieel econoom brengt dit gigantische kansen met zich mee, maar vergt ook een flinke aanpassing in het denkpatroon. De digitale wereld verandert veel sneller dan de offline wereld. Deze digitale wereld is veel internationaler, via het Internet kan bijvoorbeeld de hele wereld op een webshop van een lokale winkel komen. Bovendien verandert het contact met de klant in de digitale wereld ook. De klant is vaak fysiek verder weg, maar wel bereikbaar in de palm van je hand. Ook is kun je hem vaak beter bedienen omdat alles online meetbaar is. Fontys CE DPS leidt op tot de commercieel econoom van de toekomst. Een commerciele duizendpoot, die zijn weg kent in de digitale wereld. De commercieel econoom die wij afleveren heeft een grondige basis kennis van het digitale commerciële landschap en de ontwikkelingen die zich daar afspelen. Verder leren we onze studenten snel en efficiënt businessen te vernieuwen en nieuwe Uitgangspunten voor studeren bij Fontys CE DPS zijn: Digitaal, internationaal en maatschappelijk ondernemen zijn de toekomst. Het bedrijfsleven vraagt om een combinatie van creativiteit, nieuwe media en commercie. Studeren moet verbindend zijn; beroepscontext, persoonlijk interessegebied, actuele ontwikkelingen en het persoonlijke (digitale) netwerk vormen de kern van de opleiding. Het kunnen werken in multidisciplinaire teams is een belangrijke vaardigheid. Kennis is niet statisch, maar dynamisch. De maatschappij zal blijven veranderen. Een leven lang studeren is dus onontbeerlijk. We bereiden onze studenten voor op een arbeidsmarkt waarvan we (o.i.v. alle technologische ontwikkelingen) nu nog niet weten hoe die er over 5 jaar uitziet. Door passende uitdaging wordt de student intrinsiek gemotiveerd. Je studie moet bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. business modellen te testen. Zij kunnen zich snel informatie eigen maken, hebben geleerd efficiënt te netwerken en om online marketing kanalen optimaal in te zetten. KERNCOMPETENTIES CE DPS snel veranderende omgeving & startups CREATIVITEIT SAMENWERKEN ONDERNEMERSCHAP DESIGN THINKING PLANNING EN UITVOERING EN CO-CREATIE LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT ONDERNEMERSCHAP (LEAN) STARTUP COMMERCIE MARKETINGCOMMUNICATIE ONLINE MARKETING ZELFSTUREND SOCIAAL EN COMMUNICATIEF ONLINE SALES FUNNELS SALES STRATEGIE EN BELEIDSONTWIKKELING DATA OPTIMALISATIE digitalisering & nieuwe media MEDIA TECHNOLOGIE MULTIDISCIPLINAIR globalisatie & localisatie ENGELS COMMUNICATIE EXPERIMENTEREN MARKTONDERZOEK (big) data & privacy erosie INTERNATIONAAL ANALYTICS & STATISTIEK BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE DATA 3

4 2. beroepsprofiel voor de opleiding Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van een commerciële econoom in de digitale wereld. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie Digital Publishing Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE DPS concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de Digitale Publicatie-branche. Hieronder vallen alle digitale media uitingen, zoals online adverteren, online Commerciële Economie, Digital Publishing Studies (CE DPS) publiceren, mobiele publicaties, etc. Bij CE DPS leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve digitale industrie. De kenmerken van de digitale commerciële wereld, waar we rekening mee dienen te houden zijn: De digitale commerciële wereld is veel dynamischer en ontwikkelt Voorbeelden van beroepssituaties Als de hierboven genoemde rollen, taken en domeinen gecombineerd worden, komen daar onderstaande mogelijke beroepssituaties uit. zich sneller dan de fysieke commerciële wereld. De digitale wereld is veel laagdrempeliger en bijna automatisch internationaal georiënteerd. In de digitale wereld staan klanten veel verder van je af. Je mist de rijke communicatie van de fysieke wereld. In de digitale wereld laat iedere actie traceerbare sporen achter. Deze big data kan, bij juist gebruik, inzicht verschaffen, bijvoorbeeld over consumenten gedrag. Een CE DPS afgestudeerde is in staat met deze gewijzigde omstandigheden te werken en zelfs ten gunste van de bedrijfsvoering te benutten. Een CE DPS afgestudeerde is in staat creatieve digitale producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Na Entrepreneur richting nieuwe business modellen Deze gloednieuwe rol binnen bedrijven is slechts recentelijk in opkomst, maar over 5 jaar omnipresent. De innovatie druk neemt toe en organisaties zien langzaam de eindeloze mogelijkheden en kansen van de digitale wereld. Eén persoon binnen de organisatie moet de organisatie bij de hand nemen en de ruimte en faciliteiten krijgen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zonder daarbij de bedrijfsroutines of -protocollen te hoeven volgen. De afgestudeerde DPSer is degene die die vrijheid gaat nemen om te experimenteren om zo tot nieuwe verdiensten te komen. Hij of zij is volledig opgeleid om de rol te vervullen als teammember of teamleider van een nieuwe business unit. het behalen van het diploma ontvang je de titel Bachelor of Business Administration. Startup entrepreneur Werkveld CE DPS maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) Startups zijn hip. De vraag is echter of dit tijdelijke mode is of een serieuze carrière optie. Alle indicatoren wijzen er op dit moment op dat het het tweede is. De startup blijft! Je hebt na je afstuderen de keuze om een baan aan te nemen of een schaalbaar internet bedrijf op te zetten. De reden dat een startup carrière tot de mogelijkheid behoort is, omdat het de laatste jaren veel goedkoper is geworden om een schaalbaar bedrijf te starten. Deze lagere kosten zorgen ervoor dat investeerders minder te zeggen krijgen in de startups en minder geld hoeven te investeren per startup. Investeerders kunnen daardoor een breder portfolio aanleggen, dus: meer risico spreiding en meer startups! Als CE DPS-er leer je hoe je een startup vormgeeft, hoe je onderneemt in een In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe hoog onzekere, snel veranderende wereld. Je zou goed functioneren in een startup team als commerciële founder of co-founder. industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in 4

5 Marketing & Sales Assistant: analyse De MSA voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert zijn manager bij het opstellen van marketing- en salesbeleid, draagt bij aan creatieve processen en is vaardig in het omgaan met geautomatiseerde systemen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Marketingcommunicatie Manager Een marketingcommunicatiemanager is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De Marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. moderne presentatietechnieken. De MSA voert marketing- en sales activiteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. Product Manager De PM is verantwoordelijk voor een bepaald product/merk of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van de producten in de doelmarkt (marketingplan voor product). De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de PM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopplan op. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en handelt resultaatgericht Account Manager De accountmanager weet door effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor CRM en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatsgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5

6 3. competentie profiel NUMMER COMPETENTIE TOELICHTING TOELICHTING IN KERNWOORDEN 1 Ondernemerschap Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Innovatie, creativiteit, verantwoord ondernemen 2 Marktonderzoek Het uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren. Onderzoekvaardigheden, Deskresearch, kwalitatief onderzoek Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, 3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis Digitale samenleving, online, participerende klant van relevante nationale en internationale trends. 4 Strategie en beleidsontwikkeling Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Strategie 5 Planning en uitvoering Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren vanuit het marketingbeleid Accountability 6 Sales Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Consultative selling, customer lifetime value 7 Communicatie Communiceren in minimaal 1 vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Gekozen is voor Engels als vreemde taal 8 Marketingcommunicatie Toegevoegde competentie. Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen Branding, positioneren, on- en offline communicatie 9 Leiderschap en management Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Samenwerken 10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk) Interpersoonlijk. De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken 11 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk) Intrapersoonlijk. De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Organiseren van eigen actualiteit, zijn van vakman of vrouw Tijdens de opleiding CE DPS worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het domein Commerce waar de opleiding CE DPS bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten, concurrenten en stakeholders, en deze vertalen in producten of diensten. Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse Niveau 2 > Hoofdfase Niveau 3 > Afstudeerfase Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de competentie concreter te maken. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als oplossing van een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, van een project of onderneming. Toetsen van plannen aan juridische aspecten Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming (niet voor CE) verplicht) 6

7 C2 Marktonderzoek: Het OPZETTEN, Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse: Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van deskresearch Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT- analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel van de aanbevelingen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek. Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. C4 Marketingbeleid: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. 7

8 Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een SWOT-analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. C6 Sales: Het onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop). Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren. Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties. Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement). C5 Marketing: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Opstellen van budgets. Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Collaboratieve klantrelaties aangaan. Het kunnen uitvoeren van aanbestedingstrajecten. Opstellen en beoordelen en evalueren van een strategisch sales- en/ of leveranciersplan. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van de inkoop- en verkooporganisatie. Ontwerpen van een effectieve in- en verkooporganisatie. Selecteren Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Monitoren van voortgang en bijsturen. en onderhouden van een eigen netwerk ten behoeve van inkoop en verkoop c.q. dienstverlening (eventueel met behulp van CRM- systeem en dataminingtechnieken. C7 Communicatie: Communiceren in minimaal één vreemde taal en daarbij rekening houden met cultuur verschillen. Beheersen van Engels op minimaal taalniveau 2. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. of wordt gebruikt. Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/ of wordt gebruikt. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. 8

9 C8 Marketingcommunicatie: Het on- en offline communiceren met marketingdoelgroepen. Inzicht in communicatiedoelgroep(en). Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren. Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema. Opstellen van een cross mediaal-mediaplan. Onderbouwen mediakeuze. Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie. C10 Interpersoonlijk: De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. C11 Intrapersoonlijk: De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen Competentieniveau 3 (Niet verplicht: Voor minoren en varianten) Vorm geven en aangaan van de dialoog met stakeholders. Ontwikkelen van de positionering en merkstrategie van een organisatie. Beheersen van het communicatieproces in termen van strategie, doelgroep, positionering, briefing, concept, productie, traffic en media Rapporteren en verantwoorden van de resultaten (o.a. accountability) van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling. Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatiefculturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen. Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het op de hoogte zijn en blijven van actualiteit. C9 Leidinggeven: Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen van een. eenvoudige projectorganisatie. Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep. Leiden v.d. uitvoering van een opdracht. Instrueren en volgen v.d. deelnemers van een projectgroep. Leiding geven bij het maken van een Plan van Aanpak. Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen. Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. 9

10 4. jaarrooster + kalender Fontys Jaaragenda Augustus September Oktober 2013 week week intro P1/1 2 Thema geen aanbod 6 7 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2013 November December Januari 2014 week week 7 8 T1 P2/1 2 Thema 3 4 geen aanbod geen aanbod geen aanbod ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2014 Februari Maart April 2014 week week 8 T2 P3/1 2 Thema geen aanbod T3 geen aanbod ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2014 Mei Juni Juli 2014 week week geen geen aanbod geen aanbod aanbod P4/1 Thema T4 Extra ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2014 Augustus September Oktober 2014 week week geen aanbod extra extra S1 ma ma di di wo wo do do vr vr za za Themaweek Kerstmis 25/ Opening studiejaar Nieuwjaarsdag Nieuwjaarsreceptie Goede Vrijdag Tweede Paasdag S x = start studiekwartalen Koninginnedag Geen onderwijsaanbod Bevrijdingsdag Collectieve sluiting; geen onderwijsaanbod Hemelvaart Feestdag Tweede Pinksterdag Extra-curriculaire activiteiten Tentamenweek 10

11 11

12 De studie CE DPS bestaat uit 3 fasen: Propedeuse: jaar 1 Hoofdfase: jaar 2 en 3 Afstudeerfase: jaar 4 De invulling van de s is altijd gerelateerd aan het thema van de periode. Ook onderling staan de s in functie van elkaar. Project en Personality staan centraal. De s Digital (voornamelijk werkcolleges) en CE / Thema (voornamelijk theoriecolleges) worden dusdanig ingericht dat zij ondersteunend zijn voor de centrale thema s. Het jaarrooster is voor alle fasen gelijk: het collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes, dus er zijn in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 8 lesweken, een tentamenweek en een THEMA-week. Op het jaarrooster kun je zien welke weken wanneer plaatsvinden, wanneer de vakanties zijn e.d. Naast het jaarrooster is er ook een kalender. Hierin staat gedetailleerder aangegeven wat wanneer plaatsvindt. De kalender kun je vinden op de website van de DPS-opleiding. Ditzelfde geldt ook voor het lesrooster per periode, ook dat is digitaal beschikbaar. 5. thema s Personality Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van je persoonlijke ontwikkeling (van student tot ondernemend professional). Hieronder valt ook studiecoaching. Digital Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van software rondom het thema en het project. Van deze software wordt een basiskennis gevraagd van de student. Project Het project wordt altijd uitgevoerd voor een echte opdrachtgever. De opdrachtgever doet de briefing en debriefing. Het resultaat dat je oplevert, presenteer je ook aan de opdrachtgever. CE/Thema Op deze dag worden toegepaste, beroepsgerelateerde en meer theoretische vakken gegeven, ter ondersteuning van het project. De studie is opgebouwd uit vier collegejaren. Ieder collegejaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat uit 2 periodes, dus er zijn in totaal 4 periodes die ieder gekoppeld zijn aan een thema. Elke periode bestaat uit 8 lesweken, een tentamenweek en een THEMA-week. Een jaar is dus opgebouwd uit vier keer tien weken. Ook staat elk collegejaar staat in het teken van een thema. Het eerste jaarthema is: New World. Als student kom je in een nieuwe wereld, je gaat studeren. Ook de wereld om je heen is aan het veranderen onder invloed van alle technologische ontwikkelingen. Binnen deze thematiek bieden wij je een afwisselend jaar, dat gebaseerd is op het ontdekken van jouw nieuwe wereld. Jaarthema: New World Periodethema s: Market research, Creativity, Marketing, Entrepreneurship Dagthema s: Personality, Digital, Project, CE/Thema 6. s Elk periode-thema bestaat uit vier s die allen gekoppeld zijn aan één dag van de week. Deze s blijven waar mogelijk gedurende de eerste twee jaar hetzelfde. Hieronder zie je de opbouw van het eerste studiejaar, waarin het thema van elke periode wordt uitgelegd. Het is vanzelfsprekend dat de leerstof cumulatief werkt, dus dat iedere periode je kennis wordt uitgebreid en dat je gebruik maakt van de eerder opgebouwde competenties. 6.1.marketresearch Personality (Wie ben ik nu en wie wil ik later zijn?) Studiecoaching, Studievaardigheden, Personal Branding, Lef, Ruimte voor experts, Engels Digital New media digital age, Dataverwerkingssoftware, MS Office, Visueel communiceren Project Project echte opdrachtgever, Projectmanagement (rollen, feedback en (de)briefing), Projectmeetings, Projectwerken CE/ Thema Marketing, Marktonderzoek Bijvoorbeeld: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Personality Digital Project CE/ Thema De 1e periode van leerjaar 1 behandelt de beginselen van Digital Publishing Studies, de context van je studiegebied en geeft een begin aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Marktonderzoek is de basis van een opleiding commerciële economie. Daarnaast krijg je een inleiding op het managen van projecten, wat in de komende periodes verder zal worden uitgebouwd. 12

13 6.2. creativity Personality (Wie ben ik, hoe brand ik mezelf?) Blogging, futurologie, presentatietraining Digital Adobe, strategic blogging Project Project echte opdrachtgever, Projectmanagement (PvA/(digitale)projectplanning), projectmeetings, projectwerken CE/ Thema Concepting, marketing 6.4. entrepreneurship Personality (Wie ben ik als ondernemer?) Studievaardigheden en (persoonlijk) leiderschap, kwalitatieve onderzoeksmethoden, personal assessment Digital Statistiek, data visualisatie Project Project echte opdrachtgever, Projectmanagement (lean management, kosten en baten), projectmeetings, projectwerken CE/ Thema Bedrijfseconomie, sales In deze periode ga je dieper in op het creatieve proces. Vanuit de verschillende invalshoeken in periode 1 verrijken we je kennis nu met inzichten in creativiteit. Je kunt deze kennis direct toepassen in het project, wat deze keer ingaat op het ontwikkelen van concepten marketing Personality (Wie ben ik, als marketeer of leider?) Engels, communicatie en management Digital Analytics, SEO, CRM, content management Project Project echte opdrachtgever, Projectmanagement (projectafbakening en randvoorwaardes), projectmeetings, projectwerken CE/ Thema Algemene economie, online marketing Je kunt een product niet alleen voor een opdrachtgever ontwikkelen, maar ook zelf in de markt zetten. Deze periode leer je daarom vaardigheden aan die je als ondernemer nodig hebt. Je projectmanagementvaardigheden worden uitgediept en je krijgt kennis over o.a. de (financiële) onderbouwing van plannen. Ten slotte moet je tijdens een assessment laten zien dat je alle competenties uit het eerste leerjaar bezit en dus de propedeuse kunt halen. 7. curriculumkader Thema s 2259DTHE1T = Marktonderzoek 2259DTHE2T = Creativiteit 2259DTHE3T = Marketing Nadat je een concept hebt bedacht, moet je het kunnen verkopen. In deze periode breidt je je kennis over (online) marketing uit in al haar facetten. Om je begrip van marketing extra te versterken krijg je algemene economie, waar je meer inzicht krijgt over de werking van de economie en consumentengedrag. 2259DTHE4T = Ondernemen 8.beschrijving Zie volgende pagina. CE DPS jaar 1 ONDERWIJS TOETSEN semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 P1 P2 P3 P4 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Onderdeel uren p/w Toetscode ec toetscode ec toetscode ec toetscode ec Personality DPER DPER DPER DPER3 2 Digital DDIG DDIG DDIG DDIG4 3 Project DPRJ DPRJ DPRJ DPRJ4 4 Commerciële Economie DCE1T DCE2T DCE3T DCE4T 3 Thema DTHE1T DTHE2T DTHE3T DTHE4T 3 Totaal

14 8.1. personality Titel Personality 1 Docent 2259DPER1 Iris van Bossum, Cinthy Jacobs, externe gastdocenten Competentie C10, C11 Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 1 Hoofdonderwerpen/korte omschrijving ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality te volgen. Hierin wordt gewerkt aan basisvaardigheden en beroepscontext. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur Steven R. Covey - The 7 Habits of Highly Effective People (Komt terug in P4) Toetsing gebeurt door middel van: 1. Vakinhoudelijk: beoordeling van opdrachten (60%). Deze moet de student voldoende afsluiten en worden individueel herkanst. Engels De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. Beoordeling Andere onderwerpen die in korter tijdsbestek aan bod komen in periode 1 - Study coaching - Study skills - Personal branding - Theory of Courage - Expert meetings (externen worden ingevlogen voor aanvullende inspiratie) 2. Reflectie: Ook reflecteert de student op zichzelf en zijn functioneren in het projectteam (40%). Dit moet de student voldoende afsluiten en wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. De student levert de volgende documenten aan: a. Zelfevaluatie in 1 A4. Reflecteer op je professionele werkhouding. b. groepsevaluatie met daarin vlgs gestandaardiseerd document een reflectie hoe jij je gedragen hebt afgelopen periode: - Rol/taken en evaluatie op bijdrage aan project - Tips & tops en belangrijke leerpunten - Groei aantonen in het uitvoeren van verschillende teamrollen. 3. Aanwezigheid: Bovenop het cijfer dat volgt uit 1 en 2 kan de student punten verliezen door vaker dan eens afwezig te zijn. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE/THEMA) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek). Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Toetsperiode Periode 1 zie tentamenstof Puntenaftrek Absenties Bonusopdracht Nvt Herkansingsperiode P2 en einde schooljaar 1. Vakinhoudelijk: Opdrachten herstellen in opvolgende periode 2. Reflectie: Verplicht gesprek met studiecoach en verplichting tot persoonlijke groei in periode 2 Herkansingsvorm 3. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Nvt 14

15 Titel Personality 2 Docent Competentie Hoofdonderwerpen/korte omschrijving Verplichte literatuur Beoordeling 2259DPER2 Iris van Bossum, Stijn Bannier en Sabina Meiling C7, C10, C11 Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 2 volgt de studenten de vakken blogging, futurologie, presentatietraining. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Nvt Toetsing gebeurt door middel van: 1. Vakinhoudelijk: beoordeling van opdrachten en/of toets (60%). Afzonderlijke onderdelen moet de student voldoende afsluiten en worden individueel herkanst in periode 3. (Strategic) Blogging De student zal zich deze periode (i.s.m. Digital ) toeleggen op het uitdragen van een personal brand via een blog. Er wordt gefocust op een totaal concept, zodat de student zijn blog met plezier de rest van de studie zal onderhouden. De student leert voornamelijk door persoonlijke feedback Bepaal: Wie ben ik en wat heb ik de wereld te bieden? Hierbij wordt er een beroep gedaan op het zelf reflectief vermogen van de student (C11) Positioneer en brand je persoonlijke carrière. Hierbij is creativiteit en ondernemerschap van belang (C1, C8) Bepaal een strategische weg om dit brand online uit te dragen (C4, C8) Implementeer je strategie in de vorm van een weblog met 5 blogposts. De student DPS is geen tekstschrijver, maar zal zijn ideeën ook op papier overtuigend moeten kunnen verkopen. Daar heeft hij voor nodig dat hij zich inleeft in de doelgroep (C6 en C10), dat hij draagvlak creëert voor zijn ideeën (netwerken C6 en C11) en dat hij dus communiceert in gangbare bedrijfstaal (C10). Futurologie Onze wereld verandert in rap tempo. Door technologische ontwikkelingen ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden. Deze korte collegereeks doet een poging om deze mogelijkheden op inspirerende wijze onder het voetlicht te brengen. Presentation skills Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. Een eerste aanzet daartoe ondervindt de student in deze introductiereeks. 2. Reflectie: Ook reflecteert de student op zichzelf en zijn functioneren in het projectteam (40%). Dit moet de student voldoende afsluiten en wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. De student levert de volgende documenten aan: - Zelfevaluatie in 1 A4. Reflecteer op je professionele werkhouding. - groepsevaluatie met daarin vlgs gestandaardiseerd document een reflectie hoe jij je gedragen hebt afgelopen periode: - Rol/taken en evaluatie op bijdrage aan project - Tips & tops en belangrijke leerpunten - Groei aantonen in het uitvoeren van verschillende teamrollen. 3. Aanwezigheid: Bovenop het cijfer dat volgt uit 1 en 2 kan de student punten verliezen door vaker dan eens afwezig te zijn. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE/THEMA) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek). Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Toetsperiode Periode 2 zie Beoordeling Puntenaftrek Absenties Bonusopdracht Nvt Herkansingsperiode P3 en einde schooljaar Herkansingsvorm 1. Vakinhoudelijk: Opdrachten herstellen in opvolgende periode 2. Reflectie: Verplicht gesprek met studiecoach en verplichting tot persoonlijke groei in periode 3. Daarbovenop ontvangt de student een vervangende opdracht die gerelateerd is aan het functioneren in teamverband of aan (zelf)reflectie 3. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Nvt 15

16 Titel Personality DPER3 Docent Cinthy Jacobs en Iris van Bossum Competentie C9, C10, C11 Hoofdonderwerpen/korte omschrijving Verplichte literatuur Tentamenstof Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 3 ontwikkelt zichzelf op het gebied van Engels en management kwaliteiten Invloed Cialdini Toetsing gebeurt door middel van: 1. Vakinhoudelijk: beoordeling van opdrachten en/of toets (60%). Afzonderlijke onderdelen moet de student voldoende afsluiten en worden individueel herkanst in periode 4. Engels De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. Communicatie & management De student maakt kennis met communicatietheorieën die betrekking hebben op het managen van mensen. De student verkrijgt inzicht in deze theorieën door ze te koppelen aan zijn eigen gedrag en aan dat van de ander middels zelfreflectie, het interviewen van professionals en het zoeken naar real life voorbeelden. De colleges bieden een verdieping, aanvulling en toelichting op de onderwerpen die in de leesstof en weblectures aan bod komen. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief opdrachten maken, reflecteren en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. Toetsing: Participatie, opdrachten en presentaties. 1. Reflectie: Ook reflecteert de student op zichzelf en zijn functioneren in het projectteam (40%). Dit moet de student voldoende afsluiten en wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. De student levert de volgende documenten aan: - Zelfevaluatie in 1 A4. Reflecteer op je professionele werkhouding. - groepsevaluatie met daarin vlgs gestandaardiseerd document een reflectie hoe jij je gedragen hebt afgelopen periode: o Rol/taken en evaluatie op bijdrage aan project o Tips & tops en belangrijke leerpunten o Groei aantonen in het uitvoeren van verschillende teamrollen. 2. Aanwezigheid en ambitie: Bovenop het cijfer dat volgt uit 1 en 2 kan de studenten punten verliezen door vaker dan eens afwezig te zijn. Ook kan de student bonuspunten winnen middels een ambitieproject. o Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE/THEMA) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek). Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. o De student kan max. 2 punten bonus verdienen door het uitvoeren van ambitieprojecten. De studiecoach beoordeelt dit traject. Toetsperiode Periode 3 zie Beoordeling Puntenaftrek Absenties Bonusopdracht Ambitieproject Herkansingsperiode P4 en einde schooljaar Herkansingsvorm 1. Vakinhoudelijk: Opdrachten herstellen in opvolgende periode 2. Reflectie: Verplicht gesprek met studiecoach en verplichting tot persoonlijke groei in periode 4. Daarbovenop ontvangt de student een vervangende opdracht die gerelateerd is aan het functioneren in teamverband of aan (zelf)reflectie 3. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Nvt 16

17 Titel Personality DPER4 Docent Stijn Bannier en Jony van der Woude Competentie C2, C7, C11 Hoofdonderwerpen/korte omschrijving Verplichte literatuur Tentamenstof Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 4 ontwikkelt de student zichzelf op het gebied van leiderschap en het doen van kwalitatief onderzoek. Ook bereidt de student zichzelf voor op het afsluitende Personality assessment. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Steve Steyaert Participatieve Methoden Toetsing gebeurt door middel van: 1. Vakinhoudelijk: beoordeling van opdrachten en/of toets (60%). Afzonderlijke onderdelen moet de student voldoende afsluiten en worden individueel herkanst na periode 4, in de extra week. - - Leiderschap Kwalitatief onderzoek 2. Reflectie: Ook reflecteert de student op zichzelf en zijn functioneren in het projectteam (40%). Dit moet de student voldoende afsluiten en wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. De student levert de volgende documenten aan: - Zelfevaluatie in 1 A4. Reflecteer op je professionele werkhouding. - groepsevaluatie met daarin vlgs gestandaardiseerd document een reflectie hoe jij je gedragen hebt afgelopen periode: o Rol/taken en evaluatie op bijdrage aan project o Tips & tops en belangrijke leerpunten o Groei aantonen in het uitvoeren van verschillende teamrollen. - Extra: Personality assessment. Dit moet voldoende afgesloten worden om Personality lj 1 te behalen en dus over te mogen nar lj2! - Portfolio met bewijslast van persoonlijke groei a.h.v. het landelijke competentieprofiel. - Studiecoach toetst competenties. 3. Aanwezigheid en ambitie: Bovenop het cijfer dat volgt uit 1 en 2 kan de studenten punten verliezen door vaker dan eens afwezig te zijn. Ook kan de student bonuspunten winnen middels een ambitieproject. a. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE/THEMA) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek). Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. b. De student kan max. 2 punten bonus verdienen door het uitvoeren van ambitieprojecten. De studiecoach beoordeelt dit traject. Toetsperiode Periode 4 zie Beoordeling Puntenaftrek Absenties Bonusopdracht Ambitieproject Herkansingsperiode Extra week juli en herstelweek augustus Herkansingsvorm 1. Vakinhoudelijk: Opdrachten herstellen in opvolgende periode 2. Reflectie: Verplicht gesprek met studiecoach en verplichting tot persoonlijke groei in periode 3. Daarbovenop ontvangt de student een vervangende opdracht die gerelateerd is aan het functioneren in teamverband of aan (zelf)reflectie 3. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Nvt 17

18 Titel Docent Competentie Hoofdonderwerpen/korte omschrijving Ambitieproject N.v.t. is onderdeel van personality Rick van de Ven / Iris van Bossum Minimaal competentie 11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). Andere competenties zijn afhankelijk van de inhoud van het ambitieproject Vanaf het tweede semester kan de ambitieuze student zijn energie kwijt in een ambitieproject. Dit project is een traject voor de student die extra uitdaging zoekt. Binnen een ambitieproject stelt de student zijn eigen leerdoelen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een hobby op uitdagende wijze te verbinden aan de studie. De student kan binnen het ambitietraject 2 bonuspunten verdienen op de Personality. Het ambitieproject heeft wenselijk een langere doorlooptijd dan 1 periode. Aan het eind van iedere periode evalueren we gezamenlijk of de doelstellingen zijn behaald en hoe nu verder. Het project vertoont verdedigbare samenhang tussen de CE competenties, de eigen ambities en de belevingswereld van de student. Het doel is een boost te geven aan het persoonlijke CV. Te denken valt aan: o Zelf iets opzetten (blog, onderneming etc.) met als doel persoonlijke groei o Boeken lezen o Events bezoeken o Externe cursus volgen o Een event organiseren Het onderwijsproces binnen ACI of DPS ondersteunen (soort studenten-assisitent functie). Denk dan bv aan deelname aan opleidingscommissie, IMR, mentorschap voor eerstejaars, bijdrage aan open dagen, lesgeven op aanleverende Mbo s/havo s etc. Verplichte literatuur Beoordeling Nvt De student bespreekt met de studiecoach welke inhoud hij wil gaan geven aan zijn ambitieproject en plant met de studie coach aan het eind van de periode een afrondend gesprek (uiterlijk in de themaweek). Als het een langer lopend traject betreft, bespreekt de student per periode welke doelstellingen hij wil behalen. In het eindgesprek bewijst de student dat doelstellingen zijn behaald. Nieuwe planning volgt ter beoordeling van de periode daarop. De student levert na afloop periode en voorafgaand aan het eindgesprek met de studiecoach in 1 A4 aan wat hij deze periode heeft gedaan/geleerd in het ambitieproject. Toetsperiode Periode 3 en 4 (periode 1 en 2 nog geen ruimte voor een ambitieproject) Gesprek na opsturen A4 Varieert per project 18

19 8.2. digital Titel Digital 1 Docent(en) Competentie Hoofdonderwerpen / korte omschrijving 2259DDIG1 Stijn Bannier, Woody Veneman C1, C3, C8 New media & the digital age De colleges bieden een verdieping, aanvulling en toelichting op de onderwerpen die in de leesstof aan bod komen. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de groepsdiscussies en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. Cursusdoelen: De student beschikt over elementaire kennis van de ontwikkeling van de nieuwe media van halverwege de twintigste eeuw tot heden en van de wijze waarop nieuwe en oude media zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld en blijven ontwikkelen. De student heeft inzicht in de invloed van nieuwe media op hedendaagse sociale en culturele veranderingsprocessen met betrekking tot de productie, distributie en consumptie van de verschillende cultuurindustrieën. Toetsing: Participatie, opdrachten en presentaties. Office / Dataverwerking De colleges bieden de studenten de mogelijkheid verschillende opdrachten zelfstandig uit te voeren. De docent is aanwezig voor coaching en begeleiding. Cursusdoelen: De student beschikt over voldoende kennis van verschillende softwarepakketten (o.a. Office en Adobe). Visueel communiceren De colleges bieden een basis voor visuele communicatie. Uit welke aspecten is een goed design opgebouwd en hoe kun je deze gebruiken in een eigen design. Middels een aantal oefeningen wordt deze basis eigen gemaakt. Verplichte literatuur Reader: verkrijgbaar bij mediatheek Mollergebouw. Titel en nummer worden voor 1 september bekend gemaakt. Toetsperiode Periode 1 Opdracht Herkansingsperiode In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. Behalve in periode 4 van de propedeuse; dan zijn de herkansingen voor het einde van het studiejaar. Herkansingsvorm Opdracht Nvt Beoordelingsschaal Cijfer 19

20 Titel Digital DDIG2 Docent(en) Woody Veneman, Bram den Teuling Competentie C8 (ook C1, C4, C5, C11) Hoofdonderwerpen / korte omschrijving Adobe Digital beschrijving Middels colleges en zelfwerkzaamheden maakt de student kennis met de basisprincipes van het programma Adobe Photoshop en Indesign. Deze basisvaardigheden dienen als fundament voor de student gedurende de gehele studie. Er worden opdrachten gemaakt met eigen en bestaand fotomateriaal. De opdrachten sluiten aan op het project. De volgende onderwerpen komen aan bod: fotobewerking en beeldmanipulatie layout / opmaak tekstbehandeling / typografie Toetsing De student kan overweg met de elementaire functies van de programma's. De student kan een pagina opmaken, gelet op layout en tekst stramien. De student kan verschillen tussen de programma's, kleurmodi en bestandsformaten benoemen. De student kent vakterminologie op gebied van digitale beeldbewerking. Strategic Blogging Digital zal zich deze periode 4 wkn toeleggen op het uitdragen van een personal brand via een blog De student wordt (i.s.m. Personality ) uitgedaagd om zijn persoonlijke blog te ontwikkelen. De student bouwt zijn log in Wordpress en doet de benodigde technische kennis hiervoor op in de lessen Digital (C8) Verplichte literatuur Tentamenstof Bootstrapping design by Jarrod Drysdale (e-book) Een blog staat online. Een strategie document. Een blogpost staat online. Toetsperiode Periode 2 Herkansingsperiode Herkansingsvorm Beoordelingsschaal Opdracht In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. Behalve in periode 4 van de propedeuse; dan zijn de herkansingen voor het einde van het studiejaar. Opdracht nvt Cijfer Titel Digital DDIG3 Docent(en) Competentie Hoofdonderwerpen / korte omschrijving Bram den Teuling C2, C3, C4, C5 Digital zal zich deze periode toeleggen op digitale marketing. Er wordt een robuuste inleiding gegeven op online campagnes, SEO, SEA. De student doet zelf onderzoek naar de efficiëntie en inzetbaarheid van een zelfgekozen online marketing kanaal (e.g. facebook, google, twitter, linkedin, youtube, pinterest, hyves, blog, etc) door middel van een case onderzoek. De student past geleerde lessen toe op project en personal blog. De focus zal liggen op lead generatie. Conversie optimalisatie, sales funnels, ab testing, cohort analyse en relatie management zullen worden geintroduceerd, maar vallen voor diepgang buiten de scope van dit vak. Aan de hand van recente ontwikkelingen (binnen thema new media and digital age) wordt iedere les een onderwerp besproken. De student heeft een idee hoe ze zijn of haar doelgroep online kan vinden De student heeft een idee hoe het bepaald hoe groot een markt door analyse van online gegevens De student weet hoe het een online marketing campagne opzet met behulp van Adwords De studenten onderzoeken en hebben een goed beeld van wanneer een bepaalde online campagne efficiënt is (verschil tussen video, inbound, outbound, organic, anorganic, linkbuilding, content, foto, microblog, etc) Verplichte literatuur Search Engine Optimalization Starters Guide Google A guide for building succesful adword campaigns - Google Google Analytics IQ lessons - Tentamenstof Google analytics IQ; Case onderzoek; Aangepaste online marketing strategie voor blog en voor- en nameting implementatie; Toetsperiode Periode 3 Tentamen theorie analytics en adwords; Eigen onderzoek; Implementatie op weblog Herkansingsperiode Nee, progressie wordt wel mee genomen. Herkansingsvorm In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. Behalve in periode 4 van de propedeuse; dan zijn de herkansingen voor het einde van het studiejaar. Hertentamen; Onderzoekspaper; Implementatie; Beoordelingsschaal geen 20

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

CE1 STUDIEJAAR

CE1 STUDIEJAAR CE1 STUDIEJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Onderwijsvisie... 2 2. Opbouw... 3 3. Curriculumkader... 5 4. Docentinzet... 6 5. Voorbeeld weekrooster... 7 6. Jaaragenda... 8 IEMESe Onderwijs Ontwerp CE jaar

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Commerciële Economie (CE)

Commerciële Economie (CE) Commerciële Economie (CE) Bijlagen 3 t/m bij OER Academie Voor Deeltijd 0-07 per opleiding Bijlage en : zijn toegevoegd aan de algemene OER AVD. Zijn voor alle opleidingen hetzelfde. Bijlage 3: Competenties

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Small Business & Retail Management (SBRM)

Small Business & Retail Management (SBRM) Small Business & Retail Management (SBRM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties 14.1.1 Eindkwalificaties SBRM Versie 13 mei 2015 Beoogd eindniveau

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie