magazine boordevol tips & ideeën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014

2 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal 08 Actualiteit: huispersoneel 09 Financiële pagina 10 Eindejaar in zicht»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Als klant heeft u er mogelijk nog niet veel van gemerkt. Het meest recente onderdeel van de zgn. MIFID-reglementering heeft echter wel degelijk veel impact op de relatie die uw makelaar met u onderhoudt. Een woord toelichting is dus nuttig. Waarover gaat het precies? Deze reglementering, die recent in voege trad, legt de makelaar de verplichting op om uitgebreid en duidelijk te informeren naar uw behoeften en verlangens. Om daar zijn aanbod en voor te stellen oplossingen maximaal op af te stemmen. De verzamelde informatie dient bovendien regelmatig geactualiseerd te worden. U hoeft dus niet vreemd op te kijken wanneer uw makelaar of diens medewerker u bij het eerstvolgende contact uitnodigt om met hem of haar een vragenlijst door te nemen, die op uw persoonlijke situatie betrekking heeft. Is dit helemaal nieuw? Ja en neen; wat de wetgever nu in een kader van reglementering heeft gevat, spoort volledig met de aanpak en filosofie die uw makelaar als lid van het Aquilaenetwerk hoog in het vaandel draagt. Een goede kennis van uw persoonlijke gegevens, het delen van uw plannen en verwachtingen maakt dat de financiële en verzekeringsoplossingen die wij u voorstellen optimaal op uw situatie inspelen. Het nieuwe wettelijke kader legt hier alleen maar een aantal extra vormvereisten (lees formulieren) op. Net zoals vroeger, heeft u er alle belang bij om op onze vraag naar informatie in te gaan. Wij willen er trouwens voor zorgen om van dit vertrouwelijke gesprek een stuk quality time te maken door u op een aangename manier te ontvangen terwijl u op onze volledige aandacht kan rekenen. Dit aspect van het contact kwam ook uitgebreid aan bod tijdens het recente Aquilae Medewerkerscongres (zie verder in dit magazine). Zoals voorheen kunt u dus op ons en onze inzet rekenen: door ons optreden nu en in de toekomst zorgen we ervoor dat u steeds centraal in de kijker staat. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Aquilae brengt medewerkers van kantoren samen Naar jaarlijkse traditie verzamelden de medewerkers van de Aquilaekantoren zich einde september, deze keer te Mechelen, én onder een stralend zonnetje. Met als centraal thema Een medewerker is een ambassadeur werd een volledige dag besteed aan opleiding en workshops rond het aspect communicatie in het dagelijkse werk. Aquilaekantoren hebben een traditie in het uitbouwen van een goede, persoonlijke relatie met de klant. Deze vertrekt noodzakelijkerwijze vanuit een doorgedreven bevraging en kennis van uw persoonlijke situatie. Daarom kwam ook de recente regelgeving (MIFID) aan bod, die dit gegeven sterk regelt en met een aantal verplichte vormvereisten een wettelijk kader geeft. Er werd dan ook uitgebreid werk gemaakt van een aanpak om deze verplichtingen op een zo vlot mogelijke en aangename wijze een correcte plaats te geven in de dagelijkse contacten die onze medewerkers met u hebben. 4

5 Pagina Verkeer Dashcam scherpgesteld In de autowereld is de dashcam het hebbedingetje aan het worden: een camera tegen de voorruit, die hogedefinitiebeelden maakt van het verkeer. Al ingeburgerd in de Oostbloklanden, wordt dit bij ons een topper onder de kerstboom. Maar mogen deze camera s wel gebruikt worden? Ze zijn zeker niet verboden, alleen moet er omzichtig omgesprongen worden met de opgenomen beelden. Deze kunnen bijv. worden gebruikt als bewijs in geval van een verkeersongeval. Verzekeringsmaatschappijen staan hiertegen zeker niet afkerig, doch zijn nog wat onwennig met dit nieuwe fenomeen. Ook in de rechtbank worden de beelden aanvaard als één van de bewijsmiddelen, naast de vaststellingen, foto s, opmetingen, getuigenverklaringen, enz. Volgens specialisten gaat dit niet in tegen de wet op de privacy, doch hierover bestaat zeker geen eensgezindheid. De kans is dus groot dat een aangeklaagde zich met dit argument zal trachten te verweren, zeker wanneer herkenbare beelden op de sociale media werden verspreid. De toekomst zal hierover meer duidelijkheid moeten brengen, zodra er een aantal gerechtelijke uitspraken zijn geweest. Dronken sturen: onmiddellijke inning Voor wie dronken stuurt, is met ingang van 01/07/2014 de boete verhoogd van 150 naar 170 en dit vanaf 0,5 promille. Voor 0,8 pm wordt dat 400 en 550 tussen 0,8 pm en 1,2 pm. In al deze gevallen is onmiddellijke inning mogelijk. Dit betekent dat het Parket een minnelijke regeling kan voorstellen, of tot dagvaarding kan overgaan (bij recidive bijv.). Het is de bedoeling om in een groot aantal gevallen slechts een relatief korte tijd te laten verlopen tussen overtreding en bestraffing. De inning gebeurt elektronisch of via overschrijving. Enkel buitenlanders kunnen nog contant betalen. Voor professionele bestuurders daalt vanaf 01/01/2015 de alcohollimiet tot 0,2 pm. Dan kunnen zij al een boete krijgen; eenmaal boven 0,8 pm is hier geen onmiddellijke inning mogelijk. Technische keuring tweedehandswagen door koper nu ook mogelijk Vanaf mei 2014 kan de koper van een niet-gekeurde tweedehandswagen deze nu ook zelf voor verkoop laten keuren, onder zijn eigen nummerplaat. Voordien kon dit enkel door de verkoper of de garagist met een zgn. commerciële plaat. Bij het keuringsstation dient de koper daarvoor het inschrijvingsbewijs van zijn huidig voertuig voor te leggen om na te gaan of hij wel degelijk de titularis is van de plaat. Op het roze aanvraagformulier voor inschrijving van de wagen zal de naam van de koper worden vermeld. Dit betekent dat deze procedure alleen kan gebruikt worden door iemand die al een nummerplaat op zijn naam heeft ingeschreven. 5

6 Hoe wordt de waarde van uw gebouw correct geschat én verzekerd? In deze tijden van besparingen bestaat de neiging om ook de verzekeringspremie voor uw gebouw kritisch te bekijken. Soms is er de intentie om de premie te drukken door de waarde van het gebouw wat lager te schatten. Maar uw woning, uw zaak, het zijn belangrijke investeringen en ze moeten dan ook correct worden verzekerd, voor een voldoende waarde. Na een schadegeval wilt u immers - terecht - correct worden vergoed. In de meeste gevallen wenst men de heropbouwwaarde van een gebouw te verzekeren. Verwar heropbouwwaarde niet met de verkoopprijs, ook wel venale waarde genoemd. In vele gevallen zal de verkoopwaarde trouwens hoger liggen dan de heropbouwwaarde. Voor de bepaling van de heropbouwwaarde hoeft u immers geen rekening te houden met de waarde van de grond waar uw gebouw op staat! Stel nu dat de heropbouwwaarde té laag wordt geschat. Na schade kan de vergoeding worden herleid volgens de evenredigheidsregel. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Schadevoorbeeld 1 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Hoe kan deze situatie worden vermeden en ontvangt u toch een volledige schadevergoeding? Uw makelaar hanteert verschillende methoden om de verzekeringswaarde van uw huis correct te bepalen. Met een evaluatierooster Verzekeringsmaatschappijen bieden evaluatieroosters aan op basis van het aantal ruimten of op basis van oppervlakte, of een combinatie van beide. Indien correct ingevuld, bent u zeker van een volledige vergoeding na schade, zelfs al zou die schade meer bedragen dan de verzekerde waarde! Deze methode kan slechts worden gebruikt voor gewone woonhuizen en soms voor kantoren. Met een expertise Een expert, aangesteld door de verzekeraar, komt ter plaatse en schat uw woning of zaak. De verzekeraar aanvaardt op die manier de verzekerde waarde en doet afstand van de toepassing van de evenredigheidsregel. U mag ook zelf een erkende expert aanstellen. Uw makelaar kan u hier in begeleiden. 6

7 Schadevoorbeeld 2 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR (volgens één van de twee vermelde mogelijkheden ) Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Een verzekering in eerste risico In dit geval bepaalt u zélf de waarde in overleg met uw makelaar. Bij een schade zal de verzekeringsmaatschappij tot het gewenste bedrag vergoeden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. De verzekerde waarde in eerste risico is dan wel het maximum dat zal worden uitgekeerd. In ons voorbeeld geeft dit: Schadevoorbeeld 3 Gedeeltelijke schade Volledige schade Schadebedrag EUR EUR Verzekerde waarde vóór schade EUR EUR Heropbouwwaarde EUR EUR Schadevergoeding EUR EUR Bent u met één van deze drie methodes helemaal uit de zorgen? Het is altijd mogelijk dat er na schade toch discussie ontstaat over de samenstelling van de schadevergoeding. Daarom voorziet uw verzekeringspolis in een extra waarborg: een bedrag om de kosten te betalen van een onafhankelijke expert om u na schade bij te staan in het begroten van het schadebedrag. Onder andere omdat het standaardbedrag voor deze onkosten vaak niet echt hoog uitvalt, is het aangeraden om bij een onafhankelijke en gespecialiseerde maatschappij een rechtsbijstandsverzekering Na Brand te onderschrijven. Uw Aquilaemakelaar kan u de diverse voordelen ervan uitgebreid toelichten. Tenslotte vergeet zeker niet om iedere wijziging aan uw woning of zaak te melden! Een kamer ingericht op zolder? Een veranda geplaatst? De verkoopruimte van de winkel uitgebreid? Dat heeft invloed op de waarde van het gebouw en dus moet uw verzekeringspolis worden aangepast om toepassing van die beruchte evenredigheidsregel te vermijden! 7

8 Uw fiets beschadigd, stuk of gestolen? Met de Aquilae fietsverzekering heeft u een geruststellende bescherming voor uw traditionele fiets (al dan niet met elektrische trapondersteuning), de all terrain bicycle, mountain- of citybike, maar ook voor uw bakfiets, tandem of driewieler. Interesse? Neem dan contact op met uw makelaar. Huispersoneel nu ook onderworpen aan RSZ Tot 01/10/2014 was er een vrijstelling van RSZbijdrage voor een aantal categorieën van huispersoneel en dienstboden, zeg maar de poetsvrouwen en de tuinmannen. Deze regeling wordt nu afgeschaft met als gevolg dat huispersoneel volledig aan de sociale zekerheid is onderworpen. Alleen voor personen die enkel occasioneel of sporadisch en niet beroepsmatig huishoudelijk werk verrichten blijft de uitzondering in voege. Onder occasioneel wordt uitdrukkelijk verstaan: niet-beroepsmatig en niet-geregeld, en per werknemer beperkt tot maximaal 8 uur per week bij één of meerdere werkgevers. Manuele huishoudelijke activiteiten genieten deze vrijstelling niet. Concreet betekent dit dat babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen of begeleiden van personen vrijgesteld zijn, voor zover dit niet geregeld gebeurt natuurlijk. Deze maatregel kadert in een verdrag van 2011, afgesloten binnen de Internationale Arbeidsorganisatie. Huispersoneel dient immers dezelfde bescherming te krijgen op het gebied van sociale zekerheid als de overige werknemers. Nu is dus de Belgische wetgeving aangepast. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid en zelfs onwetendheid. De inschrijvingsprocedure voor de werkgever is op zijn minst onduidelijk en zeker niet gebruiksvriendelijk. Sociale secretariaten, verzekeringsmaatschappijen, zelfs de FOD Sociale Zekerheid kennen weinig details. Bovendien werden er geen overgangsmaatregelen voorzien. De verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bestond en blijft ongewijzigd. De lopende polissen leveren wel zonder onderbreking dekking in de nieuwe situatie. 8

9 Financiële begrippen Beursindex Het gewogen gemiddelde van een aantal aandelen die op de beurs noteren. Voor ons land is dit de BEL20, dit zijn de 20 meest verhandelde Belgische ondernemingen die genoteerd staan op de effectenbeurs Euronext van Brussel. Voor de samenstelling houdt men geen rekening met het kapitaal dat niet verhandeld wordt en dat dikwijls in handen is van hoofdaandeelhouders. Andere Europese indexen: AEX referentie-index van 25 Nederlandse aandelen die noteren op Euronext Amsterdam. CAC40 referentie-index van 40 Franse ondernemingen die noteren op Euronext Parijs. DAX referentie-index op de Duitse beurs van 30 belangrijke Duitse aandelen. FTSE100 referentie-index van 100 Britse ondernemingen die noteren op de Financial Times Stock Exchange. Afronden naar 0 of 5 eurocent Enige tijd al wordt er gesproken over het verdwijnen van de muntstukken van 1 of 2 eurocent. Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars of beoefenaars van een vrij beroep wel het totaal te betalen bedrag op het kasticket afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Dit is geen verplichting maar een vrije keuze van de handelaar, die zichtbaar een pictogram moet ophangen. Wat is nu het nut van zo n beursindex? Dankzij deze index kan men de algemene evolutie van aandelen volgen in de tijd: bijv. de index nu tegenover vorige week, of de evolutie ervan in andere landen. Men kan nagaan of de eigen beleggingen het al dan niet beter doen dan de index. Het biedt ook de mogelijkheid om te beleggen naar analogie met een bepaalde index, die dan de benchmark wordt genoemd. De afronding mag enkel toegepast worden op het totaalbedrag, niet op ieder artikel en alleen als er contant wordt betaald. Voor betalingen met bankkaart mag er dus niet worden afgerond. Ook bij de aankoop van geneesmiddelen is het afronden niet toegelaten. Voorlopig blijven de muntstukjes dus bestaan als wettelijk betaalmiddel en dienen ze te worden aanvaard zolang men binnen het wettelijke maximum aantal van 50 per betaling blijft. Hoe gebeurt de afronding? het te betalen bedrag eindigt op 1 of 2 cent afronding naar 0,00 euro het te betalen bedrag eindigt op 3, 4, 6 of 7 cent afronding naar 0,05 euro het te betalen bedrag eindigt op 8 of 9 cent afronding naar 0,10 euro. 9

10 Feesten in stijl! Hoe versieren we onze kerstboom: in fijne pasteltinten. Met Aziatische invloeden, want de kleuren abrikoos, lila, mint en lichtblauw zijn dominant. Ook zwart-witcontrasten kunnen. De natuur met bladeren en bloesem mag echt niet ontbreken. Ga bij een oudejaarsparty uit van één spetterende themakleur: wit, goud, zilver of zelfs roze. Organiseer een winterbbq maar vergeet zeker de plaids en de vuurkorf niet! Wat dragen we: met een lange jurk en luxueuze stoffen als fluweel raak je al snel in de juiste stemming. Oudroze en satijn zijn niet slecht. Onder je jurk passen opvallende schoenen, denk aan gouden stiletto s of zilveren pumps. Of ga voor een volumineuze rok; je mag zelfs gek doen met een onderrok uit tule. Bij een maatpak kies je best een satijnen of andere opvallende stof met een drukke print. Dit combineer je met een eenvoudige witte blouse, en opvallende pumps! Wie graag veilig wil spelen, kiest voor een eenvoudig jurkje met pailletten. Of kan een eenvoudige outfit opleuken met een paillettenblazer. Wat geef ik aan hem: flyboarden? Wat geef ik aan haar: Saterday Night dinner cruise? Geen drukte nodig? Boek een vakantie naar Lapland en ontmoet de enige, echte Kerstman! 10

11 Veurne Stavelot Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Geel Assebroek Jabbeke Kuringen Snaaskerke Oudenburg Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Asse Ternat Lanaken Kalmthout Brecht Brasschaat Gentbrugge Diepenbeek Diest Izegem Ingelmunster Hechtel-Eksel Winkelomheide Aalst Affligem Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Saint-Hubert Nijlen Schendelbeke Neufchâteau Bellegem Dworp Sint-Pieters-Leeuw Ninove Estaimpuis Nivelles Vaux-sur-Sûre Enghien Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De contactgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 BVBA Zakenkantoor CARREWYN Dorpsstraat Snaaskerke TEL FAX Algemeen: Schadedossiers: Crelan -bankzaken: Administratie verzekeringen: Zaakvoerder Beleggingen Verzekeringen algemeen: Tot uw dienst: Maandag 9.00 tot uur Dinsdag 9.00 tot uur tot uur Woensdag 9.00 tot uur Donderdag 9.00 tot uur tot uur Vrijdag 9.00 tot uur tot uur Zaterdag 9.00 tot uur CRELAN BANK VERHUUR BANKKLUIZEN KREDIETEN VERZEKERINGEN BELEGGINGEN Alle bankactiviteiten vanaf 20 euro per jaar voor particulieren - bedrijven - zelfstandigen Onafhankelijk makelaar Verschillende maatschappijen (bij ons kunt u voor elke verzekering terecht) Via CRELAN - AMUNDI of via diverse verzekeringsmaatschappijen (we geven u steeds een onafhankelijk advies) KANTOORINFORMATIE Ons kantoor zal tijdens de eindejaarsfeesten gesloten zijn: Vanaf woensdagmiddag 24/12 om uur tot en met zondag 28/12 (Kerstweekend) Vanaf woensdagmiddag 31/12 om uur tot en met zondag 04/01 (Nieuwjaarweekend) In het eerste semester van 2015 zijn er geen specifieke sluitingsdagen voor ons kantoor. EINDEJAARSGESCHENK Kom NU uw agenda, weekkalender bij ons afhalen. Ze liggen ter beschikking bij Annick aan het bankloket. Voor de zelfstandige klanten hebben we ook grote week- en dagagenda s ter beschikking. Gelieve ons telefonisch te contacteren voor een agenda mocht je niet kunnen langskomen. We wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Volg ons kantoor op de site FSMA M.E.Z.: Ondernemingsnummer: Bankrekening: BE V.U. CARREWYN bvba - Dorpssstraat SNAASKERKE-GISTEL

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren

gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren (voor particulieren 01/12/2014) dec 14 een uitgave van het Verder in deze sprokkel: Condensatieketels

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie