financieel verslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "financieel verslag 2011"

Transcriptie

1 financieel verslag 2011

2 INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van bestuur en strategisch comité... 4 DNS.be personeel... 6 Financiële resultaten... 8 Inleiding... 8 Inkomsten... 8 Kosten Besluit Jaarrekening Balans in a Resultatenrekening in a Cash report in a Balans Verslag van de bedrijfsrevisor... 19

3 1 MISSION STATEMENT DNS.be werd in februari 1999 opgericht door ISPA Belgium (Internet Service Providers Association), Agoria (federatie van de technologische industrie) en BELTUG (Belgium s communication technology and services user Group) met de bedoeling om de.be-domeinnamen te registreren en te beheren. De missie van DNS.be bestaat enerzijds uit het operationeel en administratief beheer van de.be-domeinnaamzone en anderzijds uit het toegankelijk maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan. DNS.be doet dit door een kwalitatief hoogstaand registratiesysteem aan te bieden aan een netwerk van 450 registrars. Daarnaast garandeert DNS.be dat de.be-domeinnamen constant wereldwijd beschikbaar zijn door de permanente toegankelijkheid van de nameservers.

4 2 DNS.be Financieel verslag Voorwoord Pijlers voor DNS.be Tijd om terug te blikken op onze activiteiten in 2011 waarop we, om onmiddellijk met de deur in huis te vallen, fier mogen zijn. Onze strategie voor de komende jaren is gebaseerd op een aantal pijlers. Ten eerste wil DNS.be een evenwicht nastreven in haar financiële situatie. Dit leidt ertoe dat we dit jaar en de komende jaren nog verder zullen investeren in het ontwikkelen van de internetmarkt en het internetgebruik. Er zal meer focus zijn op persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zodat DNS.be als organisatie ook aan de top van de innovatie in de registry-wereld kan blijven staan. DNS.be trekt volop de kaart van procesmatig en projectmatig gestructureerd werken om een vlekkeloze kwaliteit te kunnen afleveren. DNS.be is immers altijd een toonbeeld geweest in haar activiteiten en zal dat ten alle tijde blijven. Een bewijs hiervan is trouwens ons meest recente kwaliteitsonderzoek bij onze registrars. Dat leverde ons opnieuw, reeds 5 jaar na elkaar, een fantastische score en deed ons opnieuw schitteren als beste registry in vergelijking met onze buurlanden (.fr,.nl,.uk,.de en.eu) en de belangrijkste wereldwijde extensies (.com,.net). Nieuwe registraties volgens de verwachtingen Qua registraties was 2011 een zeer goed jaar. We haalden ongeveer nieuwe registraties, goed voor een nettogroei van namen of bijna 11% meer actieve domeinnamen ten opzichte van Dit lag op enkele tienden van een procent na in lijn met onze verwachtingen. Daarnaast waren de kosten onder controle waardoor we het op het einde van het jaar qua finaal resultaat ongeveer 8% beter deden dan voorzien in het budget. Dus op financieel vlak een jaar zonder verrassingen en dat is een hele prestatie in de huidige economische omstandigheden. Vernieuwing volledig registratieplatform We hebben in 2011 het volledige registratieplatform vernieuwd op vlak van hardware en netwerkverbindingen. Dit wil ook zeggen: een totaal nieuwe architectuur, nieuwe colocatieruimtes, nieuw materiaal (servers, routers, ), nieuwe netwerkverbindingen, upgrade van de databasesoftware, en nog vele andere dingen! Dit was een zeer complex technisch project en waarschijnlijk sinds de oprichting van.eu en EURid het grootste dat DNS.be heeft uitgevoerd. Het mooie is dat we erin geslaagd zijn om dit migratieproject, dat een jaar tijd heeft gevergd qua planning en voorbereiding, tijdig volgens de planning op te leveren. De migratie is vlekkeloos verlopen de dag zelf met een minimum aan onbeschikbaarheid van de diensten.

5 3 Personeelsbeheer Ook op het vlak van het personeelsbeheer werd de strategie gewijzigd. DNS.be zal in de toekomst meer investeren in de opleiding van haar medewerkers en meer tijd en middelen vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie, namelijk, meer nog dan in het verleden, een kenniscentrum worden voor externe partijen. Last but not least, wat betreft onze human resources, zijn wij verheugd om 3 goede nieuwe medewerkers te kunnen verwelkomen bij DNS.be. Zij brengen elk zeer specifieke technische kennis bij aan het bestaande team. Marketing We hebben voor het eerst reclamecampagnes opgezet naar specifieke doelgroepen. Tot nu toe hebben we telkens in onze cijfers duidelijk het effect van zo n campagne gevoeld. Zowel de eerste campagne gericht op de zelfstandigen en KMO s, als de meest recente campagne gericht op de vrije en intellectuele beroepen lieten duidelijk zien dat er meer registraties waren op het moment van de campagne en binnen de beoogde doelgroepen dan onze gemiddelde stijging in registraties. En wat betreft marketing willen we ook het biketoclosethegap -fietsevent voor het goede doel vermelden, dat trouwens voor een nuleditie een groot succes was! Groot in de betekenis van enthousiasme van de deelnemers en qua sportieve uitdaging. Ondanks de regen kwamen bijna 100 barmhartige fietsers uit de ICT-wereld opdagen die samen meer dan keer de Paterberg opfietsten en zo Close the Gap sponsorden om de digitale kloof te dichten. Nieuwe transferprocedure De trade- en transferprocedure hebben we volledig geautomatiseerd waardoor we een efficiëntere en snellere dienstverlening garanderen. Bovendien gaven onze registrars veel positieve commentaren over deze nieuwe procedure. Nog even vooruitblikken naar 2012 In het begin van dit jaar bevestigden zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid dat DNS.be de nieuwe extensies.vlaanderen en.brussels zal uitbaten. Vast staat dat dit voor DNS.be een mooi project wordt waarbij we onze expertise en ervaring kunnen tonen. We zijn oprecht van mening dat deze nieuwe extensies een extra duw in de rug kunnen betekenen van de online aanwezigheid van burgers en bedrijven in België. Uiteraard zullen de investeringen nodig om deze nieuwe extensies operationeel te brengen een aanzienlijke impact hebben op de budgetten in de komende jaren, maar die zullen zich vanaf 2015 vertalen in een positieve bijdrage aan het nettoresultaat. Dit gezegd zijnde, kijken wij met veel interesse uit naar wat we in de komende maanden gepland hebben op het vlak van domeinnamen wereldwijd. Philip Du Bois Algemeen Directeur Piet Spiessens Voorzitter van de Raad van Bestuur

6 4 DNS.be Financieel verslag RAAD VAN BESTUUR EN STRATEGISCH COMITÉ DNS.be vzw beschikt over een Raad van Bestuur, een Strategisch Comité en een in 2010 opgericht Financieel Comité. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 3 leden en is het belangrijkste beheerorgaan van de vereniging. De Raad van Bestuur van DNS.be bestaat uit één vertegenwoordiger van elk stichtend lid: Piet Spiessens (ISPA) - Voorzitter Christian Vanhuffel (Agoria) Danielle Jacobs (BELTUG) De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door het Strategisch Comité dat de beslissingen van de Raad voorbereidt of adviezen opstelt over voor de vereniging relevante onderwerpen. In het Strategisch Comité zetelen vertegenwoordigers van de stichtende leden, de effectieve leden en adviseurs met bijzondere expertise in bepaalde materies. Het Strategisch Comité telt 9 leden: Piet Spiessens (ISPA) Jan Torreele (ISPA) Tomas Cautereels (ISPA) Danielle Jacobs (BELTUG) Paul De Cooman (BELTUG) Christian Vanhuffel (Agoria) Francis Walschot (Agoria) Pierre Verbaeten Jan Vannieuwenhuyse (BIPT) De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. In totaal zijn er van beide zo n 6 à 8 meetings per jaar.

7 5 Piet Spiessens Jan Torreele Tomas Cautereels Danielle Jacobs Paul De Cooman Christian Vanhuffel Francis Walschot Pierre Verbaeten Jan Vannieuwenhuyse

8 6 DNS.be Financieel verslag DNS.be personeel Eind 2011 werkten in totaal 21 personeelsleden voor DNS.be. Dit is een stijging met 3 FTE s in vergelijking met het vorige jaar. Deze groei van het personeelsbestand ligt volledig in lijn met de strategie van DNS.be om ten alle tijde een kwalitatieve service te bieden en te investeren in opleiding van de medewerkers. Dit onderstreept duidelijk de ambities van DNS.be, namelijk zowel de nodige kennis als mankracht aan boord te hebben en te houden om alle geplande projecten tijdig en efficiënt uit te voeren. Binnen de organisatie is het personeel opgedeeld (situatie einde 2011) in een vijftal segmenten zoals uit onderstaande grafiek blijkt. De verhoudingen blijven ongeveer dezelfde als vorig jaar. Personeel op 31/12/2011 Operations 32% Admin/Fin/Leg 29% Development 25% Marketing 9% Management 5%

9 7 Van links naar rechts: Philip Du Bois, Pieter Vandepitte, Miet Huyghebaert, Hilde Van Bree, Kevin Jacquemyn, Kristof Tuyteleers, Maarten Bosteels, Dimitri De Graef, Koen Zagers, David Goelen, Lut Goedhuys, Stijn Niclaes, Loesje Hermans, Johan Heylen, Chantal Lurkin, Cécile Van der Borght, Peter Vergote, Leander Dierckx, Karen Van Rillaer, Thomas Dupas, Véronique Van der Borght Niet op de foto: Veerle Ternier

10 8 DNS.be Financieel verslag financiële RESULTAten Inleiding We sluiten boekjaar 2011 af met een balanstotaal van en een verlies van , wat ruim binnen het gebudgetteerde verlies van valt. De strategie van DNS.be op financieel vlak, na de laatste prijsdaling in 2009, is om gedurende een periode van 3 à 4 jaar een zekere prijsstabiliteit te bewaren en om dezelfde inspanningen als de vorige jaren verder te zetten qua marktstimulering. Daarom zullen de volgende jaren een negatief resultaat vertonen. Het langetermijnplan van DNS.be voorziet om tegen 2015 opnieuw break-even te zijn. Inkomsten Inkomsten uit registratie-activiteiten Nieuwe namen en hernieuwingen Dit zijn de inkomsten uit het registreren van nieuwe namen en het hernieuwen van de registratie van bestaande namen. Een registratieperiode bedraagt 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend vernieuwd. Transfers Onder transfers vinden we de inkomsten voor het transfereren van een domeinnaam van een registrar naar een andere. Bij een transfer wordt een kost aangerekend die gelijk is aan deze van een nieuwe registratie. Op het ogenblik waarop de overdracht wordt uitgevoerd start een nieuwe registratieperiode van 1 jaar. De eventueel resterende tijd van de vorige periode is voor de registrar verloren. Midden dit jaar voerde DNS.be een nieuwe, vereenvoudigde transferprocedure in en dit op vraag van heel wat registrars. Reactiveringen Wanneer de registratie van een domeinnaam wordt stopgezet (of niet verlengd), wordt deze voor een periode van 40 dagen in quarantaine gezet. Gedurende deze periode blijft de naam onbeschikbaar voor derden, maar kan de originele houder de naam terug herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de stopzetting. Inkomsten als gevolg van deze operatie zijn te vinden onder deze rubriek.

11 9 Trades Figuur 1: Verdeling van de betalende transacties De rubriek trades bevat de inkomsten als gevolg van verkooptransacties tussen 2 partijen. Een verkooptransactie wordt behandeld als een transfer. Vanaf midden 2011 worden trades niet meer apart beschouwd, maar worden deze behandeld volgens de nieuwe transferprocedure. Service Dit bevat de inkomsten voor "ad hoc" diensten aan registrars. Voorbeelden zijn het overdragen van een portefeuille aan een nieuwe registrar of het aanpassen van specifieke gegevens voor alle domeinnamen van een registrar. Dit zijn meestal diensten die de registrar ook zelf kan uitvoeren via de bestaande systemen. Transfer uit quarantaine Wanneer een eindgebruiker het gebruiksrecht op een domeinnaam niet (tijdig) verlengt, wordt de domeinnaam geschrapt en voor 40 dagen geblokkeerd. Sinds oktober 2004 is het mogelijk om een domeinnaam in quarantaine te laten transfereren naar een andere registrar. Daarvóór kon de naam enkel door de laatste registrar gereactiveerd worden. De inkomsten hieruit worden apart opgenomen. 70,88% Hernieuwingen 20,81% Nieuwe namen 3,71% Transfers 2,50% Reactivaties 1,43% Trades 0,65% Transfer Q 0,02% Service De hernieuwingen (71%) en de nieuwe registraties (21%) vertegenwoordigen het grootste deel van de omzet uit registratie-activiteiten (zie figuur 1). Financiële inkomsten De financiële inkomsten bedragen , wat in lijn ligt met vorig jaar. We stellen vast dat de rentevoet nog steeds gevoelig lager ligt dan een aantal jaren geleden, waardoor we minder interesten ontvangen op de klassieke spaarrekeningen bij de diverse banken. We hebben dan ook in de loop van 2011 een deel van onze gelden op termijnrekeningen geplaatst bij onze banken, uiteraard met 100% kapitaalsgarantie, om zo toch hogere interesten te verkrijgen.

12 10 DNS.be Financieel verslag Kosten Figuur 2: Verdeling van de kosten 42,40% Personeelskosten 26,72% Algemene kosten 12,41% Kosten technische operaties 7,58% Andere personeelskosten 6,22% Afschrijvingen 4,04% Externe consultancy 0,63% Overige kosten Algemene onkosten in Werkingskosten Kantoor huur + onderhoud Reiskosten Accounting Marketing / Communication Juridisch advies Lidmaatschappen Organisatiekosten Diversen TOTAAL

13 11 Personeelskosten Omvat alle lonen, sociale bijdragen en extra legale voordelen. Externe consultancy Deze rubriek bevat de bedragen betaald aan bedrijven voor het leveren van extern advies en tijdelijk personeel. Andere personeelskosten Bevat de kost van de leasewagens en tussenkomst van de werkgever in het vervoer, kosten voor opleiding, teambuilding e.d. Kosten van de technische operaties Deze kosten omvatten onder meer de connectiviteits- en housingkosten voor de registratieapplicatie en de nameservers, maintenancecontracten voor harden software. Besluit De inkomsten van DNS.be groeien stabiel over de voorbije jaren heen en de crisisjaren 2009 en 2011 laten zich maar lichtjes gevoelen in het aantal nieuwe registraties. Bovendien zijn de bestaande domeinnamen zeer breed verspreid over een groot aantal domeinnaamhouders, ongeveer , en een 460-tal registrars. Hierdoor wordt ook het risico van groeivertraging en inkomsten verspreid. De structurele kosten, infrastructuur, onderhoud en personeel liggen wezenlijk lager dan de inkomsten, waaruit we kunnen besluiten dat DNS.be getuigt van een gezond financieel beleid. DNS.be houdt rekening met haar missie en doet noodzakelijke investeringen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen. Bovendien heeft DNS.be gepland om tot een break-even situatie te komen tegen 2015.

14 12 DNS.be Financieel verslag Jaarrekening Balans in a ACTIVA Immateriële, materiële en financiële vaste activa Immateriële, materiële en financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op minder dan 1 jaar Liquide middelen Betaalde voorschotten Andere TOTAAL ACTIEF PASSIVA Eigen vermogen Overgedragen resultaat Affectatie eigen vermogen Resultaat van het boekjaar Schulden Leveranciers Fiscale en sociale lasten Andere Voorschotten registrars TOTAAL PASSIEF

15 13 Resultatenrekening in a INKOMSTEN Inkomsten uit registratieactiviteiten Nieuwe namen Hernieuwingen Transfers Reactiveringen Trades Service Transfers from quarantine Promo credits Financiële inkomsten Inkomsten (intresten) Diverse inkomsten Uitzonderlijke inkomsten TOTAAL INKOMSTEN KOSTEN Algemene onkosten Afschrijvingen Personeelskosten Externe consultancy Andere personeelskosten Kosten van de technische operaties Financiële lasten Speciale projecten Uitzonderlijke kosten TOTAAL KOSTEN Resultaat Roerende voorheffing NETTO RESULTAAT

16 14 DNS.be Financieel verslag Cash report in a Ontvangsten Nieuwe registraties Hernieuwingen Transfers Reactiveringen Trades Services Transfers uit quarantine Andere inkomsten Uitzonderlijke inkomsten Netto financiële opbrengsten Totaal Uitgaven Algemene kosten Personeels- en gerelateerde kosten Kosten van de technische operaties Speciale projecten ,73 Afschrijvingen over de periode Belasting op intrest Financiële lasten Uitzonderlijke kosten Totaal Andere transacties (toename) Investeringen Afschrijvingen Openstaande facturen BTW Leveranciers Garantie Andere crediteuren/debiteuren Voorschotten registrars Gebruik van eigen vermogen Totaal Toename/Afname van de fondsen

17 15 Situatie begin van de periode Lopende rekening Fortis Bank Lopende rekening KBC Lopende rekening ING Lopende rekening ING USD Termijnrekening Fortis Bank Termijnrekening KBC Fortis Business deposit account Spaarrekening Fortis Spaarrekening KBC ING L Liquid ING Business Account ING Bonus account Fortis spaarrekening short TOTAAL Aangroei/Afname van de fondsen Situatie eind van de periode Lopende rekening Fortis Bank Lopende rekening KBC Lopende rekening ING Lopende rekening ING USD Lopende rekening Dexia Termijnrekening KBC Fortis Business deposit account Spaarrekening Fortis Spaarrekening KBC ING Business Account ING Bonus account FORTIS spaarrekening short Termijnrekening KBC 3J6M Termijnrekening KBC 2J9M Termijnrekening ING TOTAAL

18 16 DNS.be Financieel verslag Balans Vaste activa Op 1/1/2011 Aanschafwaarde Gecumuleerde afschrijvingen Veranderingen tijdens het boekjaar Acquisities Afschrijvingen Op 31/12/2011 Aanschafwaarde Gecumuleerde afschrijvingen Boekwaarde op De immateriële en materiële vaste activa vertegenwoordigen de investeringen in software, informaticamateriaal en kantoormeubilair. in E aanschafwaarde afschrijvingen restwaarde Software Informaticamateriaal Kantoormeubilair Inrichting kantoor Ander materiaal TOTAAL

19 17 We lichten de belangrijkste investeringen voor 2011 hieronder toe: 2011 stond volledig in het teken van de vernieuwing van het registratieplatform, zowel op het gebied van hardware als software. Naast de vernieuwing is het platform zelf ook nog verhuisd naar 2 nieuwe colocatieruimten. Bedoeling hiervan is om onderhoud en troubleshooting te vereenvoudigen, flexibeler te kunnen uitbreiden in de toekomst en de beschikbaarheid van onze diensten te verhogen. Door optimalisatie van hardware en software konden we besparen op operationele kosten, licenties en onderhoud. Een deel van deze nieuwe hardware werd reeds in 2010 aangekocht ( ). In 2011 volgde nog een nieuw bladecenter, nieuwe blades en storage virtualisatie om in de 2e colocatieruimte te draaien. De storage- en de virtualisatielicenties werden uitgebreid om in een grotere diskcapaciteit te kunnen voorzien: De 2 nieuwe colocatieruimten inrichten en de connectiviteit tussen die 2 sites bracht een investering met zich mee van Daarnaast dienden ook enkele bestaande lijnen verhuisd te worden naar de 2 nieuwe sites: Nieuwe netwerkapparatuur (switches en firewalls) was verantwoordelijk voor een kost van Op kantoor werden 2 airco s vervangen in het datalokaal: en er werden ook een aantal computers (laptops en PC s) voor het personeel vervangen: De afschrijvingen gebeuren lineair volgens het onderstaand schema : Informatica hardware Kantoormeubilair Inrichting kantoorruimtes Ander materiaal 3 jaar 10 jaar 10 jaar 4 jaar De vereniging heeft in het verleden haar eigen software ontwikkeld die vandaag nog steeds gebruikt wordt. Om de lezer van het jaarverslag volledig in te lichten, zal de vereniging vanaf volgend boekjaar de marktwaarde van de intern gegenereerde software opnemen in het jaarverslag. We merken hierbij op dat de kosten die gepaard gingen met de ontwikkeling van de software onmiddellijk in het resultaat genomen werden van het jaar waarin ze zich hebben voorgedaan. Hierdoor werd deze intern ontwikkelde software niet als immaterieel vaste activa op de balans weergegeven.

20 18 DNS.be Financieel verslag Vlottende activa De rubriek "vorderingen op ten hoogste één jaar" vertegenwoordigt voornamelijk de uitgaande facturen aan onze registrars waarvoor nog geen betaling werd ontvangen. Deze vorderingen moeten worden geëvalueerd in combinatie met de rubriek "voorschotten registrars". De voorschotten zijn nodig voor het registreren van domeinnamen. Indien het voorschot is opgebruikt kan de registrar geen verdere registraties meer uitvoeren. Op het einde van elke maand wordt een factuur opgemaakt voor de (in de afgelopen maand) geregistreerde en vernieuwde domeinnamen. Betaling van de factuur vult het voorschot terug aan voor toekomstige registraties. Daarnaast omvat deze post ook nog terug te vorderen BTW, terug te vorderen voorschotten RSZ e.d. Onder de vlottende activa vinden we daarenboven ook de geldbeleggingen en liquide middelen van de onderneming terug, als ook de overlopende rekeningen. De overlopende rekeningen bestaan uit de over te dragen kosten (kosten waarvoor reeds een factuur werd ontvangen, maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar) en de verkregen opbrengsten (interesten die nog niet werden ontvangen). Passiva De rubriek schulden op ten hoogste één jaar vertegenwoordigt enerzijds de betalingen van registrars bovenop de ontvangen facturen. Sommige registrars (meestal deze met een grote omzet) doen dit om te verhinderen dat hun rekening tijdens het registratieproces negatief zou gaan zodat zij geen registraties meer zouden kunnen uitvoeren. Anderzijds zijn in deze rubriek ook de voorschotten van de registrars terug te vinden. Voor 2011 bedragen deze voorschotten Daarnaast vinden we in deze rubriek ook de nog openstaande schulden aan leveranciers terug, de nog te ontvangen facturen en schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten, waaronder de bedrijfsvoorheffing, RSZ en te betalen BTW vallen, maar ook de provisie voor het vakantiegeld en de bonus. Op de overlopende rekeningen van het passief staat een bedrag van Dit betreft voornamelijk de overgedragen omzet van 2011 naar Op deze manier wordt de omzet correct toegewezen aan het juiste boekjaar.

21 19 Verslag van de bedrijfsrevisor Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarreking over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van ,74 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van ,44. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van het materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheid redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling en van de inschatting van het risiso op materiële afwijkingen in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting, hebben wij rekening gehouden met de interne controle van de vereniging met betrekking tot de opstelling en de getrouwe weergave van de jaarrekening om controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van die interne controle.

22 20 DNS.be Financieel verslag Wij hebben tevens een beoordeling gemaakt van het passend karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid van de door de vereniging gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel. Ten slotte hebben wij van het bestuursorgaan en de verantwoordelijken van de vereniging de voor onze controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Bijkomende vermeldingen Het naleven door de vereniging van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, alsmede van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Onverminderd formele aspecten van onderschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn gedaan of genomen. Zaventem, 16 mei 2012 BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA Commissaris Vertegenwoordigd door Bert Kegels.

23 Verantwoordelijke uitgever: DNS.be vzw/asbl Concept: ABSOLUUT Foto s Raad van Bestuur en personeel: Fotostudio Leemans Foto.be: Jesse Willems

24 22 DNS.be Financieel verslag DNS Belgium vzw/asbl Ubicenter Philipssite 5 bus Leuven

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3. Bericht aan de Aandeelhouders 4. Productoverzicht 7. Wereldkaart 12

Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3. Bericht aan de Aandeelhouders 4. Productoverzicht 7. Wereldkaart 12 Missie Raad van Bestuur Auditors Management 3 Bericht aan de Aandeelhouders 4 Productoverzicht 7 Artwork Systems Nieuwe Producten Enfocus Producten Wereldkaart 12 Geselecteerde Financiële Gegevens 14 Bespreking

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Jaarlijks Financieel Verslag 2012 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio Deel A Financieel verslag van de raad

Nadere informatie