magazine boordevol tips & ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woningrenovatie Schade? Wat te doen? Bergen, Europese culturele hoofdstad editie maart-april 2015

2 Inhoud 04 Steun voor uw woningrenovatie 04 Beleggingsfondsen kort 05 De juiste keuze voor pensioensparen 06 Hoe goed handelen in geval van schade 07 Een tweedehandsauto kopen 07 Check uw aannemer 08 Nieuwste bouwnormen 08 Benzine of toch diesel 09 Is uw zorg goed geregeld? 10 Dichtbij en toch onbekend: Bergen»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Gemiddeld 10 jaar van 1960 tot nu: dat is de stijging van de levensverwachting in ons land. Vrouwen zitten nog steeds in the lead: - al wordt het verschil wat kleiner - zij worden net geen 83, mannen net geen 78 jaar. Tegen 2060 zou dat resp. 89 en 86 jaar worden. Hoewel zelfstandig wonen op oudere leeftijd geen complete utopie meer is, zal met ouder worden de vraag naar zorg of hulp in dagelijkse situaties zoals het huishouden, verplaatsing e.d. toenemen. Algemeen maatschappelijk kan dan wel getracht worden om zoveel mogelijk zorg thuis of in een thuis vervangend milieu te brengen, de opkomst van eerst service flats, nu assistentiewoningen en andere aangepaste huisvesting zijn een antwoord op nog meer concrete behoeften. Los van de verdere ontwikkeling van nieuwe woonvormen zal aan de toenemende vraag naar hulp ongetwijfeld een stijgend kostenkaartje hangen. Het is dan ook goed om tijdig bij dit gegeven stil te staan. Uiteraard kan er financieel een voorzorgkapitaal opgebouwd worden, maar het loont zeker ook om bij bouwen of verbouwen van de woning nu al uit te kijken hoe deze kan meegroeien met de veranderende leefsituatie. Een recente rondvraag van Unizo bevestigt dat de groep van zelfstandigen zich bewust is van de noodzaak om voor zichzelf bijkomende sociale voorzieningen op te bouwen. Aanvullend pensioen - en hospitalisatieverzekering zijn algemeen ingeburgerd (70%), gevolgd door een plan voor gewaarborgd inkomen (59%). Loontrekkenden zijn intussen meestal vertrouwd met de twee eerste voorzieningen. Een aanvullende oplossing voor persoonlijke hulp en bijstand in geval van ongeschiktheid en op latere leeftijd is een nieuwe dimensie. Iedereen heeft er belang bij om stil te staan bij zijn globale, financiële en praktische situatie, nu en in de toekomst, en indien raadzaam, gepaste actie te ondernemen. Vanuit deze overweging besteden we in dit nummer o.m. aandacht aan de verplichte zorgverzekering. Uw Aquilaemakelaar 3

4 De renovatiepremie in een nieuw kleedje De Vlaamse overheid heeft de bestaande renovatiepremie hervormd, binnen het kader van de budgettaire besparingen. Sinds 2007 wordt onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie toegekend. Zo dient de woning minimum 25 jaar oud te zijn en het totale bedrag van de bouwrenovatie minimum euro te bedragen. Er wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de aanvragers. Afhankelijk hiervan kan de tussenkomst tot 30% van de investeringen oplopen met een maximum van euro. Deze voorwaarden blijven nu ongewijzigd, maar de eenmalige tegemoetkoming wordt voortaan uitbetaald via een belastingvermindering en gespreid over 3 jaar. Wie de woning vóór die termijn verlaat, verliest één of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop vormt de woning, die wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. De oude regeling liep tot 30 november Wie na 1 december werken uitvoerde, moet wachten op de nieuwe regeling om een aanvraag te doen. De overheid zou hier binnenkort meer duidelijkheid over geven. De lopende dossiers worden nog op de oude manier afgehandeld. Eén beleggingsfonds voor iedereen? Bij het instappen in een fonds krijgt men een aantal deelbewijzen van dat fonds, berekend aan de inventariswaarde op het moment van de aankoop. De opbrengst bij een verkoop bestaat uit de meerwaarde van hetzelfde aantal stuks aan de nieuwe inventariswaarde. Afhankelijk van het risico dat men wenst te nemen, kan er een keuze gemaakt worden uit defensieve tot dynamische fondsen. De risicograad wordt bepaald door een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 voor heel dynamisch staat en 1 heel voorzichtig is. Aandelenfondsen zijn doorgaans dynamisch. Naargelang de sector en de regio bestaan er ook hierin gradaties. Zo zal een aandelenfonds dat investeert in groeilanden meer risico 4 inhouden dan een fonds dat in de Bel 20 investeert. Zelfs in obligatiefondsen die uitsluitend in obligaties beleggen, zijn er verschillende gradaties van risico. Een fonds dat in overheidsobligaties van België en de ons omringende landen belegt, zal minder risico s inhouden dan wanneer er belegd wordt in zogenaamde High Yield obligaties aangezien die worden uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven. In de gemengde fondsen heeft de fondsbeheerder de vrijheid om zowel in obligaties als in aandelen te beleggen. Sommige fondsen kunnen daarbij zelfs tot 100% obligaties of 100% aandelen gaan. In dat geval heeft de fondsbeheerder de volledige vrijheid om deze verhouding te bepalen.

5 Verschillen in pensioensparen We leven langer en we leven veel langer actiever: het blijft meer dan ooit noodzakelijk om te sparen voor een aanvulling op het wettelijke pensioen. Er bestaan verschillende spaarformules om met kleine stappen een groot kapitaal op te bouwen. Belangrijk is om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. De meest gekende vorm om fiscaal voordelig een kapitaal op te bouwen, is het pensioensparen. Hierin bestaan twee formules: de pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar en het pensioenspaarfonds bij een bank. We zetten de kenmerken van deze twee mogelijkheden op een rij: Pensioenspaarverzekering Pensioenspaarfonds Maximum aftrekbaar bedrag 940 euro/jaar Belastingvoordeel 30% van de gestorte premies + uitgespaarde gemeentetaks Soort belegging Tak 21 levensverzekering Fonds van obligaties en aandelen Kapitaalgarantie Kapitaalgarantie met vast rendement en winstdeelname Geen kapitaalgarantie, afhankelijk van de beurs Looptijd Min. 10 jaar Laatste aftrekbare premie Op 64 jaar Eindbelasting op 60 jaar voor contracten aangegaan vóór 55-jarige leeftijd: Premies betaald voor 1993 Premies vanaf 1993 Premies betaald na 60 jaar Eindbelasting voor contracten aangegaan vanaf 55-jarige leeftijd: Vervroegde stopzetting 16,50% op de betaalde premies + rente, winstdeelname is vrijgesteld. (reeds 6,50% geïnd in 2012, rest nog 10% zoals hieronder omschreven) 16,50% op de stortingen verhoogd met een fictief rendement van 6,25% (reeds 6,50% geïnd in 2012, rest nog 10% zoals hieronder omschreven) 10% op betaalde premies + rente 10% op stortingen aan jaarlijks fictief rendement van 4,75% Niet belastbaar 10% zoals hierboven omschreven tijdens het 10de jaar van het contract, geen vrijgestelde premies na 60 jaar. Er wordt een forfaitaire belasting van 33% aangerekend in geval van een vervroegde opvraging van het contract vóór de inhouding van de belasting op 60 jaar. 5

6 Een vlotte schaderegeling Bij uw terugkeer van een weekendje uit merkt u dat de motor van uw diepvriezer het heeft begeven. Hou de defecte motor bij of vraag de hersteller om deze bij te houden. Vraag hem meteen om op de factuur duidelijk de oorzaak van de schade te vermelden. De ontdooide voedingswaren kunt u moeilijk bijhouden: maak een lijst, neem foto s en zoek zo mogelijk aankoopfacturen van toestel en inhoud op. Bij hevige regen lopen uw kelder en garage onder water. U had uw wasmachine natuurlijk op blokken gezet, maar het water is hoger gekomen. Verder zijn wat elektrische apparaten zoals boormachine, elektrische schroevendraaier beschadigd. Hou de beschadigde apparaten bij en maak voor uw verzekeraar een lijst met de geschatte ouderdom en aanschafwaarde per apparaat. Een rukwind beschadigt het dak van uw veranda. Uw woningverzekering komt tussen bij stormschade - dat is doorgaans bij een windsnelheid van 80 km per uur -, maar hoe toont u de windsnelheid aan? Bij grote stormen is dat geen probleem, maar wat bij een lokale windhoos? Uw makelaar kan het KMI raadplegen, hou krantenberichten bij en doe navraag in de buurt of er die dag nog lotgenoten zijn met vergelijkbare schade. Er werd ingebroken. U laat dit natuurlijk zo vlug mogelijk vaststellen door de politie en u vraagt een kopie van het verhoorblad met daarop het nummer van het proces-verbaal. Maak een lijst op van de gestolen voorwerpen, wat u trouwens ook door de politie zal worden gevraagd, en vermeldt zo mogelijk de geschatte waarde van de gestolen voorwerpen. Wellicht zal u in de dagen die volgen op de inbraak deze lijst nog moeten aanvullen met voorwerpen die u zich pas na verloop van tijd zal herinneren. Doe dan een bijkomende aangifte bij de politie. Verzamel facturen, kastickets, foto s van familiefeesten waarop de gestolen voorwerpen of juwelen te zien zijn. Tip: leg een fotoarchief aan van alles wat zou kunnen worden gestolen en bewaar dit niet op uw huiscomputer, deze wordt bij inbraak immers bijna zeker ook gestolen Een schadegeval? Een goed voorbereide aangifte kan de schaderegeling flink bespoedigen. Wij geven u enkele voorbeelden van wat u best doet bij schade. 6 Tenslotte, licht zo snel mogelijk uw makelaar in. Hij zal u immers met raad en daad bijstaan om u zo snel mogelijk en correct te laten vergoeden.

7 Tweedehandswagen: tips tegen een miskoop Kijk de wagen eerst grondig na op mogelijke gebreken en beschadigingen. Vraag een proefrit en laat ook de eigenaar rijden. Zijn rijstijl geeft u een idee hoe hij zijn wagen behandeld heeft. Zet bij akkoord de overeenkomst op papier. Vermeldt duidelijk de verkoopafspraken. Vergeet de kenmerken van het voertuig niet: type, datum eerste inschrijving, chassisnummer, kilometerstand. Controleer het chassisnummer van de wagen. Ga na of de verkoper wel de rechtmatige eigenaar is: vraag inzage van de aankoopfactuur. Staat dit document op naam van een koppel, zorg dan dat ze beiden als verkopers op de verkoopfactuur worden vermeld. Weiger een clausule waarin wordt afgezien van verhaal ingeval van verborgen gebreken. Het is normaal dat u achteraf de koop niet zo maar kunt laten vernietigen als er duidelijk zichtbare gebreken waren. Zijn deze echter verborgen, dan kun u gedurende een tijd (enkele maanden) op de koop terugkomen. Vergeet niet dat de wettelijke garantietermijn enkel geldt bij verkoop door een professionele handelaar. Vraag zeker naar een recente Car Pass om de evolutie van de kilometerstand na te gaan. Ook het onderhoudsboekje geeft heel wat informatie. De verkoper dient in principe zijn voertuig te laten keuren vóór verkoop: dit verslag kan eveneens behoorlijk wat informatie geven. Welke aannemer kiezen? Sinds enige tijd hoeven aannemers niet meer geregistreerd te zijn. Hoe weet u dan wie u in huis haalt? Vraag kandidaat-aannemers daarom naar referenties. Een vakbekwame aannemer is trots op zijn werk en zal graag laten weten waar hij recent nog aan het werk is geweest. U kan ook vrienden, buren, architecten vragen of zij positieve ervaringen hebben met een aannemer. Licht kandidaten eens door en surf naar de KBO Public Search op U zal er per vakman een lijst vinden van zijn beroepsbekwaamheden. Indien een aannemer schulden heeft bij fiscus of sociale zekerheid bestaat er zoiets als inhoudingsplicht (zie en U moet dan een gedeelte van de factuur inhouden en doorstorten aan de overheid. Deze verplichting geldt niet voor particulieren die werken laten uitvoeren die 100% privé zijn. Tip: let op met cashbetalingen! Als het echt niet anders kan, zorg dan dat u een correct betalingsbewijs ontvangt. Spreek af dat een saldo pas wordt betaald na volledige en correcte uitvoering van de werken. 7

8 Strengere normen bij bouw en vernieuwbouw In 2015 legt de Vlaamse overheid strengere energienormen op. Nieuw is dat er voortaan een onderscheid wordt gemaakt tussen de gewone renovaties en de zogenaamde ingrijpende energetische renovaties. Hier vallen renovaties onder waarbij technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies aan de buitenzijde worden (na-)geïsoleerd. In dat geval moet de woning een energiepeil halen van max. 90, een minimale ventilatievoorziening hebben en maximale thermische waarden voor alle nieuwe of vernieuwde gedeelten. Voor een gewone renovatie bestonden er al (lage) eisen voor nieuwe daken, nieuwe vloer en ramen. Ook hier diende een minimale ventilatie aanwezig te zijn bij vervanging van de ramen. Nu worden er ook minimumnormen opgelegd voor nageïsoleerde muren en voor nieuwe verwarmingsinstallaties. (Meer op: en een tool voor energiezuinig renoveren: Brandstofkeuze meer en meer aan de orde rasse schreden deze van de benzine nadert, deels door hogere vraag in de wereld maar ook door de fiscale bijsturing vanwege de overheid. 8 Opteren voor dieselbrandstof is niet in alle omstandigheden de verstandigste keuze bij aankoop van een andere wagen. De recente verlaging van de brandstofprijzen stelt dit nog meer in vraag. België blijft een dieselland. Meer dan 60% van de voertuigen dieselt hoewel de gemiddelde Belgische wagen nauwelijks km per jaar aflegt. Dieselwagens verbruiken minder en hun motoren hebben een langere levensduur. Daartegenover staat dat de dieselprijs met Benzinewagens zijn aan een remonte bezig doordat de constructeurs het verbruik fors hebben kunnen terugdringen en dat deze motors geschikter zijn voor korte afstanden. Bovendien zijn ze goedkoper bij aankoop en onderhoud. Hun totale uitstoot is ook milieuvriendelijker dan diesel. De andere brandstoftypes situeren zich nog in de marge. Lpg of aardgas hebben een milieuvoordeel, maar er zijn te weinig geschikte tankstations en de tank in de wagen is niet erg populair. De elektrische wagen heeft ongetwijfeld toekomst voor korte afstanden in of rond de stad. Milieuvriendelijk is hij alleszins, het rijbereik en het beperkt aantal oplaadpunten blijven momenteel een grote hinderpaal.

9 De Vlaamse Zorgverzekering Stel: door een ongeval of ziekte wordt u plots afhankelijk van de hulp van anderen. U moet geholpen worden bij de eenvoudigste dingen: s morgens opstaan, wassen, boodschappen doen, de trap op- en aflopen, op wie kan u op dat ogenblik een beroep doen? Er zijn intussen op verschillende vlakken zorgverleners actief maar welke kosten brengt dit mee? Omdat dit soort kosten in het verleden amper of niet terugbetaald werden, bestaat in Vlaanderen sinds 2001 het systeem van een verplichte zorgverzekering. Elke Vlaming ouder dan 26 jaar moet erop inschrijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de zorgverzekering ook, maar de inwoners kunnen daar vrijwillig aansluiten. In de periode van 2003 tot 2013 steeg het aantal aanvragen van naar Daarom wordt de bijdrage voor een eerste maal sinds de start verhoogd: vanaf dit jaar betaalt u 50 euro per persoon en per jaar. Geniet u van een verhoogde tussenkomst voor uw medische kosten, dan betaalt u slechts 25 euro. De zorgverzekering betaalt zwaar hulpbehoevenden maandelijks een bedrag uit waarmee ze een aantal drempels in het dagelijkse leven kunnen overwinnen, zodra kan vastgesteld worden dat de verzekerde nood heeft aan specifieke, niet-medische zorgen. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt 130 euro per maand en kan besteed worden voor het minstens gedeeltelijk terugbetalen van poetshulp, gezinszorg, mantelzorg of residentiële zorg e.d. Een aanvraag voor tussenkomst wordt gevolgd door de aanstelling van een zgn. indicatiesteller om de ernst en de duur van de verminderde zelfredzaamheid vast te stellen. De scoring van de zorgbehoevende, die een aanvraag in het kader van de zorgverzekering heeft ingediend, gebeurt met behulp van een BEL-schaal. Met de Beoordeling Eerste Lijn worden 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid gemeten: lichamelijk, huishoudelijk, sociaal en geestelijk. Afhankelijk van de samengetelde score heeft de aanvrager recht op een aantal uren van een dienst gezins- en bejaardenhulp. Een minimale score van 35 geeft ook recht op de forfaitaire tussenkomst van de zorgverzekering. Naast deze wettelijke voorziening bestaan intussen ook verzekeringsformules die u op eigen initiatief kunt afsluiten om een ruimer pakket aan hulp en kosten te laten voorzien. Zo kunt u zich veilig en comfortabel voelen op elk ogenblik van uw leven. Uw makelaar is goed geplaatst om u hier persoonlijk te adviseren. 9

10 Bergen: Europese culturele hoofdstad in 2015 Kortbij en toch onbekend, is dit misschien de ideale aanleiding om Bergen/Mons te verkennen. Het wordt één groots opgezette gebeurtenis die zeker de inwoners niet zal ontgaan! Bergen 2015 is: architectuur die, door restauratie van het historische erfgoed, opnieuw haar glans heeft gevonden, straatjes die hun plaveisel van vroeger terugkregen en benedenverdiepingen van handelszaken die met Henegouwse steen werden bekleed om hun oorspronkelijke karakter terug te vinden; tentoonstellingen van kunstenaars van diverse pluimage die jong en oud kunnen bekoren; kunst, die alom tegenwoordig is in de stad, achter een straathoek, op een balkon of een kruispunt. Aan u om de zeer verschillende kunstvormen te ontdekken; het buitenland op een speelse manier: afbeeldingen van en ontdekkingen in buitenlandse steden rondom de Grote Markt, zodat u van Tokyo tot Manhattan kunt reizen zonder paspoort of ticket; een digitale terugblik, where technology meets culture, door de ontdekking van het Mondaneum als voorvader van Google, of Mons als Silicon Valley, zenuwcentrum van informatica; een grote acht; door de 8 omliggende gemeenten rond de culturele hoofdstad extra in de verf te zetten; een stad die talent samenbrengt van enthousiaste liefhebbers van tuin, handwerk, ambacht en muziek; de kunst van het koken, die de lokale erfenis van smaken op de kaart zet. Mons 2015 verzamelt al zijn plaatselijke ambassadeurs om de stad aan de nieuwsgierigen voor te stellen, de geschiedenis toe te lichten, een straat door goede ideeën op te blinken of nog om een wijk rond één project samen te brengen. Daarom is Mons 2015 ook pure ambitie: creëren van huisvesting, comfort en werkgelegenheid. Het is opgezet als een werk van lange adem en als een veel omvattend ondernemen dat op verschillende niveaus verrijkend is. Afspraak dus in Mons! 10

11 Veurne Stavelot Dessel-Witgoor Sint-Truiden Essen Kieldrecht Malle Snaaskerke Kuringen Geel Maasmechelen Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Assebroek Winkelomheide Izegem Ingelmunster Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Tubize Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De contactgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 VU: Lippens, Hofstraat 7, 2960 Brecht FSMA: A-cB KANTOOR LIPPENS BVBA Hofstraat Brecht T 03/ F 03/ VERZEKERINGENLIPPENS.BE

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Pensioensparen: niet voor iedereen altijd even interessant Datum 7 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Belfius Pension Fund Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Pensioensparen, om ook later te kunnen genieten! De kans is klein dat u na uw loopbaan dezelfde levensstandaard zult kunnen behouden

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie