PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI"

Transcriptie

1 Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015

2 Even voorstellen Vlaamse overheid Kanselarij en Bestuur Vlaams Rampenfonds Dirk Demoor Boudewijnlaan 30 bus Brussel T

3 RAMPENFONDS Als gevolg van de 6 e staatshervorming is het rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten o rampen vóór 1 juli 2014 blijven een bevoegdheid van de federale overheid o rampen vanaf 1 juli 2014 zijn een bevoegdheid van de gewesten

4 Erkende rampen Federaal De windhoos en de rukwinden met lokaal karakter van 25 januari 2014 De hagel op 7, 8 en 9 juni 2014 Nog in onderzoek (wat Wingene betreft) De overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014

5 Erkende rampen/vervolg Vlaams De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 Uiterste termijn voor het indienen van uw aanvraag: 31 mei 2015

6 Procedure Federale rampen Indienen: De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen FOD Binnenlandse Zaken Dienst Rampenschade Koning Albert I-laan 5 bus Brugge Vlaamse rampen Indienen: Vlaamse Overheid Kanselarij en Bestuur Vlaams Rampenfonds Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, bus Brussel

7 De wet van 12 juli 1976 De rechtstreekse, materiële en zekere schade De natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van een niet te voorziene hevigheid of die belangrijke schade hebben veroorzaakt Uitzonderlijk karakter? Een terugkeerperiode van 20 jaar Wetenschappelijk criterium: overvloedige regenval: 30l/m² in één uur of 60l/m² in 24 uur

8 Natuurrampendekking Wet van 17 september 2005 Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. overstroming overlopen of opstuwen van openbare riolen terreinverschuiving of verzakking aardbeving Het rampenfonds komt niet meer tussen voor risico s die in principe verzekerbaar zijn.

9 Mogelijke uitsluitingen in de natuurrampendekking Voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden Gemakkelijk verplaatsbare, bouwvallige constructies Tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken, afsluitingen en hagen, tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, Luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen Gebouwen in opbouw of verbouwing Voertuigen ( auto s, fietsen, tractors, mobilhomes Vermits deze goederen in principe verzekerbaar zijn komt het rampenfonds hiervoor niet meer tussen

10 Waarvoor komt het Rampenfonds wel tussen? Goederen die geen eenvoudig risico vormen (bv. industriële risico s) of die gedekt zijn door een bijzondere polis. Goederen die in principe uitgesloten zijn van verzekeringsdekking : - niet binnengehaalde oogsten - de levende veestapel buiten het gebouw - de teelten - de bosaanplantingen Goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene ( afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering) De openbare domeingoederen

11 Niet opgenomen in de natuurrampendekking storm valwinden en rukwinden met lokaal karakter druk van sneeuw of ijs hagel De tegemoetkoming van het rampenfonds wordt verminderd met ¾ van het bedrag toegekend door de verzekering. Kan ik de vrijstelling van de verzekering recupereren via het rampenfonds?

12 De windhoos en de rukwinden met lokaal karakter van 25 januari 2014 Een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen Info: Iedereen die schade geleden heeft ¾ van de vergoeding toegekend door de verzekering wordt afgetrokken. De eigenaar van het beschadigd goed op het ogenblik van de ramp. Het dossier indienen bij de gouverneur van West-Vlaanderen.

13 De hagel op 7, 8 en 9 juni 2014 Een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen Info: Iedereen die schade geleden heeft ¾ van de vergoeding toegekend door de verzekering wordt afgetrokken. Voertuigen: vergoeding op basis van het aantal en de grootte van de hagelinslagen. De eigenaar van het beschadigd goed op het ogenblik van de ramp. Het dossier indienen bij de gouverneur van West-Vlaanderen

14 De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 Een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen Info: - Wat geen eenvoudig risico vormt - De niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de teelten, de bosaanplantingen - Goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene - De openbare domeingoederen Indienen bij het Vlaams Rampenfonds

15 Raadpleeg de gebruikershandleiding Federale rampen Vlaamse rampen

16 De formulieren Gebruik de officiële formulieren verkrijgbaar via de website Twee algemene formulieren - Natuurlijke personen : voor particulieren - Rechtspersonen: voor ondernemingen, verenigingen Vijf bijzondere formulieren - Formulier A: voor onroerende goederen - Formulier B: voor roerende goederen en voertuigen voor privé gebruik - Formulier C: voor beroepsschade - Formulier D: voor landbouwschade - Formulier E: voor bosbouwschade

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Niet vergeten toevoegen Huwelijkscontract ( indien gehuwd met contract) Attest gezinssamenstelling (gratis via gemeente) Kopie van de verzekeringspolis Attest van verzekeringstussenkomst of niet-tussenkomst Afzonderlijk blad met beschrijving en raming van de schade Facturen, bestekken of andere bewijzen van de schade Foto s Auto Kopie inschrijvingsbewijs Kopie verzekeringsattest Landbouw PV van de schattingscommissie Kopie van de verzamelaanvraag 2014

27 Berekening van de vergoeding 0,0 vrijstelling van 250 tot 2500 euro van 2500 tot euro van tot euro van tot euro van tot euro meer dan euro 0, euro 1, euro 0, euro 0, euro 0, euro 0,0 0 maximumbedrag euro

28 Herstelvergoeding/vervolg De herstelvergoeding wordt vermeerderd met : de kosten gemaakt om de schade te beperken het ereloon van de deskundige die voor u de schaderaming opgesteld heeft ( volgens een vastgestelde schaal) De herstelvergoeding wordt verminderd met : alle bedragen betaald als gehele of gedeeltelijke vergoeding voor de schade ¾ van de vergoeding toegekend door uw verzekeringsmaatschappij

29 Een voorbeeld Het dak en de ramen van een woning werden beschadigd door de hagel. Onze expert raamt de schade op Het schadebedrag wordt met 30% verminderd wegens ouderdomssleet (het dak was niet meer in perfecte staat). Berekening netto schade : = Door de verzekering werd toegekend. Berekening 0 tot 250 0,00 vrijstelling 250 tot , tot , Aftrek ¾ van de verzekeringstussenkomst ( * 0,75 ) = Totale herstelvergoeding: = 550

30 Nog een voorbeeld Uw wagen werd beschadigd door de hagel. Onze expert raamt de schade, op basis van het aantal en de grootte van de hagelinslagen, op Er is geen omnium verzekering afgesloten. Berekening 0 tot 250 0,00 vrijstelling 250 tot , tot , De herstelvergoeding kan niet hoger zijn dan de waarde van de wagen op het ogenblik van de ramp.

31 Individuele grens van tussenkomst van een verzekeringsonderneming Enkel in het raam van de natuurrampendekking ( overstroming, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, aardbeving, aardverschuiving of aardverzakking) o o De betaling van het gedeelte van de vergoeding dat niet door de verzekeringsonderneming wordt betaald is ten laste van de Kas Rampenschade De vergoeding wordt evenredig verminderd wanneer de limieten van de Kas Rampenschade overschreden worden aardbeving 700 miljoen overstroming, overlopen riolen, aardverzakking of aardverschuiving: 280 miljoen

32 Artikel 34.2 van de wet van 12 juli 1976 Art De financiële tegemoetkoming wordt slechts toegestaan in de volgende gevallen: 1) wanneer een verzekeringsonderneming, met toepassing van artikel 130, 2, van de voornoemde wet van 4 april 2014, het totaal van de door haar te betalen vergoedingen naar aanleiding van een natuurramp heeft beperkt; 2) wanneer de verzekeringsonderneming, schuldenaar van de vergoeding haar verplichtingen niet nakomt omwille één of meerdere van de volgende omstandigheden: a) ze maakt het voorwerp uit van een afstand of intrekking van toelating in België of van een, met toepassing van artikel 71, 1, derde lid en 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, opgelegd verbod van activiteit in België b) ze werd failliet verklaard

Wet natuurrampen. Wet natuurrampen. Geschiedenis Wet van 17 09 2005 Wet rampenfonds gewijzigd Tarificatiebureau Aanpassing polissen

Wet natuurrampen. Wet natuurrampen. Geschiedenis Wet van 17 09 2005 Wet rampenfonds gewijzigd Tarificatiebureau Aanpassing polissen Wet natuurrampen Wet natuurrampen Geschiedenis Wet van 17 09 2005 Wet rampenfonds gewijzigd Tarificatiebureau Aanpassing polissen 1 Wet rampenfonds Geschiedenis wet 12 07 1976 (basiswet) bij omvangrijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij?

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij? KBC WONINGPOLIS BLZ. 1 BEGRIPPEN STRUCTUUR Deze polis bestaat uit een set van verzekeringen, speciaal ontworpen om uw bezittingen zo goed mogelijk te beschermen. De meeste verzekeringen in deze polis bieden

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD Luc Nijs 1 SAMENVATTING: Alle inspanningen ten spijt om wateroverlast door overstromingen te vermijden, zal er steeds een risico op schade door overstromingen

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; indien een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie