financieel verslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "financieel verslag 2011"

Transcriptie

1 financieel verslag 2011

2 INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van bestuur en strategisch comité... 4 DNS.be personeel... 6 Financiële resultaten... 8 Inleiding... 8 Inkomsten... 8 Kosten Besluit Jaarrekening Balans in a Resultatenrekening in a Cash report in a Balans Verslag van de bedrijfsrevisor... 19

3 1 MISSION STATEMENT DNS.be werd in februari 1999 opgericht door ISPA Belgium (Internet Service Providers Association), Agoria (federatie van de technologische industrie) en BELTUG (Belgium s communication technology and services user Group) met de bedoeling om de.be-domeinnamen te registreren en te beheren. De missie van DNS.be bestaat enerzijds uit het operationeel en administratief beheer van de.be-domeinnaamzone en anderzijds uit het toegankelijk maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan. DNS.be doet dit door een kwalitatief hoogstaand registratiesysteem aan te bieden aan een netwerk van 450 registrars. Daarnaast garandeert DNS.be dat de.be-domeinnamen constant wereldwijd beschikbaar zijn door de permanente toegankelijkheid van de nameservers.

4 2 DNS.be Financieel verslag Voorwoord Pijlers voor DNS.be Tijd om terug te blikken op onze activiteiten in 2011 waarop we, om onmiddellijk met de deur in huis te vallen, fier mogen zijn. Onze strategie voor de komende jaren is gebaseerd op een aantal pijlers. Ten eerste wil DNS.be een evenwicht nastreven in haar financiële situatie. Dit leidt ertoe dat we dit jaar en de komende jaren nog verder zullen investeren in het ontwikkelen van de internetmarkt en het internetgebruik. Er zal meer focus zijn op persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zodat DNS.be als organisatie ook aan de top van de innovatie in de registry-wereld kan blijven staan. DNS.be trekt volop de kaart van procesmatig en projectmatig gestructureerd werken om een vlekkeloze kwaliteit te kunnen afleveren. DNS.be is immers altijd een toonbeeld geweest in haar activiteiten en zal dat ten alle tijde blijven. Een bewijs hiervan is trouwens ons meest recente kwaliteitsonderzoek bij onze registrars. Dat leverde ons opnieuw, reeds 5 jaar na elkaar, een fantastische score en deed ons opnieuw schitteren als beste registry in vergelijking met onze buurlanden (.fr,.nl,.uk,.de en.eu) en de belangrijkste wereldwijde extensies (.com,.net). Nieuwe registraties volgens de verwachtingen Qua registraties was 2011 een zeer goed jaar. We haalden ongeveer nieuwe registraties, goed voor een nettogroei van namen of bijna 11% meer actieve domeinnamen ten opzichte van Dit lag op enkele tienden van een procent na in lijn met onze verwachtingen. Daarnaast waren de kosten onder controle waardoor we het op het einde van het jaar qua finaal resultaat ongeveer 8% beter deden dan voorzien in het budget. Dus op financieel vlak een jaar zonder verrassingen en dat is een hele prestatie in de huidige economische omstandigheden. Vernieuwing volledig registratieplatform We hebben in 2011 het volledige registratieplatform vernieuwd op vlak van hardware en netwerkverbindingen. Dit wil ook zeggen: een totaal nieuwe architectuur, nieuwe colocatieruimtes, nieuw materiaal (servers, routers, ), nieuwe netwerkverbindingen, upgrade van de databasesoftware, en nog vele andere dingen! Dit was een zeer complex technisch project en waarschijnlijk sinds de oprichting van.eu en EURid het grootste dat DNS.be heeft uitgevoerd. Het mooie is dat we erin geslaagd zijn om dit migratieproject, dat een jaar tijd heeft gevergd qua planning en voorbereiding, tijdig volgens de planning op te leveren. De migratie is vlekkeloos verlopen de dag zelf met een minimum aan onbeschikbaarheid van de diensten.

5 3 Personeelsbeheer Ook op het vlak van het personeelsbeheer werd de strategie gewijzigd. DNS.be zal in de toekomst meer investeren in de opleiding van haar medewerkers en meer tijd en middelen vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie, namelijk, meer nog dan in het verleden, een kenniscentrum worden voor externe partijen. Last but not least, wat betreft onze human resources, zijn wij verheugd om 3 goede nieuwe medewerkers te kunnen verwelkomen bij DNS.be. Zij brengen elk zeer specifieke technische kennis bij aan het bestaande team. Marketing We hebben voor het eerst reclamecampagnes opgezet naar specifieke doelgroepen. Tot nu toe hebben we telkens in onze cijfers duidelijk het effect van zo n campagne gevoeld. Zowel de eerste campagne gericht op de zelfstandigen en KMO s, als de meest recente campagne gericht op de vrije en intellectuele beroepen lieten duidelijk zien dat er meer registraties waren op het moment van de campagne en binnen de beoogde doelgroepen dan onze gemiddelde stijging in registraties. En wat betreft marketing willen we ook het biketoclosethegap -fietsevent voor het goede doel vermelden, dat trouwens voor een nuleditie een groot succes was! Groot in de betekenis van enthousiasme van de deelnemers en qua sportieve uitdaging. Ondanks de regen kwamen bijna 100 barmhartige fietsers uit de ICT-wereld opdagen die samen meer dan keer de Paterberg opfietsten en zo Close the Gap sponsorden om de digitale kloof te dichten. Nieuwe transferprocedure De trade- en transferprocedure hebben we volledig geautomatiseerd waardoor we een efficiëntere en snellere dienstverlening garanderen. Bovendien gaven onze registrars veel positieve commentaren over deze nieuwe procedure. Nog even vooruitblikken naar 2012 In het begin van dit jaar bevestigden zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid dat DNS.be de nieuwe extensies.vlaanderen en.brussels zal uitbaten. Vast staat dat dit voor DNS.be een mooi project wordt waarbij we onze expertise en ervaring kunnen tonen. We zijn oprecht van mening dat deze nieuwe extensies een extra duw in de rug kunnen betekenen van de online aanwezigheid van burgers en bedrijven in België. Uiteraard zullen de investeringen nodig om deze nieuwe extensies operationeel te brengen een aanzienlijke impact hebben op de budgetten in de komende jaren, maar die zullen zich vanaf 2015 vertalen in een positieve bijdrage aan het nettoresultaat. Dit gezegd zijnde, kijken wij met veel interesse uit naar wat we in de komende maanden gepland hebben op het vlak van domeinnamen wereldwijd. Philip Du Bois Algemeen Directeur Piet Spiessens Voorzitter van de Raad van Bestuur

6 4 DNS.be Financieel verslag RAAD VAN BESTUUR EN STRATEGISCH COMITÉ DNS.be vzw beschikt over een Raad van Bestuur, een Strategisch Comité en een in 2010 opgericht Financieel Comité. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 3 leden en is het belangrijkste beheerorgaan van de vereniging. De Raad van Bestuur van DNS.be bestaat uit één vertegenwoordiger van elk stichtend lid: Piet Spiessens (ISPA) - Voorzitter Christian Vanhuffel (Agoria) Danielle Jacobs (BELTUG) De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het Strategisch Comité dat de beslissingen van de Raad voorbereidt of adviezen opstelt over voor de vereniging relevante onderwerpen. In het Strategisch Comité zetelen vertegenwoordigers van de stichtende leden, de effectieve leden en adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. Het Strategisch Comité telt 9 leden: Piet Spiessens (ISPA) Jan Torreele (ISPA) Tomas Cautereels (ISPA) Danielle Jacobs (BELTUG) Paul De Cooman (BELTUG) Christian Vanhuffel (Agoria) Francis Walschot (Agoria) Pierre Verbaeten Jan Vannieuwenhuyse (BIPT) De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. In totaal zijn er van beide zo n 6 à 8 meetings per jaar.

7 5 Piet Spiessens Jan Torreele Tomas Cautereels Danielle Jacobs Paul De Cooman Christian Vanhuffel Francis Walschot Pierre Verbaeten Jan Vannieuwenhuyse

8 6 DNS.be Financieel verslag DNS.be personeel Eind 2011 werkten in totaal 21 personeelsleden voor DNS.be. Dit is een stijging met 3 FTE s in vergelijking met het vorige jaar. Deze groei van het personeelsbestand ligt volledig in lijn met de strategie van DNS.be om ten alle tijde een kwalitatieve service te bieden en te investeren in opleiding van de medewerkers. Dit onderstreept duidelijk de ambities van DNS.be, namelijk zowel de nodige kennis als mankracht aan boord te hebben en te houden om alle geplande projecten tijdig en efficiënt uit te voeren. Binnen de organisatie is het personeel opgedeeld (situatie einde 2011) in een vijftal segmenten zoals uit onderstaande grafiek blijkt. De verhoudingen blijven ongeveer dezelfde als vorig jaar. Personeel op 31/12/2011 Operations 32% Admin/Fin/Leg 29% Development 25% Marketing 9% Management 5%

9 7 Van links naar rechts: Philip Du Bois, Pieter Vandepitte, Miet Huyghebaert, Hilde Van Bree, Kevin Jacquemyn, Kristof Tuyteleers, Maarten Bosteels, Dimitri De Graef, Koen Zagers, David Goelen, Lut Goedhuys, Stijn Niclaes, Loesje Hermans, Johan Heylen, Chantal Lurkin, Cécile Van der Borght, Peter Vergote, Leander Dierckx, Karen Van Rillaer, Thomas Dupas, Véronique Van der Borght Niet op de foto: Veerle Ternier

10 8 DNS.be Financieel verslag financiële RESULTAten Inleiding We sluiten boekjaar 2011 af met een balanstotaal van en een verlies van , wat ruim binnen het gebudgetteerde verlies van valt. De strategie van DNS.be op financieel vlak, na de laatste prijsdaling in 2009, is om gedurende een periode van 3 à 4 jaar een zekere prijsstabiliteit te bewaren en om dezelfde inspanningen als de vorige jaren verder te zetten qua marktstimulering. Daarom zullen de volgende jaren een negatief resultaat vertonen. Het langetermijnplan van DNS.be voorziet om tegen 2015 opnieuw break-even te zijn. Inkomsten Inkomsten uit registratie-activiteiten Nieuwe namen en hernieuwingen Dit zijn de inkomsten uit het registreren van nieuwe namen en het hernieuwen van de registratie van bestaande namen. Een registratieperiode bedraagt 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend vernieuwd. Transfers Onder transfers vinden we de inkomsten voor het transfereren van een domeinnaam van een registrar naar een andere. Bij een transfer wordt een kost aangerekend die gelijk is aan deze van een nieuwe registratie. Op het ogenblik waarop de overdracht wordt uitgevoerd start een nieuwe registratieperiode van 1 jaar. De eventueel resterende tijd van de vorige periode is voor de registrar verloren. Midden dit jaar voerde DNS.be een nieuwe, vereenvoudigde transferprocedure in en dit op vraag van heel wat registrars. Reactiveringen Wanneer de registratie van een domeinnaam wordt stopgezet (of niet verlengd), wordt deze voor een periode van 40 dagen in quarantaine gezet. Gedurende deze periode blijft de naam onbeschikbaar voor derden, maar kan de originele houder de naam terug herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de stopzetting. Inkomsten als gevolg van deze operatie zijn te vinden onder deze rubriek.

11 9 Trades Figuur 1: Verdeling van de betalende transacties De rubriek trades bevat de inkomsten als gevolg van verkooptransacties tussen 2 partijen. Een verkooptransactie wordt behandeld als een transfer. Vanaf midden 2011 worden trades niet meer apart beschouwd, maar worden deze behandeld volgens de nieuwe transferprocedure. Service Dit bevat de inkomsten voor "ad hoc" diensten aan registrars. Voorbeelden zijn het overdragen van een portefeuille aan een nieuwe registrar of het aanpassen van specifieke gegevens voor alle domeinnamen van een registrar. Dit zijn meestal diensten die de registrar ook zelf kan uitvoeren via de bestaande systemen. Transfer uit quarantaine Wanneer een eindgebruiker het gebruiksrecht op een domeinnaam niet (tijdig) verlengt, wordt de domeinnaam geschrapt en voor 40 dagen geblokkeerd. Sinds oktober 2004 is het mogelijk om een domeinnaam in quarantaine te laten transfereren naar een andere registrar. Daarvóór kon de naam enkel door de laatste registrar gereactiveerd worden. De inkomsten hieruit worden apart opgenomen. 70,88% Hernieuwingen 20,81% Nieuwe namen 3,71% Transfers 2,50% Reactivaties 1,43% Trades 0,65% Transfer Q 0,02% Service De hernieuwingen (71%) en de nieuwe registraties (21%) vertegenwoordigen het grootste deel van de omzet uit registratie-activiteiten (zie figuur 1). Financiële inkomsten De financiële inkomsten bedragen , wat in lijn ligt met vorig jaar. We stellen vast dat de rentevoet nog steeds gevoelig lager ligt dan een aantal jaren geleden, waardoor we minder interesten ontvangen op de klassieke spaarrekeningen bij de diverse banken. We hebben dan ook in de loop van 2011 een deel van onze gelden op termijnrekeningen geplaatst bij onze banken, uiteraard met 100% kapitaalsgarantie, om zo toch hogere interesten te verkrijgen.

12 10 DNS.be Financieel verslag Kosten Figuur 2: Verdeling van de kosten 42,40% Personeelskosten 26,72% Algemene kosten 12,41% Kosten technische operaties 7,58% Andere personeelskosten 6,22% Afschrijvingen 4,04% Externe consultancy 0,63% Overige kosten Algemene onkosten in Werkingskosten Kantoor huur + onderhoud Reiskosten Accounting Marketing / Communication Juridisch advies Lidmaatschappen Organisatiekosten Diversen TOTAAL

13 11 Personeelskosten Omvat alle lonen, sociale bijdragen en extra legale voordelen. Externe consultancy Deze rubriek bevat de bedragen betaald aan bedrijven voor het leveren van extern advies en tijdelijk personeel. Andere personeelskosten Bevat de kost van de leasewagens en tussenkomst van de werkgever in het vervoer, kosten voor opleiding, teambuilding e.d. Kosten van de technische operaties Deze kosten omvatten onder meer de connectiviteits- en housingkosten voor de registratieapplicatie en de nameservers, maintenancecontracten voor harden software. Besluit De inkomsten van DNS.be groeien stabiel over de voorbije jaren heen en de crisisjaren 2009 en 2011 laten zich maar lichtjes gevoelen in het aantal nieuwe registraties. Bovendien zijn de bestaande domeinnamen zeer breed verspreid over een groot aantal domeinnaamhouders, ongeveer , en een 460-tal registrars. Hierdoor wordt ook het risico van groeivertraging en inkomsten verspreid. De structurele kosten, infrastructuur, onderhoud en personeel liggen wezenlijk lager dan de inkomsten, waaruit we kunnen besluiten dat DNS.be getuigt van een gezond financieel beleid. DNS.be houdt rekening met haar missie en doet noodzakelijke investeringen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen. Bovendien heeft DNS.be gepland om tot een break-even situatie te komen tegen 2015.

14 12 DNS.be Financieel verslag Jaarrekening Balans in a ACTIVA Immateriële, materiële en financiële vaste activa Immateriële, materiële en financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op minder dan 1 jaar Liquide middelen Betaalde voorschotten Andere TOTAAL ACTIEF PASSIVA Eigen vermogen Overgedragen resultaat Affectatie eigen vermogen Resultaat van het boekjaar Schulden Leveranciers Fiscale en sociale lasten Andere Voorschotten registrars TOTAAL PASSIEF

15 13 Resultatenrekening in a INKOMSTEN Inkomsten uit registratieactiviteiten Nieuwe namen Hernieuwingen Transfers Reactiveringen Trades Service Transfers from quarantine Promo credits Financiële inkomsten Inkomsten (intresten) Diverse inkomsten Uitzonderlijke inkomsten TOTAAL INKOMSTEN KOSTEN Algemene onkosten Afschrijvingen Personeelskosten Externe consultancy Andere personeelskosten Kosten van de technische operaties Financiële lasten Speciale projecten Uitzonderlijke kosten TOTAAL KOSTEN Resultaat Roerende voorheffing NETTO RESULTAAT

16 14 DNS.be Financieel verslag Cash report in a Ontvangsten Nieuwe registraties Hernieuwingen Transfers Reactiveringen Trades Services Transfers uit quarantine Andere inkomsten Uitzonderlijke inkomsten Netto financiële opbrengsten Totaal Uitgaven Algemene kosten Personeels- en gerelateerde kosten Kosten van de technische operaties Speciale projecten ,73 Afschrijvingen over de periode Belasting op intrest Financiële lasten Uitzonderlijke kosten Totaal Andere transacties (toename) Investeringen Afschrijvingen Openstaande facturen BTW Leveranciers Garantie Andere crediteuren/debiteuren Voorschotten registrars Gebruik van eigen vermogen Totaal Toename/Afname van de fondsen

17 15 Situatie begin van de periode Lopende rekening Fortis Bank Lopende rekening KBC Lopende rekening ING Lopende rekening ING USD Termijnrekening Fortis Bank Termijnrekening KBC Fortis Business deposit account Spaarrekening Fortis Spaarrekening KBC ING L Liquid ING Business Account ING Bonus account Fortis spaarrekening short TOTAAL Aangroei/Afname van de fondsen Situatie eind van de periode Lopende rekening Fortis Bank Lopende rekening KBC Lopende rekening ING Lopende rekening ING USD Lopende rekening Dexia Termijnrekening KBC Fortis Business deposit account Spaarrekening Fortis Spaarrekening KBC ING Business Account ING Bonus account FORTIS spaarrekening short Termijnrekening KBC 3J6M Termijnrekening KBC 2J9M Termijnrekening ING TOTAAL

18 16 DNS.be Financieel verslag Balans Vaste activa Op 1/1/2011 Aanschafwaarde Gecumuleerde afschrijvingen Veranderingen tijdens het boekjaar Acquisities Afschrijvingen Op 31/12/2011 Aanschafwaarde Gecumuleerde afschrijvingen Boekwaarde op De immateriële en materiële vaste activa vertegenwoordigen de investeringen in software, informaticamateriaal en kantoormeubilair. in E aanschafwaarde afschrijvingen restwaarde Software Informaticamateriaal Kantoormeubilair Inrichting kantoor Ander materiaal TOTAAL

19 17 We lichten de belangrijkste investeringen voor 2011 hieronder toe: 2011 stond volledig in het teken van de vernieuwing van het registratieplatform, zowel op het gebied van hardware als software. Naast de vernieuwing is het platform zelf ook nog verhuisd naar 2 nieuwe colocatieruimten. Bedoeling hiervan is om onderhoud en troubleshooting te vereenvoudigen, flexibeler te kunnen uitbreiden in de toekomst en de beschikbaarheid van onze diensten te verhogen. Door optimalisatie van hardware en software konden we besparen op operationele kosten, licenties en onderhoud. Een deel van deze nieuwe hardware werd reeds in 2010 aangekocht ( ). In 2011 volgde nog een nieuw bladecenter, nieuwe blades en storage virtualisatie om in de 2e colocatieruimte te draaien. De storage- en de virtualisatielicenties werden uitgebreid om in een grotere diskcapaciteit te kunnen voorzien: De 2 nieuwe colocatieruimten inrichten en de connectiviteit tussen die 2 sites bracht een investering met zich mee van Daarnaast dienden ook enkele bestaande lijnen verhuisd te worden naar de 2 nieuwe sites: Nieuwe netwerkapparatuur (switches en firewalls) was verantwoordelijk voor een kost van Op kantoor werden 2 airco s vervangen in het datalokaal: en er werden ook een aantal computers (laptops en PC s) voor het personeel vervangen: De afschrijvingen gebeuren lineair volgens het onderstaand schema : Informatica hardware Kantoormeubilair Inrichting kantoorruimtes Ander materiaal 3 jaar 10 jaar 10 jaar 4 jaar De vereniging heeft in het verleden haar eigen software ontwikkeld die vandaag nog steeds gebruikt wordt. Om de lezer van het jaarverslag volledig in te lichten, zal de vereniging vanaf volgend boekjaar de marktwaarde van de intern gegenereerde software opnemen in het jaarverslag. We merken hierbij op dat de kosten die gepaard gingen met de ontwikkeling van de software onmiddellijk in het resultaat genomen werden van het jaar waarin ze zich hebben voorgedaan. Hierdoor werd deze intern ontwikkelde software niet als immaterieel vaste activa op de balans weergegeven.

20 18 DNS.be Financieel verslag Vlottende activa De rubriek "vorderingen op ten hoogste één jaar" vertegenwoordigt voornamelijk de uitgaande facturen aan onze registrars waarvoor nog geen betaling werd ontvangen. Deze vorderingen moeten worden geëvalueerd in combinatie met de rubriek "voorschotten registrars". De voorschotten zijn nodig voor het registreren van domeinnamen. Indien het voorschot is opgebruikt kan de registrar geen verdere registraties meer uitvoeren. Op het einde van elke maand wordt een factuur opgemaakt voor de (in de afgelopen maand) geregistreerde en vernieuwde domeinnamen. Betaling van de factuur vult het voorschot terug aan voor toekomstige registraties. Daarnaast omvat deze post ook nog terug te vorderen BTW, terug te vorderen voorschotten RSZ e.d. Onder de vlottende activa vinden we daarenboven ook de geldbeleggingen en liquide middelen van de onderneming terug, als ook de overlopende rekeningen. De overlopende rekeningen bestaan uit de over te dragen kosten (kosten waarvoor reeds een factuur werd ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar) en de verkregen opbrengsten (interesten die nog niet werden ontvangen). Passiva De rubriek schulden op ten hoogste één jaar vertegenwoordigt enerzijds de betalingen van registrars bovenop de ontvangen facturen. Sommige registrars (meestal deze met een grote omzet) doen dit om te verhinderen dat hun rekening tijdens het registratieproces negatief zou gaan zodat zij geen registraties meer zouden kunnen uitvoeren. Anderzijds zijn in deze rubriek ook de voorschotten van de registrars terug te vinden. Voor 2011 bedragen deze voorschotten Daarnaast vinden we in deze rubriek ook de nog openstaande schulden aan leveranciers terug, de nog te ontvangen facturen en schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten, waaronder de bedrijfsvoorheffing, RSZ en te betalen BTW vallen, maar ook de provisie voor het vakantiegeld en de bonus. Op de overlopende rekeningen van het passief staat een bedrag van Dit betreft voornamelijk de overgedragen omzet van 2011 naar Op deze manier wordt de omzet correct toegewezen aan het juiste boekjaar.

21 19 Verslag van de bedrijfsrevisor Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarreking over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van ,74 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van ,44. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van het materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheid redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling en van de inschatting van het risiso op materiële afwijkingen in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting, hebben wij rekening gehouden met de interne controle van de vereniging met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening om controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle.

22 20 DNS.be Financieel verslag Wij hebben tevens een beoordeling gemaakt van het passend karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid van de door de vereniging gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel. Ten slotte hebben wij van het bestuursorgaan en de verantwoordelijken van de vereniging de voor onze controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Bijkomende vermeldingen Het naleven door de vereniging van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, alsmede van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Onverminderd formele aspecten van onderschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn gedaan of genomen. Zaventem, 16 mei 2012 BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Bert Kegels.

23 Verantwoordelijke uitgever: DNS.be vzw/asbl Concept: ABSOLUUT Foto s Raad van Bestuur en personeel: Fotostudio Leemans Foto.be: Jesse Willems

24 22 DNS.be Financieel verslag DNS Belgium vzw/asbl Ubicenter Philipssite 5 bus Leuven

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

financieel verslag 2014

financieel verslag 2014 financieel verslag 2014 DNS Belgium financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 3 Voorwoord... 4 Raad van bestuur en beleidsraad... 6 DNS Belgium personeel... 8 Financiële resultaten... 10 Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2015

1 FINANCIEEL VERSLAG 2015 1 FINANCIEEL VERSLAG 2015 1 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van bestuur en beleidsraad... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten... 8

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BOEKJAAR 01/01/2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2011 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

2.4. Doelstelling van de controle van de jaarrekening (5 januari 1987) 65

2.4. Doelstelling van de controle van de jaarrekening (5 januari 1987) 65 3. Interactie tussen toepassingscontroles en algemene IT-controles Toepassingscontroles en algemene IT-controles zijn sterk met elkaar verbonden. De algemene IT-controles zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS INZAKE ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPLANDE WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCH ONTEX GROUP NV Verslag van de commissaris inzake artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, handelend over de geplande wijziging van het doel van de vennootschap Ontex Group NV 29 maart 2016 VERSLAG

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2013 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Registrar- overeenkomst

Registrar- overeenkomst Registrar- overeenkomst Versie 6.0 Registrarovereenkomst TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 31/08/2010 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Football Holland. Rapport inzake Jaarstukken 2014

Stichting Ambassadors Football Holland. Rapport inzake Jaarstukken 2014 Stichting Ambassadors Football Holland Rapport inzake Jaarstukken 214 19 mei 215 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 2. Resultaat 3. Fiscale positie 4 4 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-214 5.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie