E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel"

Transcriptie

1 BTW-actualiteit UITNODIGING INTRODUCTIE Elektronische facturatie en archivering, die het leven van onze ondernemingen drastisch zouden kunnen vereenvoudigen en hun administratiekosten aanzienlijk zouden kunnen drukken, zijn in België nog niet van de grond gekomen. Om deze paradox te begrijpen en om pistes voor optimale oplossingen aan te reiken op het ogenblik dat de Europese Commissie zelf een grondige evaluatie maakt van de richtlijn van 20 december 2001, heeft het VBO wetgevingsdeskundigen en ondernemingsspecialisten bijeen willen brengen. Het is de bedoeling de ins en outs van elektronische facturatie en archivering te illustreren aan de hand van complete theoretische uiteenzettingen, de resultaten van een enquête bij talrijke ondernemingen, en directe getuigenissen van ondernemingsverantwoordelijken die concrete oplossingen in hun onderneming hebben toegepast. Tegelijk is er echter een onomkeerbare evolutie aan de gang in de richting van een snelle en volledige informatisering van alle formaliteiten en verplichtingen ten aanzien van de BTW-administraties, zowel wat de afgifte van samenvattende documenten als de aangifte, de controle en de inning van de belasting betreft. Deze evolutie, die gerechtvaardigd wordt door een streven naar administratieve vereenvoudiging en meer nog door de bestrijding van fraude, is nog maar weinig bekend bij de ondernemingen, zowel wat betreft de kansen als de bedreigingen die zij inhoudt. Ze zal worden bekeken vanuit drie complementaire oogpunten: - een volledige analyse van de bestaande verplichtingen en de toekomstige ontwikkelingen inzake E-compliance en dreigende sancties in geval van tekortkomingen; - een overzicht van de vereenvoudigingskansen die deze evolutie de ondernemingen kan bieden, met name in het kader van het onlangs aangenomen BTW-pakket; - de huidige werkzaamheden van de Belgische en Europese autoriteiten en van de OESO om tot een nieuw E-auditingmodel te komen. VBO vzw Ravensteinstraat 4 B Brussel T F Lid BusinessEurope Dit seminar zal u de gelegenheid bieden antwoord te krijgen op al uw individuele vragen en uw visie te geven zowel over de verbeteringen die in de Belgische en Europese wetgeving inzake elektronische facturatie dienen te worden aangebracht als over de ontwikkelingen op het gebied van E-compliance en E-auditing.

2 BTW-actualiteit E-BTW: van facturatie tot inning PROGRAMMA Voormiddag: 08u30 Ontvangst van de deelnemers 08u50 Welkomstwoord 09u00 Inleiding: de juridische en technologische uitdagingen van elektronische facturatie en archivering Christian Amand, Advocaat, Loyens & Loeff 09u20 Elektronische facturatie: Belgisch juridisch en fiscaal kader en in België en Europa toegepaste technische oplossingen Etienne Wéry, Geassocieerd advocaat, Ulys 09u50 Elektronische facturatie: ondernemingen getuigen Hans De Pauw, Head of IT Application Development, Business Administration & Marjolein De Bremme, Tax and Legal, Volvo Car N.V Gert Verbessem, Product Line Manager Billing Applications Enterprise Business Unit & Fabien Guilmot, Senior e-channel Marketing Manager, Groupe Belgacom 10u20 Elektronische archivering: Belgisch juridisch en fiscaal kader en in België en Europa toegepaste technische oplossingen Patrick Wille, Managing Director, The VAT House 10u50 Koffiepauze 11u10 Elektronische archivering: ondernemingen getuigen Pieter Vanhoutte, EDI Project Manager, Carrefour Marc Van Thournout, Bestuurder zaakvoerder, Logistica, Voorzitter van de informaticacommissie van IPCF 11u40 Ondernemingen en elektronische facturatie: resultaten van een enquête bij de ondernemingen en technische perspectieven Vincent Granville, bestuurder, ekyona 12u10 Vragen en antwoorden 12u30 Walking lunch

3 PROGRAMMA Namiddag: 14u00 Inleiding: balans en perspectieven van E-gov op BTW-gebied Christian Amand, Advocaat, Loyens & Loeff 14u15 E-compliance en BTW: zal fraudebestrijding leiden tot een volledige informatisering (digitalisering) van de facturatie-, reporting-, aangifte- en inningsverplichtingen in België en Europa? Moeten we nieuwe formaliteiten en een grotere hoofdelijke aansprakelijkheid vrezen? De gevolgen van het Teleos-arrest van het Hof van justitie van de EG Yves Bernaerts, Tax Partner, Ernst & Young 14u50 E-BTW: welke positieve gevolgen voor de ondernemingen betere VIESinformatie, betere systeembeveiliging, administratieve vereenvoudiging met één loket en elektronische recuperatie van buitenlandse BTW Johan Van Der Paal, Tax Partner, Deloitte 15u25 E-auditing door de BTW-autoriteiten: synthese van de huidige werkzaamheden (België, Europa, OESO) en overzicht van de komende veranderingen voor de ondernemingen (moeten we een «big brother» vrezen?) Jean-Paul Mondon, Senior VAT Manager, PricewaterhouseCoopers 16u00 Vragen en antwoorden 16u20 Afsluiting van de dag door Christian Amand 16u30 Einde en drink

4 NUTTIGE INLICHTINGEN Datum en plaats Dinsdag 30 september 2008, van 08u50 tot 16u30 (onthaal: 8u30) VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel Routebeschrijving beschikbaar op onze website Parking: Grote Markt, Grasmarkt 104, 1000 Brussel (naast het Méridien hotel) Deelnemingskosten - 220,00 excl. btw (21%) voor niet-leden ,00 excl. btw (21%) voor leden van federaties die aangesloten zijn bij het VBO. - Betaalbaar na ontvangst van de factuur van het VBO, met vermelding van e-btw + 30/09/08 + Naam deelnemer(s). De factuur zal u na het seminar worden toegezonden. Werktalen Nederlands, Frans zonder simultaanvertaling Beroepsopleiding Er kunnen attesten worden uitgereikt in het kader van de beroepsopleiding van de leden van het IAB en het BIBF. Een erkenningsaanvraag werd ingediend bij de Nederlandstalige en de Franstalige balie. Inschrijvingen en annuleringen Christine Taskin, T F Alleen schriftelijke annuleringen gericht aan mevr. Christine Taskin worden in aanmerking genomen. In geval van verhindering mag een collega in uw plaats komen. De deelnemingskosten worden slechts terugbetaald wanneer de inschrijving ten minste 3 werkdagen vóór het evenement schriftelijk werd geannuleerd. Voor alle aanvullende info Laurent Sempot, T F VBO, Dienst Events, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel.

5 E-BTW: van facturatie tot inning INSCHRIJVINGSFORMULIER Uiterlijk 23 september 2008 terug te sturen naar mevr. Christine Taskin F: of Mevrouw Franstalig De heer Nederlandstalig In HOOFDLETTERS invullen aub. Dank u Naam:... Voornaam:... Functie:... Bedrijf/Organisatie:... Adres: Tel: Fax: Volledige gegevens voor de facturatie: Ondernemingsnummer:... BTW-plichtig? Ja Neen Bent u lid van een federatie? Zo ja, welke?:.. Zal deelnemen aan het seminar van 30 september 2008 en stort de som van 220,00 excl. btw (21%) voor niet-leden of 200,00 excl. btw (21%) voor leden van de bij het VBO aangesloten federaties, betaalbaar bij de ontvangst van de factuur van het VBO, met de vermelding e-btw + 30/09/08 + naam van de deelnemer(s). wenst een attest: IAB BIBF NL balie FR balie Zal niet deelnemen aan het seminar van 30 september Datum Handtekening De inlichtingen die over u worden ingewonnen, zijn bestemd om te worden gebruikt met het oog op de organisatie van evenementen en om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Helpdesk: T +32(0)2 548 28 00 helpdesk@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Voor wijzigingen in het beheer van uw

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2014 Management Informatica Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. BE NI WWW.S ITE BS WE WE EU O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760

Nadere informatie

PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING

PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 17 BE001 10/07/2013 - BDA nummer: 2013-516141 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie