Onderwijskundige professionalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskundige professionalisering"

Transcriptie

1 Onderwijskundige professionalisering Cursusaanbod 1 ste semester Wilt u uw didactische competenties verder ontwikkelen en actualiseren? Dan kunt u een selectie maken uit onderstaand cursusaanbod van het OnderwijsServiceCentrum (OSC). Inschrijven voor een cursus kan via onze website. Indien een cursus volzet is, kunt u zich op een reservelijst aanmelden. Indien er voldoende extra aanmeldingen zijn, zullen we eventueel een extra sessie plannen. Aan het cursusaanbod zijn geen kosten verbonden. Trainingen en workshops kunnen ook op aanvraag van een docentengroep, faculteit of vakgroep ter plaatse (campus Jette of Etterbeek) worden georganiseerd. De aanvraag van extra sessies kan gebeuren via Wat? Wanneer? Hoe laat? Waar? Lokaal Omgaan met intellectuele eigendoms- Donderdag 1 oktober 12:00-14:00 E3.06 rechten en plagiaat in (online) onderwijs Stemtechnieken* Donderdag 8 oktober 13:00-16:00 E3.06 Digitaal materiaal** Donderdag 15 oktober 12:00-15:00 E3.06 Leren werken met PointCarré-basis Donderdag 22 oktober 12:00-15:00 E3.06 Leren werken met PointCarré-gevorderd Donderdag 29 oktober 12:00-15:00 E3.06 Bent u al gewend aan een Donderdag 5 november 13:00-16:00 E3.06 redelijk flexibele student?*** In contact met studenten: Donderdag 12 november 13:00-17:00 E3.06 horen, zien en zwijgen?*** Evalueren van groepswerk: Donderdag 19 november 12:00-13:30 E3.06 peer- en selfassessment** Hoe geef ik mijn studenten feedback? Woensdag 25 november 9:00-17:00 3B217 Stemtechnieken* Donderdag 26 november 13:00-16:00 E3.06 Hoe motiveer ik mijn studenten? Donderdag 3 december 12:00-16:30 E3.06 Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Donderdag 10 december 12:00-16:30 E3.06 Open leren met wiki s, Wikipedia, Donderdag 17 december 12:00-13:00 E3.06 wikicursussen, e.d. Leren werken met PointCarré-basis Dinsdag 29 september 9:00-12:00 Campus Jette Informaticalokaal (boven bibliotheek) Leren werken met PointCarré-gevorderd Donderdag 8 oktober 14:00-17:00 Campus Jette Informaticalokaal (boven bibliotheek) Opstellen en analyseren van multiple Maandag 16 november 12:00-14:00 Campus Jette Forum choice testen** Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Dinsdag 8 december 13:00-17:30 Campus Jette Forum *Deze cursus wordt verzorgd door Prof. E. Namenwirth van het Interfacultair Departement voor Taalonderwijs **Deze cursussen worden verzorgd door medewerkers van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. ***Deze cursussen worden verzorgd door medewerkers van de dienst Studieadvies/Diversiteit. Ommezijde: Omgaan met intellectuele eigendomsrechten en plagiaat in (online) onderwijs

2 Omgaan met intellectuele eigendomsrechten en plagiaat in (online) onderwijs Informatiesessie Al het onderwijzend personeel dat de juridische aspecten van leermaterialen en e-learning wil kennen. zich vragen stelt, zoals: - Hoe kan ik beschermde documenten online ter beschikking stellen van mijn studenten? - Kan dit ook publiekelijk? - Kan ik software ter beschikking stellen van mijn studenten? - Wie heeft de auteursrechten van werken, gemaakt door studenten of docenten? - Kunnen studenten altijd verder werken op werken van andere studenten? - Hoe zit het met de bescherming of het vrijgeven van mijn eigen werken? - Hoe kunnen we plagiaat onder studenten vermijden?... Het gebruik van nieuwe media en teleleerplatformen brengt nieuwe juridische problemen en vragen met zich mee. Een goed basisbegrip van de auteurswetgeving (vernieuwd in 2005) wordt hoe langer hoe meer essentieel voor onderwijsgevenden. Niet alleen om te weten wat wettelijk gezien niet kan, maar ook wat de nuttige uitzonderingen zijn voor onderwijs. Daarnaast is er een groeiend aanbod van materiaal, nuttig voor onderwijs, dat ter beschikking gesteld wordt onder vrije licenties zoals Creative Commons, die hergebruik toelaten onder specifieke voorwaarden. Technologie vergemakkelijkt (copy-paste) plagiaat, maar biedt ook nieuwe bestrijdingstools. We bekijken wat er vandaag beschikbaar is; wat de zwakke en sterke kanten hiervan zijn; en hoe het hoort ingebed te worden in een plagiaatpreventiebeleid. Deelnemers verwerven een praktisch inzicht in auteursrechten; Deelnemers leren op welke voorwaarden men auteursrechtelijk beschermd materiaal kan gebruiken voor onderwijs; Deelnemers leren welk materiaal men vrij mag hergebruiken en op welke wijze; Deelnemers verwerven inzicht in zogenaamde vrije licenties; Deelnemers kennen de juridische problemen rond het gebruik van een teleleerplatform; Deelnemers weten wat kan en niet kan in het gebruik van een teleleerplatform; Deelnemers leren hoe men plagiaat preventief kan aanpakken, alsook welke tools kunnen helpen bij de opsporing ervan. Informatiesessie waarin verschillende juridische aspecten rond e-learning in het algemeen en het teleleerplatform in het bijzonder worden weergegeven en besproken. 2 uur. Geen voorbereiding vereist. Donderdag 1 oktober van 12u 14u. Er worden broodjes voorzien. 20 [E] [T] Ommezijde: Cursusaanbod

3 Stemtechnieken* Workshop Lesgevers, voordrachthouders Het produceren van klank is een mechanisme dat beantwoordt aan de wetten van de fysica. Een slecht gebouwde viool kan niet trillen. Een slechte viool zal zelfs nooit goed klinken. Je lichaam echter kan je anders en beter bespelen. Er is dus hoop maar voor velen ook werk aan de winkel. De deelnemers bouwen houdingen en stemgewoontes die communicatie hinderen af; De deelnemers leren nieuwe gewoontes aan; De deelnemers optimaliseren hun stemgebruik. Individuele aanpak in kleine groep. Opeenvolging van praktische training en reflectie. 3 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 8 oktober van 13u 16u. Donderdag 26 november van 13u 16u. Er worden broodjes voorzien 8 Evelyne Namenwirth [E] * Deze cursus wordt verzorgd door Prof. Evelyne Namewirth van het Interfacultair Departement voor Taalonderwijs Ommezijde: Digitaal materiaal

4 Digitaal materiaal* Workshop Al het onderwijzend personeel dat multimediaal digitaal materiaal wil gebruiken binnen hun onderwijs. Deze sessie concentreert zich op docenten met matige pc vaardigheid die weinig of geen voorkennis hebben. Introductie met praktische oefeningen en demonstraties. Het gebruik van digitaal materiaal biedt een mooie ondersteuning voor het onderwijs van docenten. Het vlot omgaan met bestanden is niet altijd vanzelfsprekend. Deze sessie brengt daarom verduidelijking en nuttige praktijkgerichte informatie. De volgende items komen aan bod in de sessie: compressie (zip) kantoorbestanden grafische bestanden pdf internet - gerelateerde bestanden Deelnemers kunnen bestandsformaten onderscheiden; Deelnemers kunnen bestanden comprimeren; Deelnemers hebben basiskennis van de verschillende multimedia formaten; Deelnemers kennen de voor- en de nadelen van de verschillende multimedia formaten; Deelnemers kunnen deze vaardigheden toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld bij het gebruiken van het teleleerplatform PointCarré. Introductiesessie waarin handige tips and tricks aan bod komen bij het gebruik van digitaal materiaal. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk en hands-on oefeningen. 3 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 15 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien 12 Bruno Dooms [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. Ommezijde: Stemtechnieken

5 Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - basis Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat het teleleerplatform in hun onderwijs wil integreren. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die nog geen of zeer weinig ervaring met het teleleerplatform hebben en de basisfunctionaliteiten willen leren kennen. Via deze cursus willen we onderwijsgevenden, die nog geen teleleerplatform in hun onderwijs gebruiken, van de mogelijkheden en van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem laten proeven. Deelnemers beheersen diverse functies van PointCarré: aankondigingen, agenda, documenten, links, cursusbeschrijving en gebruikers; Deelnemers zijn in staat hun eigen opleidingsonderdelen in PointCarré op te zetten. Korte presentatie gevolgd door het actief exploreren van het systeem aan de hand van kleine opdrachten met korte demonstraties. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Dinsdag 29 september van 9u 12u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Informaticalokaal (boven bibliotheek) 1090 Brussel Donderdag 22 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien. 8 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - gevorderd

6 Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - gevorderd Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat een aantal basisfunctionaliteiten van het teleleerplatform in hun onderwijs gebruikt en geinteresseerd is in andere en meer geavanceerde mogelijkheden van PointCarré. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die al enige ervaring met het teleleerplatform hebben. Voor diegenen die de basiscursus PointCarré hebben gevolgd, is deze cursus een ideale voorzetting. Via deze cursus willen we onderwijsgevenden, die het teleleerplatform al gebruiken binnen hun onderwijs, met nieuwe en meer geavanceerde mogelijkheden laten kennismaken. Deelnemers beheersen diverse functies van PointCarré: forums, groepen, dropbox, oefeningen, video aanbieden, peer-assessment, elektronische reservaties; Deelnemers zijn in staat hun eigen opleidingsonderdelen in PointCarré verder uit te bouwen. Actief exploreren van functionaliteiten aan de hand van kleine opdrachten en uitwisselen van ervaringen, good-practices en ideeën. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Donderdag 8 oktober van 14u 17u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Informaticalokaal (boven bibliotheek) 1090 Brussel Donderdag 29 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien. 8 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - basis

7 Bent u al gewend aan een redelijk flexibele student?* Informatieve en interactieve sessie Al het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel dat zich bij de professionele contacten met studenten vragen stelt, zoals: In hoeverre ga ik in op vragen naar flexibiliteit vanwege een student? Komt dit eigenlijk niet gewoon neer op een uitbreiding van mijn werklast? Waarom zou ik een aanpassing maken voor die ene student in een moeilijke situatie? Is dit wel fair tegenover andere studenten? Wie bepaalt of een vraag naar een flexibele maatregel vanwege een student redelijk of onredelijk is? Zijn het enkel de studenten in een handicapsituatie die een beroep kunnen doen op redelijk flexibele maatregelen? Waarom wel / niet? Waarom is het zo belangrijk voor studenten dat personeelsleden zich flexibel opstellen? Waar kan ik terecht met vragen over onderwijsinclusie en redelijke flexibiliteit? De schaart zich sinds jaar en dag met volle overtuiging achter het idee van gelijke kansen voor alle studenten, zoals blijkt uit een flexibel en inclusief onderwijsbeleid. Een diverse studentenpopulatie aan de universiteit vormt niet enkel een weerspiegeling van de samenleving, maar ook een verrijking ervan. Bepaalde doelgroepen, zoals studenten in een handicapsituatie, verdienen hierbij onze bijzondere aandacht. Voor personeelsleden is het echter niet altijd eenvoudig om het begrip inclusieve redelijke flexibiliteit te vertalen naar de praktijk. In de universitaire beleidsteksten of reglementen staat immers niet hoe men in een concrete situatie moet, mag of kan handelen. De eigen opvattingen en kennis bieden voor velen dan ook het broodnodige houvast in de dagelijkse praktijk. We staan daarom even stil bij de manier waarop het actuele handelen hierdoor gestuurd wordt, met de ervaringen en vragen van de deelnemers als vertrekpunt. Vervolgens gaan we op zoek naar een basis voor het handelen in de toekomst. Een centrale vraag is op welke wijze men binnen de eigen beroepsuitoefening een meer inclusieve benadering kan realiseren, mét behoud van de vereiste academische en professionele standaarden. Een andere belangrijke vraag is wat hierbij de grenzen zijn en wie bepaalt wat redelijk is. Het bieden van duidelijkheid en transparantie hierover aan personeelsleden is een absolute noodzaak. Deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen opvattingen over onderwijsinclusie en redelijke flexibiliteit; Deelnemers zijn vertrouwd met de visie en reglementen van de betreffende onderwijsinclusie; Deelnemers weten wat de grenzen kunnen zijn van de redelijke flexibiliteit; Deelnemers verwerven ideeën over de manier waarop zij binnen de eigen beroepsuitoefening een meer inclusieve benadering kunnen realiseren. Presentatie, uitwisseling van ervaringen, good-practices en ideeën, reflectie aan de hand van kleine opdrachten, discussie. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Deelnemers kunnen vragen die zij graag beantwoord willen zien, mailen naar de contactpersoon. Donderdag 5 november van 13u 16 u. Er worden broodjes voorzien. 15 Vera Van Mierlo Studentenpsycholoog Dienst Studieadvies / Diversiteit [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Studieadvies/ Diversiteit Ommezijde: In contact met studenten: horen, zien en zwijgen?

8 In contact met studenten: horen, zien en zwijgen?* Informatieve en interactieve sessie Al het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel dat zich bij de professionele contacten met studenten vragen stelt, zoals: Hoe reageer ik wanneer een student erg persoonlijke zaken aan mij wil vertellen? In hoeverre is het aan mij om daarop in te gaan? In welke gevallen en naar waar verwijs ik een student door? Hoe breng ik dit delicate onderwerp ter sprake? Welke klachten of problemen komen het meest voor bij studenten en waarom? Hoe komt het toch dat zoveel studenten tegenwoordig met faalangst lijken te kampen? Geef ik mijn privénummer aan een student in nood? Hoe ga ik om met boze/timide/opdringerige/angstige/ studenten of ouders? Administratief medewerkers, informatiemedewerkers, docenten, studietrajectbegeleiders, assistenten, vormen vaak een eerste aanspreekpunt voor de studenten en/of de ouders. Wie werkt aan een universiteit wordt daarom wel eens geconfronteerd met een niet-alledaagse vraag of situatie. Het is niet altijd eenvoudig om te weten hoe je dan best reageert en om te bepalen in hoeverre je hierop ingaat. Dit is vaak een moeilijke evenwichtsoefening tussen betrokkenheid tonen en voldoende professionele afstand bewaren. In dit verband is het belangrijk voor jezelf om de eigen grenzen te kennen en deze ook te kunnen stellen. Soms vraagt een student immers meer van ons dan we willen of kunnen geven. Daarnaast is het belangrijk te weten op welke signalen je kan letten om te bepalen of een doorverwijzing naar een begeleidende dienst aangewezen is. Tijdens deze sessie staan we daarom even stil bij enkele veelvoorkomende klachten of problemen bij studenten. Tenslotte maken jullie kennis met enkele gespreksen luistertechnieken die kunnen bijdragen tot een goede en effectieve communicatie. Deelnemers verwerven basiskennis over enkele veelvoorkomende klachten en problemen bij studenten, zoals faalangst, ADHD, depressie, dyslexie, autisme Deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen grenzen en sterke kanten in het contact met studenten en ouders; Deelnemers weten welke begeleidende diensten er bestaan op de campus, maken kort kennis met de werking van deze diensten en weten hoe zij deze diensten kunnen contacteren; Deelnemers maken kennis met een aantal gespreks- en luistertechnieken die toepasbaar zijn binnen hun eigen beroepsuitoefening. Presentatie, uitwisseling van ervaringen, reflectie en oefening aan de hand van kleine opdrachten en casusmateriaal. 4 uur. Degenen die met eigen casusmateriaal aan de slag willen kunnen dit voorbereiden, maar dit is niet vereist. Donderdag 12 november van 13u 17 u. Er worden broodjes voorzien. 15 Vera Van Mierlo Studentenpsycholoog Dienst Studieadvies / Diversiteit [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Studieadvies/ Diversiteit Ommezijde: Bent u al gewend aan een redelijk flexibele student?

9 Evalueren van groepswerk: peeren self-assessment* Workshop Al het onderwijzend personeel dat met peer- en self-assessment wil kennismaken en/of met peer- en self-assessment aan de slag wil. In veel opleidingen wordt reeds geëxperimenteerd met de alternatieve evaluatievormen, peer-review, peer-assessment en self-assessment. Deze workshop heeft aandacht voor de principes, de mogelijkheden en de uitvoering van peer- en self-assessment. De deelnemers hebben inzicht in de principes en de mogelijkheden van peer- en self-assessment voor hun evaluatie; De deelnemers kunnen peer- en self-assessment uitvoeren. Peer- en self-assessment wordt geplaatst binnen het kader van competentiegericht onderwijs en evalueren. Daarna wordt de methodiek van peer- en self-assessment gedemonstreerd, onder andere in de peer-assessment functie van de elektronische leeromgeving PointCarré. Vervolgens kunnen de deelnemers peer- en self-assessment aan den lijve ondervinden. 1,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 19 november van 12u 13:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Stijn van Achter [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. Ommezijde: Hoe geef ik mijn studenten feedback?

10 Hoe geef ik mijn studenten feedback? Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat op een constructieve wijze (individuele) feedback aan zijn studenten wilt kunnen geven. Het geven en ontvangen van feedback is onontbeerlijk in het hedendaags hoger onderwijs. In ons competentiegericht onderwijs worden studenten immers steeds vaker gevraagd om werkstukken te maken, projecten uit te voeren en groepsopdrachten te doen. Deze leeractiviteiten en werkvormen kunnen, mits goed ontworpen en begeleid, zéér effectief zijn. Ze helpen studenten belangrijke competenties eigen te maken die nodig zijn voor hun verdere loopbaan. Studenten hebben bij dergelijke activiteiten echter vaak grote behoefte aan (tussentijdse) feedback. Ben ik op de goede weg? Heb ik zaken over het hoofd gezien? Studenten willen weten wat ze al goed kunnen maar vooral waar ze nog verdere aandacht aan moeten schenken. Door middel van feedback geeft u ze inzicht in hun leerproces, prestaties en hoe ze zichzelf kunnen bijsturen. Maar hoe geef je studenten duidelijke, opbouwende feedback? In deze workshop leert u wat de do s en dont s zijn in een feedbackgesprek. De deelnemers krijgen inzicht in het belang van feedback; De deelnemers kunnen op een constructieve manier feedback aan studenten geven; De deelnemers kunnen omgaan met conflicten in een feedbackgesprek. Bespreken van videofragmenten, groepsgesprekken, rollenspelen. 1 dag. Geen voorbereiding vereist. Woensdag 25 november van 9:00u 17:00u. Gebouw B, lokaal 3B217 Er worden broodjes voorzien 12 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Evalueren van groepswerk: peer- en selfassessment

11 Hoe motiveer ik mijn studenten? Interactieve sessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat interesse heeft in de motivationele aspecten van het leren en wil weten hoe studenten (nog) beter te motiveren. Onderzoek naar de motivatie van studenten maakt een belangrijk deel uit van het onderwijskundig vakgebied. Dit is niet vreemd, aangezien een goede motivatie een positief verband heeft met de kwaliteit van studieprestaties. Hoe gemotiveerder de student, des te beter zijn resultaat. Tot nu toe zijn er op motivationeel gebied tal van interessante onderzoeksuitkomsten verschenen. Een greep uit de belangrijkste uitkomsten: Gemotiveerde studenten leren beter en leren méér; Wegblijven uit de les heeft grotendeels een motivationele oorzaak; Motivatie is niet persoonsgebonden maar contextgebonden; Actief leren is beter voor de motivatie dan reproductief leren; En misschien wist u het nog niet: Een onderwijsgevende kan de motivatie van zijn/haar studenten wel degelijk verbeteren! De deelnemers herkennen motivatieproblemen bij studenten; De deelnemers kunnen een aantal bekende motivatietheorieën en modellen toepassen op hun eigen onderwijspraktijk om zodoende de aard van motivatieproblemen beter te analyseren; De deelnemers kunnen aan de hand van deze analyse mogelijke oplossingen toepassen om studenten beter gemotiveerd te krijgen. Uitgangspunt in deze sessie zijn motivatieproblemen die de deelnemers bij hun eigen studenten opmerken. Vanuit deze realistische casussen zullen we, aan de hand van bekende motivatiemodellen, groepsgewijs oplossingen zoeken. Deze oplossingen brengen de deelnemers nadien in praktijk in hun eigen onderwijs. Een half jaar later is er de mogelijkheid om weer samen te komen om de geïmplementeerde technieken te evalueren en zonodig bij te stellen. 4,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 3 december van 12u 16:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Inez Hoeijmakers [E] Inez. [T] Ommezijde: Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever?

12 Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Interactieve sessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat de studenten op een actieve manier wilt betrekken bij zijn/haar colleges. In deze cursus wordt speciaal aandacht besteed aan (inter) activiteit tijdens hoorcolleges met grote groepen studenten. Onderzoek in de cognitieve psychologie toont aan dat het geheugen wordt beïnvloed door hoe diep we nieuwe kennis verwerken. Passief luisteren naar een docent en herhalen van het geleerde is onvoldoende om nieuwe kennis op te slaan en om het vervolgens weer te kunnen terugvinden. Bovendien is het juist belangrijk dat een student kennis kan toepassen en op basis van verworven kennis analyses, syntheses en evaluaties kan maken. Om studenten daadwerkelijk effectief kennis te laten opbouwen én opslaan, moeten we hen op een actieve wijze laten omgaan met de leerstof. Op die manier kunnen we voldoen aan de doelstellingen van goed universitair onderwijs. Enkele voorbeelden van doelstellingen die met een actieve verwerking van kennis behaald kunnen worden: Studenten ontwikkelen en testen hun eigen begrip en inzicht; Studenten ontwikkelen een kritische kijk op zaken; Studenten passen algemene concepten toe op specifieke problemen; Studenten leren communicatieve vaardigheden, zodat ze als specialist hun kennis kunnen overdragen;... De deelnemers kennen het verschil tussen surface learning en deep learning ; De deelnemers weten hoe effectief bepaalde aanbiedingsvormen van onderwijs zijn; De deelnemers leren welke activerende technieken ze kunnen toepassen binnen hun eigen onderwijs; De deelnemers kunnen een aantal activerende technieken toepassen om deep learning bij hun studenten te bewerkstelligen; Uitgangspunt in deze sessie zijn de huidige werkvormen en studentenaantallen van de deelnemers. Op basis hiervan gaan we voor elke deelnemer activerende technieken zoeken die toepasbaar zijn op zijn/haar onderwijs. Deze technieken worden verder uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. Dit plan wordt na de cursus door de deelnemers praktisch toegepast in hun eigen onderwijs. Een half jaar nadien is er de mogelijkheid om weer samen te komen om de geïmplementeerde technieken te evalueren en zonodig bij te stellen. 4,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Dinsdag 8 december van 13u 17:30u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Gebouw R, lokaal Forum 1090 Brussel Donderdag 10 december van 12u 16:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Hoe motiveer ik mijn studenten?

13 Open leren met wiki s, Wikipedia, wikicursussen, e.d. Informatiesessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten. Wikipedia is het symbool bij uitstek van de open en democratische informatiemaatschappij, waarbij honderdduizenden burgers gezamenlijk kennis construeren. Als secundaire bron met zeer veranderlijk karakter is Wikipedia uiteraard slechts met de nodige voorzorgen als informatiebron te gebruiken in het academisch onderwijs. Deze cursus focust echter vooral op nuttige toepassingen waarbij studenten collaboratief schrijven mbv wiki s (writing to learn). Dat kan zeer open en authentiek op Wikipedia, maar dat kan ook mbv van één van de zusterprojecten van Wikipedia, zoals Wikibooks, dat als doelstelling heeft cursussen voor alle onderwijsniveaus te voorzien. Tenslotte kan dit ook mbv de wikitool in PointCarré, eventueel volledig afgeschermd van de buitenwereld. Deelnemers leren de waarde en valkuilen van het gebruik van Wikipedia als informatiebron in het academische onderwijs; Deelnemers leren mogelijke onderwijskundige toepassingen van schrijven in Wikipedia, Wikibooks en wiki s; Deelnemers leren de basis van de juridische implicaties en licenties voor het samen schrijven van teksten; Deelnemers leren de mogelijke voordelen van onderwijskundige wikitoepassingen zoals: - diepgaandere verwerking van de leerstof door eigen kennisconstructie - hogere motivatie om te werken aan iets authentiek, online, of publiek toegangelijk - mogelijkheden om precies op te volgen wie wat heeft gecontribueerd - mogelijkheden om gestructureerd jaaroverschrijdend te werk te gaan Seminarie, demonstratie van toepassingen, discussie. 1 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 17 december van 12u 13u. Er worden broodjes voorzien. 14 Frederik Questier [E] [T] Ommezijde: Opstellen en analyseren van multiple-choicetesten

14 Opstellen en analyseren van multiple-choicetesten* Informatiesessie Docenten die aan de slag zijn of willen met meerkeuzevragen. Er gaat steeds meer aandacht uit naar nieuwe assessmentvormen, maar traditionele evaluatievormen bestaan nog steeds en zijn nog steeds nuttig. In sommige opleidingen kunnen multiple-choicetesten een goede bijdrage leveren aan het competentiegericht toetsen. Maar niet elke lesgever is even goed op de hoogte van de manier waarop multiple-choicetesten geconstrueerd moeten worden. Nochtans is een goede constructie de eerste voorwaarde om valide en betrouwbare testen te verkrijgen. Om goede multiple-choicetesten op te stellen zijn er dus tal van maatregelen te nemen, maar hoe weet je achteraf of je goede voorbereiding ook de vooropgezette resultaten heeft bereikt? Dit kan je nagaan door op de resultaten van de studenten een itemanalyse uit te voeren. Op basis hiervan kan je je toets nog bijsturen voor je de definitieve resultaten aan de studenten doorgeeft. Deze itemanalyse hoef je niet met de hand te doen. Het OSC heeft software (Sonate) die je multiple-choicetest op papier volledig automatiseert inclusief gebruiksvriendelijke itemanalyse die je zelf of in samenspraak met het OSC kan gebruiken. Deelnemers weten wat de mogelijkheden, gevaren, voordelen en nadelen van het toetsen met meerkeuzevragen zijn; Deelnemers weten welke types meerkeuzevragen voor welke doelstelling gebruikt kunnen worden; Deelnemers kunnen op basis van een gegeven situatie inschatten hoeveel vragen een toets optimaal bevat en hoeveel alternatieven een vraag optimaal bevat; Deelnemers kunnen na de afname van een multiple-choicetest de data analyseren op basis van het programma Sonate. Presentatie en demonstratie van Sonate 2 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Maandag 16 november van 12u 14u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Gebouw R, lokaal Forum 1090 Brussel Er worden broodjes voorzien 10 Stijn van Achter [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitzorg en Accreditatie. Ommezijde: Open leren met wiki s, Wikipedia, wikicursussen, e.d.l

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Hoe gebruik ik het teleleerplatform PointCarré?

Hoe gebruik ik het teleleerplatform PointCarré? Hoe gebruik ik het teleleerplatform PointCarré? Jo Coulier (2007) 1. Inleiding Via het teleleerplatform PointCarré kan je o.a. cursussen downloaden. Vele professoren bieden hun cursusmateriaal enkel electronisch

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving

PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving Dag van de Onderwijsvernieuwing PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving Koen Vanmeerbeek (onderwijstechnoloog) Stijn Van Achter (instructional designer) Frederik Questier (onderwijstechnoloog) Roan Embrechts

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ 'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ '2.(26678'(17(1+$1'/(,',1*,QOHLGLQJ,QORJJHQ 'RNHRVPHQXEDON Mijn Profiel 4 Mijn Agenda 4 &XUVXVRYHU]LFKW &XUVXVVWDUWSDJLQD Agenda 8 Ad valvas 8 Documenten 8 Links 9 Forums 9 Oefeningen

Nadere informatie

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren?

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Verslag workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Doelstelling Door het uitwisselen van ervaringen en expertise met betrekking tot het thema

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders?

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? 10 december 2012 Congres Dé blikopener voor Inclusief Hoger Onderwijs Handicap + Studie Leen Thienpondt Meggie Verstichele Thema: Zo

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Dé toets bestaat niet

Dé toets bestaat niet Dé toets bestaat niet Over functioneel toetsen voor beter onderwijs Willibrord Huisman, Afdeling Onderwijsondersteuning Marc Vorstenbosch, Fac. Medische Wetenschappen, Afd. Anatomie Onderwijsdag Radboud

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015 Nascholingstraject Europa Programma Module 1: 16-17 februari 2015 Module 2: 13-14 april 2015 Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap T 050 35 27 20 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be Dit programma

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

SOL. SOL self-organised learning

SOL. SOL self-organised learning SOL self-organised learning SOL is een didactisch concept waarin verschillende moderne methoden op een nieuwe manier gebruikt worden. Essentieel is dat SOL het leren combineert met doceren met als achterliggende

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Dia 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Groepswerk. Dia 4 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Dia 3.

Dia 2 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Groepswerk. Dia 4 Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Dia 3. Het leerpad Minerva Elise studiedag e-leren Het leerpad in Minerva (Dokeos) Presentatie 14 september 2006 1. Voorgeschiedenis 2. Herontwerp van de cursus 3. Elektronische versie van cursus in leerpad 4.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

"Wat ga ik morgen ánders doen?"

Wat ga ik morgen ánders doen? "Wat ga ik morgen ánders doen?" De impact van nieuwe technologie op het leren en opleiden van professionals in de gezondheidszorg Rob Koper Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) Open

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014 E-learning Solliciteren Sanne van Hoof 2 juli 2014 Inhoud workshop 1. Introductie 2. E-learning 3. Nieuwe module: Solliciteren 4. Didactisch concept 5. Inhoud 6. Aanvullend materiaal: Handreikingen 7.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Vroeg vreemd (buur)taalonderwijs

Vroeg vreemd (buur)taalonderwijs Vroeg vreemd (buur)taalonderwijs in het basisonderwijs met ELENA Ellen Rusman & Stefaan Ternier Welten instituut, Open Universiteit 7 november 2014 Evoluon, Eindhoven http://www.elena learning.eu/ Programma

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context.

Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context. Het gebruik van een wiki als CMS in een educatieve context. Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De hieronder beschreven casus behandelt de uitwerking van een heel specifiek probleem op microniveau.

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 Bepaling wat en waarom je wilt meten Toetsopzet Materiaal Betrouwbaarheid Beoordeling Interpretatie resultaten TIP 5: SELF-ASSESSMENT: WAT, WAAROM EN HOE? Zoals we in de vorige

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Internationale leerresultaten in het curriculum. Workshop

Internationale leerresultaten in het curriculum. Workshop Internationale leerresultaten in het curriculum Workshop Structuur van de sessie 1. Overlopen lijst competenties en deze koppelen aan een concrete opleiding 2. Het meten van draagvlak bij docenten: de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen. Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele

Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen. Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele Programma 1. Kennismaking 2. Waarom inclusief onderwijs? 3. Wat

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Er zijn twee redenen waarom docenten in een onderwijsleerproces evalueren:

Er zijn twee redenen waarom docenten in een onderwijsleerproces evalueren: Visie en beleid rond evalueren aan de Vrije Universiteit Brussel Goedgekeurd door Academische Raad d.d. 9 november 2015 Deze visietekst is een verdere uitwerking van de visie op evalueren die op 30 oktober

Nadere informatie