Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen"

Transcriptie

1 Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming? 4 Wat is een gereglementeerde spaarrekening? 4 Wat is de basisrente? 4 Hoe wordt de basisrente bepaald voor een gereglementeerde spaarrekening? 4 Wat is een getrouwheidspremie van een gereglementeerde spaarrekening? 5 Hoe wordt de intrest berekend bij een geldopname van uw gereglementeerde spaarrekening? 5 Wat is het principe van de rentegarantie van 3 maanden? 5 Wat betekent de afschaffing van de 11-maanden regeling? 5 Wat betekent de afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen? 5 Heeft deze hervorming invloed op de fiscaliteit van het gereglementeerd sparen? 5 Waarom geldt er een beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen per bank? 5 Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING? 5 Wat verandert er door de hervorming met betrekking tot de uitbetaling van de intresten? 7 Kan ik nog de maand van uitbetaling kiezen bij ING? 7 Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven? 7 Wanneer word ik uitbetaald? 8 Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? 8 Vanaf welk moment brengt mijn geld intresten op? 8 Wat is de detailberekening van de intresten? 9 Hoe vraag ik een detailberekening van de int res ten aan? 9 Is de detailberekening van de intresten gratis? 9 Kan ik duplicaat aanvragen? 9 Wat als ik geen Home Bank(+), Telelink Online heb? 9 Kan ik een detailberekening van de intresten aanvragen via het kantoor? 9 Kan ik de detailberekening van de intresten elk kwartaal automatisch ontvangen? 9

2 Hoe lees ik mijn detailberekening van de intresten? 10 Wat betekent meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 14 Wat is het verschil met vroeger? 14 Geldt de meeneembaarheid ook tussen verschillende banken? 15 Wat zijn de voorwaarden voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 15 Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING gratis? 16 Tussen welke gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is de meeneembaarheid van toepassing? 16 Wie komt in aanmerking voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Mag ik onbeperkt gebruik maken van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Hoe werkt de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 16 Kan ik genieten van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING wanneer ik mijn gereglementeerde spaarrekening afsluit? 17 Hoe kan ik als klant nagaan of de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is toegepast? 17 Is er een periode voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING per gereglementeerde spaarrekening of per titularis? 17 Indien ik verschillende overschrijvingen op hetzelfde moment uitvoer, kan ik dan kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Wie kan initiatief nemen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? 17 Hoe kan ik als klant nagaan in Home Bank (+) en in ING Smart Banking, de online app op tablet en smartphone, op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid ik nog recht heb? 18 Wat is de calculator? 20 Wat doet de calculator? 20 Waar vind ik de calculator? 20 Kan ik een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor? 20 Is de calculator gratis? 20

3 Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Algemeen Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? In 2012 lanceerde de Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte een voorstel om de gereglementeerde spaarrekeningen te hervormen. De hervormingen werden in diverse documenten gegoten. Zo werd er op 27 september 2013 een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de werking van de gereglementeerde spaarrekeningen wijzigt. Dit Koninklijk Besluit heeft ondermeer als doel de berekening en de betaling van de basisrente en de getrouwheidspremie te uniformiseren, alsook het kunnen behouden van de getrouwheidspremie bij overschrijvingen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank. Al de overeengekomen maatregelen kunt u terugvinden in deze FAQ. Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn. Indien u echter geen antwoord vindt op uw vraag kan u uw vraag stellen via uw kantoor of via het ING Contact Center op het nummer Wat houdt de hervorming concreet in? Hierbij treft u de aanpassingen van de hervorming in een notendop. Voor meer details verwijzen wij u naar de andere vragen in de FAQ. Trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie De getrouwheidspremie, die verworven is na 12 opeenvolgende maanden, zal op trimestriële basis uitbetaald worden. U zult de getrouwheidspremie dus sneller ontvangen dan voorheen. De data van uitbetaling zijn 01/01, 01/04, 01/07, 01/10. (De basisintresten worden jaarlijks uitbetaald, namelijk op 01/01). Meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank Tot 3 keer per gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar kunt u geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij dezelfde bank zonder de al opgebouwde periode van de getrouwheidspremie te verliezen. De periode van 12 opeenvolgende maanden moet in totaal wel gerespecteerd blijven. Er geldt een minimum bedrag van 500 euro bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Detailberekening van de intresten Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening van de uitbetaalde intresten. In deze detailberekening krijgt u een overzicht van de betaalde basisintresten en de betaalde getrouwheidspremie evenals de status van de nog niet verworven maar wel al opge bouwde getrouwheidspremie. De structuur van deze detailberekening is dezelfde in alle banken en is op gelegd door de FSMA. Calculator Elke bank moet een calculator voorzien. De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheidspremie bij een geldafhaling/overschrijving van uw gereglementeerde spaarrekening. Deze calculator geeft weer wanneer de periode van een getrouwheidspremie is gestart, wanneer deze getrouwheidspremie verworven zal zijn, op welk bedrag de getrouwheidspremie van toepassing is en de rentevoet die van toepassing is voor elk bedrag. Rentegarantie van 3 maanden Als een bank de basisrentevoet verhoogt, moet zij minstens 3 maanden wachten vooraleer deze rentevoet weer te verlagen. Alleen als de Europese Centrale Bank haar rentevoet verlaagt in die periode mag de bank ook haar basisrentevoet verlagen. Een bank mag de basisrentevoet wel verder verhogen in het voordeel van de 3 Terug naar de vragenlijst

4 klant zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden. Afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen Er geldt een verbod op aanbiedingen enkel voor nieuwe klanten en voor vers geld (geld dat nog niet eerder bij dezelfde bank heeft gestaan). Bij het openen van een gereglementeerde spaarrekening kan een bank nog steeds een minimuminleg vragen. Beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen Om het aantal gereglementeerde spaarrekeningen overzichtelijk te houden voor de klanten is het aantal toe gelaten gereglementeerde spaarrekeningen die een bank mag aanbieden beperkt tot 6. Wie is geïmpacteerd door deze hervorming? De hervorming is van toepassing op iedereen die een gereglementeerde spaarrekening heeft. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. ING biedt geen spaardeposito s aan die uitsluitend toegankelijk zijn voor rechtspersonen. Wat is een gereglementeerde spaarrekening? Een gereglementeerde spaarrekening kan geopend worden door natuurlijke personen en door rechtspersonen. Voor natuurlijke personen zijn de intresten vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met een bepaald bedrag. Dit wordt jaarlijks herzien. De vrijstelling is beperkt tot een wettelijk bedrag van dat jaarlijks wordt geïndexeerd en geldt per belastingplichtige ( voor het aanslagjaar inkomsten 2013). Voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Op de intresten wordt er roerende voorheffing ingehouden op het volledige bedrag (momenteel 15%). De gereglementeerde spaarrekening is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen van 1992 gewijzigd door Koninklijk Besluit van 27 september Volgens de wet moeten deze gereglementeerde spaarrekeningen aan een aantal regels voldoen, waarvan de belangrijkste zijn: De intrest bestaat verplicht uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie wordt verworven na twaalf opeenvolgende maanden vanaf de dag na de storting ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie voor meer details klik hier (Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven?). De bepaling van de rentevoet van de getrouwheidspremie en de basisrente zijn onderhevig aan wettelijke bepalingen. Op de intresten wordt er roerende voorheffing ingehouden (momenteel 15%). Natuurlijke personen ge nieten van een gedeeltelijke vrijstelling van deze roerende voorheffing per belastingplichtige. ING België biedt de volgende gereglementeerde spaarrekeningen aan: ING Groen Boekje ING Go to 18-Boekje ING Oranje Boekje ING Lion Deposit ING Lion Premium Boekje Voor meer details klik hier (Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING?). Wat is de basisrente? De basisrente is een vergoeding die u per dag ontvangt op alle bedragen die u stort op uw gereglementeerde spaarrekening (vanaf de dag na de storting/over schrijving). U ontvangt deze vergoeding zolang de gelden op uw gere glementeerde spaarrekening blijven staan. U stort 500 euro op 15/10/2014. De uitbetalingsdatum voor de basisrente is in het kader van de hervorming vastgelegd op 01/01/2015. U zult dus basisrente ontvangen voor de periode van 16/10/2014 tot en met 31/12/2014. U ontvangt dus een basisrente voor 77 kalenderdagen. Hoe wordt de basisrente bepaald voor een gereglementeerde spaarrekening? De basisrente is wettelijk begrensd. De basisrente mag niet meer bedragen dan het hoogste van de twee volgende percentages: 3% of het percentage voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (ECB). De basisrente voor uw spaarrekening bedraagt momenteel maximaal 3%. Indien de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast voor haar basisherfinancieringstransacties hoger is dan 3%, wordt de maximale wettelijke basisrente hiermee gelijkgesteld. ECB-rente = 2,5% => maximale basisrentevoet = 3%. ECB-rente = 4% => maximale basisrentevoet = 4%. Wat is een getrouwheidspremie van een gereglementeerde spaarrekening? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Deze 12 maanden lopen vanaf de dag na de storting/ overschrijving van de bedragen, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie). De getrouwheidspremie bedraagt: minimaal 25% van de aangeboden basisrente; maximaal 50% van de wettelijk toegelaten basisrente. Stel dat de aangeboden basisrentevoet 2% bedraagt en de wettelijk toegelaten basisrentevoet 3%. De getrouwheidspremie bedraagt dan minstens 0,50% (25% van 2%) en mag niet hoger zijn dan 1,50% (50% van 3%). Voor meer details klik hier (Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven?). Hoe wordt de intrest berekend bij een geldopname van uw gereglementeerde spaarrekening? Wanneer u geld opneemt/overschrijft van uw gereglementeerde spaarrekening wordt dit geboekt volgens de LIFO -methode (last in first out). Dit betekent dat de opname/overschrijving in de eerste plaats toegepast wordt op het bedrag waarvoor de opgebouwde periode van de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd. Voor meer details klik hier (Wat is het verschil met vroeger?). Wat is het principe van de rentegarantie van 3 maanden? Wanneer ING de basisrentevoet verhoogt, moet zij minstens 3 maanden wachten vooraleer deze basisrentevoet weer te verlagen. Alleen als de Europese Centrale Bank haar rentevoet verlaagt in die periode mag ING ook haar rentevoet verlagen. ING mag de basisrentevoet wel verder verhogen zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden. Wat betekent de afschaffing van de 11-maanden regeling? De 11-maanden regel, waarbij de intresten van de stortingen/overschrijvingen op de gereglementeerde spaarrekening in januari nog werden uitbetaald aan het einde van het lopende kalenderjaar, wordt afgeschaft. In het kader van de harmonisatie tussen banken zal de getrouwheidspremie vanaf 2014 alleen verworven zijn na 12 opeenvolgende maanden. Wat betekent de afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen? Een van de maatregelen van de hervorming is het verbod op aanbiedingen enkel voor nieuwe klanten en voor vers geld (geld dat nog niet eerder bij dezelfde bank heeft gestaan). Bestaande en nieuwe klanten genieten voortaan steeds dezelfde intrestvoorwaarden. Voor u, als ING klant, heeft dit geen impact want ING paste dit principe al toe. Bij het openen van een gereglementeerde spaarre kening kan een bank wel nog steeds een minimum inleg vragen. Heeft deze hervorming invloed op de fiscaliteit van het gereglementeerd sparen? De gereglementeerde spaarrekening is onderworpen aan wettelijke bepalingen. Door deze hervorming worden de regels waaraan een gere glementeerde spaarrekening moet voldoen, aangepast. De roerende voorheffing en de gedeeltelijke vrijstelling van deze roerende voorheffing per belastingplichtige (natuurlijke personen) blijven echter onveranderd. Waarom geldt er een beperking van het maximum aantal gereglementeerde spaarrekeningen per bank? Om het aantal gereglementeerde spaarrekeningen overzichtelijk te houden voor de spaarders is het aantal toegelaten gereglementeerde spaarrekeningen die een bank mag aanbieden beperkt tot 6. Ook ING is voorstander van eenvoud. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18- Boekje, ING Oranje Boekje en ING Lion Deposit. Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING? Elke bank mag maximaal 6 gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. 4 5

5 ING Lion Premium Boekje ING Groen Boekje ING Go to 18- Boekje ING Oranje Boekje ING Lion Deposit Doelgroep Natuurlijke personen (meerderjarig) Natuurlijke personen (meerderjarig) & rechtspersonen Natuurlijke personen < 18 jaar Natuurlijke personen & rechtspersonen Natuurlijke personen (meerderjarig) Kanalen: Opening ing.be (klanten en niet-klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Home Bank (Plus), Telelink Online, (klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Kantoor (klanten en niet-klanten) Home Bank (Plus), Telelink Online, (klanten) ing.be (klanten en niet-klanten) Kanalen: Beheer Home Bank (Plus) & Kantoor, Home Bank (Plus), Telelink Online, Self Bank, Kantoor, Home Bank (Plus), Self Bank, Kantoor, Home Bank (Plus), Telelink Online, Self Bank, Home Bank (Plus) & Kenmerken Spaarhorizon: meer dan 12 maanden. Spaarhorizon: minder dan 12 maanden. Spaarrekening tot de leeftijd van 18 jaar met een spaarhorizon van minder dan 12 maanden. Wordt nadien omgevormd tot een ING Groen Boekje. Spaarhorizon: meer dan 12 maanden. Spaarhorizon: minder dan 12 maanden. Principe van uitbetaling van de basis intrest en de getrouwheidspremie Ook ING is voorstander van eenvoud. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18- Boekje,ING Oranje Boekje en ING Lion Deposit. (Zie tabel op de vorige pagina). Wat verandert er door de hervorming met betrekking tot de uitbetaling van de intresten? De uitbetaling van de intresten voor de hervorming: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: ofwel aan het eind van de gekozen maand van uitbetaling ofwel aan het eind van de maand van de opening van de spaarrekening. Eén vaste betalingsdatum voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: ofwel aan het eind van de gekozen maand van uitbetaling ofwel aan het eind van de maand van opening van de ING gereglementeerde spaarrekening. De uitbetaling van de intresten na de hervorming: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. U hebt een ING Groen Boekje en stort euro op 15/01/2013. Op 15/05/2013 stort u opnieuw 500 euro. U haalt geen geld af. Op 01/07/2014 ontvangt u uw getrouwheidspremie met betrekking tot de storting van 500 euro. (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). Uw voordeel: u ontvangt in dit voorbeeld uw verworven getrouwheidspremies respectievelijk 8 maanden en 5 maanden vroeger en deze bouwen dan vanaf dat moment een basisrente en een getrouwheidspremie op! Kan ik nog de maand van uitbetaling kiezen bij ING? Nee, sinds januari 2013 is dit niet meer mogelijk. Door de hervorming liggen de uitbetalingsdata vast. De concrete betalingsdata zijn: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. Wanneer is mijn getrouwheidspremie verworven? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie naast de basisrente voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde spaarre kening blijven staan. Deze twaalf maanden lopen vanaf de dag na de storting/overschrijving van elk bedrag, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheids periode (opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie). De uitbetaling van de intresten voor de hervorming: Stel dat u voor uitbetaling op 31/12 hebt gekozen. Berekening van uw basisrente op 31/12/2013 voor uw stortingen van 1000 euro en 500 euro. (geprorateerd, rekening houdende met het moment van de stortingen) Berekening van uw getrouwheidspremie voor de twee stortingen. Dit gebeurt de eerste maal op 31/12/2014. (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). De uitbetaling van de intresten na de hervorming: U ontvangt uw basisrente op 01/01/2014. (geprorateerd, rekening houdende met het moment van de stortingen) U ontvangt uw getrouwheidspremie voor de eerste maal op 01/04/2014. Deze heeft betrekking op de eerste storting van euro (uw getrouwheidspremie is verworven na 12 opeenvolgende maanden). U opent een ING Groen Boekje op 15/04/2013. U stort dezelfde dag een bedrag van 1500 euro. Uw getrouwheidspremie start dus vanaf 16/04/2013. Na 12 opeenvolgende maanden is de getrouwheids premie verworven. U zult dus uw getrouwheids premie ontvangen voor de periode van 16/04/2013 tot en met 15/04/2014. De opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie start na deze 12 maanden. Daarnaast stort u een bedrag van 500 euro op 01/07/2013. Uw getrouwheidspremie voor dit bedrag start dus vanaf 02/07/2013. Na 12 maanden is de getrouwheidspremie verworven. U zult dus uw getrouwheids premie ontvangen voor de periode van 02/07/2013 tot en met 01/07/2014. De opbouw van een nieuwe getrouw heidspremie start na deze 12 maanden. 6 7

6 Wanneer word ik uitbetaald? De uitbetaling van de intresten is als volgt bepaald: Eén vaste betalingsdatum voor de basisrente: altijd op 01/01. Vier vaste betalingsdata voor de op die datum verworven getrouwheidspremie: 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10. Heeft de uitbetaling per trimester invloed op mijn verworven getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is een bijkomende premie naast de basisrente voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw gereglementeerde rekening blijven staan. Deze 12 maanden lopen vanaf de dag na de storting/overschrijving, ofwel vanaf het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode (opbouw van een nieuwe getrouwheidspremie). De getrouwheidspremie is dus verworven na 12 opeenvolgende maanden. Voor de hervorming werd de getrouwheidspremie slechts één maal per jaar uitbetaald. Vanaf 01/10/2013 wordt de verworven getrouwheidspremie op trimestriële basis uitbetaald. Een trimestriële uitbetaling betekent dus niet dat ¼ van de getrouwheidspremie wordt uitbetaald maar wel het volledige bedrag van de verworven getrouwheidspremie! U hebt een ING Groen Boekje op 15/02/2013. U stort een bedrag van 1500 euro op 15/02/2013. Uw getrouwheidspremie start dus vanaf 16/02/2013. Na 12 maanden is de getrouwheidspremie verworven. U zult dus uw getrouwheidspremie ontvangen voor de periode van 16/02/2013 tot en met 15/02/2014. Uw verworven getrouwheidspremie zal het eerstvolgende trimester worden uitbetaald, in dit geval op 01/04/2014. Vanaf welk moment brengt mijn geld intresten op? U krijgt intrest vanaf de kalenderdag volgend op de dag van de storting/overschrijving op uw gereglementeerde spaarrekening. U hebt recht op intrest tot en met de laatste kalenderdag dat u uw geld opvraagt/overschrijft. Als u geld stort en opvraagt op dezelfde dag, wordt dit gecompenseerd door de intrestberekening. Detailberekening intresten Wat is de detailberekening van de intresten? Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening van de uitbetaalde intresten. ING stelt u een detailberekening ter beschikking bij elke intrestafrekening. Er is enerzijds een jaarlijkse intrestafrekening voor de basisrente en anderzijds zijn er vier trimestriële intrestafrekeningen voor de getrouwheidspremie. In deze detailberekening krijgt u een overzicht van de betaalde basisintresten en de betaalde getrouwheidspremie evenals de status van de nog niet verworven getrouwheidspremie. De structuur van de detailberekening is dezelfde in alle banken. U kunt altijd een detailberekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw kantoor. Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Deze detailberekening geeft de details weer van de afrekening van de basisintresten in 2013 en de getrouwheidspremie voor het laatste kwartaal van Vanaf 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Vanaf 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. Op 2 oktober 2015 kunt u dus de trimestriële detailaf rekening voor de getrouwheidspremie van oktober 2015, van juli 2015, van april 2015 en de trimestriële detailafrekening voor de getrouwheidspremie en jaarlijkse intrestafrekening van de basisrentevoet van januari 2015 opvragen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Is de detailberekening van de intresten gratis? Ja, de detailinformatie is gratis. U kunt altijd detail berekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. ING zal de detailberekening bezorgen via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen heeft voor uw rekeningafschriften. Kan ik duplicaat aanvragen? U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank (+) of Telelink Online) of via uw kantoor. Indien u een detailberekening wenst die u al aangevraagd hebt en die ouder is dan één van de 4 laatste detail berekeningen dan kunt u dit aanvragen via het kantoor. Deze rekeningafschriften worden verzonden per post (de postzegel is betalend). Wat als ik geen Home Bank(+), Telelink Online heb? Indien u geen Home Bank Plus of Telelink hebt, kunt u een detailberekening aanvragen via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Kan ik een detailberekening van de intresten aanvragen via het kantoor? Ja, u kunt een detailberekening aanvragen via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. ING bezorgt u de informatie via de rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Hoe vraag ik een detailberekening van de int resten aan? U kunt altijd een detailberekening opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank (+) of Telelink Online) of via uw kantoor. Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Vanaf 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Kan ik de detailberekening van de intresten elk kwartaal automatisch ontvangen? Nee, dit is niet mogelijk. ING wenst u niet te overladen met informatie. Wij stellen echter deze informatie graag op uw vraag ter beschikking via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw kantoor. U kunt altijd detailberekeningen opvragen van de laatste 4 intrestafrekeningen. 8 9

7 Opgelet: U kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Deze detailberekening geeft de details weer van de afrekening van de basisintresten in 2013 en de getrouwheidspremie voor het laatste kwartaal van Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Op 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen. ING bezorgt de detailberekening via uw rekeningafschriften. U ontvangt de detailberekening via het kanaal dat u gekozen hebt voor uw rekeningafschriften. Hoe lees ik mijn detailberekening van de intresten? Een detailberekening van de intresten geeft een exacte berekening aan van de uitbetaalde intresten. U kunt altijd een detailberekening opvragen via uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) of via uw ING-kantoor. Opgelet: u kunt de eerste detailberekening opvragen vanaf 1 januari Op 1 april 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014 en 1 april 2014 opvragen. Op 1 juli 2014 kunt u de detailberekening van 1 januari 2014, 1 april 2014 en 1 juli 2014 opvragen. Vanaf 1 oktober 2014 kunt u altijd de 4 laatste intrestafrekeningen opvragen: bijvoorbeeld op 1 oktober 2015 kunt u 1 oktober 2015, 1 juli 2015, 1 april 2015 en 1 januari 2015 opvragen. ING zal de detailberekening altijd via uw rekeningafschriften bezorgen. De detailberekening bestaat altijd uit één of meerdere bijlagen van uw rekeningafschriften. In uw rekeningafschriften ziet u een nul beweging per bijlage dat er wordt aangemaakt. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. Er zijn 3 bijlagen aangemaakt voor uw detailberekening. Welke informatie vindt u terug: u krijgt meer details over de basisrente voor een gekozen datum van afrekening, de reeds verworven getrouwheidspremies voor een gekozen datum van afrekening en de nog te verwerven getrouwheidspremie voor een gekozen datum van afrekening. Het nummer dat vermeld wordt bv. verrichting 3601 vindt u ook terug in de bijlage zelf. Dit staat helemaal onderaan de bijlage vermeld. De datum vermeld bij de verrichting is de datum van de aanvraag van de detailberekening. Hoe gebruikt en interpreteert u dit overzicht? 1. Voor de basisrente: Van : Datum waarop de berekening van de basisrente start. Tot en met (t.e.m.): Datum tot waarop de basisrente wordt berekend. Saldo : De bedragen zijn steeds in euro. Bedrag waarop de basisrente is berekend. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de basisrente die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag (creditsaldo). Aantal dagen : Aantal dagen waarop er intresten zijn berekend op de weergegeven bedragen. Intresten Dit veld toont het bedrag aan verworven basisrente per gestort bedrag. Totale rente : De totale rente geeft de som van de ontvangen intresten per gestort bedrag voor het afgelopen jaar weer (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan basisrente dat u ontvangen hebt. Het totaal bedrag aan basisintresten wordt altijd uitbetaald op 1 januari. (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 2. Voor de verworven getrouwheidspremies: Van : Dit is de datum waarop een getrouwheidsperiode start bij een storting of de datum waarop een getrouwheidsperiode wordt hernieuwd (dit is telkens na 12 maanden). Tot en met (t.e.m.): Datum waarop een getrouwheidsperiode is verworven. Een getrouwheidsperiode is verworven na 12 maanden (365 dagen). Bedrag : De bedragen zijn steeds in euro. Per datum wordt een bedrag weergegeven dat een deel van uw kapitaal vertegenwoordigt. De weergegeven bedragen geven de huidige situatie op uw rekening weer. Vervolgens krijgt u een overzicht van de detailberekening. De detailberekening zelf is een overzicht dat uit een aantal luiken bestaat. Voor een jaarlijkse detailberekening ziet u 3 luiken. De basisintresten, de verworven (= uitbetaalde) getrouwheidspremie en nog te verwerven getrouwheidspremie. Voor een trimestriële detailberekening ziet u 2 luiken: de verworven (= uitbetaalde) getrouwheidspremie en nog te verwerven getrouwheidspremie. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de getrouwheidspremie die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag. Dit is de rente die van toepassing was op het ogenblik dat de opbouwperiode startte en niet kan gewijzigd worden in de loop van de opbouwperiode zelf. Wel kunnen er op de verschillende bedragen verschillende rentevoeten tegelijkertijd van toepassing zijn. Een later gestarte getrouwheidspremie kan een hogere of lagere rentevoet tot gevolg hebben bij het ingaan van de opbouwperiode. Aantal dagen : De getrouwheidspremie is verworven na 365 dagen

8 Intresten Dit veld toont het bedrag aan verworven getrouwheidspremie berekend voor het weergegeven bedrag. Totale rente : De totale rente geeft de som van de ontvangen intresten per gestort bedrag (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan getrouwheidspremies dat u ontvangen hebt. Het totaal bedrag aan getrouwheidspremie wordt altijd uitbetaald op trimestriële basis nl. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Opgelet: In het kader van de meeneembaarheid van de getrouwheidspremie is het mogelijk dat de getrouwheidsperiode van 12 maanden opgedeeld is in verschillende periodes. De opsplitsing van de getrouwheidspremie wordt aangeduid via de tekens < >. In onderstaand voorbeeld ziet u dat een bedrag van 600 gedurende 56 dagen op spaarboekje A heeft gestaan aan een rentevoet van 0.25%. Vervolgens is het bedrag overgeschreven naar spaarboekje B. Het bedrag van 600 heeft gedurende 309 dagen op spaarboekje B gestaan aan een rentevoet van 0.75%. Dit geeft een gemiddelde rentevoet van 0.67% en een totaal bedrag van 4,04. het verleden al op uw rekeningen uitvoerde. De weergegeven bedragen geven de huidige situatie op uw rekeningen weer. Percentage (%): Het weergegeven percentage toont de rentevoet van de getrouwheidspremie die van toepassing is op het overeenkomstige bedrag. Dit is de rente die van toepassing was op het ogenblik dat de opbouwperiode startte en niet kan gewijzigd worden in de loop van de opbouwperiode zelf. Wel kunnen er op de verschillende bedragen verschillende rentevoeten tegelijkertijd van toepassing zijn. Een later gestarte getrouwheidspremie kan een hogere of lagere rentevoet tot gevolg hebben bij het ingaan van de opbouwperiode. (C) Aantal dagen : De getrouwheidspremie is verworven na 365 dagen. Intresten : Dit veld toont het bedrag aan opgebouwde getrouwheidspremie dat na 12 maanden (365 dagen) wordt bereikt. Dit is, met andere woorden, het bedrag aan opgebouwde premie dat u zou verliezen, mocht u het overeenstemmende bedrag van de rekening afhalen. Totale rente : De rente geeft de som van de te ontvangen intresten per gestort bedrag (zie kolom intresten). Dit is, met andere woorden, het totaal bedrag aan opgebouwde premie dat u zou verliezen, mocht u al de overeenstemmende bedragen van de rekening afhalen. Opgelet: In het kader van de meeneembaarheid van de getrouwheidspremie is het mogelijk dat de getrouwheidsperiode van 12 maanden opgedeeld is in verschillende periodes. De opsplitsing van de getrouwheidspremie wordt aangeduid via de tekens < >. In onderstaand voorbeeld ziet u dat een bedrag van 100 gedurende 198 dagen op spaarboekje A heeft gestaan aan een rentevoet van 0.25%. Vervolgens is het bedrag overgeschreven naar spaarboekje B. Het bedrag van 100 heeft gedurende 167 dagen op spaarboekje B gestaan aan een rentevoet van 0.50%. Indien dit geld gedurende 365 dagen op uw spaarboekje blijft staan geeft dit een gemiddelde rentevoet van 0.36% en een totaal bedrag van 0,37. (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 3. Getrouwheidspremies die nog te verwerven zijn: Van : Dit is de datum waarop een getrouwheidsperiode start bij een storting of de datum waarop een getrouwheidsperiode wordt hernieuwd (dit is telkens na 12 maanden). Tot en met (t.e.m.): Datum waarop een getrouwheidsperiode is verworven. Een getrouwheidsperiode is verworven na 12 maanden (365 dagen). (A) Betaaldatum van de premie : Datum waarop de verworven getrouwheidspremie zal worden uitbetaald. Dit op voorwaarde dat u geen geldafhalingen doet. (B) Aantal dagen voor de premie verworven is : Het aantal dagen toont hoe lang het geld nog op de spaarrekening moet blijven staan om van de getrouwheidspremie te kunnen genieten. Dit is berekend op de datum van de afrekening. Wettelijk werd bepaald dat bij het afhalen van geld steeds eerst de bedragen moeten worden verrekend waarvoor de opbouwperiode, op het ogenblik van afhaling, het minst ver gevorderd is. De bedragen onderaan de tabel worden bij een geldopneming dus eerst verrekend. Let vooral op de grootste bedragen en de premies die al het verst gevorderd zijn. Hoe groter het bedrag en hoe langer de premie al lopende zijn, hoe meer het van belang is dit bedrag zeker tot het einde van de premieperiode op de rekening te laten staan. Bedrag : De bedragen zijn steeds in euro. Per datum wordt een bedrag weergegeven dat een deel van uw kapitaal vertegenwoordigt. Welke bedragen hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de stortingen en opnames die u in (voorbeeld met datum afrekening op 1 januari 2014) 12 13

9 Meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen Wat betekent meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving van een van uw ING gereglementeerde spaarrekeningen naar een van uw andere gereglementeerde spaarrekeningen bij ING. De meeneembaarheid geldt tussen alle gereglementeerde spaarrekeningen bij ING (online en via kantorennet). In geval van een overschrijving van een bedrag tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen onderling, is de toegekende getrouwheidspremie gelijk aan een gemiddeld bedrag berekend op basis van de getrouwheidsrentevoeten van de verschillende betrokken ING gereglementeerde spaarrekeningen, rekening houdend met de periode waarop dit bedrag op elke ING gereglementeerde spaarrekening heeft gestaan. Zo zal het overgeschreven bedrag naar een andere ING spaarrekening recht geven op een getrouwheidspremie berekend op de getrouwheidsrentevoet van de ING ge reglementeerde spaarrekening waarvan het geld werd overgeschreven. Dit geldt voor de periode gedurende welke het bedrag op deze rekening heeft gestaan op voorwaarde echter dat dit bedrag in totaal voor 12 opeenvolgende maanden op de verschillende betrokken ING gereglementeerde spaarrekeningen blijft staan. Enkel en alleen indien deze laatste voorwaarde wordt gerespecteerd, wordt er ook een getrouwheidspremie verworven aan de getrouwheidsrentevoet van toepassing op de ING gereglementeerde spaarrekening waarnaar het geld is overgeschreven en dit voor de periode gedurende welke dit bedrag op deze ING-spaarrekening heeft gestaan. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje, dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit gewoon overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. U kunt per ING gereglementeerde spaarrekening tot 3 keer per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en het bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De drie overschrijvingen met meeneembaarheid zijn effectief per kalenderjaar en niet overdraagbaar naar een ander jaar! De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde ING-spaarrekeningen in totaal wel gerespecteerd blijven. Daarnaast geldt er een minimum bedrag van 500 euro bij een overschrijving van en naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING en is het vereist dat minstens 1 van de titularissen van beide spaarrekeningen dezelfde moet zijn. Wat is het verschil met vroeger? Voor de hervorming: U ontvangt de getrouwheidspremie nadat uw geld 12 opeenvolgende maanden op dezelfde ING gereglementeerde spaarrekening heeft gestaan. Indien u geld overschrijft naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening vooraleer de 12 opeenvolgende maanden verstreken zijn, verliest u de opgebouwde getrouwheidspremie. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. U stort euro op uw ING Oranje Boekje op 09/07/2012. Stel dat de getrouwheidspremie op 09/07/2012, 1,25 % bedraagt. Op 16/12/2012 schrijft u euro over van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Groen Boekje. U doet geen andere verrichtingen. Wat betekent dit? U ontvangt een getrouwheidspremie van 1.25 % op (= euro euro ) op uw ING Oranje Boekje. U verliest de getrouwheidspremie op het bedrag dat u overschrijft (3.000 euro) omdat de periode van 12 opeenvolgende maanden nog niet is bereikt, maar u ontvangt echter wel de basisrente op die euro voor de periode van 10/07/2012 tem 16/12/2012. U zult deze verworven getrouwheidspremie ontvangen op de jaar lijkse intrestafrekening van uw ING Oranje Boekje, in dit voorbeeld met intrestenberekening op 31/12/2013. (Wij zijn er in dit voorbeeld van uitgegaan dat u gekozen hebt voor een jaarlijkse intrestafrekening op 31/12/XX). Een nieuwe getrouwheidsperiode voor de vangt aan op 10/07/2013. Voor wat betreft het overgeschreven bedrag van euro naar het ING Groen Boekje op 16/12/2012 start de getrouwheidsperiode op 17/12/2012. Na de hervorming: De meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving van één van uw ING gereglementeerde spaarrekeningen naar één van uw andere gereglementeerde spaarrekeningen bij ING. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit overgedragen naar het ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk: U hebt een ING Lion Deposit en een ING Lion Premium Boekje. U stort volgende bedragen op uw ING Lion Deposit: Op 31/12/2012: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/01/2013. Op 31/01/2013: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/02/2013. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Deposit bedraagt 0.25 %. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Premium Boekje bedraagt 1.00 %. Op 15/03/2013 schrijft u euro over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden nu overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag, namelijk euro, dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Schematisch: ING Lion Deposit: ING Lion Premium Boekje: 01/01/ /02/ /03/ /03/ Verworven getrouwheidspremie na 12 opeenvolgende maanden. Voor uw ING Lion Deposit: Van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013: getrouwheids premie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/01/2014). Van 01/02/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (6.000 euro = euro euro). (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Voor uw ING Lion Premium Boekje: Van 01/02/2013 tot en met 14/03/2013: getrouwheids premie= euro* 0.25 % (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Dit is het gevolg van de meeneembaarheid. U hebt immers al getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode opgebouwd voor uw ING Lion Deposit. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Dit gedeelte wordt vergoed aan de rentevoet van toepassing op uw ING Lion Deposit. Van 15/03/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro* 1.00% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving namelijk op 15/03/2013 gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van toepassing op het ING Lion Premium Boekje. Geldt de meeneembaarheid ook tussen verschillende banken? Nee, de meeneembaarheid geldt alleen tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank. Dus voor al uw ING-spaarrekeningen geldt de meeneembaarheid dus alleen tussen alle gereglementeerde spaarrekeningen bij ING (online en via kantorennet). Wat zijn de voorwaarden voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? U kunt tot 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de verwervingsperiode en bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde 14 15

10 ING-spaarrekeningen in totaal wel gerespec teerd blijven. Het minimum bedrag is 500 euro bij een overschrijving naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening. Minstens 1 van de titularissen van beide ING gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn. Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING gratis? Ja, de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is gratis. Tussen welke gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is de meeneembaarheid van toepassing? De meeneembaarheid geldt tussen de gereglementeerde spaarrekeningen van ING. ING heeft momenteel 5 gereglementeerde spaarrekeningen: ING Lion Deposit, ING Lion Premium Boekje, ING Groen Boekje, ING Go to 18-Boekje en ING Oranje Boekje. Voor meer details klik hier (Welke gereglementeerde spaarrekeningen heeft ING?). Wie komt in aanmerking voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is van toepassing voor iedereen die een ING gereglementeerde spaarrekening heeft. Dit kunnen bij ING zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Mag ik onbeperkt gebruik maken van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Nee, de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen is beperkt. U kunt tot 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere ING gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. De drie overschrijvingen met meeneembaarheid zijn effectief per kalenderjaar en niet overdraagbaar naar een ander jaar! De periode van 12 opeenvolgende maanden moet echter voor alle gereglementeerde INGspaarrekeningen in totaal wel gerespecteerd blijven. Hoe werkt de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen houdt in dat u uw al opgebouwde getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode behoudt bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING. Schrijft u bijvoorbeeld een bedrag over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje dan worden de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit overgedragen naar het ING Lion Premium Boekje. Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van het ING Lion Premium Boekje. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk: U hebt een ING Lion Deposit en een ING Lion Premium Boekje. U stort volgende bedragen op uw ING Lion Deposit: Op 31/12/2012: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/01/2013. Op 31/01/2013: euro. De getrouwheidsperiode loopt vanaf 01/02/2013. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Deposit bedraagt 0.25%. De getrouwheidspremie van uw ING Lion Premium Boekje bedraagt 1.00%. Op 15/03/2013 schrijft u euro over van uw ING Lion Deposit naar uw ING Lion Premium Boekje. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheids premie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden nu overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Het bedrag, namelijk euro, dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de overschrijving gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van uw ING Lion Premium Boekje. Schematisch: ING Lion Deposit: 01/01/ /02/ /03/2013 ING Lion Premium Boekje: /03/ Verworven getrouwheidspremie na 12 opeenvolgende maanden. Voor uw ING Lion Deposit: Van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/01/2014). Van 01/02/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (6.000 euro = euro euro). (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Voor uw ING Lion Premium Boekje: Van 01/02/2013 tot en met 14/03/2013: getrouwheidspremie= euro * 0.25% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Dit is het gevolg van de meeneembaarheid. U hebt immers al getrouwheidspremie en getrouwheidsperiode opgebouwd voor uw ING Lion Deposit. De al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie en de getrouwheidsperiode van uw ING Lion Deposit worden overgedragen naar uw ING Lion Premium Boekje. Dit gedeelte wordt vergoed aan de rentevoet van toepassing op uw ING Lion Deposit. Van 15/03/2013 tot en met 31/01/2014: getrouwheidspremie= euro * 1.00% (Dit wordt uitbetaald op 01/04/2014). Het bedrag dat u hebt overgeschreven naar uw ING Lion Premium Boekje loopt vanaf het moment van de over s chrijving namelijk 15/03/2013 gewoon verder aan de getrouwheidsrentevoet van toe passing op het ING Lion Premium Boekje. Kan ik genieten van de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING wanneer ik mijn gereglementeerde spaarrekening afsluit? Ja, indien u een ING gereglementeerde spaarrekening afsluit hebt u de mogelijkheid dit geld over te schrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING en te genieten van de meeneembaarheid. Volgende voorwaarden moeten echter gerespecteerd worden: het minimum bedrag bij een overschrijving naar een andere ING-gereglementeerde spaarrekening bedraagt 500 euro. minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn. de overschrijving bij het afsluiten van uw spaarrekening valt binnen het maximum van 3 toegelaten overschrijvingen binnen een kalenderjaar. Is er een minimaal bedrag voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Ja, het minimum bedrag is 500 euro bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING. Hoe kan ik als klant nagaan of de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is toegepast? Indien ING de meeneembaarheid heeft toegepast zult u dit zien in uw elektronisch kanaal (Home Bank, Home Bank Plus of Telelink Online) na de overschrijving en in uw rekeningafschriften. Is er een periode voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? De meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING is beperkt tot 3 keer per gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar. Dit betekent dus van 01/01 tot en met 31/12 van eenzelfde jaar. Elk nieuw kalenderjaar kunt u dus 3 keer genieten van de meeneembaarheid tussen ING gereglementeerde spaarrekeningen. Is de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING per gereglementeerde spaarrekening of per titularis? De meeneembaarheid is van toepassing per ING gereglementeerde spaarrekening. U kunt maximum 3 keer per ING gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij ING zonder de al opgebouwde periode en het bedrag van de getrouwheidspremie te verliezen. Dit op voorwaarde dat uw geld in totaal 12 opeenvolgende maanden op de verschillende ING gereglementeerde spaarrekeningen blijft staan! Stel dat u een ING Lion Premium Boekje heeft op naam van 2 personen, namelijk persoon 1 en persoon 2. Persoon 1 schrijft 2 keer geld over naar andere ING gereglementeerde spaarrekening. Dit betekent dat persoon 2 nog 1 keer een overschrijving van datzelfde ING Lion Premium Boekje kan uitvoeren die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid. Indien ik verschillende overschrijvingen op hetzelfde moment uitvoer, kan ik dan kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Ja, indien u meerdere overschrijvingen invoert in Home Bank(Plus) of Telelink kunt u zelf kiezen welke overschrijvingen in aanmerking komen voor de meeneembaarheid in het betaalmandje. Wie kan initiatief nemen voor de meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij ING? Enkel u als klant kan het initiatief nemen tot meeneembaarheid. Minstens 1 van de titularissen van beide ING gereglementeerde spaarrekeningen moet dezelfde zijn

11 Hoe kan ik als klant nagaan in Home Bank (+) en in ING Smart Banking, de online app op tablet en smartphone, op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid ik nog recht heb? Er zijn drie mogelijkheden: 1. U voert een nieuwe betaling uit zonder uitvoeringsdatum 2. U voert een betaling uit met uitvoeringsdatum 3. U voert verschillende betalingen uit die u beheert via het betaalmandje (niet van toepassing voor de online tablet en smartphone app!) 1. U voert een nieuwe betaling uit zonder uitvoeringsdatum Indien u een overschrijving uitvoert tussen gereglementeerde spaarboekjes krijgt u een boodschap die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van uw huidig ingevoerde betaling ligt. Indien meerdere afzonderlijke betalingen dezelfde dag worden uitgevoerd wordt de volgorde van intoetsing gerespecteerd. U ontvangt tevens een bevestiging in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid van uw overschrijving. Opgelet: Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Veronderstel dat u al twee overschrijvingen hebt uitgevoerd van uw ING Oranje Boekje, die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid bv. op 20/01/14 en 01/03/14. Stel dat u daarnaast ook een overschrijving heeft ingevoerd op 22/03/14 van uw ING Oranje Boekje die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid, met uitvoeringsdatum vrijdag 11/04/14. U hebt voor deze overschrijving het bericht gekregen dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid. U hebt immers recht op drie overschrijvingen. U voert ook een overschrijving uit van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Lion Premium op dinsdag 01/04/14, zonder uitvoeringsdatum. U krijgt opnieuw het bericht dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid daar er geen rekening wordt gehouden met al ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum na de uitvoeringsdatum van uw huidige betaling. Er wordt alleen rekening gehouden met de twee overschrijvingen. Concreet betekent dit dat de meeneembaarheid zal worden toegepast voor de betaling van dinsdag 01/04/14 en niet voor de betaling van vrijdag 11/04/14. De volgorde van intoetsing wordt immers steeds gerespecteerd. Indien u wenst dat de betaling van vrijdag 11/04/14 in aanmerking komt voor de meeneembaarheid moet u wachten met de betaling van dinsdag 01/04/ U voert een betaling uit met uitvoeringsdatum Indien u een overschrijving uitvoert tussen gereglementeerde spaarboekjes krijgt u een boodschap die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van uw huidig ingevoerde betaling ligt. Indien meerdere afzonderlijke betalingen dezelfde dag worden uitgevoerd wordt de volgorde van intoetsing gerespecteerd. Indien betalingen die op verschillende dagen worden ingetoetst toch op dezelfde uitvoeringsdatum vallen, zal de volgorde van intoetsing worden gerespecteerd. U ontvangt tevens een bevestiging in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid van uw overschrijving. Opgelet: Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Voorbeeld 1: Veronderstel dat u al twee overschrijvingen hebt uitgevoerd van uw ING Oranje Boekje, die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid bv. op 20/01/14 en 01/03/14. Stel dat u daarnaast ook een overschrijving heeft ingevoerd op 22/03/14 van uw ING Oranje Boekje die in aanmerking komt voor de meeneembaarheid, met uitvoeringsdatum vrijdag 11/04/14. U hebt voor deze overschrijving het bericht gekregen dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid. U hebt immers recht op drie overschrijvingen. U voert ook een overschrijving uit van uw ING Oranje Boekje naar uw ING Lion Premium op dinsdag 01/04/14, deze maal zonder toekomstige uitvoeringsdatum. U krijgt opnieuw het bericht dat u nog recht hebt op één overschrijving met meeneembaarheid daar er geen re kening wordt gehouden met al ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum na de uitvoeringsdatum van uw huidige betaling. Er wordt alleen rekening gehouden met de twee overschrijvingen. Concreet betekent dit dat de meeneembaarheid zal worden toegepast voor de betaling van dinsdag 01/04/14 en niet voor de betaling van vrijdag 11/04/14. De volgorde van intoetsing wordt immers steeds gerespecteerd. Indien u wenst dat de betaling van vrijdag 11/04/14 in aanmerking komt voor de meeneembaarheid moet u wachten met de betaling van dinsdag 01/04/14. Voorbeeld 2: U toetst op 28/06/14 een betaling in met uitvoeringsdatum 10/07/14 en u toetst daarnaast op 01/07/14 ook een betaling in met dezelfde uitvoeringsdatum nl. 10/07/14. Bij betalingen die op verschillende dagen worden ingetoetst doch op dezelfde uitvoeringsdatum vallen wordt de volgorde van intoetsing steeds gerespecteerd. De betaling van 28/06/14 zal dus eerst uitgevoerd worden. 3. U voert verschillende betalingen uit die u beheert via het betaalmandje Het betaalmandje bevat de betalingen die u toevoegt tijdens een sessie. U krijgt een boodschap per betaling die aangeeft op hoeveel overschrijvingen met meeneembaarheid u nog recht hebt. U hebt recht op drie overschrijvingen met een minimum bedrag van 500, per kalenderjaar en per gereglementeerd spaarboekje. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. Er wordt ook geen rekening gehouden met al eerder ingevoerde betalingen met een uitvoeringsdatum die na de uitvoeringsdatum van de huidig ingevoerde betaling(en) valt. De betalingen worden uitgevoerd in de aangegeven volgorde. Met schuift u uw betaling naar boven in de prioriteitenlijst, met naar onder. Via Kies een actie kunt u uw betaling nog verwijderen. U zult tevens een bevestiging ontvangen in uw rekeninguittreksel dat er rekening is gehouden met de meeneembaarheid voor uw overschrijving(en). Opgelet: U moet de inhoud van het betaalmandje tekenen alvorens de betalingen worden uitgevoerd. Als u Home Bank verlaat zonder het betaalmandje te tekenen, verliest u de ingevoerde betalingen. Indien u geen recht meer hebt op de meeneembaarheid krijgt u geen bericht. Stel dat u nog recht hebt op één betaling met meeneembaarheid. In uw betaalmandje hebt u twee overschrijvingen ingevoerd die in aanmerking komen voor de meeneembaarheid. U zult tweemaal het bericht krijgen dat u nog recht hebt op één betaling met meeneembaarheid. Het aantal overschrijvingen vermeld in deze boodschap houdt immers enkel rekening met al uitgevoerde betalingen. De twee betalingen in uw betaalmandje zijn nog niet uitgevoerd! De betaling die bovenaan staat zal uitgevoerd worden met meeneembaarheid van de getrouwheidspremie. Wenst u dat uw tweede betaling in aanmerking komt in plaats van de eerste dan moet u met de tweede betaling naar boven schuiven in de prioriteitenlijst

12 Calculator Wat is de calculator? De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheidspremie bij een geldafhaling/overschrijving van uw gereglementeerde spaarrekening. Deze calculator geeft weer wanneer een getrouwheidspremie is beginnen lopen, wanneer deze verworven zal zijn, op welk bedrag de getrouwheidspremie van toepassing is en de rentevoet die van toepassing is voor elk bedrag. Wat doet de calculator? De calculator is een rekenmodule waarmee u als klant kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheids premie bij een geldafhaling/overschrijving van uw spaarrekening. Waar vind ik de calculator? U vindt de calculator in Home Bank(Plus) en Telelink online. U kunt ook een berekening vragen via uw ING-kantoor. Kan ik een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor? Ja, u kunt een berekening van de intresten aanvragen via het kantoor. Is de calculator gratis? FSMA voorziet dat klanten 24 berekeningen per kalenderjaar kunnen aanvragen en dat banken daarboven hiervoor een vergoeding mogen vragen. De calculator is echter gratis bij ING en onbeperkt in gebruik! U hebt een ING Groen Boekje geopend op 01/10/2011. U stort op 31/10/2011 een bedrag van euro met een getrouwheidspremie van 0.50%. U stort op 14/08/2012 een bedrag van 400 euro met een getrouwheidspremie van 0.50%. Er staat dus euro op uw rekening op 31/12/2012. U stort op 01/06/2013 een bedrag van 500 euro met een getrouwheidspremie van 0.25%. Van Tot en met Valutadatum voor uitbetaling van getrouwheidspremie Aantal dagen om getrouwheidspremie te verwerven Bedrag Rentevoet Aantal dagen Intrest 01/11/ /10/ /01/ ,00 0,50% 365 7,50 15/08/ /08/ /10/ ,00 0,50% 365 2,00 02/06/ /06/ /07/ ,00 0,25% 365 1,25 TOTAAL 10,75 U wenst de impact van een geldafhaling/overschrijving van euro te kennen op 13/02/2014. Een geldopname/overschrijving van euro zal een verlies inhouden van uw getrouwheidspremie van 9,75 euro. Dit wordt als volgt berekend: euro * 0,50% = 7,50 euro die verworven zullen zijn in 260 dagen. 400 euro * 0,50% = 2,00 euro die verworven zullen zijn in 182 dagen. 100 euro * 0,25% = 0,25 euro die verworven zullen zijn in 108 dagen. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 12/13 20 Terug naar de vragenlijst

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Academiejaar 2013-2014 Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Studentennummer: r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit Tot het behalen van het diploma van Bachelor

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V.

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009

HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 HANDLEIDING ONLINE BANKING DEUTSCHE BANK OKTOBER 2008 NOVEMBER 2009 INHOUDSOPGAVE 1 WEGWIJS IN ONLINE BANKING...1 1.1 HELP...1 1.2 INLOGGEN...2 1.2.1 Startpagina...2 1.2.2 Paswoord...3 1.2.3 Code Card...4

Nadere informatie