Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!"

Transcriptie

1 Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende sector (meerdere antwoorden mogelijk) Algemeen maatschappelijk werk (amw) Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang (O)GGZ Gemeentelijke sociale dienst GGD Schulddienstverlening/hulpverlening Jeugdzorg/hulpverlening Hulpverlening voor mensen met een beperking Opvoedingsondersteuning Onderwijs (docentschap) Onderwijsbegeleiding (bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, naschoolse opvang) Jeugd- en jongerenwerk Breed welzijn (bijvoorbeeld sociaal cultureel werk, buurtwerk, opbouwwerk) Welzijn ouderen Wonen (bijvoorbeeld woonconsulent, sociaal beheer, huismeester) Straatcoach Belangenbehartiging (bijvoorbeeld van cliënten/patiënten) Thuiszorg Verpleging / verzorging Vrijwilligerswerk (in sport, cultuur, zorg, welzijn etc.) Kerkgenootschap / religieuze organisatie Anders: Vraag 2 Op wie is uw aanbod / het aanbod van uw organisatie gericht? (meerdere antwoorden mogelijk) (Buurt)bewoners Mensen met een lichamelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een psychische beperking Chronisch zieke mensen (waaronder dementie) Mensen met psychosociale problematiek (bv eenzaamheid) Ouderen Slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Inburgeraars Mensen met financiële problematiek Mensen met verslavingsproblematiek Dak- en thuislozen Mantelzorgers, mensen die langere tijd voor hun zieke ouder, kind, vriend of buur zorgen Mensen of huishoudens met meervoudige problematiek (2 of meer van voornoemde problemen) Anders: Vraag 3 Wat is uw functieniveau? Uitvoerend professional Leidinggevend Staf / beleidsmedewerker Vrijwilliger Anders: 1

2 Eenzaamheid De definitie van eenzaamheid is: 'het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties' (De Jong Gierveld & van Tilburg, 2007). 40% van de mensen in Nederland heeft te maken met matige eenzaamheidsgevoelens, vaak tijdelijk of incidenteel. Naar schatting 8% van de Nederlandse bevolking voelt zich aanhoudend, ernstig eenzaam (bron: Coalitie Erbij (www.eenzaam.nl). Eenzaamheid onderscheid zich in emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.emotionele eenzaamheid ontstaat bij een sterk gemis door de afwezigheid van een intieme en emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in). Sociale eenzaamheid is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby mee uit te voeren. Vraag 4 Hoe vaak komt u in uw uitvoerende (vrijwilligers)werk eenzaamheidsproblematiek tegen? (wanneer het om één persoon/situatie gaat, en u komt dat het gehele jaar tegen, dan geldt dat als één keer) Niet 1 keer per jaar 2 tot 5 keer per jaar 6 tot 12 keer per jaar 13 tot 20 keer per jaar Meer dan 20 keer per jaar Vraag 5 Kunt u aangeven in welke mate u in uw (vrijwilligers)werk verschillende vormen van eenzaamheid signaleert? niet soms vaak heel vaak emotionele eenzaamheid sociale eenzaamheid emotionele én sociale eenzaamheid anders (graag toelichten) Toelichting (anders): Vraag 6 Wat doet u als u geconfronteerd wordt met eenzaamheid bij mensen waarmee u werkt? (meerdere antwoorden mogelijk) bespreken met betreffende persoon bespreken met omgeving (familie/buren/kennissen) van betreffende persoon bespreken (en wanneer nodig doorverwijzen) binnen mijn eigen organisatie doorverwijzen naar organisaties die daar volgens mij iets aan kunnen doen (huisarts, wijkteam, specifieke hulpverlening) niets, want ik ben daar niet voldoende voor toegerust niets, want ik zie geen mogelijkheden om de situatie te verbeteren Anders: 2

3 Vraag 7 Wie vindt u in de eerste plaats verantwoordelijk voor het oplossen van eenzaamheidsproblematiek? De burger zelf De mensen in de omgeving van iemand die eenzaam is (buren, familie etc.) Dienstverlenende organisaties (professioneel en vrijwilligersorganisaties) De gemeente Anders: Stellingen Vraag 8 Nu er meer nadruk ligt op wat mensen zelf kunnen, zonodig met behulp van hun sociale netwerk, verwacht ik dat het aantal mensen dat eenzaamheid ervaart: zal afnemen gelijk zal blijven zal toenemen Vraag 9 Er is in mijn (werk)omgeving goede samenwerking tussen sociale professionals en vrijwilligers/mantelzorgers bij de aanpak van eenzaamheid. Vraag 10 Sociale wijkteams zijn voldoende toegerust om eenzaamheidsproblematiek te signaleren. Vraag 11 Door onder andere het voeren van keukentafelgesprekken wordt eenzaamheidsproblematiek sneller gesignaleerd dan voorheen het geval was. 3

4 Vraag 12 Er wordt een te groot beroep gedaan op burgers en hun netwerk om eenzaamheidsproblematiek te voorkomen en aan te pakken. Vraag 13 Er wordt een te groot beroep gedaan op vrijwilligers om eenzaamheidsproblematiek te voorkomen en aan te pakken. Vraag 14 In mijn gemeente kunnen mensen met eenzaamheidsproblematiek op een laagdrempelige manier (toegang tot) ondersteuning vinden. Vraag 15 Het is realistisch om te verwachten dat burgers vaker eenzaamheid onder wijkbewoners zelf aanpakken of melden bij hulporganisaties. Vraag 16 Een goede samenwerking tussen sociale professionals en zorgprofessionals is onmisbaar om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken. Ja, en er wordt ook veel samen gewerkt Ja, maar er wordt nog niet (genoeg) samen gewerkt Nee, die samenwerking is niet per se noodzakelijk Geen mening 4

5 Wat werkt? Vraag 17 Bij de aanpak van eenzaamheid kunt u gebruik maken van verschillende soorten kennis en ervaring. Kunt u aangeven in welke mate u deze toepast? niet soms vaak heel vaak (Theoretische) kennis over eenzaamheid Mijn eigen expertise opgebouwd door opleiding en training Mijn eigen praktijkervaring Informatie over de omstandigheden, wensen en behoeften van de cliënt Intuïtie / mijn mensenkennis Anders (graag toelichten) Toelichting (anders): Vraag 18 Maakt u in uw (vrijwilligers)werk gebruik van een of meer van de volgende interventies en zo ja; welke? (meerdere antwoorden mogelijk) Deze interventies zijn een selectie uit de databank Effectieve sociale interventies, 50-plusnet Activerend huisbezoek bij ouderen Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars Buurtreminiscentie Community Support GRIP & GLANS Groepscursus Man actief Natuurlijk, een netwerkcoach! Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers Particuliere Vervoersdienst Resto VanHarte Sensoor Studiekringen van en voor ouderen Vrienden maken kun je leren Wijk en Psychiatrie Cursus Zin in Vriendschap n.v.t. Vraag 19 Hoe werkt u of uw organisatie (nog meer) aan de aanpak van eenzaamheidsproblematiek? (indien u hierbij gebruik maakt van specifieke interventies / aanpakken, benoem deze dan) 5

6 Vraag 20 Wat zijn volgens u de belangrijkste voorwaarden bij de aanpak van eenzaamheidsproblematiek? (max 3 antwoorden) Algemene informatie over wat werkt bij preventie en aanpak van eenzaamheid Beschikbaarheid van goede praktijkvoorbeelden Kennis over de werkzaamheid van interventies / methodieken Kennis, vaardigheden en eigenschappen van hulpverleners Goede lokale samenwerking en afstemming tussen verschillende betrokken organisaties (Financiële) mogelijkheden om eenzaamheid aan te pakken Duidelijk en laagdrempelig meldpunt waar professionals, vrijwilligers en burgers sociale problematiek kunnen melden. Anders: 6

7 Wat heeft u nodig? Vraag 21 Hoe WORDT u op dit moment in uw (vrijwilligers)werk ondersteund om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken? helemaal niet heel erg veel Het thema eenzaamheid krijgt binnen de organisatie veel aandacht Ik heb toegang tot informatie over verschillende risicofactoren en kenmerken van eenzaamheid Ik heb toegang tot informatie over praktisch toepasbare eenzaamheidsinterventies Ik mag cursussen volgen (deskundigheidsbevordering) Mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen Coaching in het werk Anders Vraag 22 Hoe WILT u in uw (vrijwilligers)werk graag ondersteund worden om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken? helemaal niet belangrijk heel erg belangrijk Het thema eenzaamheid krijgt binnen de organisatie veel aandacht Ik heb toegang tot informatie over verschillende risicofactoren en kenmerken van eenzaamheid Ik heb toegang tot informatie over praktisch toepasbare eenzaamheidsinterventies Ik mag cursussen volgen (deskundigheidsbevordering) Mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen Coaching in het werk Anders 7

8 Vraag 23 Via welke informatiebron(nen) ontvangt u informatie over de aanpak van eenzaamheid? helemaal niet heel erg veel Digitale nieuwsbrieven Vakbladen en tijdschriften Zoekacties op internet Management / collega's (informele) netwerkcontacten Social media (Twitter, LinkedIn, Facebook) Bijeenkomsten / congressen Digitale / online cursussen (e-learning) Cursus op locatie Ervaringsdeskundigheid (van mezelf of anderen) Anders Vraag 24 Hoe WILT u informatie ontvangen over de aanpak van eenzaamheid? helemaal niet belangrijk heel erg belangrijk Digitale nieuwsbrieven Vakbladen en tijdschriften Zoekacties op internet Management / collega's (informele) netwerkcontacten Social media (Twitter, LinkedIn, Facebook) Bijeenkomsten / congressen Digitale / online cursussen (e-learning) Cursus op locatie Ervaringsdeskundigheid (van mezelf of anderen) Anders 8

9 Ten slotte U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst over eenzaamheid. Ten slotte vragen wij u nog om enkele gegevens. Vraag 25 Wat is uw functie? Vraag 26 Wat is uw leeftijd? < 25 jaar jaar jaar > 55 jaar Vraag 27 Welk thema ziet u graag terugkomen in een volgende peiling? Sociale wijkteams Participatiewet Diversiteit (integratie & migratie) Actief burgerschap Zelfredzaamheid en samenredzaamheid Monitoring en kwaliteit Anders: Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Heeft u nog een vraag of opmerking naar aanleiding van de vragenlijst, dan kunt u deze hier stellen, of contact opnemen met Barbara Panhuijzen of ). Uw vraag of opmerking naar aanleiding van de vragenlijst. 9

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

AAM EID. bvwo INTERVENTIES

AAM EID. bvwo INTERVENTIES AATWERK BIJ DE AANPAK VAN EN AAM EID bvwo 41 INTERVENTIES MAATWERK BIJ DE AANPAK VAN EEN ZAAM HEID bvwo 41 INTERVENTIES IN HO UD 1 Inleiding 05 2 Typologie 09 3 De best passende eenzaamheids kiezen 21

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils Bij Bosshardt Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Leger des Heils Inhoudsopgave Inleiding Hoofdconclusie 1. Bij Bosshardt 2. De bezoekers van Bij Bosshardt 3 Eenzaamheid en sociale

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eindrapportage aan de Stichting Sluyterman van Loo van een vergelijkend effect- en procesevaluatie-onderzoek naar interventies ter voorkoming

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie