Klokkenluidersregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klokkenluidersregeling"

Transcriptie

1 Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov Fokko Kool Group Director Governance Risk & Compliance 1/7

2 Table of Contents 1. Inleiding Definities Doelstelling Reikwijdte Meldingsprocedure Wat en aan wie moet er worden gemeld Hoe moet er worden gemeld Onderzoek Bescherming van de klokkenluider Ingangsdatum /7

3 1. Inleiding De Imtech Groep (hierna: Imtech) verbindt zich ertoe om zaken te doen op een ethisch verantwoorde wijze en om haar activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de Gedragscode (hierna: Code). Deze Klokkenluidersregeling (hierna: Regeling) is een uitbreiding van de Code en stimuleert het melden, via de zoals hierna vermelde gepaste kanalen, van een Vermoeden van een Misstand en andere vermoedens van verkeerd handelen. Elke melding zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Wijziging van deze Regeling op lokaal niveau wordt alleen toegestaan om te voldoen aan lokale dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en dient onmiddellijk te worden gemeld aan de Group Compliance Manager. 2. Definities Commissie Ethiek: is verantwoordelijk voor het faciliteren van de handhaving van de Code en andere compliance-activiteiten en richt haar aandacht op kritische compliance en ethische Misstanden. De Commissie Ethiek bestaat uit hoger leidinggevenden (ten minste: Directeur GRC (voorzitter), Bedrijfssecretaris en Hoofd Interne audit). Meldende persoon: is een directeur, manager, medewerker, opdrachtnemer, werknemer van de opdrachtnemer van Imtech en elke derde die, al dan niet anoniem, een melding wil maken in verband met een Vermoeden van een Misstand. Vermoeden van een Misstand: een vermoeden, gebaseerd op redelijke gronden, dat betrekking heeft op Imtech in verband met: a. een (dreigende) schending van wetten, regelingen en toepasselijke richtlijnen; b. een schending van de gedragsregels die van toepassing zijn binnen Imtech of gedrag dat strijdig is met de bedrijfswaarden van Imtech zoals beschreven in de Code; c. (de dreiging van) opzettelijke verspreiding van incorrecte informatie onder belanghebbenden; d. (de dreiging van) opzettelijk onthouden, vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten. De Imtech Groep: Royal Imtech N.V., haar directe en indirecte dochterondernemingen en door haar gecontroleerde joint ventures. 3/7

4 3. Doelstelling De doelstelling van deze Regeling is ervoor te zorgen dat alle zaken die de reputatie van Imtech kunnen schaden op de juiste wijze worden gerapporteerd en op een tijdige en adequate wijze worden afgehandeld. Dit is niet alleen beperkt is tot financiële en nietfinanciële schade. Imtech erkent dat schendingen van wet- en regelgeving en de Code kunnen voorkomen in elk bedrijf en dat medewerkers of personen die dicht bij het bedrijf staan, vaak de eerste kunnen zijn om dit op te merken. Imtech moedigt iedereen die weet heeft van een Misstand aan om naar voren te komen en zijn of haar zorgen binnen Imtech ter sprake te brengen, in plaats van een probleem te negeren of contact hierover op te nemen met de media of andere externe partijen. Het uiteindelijke doel van deze Regeling is om Misstanden binnen Imtech te voorkomen en tegen te houden. Deze Regeling omvat bepalingen over: wat en aan wie er moet worden gemeld; hoe een Vermoeden van een Misstand moet worden gemeld; het afhandelen van meldingen van een Vermoeden van een Misstand en het onderzoek; het beschermen van de klokkenluider tegen vergelding door wie dan ook, intern of extern. 4. Reikwijdte Deze Klokkenluidersregeling geeft de minimumnorm weer. Het is niet mogelijk te anticiperen op en te voorzien in alle omstandigheden waarin meldende personen mogelijk geschikte wijzen voor het melden van een Vermoeden van een Misstand of de reacties daarop zoeken. Iedere medewerker die te goeder trouw om advies vraag, een zorg deelt of Misstand meldt, volgt deze Regeling. Deze Regeling is niet bedoeld voor het omgaan met geschillen in verband met het dienstverband of klachten van een individuele aard, tenzij er sprake is van een inbreuk op de Code. Dergelijke geschillen in verband met het dienstverband moeten worden behandeld door de lijnmanager van de medewerker en/of de afdeling HR. 4/7

5 5. Meldingsprocedure 5.1. Wat en aan wie moet er worden gemeld Imtech moedigt individuele personen aan om hun zorgen omtrent een Misstand, zoals omgeschreven in de paragraaf definities, in eerste instantie lokaal te bespreken met de lijnmanager. We zijn van mening dat onbevangen communicatie in onze organisatie de basis vormt voor een goede werkomgeving. U kunt uw zorgen ook bespreken met uw Compliance Functionaris. Als, om wat voor reden ook, lokaal melden niet mogelijk is, kunt u het Vermoeden van een Misstand melden bij de Directeur GRC ( Als de misstand betrekking heeft op de Directeur GRC en/of een of meer andere leden van Commissie Ethiek, dan dient de Meldende persoon rechtstreeks te rapporteren aan de Voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Imtech (hierna: Auditcommissie). Daarnaast is het toegestaan te rapporteren aan de Voorzitter van de Auditcommissie als het Vermoeden van een Misstand een bestuurslid van Imtech betreft of als een eerdere melding betreffende hetzelfde Vermoeden van een Misstand niet leidde tot correctie van die Vermoede Misstand Hoe moet er worden gemeld De Meldende persoon dient zijn zorgen in eerste instantie lokaal ter sprake te brengen bij de lijnmanager of de Compliance Functionaris mondeling, schriftelijk of per en daarbij alle details van het Vermoeden van een Misstand (de aard, tijdstip en plaats van de Vermoede Misstand alsook de betrokken personen) te geven en, indien mogelijk, al het ondersteunend bewijs te overleggen. Als lokaal melden niet mogelijk is, mag de Meldende persoon zijn zorg mondeling, schriftelijk of via rechtstreeks aan de orde stellen bij de Directeur, tezamen met alle details van het Vermoeden van een Misstand (de aard, tijdstip en plaats van de Vermoede Misstand alsook de betrokken personen) en, indien mogelijk, al het ondersteunend bewijs. U kunt contact opnemen met de Directeur GRC via: Post: Directeur GRC Postbus AJ Gouda Nederland De lijnmanager, de Compliance Functionaris, de Directeur GRC of de Auditcommissie zal de melding vastleggen, met inbegrip van de gegeven details en de datum van ontvangst. In geval van een schriftelijke melding, wordt er een ontvangstbewijs gestuurd naar de Meldende persoon. In geval van een mondelinge melding, wordt er een schriftelijke aantekening gestuurd naar de Meldende persoon ter goedkeuring. 5/7

6 6. Onderzoek Binnen een periode van vier weken wordt de Meldende persoon op de hoogte gesteld van de stand van zaken omtrent het gemelde Vermoeden van een Misstand, de resultaten van het onderzoek en de volgende stappen of maatregelen die zijn genomen. Afhankelijk van de aard van de Vermoede Misstand wordt door de lijnmanager, Compliance Functionaris, Directeur GRC of de Auditcommissie de geschikte persoon, het juiste team en de passende onderzoeksmethode aangewezen om de gemelde Misstand te onderzoeken. De personen betrokken bij de Vermoede Misstand krijgen de kans om zichzelf vrij te pleiten en hun naam te zuiveren. Er kunnen echter, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, disciplinaire maatregelen worden genomen tegen personen betrokken bij de Misstand, waaronder zelfs beëindiging van het dienstverband. Imtech kan strafrechtelijke vervolging verzoeken of de betreffende persoon civielrechtelijk laten aanspreken en vergoeding van geldelijke verliezen eisen die het gevolg zijn van de schendingen. De verslagen van de onderzoeksresultaten worden door Imtech voor een periode van zeven jaar bewaard. 7. Bescherming van de klokkenluider Imtech zal zich tot het uiterste inspannen om de Meldende persoon bescherming, geheimhouding en, op verzoek, anonimiteit aan te bieden. Tijdens het onderzoek behandelt Imtech alle ontvangen en bewaarde informatie vertrouwelijk en volgens de toepasselijke regels en wetgeving. Alleen met de toestemming van de Directeur GRC mag informatie worden verstrekt aan andere medewerkers of derden. Een medewerker die te goeder trouw een Vermoeden van een Misstand meldt, zal op geen enkele wijze worden bestraft. Iemand tot slachtoffer maken omdat hij of zij een zorg binnen de voorwaarden van deze Regeling ter sprake heeft gebracht, zal worden beschouwd als een overtreding van de Code. Imtech verwacht dat beschuldigingen te goeder trouw worden gedaan en zal geen valse beschuldigingen tolereren, bijvoorbeeld vanwege een persoonlijke wrok tegen een andere medewerker. Imtech beschouwt valse beschuldigingen als een ernstige inbreuk op deze Regeling en de Code van Imtech. Als dit gebeurt, zal Imtech disciplinaire maatregelen treffen tegen de Meldende persoon. Disciplinaire maatregelen kunnen beëindiging van het dienstverband en aansprakelijkheid voor geleden schade inhouden. 6/7

7 8. Ingangsdatum Deze Regeling treedt op 15 november 2013 in werking en vervangt eerdere regels voor klokkenluiders van Misstanden of klokkenluidersregelingen. 7/7

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Onze principes en waarden

Onze principes en waarden Onze principes en waarden De Georg Fischer-gedragscode Een voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO Beste collega s, De gedragscode van Georg Fischer vormt het fundament waarop we

Nadere informatie

2 GedraGscode Inhoud

2 GedraGscode Inhoud Gedragscode 2 Gedragscode Inhoud Inhoud Gedragscode 3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Goede distributiepraktijken (GDP) 6 3. Klanten, leveranciers en concurrenten van PHOENIX 3.1 Eerlijke concurrentie / beleid

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie