magazine boordevol tips & ideeën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woonbonus Natuurrampen Preventie van uw woning editie september-oktober 2014

2 Inhoud 04 Pas afgestudeerd? 04 Uw getrouwheidspremie 05 Een spontane getuigenis 05 Actueel: woonbonus 06 Dossier natuurrampen 08 Mythe of waarheid 08 Lage rentestanden blijven 09 Preventie in uw woning 10 Verzameld voor het najaar»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Een bezoek meer dan waard is het museum van de Red Star Line in Antwerpen (www.redstarline.be). Hier wordt het verhaal verteld van de meer dan 2 miljoen landverhuizers die ruwweg tussen 1875 en 1925 in Antwerpen aankwamen. Uit alle delen van Europa kwamen ze, meestal per trein, om daarna per boot het geluk in een ander land op te zoeken. Een moeizame en soms hachelijke onderneming was het voor de meesten, waarvoor dikwijls alle bezittingen te gelde werden gemaakt en zonder garantie op succes. Door de ontwikkeling van de commerciële luchtvaart en betrouwbare auto s voor het brede publiek, kan de opmars sinds de jaren 50 van de jaarlijkse vakanties als een eigentijdse vorm van migratie beschouwd worden. Van beperkte duur weliswaar, en vanuit andere motieven. Het comfort van de verplaatsing is er alleszins sterk op vooruitgegaan en de informatie over de plaats van bestemming is nu met enkele muisklikken beschikbaar. Toch blijft het een onderneming waar soms iets niet volgens plan verloopt. In tegenstelling tot de vroegere reizigers hebben de globetrotters van nu echter de mogelijkheid om zich te verzekeren van de diensten van een beschermengel, die na één telefoontje zal trachten alles in het werk te stellen om een goede oplossing te vinden. Wat voor de mensen in de bijstandscentrale als een normale opdracht gezien wordt, draagt zo dan toch nog bij aan het geluk van de reiziger. En wanneer er dan een bedanking volgt, recht uit het hart, maakt dit voor hen de vele inspanningen goed (pagina 5). Hulde dus aan de vele mannen en vrouwen die permanent beschikbaar zijn om ons tijdens die moeilijke momenten een helpende hand te reiken. De eenvoudige handeling waarmee zij bereikbaar zijn en op hen een beroep kan gedaan worden, mag ons niet de illusie geven dat hun inzet geen waardering verdient. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Afgestudeerd? Wat nu? De BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD is een periode van 12 maanden zonder uitkering, tussen het afstuderen en het vinden van een gepaste job. Hij wordt opgestart door inschrijving bij de VDAB (in Vlaanderen) of Actiris (in Brussel). Als er ondertussen - beperkt - gewerkt wordt als loontrekkende loopt de wachtperiode gewoon door. Wie echter meer dan 28 dagen aaneensluitend gewerkt heeft, moet zich opnieuw inschrijven! Gedurende de wachttijd moet de werkzoekende twee positieve evaluaties na sollicitatie voorleggen, anders wordt de termijn verlengd. KINDERBIJSLAG voor afgestudeerden jonger dan 25 jaar: er is nog recht als student (voor afgestudeerden hoger onderwijs) indien er maximum 240 uren werd gewerkt tijdens de maanden juli, augustus en september samen. In de beroepsinschakelingstijd is er recht op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater gedurende maximaal 12 maanden. Voorwaarden: inschrijving als werkzoekende en maximum inkomen van 520,08 euro bruto per maand. ZIEKTEVERZEKERING: een werkzoekende jonger dan 25 jaar blijft via de ouders verzekerd. Vanaf 25 jaar of zodra gewerkt wordt, is een persoonlijke aansluiting verplicht. INSCHAKELINGSUITKERING: wie na de beroepsinschakelingstijd nog steeds geen werk heeft en nog geen 30 jaar is, kan een uitkering aanvragen. Deze wordt gedurende maximum 36 maanden uitbetaald en is niet dezelfde als een werkloosheidsuitkering die men ontvangt na een periode van tewerkstelling. De berekening van uw getrouwheidspremie Bedoeld om meer transparantie en een rechtstreeks voordeel aan de spaarder te bieden, verplichtte de overheid einde 2013 de trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie. Hierover blijven echter misverstanden bestaan. Het basisprincipe blijft nochtans ongewijzigd: getrouwheidspremie is verworven zodra een storting twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaling ervan gebeurt dus nu op de eerste dag van het volgende kwartaal. Was er slechts één storting, dan is er slechts één keer uitbetaling van getrouwheidspremie. Alleen in geval van meerdere stortingen kan er een uitbetaling zijn gedurende verschillende trimesters. Nieuw is de overdracht van de getrouwheidspremie tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij eenzelfde financiële instelling. Dit geldt voor overschrijvingen van minimum 500 euro tussen spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis, maar is beperkt tot de drie eerste overdrachten per rekening. 4

5 Hulp op reis: een tussentijds rapport Bedanking Midden juli liep volgende mail binnen op het plateau van onze bijstandspartner. Mijne heren, Ik wil u van harte bedanken voor uw interventie n.a.v. het ongeval en de hospitalisatie van mijn echtgenoot in Frankrijk. Hierbij zou ik speciaal Michael hulde willen brengen die zich heeft ontfermd over ons dossier. Michael heeft vanaf de eerste dag gezorgd voor mijn verblijf, dicht bij mijn echtgenoot. Hij heeft mij alle dagen gebeld om te zien hoe het met mij ging, om te weten of ik het kon beredderen, om te vragen of ik iets nodig had. Hij was een waardevolle steun in deze zware beproeving. Het is een verademing om te weten dat er nog zo n vriendelijke, aanwezige en professionele mensen zijn. Ook tijdens de repatriëring trouwens waren zowel de dokter als de twee begeleiders heel attent, voorkomend en competent. Mevrouw Coquelet FEITEN Volgens de eerste cijfers steeg in juli j.l. het aantal geopende bijstandsdossiers met liefst 21% en in één op 10 gevallen ging het om een ongeval. Ook kwamen er bij de auto-ongevallen meer medische letsels voor. Buiten de traditionele autobestemmingen in het zuiden, bleken Nederland en Duitsland meer in trek, gemeten aan het aantal technische interventies. Vier op tien pechgevallen deed zich bovendien voor tijdens een daguitstap op de vakantiebestemming zelf. Woonbonus ongewijzigd tot 2015 In Vlaanderen werden er intussen al enkele bepalingen vastgelegd in het recente regeerakkoord maar het blijft wel wachten op de definitieve wetteksten. Belangrijk is dat er niet geraakt wordt aan de huidige contracten en dat alle akten, die ten laatste op 31/12/2014 voor de notaris verleden worden, onder het huidige stelsel vallen. Voor leningen vanaf 01/01/2015 zal de woonbonus dalen van euro naar euro. Gedurende de eerste 10 jaar van de lening wordt dit basisbedrag verhoogd met 760 euro. De belastingvermindering wordt nu 40%; daar waar er tot aanslagjaar 2015 een fiscale aftrek wordt toegepast die kan oplopen tot 50%, zijnde het hoogste tarief waaraan men kan worden belast. De woonbonus is enkel van toepassing op hypothecaire leningen met een looptijd van minimum 10 jaar voor de enige en eigen woning. Zowel de intresten, kapitaalaflossingen als schuldsaldoverzekering zijn aftrekbaar tot de hierboven vermelde bedragen, en dit per persoon. Door de nieuwe regeling zal een koppel in de toekomst jaarlijks zo n euro minder belastingvoordeel doen. Er komt ook geen jaarlijkse indexering meer van de aftrekbare bedragen. 5

6 Dossier Natuurrampen Preventie: voorkomen is nog altijd beter dan achteraf voor schade vergoed te worden! Weerdiensten waarschuwen tijdig voor hagel- en regenbuien. Hou er zo veel mogelijk rekening mee. Zet tuinmeubelen en andere voorwerpen binnen of maak ze vast. Dek uw wagen af met een deken tegen hagelinslag, ook lichtkoepels kunnen op deze manier beschermd worden. Kijk dakgoten en afvoerbuizen regelmatig na op mogelijke verstopping. Maak er een gewoonte van in uw kelder alles op minimum een 10-tal centimeter van de grond te plaatsen. Uw brandverzekering vermeldt mogelijk een dergelijke minimumhoogte: respecteer deze dan ook! Door de recente hagelbuien en overstromingen worden veel mensen plots geconfronteerd met de afwikkeling van de opgelopen schade. Vooraf samen met uw makelaar een aantal punten doornemen, kan bij latere schade misverstanden en teleurstellingen voorkomen. Bijgebouwen: worden door de verzekeringmaatschappijen als gebouw beschouwd, net zoals zonnepanelen en afsluitingen. Toch even nagaan of er geen beperkingen zijn wat oppervlakte betreft. Als dit van belang is bij het berekeningsraster in de polis kan de schadevergoeding behoorlijk beïnvloed worden. Hagelschade aan uw voertuig: Uw autoverzekering vergoedt u alleen als u een grote of kleine omniumwaarborg onderschreven hebt. In uw brandverzekering zijn 4-wielige motorrijtuigen niet automatisch opgenomen. Enkel indien ze - mits bijpremie - in de inhoud opgenomen zijn, is er dekking wanneer ze in de garage staan. Vele maatschappijen vergoeden dan echter ook wanneer de wagen op de oprit of zelfs in de onmiddellijke omgeving van de woning staat. Als het voorval door de overheid als natuurramp erkend wordt, kan het Rampenfonds, beperkt weliswaar, tussenkomen voor gevallen die buiten de verzekeringsdekking vallen. 6

7 Rol van het Rampenfonds Wie vergoedt welke schade? Hagelschade valt steeds onder de waarborg van uw brandverzekering. Dit is ook het geval voor schade door overstroming, aardbeving, grondverzakking, overlopen of terugstuwing van rioleringen. Het gaat hier dan wel om zgn. eenvoudige risico s : dit zijn de gebouwen waarvan de verzekerde waarde (inclusief inhoud!) niet hoger is dan Eén en ander houdt in dat het Rampenfonds nog slechts beperkt dient aangesproken te worden. Maar ook voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport komen via deze weg in aanmerking voor vergoeding. Bij hagel- of overstromingsschade dient dus steeds in eerste instantie de brandverzekeraar te worden aangesproken, ongeacht of het voorval als ramp erkend wordt. De nasleep Ga ingeval van overstroming of hagelschade niet onbezonnen of overhaast te werk. Uw makelaar zal u vanuit zijn ervaring helpen en begeleiden. Enkele tips: Beperk de schade: deze verplichting staat in elke polis vermeld. Is uw dak beschadigd door hagel of storm, zorg zo spoedig mogelijk voor een voorlopige bedekking. Zo komt er minder neerslag binnen, wat de schade beperkt. Deze kosten voor voorlopige afdichting en andere verantwoorde maatregelen worden trouwens vergoed. Neem foto s: zoveel mogelijk vastleggen is de boodschap, maar doe ook dit overdacht. Zorg voor overzichtfoto s: een detailfoto van een nat tapijt is veelzeggend, maar een extra foto van de ondergelopen woonkamer zegt zoveel meer. Hou structuur in de volgorde van de foto s: verdiep per verdiep, kamer per kamer, zodat achteraf niet oeverloos moet gezocht worden waar welke foto genomen werd. Als er om één of andere reden geen brandverzekering loopt, dient u ook niet bij het Rampenfonds aan te kloppen. Enkel voor goederen die niet kunnen verzekerd worden onder een brandpolis eenvoudige risico s kan een dossier ingediend worden. De rol van het rampenfonds is dus veel beperkter dan in de media wordt aangehaald. Opruiming: bij overstroming- of stormschade zorgen overheden vaak voor containers om snel de schade op te ruimen. Ook hier is het oppassen geblazen: als schadelijder dient u uw schade te bewijzen. Zijn de beschadigde voorwerpen bij expertise niet meer voorhanden, dan kunnen ze uit de vergoeding geweerd worden. Het kan dus soms belangrijk zijn dat een expert een eerste vaststelling doet. Op basis hiervan kan eventueel een voorschot betaald worden. Achteraf volgt dan de definitieve expertise en vergoeding. Voedingswaren, doordrenkte vloerbekleding, enz dienen wellicht zo vlug mogelijk te worden verwijderd: duidelijke foto s en lijstjes zijn hier een must. Hou bijvoorbeeld ook een stuk van de bekleding bij, zodat de kwaliteit ervan duidelijk is. Voorwerpen van waarde dienen altijd ter beschikking te blijven voor een grondige expertise. 7

8 Mythe of waarheid Ik heb geen contract reisbijstand nodig, want ik ben verzekerd via mijn kredietkaart. Deze redenering is niet helemaal correct. Het is inderdaad zo dat de waarborgen die aan een kredietkaart verbonden zijn, ook een onderdeel hulpverlening bevatten. Dit voordeel is meestal echter voorbehouden aan de houders van een kredietkaart met een hoge limiet, en dan nog op voorwaarde dat de betaling van uw reisboeking met deze kaart gebeurde. Bovendien vervallen de waarborgen met het einde van de reis, zijn de vergoedingsgrenzen beperkt en is slechts in uitzonderlijke gevallen ook het voertuig verzekerd. Een jaarcontract voor alle leden van het gezin, ongeacht de wijze of tijdstip van verplaatsing en inclusief voertuig, valt steeds voordeliger uit Ik kan gebruik maken van een volledige bijstand die de constructeur van mijn auto mij biedt. Ook dit is slechts gedeeltelijk waar. Automerken kunnen inderdaad bij aankoop van een nieuw voertuig een bijstand aanbieden. De waarborgen ervan zijn verschillend van merk tot merk. Meestal beperkt de hulpverlening zich echter tot problemen eigen aan het voertuig, dus niet bij ongeval bijv. en is er ook geen bijstand voor de inzittenden. De prestaties worden door de band slechts voor de duur van twee jaar geleverd. De geldpolitiek van de Europese Centrale bank De ECB vormt samen met de nationale banken het centrale bankstelsel van de landen die de euro als munteenheid hebben ingevoerd. Eén van de belangrijkste taken van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit in de eurozone zodat de koopkracht behouden blijft. Wat betekent dat nu? Als prijzen stabiel blijven, betaalt men voor een korf producten dezelfde prijs deze maand als een maand geleden. Er is inflatie wanneer voor diezelfde producten meer wordt betaald. Betaalt men minder, dan is er deflatie. In geval van deflatie verwacht men dat prijzen verder zullen dalen en worden (grote) aankopen uitgesteld. Slecht nieuws voor de economie dus want dit levert geen groei op. Minder productie is dan weer niet goed voor de tewerkstelling, enz. Daarom streeft de ECB een gematigde inflatie van 2% na. In augustus was er slechts 0,02 % inflatie, wat te weinig is. Daarom verlaagt de ECB haar intrestvoet. De banken die geld lenen bij de ECB, kunnen dit doen aan een voordelig tarief in de hoop dat zij meer kredieten zullen geven. Omgekeerd moeten de banken die geld deponeren bij de ECB nu betalen i.p.v. hiervoor een intrest te krijgen. Deze negatieve rente heeft opnieuw tot doel het verstrekken van kredieten te bevorderen zodat er meer consumptie komt, waardoor de productie aantrekt en dus ook groei ontstaat. In dit klimaat wordt sparen ontmoedigd en zullen de intrestvoeten laag blijven. 8

9 Preventie in huis Tablets, smartphones, ze vreten energie en dienen dus zeer geregeld te worden opgeladen. Intensief gebruik zoals urenlang spelletjes spelen, surfen, ononderbroken inschakeling van Bluetooth-, GPS- en Wifi-functie belasten de batterij en warmen het toestel op zodat de levensduur fors wordt ingekort. Meestal laat men de apparaten opladen tijdens de nacht of wanneer men afwezig is. Opgelet: steeds meer woningbranden ontstaan door oververhitting van elektronische apparatuur die hoofdzakelijk uit brandbare kunststoffen bestaat! Laat ze dus ook niet opladen op de werkplek nadat u de deur hebt dichtgetrokken. Voorzie tijdens het opladen voldoende verluchting rond het toestel en leg er zeker niets op waardoor de warmteontwikkeling nog toeneemt. Kies bij de aankoop voor toestellen met een kwaliteitsvolle batterij! Reinig geregeld de ventilatoropeningen van PC s en laptops: opgehoopt stof belet immers de ventilatie van het toestel. Nu het najaar nadert zijn er zijn trouwens nog andere mogelijke gevaren voor brand en verstikking. Op kille avonden kan een vuurtje heel gezellig zijn. Maar let op voor CO-vergiftiging. Drie op tien CO-vergiftigingen gebeuren in de badkamer, één op vier in de woonkamer. Laat daarom uw verwarmingstoestellen in leef- en badkamer door een vakman nakijken en zorg voor voldoende verluchting. CO-gas (koolmonoxide) is een kleur- en reukloos gas en net daardoor zeer gevaarlijk. Een CO-melder is dus een nuttige aanvulling op veiligheidsmaatregelen maar kan een vals gevoel van veiligheid geven: vaak is het slachtoffer te versuft om nog op een CO-alarm te reageren. Veel CO-melders worden helaas onoordeelkundig geïnstalleerd. Dat laatste geldt ook voor rookmelders. Laat u daarom adviseren door een vakman of neem de tijd om uitgebreid informatie in te winnen op internet of in de vakhandel. Houd er rekening mee dat rook- en CO-melder een apart signaal geven! Bij rookalarm moeten deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten blijven om de vuurhaard geen extra zuurstof te geven. Bij CO-alarm is het net omgekeerd: zoveel mogelijk verluchten en ramen openen is hier de boodschap! 9

10 Gespot voor het najaar Verkiest u thuis te blijven en voor vernieuwing van het interieur te gaan, dan komt u voor najaar 2014 veel pure elementen tegen: rust, eerlijkheid en duurzaamheid zijn nog steeds de sleutelwoorden. Zacht maar vooral met veel diepgang en spanning zijn donkere en gedempte tinten als basis. Donkere kleuren en diep zwart met wit en alle schakeringen van grijs, gecombineerd met kleine accenten roze, worden steeds meer populair. Deze kleuren matchen echt goed bij elkaar en zijn daarom prima te gebruiken in het interieur! Twee trends springen eruit als het om speelgoed gaat. Zowat alle grote merken proberen op één of andere manier de ipad/ipod in hun aanbod te integreren. Maar ook het fenomeen nostalgie zet zich verder door. En dan nog een trend uit het studentenleven studenten studeren samen Samen blokken en samen pauzeren stimuleert het studeren. Citytrips blijven hot. We trekken er massaal op uit voor een weekendje Londen, een nachtje Amsterdam of een midweek in Milaan. Het kleurenpallet in uw garderobe varieert van winterbeige over pasteltinten zoals poederroze, tot kaki en zwart met hier en daar gouden accenten. Ook dierenprints blijven heel hip, vooral de luipaardprint. Het najaar belooft ook pluizig en heel gezellig te worden. Kleurrijke bontjes zijn niet weg te denken uit het straatbeeld, net zoals materialen als mohair, wol of, waarom ook niet, pluimen. Zelfbewustzijn, eigenzinnigheid en authenticiteit zijn de nieuwe statussymbolen onder jongeren. Ze vervangen oude symbolen als geld en macht. Jaarlijks brengt YoungWorks dé jongerentrends in kaart. Eigen onderzoek wordt gecombineerd met input vanuit een trendteam, bestaande uit jonge early adopters (14-25 jaar) met verschillende achtergronden, interesses en expertises. 10

11 Veurne Stavelot Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Geel Assebroek Jabbeke Kuringen Snaaskerke Oudenburg Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Izegem Ingelmunster Hechtel-Eksel Winkelomheide Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De volledige adresgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woningrenovatie Schade? Wat te doen? Bergen, Europese culturele hoofdstad editie maart-april 2015 Inhoud 04 Steun voor uw woningrenovatie 04 Beleggingsfondsen

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verkeer: wijzigingen Uw pensioen Financiële begrippen editie juni 2014 Inhoud 04 Mythe of waarheid 04 Belastingaangifte 2014 05 Ongestraft bijklussen

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Studenten: aan de slag! Goed voorbereid op reis Zomerdrankjes editie juni 2015 Inhoud 04 Studenten: aan de slag! 05 Zomerquiz 06 Goed voorbereid

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie