Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012"

Transcriptie

1 Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid Februari

2 Inhoudsopgave Proces Onderzoek Aanbevelingen Toolbox Conclusies literatuuronderzoek Succesfactoren bevorderen Duurzame Inzetbaarheid Bijlage 1: Voorbeelden van tools Bijlage 2 : Bronnen literatuuronderzoek 2

3 Proces Wetenschappelijke literatuur Management literatuur Pilots Aanbevelingen Theoretisch Best practices Wat Voor wie Welke context Onderzoek Toolbox 3

4 Inhoud Nb. Dit onderzoek is verricht op basis van algemeen literatuuronderzoek. De bevindingen die betrekking hebben op cao-maatregelen zijn niet van toepassing op de Metalektro. Voor de volledigheid zijn ze wel opgenomen in het overzicht. 4

5 Belang Duurzame Inzetbaarheid Kenmerken van de organisatie, het werk of de medewerker kunnen leiden tot drie type uitvalredenen. Organisatie - Beleid - Leiderschap - Cultuur Werk - Innovatiesnelheid - Fysieke belasting - Mentale belasting - Competenties Medewerker - Instroom, Uitstroom - Ziekteverzuim - Opleidingsbereidheid - Levensfase Fysiek Tempoval Slijtage Incident Emotioneel Tempoval Saaiheid Leefstijl Intellectueel Tempoval Focusfuik Innovatiegat 5

6 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (1) - Geen vastgesteld HR beleid of bestaande procedures voor oudere werknemer - Onzekerheid over toekomstperspectief voor oudere werknemer binnen de organisatie (blijft de functie nog bestaan, moet de werknemer omgeschoold worden om in bedrijf te kunnen blijven functioneren etc.) - Gerichtheid van werkgevers - Korte termijn focus - Innovatie paradox (er is veel kennis aanwezig, maar die wordt niet optimaal gebruikt) - Er bestaan vooroordelen tegenover ouderen (zoals dat ouderen minder productief, vaker ziek en duurder zijn) 6

7 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (2) - Toenemende werkdruk - Verharding arbeidsomstandigheden (zoals het afschaffen van de ontziemaatregelen) - Werk wordt ingewikkelder en vraagt om hoger opleidingsniveau - Digitalisering - Globalisering - Focus op taken en functies i.p.v. op bedrijfsprocessen en ketens 7

8 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (3) - Employability neemt af met leeftijd - Slechte gezondheid leidt tot het verlaten van de organisatie - Door werkdruk een lager ingeschat werkvermogen (ingeschat werkvermogen is goede indicator voor vervroegde pensionering zie notes) - Werkmotieven bij oudere werknemers verschuiven van uitdaging en ontwikkeling naar zingeving en het helpen van anderen - Waarde van met pensioen gaan, weegt niet op tegen waarde van werken - Werknemer is zich niet bewust van DI - Continue leren zit niet in mindset van oudere werknemer 8

9 Inhoud 9

10 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (1) - Bieden van helder toekomstperspectief aan oudere werknemer - Personeelsinstrumenten voor oudere werknemer ontwikkelen en communiceren - Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden kan werknemer motiveren - Dialoog met werknemer om waarde van werk te achterhalen - Het Nieuwe Werken (impuls zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) - Werk naar werk trajecten - Benchmark DI - Werkloze jongeren/wajongers in dienst nemen - I-deals (individuele afspraken) - Open cultuur (kijken buiten afdelingsgrenzen) 10

11 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (2) - Interventies gericht op verminderen van werkeisen en beschikbaar stellen van hulpbronnen - Functies van werknemers verrijken met bijvoorbeeld dienstverlenende en adviestaken - Werk/leer contracten aanbieden - Jobrotation, herstructureren van taken, demotie - Functie opleidingen matrix - Horizontale doorstroom 11

12 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (3) - Employability verhogen door trainingen en opleiding buiten expertise gebied - Investeren in aanpassingsvermogen en flexibiliteit oudere werknemer - Voortdurend leren (functiegericht, ontwikkelingsgericht) - Inzetbaarheidsassessment - Loopbaancheck op kosten van de werkgever - Actief gezondheidsmanagement (PMO, WAI) - Job crafting - Exit interviews 12

13 Conclusies literatuur Er zijn veel meningen en best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het blijkt dat niet alle best practices in elke context werken. Er zijn geen standaardoplossingen voor duurzame inzetbaarheid, maar het is een kwestie van maatwerk. Een rode draad in zowel de wetenschappelijke literatuur als de best practices, is het belang van opleiden en ontwikkelen. Dit kan in verschillende vormen en draagt op deze wijze bij aan voortdurend leren. 13

14 Succesfactoren bevordering duurzame inzetbaarheid - Medewerkersparticipatie - Deelname werknemersvertegenwoordiging, HR en management aan DI beleid - Commitment vanuit management voor DI: noodzaak doet bewegen - Commitment van het project team - Tijd en middelen voor project team - Feitenanalyse inzetbaarheidsknelpunten - Maatwerk (op individueel en beleidsniveau) - Voortdurend aanpassen van DI beleid aan veranderende behoeften van de medewerker en eisen van het werk - Vastgestelde kaders arbeidvoorwaarden om bedrijven te stimuleren tot maatwerk, vastgesteld door sociale partners - Consequente en constructieve dialoog medewerker en leidinggevende - Aansluiten bij algeheel HR beleid 14

15 Succesfactoren bevordering duurzame inzetbaarheid - Duidelijke strategische keuzes, speerpunten en beleid voor HRM - Lange termijn HR visie - Vastgelegde gewenste opbouw personeelsbestand - Strategische samenwerking met andere organisaties om medewerkers inzetbaar te houden - Consequente toepassing en handhaving HR beleid - Aansturing en beoordeling leidinggevenden op resultaten m.b.t. duurzame inzetbaarheid - Goede communicatie over beleid en mogelijkheden voor inzetbaarheid die de organisatie biedt - Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling bij de medewerker - Inzichtelijke loopbaanpaden - Veilige omgeving waar medewerker positief wordt beoordeeld als hij/zij nadenkt over eigen ontwikkeling 15

16 Tools 16

17 Tools Dit hoofdstuk bevat de tools die ondernemingen kunnen inzetten voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Deze tools zijn afgeleid uit de resultaten van de voorgaande pilotprojecten, best practices bij overige organisaties en literatuuronderzoek. 17

18 Toolbox Tools Typering 1. Inzetbaarheidsportfolio Hoe inzetbaar ben jij? 2. Van POP naar PIP Ontwikkel je inzetbaarheid 3. Loopbaanscan Baas in eigen loopbaan 4. Loopbaan coaching Samen vooruit 5. Mentorsysteem Elkaar versterken 6. Snuffelstages Op expeditie in je eigen organisatie 7. Introductie- en inwerkprogramma s Introduceren kun je leren 8. Duurzaam inzetbaarheidsassessment Hoe inzetbaar ben jij? 9. Duurzaam inzetbaarheidsbudget Investeren in inzetbaarheid 10. Samenwerkingsverbanden Samen sta je sterker 11. Feedbacktraining IJzer smeden als het heet is 12. Opleidingsscan Sterk staaltje opleiding 13. Inrichten MD en/of professionalprogramma Bouwen aan ontwikkeling 18

19 Tools Typering 14. Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men 15. Ontwikkelen opleidingsprogramma Doeltreffend gereedschap 16. Persoonlijke coaching De spijker op zijn kop slaan 17. Ondersteunen leidinggevenden op weg naar Duurzame Inzetbaarheid 18. Faciliteren dialoog over Duurzame inzetbaarheid IJzersterk leiderschap Communicerende vaten 19. Bevlogenheidsscan Hoe bevlogen ben jij? 20. Brede inzetbaarheidsprogramma s Verbreed je horizon 21. Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus 22. Duurzame inzetbaarheid en competentiemanagement Hightech performance management De gedragskant van duurzame inzetbaarheid 23. Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld 24. Personeelscarrousel Stappen naar de toekomst 25. Strategische personeelsplanning Routeplanner voor uw personeelsbestand 26. Brede inzetbaarheidsprogramma s Verbreed je horizon 27. Van werk-naar-werk-trajecten Over grenzen kijken 19

20 Tools Typering 28. Duurzame inzetbaarheid en competentiemanagement Grip op gedrag 29. Kennismanagement databank Zicht op menselijk kapitaal 30. Arbeidsvoorwaardenscan Rol arbeidsvoorwaarden bij Duurzame Inzetbaarheid 31. Inrichten effectieve bedrijfscommunicatie over DI Van zenden naar ontvangen 32. Vitaliteits- en gezondheidsmonitor Grip op vitaliteit en gezondheid 33. Vitaliteitsassessment Hoe vitaal ben jij? 34. Werkdrukonderzoek Gezonde spanning en belasting 35. Flexibele manier van werken Mogelijkheden flexibel werken voor Duurzame Inzetbaarheid 36. Structuur check-up Rol organisatiestructuur bij Duurzame Inzetbaarheid 37. Faciliteren zelfsturingsmechanismen Zelf aan de knoppen draaien 38. Business case Duurzame Inzetbaarheid Kosten en opbrengsten in kaart 39. Duurzaam Inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over DI 40. Subsidiecheck Meer voor minder 20

21 Bijlage 1 Voorbeelden van tools In Bijlage 1 worden achtereenvolgens vijf voorbeelden van tools gepresenteerd: Duurzaam inzetbaarheidsspel Mobiliteitsscan Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Faciliteren informele leeromgeving Duurzaam inzetbaarheidsassessment 21

22 Duurzaam inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over Duurzame Inzetbaarheid Doel Faciliteren van constructieve dialoog over duurzame inzetbaarheid. Verkrijgen van inzicht en kennis over (eigen) duurzame inzetbaarheid. Verkrijgen van inzicht en kennis over factoren op organisatieniveau die duurzame inzetbaarheid bevorderen of belemmeren. Omschrijving Op interactieve manier met elkaar in gesprek raken over duurzame inzetbaarheid. Met bordspel en diverse spelelementen gaan deelnemers spelenderwijs aan de slag met thema duurzame inzetbaarheid. Het spel helpt deelnemers op een praktische manier naar duurzame inzetbaarheid te kijken en zet aan tot nadenken over de betekenis en invulling hiervan. Het spel kan op individueel en organisatie niveau gespeeld worden:. 22

23 Vervolg Duurzaam inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over Duurzame Inzetbaarheid Randvoorwaarden Procesbegeleider tijdens het spel. Intake voorafgaand aan het spel om doelstellingen te bepalen. Doelgroep Meerdere doelgroepen, afhankelijk van de precieze doelstelling kan het spel worden gespeeld op medewerkers- en/of managementniveau. Onderzoekstool 23

24 Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld Doel Inzicht in welke mate er sprake is van mobiliteit binnen de organisatie. Inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren voor mobiliteit binnen de organisatie. Omschrijving Daadwerkelijke mobiliteit (zoals de in-, door- en uitstroom) in kaart brengen door middel van documentstudie. Werksessies met afvaardiging van medewerkers, HR, management en andere sleutelfiguren. In de werksessies worden diverse factoren onderzocht, waaronder: personeelsbeleid, functielandschap, loopbaanpaden, (mobiliteits)cultuur, mate van flexibiliteit in structuur en processen, leiderschapsstijl. Verwerking van de resultaten in een rapport. 24

25 Vervolg Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR. Medewerkersparticipatie. Beschikbaarheid van relevante gegevens en capaciteit vanuit de organisatie. Doelgroep Management en/of HR van grote tot middelgrote ondernemingen. Onderzoekstool 25

26 Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Hightech performance management Doel Bevorderen van het gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker in relatie tot prestatie. Omschrijving HR-beleid congruent maken aan duurzame inzetbaarheidsdoelstellingen van organisatie. Afleiden van richtlijnen en kaders voor performance management van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid vormt één van de doelstellingen voor medewerkers en leidinggevenden waarvan de prestatie wordt beoordeeld in de performance cyclus. Leidinggevende en medewerker maken bijvoorbeeld afspraken (binnen gestelde richtlijnen) over gewenste ontwikkelinspanning om duurzame inzetbaarheid van de medewerker te vergroten. Begeleiden van leidinggevenden en medewerkers bij implementatie van aangepaste performance cyclus, bijvoorbeeld door oefenen van gesprekken. 26

27 Vervolg Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Hightech performance management Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR. Aansluiting bij HR beleid en de toepassing van performance management. Doelgroep Alle medewerkers binnen de organisatie. Realisatietool 27

28 Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men Doel Faciliteren van een informele leeromgeving binnen de organisatie. Omschrijving Informeel leren kan op allerlei manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld: vormen van duo's, inrichten mentorschap, organiseren interne stages, mogelijk maken van taak- en/of functieroulatie etc. Allereerst in kaart brengen van behoeften en mogelijkheden tot informeel leren binnen de organisatie. Opstellen van actieplan om interventies tot informeel leren te bevorderen. Vervolgens implementeren van acties. 28

29 Vervolg Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR en medewerkers. Medewerkersparticipatie. Doelgroep Alle medewerkers binnen de organisatie of afhankelijk van de behoefte gericht op specifieke medewerkersgroepen. Realisatietool 29

30 Duurzaam inzetbaarheidsassesment Hoe inzetbaar ben jij? Doel Op individueel niveau in kaart brengen van de kwaliteiten, talenten, drijfveren en valkuilen van medewerkers in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Concrete aanbevelingen ten aanzien van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de betreffende medewerker. Omschrijving Persoonlijk assessment, onder begeleiding van assessmentpsycholoog, om kwaliteiten, talenten, drijfveren en valkuilen van de medewerker in kaart te brengen. Medewerkers krijgen een persoonlijk rapport met de bevindingen van zowel de assessmentpsycholoog als de medewerker zelf. Dit document kan vervolgens als uitgangspunt dienen voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. 30

31 Vervolg Duurzaam inzetbaarheidsassesment Hoe inzetbaar ben jij? Randvoorwaarden Deelname op basis van vrijwilligheid. Doelgroep Individuele medewerker. Onderzoekstool 31

32 Bijlage 2 Bronnen literatuuronderzoek In Bijlage 2 worden de geraadpleegde bronnen in het literatuuronderzoek weergegeven. 32

33 Bronnen literatuuronderzoek A+O Metalektro, ROA Maastricht (2011) Arbeidsmarktmonitor, Stichting A+O Metalektro, oktober Burnay, N. (2009) 'Older workers in Changing Social Policy Patterns.'Studies in Social Justice, 3, p De Graaf, S., Peeters, M., Van der Heijden, B., De relatie tussen employability en de intentie tot langer doorwerken, Gedrag en organisatie, 2011 (24), 4. p De Grip, A., & Montziaan, R. (2010) 'Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit: Vervolgmeting (2009) VPLonderzoek, p. 44, Maastricht: Reserachcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Lange, A.H., Ybema, J.F. & Schalk, R., (2011) 'Stoppen of Doorgaan?' Gedrag en Organisatie, 24 (4), p. 333) De Vries, S., Grundemann, R. & Van Vuuren, T. (2001). Employability policy in Dutch Organizations. International Journal of Human Resource Management, 12, Frins, W., Van Ruysseveldt, J. & Syroit, J. (2011) 'Doorwerken tot aan het pensioen? Samenhang tussen werkkenmerken en het ingeschatte doorwerkvermogen', Gedrag en Organisatie, (24), 4, p FME-CWM (2010) Hou ze vast!, Brochure Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten (2007) Lang zullen ze leven, Stichting FNV Pers, december FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, AWVN (2011) 'Duurzaam meedoen, succesvolle ervaringen van werknemers en werkgevers', Sociaal manifest, p. 9 Geurts, S., Schaufeli, W.B., & De Jonge, J. (1998) 'Burnout and intention to leave among mental health-care professionals: A social psychological approach. Journal of science and Clinical Psychology, 17, p

34 Bronnen literatuuronderzoek Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (2000). Education, training and employability. Applied Economics Journal, 32, Hanisch, K.A., & Hulin, C.L. (1991) 'General attitudes and organizational withdrawal: An evaluation of a causal model. Journal of Vocational Behavior, 39, P Hansson, R.O., DeKoekkoek, P.D., Neece, W.M., & Patterson, D.W. (1997), 'Successful Aging at Work: Annual Review, : The Older Worker and Transitions to Retirement 1, 2, Journal of Vocational Behavior, 51, p Harkonmaki, K. (2007) 'Predictors of disability retirement', Helsinki: University of Helsinki Heijnis, A., Meenks, E., (2011) 'Rijkswaterstaat haalt het beste uit mensen', Gids voor persneelsmanagement, 11, p Hendriks, D. (2010) 'Geef duurzame inzetbaarheid meer aandacht', Hoeksema, L., Marshall, S., Weijers, B. (2010) Levensfasebewust personeelsbeleid: duurzaam meedoen in de Metalektro, Rapport expertmeeting, 9 december Kooij, T.A.M. (2010) 'Motivation older workers, a lifespan perspective on the role of perceived HR Practices', Academisch Proefschrift, Vrije Universiteit van Amsterdam, Kooij, D., De lange, A.H., Jansen, P.G.Q., Kanfer, R & Dikkers, J.S. (2010) 'Age and workrelated motives: Results of a meta-analysis', Journal of Organizational behavior, 32, p

35 Bronnen literatuuronderzoek Nationaal Inzetbaarheidsplan (2010) Nauta, A., Huisman, M., (2009) Praten bij het spoor, Personeelsbeleid, september Nauta, A., Minnaar, C., (2011) 'Employability in barre tijden', Van der Giesen, C., Ruijters, M., Stok, J. (2009) Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid, Stichting A+O fonds gemeenten. Van Vuuren, T., Caniëls, M.C.J., Semeijn, J.H. (2011), Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, in Gedrag en Organisatie, (24), 4, p Van Werrsch, F., De Muijnck, J, Roman, B., Smeenk, S. (2009) Arbeidsparticipatie van oudere werknemer, IVA beleidsonderzoek en Advies Van Zwieten, M., Ybema, J.F. & Geuskens, G. (2011) 'Arbeidsvoorwaarden en gewenste pensioenleeftijd', Gedrag en Organisatie, 24, p Schouten en Nelissen (2011) 'Ten minste houdbaar tot ', Maatschappelijk initiatief van Schouten en Nelissen. Sijstermans-Kokx, E., Von Bergh, M., Van Tits, M., Witte, R. (2011) Van baanzekerheid naar werkzekerheid, IVA rapport samenvatting, IVA, augustus

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers 8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers Dorien Kooij, Josje Dikkers, Paul Jansen en Judith van den Broek Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD,

Nadere informatie

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Onder redactie van: Birgitte Blatter Luc Dorenbosch Laura Keijzer Duurzame Inzetbaarheid in perspectief Inzichten en oplossingen op

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

De winst van duurzame inzetbaarheid

De winst van duurzame inzetbaarheid De winst van duurzame inzetbaarheid Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen Duurzame inzetbaarheid is een brede term die nog vragen oproept. Wat verstaan we eronder,

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector eindrapport ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot EVC in universitair HRM: een verkenning Ruud Duvekot Amstelveen, 2014 0 1 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 1. EVC verklaard... 10 1.1. De oorsprong van EVC... 10 1.2. Drie benaderingen van EVC...

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Datum Januari 2011. Rob Gründemann Jos Sanders. TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1

Datum Januari 2011. Rob Gründemann Jos Sanders. TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1 TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1 Sleutelen aan eigen inzetbaarheid Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context

Nadere informatie