College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen van 23 maart Secretariaat. Notulen cbs 16 maart Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en Burgerzaken. Afvoering van ambtswege Burgerzaken. Afvoering van ambtswege Burgerzaken. Het verkrijgen van informatie uit de registers. Aanvraag adressenlijst van +90-jarigen door het OCMW. 006 Burgerzaken. Inschrijving in het bevolkingsregister Communicatie. Deelname aan de Internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei Lokale economie. Markt. Vergadering marktcommissie 10 maart Kennisname verslag. 009 Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag standplaats verkoop smoutebollen. Toelating. 010 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 011 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. 012 Milieu. Vlarem 2de klasse, melding gastank Van Brusselen NV, Kempische Ardennen 8 in Westerlo. Akteneming. 013 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding door Immovent bvba van een bronbemaling, gelegen Rietstraat 4. Aktename. 014 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding door IVEKA, van een hoogspanningscabine gelegen Moestoemaat z/n. Aktename. 015 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding van een bronbemaling, gelegen Ter Voort 175. Akteneming Milieu. Vlarem 3de klasse, melding opslag gevaarlijke stoffen door Fabory Centres Belgium NV, Snelwegstraat 11. Aktename. 017 Personeel. Aanstelling jobstudenten-redder Personeel. Gitte Heylen. Aanstelling als redder met een voltijds vervangingscontract Personeel. Stef Van Den Broeck. Aanstelling contractueel technisch assistentzaalwachter met een 7,6/38ste opdracht, vanaf 1 april 2015, in vervanging Basisonderwijs. Sohaib El Kahhan. Aanvaarding vrijwillig ontslag als tijdelijk leermeester islamitische godsdienst in vervanging

2 021 Basisonderwijs. Beytullah Göl. Aanstelling tijdelijk leermeester islamitische godsdienst als vervanger Basisonderwijs. Elien Laenen. Aanstelling tijdelijk onderwijzer als vervanger Basisonderwijs. Elien Laenen. Aanvaarding vrijwillig ontslag als tijdelijk onderwijzer in vervanging Basisonderwijs. Ines Thaels. Aanstelling tijdelijk kleuteronderwijzer in vervanging Basisonderwijs. Sandy Constanzo. Aanstelling als tijdelijk onderwijzer in vervanging Basisonderwijs. Vorming. Vormingsvoorstellen 23 maart OCMW. Aanpassing van organogram en personeelsformatie. Advies. 028 Ruimtelijke Ordening. Aanvraag tot machtiging om zelf de plannen te mogen opmaken voor het bouwen van zijn woning Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. Aarthof 16 (2015/904) Ruimtelijke Ordening. Aktename melding: Oevelse dreef 41 (2015/905) Ruimtelijke Ordening. Beroep bij de deputatie. Zandberg 70/1 + 70/2 (2014/131) Ruimtelijke Ordening. Beroep bij deputatie: Van Opbau bvba: Lossing 7 (2014/551). 033 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kapelstraat 43 (2014/167) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige Aanvraag. Werken van geringe omvang. Vergunning: Franz Scheerlaan 8 (2015/502) Overheidsopdrachten. Aankoop van handboeken voor het gemeentelijk onderwijs - schooljaar Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst met aan te schrijven leveranciers. 036 Overheidsopdrachten. Schoolomgevingen Westerlo-centrum. Kennisname addendum 001 aan de ereloonovereenkomst van 3 oktober Standpunt college. 037 Overheidsopdrachten. Interne bewegwijzering voor de bedrijvenzone Hulshout- Heultje Volledige vrijgave borg. 038 Overheidsopdrachten. Raamcontract diverse kleine onderhouds- en herstellingswerken aan wegen dienstjaar Goedkeuring

3 eindafrekening. 039 Overheidsopdrachten. Regeling te gebruiken motorbrandstof (rode dieselverlaagd accijnstarief) en periodieke keuring. 040 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 13 - Polyvalente Zaal Voortkapel. 041 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 13 - Sanitair gemeenschapslokaal Tongerlo. 042 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 13 Klaslokaal in oude school in Zoerle. 043 Cultuur. Grote Prijs Internationale Kalligrafie. Tentoonstelling laureaat Cultuur. Verslag vergadering Centrale Raad van 3 maart Kennisname. 045 Toerisme. Sprookjesbos. Vernieuwing wandeltraject in de Beeltjens en opfrissen infrastructuur. 046 Verzekeringen. Arbeidsongeval 21. Vaststellen consolidatiedatum en aanvang herzieningsperiode. 047 Overheidsopdrachten. Aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het AGB Westerlo. Starten procedure en lijst met aan te schrijven kandidaten. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw Verontschuldigd: Om 13:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering. 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart Goedkeuring. De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 22 en 23. Voorgeschiedenis 24 Feiten en context 25 Juridische grond Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt dat wanneer het onmogelijk is de

4 nieuwe hoofdverblijfplaats van een persoon te vinden, het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot een ambtshalve afvoering. Openbaar onderzoek Niet van toepassing Adviezen Niet van toepassing Argumentatie 26 Na grondig onderzoek blijkt het onmogelijk de nieuwe verblijfplaats op te sporen. actieplan Burgerzaken actie Afleveren documenten actienummer omschrijving project Up to date houden van de bevolkingsregisters raming kosten Geen extra kosten raming opbrengsten Geen opbrengsten Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen beslist om 27 en 28 af te voeren uit het bevolkingsregister. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Voorgeschiedenis 29 Feiten en context 30 Juridische grond Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt dat wanneer het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijfplaats van een persoon te vinden, het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot een ambtshalve afvoering. Openbaar onderzoek Niet van toepassing Adviezen Niet van toepassing Argumentatie

5 actieplan Burgerzaken actie Afleveren documenten actienummer omschrijving project Up to date houden van de bevolkingsregisters raming kosten Geen extra kosten raming opbrengsten Geen opbrengsten Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen beslist om 32 af te voeren uit het vreemdelingenregister. 004 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 33. Voorgeschiedenis 34 Feiten en context 35 Juridische grond Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt dat wanneer het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijfplaats van een persoon te vinden, het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot een ambtshalve afvoering. Openbaar onderzoek Niet van toepassing Adviezen Niet van toepassing Argumentatie 36 actieplan Burgerzaken actie Afleveren documenten actienummer omschrijving project Up to date houden van de bevolkingsregisters raming kosten Geen extra kosten raming opbrengsten Geen opbrengsten Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen beslist om 37 af te voeren uit het vreemdelingenregister

6 005 Burgerzaken. Het verkrijgen van informatie uit de registers. Aanvraag adressenlijst van +90-jarigen door het OCMW. Voorgeschiedenis Zorgforum op 4 februari waar de taken van de zorgcoördinator besproken werden. Schriftelijke aanvraag van sociale dienst van het ocmw 38 op 10 maart 2015 voor het verkrijgen van een adressenlijst van de +90-jarigen om de oudere inwoners van de gemeente te screenen. Feiten en context In principe mag er nooit een personenlijst afgeleverd worden aan derden. Dit verbod geldt niet voor overheden of openbare instellingen op voorwaarde dat zij door of krachtens een wet gemachtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren met de vermelding waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag. Juridische grond Het Koninklijk Besluit van 5 januari 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister De wet van 8 december 1993 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Openbaar onderzoek Niet van toepassing Adviezen Niet van toepassing Argumentatie Het ocmw is een openbare instelling die een taak van algemeen belang vervult. Het screenen van de oudere inwoners van de gemeente valt onder deze taak van algemeen belang. actieplan Burgerzaken actie Afleveren van documenten actienummer omschrijving project Verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters raming kosten Geen raming opbrengsten Geen Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen beslist de adressenlijst van de +90- jarigen te verstrekken aan het ocmw

7 006 Burgerzaken. Inschrijving in het bevolkingsregister. 39. Voorgeschiedenis 40 Feiten en context 41 Juridische grond Artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 16 juli Dat artikel bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen personen die verzuimen zich in te schrijven of geen gevolg geven aan een oproep om zich in te schrijven, van ambtswege inschrijft. Openbaar onderzoek Niet van toepassing Adviezen Niet van toepassing Argumentatie 42 actieplan Burgerzaken actie Afleveren van documenten actienummer omschrijving project Up to date houden van de bevolkingsregisters raming kosten Geen extra kosten raming opbrengsten Geen Artikel 1 43 wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters op Communicatie. Deelname aan de Internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei Voorgeschiedenis Op 10 februari 2015 kwam de vraag van Cavaria om opnieuw deel te nemen aan de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei Dat kan door de regenboogvlag uit te hangen van 4 tot 17 mei De provincie Antwerpen ondersteunt de actie. Vorig jaar deed de gemeente Westerlo, zoals bijna alle andere gemeenten van de provincie (op twee na), ook mee. De gemeente kreeg toen gratis een regenboogvlag om uit te hangen. Feiten en context

8 Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor problemen waarmee holebi's en transgenders worden geconfronteerd: discriminatie, vervolging, welzijns- en gezondheidsproblemen,... Argumentatie Een belangrijk aspect bij de emancipatie van de holebi- en transgenderbeweging is de publieke zichtbaarheid en wij kunnen dit steunen door de regenboogvlag uit te hangen. De actie kunnen we verder nog ondersteunen door een foto te nemen van de vlag en dit initiatief bekend te maken via de website. actieplan Verenigingsleven actie We willen een warme samenleving waarin we elkaar steunen en waarin we met open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten. actienummer omschrijving project Ondersteuning Internationale dag tegen homofobie en transfobie raming kosten 0 raming opbrengsten 0 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de Internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei 2015 door de regenboogvlag uit te hangen aan het gemeentehuis van 4 tot 17 mei Lokale economie. Markt. Vergadering marktcommissie 10 maart Kennisname verslag. Argumentatie De marktcommissie is samengesteld uit een afgevaardigde uit het college van burgemeester en schepenen die tevens de marktcommissie voorzit, de ambtenaar of beambte die verantwoordelijk is voor de markten, 5 afgevaardigden van de plaatselijke deelnemende markthandelaars, 2 afgevaardigden van de plaatselijke middenstand. De marktcommissie vergadert een 4-tal keer per jaar met als doel het gemeentebestuur advies te geven. Om de wekelijkse markt te promoten en aantrekkelijk te houden organiseert de marktcommissie ook geregeld acties en evenementen op de markt. actieplan Ondernemen en werken actie Markt actienummer omschrijving project / raming kosten / raming opbrengsten / Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de marktcommissie van 10 maart 2015.

9 009 Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag standplaats verkoop smoutebollen. Toelating. Voorgeschiedenis De gemeenteraad keurde op 16 december 2013 de belasting op ambulante handel op privéterrein goed. Op maandag 16 maart ontvingen we de vraag van JEPCO bvba, Steenweg op Diest 124, 2300 Turnhout 45 om smoutebollen te verkopen aan de kerk in Oevel van vrijdag 3 april 2015 tot zondag 5 april Feiten en context JEPCO bvba 46 smoutebollen te verkopen aan de kerk in Oevel. De aanvrager 47 beschikt hiervoor over een geldig ondernemingsnummer BE Hij heeft eveneens de nodige attesten van Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid en een machtiging voor ambulante activiteiten. Argumentatie Rekeninghoudend met de omgeving zijn er geen bezwaren om een weigering toe te kennen. In het verleden heeft de firma JEPCO bvba reeds een toelating ontvangen om smoutebollen te verkopen op verschillende locaties in de gemeente. Impact op de beleids- en beheerscyclus actieplan Ondernemen en werken actie Belastingen op ondernemingen actienummer omschrijving project Standplaats ambulante handel raming kosten / raming opbrengsten 36 euro De verkoop zal doorgaan op openbaar domein. Hiervoor wordt een retributie van een euro per vierkante meter per dag aangerekend. De smoutebollenkraam is zes meter lang en twee meter breed of 12 vierkante meter. Juridische grond Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en zijn uitvoeringsbesluiten van 24 september Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan JEPCO BVBA, Steenweg op Diest 124, 2300 Turnhout 48 om smoutebollen te verkopen aan de kerk in Oevel van vrijdag 3 april 2015 tot zondag 5 april Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de plaatsmeester om de aanvrager op de hoogte te brengen van deze beslissing en de nodige retributiegelden te innen

10 010 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. Feiten en context Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst die belast is met de kredietbewaking. Het college van burgemeester en schepenen stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan. actieplan Verspreid over verschillende actieplannen actie Verspreid over verschillende acties actienummer Diverse omschrijving project Goedkeuring bestellingen raming kosten Totaal exploitatie: ,82 EUR Totaal investeringen: 4.029,50 EUR raming opbrengsten geen Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de volgende bestelling: Administratie/gemeentehuis 1) print- en kopiepapier voor gemeentehuis: 2.246,06 EUR 2) advertentie aanvraag milieuvergunning Zoeff VOF: 224,25 EUR 3) deelname aan Vlario-dag door Iris De Wever: 121 EUR 4) inbinden registers burgerlijke stand: 587 EUR 5) steelbooks voor notulen CBS: 206,67 EUR 6) inbinden registers notulen gemeenteraad: 127,20 EUR 7) onderhoud GIS gedurende 2015: 1.445,56 EUR 8) kosten verhuis burelen gemeentehuis: 709,73 EUR 9) reinigen en vervangen matten gemeentehuis 1+2/2015: 154,95 EUR Technische diensten 10) reinigen en vervangen matten technisch centrum 1+2/2015: 238,13 EUR 11) divers materiaal algemeen gebruik: 298,55 EUR 12) stofmaskers: 96,07 EUR 13) service set spuitmachine: 184,28 EUR 14) pluggen en spanmoer: 41,14 EUR 15) herstellen turbine JIT516: 2.263,73 EUR 16) filters voor onderhoud voertuigen: 67,19 EUR 17) schaven onverharde wegen: EUR 18) signalisatievestjes: 21,78 EUR 19) band voor veegwagen ARJ173: 348,48 EUR 20) elastische lijm voor vastleggen riooldeksels: 239,43 EUR Milieu 21) 600 folders containerpark: 222 EUR 22) potgrond voor milieucharter biodiversiteit met scholen: 196 EUR

11 Groene ruime 23) drukknop en onderdelen voor fontein gemeentehuis: 80,08 EUR Bibliotheek 24) onderhoud branddetectie bib: 136,06 EUR Sport 25) catering voor Let's jump activiteiten op 11 en 30 maart in 't Kuipje: 605 EUR Onderwijs 26) kopie- en printpapier voor school Oevel: 789,53 EUR 27) keuring watermeter school Oevel (Loofven): 54,03 EUR 28) sloten voor deuren lagere school Voortkapel: 111,65 EUR Investering 29) materialen voor maken balie nieuwe dienst toerisme: EUR via budgetsleutel /1/0520 actie 476 raming ) rack en inbouwmateriaal voor netwerkcomponenten in voormalig vredegerecht voor nieuwe dienst toerisme: 1.348,55 EUR via budgetsleutel /4/ actie 443 raming ) poedercoaten van nieuw speeltoestel: 786,50 EUR via budgetsleutel /1/0750 actie 464 raming Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. Feiten en context Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren. actieplan Verschillende actieplannen actie Verschillende acties actienummer Verschillende actienummers omschrijving project Goedkeuring betalingen raming kosten Zie besluit raming opbrengsten Geen Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen keurt de te betalen bedragen goed van lijst 12/15 van 23/3/15, voor een totaal bedrag van ,32 (aankoop site Beddermolen inbegr.) euro en een te betalen saldo van ,11 euro. 012 Milieu. Vlarem 2de klasse, melding gastank Van Brusselen NV, Kempische Ardennen 8 in Westerlo. Akteneming. Voorgeschiedenis en samenvatting

12 Op 15 juli 2013 heeft de aanvrager 49 een formulier "mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 1 of 2" ingediend voor melding van een gastank bij een bestaande inrichting klasse 2, een kampeerterrein/recreatiepark met zwembad/zwemvijver gelegen Kempische Ardennen 8 in Westerlo. Hiervoor werd een ontvangstbewijs afgegeven, wat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij voldaan heeft aan de meldingsplicht en tevens geldt als vergunning. Feiten en context - Voorwerp van de aanvraag: melding van een klasse 3-onderdeel bij een vergunde inrichting klasse 2: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met l (opslag van propaangas nodig voor de verwarming en het warm water van een sanitair gebouw op de camping, in een bovengrondse tank van liter; Vlarem klasse 3; rubriek ) - Bestaande milieuvergunningen: - Op 2/3/1992 verleende het college van burgemeester en schepenen een milieuvergunning klasse 2 aan bvba Van Brusselen voor een nieuwe inrichting, omvattend een open zwembad (25 x 10m), het lozen van ander dan huishoudelijk afvalwater en de opslag van ontvlambare producten tot 2/3/ aktename bestendige deputatie van 29 mei 1996: Aktename geldend als vergunning voor het verder exploiteren voor een termijn van 5 jaar van een vergunningsplichtig geworden inrichting: een feestzaal met een oppervlakte van 215m² en een zwemvijver. - besluit bestendige deputatie van 25 mei 2000: vergunning klasse 1 voor een feestzaal, zwemvijver en grondwaterwinning en melding van diverse 3de klasse-inrichtingen, voor een termijn eindigend op 18 september besluit bestendige deputatie van 31 januari 2002: aktename van een mededeling van verandering van het vergunde kampeerterrein door uitbreiding van het openlucht zwembad met een kinderbad (diepte van 35cm) met een oppervlakte van 45m² tot een totale oppervlakte van 295m². - op 22 oktober 2012 verleende het college van burgemeester en schepenen een milieuvergunning klasse 2 voor het hernieuwen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van de bestaande inrichting, voor een periode die eindigt op 22 oktober 2032, uitgezonderd voor de grondwaterwinning waarvoor de vergunning eindigt op 22 oktober Stedenbouwkundig: het perceel waarop deze melding betrekking heeft is volgens de aanvraag perceel sectie D, 1ste afdeling, nummer 770H, gelegen Kempische Ardennen 8, 2260 Westerlo. - Stedenbouwkundige vergunningen: - Op 4 augustus 1980 verleende het college van burgemeester en schepenen een bouwvergunning voor het optrekken van een winkel-frituur-bergplaats, bureel, EHBO-lokaal met 3 sanitaire blokken. 49

13 - Op 26 oktober 1987 verleende het college van burgemeester en schepenen een bouwvergunning voor het optrekken van een dienstencentrum bij een bestaande camping. - Op 15 oktober 1991 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor het bouwen van een open zwembad. - Op 1 juni 1993: regularisatie van een bureel met douches. - Op 24 september 2001 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor het bouwen van een kinderzwembad bij een bestaand kampeerterrein. - Op 23 september 2002 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor het bouwen van 4 trekkershutten. - Stedenbouwkundige bestemming: de inrichting is volgens het gewestplan gedeeltelijk gelegen in agrarisch gebied, gedeeltelijk in recreatiegebied en gedeeltelijk in bosgebied en ze is niet gelegen binnen de contouren van een bestaand APA noch BPA. - De camping maakt deel uit van een" PRUP openlucht recreatieve verblijven". - Kampeervergunning: Op 25 /8/2011 verleende toerisme Vlaanderen een administratieve vergunning voor de exploitatie van een toeristisch logies: Hof Van Eeden voor 385 plaatsen. - Watertoets: Omdat de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting, op voorwaarde dat hemelwater maximaal wordt opgevangen, hergebruikt en/of geïnfiltreerd. - zoneringsplan: deels gelegen in collectief te zuiveren gebied en deels in individueel te zuiveren gebied. Argumentatie Het gaat om de opslag van 1000 l propaan in een vaste bovengrondse houder, gebruikt voor de verwarming van en warm water voor een sanitair gebouw op de camping. In de lopende milieuvergunning is reeds een gasopslag van 1600 l propaan opgenomen. De totale opslagcapaciteit van 2600 l blijft in de 3 klasse ingedeeld. De vergunningstermijn loopt tot 22 oktober 2032, uitgezonderd voor de grondwaterwinning waarvoor de vergunning eindigt op 22 oktober De gasopslag dient te voldoen aan de bepalingen opgenomen in Vlarem 2 en hieronder opgesomd. Door het opleggen en naleven van de algemene- en de sectorale milieuvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het decreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. - Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Aan deze richtlijn is door de Vlaamse overheid uitvoering gegeven door titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen

14 inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving actie Naleven en toezicht op naleving van milieuwetgeving en gerelateerde wetgeving actienummer omschrijving project Aktename kleine verandering milieuvergunning klasse 2 raming kosten / raming opbrengsten / Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen van Westerlo neemt akte van de melding door Van Brusselen NV, Kempische Ardennen 8 in Westerlo, van een bovengrondse propaangastank van liter (Vlarem klasse 3; rubriek ), op perceel sectie D, 1ste afdeling, nummer 770H gelegen Kempische Ardennen 8 in Westerlo, zodat de inrichting voortaan omvat: - het lozen van m³ huishoudelijk afvalwater per jaar; Vlarem klasse 2, rubriek b; - het lozen van bedrijfsafvalwater 1.000m³/jaar; Vlarem klasse 3, rubriek a; - de opslag van in totaal liter propaangas; uitbreiding met liter; Vlarem klasse 3; rubriek ; - de opslag van liter stookolie; Vlarem klasse 3; rubriek b; - de opslag van 550 liter gevaarlijke stoffen; Vlarem klasse 3; rubriek 17.4; - een openlucht zwembad van 295m²; Vlarem klasse 2; rubriek b; - een zwemvijver; Vlarem klasse 3; rubriek ; - een grondwaterwinning van 116m diep, met het maximum debiet van 95m³/dag en m³/jaar; Vlarem klasse 2; rubriek Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: 1. Algemene milieuvergunningsvoorwaarden Vlarem II: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen art Hoofdstuk 4.2:Beheersing van de oppervlaktewaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.3:Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.4:Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen: art Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht art Hoofdstuk 4.7 Beheersing van asbest art Hoofdstuk 4.8 Verwijdering van PCB s en PCT s

15 Hoofdstuk 4.9 Energieplanning art Hoofdstuk 4.10 Emissies van broeikassen Afdeling art Sectorale milieuvergunningsvoorwaarden Vlarem II: Hoofdstuk 5.16 Gassen Afdeling art Afdeling art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 013 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding door Immovent bvba van een bronbemaling, gelegen Rietstraat 4. Aktename. Voorgeschiedenis Het meldingsdossier werd ingediend bij het gemeentebestuur op 17 december 2014 door bvba Immovent, Goorakker 23D in 2260 Westerlo 50. Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij de meldingsplicht heeft volbracht en dat tevens geldt als vergunning. Feiten en context - voorwerp van de melding: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1 (Vlarem-rubriek ). De exploitant meldt een droogzuiging nodig voor het bouwen van een appartementsgebouw, van 15 februari 2015 tot 30 juli 2015 en met een debiet van maximum 90m³/dag; - ligging: perceel 1ste afdeling, sectie B, nummer 503A, gelegen Rietstraat 4, 2260 Westerlo; - periode: van 15 februari 2015 tot 30 juli 2015; - riolering: het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied; - het opgepompte grondwater met een debiet van maximum 90m³/dag, zal geloosd worden in een beek ('t Laakske); - bestemming: de inrichting is gedeeltelijk gelegen in woongebied en gedeeltelijk in natuurgebied volgens het gewestplan; - bestaande milieuvergunningen: geen, het betreft een nieuwe inrichting; - stedenbouwkundige vergunning: op 4 september 2014 verleende het provinciebestuur in beroep vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw, een meergezinswoning met 8 wooneenheden. 50

16 - watertoets: het perceel is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, wel gedeeltelijk gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Wat het gebouw betreft worden de mogelijke schadelijke effecten voor het water ondervangen doordat er voldaan is aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening. Wat de droogzuiging betreft worden mogelijke effecten ondervangen door lozing in 't Laakske die dit debiet kan verwerken. Argumentatie Het opgepompte grondwater dient volgens de Vlarem- wetgeving bij voorkeur te worden geïnfiltreerd in de bodem of geloosd te worden in oppervlaktewater. Enkel indien beide oplossingen onmogelijk zijn, mag het geloosd worden in de riolering. Voor lozingen > dan 10m³ /uur in de gemengde riolering is de toelating van Aquafin vereist. Het bemalingswater zal geloosd worden in een nabij gelegen waterloop, 't Laakske, die in normale omstandigheden dit debiet kan verwerken. Bij de akteneming worden de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd. Door het naleven van deze algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving actie Naleven en toezicht op naleving van milieuwetgeving en gerelateerde wetgeving actienummer omschrijving project Melding inrichting Vlarem klasse 3 raming kosten / raming opbrengsten / Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van bvba Immovent, Goorakker 23D in 2260 Westerlo, voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van een appartementsgebouw, van 15 februari 2015 tot 30 juli 2015 en met een debiet van maximum 90m³/dag (Vlarem-rubriek ), op perceel 1ste afdeling, sectie B, nummer 503A, gelegen Rietstraat 4, 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: -Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art

17 Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging Afdeling Art Art Afdeling Art Art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen : Art Art ; Art Art Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk Winning van grondwater: Afdelingen : Art Art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 014 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding door IVEKA, van een hoogspanningscabine gelegen Moestoemaat z/n. Aktename. Voorgeschiedenis IVEKA, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout, heeft op 17 november 2014 een nieuwe inrichting gemeld: de exploitatie van een hoogspanningscabine op een landbouwperceel langs Moestoemaat. Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij de meldingsplicht heeft volbracht en dat tevens geldt als vergunning. Feiten en context - Voorwerp van de melding: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kva tot en met kva (Vlarem klasse 3; rubriek ). De exploitant meldt een nieuwe hoogspanningscabine met transformatoren voor de omvorming van hoogspanning naar laagspanning met een maximaal vermogen van 630 kva; - Ligging: Moestoemaat z/n, 2260 Westerlo, op perceel sectie F, 2de afdeling, nummer 152C/deel; - Bestemming: de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied; - Watertoets: het perceel waarop de inrichting gelegen is, ligt niet binnen de grenzen van overstromingsgevoelig gebied. Men kan in alle redelijkheid stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. De voorliggende inrichting is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid;

18 - Stedenbouwkundige vergunning: op 9 maart 2015 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor het overwelven van een gracht en plaatsen van een distributiecabine. - Bestaande milieuvergunningen: op 31 januari 2013 verleende de bestendige deputatie vergunning aan LV Janssens voor het verder exploiteren van een rundveebedrijf na verandering door uitbreiding en toevoeging van perceel 2-F-152C. Argumentatie Als gevolg van regelmatige stroomverliezen op het plaatselijk net wil Iveka, om het net te verzwaren, overgaan tot plaatsing van een distributiecabine. Die nieuwe hoogspanningscabine dient tevens de optimale bedeling in de omgeving te waarborgen. Omwille van de ligging in de landbouwzone zal de uitvoering worden aangepast aan de omgeving. De bouwvergunning voor deze cabine, die niet in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften, werd afgeleverd op basis van art van de VCRO (handelingen van algemeen belang). Door het opleggen van de algemene en sectorale voorwaarden bij deze akteneming, kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en de wijzigingen bij latere besluiten. Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van IVEKA, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout, voor een hoogspanningscabine met gebruik van een transformator met een maximaal vermogen van 630 kva (Vlarem klasse 3; rubriek ), op perceel sectie F, 2de afdeling, nummer 152C/deel, gelegen Moestoemaat z/n, 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: -Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art ; Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging Afdeling 4.2.1: Art Art Afdeling 4.2.8: Art Art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen : Art Art ; Art Art

19 Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk 5.12: Elektriciteit Art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 015 Milieu. Vlarem 3de klasse, melding van een bronbemaling, gelegen Ter Voort 175. Akteneming 51. Voorgeschiedenis Het meldingsdossier werd ingediend bij het gemeentebestuur op 8 januari Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat de meldingsplicht is volbracht en dat tevens geldt als vergunning. Feiten en context - voorwerp van de melding: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1 (Vlarem-rubriek ). De exploitant meldt een droogzuiging nodig voor het bouwen van een eengezinswoning, van 7 januari 2015 tot 28 februari 2015 en met een debiet van 8m³/uur; - ligging: perceel 2de afdeling, sectie A, nummer 127/N2 (= lot 3 van verkaveling 315TLO), gelegen Ter Voort 175, 2260 Westerlo; - periode: van 7 januari 2015 tot 28 februari 2015; - riolering: het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in het centraal gebied. - het opgepompte grondwater met een gezamenlijk debiet van maximum 10m³/uur, zal geloosd worden in de openbare riolering van Ter Voort. - bestemming: de inrichting is gedeeltelijk gelegen in woongebied met landelijk karakter en gedeeltelijk in agrarisch gebied volgens het gewestplan. De droogzuiging gebeurt enkel in het woongebied met landelijk karakter. - bestaande milieuvergunningen: geen, het betreft een nieuwe inrichting; - stedenbouwkundige vergunning: op 24 november 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen vergunning aan Joren Van Roie voor het bouwen van een nieuwbouw = een vrijstaande eengezinswoning + bijgebouw. - watertoets: het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Men kan in alle redelijkheid stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge 51 52

20 van de gevraagde inrichting. De voorliggende inrichting is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid; Argumentatie Het opgepompte grondwater dient volgens de Vlarem- wetgeving bij voorkeur te worden geïnfiltreerd in de bodem of geloosd te worden in oppervlaktewater. Enkel indien beide oplossingen onmogelijk zijn, mag het geloosd worden in de riolering. Voor lozingen > dan 10m³ /uur in de gemengde riolering is de toelating van Aquafin vereist. Wegens gebrek aan een oppervlaktewater in de nabijheid en een kleine beschikbare oppervlakte voor infiltratie ter plaatse valt de uiteindelijke keuze op het lozen in de riolering. Het debiet zou beperkt blijven zodat een toelating van Aquafin niet vereist is. Bij de akteneming worden de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd. Door het naleven van deze algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving actie Naleven en toezicht op naleving van milieuwetgeving en gerelateerde wetgeving actienummer omschrijving project Melding inrichting Vlarem klasse 3 raming kosten / raming opbrengsten / Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding 53 voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van een eengezinswoning, van 7 januari 2015 tot 28 februari 2015 en met een debiet van 8m³/uur (Vlarem-rubriek ), perceel 2de afdeling, sectie A, nummer 127/N2 (= lot 3 van verkaveling 315TLO), gelegen Ter Voort 175, 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: -Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 24 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Verkiezingen. Vaststelling kostprijs kiezerslijst. 003 Lokale economie.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 11 mei 2015

College van burgemeester en schepenen van 11 mei 2015 College van burgemeester en schepenen van 11 mei 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 4 mei 2015. Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003 Financiën.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014

College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014 College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 31 maart 2014. Goedkeuring. 002 Projectbeheer en communicatie. Toekenning en gebruik mobiele communicatiemiddelen. Afsprakennota.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit B-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017.

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017. OMG referentie: OMV_2017005407 I.I.O.A. nummer: 20170804-0001 Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot akte name van de melding van Herbosch Kiere voor de exploitatie van een werf voor renovatiewerken

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 27 april 2015

College van burgemeester en schepenen van 27 april 2015 College van burgemeester en schepenen van 27 april 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 20 april 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Inschrijving in de bevolkingsregisters. 1 003 Ambulante handel. Aanvraag

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 18 mei 2015

College van burgemeester en schepenen van 18 mei 2015 College van burgemeester en schepenen van 18 mei 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 11 mei 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Inschrijving in de bevolkingsregisters 1 003 Lokale Economie. Markt. Toelating

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2014

College van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2014 College van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 6 oktober 2014. Goedkeuring. 002 Ambulante handel. Aanvraag standplaats verkoop smoutebollen in Westerlo- Centrum

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige Aanvraag. Vergunning: -Bosstraat 31 (2014/108) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 26 mei 2015

College van burgemeester en schepenen van 26 mei 2015 College van burgemeester en schepenen van 26 mei 205 00 Secretariaat. Notulen cbs 8 mei 205. Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003 Financiën. Budgethouderschap.

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2013-01-30 van overname door Haesen-Roebben lv, Diepestraat 8, 3620 Lanaken

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit KENNIS GENOMEN B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5 p o v in c i e Limburg Directie RUJIHte oienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00948 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 14 september 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie