Bijlage Handleiding Archie CRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Handleiding Archie CRM"

Transcriptie

1 Bijlage Handleiding Archie CRM 1

2 Copyright 2003 by Archie Europe bv Archie Europe bv Gorslaan RG Purmerend Alle rechten voorbehouden Handleiding De handleiding heeft betrekking op Archie CRM van september Integratie en samenwerking met programmatuur van andere leveranciers is gebaseerd op versies van voor september Handelsnamen Delphi, Clipper, dbase, FoxPro, WordPerfect, Netscape, Oracle, Linux, MS-Word, MS-Excel, MS-DOS, MS- Windows, MS-Windows 95/98/NT/2000, Symantec, WPTools, Exact, Multivers, King, Lotus, Multirecord, ASW- Financials, PC-DOS, OS/2, Novell NetWare, LanSmart, Lan-Manager, IBM, Hewlett Packard, e.a. zijn geregistreerde handelsnamen of handelsmerken van andere producenten. Archie is een geregistreerd handelsmerk van Archie Europe bv. Disclaimers NB. Hoewel bij het samenstellen van het programma Archie CRM en deze handleiding de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan noch de auteur noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in het programma en/of in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Archie Europe, als producent van het programma en de handleiding, behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen in de programmatuur en/of handleiding door te voeren. Niets uit deze handleiding mag zonder schriftelijke toestemming van Archie Europe openbaar worden gemaakt. NB. De werking van een aantal van de in deze handleiding beschreven functies binnen Archie is afhankelijk van de gebruikte hardware, het gebruikte operating systeem, de (netwerk)software en van de instellingen van deze componenten. Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en instellingen kan het soms voorkomen dat bepaalde functionaliteit niet, of niet juist functioneert. De ontwikkelaars van Archie hebben vanwege het mogelijke gemak van deze functionaliteiten voor de gebruiker toch besloten om in deze en volgende versies de functies, zoals ze zijn, ter beschikking te stellen. De gebruiker is vrij om de door hem/haar gewenste functionaliteit uit te proberen. De functionaliteit valt buiten garantie en support en kan van implementatie in Nieuwe versies worden uitgesloten. Onder deze functionaliteit vallen: spellingscontrole, integratie met toepassingsprogramma s van derden, import- en/of export van niet-archie bestanden, beeld- en geluidverwerking. 2

3 Inleiding Inleiding Archie CRM is een dynamisch product. De gebruikerswensen ten aanzien van het relatiebeheer en verkoopondersteuning hebben er toe geleid, dat de functies van Archie CRM in de afgelopen jaren op verschillende punten zijn gewijzigd, mogelijkheden zijn uitgebreid en nieuwe functies toegevoegd. Sinds de eerste uitgave in 1999 zijn er verschillende patches verschenen van Archie CRM en inmiddels is Archie 4.46 uitgegeven. De wijzigingen, uitbreidingen en nieuwe functies zijn telkens opgenomen in de Patchinformatie bij het uitgeven van iedere nieuwe Patch van Archie. Al deze informatie is nu gebundeld en gerubriceerd in de Bijlage Handleiding. Bij de aanschaf van Archie CRM ontvangt u een Handleiding Archie CRM. De Bijlage Handleiding is een aanvulling op deze Handleiding en maakt het naslagwerk van Archie CRM weer compleet. In het laatste deel van deze Bijlage Handleiding vindt u een Index. Hier kunt u het betreffende onderwerp terugvinden en op de corresponderende pagina vindt u de informatie over het onderwerp. 3

4 Hoofdstuk 1 / Relaties Relaties Relatiescherm In het Relatiescherm van Archie Basis zijn de volgende opties toegevoegd of gewijzigd: In een leeg Relatiescherm vindt u achter de tekst In Archie: een knop waarmee behalve de initialen ook de namen van de gebruikers worden getoond. Door op de achter het veld te klikken krijgt u een overzicht met de namen. Vanuit dit scherm, kan ook direct een interne Mail verzonden worden naar alle actieve gebruikers, door op de knop Mail te klikken. De mailfunctie van Archie wordt automatisch geopend. Achter de Code (hyperlink) van de laatst opgeroepen Relatie in de Icon Toolbar, staat een knop waarmee u een overzicht kan krijgen met daarin de laatste 40 geraadpleegde Relaties van de actieve sessie, mits deze meer dan 2.5 seconden in beeld zijn geweest. Vanuit dit overzicht kan direct een Relatie in beeld gebracht worden door op de betreffende relatie (Code) te klikken. Deze functionaliteit is ook beschikbaar bij Projecten. Het overzicht wordt geschoond bij het afsluiten van Archie. Overzicht opgeroepen relaties In het postcodeveld van het huis- of postadres kan de (landcode +) postcode worden ingetypt om een relatie te vinden. Het is ook mogelijk om direct op postcode+huisnummer te zoeken: Door bijvoorbeeld 1135TS4 in te typen, gaat Archie op zoek naar de standaard ingestelde landcode (bijvoorbeeld NL of NLD) en zoekt de betreffende postcode. Aangezien de postcode in Nederland uit 4 cijfers en 2 letters bestaat, weet Archie dat in dit voorbeeld gezocht moet worden naar huisnummer 4. Als dit nummer gevonden is, wordt de relatie direct in beeld gebracht. Achter de Functieomschrijving van de Contactpersoon wordt in plaats van de Afdelingscode de omschrijving van de Afdeling getoond. 4

5 Hoofdstuk 1 / Relaties Onder het veld Rel. met op de relatiekaart is een hyperlink toegevoegd, die de betreffende relatie direct opent. Achter dit veld is een icoon toegevoegd. Door hier op te klikken wordt een overzicht van de organisatiestructuur (Info Relaties met)getoond. De Excel-knop is toegevoegd op verschillende schermen o.a. bij de functie Info Activiteitenlog, Info Contact Instellingen en Gerelateerde contacten. Tevens kunnen bij de laatste twee genoemde opties de Instellingen geselecteerd worden. Vanuit Archie kan meer keren data naar Excel gebracht worden zonder de spreadsheet te sluiten. Ook als MS Excel niet is geïnstalleerd, is de Excel-knop beschikbaar om data uit Archie naar Excel te brengen (dit geldt voor alle plaatsen waar de Excel-knop gebruikt kan worden). Als op deze knop geklikt wordt zal er in de persoonlijke Import/exportdirectory een XLS bestand gemaakt worden met daarin de data. Dit bestand krijgt dezelfde naam als de Initialen van de gebruiker (bijvoorbeeld DG.XLS). Op alle plaatsen waar een Verwijder-button aanwezig is, kan ook de Del-toets gebruikt worden om iets te verwijderen. Sneltoetsen Als een Relatie in beeld staat kan met: - de 0 direct het Communicatievenster worden opgeroepen. - de 9 Historie worden toegevoegd bij de actieve Contactpersoon (activiteit wordt toegevoegd in Activiteitenlog). - de 6 het venster met de laatst opgeroepen Relaties worden opgeroepen. - de toetsencombinatie Shift+letter in het contactpersoonoverzicht, de cursor worden gepositioneerd op de eerste letter van de achternaam van een Contactpersoon. Kleur Alle kleurcodes kunnen ook aan een contactpersoon worden gekoppeld. Contactpersonen die het kenmerk (Kleur/categorie) Niet meer werkzaam (grijs) hebben, worden in het Contactpersonenoverzicht bij de Relatie geheel in het grijs weergegeven. Deze contactpersonen worden niet meer getoond in de overzichten waar een Contact aan een Activiteit of een Mail kan worden gekoppeld. Als aan een Contactpersoon de Kleur/Categorie E gekoppeld wordt (grijs), zal Archie vragen of ook de K-Groepen moeten worden verwijderd. De kleur grijs (niet meer actief) kan ook aan een Relatie gekoppeld worden. Van de Relatie wordt dan geen etiket meer gemaakt. Een Kleur kan in de Relatiekaart via de menuoptie Contact of Instelling opgegeven worden, maar ook via de actie Opvolgen. In de Relatieoverzichten en in het overzicht Relaties met wordt de Kleur/categorie van de Instelling getoond. Toevoegen/wijzigen Relatie Bij het toevoegen of wijzigen van een Relatie, komt u in een scherm met velden waar gegevens bewerkt kunnen worden. Een aantal mogelijkheden is hier toegevoegd of gewijzigd. - Als een Relatie wordt toegevoegd met een postcode die al in Archie aanwezig is, worden direct de plaats en de kengetallen van de telefoon en fax overgenomen. Als u de cursor in het telefoon- en faxveld plaatst, staat deze achteraan gepositioneerd zodat direct het abonneenummer ingevoerd kan worden. - Web-adressen met erin, worden ook als webadressen behandeld in plaats van als adressen. bijv: 5

6 Hoofdstuk 1 / Relaties - Bij het toevoegen van een Relatie en/of Contactpersoon kunnen direct 5 B- en K-Groepen worden toegevoegd. Nieuwe relatie, direct toevoegen K-Groepen en/of B-Groepen - Tijdens het invoeren van de Initialen van een Contactpersoon wordt de eerste letter altijd automatisch een hoofdletter. Na een punt worden alle volgende letters ook automatisch hoofdletters, totdat er op de spatiebalk of de Backspace-toets wordt gedrukt. Voorbeeld: H.P.J. v.d., kan ingetikt worden zonder gebruik van de Shifttoets. - Wanneer u in het veld Voorletters een voornaam invult, dan zal Archie deze inhoud ook overnemen in het veld Voornaam. - Alleen bij relaties met landcode NL of NLD vraagt Archie of een tussenvoegsel dat is ingevoerd in het veld voor de achternaam, verplaatst mag worden naar het initialenveld. Archie verplaatst een tussenvoegsel niet automatisch. - Archie geeft een waarschuwing als men een afdelings- of functiecode aan een contactpersoon koppelt die niet in de tabel aanwezig is. - Bij een nieuwe Contactpersoon kunnen direct telefoon/ faxnummers, adressen worden toegevoegd. Na het opslaan verschijnt er direct een overzicht van de Soort. - De kalender die opgeroepen kan worden bij invoer van datumvelden, is uitgebreid met knoppen voor begin en einde dit jaar, volgend en vorig jaar. - Bij Bewerken, Samenvoegen kan ook gekozen worden voor Contacten van de huidige Relatie. - Wanneer tijdens invoer van gegevens de volgende tabellen worden opgeroepen: - titulatuur - functies - afdelingen - landen - provincies - activiteiten - vrije velden R23, R24 en R25 en het invoerveld is nog leeg, dan zal Archie de volgorde (code of omschrijving), en de string-checkbox settings hanteren van de laatste keer dat de tabel is gebruikt door de gebruiker. 6

7 Hoofdstuk 1 / Relaties Historie/Notities De functies Historie en Notities zijn uitgebreid met de volgende mogelijkheden: - Naast de LW: en de datum wordt ook de Tijd van de laatste wijziging bijgehouden. - Als een Contactpersoon aan meerdere Relaties is gekoppeld, dan kunt u in de Historie van die Contactpersoon zien via welke Relatie deze Historie is toegevoegd. Dit gebeurt alleen als de Historie is toegevoegd bij een andere Relatie dan die in beeld staat. Contact, Historie via andere Relatie - Bij Historie en Notities van de Contactpersoon is de knop Lay-out toegevoegd. - Als er Historie wordt toegevoegd bij de Instelling, zal tijdens het invoeren van tekst de knop Lay-out actief blijven, zodat alsnog een lay-out gekozen kan worden. Deze wordt dan bovenin ingevoegd. - Als Relatiehistorie wordt geprint worden ook de antwoorden op Mail afgedrukt. - Een blok Historie of Notities kan met de toetscombinatie Ctrl-C op het klembord van Windows geplaatst worden, zonder dat eerst is gekozen voor Wijzigen. - Indien de juiste character-sets aanwezig zijn op de PC, is het mogelijk om in de Historie en Notities het - Euroteken te gebruiken (ALT-0128 of kiezen via F2). - Bij Beheer, Standaards, Workflow kunt u aangegeven, dat er tijdens het toevoegen van Relatiehistorie via de knop Nieuw op het tabblad Historie een regel in het Activiteitenlog moet worden toegevoegd. Het toevoegen en de opslag van de historie is gelijk aan de manier wanneer u historie toevoegt via het icoon handje met de pen bij Instelling. Correspondentie Het opbouwen van de opgeslagen Correspondentie van de relatie gebeurt op aflopende volgorde van datum. Het voordeel hiervan is dat wanneer u de opbouw afbreekt met de [ESC] toets, u de meest recente gegevens in beeld heeft. In het overzicht van de opgeslagen correspondentie, komt in de kolom Betreft de tekst Niet Beschikbaar te staan als de opgeslagen correspondentie is ontstaan uit een brievenbestand waar de gebruiker geen autorisatie voor heeft. De tekst Niet Beschikbaar staat ook op de plaats waar normaal de brieftekst zichtbaar is. In het overzicht van de opgeslagen correspondentie is de actie Zoeken toegevoegd aan het menu aan de linkerkant van het scherm. U kunt daarbij opgeven of er omhoog of omlaag gezocht moet worden. Als het ingegeven woord gevonden wordt, wordt de betreffende brief geopend. 7

8 Hoofdstuk 1 / Relaties Bij een Relatie kan handmatig Uitgaande Correspondentie worden toegevoegd. In het Correspondentiescherm is hiervoor, naast het Contactpersonenveld, de keuze In/Uit toegevoegd. Bij het toevoegen van binnenkomende Correspondentie: - kunnen de marges van de pagina ingesteld worden. - is de spellingscontrole beschikbaar (mits MS-Word is geïnstalleerd) Universele velden Achter de Universele datumvelden wordt de datum voluit weergegeven. Bijv: 01/11/03 [1 november 2003] Numerieke Universele velden worden voorzien van scheidingstekens voor de duizendtallen. Campagne/respons Tijdens het toevoegen van Campagnes en Respons via de knop Campagnes bij een Instelling of Contact, kunnen de datum en initialen worden gewijzigd. 8

9 Hoofdstuk 1 / Relaties Contactpersoon Bij Info, Contact Instellingen is de knop Nieuw toegevoegd. Hiermee kan een Contact aan een andere Instelling gekoppeld worden. Na het koppelen van een Instelling is er direct de mogelijkheid om Functie, Afdeling en 5 K- Groepen in te voeren. In het overzicht Contactpersonen, Connecties kan via een hyperlink onder de Instellingsnaam naar de gekoppelde Contactpersoon gegaan worden. Als deze Contactpersoon aan verschillende Instellingen is gekoppeld, worden eerst die Instellingen getoond, als u op de hyperlink onder de Instellingsnaam klikt. Contact, Connecties, verschillende instellingen Afdrukken Bij het afdrukken van een Instelling, Contact of Project kunt u, onder in het scherm Afdrukken, aangeven volgens welke Lijstlay-out de gegevens moeten worden afgedrukt. Bij het afdrukken van een Instelling, Contact en Sales, kan bij de historie een periode worden aangegeven. Van de meeste printopdrachten kan een PDF-bestand gemaakt worden. Dit kan aangegeven worden op de schermen waar gekozen wordt voor een bepaalde printer. Er wordt dan geen afdruk gemaakt op papier, maar er wordt een PDF-bestand gemaakt dat vervolgens als attachment bij een verzonden kan worden. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Archi kan dit direct verstuurd worden. Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen E- mail pakket, moet het PDF-bestand door de gebruiker zelf gekoppeld worden aan het bericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een offerte of brief geheel opgemaakt via te versturen. Maar ook een print van bepaalde relatie- of andere databasegegevens. In het afdrukscherm bij opgeslagen Correspondentie is de knop Export PDF beschikbaar. NB. Het gebruik van deze optie moet in Systeembeheer per gebruiker aangezet worden. Er is geen ondersteuning mogelijk op mogelijke afwijkingen in de PDF opmaak m.b.t. opmaak of tekenconversie. 9

10 Hoofdstuk 2 / Activiteiten Activiteiten Activiteitenscherm Tijdens het toevoegen, muteren of raadplegen van een activiteit, werkt u op het Activiteitenscherm. In dit scherm zijn de volgende functies toegevoegd en/of gewijzigd: - Voor het Contactpersonen-overzicht is een telefoon-icoon geplaatst. Door hier met de muis op te klikken wordt het Communicatiescherm geopend. U ziet een overzicht met telefoonnummers van de actieve contactpersoon in beeld. Desgewenst kan men de auto-dialer starten door op één van de telefoonnummers te klikken (mits geïnstalleerd). - De knop Info is toegevoegd. Door met de muis te klikken op deze knop ziet u door welke gebruiker de activiteit is toegevoegd, en wanneer. - Bij het toevoegen van een activiteit komt de cursor na het invoeren van de Activiteitensoort standaard in het datumveld. - Bij het toevoegen van een activiteit kan een terugkeerpatroon opgegeven worden. Door het vakje voor Terugkeerpatroon aan te vinken, wordt het scherm Terugkeerpatroon geopend. Hier kunt u aangeven volgens welk patroon een activiteit gepland moet worden, bijvoorbeeld elke 3e maandag van de maand. Activiteiten, Terugkeerpatroon - Tijdens het wijzigen van een activiteit kan deze aan een andere relatie gekoppeld worden. Wanneer u klikt op de achter het vakje Instelling, krijgt u een overzicht met alle relaties. U kunt hier een andere relatie kiezen. - Activiteiten kunnen verwijderd worden door personen op wiens naam de activiteit gepland staat en door andere personen met een algemene autorisatie hoger dan 2 (in te stellen via systeembeheer). - Wanneer een keuze gemaakt wordt om een afspraakbevestiging uit te printen met de Archie tekstverwerker, kunt u in de brief body de variabele <B12> (omschrijving van de activiteit) opnemen. - Wanneer na het Archiveren wordt gekozen om direct een Vervolgactiviteit in te plannen (Workflow), wordt de aan de gearchiveerde Activiteit gekoppelde Campagnecode automatisch overgenomen. 10

11 Hoofdstuk 2 / Activiteiten Overzichten U kunt verschillende overzichten krijgen van de geplande activiteiten. In deze schermen zijn een aantal opties gewijzigd en/of toegevoegd: Planner In de Planner verschijnen nu alle activiteiten waar een tijd aan vast zit. De activiteiten die gekoppeld zijn aan een interne of externe afspraak, werden in de planner al aangegeven door respectievelijk de kleur groen en blauw. Alle activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een interne of externe afspraaksoort, maar wel aan een tijd zijn gekoppeld worden met een grijze kleur aangegeven. Als er activiteiten worden gemaakt met de initialen **, dan zullen deze automatisch in de Planner van alle gebruikers zichtbaar zijn. Dit kan gebruikt worden voor activiteiten die voor alle medewerkers gelden, bijvoorbeeld een dag dat het bedrijf gesloten is i.v.m. vakantie. Als het beeldscherm groot genoeg is, ziet u in de Planner een overzicht tot uur. Activiteiten algemeen In het Algemene Activiteitenoverzicht is achter de zoekcode van de Relatie ook de Instellingsnaam zichtbaar (alleen bij een beeldschermresolutie groter dan 800 bij 600). Naast de keuze om Alle of alleen de Interne/Externe afspraken te tonen kunt u ook aangeven of u afspraken van een bepaalde Soort wilt zien. Activiteiten, Activiteiten Algemeen Er is een knop Vergrootglas toegevoegd. Door hier op te klikken kan de Activiteit direct geopend worden, zonder dat eerst de Relatie opgehaald hoeft te worden. 11

12 Hoofdstuk 2 / Activiteiten Er is een knop Selecteer toegevoegd. Hiermee kunt u alle Instellingen selecteren waar een activiteit aan is gekoppeld in het algemene Activiteitenoverzicht. Sorteeroverzicht Op het Sorteeroverzicht van de activiteiten zijn de 4 iconen (Wijzigen, Verwijderen, Toevoegen en Printen), die ook in het algemene activiteitenoverzicht staan, beschikbaar. Activiteitenfilter Op het scherm Activiteitenfilter is de knop Historie toegevoegd, als u hier op klikt, kunt u direct de gekoppelde Activiteiten-historie raadplegen. Workflow Via de optie Beheer, Standaards kunt u uw persoonlijke Archie instellingen aanpassen. De standaard instellingen zijn op diverse tabbladen gegroepeerd. In de Standaards op het tabblad Workflow kunt u aangeven of de volgende acties wel of niet moeten plaats vinden na het archiveren van een Activiteit. Deze workflow kan bestaan uit: - Afdrukken - Na archiveren van de Activiteit kunt u deze inclusief ingetikte historie en bijbehorende relatiegegevens afdrukken of en - Tijd registreren (Indien module Tijdregistratie aanwezig is) - Nieuwe Activiteit toevoegen U krijgt automatisch de vraag of u na het archiveren van een Activiteit een nieuwe Activiteit wilt toevoegen. U krijgt hierbij ook de optie om de Historie van de gearchiveerde Activiteit te koppelen aan de nieuwe Activiteit. - Na het toevoegen van een interne/externe Activiteit, Bevestigen. U krijgt automatisch de vraag of er een Afspraakbevestiging moet worden geprint. 12

13 Hoofdstuk 3 / Selecties Selecties Selectie opties - De knop Selecteren is op de volgende schermen toegevoegd: - Algemene Activiteitenoverzicht - Cockpit - Salesmonitor - Info Gerelateerde contacten - Info Contacten Instellingen Scherm Selecties In het scherm Selecties is een knop Info toegevoegd. Door op deze knop te klikken ziet u in één overzicht alle selectiecriteria. Selectiescherm, Knop Info In Selecties kan ook op Kleur/categorie worden geselecteerd. Tevens kunnen Relaties met de Kleur/categorie Niet meer actief en Contactpersonen die Niet meer werkzaam zijn bij een bepaalde Relatie wel of niet uitsluiten bij een te maken selectie. Dit doet u door wel of geen vinkje te plaatsen in de betreffende vakjes aan de linkerkant van het scherm Selecties. Een selectie op Sales kijkt nu naar alle Relaties, vroeger alleen naar Relaties waar de blauwe Salesindicatie brandde. Export Het selectiebestand kan ook als vcards geëxporteerd worden. Open het Relatiefilter en kies bij Export de optie vcards. Van elke geselecteerde Contactpersoon wordt een vcard gemaakt. 13

14 Hoofdstuk 4 / Etiketten Etiketten Uitsluiten Bij het aanmaken van etiketten kunnen contactpersonen en/of relaties worden uitgesloten: - Er worden geen Etiketten gemaakt van Contacten die de kleurcode/categorie Grijs (niet meer werkzaam) hebben. - Nadat u op de knop Maken heeft geklikt in het scherm Etiketten, krijgt u het scherm Etiket maken van. In dit scherm kunt u opgeven dat u van bepaalde Relaties met B-Groep of Contacten met K-Groep geen etiket wilt maken. U kunt hiervoor de betreffende keuze aangeven bij Geen Etiketten van. Etikettenscherm, Maken, Geen etiketten van Ontdubbelen Door de optie Ontdubbelen uit het menu in het scherm Etiketten te kiezen wordt Excel of de Excel-viewer (mits geïnstalleerd) direct gestart en worden alle dubbele Contacten getoond. Dit overzicht kan vervolgens worden gebruikt om het Relatiebestand te controleren. Etiketformaat De volgende mogelijkheden zijn toegevoegd bij het maken van een Etiketformaat: - Als er gebruik gemaakt wordt van een aangepast papierformaat, kan er ook gekozen worden om Landscape af te drukken. De Code van het Etiketformaat moet beginnen met een min-teken. Archie print dan automatisch het Etiket Landscape. Voor een aantal labelprinters is dit handig. - Bij een Etiketformaat met 1 kolom en 1 rij kan de bovenmarge ingesteld worden. Dit is te gebruiken wanneer de Etiketten op een envelop moeten worden geprint. 14

15 Hoofdstuk 4 / Etiketten Etiketlay-out De Kleur van een Relatie, Contact, Project en Artikel is als variabele beschikbaar in de Etiketlay-out. In een Etiketlay-out kunnen Rekenvariabelen (<M..>) worden opgenomen. Afdrukken etiketten Tijdens het afdrukken van etiketten wordt in het scherm Afdrukken van Etiketten automatisch het nummer van het etiket, dat in beeld staat op het moment dat wordt gekozen voor Afdrukken, ingevuld. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken, wanneer er bij een groot Etikettenbestand vanaf een bepaald etiket moet worden geprint. 15

16 Hoofdstuk 5 / Brieven Brieven Brieven In het scherm waar de brieftekst, ondertekening of lay-out wordt gemaakt, heeft u de beschikking over een aantal extra functies: - Tekstkleur voorgrond en achtergrond. In het scherm vindt u op de balk boven het tekstscherm de knoppen Tekenkleur en Achtergrond kleur. - Met de Zoom-functie kunt u de tekst groter of kleiner op beeld zichtbaar maken. De knoppen Inzoomen en Uitzoomen vindt u ook op de balk boven het tekstscherm. - U kunt een tabel invoegen via de menuoptie Tabel of de knop Tabel. Een bestaande tabel kunt u wijzigen via de menuoptie Tabel of klikken in de tabel op de rechter muisknop. - Lege regels aan het einde van een briefbody worden bij het opslaan automatisch verwijderd. Lay-out In de Lay-out van een brief kan op het betreffende tabblad een kop- en/of voettekst worden aangemaakt. Hier hebt u de volgende mogelijkheden: - Via het menu Opmaak, Afdrukken Kop-&Voettekst, kan opgegeven worden of de kop- en voettekst Nooit, op Alle pagina s, Niet op de eerste pagina of Alleen op de eerste pagina afgedrukt moet worden. - Het afdrukken van een Paginanummer in de kop- en voettekst, via het menu Invoegen, Pagina nummers. Brieven, Lay-out, Kop- en voettekst - Er kunnen Rekenvariabelen (<M..>) en Projectvariabelen <P..> worden opgenomen (ook in de brieftekst). De Kleur van een Relatie, Contact, Project en Artikel is als variabele beschikbaar in de lay-out en brieftekst. De koppeling met een externe tekstverwerker is zo aangepast dat de lay-out voor het aan te maken document gekozen kan worden op het moment dat u de koppeling activeert. Standaard wordt de lay-out aangegeven die u bij Beheer, Standaards heeft opgegeven, maar u kunt hier een andere lay-out kiezen. Vroeger werd automatisch de lay-out gebruikt die u bij Standaards had opgegeven. 16

17 Hoofdstuk 5 / Brieven Printen/Opslag Correspondentie Bij het printen van een brief wordt (indien ingesteld bij Systeembeheer) de vraag gesteld Opslag correspondentie. Bij deze optie kan gekozen worden tussen opslag van de Betreftregel + Brieftekst of Alleen Betreftregel. Met deze laatste optie wordt voorkomen dat het Correspondentiebestand extreem groeit. Als er een grote mailing verstuurd wordt, is het niet zinvol om achter iedere relatie de volledige brief op te slaan. Vaak volstaat het opslaan van Alleen Betreftregel. Brieven, Afdrukken, Opslag Correspondentie Wanneer de brief wordt opgeslagen als platte tekst, blijven de gebruikte fonts en fontgrootte in tact. Als een Brief wordt afgedrukt met een Lay-out waarin het woord FAX voorkomt, kan op het printerkeuzescherm een fax-vertraging worden ingesteld (nodig voor bepaalde fax-software). Sommige fax-software werkt alleen als het Faxnummer in platte tekst staat. Als de variabele voor het faxnummer (inclusief de benodigde stuurcodes, zie handleiding fax-software) in de Koptekst van de Brieflay-out wordt opgenomen (bijvoorbeeld ^[D=<R15>^]), zal Archie bij het faxen alleen op de eerste pagina de Koptekst afdrukken. Tevens zal Archie het faxnummer in het Courier lettertype zetten. De Brieflay-out moet wel beginnen met de letters FAX.N.B. 17

18 Hoofdstuk 6 / Lijsten Lijsten Lijstlay-out Een lijst lay-out definieert u op het werkblad van de functionaliteit Lijsten van Archie. De lijstlay-out bestaat uit banden met variabelen. Hier zijn een aantal extra mogelijkheden toegevoegd: - In de Samenvattingsband van een Relatielijst kunnen de totalen van de vrije velden R23, R24 en R25 opgenomen worden. - De Kleur van een Relatie, Contact, Project en Artikel is als variabele beschikbaar in lijsten. - Bij de Relatielijst is de subdetailband Activiteitenlog toegevoegd. - In een Activiteitenlijst kan een band gedefinieerd worden met Tel/Fax/ van de aan de Activiteit gekoppelde Contactpersonen. - In de Samenvattingsband van een Lijst met Detailband Sales, kunnen S-variabelen (totaalbedragen) opgenomen worden. In de balk boven het werkblad is een Combobox toegevoegd waarin u tijdens het definiëren kunt zien op welk element (Band, Databox etc...) u staat. Ook kunt u via de Combobox een element selecteren. Door op het pijltje achter deze box te klikken, krijgt u een overzicht van de bestaande elementen en kunt u één van deze elementen selecteren. Lijsten, Lay-out, Combobox Er kunnen meerdere labels tegelijkertijd worden geselecteerd, zodat deze in één keer worden voorzien van een ander lettertype 18

19 Hoofdstuk 6 / Lijsten Afdrukken In de kopregels van de standaard Archie-Lijsten worden de Initialen afgedrukt van degene die de lijst heeft afgedrukt. Een lijst met detailband Relaties en subdetailband Contactpersonen wordt, tijdens het afdrukken van een selectie, ook gesorteerd op contactnaam. Export Bij het exporteren via Lijsten menuoptie Bestand, Export, krijgt u een extra scherm waarop aangegeven kan worden of de lijstlay-out of de data geëxporteerd moet worden. Als een Lijst wordt geëxporteerd in XLS-formaat, wordt het bestand daarna automatisch geopend in Excel. 19

20 Hoofdstuk 7 / Analyse Analyse Analysescherm Bij de functionaliteit Analyse zijn bij verschillende analysemogelijkheden de volgende extra opties toegevoegd: - Bij Analyse Segmentatie (Sales), Klantentop en Concerntop (Verkoophistorie) kan een onderscheid gemaakt worden tussen Facturen en Orders. In het betreffende scherm kunt u, door op de te klikken achter het vakje Omzet een keuze maken uit één van beide of beide. - Bij de Sales-analyse worden de verkopers zonder Sales niet meer getoond in het overzicht. - De Analyse Concurrentie van een selectiebestand analyseert alleen de Sales die is geselecteerd (mits er specifiek op Sales is geselecteerd). - In Analyse Sales, kan de Omzetgrafiek tot 3 jaar geëxporteerd worden als BMP, WMF of EMF formaat. Nadat u op de knop Export heeft geklikt, wordt het scherm Save as geopend en kunt u aangeven in welke vorm u het bestand wilt opslaan. - De analyse van het Activiteitenlog (Activiteiten) kan ook opgevraagd worden van het selectiebestand. Handig als u uw relaties bijvoorbeeld heeft opgedeeld in A, B en C-klanten en vervolgens wilt zien hoeveel Activiteiten er op deze verschillende groepen worden uitgevoerd. - In het overzicht Analyse Activiteitenlog is de eerste kolom voorzien van een hyperlink. Als u hierop klikt, verschijnt er een detailoverzicht. Als u in dit detailoverzicht op de omschrijving (hyperlink) van één van de activiteiten klikt, ziet u de historie als deze is toegevoegd tijdens het archiveren. De activiteiten kunnen in dit scherm via de betreffende knoppen onder in het scherm, geselecteerd en/of afgedrukt worden (inclusief ingetikte historie). Analyse, Activiteitenlog, Historie Wanneer MS Excel is geïnstalleerd, kan vanuit vrijwel ieder analyseresultaat met een druk op het Excel-knop in de linkerbalk, Excel gestart en gevuld worden met de analyseresultaten. 20

21 Hoofdstuk 7 / Analyse Selecteren In de Analyse overzichten kan met de Ctrl-toets meerdere losse regels geselecteerd worden. Hierdoor is het mogelijk om ook een selectie te maken van niet-aaneengesloten blokken. Nadat u hebt gekozen voor Selecteren vanuit de Non-respons Analyse, kunt u een keuze maken tussen Deze relatie of Alle Relaties. 21

Archie CRM/XRM TOOLS. APRIL 2004 Archie Europe bv

Archie CRM/XRM TOOLS. APRIL 2004 Archie Europe bv Archie CRM/XRM TOOLS APRIL 2004 Archie Europe bv HANDLEIDING Archie XRM/CRM Tools copyright 2004 by Archie Europe bv Gorslaan 10 1441 RG Purmerend www.aica.com Alle rechten voorbehouden Handleiding De

Nadere informatie

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA HANDLEIDING Archie CRM Outlook Connection Pack copyright 2002 by Automatiserings- en Informatieverwerkings Centrum Amstel bv (AICA bv) Gorslaan 10 1441 RG

Nadere informatie

Archie CRM-XRM. Verschillenlijst. Archie CRM-XRM. Archie Europe bv

Archie CRM-XRM. Verschillenlijst. Archie CRM-XRM. Archie Europe bv Verschillenlijst Archie CRM-XRM 1 Copyright 2003 by Archie Europe bv Archie Europe bv Gorslaan 10 1441 RG Purmerend www.archie.nl Alle rechten voorbehouden Verschillenlijst Archie CRM - XRM De verschillenlijst

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Archie CRM MultiFile Connection Pack SEPTEMBER 2001 AICA

Archie CRM MultiFile Connection Pack SEPTEMBER 2001 AICA Archie CRM MultiFile Connection Pack SEPTEMBER 2001 AICA HANDLEIDING Archie CRM Multi File Connection Pack copyright 2001 by Automatiserings- en Informatieverwerkings Centrum Amstel bv (AICA bv) Gorslaan

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Archie XRM Target en Trend Monitor (TTM)

Archie XRM Target en Trend Monitor (TTM) HANDLEIDING Archie XRM Target en Trend Monitor (TTM) copyright 2004 by Archie Europe bv Gorslaan 10 1441 RG Purmerend www.archie.nl Alle rechten voorbehouden Handleiding De handleiding heeft betrekking

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Datum: 16-06-2014 Versie 1.0 Pagina: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Dagoverzicht 18 Browser 3 Dagoverzicht Printen verzendetiketten 20 Inloggen 3 Dagoverzicht

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft. HANDLEIDING VERSIE 1.6 AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.de INHOUDSOPGAVE 1. Systeemvoorwaarden... 1 2. Klantenbeheer...

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS Met dit programma kunnen de lay-outs van de lijsten worden aangepast. Ga vanuit het hoofdmenu Þ ALGEMEEN Þ Invoeren / Wijzigen Diverse Lay-Outs, geef vervolgens ,

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

UNAD Facturering versie: 28-1-2011

UNAD Facturering versie: 28-1-2011 Hoofdscherm In de lijst onderaan het scherm staan, afhankelijk van de gekozen optie: 1.1. Lijst van ALLE geboekte facturen (gesorteerd op oplopend Klantnummer en aflopend Factuurnummer). De Tellingen rechts

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1)

Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1) Gebruik van bandenwissel in Autoflex (vanaf versie 9.1) Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN: NL25 RABO 0354

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie