Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014"

Transcriptie

1

2 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op Behandeling in Eerste Kamer: - Ontwikkelingsperspectief vs Handelingsplan - Verschillen SO - VSO

3 Zorgplicht is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Uitvoering geven aan basisondersteuning (basiskwaliteit is niet per definititie hetzelfde), extra ondersteuning > ijkpunt =referentiekader Uitwerking van het referentiekader in het schoolondersteuningsprofiel Geen landelijke indicatiecriteria

4 Opstellen werkagenda Statuten SWV op klaar Instemming schoolbesturen statuten Concept ondersteuningsplan Definitief ondersteuningsplan voor Instemming van OPR start Passend Onderwijs Overgangsregelingen tot schooljaar Verevening tot 2021

5 Toelaatbaarheidsverklaring naar SBO en SO Toekennen van ondersteuningsmiddelen voor de uitvoering van extra ondersteuning. Verantwoorden naar (en toezicht door) inspectie Opstellen ondersteuningsplan Overleggen met gemeenten (OOGO) en met de ondersteuningsplanraad (instemmingsrecht)

6 OPR: leden uit de (G)MR-en Evenveel Personeel-Ouders Werkbaarheid met 69 bevoegde gezagen Stuurgroep: informeel overleg met oudervereniging Passend Onderwijs Faciliterende rol oudervereninging en VOO Stuurgroep is transparant in informatieverstekking (website) Bevoegdheden invoering: - instemming op ondersteuningplan - artikel aangaan en verbreken duurzame samenwerkingsrelaties (adviesrecht) vervalt in het kader Passend Onderwijs (Bron OCW)

7 Bekostiging stopt Welke verplichtingen? (artikel 184 lid 6 WPO) Afspraken maken over (her)inzet van personeel Welk personeel: - Personeel dat werkzaamheden verricht voor het swv wsns - Boventalligheid SBO Voorbeeld: transformatie naar expertisecentrum. Afspraken maken over wie eigenaar/gebruiker is. NB: Het SWV Passend Onderwijs neemt geen begeleidend personeel in dienst.

8 De leerling staat centraal Schoolbesturen in staat stellen om uitvoering te kunnen geven aan zorgplicht De leerling krijgt Passend Onderwijs, bij voorkeur op de eigen basisschool Ondersteuning van leerlingen op basis van de daadwerkelijke onderwijsbehoefte

9 Juni 2011: overleg koepels voor Openbaar, PC, Katholiek, Gereformeerd onderwijs. Voorbereidingsgroep maakt startnotitie Uitkomst: 1 samenwerkingsverband Primair Onderwijs Fryslân. SWV regelt indicering cluster 3 en 4. Schoolbesturen in de regio regelen de samenwerking rondom SBaO Startnotitie bij de schoolbesturen (draagvlak) Inrichten stuurgroep Uitwerkingsnotitie (maart 2012) Instemming koepels met koersbepaling (juni 2012)

10 SO 3 en 4 plaatsing op basis van centrale toelaatbaarheidsverklaring op basis van onderlinge solidariteit in Fryslân Extra ondersteuningsmiddelen in de basisschool uit eigen budget = Basisondersteuning+professionals om de school Budget extra ondersteuning: op de eigen basisschool of op het SBO. Bij SBO plaatsing: bonus/malus per schoolbestuur.

11 Startnotitie: - provinciaal swv - SO centraal, SBO decentraal - SO solidair, SBO leerlingmodel Uitwerkingsnotitie: - Swv wordt stichting - SO plaatsing = toelaatbaarheidsverklaring - extra ondersteuning = budget schoolbestuur - bekostiging SBO -> werkgroep komt met voorstellen - systematiek toelaatbaarheidsbeschikkingen -> werkgroep - aanmelden van leerlingen

12 Normbekostiging so en extra ondersteuning Ondersteuningsmiddelen Extra ondersteuning (wsns) Werkelijk gebruik SO in Fryslân + verevening in 5 jaar Middelen naar schoolbesturen basisonderwijs Middelen naar schoolbesturen SO Bekostiging Extra ondersteuning in het Bao Bekostiging SBO

13 Schoolmodel: op basis van totaal aantal ongewogen leerlingen per schoolbestuur Leerlingmodel: een genormeerd budget per leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte Profielmodel: een budget per school op basis van het ondersteuningsprofiel Keuze swv Fryslân: schoolmodel. Voordelen: transparantie, helderheid over budgetten,onderschrijven van landelijke lijn over budgettering, geen onnodige bureaucratie, geen persverse prikkels.

14 Budget SO 3 en 4 Organisatie SWV Extra ondersteuning WSNS Extra ondersteuning SO

15 Lumpsum Middelen voor basis ondersteuning Budget SWV (oud wsns) Middelen voor extra ondersteuning Budget Passend Onderwijs Middelen voor extra ondersteuning

16 Relatief veel leerlingen in het SBaO (t.o.v. landelijk gemiddelde) Gemiddeld qua leerlingen in SO cluster 3 en 4 (iets eronder) Verwijzingen van nu worden al doorberekend in het budget Passend Onderwijs bij invoering Wet Passend Onderwijs Verevening positief, maar wat betekent krimp voor de meerjarenraming

17 Slagboom -> Handelingsgericht Permanent -> Tijdelijk of permanent Objectief -> Subjectief Curatief -> Actieve preventie Ouders melden aan -> School meldt aan

18 Preventie -> voorkomen is beter dan genezen. Proactieve ondersteuning en proactief handelen -> afgestemd op specifieke onderwijsbehoeften en hulpvragen van de leerlingen Curatieve ondersteuning -> gericht op wegwerken van achterstanden (reparatie) of verwijzing Beschrijven in schoolondersteuningsprofiel Minimaal voldoen aan niveau basisondersteuning Extra ondersteuning is OOGO met ouders. Hoe hoog ligt het niveau van basisondersteuning

19 Uitvoeren van zorgplicht: - aanmelden bij SBO of SO is de verantwoordelijkheid voor directeur basisonderwijs. - basisschool biedt minimaal basisondersteuning en geeft aan welke extra en speciale ondersteuning het kan bieden (schoolondersteuningsprofiel) - versterken en/of behouden van expertise in en om de school (oprichten expertisecentra rondom SBO s) - OOGO met ouders over ontwikkelingsperspectief

20 schoolbestuur samenwerkingsverband schoolbestuur en (externe ) expertise SO Indicering Extra ondersteuning in Bao of SBO Basisondersteuning

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland.

Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland. Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland. 1. Inleiding: passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg twee zielen, één gedachte? Ieder kind verdient goed

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking

Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking Gerard van Uunen & Eelco Dam Algemene Vereniging Schoolleiders 26 november 2013 1 Primair Onderwijs Voortgezet

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01 Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01 Almere, 31 januari 2014 vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2014

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Inhoud Bijlage 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen... 3 Bijlage 2 Overzicht deelnemende scholen... 4 Bijlage

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 3 TOELATING SPECIAAL ONDERWIJS 9

INHOUD VOORWOORD 3 TOELATING SPECIAAL ONDERWIJS 9 INHOUD VOORWOORD 3 ALGEMEEN 4 Historie 4 Gebouw 5 Contact 6 Bestuur en Raad van Toezicht 6 Opdracht Mytylschool Gabriël en Atlent-KEC 6 Wervingsgebied 7 Inspectie 8 Medezeggenschapsraad 8 TOELATING SPECIAAL

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie