Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)"

Transcriptie

1 Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen

2 Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een juiste manier zaken doen 5 Verantwoordelijkheid voor onze code Uw persoonlijke verantwoordelijkheden 6 Onze code naleven 6 Voorbeeldgedrag 7 Zoek hulp en rapporteer 8 Speak Up 8 Geen vergelding Respect op onze werkplaats 10 Diversity and Inclusion 10 Mensenrechten 11 Anti-discriminatie 12 Anti-pesterij 13 Veiligheid en gezondheid 13 Drugsmisbruik 14 Anti-geweld Integriteit op onze markt 16 Productkwaliteit 16 Verantwoordelijke marketing 17 Onze klanten 17 Onze leveranciers 18 Onze concurrenten 19 Maatschappelijke betrokkenheid Verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders 28 Accurate boekhouding 28 Publieke openbaarmakingen 29 Archiefbeheer 29 Audits en onderzoeken 30 Bedrijfsmiddelen 30 Fraude 31 Vertrouwelijke informatie 32 Handel met voorkennis 33 Privacy 33 Externe communicatie 34 Intellectueel eigendom 34 , internet en informatiesystemen Onze code toepassen 35 De afdeling Global Compliance and Ethics 36 Onderzoek van wangedrag 36 Disciplinaire acties 36 Onze code is geen arbeidsovereenkomst 37 Uitgaves van en bijlagen bij onze code 37 Erkenning 37 Openbaarmaking van vrijstellingen 38 Speak Up Ethiek in onze zakelijke relaties 21 Belangenverstrengeling 22 Anti-corruptie 23 Anti-omkoperij 24 Anti-witwassen 24 Internationale handelscontroles 25 Politieke activiteiten 26 Relatiegeschenken 2

3 Het doet me genoegen de vernieuwde Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) van PepsiCo te presenteren. Onze code werd opgefrist om meer specifieke informatie te geven, maar zijn basisbeginselen en onze waarden blijven onveranderd. Onze code blijft een verklaring van de hoogste standaarden voor ethiek en integriteit in alles wat we doen en het verbindt ons allen hier bij PepsiCo met een enkele set waarden die onze dagelijkse beslissingen en acties richting geven. Onze code definieert hoe we op de juiste manier zaken doen - ondersteund door Performance with Purpose, onze toewijding aan duurzame groei. Het beschrijft het "doel" achter onze prestatie en is ontworpen ons te helpen al onze verplichtingen te halen, respect te tonen aan elkaar op de werkplaats en met integriteit te handelen op de markt. Ik vraag u onze code zorgvuldig te lezen en hem dikwijls te raadplegen voor hulp. De schitterende reputatie van PepsiCo berust op hoe ieder van ons zich gedraagt en hoe we ons samen als een bedrijf gedragen. Niets is belangrijker voor PepsiCo, voor mij persoonlijk, en naar ik hoop ook voor ieder van u, dan het bewaren van de goede naam van PepsiCo door het omarmen van de beginselen van onze gedragscode. Indra K. Nooyi Chairman and Chief Executive Officer 1 oktober 2012 Presteren met een doel voor ogen De belofte van PepsiCo 3

4 PepsiCo waarden Onze belofte Duurzame groei te realiseren door onze mensen daartoe in staat te stellen, te handelen met verantwoordelijkheid en vertrouwen op te bouwen De principes die ons leiden We moeten er altijd naar streven om: te zorgen voor onze klanten, consumenten en de wereld waarin we leven; enkel producten te verkopen waar we trots op kunnen zijn; in alle openheid de waarheid te spreken; een balans te vinden tussen korte en lange termijn; te winnen met 'diversity and inclusion'; anderen te respecteren en samen succesvol te zijn. 4

5 Het doel achter onze prestatie Op een juiste manier zaken doen Onze code is het "doel" achter onze prestatie. Bij PepsiCo geloven we dat ethisch en verantwoordelijk handelen niet alleen het juiste is om te doen, maar ook dat dit het juiste is voor ons bedrijf. Onze Wereldwijde gedragscode van PepsiCo (onze code ) is onze kaart en kompas om op de juiste manier zaken te doen. Simpel gezegd, je doet op de juiste manier zaken wanneer je ethisch handelt en in overeenstemming met onze waarden, onze code, ons beleid en de wet. Ieder van ons wordt geacht de beginselen van onze code te omarmen en: respect te tonen op de werkplek; met integriteit op de markt te handelen; ethisch te handelen in onze zakelijke relaties; op verantwoorde wijze te werken voor onze aandeelhouders. Onze code is de kern van alles wat we doen. Onze code versterkt onze kernwaarden en is de basis van onze strategische missie van Presteren met een doel voor ogen. Hij is, in feite, het doel achter onze prestatie. Verantwoordelijkheid voor onze code Onze code is van toepassing op elke medewerker en op onze Raad van Bestuur. Onze code bepaalt elke zakelijke beslissing die we nemen. Onze code bepaalt al onze beslissingen en acties, of het nu in onze kantoren, fabrieken of magazijnen is, in de vergaderzaal of bij het verkopen van onze producten aan klanten. Onze code is van toepassing op: alle werknemers van PepsiCo over de hele wereld (inclusief werknemers van onze dochterondernemingen); leden van de Raad van Bestuur van PepsiCo wanneer ze handelen in hun functie als Bestuurslid; de joint ventures van PepsiCo waarover PepsiCo managementcontrole heeft en op elke medewerker, functionaris en directeur van dergelijke joint ventures. De afdeling Global Compliance and Ethics van PepsiCo ( Global Compliance ) is verantwoordelijk voor het bevorderen van, toezicht houden op en het handhaven van onze code. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van onze code en het behouden van onze cultuur van ethische uitmuntendheid ligt echter bij ieder van ons persoonlijk. 5

6 Het doel achter onze prestatie Uw persoonlijke verantwoordelijkheden Onze code naleven Al uw werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met onze code, ons beleid en de geldende wet- en regelgeving. Onze reputatie van ethisch en verantwoordelijk handelen, wordt iedere dag opnieuw, door elke individuele beslissing bepaald. Onze code, samen met het beleid van ons bedrijf, geeft u de informatie die u nodig hebt om uw werk ethisch uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid dat van toepassing is op uw werkzaamheden en op de beslissingen die u neemt, te kennen en na te leven. Bovendien is PepsiCo als internationaal bedrijf verplicht de wetten van de landen waarin we opereren na te leven. Wereldwijde wet- en regelgeving is complex. Het naleven van onze code en ons beleid helpt u plaatselijke wet- en regelgeving te respecteren. Voorbeeldgedrag Ieder van ons, in het bijzonder leidinggevenden en managers, moet integer handelen en vertrouwen inboezemen. Hoewel van alle medewerkers wordt verwacht dat ze ethisch handelen, heeft elke manager en leider binnen PepsiCo een extra verantwoordelijkheid om voorbeeldgedrag te vertonen. We verwachten van onze leiders en managers dat ze als rolmodellen in positieve zin optreden en dat ze anderen inspireren onze code te zullen opvolgen door: integriteit te belonen; ethische besluitvorming aan te moedigen; een open werkomgeving te creëren waar teamleden zich voldoende op hun gemak voelen alles te bespreken; het voorkomen van vergelding tegen diegenen die misstanden of onregelmatigheden aan het licht brengen; hulp te zoeken bij het oplossen en escaleren van problemen wanneer die zich voordoen. We vertrouwen op onze leiders en managers dat zij de beginselen van onze code en onze waarden uitdragen binnen onze gehele organisatie. 6

7 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Zoek hulp en rapporteer Het is uw verantwoordelijkheid om vragen te stellen en uw zorgen te uiten als u onregelmatigheden constateert. De Code of Conduct kan uiteraard niet elke mogelijke situatie beschrijven die u bij uw dagelijkse werk zou kunnen tegenkomen. Als u geen antwoord kan vinden in de code, of als u vragen heeft over hoe de code te interpreteren, vraag dan om hulp. Ook als u iets constateert dat misschien een overtreding van onze code, ons beleid of de wet kan inhouden, dient u van zich te laten horen en dit te melden, zodat het aangepakt kan worden. U heeft verschillende mogelijkheden om hulp te zoeken of om een melding te doen: uw direct leidinggevende, diens leidinggevende en/of de HR Manager: Uw manager kan u bijstaan met hulp bij vragen of problemen met bijvoorbeeld bedrijfs- en werkspecifieke beleidsrichtlijnen en processen, verantwoordelijkheden, problemen met collega's, disciplinaire geschillen, promotiekansen en werkomgeving gerelateerde problemen. Global Compliance and Ethics of de Law Department: Bij feitelijke of mogelijke overtredingen van de Code of Conduct of de wet, vragen wij u hulp te zoeken of uw bezorgdheden te uiten bij Global Compliance and Ethics of de juridische afdeling. Voorbeelden van (mogelijke) overtredingen zijn: onregelmatigheden in de boekhouding en/of onjuiste voorstelling van zaken; fraude, diefstal, omkoping en andere corrupte zakelijke praktijken; overtredingen aangaande antitrust of handel met voorkennis; belangrijke milieu-, veiligheids- of productkwaliteitskwesties; onrechtmatige discriminatie of pesterijen; feitelijke of mogelijke belangenverstrengelingen; hulp bij gelijk welke nationale, regionale, stam-, staats- of gemeentelijke wettelijke vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf of op uw baan. Zie voor contactinformatie voor Global Compliance and Ethics pagina 35 van onze code. In aanvulling op de eerder vernoemde middelen, kunt u vragen stellen, bezorgdheden uiten of vermoedelijke overtredingen van naleving melden door Speak Up te bellen, de ethiek-hotline van PepsiCo. Q & A WAAR KAN IK HET BEDRIJFSBELEID VINDEN? U kunt veel van onze wereldwijde, sector-, regionale en functiegerelateerde beleidslijnen terugvinden op de intranetsite van ons bedrijf. U kunt tevens uw manager of Human Resources- manager vragen naar kopieën van beleid dat van toepassing is. WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MANAGER MIJ VRAAGT EEN TAAK UIT TE VOEREN WAARVAN IK DENK DAT DIE IN OVERTREDING IS MET ONZE CODE OF EEN WET? Breng uw bezorgdheid openlijk en eerlijk naar uw manager. Indien u het antwoord van uw manager niet voldoende vond, of als u zich niet op uw gemak voelt met uw manager te spreken, meld het probleem dan bij gelijk welke andere hulpbron vermeld in Zoek hulp en rapporteer. U mag nooit willens en wetens onze code, een beleidslijn of een wet overtreden, gewoon omdat een manager u daartoe opdraagt of omdat u niet om hulp hebt gevraagd. HOE WEET IK WANNEER IK HULP MOET ZOEKEN? Als iets niet goed aanvoelt, is het mogelijk niet het juiste om te doen. Vraag uzelf af: Weet ik zeker dat deze gang van zaken legaal is? Is het in overeenstemming met onze waarden, code en beleidslijnen? Kan het als onethisch of oneerlijk worden beschouwd? Kan het de reputatie van PepsiCo schaden? Loopt ons bedrijf hierdoor risico? Kan het ertoe leiden dat ons bedrijf geloofwaardigheid verliest? Zal dit anderen schade toebrengen? Medewerkers? Klanten? Consumenten? Investeerders? Zal het mij of PepsiCo in een kwaad daglicht stellen? Hoe zou het eruit zien op de voorpagina van de krant? Als u niet zeker bent van het antwoord op gelijk welke van deze vragen, moet u advies inwinnen bij het maken van de juiste beslissing. 7

8 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Speak Up U kan contact opnemen met Speak Up via de telefoon of via het internet. Speak Up is een gratis, 24 uur per dag beschikbare hotline ter beschikking van alle medewerkers, leveranciers, consumenten, aannemers, onderaannemers en vertegenwoordigers van PepsiCo om vragen te stellen of om bezorgdheden te uiten aangaande naleving of zakelijke ethiek. De Speak Up-lijn is overal ter wereld beschikbaar: per telefoon met een speciaal gratis telefoonnummer, gebaseerd op het land van waaruit u belt. Bel vanuit de Verenigde Staten Zie voor een lijst met internationale telefoonnummers per land, het onderdeel Speak Up op Via het internet beschikbaar op Om PepsiCo bij te staan bij het onderzoeken van uw melding, wordt u aangemoedigd alle mogelijke informatie door te geven waar u zich comfortabel bij voelt. De informatie zal vertrouwelijk worden gehouden, behalve indien nodig om een volledig, eerlijk onderzoek te kunnen voeren. Indien u dat verkiest, blijft u anoniem, behalve daar waar plaatselijke wetgeving dit niet of gedeeltelijk niet toestaat. Uw identiteit, telefoonnummer of IP-adres zullen niet worden geregistreerd en worden in geen enkel rapport dat naar PepsiCo wordt verstuurd, opgenomen. Wat telt is, is wat gerapporteerd wordt, niet wie het rapporteert. Q & A WAT GEBEURT ER ALS IK CONTACT OPNEEM MET DE SPEAK UP-LIJN? Oproepen naar Speak Up worden beantwoord door een onafhankelijke derde partij met ervaring in het afhandelen van oproepen via een hotline. Een interviewspecialist zal u vragen stellen en een rapport sturen naar Global Compliance and Ethics voor vertrouwelijk nazicht. Ter zake kundige professionals zoals aangewezen door Global Compliance and Ethics zullen bezorgdheden onderzoeken, en, indien gegrond, zullen er passende maatregelen getroffen worden. Let op: Omwille van plaatselijke privacywetten in bepaalde landen en de regio van de Europese Unie, kan de Speak Up-lijn enkel specifieke types oproepen toestaan, zoals zaken aangaande boekhouding, financieel, audits en omkoping. Neem in die landen contact op met uw Human Resources-manager om andere problemen te rapporteren. Geen vergelding Er kunnen geen maatregelen tegen u getroffen worden voor het uiten van bezorgdheden. PepsiCo verbindt zich de rechten te beschermen van diegenen die te goeder trouw problemen en kwesties rapporteren. Ons bedrijf zal geen maatregelen treffen tegen personen die te goeder trouw: rapporteren wat hij of zij meent wat een overtreding van onze code, ons beleid of de wet is; vragen over naleving (compliance) stellen of advies vragen over een bepaalde zakelijke praktijk, beslissing of actie; meewerken aan een onderzoek naar een mogelijke overtreding. Het nemen van maatregelen tegen een medewerker voor het te goeder trouw rapporteren van een probleem is in zichzelf een overtreding van onze code. Indien u weet of vermoedt dat bovenbedoelde maatregelen tegen een medewerker plaatsvinden, moet u dat melden. 8

9 Het doel achter onze prestatie Respect op onze werkplaats Ons doel Een van de leidende beginselen van de waarden (Values) van PepsiCo is het respecteren van anderen en samen succesvol te zijn. Ons succes kan enkel bereikt worden wanneer we iedereen, zowel binnen als buiten ons bedrijf, met respect behandelen. Door respect op de werkplaats, in combinatie met persoonlijke topprestaties en teamwerk zullen we onze doelstellingen bereiken. 9

10 Respect op onze werkplaats Diversity and Inclusion Ieder van ons moet de verscheidenheid in achtergrond, talent en kwaliteiten van anderen respecteren. Hier bij PepsiCo definiëren we "diversiteit" (diversity) als al die unieke karakteristieken die ieder van ons bepalen: persoonlijkheid, levenswijze, denkwijze, werkervaring, afkomst, ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit, handicaps, veteranenstatus of andere verschillen. We streven ernaar een personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden dat net zo divers is als de markten die we bedienen, en om te zorgen voor een inclusieve werkomgeving die de kracht van onze verschillen omarmt. U speelt een belangrijke rol in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers en zakelijke partners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen voor hun bijdragen. U promoot diversity & inclusion wanneer u: respect toont voor de diversiteit van ieders talenten, mogelijkheden en ervaring; de inbreng van anderen op prijs stelt; een sfeer cultiveert van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. We zullen de noden van onze klanten beter begrijpen en innovatie cultiveren wanneer ieder van ons de principes van diversity and inclusion omarmt in alle aspecten van ons bedrijf. Mensenrechten Wees steeds alert op mogelijke mensenrechtenschendingen. Het principe dat ons leidt We winnen met diversity and inclusion PepsiCo erkent het belang van het behouden en promoten van fundamentele mensenrechten bij elke van onze operaties en door heel onze toeleveringsketen. Onze waarden (Values), Code of Conduct, onze strategie voor duurzaam behoud van talent en ons aannamebeleid werken samen om de beginselen te ondersteunen zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Fundamentele beginselen en Arbeidsstandaarden van de International Labor Organization. We werken met programma's en beleidslijnen die: eerlijke en billijke lonen, voordelen en andere arbeidsvoorwaarden voorzien in overeenstemming met plaatselijke wetten; het recht van de medewerkers op vrijheid van vereniging erkennen; menswaardige en veilige arbeidsomstandigheden voorzien; dwang- of kinderarbeid verbieden; een werkplek cultiveren die vrij is van discriminatie en pesterij. We verwachten dat ook onze leveranciers en zakenpartners deze beginselen naleven. Onze Gedragscode voor leveranciers en ons Supplier Assurance Program zijn hulpmiddelen die we gebruiken om het risico van inbreuken op mensenrechten door heel onze toeleveringsketen te minimaliseren. Controleer altijd uw acties om te verzekeren dat ze geen enkele van de fundamentele beginselen van de mensenrechten schenden of tegenspreken, zoals hierboven weergegeven. Als u binnen onze operaties of toeleveringsketen een inbreuk op de mensenrechten vermoedt, laat van je horen en meld het. Zie ons Beleid inzake mensenrechten. 10

11 Respect op onze werkplaats Anti-discriminatie U mag nooit discrimineren of gelijke kansen ontzeggen. Ieder van ons moet de kans krijgen zijn of haar volledige potentieel te bereiken en bij te dragen tot het succes van PepsiCo. Om dit te bereiken, mag u medewerkers of jobkandidaten nooit discrimineren of oneerlijk behandelen bij rekrutering, aanname, training, promotie, vergoeding of gelijk welke andere arbeidsvoorwaarde. Uw beslissingen aangaande medewerkers en jobkandidaten moeten steeds gestoeld zijn op verdienste, kwalificatie en jobgerelateerde prestatie, zonder oog op nietjobgerelateerde karakteristieken zoals: ras, huidskleur, etniciteit of nationaliteit geslacht of gender-identiteit seksuele geaardheid leeftijd godsdienst handicap veteranenstatus elke andere wettelijk beschermde status Onderscheid maken op het werk tussen bovengenoemde eigenschappen is altijd in strijd met ons beleid en is in de meeste landen bij wet verboden. U moet steeds eerlijk handelen en gekwalificeerde personen de kans geven hun vaardigheden te ontwikkelen en binnen ons bedrijf op te klimmen. 11

12 Respect op onze werkplaats Anti-pesterij Pesten op het werk is verboden. PepsiCo wil een werkomgeving bieden die vrij is van gelijk welke pesterij en/of enig ander aanstootgevend of respectloos gedrag. Ons bedrijf is in overeenstemming met alle nationale en plaatselijke wetten die pesterij verbieden, en onze code verbiedt pesten op het werk. Pesterij omvat ongewenst verbaal, visueel, fysiek of gelijk welk ander gedrag dat een intimiderende, aanstootgevende of vijandige werkomgeving creëert. Hoewel de wettelijke definitie van pesterij per jurisdictie kan verschillen, beschouwen we de volgende niet beperkende lijst als onaanvaardbaar gedrag: ongewenste intimiteiten; aanstootgevende taal of grappen; op ras, etniciteit, geslacht of godsdienst gebaseerde bijnamen; denigrerend commentaar; intimiderend of bedreigend gedrag; vijandig gedrag naar anderen toe omwille van persoonlijke karakteristieken. U mag zich nooit zo gedragen dat anderen zich daardoor niet meer op hun gemak voelen in hun werkomgeving. Het is belangrijk te beseffen dat niet uw intenties, maar het effect dat uw handelen op anderen heeft bepaalt of iets als pesterij of (seksuele) intimidatie beschouwd wordt. Q & A WAT ZIJN ONGEWENSTE INTIMITEITEN? Ongewenste intimiteiten kunnen bestaan uit verbaal, visueel of fysiek gedrag van seksuele aard dat ongewenst is of dat iemand ongemakkelijk kan doen voelen. Het kan vele vormen aannemen, zoals: seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten of ongewenste verzoeken om uit te gaan; seksueel getinte grappen, foto's, sms- of berichten; grove of denigrerende commentaren over iemands voorkomen; tonen van seksueel suggestieve foto's of pornografie. Indien u of iemand anders slachtoffer is van discriminatie of pesterij, meld dit dan direct. Zie ons Wereldwijd beleid inzake antipesterij/antidiscriminatie. 12

13 Respect op onze werkplaats Veiligheid en gezondheid Ongeacht waar u werkt of wat u voor ons bedrijf doet, men verwacht dat u veiligheid voorop stelt. We zijn toegewijd aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, gasten, aannemers, consumenten en de maatschappij. Ons beleid en procedures inzake gezondheid en veiligheid zijn ontworpen om u te helpen veilig te werken, of het nu in onze gebouwen, in de markt of op de weg is. U moet steeds van u laten horen en uw bezorgdheden uiten indien u: wordt gevraagd een taak uit te voeren die u onveilig acht; wordt gevraagd een taak uit te voeren waarvoor u meent niet voldoende opgeleid te zijn en die u of anderen zou kunnen schaden; iemand een taak ziet uitvoeren waarvan u meent dat die onveilig is of dat die persoon daarvoor niet voldoende is opgeleid; meent dat een voertuig of gereedschap niet naar behoren werkt en onveilig kan zijn; ziet of bewust wordt gemaakt van een onveilige situatie of een mogelijk gevaar voor uzelf of anderen. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. U moet erop staan dat werk veilig uitgevoerd wordt, ongeacht wat uw werk is. Zie ons Beleid aangaande milieu, gezondheid en veiligheid. Drugsmisbruik U mag niet werken onder invloed van alcohol of drugs. Het principe dat ons leidt Respecteer anderen en wees samen succesvol Als u werkt onder invloed van drugs of alcohol, vormt u een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor uzelf en anderen. "Drugs" kan illegale drugs, gedoogde drugs maar ook het (verkeerd) gebruik van voorgeschreven medicatie omvatten. Wij verwachten dat u uw werkzaamheden vrij van de invloed van gelijk welke stof die uw jobprestatie kan verminderen, uitvoert. Daar om verbieden wij: werken onder de invloed van alcohol of drugs binnen of buiten de terreinen van PepsiCo; het bezit, verkopen, gebruik, doorgeven of distribueren van drugs tijdens werk binnen of buiten de terreinen; werken terwijl u onder de invloed bent van een (voorgeschreven) medicijn, voor zover dit uw vermogen om te werken (beoordelingsvermogen, reactievermogen etc.) vermindert. Indien u een drugs- of alcoholprobleem heeft, moedigen wij u aan daar hulp voor te zoeken. Neem contact op met uw Human Resources-manager om meer te leren over van toepassing zijnde hulpprogramma's in uw regio. 13

14 Respect op onze werkplaats Anti-geweld U mag binnen ons bedrijf nooit iemand bedreigen of gewelddadig gedrag tentoonstellen. De veiligheidsprogramma's van PepsiCo omvatten een beleid van zero tolerance inzake geweld op de werkvloer. Het is u verboden deel te nemen aan gelijk welke handeling die een andere persoon bedreigd of onveilig kan doen voelen. Dit omvat verbaal geweld, bedreigingen of uitingen van gewelddadigheid, intimidatie, agressie of 'ontgroening'. Ons bedrijf verbiedt tevens het bezit van wapens. Dit verbod geldt in de breedste zin des woords en geldt voor al onze werklocaties inclusief buitenterrein en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Ons beleid van zero tolerance voor geweld op de werkplaats is evenzeer van toepassing op gedrag op onze bedrijfsterreinen, als op het gedrag van onze medewerkers die waar dan ook buiten onze werklocaties voor PepsiCo aan het werk zijn. Aarzel niet en meld bedreigingen of mogelijk geweld onmiddellijk aan het plaatselijke management. Zie ons Beleid inzake geweld op de werkvloer. 14

15 Het doel achter onze prestatie Integriteit binnen onze markt Ons doel We moeten iedereen met wie we binnen onze markt in contact komen met eerlijkheid en integriteit behandelen. Hiermee bedoelen we onze consumenten die onze producten kopen, onze klanten die onze producten verkopen, de gemeenschappen die we dienen, net zoals onze concurrenten en onze leveranciers. De grond voor onze verbintenis aan integriteit is onze verplichting alle van toepassing zijnde wetten na te leven, waar we ook zaken doen. 15

16 Integriteit op onze markt Productkwaliteit U mag nooit concessies doen aan de kwaliteit van onze producten. We verplichten ons tot het vervaardigen van producten met hoge kwaliteit voor al onze merken. We behouden het vertrouwen van de consument door het vervaardigen van superieure producten, beginnend met de aankoop van onze grondstoffen tot aan het afgewerkte product dat onze consument in handen krijgt. We leggen er ons tevens op toe op een ethische en verantwoorde manier nieuwe producten te ontwikkelen en om de van toepassing zijnde ethische standaarden en richtlijnen voor onderzoek na te leven. Als u betrokken bent bij gelijk welk aspect van ontwikkeling, hantering, verpakking of opslag van onze producten, verwachten wij dat u: de kwaliteitstandaarden van het product, het beleid en procedures kent die van toepassing zijn op de producten die op uw locatie worden vervaardigd; good manufacturing practices en testprotocollen volgt; alle van toepassing zijnde voedingsveiligheidswetten en -regels naleeft. Het is belangrijk om altijd alert te zijn op situaties die onze producten kunnen compromitteren. Als u iets ziet dat de kwaliteit van een PepsiCo-product negatief kan beïnvloeden, laat van u horen en meld het onmiddellijk. Zie ons Beleid inzake voedingsveiligheid. Verantwoordelijke marketing Als u betrokken bent bij marketing, maak dan altijd op een verantwoorde wijze reclame voor onze producten. Het principe dat ons leidt Verkoop alleen producten waar we trots op kunnen zijn Onze merken raken elke dag het leven van miljoenen mensen. Onze productmarketing moet de hoge ethische standaarden van ons bedrijf weergeven, waarheidsgetrouw zijn, begrijpelijk en conform alle wet- en regelgeving. Als u betrokken bent bij marketing, mag u nooit: de kwaliteit van onze producten of verpakking overdrijven of verkeerd voorstellen; misleidende of verkeerde stellingen gebruiken in onze reclame of etiketten; uitspraken doen over onze producten, de ingrediënten van de producten of het effect ervan op de gezondheid zonder afdoende bewijs en de benodigde wettelijke toestemming. U moet ervoor zorgen dat onze marketingprogramma's de van toepassing zijnde wetten en regelgeving naleven, net als het van toepassing zijnde beleid van uw sector of functie, inclusief onze richtlijnen in verband met marketing naar kinderen toe. Zie ons Beleid inzake marketing naar kinderen. 16

17 Integriteit op onze markt Onze klanten We moeten onze klanten eerlijk behandelen. Integriteit op de markt vereist dat elk van ons onze klanten ethisch, eerlijk en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde behandelt. Wanneer u met onze klanten omgaat, moet u altijd: hun klandizie verdienen op basis van onze superieure producten, klantendienst en concurrerende prijzen; onze diensten en producten op een eerlijke en directe manier voorstellen; oneerlijke of misleidende handelspraktijken vermijden; ons verkoopprogramma duidelijk voorstellen; uw beloften nakomen. Onze contracten met klanten moeten altijd het belang en de waarde weergeven die we aan hen hechten. Alle klantenovereenkomsten inzake verkoop en handelsuitgaven moeten schriftelijk zijn en in overeenstemming met ons beleid. Zie het Beleid inzake handelsuitgaven van uw sector of regio. Q & A ZIJN ER ENIGE BEPERKINGEN OP HET ONDERTEKENEN VAN "BIJCONTRACTEN" (SIDE LETTERS) OP VERZOEK VAN EEN KLANT? U mag nooit gelijk welk bijcontract (side letter) of enig ander document ondertekenen dat een bestaande klantenovereenkomst in verband met betalingen van een klant of die prestaties van een klant kwijtscheld, aanpast of interpreteert, zonder de voorafgaande controle en goedkeuring van de juridische afdeling. Onze leveranciers Alle interacties met uw leveranciers moeten onze hoogste ethische standaarden halen. We houden onze leveranciers aan dezelfde standaarden van integriteit waaraan we onszelf houden. Een onethische of illegale daad van een leverancier kan de reputatie van PepsiCo als een bedrijf van wereldklasse schaden en een verlies van goede wil veroorzaken in de gemeenschappen die we dienen. Daarom moeten alle leveranciers onze Gedragscode voor leveranciers naleven als voorwaarde voor het zakendoen met ons. Onze leveranciers omvatten gelijk welke externe verkoper, consultant, aannemer, dienstverlener of leverancier van grondstoffen, ingrediënten of verpakkingsonderdelen. Als u verantwoordelijk bent voor het selecteren van een leverancier, moet u uw beslissing baseren op verdienste, kwaliteit van dienst en reputatie. Zie onze Gedragscode voor leveranciers, ons Beleid inzake mensenrechten en ons Beleid inzake belangenverstrengelingen. Supplier Due Diligence (leveranciersonderzoek) in de praktijk Wanneer u leveranciers selecteert en behoudt, moet u: onze van toepassing zijnde processen inzake aanbiedingen, onderhandelingen en contractering navolgen; grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen dat de leverancier een legitieme onderneming is, met een reputatie van integriteit en ethisch gedrag, die geen onwettige activiteiten aangaat; mogelijke of feitelijke belangenverstrengelingen met leveranciers vermijden. 17

18 Integriteit op onze markt Onze concurrenten Voer altijd op een eerlijke en integere wijze concurrentie en volg de van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust en concurrentie. PepsiCo is toegewijd aan het overtreffen van onze concurrenten op een wettelijke en ethische manier binnen het kader van een systeem van vrije handel. Daarom moet u: nooit op een onnauwkeurige of leugenachtige wijze commentaar leveren op producten van leveranciers; enkel wettelijke middelen gebruiken voor het verkrijgen van concurrentiële informatie; de vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van onze concurrenten en andere derde partijen respecteren; altijd de wetten aangaande antitrust en concurrentie naleven. Wanneer u met concurrenten omgaat, mag u nooit gelijk welke overeenkomst aangaan, formeel of informeel, schriftelijk of mondeling, om prijzen of andere verkoopsvoorwaarden vast te stellen, aanbiedingen uit te lijnen, klanten, verkoopsgebieden of productlijnen toe te wijzen, of gelijk welke andere activiteit aan te gaan die van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust of concurrentie schenden. U mag dergelijke onderwerpen nooit met een concurrent bespreken, zelfs niet in een informeel kader zoals een handelsshow of evenement van een klant. Q & A HOE KAN IK LEGITIEM CONCURRENTIËLE INFORMATIE VERKRIJGEN? Concurrentiële informatie kan op eerlijke en ethische wijze verkregen worden via publiekelijk beschikbare bronnen, zoals mediarapporten, handelsbladen, jaarlijkse rapporten, overheidsdossiers, speeches van bedrijfsleiders en via klanten in het kader van het overtreffen van competitieve aanbiedingen. Concurrentiële informatie mag nooit verkregen worden via het zich voordoen als iemand anders, inbraak, diefstal, overtreden van privacy of het verkrijgen van informatie van medewerkers over vorige werkgevers. Het is tevens belangrijk activiteiten te vermijden die de schijn kunnen wekken wetten aangaande antitrust en concurrentie te schenden. Bijvoorbeeld, alle geschreven berichten in verband met onze concurrenten moeten van gepaste zakelijke toon zijn en zich onthouden van taalgebruik dat opgevat kan worden als anticoncurrentieel gedrag. Schendingen van wetten aangaande antitrust of concurrentie kunnen leiden tot ernstige wettelijke boetes voor ons bedrijf en strafrechtelijke vervolging voor de betrokken personen. Concurrentiewetten zijn complex en variëren per land. Raadpleeg voor hulp de juridische afdeling. Indien u een schending van antitrustregels vermoedt, laat van u horen en meld het. Zie het Beleid inzake antitrust of concurrentie van uw sector, regio of land. 18

19 Integriteit op onze markt Maatschappelijke betrokkenheid Presteren met een doel voor ogen leidt tot duurzame groei. PepsiCo s rol in de gemeenschappen die het dient, wordt geleid door de beginselen van Presteren met een doel voor ogen. Presteren met een doel voor ogen heeft vier componenten Presteren, en duurzaamheid op het niveau van menswaardigheid, milieu en talenten. Presteren: het leveren van financiële resultaten en verzekeren van winstgevende groei op lange termijn. Menswaardigheid: klanten voorzien van een reeks productkeuzes om hen te helpen gebalanceerde en gezondere levens te leiden. Milieu: het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde door innovatie en efficiëntie in onze werking. Talent: investeren in onze medewerkers om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en tezelfdertijd het creëren van tewerkstellingskansen in onze gemeenschappen. U kan ons helpen investeren in de lokale gemeenschap door het aannemen van plaatselijke mensen, het maken van producten naar plaatselijke smaak, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en partnerschappen aangaan met plaatselijke landbouwers, overheden en gemeenschapsgroepen. PepsiCo is toegewijd winstgevende groei op lange termijn te leveren door te investeren in een gezondere toekomst voor mensen en onze planeet. We werken, gebaseerd op het beginsel wat goed is voor zakendoen moet altijd goed zijn voor de samenleving. Zie ons Duurzaamheidsrapport. Het principe dat ons leidt We dragen zorg voor onze klanten, consumenten en onze wereld 19

20 Het doel achter onze prestatie Ethiek in onze zakelijke relaties Ons doel Onze code vereist dat elk van ons ethische zakelijke beslissingen neemt en belangenverstrengelingen vermijdt. Corruptie toelaten in onze zakelijke relaties druist lijnrecht in tegen PepsiCo's focus om op de juiste manier zaken te doen. Onze toewijding aan integriteit strekt zich uit tot al onze zakelijke relaties en tot alle interactie met overheidsfunctionarissen. 20

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Gedragscode Chemours. Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1

Gedragscode Chemours. Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1 Gedragscode Chemours Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1 Voorwoord van Mark Collega's, We zijn hier bij Chemours de erfgenamen van een 200 jaar oude traditie van goed beheer

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Gedragscode. Solvay Group

Gedragscode. Solvay Group Gedragscode Solvay Group Gedragscode Inhoud 1. Boodschap van de CEO...2 2. Inleiding...4 Hoe deze Gedragscode gebruiken 3. Ethiek en integriteit op het werk...6 Gezondheid en veiligheid op het werk Gelijke

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen.

Ethiek bij Best Buy. Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. Ethiek bij Best Buy Wat we geloven. Waarom we dat geloven. Wat we er aan doen. ONTKETEN DE KRACHT VAN ONZE MENSEN LEER VAN UITDAGINGEN EN VERANDERINGEN TOON RESPECT, NEDERIGHEID EN INTEGRITEIT GENIET,

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct

Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct Goed zakendoen met gezond verstand Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct Beste IKEA medewerker, We laten ons binnen de IKEA Group altijd leiden en inspireren door onze visie, 'het creëren van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE CEO 3 Volgens de code handelen 4 Advies inroepen en zorgen uiten 7 Geen vergelding 8 Onderzoeken 8 Structuur van het complianceprogramma

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan alleen maar een goed bedrijf. Microsoft streeft ernaar een uitstekend bedrijf te zijn. Om dit doel te bereiken, staan

Nadere informatie

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode De waarde van integriteit Zakelijke Ethiekcode 01 Bericht van de Algemeen Directeur... 02 Bericht van de Managing Director... 04 Loyaliteit aan onze waarden... 06 Werken met onze Code... 10 Onze verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie