BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013"

Transcriptie

1 BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA Ter Inleiding De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie. De inhoud van het programma voor het academiejaar houdt rekening met alle recente ontwikkelingen en is volledig aangepast aan de nieuwe reglementeringen ter zake. Het wetgevend kader met al haar uitvoeringsbesluiten en interpretaties, alsook de FSMA-circulaires, de jaarrekeningen, het fiscale regime, de laatste tendensen in asset en liability management e.d.m. zullen uitvoerig toegelicht worden. De BPA-opleiding start in oktober 2012 haar achtste jaar. doelgroep De BPA-opleiding richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezichtscomité, als lid van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP s, alsook tot personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

2 Het BPA-programma omvat 3 modules: Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: een lessenreeks over alle technische, wiskundige en actuariële aspecten die u moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële kader waarin IBP's werkzaam zijn. Module II: De juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Ook de rapporterings-verplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP s komen hier aan bod. Module III: een lessenreeks over de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP s. Bijzondere aandacht gaat hier naar de beleggingen, het vaststellen van een prudente aangepaste investeringsstrategie, de beleggingsinstrumenten en de werking van de financiële markten. programma Modules I en II gaan door in de periode oktober 2012-december 2012, terwijl module III plaats vindt in het voorjaar van Module I & II bestaan uit 8 lessen, module III uit 7 lessen. Elke les duurt 3 uur. U vindt een voorlopige versie van de kalender met de data van de lessen van de modules I, II en III in bijgevoegde tabel. Men kan zich afzonderlijk voor elk van de modules inschrijven of ervoor opteren om 2 of 3 modules te volgen. U kan zich eveneens inschrijven voor één of meerdere lessen. De eerste les van module I staat ook open voor de deelnemers van module II. Elke module wordt zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd. De inhoud van de Nederlandstalige en Franstalige lessen zijn op elkaar afgestemd. Indien u zich inschrijft voor de Nederlandstalige lessenreeks en u kan om welke reden dan ook een les niet bijwonen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de BVPI ten einde te bekijken of u eventueel voor deze les kan aansluiten bij de Franstalige groep. Het documentatiemateriaal wordt u in elk geval bezorgd in de taal van de lessenreeks waarvoor u zich heeft ingeschreven. Op het einde van de lessenreeks wordt een examen georganiseerd. Deelname hieraan is vrijblijvend. De BVPI bezorgt u na actieve deelname aan de BPA-opleiding een aanwezigheidsattest. Indien u het examen met succes aflegt, ontvangt u een attest dat niet alleen uw aanwezigheid en deelname aan de opleiding bevestigt maar tevens attesteert dat u voor het examen geslaagd bent. 2

3 Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: analyse van de actuariële en wiskundige aspecten Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module I IA BE, Frédéric Chandelle Actuaris Intégrale / ULB, Ann Verlinden Actuaris-Sr. Advisor BVPI, Jan Geerardyn Actuaris & Vennoot Conac, Fabian de Bilderling Actuaris & Managing Director EMFEA, Sven Schroven - Benefits Consulting and Investment Consulting Practice Leader Towers Watson, Philippe Delfosse Actuaris & Adjunct-directeur-generaal Intégrale, Paul De Smet & Ina Decoster Vennoot EBCS, Mercer, Thierry Verkest - Retirement Practice Leader Aon Hewitt, Kurt Cappoen - Director PwC, Geert De Ridder Director Deloitte, Johanna Secq - Adviseur & Marc Meganck Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen FSMA, Jacques Tison (PwC), Matti Lëppälä secretaris-generaal EFRP, Francesco Briganti Directeur AEIP Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal een vertegenwoordiger van het IA BE (Belgisch instituut van de actuarissen) de huidige actuariële context van het Belgisch pensioenlandschap schetsen (30 ). Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Wegwijs is in het (actuariële) jargon van de tweede pensioenpijler 2. Stapsgewijs inzicht verworven heeft in actuariële technieken 3. Inzicht heeft in de verschillende pensioenverplichtingen 4. Inzicht heeft in de financieringsmethoden van pensioenregelingen 5. De balans kan lezen van het pensioenfonds én de bijdragende onderneming 6. Inzicht heeft in de controle(-vereisten) van de toezichthouder (FSMA) 7. Inzicht heeft in de interactie tussen European Directives en nationale wetgeving 8. Kennis genomen heeft van de actuele discussies Tot slot duiden we ook als belangenvereniging op de politieke dimensie van fundamentele discussies over rendementsgaranties, minimumverplichtingen, e.d.m. 3

4 t Leerdoelen van module II Module II: Juridische, prudentiele, sociale (WAP), fiscale en boekhoudkundige aspecten van een IBP en haar interne en externe communicatie Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Jan Van Gysegem voorzitter BePLA & advocaat-partner Claeys& Engels, Caroline Vandevelde Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen, Maria Di Romana FSMA, Koen Van Duyse - Tiberghien, Thierry Denayer Partner Stibbe, - Wim Panis, Partner Stibbe, Xavier Gillot - Partner Stibbe, Véronique Pertry advocaatpartner Eubelius & docent Universiteit Antwerpen, Barbara Deroose Directeur Pensio B OFP, Corinne Merla advocaat-vennoot Stibbe, Arielle Deltombe Juriste Pensioenfonds Tractebel & Contassur, Serge Tubeeckx Verantwoordelijke Technisch Beheer OFP Pensiobel & Bestuurder BVPI, An Van Damme advocaat Vennoot Claeys&Engels, Isabelle De Somviele advocaat Senior Associate Claeys&Engels, Caroline De Ridder advocaat Counsel Claeys&Engels, Camille Reyntens Advocaat Claeys&Engels, Elke Duden advocaat Linklaters, Lut Sommerijns en het pensioenteam Loyens & Loeff, Frédéric Feys - Compliance officer & Michel Taffe auditeur interne Pensio-B, Jo De Roey Legal expert Towers Watson, Séverine Goethals Legal Expert Towers Watson, Patrick Foret Pension Fund Benefits Administrator OFP Shell Belgium Pension Fund, Edwin Meysmans bestuurder Pensioenfonds KBC Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal Dhr. Jan Van Gysegem, voorzitter van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association) zijn visie geven over de juridische actualiteit van het Belgisch pensioenlandschap. Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. De vereisten kent van goed bestuur voor een pensioenfonds 2. Inzicht heeft in de sociaalrechterlijke aspecten van aanvullende pensioenen 3. Inzicht heeft in het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en het pensioenfonds 4. Inzicht heeft in de rol en functie van de interne auditor en compliance officer en weet hoe zij werken binnen een pensioenfonds. 5. Inzicht heeft over wat moet gerapporteerd worden en aan wie 6. Een overzicht heeft van bestaande samenwerkingsverbanden en hun voor- en nadelen 7. Inzicht heeft hoe leden van een RvB of toezichtscomité toezicht kunnen uitoefenen op de uitvoering van de pensioenbelofte 8. Kennis genomen heeft van actuele discussies. 4

5 Module III: Portefeuillebeheer en Assetmanagement Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module III Myriam Vanneste Voorzitter BEAMA, Josette Leenders Secretaris- General BEAMA, Hugo Lasat partner Petercam, Tomás Murillo directeur Petercam, Paul Van Eynde CFO ING Investment Management Belgium, Cédric Hayen Senior Relationship Manager Institutional Clients Belgium ING Investement Management Belgium, Jan Longeval - gedelegeerd bestuurder Bank Degroof, Catherine Champagne relatiebeheerder Bank Degroof, Patrick Mariën actuaris Aon Hewitt, Cécile Van Huffel & Marc Dohet Mercer, Bart De Coster Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken, Olivier Poswick lid van het directiecomité Contassur Pensioenfonds Tractebel, Kristof Woutters - Head of Financial Engineering Dexia AM, DWS, GIMV, Olivier Marquet - Directeur & Martine Gregoire Institutional Relationship Manager Triodos Bank, Tom Mergaerts CEO Amonis, Bernard Caroyez Investment Manager & Lionel Derome Investment & Treasury Analyst Pensio-B OFP, Jan De Smet Bestuurder Pensioenfonds Agfa Gevaert Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zullen Mevr. Myriam Vanneste, voorzitster van BEAMA en Mevr. Josette Leenders, Secretaris-Generaal BEAMA (Belgian Asset Managers Association) hun visie geven over actuele evoluties binnen het Asset-en portefeuillemanagement. Aan de hand van 7 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Het juridisch-reglementair kader kent waarbinnen het investeringsproces zich afspeelt. 2. Wegwijs is in het financiële jargon en financiële begrippen, teneinde de verslaggeving van de beheerders beleidsmatig te kunnen begrijpen. 3. Inzicht heeft op welke wijze de Activa van de balans moeten opgebouwd worden om de Passiva (pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds te garanderen. 4. Inzicht heeft in investeringsmogelijkheden van pensioenfondsen 5. Inzicht heeft op welke wijze een portefeuille kan samengesteld worden om de pensioenverplichtingen af te dekken 6. Inzicht heeft in voor-en nadelen van delegatie van het beleggingsbeleid 7. Inzicht heeft hoe in de praktijk het beleggingsbeleid van een pensioenfonds gevoerd wordt. 5

6 Nederlandstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires NL AM MOD-I 1 NL PM MOD-II 1 Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte IA BE Ann Verlinden Jan Van Gysegem Elke Duden Welkom De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België Algemene inleiding & actuarieel jargon De juridische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen, een helikopterview De sociale wetgeving (WAP en WAP-Z) Zaal/ Salle Hertz 15/10/ /10/ /10/ /10/2012 NL AM MOD-I 2 Jan Geerardyn Financiële wiskunde Copernic NL PM MOD-II 2 Caroline Vandevelde De prudentiële wetgeving (WIBP) NL AM MOD-I 3 Sven Schroven Actuariële aspecten Newton A NL PM MOD-II 3 Koen Van Duyse Fiscale aspecten Hertz 06/11/2012 NL AM MOD-I 4 Paul De Smet Ina Decoster De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DC-plannen 08/11/2012 NL PM MOD-II 4 Séverine Goethals Jo Deroey De Interne audit en de compliance officer 13/11/2012 NL PM MOD-I 5 Thierry Verkest De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DB-plannen & CB 15/11/2012 NL PM MOD-II 5 Edwin Meysmans Interne en externe communicatie 19/11/2012 NL PM MOD-I 6 Kurt Cappoen Geert De Ridder Boekhoudkundige aspecten Jaarrekeningen van een IBP Boekhoudkundige aspecten IFRS/IAS Newton A 20/11/2012 NL AM MOD-II 6 Veronique Pertry Barbara Deroose Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters (werkgevers/sectoren) samen beheren? 6

7 04/12/2012 NL PM MOD-I 7 Johanna Secq Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA? 06/12/2012 NL AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx Pensioenfonds of groepsverzekering? Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van de RvB of toezichtscomité 10/12/2012 donderdag/ jeudi 13/12/2012 Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het toekomstige EN Matti Lëppala toezicht op de IBP s PM MOD-I 8 NL BVPI-team Rondetafelgesprek over het toekomstige toezicht op de IBP s NL AM MOD-II 8 An Van Damme Isabelle de Somviele BVPI-team Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Visie BVPI Newton A 05/02/2013 NL PM MOD-III Myriam Vanneste 1 Hugo Lasat & Tomás Murillo Inleiding en juridisch kader De fundamentele evoluties in het Asset en Portefeuille Mangement 12/02/2013 disndag/mardi 19/02/ /02/ /03/ /03/2013 NL AM MOD-III 5 Tom Mergaerts Actuele trends in Portefeuille Management NL PM MOD-III 2 Jan Longeval Inleiding tot financiële markten en producten NL AM Patrick Mariën Portefeuille management principes en praktijken DEEL I MOD-III 3 PM Bart De Coster Portefeuille management principes en praktijken Case study DEEL II NL AM MOD-III 4 Kristof Woutters DWS GIMV Olivier Marquet Kristof Woutters Actuele tendensen in Asset Management Inleiding Actuele tendensen in Asset Management Enkele actuele tendensen Actuele tendensen in Asset Management Conclusie NL AM MOD-III 6 TBC Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders 29/03/2013 NL AM MOD-III 7 Jan De Smet BVPI-team Case study Slotwoord AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 7

8 Franstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/ /10/ /10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires FR PM MOD-II FR AM MOD-I Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte Accueil Jan Van Gysegem Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges, une vue en hélicoptère 1 Lut Sommerijns La législation sociale (LPC et LPCI) IA BE Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique 1 Frédéric Chandelle Introduction générale & jargon actuariel Zaal/ Salle FR PM MOD-II 2 Maria Di Romana La législation prudentielle (LIRP) Copernic FR AM MOD-I 2 Fabian de Bildering Mathématiques financières FR AM MOD-I 3 Philippe Delfosse Aspects actuariels Hertz Hertz 06/11/2012 FR PM MOD-II 4 Frédéric Feys Michel Taffe L Audit interne et le compliance officer 08/11/ /11/2012 donderdag/ jeudi 15/11/ /11/ /11/ /12/ /12/2012 FR AM MOD-I 4 Cécile Van Huffel Marc Dohet Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DC FR AM MOD-II 5 Patrick Foret Communication interne et externe FR AM MOD-I 5 Thierry Verkest FR AM MOD-II 6 Corinne Merla Arielle Deltombe Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DB & CB Comment gérer ensemble l engagement de pension de différents organisateurs (employeurs, secteurs)? Newton A FR PM MOD-I 7 Marc Meganck Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA? FR AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx FR PM MOD-I 6 Jacques Tison Frédéric Chandelle Fonds de pension ou assurance-groupe? Points requérant une attention particulière pour l organisateur et les membres du conseil d administration ou du comité de surveillance Aspects comptables Comptes annuels d une IRP Aspects comptables IFRS/IAS 8

9 10/12/ /12/2012 Maandag/Lundi 17/12/2012 FR AM MOD-II 3 Thierry Denayer Aspects fiscaux FR PM MOD-I 8 FR AM MOD-II 8 Francesco Briganti Equipe ABIP Caroline De Ridder Camille Reyntens Equipe ABIP Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 1 Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 2 Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Vision de l ABIP 07/02/2013 FR PM MOD-III 1 Josette Leenders Cedric Hayen Paul van Eynde Les évolutions fondamentales dans l Asset Management et la gestion de portefeuille Introduction et cadre juridique 21/02/ /02/ /03/ /03/ /03/2013 FR PM MOD-III 2 Catherine Champagne Introduction aux marchés et produits financiers FR AM MOD-III 3 Mercer Principes et pratiques de gestion de portefeuille PARTIE I PM Olivier Poswick Principes et pratiques de gestion de portefeuille Case study PARTIE II FR PM MOD-III 4 TBC Martine Gregoire TBC Tendances actuelles en matière de Asset Management Introduction Tendances actuelles en matière de Asset Management Quelques tendances actuelles Tendances actuelles en matière de Asset Management Conclusion FR AM MOD-III 5 TBC Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille FR PM MOD-III 6 Bernard Caroyez Lionel Derome Délégation de la politique d investissement à des gestionnaires de portefeuille 26/03/2013 FR PM MOD-III 7 TBC Equipe ABIP Case study Mot de clôture AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 9

10 INSCHRIJVIN- GEN U kan zich inschrijven via bijgevoegd formulier dat u ons ingevuld kan terugbezorgen per , per fax of per post ten laatste vóór 1 oktober Bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging. De inschrijvingsprijs bedraagt: Leden Niet-leden Volledige cursus: Per Module: Per les: Bij meervoudige inschrijvingen voor verschillende personen van eenzelfde IBP of organisatie, geldt een korting van 10% voor de tweede inschrijving en 15% voor elke daaropvolgende bijkomende inschrijving. Praktische zaken Alle lessen gaan door op het adres van de BVPI, Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Metrostation Diamant), vlakbij het VRT complex. Het gebouw heeft op niveau -3 een (facultatieve) betalende parkeerruimte voor bezoekers (ingang vooraan links van het gebouw). Parkeerruimte in het gebouw kan echter niet worden gegarandeerd. De kosten voor de parking zijn niet in de inschrijvingsprijs begrepen. De data en uren van de lessen zijn vermeld in bijgevoegd programmaoverzicht. De BVPI behoudt zich het recht voor om bepaalde data te wijzigen in functie van de agenda s van de lesgever of omwille van andere onvoorzienbare omstandigheden. Intra-groep De lessen beginnen s morgens om u. en s middags om u, en duren tot u. respectievelijk u., telkens twee pauzes van 15 minuten. Vóór elke les, evenals tijdens de pauzes staan dranken (koffie, thee, water, fruitsap) gratis ter beschikking van de deelnemers. Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot: INLICH- TINGEN BVPI A. Reyerslaan Brussel tel.: fax: Uitgebreide beschrijving per les kan u vinden in het curriculum. 10

11 INSCHRIJVINGSFORMULIER BELGIAN PENSION ACADEMY Programma 2012/13 - Nederlands Voornaam + naam:... Functie:... Bedrijf of IBP:... Telefoon:... Fax: Naam en facturatieadres: Indien de facturatie gebeurt aan een NIET-OFP: Is de te factureren persoon BTW-plichtig? BTW-plichtig Niet BTW-plichtig schrijft zich in voor: Module I in het Nederlands Module II in het Nederlands Module III in het Nederlands voor Les van Module I voor Les van Module II voor Les van Module III De inschrijving is slechts definitief na bevestiging door de BVPI. Datum:... Handtekening: Deze vorming heeft betrekking op het beheer en de administratie van een OFP. Terug te sturen vóór 1 oktober 2012: per fax: 02/ per per post : BVPI A. Reyerslaan Brussel 11

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014 doelgroep Ter Inleiding BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014 De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming

Nadere informatie

Belgian Pension Academy Curriculum

Belgian Pension Academy Curriculum BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION BELGIAN ASSOCIATION OF PENSION INSTITUTIONS Belgian Pension Academy Curriculum V. 20131011 Vooraf Doelpubliek

Nadere informatie

CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht

CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht 27 mei 2008 Lut Sommerijns BVPI Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Toelichting crossborder project

Toelichting crossborder project Toelichting crossborder project Informatie sessies januari februari 2016 Ton van der Linden Business Services Manager & Treasurer Gerda Shultz Pension & Benefit Finance Manager Introductie Voorstellen

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN Lut Sommerijns 20 juni 2007 1 Plan van de uiteenzetting 1. Beleidstructuur Organen van het OFP Werking

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. AOIF 22/2008 (E.T.113.316). Vrijstelling. Administratief beheer. Financieel beheer. Neutraliteitsprincipe. Organisme voor

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE Belastingconferentie Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten Volgende vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, de politiek, de magistratuur,

Nadere informatie

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014 25ste Dag van de bedrijfsjurist Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie BNP PARIBAS FORTIS Auditorium MARAIS Kreupelenstraat 10 1000 BRUSSEL DONDERDAG 20 november 2014 O.V.B. : x juridische

Nadere informatie

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Enkele aandachtspunten Caroline Vandevelde, Coördinator CBFA Maria Di Romana, Adviseur CBFA Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 De "nieuwe" functie van compliance

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel IORP II & QIS 23 oktober 2012 Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel De Europese Commissie overweegt een herziening van de Europese IORP Directive IORP II & QIS (quantitative impact

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel BTW-actualiteit UITNODIGING INTRODUCTIE Elektronische facturatie en archivering, die het leven van onze ondernemingen drastisch zouden kunnen vereenvoudigen en hun administratiekosten aanzienlijk zouden

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9 Inleiding.........................................................3 Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel.......7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd.......9 1. Het concept sociale

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP ACTUARIELE ASPECTEN VAN HET NIEUW PRUDENTIEEL KADER VAN DE IBP S Toepassing / Praktijkvoorbeeld Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP 6 déce 6 décembre 2007mbre

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION May 2010 CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV 2006-2008 Chief Operating Officer, Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels 9 juni 2009, Wilfried Mulder Inhoud 1. Introductie APG 2. Vormen samenwerking pensioenfondsen 3. Werking IORP

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken 20 jaar 11 december 2014 Crowne Plaza hotel Antwerpen Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken Indien u een werknemer naar Nederland heeft uitgezonden, of wanneer u een werknemer uit Nederland

Nadere informatie

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN EXECUTIVE SUMMARY Een OFP-pensioenfonds is het meest geschikte vehikel voor de opbouw en het beheer van de pensioenen in de tweede pijler, m.a.w. de beroepsgebonden aanvullende pensioenen. Pensioenfondsen

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen, VVOV en BVZA De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Statement of Investment Principles

Statement of Investment Principles Statement of Investment Principles Inhoud Pagina 1. Algemeen 2 2. Doelstelling 2 3. Bestuur 3 4. Beleggingsprincipes 5 Bijlage I: 7 Strategische Asset Allocaties Verboden Beleggingen Benchmarks Bijlage

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

CIRCULAIRE CPP WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S

CIRCULAIRE CPP WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 23 mei 2007 CIRCULAIRE CPP-2007-2-WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S * In de tekst moeten de woorden de CBFA / de Commissie voor het Bank-, Financie-

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

BELEID BELANGENCONFLICTEN

BELEID BELANGENCONFLICTEN BELEID BELANGENCONFLICTEN VERSIE 26.11.2017 1.0 Beleid Belangenconflicten Bij de uitvoering van de dienstverlening van Blauwtulp B.V., kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Blauwtulp

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen en VVOV De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

NATIONAAL!BELASTINGDEBAT! 50!jaar!Brepolsarrest:! lang!zal!hij!leven!of! rust!in!vrede?! Is!er!nog!een!toekomst!voor!de!minst!belaste!weg?!

NATIONAAL!BELASTINGDEBAT! 50!jaar!Brepolsarrest:! lang!zal!hij!leven!of! rust!in!vrede?! Is!er!nog!een!toekomst!voor!de!minst!belaste!weg?! UITNODIGING FISCALE ACTUALITEIT INLEIDING VBO VZW Ravensteinstraat 4 B - 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be www.vbo.be Lid BusinessEurope NATIONAALBELASTINGDEBAT 50jaarBrepolsarrest:

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

XLV. Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters. Executive summary (EN) Executive summary (FR) inhoudstafel table des matieres table of contents

XLV. Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters. Executive summary (EN) Executive summary (FR) inhoudstafel table des matieres table of contents Inhoudstafel Table des matieres Table of contents Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters Executive summary (NL) Executive summary (FR) Executive summary (EN) Inhoudstafel Table des matières Table

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 90170 5000 LM Tilburg datum 14 september 2016 onderwerp Voorgenomen besluit over toekomst pensioenfonds

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011 Inhoud 1. Nieuwigheden 2. Aandachtspunten & Tips 3. Validatieregels 4. Kalender 5. Toekomst

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Insurance Academy Conference Cycle

Insurance Academy Conference Cycle Contact: Voor eventuele vragen over de 2 seminaries kunt u steeds terecht bij: Si vous avez des questions à propos de ces 2 séminaires, n hésitez pas à contacter: 2014 KPMG Support Services, a Belgian

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010 Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI De wettelijke regeling W. 27 oktober 2006 Bestuursorgaan, minstens 2 personen in college, doch in de regel meer Betrokken bestuurders en onafhankelijken meerderheid

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2014-2015 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015 FEBELFIN ACADEMY VZW Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69 info@ HET VOLLEDIG FEBELFIN ACADEMY OPLEIDINGSAANBOD VOORSTELLING.

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in: Contact : Marita Guilmot-Lennertz

Nadere informatie

PLAN UW FINANCIEEL GELUK

PLAN UW FINANCIEEL GELUK PLAN UW FINANCIEEL GELUK "Een vermogen zonder plan, is onvermogen." Plan uw financieel geluk 1 2 Plan uw financieel geluk Verantwoordelijke uitgever : Jan De Paepe, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Vormingscyclus

Vormingscyclus Vormingscyclus 2017-2018 Brussel Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Embracing technology Embracing ambition.acioria Academy 2017-2018.ACiORIAAcademy Doelstelling van de opleiding U wordt

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Opleiding Gedwongen opname

Opleiding Gedwongen opname Opleiding Gedwongen opname Waar en wanneer? Op 28/4/2014 in het Square Brussels Meeting Centre (vlakbij Station Brussel-Centraal) De wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie