Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen"

Transcriptie

1 Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming? 4 Wat is een gereglementeerde spaarrekening? 4 Wat is de basisrente? 4 Hoe wordt de basisrente bepaald voor een gereglementeerde spaarrekening? 4 Wat is een getrouwheidspremie van een gereglementeerde spaarrekening? 5 Hoe wordt de intrest berekend bij een geldopname van uw gereglementeerde spaarrekening? 5 Wat is het principe van de rentegarantie van 3 maanden? 5 Wat betekent de afschaffing van de 11-maanden regeling? 5 Wat betekent de afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen? 5 Heeft deze hervorming invloed op de fiscaliteit van het gereglementeerd sparen? 5 Waarom geldt er een beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen per bank? 5 Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING? 5 Wat verandert er door de hervorming met betrekking tot de uitbetaling van de intresten? 7 Kan ik nog de maand van uitbetaling kiezen bij ING? 7 Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven? 7 Wanneer word ik uitbetaald? 8 Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? 8 Vanaf welk moment brengt mijn geld intresten op? 8 Wat is de detailberekening van de intresten? 9 Hoe vraag ik een detailberekening van de int res ten aan? 9 Is de detailberekening van de intresten gratis? 9 Kan ik duplicaat aanvragen? 9 Wat als ik geen Home Bank(+), Telelink Online heb? 9 Kan ik een detailberekening van de intresten aanvragen via het kantoor? 9 Kan ik de detailberekening van de intresten elk kwartaal automatisch ontvangen? 9

2 Hoe lees ik mijn detailberekening van de intresten? 10 Wat betekent meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 14 Wat is het verschil met vroeger? 14 Geldt de meeneembaarheid ook tussen verschillende banken? 15 Wat zijn de voorwaarden voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 15 Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING gratis? 16 Tussen welke gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is de meeneembaarheid van toepassing? 16 Wie komt in aanmerking voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Mag ik onbeperkt gebruik maken van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Hoe werkt de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Kan ik genieten van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING wanneer ik mijn gereglementeerde spaarrekening afsluit? 17 Hoe kan ik als klant nagaan of de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is toegepast? 17 Is er een periode voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING per gereglementeerde spaarrekening of per titularis? 17 Indien ik verschillende overschrijvingen op hetzelfde moment uitvoer, kan ik dan kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Wie kan initiatief nemen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Hoe kan ik als klant nagaan in Home Bank (+) en in ING Smart Banking, de online app op tablet en smartphone, op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid ik nog recht heb? 18 Wat is de calculator? 20 Wat doet de calculator? 20 Waar vind ik de calculator? 20 Kan ik een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor? 20 Is de calculator gratis? 20

3 Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Algemeen Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? In 2012 lanceerde de Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte een voorstel om de gereglementeerde spaarrekeningen te hervormen. De hervormingen werden in diverse documenten gegoten. Zo werd er op 27 september 2013 een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de werking van de gereglementeerde spaarrekeningen wijzigt. Dit Koninklijk Besluit heeft ondermeer als doel de berekening en de betaling van de basisrente en de getrouwheidspremie te uniformiseren, alsook het kunnen behouden van de getrouwheidspremie bij overschrijvingen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank. Al de overeengekomen maatregelen kunt u terugvinden in deze FAQ. Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn. Indien u echter geen antwoord vindt op uw vraag kan u uw vraag stellen via uw kantoor of via het ING Contact Center op het nummer Wat houdt de hervorming concreet in? Hierbij treft u de aanpassingen van de hervorming in een notendop. Voor meer details verwijzen wij u naar de andere vragen in de FAQ. Trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie De getrouwheidspremie, die verworven is na 12 opeenvolgende maanden, zal op trimestriële basis uitbetaald worden. U zult de getrouwheidspremie dus sneller ontvangen dan voorheen. De data van uitbetaling zijn 01/01, 01/04, 01/07, 01/10. (De basisintresten worden jaarlijks uitbetaald, namelijk op 01/01). Meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank Tot 3 keer per gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar kunt u geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij dezelfde bank zonder de al opgebouwde periode van de getrouwheidspremie te verliezen. De periode van 12 opeenvolgende maanden moet in totaal wel gerespecteerd blijven. Er geldt een minimum bedrag van 500 euro bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Detailberekening van de intresten Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening van de uitbetaalde intresten. In deze detailberekening krijgt u een overzicht van de betaalde basisintresten en de betaalde getrouwheidspremie evenals de status van de nog niet verworven maar wel al opge bouwde getrouwheidspremie. De structuur van deze detailberekening is dezelfde in alle banken en is op gelegd door de FSMA. Calculator Elke bank moet een calculator voorzien. De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheidspremie bij een geldafhaling/overschrijving van uw gereglementeerde spaarrekening. Deze calculator geeft weer wanneer de periode van een getrouwheidspremie is gestart, wanneer deze getrouwheidspremie verworven zal zijn, op welk bedrag de getrouwheidspremie van toepassing is en de rentevoet die van toepassing is voor elk bedrag. Rentegarantie van 3 maanden Als een bank de basisrentevoet verhoogt, moet zij minstens 3 maanden wachten vooraleer deze rentevoet weer te verlagen. Alleen als de Europese Centrale Bank haar rentevoet verlaagt in die periode mag de bank ook haar basisrentevoet verlagen. Een bank mag de basisrentevoet wel verder verhogen in het voordeel van de 3 Terug naar de vragenlijst

4 klant zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden. Afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen Er geldt een verbod op aanbiedingen enkel voor nieuwe klanten en voor vers geld (geld dat nog niet eerder bij dezelfde bank heeft gestaan). Bij het openen van een gereglementeerde spaarrekening kan een bank nog steeds een minimuminleg vragen. Beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen Om het aantal gereglementeerde spaarrekeningen overzichtelijk te houden voor de klanten is het aantal toe gelaten gereglementeerde spaarrekeningen die een bank mag aanbieden beperkt tot 6. Wie is geïmpacteerd door deze hervorming? De hervorming is van toepassing op iedereen die een gereglementeerde spaarrekening heeft. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. ING biedt geen spaardeposito s aan die uitsluitend toegankelijk zijn voor rechtspersonen. Wat is een gereglementeerde spaarrekening? Een gereglementeerde spaarrekening kan geopend worden door natuurlijke personen en door rechtspersonen. Voor natuurlijke personen zijn de intresten vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bepaald bedrag. Dit wordt jaarlijks herzien. De vrijstelling is beperkt tot een wettelijk bedrag van dat jaarlijks wordt geïndexeerd en geldt per belastingplichtige ( voor het aanslagjaar inkomsten 2013). Voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Op de intresten wordt er roerende voorheffing ingehouden op het volledige bedrag (momenteel 15%). De gereglementeerde spaarrekening is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen van 1992 gewijzigd door Koninklijk Besluit van 27 september Volgens de wet moeten deze gereglementeerde spaarrekeningen aan een aantal regels voldoen, waarvan de belangrijkste zijn: De intrest bestaat verplicht uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie wordt verworven na twaalf opeenvolgende maanden vanaf de dag na de storting ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie voor meer details klik hier (Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven?). De bepaling van de rentevoet van de getrouwheidspremie en de basisrente zijn onderhevig aan wettelijke bepalingen. Op de intresten wordt er roerende voorheffing ingehouden (momenteel 15%). Natuurlijke personen ge nieten van een gedeeltelijke vrijstelling van deze roerende voorheffing per belastingplichtige. ING België biedt de volgende gereglementeerde spaarrekeningen aan: ING Groen Boekje ING Go to 18-Boekje ING Oranje Boekje ING Lion Deposit ING Lion Premium Boekje Voor meer details klik hier (Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING?). Wat is de basisrente? De basisrente is een vergoeding die u per dag ontvangt op alle bedragen die u stort op uw gereglementeerde spaarrekening (vanaf de dag na de storting/over schrijving). U ontvangt deze vergoeding zolang de gelden op uw gere glementeerde spaarrekening blijven staan. U stort 500 euro op 15/10/2014. De uitbetalingsdatum voor de basisrente is in het kader van de hervorming vastgelegd op 01/01/2015. U zult dus basisrente ontvangen voor de periode van 16/10/2014 tot en met 31/12/2014. U ontvangt dus een basisrente voor 77 kalenderdagen. Hoe wordt de basisrente bepaald voor een gereglementeerde spaarrekening? De basisrente is wettelijk begrensd. De basisrente mag niet meer bedragen dan het hoogste van de twee volgende percentages: 3% of het percentage voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (ECB). De basisrente voor uw spaarrekening bedraagt momenteel maximaal 3%. Indien de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast voor haar basisherfinancieringstransacties hoger is dan 3%, wordt de maximale wettelijke basisrente hiermee gelijkgesteld. ECB-rente = 2,5% => maximale basisrentevoet = 3%. ECB-rente = 4% => maximale basisrentevoet = 4%. Wat is een getrouwheidspremie van een gereglementeerde spaarrekening? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Deze 12 maanden lopen vanaf de dag na de storting/ overschrijving van de bedragen, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie). De getrouwheidspremie bedraagt: minimaal 25% van de aangeboden basisrente; maximaal 50% van de wettelijk toegelaten basisrente. Stel dat de aangeboden basisrentevoet 2% bedraagt en de wettelijk toegelaten basisrentevoet 3%. De getrouwheidspremie bedraagt dan minstens 0,50% (25% van 2%) en mag niet hoger zijn dan 1,50% (50% van 3%). Voor meer details klik hier (Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven?). Hoe wordt de intrest berekend bij een geldopname van uw gereglementeerde spaarrekening? Wanneer u geld opneemt/overschrijft van uw gereglementeerde spaarrekening wordt dit geboekt volgens de LIFO -methode (last in first out). Dit betekent dat de opname/overschrijving in de eerste plaats toegepast wordt op het bedrag waarvoor de opgebouwde periode van de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd. Voor meer details klik hier (Wat is het verschil met vroeger?). Wat is het principe van de rentegarantie van 3 maanden? Wanneer ING de basisrentevoet verhoogt, moet zij minstens 3 maanden wachten vooraleer deze basisrentevoet weer te verlagen. Alleen als de Europese Centrale Bank haar rentevoet verlaagt in die periode mag ING ook haar rentevoet verlagen. ING mag de basisrentevoet wel verder verhogen zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden. Wat betekent de afschaffing van de 11-maanden regeling? De 11-maanden regel, waarbij de intresten van de stortingen/overschrijvingen op de gereglementeerde spaarrekening in januari nog werden uitbetaald aan het einde van het lopende kalenderjaar, wordt afgeschaft. In het kader van de harmonisatie tussen banken zal de getrouwheidspremie vanaf 2014 alleen verworven zijn na 12 opeenvolgende maanden. Wat betekent de afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen? Een van de maatregelen van de hervorming is het verbod op aanbiedingen enkel voor nieuwe klanten en voor vers geld (geld dat nog niet eerder bij dezelfde bank heeft gestaan). Bestaande en nieuwe klanten genieten voortaan steeds dezelfde intrestvoorwaarden. Voor u, als ING klant, heeft dit geen impact want ING paste dit principe al toe. Bij het openen van een gereglementeerde spaarre kening kan een bank wel nog steeds een minimum inleg vragen. Heeft deze hervorming invloed op de fiscaliteit van het gereglementeerd sparen? De gereglementeerde spaarrekening is onderworpen aan wettelijke bepalingen. Door deze hervorming worden de regels waaraan een gere glementeerde spaarrekening moet voldoen, aangepast. De roerende voorheffing en de gedeeltelijke vrijstelling van deze roerende voorheffing per belastingplichtige (natuurlijke personen) blijven echter onveranderd. Waarom geldt er een beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen per bank? Om het aantal gereglementeerde spaarrekeningen overzichtelijk te houden voor de spaarders is het aantal toegelaten gereglementeerde spaarrekeningen die een bank mag aanbieden beperkt tot 6. Ook ING is voorstander van eenvoud. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18- Boekje, ING Oranje Boekje en ING Lion Deposit. Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING? Elke bank mag maximaal 6 gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. 4 5

5 ING Lion Premium Boekje ING Groen Boekje ING Go to 18- Boekje ING Oranje Boekje ING Lion Deposit Doelgroep Natuurlijke personen (meerderjarig) Natuurlijke personen (meerderjarig) & rechtspersonen Natuurlijke personen < 18 jaar Natuurlijke personen & rechtspersonen Natuurlijke personen (meerderjarig) Kanalen: Opening ing.be (klanten en niet-klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Home Bank (Plus), Telelink Online, (klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Home Bank (Plus), Telelink Online, (klanten) ing.be (klanten en niet-klanten) Kanalen: Beheer Home Bank (Plus) & Kantoor, Home Bank (Plus), Telelink Online, Self Bank, Kantoor, Home Bank (Plus), Self Bank, Kantoor, Home Bank (Plus), Telelink Online, Self Bank, Home Bank (Plus) & Kenmerken Spaarhorizon: meer dan 12 maanden. Spaarhorizon: minder dan 12 maanden. Spaarrekening tot de leeftijd van 18 jaar met een spaarhorizon van minder dan 12 maanden. Wordt nadien omgevormd tot een ING Groen Boekje. Spaarhorizon: meer dan 12 maanden. Spaarhorizon: minder dan 12 maanden. Principe van uitbetaling van de basis intrest en de getrouwheidspremie Ook ING is voorstander van eenvoud. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18- Boekje,ING Oranje Boekje en ING Lion Deposit. (Zie tabel op de vorige pagina). Wat verandert er door de hervorming met betrekking tot de uitbetaling van de intresten? De uitbetaling van de intresten voor de hervorming: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: ofwel aan het eind van de gekozen maand van uitbetaling ofwel aan het eind van de maand van de opening van de spaarrekening. Eén vaste betalingsdatum voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: ofwel aan het eind van de gekozen maand van uitbetaling ofwel aan het eind van de maand van opening van de ING gereglementeerde spaarrekening. De uitbetaling van de intresten na de hervorming: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. U hebt een ING Groen Boekje en stort euro op 15/01/2013. Op 15/05/2013 stort u opnieuw 500 euro. U haalt geen geld af. Op 01/07/2014 ontvangt u uw getrouwheidspremie met betrekking tot de storting van 500 euro. (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). Uw voordeel: u ontvangt in dit voorbeeld uw verworven getrouwheidspremies respectievelijk 8 maanden en 5 maanden vroeger en deze bouwen dan vanaf dat moment een basisrente en een getrouwheidspremie op! Kan ik nog de maand van uitbetaling kiezen bij ING? Nee, sinds januari 2013 is dit niet meer mogelijk. Door de hervorming liggen de uitbetalingsdata vast. De concrete betalingsdata zijn: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie naast de basisrente voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde spaarre kening blijven staan. Deze twaalf maanden lopen vanaf de dag na de storting/overschrijving van elk bedrag, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheids periode (opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie). De uitbetaling van de intresten voor de hervorming: Stel dat u voor uitbetaling op 31/12 hebt gekozen. Berekening van uw basisrente op 31/12/2013 voor uw stortingen van 1000 euro en 500 euro. (geprorateerd, rekening houdende met het moment van de stortingen) Berekening van uw getrouwheidspremie voor de twee stortingen. Dit gebeurt de eerste maal op 31/12/2014. (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). De uitbetaling van de intresten na de hervorming: U ontvangt uw basisrente op 01/01/2014. (geprorateerd, rekening houdende met het moment van de stortingen) U ontvangt uw getrouwheidspremie voor de eerste maal op 01/04/2014. Deze heeft betrekking op de eerste storting van euro (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). U opent een ING Groen Boekje op 15/04/2013. U stort dezelfde dag een bedrag van 1500 euro. Uw getrouwheidspremie start dus vanaf 16/04/2013. Na 12 opeenvolgende maanden is de getrouwheids premie verworven. U zult dus uw getrouwheids premie ontvangen voor de periode van 16/04/2013 tot en met 15/04/2014. De opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie start na deze 12 maanden. Daarnaast stort u een bedrag van 500 euro op 01/07/2013. Uw getrouwheidspremie voor dit bedrag start dus vanaf 02/07/2013. Na 12 maanden is de getrouwheidspremie verworven. U zult dus uw getrouwheids premie ontvangen voor de periode van 02/07/2013 tot en met 01/07/2014. De opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie start na deze 12 maanden. 6 7

6 Wanneer word ik uitbetaald? De uitbetaling van de intresten is als volgt bepaald: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10. Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie naast de basisrente voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde rekening blijven staan. Deze 12 maanden lopen vanaf de dag na de storting/overschrijving, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie). De getrouwheidspremie is dus verworven na 12 opeenvolgende maanden. Voor de hervorming werd de getrouwheidspremie slechts één maal per jaar uitbetaald. Vanaf 01/10/2013 wordt de verworven getrouwheidspremie op trimestriële basis uitbetaald. Een trimestriële uitbetaling betekent dus niet dat ¼ van de getrouwheidspremie wordt uitbetaald maar wel het volledige bedrag van de verworven getrouwheidspremie! U hebt een ING Groen Boekje op 15/02/2013. U stort een bedrag van 1500 euro op 15/02/2013. Uw getrouwheidspremie start dus vanaf 16/02/2013. Na 12 maanden is de getrouwheidspremie verworven. U zult dus uw getrouwheidspremie ontvangen voor de periode van 16/02/2013 tot en met 15/02/2014. Uw verworven getrouwheidspremie zal het eerstvolgende trimester worden uitbetaald, in dit geval op 01/04/2014. Vanaf welk moment brengt mijn geld intresten op? U krijgt intrest vanaf de kalenderdag volgend op de dag van de storting/overschrijving op uw gereglementeerde spaarrekening. U hebt recht op intrest tot en met de laatste kalenderdag dat u uw geld opvraagt/overschrijft. Als u geld stort en opvraagt op dezelfde dag, wordt dit gecompenseerd door de intrestberekening. Detailberekening intresten Wat is de detailberekening van de intresten? Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening van de uitbetaalde intresten. ING stelt u een detailberekening ter beschikking bij elke intrestafrekening. Er is enerzijds een jaarlijkse intrestafrekening voor de basisrente en anderzijds zijn er vier trimestriële intrestafrekeningen voor de getrouwheidspremie. In deze detailberekening krijgt u een overzicht van de betaalde basisintresten en de betaalde getrouwheidspremie evenals de status van de nog niet verworven getrouwheidspremie. De structuur van de detailberekening is dezelfde in alle banken. U kunt altijd een detailberekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw kantoor. Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Deze detailberekening geeft de details weer van de afrekening van de basisintresten in 2013 en de getrouwheidspremie voor het laatste kwartaal van Vanaf 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Vanaf 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. Op 2 oktober 2015 kunt u dus de trimestriële detailaf rekening voor de getrouwheidspremie van oktober 2015, van juli 2015, van april 2015 en de trimestriële detailafrekening voor de getrouwheidspremie en jaarlijkse intrestafrekening van de basisrentevoet van januari 2015 opvragen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Is de detailberekening van de intresten gratis? Ja, de detailinformatie is gratis. U kunt altijd detail berekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen heeft voor uw rekeningafschriften. Kan ik duplicaat aanvragen? U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank (+) of Telelink Online) of via uw kantoor. Indien u een detailberekening wenst die u al aangevraagd hebt en die ouder is dan één van de 4 laatste detail berekeningen dan kunt u dit aanvragen via het kantoor. Deze rekeningafschriften worden verzonden per post (de postzegel is betalend). Wat als ik geen Home Bank(+), Telelink Online heb? Indien u geen Home Bank Plus of Telelink hebt, kunt u een detailberekening aanvragen via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Kan ik een detailberekening van de intresten aanvragen via het kantoor? Ja, u kunt een detailberekening aanvragen via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. ING bezorgt u de informatie via de rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Hoe vraag ik een detailberekening van de int resten aan? U kunt altijd een detailberekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank (+) of Telelink Online) of via uw kantoor. Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Vanaf 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Kan ik de detailberekening van de intresten elk kwartaal automatisch ontvangen? Nee, dit is niet mogelijk. ING wenst u niet te overladen met informatie. Wij stellen echter deze informatie graag op uw vraag ter beschikking via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. 8 9

7 Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Deze detailberekening geeft de details weer van de afrekening van de basisintresten in 2013 en de getrouwheidspremie voor het laatste kwartaal van Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Op 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. ING bezorgt de detailberekening via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Hoe lees ik mijn detailberekening van de intresten? Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening aan van de uitbetaalde intresten. U kunt altijd een detailberekening opvragen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw ING-kantoor. Opgelet: u kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Op 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen: bijvoorbeeld op 1 oktober 2015 kunt u 1 oktober 2015, 1 juli 2015, 1 april 2015 en 1 januari 2015 opvragen. ING zal de detailberekening altijd via uw rekeningafschriften bezorgen. De detailberekening bestaat altijd uit één of meerdere bijlagen van uw rekeningafschriften. In uw rekeningafschriften ziet u een nul beweging per bijlage dat er wordt aangemaakt. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. Er zijn 3 bijlagen aangemaakt voor uw detailberekening. Welke informatie vindt u terug: u krijgt meer details over de basisrente voor een gekozen datum van afrekening, de reeds verworven getrouwheidspremies voor een gekozen datum van afrekening en de nog te verwerven getrouwheidspremie voor een gekozen datum van afrekening. Het nummer dat vermeld wordt bv. verrichting 3601 vindt u ook terug in de bijlage zelf. Dit staat helemaal onderaan de bijlage vermeld. De datum vermeld bij de verrichting is de datum van de aanvraag van de detailberekening. Hoe gebruikt en interpreteert u dit overzicht? 1. Voor de basisrente: Van : Datum waarop de berekening van de basisrente start. Tot en met (t.e.m.): Datum tot waarop de basisrente wordt berekend. Saldo : De bedragen zijn steeds in euro. Bedrag waarop de basisrente is berekend. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de basisrente die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag (creditsaldo). Aantal dagen : Aantal dagen waarop er intresten zijn berekend op de weergegeven bedragen. Intresten Dit veld toont het bedrag aan verworven basisrente per gestort bedrag. Totale rente : De totale rente geeft de som van de ontvangen intresten per gestort bedrag voor het afgelopen jaar weer (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan basisrente dat u ontvangen hebt. Het totaal bedrag aan basisintresten wordt altijd uitbetaald op 1 januari. (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 2. Voor de verworven getrouwheidspremies: Van : Dit is de datum waarop een getrouwheidsperiode start bij een storting of de datum waarop een getrouwheidsperiode wordt hernieuwd (dit is telkens na 12 maanden). Tot en met (t.e.m.): Datum waarop een getrouwheidsperiode is verworven. Een getrouwheidsperiode is verworven na 12 maanden (365 dagen). Bedrag : De bedragen zijn steeds in euro. Per datum wordt een bedrag weergegeven dat een deel van uw kapitaal vertegenwoordigt. De weergegeven bedragen geven de huidige situatie op uw rekening weer. Vervolgens krijgt u een overzicht van de detailberekening. De detailberekening zelf is een overzicht dat uit een aantal luiken bestaat. Voor een jaarlijkse detailberekening ziet u 3 luiken. De basisintresten, de verworven (= uitbetaalde) getrouwheidspremie en nog te verwerven getrouwheidspremie. Voor een trimestriële detailberekening ziet u 2 luiken: de verworven (= uitbetaalde) getrouwheidspremie en nog te verwerven getrouwheidspremie. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de getrouwheidspremie die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag. Dit is de rente die van toepassing was op het ogenblik dat de opbouwperiode startte en niet kan gewijzigd worden in de loop van de opbouwperiode zelf. Wel kunnen er op de verschillende bedragen verschillende rentevoeten tegelijkertijd van toepassing zijn. Een later gestarte getrouwheidspremie kan een hogere of lagere rentevoet tot gevolg hebben bij het ingaan van de opbouwperiode. Aantal dagen : De getrouwheidspremie is verworven na 365 dagen

8 Intresten Dit veld toont het bedrag aan verworven getrouwheidspremie berekend voor het weergegeven bedrag. Totale rente : De totale rente geeft de som van de ontvangen intresten per gestort bedrag (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan getrouwheidspremies dat u ontvangen hebt. Het totaal bedrag aan getrouwheidspremie wordt altijd uitbetaald op trimestriële basis nl. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Opgelet: In het kader van de meeneembaarheid van de getrouwheidspremie is het mogelijk dat de getrouwheidsperiode van 12 maanden opgedeeld is in verschillende periodes. De opsplitsing van de getrouwheidspremie wordt aangeduid via de tekens < >. In onderstaand voorbeeld ziet u dat een bedrag van 600 gedurende 56 dagen op spaarboekje A heeft gestaan aan een rentevoet van 0.25%. Vervolgens is het bedrag overgeschreven naar spaarboekje B. Het bedrag van 600 heeft gedurende 309 dagen op spaarboekje B gestaan aan een rentevoet van 0.75%. Dit geeft een gemiddelde rentevoet van 0.67% en een totaal bedrag van 4,04. het verleden al op uw rekeningen uitvoerde. De weergegeven bedragen geven de huidige situatie op uw rekeningen weer. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de getrouwheidspremie die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag. Dit is de rente die van toepassing was op het ogenblik dat de opbouwperiode startte en niet kan gewijzigd worden in de loop van de opbouwperiode zelf. Wel kunnen er op de verschillende bedragen verschillende rentevoeten tegelijkertijd van toepassing zijn. Een later gestarte getrouwheidspremie kan een hogere of lagere rentevoet tot gevolg hebben bij het ingaan van de opbouwperiode. (C) Aantal dagen : De getrouwheidspremie is verworven na 365 dagen. Intresten : Dit veld toont het bedrag aan opgebouwde getrouwheidspremie dat na 12 maanden (365 dagen) wordt bereikt. Dit is, met andere woorden, het bedrag aan opgebouwde premie dat u zou verliezen, mocht u het overeenstemmende bedrag van de rekening afhalen. Totale rente : De rente geeft de som van de te ontvangen intresten per gestort bedrag (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan opgebouwde premie dat u zou verliezen, mocht u al de overeenstemmende bedragen van de rekening afhalen. Opgelet: In het kader van de meeneembaarheid van de getrouwheidspremie is het mogelijk dat de getrouwheidsperiode van 12 maanden opgedeeld is in verschillende periodes. De opsplitsing van de getrouwheidspremie wordt aangeduid via de tekens < >. In onderstaand voorbeeld ziet u dat een bedrag van 100 gedurende 198 dagen op spaarboekje A heeft gestaan aan een rentevoet van 0.25%. Vervolgens is het bedrag overgeschreven naar spaarboekje B. Het bedrag van 100 heeft gedurende 167 dagen op spaarboekje B gestaan aan een rentevoet van 0.50%. Indien dit geld gedurende 365 dagen op uw spaarboekje blijft staan geeft dit een gemiddelde rentevoet van 0.36% en een totaal bedrag van 0,37. (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 3. Getrouwheidspremies die nog te verwerven zijn: Van : Dit is de datum waarop een getrouwheidsperiode start bij een storting of de datum waarop een getrouwheidsperiode wordt hernieuwd (dit is telkens na 12 maanden). Tot en met (t.e.m.): Datum waarop een getrouwheidsperiode is verworven. Een getrouwheidsperiode is verworven na 12 maanden (365 dagen). (A) Betaaldatum van de premie : Datum waarop de verworven getrouwheidspremie zal worden uitbetaald. Dit op voorwaarde dat u geen geldafhalingen doet. (B) Aantal dagen voor de premie verworven is : Het aantal dagen toont hoe lang het geld nog op de spaarrekening moet blijven staan om van de getrouwheidspremie te kunnen genieten. Dit is berekend op de datum van de afrekening. Wettelijk werd bepaald dat bij het afhalen van geld steeds eerst de bedragen moeten worden verrekend waarvoor de opbouwperiode, op het ogenblik van afhaling, het minst ver gevorderd is. De bedragen onderaan de tabel worden bij een geldopneming dus eerst verrekend. Let vooral op de grootste bedragen en de premies die al het verst gevorderd zijn. Hoe groter het bedrag en hoe langer de premie al lopende zijn, hoe meer het van belang is dit bedrag zeker tot het einde van de premieperiode op de rekening te laten staan. Bedrag : De bedragen zijn steeds in euro. Per datum wordt een bedrag weergegeven dat een deel van uw kapitaal vertegenwoordigt. Welke bedragen hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de stortingen en opnames die u in (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 12 13

9 Meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen Wat betekent meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving van een van uw ING gereglementeerde spaarrekeningen naar een van uw andere gereglementeerde spaarrekeningen bij ING. De meeneembaarheid geldt tussen alle gereglementeerde spaarrekeningen bij ING (online en via kantorennet). In geval van een overschrijving van een bedrag tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen onderling, is de toegekende getrouwheidspremie gelijk aan een gemiddeld bedrag berekend op basis van de getrouwheidsrentevoeten van de verschillende betrokken ING gereglementeerde spaarrekeningen, rekening houdend met de periode waarop dit bedrag op elke ING gereglementeerde spaarrekening heeft gestaan. Zo zal het overgeschreven bedrag naar een andere ING spaarrekening recht geven op een getrouwheidspremie berekend op de getrouwheidsrentevoet van de ING ge reglementeerde spaarrekening waarvan het geld werd overgeschreven. Dit geldt voor de periode gedurende welke het bedrag op deze rekening heeft gestaan op voorwaarde echter dat dit bedrag in totaal voor 12 opeenvolgende maanden op de verschillende betrokken ING gereglementeerde spaarrekeningen blijft staan. Enkel en alleen indien deze laatste voorwaarde wordt gerespecteerd, wordt er ook een getrouwheidspremie verworven aan de getrouwheidsrentevoet van toepassing op de ING gereglementeerde spaarrekening waarnaar het geld is overgeschreven en dit voor de periode gedurende welke dit bedrag op deze ING-spaarrekening heeft gestaan. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje, dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit gewoon overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. U kunt per ING gereglementeerde spaarrekening tot 3 keer per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en het bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De drie overschrijvingen met meeneembaarheid zijn effectief per kalenderjaar en niet overdraagbaar naar een ander jaar! De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde ING-spaarrekeningen in totaal wel gerespecteerd blijven. Daarnaast geldt er een minimum bedrag van 500 euro bij een overschrijving van en naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING en is het vereist dat minstens 1 van de titularissen van beide spaarrekeningen dezelfde moet zijn. Wat is het verschil met vroeger? Voor de hervorming: U ontvangt de getrouwheidspremie nadat uw geld 12 opeenvolgende maanden op dezelfde ING gereglementeerde spaarrekening heeft gestaan. Indien u geld overschrijft naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening vooraleer de 12 opeenvolgende maanden verstreken zijn, verliest u de opgebouwde getrouwheidspremie. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. U stort euro op uw ING Oranje Boekje op 09/07/2012. Stel dat de getrouwheidspremie op 09/07/2012, 1,25 % bedraagt. Op 16/12/2012 schrijft u euro over van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Groen Boekje. U doet geen andere verrichtingen. Wat betekent dit? U ontvangt een getrouwheidspremie van 1.25 % op (= euro euro ) op uw ING Oranje Boekje. U verliest de getrouwheidspremie op het bedrag dat u overschrijft (3.000 euro) omdat de periode van 12 opeenvolgende maanden nog niet is bereikt, maar u ontvangt echter wel de basisrente op die euro voor de periode van 10/07/2012 tem 16/12/2012. U zult deze verworven getrouwheidspremie ontvangen op de jaar lijkse intrestafrekening van uw ING Oranje Boekje, in dit voorbeeld met intrestenberekening op 31/12/2013. (Wij zijn er in dit voorbeeld van uitgegaan dat u gekozen hebt voor een jaarlijkse intrestafrekening op 31/12/XX). Een nieuwe getrouwheidsperiode voor de vangt aan op 10/07/2013. Voor wat betreft het overgeschreven bedrag van euro naar het ING Groen Boekje op 16/12/2012 start de getrouwheidsperiode op 17/12/2012. Na de hervorming: De meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving van één van uw ING gereglementeerde spaarrekeningen naar één van uw andere gereglementeerde spaarrekeningen bij ING. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit overgedragen naar het ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk: U hebt een ING Lion Deposit en een ING Lion Premium Boekje. U stort volgende bedragen op uw ING Lion Deposit: Op 31/12/2012: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/01/2013. Op 31/01/2013: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/02/2013. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Deposit bedraagt 0.25 %. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Premium Boekje bedraagt 1.00 %. Op 15/03/2013 schrijft u euro over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden nu overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag, namelijk euro, dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Schematisch: ING Lion Deposit: ING Lion Premium Boekje: 01/01/ /02/ /03/ /03/ Verworven getrouwheidspremie na 12 opeenvolgende maanden. Voor uw ING Lion Deposit: Van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013: getrouwheids premie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/01/2014). Van 01/02/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (6.000 euro = euro euro). (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Voor uw ING Lion Premium Boekje: Van 01/02/2013 tot en met 14/03/2013: getrouwheids premie= euro* 0.25 % (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Dit is het gevolg van de meeneembaarheid. U hebt immers al getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode opgebouwd voor uw ING Lion Deposit. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Dit gedeelte wordt vergoed aan de rentevoet van toepassing op uw ING Lion Deposit. Van 15/03/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro* 1.00% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving namelijk op 15/03/2013 gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van toepassing op het ING Lion Premium Boekje. Geldt de meeneembaarheid ook tussen verschillende banken? Nee, de meeneembaarheid geldt alleen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank. Dus voor al uw ING-spaarrekeningen geldt de meeneembaarheid dus alleen tussen alle gereglementeerde spaarrekeningen bij ING (online en via kantorennet). Wat zijn de voorwaarden voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? U kunt tot 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de verwervingsperiode en bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde 14 15

10 ING-spaarrekeningen in totaal wel gerespec teerd blijven. Het minimum bedrag is 500 euro bij een overschrijving naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening. Minstens 1 van de titularissen van beide ING gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn. Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING gratis? Ja, de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is gratis. Tussen welke gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is de meeneembaarheid van toepassing? De meeneembaarheid geldt tussen de gereglementeerde spaarrekeningen van ING. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Deposit, ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18-Boekje en ING Oranje Boekje. Voor meer details klik hier (Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING?). Wie komt in aanmerking voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is van toepassing voor iedereen die een ING gereglementeerde spaarrekening heeft. Dit kunnen bij ING zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Mag ik onbeperkt gebruik maken van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Nee, de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is beperkt. U kunt tot 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De drie overschrijvingen met meeneembaarheid zijn effectief per kalenderjaar en niet overdraagbaar naar een ander jaar! De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde INGspaarrekeningen in totaal wel gerespecteerd blijven. Hoe werkt de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit overgedragen naar het ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk: U hebt een ING Lion Deposit en een ING Lion Premium Boekje. U stort volgende bedragen op uw ING Lion Deposit: Op 31/12/2012: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/01/2013. Op 31/01/2013: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/02/2013. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Deposit bedraagt 0.25%. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Premium Boekje bedraagt 1.00%. Op 15/03/2013 schrijft u euro over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheids premie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden nu overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag, namelijk euro, dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van uw ING Lion Premium Boekje. Schematisch: ING Lion Deposit: 01/01/ /02/ /03/2013 ING Lion Premium Boekje: /03/ Verworven getrouwheidspremie na 12 opeenvolgende maanden. Voor uw ING Lion Deposit: Van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/01/2014). Van 01/02/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (6.000 euro = euro euro). (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Voor uw ING Lion Premium Boekje: Van 01/02/2013 tot en met 14/03/2013: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Dit is het gevolg van de meeneembaarheid. U hebt immers al getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode opgebouwd voor uw ING Lion Deposit. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Dit gedeelte wordt vergoed aan de rentevoet van toepassing op uw ING Lion Deposit. Van 15/03/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 1.00% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de over s chrijving namelijk 15/03/2013 gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van toe passing op het ING Lion Premium Boekje. Kan ik genieten van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING wanneer ik mijn gereglementeerde spaarrekening afsluit? Ja, indien u een ING gereglementeerde spaarrekening afsluit hebt u de mogelijkheid dit geld over te schrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING en te genieten van de meeneembaarheid. Volgende voorwaarden moeten echter gerespecteerd worden: het minimum bedrag bij een overschrijving naar een andere ING-gereglementeerde spaarrekening bedraagt 500 euro. minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn. de overschrijving bij het afsluiten van uw spaarrekening valt binnen het maximum van 3 toegelaten overschrijvingen binnen een kalenderjaar. Is er een minimaal bedrag voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Ja, het minimum bedrag is 500 euro bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING. Hoe kan ik als klant nagaan of de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is toegepast? Indien ING de meeneembaarheid heeft toegepast zult u dit zien in uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) na de overschrijving en in uw rekeningafschriften. Is er een periode voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is beperkt tot 3 keer per gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar. Dit betekent dus van 01/01 tot en met 31/12 van eenzelfde jaar. Elk nieuw kalenderjaar kunt u dus 3 keer genieten van de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen. Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING per gereglementeerde spaarrekening of per titularis? De meeneembaarheid is van toepassing per ING gereglementeerde spaarrekening. U kunt maximum 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en het bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. Dit op voorwaarde dat uw geld in totaal 12 opeenvolgende maanden op de verschillende ING gereglementeerde spaarrekeningen blijft staan! Stel dat u een ING Lion Premium Boekje heeft op naam van 2 personen, namelijk persoon 1 en persoon 2. Persoon 1 schrijft 2 keer geld over naar andere ING gereglementeerde spaarrekening. Dit betekent dat persoon 2 nog 1 keer een overschrijving van datzelfde ING Lion Premium Boekje kan uitvoeren die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid. Indien ik verschillende overschrijvingen op hetzelfde moment uitvoer, kan ik dan kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Ja, indien u meerdere overschrijvingen invoert in Home Bank(Plus) of Telelink kunt u zelf kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid in het betaalmandje. Wie kan initiatief nemen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Enkel u als klant kan het initiatief nemen tot meeneembaarheid. Minstens 1 van de titularissen van beide ING gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn

11 Hoe kan ik als klant nagaan in Home Bank (+) en in ING Smart Banking, de online app op tablet en smartphone, op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid ik nog recht heb? Er zijn drie mogelijkheden: 1. U voert een nieuwe betaling uit zonder uitvoeringsdatum 2. U voert een betaling uit met uitvoeringsdatum 3. U voert verschillende betalingen uit die u beheert via het betaalmandje (niet van toepassing voor de online tablet en smartphone app!) 1. U voert een nieuwe betaling uit zonder uitvoeringsdatum Indien u een overschrijving uitvoert tussen gereglementeerde spaarboekjes krijgt u een boodschap die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van uw huidig ingevoerde betaling ligt. Indien meerdere afzonderlijke betalingen dezelfde dag worden uitgevoerd wordt de volgorde van intoetsing gerespecteerd. U ontvangt tevens een bevestiging in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid van uw overschrijving. Opgelet: Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Veronderstel dat u al twee overschrijvingen hebt uitgevoerd van uw ING Oranje Boekje, die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid bv. op 20/01/14 en 01/03/14. Stel dat u daarnaast ook een overschrijving heeft ingevoerd op 22/03/14 van uw ING Oranje Boekje die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid, met uitvoeringsdatum vrijdag 11/04/14. U hebt voor deze overschrijving het bericht gekregen dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid. U hebt immers recht op drie overschrijvingen. U voert ook een overschrijving uit van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Lion Premium op dinsdag 01/04/14, zonder uitvoeringsdatum. U krijgt opnieuw het bericht dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid daar er geen rekening wordt gehouden met al ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum na de uitvoeringsdatum van uw huidige betaling. Er wordt alleen rekening gehouden met de twee overschrijvingen. Concreet betekent dit dat de meeneembaarheid zal worden toegepast voor de betaling van dinsdag 01/04/14 en niet voor de betaling van vrijdag 11/04/14. De volgorde van intoetsing wordt immers steeds gerespecteerd. Indien u wenst dat de betaling van vrijdag 11/04/14 in aanmerking komt voor de meeneembaarheid moet u wachten met de betaling van dinsdag 01/04/ U voert een betaling uit met uitvoeringsdatum Indien u een overschrijving uitvoert tussen gereglementeerde spaarboekjes krijgt u een boodschap die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van uw huidig ingevoerde betaling ligt. Indien meerdere afzonderlijke betalingen dezelfde dag worden uitgevoerd wordt de volgorde van intoetsing gerespecteerd. Indien betalingen die op verschillende dagen worden ingetoetst toch op dezelfde uitvoeringsdatum vallen, zal de volgorde van intoetsing worden gerespecteerd. U ontvangt tevens een bevestiging in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid van uw overschrijving. Opgelet: Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Voorbeeld 1: Veronderstel dat u al twee overschrijvingen hebt uitgevoerd van uw ING Oranje Boekje, die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid bv. op 20/01/14 en 01/03/14. Stel dat u daarnaast ook een overschrijving heeft ingevoerd op 22/03/14 van uw ING Oranje Boekje die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid, met uitvoeringsdatum vrijdag 11/04/14. U hebt voor deze overschrijving het bericht gekregen dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid. U hebt immers recht op drie overschrijvingen. U voert ook een overschrijving uit van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Lion Premium op dinsdag 01/04/14, deze maal zonder toekomstige uitvoeringsdatum. U krijgt opnieuw het bericht dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid daar er geen re kening wordt gehouden met al ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum na de uitvoeringsdatum van uw huidige betaling. Er wordt alleen rekening gehouden met de twee overschrijvingen. Concreet betekent dit dat de meeneembaarheid zal worden toegepast voor de betaling van dinsdag 01/04/14 en niet voor de betaling van vrijdag 11/04/14. De volgorde van intoetsing wordt immers steeds gerespecteerd. Indien u wenst dat de betaling van vrijdag 11/04/14 in aanmerking komt voor de meeneembaarheid moet u wachten met de betaling van dinsdag 01/04/14. Voorbeeld 2: U toetst op 28/06/14 een betaling in met uitvoeringsdatum 10/07/14 en u toetst daarnaast op 01/07/14 ook een betaling in met dezelfde uitvoeringsdatum nl. 10/07/14. Bij betalingen die op verschillende dagen worden ingetoetst doch op dezelfde uitvoeringsdatum vallen wordt de volgorde van intoetsing steeds gerespecteerd. De betaling van 28/06/14 zal dus eerst uitgevoerd worden. 3. U voert verschillende betalingen uit die u beheert via het betaalmandje Het betaalmandje bevat de betalingen die u toevoegt tijdens een sessie. U krijgt een boodschap per betaling die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt ook geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van de huidig ingevoerde betaling(en) valt. De betalingen worden uitgevoerd in de aangegeven volgorde. Met schuift u uw betaling naar boven in de prioriteitenlijst, met naar onder. Via Kies een actie kunt u uw betaling nog verwijderen. U zult tevens een bevestiging ontvangen in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid voor uw overschrijving(en). Opgelet: U moet de inhoud van het betaalmandje tekenen alvorens de betalingen worden uitgevoerd. Als u Home Bank verlaat zonder het betaalmandje te tekenen, verliest u de ingevoerde betalingen. Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Stel dat u nog recht hebt op één betaling met meeneembaarheid. In uw betaalmandje hebt u twee overschrijvingen ingevoerd die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid. U zult tweemaal het bericht krijgen dat u nog recht hebt op één betaling met meeneembaarheid. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt immers enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. De twee betalingen in uw betaalmandje zijn nog niet uitgevoerd! De betaling die bovenaan staat zal uitgevoerd worden met meeneembaarheid van de getrouwheidspremie. Wenst u dat uw tweede betaling in aanmerking komt in plaats van de eerste dan moet u met de tweede betaling naar boven schuiven in de prioriteitenlijst

12 Calculator Wat is de calculator? De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheidspremie bij een geldafhaling/overschrijving van uw gereglementeerde spaarrekening. Deze calculator geeft weer wanneer een getrouwheidspremie is beginnen lopen, wanneer deze verworven zal zijn, op welk bedrag de getrouwheidspremie van toepassing is en de rentevoet die van toepassing is voor elk bedrag. Wat doet de calculator? De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheids premie bij een geldafhaling/overschrijving van uw spaarrekening. Waar vind ik de calculator? U vindt de calculator in Home Bank(Plus) en Telelink online. U kunt ook een berekening vragen via uw ING-kantoor. Kan ik een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor? Ja, u kunt een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor. Is de calculator gratis? FSMA voorziet dat klanten 24 berekeningen per kalenderjaar kunnen aanvragen en dat banken daarboven hiervoor een vergoeding mogen vragen. De calculator is echter gratis bij ING en onbeperkt in gebruik! U hebt een ING Groen Boekje geopend op 01/10/2011. U stort op 31/10/2011 een bedrag van euro met een getrouwheidspremie van 0.50%. U stort op 14/08/2012 een bedrag van 400 euro met een getrouwheidspremie van 0.50%. Er staat dus euro op uw rekening op 31/12/2012. U stort op 01/06/2013 een bedrag van 500 euro met een getrouwheidspremie van 0.25%. Van Tot en met Valutadatum voor uitbetaling van getrouwheidspremie Aantal dagen om getrouwheidspremie te verwerven Bedrag Rentevoet Aantal dagen Intrest 01/11/ /10/ /01/ ,00 0,50% 365 7,50 15/08/ /08/ /10/ ,00 0,50% 365 2,00 02/06/ /06/ /07/ ,00 0,25% 365 1,25 TOTAAL 10,75 U wenst de impact van een geldafhaling/overschrijving van euro te kennen op 13/02/2014. Een geldopname/overschrijving van euro zal een verlies inhouden van uw getrouwheidspremie van 9,75 euro. Dit wordt als volgt berekend: euro * 0,50% = 7,50 euro die verworven zullen zijn in 260 dagen. 400 euro * 0,50% = 2,00 euro die verworven zullen zijn in 182 dagen. 100 euro * 0,25% = 0,25 euro die verworven zullen zijn in 108 dagen. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 12/13 20 Terug naar de vragenlijst

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Deutsche Bank Speciaal dossier

Deutsche Bank Speciaal dossier Deutsche Bank Speciaal dossier Alles wat u moet weten over de hervorming van het spaarboekje Inhoudstafel De hervorming van de gereglementeerde spaarrekening in 9 punten Inleiding...3 1. Geen voorwaarden

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje, ING go to 18-Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje, ING go to 18- Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd.

Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Persinfo Zoals algemeen bekend, veranderen de regels op spaarboekjes op 1 april 2009. In bijgevoegd dossier wordt het nieuwe systeem gedetailleerd uitgelegd. Een eerste verandering voor de klant is de

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN. Bijlage 12 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het

Nadere informatie

ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement. 1 augustus 2015

ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement. 1 augustus 2015 ING Groen Boekje & Oranje Boekje Reglement 1 augustus 2015 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De Cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 IV Beheer van de rekening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 OUD SALDO OP 07-11-2012 470,11+ 37 04-12-12 5,00+ ONZE REFERTE : B2L04NT00G0000GB OPDRACHTGEVER 001-1871325-77 LAUWEREINS JENNY Sartlaan 49 8400 OOSTENDE KABIBI THOYA

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit reglement van het ING Lion Premium Boekje of de ING Lion Deposit (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement 1 januari 2015 1 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 Artikel 5

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van een ING Tempo Sparen (hierna het 'Reglement' genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) en de houder

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement

ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit Reglement 1 juli 2017 1 I Voorwerp 3 Artikel 1 3 II Definitie 3 Artikel 2 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 Artikel 5 Referentierekening

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Sparen Overeenkomst en voorwaarden Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN SPAREN... 4 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je spaarrekening?... 4 3.

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden 1. Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito

Vragen en antwoorden 1. Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito Vragen en antwoorden Omzetting Klimrenterekening in een ING Spaardeposito 1 De omzetting 2 Het saldo en de rente 3 De nieuwe Kinder- of Jongerenrekening 4 Het ING Spaardeposito 5 Overig 1 De omzetting

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement 1 juli 2015 1 I Voorwerp 3 II Definitie 3 III Opening 4 Artikel 3 De cliënt 4 Artikel 4 Aanvraag tot opening 4 IV Beheer van de rekening ne verrichtingen 4 Artikel 5 Beheer van

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Precontractuele informatie KBC-Doelsparen

Precontractuele informatie KBC-Doelsparen Precontractuele informatie KBC-Doelsparen 1 De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR Brussel, tel. 078 152 153 kbc.telecenter-direct@kbc.be.

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 3 1.2 Looptijd... 3 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 4 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E A L G E B R A v o o r 5 d e s

F I N A N C I Ë L E A L G E B R A v o o r 5 d e s 1 Hotel-en Toerismeschool Spermalie Snaggaardstraat 15 8000 Brugge 050 33 52 19 050 33 90 79 F I N A N C I Ë L E A L G E B R A v o o r 5 d e s Deel 4 : gelijkwaardige rentevoeten oefenbundel Oefeningen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 4 1.2 Looptijd... 4 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 5 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Handleiding Roodstand

Handleiding Roodstand Handleiding Roodstand Inhoud Roodstand bij Knab... 3 1. Wat is roodstand bij Knab?... 3 2. Roodstand aanvragen... 3 2.1 Roodstandlimiet... 4 2.2 Knab Alert... 4 2.3 Saldo automatisch aanvullen (Slim Saldo

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen Stortingen

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen Stortingen REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

RONDSCHRIJVEN Nr. B 84/1.

RONDSCHRIJVEN Nr. B 84/1. 4 BANKCOMMISSIE RONDSCHRIJVEN Nr. B 84/1. Mijnheer, Betreft : Spaardeposito s. Het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot wijziging, op het stuk van de inkomsten uit spaardeposito s, van het koninklijk

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Blijft de lage rente U teisteren?

Blijft de lage rente U teisteren? Turnhout, 2 mei 2015 Blijft de lage rente U teisteren? Moneytalk 22/04/15 Weet d at er toch veiliger en rendabelere formules zijn!! Geef even een seintje Vanaf 27 april verlaagt ING de basisrente van het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie