Commerciële Economie Digital Business Concepts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commerciële Economie Digital Business Concepts"

Transcriptie

1 Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS Versie 1.3 1

2 2

3 Modules Elk periode-thema bestaat uit vier s die allen gekoppeld zijn aan één dag van de week. Deze s blijven waar mogelijk gedurende de eerste twee jaar hetzelfde. Bijvoorbeeld: Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Personality Digital Project CE De invulling van de s is altijd gerelateerd aan het thema van de periode. Ook onderling staan de s in functie van elkaar. Project en Personality staan centraal. De s Digital (voornamelijk werkcolleges) en CE (voornamelijk theoriecolleges) worden dusdanig ingericht dat zij ondersteunend zijn voor de centrale thema s. Personality Digital Project CE Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van je persoonlijke ontwikkeling (van student tot ondernemend professional). Hieronder valt ook studiecoaching. Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van digitale trends en creatieve toepassing van software rondom het thema en het project. Van deze software wordt een basiskennis gevraagd van de student. Het project wordt altijd uitgevoerd voor een echte opdrachtgever rondom een realistische werkvelduitdaging. De opdrachtgever doet de briefing en debriefing. Het resultaat dat je oplevert, presenteer je ook aan de opdrachtgever, meestal op locatie. Wij verwachten daarom een professionele werkhouding. Op deze dag worden toegepaste, beroepsgerelateerde en meer theoretische vakken gegeven, veelal ter ondersteuning van het project. Hieronder zie je de opbouw van het eerste studiejaar, waarin het thema van elke periode wordt uitgelegd. Het is vanzelfsprekend dat de leerstof cumulatief werkt, dus dat iedere periode je kennis wordt uitgebreid en dat je gebruik maakt van de eerder opgebouwde competenties. 1.1 Marketresearch Personality Wie ben ik nu en wie wil ik later zijn? Engels, Personal Branding, Studiecoaching (Studievaardigheden, creatieve bootcamp, presentatietraining 1, themaweek) Digital New media digital age, Visuele communicatie 1 Project Project marktonderzoek voor opdrachtgever. Aandacht voor (de)briefing, vergaderskills, Belbin rollen, Feedback CE Marketing 1, Marktonderzoek 1, Algemene economie 1 De 1 e periode van leerjaar 1 behandelt de beginselen van Digital Business Concepts, de context van je studiegebied en geeft een begin aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Marktonderzoek is de basis van een opleiding commerciële economie. Daarnaast krijg je een inleiding op het managen van projecten, wat in de komende periodes verder zal worden uitgebouwd. 1.2 Concepting Personality Conversiegericht schrijven, futurologie, Studycoaching (presentatietraining 2, 3

4 Wie ben ik, hoe presenteer ik Themaweek) mezelf? Digital Adobe digital, webdevelopement Project Project concepting voor opdrachtgever. Aandacht voor (digitale) projectplanning, Plan van Aanpak, Feedback. CE Concepting, Marketing 2, Bedrijfseconomie 1 In deze periode ga je dieper in op het creatieve proces. Vanuit de verschillende invalshoeken in periode 1 verrijken we je kennis nu met inzichten in creativiteit. Je kunt deze kennis direct toepassen in het project, wat deze keer ingaat op het ontwikkelen van concepten. 1.3 Marketing Personality Engels, communicatie en management, study coaching (studievaardigheden, Wie ben ik als manager? themaweek) Digital Analytics en Visuele communicatie 2 Project Project (online) marketing voor opdrachtgever. Aandacht voor randvoorwaardes en eisen, doelgroepanalyse en feedback CE Algemene economie 2, online marketing, Marktonderzoek 2 Nadat je een concept hebt bedacht, moet je het kunnen verkopen. In deze periode breidt je je kennis over (online) marketing uit in al haar facetten. Om je begrip van marketing extra te versterken krijg je algemene economie, waar je meer inzicht krijgt over de werking van de economie en consumentengedrag. 1.4 Entrepreneurship Personality Wie ben ik als ondernemer? Digital Project CE Leiderschap, kwalitatieve onderzoeksmethoden, Studycoaching (Personal assessment, Lef, Themaweek) Statistiek & SPSS, data visualisatie & infographics Project business model canvas voor opdrachtgever. Aandacht voor concept validatie en business model canvas Bedrijfseconomie 2, sales, startup concepts Je kunt een product niet alleen voor een opdrachtgever ontwikkelen, maar ook zelf in de markt zetten. Deze periode leer je daarom vaardigheden aan die je als ondernemer nodig hebt. Je projectmanagementvaardigheden worden uitgediept en je krijgt kennis over o.a. de (financiële) onderbouwing van plannen. Ten slotte bewijs je middels een assessment dat je alle competenties uit het eerste leerjaar bezit en dus de propedeuse kunt halen. 4

5 1. Curriculumkader 5

6 2. Modulebeschrijvingen 8.1 Personality Titel Personality DI11O C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Personal branding 2259DI11AO Als je jezelf niet kan verkopen, hoe kan je dan in je beroepspraktijk een concept, dienst of product verkopen? Deze periode laat je zien: a. Wie jij nu bent. b. Hoe jouw energie en talenten matchen met CE DBC. c. Wie je wil worden/wat je toekomstvisie is. In bovenstaande 3 punten ben je bezig met het vergroten van je zelf reflectief vermogen (C11) d. Hoe je deze visie ontwikkelt tot een persoonlijk concept/ het merk IK /Personal Brand. e. Hoe jij het Merk Ik inzet om jezelf en CE DBC te verkopen aan de wereld. In bovenstaande 2 punten Positioneer en brand je je persoonlijke carrière. Hierbij is creativiteit en evt ook ondernemerschap van belang (C1, C8) B. Engels DI11BO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. C. Study coaching DI11CO - Study skills Aan de start van je nieuwe studie zijn er twee zaken belangrijk: 1. Welke studiehouding verwachten wij van je? Hoe lever je een goed werkstuk in? Hoe gedraag je je proactief? Waar kan een docent je bij helpen? Waar kan een medestudent je je bij helpen? Hoe maak je optimale aantekeningen? 2. Hoe studeer je eigenlijk voor een tentamen? Wat is het verschil tussen lezen en leren? Hoe begin je een boek te bestuderen? 6

7 Hoe plan je? Hoe benut je je tijd optimaal? Individueel studeren en groepsgewijs studeren. - Creatieve bootcamp In een expeditie door verschillende locaties op FontysACI kom je in aanraking met korte challenges om je creativiteit te stimuleren. Verschillende inspirators leren je niet in-the-box of out-the-box te denken, maar laten je zien dat er zelfs helemaal geen box is! - Presentatie training Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. Een eerste aanzet daartoe ondervindt de student in deze introductiereeks. Doelen: Ontspannen voor een groep staan, hulpmiddel-onafhankelijk en authentiek presenteren en een verhaal leren vertellen. - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 1 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur N.v.t. Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 1 Absenties - Opdrachten herstellen in opvolgende periode. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P2 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI12O C7, C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Conversiegericht schrijven 2259DI12AO 7

8 De student DBC is geen tekstschrijver. Wel zal hij moeten kunnen inschatten óf een tekst goed geschreven is. Ook zal hij zijn ideeën (ook op papier!) overtuigend moeten kunnen verkopen. Daar heeft hij voor nodig dat hij zich inleeft in de doelgroep, dat hij draagvlak creëert voor zijn ideeën en dat hij dus communiceert in gangbare bedrijfstaal (C6 en C10). Doelen van de collegereeks: De student kan conversiegerichte en commerciële teksten schrijven De student kan beoordelen of teksten plakkracht hebben De student kent (en gebruikt in het blog van het vak webdevelopment ) de kenmerken van een conversiegerichte tekst, goede landingspage en schermindeling De student leert nadenken over de effecten die hij wil bereiken met een tekst en hoe hij die kan meten B. Futurologie 2259DI12BO Futurologie is toekomstonderzoek en toekomstkunde, de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst. Door technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden die uitgewerkt kunnen worden tot branchespecifieke toekomstscenario's (C2, C4 en C10) De zorg, de retail, de overheid, het bankwezen, de reiswereld, het onderwijs: elk van deze sectoren wordt geraakt door technologische ontwikkelingen en zal mee moeten gaan met zijn tijd. Jij bent futuroloog en schetst en presenteert 2 toekomstscenario's voor de betreffende sector of de specifieke branche, die het vertrekpunt vormen voor een nieuwe bedrijfs- of branchestrategie. Lesplanning Les 1 Wat is futurologie? Les 2 Scenario-denken Les 3 Big data & Singularity Les 4 Internet of Things & Ubiquitous Computing Les 5 P2P/sharing economy Les 6 Gastcollege door futuroloog en/of Do's and Don'ts Les 7 Eindpresentatie van scenario's Beoordeling C. Study coaching DI12CO - Presentation skills Vervolg op P1. Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 2 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor 8

9 onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 2 Absenties 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P3 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI13O C9, C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Engels DI13AO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. B. Communicatie & management 2259DI13BO De student maakt middels weblectures, documentaires, interviews en opdrachten kennis met theorieën die betrekking hebben op het beïnvloeden en managen van mensen. Naar aanleiding van deze theorieën bedenkt de student hoe hij e.e.a. kan inzetten tijdens zijn toekomstige beroepspraktijk als (online)marketeer, in sales of als projectleider/manager. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief opdrachten maken, reflecteren en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. 9

10 Toetsing: Participatie, opdrachten en presentaties. Beoordeling C. Study coaching DI13CO - Studievaardigheden Nu je een tijd bezig bent, gaan we aandacht vestigen op de verdieping van studievaardigheden: 1. Samenwerken en reflecteren. Wat heb je geleerd over jezelf en over samenwerken tijdens het eerste semester? Waarin zitten je talenten? Waarin kun jij je nog verbeteren? 2. Plagiaat en bronvermelding. Aan welke eisen moet je voldoen? Ook met het oog op de afstudeerscriptie een interessante vraag. 3. Van een 6 naar een 10! Welk type gedrag resulteert in succes? 4. Wat als je het even niet lukt? - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 3 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur Invloed Cialdini Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 3 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P4 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI14O C2, C7, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. 10

11 A. Kwalitatief Onderzoek 2259DI14AO Bij Kwalitatief Onderzoek staan verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en de kennis die door toepassing hiervan worden verkregen centraal. Aandacht zal worden besteed aan deze toepassing in het kader van de start-ups die bij Project worden opgezet. De cursus kan worden afgerond wanneer alle onderdelen voldoende zijn beoordeeld: - Iedere student dient zich iedere week goed voorbereid te hebben op colleges door middel van het lezen van de literatuur en het maken van de overigens opgegeven opdrachten. De individuele voorbereiding wordt gecontroleerd en beoordeeld. - Participatie (40% van het eindcijfer). Je voorbereiding van het college en participatie in de mondelinge en schriftelijke opdrachten tijdens de colleges worden individueel beoordeeld. - Eindpresentatie (60 % van het eindcijfer). Met de projectgroep presenteer je het kwalitatief onderzoek dat je voor je projectstart-up hebt gedaan. B. Leiderschap 2259DI14BO Studenten maken kennis met verschillende modellen over leiderschap en koppelen deze aan verschillende soorten leiders. Ze ontwikkelen leidersvaardigheden door zelf een leidende positie in te nemen in de groep en reflecteren op hun persoonlijk leiderschap. Gedurende de cursus voeren studenten verschillende opdrachten uit die hen zowel laten reflecteren op leiderschap als die concreet hun eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. In de laatste bijeenkomst dient de student een korte presentatie te geven waarin hij/zij laat zien welke kennis hij/zij vergaard heeft gedurende de cursus. Aan het eind van de periode beschikt de student over tools om invulling te geven aan zijn eigen leiderschapsvaardigheden, heeft hij/zij kennis gemaakt met enkele concrete vaardigheden van leiders en heeft de student een concreet plan op welke wijze hij/zij zijn leiderschapsvaardigheden gaat verbeteren tijdens zijn/haar studie. Beoordeling C. Study coaching DI14CO - Lef - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 4 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality 11

12 vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Verplichte literatuur Personality is voorwaardelijk voor overgang. Steve Steyaert Participatieve Methoden Opdracht (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 4 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode In de extra week na reguliere tentamenweek periode 4 2 EC Titel Propedeuse assessment DBC Fase 1 P-day or Mayday 2259DASS1 Minimaal competentie 11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De andere 3 competenties zijn afhankelijk van de inhoud van het traject Hoofdonderwerpen/ In het assessment laat je zien wat je afgelopen schooljaar hebt geleerd en bewijs je door te kunnen naar het volgende level. Het assessment is opgebouwd uit 3 onderdelen, waaraan je begint te werken vanaf de eerste lesperiode: 1. Reflecteer op jouw groeicurve middels de periodieke reflectieformulieren die je in de themaweek van iedere periode invult. Wat heb je bij ieder vak geleerd? Wat vond je verrassend? Wat heeft je echt geactiveerd? Op welk moment in het verleden had je de kennis die je door dit vak hebt opgedaan al eerder willen hebben? Waarvan zie je op dit moment nog niet waarom je het nodig hebt? Wat was moeilijk? Wat was stimulerend? Wat wist je al? Wie in jouw omgeving zou nog meer profiteren van de kennis en ervaringen die je hier hebt opgedaan? Hoe zie jij jezelf (een onderdeel van) dit vak toepassen als professional? Hoe heb jij je van je beste kant laten zien? Wat had je beter kunnen doen? 2. Selecteer 4 (van de 11) CE DBC competenties, die jouw horizon het meest hebben verbreed en die jou het meest bewust hebben gemaakt van waar je interesses eigenlijk liggen. De 4 competenties die jou tot actie hebben aangezet. Zoom middels 4 blogposts dieper in op deze 4 competenties en beschrijf hoe de specifieke competentie jouw toekomstvisie heeft beïnvloed, de groei die je daarin hebt doorgemaakt, welke vakken je daarbij geholpen hebben, hoe die vakken je daarbij geholpen hebben, wat we daarvan hebben gezien in je studie, wat je buiten je studie met deze competenties gedaan hebt, op welke competenties je je in de toekomst wilt gaan richten, hoe deze competenties jou als professional hebben gekleurd en richting hebben gegeven. 3. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) start je met brainstormen over hoe je de resultaten van de opdrachten 1 en 2 op creatieve wijze kunt combineren tot eindopdracht A of B, die je aan het einde van het collegejaar presenteert aan je ouders, vrienden en 12

13 docenten tijdens P-day: A. Eindopdracht Insights Binnen deze eindopdracht maak je op creatieve wijze zichtbaar hoe de 4 geselecteerde competenties jou tot een betere professional hebben gemaakt. Je bewijst je persoonlijke groei op de 4 competenties met een creatief product (magazine, app, tv programma, film, boek, standbeeld), dat je presenteert en onderbouwt tijdens P-day. B. Eindopdracht No guts no glory Betrek je persoonlijke ambities bij de opleiding en ontwikkel buiten Fontys CE DBC een concept, product, bedrijf, evenement, incompany opdracht, waarin je laat zien dat je de 4 geselecteerde competenties maximaal inzet en benut om jouw CV te boosten. Beoordeling 1. Iedere themaweek evalueer je de afgelopen periode middels het reflectieverslag Personality 2. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) - Bespreek je met de studiecoach welke inhoud je wil gaan geven aan je assessmentproject - Start je met het creatieve proces dat moet leiden tot een keuze voor eindopdracht A of B. - Lever je op de laatste dag een concept eindopdracht A of B in, op basis waarvan je e.e.a. gaat ontwikkelen. 3. Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je leercurve middels de eindopdracht aan ouders, vrienden en docenten. In geval van een positieve beoordeling ga je door naar fase 2 (P-day), in het geval van een negatieve beoordeling ga je niet door naar fase 2 (Mayday). Verplichte literatuur Nvt Eindpresentatie tijdens P-day Toetsperiode - Iedere periode invullen reflectieformulieren - Tijdens Assessmentweek een concept ontwikkelen op basis waarvan je gaat werken aan je eindpresentatie - Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je groeicurve aan ouders, docenten en andere belangstellenden Je ontwikkelt een nieuw creatief product en doet het gehele assessment opnieuw. Beoordeling vindt enkel op de ontbrekende competenties plaats. Herkansingsperiode P4 13

14 8.2 Digital Titel Digital DD11O C1, C3, C8 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. New media & the digital age 2259DD11AO De student beschikt over elementaire kennis van de ontwikkeling van de nieuwe media van halverwege de twintigste eeuw tot heden en van de wijze waarop nieuwe en oude media zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld en blijven ontwikkelen. De student heeft inzicht in de invloed van nieuwe media op hedendaagse sociale en culturele veranderingsprocessen met betrekking tot de productie, distributie en consumptie van de verschillende cultuurindustrieën. De colleges bieden een verdieping, aanvulling en toelichting op de onderwerpen die in de leesstof aan bod komen. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de groepsdiscussies en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. B. Visuele communicatie DD11BO De colleges bieden een basis voor visuele communicatie. De student gaat op onderzoek uit in de beeldcultuur van het dagelijks leven. Hij leert beelden kritisch te analyseren, hij leert te kijken op verschillende niveaus en hij leert associaties tussen beelden te leggen op gebied van vorm en inhoud. Uit welke aspecten is een goed design opgebouwd en hoe kun je deze aspecten gebruiken in een eigen design? Daarbij komen de volgende begrippen aan bod: - stijl / huisstijl - identiteit en imago - vormleer - kleurenleer - typografie - layout - semiotiek Beoordeling Ook wordt aandacht besteed aan ontwerp en creatie van het ondersteunende filmpje bij project 1. Participatie, opdrachten en presentaties. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Verplichte literatuur Toetsperiode Periode 1 Herkansingsperiode De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Reader: verkrijgbaar bij mediatheek Mollergebouw. Titel en nummer worden voor 1 september bekend gemaakt. Opdracht (zie beoordeling) Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 14

15 2 EC 15

16 Titel Digital DD12O C8 (ook C1, C4, C5, C11) Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Adobe Digital 2259DD12AO Middels colleges en zelfwerkzaamheden maakt de student kennis met de basisprincipes van programma s Adobe Photoshop en Indesign. Deze basisvaardigheden dienen als fundament voor de student gedurende de gehele studie. Er worden opdrachten gemaakt met eigen en bestaand fotomateriaal. De opdrachten sluiten aan op het project. De volgende onderwerpen komen aan bod: fotobewerking en beeldmanipulatie layout / opmaak tekstbehandeling / typografie B. Webdevelopment 2259DD12BO Iemand die opereert in de digitale wereld moet ten minste kennis hebben van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het internet. Daarbij horen ook boven gemiddelde praktische vaardigheden die als basis dienen om de taal van de programmeur te spreken. Leer wat de meest gangbare technologie is die op het internet gebruikt wordt. Wat is de invloed van mobiel? Kan elk design worden doorgevoerd online? Beoordeling Daarnaast leert de student wat wireframes zijn en hoe deze gemaakt en toegepast dienen te worden. Als verdieping daarop komt ook het onderwerp paperprototypes en functioneel ontwerp aan bod. In het tweede jaar wordt een verdieping op deze aangeboden. Adobe Digital De student kan overweg met de elementaire functies van de programma's. De student kan een pagina opmaken, gelet op layout en tekst stramien. De student kan verschillen tussen de programma's, kleurmodi en bestandsformaten benoemen. De student kent vakterminologie op gebied van digitale beeldbewerking. Webdevelopment De student gebruikt de opgedane theoretische en praktische kennis om te komen tot een visie voor een eigen website. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in wireframes, een paperprototype een functioneel ontwerp en vervolgens een daadwerkelijke website. Verplichte literatuur De beoordeling vindt plaats volgens een beoordelingsmatrix die te vinden is in de uitgebreide omschrijving. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Geen Aan te raden: 16

17 Bootstrapping design by Jarrod Drysdale (e-book) Opdracht (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 2 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht Herkansingsperiode In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC Titel Digital DD13O C2, C3, C4, C5 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Analytics 2259DD13AO Digital zal zich deze periode toeleggen op digitale marketing. Er wordt een robuuste inleiding gegeven op online campagnes, SEO, SEA. De student doet zelf onderzoek naar de efficiëntie en inzetbaarheid van een zelfgekozen online marketing kanaal (e.g. facebook, google, twitter, linkedin, youtube, pinterest, hyves, blog, etc) door middel van een case onderzoek. De student past geleerde lessen toe op project en personal blog. De focus zal liggen op lead generatie. Conversie optimalisatie, sales funnels, ab testing, cohort analyse en relatie management zullen worden geintroduceerd, maar vallen voor diepgang buiten de scope van dit vak. Aan de hand van recente ontwikkelingen (binnen thema new media and digital age) wordt iedere les een onderwerp besproken. De student heeft een idee hoe hij zijn doelgroep online kan vinden De student heeft -door analyse van online gegevens- een idee hoe je bepaalt hoe groot een markt is De student weet hoe je een online marketing campagne opzet met behulp van Adwords De student kan onderzoeken en beslissen wanneer een bepaalde online campagne efficiënt is (verschil tussen video, inbound, outbound, organic, anorganic, linkbuilding, content, foto, microblog, etc) B. Visuele Communicatie DD13BO Na tijdens de eerste twee periodes kennis te hebben gemaakt met de basis van visuele communicatie, ga je deze periode dieper in op de opgedane skills. Opnieuw ontwikkelt de student een aantal producten, echter dit maal op een hoger niveau. Doel is om zelfstandig eenvoudige design elementen, presentaties, merkboeken etc. te maken. Beoordeling Via een stapsgewijze opbouw werk je toe naar het vak Art Direction dat in jaar 2 gegeven wordt. Google analytics IQ; Case onderzoek; Aangepaste online marketing strategie voor blog en vooren na- meting implementatie; Visuele Communicatie 2 Het conceptboek binnen het project is één van de producten waarbinnen je deze periode laat zien wat je skills zijn. 17

18 De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Verplichte literatuur Search Engine Optimalization Starters Guide Google A guide for building succesful adword campaigns - Google Google Analytics IQ lessons - Tentamen theorie analytics en adwords; Eigen onderzoek; Implementatie op weblog Toetsperiode Periode 3 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Herstelopdracht Herkansingsperiode In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC 18

19 Titel Digital DD14O C2, C8 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Statistiek en SPSS DD14AO Vanuit de basisconcepten in statistiek ontwikkelt de student de theoretische en praktische kennis omtrent het uitvoeren van analyses. Daarnaast zal deze in staat zijn de uitkomsten te interpreteren en te vertalen naar marketingdoeleinden. De student verkent het vakgebied van kwantitatief marktonderzoek door middel van praktisch gebruik van statistiek. Men maakt hier vooral gebruik van beschrijvende statistiek op basis van de theorie en voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast zal de student praktisch aan de slag gaan met behulp van het statistisch softwareprogramma SPSS. Onderwerpen die aan de orde komen: Analyse: univariaat en bivariaat. Centrummaten: gemiddelde, modus, mediaan, normale verdeling: vorm en eigenschappen, toetsen van hypothesen: significantieniveau, betrouwbaarheidsintervallen, z-scores. Toetsen: Chi-square, t-test, etc. Er wordt in deze ruim aandacht besteed aan het invoeren van data, het formuleren van hypothesen, het toepassen van beschrijvende statistiek en het interpreteren van output en resultaten voor marketingdoeleinden. B. Datavisualisatie/ infographics 2259DD14BO Onderwerp - Verzamelen van gegevens; - Data en informatie analyseren; - Omzetten van gegevens in grafische representaties; - Het samenbrengen van grafische representaties in een lay-out; - Ontwerpproces; - zelfreflectie; - feedback gebruiken; - Datavisualisatie. Omschrijving opdracht In college worden verschillende vormen van datavisualisaties en informatievormgeving getoond en besproken. Nu ga je zelf aan de slag met het creëren van een infographic. Neem je telefoon als leidend voorwerp. Bijna iedereen heeft een smartphone. Een smartphone genereert ontzettend veel vormen data en informatie. Bedenk welke vormen deze kunnen zijn en waarin deze vormen nog verder te specificeren zijn. Gebruik deze gegevens om een persoonlijke infographic over je telefoon te ontwerpen en te realiseren. Denk ook na welke informatie / data een 19

20 toegevoegde waarde kan hebben en verwerk deze in je infographic. Belangrijk is om door een goed ontwerpproces met veel onderzoek, bestaande uit variaties, experimenten met beeldende elementen tot een concluderend eindresultaat te komen. Gebruik het diamantmodel om in de divergerende fase door middel van kwantiteit op zoveel mogelijke oplossingen te komen en in de convergerende fase tot kwaliteit te komen. Opdracht Ontwikkel en realiseer een infographic over jouw smartphone: Verzamel gegevens die je smartphone genereert en zet deze in een tabel; Bedenk welke informatie een toegevoegde waarde kan hebben en leg deze vast; Ga met een ontwerpproces opzoek naar de beste oplossing; Beoordeling Statistiek De student dient 4 x een marktonderzoekopdracht te maken met behulp van SPSS in tweetallen. Het gemiddelde van deze vier opdrachten is het eindcijfer voor het vak Statistiek Verplichte literatuur Toetsperiode Periode 4 Herkansingsperiode Hulpmiddelen Datavisualisatie/ infographics De beoordeling wordt gebaseerd op: - Gebruik en toepassen van opgedane kennis van de lessen en research; - Mate van diepgang, variëteit en experiment van het ontwerpproces; - Het gebruik en verwerking van feedback; - Onderbouwing en kwaliteit van het eindproduct. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Statistiek voor Marktonderzoek Memelink, R. (2010, 2e druk) ISBN SPSS/PASW statistics / software / zelf aanschaffen via bv. Surfspot.nl (inloggen met Fontys account) Reader How to SPSS (2010) Deel 1 t/m 6 Eindhoven/Tilburg: Fontys Hogescholen Opdracht (zie Beoordeling) Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht In de periode volgend op de reguliere tentamenperiode 4. Nog vóór het einde van het studiejaar. SPSS, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator 2 EC 20

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie