Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid. Februari 2012"

Transcriptie

1 Best practices en aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid Februari

2 Inhoudsopgave Proces Onderzoek Aanbevelingen Toolbox Conclusies literatuuronderzoek Succesfactoren bevorderen Duurzame Inzetbaarheid Bijlage 1: Voorbeelden van tools Bijlage 2 : Bronnen literatuuronderzoek 2

3 Proces Wetenschappelijke literatuur Management literatuur Pilots Aanbevelingen Theoretisch Best practices Wat Voor wie Welke context Onderzoek Toolbox 3

4 Inhoud Nb. Dit onderzoek is verricht op basis van algemeen literatuuronderzoek. De bevindingen die betrekking hebben op cao-maatregelen zijn niet van toepassing op de Metalektro. Voor de volledigheid zijn ze wel opgenomen in het overzicht. 4

5 Belang Duurzame Inzetbaarheid Kenmerken van de organisatie, het werk of de medewerker kunnen leiden tot drie type uitvalredenen. Organisatie - Beleid - Leiderschap - Cultuur Werk - Innovatiesnelheid - Fysieke belasting - Mentale belasting - Competenties Medewerker - Instroom, Uitstroom - Ziekteverzuim - Opleidingsbereidheid - Levensfase Fysiek Tempoval Slijtage Incident Emotioneel Tempoval Saaiheid Leefstijl Intellectueel Tempoval Focusfuik Innovatiegat 5

6 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (1) - Geen vastgesteld HR beleid of bestaande procedures voor oudere werknemer - Onzekerheid over toekomstperspectief voor oudere werknemer binnen de organisatie (blijft de functie nog bestaan, moet de werknemer omgeschoold worden om in bedrijf te kunnen blijven functioneren etc.) - Gerichtheid van werkgevers - Korte termijn focus - Innovatie paradox (er is veel kennis aanwezig, maar die wordt niet optimaal gebruikt) - Er bestaan vooroordelen tegenover ouderen (zoals dat ouderen minder productief, vaker ziek en duurder zijn) 6

7 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (2) - Toenemende werkdruk - Verharding arbeidsomstandigheden (zoals het afschaffen van de ontziemaatregelen) - Werk wordt ingewikkelder en vraagt om hoger opleidingsniveau - Digitalisering - Globalisering - Focus op taken en functies i.p.v. op bedrijfsprocessen en ketens 7

8 Barrières Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (3) - Employability neemt af met leeftijd - Slechte gezondheid leidt tot het verlaten van de organisatie - Door werkdruk een lager ingeschat werkvermogen (ingeschat werkvermogen is goede indicator voor vervroegde pensionering zie notes) - Werkmotieven bij oudere werknemers verschuiven van uitdaging en ontwikkeling naar zingeving en het helpen van anderen - Waarde van met pensioen gaan, weegt niet op tegen waarde van werken - Werknemer is zich niet bewust van DI - Continue leren zit niet in mindset van oudere werknemer 8

9 Inhoud 9

10 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (1) - Bieden van helder toekomstperspectief aan oudere werknemer - Personeelsinstrumenten voor oudere werknemer ontwikkelen en communiceren - Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden kan werknemer motiveren - Dialoog met werknemer om waarde van werk te achterhalen - Het Nieuwe Werken (impuls zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) - Werk naar werk trajecten - Benchmark DI - Werkloze jongeren/wajongers in dienst nemen - I-deals (individuele afspraken) - Open cultuur (kijken buiten afdelingsgrenzen) 10

11 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (2) - Interventies gericht op verminderen van werkeisen en beschikbaar stellen van hulpbronnen - Functies van werknemers verrijken met bijvoorbeeld dienstverlenende en adviestaken - Werk/leer contracten aanbieden - Jobrotation, herstructureren van taken, demotie - Functie opleidingen matrix - Horizontale doorstroom 11

12 Aanbevelingen Duurzame Inzetbaarheid in literatuur (3) - Employability verhogen door trainingen en opleiding buiten expertise gebied - Investeren in aanpassingsvermogen en flexibiliteit oudere werknemer - Voortdurend leren (functiegericht, ontwikkelingsgericht) - Inzetbaarheidsassessment - Loopbaancheck op kosten van de werkgever - Actief gezondheidsmanagement (PMO, WAI) - Job crafting - Exit interviews 12

13 Conclusies literatuur Er zijn veel meningen en best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het blijkt dat niet alle best practices in elke context werken. Er zijn geen standaardoplossingen voor duurzame inzetbaarheid, maar het is een kwestie van maatwerk. Een rode draad in zowel de wetenschappelijke literatuur als de best practices, is het belang van opleiden en ontwikkelen. Dit kan in verschillende vormen en draagt op deze wijze bij aan voortdurend leren. 13

14 Succesfactoren bevordering duurzame inzetbaarheid - Medewerkersparticipatie - Deelname werknemersvertegenwoordiging, HR en management aan DI beleid - Commitment vanuit management voor DI: noodzaak doet bewegen - Commitment van het project team - Tijd en middelen voor project team - Feitenanalyse inzetbaarheidsknelpunten - Maatwerk (op individueel en beleidsniveau) - Voortdurend aanpassen van DI beleid aan veranderende behoeften van de medewerker en eisen van het werk - Vastgestelde kaders arbeidvoorwaarden om bedrijven te stimuleren tot maatwerk, vastgesteld door sociale partners - Consequente en constructieve dialoog medewerker en leidinggevende - Aansluiten bij algeheel HR beleid 14

15 Succesfactoren bevordering duurzame inzetbaarheid - Duidelijke strategische keuzes, speerpunten en beleid voor HRM - Lange termijn HR visie - Vastgelegde gewenste opbouw personeelsbestand - Strategische samenwerking met andere organisaties om medewerkers inzetbaar te houden - Consequente toepassing en handhaving HR beleid - Aansturing en beoordeling leidinggevenden op resultaten m.b.t. duurzame inzetbaarheid - Goede communicatie over beleid en mogelijkheden voor inzetbaarheid die de organisatie biedt - Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling bij de medewerker - Inzichtelijke loopbaanpaden - Veilige omgeving waar medewerker positief wordt beoordeeld als hij/zij nadenkt over eigen ontwikkeling 15

16 Tools 16

17 Tools Dit hoofdstuk bevat de tools die ondernemingen kunnen inzetten voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Deze tools zijn afgeleid uit de resultaten van de voorgaande pilotprojecten, best practices bij overige organisaties en literatuuronderzoek. 17

18 Toolbox Tools Typering 1. Inzetbaarheidsportfolio Hoe inzetbaar ben jij? 2. Van POP naar PIP Ontwikkel je inzetbaarheid 3. Loopbaanscan Baas in eigen loopbaan 4. Loopbaan coaching Samen vooruit 5. Mentorsysteem Elkaar versterken 6. Snuffelstages Op expeditie in je eigen organisatie 7. Introductie- en inwerkprogramma s Introduceren kun je leren 8. Duurzaam inzetbaarheidsassessment Hoe inzetbaar ben jij? 9. Duurzaam inzetbaarheidsbudget Investeren in inzetbaarheid 10. Samenwerkingsverbanden Samen sta je sterker 11. Feedbacktraining IJzer smeden als het heet is 12. Opleidingsscan Sterk staaltje opleiding 13. Inrichten MD en/of professionalprogramma Bouwen aan ontwikkeling 18

19 Tools Typering 14. Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men 15. Ontwikkelen opleidingsprogramma Doeltreffend gereedschap 16. Persoonlijke coaching De spijker op zijn kop slaan 17. Ondersteunen leidinggevenden op weg naar Duurzame Inzetbaarheid 18. Faciliteren dialoog over Duurzame inzetbaarheid IJzersterk leiderschap Communicerende vaten 19. Bevlogenheidsscan Hoe bevlogen ben jij? 20. Brede inzetbaarheidsprogramma s Verbreed je horizon 21. Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus 22. Duurzame inzetbaarheid en competentiemanagement Hightech performance management De gedragskant van duurzame inzetbaarheid 23. Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld 24. Personeelscarrousel Stappen naar de toekomst 25. Strategische personeelsplanning Routeplanner voor uw personeelsbestand 26. Brede inzetbaarheidsprogramma s Verbreed je horizon 27. Van werk-naar-werk-trajecten Over grenzen kijken 19

20 Tools Typering 28. Duurzame inzetbaarheid en competentiemanagement Grip op gedrag 29. Kennismanagement databank Zicht op menselijk kapitaal 30. Arbeidsvoorwaardenscan Rol arbeidsvoorwaarden bij Duurzame Inzetbaarheid 31. Inrichten effectieve bedrijfscommunicatie over DI Van zenden naar ontvangen 32. Vitaliteits- en gezondheidsmonitor Grip op vitaliteit en gezondheid 33. Vitaliteitsassessment Hoe vitaal ben jij? 34. Werkdrukonderzoek Gezonde spanning en belasting 35. Flexibele manier van werken Mogelijkheden flexibel werken voor Duurzame Inzetbaarheid 36. Structuur check-up Rol organisatiestructuur bij Duurzame Inzetbaarheid 37. Faciliteren zelfsturingsmechanismen Zelf aan de knoppen draaien 38. Business case Duurzame Inzetbaarheid Kosten en opbrengsten in kaart 39. Duurzaam Inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over DI 40. Subsidiecheck Meer voor minder 20

21 Bijlage 1 Voorbeelden van tools In Bijlage 1 worden achtereenvolgens vijf voorbeelden van tools gepresenteerd: Duurzaam inzetbaarheidsspel Mobiliteitsscan Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Faciliteren informele leeromgeving Duurzaam inzetbaarheidsassessment 21

22 Duurzaam inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over Duurzame Inzetbaarheid Doel Faciliteren van constructieve dialoog over duurzame inzetbaarheid. Verkrijgen van inzicht en kennis over (eigen) duurzame inzetbaarheid. Verkrijgen van inzicht en kennis over factoren op organisatieniveau die duurzame inzetbaarheid bevorderen of belemmeren. Omschrijving Op interactieve manier met elkaar in gesprek raken over duurzame inzetbaarheid. Met bordspel en diverse spelelementen gaan deelnemers spelenderwijs aan de slag met thema duurzame inzetbaarheid. Het spel helpt deelnemers op een praktische manier naar duurzame inzetbaarheid te kijken en zet aan tot nadenken over de betekenis en invulling hiervan. Het spel kan op individueel en organisatie niveau gespeeld worden:. 22

23 Vervolg Duurzaam inzetbaarheidsspel Al spelenderwijs in dialoog over Duurzame Inzetbaarheid Randvoorwaarden Procesbegeleider tijdens het spel. Intake voorafgaand aan het spel om doelstellingen te bepalen. Doelgroep Meerdere doelgroepen, afhankelijk van de precieze doelstelling kan het spel worden gespeeld op medewerkers- en/of managementniveau. Onderzoekstool 23

24 Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld Doel Inzicht in welke mate er sprake is van mobiliteit binnen de organisatie. Inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren voor mobiliteit binnen de organisatie. Omschrijving Daadwerkelijke mobiliteit (zoals de in-, door- en uitstroom) in kaart brengen door middel van documentstudie. Werksessies met afvaardiging van medewerkers, HR, management en andere sleutelfiguren. In de werksessies worden diverse factoren onderzocht, waaronder: personeelsbeleid, functielandschap, loopbaanpaden, (mobiliteits)cultuur, mate van flexibiliteit in structuur en processen, leiderschapsstijl. Verwerking van de resultaten in een rapport. 24

25 Vervolg Mobiliteitsscan Mobiliteit van je personeel in beeld Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR. Medewerkersparticipatie. Beschikbaarheid van relevante gegevens en capaciteit vanuit de organisatie. Doelgroep Management en/of HR van grote tot middelgrote ondernemingen. Onderzoekstool 25

26 Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Hightech performance management Doel Bevorderen van het gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker in relatie tot prestatie. Omschrijving HR-beleid congruent maken aan duurzame inzetbaarheidsdoelstellingen van organisatie. Afleiden van richtlijnen en kaders voor performance management van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid vormt één van de doelstellingen voor medewerkers en leidinggevenden waarvan de prestatie wordt beoordeeld in de performance cyclus. Leidinggevende en medewerker maken bijvoorbeeld afspraken (binnen gestelde richtlijnen) over gewenste ontwikkelinspanning om duurzame inzetbaarheid van de medewerker te vergroten. Begeleiden van leidinggevenden en medewerkers bij implementatie van aangepaste performance cyclus, bijvoorbeeld door oefenen van gesprekken. 26

27 Vervolg Verankeren Duurzame inzetbaarheid in performance cyclus Hightech performance management Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR. Aansluiting bij HR beleid en de toepassing van performance management. Doelgroep Alle medewerkers binnen de organisatie. Realisatietool 27

28 Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men Doel Faciliteren van een informele leeromgeving binnen de organisatie. Omschrijving Informeel leren kan op allerlei manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld: vormen van duo's, inrichten mentorschap, organiseren interne stages, mogelijk maken van taak- en/of functieroulatie etc. Allereerst in kaart brengen van behoeften en mogelijkheden tot informeel leren binnen de organisatie. Opstellen van actieplan om interventies tot informeel leren te bevorderen. Vervolgens implementeren van acties. 28

29 Vervolg Faciliteren informele leeromgeving Al doende leert men Randvoorwaarden Commitment vanuit management en/of HR en medewerkers. Medewerkersparticipatie. Doelgroep Alle medewerkers binnen de organisatie of afhankelijk van de behoefte gericht op specifieke medewerkersgroepen. Realisatietool 29

30 Duurzaam inzetbaarheidsassesment Hoe inzetbaar ben jij? Doel Op individueel niveau in kaart brengen van de kwaliteiten, talenten, drijfveren en valkuilen van medewerkers in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Concrete aanbevelingen ten aanzien van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de betreffende medewerker. Omschrijving Persoonlijk assessment, onder begeleiding van assessmentpsycholoog, om kwaliteiten, talenten, drijfveren en valkuilen van de medewerker in kaart te brengen. Medewerkers krijgen een persoonlijk rapport met de bevindingen van zowel de assessmentpsycholoog als de medewerker zelf. Dit document kan vervolgens als uitgangspunt dienen voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. 30

31 Vervolg Duurzaam inzetbaarheidsassesment Hoe inzetbaar ben jij? Randvoorwaarden Deelname op basis van vrijwilligheid. Doelgroep Individuele medewerker. Onderzoekstool 31

32 Bijlage 2 Bronnen literatuuronderzoek In Bijlage 2 worden de geraadpleegde bronnen in het literatuuronderzoek weergegeven. 32

33 Bronnen literatuuronderzoek A+O Metalektro, ROA Maastricht (2011) Arbeidsmarktmonitor, Stichting A+O Metalektro, oktober Burnay, N. (2009) 'Older workers in Changing Social Policy Patterns.'Studies in Social Justice, 3, p De Graaf, S., Peeters, M., Van der Heijden, B., De relatie tussen employability en de intentie tot langer doorwerken, Gedrag en organisatie, 2011 (24), 4. p De Grip, A., & Montziaan, R. (2010) 'Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit: Vervolgmeting (2009) VPLonderzoek, p. 44, Maastricht: Reserachcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Lange, A.H., Ybema, J.F. & Schalk, R., (2011) 'Stoppen of Doorgaan?' Gedrag en Organisatie, 24 (4), p. 333) De Vries, S., Grundemann, R. & Van Vuuren, T. (2001). Employability policy in Dutch Organizations. International Journal of Human Resource Management, 12, Frins, W., Van Ruysseveldt, J. & Syroit, J. (2011) 'Doorwerken tot aan het pensioen? Samenhang tussen werkkenmerken en het ingeschatte doorwerkvermogen', Gedrag en Organisatie, (24), 4, p FME-CWM (2010) Hou ze vast!, Brochure Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten (2007) Lang zullen ze leven, Stichting FNV Pers, december FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, AWVN (2011) 'Duurzaam meedoen, succesvolle ervaringen van werknemers en werkgevers', Sociaal manifest, p. 9 Geurts, S., Schaufeli, W.B., & De Jonge, J. (1998) 'Burnout and intention to leave among mental health-care professionals: A social psychological approach. Journal of science and Clinical Psychology, 17, p

34 Bronnen literatuuronderzoek Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (2000). Education, training and employability. Applied Economics Journal, 32, Hanisch, K.A., & Hulin, C.L. (1991) 'General attitudes and organizational withdrawal: An evaluation of a causal model. Journal of Vocational Behavior, 39, P Hansson, R.O., DeKoekkoek, P.D., Neece, W.M., & Patterson, D.W. (1997), 'Successful Aging at Work: Annual Review, : The Older Worker and Transitions to Retirement 1, 2, Journal of Vocational Behavior, 51, p Harkonmaki, K. (2007) 'Predictors of disability retirement', Helsinki: University of Helsinki Heijnis, A., Meenks, E., (2011) 'Rijkswaterstaat haalt het beste uit mensen', Gids voor persneelsmanagement, 11, p Hendriks, D. (2010) 'Geef duurzame inzetbaarheid meer aandacht', Hoeksema, L., Marshall, S., Weijers, B. (2010) Levensfasebewust personeelsbeleid: duurzaam meedoen in de Metalektro, Rapport expertmeeting, 9 december Kooij, T.A.M. (2010) 'Motivation older workers, a lifespan perspective on the role of perceived HR Practices', Academisch Proefschrift, Vrije Universiteit van Amsterdam, Kooij, D., De lange, A.H., Jansen, P.G.Q., Kanfer, R & Dikkers, J.S. (2010) 'Age and workrelated motives: Results of a meta-analysis', Journal of Organizational behavior, 32, p

35 Bronnen literatuuronderzoek Nationaal Inzetbaarheidsplan (2010) Nauta, A., Huisman, M., (2009) Praten bij het spoor, Personeelsbeleid, september Nauta, A., Minnaar, C., (2011) 'Employability in barre tijden', Van der Giesen, C., Ruijters, M., Stok, J. (2009) Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid, Stichting A+O fonds gemeenten. Van Vuuren, T., Caniëls, M.C.J., Semeijn, J.H. (2011), Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, in Gedrag en Organisatie, (24), 4, p Van Werrsch, F., De Muijnck, J, Roman, B., Smeenk, S. (2009) Arbeidsparticipatie van oudere werknemer, IVA beleidsonderzoek en Advies Van Zwieten, M., Ybema, J.F. & Geuskens, G. (2011) 'Arbeidsvoorwaarden en gewenste pensioenleeftijd', Gedrag en Organisatie, 24, p Schouten en Nelissen (2011) 'Ten minste houdbaar tot ', Maatschappelijk initiatief van Schouten en Nelissen. Sijstermans-Kokx, E., Von Bergh, M., Van Tits, M., Witte, R. (2011) Van baanzekerheid naar werkzekerheid, IVA rapport samenvatting, IVA, augustus

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Agenda 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ouder worden en Werkvermogen? 3. Antecedenten duurzame inzetbaarheid? 4. Onderzoek

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Online Talent Manager event 12 mei 2014 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid 1 Duurzame inzetbaarheid 2 Inzetbaarheid @ DSM Nederland Life Science & Materialen 46.5 jaar (NL 41.7)

Nadere informatie

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport samenvatting Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport samenvatting Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit IVA-rapport samenvatting Van baanzekerheid naar werkzekerheid Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit Platform Ambtelijke Mobiliteit is een initiatief van IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Oudere werknemer in de gezondheidszorg. Lutgart Braeckman Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde Universiteit Gent

Oudere werknemer in de gezondheidszorg. Lutgart Braeckman Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde Universiteit Gent Oudere werknemer in de gezondheidszorg Lutgart Braeckman Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde Universiteit Gent Inhoud 1. Informatie leeftijdsbewust personeelsbeleid 2. Geldende wetgeving 3. Analyse

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid en Ouder Worden op het Werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame Inzetbaarheid en Ouder Worden op het Werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame Inzetbaarheid en Ouder Worden op het Werk? Dr. Annet H. de Lange Meer dan de helft van de werkende 50- plussers verwacht niet voor het 65ste levensjaar te kunnen stoppen met werken en willen

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl Almere, 2010. Beste lezer, Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een thema dat wellicht ook in uw bedrijf of organisatie actueel is. Deze presentatie is slechts een impressie over wat zich thans afspeelt

Nadere informatie

De oudere werknemer en MD

De oudere werknemer en MD + De oudere werknemer en MD Matthijs Bal Vrije Universiteit Amsterdam NFMD Congres 15 januari 2013 + Introductie Matthijs Bal Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam Hiervoor Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader

Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader Kwaliteit Vakmanschap & professionaliteit Dialoog Ontwikkeling Welzijn -> kwaliteit leven Voortzetting Persoonlijk Budget

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Laura Keijzer en Bart Hoex 1 december 2016 1 Inhoud 1. Urgentie van Duurzame Inzetbaarheid 2. Belang van Werkgeluk 3. Visie en interventies 4. Projectaanpak a. Informatie

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken Samenvatting Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken 151 Introductie De bevolking van Nederland en andere westerse landen vergrijst in hoog tempo. Er worden minder kinderen geboren,

Nadere informatie

Levensfasebeleid bij Viataal

Levensfasebeleid bij Viataal Levensfasebeleid bij Viataal Kijken door een andere bril! Viataal is gefuseerd met de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. In 2010 presenteren wij ons onder een nieuwe naam en met een nieuwe

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt van werkgevers en werknemers. De mate waarin bedrijven erin slagen medewerkers

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan Context Netspar Brief Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen jaren sterk veranderd:

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Klaar voor Ontwikkeling

Klaar voor Ontwikkeling Klaar voor Ontwikkeling Advies Werkgroep Werken aan Werk Cocreatie CAO Provincies De opdracht In de cao 2012-2015 is een tijdelijke regeling Begeleiding Van Werk naar Werk afgesproken. In dit cao akkoord

Nadere informatie

Bridge workers werken door na hun pensioen

Bridge workers werken door na hun pensioen Wat kan hen daarbij helpen Bridge workers werken door na hun pensioen Klaske Veth Door de economische crisis laat het tekort aan medewerkers langer op zich wachten dan voorheen werd aangenomen, maar dit

Nadere informatie

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers 14 december 2010 I Albert Kampermann Waarom talentmanagement? Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van ontgroening en

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015 Langer met goesting aan de slag Werkwinkel Langer aan de slag: beslag van processen en contexten Marc Thyssen 1 Langer met goesting aan de slag Langer werken: last of lust? Motiveren en stimuleren Organisatie

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

OR & Duurzame inzetbaarheid

OR & Duurzame inzetbaarheid OR & Duurzame inzetbaarheid Laat je oudere collega s niet in de steek! Percentage Arbeidsparticipatie bij 55+ 80% 70% 60% 2011 50% 40% 30% 20% 1995 10% 0% 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Leeftijd

Nadere informatie

College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten. NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren

College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten. NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren College Vitaliteit A+O Fonds Gemeenten NOODZAKELIJKE PARADOX VAN STUREN OP EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID Juni 2017 Tinka van Vuuren WIE BEN IK? Consultant bij Loyalis Kennis & Consult en bijzonder

Nadere informatie

6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT

6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT E-blog HR special 6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, Tornakgroep INLEIDING Dat duurzame inzetbaarheid een belangrijke

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk OVAL ledenbijeenkomst 6 juni 2017 Green Village, Nieuwegein Dr. Irmgard Borghouts van de Pas i.borghoutsvdpas@uvt.nl borghouts01 Introductie

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning WELKOM Inleiding All Human - All round HR Adviesbureau - 3 professionals, samen ruim 75 jaar ervaring - Uitdaging: beweging creëren! - SpecialisaCes: - Coaching (individueel, teams en e- coaching) - Outplacement

Nadere informatie

Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid

Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid Samen naar een duurzame en levensfasegerichte inzetbaarheid Jurgen Mestdagh Personeel en Organisatie gemeentebestuur Wetteren 31 maart 2011 - Brussel Inhoud even inleiden. wat en waarom duurzame inzetbaarheid?

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Verantwoord aan de slag met oudere werknemers Dr. Annet de Lange. Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI.

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Verantwoord aan de slag met oudere werknemers Dr. Annet de Lange. Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI. VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Verantwoord aan de slag met oudere werknemers Dr. Annet de Lange Official sponsor: Partners: Agenda 1. Ouder worden op het werk: wat denkt u zelf? 2. Ouder worden op het

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Maikel Volkerink Jules Theeuwes Utrecht, 10 oktober 2012 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 SEO Economisch Onderzoek Onafhankelijk

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Voortdurend onderweg naar morgen.

Voortdurend onderweg naar morgen. Voortdurend onderweg naar morgen. https://www.youtube.com/watch?v=uaxwm3svc7o Waar bent u naar onderweg? De pauze? Het weekend? Iets doen? Carrière? De business case? 2020? Waarmaken van eigen droom? Plezier

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging onderdeel LOOPBAAN EN MOBILITEIT Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie 06-03-12/ vastgesteld op 26 juni 2012) 1 Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden

Nadere informatie

Iedereen energie. Netwerkbijeenkomst Radboud Universiteit Nijmegen. Karin Hofman Paul Jongenelen

Iedereen energie. Netwerkbijeenkomst Radboud Universiteit Nijmegen. Karin Hofman Paul Jongenelen Iedereen energie Netwerkbijeenkomst Radboud Universiteit Nijmegen Karin Hofman Paul Jongenelen Iedereen energie Grootste energienetwerkbedrijf van Nederland 1 Aanleggen, onderhouden, beheren van energienetwerken

Nadere informatie

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet!

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Vooroordelen wegnemen en ondersteunende HR-acties opzetten Annemie Salu R&D SD Worx Wie weet wat dit betekent? Wie kent het verband tussen deze beide voorwerpen?

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken?

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Duurzame inzetbaarheid Verzilveren in Drenthe? 10 maart 2011, Carry Goedhart, directeur Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Drie onderwerpen: Publiek debat over langer doorwerken Arbeidsmarkt en productiviteit

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP Waarom? Onze aanpak? 26 september 2012 Nederlandse bevolking naar leeftijd (bron: CBS) 70 60 50 0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder Grijze druk 40 % 30 20 10 0 2005

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen

Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen KULeuven 55+ oud? De paus is 78, dus waar praten we over? 1 Leeftijd en inzetbaarheid in de zorg 1. Het belang van leeftijd voor werken

Nadere informatie

Samenvatting. Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten

Samenvatting. Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten Samenvatting Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten 1 Introductie De beroepsbevolking in westerse landen vergrijst. Door het stijgen

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid!

HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid! HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid! Visie en aanpak op duurzame inzetbaarheid van HealthyWork Steeds meer werkgevers en medewerkers zien het belang ervan in om

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017 Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid Dominique Van Ryckeghem Federale Politie - DGR CPS-studiedag 27 april 2017 1 Initiatieven Veranderingen leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie