Inhoud 3. Voorwoord 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 3. Voorwoord 4"

Transcriptie

1 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

2

3 Inhoud 3 Voorwoord 4 Cliënt centraal BrabantZorg op het snijvlak van klant en medewerker 7 Vanboeijen verlegt regie naar locatie 8 Birkhoven Zorggoed betrekt mantelzorgers bij het werk 9 Visie en strategie Amsta verbindt MD met kernwaarden 10 De Koperhorst verbreedt leiderschap 11 Corona Wonen gaat landelijk 12 Het GORS koppelt visie aan besluitvorming 13 Wielborgh: restaurant als core business 14 Slimmer organiseren Hartekamp Groep zet organigram op z n kop 15 De Twentse Zorgcentra wil de markt omarmen 16 DrieGasthuizenGroep zoekt nieuwe taal 17 Ruimte voor de professional Cordaan: werkvloer ruimte geven om zelf oplossingen te zoeken 18 Nebo versterkt de werkvloer 19 Tijd Voor Onszelf bij Interzorg Noord Nederland 20 Zelfsturende teams ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente verruilen productiedruk voor Buurtzorg 21 Thebe: Genoeg gemanaged! 22 Omring introduceert nieuwe educatieve aanpak 23 Samenwerken en ketenzorg Quick wins in verslavingszorg bij SMO Breda en Novadic-Kentron 24 Malderburch en Dichterbij: integratie door samenwerking 25 Kleinschalig wonen en werken Dignis/Lentis: kleinschalig wonen beter leren organiseren 26 Opella verankert kleinschaligheid met de drijfverenmethode 27 HWW Zorg: kleinschalig werken uitbreiden met kleine stapjes 28 Colofon 29 3 Compilatie van de resultaten tot juni

4 VOORWOORD Foto: Marcelis Boereboom Naar een toekomstbestendige langdurige zorg Sinds de start van het programma 'In voor zorg!' is door honderden mensen ongelofelijk hard gewerkt om samen de langdurige zorg te verbeteren. In het programma zijn nu al honderdvijftig organisaties bezig met een eigen plan van aanpak. Daar komen dit jaar nog tientallen organisaties bij. De eerste resultaten van zorgaanbieders die meedoen aan 'In voor zorg!' zijn indrukwekkend. Deze zorgaanbieders hebben de mogelijkheden om de zorg meer cliëntgericht te maken, met meer ruimte voor de professional, herkend en zijn aan de slag gegaan. Medewerkers krijgen de rol die zij wensen en verdienen, en cliënten worden persoonlijk betrokken bij hun zorg. In deze publicatie delen 22 organisaties met u hun verhalen over de wijze waarop zij binnen 'In voor zorg!' aan de slag zijn om het perspectief van medewerkers en cliënten te veranderen. De veranderingen zijn erop gericht om de zorg voor de meest kwetsbare groepen in de toekomst veilig te stellen. Het programma 'In voor zorg!' met de 22 organisaties in deze publicatie als voorbeeld, laat de energie en de creativiteit van de sector zien. Het ministerie van VWS ziet deze omslag en ondersteunt deze. 'In voor zorg!' laat zien dat veld en overheid door gezamenlijke inspanningen in staat zijn om een substantiële en noodzakelijke kwaliteitsimpuls in de langdurige zorg tot stand te brengen. Ik wens u veel leesgenoegen, en inspiratie! Marcelis Boereboom Directeur-generaal Langdurige zorg Ministerie van VWS 4 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

5 Foto: Rudi Westendorp Verandering door ondernemerschap De rapporten over de langdurige zorg buitelen over elkaar heen. Ieder zichzelf respecterend instituut of branche organisatie heeft inmiddels een glossy laten verschijnen dat de zorg toekomst bestendig moet worden gemaakt. Voor hen die de noodzaak daartoe nog niet hebben laten indalen: geld wordt schaars, het aantal zorgbehoevenden neemt op de korte termijn snel toe, en er is slechts een beperkt aantal professionele handen beschikbaar. Is de voorliggende publicatie van In voor zorg! een volgend exemplaar in deze serie? Gelukkig niet. Het is een verademing om te lezen over de invoelbare oplossingen hoe het probleem kan worden aangepakt. Ons werk is dringend toe aan verandering door ondernemerschap. En dat geldt evenzo voor de publieke als de private instellingen. Wie moet dit rapport over In voor zorg! gaan lezen? Het is verplichte kost voor visionairen, bestuursleden en leiding gevenden. Maar als zij de enige lezers zouden zijn dan is de boot gemist. Nee, de prototypische lezer woont op de werkvloer. Het liefst zou je hier en daar een verfrommeld exemplaar in de overdrachtsruimte aantreffen. Vies van de koffievlekken, als bewijs dat het veel wordt gelezen. Het is een boek met plaatjes over hoe het anders kan. Om je te laten inspireren. Net als de catalogus van Wehkamp. Met dat verschil dat je uit de catalogus kant en klare producten kunt kopen. Hier moet je het zelf doen. Er zijn ideeen zat. En dat gaat veel verder dan kleinschaligheid en het scheiden van wonen en zorg. Zo zijn er prachtige voorbeelden hoe verwanten meer in de zorg kunnen worden betrokken. Maar nog belangrijker dan de concrete voorbeelden is de aanpak. Hoe kom je tot een idee, en wie bepaald dat jij een goede gedachte hebt? Het antwoord is verrassend simpel en ontwapenend. Kom tot een samenspraak met je clienten en luister! Laat je verrassen dat het reageren op de bel één staat op het lijstje van de bewoners. Dat niet alle hulpbehoevenden elke ochtend in het sop willen. Dat smakelijk kunnen eten zo belangrijk is. Wat is dit alles meer dan het leveren van passende zorg? Zo simpel is het dus. Maar door alle machinaties zijn we het zicht op de werkelijkheid bijna kwijt geraakt. Als we met centraal op de werkvloer georganiseerde brown paper sessies de zaken weer op orde krijgen ben ik daar niet op tegen. Maar simpel antwoord geven op de vraag waar doe ik het voor zou toch voldoende moeten zijn. Toch wil ik naast mijn enthousiasme een tikje teleurstelling niet verbergen. Te weinig kom ik de woorden effectiviteit en doelmatigheid tegen. Hoe weten we dat een verandering van onze organisatie, onze nieuwe ideeen meerwaarde heeft? Er wordt veel te weinig gemeten. Wat weten we over het gebruik van de nieuwe diensten, de nieuwe aanpak? Wat weten we over de tevredenheid van onze clienten? Wat komt er uit de analyse van de narratieve verhalen? Onterecht gaan wij er van uit dat elke verandering een verbetering is. Maar stel nou dat de goed doordachte veranderingen aantoonbaar niets hebben opgeleverd? Een schande? Niets daarvan. Wees trots en schreeuw het van de daken, dat ze het elders anders moeten aanpakken. En laat je tegelijkertijd inspireren door de met getallen onderbouwde successen van anderen. Betere zorg maakt iedereen blij en laat het ziekteverzuim dalen. Als we dat zo goed weten, zullen we dan maar morgenvroeg beginnen? Rudi Westendorp Hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing 5 Compilatie van de resultaten tot juni

6 6 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

7 Foto: BRABANTZORG CLIËNT CENTRAAL BrabantZorg op het snijvlak van klant en medewerker Je kunt de cliënt pas echt centraal stellen als je ook de medewerker centraal stelt. Bij BrabantZorg zijn twee programmamanagers, Bert Visser en Vincent Bakx, met steun van ondersteuners en ambassadeurs uit de organisatie vrijgesteld om medewerkers uit oude patronen te halen. In plaats daarvan leren ze op een creatieve manier te anticiperen op wat de klant wil. De LEAN-methodiek biedt daarbij inzicht in verbeteringen vanuit het perspectief van de cliënt. In voor zorg! helpt mee om het veranderklimaat zo te versterken dat de programmamanagers mensen kunnen enthousiasmeren voor nieuwe oplossingen, zodat de organisatie met minder middelen het beste voor haar klanten bereikt. Het beste met de beschikbare middelen Geld is - zoals overal - ook bij BrabantZorg een schaars 'goed'. Toch is dat geen belemmering om positieve veranderingen door te voeren. Vincent Bakx: "Wij willen klanten helpen door met beschikbare middelen het beste te doen. We willen de organisatie beter aan laten sluiten op de wereld van de cliënt." Bert Visser: "We beginnen op de werkvloer. Want als ergens met succes energie kan worden omgezet in verbeteringen, dan is het wel op de werkvloer." De klantbelofte Er is bij BrabantZorg vijf jaar uitgetrokken om de cliënt echt centraal te stellen. Inmiddels zijn ze bijna twee jaar onderweg. Vincent Bakx: "In het eerste jaar hebben we tachtig experimenten gedaan. De klantbelofte is hier een voorbeeld van. Medewerkers gingen in gesprek met wat klanten nu écht belangrijk vinden in de dienstverlening. Het bleek dat diensten die niet aan zorg zijn gerelateerd, zoals aandacht en welzijn, het hoogst scoren. BrabantZorg beloofde, waar nodig, beterschap. De klantbelofte bestond er vervolgens uit dat medewerkers een bijzondere wens van de klant zouden vervullen als de afgesproken dienstverlening in de beleving van de klanten niet nagekomen werd." De cliëntagenda Een cruciaal onderdeel in de veranderingen bij BrabantZorg is de cliëntagenda. Vincent Bakx: "Er bestond geen eenduidige agenda per cliënt. Alle zorg- en dienstverleners rond de cliënt gebruikten hun eigen planning. Elk van deze dienstverleners wist vervolgens niet wanneer de andere dienstverlener iets met de cliënt ging doen, er was geen afstemming. Zo kwam het voor dat de verpleegkundige mevrouw Jansen ophaalde, terwijl een half uur later iemand van de gymvereniging tevergeefs bij haar aanbelde." Het werd dus hoog tijd om de cliënt zijn agenda terug te geven. Deze hangt nu op ooghoogte bij de deur van de cliënt. Iedereen die een afspraak wil maken, noteert dit in de agenda, na afstemming met de cliënt. Dat voorkomt dubbelingen en bevordert dat het aan de cliënt zelf is om te bepalen wanneer welke afspraak wordt gemaakt. Vincent Bakx: "De fysiotherapeut klaagde dat hij op deze manier geen controle meer heeft. Dat klopt ook, het gaat ook niet om de controle van de diverse dienstverleners, maar om die van de cliënt. De cliënt is maatgevend voor de controle van de dienstverleners, en niet andersom." Vincent Bakx: "Bij weerstanden is het zaak om stevig op de rand te blijven zitten en niet vanwege de lieve vrede te snel te kiezen voor een makkelijk compromis. In voor zorg! houdt ons wat dat betreft scherp." BrabantZorg in het kort BrabantZorg levert met medewerkers in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-hertogenbosch en De Bommelerwaard zorg,wonen en welzijn aan senioren. 7 Compilatie van de resultaten tot juni

8 CLIËNT CENTRAAL Vanboeijen verlegt regie naar locatie Foto: VANBOEIJEN Een Goed Leven en Mooi Werk: met dat dubbele uitgangspunt is in korte tijd veel veranderd bij Vanboeijen in Assen. Vanboeijen biedt in Drenthe zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Durven loslaten is bij Vanboeijen het grote geheim. Vervolgens kunnen vanuit simpele principes als Goed Leven en Mooi Werk fantastische dingen ontstaan. Niet alleen voor cliënt en medewerkers. Maar ook voor verwanten. In de nieuwe verhoudingen bepalen cliënten, medewerkers en verwanten met elkaar het dagelijks beleid op de locaties. In voor zorg! ondersteunt Vanboeijen bij de implementatie en de verdere ontwikkeling van het overkoepelende verandertraject Regie op Locatie. Basis voor managementinformatie Goed Leven en Mooi Werk zijn begrippen die zowel vaag als glashelder zijn. Bestuurder Pieter de Kroon: Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling: ieder voor zich weet wat Goed Leven en Mooi Werk is, maar vervolgens geven we daar op persoonlijk niveau onze eigen, unieke invulling aan." Het mooie aan de situatie bij Vanboeijen is dat die eenvoudig aandoende waarden doorlopend op elk niveau van de organisatie expliciet als referentiekader worden gebruikt. Pieter de Kroon: Het is de basis van onze managementinformatie." De kernwaarden Goed Leven en Mooi Werk komen samen in een nog opvallender innovatie van Vanboeijen: Regie op Locatie. Dat wil zeggen dat klanten, medewerkers en zeker ook verwanten met elkaar bepalen welke prioriteiten op locatieniveau worden gesteld. De locatie is het platform waarop Goed Leven en Mooi Werk gestalte krijgen. Om vaart en scherpte in de koers te houden, is Regie op Locatie ondergebracht in een projectorganisatie. Nieuwe rol van verwanten Het meest in het oog springend binnen Regie op Locatie is de invloed en betrokkenheid van de verwanten. Gaandeweg krijgen alle 180 locaties een Verwantenraad die op de locatie het dagelijks bestuur vormt. Deze lokale Verwantenraad praat inhoudelijk mee over ontwikkelingen op de locatie. De positie van de verwant is in de nieuwe opzet meer en meer die van partner in de zorg. Projectleider Regie op Locatie Suzanne Kars: Verwanten kunnen meebeslissen over locatieplannen en over de uitvoering daarvan. Op sommige locaties werken verwanten mee aan het opstellen van de locatiebegroting. Er is zelfs al een locatie waar verwanten meedenken over competentieprofielen van de locatiemedewerkers." Ton van der Meer is als ouder van een cliënt bij Vanboeijen lid van de Centrale Verwantenraad. Hij zegt: Alleen een zak geld helpt niet om alles goed te organiseren. Je moet andere dingen doen. Enthousiasme groeit als medewerkers en ouders ook echt meer inbreng krijgen en als je ouders deelgenoot maakt van de financiële situatie op een locatie." Valkuil Vanboeijens bestuurder Pieter de Kroon wijst op een valkuil bij ingrijpende operaties zoals die nu in zijn organisatie gaande zijn. Je moet als je dit soort dingen gaat doen, je basisstructuur op orde hebben. Toen ik hier tien jaar geleden kwam was deze organisatie bijna failliet. In zo n situatie kun je onmogelijk gaan verwijzen naar zoiets als Mooi Werk en Goed Leven. Dan moet je eerst het huis op orde maken." Hij wijst er ook op dat tot en met 2012 Vanboeijen in een fase van opbouw is. Er is in mijn ogen pas echt sprake van kwaliteit als je het met elkaar kunt hebben over ontmoetingen en over wat je raakt. Dat zijn broze dingen die je niet in een systeem kunt zetten. Echte kwaliteit gaat niet over systemen, maar over wat mensen bezielt." Vanboeijen in het kort Vanboeijen biedt in Drenthe zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Er werken mensen die zich inspannen voor ongeveer 1400 cliënten. Vanboeijen heeft locaties in Assen, Broekhuizen, Grollo, Hoogeveen, Meppel, Roden, Steenwijk en Anderen. 8 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

9 Foto: HWW ZORG CLIËNT CENTRAAL Birkhoven Zorggoed betrekt mantelzorgers bij het werk Birkhoven Zorggoed in Amersfoort streeft ernaar om mantelzorgers een actieve rol te geven. De deelname van mantelzorgers blijkt belangrijk te zijn voor het succes van kleinschalig wonen. In voor zorg! is bij Birkhoven Zorggoed vooral beleidsmatig en financieel aan het adviseren. Het plan van aanpak richt zich op drie verbeteringen: het vinden van meer financiële ruimte, een planmatiger beleid en een efficiëntere bedrijfsvoering. De LEAN-methode is de rode draad in de verbeteringen. Uiteindelijk doel is om de positie van kleinschalig wonen te verstevigen. Onderdeel van de versteviging is een heel menselijk instrument: de verwant. Lagere drempel om langs te komen Diana Hendriksen is zorgcoördinator bij Plataan, een kleinschalige woonvorm binnen Birkhoven Zorggoed. Ze stelt: De clou is: zorg dat je goede contacten hebt en bouw vandaar uit verder. Als een nieuwe bewoner bij ons komt wonen, is de familie oververmoeid en emotioneel. In het begin blijven ze ook weg. Je moet ze dan niet bestormen. Het is heel moeilijk om met het dementieproces van een naaste om te gaan. Je moet je voortdurend afvragen: hoe zou ik het willen als ik bij mijn vader kwam? Ze vervolgt: Veel mensen vinden het lastig hun dementerend familielid op te zoeken, ze hebben geen gespreksstof, ervaren geen contact met hun familielid. Door ze te betrekken bij de dagelijkse zorg voor de cliënt wordt de drempel lager om bij vader of moeder langs te komen, ze vinden het zelfs gezellig. Een voorbeeld is onze tuin, een ondergeschoven kindje. We hadden er gewoonweg geen tijd voor en we hadden ook helemaal geen tuingereedschap. Een schoonzoon van één van onze cliënten ergerde zich aan het onkruid. Hij kaartte dit bij ons aan en zo kwam het dat hij zelf een snoeischaar meenam en aan de slag ging. Nu houdt hij de tuin regelmatig bij. Die familie zorgt ook voor bloemen in de vaas op de groep. Hij geeft zelf aan dat hij het erg prettig vindt iets te doen te hebben bij zijn schoonvader." Communicerende medewerkers Wat bij locatie Plataan gebeurt, is kenmerkend voor de nieuwe cultuur bij Birkhoven Zorggoed. Medewerkers treden meer naar buiten en anticiperen beter op cliënten en verwanten. Het cultuuronderzoek op basis van de methode Quinn heeft de cultuur op meerdere aspecten doorgemeten. Bestuurder Henk Hutten: Belangrijkste uitkomst voor ons was de vaststelling dat wij behoorlijk intern gericht waren. De laatste vijf jaar zijn onze medewerkers wat dat betreft veranderd van consumerende medewerkers in communicerende medewerkers. Mensen zijn niet meer passief en vallen niet meer stil als in een groep met een manager erbij over ontwikkelingen in het werk wordt gesproken. Ze participeren, zijn actief en willen experimenteren." Zorgcoördinator Diana Hendriksen wijst er in dit verband op dat de insteek om actief verwanten te betrekken bij de dagelijkse praktijk van Plataan, ook leidt tot een betere band met de cliënt: Door de betrokkenheid van de familie leren wij de bewoners veel beter kennen en kunnen we onze zorg ook beter op hen afstemmen." Birkhoven Zorggoed in het kort Birkhoven Zorggoed (400 medewerkers) en (450 cliënten) biedt zorg aan ouderen in Amersfoort. De organisatie maakt deel uit van De opbouw. Er zijn zes locaties, onder meer kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen, een woonzorgcentrum en het verpleeghuis. Op de locatie van het verpleeghuis komt binnenkort kleinschalige nieuwbouw. 9 Compilatie van de resultaten tot juni

10 Visie en Strategie Amsta verbindt MD met kernwaarden Foto: AMSTRA Amsta is een veelzijdige zorgaanbieder in Amsterdam die is ontstaan uit een fusie. De afgelopen jaren hebben verschillende organisatieveranderingen en externe ontwikkelingen, zoals de invoering van de zorgzwaarte financiering, veel aandacht gevraagd. De komende jaren staat de ontwikkeling van medewerkers en leidinggeven meer centraal. Daarom is Amsta in 2010 gestart met een management development-traject. Voor de uitwerking en uitvoering hiervan heeft Amsta de hulp van In voor zorg! gevraagd. Leiderschap en kernwaarden Het aangrijpingspunt voor ontwikkeling zit in de kernwaarden die Amsta voert: persoonlijke, professionele, praktische en liefdevolle zorg. Met als visie-statement Iedereen telt. Hester Keesmaat, secretaris van De Raad van Bestuur: De kernwaarden worden nog niet door iedereen op dezelfde manier uitgedragen. De invulling verschilt." Peter van Wijk, In voor zorg-coach, vult aan: De competenties en de uniforme stijl die het leiderschap in lijn met deze waarden zouden moeten kenmerken, zijn in de praktijk nog onvoldoende aanwezig. Dit soort onduidelijkheden wreekt zich op verschillende wijzen: van een nog niet goed uitgekristalliseerde jaarplancyclus tot een te hoog verzuimpercentage; van haperende communicatie tot het ontbreken van het strategisch opleidingsbeleid voor het middenkader. Amsta is zich dat bewust en wil de zaak weer snel in orde maken. Om deze zaken aan te pakken heeft Amsta samen met de In voor zorg-coach Peter van Wijk een gedetailleerd management development-programma opgesteld. Het MD-programma is gericht op ontwikkelingen van leiderschap op strategisch en tactisch niveau, op het operationaliseren van de Amsta-waarden, bedrijfsvoering en de jaarplancylcus. Ook het versterken van de werkvloer is hierbij van belang. De verwachting is dat door het MD-traject de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt, de professionaliteit van de medewerkers wordt versterkt en het personeelsverloop afneemt. Implement-leren Een vitaal onderdeel van het MD-programma is het concept van implement-leren. Dat is een leerproces dat persoonlijke doelen en teamdoelen met elkaar verbindt. De persoonlijke ontwikkeling als manager en de doelen die een team en samenwerkende teams beter laten functioneren, gaan in deze opzet hand in hand. Vaak wordt in dit soort leersituaties alleen het middenkader aan het werk gezet. Dit gaat niet op voor Amsta. Hester Keesmaat: Ook De Raad van Bestuur en het directieteam doen mee. Je kunt zeggen dat bij ons echt elk bestuurs- en managementniveau bijdraagt aan de verbeteringen." Organisatiebrede kaders en het gevoel van gedeelde waarden geven het educatieve pakket samenhang. Peter van Wijk wijst op een onderschat leereffect: Bij het leren van verbeteringen denken we vaak aan verticale verbindingen. Aan het verbeteren van de samenhang in de lijn tussen directie en uitvoerend medewerker. Maar wat we wel eens vergeten is kijken hoe je collega s het doen en vooral wat je aan elkaar kunt hebben. Dat laatste waren we een beetje kwijt. Amsta in het kort Amsta (2.200 medewerkers) en (450 vrijwillligers) bieden zorg en ondersteuning aan cliënten. Amsta is een zorgorganisatie in Amsterdam die persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn biedt aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Amsta is in 2007 ontstaan uit een fusie van drie Amsterdamse zorgorganisaties. 10 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

11 Foto: DE KOPERHORST Visie en Strategie Koperhorst verbreedt leiderschap De Koperhorst is in Amersfoort een betrekkelijk kleine organisatie gericht op ouderenzorg die haar zelfstandigheid koestert. Ouderenzorg. Dat gaat al 37 jaar goed. Maar met de komst van de nieuwe financiering ziet de Koperhorst dat de toekomst beter kan worden geborgd. Een van de knelpunten is dat de bestuurder Irene Vriens in feite het gehele strategische management doet. We kennen geen managementteam. We hebben wel elke maand een stafoverleg. Dat gaat goed, maar het niveauverschil binnen de stafmedewerkers is groot. Bovendien hebben we een groot probleem, als ik bij wijze van spreken onder de tram loop, aldus Irene Vriens. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de komst van een managementteam, waarvan de leden binnen de gegeven portefeuilles ook strategische verantwoordelijkheden krijgen. Geen missers veroorloven Nieuw element wordt ook de vorming van een facilitaire dienst met een facilitair manager. Een van de speerpunten van deze manager is het restaurant dat aantrekkelijker wordt voor zowel intramurale cliënten als voor mensen uit de omgeving. Een krachtig managementteam, betere service en andere en nieuwe projecten, hebben veel te maken met nieuwe financiële regels voor de langdurige zorg. Irene Vriens: Werken met ZZP s betekent werken met smalle marges. In dat licht kunnen we ons geen missers veroorloven. Bovendien moeten we flexibel zijn en voldoende onderscheidend vermogen hebben naar de buitenwereld." Ondersteuning van niet-geïndiceerde cliënten Met de verbreding van het leiderschap staan er ook nieuwe projecten op stapel. Thuis in de wijk bijvoorbeeld. Dit richt zich op mensen zonder een WMO-indicatie. Irene Vriens: Het gaat om mensen die zorg nodig hebben, maar niet genoeg om binnen de grenzen van een indicatie te vallen. Voor een schappelijk bedrag kunnen wij hen allerlei ondersteuning bieden. Als deze mensen later alsnog binnen de grenzen van een indicatie vallen, weten ze de weg naar onze organisatie te vinden." Bijkomend voordeel is natuurlijk dat de Koperhorst bij deze nieuwe service geen last heeft van woonkosten. In het algemeen wil de Koperhorst meer gaan betekenen voor de wijk. Het restaurant met keuzemenu s, koffie-arrangementen en aanverwante evenementen speelt een belangrijke rol als ontmoetingsplaats voor de wijk. Er staan meer projecten op stapel. Zoals de bouw van 70 woningen op het eigen terrein en de realisatie van woongroepen voor 8 dementerende bewoners per groep. De eerste groep van 8 bewoners met een ZZP 4 en hoger start 8 juni. In voor zorg! zet mensen in juiste mindset De Koperhorst gaat in korte tijd een hoop veranderingen realiseren. Bestuurder Irene Vriens spreekt van een nieuwe ervaring: We zijn zoals zoveel organisaties altijd goed geweest in het bedenken van nieuwe zaken, maar implementeren en borgen daar kwam het nooit zo van." Nu wel dus. In voor zorg-coach Trudie Siegerink is tot eind 2011 het vliegwiel achter de projecten. Ze coacht bovendien de teamleiders. Trudie Siegerink: Het is vooral een kwestie van mensen in de juiste mindset zetten. Het loopt op rolletjes." De Koperhorst in het kort Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst staat met 120 medewerkers en 80 vrijwilligers klaar voor 88 intern wonende cliënten. Ook levert De Koperhorst zorg in 110 extramurale woningen. Daarnaast wordt er 7 dagen in de week aan maximaal 24 personen dagverzorging geboden aan zowel interne als externe cliënten. Binnen De Koperhorst zijn bovendien 25 pg-plaatsen. Hier levert een collega-organisatie de zorg. 11 Compilatie van de resultaten tot juni

12 Visie en Strategie Corona Wonen gaat landelijk Foto: CORONA Corona Wonen heeft sinds 1 juni 2011 heel Nederland als werkterrein. Elke oudere Nederlander kan Corona bellen om aan huis een ondersteuningsarrangement voor wonen en zorg te bestellen. Corona Wonen is geen instelling, maar een label. In 2006 startte deze franchiseformule. Palet (Leeuwarden), Antaris (Amsterdam), de Swinhove Groep (Zwijndrecht) en de Wielborgh (Dordrecht) beten de spits af. 23 zorgorganisaties hebben zich inmiddels bij dit label aangesloten, waarvan tien organisaties ook met In voor zorg! meedoen. Corona is een franchiseformule, de eerste in de langdurige zorg. Geen harde franchise, zoals McDonalds, maar een zachte met niettemin heldere afspraken. Corona is voor de deelnemers belangrijk voor hun ontwikkeling; inhoudelijk maar ook financieel. Met 23 organisaties heb je nog geen landelijke dekking. De grootschalige strategie wordt echter mogelijk door de aansluiting bij Lekker Leven dat landelijk gemaksdiensten levert. In voor zorg! is niet op het landelijke niveau betrokken bij Corona Wonen. De formule Corona biedt een formule voor wonen en zorgen. De deelnemers voeren die formule uit. Corona zorgt voor kwaliteitstoetsing en scholing en actualiseert de formule aan de hand van ervaringen en nieuwe inzichten. Guus Bannenberg is bestuurder van zorgorganisatie Swinhove Groep in Zwijndrecht en leidt de stichting Corona Wonen. Hij stelt: Wij bewandelen een derde weg. Tussen aanbodgericht en vraaggericht werken in. Vraaggericht werken lijkt de oplossing voor alles, maar dat is het niet. We hebben het over een vergrijzende samenleving, sterk stijgende kosten en tekort aan personeel. De gemiddelde 80-plusser kan de werkelijke kosten voor zorg en begeleiding niet opbrengen. En het is de vraag hoe lang AWBZ, WMO en zorgverzekeringen financieel de hand reiken om vraaggericht werken volledig te financieren." Werkt het? Werkt de formule van Corona Wonen? Guus Bannenberg: In Zwijndrecht doet Swinhove als Corona-deelnemer met zeven zogeheten Zorgeloos Wonen -projecten mee. Dat levert 25% minder intramurale zorg op dan gemiddeld in Nederland. In de gemeente Zwijndrecht ( inwoners) scheelt dat 5 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd kunnen we 24 uur per dag zonder wachtlijsten direct acute zorg leveren." Het resultaat van Corona-participant Swinhove is ondermeer te danken aan afspraken met woningcorporaties over vrijkomende woningen die in geval van nood onmiddellijk kunnen worden toegewezen. Bannenberg: Vervolgens leveren we volgens de Corona-formule alle zorg en ondersteuning die nodig is. Met deze strategie besparen we geld en vangen we de vergrijzing op." Minder intramurale zorg betekent een verdere scheiding van wonen en zorg. Zorgorganisaties hebben hierdoor minder financiële ballast. Parallellen Er liggen volgens Guus Bannenberg duidelijke parallellen tussen visies van Corona en In voor zorg!. Niet voor niets zijn tien Corona-participanten ook deelnemers aan het In voor zorg-programma. Guus Bannenberg: De parallel ligt in het vinden van vernieuwende betaalbare concepten voor oudere, vaak kwetsbare mensen." Corona wonen in het kort De formule van Corona Wonen speelt in op de scheiding van wonen en zorg. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid. Het kabinet wil dat mensen die langdurige zorg vanuit de AWBZ nodig hebben meer mogelijkheden hebben om de door hen gewenste woonvorm te kiezen. Het financieel scheiden van wonen en zorg voor betekent concreet dat de AWBZ aanspraken zo wijzigen dat het wonen daar niet langer deel van uit hoeft te maken. 12 Compilatie van de resultaten tot juni 2011

13 Foto: HET GORS Visie en Strategie Het GORS koppelt visie aan besluitvorming Het GORS is een Zeeuwse organisatie voor de ondersteuning en zorg van mensen met een handicap. Met 82 locaties met recht een organisatie die kleinschalig wonen waarmaakt. Lastig om te financieren. Het drukken van kosten met meer efficiency en meer effectiviteit staat dan ook hoog op het urgentielijstje van het GORS. Maar er is iets dat meer prioriteit krijgt en zelfs een voorwaarde is om effectiever en efficiënter te werken: het leiderschap binnen het GORS. Een betere besluitvorming gaat zo is het plan samen met een aangescherpte zorgvisie: niet de cliënt, maar de mens met zijn behoeften staat centraal. Een subtiel maar wezenlijk onderscheid. Verschillende culturen Dat plannen en besluiten van het management en het beleidsteam van Het GORS meer power zouden kunnen hebben, vindt z n oorzaak in het fusiejaar Jaap Hulstein: Verschillende culturen zijn toen in één organisatie gekomen. Daarna is het ons niet gelukt om uit die verschillende achtergronden een hechte consistente cultuur te smeden." Het plan van aanpak en de ondersteuning van de In voor zorg-coach Egbert Veen dat hier verandering in moet brengen, is in wezen een eenvoudig verhaal. De kern is een pleidooi voor zorgvuldige besluitvorming en voor het aanleveren van complete stukken. Inmiddels is het GORS beleidsteam begonnen met het vergaderen volgens een gezamenlijk afgestemd format. Onderdeel van dat format is dat de aandachtspunten vooraf zijn geïnventariseerd. Ook zijn de te bespreken punten zijn vooraf afgestemd met partijen die de realisatiekans kunnen verhogen. Mens centraal De oplossing in het GORS is duaal. Het beter benutten van plannen en besluiten is één zijde van de medaille, het verdiepen van de visie is de andere zijde. Het een kan niet zonder het ander, vinden ze bij het GORS. Wat die visie betreft, bij het GORS heeft lange tijd de cliënt centraal gestaan. Dat gaat veranderen: de cliënt wordt de mens met zijn behoeften. De mens centraal is het richtinggevende element in de zorgvisie. Jaap Hulstein benadrukt dat het geen woordspel is. De mens centraal stellen is een parafrase van Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander. Het is echt een andere insteek. Bij een cliënt ben je als organisatie een aanbieder van diensten. Maar als je het mens-aspect en niet de handicap centraal stelt, gaat het vooral om de relatie die je met elkaar hebt. De bejegening en de gevonden oplossingen kunnen dan heel anders worden." Effecten meten In samenwerking met het GORS zijn verschillende instrumenten in stelling gebracht om te meten of de veranderingen het gewenste effect sorteren. De eerste stap is dat de vergader- en besliscultuur krachtiger en effectiever wordt. Een tweede stap is dat een aangescherpte zorg visie aansluit op organisatie brede daadkracht. Het GORS houdt stelselmatig tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en cliënten. Ter verdere effectmeting is via In voor zorg! Paul Ongenae ingehuurd. Hij doet zogeheten narratief onderzoek. Door verhalen op te tekenen die leven binnen de organisatie en door die verhalen in verschillende fasen naast elkaar te leggen, groeit het beeld over hoe veranderingen binnen het GORS worden beleefd. Een derde meetinstrument is het verzuimpercentage. Jaap Hulstein: Dat moet van 7,5% nu, naar ten hoogste 5% toe. Het daalt al." Het GORS in het kort Het GORS (700 medewerkers) en (1.000 cliënten) verleent geïndiceerde zorg en diensten, op alle levensgebieden, aan kinderen, adolescenten en volwassen met een verstandelijke en/of lichamelijke functiebeperking. De organisatie werkt vanuit 85 locaties, verspreid over Zeeland. 13 Compilatie van de resultaten tot juni

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010 Januari 2011 Inhoud 2 Voorwoord 3 Anders werken is gewoon leuker! 3 Het bevrijdende alternatief. 4 Ruimte voor de professional.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden.

Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden. Een beeldhorloge voor Mansah Van afhankelijkheid naar een vrouw die alles zelf kan onthouden. Sanne van der Hagen: Laat duizend vensters opengaan. Arjan van der Weijde: Online ondersteuning is het tegenovergestelde

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 31 maart 2014 Dr. R.J.J. Gobbens, Kenniscentrum Zorginnovatie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie