Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide"

Transcriptie

1 Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide

2 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Add-on Maatwerkmenu SE Artikel software BSE000 Behorende bij release vanaf Datum Auteur Ute van Riel - van Fessem / Bregje Elemans Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 2 van 23

3 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server Systeemeisen client Benodigde rechten Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Bijwerken database Configuratie Add-on Maatwerkmenu SE Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch Benodigde functierechten Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan topmenu Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Add-on licenties Uploaden add-on licentie Versie informatie, Licentie Synergy Add-on licenties Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Add-on toegang Add-on rollen Synergy berichten Blokkeer/deblokkeer Synergy Virtual directory synchronisatie Release notes opvragen Technische eigenschappen Databasetabellen Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 3 van 23

4 Inleiding De add-on Add-on Maatwerkmenu SE maakt het mogelijk om meerdere add-ons en/of maatwerkmodules onder hetzelfde menu te laten functioneren. De onderhoudsfuncties van zowel standaard add-ons als klantspecifiek maatwerk kunnen vanuit het Add-on Maatwerkmenu aangestuurd worden. Tevens kunt u vanuit het maatwerkmenu de release notes van de add-ons opvragen. Het maatwerkmenu wordt dynamisch opgebouwd, wat inhoudt dat bij installatie van een add-on de menuopties voor het onderhoud van de add-on automatisch worden toegevoegd aan het maatwerkmenu. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 4 van 23

5 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server Voor de server(s) zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 1.2 Systeemeisen client Voor de clients zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise clients van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 1.3 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Tot en met batch 243 is de module YA SDK Synergy Enterprise Client vereist in de Synergy Enterprise licentie. Vanaf batch 244 is de module YA Enabling add-on solutions role vereist in de Synergy Enterprise licentie. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 5 van 23

6 2 Installatie Add-on Maatwerkmenu SE 2.1 Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Het Add-on Maatwerkmenu SE is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere maatwerkonderdelen worden aangeroepen. De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy Enterprise in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 6 van 23

7 Door te kiezen voor Yes wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. 2.2 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. * De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy database. ** Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 7 van 23

8 3 Configuratie Add-on Maatwerkmenu SE 3.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch 244 Vanaf batch 244 dienen alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van add-ons, gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Via het maatwerkmenu kunt u ook termen onderhouden voor de add-ons (meer hierover in paragraaf 4.3). Om de termen te kunnen onderhouden heeft u een standaard functierecht van Synergy nodig. Deze kunt u vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Bovenstaand functierecht moet gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator de termen mag onderhouden. Door functierecht 439 te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Bij de installatie van het Add-on Maatwerkmenu is automatisch een nieuw functierecht aangemaakt. Ook deze is te vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator het Add-on Maatwerkmenu mag onderhouden. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang voor geïnstalleerde add-ons. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker gebruikers koppelen aan add-ons. Met functierecht bepaalt u welke gebruikers virtual directories kunnen synchroniseren. Let op: de gebruiker moet wel de juiste lees- en schrijfrechten hebben op de installatiemappen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 8 van 23

9 Functierecht geeft aan of een gebruiker de mogelijkheid heeft om synergy te blokkeren en deblokkeren voor alle gebruikers. 3.2 Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan topmenu Om gebruik te kunnen maken van het Add-on Maatwerkmenu, dient u het maatwerkmenu toe te voegen aan het topmenu. Hiervoor klikt u rechtsboven in de hoek op Voorkeuren. U komt nu in het voorkeurenscherm. Kies tabblad Menu (1), selecteer bij Modules Add-on (2), en verplaats deze naar rechts middels de pijltjes (3). U kunt de positie van het Add-on Maatwerkmenu eventueel nog verplaatsen door te klikken op de knoppen Omhoog en Omlaag (4). Klik ten slotte op de knop Bewaren (5) om de wijzigingen op te slaan. U kunt de gekozen voorkeuren kopiëren naar andere medewerkers. Hiervoor gaat u naar het zoekscherm voor medewerkers, u plaatst een vinkje voor de medewerkers aan wie u dezelfde voorkeuren wilt toekennen, en kiest boven in het scherm voor de knop Voorkeuren kopiëren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 9 van 23

10 In het pop up-scherm kiest u de gebruiker van wie u de instellingen wilt kopiëren en u geeft aan welke voorkeuren u wilt overnemen. Klik vervolgens op de knop Kopie. De instellingen die u geselecteerd heeft worden gekopieerd. LET OP: de betreffende persoon moet hiervoor wel de juiste rollen hebben om bepaalde instellingen te kunnen zien. Zie hiervoor paragraaf 3.7. Wanneer u gebruik maakt van de andere add-ons, zoals Solution Builder of ITSM, kunt u eigen onderdelen toevoegen aan het topmenu of het linkermenu. De hierboven beschreven methode kunt u gebruiken om in één keer de menu-items bij meerdere gebruikers in te stellen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 10 van 23

11 3.3 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het topmenu op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het maatwerkmenu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in het maatwerk. Na het bijwerken, zal Add-on Inrichting er als volgt uitzien: U heeft hier de mogelijkheid om licenties voor alle add-ons in te lezen, termen te onderhouden, gebruikers te koppelen aan geïnstalleerde add-ons, berichten te onderhouden, Synergy te (de)blokkeren en de installatiemappen op meerdere locaties te synchroniseren. Bij de installatie van een nieuwe add-on worden de menu-opties voor het onderhoud van de add-on automatisch toegevoegd aan het Add-on Maatwerkmenu SE en zullen ook op deze plek te benaderen zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 11 van 23

12 3.4 Add-on licenties Via Add-on licenties kunt u de licentie van Synergy inzien en de licenties van alle bouwstenen inzien en uploaden. Hiervoor gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu : Add-on licenties Uploaden add-on licentie Via de Browse -knop kunt u bladeren naar een locatie op uw computer of netwerk waar u de licentiesleutel heeft opgeslagen. Middels de knop Valideren kunt u de geldigheid van de ingevoerde sleutel controleren. Met de knop Uploaden wordt de licentiesleutel gevalideerd en direct ingelezen Versie informatie, Licentie Synergy De secties Versie informatie en Licentie Synergy tonen informatie over uw Synergy omgeving. De naam en het nummer van de licentiehouder worden bij het inlezen van add-on licenties gebruikt om de geldigheid te controleren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 12 van 23

13 3.4.5 Add-on licenties In het overzicht in de sectie Add-on licenties staat een overzicht van de geïnstalleerde add-ons. U ziet het repository ID van de add-on, de omschrijving, het versienummer van de geïnstalleerde versie, het aantal gebruikers waarvoor u een licentie heeft, de vervaldatum van de licentiesleutel en of de add-on actief is of niet actief is. Middels het kruisje in de laatste kolom kunt u de ingelezen licentiesleutel verwijderen. 3.5 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu : Termen. Het volgende scherm wordt geopend: Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt en geef een waarde in bij Termen en/of ID. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 13 van 23

14 3.5.6 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Add-on Inrichting Add-on Menu: Termen en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. 3.6 Add-on toegang Voor bepaalde add-ons, zoals Solution Builder en MS Word Merge Add-on SE worden licenties uitgegeven om gebruik te kunnen maken van de add-on. Voorheen werd dit geregeld door de gebruikers te koppelen aan licentiefunctierechten. In versie 3 van het Add-on Maatwerkmenu komen deze licentiefunctierechten te vervallen en wordt de toegang geregeld door gebruikers te koppelen in een onderhoudsscherm van het Add-on Maatwerkmenu. Ga naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on toegang en een overzicht verschijnt van de add-ons waarvoor gebruikers toegang moeten kunnen krijgen. U ziet hoeveel gebruikers er in de licentie zitten en hoeveel gebruikers er gekoppeld zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 14 van 23

15 Klik op de betreffende add-on. Klik op de knop Nieuw en een pop-up verschijnt, waarin de medewerkers geselecteerd kunnen worden. Is een medewerker geselecteerd, dan wordt deze direct toegevoegd aan de lijst gebruikers. Ook de koppeling is direct actief, mits de medewerker actief is binnen Synergy. Door op het vinkje in de kolom Koppeling actief te klikken, wijzigt deze in een kruisje en wordt de koppeling gedeactiveerd. Een gebruiker kan ook uit de lijst worden verwijderd door hem aan te vinken en op de knop Verwijderen te klikken. Een andere manier om medewerkers toegang te verlenen is door op de knop Toewijzen te klikken. Vink de medewerkers aan die u toegang wilt geven (1) en klik op de knop Toewijzen (2) om de instelling te activeren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 15 van 23

16 Een laatste mogelijkheid is om toegang te verlenen via de medewerkerskaart. Via de sectie Add-on toegang op de medewerkerskaart kunt u add-ons toevoegen, gekoppelde add-ons deactiveren of helemaal verwijderen. Alle gebruikers in Synergy dienen nog wel gekoppeld te worden aan de rol Enabling add-on solutions naast rollen als ESS, CRM, Professional en dergelijke (zie paragraaf 4.1.1). 3.7 Add-on rollen Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende add-ons, zoals AdresAssistent SE, Contact Manager SE en Solution Builder, te kunnen koppelen, is er de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. U gaat hiervoor naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on rollen of naar Systeem Inrichting Beveiliging: Rollen. In het overzicht ziet u alle gedefinieerde rollen in de Synergy-omgeving. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om eigen rollen te definiëren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 16 van 23

17 In de kolom Systeemrol leden kunt u de rollen koppelen, zoals u dat ook op diverse andere plaatsen in de programmatuur kunt doen. In de kolom Add-on rol leden kunt u specifiek voor CRM-, ESS-, Customer Portal en Reseller Portal-gebruikers de add-on rollen koppelen. Wanneer u op een getal in de kolom Add-on rol leden klikt, krijgt u in eerste instantie een overzicht van alle gebruikers in de betreffende rol: Met de knop Nieuw voegt u een nieuwe gebruiker toe. Door middel van de knop Toewijzen kunt u via een browser meerdere gebruikers tegelijkertijd toewijzen aan de add-on rol. Ook kunt u via de medewerkerkaart add-on rollen toevoegen en wijzigen. Op een medewerkerkaart is hiervoor een aparte sectie Add-on rollen toegevoegd. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 17 van 23

18 Middels de knop Toevoegen koppelt u de medewerker aan een add-on rol. NB: Het is functioneel mogelijk om bestaande systeemrollen te koppelen aan gebruikers met een CRM-rol. Echter, deze functierechten worden niet gebruikt in de add-ons. Het toevoegen van deze rollen als add-on rol heeft ook geen impact op de standaard functionaliteit van Synergy. 3.8 Synergy berichten Door middel van Synergy berichten kunt u mededelingen tonen aan uw gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een melding laten zien dat het systeem op een bepaald tijdstip herstart zal gaan worden. Voor het onderhouden van de Synergy berichten gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Synergy berichten. Standaard wordt het bericht CSNOBMNUBLOCKED meegeleverd met de installatie van deze addon. Dit bericht wordt getoond wanneer u het systeem blokkeert via de optie Blokkeer/deblokkeer Synergy (zie paragraaf 3.9). U kunt dit bericht niet verwijderen, maar u kunt wel de tekst of de opmaak aanpassen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 18 van 23

19 U kunt zelf ook nieuwe berichten toevoegen. Daarvoor klikt u op de knop Nieuw. Het volgende scherm wordt geopend: Code Is HTML U kunt zelf een code op voor het bericht Indien dit vakje is aangevinkt, kunt u zelf HTML-code ingeven om de opmaak van het bericht te bepalen. U kunt Hoogte, Startdatum/tijd Einddatum/tijd, Synergy blokkeermode en Actief instellen. De andere lay-out opties dient u zelf te definiëren in de HTML-code. Tekst Hoogte Achtergrondkleur Tekstkleur Tekstgrootte Scroll tekst Pictogram Pictogram vergroten/verkleinen Startdatum/tijd Einddatum/tijd U kunt de tekst invoeren die u aan de gebruikers wilt tonen. U kunt ook gebruik maken van termen. Voor het gebruik van termen verwijzen wij u naar paragraaf 3.5. Hoogte van de balk die boven in beeld komt voor het Synergy bericht. Achtergrondkleur van de informatiebalk. Tekstkleur van de tekst in de informatiebalk. Lettergrootte van de tekst in de informatiebalk. Uitgevinkt zal de tekst normaal in de informatiebalk getoond worden, vinkt u het vakje aan, dan zal de tekst als een lichtkrant voorbij komen lopen. U kunt een pictogram opgeven om vooraan in de informatiebalk te tonen. Zo kunt u bijvoorbeeld een plaatje van een uitroepteken tonen voor de tekst. Uitgevinkt zal het pictogram in de oorspronkelijke grootte getoond worden. Vinkt u deze optie aan, dan wordt het formaat van het pictogram aangepast aan de hoogte van de informatiebalk. Optioneel. Als u een starttijd opgeeft, zal het bericht pas na dit tijdstip te zien zijn. Optioneel. Na de eindtijd zal het bericht niet meer te zien zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 19 van 23

20 Synergy blokkeermode Actief Keuze uit Geen, Bij startdatum/tijd, Bij einddatum/tijd. Synergy zal bij de laatste keuzes geblokkeerd worden voor alle gebruikers, behalve bij de ingestelde rollen bij Blokkeer/deblokkeer Synergy, zie paragraaf 3.9. Activeren of deactiveren van het Synergy bericht. 3.9 Blokkeer/deblokkeer Synergy Via Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Blokkeer/Deblokkeer Synergy heeft u de mogelijkheid om heel Exact Synergy Enterprise te blokkeren voor alle gebruikers. U kunt eventueel een rol aangeven die u wilt uitsluiten bij het blokkeren. De administrator zal nooit geblokkeerd worden. Door te klikken op de knop Blokkeren wordt Synergy geblokkeerd en wordt een pop-up getoond: Synergy is nu niet meer toegankelijk voor de gebruikers, met uitzondering van de gebruikers met de uitgesloten rol. Ook delegatie is niet mogelijk als de gebruiker die u wilt overnemen geblokkeerd is. U kunt nu bijvoorbeeld de software bijwerken, deployment uitvoeren of een omgeving herstarten, zonder dat mensen gegevens kwijt raken. De knop Blokkeren is nu gewijzigd in Deblokkeren, zodat u, wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, de omgeving weer kunt vrijgeven voor alle gebruikers. In beeld zal het Synergy bericht CSNOBMNUBLOCKED te zien zijn. Dit bericht wordt standaard meegeleverd bij de installatie van deze add-on (zie 3.8). Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 20 van 23

21 3.10 Virtual directory synchronisatie Wanneer u meerdere servers in gebruik heeft voor Exact Synergy Enterprise, kunt u gebruik maken van de optie Virtual directory synchronisatie om deze omgevingen gelijk te houden. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de add-on Trigger and Validation Manager SE, dan hoeft u niet handmatig de XML-file te kopiëren, die gegenereerd wordt na een deployment. Met deze synchronisatie worden de bestanden gekopieerd en de Application Pool herstart. Voor het instellen van de bron- en bestemmingsomgevingen voor synchronisatie gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Virtual directory synchronisatie. Het volgende scherm wordt getoond. Voer de brongegevens in: Naam Server Omschrijving Netwerkmap Domein Inlognaam Wachtwoord Naam van de Virtual Directory, zoals deze is vastgelegd in de Application Pool in de Internet Information Services. Voor het automatisch herstarten van de Application Pool is het van belang dat u naam correct overneemt. Netwerknaam van de server. Optioneel. Geef een omschrijving in van de server. Volledige pad van de Synergy installatiedirectory, zoals deze ook vanaf andere servers binnen het netwerk te bereiken is, bijvoorbeeld \\Exactserver\d$\ESE\Synergy. Domein waarbinnen de server draait. Inlognaam van de gebruiker die u wilt gebruiken om de synchronisatie uit te voeren. Deze gebruiker dient minimaal leesrechten te hebben op de bronomgeving. Wachtwoord van deze gebruiker. In de sectie Bestemmingen kunt u meerdere bestemmingen ingeven. U geeft per bestemming de gegevens in, zoals u ook voor de bron heeft gedaan. Bij de bestemming heeft ook de optie Volledig synchroniseren. Met deze optie uitgevinkt worden de bestanden gesynchroniseerd die aangemaakt of aangepast zijn door en voor add-ons. Vinkt u deze optie aan, dan worden de volledige installatiemappen gesynchroniseerd. LET OP: een volledige synchronisatie kan, afhankelijk van de grootte van de omgevingen en de verbinding tussen bron en bestemming, lang duren! Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 21 van 23

22 U selecteert nu de omgevingen die u wilt synchroniseren, en klikt op de knop Synchroniseren. Het volgende scherm wordt getoond: 3.11 Release notes opvragen Via Add-on Overzichten Release notes kunt u de release notes van de verschillende add-ons opvragen. Zo kunt u altijd bijhouden wat de laatste wijzigingen zijn geweest (en op welke pagina s deze wijzigingen hebben plaatsgevonden) bij de meest recente update van de add-on. Het menu wordt bij iedere installatie van een nieuwe add-on bijgewerkt; de release notes voor de betreffende add-on worden toegevoegd aan het menu. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 22 van 23

23 4 Technische eigenschappen 4.1 Databasetabellen Na installatie van het Add-on Maatwerkmenu SE worden in de database automatisch een aantal tabellen toegevoegd. Tabel CSNobMnuAddonAccess CSNobMnuAddonAccessRoles CSNobMnuHumres CSNobMnuLanguages CSNobMnuSettings CSNobMnuSettingsSections CSNobMnuSynchronizationFiles CSNobMnuSynergyMessages CSNobMnuVirtualDirectories Omschrijving Alle gekoppelde medewerkers in Add-on toegang. Alle gekoppelde medewerkers in Add-on rollen. Tussentabel om de blokkeringsstatus per gebruiker in te bewaren. Alle talen die voor de termen zijn toegevoegd. Alle beschikbare opties op de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Alle beschikbare secties binnen de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Bestanden die gesynchroniseerd moeten worden bij normale synchronisatie. Instellingen van Synergy berichten. Virtual directories voor synchronisatie. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 23 van 23

Installation & Configuration Contact Manager SE

Installation & Configuration Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Contact Manager SE Block:

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu Installation & Configuration Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide Marketing Add-on SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MS Outlook Add-on SE. User Guide

MS Outlook Add-on SE. User Guide MS Outlook Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide Solution Builder Portal SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. User Guide

MS Word Merge Add-on SE. User Guide MS Word Merge Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installation & Configuration Solution Builder SE

Installation & Configuration Solution Builder SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Solution Builder SE Add-on:

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

International Business Check. User Guide

International Business Check. User Guide International Business Check User Guide Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden

Nadere informatie

Document Preview SE. User Guide

Document Preview SE. User Guide Document Preview SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Solution Builder Lines. User Guide

Solution Builder Lines. User Guide Solution Builder Lines User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on. User Guide

MS Word Merge Add-on. User Guide MS Word Merge Add-on User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Business Assistent

Gebruikershandleiding Business Assistent Gebruikershandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezercorrecties + toevoeging

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Portal. Installation & Configuration Guide

Portal. Installation & Configuration Guide Portal Installation & Configuration Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie