magazine boordevol tips & ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014

2 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal 08 Actualiteit: huispersoneel 09 Financiële pagina 10 Eindejaar in zicht»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Als klant heeft u er mogelijk nog niet veel van gemerkt. Het meest recente onderdeel van de zgn. MIFID-reglementering heeft echter wel degelijk veel impact op de relatie die uw makelaar met u onderhoudt. Een woord toelichting is dus nuttig. Waarover gaat het precies? Deze reglementering, die recent in voege trad, legt de makelaar de verplichting op om uitgebreid en duidelijk te informeren naar uw behoeften en verlangens. Om daar zijn aanbod en voor te stellen oplossingen maximaal op af te stemmen. De verzamelde informatie dient bovendien regelmatig geactualiseerd te worden. U hoeft dus niet vreemd op te kijken wanneer uw makelaar of diens medewerker u bij het eerstvolgende contact uitnodigt om met hem of haar een vragenlijst door te nemen, die op uw persoonlijke situatie betrekking heeft. Is dit helemaal nieuw? Ja en neen; wat de wetgever nu in een kader van reglementering heeft gevat, spoort volledig met de aanpak en filosofie die uw makelaar als lid van het Aquilaenetwerk hoog in het vaandel draagt. Een goede kennis van uw persoonlijke gegevens, het delen van uw plannen en verwachtingen maakt dat de financiële en verzekeringsoplossingen die wij u voorstellen optimaal op uw situatie inspelen. Het nieuwe wettelijke kader legt hier alleen maar een aantal extra vormvereisten (lees formulieren) op. Net zoals vroeger, heeft u er alle belang bij om op onze vraag naar informatie in te gaan. Wij willen er trouwens voor zorgen om van dit vertrouwelijke gesprek een stuk quality time te maken door u op een aangename manier te ontvangen terwijl u op onze volledige aandacht kan rekenen. Dit aspect van het contact kwam ook uitgebreid aan bod tijdens het recente Aquilae Medewerkerscongres (zie verder in dit magazine). Zoals voorheen kunt u dus op ons en onze inzet rekenen: door ons optreden nu en in de toekomst zorgen we ervoor dat u steeds centraal in de kijker staat. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Aquilae brengt medewerkers van kantoren samen Naar jaarlijkse traditie verzamelden de medewerkers van de Aquilaekantoren zich einde september, deze keer te Mechelen, én onder een stralend zonnetje. Met als centraal thema Een medewerker is een ambassadeur werd een volledige dag besteed aan opleiding en workshops rond het aspect communicatie in het dagelijkse werk. Aquilaekantoren hebben een traditie in het uitbouwen van een goede, persoonlijke relatie met de klant. Deze vertrekt noodzakelijkerwijze vanuit een doorgedreven bevraging en kennis van uw persoonlijke situatie. Daarom kwam ook de recente regelgeving (MIFID) aan bod, die dit gegeven sterk regelt en met een aantal verplichte vormvereisten een wettelijk kader geeft. Er werd dan ook uitgebreid werk gemaakt van een aanpak om deze verplichtingen op een zo vlot mogelijke en aangename wijze een correcte plaats te geven in de dagelijkse contacten die onze medewerkers met u hebben. 4

5 Pagina Verkeer Dashcam scherpgesteld In de autowereld is de dashcam het hebbedingetje aan het worden: een camera tegen de voorruit, die hogedefinitiebeelden maakt van het verkeer. Al ingeburgerd in de Oostbloklanden, wordt dit bij ons een topper onder de kerstboom. Maar mogen deze camera s wel gebruikt worden? Ze zijn zeker niet verboden, alleen moet er omzichtig omgesprongen worden met de opgenomen beelden. Deze kunnen bijv. worden gebruikt als bewijs in geval van een verkeersongeval. Verzekeringsmaatschappijen staan hiertegen zeker niet afkerig, doch zijn nog wat onwennig met dit nieuwe fenomeen. Ook in de rechtbank worden de beelden aanvaard als één van de bewijsmiddelen, naast de vaststellingen, foto s, opmetingen, getuigenverklaringen, enz. Volgens specialisten gaat dit niet in tegen de wet op de privacy, doch hierover bestaat zeker geen eensgezindheid. De kans is dus groot dat een aangeklaagde zich met dit argument zal trachten te verweren, zeker wanneer herkenbare beelden op de sociale media werden verspreid. De toekomst zal hierover meer duidelijkheid moeten brengen, zodra er een aantal gerechtelijke uitspraken zijn geweest. Dronken sturen: onmiddellijke inning Voor wie dronken stuurt, is met ingang van 01/07/2014 de boete verhoogd van 150 naar 170 en dit vanaf 0,5 promille. Voor 0,8 pm wordt dat 400 en 550 tussen 0,8 pm en 1,2 pm. In al deze gevallen is onmiddellijke inning mogelijk. Dit betekent dat het Parket een minnelijke regeling kan voorstellen, of tot dagvaarding kan overgaan (bij recidive bijv.). Het is de bedoeling om in een groot aantal gevallen slechts een relatief korte tijd te laten verlopen tussen overtreding en bestraffing. De inning gebeurt elektronisch of via overschrijving. Enkel buitenlanders kunnen nog contant betalen. Voor professionele bestuurders daalt vanaf 01/01/2015 de alcohollimiet tot 0,2 pm. Dan kunnen zij al een boete krijgen; eenmaal boven 0,8 pm is hier geen onmiddellijke inning mogelijk. Technische keuring tweedehandswagen door koper nu ook mogelijk Vanaf mei 2014 kan de koper van een niet-gekeurde tweedehandswagen deze nu ook zelf voor verkoop laten keuren, onder zijn eigen nummerplaat. Voordien kon dit enkel door de verkoper of de garagist met een zgn. commerciële plaat. Bij het keuringsstation dient de koper daarvoor het inschrijvingsbewijs van zijn huidig voertuig voor te leggen om na te gaan of hij wel degelijk de titularis is van de plaat. Op het roze aanvraagformulier voor inschrijving van de wagen zal de naam van de koper worden vermeld. Dit betekent dat deze procedure alleen kan gebruikt worden door iemand die al een nummerplaat op zijn naam heeft ingeschreven. 5

6 Hoe wordt de waarde van uw gebouw correct geschat én verzekerd? In deze tijden van besparingen bestaat de neiging om ook de verzekeringspremie voor uw gebouw kritisch te bekijken. Soms is er de intentie om de premie te drukken door de waarde van het gebouw wat lager te schatten. Maar uw woning, uw zaak, het zijn belangrijke investeringen en ze moeten dan ook correct worden verzekerd, voor een voldoende waarde. Na een schadegeval wilt u immers - terecht - correct worden vergoed. In de meeste gevallen wenst men de heropbouwwaarde van een gebouw te verzekeren. Verwar heropbouwwaarde niet met de verkoopprijs, ook wel venale waarde genoemd. In vele gevallen zal de verkoopwaarde trouwens hoger liggen dan de heropbouwwaarde. Voor de bepaling van de heropbouwwaarde hoeft u immers geen rekening te houden met de waarde van de grond waar uw gebouw op staat! Stel nu dat de heropbouwwaarde té laag wordt geschat. Na schade kan de vergoeding worden herleid volgens de evenredigheidsregel. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Schadevoorbeeld 1 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Hoe kan deze situatie worden vermeden en ontvangt u toch een volledige schadevergoeding? Uw makelaar hanteert verschillende methoden om de verzekeringswaarde van uw huis correct te bepalen. Met een evaluatierooster Verzekeringsmaatschappijen bieden evaluatieroosters aan op basis van het aantal ruimten of op basis van oppervlakte, of een combinatie van beide. Indien correct ingevuld, bent u zeker van een volledige vergoeding na schade, zelfs al zou die schade meer bedragen dan de verzekerde waarde! Deze methode kan slechts worden gebruikt voor gewone woonhuizen en soms voor kantoren. Met een expertise Een expert, aangesteld door de verzekeraar, komt ter plaatse en schat uw woning of zaak. De verzekeraar aanvaardt op die manier de verzekerde waarde en doet afstand van de toepassing van de evenredigheidsregel. U mag ook zelf een erkende expert aanstellen. Uw makelaar kan u hier in begeleiden. 6

7 Schadevoorbeeld 2 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR (volgens één van de twee vermelde mogelijkheden ) Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Een verzekering in eerste risico In dit geval bepaalt u zélf de waarde in overleg met uw makelaar. Bij een schade zal de verzekeringsmaatschappij tot het gewenste bedrag vergoeden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. De verzekerde waarde in eerste risico is dan wel het maximum dat zal worden uitgekeerd. In ons voorbeeld geeft dit: Schadevoorbeeld 3 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Bent u met één van deze drie methodes helemaal uit de zorgen? Het is altijd mogelijk dat er na schade toch discussie ontstaat over de samenstelling van de schadevergoeding. Daarom voorziet uw verzekeringspolis in een extra waarborg: een bedrag om de kosten te betalen van een onafhankelijke expert om u na schade bij te staan in het begroten van het schadebedrag. Onder andere omdat het standaardbedrag voor deze onkosten vaak niet echt hoog uitvalt, is het aangeraden om bij een onafhankelijke en gespecialiseerde maatschappij een rechtsbijstandsverzekering Na Brand te onderschrijven. Uw Aquilaemakelaar kan u de diverse voordelen ervan uitgebreid toelichten. Tenslotte vergeet zeker niet om iedere wijziging aan uw woning of zaak te melden! Een kamer ingericht op zolder? Een veranda geplaatst? De verkoopruimte van de winkel uitgebreid? Dat heeft invloed op de waarde van het gebouw en dus moet uw verzekeringspolis worden aangepast om toepassing van die beruchte evenredigheidsregel te vermijden! 7

8 Uw fiets beschadigd, stuk of gestolen? Met de Aquilae fietsverzekering heeft u een geruststellende bescherming voor uw traditionele fiets (al dan niet met elektrische trapondersteuning), de all terrain bicycle, mountain- of citybike, maar ook voor uw bakfiets, tandem of driewieler. Interesse? Neem dan contact op met uw makelaar. Huispersoneel nu ook onderworpen aan RSZ Tot 01/10/2014 was er een vrijstelling van RSZbijdrage voor een aantal categorieën van huispersoneel en dienstboden, zeg maar de poetsvrouwen en de tuinmannen. Deze regeling wordt nu afgeschaft met als gevolg dat huispersoneel volledig aan de sociale zekerheid is onderworpen. Alleen voor personen die enkel occasioneel of sporadisch en niet beroepsmatig huishoudelijk werk verrichten blijft de uitzondering in voege. Onder occasioneel wordt uitdrukkelijk verstaan: niet-beroepsmatig en niet-geregeld, en per werknemer beperkt tot maximaal 8 uur per week bij één of meerdere werkgevers. Manuele huishoudelijke activiteiten genieten deze vrijstelling niet. Concreet betekent dit dat babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen of begeleiden van personen vrijgesteld zijn, voor zover dit niet geregeld gebeurt natuurlijk. Deze maatregel kadert in een verdrag van 2011, afgesloten binnen de Internationale Arbeidsorganisatie. Huispersoneel dient immers dezelfde bescherming te krijgen op het gebied van sociale zekerheid als de overige werknemers. Nu is dus de Belgische wetgeving aangepast. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid en zelfs onwetendheid. De inschrijvingsprocedure voor de werkgever is op zijn minst onduidelijk en zeker niet gebruiksvriendelijk. Sociale secretariaten, verzekeringsmaatschappijen, zelfs de FOD Sociale Zekerheid kennen weinig details. Bovendien werden er geen overgangsmaatregelen voorzien. De verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bestond en blijft ongewijzigd. De lopende polissen leveren wel zonder onderbreking dekking in de nieuwe situatie. 8

9 Financiële begrippen Beursindex Het gewogen gemiddelde van een aantal aandelen die op de beurs noteren. Voor ons land is dit de BEL20, dit zijn de 20 meest verhandelde Belgische ondernemingen die genoteerd staan op de effectenbeurs Euronext van Brussel. Voor de samenstelling houdt men geen rekening met het kapitaal dat niet verhandeld wordt en dat dikwijls in handen is van hoofdaandeelhouders. Andere Europese indexen: AEX referentie-index van 25 Nederlandse aandelen die noteren op Euronext Amsterdam. CAC40 referentie-index van 40 Franse ondernemingen die noteren op Euronext Parijs. DAX referentie-index op de Duitse beurs van 30 belangrijke Duitse aandelen. FTSE100 referentie-index van 100 Britse ondernemingen die noteren op de Financial Times Stock Exchange. Afronden naar 0 of 5 eurocent Enige tijd al wordt er gesproken over het verdwijnen van de muntstukken van 1 of 2 eurocent. Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars of beoefenaars van een vrij beroep wel het totaal te betalen bedrag op het kasticket afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze van de handelaar, die zichtbaar een pictogram moet ophangen. Wat is nu het nut van zo n beursindex? Dankzij deze index kan men de algemene evolutie van aandelen volgen in de tijd: bijv. de index nu tegenover vorige week, of de evolutie ervan in andere landen. Men kan nagaan of de eigen beleggingen het al dan niet beter doen dan de index. Het biedt ook de mogelijkheid om te beleggen naar analogie met een bepaalde index, die dan de benchmark wordt genoemd. De afronding mag enkel toegepast worden op het totaalbedrag, niet op ieder artikel en alleen als er contant wordt betaald. Voor betalingen met bankkaart mag er dus niet worden afgerond. Ook bij de aankoop van geneesmiddelen is het afronden niet toegelaten. Voorlopig blijven de muntstukjes dus bestaan als wettelijk betaalmiddel en dienen ze te worden aanvaard zolang men binnen het wettelijke maximum aantal van 50 per betaling blijft. Hoe gebeurt de afronding? het te betalen bedrag eindigt op 1 of 2 cent afronding naar 0,00 euro het te betalen bedrag eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent afronding naar 0,05 euro het te betalen bedrag eindigt op 8 of 9 cent afronding naar 0,10 euro. 9

10 Feesten in stijl! Hoe versieren we onze kerstboom: in fijne pasteltinten. Met Aziatische invloeden, want de kleuren abrikoos, lila, mint en lichtblauw zijn dominant. Ook zwart-witcontrasten kunnen. De natuur met bladeren en bloesem mag echt niet ontbreken. Ga bij een oudejaarsparty uit van één spetterende themakleur: wit, goud, zilver of zelfs roze. Organiseer een winterbbq maar vergeet zeker de plaids en de vuurkorf niet! Wat dragen we: met een lange jurk en luxueuze stoffen als fluweel raak je al snel in de juiste stemming. Oudroze en satijn zijn niet slecht. Onder je jurk passen opvallende schoenen, denk aan gouden stiletto s of zilveren pumps. Of ga voor een volumineuze rok; je mag zelfs gek doen met een onderrok uit tule. Bij een maatpak kies je best een satijnen of andere opvallende stof met een drukke print. Dit combineer je met een eenvoudige witte blouse, en opvallende pumps! Wie graag veilig wil spelen, kiest voor een eenvoudig jurkje met pailletten. Of kan een eenvoudige outfit opleuken met een paillettenblazer. Wat geef ik aan hem: flyboarden? Wat geef ik aan haar: Saterday Night dinner cruise? Geen drukte nodig? Boek een vakantie naar Lapland en ontmoet de enige, echte Kerstman! 10

11 Veurne Stavelot Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Geel Assebroek Jabbeke Kuringen Snaaskerke Oudenburg Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Izegem Ingelmunster Hechtel-Eksel Winkelomheide Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De contactgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 BVBA Zakenkantoor CARREWYN Dorpsstraat Snaaskerke TEL FAX Algemeen: Schadedossiers: Crelan -bankzaken: Administratie verzekeringen: Zaakvoerder Beleggingen Verzekeringen algemeen: Tot uw dienst: Maandag 9.00 tot uur Dinsdag 9.00 tot uur tot uur Woensdag 9.00 tot uur Donderdag 9.00 tot uur tot uur Vrijdag 9.00 tot uur tot uur Zaterdag 9.00 tot uur CRELAN BANK VERHUUR BANKKLUIZEN KREDIETEN VERZEKERINGEN BELEGGINGEN Alle bankactiviteiten vanaf 20 euro per jaar voor particulieren - bedrijven - zelfstandigen Onafhankelijk makelaar Verschillende maatschappijen (bij ons kunt u voor elke verzekering terecht) Via CRELAN - AMUNDI of via diverse verzekeringsmaatschappijen (we geven u steeds een onafhankelijk advies) KANTOORINFORMATIE Ons kantoor zal tijdens de eindejaarsfeesten gesloten zijn: Vanaf woensdagmiddag 24/12 om uur tot en met zondag 28/12 (Kerstweekend) Vanaf woensdagmiddag 31/12 om uur tot en met zondag 04/01 (Nieuwjaarweekend) In het eerste semester van 2015 zijn er geen specifieke sluitingsdagen voor ons kantoor. EINDEJAARSGESCHENK Kom NU uw agenda, weekkalender bij ons afhalen. Ze liggen ter beschikking bij Annick aan het bankloket. Voor de zelfstandige klanten hebben we ook grote week- en dagagenda s ter beschikking. Gelieve ons telefonisch te contacteren voor een agenda mocht je niet kunnen langskomen. We wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Volg ons kantoor op de site FSMA M.E.Z.: Ondernemingsnummer: Bankrekening: BE V.U. CARREWYN bvba - Dorpssstraat SNAASKERKE-GISTEL

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

CONSUMENTEN. Als hij afrondt, mag hij het te betalen totaalbedrag bij betaling in contanten afronden.

CONSUMENTEN. Als hij afrondt, mag hij het te betalen totaalbedrag bij betaling in contanten afronden. CONSUMENTEN Wat mag de handelaar afronden? Als hij afrondt, mag hij het te betalen totaalbedrag bij betaling in contanten afronden. Hij mag niet elke artikelprijs opgenomen op een rekening afronden. Ook

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes editie december 2013 Inhoud Verzekeringsmythes 4 Vergeet de huishoudhulp niet 4 Actualiteit huwelijkscontracten

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Goed verzekerd Kinderen op eigen benen Zomerwedstrijd editie juni 2016 Inhoud 04 Hoe goed bent u verzekerd? 05 Jeugd en avontuur 06 Elektrisch fietsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Wijziging erfrecht Budget voor woning Verkeersreglement editie december 2017 Inhoud 04 Edito 05 Belangrijke wijziging erfrecht 06 Financiële actualiteit

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verzekering rechtsbijstand Sparen en vermogen Reistrends editie maart 2014 Inhoud 04 Energiebesparende investeringen 05 Hoe u verzekeren van rechtsbijstand

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nieuwe fiscale maxima a voor het komende jaar. Nieuws voor wie huispersoneel en dienstboden werk verschaft.

Inhoudsopgave. Nieuwe fiscale maxima a voor het komende jaar. Nieuws voor wie huispersoneel en dienstboden werk verschaft. Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Nieuwe fiscale maxima a voor het komende jaar Er is het principe van "bevriezing van de indexatie" voor aanslagjaar 2015 tot en met 2018.

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woningrenovatie Schade? Wat te doen? Bergen, Europese culturele hoofdstad editie maart-april 2015 Inhoud 04 Steun voor uw woningrenovatie 04 Beleggingsfondsen

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verkeer: wijzigingen Uw pensioen Financiële begrippen editie juni 2014 Inhoud 04 Mythe of waarheid 04 Belastingaangifte 2014 05 Ongestraft bijklussen

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Cashverzekering PROFESSIONELEN. De optimale bescherming voor uw dagontvangsten

Cashverzekering PROFESSIONELEN. De optimale bescherming voor uw dagontvangsten Cashverzekering PROFESSIONELEN De optimale bescherming voor uw dagontvangsten Intro Zekerheid voor uw daginkomsten. Ontvangt u regelmatig grote sommen contant geld? Omdat u zelfstandige bent of een vrij

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier november-december Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave ROOKMELDERS VOORTAAN VERPLICHT:

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november 2016

Nieuwsbrief oktober - november 2016 Nieuwsbrief oktober - november 2016 1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 2. Inschrijving elektrische fietsen 3. Overgangsmaatregel bromfietsen 4. Wagen staat buiten? Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni 2013 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FRAUDE VIA INTERNET EN WAT HIERAAN

Nadere informatie

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds APRA Leven, vennootschap in vereffening De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds uitgave 11 augustus 2011 www.bijzonderbeschermingsfonds.be BIJZONDER BESCHERMINGSFONDS

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

ZAKENKANTOOR Erwin VIAENE bvba

ZAKENKANTOOR Erwin VIAENE bvba ZAKENKANTOOR Erwin VIAENE bvba bankservice beleggingen kredieten verzekeringen C. Permekelaan 59 8490 Jabbeke tel. 09/023.35.03 web : www.zev.be mail : erwin@zev.be FSMA 011276 A-cB OND Nr 0436.379.739

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Ba Gezin Lagere schenkingsrechten Pensioen editie september-oktober 2015 Inhoud 04 Op kot en verzekering 04 Over de voorbije vakantie 05 Verkoop

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Woonbonus Natuurrampen Preventie van uw woning editie september-oktober 2014 Inhoud 04 Pas afgestudeerd? 04 Uw getrouwheidspremie 05 Een spontane

Nadere informatie

HR INSURANCE. Mijn Verzekeringen. De betrouwbare weboplossing om uw verzekeringsdossiers te beheren

HR INSURANCE. Mijn Verzekeringen. De betrouwbare weboplossing om uw verzekeringsdossiers te beheren HR INSURANCE Mijn Verzekeringen De betrouwbare weboplossing om uw verzekeringsdossiers te beheren Mijn Verzekeringen Uw verzekeringen beheren hoeft geen tijdrovende karwei te zijn. Met de tool Mijn Verzekeringen

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

- Makelaars in consumentenkrediet -

- Makelaars in consumentenkrediet - RP 7. Makelaar in consumentenkrediet Rechtspersoon Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop - Makelaars in consumentenkrediet - Rech tsp ersoon 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Goed verzekerd Kinderen op eigen benen Zomerwedstrijd editie juni 2016 Inhoud 04 Hoe goed bent u verzekerd? 05 Jeugd en avontuur 06 Elektrisch fietsen

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering BVBA Kantoor Decapmaker Oostlaan 18 8970 Poperinge Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be, tel: 057/33 65 65, fax: 057/ 33 87 47, www.decapmaker.be Bankagent Crelan en Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie.

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie. Momentum 5 Kredietbemiddeling Wat staat u te doen? U bent bank- en/of verzekeringstussenpersoon en doet aan bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet? Dan moet u binnenkort een aanvraag

Nadere informatie

Beleid in verband met personeelsvoorwaarden

Beleid in verband met personeelsvoorwaarden Beleid in verband met KBC biedt op een groot aantal bank- en verzekerings aan. Voor de bank gaat het om kortingen binnen de wettelijk opgelegde maximumgrens (max. 30% korting op het normale cliëntentarief),

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.857 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ----------------------------------------- Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: 3 pensioenpijlers Hospitalisatieverzekering Veilige wagens editie december 2015 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 2015 05 3 pensioenpijlers uitgespit

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

- Makelaars in hypothecair krediet -

- Makelaars in hypothecair krediet - RP 1. Makelaar in hypothecair krediet Rechtspersoon Kredietbemiddelaars in een in notendop een notendop - Makelaars in hypothecair krediet - Rechtsperson en 1 Sinds 1 november 2015 mogen kredietbemiddelaars

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering Pack Veiligheid Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering De herfst en winter zijn uitnodigend voor dieven omwille van de lange en donkere avonden. Terwijl de zomermaanden dan weer aanlokkelijk

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

James. uw persoonlijke adviseur op afstand

James. uw persoonlijke adviseur op afstand James uw persoonlijke adviseur op afstand BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die manier kunnen wij u een service bieden die aangepast

Nadere informatie