Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide"

Transcriptie

1 Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide

2 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Add-on Maatwerkmenu SE Artikel software BSE000 Behorende bij release vanaf Datum Auteur Ute van Riel - van Fessem / Bregje Elemans Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 2 van 23

3 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server Systeemeisen client Benodigde rechten Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Bijwerken database Configuratie Add-on Maatwerkmenu SE Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch Benodigde functierechten Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan topmenu Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Add-on licenties Uploaden add-on licentie Versie informatie, Licentie Synergy Add-on licenties Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Add-on toegang Add-on rollen Synergy berichten Blokkeer/deblokkeer Synergy Virtual directory synchronisatie Release notes opvragen Technische eigenschappen Databasetabellen Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 3 van 23

4 Inleiding De add-on Add-on Maatwerkmenu SE maakt het mogelijk om meerdere add-ons en/of maatwerkmodules onder hetzelfde menu te laten functioneren. De onderhoudsfuncties van zowel standaard add-ons als klantspecifiek maatwerk kunnen vanuit het Add-on Maatwerkmenu aangestuurd worden. Tevens kunt u vanuit het maatwerkmenu de release notes van de add-ons opvragen. Het maatwerkmenu wordt dynamisch opgebouwd, wat inhoudt dat bij installatie van een add-on de menuopties voor het onderhoud van de add-on automatisch worden toegevoegd aan het maatwerkmenu. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 4 van 23

5 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server Voor de server(s) zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 1.2 Systeemeisen client Voor de clients zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise clients van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 1.3 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Tot en met batch 243 is de module YA SDK Synergy Enterprise Client vereist in de Synergy Enterprise licentie. Vanaf batch 244 is de module YA Enabling add-on solutions role vereist in de Synergy Enterprise licentie. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 5 van 23

6 2 Installatie Add-on Maatwerkmenu SE 2.1 Installatie Add-on Maatwerkmenu SE Het Add-on Maatwerkmenu SE is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere maatwerkonderdelen worden aangeroepen. De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy Enterprise in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 6 van 23

7 Door te kiezen voor Yes wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. 2.2 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. * De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy database. ** Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 7 van 23

8 3 Configuratie Add-on Maatwerkmenu SE 3.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions vanaf batch 244 Vanaf batch 244 dienen alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van add-ons, gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Via het maatwerkmenu kunt u ook termen onderhouden voor de add-ons (meer hierover in paragraaf 4.3). Om de termen te kunnen onderhouden heeft u een standaard functierecht van Synergy nodig. Deze kunt u vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Bovenstaand functierecht moet gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator de termen mag onderhouden. Door functierecht 439 te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Bij de installatie van het Add-on Maatwerkmenu is automatisch een nieuw functierecht aangemaakt. Ook deze is te vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator het Add-on Maatwerkmenu mag onderhouden. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang voor geïnstalleerde add-ons. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker gebruikers koppelen aan add-ons. Met functierecht bepaalt u welke gebruikers virtual directories kunnen synchroniseren. Let op: de gebruiker moet wel de juiste lees- en schrijfrechten hebben op de installatiemappen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 8 van 23

9 Functierecht geeft aan of een gebruiker de mogelijkheid heeft om synergy te blokkeren en deblokkeren voor alle gebruikers. 3.2 Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan topmenu Om gebruik te kunnen maken van het Add-on Maatwerkmenu, dient u het maatwerkmenu toe te voegen aan het topmenu. Hiervoor klikt u rechtsboven in de hoek op Voorkeuren. U komt nu in het voorkeurenscherm. Kies tabblad Menu (1), selecteer bij Modules Add-on (2), en verplaats deze naar rechts middels de pijltjes (3). U kunt de positie van het Add-on Maatwerkmenu eventueel nog verplaatsen door te klikken op de knoppen Omhoog en Omlaag (4). Klik ten slotte op de knop Bewaren (5) om de wijzigingen op te slaan. U kunt de gekozen voorkeuren kopiëren naar andere medewerkers. Hiervoor gaat u naar het zoekscherm voor medewerkers, u plaatst een vinkje voor de medewerkers aan wie u dezelfde voorkeuren wilt toekennen, en kiest boven in het scherm voor de knop Voorkeuren kopiëren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 9 van 23

10 In het pop up-scherm kiest u de gebruiker van wie u de instellingen wilt kopiëren en u geeft aan welke voorkeuren u wilt overnemen. Klik vervolgens op de knop Kopie. De instellingen die u geselecteerd heeft worden gekopieerd. LET OP: de betreffende persoon moet hiervoor wel de juiste rollen hebben om bepaalde instellingen te kunnen zien. Zie hiervoor paragraaf 3.7. Wanneer u gebruik maakt van de andere add-ons, zoals Solution Builder of ITSM, kunt u eigen onderdelen toevoegen aan het topmenu of het linkermenu. De hierboven beschreven methode kunt u gebruiken om in één keer de menu-items bij meerdere gebruikers in te stellen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 10 van 23

11 3.3 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het topmenu op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het maatwerkmenu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in het maatwerk. Na het bijwerken, zal Add-on Inrichting er als volgt uitzien: U heeft hier de mogelijkheid om licenties voor alle add-ons in te lezen, termen te onderhouden, gebruikers te koppelen aan geïnstalleerde add-ons, berichten te onderhouden, Synergy te (de)blokkeren en de installatiemappen op meerdere locaties te synchroniseren. Bij de installatie van een nieuwe add-on worden de menu-opties voor het onderhoud van de add-on automatisch toegevoegd aan het Add-on Maatwerkmenu SE en zullen ook op deze plek te benaderen zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 11 van 23

12 3.4 Add-on licenties Via Add-on licenties kunt u de licentie van Synergy inzien en de licenties van alle bouwstenen inzien en uploaden. Hiervoor gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu : Add-on licenties Uploaden add-on licentie Via de Browse -knop kunt u bladeren naar een locatie op uw computer of netwerk waar u de licentiesleutel heeft opgeslagen. Middels de knop Valideren kunt u de geldigheid van de ingevoerde sleutel controleren. Met de knop Uploaden wordt de licentiesleutel gevalideerd en direct ingelezen Versie informatie, Licentie Synergy De secties Versie informatie en Licentie Synergy tonen informatie over uw Synergy omgeving. De naam en het nummer van de licentiehouder worden bij het inlezen van add-on licenties gebruikt om de geldigheid te controleren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 12 van 23

13 3.4.5 Add-on licenties In het overzicht in de sectie Add-on licenties staat een overzicht van de geïnstalleerde add-ons. U ziet het repository ID van de add-on, de omschrijving, het versienummer van de geïnstalleerde versie, het aantal gebruikers waarvoor u een licentie heeft, de vervaldatum van de licentiesleutel en of de add-on actief is of niet actief is. Middels het kruisje in de laatste kolom kunt u de ingelezen licentiesleutel verwijderen. 3.5 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu : Termen. Het volgende scherm wordt geopend: Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt en geef een waarde in bij Termen en/of ID. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 13 van 23

14 3.5.6 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Add-on Inrichting Add-on Menu: Termen en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. 3.6 Add-on toegang Voor bepaalde add-ons, zoals Solution Builder en MS Word Merge Add-on SE worden licenties uitgegeven om gebruik te kunnen maken van de add-on. Voorheen werd dit geregeld door de gebruikers te koppelen aan licentiefunctierechten. In versie 3 van het Add-on Maatwerkmenu komen deze licentiefunctierechten te vervallen en wordt de toegang geregeld door gebruikers te koppelen in een onderhoudsscherm van het Add-on Maatwerkmenu. Ga naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on toegang en een overzicht verschijnt van de add-ons waarvoor gebruikers toegang moeten kunnen krijgen. U ziet hoeveel gebruikers er in de licentie zitten en hoeveel gebruikers er gekoppeld zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 14 van 23

15 Klik op de betreffende add-on. Klik op de knop Nieuw en een pop-up verschijnt, waarin de medewerkers geselecteerd kunnen worden. Is een medewerker geselecteerd, dan wordt deze direct toegevoegd aan de lijst gebruikers. Ook de koppeling is direct actief, mits de medewerker actief is binnen Synergy. Door op het vinkje in de kolom Koppeling actief te klikken, wijzigt deze in een kruisje en wordt de koppeling gedeactiveerd. Een gebruiker kan ook uit de lijst worden verwijderd door hem aan te vinken en op de knop Verwijderen te klikken. Een andere manier om medewerkers toegang te verlenen is door op de knop Toewijzen te klikken. Vink de medewerkers aan die u toegang wilt geven (1) en klik op de knop Toewijzen (2) om de instelling te activeren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 15 van 23

16 Een laatste mogelijkheid is om toegang te verlenen via de medewerkerskaart. Via de sectie Add-on toegang op de medewerkerskaart kunt u add-ons toevoegen, gekoppelde add-ons deactiveren of helemaal verwijderen. Alle gebruikers in Synergy dienen nog wel gekoppeld te worden aan de rol Enabling add-on solutions naast rollen als ESS, CRM, Professional en dergelijke (zie paragraaf 4.1.1). 3.7 Add-on rollen Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende add-ons, zoals AdresAssistent SE, Contact Manager SE en Solution Builder, te kunnen koppelen, is er de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. U gaat hiervoor naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on rollen of naar Systeem Inrichting Beveiliging: Rollen. In het overzicht ziet u alle gedefinieerde rollen in de Synergy-omgeving. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om eigen rollen te definiëren. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 16 van 23

17 In de kolom Systeemrol leden kunt u de rollen koppelen, zoals u dat ook op diverse andere plaatsen in de programmatuur kunt doen. In de kolom Add-on rol leden kunt u specifiek voor CRM-, ESS-, Customer Portal en Reseller Portal-gebruikers de add-on rollen koppelen. Wanneer u op een getal in de kolom Add-on rol leden klikt, krijgt u in eerste instantie een overzicht van alle gebruikers in de betreffende rol: Met de knop Nieuw voegt u een nieuwe gebruiker toe. Door middel van de knop Toewijzen kunt u via een browser meerdere gebruikers tegelijkertijd toewijzen aan de add-on rol. Ook kunt u via de medewerkerkaart add-on rollen toevoegen en wijzigen. Op een medewerkerkaart is hiervoor een aparte sectie Add-on rollen toegevoegd. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 17 van 23

18 Middels de knop Toevoegen koppelt u de medewerker aan een add-on rol. NB: Het is functioneel mogelijk om bestaande systeemrollen te koppelen aan gebruikers met een CRM-rol. Echter, deze functierechten worden niet gebruikt in de add-ons. Het toevoegen van deze rollen als add-on rol heeft ook geen impact op de standaard functionaliteit van Synergy. 3.8 Synergy berichten Door middel van Synergy berichten kunt u mededelingen tonen aan uw gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een melding laten zien dat het systeem op een bepaald tijdstip herstart zal gaan worden. Voor het onderhouden van de Synergy berichten gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Synergy berichten. Standaard wordt het bericht CSNOBMNUBLOCKED meegeleverd met de installatie van deze addon. Dit bericht wordt getoond wanneer u het systeem blokkeert via de optie Blokkeer/deblokkeer Synergy (zie paragraaf 3.9). U kunt dit bericht niet verwijderen, maar u kunt wel de tekst of de opmaak aanpassen. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 18 van 23

19 U kunt zelf ook nieuwe berichten toevoegen. Daarvoor klikt u op de knop Nieuw. Het volgende scherm wordt geopend: Code Is HTML U kunt zelf een code op voor het bericht Indien dit vakje is aangevinkt, kunt u zelf HTML-code ingeven om de opmaak van het bericht te bepalen. U kunt Hoogte, Startdatum/tijd Einddatum/tijd, Synergy blokkeermode en Actief instellen. De andere lay-out opties dient u zelf te definiëren in de HTML-code. Tekst Hoogte Achtergrondkleur Tekstkleur Tekstgrootte Scroll tekst Pictogram Pictogram vergroten/verkleinen Startdatum/tijd Einddatum/tijd U kunt de tekst invoeren die u aan de gebruikers wilt tonen. U kunt ook gebruik maken van termen. Voor het gebruik van termen verwijzen wij u naar paragraaf 3.5. Hoogte van de balk die boven in beeld komt voor het Synergy bericht. Achtergrondkleur van de informatiebalk. Tekstkleur van de tekst in de informatiebalk. Lettergrootte van de tekst in de informatiebalk. Uitgevinkt zal de tekst normaal in de informatiebalk getoond worden, vinkt u het vakje aan, dan zal de tekst als een lichtkrant voorbij komen lopen. U kunt een pictogram opgeven om vooraan in de informatiebalk te tonen. Zo kunt u bijvoorbeeld een plaatje van een uitroepteken tonen voor de tekst. Uitgevinkt zal het pictogram in de oorspronkelijke grootte getoond worden. Vinkt u deze optie aan, dan wordt het formaat van het pictogram aangepast aan de hoogte van de informatiebalk. Optioneel. Als u een starttijd opgeeft, zal het bericht pas na dit tijdstip te zien zijn. Optioneel. Na de eindtijd zal het bericht niet meer te zien zijn. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 19 van 23

20 Synergy blokkeermode Actief Keuze uit Geen, Bij startdatum/tijd, Bij einddatum/tijd. Synergy zal bij de laatste keuzes geblokkeerd worden voor alle gebruikers, behalve bij de ingestelde rollen bij Blokkeer/deblokkeer Synergy, zie paragraaf 3.9. Activeren of deactiveren van het Synergy bericht. 3.9 Blokkeer/deblokkeer Synergy Via Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Blokkeer/Deblokkeer Synergy heeft u de mogelijkheid om heel Exact Synergy Enterprise te blokkeren voor alle gebruikers. U kunt eventueel een rol aangeven die u wilt uitsluiten bij het blokkeren. De administrator zal nooit geblokkeerd worden. Door te klikken op de knop Blokkeren wordt Synergy geblokkeerd en wordt een pop-up getoond: Synergy is nu niet meer toegankelijk voor de gebruikers, met uitzondering van de gebruikers met de uitgesloten rol. Ook delegatie is niet mogelijk als de gebruiker die u wilt overnemen geblokkeerd is. U kunt nu bijvoorbeeld de software bijwerken, deployment uitvoeren of een omgeving herstarten, zonder dat mensen gegevens kwijt raken. De knop Blokkeren is nu gewijzigd in Deblokkeren, zodat u, wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, de omgeving weer kunt vrijgeven voor alle gebruikers. In beeld zal het Synergy bericht CSNOBMNUBLOCKED te zien zijn. Dit bericht wordt standaard meegeleverd bij de installatie van deze add-on (zie 3.8). Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 20 van 23

21 3.10 Virtual directory synchronisatie Wanneer u meerdere servers in gebruik heeft voor Exact Synergy Enterprise, kunt u gebruik maken van de optie Virtual directory synchronisatie om deze omgevingen gelijk te houden. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de add-on Trigger and Validation Manager SE, dan hoeft u niet handmatig de XML-file te kopiëren, die gegenereerd wordt na een deployment. Met deze synchronisatie worden de bestanden gekopieerd en de Application Pool herstart. Voor het instellen van de bron- en bestemmingsomgevingen voor synchronisatie gaat u naar Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Virtual directory synchronisatie. Het volgende scherm wordt getoond. Voer de brongegevens in: Naam Server Omschrijving Netwerkmap Domein Inlognaam Wachtwoord Naam van de Virtual Directory, zoals deze is vastgelegd in de Application Pool in de Internet Information Services. Voor het automatisch herstarten van de Application Pool is het van belang dat u naam correct overneemt. Netwerknaam van de server. Optioneel. Geef een omschrijving in van de server. Volledige pad van de Synergy installatiedirectory, zoals deze ook vanaf andere servers binnen het netwerk te bereiken is, bijvoorbeeld \\Exactserver\d$\ESE\Synergy. Domein waarbinnen de server draait. Inlognaam van de gebruiker die u wilt gebruiken om de synchronisatie uit te voeren. Deze gebruiker dient minimaal leesrechten te hebben op de bronomgeving. Wachtwoord van deze gebruiker. In de sectie Bestemmingen kunt u meerdere bestemmingen ingeven. U geeft per bestemming de gegevens in, zoals u ook voor de bron heeft gedaan. Bij de bestemming heeft ook de optie Volledig synchroniseren. Met deze optie uitgevinkt worden de bestanden gesynchroniseerd die aangemaakt of aangepast zijn door en voor add-ons. Vinkt u deze optie aan, dan worden de volledige installatiemappen gesynchroniseerd. LET OP: een volledige synchronisatie kan, afhankelijk van de grootte van de omgevingen en de verbinding tussen bron en bestemming, lang duren! Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 21 van 23

22 U selecteert nu de omgevingen die u wilt synchroniseren, en klikt op de knop Synchroniseren. Het volgende scherm wordt getoond: 3.11 Release notes opvragen Via Add-on Overzichten Release notes kunt u de release notes van de verschillende add-ons opvragen. Zo kunt u altijd bijhouden wat de laatste wijzigingen zijn geweest (en op welke pagina s deze wijzigingen hebben plaatsgevonden) bij de meest recente update van de add-on. Het menu wordt bij iedere installatie van een nieuwe add-on bijgewerkt; de release notes voor de betreffende add-on worden toegevoegd aan het menu. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 22 van 23

23 4 Technische eigenschappen 4.1 Databasetabellen Na installatie van het Add-on Maatwerkmenu SE worden in de database automatisch een aantal tabellen toegevoegd. Tabel CSNobMnuAddonAccess CSNobMnuAddonAccessRoles CSNobMnuHumres CSNobMnuLanguages CSNobMnuSettings CSNobMnuSettingsSections CSNobMnuSynchronizationFiles CSNobMnuSynergyMessages CSNobMnuVirtualDirectories Omschrijving Alle gekoppelde medewerkers in Add-on toegang. Alle gekoppelde medewerkers in Add-on rollen. Tussentabel om de blokkeringsstatus per gebruiker in te bewaren. Alle talen die voor de termen zijn toegevoegd. Alle beschikbare opties op de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Alle beschikbare secties binnen de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Bestanden die gesynchroniseerd moeten worden bij normale synchronisatie. Instellingen van Synergy berichten. Virtual directories voor synchronisatie. Eddon Software BV Solution Builder SE 13 juli 2015 pagina 23 van 23

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration MS Reporting Services

Nadere informatie

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide ITSM Add-on Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 5 2.1 Toegang tot de Zelfservice Cloud 5 2.2 Beginscherm Zelfservice

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal 2. Index 11. Magister WEB Portal. 1.1 Algemeen. 1.2 DNN handelingen. 1.3 Autorisatie en rollen

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal 2. Index 11. Magister WEB Portal. 1.1 Algemeen. 1.2 DNN handelingen. 1.3 Autorisatie en rollen Magister WEB Portal I Magister WEB Portal Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Magister WEB Portal 2 1.1 Algemeen 2 1.2 DNN handelingen 5 1.3 Autorisatie en rollen 9 1.4 SchoolMaster modules 10 Index 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie