magazine boordevol tips & ideeën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woningrenovatie Schade? Wat te doen? Bergen, Europese culturele hoofdstad editie maart-april 2015

2 Inhoud 04 Steun voor uw woningrenovatie 04 Beleggingsfondsen kort 05 De juiste keuze voor pensioensparen 06 Hoe goed handelen in geval van schade 07 Een tweedehandsauto kopen 07 Check uw aannemer 08 Nieuwste bouwnormen 08 Benzine of toch diesel 09 Is uw zorg goed geregeld? 10 Dichtbij en toch onbekend: Bergen»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Gemiddeld 10 jaar van 1960 tot nu: dat is de stijging van de levensverwachting in ons land. Vrouwen zitten nog steeds in the lead: - al wordt het verschil wat kleiner - zij worden net geen 83, mannen net geen 78 jaar. Tegen 2060 zou dat resp. 89 en 86 jaar worden. Hoewel zelfstandig wonen op oudere leeftijd geen complete utopie meer is, zal met ouder worden de vraag naar zorg of hulp in dagelijkse situaties zoals het huishouden, verplaatsing e.d. toenemen. Algemeen maatschappelijk kan dan wel getracht worden om zoveel mogelijk zorg thuis of in een thuis vervangend milieu te brengen, de opkomst van eerst service flats, nu assistentiewoningen en andere aangepaste huisvesting zijn een antwoord op nog meer concrete behoeften. Los van de verdere ontwikkeling van nieuwe woonvormen zal aan de toenemende vraag naar hulp ongetwijfeld een stijgend kostenkaartje hangen. Het is dan ook goed om tijdig bij dit gegeven stil te staan. Uiteraard kan er financieel een voorzorgkapitaal opgebouwd worden, maar het loont zeker ook om bij bouwen of verbouwen van de woning nu al uit te kijken hoe deze kan meegroeien met de veranderende leefsituatie. Een recente rondvraag van Unizo bevestigt dat de groep van zelfstandigen zich bewust is van de noodzaak om voor zichzelf bijkomende sociale voorzieningen op te bouwen. Aanvullend pensioen - en hospitalisatieverzekering zijn algemeen ingeburgerd (70%), gevolgd door een plan voor gewaarborgd inkomen (59%). Loontrekkenden zijn intussen meestal vertrouwd met de twee eerste voorzieningen. Een aanvullende oplossing voor persoonlijke hulp en bijstand in geval van ongeschiktheid en op latere leeftijd is een nieuwe dimensie. Iedereen heeft er belang bij om stil te staan bij zijn globale, financiële en praktische situatie, nu en in de toekomst, en indien raadzaam, gepaste actie te ondernemen. Vanuit deze overweging besteden we in dit nummer o.m. aandacht aan de verplichte zorgverzekering. Uw Aquilaemakelaar 3

4 De renovatiepremie in een nieuw kleedje De Vlaamse overheid heeft de bestaande renovatiepremie hervormd, binnen het kader van de budgettaire besparingen. Sinds 2007 wordt onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie toegekend. Zo dient de woning minimum 25 jaar oud te zijn en het totale bedrag van de bouwrenovatie minimum euro te bedragen. Er wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de aanvragers. Afhankelijk hiervan kan de tussenkomst tot 30% van de investeringen oplopen met een maximum van euro. Deze voorwaarden blijven nu ongewijzigd, maar de eenmalige tegemoetkoming wordt voortaan uitbetaald via een belastingvermindering en gespreid over 3 jaar. Wie de woning vóór die termijn verlaat, verliest één of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop vormt de woning, die wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. De oude regeling liep tot 30 november Wie na 1 december werken uitvoerde, moet wachten op de nieuwe regeling om een aanvraag te doen. De overheid zou hier binnenkort meer duidelijkheid over geven. De lopende dossiers worden nog op de oude manier afgehandeld. Eén beleggingsfonds voor iedereen? Bij het instappen in een fonds krijgt men een aantal deelbewijzen van dat fonds, berekend aan de inventariswaarde op het moment van de aankoop. De opbrengst bij een verkoop bestaat uit de meerwaarde van hetzelfde aantal stuks aan de nieuwe inventariswaarde. Afhankelijk van het risico dat men wenst te nemen, kan er een keuze gemaakt worden uit defensieve tot dynamische fondsen. De risicograad wordt bepaald door een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 voor heel dynamisch staat en 1 heel voorzichtig is. Aandelenfondsen zijn doorgaans dynamisch. Naargelang de sector en de regio bestaan er ook hierin gradaties. Zo zal een aandelenfonds dat investeert in groeilanden meer risico 4 inhouden dan een fonds dat in de Bel 20 investeert. Zelfs in obligatiefondsen die uitsluitend in obligaties beleggen, zijn er verschillende gradaties van risico. Een fonds dat in overheidsobligaties van België en de ons omringende landen belegt, zal minder risico s inhouden dan wanneer er belegd wordt in zogenaamde High Yield obligaties aangezien die worden uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven. In de gemengde fondsen heeft de fondsbeheerder de vrijheid om zowel in obligaties als in aandelen te beleggen. Sommige fondsen kunnen daarbij zelfs tot 100% obligaties of 100% aandelen gaan. In dat geval heeft de fondsbeheerder de volledige vrijheid om deze verhouding te bepalen.

5 Verschillen in pensioensparen We leven langer en we leven veel langer actiever: het blijft meer dan ooit noodzakelijk om te sparen voor een aanvulling op het wettelijke pensioen. Er bestaan verschillende spaarformules om met kleine stappen een groot kapitaal op te bouwen. Belangrijk is om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. De meest gekende vorm om fiscaal voordelig een kapitaal op te bouwen, is het pensioensparen. Hierin bestaan twee formules: de pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar en het pensioenspaarfonds bij een bank. We zetten de kenmerken van deze twee mogelijkheden op een rij: Pensioenspaarverzekering Pensioenspaarfonds Maximum aftrekbaar bedrag 940 euro/jaar Belastingvoordeel 30% van de gestorte premies + uitgespaarde gemeentetaks Soort belegging Tak 21 levensverzekering Fonds van obligaties en aandelen Kapitaalgarantie Kapitaalgarantie met vast rendement en winstdeelname Geen kapitaalgarantie, afhankelijk van de beurs Looptijd Min. 10 jaar Laatste aftrekbare premie Op 64 jaar Eindbelasting op 60 jaar voor contracten aangegaan vóór 55-jarige leeftijd: Premies betaald voor 1993 Premies vanaf 1993 Premies betaald na 60 jaar Eindbelasting voor contracten aangegaan vanaf 55-jarige leeftijd: Vervroegde stopzetting 16,50% op de betaalde premies + rente, winstdeelname is vrijgesteld. (reeds 6,50% geïnd in 2012, rest nog 10% zoals hieronder omschreven) 16,50% op de stortingen verhoogd met een fictief rendement van 6,25% (reeds 6,50% geïnd in 2012, rest nog 10% zoals hieronder omschreven) 10% op betaalde premies + rente 10% op stortingen aan jaarlijks fictief rendement van 4,75% Niet belastbaar 10% zoals hierboven omschreven tijdens het 10de jaar van het contract, geen vrijgestelde premies na 60 jaar. Er wordt een forfaitaire belasting van 33% aangerekend in geval van een vervroegde opvraging van het contract vóór de inhouding van de belasting op 60 jaar. 5

6 Een vlotte schaderegeling Bij uw terugkeer van een weekendje uit merkt u dat de motor van uw diepvriezer het heeft begeven. Hou de defecte motor bij of vraag de hersteller om deze bij te houden. Vraag hem meteen om op de factuur duidelijk de oorzaak van de schade te vermelden. De ontdooide voedingswaren kunt u moeilijk bijhouden: maak een lijst, neem foto s en zoek zo mogelijk aankoopfacturen van toestel en inhoud op. Bij hevige regen lopen uw kelder en garage onder water. U had uw wasmachine natuurlijk op blokken gezet, maar het water is hoger gekomen. Verder zijn wat elektrische apparaten zoals boormachine, elektrische schroevendraaier beschadigd. Hou de beschadigde apparaten bij en maak voor uw verzekeraar een lijst met de geschatte ouderdom en aanschafwaarde per apparaat. Een rukwind beschadigt het dak van uw veranda. Uw woningverzekering komt tussen bij stormschade - dat is doorgaans bij een windsnelheid van 80 km per uur -, maar hoe toont u de windsnelheid aan? Bij grote stormen is dat geen probleem, maar wat bij een lokale windhoos? Uw makelaar kan het KMI raadplegen, hou krantenberichten bij en doe navraag in de buurt of er die dag nog lotgenoten zijn met vergelijkbare schade. Er werd ingebroken. U laat dit natuurlijk zo vlug mogelijk vaststellen door de politie en u vraagt een kopie van het verhoorblad met daarop het nummer van het proces-verbaal. Maak een lijst op van de gestolen voorwerpen, wat u trouwens ook door de politie zal worden gevraagd, en vermeldt zo mogelijk de geschatte waarde van de gestolen voorwerpen. Wellicht zal u in de dagen die volgen op de inbraak deze lijst nog moeten aanvullen met voorwerpen die u zich pas na verloop van tijd zal herinneren. Doe dan een bijkomende aangifte bij de politie. Verzamel facturen, kastickets, foto s van familiefeesten waarop de gestolen voorwerpen of juwelen te zien zijn. Tip: leg een fotoarchief aan van alles wat zou kunnen worden gestolen en bewaar dit niet op uw huiscomputer, deze wordt bij inbraak immers bijna zeker ook gestolen Een schadegeval? Een goed voorbereide aangifte kan de schaderegeling flink bespoedigen. Wij geven u enkele voorbeelden van wat u best doet bij schade. 6 Tenslotte, licht zo snel mogelijk uw makelaar in. Hij zal u immers met raad en daad bijstaan om u zo snel mogelijk en correct te laten vergoeden.

7 Tweedehandswagen: tips tegen een miskoop Kijk de wagen eerst grondig na op mogelijke gebreken en beschadigingen. Vraag een proefrit en laat ook de eigenaar rijden. Zijn rijstijl geeft u een idee hoe hij zijn wagen behandeld heeft. Zet bij akkoord de overeenkomst op papier. Vermeldt duidelijk de verkoopafspraken. Vergeet de kenmerken van het voertuig niet: type, datum eerste inschrijving, chassisnummer, kilometerstand. Controleer het chassisnummer van de wagen. Ga na of de verkoper wel de rechtmatige eigenaar is: vraag inzage van de aankoopfactuur. Staat dit document op naam van een koppel, zorg dan dat ze beiden als verkopers op de verkoopfactuur worden vermeld. Weiger een clausule waarin wordt afgezien van verhaal ingeval van verborgen gebreken. Het is normaal dat u achteraf de koop niet zo maar kunt laten vernietigen als er duidelijk zichtbare gebreken waren. Zijn deze echter verborgen, dan kun u gedurende een tijd (enkele maanden) op de koop terugkomen. Vergeet niet dat de wettelijke garantietermijn enkel geldt bij verkoop door een professionele handelaar. Vraag zeker naar een recente Car Pass om de evolutie van de kilometerstand na te gaan. Ook het onderhoudsboekje geeft heel wat informatie. De verkoper dient in principe zijn voertuig te laten keuren vóór verkoop: dit verslag kan eveneens behoorlijk wat informatie geven. Welke aannemer kiezen? Sinds enige tijd hoeven aannemers niet meer geregistreerd te zijn. Hoe weet u dan wie u in huis haalt? Vraag kandidaat-aannemers daarom naar referenties. Een vakbekwame aannemer is trots op zijn werk en zal graag laten weten waar hij recent nog aan het werk is geweest. U kan ook vrienden, buren, architecten vragen of zij positieve ervaringen hebben met een aannemer. Licht kandidaten eens door en surf naar de KBO Public Search op U zal er per vakman een lijst vinden van zijn beroepsbekwaamheden. Indien een aannemer schulden heeft bij fiscus of sociale zekerheid bestaat er zoiets als inhoudingsplicht (zie en U moet dan een gedeelte van de factuur inhouden en doorstorten aan de overheid. Deze verplichting geldt niet voor particulieren die werken laten uitvoeren die 100% privé zijn. Tip: let op met cashbetalingen! Als het echt niet anders kan, zorg dan dat u een correct betalingsbewijs ontvangt. Spreek af dat een saldo pas wordt betaald na volledige en correcte uitvoering van de werken. 7

8 Strengere normen bij bouw en vernieuwbouw In 2015 legt de Vlaamse overheid strengere energienormen op. Nieuw is dat er voortaan een onderscheid wordt gemaakt tussen de gewone renovaties en de zogenaamde ingrijpende energetische renovaties. Hier vallen renovaties onder waarbij technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies aan de buitenzijde worden (na-)geïsoleerd. In dat geval moet de woning een energiepeil halen van max. 90, een minimale ventilatievoorziening hebben en maximale thermische waarden voor alle nieuwe of vernieuwde gedeelten. Voor een gewone renovatie bestonden er al (lage) eisen voor nieuwe daken, nieuwe vloer en ramen. Ook hier diende een minimale ventilatie aanwezig te zijn bij vervanging van de ramen. Nu worden er ook minimumnormen opgelegd voor nageïsoleerde muren en voor nieuwe verwarmingsinstallaties. (Meer op: en een tool voor energiezuinig renoveren: Brandstofkeuze meer en meer aan de orde rasse schreden deze van de benzine nadert, deels door hogere vraag in de wereld maar ook door de fiscale bijsturing vanwege de overheid. 8 Opteren voor dieselbrandstof is niet in alle omstandigheden de verstandigste keuze bij aankoop van een andere wagen. De recente verlaging van de brandstofprijzen stelt dit nog meer in vraag. België blijft een dieselland. Meer dan 60% van de voertuigen dieselt hoewel de gemiddelde Belgische wagen nauwelijks km per jaar aflegt. Dieselwagens verbruiken minder en hun motoren hebben een langere levensduur. Daartegenover staat dat de dieselprijs met Benzinewagens zijn aan een remonte bezig doordat de constructeurs het verbruik fors hebben kunnen terugdringen en dat deze motors geschikter zijn voor korte afstanden. Bovendien zijn ze goedkoper bij aankoop en onderhoud. Hun totale uitstoot is ook milieuvriendelijker dan diesel. De andere brandstoftypes situeren zich nog in de marge. Lpg of aardgas hebben een milieuvoordeel, maar er zijn te weinig geschikte tankstations en de tank in de wagen is niet erg populair. De elektrische wagen heeft ongetwijfeld toekomst voor korte afstanden in of rond de stad. Milieuvriendelijk is hij alleszins, het rijbereik en het beperkt aantal oplaadpunten blijven momenteel een grote hinderpaal.

9 De Vlaamse Zorgverzekering Stel: door een ongeval of ziekte wordt u plots afhankelijk van de hulp van anderen. U moet geholpen worden bij de eenvoudigste dingen: s morgens opstaan, wassen, boodschappen doen, de trap op- en aflopen, op wie kan u op dat ogenblik een beroep doen? Er zijn intussen op verschillende vlakken zorgverleners actief maar welke kosten brengt dit mee? Omdat dit soort kosten in het verleden amper of niet terugbetaald werden, bestaat in Vlaanderen sinds 2001 het systeem van een verplichte zorgverzekering. Elke Vlaming ouder dan 26 jaar moet erop inschrijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de zorgverzekering ook, maar de inwoners kunnen daar vrijwillig aansluiten. In de periode van 2003 tot 2013 steeg het aantal aanvragen van naar Daarom wordt de bijdrage voor een eerste maal sinds de start verhoogd: vanaf dit jaar betaalt u 50 euro per persoon en per jaar. Geniet u van een verhoogde tussenkomst voor uw medische kosten, dan betaalt u slechts 25 euro. De zorgverzekering betaalt zwaar hulpbehoevenden maandelijks een bedrag uit waarmee ze een aantal drempels in het dagelijkse leven kunnen overwinnen, zodra kan vastgesteld worden dat de verzekerde nood heeft aan specifieke, niet-medische zorgen. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt 130 euro per maand en kan besteed worden voor het minstens gedeeltelijk terugbetalen van poetshulp, gezinszorg, mantelzorg of residentiële zorg e.d. Een aanvraag voor tussenkomst wordt gevolgd door de aanstelling van een zgn. indicatiesteller om de ernst en de duur van de verminderde zelfredzaamheid vast te stellen. De scoring van de zorgbehoevende, die een aanvraag in het kader van de zorgverzekering heeft ingediend, gebeurt met behulp van een BEL-schaal. Met de Beoordeling Eerste Lijn worden 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid gemeten: lichamelijk, huishoudelijk, sociaal en geestelijk. Afhankelijk van de samengetelde score heeft de aanvrager recht op een aantal uren van een dienst gezins- en bejaardenhulp. Een minimale score van 35 geeft ook recht op de forfaitaire tussenkomst van de zorgverzekering. Naast deze wettelijke voorziening bestaan intussen ook verzekeringsformules die u op eigen initiatief kunt afsluiten om een ruimer pakket aan hulp en kosten te laten voorzien. Zo kunt u zich veilig en comfortabel voelen op elk ogenblik van uw leven. Uw makelaar is goed geplaatst om u hier persoonlijk te adviseren. 9

10 Bergen: Europese culturele hoofdstad in 2015 Kortbij en toch onbekend, is dit misschien de ideale aanleiding om Bergen/Mons te verkennen. Het wordt één groots opgezette gebeurtenis die zeker de inwoners niet zal ontgaan! Bergen 2015 is: architectuur die, door restauratie van het historische erfgoed, opnieuw haar glans heeft gevonden, straatjes die hun plaveisel van vroeger terugkregen en benedenverdiepingen van handelszaken die met Henegouwse steen werden bekleed om hun oorspronkelijke karakter terug te vinden; tentoonstellingen van kunstenaars van diverse pluimage die jong en oud kunnen bekoren; kunst, die alom tegenwoordig is in de stad, achter een straathoek, op een balkon of een kruispunt. Aan u om de zeer verschillende kunstvormen te ontdekken; het buitenland op een speelse manier: afbeeldingen van en ontdekkingen in buitenlandse steden rondom de Grote Markt, zodat u van Tokyo tot Manhattan kunt reizen zonder paspoort of ticket; een digitale terugblik, where technology meets culture, door de ontdekking van het Mondaneum als voorvader van Google, of Mons als Silicon Valley, zenuwcentrum van informatica; een grote acht; door de 8 omliggende gemeenten rond de culturele hoofdstad extra in de verf te zetten; een stad die talent samenbrengt van enthousiaste liefhebbers van tuin, handwerk, ambacht en muziek; de kunst van het koken, die de lokale erfenis van smaken op de kaart zet. Mons 2015 verzamelt al zijn plaatselijke ambassadeurs om de stad aan de nieuwsgierigen voor te stellen, de geschiedenis toe te lichten, een straat door goede ideeën op te blinken of nog om een wijk rond één project samen te brengen. Daarom is Mons 2015 ook pure ambitie: creëren van huisvesting, comfort en werkgelegenheid. Het is opgezet als een werk van lange adem en als een veel omvattend ondernemen dat op verschillende niveaus verrijkend is. Afspraak dus in Mons! 10

11 Veurne Stavelot Dessel-Witgoor Sint-Truiden Essen Kieldrecht Malle Snaaskerke Kuringen Geel Maasmechelen Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Assebroek Winkelomheide Izegem Ingelmunster Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Tubize Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De contactgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 VU: Lippens, Hofstraat 7, 2960 Brecht FSMA: A-cB KANTOOR LIPPENS BVBA Hofstraat Brecht T 03/ F 03/ VERZEKERINGENLIPPENS.BE

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verkeer: wijzigingen Uw pensioen Financiële begrippen editie juni 2014 Inhoud 04 Mythe of waarheid 04 Belastingaangifte 2014 05 Ongestraft bijklussen

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren

gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren (voor particulieren 01/12/2014) dec 14 een uitgave van het Verder in deze sprokkel: Condensatieketels

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

jaargang 6 nr. 2 mei 2013

jaargang 6 nr. 2 mei 2013 jaargang 6 nr. 2 mei 2013 bankagent WegWijs Veilig Verzekerd Veilig verzekerd zijn, wat houdt het in? Veilig op reis vertrekken. Je huis veilig achter laten. Veilig met de fiets in het verkeer. Het betekent

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie