College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen van 7 april 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen van 7 april Secretariaat. Notulen cbs 31 maart Goedkeuring. 002 Projectbeheer en communicatie. Toekenning en gebruik mobiele communicatiemiddelen. Afsprakennota. 003 Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag standplaats "Circus Imperial" Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 005 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. 006 Financiën. Formulier T. Vaststelling niet uitgevoerde vastleggingen Financiën. Kerkfabrieken. Kennisname verslag kerkraad Sint-Carolus Borromeus Heultje. 008 Financiën. Opbrengsten. Vaststellen invorderingsrechten. 009 Milieu. Milieujaarprogramma Vaststelling. 010 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit straatfeest 28ste Tongels Dorpsfeest op 10 en 11 mei Toelating. 011 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Fanfarefeesten Heultje4Fun op 25, 26 en 27 juli Toelating 012 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Overwijs 33. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Vekestraat 4. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Tongerlostraat 75. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een gastank in Ilsestraat 47. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een gastank in Mechelsestraat 92. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een gastank in Hoog Heultje 11. Aktename Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van koelingen door Belfius Bank NV, de Merodedreef 131. Aktename. 019 Milieu. Project- MER de Lokery nv, exploitatie van een nieuw slachthuis Nijverheidsstraat in Westerlo, heroriëntering van de slachthuisonderdelen. Kennisname. 020 Personeel. Jobstudenten en monitoren. Wijziging samenstelling selectiecommissie voor jobstudenten technische dienst. 021 Personeel. Vrijwilligerswerk. Ruben Van Elst. 022 Basisonderwijs. Korte vervangingen maart Basisonderwijs. Scholengemeenschap: nieuwe cyclus Basisonderwijs. Truus Mertens. Aanvaarding vrijwillig ontslag 20/24e opdracht als tijdelijk kleuteronderwijzer en zorgcoördinator in vervanging

2 025 Basisonderwijs. Shana Scheerens. Aanstelling tijdelijk kleuteronderwijzer en tijdelijk zorgcoördinator als vervanger Ruimtelijke Ordening. Artikel : sectie C(Oevel) nr. 228/2 en 129g/2, gelegen Grotesteenweg. 027 Ruimtelijke Ordening. Ontwikkeling industriezone Agfa Gevaert. Principiële bespreking. 028 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: NV Aquafin, Nijverheidsstraat-Snelwegstraat (2014/004) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Hofstraat 6 (2013/179) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Stippelberg 229 (2014/006) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Geelse Huisvesting cvba, Elfenstraat 9, 11, 13, 15, 9a en 15a (2013/199) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Geelse Huisvesting cvba, Heldenstraat 22, 22a, 27, 27/1, 29, 29/1, 27a en 29a (2013/203) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Steine- Hoevestraat 11 (2013/174) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Ritseldonk 16 (2014/010) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. VergunningArthur Sterckxstraat 29 (2013/180) Overheidsopdrachten. Aanmaken en leveren enveloppen, kaartjes en briefpapier in huisstijl voor gemeente en OCMW. Goedkeuring lastvoorwaarden,gunningswijze en lijst met aan te schrijven leveranciers. 037 Overheidsopdrachten. Dakrenovatie tekenschool/muziekacademie. Toewijzing. 038 Overheidsopdrachten. Opleiding leidinggeven. Toewijzing. 039 Sport. Zwembad De Beeltjens. Organisatie Open wervendag Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 15 - de Zoerla. 041 Cultuur. Gratis gebruik gemeentelokalen en -eigendommen. Speelplaats Basisschool Heultje - KF De Verbroedering Heultje. 042 Gezondheid. Verslag gezondheidsraad van 20 maart Kennisname en goedkeuring. 043 Secretariaat. Viering 100 jarige. Zuster Adelbertha ( 17 )

3 Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Jan Gebruers - waarnemend gemeentesecretaris Verontschuldigd: Lowie Thys - schepen Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen Om 13:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering. 001 Secretariaat. Notulen cbs 31 maart Goedkeuring. De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 002 Projectbeheer en communicatie. Toekenning en gebruik mobiele communicatiemiddelen. Afsprakennota. Voorgeschiedenis Het college van burgemeester en schepenen wil de afspraken over de toekenning en het gebruik van mobiele communicatiemiddelen (gsm's en smartphones) aan personeelsleden aanpassen. Die aanpassing is nodig omdat de gemeente op 4 februari 2013 toegetreden is tot het raamcontract van de Vlaamse overheid voor het afnemen van telecommunicatiediensten bij Mobistar en omdat de abonnementen voor mobiele telecommunicatie in de loop van de voorbije weken zijn overgezet. Mobistar biedt verschillende gebruikersprofielen aan. De principes over de toekenning en het gebruik van mobiele communicatiemiddelen blijven dezelfde. Die zijn vastgelegd in de rechtspositieregeling (gemeenteraad 2 februari 2009) en de deontologische code (gemeenteraad 24 april 2013). Daarin staat onder andere dat de gsm's en smartphones die personeelsleden gebruiken eigendom blijven van de gemeente en dat personeelsleden de kosten voor het privégebruik van die toestellen zelf betalen. De gemeente mag de data inzake telecommunicatie verzamelen en controleren. Feiten en context Voor de betaling van het gebruik van gsm's en smartphones werd in de vorige overeenkomsten met Proximus de totale factuur aan de gemeente bezorgd. De factuur werd intern uitgesplitst. Mobistar biedt in het raamcontract verschillende profielen aan voor het gebruik van telefonie en sms Belprofiel A B-C8 BAC8 BR-C9 C-C8 CR-C9 tel. nationaal allemaal zakelijk tel. internat. allemaal zakelijk zakelijk zonder #8, privé met #8 zakelijk zonder #8, privé met #8 zakelijk zonder #8, privé met #8 zakelijk zonder #8, privé met #8 zakelijk met #9, privé zonder #9 zakelijk met #9, privé zonder #9 zakelijk zonder #8, privé met #8 allemaal privé zakelijk met #9, privé zonder #9 allemaal privé

4 roaming sms allemaal zakelijk allemaal zakelijk zakelijk zonder #8, privé met #8 allemaal zakelijk allemaal privé allemaal zakelijk zakelijk met #9, privé zonder #9 allemaal zakelijk allemaal privé allemaal privé allemaal privé allemaal privé Mobistar biedt in het raamcontract verschillende profielen aan voor datacommunicatie Dataprofiel D1 D2 D3 D4 allemaal zakelijk allemaal privé nationale bundels en gprswap zakelijk, buiten forfait en gprs-wap privé nationale bundle zakelijk, roaming en buiten forfait gprs wap privé Prijzen in het nieuwe raamcontract Mobistar (inclusief btw) o abonnement voor bellen en sms'en is gratis o bellen naar eigen netwerk Westerlo: 0,018 euro per minuut o bellen naar andere netwerken en vaste lijnen: 0,036 euro per minuut o sms'en: 0,045 euro per minuut o data-abonnement 200 MB: 6 euro Huidige gebruikers smartphone (belprofiel B-C8 en dataprofiel D4) Jo Vankrunkelsven, Marleen Durwael, Peter Van de Cruys, Christophe Sproelants, Steven Duyck, Carien Vercalsteren, Eddy Dams, Michiel Denolf en Tom Michiels Huidige gebruikers gsm (belprofiel B-C8) Jan Gebruers, Annelies Van de Wouwer, Wim Boeckx, Dirk Verstrepen, Kristien Behets, Greet Maes, Christel Onsea, Nancy Van de Wouwer, Siegfried Helsen, Dominique Camps, Geert Veris, Jef Van Looy, Jef Versweyveld, Johan Smets, John Torfs, Jos Michiels, Jos Peetermans, Michel Verboven, Mieke Vanhoof, Rudi Cools, Tom Mertens, Tom Van Gelder, Jos Bosmans en Tania Steurs Argumentatie Het managementteam besprak de ontwerpnota toekenning en gebruik van mobiele communicatiemiddelen op haar vergaderingen van 28 februari en 21 maart Toekenning gsm of smartphone Afhankelijk van de beschikbare middelen, de plaats in de organisatie en de aard van de taken kunnen diensthoofden een gsm in bruikleen krijgen. Medewerkers die de behoefte kunnen aantonen kunnen ook een gsm in bruikleen krijgen. Leden van het managementteam kunnen een smartphone in bruikleen krijgen. Diensthoofden en medewerkers die de behoefte kunnen aantonen kunnen ook een smartphone in bruikleen krijgen. De toestellen blijven eigendom van de gemeente en kunnen, op voorstel van de dienst ict en binnen de beschikbare middelen, om de drie jaar vernieuwd worden. Wie zijn toestel verliest of beschadigd ziet door eigen fout, betaalt zelf een vervangtoestel. Het is toegelaten om in plaats van de aangeboden toestellen eigen toestellen te gebruiken voor mobiele communicatie. De dienst ict biedt geen ondersteuning voor deze toestellen. Het cbs beslist over de toekenning, op advies van het managementteam en op voorstel van de dienst ict.

5 Gebruikersprofielen Het gsm- en smartphoneabonnement is gratis. De gemeente betaalt enkel het zakelijk gebruik. De werknemer krijgt thuis een factuur voor privégesprekken en privé-sms'en (belprofiel B-C8 Mobistar). De gemeente biedt smartphonegebruikers een beperkt data-abonnement van 200 MB aan. Smartphonegebruikers betalen via hun thuisfactuur het gebruik in het buitenland en boven de limiet van 200 MB (dataprofiel D4). Indien datagebruik in het buitenland noodzakelijk is voor de goede werking van de gemeente, kunnen de kosten uitzonderlijk teruggevorderd worden van de gemeente. Het cbs beslist over de toekenning, op advies van het managementteam en op voorstel van de dienst ict. Interne controle Personeelsleden die een gsm van de gemeente in bruikleen hebben, nemen een zekere vorm van bereikbaarheid buiten de werkuren waar. Daar staat geen vergoeding tegenover, privégebruik op eigen kosten is toegestaan. Bepaalde gegevens inzake telecommunicatie worden verzameld en gecontroleerd. Onder bepaalde gegevens verstaan we: een inventaris van de opgeroepen abonneenummers, alsook het type, het tijdstip van aanvang en de duur van de oproepen, evaluatie van gemaakte telefoonkosten, Kennisname van de inhoud van telefoongesprekken is niet toegestaan. Er is een controle op het zakelijk gebruik van de gsm of smartphone als het maandelijks zakelijk belbedrag meer dan 10 euro bedraagt en ook als het belgedrag 20 % boven het gemiddelde maandelijks belbedrag van de collega's uitkomt. De systeembeheerder checkt de maandelijkse belbedragen. In het geval dat de zakelijke factuur boven de voorgestelde limieten komt, meldt hij dit aan de bestuurssecretaris projectbeheer en communicatie. In geval van twijfel, kan de bestuurssecretaris een gesprek vragen met de gebruiker. Zijn die extra onkosten niet zakelijk gerelateerd, dan volgt er een aparte afrekening aan het betrokken personeelslid. Bij discussie is de gemeentesecretaris bevoegd. Impact op beleids- en beheerscyclus actieplan Verbeteren interne organisatie acties Telefonie gemeentehuis, brandweer, technische diensten, toerisme, onderwijs, zalen, bib en kinderopvang (mobiele gesprekken) actienummers omschrijving project toekenning en gebruik gsm's en smartphones raming kosten euro raming opbrengsten 0 Artikel 1 Afhankelijk van de beschikbare middelen, de plaats in de organisatie en de aard van de taken kunnen diensthoofden een gsm in bruikleen krijgen. Medewerkers die de behoefte kunnen aantonen kunnen ook een gsm in bruikleen krijgen. Leden van het managementteam kunnen een smartphone in bruikleen krijgen. Diensthoofden en medewerkers die de behoefte kunnen aantonen kunnen ook een smartphone in bruikleen krijgen. De toestellen blijven eigendom van de gemeente en kunnen, op voorstel van de dienst ict en binnen de beschikbare middelen, om de drie jaar vernieuwd worden. Wie zijn toestel verliest of beschadigd ziet door eigen fout, betaalt zelf een vervangtoestel. Het is toegelaten om in plaats van de aangeboden toestellen eigen toestellen te gebruiken voor mobiele communicatie. De dienst ict biedt geen ondersteuning voor deze toestellen. Het cbs beslist over de toekenning, op advies

6 Artikel 2 Artikel 3 van het managementteam en op voorstel van de dienst ict. Het gsm- en smartphoneabonnement is gratis. De gemeente betaalt enkel het zakelijk gebruik. De werknemer krijgt thuis een factuur voor privégesprekken en privé-sms'en (belprofiel B-C8 Mobistar). De gemeente biedt smartphonegebruikers een beperkt data-abonnement van 200 MB aan. Smartphonegebruikers betalen via hun thuisfactuur het gebruik in het buitenland en boven de limiet van 200 MB (dataprofiel D4). Indien datagebruik in het buitenland noodzakelijk is voor de goede werking van de gemeente, kunnen de kosten uitzonderlijk teruggevorderd worden van de gemeente. Het cbs beslist over de toekenning, op advies van het managementteam en op voorstel van de dienst ict. Er is een controle op het zakelijk gebruik van de gsm of smartphone als het maandelijks zakelijk belbedrag meer dan 10 euro bedraagt en ook als het belgedrag 20 % boven het gemiddelde maandelijks belbedrag van de collega's uitkomt. De systeembeheerder checkt de maandelijkse belbedragen. In het geval dat de zakelijke factuur boven de voorgestelde limieten komt, meldt hij dit aan de bestuurssecretaris projectbeheer en communicatie. In geval van twijfel, kan de bestuurssecretaris een gesprek vragen met de gebruiker. Zijn die extra onkosten niet zakelijk gerelateerd, dan volgt er een aparte afrekening aan het betrokken personeelslid. Bij discussie is de gemeentesecretaris bevoegd. 003 Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag standplaats "Circus Imperial" Voorgeschiedenis Op 10 januari 2014 is er een toegekomen van "Circus Imperial". De mail is gericht aan het college met de vraag om circusvoorstellingen aan te bieden in onze gemeente van 18 april tot 23 april Feiten en context "Circus Imperial" heeft nog geen toestemming gekregen om in Westerlo circusvoorstellingen te organiseren. Andere circussen hebben al regelmatig toelating gekregen om op verschillende locaties in Westerlo een circusvoorstelling te organiseren. Argumentatie In die periode worden er geen andere activiteiten georganiseerd op de parking aan de school in Heultje. Het college van burgemeester en schepenen heeft in de vergadering van 19 mei 2008 op vraag van de milieudienst beslist om niet langer een standplaats te verlenen aan circussen die attracties vertonen met wilde dieren. In de van 10 januari 2014 zijn er geen dieren vernoemd. Financiële weerslag De voorstellingen zullen doorgaan op openbaar domein. Hiervoor geld een retributie van 1 euro per vierkante meter. Het circus beschikt vermoedelijk over een tent van 20 meter lengte maal 12 meter breedte of 240 m². Twee honderd veertig maal 1 euro is 240 euro. Artikel 1 Het college geeft toelating aan de "Circus Imperial" om circusvoorstellingen aan te bieden in onze gemeente van 18 april tot 23 april 2014 op de parking aan de school te Heultje.

7 Artikel 2 Artikel 3 Het college geeft opdracht aan de plaatsmeester om "Circus Imperial" van deze beslissing op de hoogte te brengen en de nodige retributiegelden voor inname van openbaar domein te innen. Het college geeft opdracht aan de technische dienst om een signalisatievergunning te verlenen aan "Circus Imperial". Het betreft parkeerverbod op de parking aan de school te Heultje van 17 april tot 24 april Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. Feiten en context Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst die belast is met de kredietbewaking. Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan. Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de volgende bestelling: Administratie/algemeen bestuur 1) deelname aan diner bij Voka op 6 februari 2014 door Filip Verrezen: 78,65 EUR 2) patchkabels voor afwerken verbindingen: 493,08 EUR 3) lampen voor luster inkomhal en traphal gemeentehuis: 319,24 EUR 4) installeren nieuwe aansluitkast Belgacom in gemeentehuis: 740 EUR Technische diensten 5) divers materiaal voor aanpassen poorten technisch centrum: 684,18 EUR 6) platen betonplex: 181,50 EUR 7) materiaal onderhoud betonzagen: 66,16 EUR 8) herstellen voertuig 046AZU: 134,36 EUR 9) herstellen voertuig XSU769: 72,47 EUR 10) brandblusser en ruitenwissers voor voertuig 773AKT: 120,07 EUR 11) herstellen voertuig IZM613: 70,91 EUR 12) herstellen leiding veegwagen 173ARJ: 107,93 Brandweer 13) vervangen werkhandschoenen: 350,90 EUR 14) batterij voor ziekenwagen 637AWE: 269,10 EUR Toerisme 15) banners "Westerlo parelt" en "Toerisme Westerlo": 987,36 EUR Groene ruimte 16) onderdelen voor herstellen hakselaar: 282,78 EUR Bibliotheek 17) afdekplaatje voor aansluiting PC: 10,88 EUR 18) openluchtfilm op 8 juli en op 8 augustus 2014 op het voorplein van het gemeentehuis + vertoningsrechten: EUR 19) infosessie gebruik van tablets voor senioren: 100 EUR Onderwijs 20) poetsproducten voor lagere school Voortkapel, Heultje en Oevel en voor

8 kleuterschool Heultje en Oevel: 1.517,69 EUR 21) woordenboeken Nederlands voor school Heultje: 867,57 EUR 22) telramen voor school Heultje: 683,89 EUR 23) rekenmachines, getallenborden en rekenrekjes voor school Heultje: 1.082,78 EUR 24) batterij voor fototoestel school Voortkapel: 14,95 EUR 25) 4 brandblussers voor tekenschool Tongerlo 810,00 EUR Kinderopvang 26) wiel voor go-cart: 48,94 EUR Investeringen 27) vaste geluidsinstallatie voor school Voortkapel: 1.906,15 EUR via budgetsleutel / voorzien op raming 703 van actie ) buffetpiano voor muziekschool: 3.366,22 EUR via budgetsleutel /0820 voorzien op raming 657 van actie Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. Feiten en context Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren. Artikel 1 Het college keurt de te betalen bedragen goed van nr. 887, 889 tem tem 936, ,1165 tem 1169, , ,1282 tem 1284, ,1300 tem tem 1312,1314 tem ,1487 tem 1489 over het dienstjaar Financiën. Formulier T. Vaststelling niet uitgevoerde vastleggingen Feiten en context Vooraleer de financieel beheerder de begrotingsrekening opmaakt, stelt het college van burgemeester en schepenen, per vastlegging en per begrotingsartikel, de lijst op van de niet uitgevoerde vastleggingen. Juridische grond Het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, meermaals gewijzigd. Artikel 1 Het college stelt de lijst op van de niet uitgevoerde vastleggingen 2013 (kolom I van formulier T3): gewone dienst : ,55 EUR buitengewone dienst : ,12 EUR

9 007 Financiën. Kerkfabrieken. Kennisname verslag kerkraad Sint-Carolus Borromeus Heultje. Voorgeschiedenis De kerkraad van Heultje vergaderde op 12 maart Het verslag is op 27 maart 2014 toegekomen op het gemeentebestuur. Juridische grond Het decreet van 7 mei 2004 gaat over de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. Artikel 57 bepaalt onder meer dat de kerkraad een afschrift van de notulen van de vergaderingen verstuurt aan de gemeenteoverheid. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag na de vergadering. Het besluit valt onder het algemeen administratief toezicht van het schepencollege. Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint- Carolus Borromeus van Heultje van 12 maart Financiën. Opbrengsten. Vaststellen invorderingsrechten. Juridische grond Het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Artikel 45 van dit besluit bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen het invorderingsrecht vaststelt. Artikel 1 Het college stelt het invorderingsrecht vast van de opbrengsten van nummer 1 tot en met nummer Milieu. Milieujaarprogramma Vaststelling. Voorgeschiedenis De gemeente Westerlo ondertekent al sinds 1991 de vroegere convenant die later overging in de samenwerkingsoverkomst met het Vlaamse Gewest. Op 5 mei 2008 keurde de gemeenteraad de ondertekening van de "Samenwerkingsovereenkomst " op onderscheidingsniveau van de samenwerkingsovereenkomst voor de werkingsjaren goed. De thema's instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, water, energie, bodem, hinder, mobiliteit, duurzame ontwikkeling en natuur komen aan bod. Het milieujaarprogramma is de concrete invulling van de samenwerkingsovereenkomst zoals deze door het gemeentebestuur werd onderschreven. Feiten en context De gemeentelijke milieudienst maakte een voorstel voor het 'milieujaarprogramma 2014' op die de rapportage over 2013 omvat. Adviezen De gemeentelijke MINA- raad gaf een gunstig advies voor het ontwerp 'milieujaarprogramma 2014, uitvoeringsjaar 2013' tijdens de milieuraad van 3 april 2014.

10 Financiële weerslag De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is 'het voeren van duurzaam lokaal milieubeleid met integratie en participatie'. Het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid vraagt financiële inspanningen, waaraan via het onderschrijven van de samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk tegemoet gekomen wordt door de subsidies van het Vlaams Gewest. Impact op beleids- en beheerscyclus actieplan Duurzaamheid en klimaat actie Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest actienummer omschrijving project milieujaarprogramma 2014 raming kosten de opbrengst heeft betrekking op gemaakte kosten vorige jaren raming opbrengsten euro Artikel 1 Artikel 2 Het college stelt het milieujaarprogramma 2014 vast op onderscheidingsniveau. Het milieujaarprogramma 2014 zal worden overgemaakt aan de bevoegde dienst van het Vlaamse Gewest conform de samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling". 010 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit straatfeest 28ste Tongels Dorpsfeest op 10 en 11 mei Toelating. Voorgeschiedenis Het Tongels Dorpsfeestcomité organiseert op 10 en 11 mei 2014 een dorpsfeest met straatanimatie en optredens. Naar aanleiding hiervan vroeg de heer Jan Michiels op 26 maart 2014 toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek. Toestemming voor het organiseren van het evenement in de openlucht en afwijking van het sluitingsuur tot 3 uur op zondag 11 mei en tot 2 uur op maandag 12 mei (volgens de politiecodex) werd al verleend door de burgemeester. Feiten en context evenement: openlucht straatfeest in Tongerlodorp met optredens van coverbands uit de regio en populaire vlaamse artiesten op twee podia en een jeugdfuif met discobar "Interactive" in een feesttent; organisatie: Tongels Dorpsfeestcomité, per adres 18 ; locatie: fuif in een tent op een perceel in Tongerlodorp tussen huisnummers 25 en 31A en optredens in openlucht op twee podia op de openbare weg in Tongerlodorp ter hoogte van huisnummers 1 en 40; datum/begin- en einduur: zaterdag 10 mei 2014: optredens en muziek van 13 uur tot 3 uur (op zondag 11 mei 2014) en fuif van uur tot 3 uur (op zondag 11 mei 2014); zondag 11 mei 2014: optredens en muziek van 13 uur tot 2 uur (op maandag 12 mei 2014); in de nabijheid van de plaats van de activiteiten zijn geen instellingen aanwezig die stilte vereisen. Argumentatie 18

11 Het gaat om een niet ingedeelde muziekactiviteit volgens hoofdstuk 6.7 van Vlarem II, die gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid. De aanvrager heeft als gewenste maximumnorm L Aeq 15 min luider dan 85 db(a) maar stiller dan 95 db(a) gevraagd. De bepalingen van art van Vlarem II (verbod tot overschrijden van L Aeq 15 min =85dB(A)) zijn niet van toepassing op niet-ingedeelde muziekactiviteiten op voorwaarde dat: - de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt; - het college de muziekactiviteit heeft toegelaten. Bij de plaatsing van de geluidsboxen moeten de organisatoren er rekening mee houden zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken door eventuele bastonen in de mate van het mogelijke tot redelijke proporties aan te passen. Juridische grond Vlarem 1 en II. Deze beslissing is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals dat gereglementeerd is in Vlarem II, hoofdstuk 4.5, 5.32 en hoofdstuk 6.7, art tot en met Financiële weerslag Niet van toepassing. Artikel 1 Het college geeft toelating aan het Tongels Dorpsfeestcomité tot het spelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het 28ste Tongels Dorpsfeest in Tongerlodorp: - op zaterdag 10 mei 2014: van uur tot 3 uur (op zondag 11 mei 2014): fuif met discobar in een feesttent op een perceel in Tongerlodorp tussen huisnummers 25 en 31A; - op zaterdag 10 mei 2014 van 13 uur tot 3 uur (op zondag 11 mei 2014): optredens in open lucht op twee podia op de openbare weg in Tongerlodorp ter hoogte van huisnummers 1 en 40; - op zondag 11 mei 2014 van 13 uur tot 2 uur (op maandag 12 mei 2014): optredens in open lucht op twee podia op de openbare weg in Tongerlodorp ter hoogte van huisnummers 1 en 40, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting L Aeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 db(a). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel bis 1, 1, 2 en 3 van Vlarem II zijn van toepassing. Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien het geluidsniveau L Aeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 85 db(a). 011 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Fanfarefeesten Heultje4Fun op 25, 26 en 27 juli Toelating Voorgeschiedenis

12 KF De Verbroedering Heultje vzw organiseert op 25, 26 en 27 juli 2014 de jaarlijkse fanfarefeesten "Heultje4Fun". Naar aanleiding hiervan vroeg de aanvrager 19 op 26 maart 2014 toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek. Afwijking van het sluitingsuur tot 3 uur werd al verleend. Feiten en context evenement: fanfarefeesten Heultje4Fun; er worden max. 300 bezoekers per dag verwacht; organisatie: KF De Verbroedering Heultje vzw, 20 locatie: in en rond de fanfarezaal te Westerlo-Heultje, Processieweg 1/1 (perceel sectie D, 1ste afdeling, nummer 992P); datum/begin- en einduur: vrijdag 25 juli 2014 van 20 uur tot 3 uur (op 26 juli 2014) zaterdag 26 juli 2014 van 20 uur tot 3 uur (op 27 juli 2014) zondag 27 juli 2014 van 13 uur tot 3 uur (op 28 juli 2014); in de nabijheid van de plaats van de activiteiten zijn geen instellingen aanwezig die stilte vereisen. Argumentatie Het gaat om een niet ingedeelde muziekactiviteit volgens het nieuwe hoofdstuk 6.7 van Vlarem II, die gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid. De aanvrager heeft als gewenste maximumnorm L Aeq 15 min luider dan 85 db(a) maar stiller dan 95 db(a) gevraagd. De bepalingen van art van Vlarem 2 (verbod tot overschrijden van L Amax =85dB(A)) zijn niet van toepassing op niet-ingedeelde muziekactiviteiten op voorwaarde dat: - de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt; - het college de muziekactiviteit heeft toegelaten. Voor muziekactiviteiten die doorgaan in feestzalen, lokalen of schouwspelzaal moet cumulatief aan de volgende criteria worden voldaan: - maximaal 12 gelegenheden per jaar; - maximaal 2 gelegenheden per maand; - de sommatie van deze gelegenheden mag maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daaropvolgende kalenderdag omvat, worden 2 kalenderdagen geteld). In 2014 werden voor de fanfarezaal van Heultje nog geen toestemmingen afgeleverd voor het spelen van elektronisch versterkte muziek. Bij de plaatsing van de geluidsboxen moeten de organisatoren er rekening mee houden zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken door: - eventuele bastonen in de mate van het mogelijke tot redelijke proporties aan te passen; - de luidsprekers te draaien in de richting waar ze de minste hinder kunnen veroorzaken. Juridische grond Vlarem 1 en II. Deze beslissing is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals dat gereglementeerd is in Vlarem II, hoofdstuk 4.5, 5.32 en hoofdstuk 6.7, art tot en met Financiële weerslag Niet van toepassing

13 Artikel 1 Het college geeft toelating aan KF De Verbroedering Heultje vzw tot het spelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de fanfarefeesten in de fanfarezaal, gelegen Processieweg 1/1 in Heultje-Westerlo, op: vrijdag 25 juli 2014 van 20 uur tot 3 uur (op 26 juli 2014) zaterdag 26 juli 2014 van 20 uur tot 3 uur (op 27 juli 2014) zondag 27 juli 2014 van 13 uur tot 3 uur (op 28 juli 2014), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting L Aeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 db(a). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel bis 1, 1, 2 en 3 van vlarem II zijn van toepassing. Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien het geluidsniveau L Aeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 85dB(A). 012 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Overwijs 33. Aktename 21. Voorgeschiedenis Het meldingsdossier werd ingediend bij het gemeentebestuur op 7 oktober Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij de meldingsplicht heeft volbracht. Feiten en context - voorwerp van de melding: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1 (Vlarem-rubriek ). De exploitant meldt een droogzuiging met een debiet maximum 10 m³/uur. - ligging: perceel 1ste afdeling, sectie B, nummer 102H, gelegen Overwijs 33, 2260 Westerlo; - periode: van 9 oktober tot 6 november 2013; - riolering: het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied; - het opgepompte grondwater met een debiet van maximum 10 m³/uur, zal geloosd worden in de openbare riolering; - bestemming: de inrichting is gedeeltelijk gelegen in woongebied en gedeeltelijk in agrarisch gebied volgens het gewestplan; - stedenbouwkundig: op 9 september 2013 verleende het college vergunning 23 voor het bouwen van een nieuwbouw, een vrijstaande eengezinswoning + carport-tuinberging. - watertoets: gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. Argumentatie Het opgepompte grondwater dient volgens de Vlarem- wetgeving bij voorkeur te worden geïnfiltreerd in de bodem of geloosd te worden in oppervlaktewater. Enkel indien beide

14 oplossingen onmogelijk zijn, mag het geloosd worden in de riolering. Voor lozingen > dan 10 m³ /uur in de gemengde riolering is de toelating van Aquafin vereist. Bij de akteneming worden de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd. Door het naleven van deze algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. Artikel 1 Artikel 2 Het college neemt akte van de melding 24 voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van een eengezinswoning, van 9 oktober tot 6 november 2013 (Vlarem-rubriek ), op perceel 1ste afdeling, sectie B, nummer 102H, gelegen Overwijs 33, 2260 Westerlo. De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: -Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging Afdeling Art Art Afdeling Art Art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen : Art Art ; Art Art Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk Winning van grondwater: Afdelingen : Art Art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 24

15 013 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Vekestraat 4. Aktename 25. Voorgeschiedenis Het meldingsdossier werd ingediend bij het gemeentebestuur op 25 maart Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij de meldingsplicht heeft volbracht. Feiten en context - voorwerp van de melding: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1 (Vlarem-rubriek ). De exploitant meldt een droogzuiging nodig voor het bouwen van een eengezinswoning, van 17 maart tot einde mei 2014 en met een debiet van maximum 10 m³/uur. - ligging: perceel 1ste afdeling, sectie D, nummer 117M, gelegen Vekestraat 4, 2260 Westerlo; - periode: van 17 maart tot einde mei 2014; - riolering: het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied; - het opgepompte grondwater met een debiet van maximum 10 m³/uur, zal via een straatkolk geloosd worden in de gracht; - bestemming: de inrichting is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan; - stedenbouwkundige vergunning: op 23 december 2013 verleende het college vergunning 27 voor het bouwen van een nieuwbouw, een vrijstaande eengezinswoning. - watertoets: gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. Argumentatie Het opgepompte grondwater dient volgens de Vlarem- wetgeving bij voorkeur te worden geïnfiltreerd in de bodem of geloosd te worden in oppervlaktewater. Enkel indien beide oplossingen onmogelijk zijn, mag het geloosd worden in de riolering. Voor lozingen > dan 10 m³ /uur in de gemengde riolering is de toelating van Aquafin vereist. Bij de akteneming worden de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd. Door het naleven van deze algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is;

16 - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. Artikel 1 Artikel 2 Het college neemt akte van de melding 28 voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van een eengezinswoning, van 17 maart tot einde mei 2014 (Vlarem-rubriek ), op perceel 1ste afdeling, sectie D, nummer 117M, gelegen Vekestraat 4, 2260 Westerlo. De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: - Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging Afdeling Art Art Afdeling Art Art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen : Art Art ; Art Art Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk Winning van grondwater: Afdelingen : Art Art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 014 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een bronbemaling, gelegen Tongerlostraat 75. Aktename 29. Voorgeschiedenis Het meldingsdossier werd ingediend bij het gemeentebestuur op 10 oktober Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd dat voor de aanvrager het bewijs vormt dat hij de meldingsplicht heeft volbracht

17 Feiten en context - voorwerp van de melding: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1 (Vlarem-rubriek ). De exploitant meldt een droogzuiging met een debiet van 8000 liter/uur. - ligging: perceel 4de afdeling, sectie C, nummer 28A2, gelegen Tongerlostraat 75, 2260 Westerlo; - periode: van 3 oktober tot begin december 2013; - het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied; - het opgepompte grondwater met een debiet van maximaal liter/uur, zal geloosd worden in de openbare riolering; - bestemming: de inrichting is gedeeltelijk gelegen in woongebied en gedeeltelijk in agrarisch gebied volgens het gewestplan; - stedenbouwkundig: op 3 mei 2010 verleende het college vergunning 31 voor het bouwen van een nieuwbouw eengezinswoning, na het slopen van de bestaande woning. - watertoets: gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. Argumentatie Het opgepompte grondwater dient volgens de Vlarem- wetgeving bij voorkeur te worden geïnfiltreerd in de bodem of geloosd te worden in oppervlaktewater. Enkel indien beide oplossingen onmogelijk zijn, mag het geloosd worden in de riolering. Voor lozingen > dan 10 m³ /uur in de gemengde riolering is de toelating van Aquafin vereist. Bij de akteneming worden de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd. Door het naleven van deze algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. Artikel 1 Artikel 2 Het college neemt akte van de melding 32 voor een bronbemaling technisch noodzakelijk voor de verwezenlijking van een eengezinswoning, van 3 oktober tot begin december 2013 (Vlarem-rubriek ), op perceel 4de afdeling, sectie C, nummer 28A2, gelegen Tongerlostraat 75, 2260 Westerlo. De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: -Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen : Art Art

18 Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging Afdeling Art Art Afdeling Art Art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen : Art Art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen : Art Art ; Art Art Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk Winning van grondwater: Afdelingen : Art Art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 015 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een gastank in Ilsestraat 47. Aktename. 33 Voorgeschiedenis De melder 34 diende op 3 juli 2013 het meldingsdossier in (met dossiernummer K3/2013/2708). Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs is voor de aanvrager het bewijs dat hij aan de meldingsplicht heeft voldaan. Feiten en context - voorwerp van de melding: een nieuwe inrichting klasse 3: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met l (opslag van propaangas in een bovengrondse tank van liter; Vlarem klasse 3; rubriek ). - ligging: Ilsestraat 47, 2260 Westerlo, op perceel sectie B, 2de afdeling, nummer 392B/deel. - bestemmingszone: de inrichting is gelegen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan. - riolering: het perceel is gelegen in een groene cluster (collectief te optimaliseren buitengebied) volgens het zoneringplan. - watertoets: het perceel waarop de inrichting gelegen is, ligt niet binnen de grenzen van overstromingsgevoelig gebied, waardoor men in alle redelijkheid lijkt te kunnen stellen dat 33 34

19 er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. De gemelde inrichting is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. - Stedenbouwkundig: de gastank is gelegen bij een woning waarvoor op 18 juli 1977 een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor een nieuwbouw woonhuis na afbraak oude woning. Argumentatie Door het opleggen en naleven van de algemene en sectorale voorwaarden in deze akteneming, kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij later decreten; - het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering met algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en de wijzigingen bij latere besluiten. Artikel 1 Het college neemt akte van de melding 35 voor de opslag van propaangas in een bovengrondse tank van liter, (Vlarem klasse 3, rubriek ), op perceel sectie B, 2de afdeling, nummer 392B/deel, gelegen Ilsestraat 47, 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II dienen strikt te worden nageleefd: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften Afdelingen art Hoofdstuk 4.2: Beheersing van de oppervlaktewaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen: art Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht art Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest art Hoofdstuk 4.8: Verwijdering van PCB s en PCT s Hoofdstuk 4.9: Energieplanning art Hoofdstuk 4.10: Emissies van broeikasgassen Afdeling art Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen: Hoofdstuk 5.16 GASSEN: Afdeling : art

20 Afdeling : art De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website 016 Milieu. Vlarem 3de klasse. Melding van een gastank in Mechelsestraat 92. Aktename. 36 Voorgeschiedenis De melder 37 diende op 9 oktober 2013 het meldingsdossier (met dossiernummer K3/2012/2691) in. Bij ontvangst werd een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs is voor de aanvrager het bewijs dat hij aan de meldingsplicht heeft voldaan. Feiten en context - voorwerp van de melding: een nieuwe inrichting klasse 3: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit valt hier niet onder), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met l (opslag van propaangas in een tank van 1000 liter; Vlarem klasse 3; rubriek ). - ligging: Mechelsestraat 92, op perceel sectie C, 2de afdeling, nummer 19 S2. - bestemmingszone: de inrichting is gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan. - watertoets: het perceel waarop de inrichting gelegen is, ligt niet binnen de grenzen van overstromingsgevoelig gebied, waardoor men in alle redelijkheid lijkt te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. De gemelde inrichting is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. - Stedenbouwkundig: de gastank is gelegen bij een woning waarvoor op 14 december 1963 een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. Op 25 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwbouw eengezinswoning met beroepsruimte + het slopen van de bestaande woning. Op 10 maart 2011 verkreeg de melder 38 een vergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning met een tuinkamer + het bouwen van een nieuwbouw tuinberging-carport. Argumentatie Door het opleggen en naleven van de algemene en sectorale voorwaarden in deze akteneming, kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij later decreten;

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie