Commerciële Economie Digital Business Concepts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commerciële Economie Digital Business Concepts"

Transcriptie

1 Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS Versie 1.3 1

2 2

3 Modules Elk periode-thema bestaat uit vier s die allen gekoppeld zijn aan één dag van de week. Deze s blijven waar mogelijk gedurende de eerste twee jaar hetzelfde. Bijvoorbeeld: Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Personality Digital Project CE De invulling van de s is altijd gerelateerd aan het thema van de periode. Ook onderling staan de s in functie van elkaar. Project en Personality staan centraal. De s Digital (voornamelijk werkcolleges) en CE (voornamelijk theoriecolleges) worden dusdanig ingericht dat zij ondersteunend zijn voor de centrale thema s. Personality Digital Project CE Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van je persoonlijke ontwikkeling (van student tot ondernemend professional). Hieronder valt ook studiecoaching. Een opeenvolging van ingeroosterde uren die in het teken staan van digitale trends en creatieve toepassing van software rondom het thema en het project. Van deze software wordt een basiskennis gevraagd van de student. Het project wordt altijd uitgevoerd voor een echte opdrachtgever rondom een realistische werkvelduitdaging. De opdrachtgever doet de briefing en debriefing. Het resultaat dat je oplevert, presenteer je ook aan de opdrachtgever, meestal op locatie. Wij verwachten daarom een professionele werkhouding. Op deze dag worden toegepaste, beroepsgerelateerde en meer theoretische vakken gegeven, veelal ter ondersteuning van het project. Hieronder zie je de opbouw van het eerste studiejaar, waarin het thema van elke periode wordt uitgelegd. Het is vanzelfsprekend dat de leerstof cumulatief werkt, dus dat iedere periode je kennis wordt uitgebreid en dat je gebruik maakt van de eerder opgebouwde competenties. 1.1 Marketresearch Personality Wie ben ik nu en wie wil ik later zijn? Engels, Personal Branding, Studiecoaching (Studievaardigheden, creatieve bootcamp, presentatietraining 1, themaweek) Digital New media digital age, Visuele communicatie 1 Project Project marktonderzoek voor opdrachtgever. Aandacht voor (de)briefing, vergaderskills, Belbin rollen, Feedback CE Marketing 1, Marktonderzoek 1, Algemene economie 1 De 1 e periode van leerjaar 1 behandelt de beginselen van Digital Business Concepts, de context van je studiegebied en geeft een begin aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Marktonderzoek is de basis van een opleiding commerciële economie. Daarnaast krijg je een inleiding op het managen van projecten, wat in de komende periodes verder zal worden uitgebouwd. 1.2 Concepting Personality Conversiegericht schrijven, futurologie, Studycoaching (presentatietraining 2, 3

4 Wie ben ik, hoe presenteer ik Themaweek) mezelf? Digital Adobe digital, webdevelopement Project Project concepting voor opdrachtgever. Aandacht voor (digitale) projectplanning, Plan van Aanpak, Feedback. CE Concepting, Marketing 2, Bedrijfseconomie 1 In deze periode ga je dieper in op het creatieve proces. Vanuit de verschillende invalshoeken in periode 1 verrijken we je kennis nu met inzichten in creativiteit. Je kunt deze kennis direct toepassen in het project, wat deze keer ingaat op het ontwikkelen van concepten. 1.3 Marketing Personality Engels, communicatie en management, study coaching (studievaardigheden, Wie ben ik als manager? themaweek) Digital Analytics en Visuele communicatie 2 Project Project (online) marketing voor opdrachtgever. Aandacht voor randvoorwaardes en eisen, doelgroepanalyse en feedback CE Algemene economie 2, online marketing, Marktonderzoek 2 Nadat je een concept hebt bedacht, moet je het kunnen verkopen. In deze periode breidt je je kennis over (online) marketing uit in al haar facetten. Om je begrip van marketing extra te versterken krijg je algemene economie, waar je meer inzicht krijgt over de werking van de economie en consumentengedrag. 1.4 Entrepreneurship Personality Wie ben ik als ondernemer? Digital Project CE Leiderschap, kwalitatieve onderzoeksmethoden, Studycoaching (Personal assessment, Lef, Themaweek) Statistiek & SPSS, data visualisatie & infographics Project business model canvas voor opdrachtgever. Aandacht voor concept validatie en business model canvas Bedrijfseconomie 2, sales, startup concepts Je kunt een product niet alleen voor een opdrachtgever ontwikkelen, maar ook zelf in de markt zetten. Deze periode leer je daarom vaardigheden aan die je als ondernemer nodig hebt. Je projectmanagementvaardigheden worden uitgediept en je krijgt kennis over o.a. de (financiële) onderbouwing van plannen. Ten slotte bewijs je middels een assessment dat je alle competenties uit het eerste leerjaar bezit en dus de propedeuse kunt halen. 4

5 1. Curriculumkader 5

6 2. Modulebeschrijvingen 8.1 Personality Titel Personality DI11O C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Personal branding 2259DI11AO Als je jezelf niet kan verkopen, hoe kan je dan in je beroepspraktijk een concept, dienst of product verkopen? Deze periode laat je zien: a. Wie jij nu bent. b. Hoe jouw energie en talenten matchen met CE DBC. c. Wie je wil worden/wat je toekomstvisie is. In bovenstaande 3 punten ben je bezig met het vergroten van je zelf reflectief vermogen (C11) d. Hoe je deze visie ontwikkelt tot een persoonlijk concept/ het merk IK /Personal Brand. e. Hoe jij het Merk Ik inzet om jezelf en CE DBC te verkopen aan de wereld. In bovenstaande 2 punten Positioneer en brand je je persoonlijke carrière. Hierbij is creativiteit en evt ook ondernemerschap van belang (C1, C8) B. Engels DI11BO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. C. Study coaching DI11CO - Study skills Aan de start van je nieuwe studie zijn er twee zaken belangrijk: 1. Welke studiehouding verwachten wij van je? Hoe lever je een goed werkstuk in? Hoe gedraag je je proactief? Waar kan een docent je bij helpen? Waar kan een medestudent je je bij helpen? Hoe maak je optimale aantekeningen? 2. Hoe studeer je eigenlijk voor een tentamen? Wat is het verschil tussen lezen en leren? Hoe begin je een boek te bestuderen? 6

7 Hoe plan je? Hoe benut je je tijd optimaal? Individueel studeren en groepsgewijs studeren. - Creatieve bootcamp In een expeditie door verschillende locaties op FontysACI kom je in aanraking met korte challenges om je creativiteit te stimuleren. Verschillende inspirators leren je niet in-the-box of out-the-box te denken, maar laten je zien dat er zelfs helemaal geen box is! - Presentatie training Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. Een eerste aanzet daartoe ondervindt de student in deze introductiereeks. Doelen: Ontspannen voor een groep staan, hulpmiddel-onafhankelijk en authentiek presenteren en een verhaal leren vertellen. - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Beoordeling Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 1 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur N.v.t. Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 1 Absenties - Opdrachten herstellen in opvolgende periode. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P2 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI12O C7, C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Conversiegericht schrijven 2259DI12AO 7

8 De student DBC is geen tekstschrijver. Wel zal hij moeten kunnen inschatten óf een tekst goed geschreven is. Ook zal hij zijn ideeën (ook op papier!) overtuigend moeten kunnen verkopen. Daar heeft hij voor nodig dat hij zich inleeft in de doelgroep, dat hij draagvlak creëert voor zijn ideeën en dat hij dus communiceert in gangbare bedrijfstaal (C6 en C10). Doelen van de collegereeks: De student kan conversiegerichte en commerciële teksten schrijven De student kan beoordelen of teksten plakkracht hebben De student kent (en gebruikt in het blog van het vak webdevelopment ) de kenmerken van een conversiegerichte tekst, goede landingspage en schermindeling De student leert nadenken over de effecten die hij wil bereiken met een tekst en hoe hij die kan meten B. Futurologie 2259DI12BO Futurologie is toekomstonderzoek en toekomstkunde, de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst. Door technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden die uitgewerkt kunnen worden tot branchespecifieke toekomstscenario's (C2, C4 en C10) De zorg, de retail, de overheid, het bankwezen, de reiswereld, het onderwijs: elk van deze sectoren wordt geraakt door technologische ontwikkelingen en zal mee moeten gaan met zijn tijd. Jij bent futuroloog en schetst en presenteert 2 toekomstscenario's voor de betreffende sector of de specifieke branche, die het vertrekpunt vormen voor een nieuwe bedrijfs- of branchestrategie. Lesplanning Les 1 Wat is futurologie? Les 2 Scenario-denken Les 3 Big data & Singularity Les 4 Internet of Things & Ubiquitous Computing Les 5 P2P/sharing economy Les 6 Gastcollege door futuroloog en/of Do's and Don'ts Les 7 Eindpresentatie van scenario's Beoordeling C. Study coaching DI12CO - Presentation skills Vervolg op P1. Voor commercieel economen is het ontzettend belangrijk dat ze een idee goed kunnen verkopen. Of dat nu is om investeringen los te peuteren, om als projectleider een team te kunnen inspireren en activeren of om teammembers te overtuigen om met hen in een startup adventure te duiken. - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 2 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor 8

9 onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 2 Absenties 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P3 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI13O C9, C10, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Engels DI13AO De colleges bieden een praktische training voor het verbeteren van het algehele niveau van lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. De onderwerpen die behandeld worden zijn gericht op zakelijk Engels. Hierbij ligt de nadruk op spreken en schrijven. Lezen en luisteren oefent de student door middel van opdrachten. Aan het begin van 1 wordt het niveau van de student bepaald aan de hand van een opdracht waar alle vier de vaardigheden worden beoordeeld. Aan de hand hiervan volgt de student trainingen en maakt opdrachten op niveau. De student legt zijn vorderingen vast in een procesportfolio. Dit is de bewijslast voor de student om zijn niveau aan te kunnen tonen. Het portfolio bevat de opdrachten en de beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 1 moet de student minimaal B1 behalen op alle vier de vaardigheden. Deze worden getoetst door middel van een eindopdracht. B. Communicatie & management 2259DI13BO De student maakt middels weblectures, documentaires, interviews en opdrachten kennis met theorieën die betrekking hebben op het beïnvloeden en managen van mensen. Naar aanleiding van deze theorieën bedenkt de student hoe hij e.e.a. kan inzetten tijdens zijn toekomstige beroepspraktijk als (online)marketeer, in sales of als projectleider/manager. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief opdrachten maken, reflecteren en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. 9

10 Toetsing: Participatie, opdrachten en presentaties. Beoordeling C. Study coaching DI13CO - Studievaardigheden Nu je een tijd bezig bent, gaan we aandacht vestigen op de verdieping van studievaardigheden: 1. Samenwerken en reflecteren. Wat heb je geleerd over jezelf en over samenwerken tijdens het eerste semester? Waarin zitten je talenten? Waarin kun jij je nog verbeteren? 2. Plagiaat en bronvermelding. Aan welke eisen moet je voldoen? Ook met het oog op de afstudeerscriptie een interessante vraag. 3. Van een 6 naar een 10! Welk type gedrag resulteert in succes? 4. Wat als je het even niet lukt? - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 3 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Personality is voorwaardelijk voor overgang. Verplichte literatuur Invloed Cialdini Opdrachten (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 3 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode P4 en einde schooljaar 2 EC Titel Personality DI14O C2, C7, C11 Hoofdonderwerpen/ Personality is opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). De student ontvangt pas de studiepunten voor Personality als alle drie de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. 10

11 A. Kwalitatief Onderzoek 2259DI14AO Bij Kwalitatief Onderzoek staan verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en de kennis die door toepassing hiervan worden verkregen centraal. Aandacht zal worden besteed aan deze toepassing in het kader van de start-ups die bij Project worden opgezet. De cursus kan worden afgerond wanneer alle onderdelen voldoende zijn beoordeeld: - Iedere student dient zich iedere week goed voorbereid te hebben op colleges door middel van het lezen van de literatuur en het maken van de overigens opgegeven opdrachten. De individuele voorbereiding wordt gecontroleerd en beoordeeld. - Participatie (40% van het eindcijfer). Je voorbereiding van het college en participatie in de mondelinge en schriftelijke opdrachten tijdens de colleges worden individueel beoordeeld. - Eindpresentatie (60 % van het eindcijfer). Met de projectgroep presenteer je het kwalitatief onderzoek dat je voor je projectstart-up hebt gedaan. B. Leiderschap 2259DI14BO Studenten maken kennis met verschillende modellen over leiderschap en koppelen deze aan verschillende soorten leiders. Ze ontwikkelen leidersvaardigheden door zelf een leidende positie in te nemen in de groep en reflecteren op hun persoonlijk leiderschap. Gedurende de cursus voeren studenten verschillende opdrachten uit die hen zowel laten reflecteren op leiderschap als die concreet hun eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. In de laatste bijeenkomst dient de student een korte presentatie te geven waarin hij/zij laat zien welke kennis hij/zij vergaard heeft gedurende de cursus. Aan het eind van de periode beschikt de student over tools om invulling te geven aan zijn eigen leiderschapsvaardigheden, heeft hij/zij kennis gemaakt met enkele concrete vaardigheden van leiders en heeft de student een concreet plan op welke wijze hij/zij zijn leiderschapsvaardigheden gaat verbeteren tijdens zijn/haar studie. Beoordeling C. Study coaching DI14CO - Lef - Themaweek - Reflectie Iedere periode reflecteert de student op zichzelf, zijn leerervaringen en zijn functioneren in het projectteam. Af te sluiten met 5.5 of hoger, wordt individueel herkanst. De studiecoach beoordeelt de reflectie. - Aanwezigheid De student verliest punten door vaker dan eens afwezig te zijn bij een. Meer dan 1 keer afwezig per /dag (Personality, Digital, Project, CE) is een punt aftrek per (max. 4 punten aftrek) op punt C. Study Coaching. Alle docenten houden individuele aanwezigheid bij. Bij personality laat de student zien dat hij/zij zijn professionele persoonlijkheid ontwikkelt. In periode 4 ontwikkelt hij dit door de gevarieerde lessen/workshops van Personality onder A, B en C te volgen en de opdrachten te maken. De cijfers voor onderdelen A en B wegen mee voor 40%, het cijfer voor onderdeel C weegt mee voor 20%. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix per periode Personality 11

12 vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Verplichte literatuur Personality is voorwaardelijk voor overgang. Steve Steyaert Participatieve Methoden Opdracht (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 4 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching 1. Opdrachten herstellen in opvolgende periode. 2. Aanwezigheid kan herkanst worden middels een essay van tenminste 3000 woorden over een nader te bepalen onderwerp door studiecoach (bv. over groepsdynamiek, (persoonlijk)leiderschap en/of professionaliteit). Herkansingsperiode In de extra week na reguliere tentamenweek periode 4 2 EC Titel Propedeuse assessment DBC Fase 1 P-day or Mayday 2259DASS1 Minimaal competentie 11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De andere 3 competenties zijn afhankelijk van de inhoud van het traject Hoofdonderwerpen/ In het assessment laat je zien wat je afgelopen schooljaar hebt geleerd en bewijs je door te kunnen naar het volgende level. Het assessment is opgebouwd uit 3 onderdelen, waaraan je begint te werken vanaf de eerste lesperiode: 1. Reflecteer op jouw groeicurve middels de periodieke reflectieformulieren die je in de themaweek van iedere periode invult. Wat heb je bij ieder vak geleerd? Wat vond je verrassend? Wat heeft je echt geactiveerd? Op welk moment in het verleden had je de kennis die je door dit vak hebt opgedaan al eerder willen hebben? Waarvan zie je op dit moment nog niet waarom je het nodig hebt? Wat was moeilijk? Wat was stimulerend? Wat wist je al? Wie in jouw omgeving zou nog meer profiteren van de kennis en ervaringen die je hier hebt opgedaan? Hoe zie jij jezelf (een onderdeel van) dit vak toepassen als professional? Hoe heb jij je van je beste kant laten zien? Wat had je beter kunnen doen? 2. Selecteer 4 (van de 11) CE DBC competenties, die jouw horizon het meest hebben verbreed en die jou het meest bewust hebben gemaakt van waar je interesses eigenlijk liggen. De 4 competenties die jou tot actie hebben aangezet. Zoom middels 4 blogposts dieper in op deze 4 competenties en beschrijf hoe de specifieke competentie jouw toekomstvisie heeft beïnvloed, de groei die je daarin hebt doorgemaakt, welke vakken je daarbij geholpen hebben, hoe die vakken je daarbij geholpen hebben, wat we daarvan hebben gezien in je studie, wat je buiten je studie met deze competenties gedaan hebt, op welke competenties je je in de toekomst wilt gaan richten, hoe deze competenties jou als professional hebben gekleurd en richting hebben gegeven. 3. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) start je met brainstormen over hoe je de resultaten van de opdrachten 1 en 2 op creatieve wijze kunt combineren tot eindopdracht A of B, die je aan het einde van het collegejaar presenteert aan je ouders, vrienden en 12

13 docenten tijdens P-day: A. Eindopdracht Insights Binnen deze eindopdracht maak je op creatieve wijze zichtbaar hoe de 4 geselecteerde competenties jou tot een betere professional hebben gemaakt. Je bewijst je persoonlijke groei op de 4 competenties met een creatief product (magazine, app, tv programma, film, boek, standbeeld), dat je presenteert en onderbouwt tijdens P-day. B. Eindopdracht No guts no glory Betrek je persoonlijke ambities bij de opleiding en ontwikkel buiten Fontys CE DBC een concept, product, bedrijf, evenement, incompany opdracht, waarin je laat zien dat je de 4 geselecteerde competenties maximaal inzet en benut om jouw CV te boosten. Beoordeling 1. Iedere themaweek evalueer je de afgelopen periode middels het reflectieverslag Personality 2. In de assessmentweek (halverwege het schooljaar) - Bespreek je met de studiecoach welke inhoud je wil gaan geven aan je assessmentproject - Start je met het creatieve proces dat moet leiden tot een keuze voor eindopdracht A of B. - Lever je op de laatste dag een concept eindopdracht A of B in, op basis waarvan je e.e.a. gaat ontwikkelen. 3. Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je leercurve middels de eindopdracht aan ouders, vrienden en docenten. In geval van een positieve beoordeling ga je door naar fase 2 (P-day), in het geval van een negatieve beoordeling ga je niet door naar fase 2 (Mayday). Verplichte literatuur Nvt Eindpresentatie tijdens P-day Toetsperiode - Iedere periode invullen reflectieformulieren - Tijdens Assessmentweek een concept ontwikkelen op basis waarvan je gaat werken aan je eindpresentatie - Tijdens P-day (einde schooljaar) presenteer je je groeicurve aan ouders, docenten en andere belangstellenden Je ontwikkelt een nieuw creatief product en doet het gehele assessment opnieuw. Beoordeling vindt enkel op de ontbrekende competenties plaats. Herkansingsperiode P4 13

14 8.2 Digital Titel Digital DD11O C1, C3, C8 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. New media & the digital age 2259DD11AO De student beschikt over elementaire kennis van de ontwikkeling van de nieuwe media van halverwege de twintigste eeuw tot heden en van de wijze waarop nieuwe en oude media zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld en blijven ontwikkelen. De student heeft inzicht in de invloed van nieuwe media op hedendaagse sociale en culturele veranderingsprocessen met betrekking tot de productie, distributie en consumptie van de verschillende cultuurindustrieën. De colleges bieden een verdieping, aanvulling en toelichting op de onderwerpen die in de leesstof aan bod komen. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de groepsdiscussies en een bijdrage leveren aan het bespreken van de onderwerpen. B. Visuele communicatie DD11BO De colleges bieden een basis voor visuele communicatie. De student gaat op onderzoek uit in de beeldcultuur van het dagelijks leven. Hij leert beelden kritisch te analyseren, hij leert te kijken op verschillende niveaus en hij leert associaties tussen beelden te leggen op gebied van vorm en inhoud. Uit welke aspecten is een goed design opgebouwd en hoe kun je deze aspecten gebruiken in een eigen design? Daarbij komen de volgende begrippen aan bod: - stijl / huisstijl - identiteit en imago - vormleer - kleurenleer - typografie - layout - semiotiek Beoordeling Ook wordt aandacht besteed aan ontwerp en creatie van het ondersteunende filmpje bij project 1. Participatie, opdrachten en presentaties. Een meer gedetailleerde beoordelingsmatrix vind je terug in de uitgebreide omschrijving op de Portal. Verplichte literatuur Toetsperiode Periode 1 Herkansingsperiode De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Reader: verkrijgbaar bij mediatheek Mollergebouw. Titel en nummer worden voor 1 september bekend gemaakt. Opdracht (zie beoordeling) Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 14

15 2 EC 15

16 Titel Digital DD12O C8 (ook C1, C4, C5, C11) Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Adobe Digital 2259DD12AO Middels colleges en zelfwerkzaamheden maakt de student kennis met de basisprincipes van programma s Adobe Photoshop en Indesign. Deze basisvaardigheden dienen als fundament voor de student gedurende de gehele studie. Er worden opdrachten gemaakt met eigen en bestaand fotomateriaal. De opdrachten sluiten aan op het project. De volgende onderwerpen komen aan bod: fotobewerking en beeldmanipulatie layout / opmaak tekstbehandeling / typografie B. Webdevelopment 2259DD12BO Iemand die opereert in de digitale wereld moet ten minste kennis hebben van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het internet. Daarbij horen ook boven gemiddelde praktische vaardigheden die als basis dienen om de taal van de programmeur te spreken. Leer wat de meest gangbare technologie is die op het internet gebruikt wordt. Wat is de invloed van mobiel? Kan elk design worden doorgevoerd online? Beoordeling Daarnaast leert de student wat wireframes zijn en hoe deze gemaakt en toegepast dienen te worden. Als verdieping daarop komt ook het onderwerp paperprototypes en functioneel ontwerp aan bod. In het tweede jaar wordt een verdieping op deze aangeboden. Adobe Digital De student kan overweg met de elementaire functies van de programma's. De student kan een pagina opmaken, gelet op layout en tekst stramien. De student kan verschillen tussen de programma's, kleurmodi en bestandsformaten benoemen. De student kent vakterminologie op gebied van digitale beeldbewerking. Webdevelopment De student gebruikt de opgedane theoretische en praktische kennis om te komen tot een visie voor een eigen website. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in wireframes, een paperprototype een functioneel ontwerp en vervolgens een daadwerkelijke website. Verplichte literatuur De beoordeling vindt plaats volgens een beoordelingsmatrix die te vinden is in de uitgebreide omschrijving. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Geen Aan te raden: 16

17 Bootstrapping design by Jarrod Drysdale (e-book) Opdracht (zie Beoordeling) Toetsperiode Periode 2 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht Herkansingsperiode In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC Titel Digital DD13O C2, C3, C4, C5 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Analytics 2259DD13AO Digital zal zich deze periode toeleggen op digitale marketing. Er wordt een robuuste inleiding gegeven op online campagnes, SEO, SEA. De student doet zelf onderzoek naar de efficiëntie en inzetbaarheid van een zelfgekozen online marketing kanaal (e.g. facebook, google, twitter, linkedin, youtube, pinterest, hyves, blog, etc) door middel van een case onderzoek. De student past geleerde lessen toe op project en personal blog. De focus zal liggen op lead generatie. Conversie optimalisatie, sales funnels, ab testing, cohort analyse en relatie management zullen worden geintroduceerd, maar vallen voor diepgang buiten de scope van dit vak. Aan de hand van recente ontwikkelingen (binnen thema new media and digital age) wordt iedere les een onderwerp besproken. De student heeft een idee hoe hij zijn doelgroep online kan vinden De student heeft -door analyse van online gegevens- een idee hoe je bepaalt hoe groot een markt is De student weet hoe je een online marketing campagne opzet met behulp van Adwords De student kan onderzoeken en beslissen wanneer een bepaalde online campagne efficiënt is (verschil tussen video, inbound, outbound, organic, anorganic, linkbuilding, content, foto, microblog, etc) B. Visuele Communicatie DD13BO Na tijdens de eerste twee periodes kennis te hebben gemaakt met de basis van visuele communicatie, ga je deze periode dieper in op de opgedane skills. Opnieuw ontwikkelt de student een aantal producten, echter dit maal op een hoger niveau. Doel is om zelfstandig eenvoudige design elementen, presentaties, merkboeken etc. te maken. Beoordeling Via een stapsgewijze opbouw werk je toe naar het vak Art Direction dat in jaar 2 gegeven wordt. Google analytics IQ; Case onderzoek; Aangepaste online marketing strategie voor blog en vooren na- meting implementatie; Visuele Communicatie 2 Het conceptboek binnen het project is één van de producten waarbinnen je deze periode laat zien wat je skills zijn. 17

18 De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Verplichte literatuur Search Engine Optimalization Starters Guide Google A guide for building succesful adword campaigns - Google Google Analytics IQ lessons - Tentamen theorie analytics en adwords; Eigen onderzoek; Implementatie op weblog Toetsperiode Periode 3 Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Herstelopdracht Herkansingsperiode In de periode volgend op de reguliere curriculum periode. 2 EC 18

19 Titel Digital DD14O C2, C8 Digital is opgebouwd uit twee onderdelen (A en B). De student ontvangt pas de studiepunten voor Digital als alle twee de onderdelen zijn afgesloten met 5.5 of hoger. A. Statistiek en SPSS DD14AO Vanuit de basisconcepten in statistiek ontwikkelt de student de theoretische en praktische kennis omtrent het uitvoeren van analyses. Daarnaast zal deze in staat zijn de uitkomsten te interpreteren en te vertalen naar marketingdoeleinden. De student verkent het vakgebied van kwantitatief marktonderzoek door middel van praktisch gebruik van statistiek. Men maakt hier vooral gebruik van beschrijvende statistiek op basis van de theorie en voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast zal de student praktisch aan de slag gaan met behulp van het statistisch softwareprogramma SPSS. Onderwerpen die aan de orde komen: Analyse: univariaat en bivariaat. Centrummaten: gemiddelde, modus, mediaan, normale verdeling: vorm en eigenschappen, toetsen van hypothesen: significantieniveau, betrouwbaarheidsintervallen, z-scores. Toetsen: Chi-square, t-test, etc. Er wordt in deze ruim aandacht besteed aan het invoeren van data, het formuleren van hypothesen, het toepassen van beschrijvende statistiek en het interpreteren van output en resultaten voor marketingdoeleinden. B. Datavisualisatie/ infographics 2259DD14BO Onderwerp - Verzamelen van gegevens; - Data en informatie analyseren; - Omzetten van gegevens in grafische representaties; - Het samenbrengen van grafische representaties in een lay-out; - Ontwerpproces; - zelfreflectie; - feedback gebruiken; - Datavisualisatie. Omschrijving opdracht In college worden verschillende vormen van datavisualisaties en informatievormgeving getoond en besproken. Nu ga je zelf aan de slag met het creëren van een infographic. Neem je telefoon als leidend voorwerp. Bijna iedereen heeft een smartphone. Een smartphone genereert ontzettend veel vormen data en informatie. Bedenk welke vormen deze kunnen zijn en waarin deze vormen nog verder te specificeren zijn. Gebruik deze gegevens om een persoonlijke infographic over je telefoon te ontwerpen en te realiseren. Denk ook na welke informatie / data een 19

20 toegevoegde waarde kan hebben en verwerk deze in je infographic. Belangrijk is om door een goed ontwerpproces met veel onderzoek, bestaande uit variaties, experimenten met beeldende elementen tot een concluderend eindresultaat te komen. Gebruik het diamantmodel om in de divergerende fase door middel van kwantiteit op zoveel mogelijke oplossingen te komen en in de convergerende fase tot kwaliteit te komen. Opdracht Ontwikkel en realiseer een infographic over jouw smartphone: Verzamel gegevens die je smartphone genereert en zet deze in een tabel; Bedenk welke informatie een toegevoegde waarde kan hebben en leg deze vast; Ga met een ontwerpproces opzoek naar de beste oplossing; Beoordeling Statistiek De student dient 4 x een marktonderzoekopdracht te maken met behulp van SPSS in tweetallen. Het gemiddelde van deze vier opdrachten is het eindcijfer voor het vak Statistiek Verplichte literatuur Toetsperiode Periode 4 Herkansingsperiode Hulpmiddelen Datavisualisatie/ infographics De beoordeling wordt gebaseerd op: - Gebruik en toepassen van opgedane kennis van de lessen en research; - Mate van diepgang, variëteit en experiment van het ontwerpproces; - Het gebruik en verwerking van feedback; - Onderbouwing en kwaliteit van het eindproduct. De cijfers voor de onderdelen A en B wegen beide voor 50%. Statistiek voor Marktonderzoek Memelink, R. (2010, 2e druk) ISBN SPSS/PASW statistics / software / zelf aanschaffen via bv. Surfspot.nl (inloggen met Fontys account) Reader How to SPSS (2010) Deel 1 t/m 6 Eindhoven/Tilburg: Fontys Hogescholen Opdracht (zie Beoordeling) Absenties. wordt verrekend in Personality onder Study coaching Opdracht In de periode volgend op de reguliere tentamenperiode 4. Nog vóór het einde van het studiejaar. SPSS, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator 2 EC 20

Literatuurlijst Jaar 1

Literatuurlijst Jaar 1 Literatuurlijst Jaar 1 Materiaal DBC 1 - Iedere student wordt geacht een laptop te hebben die zwaar genoeg is om de Adobe pakketten op te laten draaien. Soft en hardware is te bestellen via SURFSPOT.NL.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Literatuurlijst CE 1 Semester 1 Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Algemene economie Macro-economische

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

CE1 STUDIEJAAR

CE1 STUDIEJAAR CE1 STUDIEJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Onderwijsvisie... 2 2. Opbouw... 3 3. Curriculumkader... 5 4. Docentinzet... 6 5. Voorbeeld weekrooster... 7 6. Jaaragenda... 8 IEMESe Onderwijs Ontwerp CE jaar

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Contentstrategie Werkgroep 7

Contentstrategie Werkgroep 7 Werkgroep 7 Agenda Metadata FTW (Content) Marketing Toetsing en beoordeling 2 Metadata FTW Wat is metadata informatie over informatie is het cement van content zorgt voor de structuur, context en betekenis

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Literatuurlijst CO- IEMES update

Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO1 Algemeen De APA- richtlijnen over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen / ISBN: 9789046903452/ 12,50 Adviesvaardigheden

Nadere informatie

24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016. Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel

24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016. Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel 24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016 Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Userfull... 3 2 Stageopdrachten... 4 2.1 Marktonderzoek...

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank WORKSHOP 02 Typography is what language looks like Ellen Lupton Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank Programma Les 1: start opdracht vormgeving onderzoeken Les 2: bezoek museum Les 3: inleveren pdf van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Wouter Schong Designer, Marketeer en Ondernemer CV & PDF Portfolio v1.1 - november 2015

Wouter Schong Designer, Marketeer en Ondernemer CV & PDF Portfolio v1.1 - november 2015 CV Wouter Schong Designer, Marketeer en Ondernemer CV & PDF Portfolio v1.1 - november 2015 CV Wouter Schong Designer, Marketeer & Ondernemer wouterschong W.nl M @gmail.com T 06 34269749 Ik ben Wouter Schong,

Nadere informatie

Methodiek Actieonderzoek

Methodiek Actieonderzoek Methodiek Actieonderzoek C O M M U N I T Y D E V E L O P M E N T College 4 17 september 2012 Docent: Elly Hellings Leerdoel college 4 Leerdoel: meer kennis over de verschillende methodieken van actieonderzoek

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht

3 delen. PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case 2009-2010 3 delen PM vaardigheden > v1kernproject online marketing in NL > opdracht SEM > opdracht BO case > PM vaardigheden Projectmanagementvaardigheden > manage je team in het V1project Tijdens

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie