magazine boordevol tips & ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woonbonus Natuurrampen Preventie van uw woning editie september-oktober 2014

2 Inhoud 04 Pas afgestudeerd? 04 Uw getrouwheidspremie 05 Een spontane getuigenis 05 Actueel: woonbonus 06 Dossier natuurrampen 08 Mythe of waarheid 08 Lage rentestanden blijven 09 Preventie in uw woning 10 Verzameld voor het najaar»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Een bezoek meer dan waard is het museum van de Red Star Line in Antwerpen (www.redstarline.be). Hier wordt het verhaal verteld van de meer dan 2 miljoen landverhuizers die ruwweg tussen 1875 en 1925 in Antwerpen aankwamen. Uit alle delen van Europa kwamen ze, meestal per trein, om daarna per boot het geluk in een ander land op te zoeken. Een moeizame en soms hachelijke onderneming was het voor de meesten, waarvoor dikwijls alle bezittingen te gelde werden gemaakt en zonder garantie op succes. Door de ontwikkeling van de commerciële luchtvaart en betrouwbare auto s voor het brede publiek, kan de opmars sinds de jaren 50 van de jaarlijkse vakanties als een eigentijdse vorm van migratie beschouwd worden. Van beperkte duur weliswaar, en vanuit andere motieven. Het comfort van de verplaatsing is er alleszins sterk op vooruitgegaan en de informatie over de plaats van bestemming is nu met enkele muisklikken beschikbaar. Toch blijft het een onderneming waar soms iets niet volgens plan verloopt. In tegenstelling tot de vroegere reizigers hebben de globetrotters van nu echter de mogelijkheid om zich te verzekeren van de diensten van een beschermengel, die na één telefoontje zal trachten alles in het werk te stellen om een goede oplossing te vinden. Wat voor de mensen in de bijstandscentrale als een normale opdracht gezien wordt, draagt zo dan toch nog bij aan het geluk van de reiziger. En wanneer er dan een bedanking volgt, recht uit het hart, maakt dit voor hen de vele inspanningen goed (pagina 5). Hulde dus aan de vele mannen en vrouwen die permanent beschikbaar zijn om ons tijdens die moeilijke momenten een helpende hand te reiken. De eenvoudige handeling waarmee zij bereikbaar zijn en op hen een beroep kan gedaan worden, mag ons niet de illusie geven dat hun inzet geen waardering verdient. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Afgestudeerd? Wat nu? De BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD is een periode van 12 maanden zonder uitkering, tussen het afstuderen en het vinden van een gepaste job. Hij wordt opgestart door inschrijving bij de VDAB (in Vlaanderen) of Actiris (in Brussel). Als er ondertussen - beperkt - gewerkt wordt als loontrekkende loopt de wachtperiode gewoon door. Wie echter meer dan 28 dagen aaneensluitend gewerkt heeft, moet zich opnieuw inschrijven! Gedurende de wachttijd moet de werkzoekende twee positieve evaluaties na sollicitatie voorleggen, anders wordt de termijn verlengd. KINDERBIJSLAG voor afgestudeerden jonger dan 25 jaar: er is nog recht als student (voor afgestudeerden hoger onderwijs) indien er maximum 240 uren werd gewerkt tijdens de maanden juli, augustus en september samen. In de beroepsinschakelingstijd is er recht op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater gedurende maximaal 12 maanden. Voorwaarden: inschrijving als werkzoekende en maximum inkomen van 520,08 euro bruto per maand. ZIEKTEVERZEKERING: een werkzoekende jonger dan 25 jaar blijft via de ouders verzekerd. Vanaf 25 jaar of zodra gewerkt wordt, is een persoonlijke aansluiting verplicht. INSCHAKELINGSUITKERING: wie na de beroepsinschakelingstijd nog steeds geen werk heeft en nog geen 30 jaar is, kan een uitkering aanvragen. Deze wordt gedurende maximum 36 maanden uitbetaald en is niet dezelfde als een werkloosheidsuitkering die men ontvangt na een periode van tewerkstelling. De berekening van uw getrouwheidspremie Bedoeld om meer transparantie en een rechtstreeks voordeel aan de spaarder te bieden, verplichtte de overheid einde 2013 de trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie. Hierover blijven echter misverstanden bestaan. Het basisprincipe blijft nochtans ongewijzigd: getrouwheidspremie is verworven zodra een storting twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaling ervan gebeurt dus nu op de eerste dag van het volgende kwartaal. Was er slechts één storting, dan is er slechts één keer uitbetaling van getrouwheidspremie. Alleen in geval van meerdere stortingen kan er een uitbetaling zijn gedurende verschillende trimesters. Nieuw is de overdracht van de getrouwheidspremie tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij eenzelfde financiële instelling. Dit geldt voor overschrijvingen van minimum 500 euro tussen spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis, maar is beperkt tot de drie eerste overdrachten per rekening. 4

5 Hulp op reis: een tussentijds rapport Bedanking Midden juli liep volgende mail binnen op het plateau van onze bijstandspartner. Mijne heren, Ik wil u van harte bedanken voor uw interventie n.a.v. het ongeval en de hospitalisatie van mijn echtgenoot in Frankrijk. Hierbij zou ik speciaal Michael hulde willen brengen die zich heeft ontfermd over ons dossier. Michael heeft vanaf de eerste dag gezorgd voor mijn verblijf, dicht bij mijn echtgenoot. Hij heeft mij alle dagen gebeld om te zien hoe het met mij ging, om te weten of ik het kon beredderen, om te vragen of ik iets nodig had. Hij was een waardevolle steun in deze zware beproeving. Het is een verademing om te weten dat er nog zo n vriendelijke, aanwezige en professionele mensen zijn. Ook tijdens de repatriëring trouwens waren zowel de dokter als de twee begeleiders heel attent, voorkomend en competent. Mevrouw Coquelet FEITEN Volgens de eerste cijfers steeg in juli j.l. het aantal geopende bijstandsdossiers met liefst 21% en in één op 10 gevallen ging het om een ongeval. Ook kwamen er bij de auto-ongevallen meer medische letsels voor. Buiten de traditionele autobestemmingen in het zuiden, bleken Nederland en Duitsland meer in trek, gemeten aan het aantal technische interventies. Vier op tien pechgevallen deed zich bovendien voor tijdens een daguitstap op de vakantiebestemming zelf. Woonbonus ongewijzigd tot 2015 In Vlaanderen werden er intussen al enkele bepalingen vastgelegd in het recente regeerakkoord maar het blijft wel wachten op de definitieve wetteksten. Belangrijk is dat er niet geraakt wordt aan de huidige contracten en dat alle akten, die ten laatste op 31/12/2014 voor de notaris verleden worden, onder het huidige stelsel vallen. Voor leningen vanaf 01/01/2015 zal de woonbonus dalen van euro naar euro. Gedurende de eerste 10 jaar van de lening wordt dit basisbedrag verhoogd met 760 euro. De belastingvermindering wordt nu 40%; daar waar er tot aanslagjaar 2015 een fiscale aftrek wordt toegepast die kan oplopen tot 50%, zijnde het hoogste tarief waaraan men kan worden belast. De woonbonus is enkel van toepassing op hypothecaire leningen met een looptijd van minimum 10 jaar voor de enige en eigen woning. Zowel de intresten, kapitaalaflossingen als schuldsaldoverzekering zijn aftrekbaar tot de hierboven vermelde bedragen, en dit per persoon. Door de nieuwe regeling zal een koppel in de toekomst jaarlijks zo n euro minder belastingvoordeel doen. Er komt ook geen jaarlijkse indexering meer van de aftrekbare bedragen. 5

6 Dossier Natuurrampen Preventie: voorkomen is nog altijd beter dan achteraf voor schade vergoed te worden! Weerdiensten waarschuwen tijdig voor hagel- en regenbuien. Hou er zo veel mogelijk rekening mee. Zet tuinmeubelen en andere voorwerpen binnen of maak ze vast. Dek uw wagen af met een deken tegen hagelinslag, ook lichtkoepels kunnen op deze manier beschermd worden. Kijk dakgoten en afvoerbuizen regelmatig na op mogelijke verstopping. Maak er een gewoonte van in uw kelder alles op minimum een 10-tal centimeter van de grond te plaatsen. Uw brandverzekering vermeldt mogelijk een dergelijke minimumhoogte: respecteer deze dan ook! Door de recente hagelbuien en overstromingen worden veel mensen plots geconfronteerd met de afwikkeling van de opgelopen schade. Vooraf samen met uw makelaar een aantal punten doornemen, kan bij latere schade misverstanden en teleurstellingen voorkomen. Bijgebouwen: worden door de verzekeringmaatschappijen als gebouw beschouwd, net zoals zonnepanelen en afsluitingen. Toch even nagaan of er geen beperkingen zijn wat oppervlakte betreft. Als dit van belang is bij het berekeningsraster in de polis kan de schadevergoeding behoorlijk beïnvloed worden. Hagelschade aan uw voertuig: Uw autoverzekering vergoedt u alleen als u een grote of kleine omniumwaarborg onderschreven hebt. In uw brandverzekering zijn 4-wielige motorrijtuigen niet automatisch opgenomen. Enkel indien ze - mits bijpremie - in de inhoud opgenomen zijn, is er dekking wanneer ze in de garage staan. Vele maatschappijen vergoeden dan echter ook wanneer de wagen op de oprit of zelfs in de onmiddellijke omgeving van de woning staat. Als het voorval door de overheid als natuurramp erkend wordt, kan het Rampenfonds, beperkt weliswaar, tussenkomen voor gevallen die buiten de verzekeringsdekking vallen. 6

7 Rol van het Rampenfonds Wie vergoedt welke schade? Hagelschade valt steeds onder de waarborg van uw brandverzekering. Dit is ook het geval voor schade door overstroming, aardbeving, grondverzakking, overlopen of terugstuwing van rioleringen. Het gaat hier dan wel om zgn. eenvoudige risico s : dit zijn de gebouwen waarvan de verzekerde waarde (inclusief inhoud!) niet hoger is dan Eén en ander houdt in dat het Rampenfonds nog slechts beperkt dient aangesproken te worden. Maar ook voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport komen via deze weg in aanmerking voor vergoeding. Bij hagel- of overstromingsschade dient dus steeds in eerste instantie de brandverzekeraar te worden aangesproken, ongeacht of het voorval als ramp erkend wordt. De nasleep Ga ingeval van overstroming of hagelschade niet onbezonnen of overhaast te werk. Uw makelaar zal u vanuit zijn ervaring helpen en begeleiden. Enkele tips: Beperk de schade: deze verplichting staat in elke polis vermeld. Is uw dak beschadigd door hagel of storm, zorg zo spoedig mogelijk voor een voorlopige bedekking. Zo komt er minder neerslag binnen, wat de schade beperkt. Deze kosten voor voorlopige afdichting en andere verantwoorde maatregelen worden trouwens vergoed. Neem foto s: zoveel mogelijk vastleggen is de boodschap, maar doe ook dit overdacht. Zorg voor overzichtfoto s: een detailfoto van een nat tapijt is veelzeggend, maar een extra foto van de ondergelopen woonkamer zegt zoveel meer. Hou structuur in de volgorde van de foto s: verdiep per verdiep, kamer per kamer, zodat achteraf niet oeverloos moet gezocht worden waar welke foto genomen werd. Als er om één of andere reden geen brandverzekering loopt, dient u ook niet bij het Rampenfonds aan te kloppen. Enkel voor goederen die niet kunnen verzekerd worden onder een brandpolis eenvoudige risico s kan een dossier ingediend worden. De rol van het rampenfonds is dus veel beperkter dan in de media wordt aangehaald. Opruiming: bij overstroming- of stormschade zorgen overheden vaak voor containers om snel de schade op te ruimen. Ook hier is het oppassen geblazen: als schadelijder dient u uw schade te bewijzen. Zijn de beschadigde voorwerpen bij expertise niet meer voorhanden, dan kunnen ze uit de vergoeding geweerd worden. Het kan dus soms belangrijk zijn dat een expert een eerste vaststelling doet. Op basis hiervan kan eventueel een voorschot betaald worden. Achteraf volgt dan de definitieve expertise en vergoeding. Voedingswaren, doordrenkte vloerbekleding, enz dienen wellicht zo vlug mogelijk te worden verwijderd: duidelijke foto s en lijstjes zijn hier een must. Hou bijvoorbeeld ook een stuk van de bekleding bij, zodat de kwaliteit ervan duidelijk is. Voorwerpen van waarde dienen altijd ter beschikking te blijven voor een grondige expertise. 7

8 Mythe of waarheid Ik heb geen contract reisbijstand nodig, want ik ben verzekerd via mijn kredietkaart. Deze redenering is niet helemaal correct. Het is inderdaad zo dat de waarborgen die aan een kredietkaart verbonden zijn, ook een onderdeel hulpverlening bevatten. Dit voordeel is meestal echter voorbehouden aan de houders van een kredietkaart met een hoge limiet, en dan nog op voorwaarde dat de betaling van uw reisboeking met deze kaart gebeurde. Bovendien vervallen de waarborgen met het einde van de reis, zijn de vergoedingsgrenzen beperkt en is slechts in uitzonderlijke gevallen ook het voertuig verzekerd. Een jaarcontract voor alle leden van het gezin, ongeacht de wijze of tijdstip van verplaatsing en inclusief voertuig, valt steeds voordeliger uit Ik kan gebruik maken van een volledige bijstand die de constructeur van mijn auto mij biedt. Ook dit is slechts gedeeltelijk waar. Automerken kunnen inderdaad bij aankoop van een nieuw voertuig een bijstand aanbieden. De waarborgen ervan zijn verschillend van merk tot merk. Meestal beperkt de hulpverlening zich echter tot problemen eigen aan het voertuig, dus niet bij ongeval bijv. en is er ook geen bijstand voor de inzittenden. De prestaties worden door de band slechts voor de duur van twee jaar geleverd. De geldpolitiek van de Europese Centrale bank De ECB vormt samen met de nationale banken het centrale bankstelsel van de landen die de euro als munteenheid hebben ingevoerd. Eén van de belangrijkste taken van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit in de eurozone zodat de koopkracht behouden blijft. Wat betekent dat nu? Als prijzen stabiel blijven, betaalt men voor een korf producten dezelfde prijs deze maand als een maand geleden. Er is inflatie wanneer voor diezelfde producten meer wordt betaald. Betaalt men minder, dan is er deflatie. In geval van deflatie verwacht men dat prijzen verder zullen dalen en worden (grote) aankopen uitgesteld. Slecht nieuws voor de economie dus want dit levert geen groei op. Minder productie is dan weer niet goed voor de tewerkstelling, enz. Daarom streeft de ECB een gematigde inflatie van 2% na. In augustus was er slechts 0,02 % inflatie, wat te weinig is. Daarom verlaagt de ECB haar intrestvoet. De banken die geld lenen bij de ECB, kunnen dit doen aan een voordelig tarief in de hoop dat zij meer kredieten zullen geven. Omgekeerd moeten de banken die geld deponeren bij de ECB nu betalen i.p.v. hiervoor een intrest te krijgen. Deze negatieve rente heeft opnieuw tot doel het verstrekken van kredieten te bevorderen zodat er meer consumptie komt, waardoor de productie aantrekt en dus ook groei ontstaat. In dit klimaat wordt sparen ontmoedigd en zullen de intrestvoeten laag blijven. 8

9 Preventie in huis Tablets, smartphones, ze vreten energie en dienen dus zeer geregeld te worden opgeladen. Intensief gebruik zoals urenlang spelletjes spelen, surfen, ononderbroken inschakeling van Bluetooth-, GPS- en Wifi-functie belasten de batterij en warmen het toestel op zodat de levensduur fors wordt ingekort. Meestal laat men de apparaten opladen tijdens de nacht of wanneer men afwezig is. Opgelet: steeds meer woningbranden ontstaan door oververhitting van elektronische apparatuur die hoofdzakelijk uit brandbare kunststoffen bestaat! Laat ze dus ook niet opladen op de werkplek nadat u de deur hebt dichtgetrokken. Voorzie tijdens het opladen voldoende verluchting rond het toestel en leg er zeker niets op waardoor de warmteontwikkeling nog toeneemt. Kies bij de aankoop voor toestellen met een kwaliteitsvolle batterij! Reinig geregeld de ventilatoropeningen van PC s en laptops: opgehoopt stof belet immers de ventilatie van het toestel. Nu het najaar nadert zijn er zijn trouwens nog andere mogelijke gevaren voor brand en verstikking. Op kille avonden kan een vuurtje heel gezellig zijn. Maar let op voor CO-vergiftiging. Drie op tien CO-vergiftigingen gebeuren in de badkamer, één op vier in de woonkamer. Laat daarom uw verwarmingstoestellen in leef- en badkamer door een vakman nakijken en zorg voor voldoende verluchting. CO-gas (koolmonoxide) is een kleur- en reukloos gas en net daardoor zeer gevaarlijk. Een CO-melder is dus een nuttige aanvulling op veiligheidsmaatregelen maar kan een vals gevoel van veiligheid geven: vaak is het slachtoffer te versuft om nog op een CO-alarm te reageren. Veel CO-melders worden helaas onoordeelkundig geïnstalleerd. Dat laatste geldt ook voor rookmelders. Laat u daarom adviseren door een vakman of neem de tijd om uitgebreid informatie in te winnen op internet of in de vakhandel. Houd er rekening mee dat rook- en CO-melder een apart signaal geven! Bij rookalarm moeten deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten blijven om de vuurhaard geen extra zuurstof te geven. Bij CO-alarm is het net omgekeerd: zoveel mogelijk verluchten en ramen openen is hier de boodschap! 9

10 Gespot voor het najaar Verkiest u thuis te blijven en voor vernieuwing van het interieur te gaan, dan komt u voor najaar 2014 veel pure elementen tegen: rust, eerlijkheid en duurzaamheid zijn nog steeds de sleutelwoorden. Zacht maar vooral met veel diepgang en spanning zijn donkere en gedempte tinten als basis. Donkere kleuren en diep zwart met wit en alle schakeringen van grijs, gecombineerd met kleine accenten roze, worden steeds meer populair. Deze kleuren matchen echt goed bij elkaar en zijn daarom prima te gebruiken in het interieur! Twee trends springen eruit als het om speelgoed gaat. Zowat alle grote merken proberen op één of andere manier de ipad/ipod in hun aanbod te integreren. Maar ook het fenomeen nostalgie zet zich verder door. En dan nog een trend uit het studentenleven studenten studeren samen Samen blokken en samen pauzeren stimuleert het studeren. Citytrips blijven hot. We trekken er massaal op uit voor een weekendje Londen, een nachtje Amsterdam of een midweek in Milaan. Het kleurenpallet in uw garderobe varieert van winterbeige over pasteltinten zoals poederroze, tot kaki en zwart met hier en daar gouden accenten. Ook dierenprints blijven heel hip, vooral de luipaardprint. Het najaar belooft ook pluizig en heel gezellig te worden. Kleurrijke bontjes zijn niet weg te denken uit het straatbeeld, net zoals materialen als mohair, wol of, waarom ook niet, pluimen. Zelfbewustzijn, eigenzinnigheid en authenticiteit zijn de nieuwe statussymbolen onder jongeren. Ze vervangen oude symbolen als geld en macht. Jaarlijks brengt YoungWorks dé jongerentrends in kaart. Eigen onderzoek wordt gecombineerd met input vanuit een trendteam, bestaande uit jonge early adopters (14-25 jaar) met verschillende achtergronden, interesses en expertises. 10

11 Veurne Stavelot Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Geel Assebroek Jabbeke Kuringen Snaaskerke Oudenburg Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Izegem Ingelmunster Hechtel-Eksel Winkelomheide Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De volledige adresgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes editie december 2013 Inhoud Verzekeringsmythes 4 Vergeet de huishoudhulp niet 4 Actualiteit huwelijkscontracten

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Goed verzekerd Kinderen op eigen benen Zomerwedstrijd editie juni 2016 Inhoud 04 Hoe goed bent u verzekerd? 05 Jeugd en avontuur 06 Elektrisch fietsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november 2016

Nieuwsbrief oktober - november 2016 Nieuwsbrief oktober - november 2016 1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 2. Inschrijving elektrische fietsen 3. Overgangsmaatregel bromfietsen 4. Wagen staat buiten? Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $

! #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $ Immo IQ-Test vraag 9!" #$ % %& $ ' $ &!( & &!))* $ &!+((* &, & $ $&- $ & & & $!.#!))*/!"'. Waarom niet waar? 11/02/2008 - Tip 23: Lenen op 20 of 30 jaar wat is de voordeligste keuze? Vijf jaar geleden

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving SBBBBBB 4 H Pagina 1 van 11 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen. Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens Wim Persyn Erkend

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woningrenovatie Schade? Wat te doen? Bergen, Europese culturele hoofdstad editie maart-april 2015 Inhoud 04 Steun voor uw woningrenovatie 04 Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving H SBBBBBB 4 Pagina 1 van 9 Gedetailleerde beschrijving stijlvolle half-open bebouwingen (loten 1, 3 en 4 verkocht). Casco. Gedeeltelijke of volledige afwerking mogelijk. 9255 Buggenhout, Hoogweg Contactgegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie Familiale - Assistance Dodelijk Ongeval) Gewenste Aanvangsdatum Lidnummer NSPV Adres Telefoon / GSM E-mail Rekeningnummer BE - -

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verzekering rechtsbijstand Sparen en vermogen Reistrends editie maart 2014 Inhoud 04 Energiebesparende investeringen 05 Hoe u verzekeren van rechtsbijstand

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug.

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Steekkaart 5 Kamp en weekend Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Wat is standaard verzekerd op kamp? Lichamelijke ongevallen

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Eindelijk optimale bescherming voor al uw elektronisch materieel! Top Elektronica

Eindelijk optimale bescherming voor al uw elektronisch materieel! Top Elektronica Eindelijk optimale bescherming voor al uw elektronisch materieel! Top Elektronica U werkt ook met elektronica? Gun uzelf de beste bescherming! Kunt u zich uw professionele leven nog voorstellen zonder

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 21 HERDRUK 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

werknemer OvERHEID werkgever taksen kinderen werkzoekend ziek GEpEnSIOnEERD arbeidsongeval beroepsziekte

werknemer OvERHEID werkgever taksen kinderen werkzoekend ziek GEpEnSIOnEERD arbeidsongeval beroepsziekte FILMFRAGMEnt: NBS Rijksdienst voor sociale zekerheid verzamelt al het geld en verdeelt het over de andere rijksdiensten FILMFRAGMEnt: DAENS Kinderbijslag Vroeger: kinderarbeid of geen geld Nu:

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

ROOKMELDERS INSTALLEREN

ROOKMELDERS INSTALLEREN ROOKMELDERS INSTALLEREN WAAROM, WAAR EN HOE? Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 woningbranden. Indien er slachtoffers

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie