JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING 2014

3 VOORGELEGD AAN DE DEELNEMERS OP DE ZITTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2015 Benaming Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse, dienstverlenende vereniging, zoals bedoeld in het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Zetel van de vennootschap Stadhuis Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Het ondernemingsnummer is Oprichting Opgericht op 28 juni 1996, onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1996 onder het nummer Statuten Statuten goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 24 oktober 1996 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 januari Gewijzigd op 21 mei 2001 bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 juli Gewijzigd op 4 november 2003 naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering en omgevormd tot opdrachthoudende vereniging en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 december Niet goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 4 maart Gewijzigd op 21 december 2004 naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering en omgevormd tot een dienstverlenende vereniging en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 januari Gedeeltelijk goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 20 april 2005 Gewijzigd op 13 december 2005 naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 februari Gewijzigd op 27 juni 2007 naar aanleiding van de algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 juli Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 oktober

4 Gewijzigd op 16 juni 2010 naar aanleiding van de algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 juli Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 3 december

5 4

6 INHOUDSOPGAVE Deelnemers Bestuursorganen Raad van bestuur Directiecomité Commissaris Verslagen Verslag van de raad van bestuur Verslag van de commissaris Jaarrekening Financiële gegevens Jaarrekening Toelichting 5

7 DEELNEMERS De stad Antwerpen De gemeente Brasschaat De gemeente Duffel De gemeente Kapellen De stad Mortsel De gemeente Zwijndrecht 6

8 RAAD VAN BESTUUR BESTUURSORGANEN Koen Kennis, voorzitter (vanaf 18/12/2014) Johan Klaps, voorzitter (tot 14/10/2014) Philip Heylen, ondervoorzitter Goele Custers Koen Frederickx (vanaf 18/12/2014) Luc Janssens Wim Jochems Sofie Joosen (tot 16/06/2014) Mohammed Mhaouchi (vanaf 18/12/2014) Stephanie Van Houtven Theo Van Roeyen Tom Versompel Tom Verstraelen Wim Van der Steen, lid met raadgevende stem Antwerpen Antwerpen Antwerpen Mortsel Duffel Kapellen Antwerpen Duffel Antwerpen Antwerpen Zwijndrecht Brasschaat Antwerpen Brasschaat Johan Verzyck, secretaris Alain Petit, expert DIRECTIECOMITE Koen Kennis, voorzitter (vanaf 18/12/2014) Johan Klaps, voorzitter (tot 14/10/2014) Philip Heylen, ondervoorzitter Luc Janssens Tom Versompel Antwerpen Antwerpen Antwerpen Kapellen Brasschaat Johan Verzyck, secretaris Alain Petit, expert COMMISSARIS BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door Piet Dujardin 7

9 8

10 VERSLAGEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Mevrouw, Mijnheer, In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van de financieringsvereniging tijdens haar negentiende boekjaar. Tevens leggen wij u de jaarrekening ter goedkeuring voor, namelijk de balans, de resultatenrekening en de toelichting, afgesloten op 31 december Bij het afsluiten van dit boekjaar willen wij de aangesloten gemeenten danken voor hun medewerking tijdens het afgelopen jaar. Tenslotte wensen wij Intermixt te danken voor hun waardevolle adviezen en ondersteuning. De raad van bestuur Antwerpen, 18 maart

11 DEEL 1: PARTICIPATIES De financieringsvereniging Finea houdt in opdracht van de gemeenten verschillende participaties aan in de energiesector. In dit eerste deel bespreken we achtereenvolgens de directe of indirecte participaties in aardgasvervoer, elektriciteitstransport, de productie van hernieuwbare energie en de levering van aardgas en elektriciteit. Belangrijk is het dienstverlenend karakter van Finea. Daarom wordt binnen Finea gewerkt met verschillende rekeningsectoren. In dit eerste deel gaan we niet in op de details per rekeningsector, maar worden de verschillende participaties in hun geheel besproken. 1. Publigas 1.1 Historiek van 1996 tot 2013 In 1996 werd de cvba Publigas opgericht. Het secretariaat van Publigas wordt door Intermixt verzorgd. Publigas heeft als opdracht het aanhouden en verwerven van participaties in vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel in hoofdzaak bestaat uit het vervoer van aardgas. De vennoten van het Vlaamse Gewest houden een belang van 55% aan in Publigas, terwijl de groep van Waalse vennoten 30% aanhoudt en het Brusselse Interfin 15% van Publigas in handen heeft. Bij de oprichting hield Publigas een rechtstreeks en onrechtstreeks belang van 25% aan in Distrigas, dat toen zowel het transportnet beheerde als handelsactiviteiten uitvoerde. In het kader van de liberalisering werd Distrigas in 2001 opgesplitst in de aardgashandelaar Distrigas en de vervoersnetbeheerder Fluxys. In beide ondernemingen behield Publigas een belang van 25%. Eind 2004 kon Publigas in Fluxys en Distrigas een bijkomende participatie van 6,25% verwerven. Hiervoor ging Publigas over tot een kapitaalverhoging. Publigas participeerde vanaf dat moment voor 31,25% in zowel Distrigas als Fluxys. In beide ondernemingen was Suez de hoofdaandeelhouder met 57,25% van de aandelen. In 2008 heeft Suez zijn fusie met Gaz de France gerealiseerd. De Europese Commissie had aan de goedkeuring van deze fusie een aantal voorwaarden verbonden. Een eerste voorwaarde was dat Suez zijn participatie in Distrigas van de hand moest doen. Hiervoor had Suez met de Italiaanse energieonderneming Eni een akkoord afgesloten voor de overname van het aandelenpakket in Distrigas. Publigas besloot in 2009 ook zijn Distrigas-aandelen in te brengen in het openbaar bod dat Eni op de resterende aandelen had gelanceerd. Deze verkoop bracht voor de publieke aandeelhouders van Publigas afgerond EUR 1,5 miljard op. Een tweede voorwaarde die de Europese Commissie had opgelegd was dat Suez zijn dominante positie in Fluxys zou afbouwen. Midden 2008 werd in dit kader door Publigas een bijkomende participatie van 12,50% in Fluxys overgenomen van Suez, wat het belang van Publigas eind 2008 op 45,22% bracht, inclusief een pakket aandelen dat ondertussen via de beurs was verworven. In 2010 besliste GDF Suez volledig uit Fluxys te stappen. Publigas nam het volledige pakket aandelen over waardoor de holding alle aandelen in handen kreeg, met uitzondering van een beperkt percentage aandelen dat op de beurs wordt verhandeld. 10

12 Na deze operatie vonden opeenvolgende herstructureringen plaats. De holding Fluxys werd opgericht die voor 89,97% eigenaar is van de Belgische vervoersnetbeheerder Fluxys Belgium waarvan de resterende 10,03% beursgenoteerd is. Daarnaast is Fluxys de volle eigenaar van de financiële poot Fluxys Finance en de internationale tak Fluxys Europe. Ondertussen stapte de Canadese fondsenbeheerder La Caisse de dépôt et placement du Québec in het kapitaal van Fluxys. In een eerste fase nam de fondsenbeheerder een belang van 10%, eind 2011 werd via een kapitaalverhoging dit belang opgetrokken tot 20%. Publigas hield aldus nog 80% aan. Fluxys verhoogde eind 2012 opnieuw zijn kapitaal met EUR 142,5 miljoen waarvan EUR 64 miljoen voor rekening van Publigas, EUR 28,5 miljoen voor CDPQ en EUR 50 miljoen voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Na deze kapitaalverhoging heeft Publigas 77,73% van de groep Fluxys in handen. Van de resterende aandelen is 19,97% in handen van CDPQ, 2,14% van FPIM en 0,16% van het personeel. Belangrijk is dat Fluxys met de steun van Publigas voluit de weg koos van de internationale expansie. Dankzij het verwerven van buitenlandse participaties versterkte Fluxys zijn rol als grensoverschrijdende vervoersnetbeheerder en wordt de bevoorradingszekerheid van België verhoogd. Concrete projecten zijn onder meer de deelname van Fluxys aan de bouw van een nieuwe LNGterminal in het Franse Duinkerke waarbij tevens wordt geïnvesteerd in een nieuwe pijpleiding naar België. Fluxys zal ook actief betrokken zijn bij de exploitatie van de nieuwe terminal, zodat synergieën met Zeebrugge kunnen worden ontwikkeld. Een ander voorbeeld is de investering in de Duitse NEL-verbindingspijplijn die een belangrijke schakel is om bijkomend Russisch aardgas naar Europa te brengen. Daarnaast nam Fluxys de belangen van het Italiaanse Eni over in de Duitse leiding TENP en het Zwitserse Transitgas. In 2012 sloten de Italiaanse vervoersnetbeheerder Snam en Fluxys een strategische overeenkomst met als doel de integratie van de aardgasnetten in Europa te bevorderen. Vervolgens bereikten beide ondernemingen een akkoord om samen de participatie over te nemen van Eni in Interconnector, de eigenaar en operator van de onderzeese aardgaspijplijn tussen België en het VK. Later volgde nog de overname van het belang van het Duitse E.On in Interconnector en in 2013 nam de Fluxys-groep een participatie van 16% in het project Trans Adriatic Pipeline (TAP) dat aardgas vanuit Azerbeidzjan naar Europa zal vervoeren. Om de internationale expansie van de Fluxys-groep te financieren voerde Publigas in de tweede helft van 2011 een kapitaalverhoging door. Concreet betrof het de volstorting van een vierde van de toegestane kapitaaloperatie van EUR 250 miljoen, zijnde EUR 62,50 miljoen. Door het uitblijven van een zeer grote overname, bleef de kapitaaloperatie uiteindelijk beperkt tot het reeds volgestorte deel en werd de rest van de kapitaalverhoging geannuleerd. 1.2 Recente ontwikkelingen in 2014 In 2014 werd een stap verder gezet in de Europese consolidatie van de sector. Fluxys en het Italiaanse Snam ondertekenden in het voorjaar een principeakkoord voor de mogelijke oprichting van een gezamenlijke onderneming die de internationale activa van Fluxys en Snam zou combineren langs de zuid/noord en oost/west-vervoersassen, met uitzondering van de Belgische en 11

13 Italiaanse thuismarkten. Door de krachten te bundelen zouden Snam en Fluxys referentiespelers worden in Europa, maar eind 2014 liepen de gesprekken nog volop en was er nog geen definitief akkoord bereikt. Daarnaast heeft Fluxys zijn deelneming in het project Trans Adriatic Pipeline (TAP) verhoogd van 16% naar 19%. Fluxys Belgium zette in juni 2014 een belangrijke stap door het afsluiten van een akkoord met de federale regulator CREG over een ontwerp van nieuwe tariefmethodologie voor de periode In december 2014 werd de methodologie door de CREG definitief vastgelegd. Over het afgelopen boekjaar dat liep van 1 oktober 2013 tot 30 september 2014 keerde Publigas een totaal dividend uit van EUR 85,84 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van de EUR 83,75 miljoen die een jaar eerder werd uitgekeerd. 1.3 Financiële elementen Finea In 1996 en 1997 verwierf Finea Publigas-aandelen. In 2005 verkreeg Finea voor EUR 6,7 miljoen 340 bijkomende aandelen. Finea tekende ook in op de kapitaalverhoging die Publigas in 2011 doorvoerde. De financieringsvereniging verwierf 22 aandelen met een totale waarde van EUR 0,86 miljoen. Antwerpen en Kapellen namen niet deel aan deze kapitaalverhoging. De investeringen in Publigas worden binnen Finea gefinancierd door uitgiftes F1-aandelen. Wat de inkomsten betreft heeft Finea vorig jaar van Publigas een dividend ontvangen van EUR 5,66 miljoen, tegenover EUR 5,25 miljoen een jaar eerder. Een evolutie van de dividendinkomsten over de voorbije jaren is in grafiek 1 terug te vinden. Het uitzonderlijk hoog dividend van 2009 was te danken aan de gedeeltelijke uitkering van de meerwaarde die was gerealiseerd op de verkoop van Distrigas, zoals omschreven in subparagraaf 1.1. Grafiek 1: inkomsten Finea uit Publigas ( ; in miljoen euro) Bron: eigen gegevens 12

14 2. Publi-T 2.1 Historiek van 2001 tot 2013 In 2001 werd de cvba Publi-T opgericht. Net als van Publigas wordt het secretariaat van Publi-T door Intermixt waargenomen. Publi-T heeft als opdracht het beheer van het aandeel van de Belgische gemeenten in Elia, de nationale beheerder van het transportnet voor elektriciteit. Publi-T is voor 60% in handen van vennoten van het Vlaamse Gewest, voor 30% van de Waalse vennoten en voor 10% van het Brusselse Interfin. Publi-T verwierf na zijn oprichting een belang van 30% in Elia. De resterende 70% was in handen van Electrabel en SPE. In juni 2005 werd Elia naar de beurs gebracht. Electrabel en SPE hebben toen samen 40% van de aandelen aan de markt aangeboden. Na de operatie had Electrabel nog 27,45% en Publipart - de rechtsopvolger van SPE - nog 2,55% van de transportnetbeheerder in handen. In 2007 nam Publi-T nog een bijkomend belang van 3% in Elia over van Electrabel. Deze operatie werd in het daarop volgende jaar gefinancierd door een kapitaalverhoging. De volgende belangrijke strategische stap werd in 2010 gezet. Electrabel besliste in analogie met Fluxys om zich volledig uit het kapitaal van Elia terug te trekken. Publi-T nam de helft van het aangeboden aandelenpakket over, zodat het strategisch belang van Publi-T in Elia steeg tot 45,25%. De andere helft van het pakket aandelen van Electrabel werd naar de beurs gebracht. Daardoor werd Publi-T de enige grote aandeelhouder van Elia en sindsdien is de exclusieve controle over de onderneming in handen van Publi-T. Door enkele beperkte aandelenuitgiften voor het personeel daalde het strategisch belang van Publi-T in Elia ondertussen licht tot 45,08%. Belangrijk is dat Elia net als Fluxys de strategische keuze maakte om internationale expansie na te streven en dat met oog op een hogere bevoorradingszekerheid voor ons land. Inspelend op de evolutie naar een geïntegreerd Europees transportnet voor elektriciteit en de bijbehorende verschuiving van de besluitvorming naar het Europese niveau is Elia op zoek gegaan naar een internationale schaalvergroting via de overname van een buitenlandse sectorgenoot. Dat leidde in 2010 tot de overname van het Duitse transport 50Hz door Elia in samenwerking met de Australische fondsenbeheerder Industry Funds Management (IFM). Elia financierde de operatie door middel van een kapitaalverhoging waarop Publi-T proportioneel intekende. De overname van het pakket aandelen van Electrabel en de intekening op de kapitaalverhoging van Elia betekenden voor Publi-T een investering van afgerond EUR 295 miljoen waarvan twee derden met bankschulden werden gefinancierd en een derde via een kapitaalverhoging die Publi-T op zijn beurt doorvoerde. Eind 2011 vond een belangrijke gebeurtenis plaats: de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding besliste tot de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap over te gaan. Bij de oprichting van Publi-T beschikte de Holding over een strategisch belang van 25% in Publi-T. Dat belang was reeds in 2010 gedaald tot 19,93%. De algemene vergadering van Publi-T stelde vast dat de ontbinding van de Gemeentelijke Holding tot gevolg had dat zij automatisch de hoedanigheid van vennoot verloor en de rechten verbonden aan 13

15 haar aandelen vervielen. In de plaats daarvan had de Gemeentelijke Holding recht op de betaling van een scheidingsaandeel berekend op basis van de goedgekeurde balans per 31 augustus In december 2012 keurde de jaarvergadering van Publi-T de jaarrekening goed en stelde vast dat op basis van deze jaarrekening het scheidingsaandeel EUR 77,11 miljoen bedroeg. De raad van bestuur van Publi-T kreeg van de algemene vergadering de toelating om via het mechanisme van het variabel kapitaal aandelen uit te geven voor een bedrag dat gelijk is aan het scheidingsaandeel. De kapitaalverhoging van EUR 77,11 miljoen werd op 15 mei 2013 uitgevoerd. Gelet op de succesvolle plaatsing van de kapitaalverhoging besliste de raad van bestuur van Publi-T in juni over te gaan tot de integrale uitbetaling van het scheidingsaandeel van EUR 77,11 miljoen aan de Gemeentelijke Holding. Via briefwisseling werd ondertussen duidelijk dat de Gemeentelijke Holding de gevolgen van de toepassing van de vennootschapswetgeving en de statuten van Publi-T niet aanvaardde. De vereffenaars van de Gemeentelijke Holding betekenden dan ook in juni 2012 een dagvaarding aan Publi-T. Ook Belfius heeft te kennen gegeven in de procedure te willen tussenkomen en dat in zijn hoedanigheid van schuldeiser van de Gemeentelijke Holding. 2.2 Recente ontwikkelingen in 2014 In januari 2014 werd een tussenvonnis geveld door de rechtbank van koophandel in de rechtszaak die door de Gemeentelijke Holding in vereffening en Belfius was ingespannen. De rechtbank bevestigde dat de Gemeentelijke Holding vanaf de ontbinding de hoedanigheid van vennoot verloor en dus enkel recht heeft op de uitbetaling van een scheidingsaandeel. De rechtbank velde echter het verrassende oordeel dat Publi-T toch zijn activa had moeten herwaarderen in het kader van de goede trouw die tussen partijen wordt verwacht. Daarop werd een deskundige aangeduid die de opdracht kreeg de financiële vaste activa in casu het belang in Elia te herwaarderen op datum van 31 augustus 2012, namelijk de datum waarop het boekjaar werd afgesloten dat als basis diende voor de berekening van het scheidingsaandeel. Deze uitspraak werd door de raad van bestuur van Publi-T op meerdere vlakken als problematisch ervaren. Publi-T heeft nog nooit een herwaardering van zijn activa doorgevoerd en de Gemeentelijke Holding heeft dat als aandeelhouder sinds de oprichting ook nooit gevraagd. Dergelijke herwaardering uitvoeren in het kader van de jaarafsluiting per 31 augustus 2012 zou er dus enkel op gericht zijn het scheidingsaandeel te verhogen, terwijl de statuten en wetgeving duidelijk stellen dat het scheidingsaandeel op de boekhoudwaarde moet gebaseerd zijn. Op advies van zijn raadslieden besliste de raad van bestuur van Publi-T op 6 februari 2014 dan ook beroep aan te tekenen tegen het tussenvonnis. Dat komt erop neer dat de procedure opnieuw loopt voor het hof van beroep. In afwachting van een uitspraak dient Publi-T geen bijkomende financiële verrichtingen uit te voeren voor dit dossier en wordt het nodig noch opportuun geacht eventuele provisies aan te leggen. Op niveau van Elia zette Elia België in juni 2014 een belangrijke stap door het afsluiten van een akkoord met de federale regulator CREG over een ontwerp van nieuwe tariefmethodologie voor de periode In december 2014 werd de methodologie door de CREG definitief vastgelegd. 14

16 2014 bracht ook goed nieuws voor het Stevin-project dat in de versterking voorziet van de hoogspanningslijnen in West en Oost-Vlaanderen. Stevin ging lange tijd gebukt onder juridische procedures die door enkele lokale besturen en particulieren waren ingeleid en die alle betrekking hadden op het Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) dat het tracé van de hoogspanningslijn vastlegt. In de loop van 2014 slaagde Elia erin met alle partijen een akkoord te bereiken, waardoor begin 2015 daadwerkelijk kon worden gestart met de bouw van het project. Stevin is evenwel slechts een van de vele investeringsprojecten van Elia België. Andere belangrijke projecten zijn onder meer Nemo, dat een interconnector voorziet met het Verenigd Koninkrijk, Brabo, dat een versterking inhoudt van de hoogspanningslijnen in het Antwerps havengebied en de interconnectiecapaciteit met Nederland, Allegro, de interconnector met Duitsland, en de versterking van de lijnen in de oostkantons. Al deze projecten moeten bijdragen tot de bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit. Publi-T gaat ervan uit dat Elia in de periode een kapitaalverhoging zal doorvoeren om deze organische groei van zijn Belgische activiteiten te financieren. De raad van bestuur van Publi-T heeft het principiële standpunt dat Publi-T in voorkomend geval deze operatie best proportioneel volgt, zodat het aandeel van de holding in Elia constant blijft en Publi-T blijvend instaat voor de Belgische publieke verankering van het transportnet voor elektriciteit. Tezelfdertijd stelde de raad van bestuur van Publi-T vast dat in september 2015 voor EUR 170,80 miljoen bankleningen van het bullet -type, waarvan de hoofdsom volledig terugbetaalbaar is op de vervaldag, moeten worden terugbetaald of geherfinancierd. Beide vaststellingen samen hebben de raad van bestuur van Publi-T ertoe aangezet om in februari 2015 de procedure aan te vatten voor een kapitaalverhoging van EUR 150 miljoen. Hiermee zal in september 2015 de hoofdmoot van de schulden worden terugbetaald, zodat de schuldgraad van Publi-T drastisch daalt. Op die manier beschikt Publi-T over de mogelijkheid een verwachte toekomstige kapitaalverhoging van Elia proportioneel te onderschrijven met nieuwe bankleningen, waardoor in grote lijnen een zelfde schuldgraad als op vandaag zou worden bereikt. Voor wat de dividenden betreft volgt Publi-T, behoudens onverwachte omstandigheden, een meerjarenplanning die door de algemene vergadering in december 2011 is goedgekeurd. Deze planning voorziet in een toename van het dividend per aandeel met 2% per jaar. In december 2015 moet een nieuwe meerjarenplanning worden opgesteld. Het is alvast de betrachting van de raad van bestuur van Publi-T om de huidige dividendpolitiek voort te zetten. In 2014 keerde Publi-T een dividend per aandeel uit van EUR 23,13, wat het totaal dividend op EUR 27,58 miljoen bracht, exact volgens de meerjarenplanning. 2.3 Financiële elementen Finea In 2001 en 2002 verwierf Finea aandelen Publi-T voor een totaal bedrag van EUR 6,54 miljoen. In 2008 volgde Finea proportioneel de toenmalige kapitaalverhoging van Publi-T waardoor bijkomende aandelen werden verworven voor EUR 1,24 miljoen. Finea nam ook deel aan de kapitaaloperatie van 2010 en verkreeg hierdoor nog aandelen voor een totaal investeringsbedrag van EUR 4,05 miljoen. De aandelen Publi-T werden binnen Finea gefinancierd door de uitgifte van aandelen F2. 15

17 In het kader van de kapitaaloperatie ter financiering van het scheidingsaandeel van de Gemeentelijke Holding kreeg Finea nieuwe aandelen Publi-T aangeboden voor een totaal bedrag van EUR 3,13 miljoen. Finea schreef in 2013 in op alle aandelen en kon zo zijn belang op 4,05% houden. Wat de inkomsten betreft heeft Finea vorig jaar van Publi-T een dividend ontvangen van EUR 1,12 miljoen, ten opzichte van EUR 0,94 miljoen die in 2013 was uitgekeerd. De stijging is enerzijds te danken aan een toename met 2% van het dividend per aandeel en anderzijds aan de in 2013 aangekochte aandelen die pas in het voorbije boekjaar volledig dividendgerechtigd werden. Een jaar eerder ontvingen ze nog louter een pro rata temporis dividend. Een evolutie van de dividendinkomsten over de voorbije jaren is in grafiek 2 terug te vinden. Grafiek 2: inkomsten Finea uit Publi-T ( ; in miljoen euro) Bron: eigen gegevens 3. Hernieuwbare energie De raad van bestuur heeft op 15 december 2010 de beleidsoptie uitgesproken om naast het bestaande belang in EGPF ook participaties te nemen in projectvennootschappen met andere private partners voor het realiseren van productie uit windenergie of zonne-energie Financieringsvoorstellen worden geëvalueerd op basis van deze strategische doelstellingen en worden onderzocht op hun financiële haalbaarheid en rendement. De deelnemers besluiten individueel over hun aandeel in de financiering van de projecten. Tevens werd de mogelijkheid geïntroduceerd dat voor hernieuwbare projecten een bepaald deel van het totale investeringsbedrag preferent kan voorbehouden worden voor de gemeenten op wiens grondgebied de projecten worden gerealiseerd. 3.1 Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) Historiek van 1999 tot 2013 De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector hebben via hun financieringsverenigingen een belang van 30% in EGPF. De resterende 70% is in handen van Electrabel. Finea houdt 4,58% aan in de windmolenexploitant. 16

18 De rechtsvoorganger van EGPF, de cvba Wind Waterkracht Vlaanderen (WWV), werd in 1999 opgericht door de toenmalige Vlaamse gemengde energiedistributie-intercommunales om te voldoen aan de groene stroom-productieverplichtingen die zij toen als elektriciteitsleveranciers nog hadden. De noodzaak voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders om hun commerciële leveringen productieactiviteiten met ingang van 1 juli 2003 stop te zetten dwong hen ertoe zich uit de hernieuwbare productieactiviteit terug te trekken. In dit kader werd op 30 december 2002 WWV als vennootschap grondig hervormd. Niet alleen werd de naam van WWV in Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) gewijzigd, er werd ook voor een fundamentele koerswijziging gekozen. Ten eerste werd ervoor geopteerd Electrabel binnen EGPF met de exploitatie te belasten en hiervoor niet langer beroep te doen op externe partners zoals Ecowatt en Westenwind. Ten tweede werd het aandeelhouderschap grondig herschikt. Terwijl in WWV de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders het leeuwenaandeel van de aandelen aanhielden, besliste de gemeentelijke sector om in EGPF niet langer de leiding te nemen. In EGPF participeren de Vlaamse gemeenten van de gemengde energiesector voor 30% en Electrabel voor 70%. Ten derde werd een nieuw businessplan opgesteld waarin voorzien werd de initiële investeringspolitiek - die uitging van het realiseren van kleinschalige waterkrachtcentrales - de rug toe te keren en resoluut te investeren in windmolenparken. EGPF bouwde vanuit deze uitgangspunten geleidelijk een windmolenpark uit. EGPF haalde daartoe zowel in 2004, 2006 en 2007 middelen op bij zijn aandeelhouders. De laatste jaren bleef het productievermogen evenwel stabiel op 40,66 MW, geproduceerd door 21 windturbines. Met oog op een grotere betrokkenheid van de financieringsverenigingen en de gemeenten op wiens grondgebied de projecten gerealiseerd worden, werd eind 2011 de cvba EGPF WWE opgericht. Het vertrekpunt was dat EGPF 50% van het kapitaal van EGPF WWE onderschreef en vervolgens per project 35% door Electrabel werd onderschreven en 15% door de financieringsvereniging op wiens grondgebied het project plaatsvond. In 2013 werden in de schoot van EGPF WWE verschillende projecten gerealiseerd. In het werkgebied van Fingem werden langs de E34 te Sint-Gillis-Waas drie windturbines van elk 2,05 MW gebouwd. In het werkgebied van Finiwo zijn drie windturbines van elk 2,05 MW te Lochristi-Zele langs de E17 in gebruik genomen. In Poperinge (werkingsgebied Figga) gingen vier turbines van start met een gezamenlijk vermogen van 8,2 MW. Dankzij deze projecten kon EGPF na enkele jaren van status quo weer met een groei van de productiecapaciteit aansluiten. Samen met haar dochters beschikt de EGPF-groep nu over 31 windturbines. Om ook de plaatselijke bevolking bij de winmolenprojecten te betrekken werd in het najaar de coöperatieve vennootschap CoGreen opgericht. Deze coöperatie geeft aandelen uit waarop enkel door omwonenden kan worden ingetekend. De opgehaalde middelen komen in mindering van de door Electrabel geïnvesteerde bedragen en hebben dus geen directe impact op de investeringen van de financieringsverenigingen. 17

19 3.1.2 Recente ontwikkelingen in 2014 In het najaar van 2014 werd Finea, samen met de andere Vlaamse financieringsverenigingen, ervan op de hoogte gesteld dat Electrabel - GDF Suez geen nieuwe investeringsprojecten meer wil realiseren binnen EGPF of EGPF WWE. Dat houdt in dat EGPF en EGPF WWE op termijn geleidelijk uitdoven in functie van de stopzetting van de reeds aanwezige windturbineprojecten. Reden is dat de groep GDF Suez nieuwe investeringen in hernieuwbare projecten niet langer wil consolideren met oog op een verbetering van de schuldratio van de geconsolideerde balans. Dat kan enkel wanneer Electrabel - GDF Suez niet de exclusieve controle heeft over de vennootschappen die de projecten beheren. Over EGPF en EGPF WWE heeft Electrabel met zijn 70%-participatie wel exclusieve controle. Daarom stelde Electrabel voor deel te nemen aan een nieuwe vennootschap Wind4Flanders (W4F) op basis van een gezamenlijke co-controle waarbij Electrabel en de groep van de financieringsverenigingen elk 50% voor hun rekening nemen. Deze pariteit wordt ook op niveau van het bestuur van de vennootschap doorgetrokken. De raad van bestuur van Finea heeft beslist om niet op dit voorstel in te gaan omdat er geen mogelijkheid is om de voorgestelde projecten apart te beoordelen (zoals bij EGPF WWE), wat nefast is voor de gemeentelijke inspraak Financiële elementen Finea Finea bezit aandelen EGPF voor een totaal investeringsbedrag van EUR 0,57 miljoen. Finea heeft tevens een aandeelhouderslening aan EGPF verstrekt die halfjaarlijks wordt afgelost. Eind 2014 bedroeg het openstaande saldo EUR 0,236 miljoen. Finea trad ook toe tot EGPF WWE door de aankoop van 1 aandeel. De participatie in EGPF werd binnen Finea door de uitgifte van F3-aandelen gefinancierd. In 2014 werd EUR 8 per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren toen er steeds EUR 5 per aandeel werd uitgekeerd. Finea ontving in 2014 EUR ,00. Bovendien werden voor EUR ,04 intresten uitbetaald op de voormelde lening. Grafiek 3 geeft de dividendinkomsten en intrestopbrengsten van de voorbije vijf jaar weer. Grafiek 3: inkomsten Finea uit EGPF ( ) 18

20 3.2 SPS FIN (Peerdsbos) Historiek van 2010 tot 2013 Op het dak van de HSL tunnel zijn over een afstand van 3,5 km ongeveer zonnepanelen geplaatst met een piekvermogen van 4,194 MW en die een totale jaarlijkse opbrengst van 3,6 GWh hebben. De tunnel is eigendom van Infrabel en zij kent voor een symbolische euro per jaar het recht van opstal toe onder de voorwaarde dat de opgewekte elektriciteit aan Infrabel geleverd wordt en dit aan het tarief van EUR 45 / MWh (jaarlijks te indexeren). Infrabel heeft voor de realisatie van het project de onderneming SPS FIN opgericht. Infrabel was op zoek gegaan naar een gedegen partner die voldoende ervaring en know how in huis heeft om het project effectief te realiseren en ze zijn dan uiteindelijk uitgekomen bij Enfinity. Van bij de aanvang zijn de gemeenten Brasschaat en Schoten betrokken geweest bij de besprekingen en hebben ze de intentie verwoord om financieel mee te participeren in het project. Hiervoor wensten ze beroep te doen op hun respectievelijke financieringsverenigingen. Na consultatie en goedkeuring van de deelnemers is Finea tegelijk met IKA (voor Schoten) en met Enfinity tot SPS FIN toegetreden. Voor het beheer van de participatie in SPS FIN hebben IKA en Finea de werkmaatschappij Peerdsbos bvba opgericht. Via Peerdsbos bvba bezitten Finea en IKA samen 45,74% van SPS FIN. Sinds midden april 2011 levert de installatie elektriciteit aan het Infrabel-netwerk. Niet alleen wordt het station Antwerpen Centraal nu met groene energie gevoed, daarnaast zullen er ook treinen op het traject Antwerpen Nederlandse grens rijden op de elektriciteit opgewekt door de installatie. Ondanks het feit dat de installatie draait volgens de verwachtingen, stevende SPS FIN volgens de prognoses in 2031 af op een cashtekort van EUR 2,2 miljoen. Dit betekent in de praktijk dat SPS FIN niet in staat zou zijn om de aflossingen en intresten van de laatste 3 jaren van het project aan Finea en IKA te betalen. De oorzaak is vooral van financiële aard, met name het feit dat alle leningen op netto-basis zijn geformaliseerd maar dat sinds de opstart van het project de roerende voorheffing gestegen is van 19% naar 25%. Een intrest van 9,33% bruto op de achtergestelde lening en/of 7% bruto op de zogenaamde senior lening was niet langer houdbaar. Op basis van meer realistische parameters en met een korting van Enfinity van 10% op het onderhoudscontract, is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. De intrest van de senior lening werd teruggebracht tot een realistische euribor 6 maanden met een marge van 285 basispunten. De voorwaarden van de achtergestelde lening blijven ongewijzigd. Conform dit nieuw bedrijfsplan zal het project in 2031 afsluiten met een klein kasoverschot Recente ontwikkelingen in 2014 Enfinity zat door het gewijzigd subsidiebeleid al jaren in financieel noodweer. Een interventie van het equityfonds Waterland en enkele West-Vlaamse industriëlen konden het tij niet keren, de banken draaiden de geldkraan dicht. De piste waarbij een bank de financiering SPS FIN eventueel zou overnemen was hierdoor sowieso onmogelijk geworden. Uiteindelijk werd Enfinity dan in

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 DEEL 1: PARTICIPATIES De financieringsvereniging Finiwo houdt in opdracht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 TWINTIGSTE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE. Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2015 TWINTIGSTE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE. Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 TWINTIGSTE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ZESTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2011 ZESTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 ZESTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00988 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo - buitengewone algemene vergadering van 12 december

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 september 2011 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 VIJFTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANTWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2010 VIJFTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANTWERPSE Dienstverlenende vereniging 2010 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2010 VIJFTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANTWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAARVERSLAG FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST Maatschappelijke zetel: stadhuis Roeselare JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE JAARVERGADERING VAN 26 JUNI 2015 eenentwintigste

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 mei 2017 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 november 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAARVERSLAG INVESTERINGSVERENIGING VOOR DE GEMEENTEN VAN DE KEMPEN EN HET ANTWERPSE JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE JAARVERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 16 JUNI 2015 INVESTERINGSVERENIGING

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

RESULTATENVERDELING PER DEELNEMER 2015

RESULTATENVERDELING PER DEELNEMER 2015 RESULTATENVERDELING PER DEELNEMER 2015 In deze nota gaan we dieper in op de financiële bewegingen die binnen Finiwo in 2015 plaatsvonden op basis van de opeenvolgende beslissingen van de raad van bestuur

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 De financieringsvereniging Finiwo houdt in opdracht van de aangesloten steden en gemeenten verschillende participaties aan in de energiesector. De

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015

Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 2015 Analyse Belfius Research Resultaatverdeling van Belgische intercommunales Financiële cijfers 215 Eerste jaar vennootschapsbelasting op intercommunales levert verwachte 2 miljoen EUR op De Belgische intercommunales

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen;

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen; FAQ ALGEMEEN Welke entiteiten zijn bij de operatie betrokken? - de zes financieringsverenigingen (FIV) Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA die als dienstverlenende verenigingen participaties beheren

Nadere informatie

Immo-Antares NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0456.398.361 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2017

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie