Digitale diensten in de NOFA-gemeentes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale diensten in de NOFA-gemeentes"

Transcriptie

1 Digitale diensten in de NOFA-gemeentes Dokkum, Door: Marijke de Jager 4 e jaar Informatiedienstverlening en management (IDM) 1 e begeleider: Wilco Uitslag 2 e begeleider: Kees Westerkamp Foto s: noordoostfriesland.nl

2 Digitale diensten in de NOFA-gemeentes Dokkum, Door: Marijke de Jager e jaar Informatiedienstverlening en management (IDM) 1 e begeleider: Wilco Uitslag 2 e begeleider: Kees Westerkamp In opdracht van: Kabel Noord Gijs van Hesteren 2 Digitale diensten Foto s: in noordoostfriesland.nl NOFA

3 Managementsamenvatting De leefbaarheid op het platteland is al jaren een onderwerp waarover veel gesproken wordt. Niet alleen in de regionale media, maar vooral ook op nationaal en Europees niveau. Op Europees niveau worden er regelmatig subsidies verstrekt. Die subsidie moet zorgen dat de leefbaarheid op het (Europese) platteland wordt vergroot. Dit onderzoek richt zich op een deelgebied van het internationale traject Interreg IVb. waarvoor subsidie is gekregen van Europa. Binnen dit traject moet een onderzoek worden uitgevoerd naar welke rol ICT-diensten kunnen spelen op het platteland. Hiervoor is de volgende centrale vraag opgesteld: Welke bijdrage kunnen digitale diensten leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in NOFA? De aanleiding van het onderzoek voor Kabel Noord is een bijeenkomst in 2007 waarbij een minisymposium werd gehouden door Doarpsbân met het idee van virtuele loketten. Kabel Noord wilde naar aanleiding daarvan starten met een pilotproject om in 4 tot 7 dorpen in het NOFA-gebied te starten met deze virtuele loketten. Door verschillende omstandigheden is dit niet doorgegaan. Nu er subsidie komt van de Europese subsidieregeling Interreg IV.b voor het project Vital Rural Areas, lijken digitale diensten in de dorpen toch een feit te worden. Om af te bakenen om welk gebied het gaat, wie de bewoners zijn en wat leefbaarheid in dit project inhoudt, is hier eerst desk research naar gedaan. Daarna is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ICT-diensten en wat voor initiatieven er al spelen. Dit is ook met behulp van desk research uitgevoerd. Verklaring begrippen Omdat er meerdere begrippen in omloop waren tijdens dit project (in het begin is gekozen voor wellbeing and services, later is overgeschakeld naar quality of life en in Nederlandse stukken is gekozen voor leefbaarheid) is er tijdens dit onderzoek een model ontstaan die het begrip quality of life met al zijn facetten moet verklaren. Daarbij is gekozen om de volgende facetten mee te nemen: Emotional well-being, interpersonal relations, material wellbeing, personal development, physical wellbeing, self-deremination, social inclusion, rights. In de officiële stukken wordt quality of life gebruikt met een verwijzing naar dat model. Demografisch gebied Het demografisch gebied zijn de gemeenten in NOFA. NOFA is een samenwerkingsverband tussen de 4 gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. in NoordOost Friesland. NOFA betekent letterlijk de NoordOost Friese Aanpak. 3 Digitale diensten in NOFA

4 Geografisch gebied Er wonen ongeveer mensen in het NOFA-gebied. De laatste jaren is het inwoneraantal in het NOFA-gebied gestaag gegroeid. Voor de komende jaren wordt een lichte daling voorspeld. Er zit verschil in het stijgen/dalen van het inwoneraantal in de verschillende segmenten. De volgende segmenten zijn onderzocht: Jongeren (12-17), jong volwassenen (18-24), singles, gezinnen zonder kinderen, gezinnen met kinderen, ouderen. De meest opmerkelijke veranderingen zijn: - Explosieve stijging van ouderen - Explosieve daling van jongeren en jong volwassenen - Lichte stijging van singles Resultaten Om antwoord te krijgen op de deelvragen is gekeken naar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van ICT en innovatie. Er is gekeken naar vergelijkbare projecten en ICTontwikkelingen. Ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatie Web 2.0 brengt allerlei nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Deze ontwikkelingen zie je nu veel terug op het internet. Ontwikkelingen die nu vooral spelen op het gebied van ICT en innovatie zijn: sociale netwerken op internet, personalisatie, crowdsourching, digitale televisie en mobiel internet. Mogelijkheden ICT-diensten In Nederland zijn al enkele initiatieven op het gebied van ICT-diensten op het platteland gestart. De initiatieven die vooral in het nieuws zijn gekomen zijn virtuele loketten in de gemeente Aa en Hunze en een virtueel plein in de gemeente Eindhoven. Deze ontwikkelingen richten zich op nieuwe ICT-diensten en proberen daarbij faciliteiten die op het platteland verdwenen zijn op een andere manier terug te krijgen. Initiatieven in NOFA In NOFA zijn ook enkele initiatieven bezig die ervoor kunnen zorgen dat de leefbaarheid kan worden vergroot onder de bewoners. Sommige initiatieven zijn alleen ideeën andere initiatieven zijn reeds tot uitvoering gebracht. Door deze initiatieven te betrekken bij de verdere uitvoering van dit project, kan ervoor zorgen dat er niet meerdere initiatieven in hetzelfde gebied plaatsvinden. Daarnaast zijn er vaak al dingen onderzocht en/of uitgeprobeerd die tijdens dit project kunnen worden gebruikt. Initiatieven die op dit moment spelen en die in meer of mindere mate te maken hebben met ICT-ontwikkelingen zijn: Virtuele loketten, klasseglas, burgernet, krimplab, nijfinster, woon, zorg en welzijnsontwikkelingen, lokale televisie, medialab en Dokkum 3D. 4 Digitale diensten in NOFA

5 Aanbevelingen Met de kennis van de desk research zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. Dit zijn: Virtuele ontmoetingsplek Een virtuele ontmoetingsplek is een plek op het internet voor de bewoners van de dorpen. Zij kunnen thuis inloggen en veel informatie vinden en uitwisselen over onderwerpen die hen bezighouden. Naast deze ontmoetingsplek is er een loket bij een centrale plek in het dorp waar een computer en een televisiescherm staat. Daarmee kan contact worden gemaakt met de virtuele ontmoetingsplek waarbij ook face-to-face contact met bedrijven en diensten in de omgeving gemaakt kan worden. Zorg op afstand Bij zorg op afstand worden cliënten in contact gebracht met bijvoorbeeld de thuiszorgcentrale. De thuiszorg kan zo de cliënt in de gaten houden en de cliënt kan contact zoeken als dat nodig is. Belangrijk is hierbij beeldcontact. De cliënt ziet via de televisie een medewerker van de thuiszorg en de medewerker van de thuiszorg ziet de cliënt ook op de televisie. Naast de thuiszorgmedewerkers, kan ook virtueel contact met de familie plaatsvinden. Mobiel internet: bloggen voor en door jongeren Het idee is om jongeren te laten bloggen over hun leefomgeving voor andere jongeren (en geïnteresseerden) in hun omgeving. Hierbij is het de bedoeling dat ze vooral korte berichten bloggen over onderwerpen die hun bezig houden (zodat ze ook gemakkelijk met de mobiel te bekijken zijn) en daarbij op elkaar kunnen reageren. Centraal moet hierbij staan hoe de leefbaarheid op het platteland voor jongeren verhoogd kan worden. Hierdoor raken jongeren betrokken bij de problemen die er spelen op een manier die voor hun interessant is. Deze aanbevelingen zijn een eerste aanzet voor de op te starten pilots. Implementatie Voor de implementatie van de aanbevelingen naar pilots is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan ziet er als volgt uit: Stappenplan 1. Opstellen werkgroep 2. Oplossingsrichtingen verder uitwerken 3. Keuze voor dorpen 4. Bijeenkomst(en) met dorpsbelangen 5. Definitieve keuze pilots 6. Vinden van lokale partijen voor deelname aan de pilots 7. Detailuitwerking pilots 5 Digitale diensten in NOFA

6 Voorwoord Dit adviesrapport is geschreven in het kader van het afstuderen van Marijke de Jager, 4 e jaars student Informatiedienstverlening en management (IDM) aan de Hanzehogeschool te Groningen. Een dankwoord wil ik uitspreken aan Gijs van Hesteren en Wilco Uitslag voor het geven van informatie en het begeleiden tijdens het tot stand komen van dit eindrapport. Marijke de Jager 4 e jaars student IDM aan de Hanzehogeschool in Groningen 6 Digitale diensten in NOFA

7 Inhoudsopgave Inleiding...8 Begrippenlijst...9 H1. Achtergrond en aanleiding De opdrachtgever Vital Rural Area Samenwerkende partijen Aanleiding...18 H2. Onderzoeksopzet...19 H3. Theoretische onderbouwing Leefbaarheid en quality of Life Samenvatting desk research voor de opdrachtgever Geografisch gebied Demografische gegevens Faciliteiten...23 H4. Mogelijkheden digitale diensten en innovatie Wat zijn digitale diensten Voorbeelden digitale diensten Ontwikkelingen op het gebied van ICT(-innovatie) Ontwikkelingen in NOFA...31 H5. Aanbevelingen...34 H6. Implementatie/evaluatie...37 Literatuurlijst...38 Bijlagen...42 Bijlage 1: Desk research opzet vanuit de opdrachtgever...43 Bijlage 2: Conclusies uit onderzoek Partoer naar voorzieningen op het platteland...45 Bijlage 3: Waar liggen de partnerregio s?...48 Bijlage 4: Zoekstrategie...50 Bijlage 5: Desk Research voor de opdrachtgever (engels) Digitale diensten in NOFA

8 Inleiding Voor u ligt een onderzoek naar hoe de leefbaarheid in NOFA (gemeentes Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel) met behulp van digitale diensten verhoogd kan worden. De centrale vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden is: Welke bijdrage kunnen digitale diensten leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in NOFA? De methode van onderzoek in dit rapport betreft desk research en wordt uitgevoerd in opdracht van Kabel Noord en de provincie Fryslân. Kabel Noord is een kabelmaatschappij, die naast televisie ook telefonie en internet levert. Deze diensten kunnen apart of samen afgenomen worden. De aandeelhouders zijn gemeentes en daarom heeft Kabel Noord ook een maatschappelijke functie. In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het rapport beschreven, in hoofdstuk 2 volgt de theoretische onderbouwing. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet behandeld. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven en na de oplossingen die in hoofdstuk 5 worden gegeven, wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de implementatie van de oplossingen. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport! 8 Digitale diensten in NOFA

9 Begrippenlijst De begrippenlijst geeft een korte verklaring van termen, begrippen en afkortingen met betrekking tot dit onderzoek naar de leefbaarheid op het platteland. Bloggen Het regelmatig schrijven van (nieuws)artikelen over de dagelijkse zaken op een eigen internetsite, een digitaal dagboek. Boleaanse operatoren Boleaanse operatoren zijn logische operatoren waardoor de computer kan zoeken. Ze komen uit de logica. Met de functie AND zoek je informatie waarbij meerdere woorden voorkomen. Met OR zoek je de informatie waarin één van de woorden voorkomt (maar het kan ook zijn dat ze er allemaal in staan). Met NOT sluit je een woord uit dat niet gevonden mag worden. Hieronder op het plaatje wordt dit verduidelijkt. Figuur 1: Boleaanse operatoren Desk Research Desk research is het verzamelen van informatie uit openbare bronnen, zoals jaarverslagen, databanken, krantenbanken e.d. Vaak heeft het als doel achtergrondinformatie te krijgen over een onderwerp, persoon of bedrijf. Doarpswurk Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het in stand houden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Interreg IV.b Interreg IV.b is een financieel instrument van de Europese Unie. Het financiert projecten ter ondersteuning van de internationale samenwerking. Het doel is het vinden van innovatieve manieren om gedeelde problemen in de lidstaten en regio s aan te pakken. 9 Digitale diensten in NOFA

10 Field Research Het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarvoor men zelf onderzoek moet verrichten. Deze gegevens zijn niet door middel van desk research te achterhalen. Leefbaarheid Met leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk een gebied is om er te wonen, werken en leven. NOFA Betekent letterlijk: De NoordOost Friese Aanpak. Er zijn vier gemeentes uit het noorden van Friesland die hieraan meedoen, namelijk Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Partoer Partoer is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in de provincie Fryslân. Ze ondersteunen organisaties en overheden bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Welzijn en zorg. Pilot Pilot betekent letterlijk proef. Hier is het dus een proef om iets nieuws uit te proberen. Quality of life Betekent letterlijk kwaliteit van leven. In paragraaf 2.1 wordt dit begrip verder uitgewerkt. SME SME is een engels begrip en betekent letterlijk Small and Medium Enterprises. Het is vergelijkbaar met de Nederlandse MKB (midden en kleinbedrijf). Triple play Triple play is het aanbieden van digitale radio/televisie, internet en telefonie in één pakket door één aanbieder. Vital Rural Area Vital Rural Ares is een project in binnen Interreg IVb. Het gaat over het bevorderen van de leefbaarheid en het behoud van dienstverlening in plattelandsgebieden. In paragraaf 1.2 wordt dit verder uitgewerkt. 10 Digitale diensten in NOFA

11 H1. Achtergrond en aanleiding In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de achtergrond en aanleiding van dit onderzoek. Als eerste wordt er stilgestaan bij de opdrachtgever. In paragraaf 1.2 wordt verder ingegaan op het project Vital Rural Area s. In paragraaf 1.3 komen de samenwerkende partijen aan bod. Als laatste zal de aanleiding van het onderzoek worden beschreven. 1.1 De opdrachtgever Kabel Noord is een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van internet, (digitale) televisie/radio en telefoon, al dan niet samen in een pakket. Kabel Noord is een publiek bedrijf met de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel als aandeelhouders. Daarom heeft Kabel Noord geen winstoogmerk. In 1979 is Kabel Noord opgericht als Gemeenschappelijke Regeling en ondertussen zijn er zo n huishoudens aangesloten bij Kabel Noord. Het doel van Kabel Noord is zoveel mogelijk burgers en bedrijven in de gemeenten Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog aan te sluiten op de kabel. In 1996 is de bestuurscultuur veranderd en werd Kabel Noord een NV-bedrijf met de gemeenten als aandeelhouders. Infrastructuur Er ligt zo n 500 km glasvezelkabel in NoordOost Friesland. Dit is de hoofdstructuur. Ook zijn er verbindingen met de stadsring van Leeuwarden en zijn er netwerken met andere kabelbedrijven. Naar de huizen lopen vanaf centrale punten in de dorpen en wijken, coaxkabels. Partners Kabel Noord laat ook andere partijen op het netwerk toe die een meerwaarde voor de klanten betekenen. Eerst werd er samenwerking gezocht met Telekabel (het huidige UPC) en werd internet als product aan het pakket toegevoegd. Een aantal jaren later werd (nu Ziggo) verkrijgbaar via het netwerk van Kabel Noord en in 2005 is er gestart met het eigen internetproduct KNID. In 2006 werd ook telefonie via de kabel aangeboden en in 2007 werd begonnen met een combinatieproduct van kabeltelevisie, internet en telefonie. Ook wordt digitale tv aangeboden. (Kabel Noord, 2008) 11 Digitale diensten in NOFA

12 Cijfers Kabel Noord In 2007 had Kabel Noord het jaar afgesloten met een winst van euro. Dit was het beste jaar voor Kabel Noord. In onderstaande tabel zijn meer financiële gegevens over Kabel Noord te vinden. De cijfers voor 2008 waren nog niet bekend, maar verwacht wordt dat ook in 2008 winst gemaakt is. (Prima jaar voor Kabel Noord, 2008) Aantal in 2007 eenheid Omzet x 1000 Winst 315 x 1000 Eigen vermogen x 1000 Geïnvesteerd in x 1000 Aantal medewerkers 17,6 fte Aantal kabelabonnees Gewone abonnees Aantal internetklanten via kabel Klanten aangesloten via 3 providers Tabel 1: Cijfer Kabel Noord In onderstaande tabellen is te zien waar Kabel Noord de inkomsten vandaan haalt en waaraan het geld wordt uitgegeven: Figuur 2: Verdeling inkomsten Digitale diensten in NOFA

13 Figuur 3: Verdeling kosten 2008 Producten Kabel Noord levert naast analoge televisie/radio ook digitale televisie/radio, internet en telefonie. Deze producten kunnen gezamenlijk of los afgenomen worden. Radio/televisie In het radio/televisie basisabonnement krijgt de klant zowel analoge als digitale radio/televisie. In het basispakket zitten 46 digitale televisiezenders en 37 digitale radiozenders. Daarnaast zijn er 35 analoge televisiezenders en 38 analoge radiozenders. Andere pakketten die worden aangeboden zijn: - digitaal extra - film - sport - eredivisie live Deze pakketten kunnen als extra pakket tegen extra kosten aangeschaft worden. Internet Internet heeft naast hun eigen internet (KNID), twee andere providers waaruit de klant kan kiezen: UPC en Ziggo. Voor hun eigen internet worden 4 pakketten aangeboden: -KNID Basis -KNID Familie -KNID Comfort -KNID Lauwersland 13 Digitale diensten in NOFA

14 Telefonie Het nieuwste product dat Kabel Noord aanbiedt is telefonie. Telefonie kan aangeschaft worden bij Kabel Noord als de klant al internet en/of televisie van Kabel Noord heeft of dit tegelijk wil aanschaffen. 3-1 pakket Al deze producten worden ook in 1 pakket aangeboden (het triple play principe). De klant heeft dan als voordeel al zijn diensten bij dezelfde aanbieder te hebben, wat voor de klant erg overzichtelijk is. Het voordeel voor het bedrijf is dat het meer verkoopt aan zijn bestaande klanten. Doordat klanten alle drie de diensten afnemen kan er een korting worden gegeven waardoor het ook aantrekkelijker wordt om alles bij dezelfde aanbieder onder te brengen. (Kabel Noord, 2008) In onderstaand schema is te vinden hoe de verdeling is tussen de afgenomen producten: Figuur 4: Percentage klanten met digitaal product Promotie Kabel Noord bestaat dit jaar 30 jaar en is daarom een campagne begonnen. Er worden 3 maal dit jaar 30 prijzen verloot onder alle abonnees. Er is geadverteerd in de plaatselijke kranten en op reclameborden langs de weg in Dokkum. Daarnaast wordt de actie (uitgebreid) omschreven op de website. 14 Digitale diensten in NOFA

15 De markt Kabel Noord biedt 3 diensten aan, al dan niet in een pakket (triple play). Daarnaast was triple play voor het eerst het meest verkochte product (22%) op de communicatiemarkt (De doorbraak van triple play, 2009). Daarom is gekozen om de aanbieders te bekijken die ook alle drie deze diensten aanbieden (al dan niet in een pakket). - KPN KPN heeft ruim 38 miljoen klanten in Nederland, Duitsland en België. De grootste groep heeft een mobiele telefoon via KPN (ruim 31 miljoen). Ruim 3,9 miljoen klanten hebben een vaste telefoon, 2,5 miljoen hebben breedband internet en ongeveer klanten hebben tv via KPN. Het aantal fte s binnen KPN is De jaaromzet van 2008 was 14,6 miljard en daarvan was 2,6 miljard winst. (Dit is KPN, z.d.) KPN biedt 3 triple play pakketten aan: InternetPlusBellen Basis en Interactieve TV, InternetPlusBasis extra en interactieve tv en InternetPlusBellen Premium en Interactieve TV. (Internet + Bellen + TV van KPN, z.d.) HetNet, een onderdeel van KPN heeft ook eigen triple play pakketten: Instap Surfen&Bellen&TV kijken en Snel Surfen&Bellen&TV kijken (Surfen, bellen en tv kijken, z.d.) - Ziggo Ziggo heeft ruim 3,3 klanten in Nederland. 1,4 miljoen mensen nemen internet af, 1 miljoen mensen (digitale) televisie en er zijn internetabonnees. Het aantal fte s binnen Ziggo is De jaaromzet was in ,239 miljard euro. Daarvan was 130,7 miljoen euro winst. (Over Ziggo, bedrijfsprofiel, z.d.) (Ziggo ziet winst, 2009) Ziggo biedt ook 3 pakketten aan: Alles-in-1 Basis, Alles-in-1 Plus en Alles-in-1 Extra. (Alles in 1,z.d.) - UPC UPC is een internationaal bedrijf dat deel uitmaakt van Liberty global. Er werken zo n mensen bij UPC Europa. Er zijn bij UPC meer dan twee miljoen klanten die (digitale) televisie afnemen. Er zijn bijna klanten met breedband internet en een kleine mensen neemt telefonie af. (Over UPC, z.d.) (Liberty global, UPC broadband, 2009) Bij UPC kan de klant zelf zijn pakket samenstellen. In iedere categorie zijn 3 keuzes. Het goedkoopste product is gratis. (UPC totaalpakketten, 2009) 15 Digitale diensten in NOFA

16 De bedrijven die hier zijn genoemd zijn vele malen groter dan Kabel Noord. Een vergelijking is daarom moeilijk te maken. Daarnaast zijn de andere bedrijven, bedrijven die zoveel mogelijk winst moeten maken, bij Kabel Noord staat de klant voorop en speelt ook het maatschappelijk belang. Het voordeel voor Kabel Noord is dat ze in een klein gebied veel klanten hebben. Prijsvergelijking De triple play diensten die door de concurrenten aangeboden worden zijn vergelijkbaar met de producten van Kabel Noord. De prijzen verschillen wel enkele euro s, maar welk pakket het voordeligst is, hangt af van de wensen en eisen van de klant. Om echt iets te zeggen over de concurrenten op de markt is een diepere analyse nodig. In dit onderzoek is dit niet van belang en daarom is dit achterwege gelaten. 16 Digitale diensten in NOFA

17 1.2 Vital Rural Area Naast het aanbieden van de drie diensten, wil Kabel Noord zich ook profileren als een organisatie waar het maatschappelijk belang groot is. Daarom is er binnen Kabel Noord een afdeling Innovatie die met behulp van bedrijven in de omgeving innovatieve internet-/ictontwikkelingen wil toepassen. Hierbij maken ze deel uit van verschillende projecten in de omgeving en zijn ze soms de trekker binnen een project. Projecten die op dit moment spelen zijn: - Klasseglas (glasvezel bij scholen) - Nijfinster (beeldcommunicatie in de zorg) - Medialab (virtuele versie van Ameland) - Lokale televisie - Virtuele loketten op het platteland - Dokkum 3D (een 3D versie van Dokkum) - Vital Rural Areas (bevorderen van leefbaarheid en behoud van dienstverlening in plattelandsgebieden) (Hesteren, 2009) Vital Rural Area is een internationaal project in de Noordzeeregio s van Europa. Vital Rural Area maakt deel uit van Interreg IVb. (North Sea Region Programme), wat betekent dat er subsidie is gekregen van Europa. Achtergrond Sinds de hervorming van de gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid in 2003/2004, speelt plattelandsontwikkeling een steeds belangrijkere rol om te voldoen aan de economische, sociale en milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw. De EU-lidstaten worden aangemoedigd om te werken naar een meer duurzame plattelandsontwikkeling (in lijn met de strategie van Göteborg), het stimuleren van groei en werkgelegenheid te creëren in landelijke gebieden, in overeenstemming met de Lissabon-strategie. (Interreg IVB North See Region Programme ) Doelstelling De belangrijkste doelstelling van dit internationale project is een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van het platteland op het sociaal-economische vlak en in het bijzonder het stimuleren en verrijken van de gemeenschap in de Noordzeeregio s. Daarnaast hoopt men met behulp van dit programma een standaard werkmethode te ontwikkelen voor projecten op het platteland die ook in de andere EU-landen en regio s gebruikt kunnen worden. Er zijn drie deelgebieden waarin het project is onderverdeeld. - Empowerment of SME s (WP1) - Regional Branding (WP2) - Wellbeing and services (WP3) (Interreg IVB North See Region Programme ) 17 Digitale diensten in NOFA

18 1.3 Samenwerkende partijen Dit project is een internationaal project en daarom zijn er meerdere samenwerkende internationale partijen. De leader van het project is de Provincie Fryslân. De partners in het project zijn: Nederland: NOFA (4 gemeentes in Noordoost Friesland), Gemeente Sluis, Friese Poort bedrijfsopleidingen België: Streekplatform & Meetjesland, Intercommunale Leiedal, Provincie West Vlaanderen United Kingdom: Norfolk County Council Germany: Stadt Langenhagen, Witschaftsakademie Schleswig Holstein GmbH Denmark: Vejen Kommune Norway: Rogaland Fylkeskommune, Finnoy Kommune Dit zijn allemaal gemeentes in diverse landen die meewerken in dit project. Voor WP3 zijn de partnerregio s: - NOFA - Provincie Fryslân - Intercommunale Leiedal - Vejen Kommune - Rogaland Fylkeskommune In bijlage 3 is een overzicht te vinden van deze gebieden. 1.4 Aanleiding Het idee om te starten met digitale diensten bestaat al langer. In het begin van 2008 wilde Kabel Noord starten met een pilotproject voor virtuele loketten in 4 tot 7 dorpen in de NOFA-gemeentes. De aanleiding om te starten met deze pilot was een minisymposium van Doarpsbân in juni 2007, waarbij Nederland Breedbandland(NBL), Stichting Doarpswurk, de NOFA-gemeentes, de provincie Fryslân en Kabel Noord betrokken waren. Door verschillende omstandigheden (vertrek betrokken wethouder, project in de la bij provincie Fryslân, de grootste geldschieter en het afhaken van NBL) is dit toen niet doorgegaan. Nu er subsidie komt van de Europese subsidieregeling Interreg IV.b voor het project Vital Rural Areas, lijken digitale diensten in de dorpen toch een feit te worden. (Actieplan Fryske Fiersichten, 2008) 18 Digitale diensten in NOFA

19 H2. Onderzoeksopzet De leefbaarheid op het platteland is de laatste jaren een onderwerp dat veelvoudig terugkomt in het nieuws (Van der Laan vreest spookdorpen, 2009). De voorzieningen op het platteland lopen terug en de mensen trekken naar de grotere steden toe omdat daar meer banen en/of voorzieningen te vinden zijn. Daarnaast wordt de vergrijzing in Nederland groter en op het platteland stijgt de groep ouderen explosief. Ook in de NOFA-gemeenten is dit het geval. Om te kijken hoe dit veranderd kan worden, willen de NOFA-gemeenten weten welke digitale diensten een rol kunnen spelen. Er is een doelstelling en een probleemstelling geformuleerd en een aantal deelvragen zijn opgesteld. Doelstelling Het vergroten van de leefbaarheid in het NOFA-gebied met behulp van ICT-diensten. Probleemstelling Welke bijdrage kunnen digitale diensten leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in het NOFA-gebied? Deelvragen: - Wat valt er onder leefbaarheid op het platteland? - Wat zijn de specifieke kenmerken van de inwoners van het NOFA-gebied? - Wat zijn digitale diensten? - Welke digitale diensten kunnen worden gebruikt om de leefbaarheid in het NOFAgebied te vergroten? - Welke (innovatieve) ICT-ontwikkelingen zijn er? - Welke (innovatieve) ICT-ontwikkelingen kunnen worden gebruikt om de leefbaarheid in het NOFA-gebied te vergroten? Onderzoeksmethode Er is voor deskresearch gekozen omdat de vragen die beantwoord moeten worden kwantitatieve vragen zijn. Kwantitatieve vragen kunnen worden beantwoord met desk research. Deze vragen zijn opgesteld omdat er een tekort aan informatie is. Zonder de antwoorden op deze vragen kan er geen verder onderzoek gedaan worden. Daarnaast is dit onderzoek beperkt in tijd. Er is een korte periode waarin de vragen beantwoord moeten worden. Zoekstrategie Voor het vinden van de juiste informatie is een zoekstrategie ontwikkeld. Deze zoekstrategie is te vinden in bijlage Digitale diensten in NOFA

20 H3. Theoretische onderbouwing Om ervoor te zorgen dat de juiste informatie wordt onderzocht voor Work Package 3 van Vital Rural Area, is er eerst desk research gedaan naar een het begrip leefbaarheid. Wat bedoelen we met leefbaarheid? Wat valt er onder dit begrip en wat niet? Om een eenduidige definitie te krijgen die met alle partnerregio s gedeeld kan worden, is dit uitgezocht voordat er verder onderzoek is gedaan. In paragraaf 3.1 komt dit aan bod. Daarnaast moet dit project dienen als voorbeeldproject voor andere Europese gebieden die ook de leefbaarheid op het platteland met behulp van digitale diensten willen verbeteren. Daarom is er vanuit de organisatie een plan voor desk research opgezet dat bij de volgende projecten in Europa op het gebied van leefbaarheid ook gebruikt kan worden. Een uitwerking van dat stuk desk research is te vinden in paragraaf Leefbaarheid en quality of Life De eerste stap tijdens dit onderzoek was het vinden van een eenduidige definitie voor het Engelse begrip: quality of life. In de Engelse stukken die in het project al zijn opgesteld wordt het begrip quality of life genoemd. Tijdens een eerdere bijeenkomst van de partnerregio s is namelijk besloten om voor het begrip quality of life te kiezen omdat men wellbeing een vernederlandst woord vond. In Nederlandse documenten van dit project wordt spreekt men over het begrip leefbaarheid. In het woordenboek wordt leefbaarheid vertaald als quality of life en als liveability. Maar wanneer je de betekenis van quality of life zoekt kom je op kwaliteit van leven. Om af te bakenen wat in dit project precies met quality of life wordt bedoeld is verder onderzoek gedaan naar het begrip. Tijdens het zoeken naar informatie over quality of life, kwam naar voren dat dit begrip zorggerelateerd is. Het begrip wordt veel gebruik in de zorg, wanneer mensen hulpbehoevend zijn. In dit project gaat het niet alleen om mensen die hulpbehoevend zijn, maar ook om de mensen die geen zorg nodig hebben, maar waarvan de kwaliteit van leven wel verbeterd kan worden. Daarnaast zijn er veel definities voor het begrip quality of life die allemaal net weer iets anders betekenen. Het vinden van een eenduidige definitie voor het begrip quality of life voor alle partnerregio s was daarom ook onmogelijk, omdat quality of life door iedereen anders wordt ervaren. Tijdens de afgelopen partnerbijeenkomst is besloten om wel vast te houden aan het begrip quality of life, maar dit voor dit project anders te beschrijven om verwarringen in de toekomst te voorkomen. Daarvoor heb ik een cirkeldiagram gemaakt met de belangrijkste onderwerpen die te maken hebben met het begrip quality of life in dit project. Dit cirkeldiagram kan ook gebruikt worden bij verdere field research om te meten hoe de leefbaarheid is op het platteland. 20 Digitale diensten in NOFA

21 In dit cirkeldiagram worden 8 punten genoemd die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Dit zijn: emotional wellbeing, interpersonal relations, material wellbeing, personal development, physical wellbeing, self-determination, social inclusion en rights. Figuur 5: Cirkeldiagram Quality of life. 21 Digitale diensten in NOFA

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Bijeenkomst ZLTO 15 december 2015 Wanroij 1 Coöperatie is opgericht Hugo Bens Voorzitter Agrarisch Frans van Schayik Vice-voorzitter Industrie / bedrijven Noud van

Nadere informatie

Handleiding projectplan

Handleiding projectplan Handleiding projectplan Een hulpmiddel bij het uitwerken van het meest Duurzame Plan van Twenterand Opgesteld door (NAAM) d.d. (DATUM) 0. Voorwoord...3 1. Aanleiding...3 2. Huidige situatie dorp, wijk,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN. In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! doorwerking

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN. In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! doorwerking HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Bevolkingsontwikkeling en In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! doorwerking Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap

Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten. Sytske Raap Een toekomst voor beschermde dorpsgezichten Sytske Raap Stelling 1 Krimp is een probleem Stelling 2 De aanpak van krimp kost veel geld Stelling 3 Gemeenten moeten regierol op zich nemen om burgers te bewegen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Disruptions & Innovatie bij KPN

Disruptions & Innovatie bij KPN Disruptions & Innovatie bij KPN Fokko Dijkstra manager SSC Billing & Collections 12 november 2015 KPN : winnaar of ICT milieu prijs 2015 Over mij Fokko Dijkstra 52 jaar 27 jaar ervaring bij KPN 12 management

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01 OPDRACHTKAART MM-05-02-01 Het internet op Voorkennis: Je moet om kunnen gaan met een computer. Je moet kunnen zoeken op het internet. Intro: Het internet is een computernetwerk dat miljoenen computers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Hoe staan we er nu voor?

Hoe staan we er nu voor? Presentatie voor het debat Iedereen ZZP-er: Over winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt, Groninger Forum, 26 maart 2015 Prof.dr. Jouke van Dijk Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren?

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 14 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten

Nadere informatie

Welkom. Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari

Welkom. Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari Welkom Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari 2017 Wie zijn wij? Jessica Zuidgeest Marketing & communicatie Vincent Gerris Manager IT-ontwikkeling SGE is een koepel van gezondheidscentra in Eindhoven. 11

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN Beste lezer,!" #$ %& Algemeen 1. Geslacht man vrouw 2. Leeftijd Jaar 3. Nationaliteit Nederlandse 4. School / Opleiding 5. In welk ar zit je? 6.1 Hoe lang bel

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Training Ziggo - Retail

Training Ziggo - Retail Training Ziggo - Retail Inhoud Voorstellen Wat wil jij in ieder geval te weten komen? Wat is Ziggo voor bedrijf? Onze diensten Ons portfolio Wanneer begin je over de mogelijkheden met Ziggo? Verdieping

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID

STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID STADSPANEL DEN HAAG MILIEU & DUURZAAMHEID Publicatiedatum 21 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding

Barometer van de informatiemaatschappij (2012) Bronvermelding Bronvermelding GEZINNEN EN INDIVIDUEN Bl. 6 ICT-uitrusting - Huishoudens (tabel) Bl. 7 Apparaten met internetverbinding in het huishouden (grafiek) Beschikbaarheid van interactieve digitale televisie (idtv)

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Special. Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare. Ziggo Special Editie 1 april Nieuwe opbouw van de pakketten met

Special. Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare. Ziggo Special Editie 1 april Nieuwe opbouw van de pakketten met Special. Ziggo Special Editie 1 april 2015 Nieuwe opbouw van de pakketten met Connect & Play. Stel zelf je pakket samen. Maandelijks opzegbare abonnementen. Nieuw bedrijf. Nieuw merk. Nieuw portfolio.

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing.

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22 mei 2014 iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22/5/2014

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Glasvezel van Solcon.

Glasvezel van Solcon. Glasvezel van Solcon. Internet, Televisie en Telefonie solcon Provider met een hart solcon.nl/glasvezel d r i 3. n l / g l a s v e z e l Glasvezel van Solcon geeft u een voorsprong Met glasvezel van Solcon

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Dr. Evelyn Finnema, 12 mei 2016 Werkconferentie samen werken

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie