Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)"

Transcriptie

1 Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen

2 Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een juiste manier zaken doen 5 Verantwoordelijkheid voor onze code Uw persoonlijke verantwoordelijkheden 6 Onze code naleven 6 Voorbeeldgedrag 7 Zoek hulp en rapporteer 8 Speak Up 8 Geen vergelding Respect op onze werkplaats 10 Diversity and Inclusion 10 Mensenrechten 11 Anti-discriminatie 12 Anti-pesterij 13 Veiligheid en gezondheid 13 Drugsmisbruik 14 Anti-geweld Integriteit op onze markt 16 Productkwaliteit 16 Verantwoordelijke marketing 17 Onze klanten 17 Onze leveranciers 18 Onze concurrenten 19 Maatschappelijke betrokkenheid Verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders 28 Accurate boekhouding 28 Publieke openbaarmakingen 29 Archiefbeheer 29 Audits en onderzoeken 30 Bedrijfsmiddelen 30 Fraude 31 Vertrouwelijke informatie 32 Handel met voorkennis 33 Privacy 33 Externe communicatie 34 Intellectueel eigendom 34 , internet en informatiesystemen Onze code toepassen 35 De afdeling Global Compliance and Ethics 36 Onderzoek van wangedrag 36 Disciplinaire acties 36 Onze code is geen arbeidsovereenkomst 37 Uitgaves van en bijlagen bij onze code 37 Erkenning 37 Openbaarmaking van vrijstellingen 38 Speak Up Ethiek in onze zakelijke relaties 21 Belangenverstrengeling 22 Anti-corruptie 23 Anti-omkoperij 24 Anti-witwassen 24 Internationale handelscontroles 25 Politieke activiteiten 26 Relatiegeschenken 2

3 Het doet me genoegen de vernieuwde Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) van PepsiCo te presenteren. Onze code werd opgefrist om meer specifieke informatie te geven, maar zijn basisbeginselen en onze waarden blijven onveranderd. Onze code blijft een verklaring van de hoogste standaarden voor ethiek en integriteit in alles wat we doen en het verbindt ons allen hier bij PepsiCo met een enkele set waarden die onze dagelijkse beslissingen en acties richting geven. Onze code definieert hoe we op de juiste manier zaken doen - ondersteund door Performance with Purpose, onze toewijding aan duurzame groei. Het beschrijft het "doel" achter onze prestatie en is ontworpen ons te helpen al onze verplichtingen te halen, respect te tonen aan elkaar op de werkplaats en met integriteit te handelen op de markt. Ik vraag u onze code zorgvuldig te lezen en hem dikwijls te raadplegen voor hulp. De schitterende reputatie van PepsiCo berust op hoe ieder van ons zich gedraagt en hoe we ons samen als een bedrijf gedragen. Niets is belangrijker voor PepsiCo, voor mij persoonlijk, en naar ik hoop ook voor ieder van u, dan het bewaren van de goede naam van PepsiCo door het omarmen van de beginselen van onze gedragscode. Indra K. Nooyi Chairman and Chief Executive Officer 1 oktober 2012 Presteren met een doel voor ogen De belofte van PepsiCo 3

4 PepsiCo waarden Onze belofte Duurzame groei te realiseren door onze mensen daartoe in staat te stellen, te handelen met verantwoordelijkheid en vertrouwen op te bouwen De principes die ons leiden We moeten er altijd naar streven om: te zorgen voor onze klanten, consumenten en de wereld waarin we leven; enkel producten te verkopen waar we trots op kunnen zijn; in alle openheid de waarheid te spreken; een balans te vinden tussen korte en lange termijn; te winnen met 'diversity and inclusion'; anderen te respecteren en samen succesvol te zijn. 4

5 Het doel achter onze prestatie Op een juiste manier zaken doen Onze code is het "doel" achter onze prestatie. Bij PepsiCo geloven we dat ethisch en verantwoordelijk handelen niet alleen het juiste is om te doen, maar ook dat dit het juiste is voor ons bedrijf. Onze Wereldwijde gedragscode van PepsiCo (onze code ) is onze kaart en kompas om op de juiste manier zaken te doen. Simpel gezegd, je doet op de juiste manier zaken wanneer je ethisch handelt en in overeenstemming met onze waarden, onze code, ons beleid en de wet. Ieder van ons wordt geacht de beginselen van onze code te omarmen en: respect te tonen op de werkplek; met integriteit op de markt te handelen; ethisch te handelen in onze zakelijke relaties; op verantwoorde wijze te werken voor onze aandeelhouders. Onze code is de kern van alles wat we doen. Onze code versterkt onze kernwaarden en is de basis van onze strategische missie van Presteren met een doel voor ogen. Hij is, in feite, het doel achter onze prestatie. Verantwoordelijkheid voor onze code Onze code is van toepassing op elke medewerker en op onze Raad van Bestuur. Onze code bepaalt elke zakelijke beslissing die we nemen. Onze code bepaalt al onze beslissingen en acties, of het nu in onze kantoren, fabrieken of magazijnen is, in de vergaderzaal of bij het verkopen van onze producten aan klanten. Onze code is van toepassing op: alle werknemers van PepsiCo over de hele wereld (inclusief werknemers van onze dochterondernemingen); leden van de Raad van Bestuur van PepsiCo wanneer ze handelen in hun functie als Bestuurslid; de joint ventures van PepsiCo waarover PepsiCo managementcontrole heeft en op elke medewerker, functionaris en directeur van dergelijke joint ventures. De afdeling Global Compliance and Ethics van PepsiCo ( Global Compliance ) is verantwoordelijk voor het bevorderen van, toezicht houden op en het handhaven van onze code. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van onze code en het behouden van onze cultuur van ethische uitmuntendheid ligt echter bij ieder van ons persoonlijk. 5

6 Het doel achter onze prestatie Uw persoonlijke verantwoordelijkheden Onze code naleven Al uw werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met onze code, ons beleid en de geldende wet- en regelgeving. Onze reputatie van ethisch en verantwoordelijk handelen, wordt iedere dag opnieuw, door elke individuele beslissing bepaald. Onze code, samen met het beleid van ons bedrijf, geeft u de informatie die u nodig hebt om uw werk ethisch uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid dat van toepassing is op uw werkzaamheden en op de beslissingen die u neemt, te kennen en na te leven. Bovendien is PepsiCo als internationaal bedrijf verplicht de wetten van de landen waarin we opereren na te leven. Wereldwijde wet- en regelgeving is complex. Het naleven van onze code en ons beleid helpt u plaatselijke wet- en regelgeving te respecteren. Voorbeeldgedrag Ieder van ons, in het bijzonder leidinggevenden en managers, moet integer handelen en vertrouwen inboezemen. Hoewel van alle medewerkers wordt verwacht dat ze ethisch handelen, heeft elke manager en leider binnen PepsiCo een extra verantwoordelijkheid om voorbeeldgedrag te vertonen. We verwachten van onze leiders en managers dat ze als rolmodellen in positieve zin optreden en dat ze anderen inspireren onze code te zullen opvolgen door: integriteit te belonen; ethische besluitvorming aan te moedigen; een open werkomgeving te creëren waar teamleden zich voldoende op hun gemak voelen alles te bespreken; het voorkomen van vergelding tegen diegenen die misstanden of onregelmatigheden aan het licht brengen; hulp te zoeken bij het oplossen en escaleren van problemen wanneer die zich voordoen. We vertrouwen op onze leiders en managers dat zij de beginselen van onze code en onze waarden uitdragen binnen onze gehele organisatie. 6

7 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Zoek hulp en rapporteer Het is uw verantwoordelijkheid om vragen te stellen en uw zorgen te uiten als u onregelmatigheden constateert. De Code of Conduct kan uiteraard niet elke mogelijke situatie beschrijven die u bij uw dagelijkse werk zou kunnen tegenkomen. Als u geen antwoord kan vinden in de code, of als u vragen heeft over hoe de code te interpreteren, vraag dan om hulp. Ook als u iets constateert dat misschien een overtreding van onze code, ons beleid of de wet kan inhouden, dient u van zich te laten horen en dit te melden, zodat het aangepakt kan worden. U heeft verschillende mogelijkheden om hulp te zoeken of om een melding te doen: uw direct leidinggevende, diens leidinggevende en/of de HR Manager: Uw manager kan u bijstaan met hulp bij vragen of problemen met bijvoorbeeld bedrijfs- en werkspecifieke beleidsrichtlijnen en processen, verantwoordelijkheden, problemen met collega's, disciplinaire geschillen, promotiekansen en werkomgeving gerelateerde problemen. Global Compliance and Ethics of de Law Department: Bij feitelijke of mogelijke overtredingen van de Code of Conduct of de wet, vragen wij u hulp te zoeken of uw bezorgdheden te uiten bij Global Compliance and Ethics of de juridische afdeling. Voorbeelden van (mogelijke) overtredingen zijn: onregelmatigheden in de boekhouding en/of onjuiste voorstelling van zaken; fraude, diefstal, omkoping en andere corrupte zakelijke praktijken; overtredingen aangaande antitrust of handel met voorkennis; belangrijke milieu-, veiligheids- of productkwaliteitskwesties; onrechtmatige discriminatie of pesterijen; feitelijke of mogelijke belangenverstrengelingen; hulp bij gelijk welke nationale, regionale, stam-, staats- of gemeentelijke wettelijke vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf of op uw baan. Zie voor contactinformatie voor Global Compliance and Ethics pagina 35 van onze code. In aanvulling op de eerder vernoemde middelen, kunt u vragen stellen, bezorgdheden uiten of vermoedelijke overtredingen van naleving melden door Speak Up te bellen, de ethiek-hotline van PepsiCo. Q & A WAAR KAN IK HET BEDRIJFSBELEID VINDEN? U kunt veel van onze wereldwijde, sector-, regionale en functiegerelateerde beleidslijnen terugvinden op de intranetsite van ons bedrijf. U kunt tevens uw manager of Human Resources- manager vragen naar kopieën van beleid dat van toepassing is. WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MANAGER MIJ VRAAGT EEN TAAK UIT TE VOEREN WAARVAN IK DENK DAT DIE IN OVERTREDING IS MET ONZE CODE OF EEN WET? Breng uw bezorgdheid openlijk en eerlijk naar uw manager. Indien u het antwoord van uw manager niet voldoende vond, of als u zich niet op uw gemak voelt met uw manager te spreken, meld het probleem dan bij gelijk welke andere hulpbron vermeld in Zoek hulp en rapporteer. U mag nooit willens en wetens onze code, een beleidslijn of een wet overtreden, gewoon omdat een manager u daartoe opdraagt of omdat u niet om hulp hebt gevraagd. HOE WEET IK WANNEER IK HULP MOET ZOEKEN? Als iets niet goed aanvoelt, is het mogelijk niet het juiste om te doen. Vraag uzelf af: Weet ik zeker dat deze gang van zaken legaal is? Is het in overeenstemming met onze waarden, code en beleidslijnen? Kan het als onethisch of oneerlijk worden beschouwd? Kan het de reputatie van PepsiCo schaden? Loopt ons bedrijf hierdoor risico? Kan het ertoe leiden dat ons bedrijf geloofwaardigheid verliest? Zal dit anderen schade toebrengen? Medewerkers? Klanten? Consumenten? Investeerders? Zal het mij of PepsiCo in een kwaad daglicht stellen? Hoe zou het eruit zien op de voorpagina van de krant? Als u niet zeker bent van het antwoord op gelijk welke van deze vragen, moet u advies inwinnen bij het maken van de juiste beslissing. 7

8 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Speak Up U kan contact opnemen met Speak Up via de telefoon of via het internet. Speak Up is een gratis, 24 uur per dag beschikbare hotline ter beschikking van alle medewerkers, leveranciers, consumenten, aannemers, onderaannemers en vertegenwoordigers van PepsiCo om vragen te stellen of om bezorgdheden te uiten aangaande naleving of zakelijke ethiek. De Speak Up-lijn is overal ter wereld beschikbaar: per telefoon met een speciaal gratis telefoonnummer, gebaseerd op het land van waaruit u belt. Bel vanuit de Verenigde Staten Zie voor een lijst met internationale telefoonnummers per land, het onderdeel Speak Up op Via het internet beschikbaar op Om PepsiCo bij te staan bij het onderzoeken van uw melding, wordt u aangemoedigd alle mogelijke informatie door te geven waar u zich comfortabel bij voelt. De informatie zal vertrouwelijk worden gehouden, behalve indien nodig om een volledig, eerlijk onderzoek te kunnen voeren. Indien u dat verkiest, blijft u anoniem, behalve daar waar plaatselijke wetgeving dit niet of gedeeltelijk niet toestaat. Uw identiteit, telefoonnummer of IP-adres zullen niet worden geregistreerd en worden in geen enkel rapport dat naar PepsiCo wordt verstuurd, opgenomen. Wat telt is, is wat gerapporteerd wordt, niet wie het rapporteert. Q & A WAT GEBEURT ER ALS IK CONTACT OPNEEM MET DE SPEAK UP-LIJN? Oproepen naar Speak Up worden beantwoord door een onafhankelijke derde partij met ervaring in het afhandelen van oproepen via een hotline. Een interviewspecialist zal u vragen stellen en een rapport sturen naar Global Compliance and Ethics voor vertrouwelijk nazicht. Ter zake kundige professionals zoals aangewezen door Global Compliance and Ethics zullen bezorgdheden onderzoeken, en, indien gegrond, zullen er passende maatregelen getroffen worden. Let op: Omwille van plaatselijke privacywetten in bepaalde landen en de regio van de Europese Unie, kan de Speak Up-lijn enkel specifieke types oproepen toestaan, zoals zaken aangaande boekhouding, financieel, audits en omkoping. Neem in die landen contact op met uw Human Resources-manager om andere problemen te rapporteren. Geen vergelding Er kunnen geen maatregelen tegen u getroffen worden voor het uiten van bezorgdheden. PepsiCo verbindt zich de rechten te beschermen van diegenen die te goeder trouw problemen en kwesties rapporteren. Ons bedrijf zal geen maatregelen treffen tegen personen die te goeder trouw: rapporteren wat hij of zij meent wat een overtreding van onze code, ons beleid of de wet is; vragen over naleving (compliance) stellen of advies vragen over een bepaalde zakelijke praktijk, beslissing of actie; meewerken aan een onderzoek naar een mogelijke overtreding. Het nemen van maatregelen tegen een medewerker voor het te goeder trouw rapporteren van een probleem is in zichzelf een overtreding van onze code. Indien u weet of vermoedt dat bovenbedoelde maatregelen tegen een medewerker plaatsvinden, moet u dat melden. 8

9 Het doel achter onze prestatie Respect op onze werkplaats Ons doel Een van de leidende beginselen van de waarden (Values) van PepsiCo is het respecteren van anderen en samen succesvol te zijn. Ons succes kan enkel bereikt worden wanneer we iedereen, zowel binnen als buiten ons bedrijf, met respect behandelen. Door respect op de werkplaats, in combinatie met persoonlijke topprestaties en teamwerk zullen we onze doelstellingen bereiken. 9

10 Respect op onze werkplaats Diversity and Inclusion Ieder van ons moet de verscheidenheid in achtergrond, talent en kwaliteiten van anderen respecteren. Hier bij PepsiCo definiëren we "diversiteit" (diversity) als al die unieke karakteristieken die ieder van ons bepalen: persoonlijkheid, levenswijze, denkwijze, werkervaring, afkomst, ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit, handicaps, veteranenstatus of andere verschillen. We streven ernaar een personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden dat net zo divers is als de markten die we bedienen, en om te zorgen voor een inclusieve werkomgeving die de kracht van onze verschillen omarmt. U speelt een belangrijke rol in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers en zakelijke partners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen voor hun bijdragen. U promoot diversity & inclusion wanneer u: respect toont voor de diversiteit van ieders talenten, mogelijkheden en ervaring; de inbreng van anderen op prijs stelt; een sfeer cultiveert van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. We zullen de noden van onze klanten beter begrijpen en innovatie cultiveren wanneer ieder van ons de principes van diversity and inclusion omarmt in alle aspecten van ons bedrijf. Mensenrechten Wees steeds alert op mogelijke mensenrechtenschendingen. Het principe dat ons leidt We winnen met diversity and inclusion PepsiCo erkent het belang van het behouden en promoten van fundamentele mensenrechten bij elke van onze operaties en door heel onze toeleveringsketen. Onze waarden (Values), Code of Conduct, onze strategie voor duurzaam behoud van talent en ons aannamebeleid werken samen om de beginselen te ondersteunen zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Fundamentele beginselen en Arbeidsstandaarden van de International Labor Organization. We werken met programma's en beleidslijnen die: eerlijke en billijke lonen, voordelen en andere arbeidsvoorwaarden voorzien in overeenstemming met plaatselijke wetten; het recht van de medewerkers op vrijheid van vereniging erkennen; menswaardige en veilige arbeidsomstandigheden voorzien; dwang- of kinderarbeid verbieden; een werkplek cultiveren die vrij is van discriminatie en pesterij. We verwachten dat ook onze leveranciers en zakenpartners deze beginselen naleven. Onze Gedragscode voor leveranciers en ons Supplier Assurance Program zijn hulpmiddelen die we gebruiken om het risico van inbreuken op mensenrechten door heel onze toeleveringsketen te minimaliseren. Controleer altijd uw acties om te verzekeren dat ze geen enkele van de fundamentele beginselen van de mensenrechten schenden of tegenspreken, zoals hierboven weergegeven. Als u binnen onze operaties of toeleveringsketen een inbreuk op de mensenrechten vermoedt, laat van je horen en meld het. Zie ons Beleid inzake mensenrechten. 10

11 Respect op onze werkplaats Anti-discriminatie U mag nooit discrimineren of gelijke kansen ontzeggen. Ieder van ons moet de kans krijgen zijn of haar volledige potentieel te bereiken en bij te dragen tot het succes van PepsiCo. Om dit te bereiken, mag u medewerkers of jobkandidaten nooit discrimineren of oneerlijk behandelen bij rekrutering, aanname, training, promotie, vergoeding of gelijk welke andere arbeidsvoorwaarde. Uw beslissingen aangaande medewerkers en jobkandidaten moeten steeds gestoeld zijn op verdienste, kwalificatie en jobgerelateerde prestatie, zonder oog op nietjobgerelateerde karakteristieken zoals: ras, huidskleur, etniciteit of nationaliteit geslacht of gender-identiteit seksuele geaardheid leeftijd godsdienst handicap veteranenstatus elke andere wettelijk beschermde status Onderscheid maken op het werk tussen bovengenoemde eigenschappen is altijd in strijd met ons beleid en is in de meeste landen bij wet verboden. U moet steeds eerlijk handelen en gekwalificeerde personen de kans geven hun vaardigheden te ontwikkelen en binnen ons bedrijf op te klimmen. 11

12 Respect op onze werkplaats Anti-pesterij Pesten op het werk is verboden. PepsiCo wil een werkomgeving bieden die vrij is van gelijk welke pesterij en/of enig ander aanstootgevend of respectloos gedrag. Ons bedrijf is in overeenstemming met alle nationale en plaatselijke wetten die pesterij verbieden, en onze code verbiedt pesten op het werk. Pesterij omvat ongewenst verbaal, visueel, fysiek of gelijk welk ander gedrag dat een intimiderende, aanstootgevende of vijandige werkomgeving creëert. Hoewel de wettelijke definitie van pesterij per jurisdictie kan verschillen, beschouwen we de volgende niet beperkende lijst als onaanvaardbaar gedrag: ongewenste intimiteiten; aanstootgevende taal of grappen; op ras, etniciteit, geslacht of godsdienst gebaseerde bijnamen; denigrerend commentaar; intimiderend of bedreigend gedrag; vijandig gedrag naar anderen toe omwille van persoonlijke karakteristieken. U mag zich nooit zo gedragen dat anderen zich daardoor niet meer op hun gemak voelen in hun werkomgeving. Het is belangrijk te beseffen dat niet uw intenties, maar het effect dat uw handelen op anderen heeft bepaalt of iets als pesterij of (seksuele) intimidatie beschouwd wordt. Q & A WAT ZIJN ONGEWENSTE INTIMITEITEN? Ongewenste intimiteiten kunnen bestaan uit verbaal, visueel of fysiek gedrag van seksuele aard dat ongewenst is of dat iemand ongemakkelijk kan doen voelen. Het kan vele vormen aannemen, zoals: seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten of ongewenste verzoeken om uit te gaan; seksueel getinte grappen, foto's, sms- of berichten; grove of denigrerende commentaren over iemands voorkomen; tonen van seksueel suggestieve foto's of pornografie. Indien u of iemand anders slachtoffer is van discriminatie of pesterij, meld dit dan direct. Zie ons Wereldwijd beleid inzake antipesterij/antidiscriminatie. 12

13 Respect op onze werkplaats Veiligheid en gezondheid Ongeacht waar u werkt of wat u voor ons bedrijf doet, men verwacht dat u veiligheid voorop stelt. We zijn toegewijd aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, gasten, aannemers, consumenten en de maatschappij. Ons beleid en procedures inzake gezondheid en veiligheid zijn ontworpen om u te helpen veilig te werken, of het nu in onze gebouwen, in de markt of op de weg is. U moet steeds van u laten horen en uw bezorgdheden uiten indien u: wordt gevraagd een taak uit te voeren die u onveilig acht; wordt gevraagd een taak uit te voeren waarvoor u meent niet voldoende opgeleid te zijn en die u of anderen zou kunnen schaden; iemand een taak ziet uitvoeren waarvan u meent dat die onveilig is of dat die persoon daarvoor niet voldoende is opgeleid; meent dat een voertuig of gereedschap niet naar behoren werkt en onveilig kan zijn; ziet of bewust wordt gemaakt van een onveilige situatie of een mogelijk gevaar voor uzelf of anderen. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. U moet erop staan dat werk veilig uitgevoerd wordt, ongeacht wat uw werk is. Zie ons Beleid aangaande milieu, gezondheid en veiligheid. Drugsmisbruik U mag niet werken onder invloed van alcohol of drugs. Het principe dat ons leidt Respecteer anderen en wees samen succesvol Als u werkt onder invloed van drugs of alcohol, vormt u een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor uzelf en anderen. "Drugs" kan illegale drugs, gedoogde drugs maar ook het (verkeerd) gebruik van voorgeschreven medicatie omvatten. Wij verwachten dat u uw werkzaamheden vrij van de invloed van gelijk welke stof die uw jobprestatie kan verminderen, uitvoert. Daar om verbieden wij: werken onder de invloed van alcohol of drugs binnen of buiten de terreinen van PepsiCo; het bezit, verkopen, gebruik, doorgeven of distribueren van drugs tijdens werk binnen of buiten de terreinen; werken terwijl u onder de invloed bent van een (voorgeschreven) medicijn, voor zover dit uw vermogen om te werken (beoordelingsvermogen, reactievermogen etc.) vermindert. Indien u een drugs- of alcoholprobleem heeft, moedigen wij u aan daar hulp voor te zoeken. Neem contact op met uw Human Resources-manager om meer te leren over van toepassing zijnde hulpprogramma's in uw regio. 13

14 Respect op onze werkplaats Anti-geweld U mag binnen ons bedrijf nooit iemand bedreigen of gewelddadig gedrag tentoonstellen. De veiligheidsprogramma's van PepsiCo omvatten een beleid van zero tolerance inzake geweld op de werkvloer. Het is u verboden deel te nemen aan gelijk welke handeling die een andere persoon bedreigd of onveilig kan doen voelen. Dit omvat verbaal geweld, bedreigingen of uitingen van gewelddadigheid, intimidatie, agressie of 'ontgroening'. Ons bedrijf verbiedt tevens het bezit van wapens. Dit verbod geldt in de breedste zin des woords en geldt voor al onze werklocaties inclusief buitenterrein en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Ons beleid van zero tolerance voor geweld op de werkplaats is evenzeer van toepassing op gedrag op onze bedrijfsterreinen, als op het gedrag van onze medewerkers die waar dan ook buiten onze werklocaties voor PepsiCo aan het werk zijn. Aarzel niet en meld bedreigingen of mogelijk geweld onmiddellijk aan het plaatselijke management. Zie ons Beleid inzake geweld op de werkvloer. 14

15 Het doel achter onze prestatie Integriteit binnen onze markt Ons doel We moeten iedereen met wie we binnen onze markt in contact komen met eerlijkheid en integriteit behandelen. Hiermee bedoelen we onze consumenten die onze producten kopen, onze klanten die onze producten verkopen, de gemeenschappen die we dienen, net zoals onze concurrenten en onze leveranciers. De grond voor onze verbintenis aan integriteit is onze verplichting alle van toepassing zijnde wetten na te leven, waar we ook zaken doen. 15

16 Integriteit op onze markt Productkwaliteit U mag nooit concessies doen aan de kwaliteit van onze producten. We verplichten ons tot het vervaardigen van producten met hoge kwaliteit voor al onze merken. We behouden het vertrouwen van de consument door het vervaardigen van superieure producten, beginnend met de aankoop van onze grondstoffen tot aan het afgewerkte product dat onze consument in handen krijgt. We leggen er ons tevens op toe op een ethische en verantwoorde manier nieuwe producten te ontwikkelen en om de van toepassing zijnde ethische standaarden en richtlijnen voor onderzoek na te leven. Als u betrokken bent bij gelijk welk aspect van ontwikkeling, hantering, verpakking of opslag van onze producten, verwachten wij dat u: de kwaliteitstandaarden van het product, het beleid en procedures kent die van toepassing zijn op de producten die op uw locatie worden vervaardigd; good manufacturing practices en testprotocollen volgt; alle van toepassing zijnde voedingsveiligheidswetten en -regels naleeft. Het is belangrijk om altijd alert te zijn op situaties die onze producten kunnen compromitteren. Als u iets ziet dat de kwaliteit van een PepsiCo-product negatief kan beïnvloeden, laat van u horen en meld het onmiddellijk. Zie ons Beleid inzake voedingsveiligheid. Verantwoordelijke marketing Als u betrokken bent bij marketing, maak dan altijd op een verantwoorde wijze reclame voor onze producten. Het principe dat ons leidt Verkoop alleen producten waar we trots op kunnen zijn Onze merken raken elke dag het leven van miljoenen mensen. Onze productmarketing moet de hoge ethische standaarden van ons bedrijf weergeven, waarheidsgetrouw zijn, begrijpelijk en conform alle wet- en regelgeving. Als u betrokken bent bij marketing, mag u nooit: de kwaliteit van onze producten of verpakking overdrijven of verkeerd voorstellen; misleidende of verkeerde stellingen gebruiken in onze reclame of etiketten; uitspraken doen over onze producten, de ingrediënten van de producten of het effect ervan op de gezondheid zonder afdoende bewijs en de benodigde wettelijke toestemming. U moet ervoor zorgen dat onze marketingprogramma's de van toepassing zijnde wetten en regelgeving naleven, net als het van toepassing zijnde beleid van uw sector of functie, inclusief onze richtlijnen in verband met marketing naar kinderen toe. Zie ons Beleid inzake marketing naar kinderen. 16

17 Integriteit op onze markt Onze klanten We moeten onze klanten eerlijk behandelen. Integriteit op de markt vereist dat elk van ons onze klanten ethisch, eerlijk en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde behandelt. Wanneer u met onze klanten omgaat, moet u altijd: hun klandizie verdienen op basis van onze superieure producten, klantendienst en concurrerende prijzen; onze diensten en producten op een eerlijke en directe manier voorstellen; oneerlijke of misleidende handelspraktijken vermijden; ons verkoopprogramma duidelijk voorstellen; uw beloften nakomen. Onze contracten met klanten moeten altijd het belang en de waarde weergeven die we aan hen hechten. Alle klantenovereenkomsten inzake verkoop en handelsuitgaven moeten schriftelijk zijn en in overeenstemming met ons beleid. Zie het Beleid inzake handelsuitgaven van uw sector of regio. Q & A ZIJN ER ENIGE BEPERKINGEN OP HET ONDERTEKENEN VAN "BIJCONTRACTEN" (SIDE LETTERS) OP VERZOEK VAN EEN KLANT? U mag nooit gelijk welk bijcontract (side letter) of enig ander document ondertekenen dat een bestaande klantenovereenkomst in verband met betalingen van een klant of die prestaties van een klant kwijtscheld, aanpast of interpreteert, zonder de voorafgaande controle en goedkeuring van de juridische afdeling. Onze leveranciers Alle interacties met uw leveranciers moeten onze hoogste ethische standaarden halen. We houden onze leveranciers aan dezelfde standaarden van integriteit waaraan we onszelf houden. Een onethische of illegale daad van een leverancier kan de reputatie van PepsiCo als een bedrijf van wereldklasse schaden en een verlies van goede wil veroorzaken in de gemeenschappen die we dienen. Daarom moeten alle leveranciers onze Gedragscode voor leveranciers naleven als voorwaarde voor het zakendoen met ons. Onze leveranciers omvatten gelijk welke externe verkoper, consultant, aannemer, dienstverlener of leverancier van grondstoffen, ingrediënten of verpakkingsonderdelen. Als u verantwoordelijk bent voor het selecteren van een leverancier, moet u uw beslissing baseren op verdienste, kwaliteit van dienst en reputatie. Zie onze Gedragscode voor leveranciers, ons Beleid inzake mensenrechten en ons Beleid inzake belangenverstrengelingen. Supplier Due Diligence (leveranciersonderzoek) in de praktijk Wanneer u leveranciers selecteert en behoudt, moet u: onze van toepassing zijnde processen inzake aanbiedingen, onderhandelingen en contractering navolgen; grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen dat de leverancier een legitieme onderneming is, met een reputatie van integriteit en ethisch gedrag, die geen onwettige activiteiten aangaat; mogelijke of feitelijke belangenverstrengelingen met leveranciers vermijden. 17

18 Integriteit op onze markt Onze concurrenten Voer altijd op een eerlijke en integere wijze concurrentie en volg de van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust en concurrentie. PepsiCo is toegewijd aan het overtreffen van onze concurrenten op een wettelijke en ethische manier binnen het kader van een systeem van vrije handel. Daarom moet u: nooit op een onnauwkeurige of leugenachtige wijze commentaar leveren op producten van leveranciers; enkel wettelijke middelen gebruiken voor het verkrijgen van concurrentiële informatie; de vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van onze concurrenten en andere derde partijen respecteren; altijd de wetten aangaande antitrust en concurrentie naleven. Wanneer u met concurrenten omgaat, mag u nooit gelijk welke overeenkomst aangaan, formeel of informeel, schriftelijk of mondeling, om prijzen of andere verkoopsvoorwaarden vast te stellen, aanbiedingen uit te lijnen, klanten, verkoopsgebieden of productlijnen toe te wijzen, of gelijk welke andere activiteit aan te gaan die van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust of concurrentie schenden. U mag dergelijke onderwerpen nooit met een concurrent bespreken, zelfs niet in een informeel kader zoals een handelsshow of evenement van een klant. Q & A HOE KAN IK LEGITIEM CONCURRENTIËLE INFORMATIE VERKRIJGEN? Concurrentiële informatie kan op eerlijke en ethische wijze verkregen worden via publiekelijk beschikbare bronnen, zoals mediarapporten, handelsbladen, jaarlijkse rapporten, overheidsdossiers, speeches van bedrijfsleiders en via klanten in het kader van het overtreffen van competitieve aanbiedingen. Concurrentiële informatie mag nooit verkregen worden via het zich voordoen als iemand anders, inbraak, diefstal, overtreden van privacy of het verkrijgen van informatie van medewerkers over vorige werkgevers. Het is tevens belangrijk activiteiten te vermijden die de schijn kunnen wekken wetten aangaande antitrust en concurrentie te schenden. Bijvoorbeeld, alle geschreven berichten in verband met onze concurrenten moeten van gepaste zakelijke toon zijn en zich onthouden van taalgebruik dat opgevat kan worden als anticoncurrentieel gedrag. Schendingen van wetten aangaande antitrust of concurrentie kunnen leiden tot ernstige wettelijke boetes voor ons bedrijf en strafrechtelijke vervolging voor de betrokken personen. Concurrentiewetten zijn complex en variëren per land. Raadpleeg voor hulp de juridische afdeling. Indien u een schending van antitrustregels vermoedt, laat van u horen en meld het. Zie het Beleid inzake antitrust of concurrentie van uw sector, regio of land. 18

19 Integriteit op onze markt Maatschappelijke betrokkenheid Presteren met een doel voor ogen leidt tot duurzame groei. PepsiCo s rol in de gemeenschappen die het dient, wordt geleid door de beginselen van Presteren met een doel voor ogen. Presteren met een doel voor ogen heeft vier componenten Presteren, en duurzaamheid op het niveau van menswaardigheid, milieu en talenten. Presteren: het leveren van financiële resultaten en verzekeren van winstgevende groei op lange termijn. Menswaardigheid: klanten voorzien van een reeks productkeuzes om hen te helpen gebalanceerde en gezondere levens te leiden. Milieu: het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde door innovatie en efficiëntie in onze werking. Talent: investeren in onze medewerkers om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en tezelfdertijd het creëren van tewerkstellingskansen in onze gemeenschappen. U kan ons helpen investeren in de lokale gemeenschap door het aannemen van plaatselijke mensen, het maken van producten naar plaatselijke smaak, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en partnerschappen aangaan met plaatselijke landbouwers, overheden en gemeenschapsgroepen. PepsiCo is toegewijd winstgevende groei op lange termijn te leveren door te investeren in een gezondere toekomst voor mensen en onze planeet. We werken, gebaseerd op het beginsel wat goed is voor zakendoen moet altijd goed zijn voor de samenleving. Zie ons Duurzaamheidsrapport. Het principe dat ons leidt We dragen zorg voor onze klanten, consumenten en onze wereld 19

20 Het doel achter onze prestatie Ethiek in onze zakelijke relaties Ons doel Onze code vereist dat elk van ons ethische zakelijke beslissingen neemt en belangenverstrengelingen vermijdt. Corruptie toelaten in onze zakelijke relaties druist lijnrecht in tegen PepsiCo's focus om op de juiste manier zaken te doen. Onze toewijding aan integriteit strekt zich uit tot al onze zakelijke relaties en tot alle interactie met overheidsfunctionarissen. 20

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Wereldwijde gedragscode

Wereldwijde gedragscode Presteren met een doel voor ogen Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo waarden Het doel achter onze prestatie 5 Op de juiste manier zaken doen 5 Verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een juiste manier zaken doen 5 Verantwoordelijkheid voor onze

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Microsoft Gedragscode voor Vendors

Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan gewoon een goede onderneming zij wil een uitstekende onderneming zijn. Wat Microsoft als uitstekend kwalificeert is de grote

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie