Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)"

Transcriptie

1 Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen

2 Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een juiste manier zaken doen 5 Verantwoordelijkheid voor onze code Uw persoonlijke verantwoordelijkheden 6 Onze code naleven 6 Voorbeeldgedrag 7 Zoek hulp en rapporteer 8 Speak Up 8 Geen vergelding Respect op onze werkplaats 10 Diversity and Inclusion 10 Mensenrechten 11 Anti-discriminatie 12 Anti-pesterij 13 Veiligheid en gezondheid 13 Drugsmisbruik 14 Anti-geweld Integriteit op onze markt 16 Productkwaliteit 16 Verantwoordelijke marketing 17 Onze klanten 17 Onze leveranciers 18 Onze concurrenten 19 Maatschappelijke betrokkenheid Verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders 28 Accurate boekhouding 28 Publieke openbaarmakingen 29 Archiefbeheer 29 Audits en onderzoeken 30 Bedrijfsmiddelen 30 Fraude 31 Vertrouwelijke informatie 32 Handel met voorkennis 33 Privacy 33 Externe communicatie 34 Intellectueel eigendom 34 , internet en informatiesystemen Onze code toepassen 35 De afdeling Global Compliance and Ethics 36 Onderzoek van wangedrag 36 Disciplinaire acties 36 Onze code is geen arbeidsovereenkomst 37 Uitgaves van en bijlagen bij onze code 37 Erkenning 37 Openbaarmaking van vrijstellingen 38 Speak Up Ethiek in onze zakelijke relaties 21 Belangenverstrengeling 22 Anti-corruptie 23 Anti-omkoperij 24 Anti-witwassen 24 Internationale handelscontroles 25 Politieke activiteiten 26 Relatiegeschenken 2

3 Het doet me genoegen de vernieuwde Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) van PepsiCo te presenteren. Onze code werd opgefrist om meer specifieke informatie te geven, maar zijn basisbeginselen en onze waarden blijven onveranderd. Onze code blijft een verklaring van de hoogste standaarden voor ethiek en integriteit in alles wat we doen en het verbindt ons allen hier bij PepsiCo met een enkele set waarden die onze dagelijkse beslissingen en acties richting geven. Onze code definieert hoe we op de juiste manier zaken doen - ondersteund door Performance with Purpose, onze toewijding aan duurzame groei. Het beschrijft het "doel" achter onze prestatie en is ontworpen ons te helpen al onze verplichtingen te halen, respect te tonen aan elkaar op de werkplaats en met integriteit te handelen op de markt. Ik vraag u onze code zorgvuldig te lezen en hem dikwijls te raadplegen voor hulp. De schitterende reputatie van PepsiCo berust op hoe ieder van ons zich gedraagt en hoe we ons samen als een bedrijf gedragen. Niets is belangrijker voor PepsiCo, voor mij persoonlijk, en naar ik hoop ook voor ieder van u, dan het bewaren van de goede naam van PepsiCo door het omarmen van de beginselen van onze gedragscode. Indra K. Nooyi Chairman and Chief Executive Officer 1 oktober 2012 Presteren met een doel voor ogen De belofte van PepsiCo 3

4 PepsiCo waarden Onze belofte Duurzame groei te realiseren door onze mensen daartoe in staat te stellen, te handelen met verantwoordelijkheid en vertrouwen op te bouwen De principes die ons leiden We moeten er altijd naar streven om: te zorgen voor onze klanten, consumenten en de wereld waarin we leven; enkel producten te verkopen waar we trots op kunnen zijn; in alle openheid de waarheid te spreken; een balans te vinden tussen korte en lange termijn; te winnen met 'diversity and inclusion'; anderen te respecteren en samen succesvol te zijn. 4

5 Het doel achter onze prestatie Op een juiste manier zaken doen Onze code is het "doel" achter onze prestatie. Bij PepsiCo geloven we dat ethisch en verantwoordelijk handelen niet alleen het juiste is om te doen, maar ook dat dit het juiste is voor ons bedrijf. Onze Wereldwijde gedragscode van PepsiCo (onze code ) is onze kaart en kompas om op de juiste manier zaken te doen. Simpel gezegd, je doet op de juiste manier zaken wanneer je ethisch handelt en in overeenstemming met onze waarden, onze code, ons beleid en de wet. Ieder van ons wordt geacht de beginselen van onze code te omarmen en: respect te tonen op de werkplek; met integriteit op de markt te handelen; ethisch te handelen in onze zakelijke relaties; op verantwoorde wijze te werken voor onze aandeelhouders. Onze code is de kern van alles wat we doen. Onze code versterkt onze kernwaarden en is de basis van onze strategische missie van Presteren met een doel voor ogen. Hij is, in feite, het doel achter onze prestatie. Verantwoordelijkheid voor onze code Onze code is van toepassing op elke medewerker en op onze Raad van Bestuur. Onze code bepaalt elke zakelijke beslissing die we nemen. Onze code bepaalt al onze beslissingen en acties, of het nu in onze kantoren, fabrieken of magazijnen is, in de vergaderzaal of bij het verkopen van onze producten aan klanten. Onze code is van toepassing op: alle werknemers van PepsiCo over de hele wereld (inclusief werknemers van onze dochterondernemingen); leden van de Raad van Bestuur van PepsiCo wanneer ze handelen in hun functie als Bestuurslid; de joint ventures van PepsiCo waarover PepsiCo managementcontrole heeft en op elke medewerker, functionaris en directeur van dergelijke joint ventures. De afdeling Global Compliance and Ethics van PepsiCo ( Global Compliance ) is verantwoordelijk voor het bevorderen van, toezicht houden op en het handhaven van onze code. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van onze code en het behouden van onze cultuur van ethische uitmuntendheid ligt echter bij ieder van ons persoonlijk. 5

6 Het doel achter onze prestatie Uw persoonlijke verantwoordelijkheden Onze code naleven Al uw werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met onze code, ons beleid en de geldende wet- en regelgeving. Onze reputatie van ethisch en verantwoordelijk handelen, wordt iedere dag opnieuw, door elke individuele beslissing bepaald. Onze code, samen met het beleid van ons bedrijf, geeft u de informatie die u nodig hebt om uw werk ethisch uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid dat van toepassing is op uw werkzaamheden en op de beslissingen die u neemt, te kennen en na te leven. Bovendien is PepsiCo als internationaal bedrijf verplicht de wetten van de landen waarin we opereren na te leven. Wereldwijde wet- en regelgeving is complex. Het naleven van onze code en ons beleid helpt u plaatselijke wet- en regelgeving te respecteren. Voorbeeldgedrag Ieder van ons, in het bijzonder leidinggevenden en managers, moet integer handelen en vertrouwen inboezemen. Hoewel van alle medewerkers wordt verwacht dat ze ethisch handelen, heeft elke manager en leider binnen PepsiCo een extra verantwoordelijkheid om voorbeeldgedrag te vertonen. We verwachten van onze leiders en managers dat ze als rolmodellen in positieve zin optreden en dat ze anderen inspireren onze code te zullen opvolgen door: integriteit te belonen; ethische besluitvorming aan te moedigen; een open werkomgeving te creëren waar teamleden zich voldoende op hun gemak voelen alles te bespreken; het voorkomen van vergelding tegen diegenen die misstanden of onregelmatigheden aan het licht brengen; hulp te zoeken bij het oplossen en escaleren van problemen wanneer die zich voordoen. We vertrouwen op onze leiders en managers dat zij de beginselen van onze code en onze waarden uitdragen binnen onze gehele organisatie. 6

7 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Zoek hulp en rapporteer Het is uw verantwoordelijkheid om vragen te stellen en uw zorgen te uiten als u onregelmatigheden constateert. De Code of Conduct kan uiteraard niet elke mogelijke situatie beschrijven die u bij uw dagelijkse werk zou kunnen tegenkomen. Als u geen antwoord kan vinden in de code, of als u vragen heeft over hoe de code te interpreteren, vraag dan om hulp. Ook als u iets constateert dat misschien een overtreding van onze code, ons beleid of de wet kan inhouden, dient u van zich te laten horen en dit te melden, zodat het aangepakt kan worden. U heeft verschillende mogelijkheden om hulp te zoeken of om een melding te doen: uw direct leidinggevende, diens leidinggevende en/of de HR Manager: Uw manager kan u bijstaan met hulp bij vragen of problemen met bijvoorbeeld bedrijfs- en werkspecifieke beleidsrichtlijnen en processen, verantwoordelijkheden, problemen met collega's, disciplinaire geschillen, promotiekansen en werkomgeving gerelateerde problemen. Global Compliance and Ethics of de Law Department: Bij feitelijke of mogelijke overtredingen van de Code of Conduct of de wet, vragen wij u hulp te zoeken of uw bezorgdheden te uiten bij Global Compliance and Ethics of de juridische afdeling. Voorbeelden van (mogelijke) overtredingen zijn: onregelmatigheden in de boekhouding en/of onjuiste voorstelling van zaken; fraude, diefstal, omkoping en andere corrupte zakelijke praktijken; overtredingen aangaande antitrust of handel met voorkennis; belangrijke milieu-, veiligheids- of productkwaliteitskwesties; onrechtmatige discriminatie of pesterijen; feitelijke of mogelijke belangenverstrengelingen; hulp bij gelijk welke nationale, regionale, stam-, staats- of gemeentelijke wettelijke vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf of op uw baan. Zie voor contactinformatie voor Global Compliance and Ethics pagina 35 van onze code. In aanvulling op de eerder vernoemde middelen, kunt u vragen stellen, bezorgdheden uiten of vermoedelijke overtredingen van naleving melden door Speak Up te bellen, de ethiek-hotline van PepsiCo. Q & A WAAR KAN IK HET BEDRIJFSBELEID VINDEN? U kunt veel van onze wereldwijde, sector-, regionale en functiegerelateerde beleidslijnen terugvinden op de intranetsite van ons bedrijf. U kunt tevens uw manager of Human Resources- manager vragen naar kopieën van beleid dat van toepassing is. WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MANAGER MIJ VRAAGT EEN TAAK UIT TE VOEREN WAARVAN IK DENK DAT DIE IN OVERTREDING IS MET ONZE CODE OF EEN WET? Breng uw bezorgdheid openlijk en eerlijk naar uw manager. Indien u het antwoord van uw manager niet voldoende vond, of als u zich niet op uw gemak voelt met uw manager te spreken, meld het probleem dan bij gelijk welke andere hulpbron vermeld in Zoek hulp en rapporteer. U mag nooit willens en wetens onze code, een beleidslijn of een wet overtreden, gewoon omdat een manager u daartoe opdraagt of omdat u niet om hulp hebt gevraagd. HOE WEET IK WANNEER IK HULP MOET ZOEKEN? Als iets niet goed aanvoelt, is het mogelijk niet het juiste om te doen. Vraag uzelf af: Weet ik zeker dat deze gang van zaken legaal is? Is het in overeenstemming met onze waarden, code en beleidslijnen? Kan het als onethisch of oneerlijk worden beschouwd? Kan het de reputatie van PepsiCo schaden? Loopt ons bedrijf hierdoor risico? Kan het ertoe leiden dat ons bedrijf geloofwaardigheid verliest? Zal dit anderen schade toebrengen? Medewerkers? Klanten? Consumenten? Investeerders? Zal het mij of PepsiCo in een kwaad daglicht stellen? Hoe zou het eruit zien op de voorpagina van de krant? Als u niet zeker bent van het antwoord op gelijk welke van deze vragen, moet u advies inwinnen bij het maken van de juiste beslissing. 7

8 Uw persoonlijke verantwoordelijkheid Speak Up U kan contact opnemen met Speak Up via de telefoon of via het internet. Speak Up is een gratis, 24 uur per dag beschikbare hotline ter beschikking van alle medewerkers, leveranciers, consumenten, aannemers, onderaannemers en vertegenwoordigers van PepsiCo om vragen te stellen of om bezorgdheden te uiten aangaande naleving of zakelijke ethiek. De Speak Up-lijn is overal ter wereld beschikbaar: per telefoon met een speciaal gratis telefoonnummer, gebaseerd op het land van waaruit u belt. Bel vanuit de Verenigde Staten Zie voor een lijst met internationale telefoonnummers per land, het onderdeel Speak Up op Via het internet beschikbaar op Om PepsiCo bij te staan bij het onderzoeken van uw melding, wordt u aangemoedigd alle mogelijke informatie door te geven waar u zich comfortabel bij voelt. De informatie zal vertrouwelijk worden gehouden, behalve indien nodig om een volledig, eerlijk onderzoek te kunnen voeren. Indien u dat verkiest, blijft u anoniem, behalve daar waar plaatselijke wetgeving dit niet of gedeeltelijk niet toestaat. Uw identiteit, telefoonnummer of IP-adres zullen niet worden geregistreerd en worden in geen enkel rapport dat naar PepsiCo wordt verstuurd, opgenomen. Wat telt is, is wat gerapporteerd wordt, niet wie het rapporteert. Q & A WAT GEBEURT ER ALS IK CONTACT OPNEEM MET DE SPEAK UP-LIJN? Oproepen naar Speak Up worden beantwoord door een onafhankelijke derde partij met ervaring in het afhandelen van oproepen via een hotline. Een interviewspecialist zal u vragen stellen en een rapport sturen naar Global Compliance and Ethics voor vertrouwelijk nazicht. Ter zake kundige professionals zoals aangewezen door Global Compliance and Ethics zullen bezorgdheden onderzoeken, en, indien gegrond, zullen er passende maatregelen getroffen worden. Let op: Omwille van plaatselijke privacywetten in bepaalde landen en de regio van de Europese Unie, kan de Speak Up-lijn enkel specifieke types oproepen toestaan, zoals zaken aangaande boekhouding, financieel, audits en omkoping. Neem in die landen contact op met uw Human Resources-manager om andere problemen te rapporteren. Geen vergelding Er kunnen geen maatregelen tegen u getroffen worden voor het uiten van bezorgdheden. PepsiCo verbindt zich de rechten te beschermen van diegenen die te goeder trouw problemen en kwesties rapporteren. Ons bedrijf zal geen maatregelen treffen tegen personen die te goeder trouw: rapporteren wat hij of zij meent wat een overtreding van onze code, ons beleid of de wet is; vragen over naleving (compliance) stellen of advies vragen over een bepaalde zakelijke praktijk, beslissing of actie; meewerken aan een onderzoek naar een mogelijke overtreding. Het nemen van maatregelen tegen een medewerker voor het te goeder trouw rapporteren van een probleem is in zichzelf een overtreding van onze code. Indien u weet of vermoedt dat bovenbedoelde maatregelen tegen een medewerker plaatsvinden, moet u dat melden. 8

9 Het doel achter onze prestatie Respect op onze werkplaats Ons doel Een van de leidende beginselen van de waarden (Values) van PepsiCo is het respecteren van anderen en samen succesvol te zijn. Ons succes kan enkel bereikt worden wanneer we iedereen, zowel binnen als buiten ons bedrijf, met respect behandelen. Door respect op de werkplaats, in combinatie met persoonlijke topprestaties en teamwerk zullen we onze doelstellingen bereiken. 9

10 Respect op onze werkplaats Diversity and Inclusion Ieder van ons moet de verscheidenheid in achtergrond, talent en kwaliteiten van anderen respecteren. Hier bij PepsiCo definiëren we "diversiteit" (diversity) als al die unieke karakteristieken die ieder van ons bepalen: persoonlijkheid, levenswijze, denkwijze, werkervaring, afkomst, ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit, handicaps, veteranenstatus of andere verschillen. We streven ernaar een personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden dat net zo divers is als de markten die we bedienen, en om te zorgen voor een inclusieve werkomgeving die de kracht van onze verschillen omarmt. U speelt een belangrijke rol in het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers en zakelijke partners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen voor hun bijdragen. U promoot diversity & inclusion wanneer u: respect toont voor de diversiteit van ieders talenten, mogelijkheden en ervaring; de inbreng van anderen op prijs stelt; een sfeer cultiveert van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. We zullen de noden van onze klanten beter begrijpen en innovatie cultiveren wanneer ieder van ons de principes van diversity and inclusion omarmt in alle aspecten van ons bedrijf. Mensenrechten Wees steeds alert op mogelijke mensenrechtenschendingen. Het principe dat ons leidt We winnen met diversity and inclusion PepsiCo erkent het belang van het behouden en promoten van fundamentele mensenrechten bij elke van onze operaties en door heel onze toeleveringsketen. Onze waarden (Values), Code of Conduct, onze strategie voor duurzaam behoud van talent en ons aannamebeleid werken samen om de beginselen te ondersteunen zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de Fundamentele beginselen en Arbeidsstandaarden van de International Labor Organization. We werken met programma's en beleidslijnen die: eerlijke en billijke lonen, voordelen en andere arbeidsvoorwaarden voorzien in overeenstemming met plaatselijke wetten; het recht van de medewerkers op vrijheid van vereniging erkennen; menswaardige en veilige arbeidsomstandigheden voorzien; dwang- of kinderarbeid verbieden; een werkplek cultiveren die vrij is van discriminatie en pesterij. We verwachten dat ook onze leveranciers en zakenpartners deze beginselen naleven. Onze Gedragscode voor leveranciers en ons Supplier Assurance Program zijn hulpmiddelen die we gebruiken om het risico van inbreuken op mensenrechten door heel onze toeleveringsketen te minimaliseren. Controleer altijd uw acties om te verzekeren dat ze geen enkele van de fundamentele beginselen van de mensenrechten schenden of tegenspreken, zoals hierboven weergegeven. Als u binnen onze operaties of toeleveringsketen een inbreuk op de mensenrechten vermoedt, laat van je horen en meld het. Zie ons Beleid inzake mensenrechten. 10

11 Respect op onze werkplaats Anti-discriminatie U mag nooit discrimineren of gelijke kansen ontzeggen. Ieder van ons moet de kans krijgen zijn of haar volledige potentieel te bereiken en bij te dragen tot het succes van PepsiCo. Om dit te bereiken, mag u medewerkers of jobkandidaten nooit discrimineren of oneerlijk behandelen bij rekrutering, aanname, training, promotie, vergoeding of gelijk welke andere arbeidsvoorwaarde. Uw beslissingen aangaande medewerkers en jobkandidaten moeten steeds gestoeld zijn op verdienste, kwalificatie en jobgerelateerde prestatie, zonder oog op nietjobgerelateerde karakteristieken zoals: ras, huidskleur, etniciteit of nationaliteit geslacht of gender-identiteit seksuele geaardheid leeftijd godsdienst handicap veteranenstatus elke andere wettelijk beschermde status Onderscheid maken op het werk tussen bovengenoemde eigenschappen is altijd in strijd met ons beleid en is in de meeste landen bij wet verboden. U moet steeds eerlijk handelen en gekwalificeerde personen de kans geven hun vaardigheden te ontwikkelen en binnen ons bedrijf op te klimmen. 11

12 Respect op onze werkplaats Anti-pesterij Pesten op het werk is verboden. PepsiCo wil een werkomgeving bieden die vrij is van gelijk welke pesterij en/of enig ander aanstootgevend of respectloos gedrag. Ons bedrijf is in overeenstemming met alle nationale en plaatselijke wetten die pesterij verbieden, en onze code verbiedt pesten op het werk. Pesterij omvat ongewenst verbaal, visueel, fysiek of gelijk welk ander gedrag dat een intimiderende, aanstootgevende of vijandige werkomgeving creëert. Hoewel de wettelijke definitie van pesterij per jurisdictie kan verschillen, beschouwen we de volgende niet beperkende lijst als onaanvaardbaar gedrag: ongewenste intimiteiten; aanstootgevende taal of grappen; op ras, etniciteit, geslacht of godsdienst gebaseerde bijnamen; denigrerend commentaar; intimiderend of bedreigend gedrag; vijandig gedrag naar anderen toe omwille van persoonlijke karakteristieken. U mag zich nooit zo gedragen dat anderen zich daardoor niet meer op hun gemak voelen in hun werkomgeving. Het is belangrijk te beseffen dat niet uw intenties, maar het effect dat uw handelen op anderen heeft bepaalt of iets als pesterij of (seksuele) intimidatie beschouwd wordt. Q & A WAT ZIJN ONGEWENSTE INTIMITEITEN? Ongewenste intimiteiten kunnen bestaan uit verbaal, visueel of fysiek gedrag van seksuele aard dat ongewenst is of dat iemand ongemakkelijk kan doen voelen. Het kan vele vormen aannemen, zoals: seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten of ongewenste verzoeken om uit te gaan; seksueel getinte grappen, foto's, sms- of berichten; grove of denigrerende commentaren over iemands voorkomen; tonen van seksueel suggestieve foto's of pornografie. Indien u of iemand anders slachtoffer is van discriminatie of pesterij, meld dit dan direct. Zie ons Wereldwijd beleid inzake antipesterij/antidiscriminatie. 12

13 Respect op onze werkplaats Veiligheid en gezondheid Ongeacht waar u werkt of wat u voor ons bedrijf doet, men verwacht dat u veiligheid voorop stelt. We zijn toegewijd aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, gasten, aannemers, consumenten en de maatschappij. Ons beleid en procedures inzake gezondheid en veiligheid zijn ontworpen om u te helpen veilig te werken, of het nu in onze gebouwen, in de markt of op de weg is. U moet steeds van u laten horen en uw bezorgdheden uiten indien u: wordt gevraagd een taak uit te voeren die u onveilig acht; wordt gevraagd een taak uit te voeren waarvoor u meent niet voldoende opgeleid te zijn en die u of anderen zou kunnen schaden; iemand een taak ziet uitvoeren waarvan u meent dat die onveilig is of dat die persoon daarvoor niet voldoende is opgeleid; meent dat een voertuig of gereedschap niet naar behoren werkt en onveilig kan zijn; ziet of bewust wordt gemaakt van een onveilige situatie of een mogelijk gevaar voor uzelf of anderen. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. U moet erop staan dat werk veilig uitgevoerd wordt, ongeacht wat uw werk is. Zie ons Beleid aangaande milieu, gezondheid en veiligheid. Drugsmisbruik U mag niet werken onder invloed van alcohol of drugs. Het principe dat ons leidt Respecteer anderen en wees samen succesvol Als u werkt onder invloed van drugs of alcohol, vormt u een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor uzelf en anderen. "Drugs" kan illegale drugs, gedoogde drugs maar ook het (verkeerd) gebruik van voorgeschreven medicatie omvatten. Wij verwachten dat u uw werkzaamheden vrij van de invloed van gelijk welke stof die uw jobprestatie kan verminderen, uitvoert. Daar om verbieden wij: werken onder de invloed van alcohol of drugs binnen of buiten de terreinen van PepsiCo; het bezit, verkopen, gebruik, doorgeven of distribueren van drugs tijdens werk binnen of buiten de terreinen; werken terwijl u onder de invloed bent van een (voorgeschreven) medicijn, voor zover dit uw vermogen om te werken (beoordelingsvermogen, reactievermogen etc.) vermindert. Indien u een drugs- of alcoholprobleem heeft, moedigen wij u aan daar hulp voor te zoeken. Neem contact op met uw Human Resources-manager om meer te leren over van toepassing zijnde hulpprogramma's in uw regio. 13

14 Respect op onze werkplaats Anti-geweld U mag binnen ons bedrijf nooit iemand bedreigen of gewelddadig gedrag tentoonstellen. De veiligheidsprogramma's van PepsiCo omvatten een beleid van zero tolerance inzake geweld op de werkvloer. Het is u verboden deel te nemen aan gelijk welke handeling die een andere persoon bedreigd of onveilig kan doen voelen. Dit omvat verbaal geweld, bedreigingen of uitingen van gewelddadigheid, intimidatie, agressie of 'ontgroening'. Ons bedrijf verbiedt tevens het bezit van wapens. Dit verbod geldt in de breedste zin des woords en geldt voor al onze werklocaties inclusief buitenterrein en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Ons beleid van zero tolerance voor geweld op de werkplaats is evenzeer van toepassing op gedrag op onze bedrijfsterreinen, als op het gedrag van onze medewerkers die waar dan ook buiten onze werklocaties voor PepsiCo aan het werk zijn. Aarzel niet en meld bedreigingen of mogelijk geweld onmiddellijk aan het plaatselijke management. Zie ons Beleid inzake geweld op de werkvloer. 14

15 Het doel achter onze prestatie Integriteit binnen onze markt Ons doel We moeten iedereen met wie we binnen onze markt in contact komen met eerlijkheid en integriteit behandelen. Hiermee bedoelen we onze consumenten die onze producten kopen, onze klanten die onze producten verkopen, de gemeenschappen die we dienen, net zoals onze concurrenten en onze leveranciers. De grond voor onze verbintenis aan integriteit is onze verplichting alle van toepassing zijnde wetten na te leven, waar we ook zaken doen. 15

16 Integriteit op onze markt Productkwaliteit U mag nooit concessies doen aan de kwaliteit van onze producten. We verplichten ons tot het vervaardigen van producten met hoge kwaliteit voor al onze merken. We behouden het vertrouwen van de consument door het vervaardigen van superieure producten, beginnend met de aankoop van onze grondstoffen tot aan het afgewerkte product dat onze consument in handen krijgt. We leggen er ons tevens op toe op een ethische en verantwoorde manier nieuwe producten te ontwikkelen en om de van toepassing zijnde ethische standaarden en richtlijnen voor onderzoek na te leven. Als u betrokken bent bij gelijk welk aspect van ontwikkeling, hantering, verpakking of opslag van onze producten, verwachten wij dat u: de kwaliteitstandaarden van het product, het beleid en procedures kent die van toepassing zijn op de producten die op uw locatie worden vervaardigd; good manufacturing practices en testprotocollen volgt; alle van toepassing zijnde voedingsveiligheidswetten en -regels naleeft. Het is belangrijk om altijd alert te zijn op situaties die onze producten kunnen compromitteren. Als u iets ziet dat de kwaliteit van een PepsiCo-product negatief kan beïnvloeden, laat van u horen en meld het onmiddellijk. Zie ons Beleid inzake voedingsveiligheid. Verantwoordelijke marketing Als u betrokken bent bij marketing, maak dan altijd op een verantwoorde wijze reclame voor onze producten. Het principe dat ons leidt Verkoop alleen producten waar we trots op kunnen zijn Onze merken raken elke dag het leven van miljoenen mensen. Onze productmarketing moet de hoge ethische standaarden van ons bedrijf weergeven, waarheidsgetrouw zijn, begrijpelijk en conform alle wet- en regelgeving. Als u betrokken bent bij marketing, mag u nooit: de kwaliteit van onze producten of verpakking overdrijven of verkeerd voorstellen; misleidende of verkeerde stellingen gebruiken in onze reclame of etiketten; uitspraken doen over onze producten, de ingrediënten van de producten of het effect ervan op de gezondheid zonder afdoende bewijs en de benodigde wettelijke toestemming. U moet ervoor zorgen dat onze marketingprogramma's de van toepassing zijnde wetten en regelgeving naleven, net als het van toepassing zijnde beleid van uw sector of functie, inclusief onze richtlijnen in verband met marketing naar kinderen toe. Zie ons Beleid inzake marketing naar kinderen. 16

17 Integriteit op onze markt Onze klanten We moeten onze klanten eerlijk behandelen. Integriteit op de markt vereist dat elk van ons onze klanten ethisch, eerlijk en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde behandelt. Wanneer u met onze klanten omgaat, moet u altijd: hun klandizie verdienen op basis van onze superieure producten, klantendienst en concurrerende prijzen; onze diensten en producten op een eerlijke en directe manier voorstellen; oneerlijke of misleidende handelspraktijken vermijden; ons verkoopprogramma duidelijk voorstellen; uw beloften nakomen. Onze contracten met klanten moeten altijd het belang en de waarde weergeven die we aan hen hechten. Alle klantenovereenkomsten inzake verkoop en handelsuitgaven moeten schriftelijk zijn en in overeenstemming met ons beleid. Zie het Beleid inzake handelsuitgaven van uw sector of regio. Q & A ZIJN ER ENIGE BEPERKINGEN OP HET ONDERTEKENEN VAN "BIJCONTRACTEN" (SIDE LETTERS) OP VERZOEK VAN EEN KLANT? U mag nooit gelijk welk bijcontract (side letter) of enig ander document ondertekenen dat een bestaande klantenovereenkomst in verband met betalingen van een klant of die prestaties van een klant kwijtscheld, aanpast of interpreteert, zonder de voorafgaande controle en goedkeuring van de juridische afdeling. Onze leveranciers Alle interacties met uw leveranciers moeten onze hoogste ethische standaarden halen. We houden onze leveranciers aan dezelfde standaarden van integriteit waaraan we onszelf houden. Een onethische of illegale daad van een leverancier kan de reputatie van PepsiCo als een bedrijf van wereldklasse schaden en een verlies van goede wil veroorzaken in de gemeenschappen die we dienen. Daarom moeten alle leveranciers onze Gedragscode voor leveranciers naleven als voorwaarde voor het zakendoen met ons. Onze leveranciers omvatten gelijk welke externe verkoper, consultant, aannemer, dienstverlener of leverancier van grondstoffen, ingrediënten of verpakkingsonderdelen. Als u verantwoordelijk bent voor het selecteren van een leverancier, moet u uw beslissing baseren op verdienste, kwaliteit van dienst en reputatie. Zie onze Gedragscode voor leveranciers, ons Beleid inzake mensenrechten en ons Beleid inzake belangenverstrengelingen. Supplier Due Diligence (leveranciersonderzoek) in de praktijk Wanneer u leveranciers selecteert en behoudt, moet u: onze van toepassing zijnde processen inzake aanbiedingen, onderhandelingen en contractering navolgen; grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen dat de leverancier een legitieme onderneming is, met een reputatie van integriteit en ethisch gedrag, die geen onwettige activiteiten aangaat; mogelijke of feitelijke belangenverstrengelingen met leveranciers vermijden. 17

18 Integriteit op onze markt Onze concurrenten Voer altijd op een eerlijke en integere wijze concurrentie en volg de van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust en concurrentie. PepsiCo is toegewijd aan het overtreffen van onze concurrenten op een wettelijke en ethische manier binnen het kader van een systeem van vrije handel. Daarom moet u: nooit op een onnauwkeurige of leugenachtige wijze commentaar leveren op producten van leveranciers; enkel wettelijke middelen gebruiken voor het verkrijgen van concurrentiële informatie; de vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van onze concurrenten en andere derde partijen respecteren; altijd de wetten aangaande antitrust en concurrentie naleven. Wanneer u met concurrenten omgaat, mag u nooit gelijk welke overeenkomst aangaan, formeel of informeel, schriftelijk of mondeling, om prijzen of andere verkoopsvoorwaarden vast te stellen, aanbiedingen uit te lijnen, klanten, verkoopsgebieden of productlijnen toe te wijzen, of gelijk welke andere activiteit aan te gaan die van toepassing zijnde wetten aangaande antitrust of concurrentie schenden. U mag dergelijke onderwerpen nooit met een concurrent bespreken, zelfs niet in een informeel kader zoals een handelsshow of evenement van een klant. Q & A HOE KAN IK LEGITIEM CONCURRENTIËLE INFORMATIE VERKRIJGEN? Concurrentiële informatie kan op eerlijke en ethische wijze verkregen worden via publiekelijk beschikbare bronnen, zoals mediarapporten, handelsbladen, jaarlijkse rapporten, overheidsdossiers, speeches van bedrijfsleiders en via klanten in het kader van het overtreffen van competitieve aanbiedingen. Concurrentiële informatie mag nooit verkregen worden via het zich voordoen als iemand anders, inbraak, diefstal, overtreden van privacy of het verkrijgen van informatie van medewerkers over vorige werkgevers. Het is tevens belangrijk activiteiten te vermijden die de schijn kunnen wekken wetten aangaande antitrust en concurrentie te schenden. Bijvoorbeeld, alle geschreven berichten in verband met onze concurrenten moeten van gepaste zakelijke toon zijn en zich onthouden van taalgebruik dat opgevat kan worden als anticoncurrentieel gedrag. Schendingen van wetten aangaande antitrust of concurrentie kunnen leiden tot ernstige wettelijke boetes voor ons bedrijf en strafrechtelijke vervolging voor de betrokken personen. Concurrentiewetten zijn complex en variëren per land. Raadpleeg voor hulp de juridische afdeling. Indien u een schending van antitrustregels vermoedt, laat van u horen en meld het. Zie het Beleid inzake antitrust of concurrentie van uw sector, regio of land. 18

19 Integriteit op onze markt Maatschappelijke betrokkenheid Presteren met een doel voor ogen leidt tot duurzame groei. PepsiCo s rol in de gemeenschappen die het dient, wordt geleid door de beginselen van Presteren met een doel voor ogen. Presteren met een doel voor ogen heeft vier componenten Presteren, en duurzaamheid op het niveau van menswaardigheid, milieu en talenten. Presteren: het leveren van financiële resultaten en verzekeren van winstgevende groei op lange termijn. Menswaardigheid: klanten voorzien van een reeks productkeuzes om hen te helpen gebalanceerde en gezondere levens te leiden. Milieu: het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde door innovatie en efficiëntie in onze werking. Talent: investeren in onze medewerkers om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en tezelfdertijd het creëren van tewerkstellingskansen in onze gemeenschappen. U kan ons helpen investeren in de lokale gemeenschap door het aannemen van plaatselijke mensen, het maken van producten naar plaatselijke smaak, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en partnerschappen aangaan met plaatselijke landbouwers, overheden en gemeenschapsgroepen. PepsiCo is toegewijd winstgevende groei op lange termijn te leveren door te investeren in een gezondere toekomst voor mensen en onze planeet. We werken, gebaseerd op het beginsel wat goed is voor zakendoen moet altijd goed zijn voor de samenleving. Zie ons Duurzaamheidsrapport. Het principe dat ons leidt We dragen zorg voor onze klanten, consumenten en onze wereld 19

20 Het doel achter onze prestatie Ethiek in onze zakelijke relaties Ons doel Onze code vereist dat elk van ons ethische zakelijke beslissingen neemt en belangenverstrengelingen vermijdt. Corruptie toelaten in onze zakelijke relaties druist lijnrecht in tegen PepsiCo's focus om op de juiste manier zaken te doen. Onze toewijding aan integriteit strekt zich uit tot al onze zakelijke relaties en tot alle interactie met overheidsfunctionarissen. 20

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen.

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. INLEIDING Graco's strategisch beleidsstandpunt De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. Graco zal op ethische en integere manier zaken doen met respect

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Handelen met Integriteit Wereldwijd Het ECHTE Op de JUISTE manier Handel met integriteit. Wees eerlijk. Houd u aan de wet. Schik u naar de Code. Wees verantwoordelijk. COCA-COLA PLAZA

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie