Onderwijskundige professionalisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskundige professionalisering"

Transcriptie

1 Onderwijskundige professionalisering Cursusaanbod 1 ste semester Wilt u uw didactische competenties verder ontwikkelen en actualiseren? Dan kunt u een selectie maken uit onderstaand cursusaanbod van het OnderwijsServiceCentrum (OSC). Inschrijven voor een cursus kan via onze website. Indien een cursus volzet is, kunt u zich op een reservelijst aanmelden. Indien er voldoende extra aanmeldingen zijn, zullen we eventueel een extra sessie plannen. Aan het cursusaanbod zijn geen kosten verbonden. Trainingen en workshops kunnen ook op aanvraag van een docentengroep, faculteit of vakgroep ter plaatse (campus Jette of Etterbeek) worden georganiseerd. De aanvraag van extra sessies kan gebeuren via Wat? Wanneer? Hoe laat? Waar? Lokaal Omgaan met intellectuele eigendoms- Donderdag 1 oktober 12:00-14:00 E3.06 rechten en plagiaat in (online) onderwijs Stemtechnieken* Donderdag 8 oktober 13:00-16:00 E3.06 Digitaal materiaal** Donderdag 15 oktober 12:00-15:00 E3.06 Leren werken met PointCarré-basis Donderdag 22 oktober 12:00-15:00 E3.06 Leren werken met PointCarré-gevorderd Donderdag 29 oktober 12:00-15:00 E3.06 Bent u al gewend aan een Donderdag 5 november 13:00-16:00 E3.06 redelijk flexibele student?*** In contact met studenten: Donderdag 12 november 13:00-17:00 E3.06 horen, zien en zwijgen?*** Evalueren van groepswerk: Donderdag 19 november 12:00-13:30 E3.06 peer- en selfassessment** Hoe geef ik mijn studenten feedback? Woensdag 25 november 9:00-17:00 3B217 Stemtechnieken* Donderdag 26 november 13:00-16:00 E3.06 Hoe motiveer ik mijn studenten? Donderdag 3 december 12:00-16:30 E3.06 Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Donderdag 10 december 12:00-16:30 E3.06 Open leren met wiki s, Wikipedia, Donderdag 17 december 12:00-13:00 E3.06 wikicursussen, e.d. Leren werken met PointCarré-basis Dinsdag 29 september 9:00-12:00 Campus Jette Informaticalokaal (boven bibliotheek) Leren werken met PointCarré-gevorderd Donderdag 8 oktober 14:00-17:00 Campus Jette Informaticalokaal (boven bibliotheek) Opstellen en analyseren van multiple Maandag 16 november 12:00-14:00 Campus Jette Forum choice testen** Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Dinsdag 8 december 13:00-17:30 Campus Jette Forum *Deze cursus wordt verzorgd door Prof. E. Namenwirth van het Interfacultair Departement voor Taalonderwijs **Deze cursussen worden verzorgd door medewerkers van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. ***Deze cursussen worden verzorgd door medewerkers van de dienst Studieadvies/Diversiteit. Ommezijde: Omgaan met intellectuele eigendomsrechten en plagiaat in (online) onderwijs

2 Omgaan met intellectuele eigendomsrechten en plagiaat in (online) onderwijs Informatiesessie Al het onderwijzend personeel dat de juridische aspecten van leermaterialen en e-learning wil kennen. zich vragen stelt, zoals: - Hoe kan ik beschermde documenten online ter beschikking stellen van mijn studenten? - Kan dit ook publiekelijk? - Kan ik software ter beschikking stellen van mijn studenten? - Wie heeft de auteursrechten van werken, gemaakt door studenten of docenten? - Kunnen studenten altijd verder werken op werken van andere studenten? - Hoe zit het met de bescherming of het vrijgeven van mijn eigen werken? - Hoe kunnen we plagiaat onder studenten vermijden?... Het gebruik van nieuwe media en teleleerplatformen brengt nieuwe juridische problemen en vragen met zich mee. Een goed basisbegrip van de auteurswetgeving (vernieuwd in 2005) wordt hoe langer hoe meer essentieel voor onderwijsgevenden. Niet alleen om te weten wat wettelijk gezien niet kan, maar ook wat de nuttige uitzonderingen zijn voor onderwijs. Daarnaast is er een groeiend aanbod van materiaal, nuttig voor onderwijs, dat ter beschikking gesteld wordt onder vrije licenties zoals Creative Commons, die hergebruik toelaten onder specifieke voorwaarden. Technologie vergemakkelijkt (copy-paste) plagiaat, maar biedt ook nieuwe bestrijdingstools. We bekijken wat er vandaag beschikbaar is; wat de zwakke en sterke kanten hiervan zijn; en hoe het hoort ingebed te worden in een plagiaatpreventiebeleid. Deelnemers verwerven een praktisch inzicht in auteursrechten; Deelnemers leren op welke voorwaarden men auteursrechtelijk beschermd materiaal kan gebruiken voor onderwijs; Deelnemers leren welk materiaal men vrij mag hergebruiken en op welke wijze; Deelnemers verwerven inzicht in zogenaamde vrije licenties; Deelnemers kennen de juridische problemen rond het gebruik van een teleleerplatform; Deelnemers weten wat kan en niet kan in het gebruik van een teleleerplatform; Deelnemers leren hoe men plagiaat preventief kan aanpakken, alsook welke tools kunnen helpen bij de opsporing ervan. Informatiesessie waarin verschillende juridische aspecten rond e-learning in het algemeen en het teleleerplatform in het bijzonder worden weergegeven en besproken. 2 uur. Geen voorbereiding vereist. Donderdag 1 oktober van 12u 14u. Er worden broodjes voorzien. 20 [E] [T] Ommezijde: Cursusaanbod

3 Stemtechnieken* Workshop Lesgevers, voordrachthouders Het produceren van klank is een mechanisme dat beantwoordt aan de wetten van de fysica. Een slecht gebouwde viool kan niet trillen. Een slechte viool zal zelfs nooit goed klinken. Je lichaam echter kan je anders en beter bespelen. Er is dus hoop maar voor velen ook werk aan de winkel. De deelnemers bouwen houdingen en stemgewoontes die communicatie hinderen af; De deelnemers leren nieuwe gewoontes aan; De deelnemers optimaliseren hun stemgebruik. Individuele aanpak in kleine groep. Opeenvolging van praktische training en reflectie. 3 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 8 oktober van 13u 16u. Donderdag 26 november van 13u 16u. Er worden broodjes voorzien 8 Evelyne Namenwirth [E] * Deze cursus wordt verzorgd door Prof. Evelyne Namewirth van het Interfacultair Departement voor Taalonderwijs Ommezijde: Digitaal materiaal

4 Digitaal materiaal* Workshop Al het onderwijzend personeel dat multimediaal digitaal materiaal wil gebruiken binnen hun onderwijs. Deze sessie concentreert zich op docenten met matige pc vaardigheid die weinig of geen voorkennis hebben. Introductie met praktische oefeningen en demonstraties. Het gebruik van digitaal materiaal biedt een mooie ondersteuning voor het onderwijs van docenten. Het vlot omgaan met bestanden is niet altijd vanzelfsprekend. Deze sessie brengt daarom verduidelijking en nuttige praktijkgerichte informatie. De volgende items komen aan bod in de sessie: compressie (zip) kantoorbestanden grafische bestanden pdf internet - gerelateerde bestanden Deelnemers kunnen bestandsformaten onderscheiden; Deelnemers kunnen bestanden comprimeren; Deelnemers hebben basiskennis van de verschillende multimedia formaten; Deelnemers kennen de voor- en de nadelen van de verschillende multimedia formaten; Deelnemers kunnen deze vaardigheden toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld bij het gebruiken van het teleleerplatform PointCarré. Introductiesessie waarin handige tips and tricks aan bod komen bij het gebruik van digitaal materiaal. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk en hands-on oefeningen. 3 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 15 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien 12 Bruno Dooms [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. Ommezijde: Stemtechnieken

5 Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - basis Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat het teleleerplatform in hun onderwijs wil integreren. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die nog geen of zeer weinig ervaring met het teleleerplatform hebben en de basisfunctionaliteiten willen leren kennen. Via deze cursus willen we onderwijsgevenden, die nog geen teleleerplatform in hun onderwijs gebruiken, van de mogelijkheden en van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem laten proeven. Deelnemers beheersen diverse functies van PointCarré: aankondigingen, agenda, documenten, links, cursusbeschrijving en gebruikers; Deelnemers zijn in staat hun eigen opleidingsonderdelen in PointCarré op te zetten. Korte presentatie gevolgd door het actief exploreren van het systeem aan de hand van kleine opdrachten met korte demonstraties. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Dinsdag 29 september van 9u 12u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Informaticalokaal (boven bibliotheek) 1090 Brussel Donderdag 22 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien. 8 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - gevorderd

6 Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - gevorderd Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat een aantal basisfunctionaliteiten van het teleleerplatform in hun onderwijs gebruikt en geinteresseerd is in andere en meer geavanceerde mogelijkheden van PointCarré. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die al enige ervaring met het teleleerplatform hebben. Voor diegenen die de basiscursus PointCarré hebben gevolgd, is deze cursus een ideale voorzetting. Via deze cursus willen we onderwijsgevenden, die het teleleerplatform al gebruiken binnen hun onderwijs, met nieuwe en meer geavanceerde mogelijkheden laten kennismaken. Deelnemers beheersen diverse functies van PointCarré: forums, groepen, dropbox, oefeningen, video aanbieden, peer-assessment, elektronische reservaties; Deelnemers zijn in staat hun eigen opleidingsonderdelen in PointCarré verder uit te bouwen. Actief exploreren van functionaliteiten aan de hand van kleine opdrachten en uitwisselen van ervaringen, good-practices en ideeën. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Donderdag 8 oktober van 14u 17u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Informaticalokaal (boven bibliotheek) 1090 Brussel Donderdag 29 oktober van 12u 15u. Er worden broodjes voorzien. 8 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Leren werken met het teleleerplatform PointCarré - basis

7 Bent u al gewend aan een redelijk flexibele student?* Informatieve en interactieve sessie Al het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel dat zich bij de professionele contacten met studenten vragen stelt, zoals: In hoeverre ga ik in op vragen naar flexibiliteit vanwege een student? Komt dit eigenlijk niet gewoon neer op een uitbreiding van mijn werklast? Waarom zou ik een aanpassing maken voor die ene student in een moeilijke situatie? Is dit wel fair tegenover andere studenten? Wie bepaalt of een vraag naar een flexibele maatregel vanwege een student redelijk of onredelijk is? Zijn het enkel de studenten in een handicapsituatie die een beroep kunnen doen op redelijk flexibele maatregelen? Waarom wel / niet? Waarom is het zo belangrijk voor studenten dat personeelsleden zich flexibel opstellen? Waar kan ik terecht met vragen over onderwijsinclusie en redelijke flexibiliteit? De schaart zich sinds jaar en dag met volle overtuiging achter het idee van gelijke kansen voor alle studenten, zoals blijkt uit een flexibel en inclusief onderwijsbeleid. Een diverse studentenpopulatie aan de universiteit vormt niet enkel een weerspiegeling van de samenleving, maar ook een verrijking ervan. Bepaalde doelgroepen, zoals studenten in een handicapsituatie, verdienen hierbij onze bijzondere aandacht. Voor personeelsleden is het echter niet altijd eenvoudig om het begrip inclusieve redelijke flexibiliteit te vertalen naar de praktijk. In de universitaire beleidsteksten of reglementen staat immers niet hoe men in een concrete situatie moet, mag of kan handelen. De eigen opvattingen en kennis bieden voor velen dan ook het broodnodige houvast in de dagelijkse praktijk. We staan daarom even stil bij de manier waarop het actuele handelen hierdoor gestuurd wordt, met de ervaringen en vragen van de deelnemers als vertrekpunt. Vervolgens gaan we op zoek naar een basis voor het handelen in de toekomst. Een centrale vraag is op welke wijze men binnen de eigen beroepsuitoefening een meer inclusieve benadering kan realiseren, mét behoud van de vereiste academische en professionele standaarden. Een andere belangrijke vraag is wat hierbij de grenzen zijn en wie bepaalt wat redelijk is. Het bieden van duidelijkheid en transparantie hierover aan personeelsleden is een absolute noodzaak. Deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen opvattingen over onderwijsinclusie en redelijke flexibiliteit; Deelnemers zijn vertrouwd met de visie en reglementen van de betreffende onderwijsinclusie; Deelnemers weten wat de grenzen kunnen zijn van de redelijke flexibiliteit; Deelnemers verwerven ideeën over de manier waarop zij binnen de eigen beroepsuitoefening een meer inclusieve benadering kunnen realiseren. Presentatie, uitwisseling van ervaringen, good-practices en ideeën, reflectie aan de hand van kleine opdrachten, discussie. 3 uur. Geen voorbereiding vereist. Deelnemers kunnen vragen die zij graag beantwoord willen zien, mailen naar de contactpersoon. Donderdag 5 november van 13u 16 u. Er worden broodjes voorzien. 15 Vera Van Mierlo Studentenpsycholoog Dienst Studieadvies / Diversiteit [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Studieadvies/ Diversiteit Ommezijde: In contact met studenten: horen, zien en zwijgen?

8 In contact met studenten: horen, zien en zwijgen?* Informatieve en interactieve sessie Al het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel dat zich bij de professionele contacten met studenten vragen stelt, zoals: Hoe reageer ik wanneer een student erg persoonlijke zaken aan mij wil vertellen? In hoeverre is het aan mij om daarop in te gaan? In welke gevallen en naar waar verwijs ik een student door? Hoe breng ik dit delicate onderwerp ter sprake? Welke klachten of problemen komen het meest voor bij studenten en waarom? Hoe komt het toch dat zoveel studenten tegenwoordig met faalangst lijken te kampen? Geef ik mijn privénummer aan een student in nood? Hoe ga ik om met boze/timide/opdringerige/angstige/ studenten of ouders? Administratief medewerkers, informatiemedewerkers, docenten, studietrajectbegeleiders, assistenten, vormen vaak een eerste aanspreekpunt voor de studenten en/of de ouders. Wie werkt aan een universiteit wordt daarom wel eens geconfronteerd met een niet-alledaagse vraag of situatie. Het is niet altijd eenvoudig om te weten hoe je dan best reageert en om te bepalen in hoeverre je hierop ingaat. Dit is vaak een moeilijke evenwichtsoefening tussen betrokkenheid tonen en voldoende professionele afstand bewaren. In dit verband is het belangrijk voor jezelf om de eigen grenzen te kennen en deze ook te kunnen stellen. Soms vraagt een student immers meer van ons dan we willen of kunnen geven. Daarnaast is het belangrijk te weten op welke signalen je kan letten om te bepalen of een doorverwijzing naar een begeleidende dienst aangewezen is. Tijdens deze sessie staan we daarom even stil bij enkele veelvoorkomende klachten of problemen bij studenten. Tenslotte maken jullie kennis met enkele gespreksen luistertechnieken die kunnen bijdragen tot een goede en effectieve communicatie. Deelnemers verwerven basiskennis over enkele veelvoorkomende klachten en problemen bij studenten, zoals faalangst, ADHD, depressie, dyslexie, autisme Deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen grenzen en sterke kanten in het contact met studenten en ouders; Deelnemers weten welke begeleidende diensten er bestaan op de campus, maken kort kennis met de werking van deze diensten en weten hoe zij deze diensten kunnen contacteren; Deelnemers maken kennis met een aantal gespreks- en luistertechnieken die toepasbaar zijn binnen hun eigen beroepsuitoefening. Presentatie, uitwisseling van ervaringen, reflectie en oefening aan de hand van kleine opdrachten en casusmateriaal. 4 uur. Degenen die met eigen casusmateriaal aan de slag willen kunnen dit voorbereiden, maar dit is niet vereist. Donderdag 12 november van 13u 17 u. Er worden broodjes voorzien. 15 Vera Van Mierlo Studentenpsycholoog Dienst Studieadvies / Diversiteit [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Studieadvies/ Diversiteit Ommezijde: Bent u al gewend aan een redelijk flexibele student?

9 Evalueren van groepswerk: peeren self-assessment* Workshop Al het onderwijzend personeel dat met peer- en self-assessment wil kennismaken en/of met peer- en self-assessment aan de slag wil. In veel opleidingen wordt reeds geëxperimenteerd met de alternatieve evaluatievormen, peer-review, peer-assessment en self-assessment. Deze workshop heeft aandacht voor de principes, de mogelijkheden en de uitvoering van peer- en self-assessment. De deelnemers hebben inzicht in de principes en de mogelijkheden van peer- en self-assessment voor hun evaluatie; De deelnemers kunnen peer- en self-assessment uitvoeren. Peer- en self-assessment wordt geplaatst binnen het kader van competentiegericht onderwijs en evalueren. Daarna wordt de methodiek van peer- en self-assessment gedemonstreerd, onder andere in de peer-assessment functie van de elektronische leeromgeving PointCarré. Vervolgens kunnen de deelnemers peer- en self-assessment aan den lijve ondervinden. 1,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 19 november van 12u 13:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Stijn van Achter [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitszorg en Accreditatie. Ommezijde: Hoe geef ik mijn studenten feedback?

10 Hoe geef ik mijn studenten feedback? Workshop Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat op een constructieve wijze (individuele) feedback aan zijn studenten wilt kunnen geven. Het geven en ontvangen van feedback is onontbeerlijk in het hedendaags hoger onderwijs. In ons competentiegericht onderwijs worden studenten immers steeds vaker gevraagd om werkstukken te maken, projecten uit te voeren en groepsopdrachten te doen. Deze leeractiviteiten en werkvormen kunnen, mits goed ontworpen en begeleid, zéér effectief zijn. Ze helpen studenten belangrijke competenties eigen te maken die nodig zijn voor hun verdere loopbaan. Studenten hebben bij dergelijke activiteiten echter vaak grote behoefte aan (tussentijdse) feedback. Ben ik op de goede weg? Heb ik zaken over het hoofd gezien? Studenten willen weten wat ze al goed kunnen maar vooral waar ze nog verdere aandacht aan moeten schenken. Door middel van feedback geeft u ze inzicht in hun leerproces, prestaties en hoe ze zichzelf kunnen bijsturen. Maar hoe geef je studenten duidelijke, opbouwende feedback? In deze workshop leert u wat de do s en dont s zijn in een feedbackgesprek. De deelnemers krijgen inzicht in het belang van feedback; De deelnemers kunnen op een constructieve manier feedback aan studenten geven; De deelnemers kunnen omgaan met conflicten in een feedbackgesprek. Bespreken van videofragmenten, groepsgesprekken, rollenspelen. 1 dag. Geen voorbereiding vereist. Woensdag 25 november van 9:00u 17:00u. Gebouw B, lokaal 3B217 Er worden broodjes voorzien 12 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Evalueren van groepswerk: peer- en selfassessment

11 Hoe motiveer ik mijn studenten? Interactieve sessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat interesse heeft in de motivationele aspecten van het leren en wil weten hoe studenten (nog) beter te motiveren. Onderzoek naar de motivatie van studenten maakt een belangrijk deel uit van het onderwijskundig vakgebied. Dit is niet vreemd, aangezien een goede motivatie een positief verband heeft met de kwaliteit van studieprestaties. Hoe gemotiveerder de student, des te beter zijn resultaat. Tot nu toe zijn er op motivationeel gebied tal van interessante onderzoeksuitkomsten verschenen. Een greep uit de belangrijkste uitkomsten: Gemotiveerde studenten leren beter en leren méér; Wegblijven uit de les heeft grotendeels een motivationele oorzaak; Motivatie is niet persoonsgebonden maar contextgebonden; Actief leren is beter voor de motivatie dan reproductief leren; En misschien wist u het nog niet: Een onderwijsgevende kan de motivatie van zijn/haar studenten wel degelijk verbeteren! De deelnemers herkennen motivatieproblemen bij studenten; De deelnemers kunnen een aantal bekende motivatietheorieën en modellen toepassen op hun eigen onderwijspraktijk om zodoende de aard van motivatieproblemen beter te analyseren; De deelnemers kunnen aan de hand van deze analyse mogelijke oplossingen toepassen om studenten beter gemotiveerd te krijgen. Uitgangspunt in deze sessie zijn motivatieproblemen die de deelnemers bij hun eigen studenten opmerken. Vanuit deze realistische casussen zullen we, aan de hand van bekende motivatiemodellen, groepsgewijs oplossingen zoeken. Deze oplossingen brengen de deelnemers nadien in praktijk in hun eigen onderwijs. Een half jaar later is er de mogelijkheid om weer samen te komen om de geïmplementeerde technieken te evalueren en zonodig bij te stellen. 4,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 3 december van 12u 16:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Inez Hoeijmakers [E] Inez. [T] Ommezijde: Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever?

12 Hoe maak ik mijn colleges (inter)actiever? Interactieve sessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten, dat de studenten op een actieve manier wilt betrekken bij zijn/haar colleges. In deze cursus wordt speciaal aandacht besteed aan (inter) activiteit tijdens hoorcolleges met grote groepen studenten. Onderzoek in de cognitieve psychologie toont aan dat het geheugen wordt beïnvloed door hoe diep we nieuwe kennis verwerken. Passief luisteren naar een docent en herhalen van het geleerde is onvoldoende om nieuwe kennis op te slaan en om het vervolgens weer te kunnen terugvinden. Bovendien is het juist belangrijk dat een student kennis kan toepassen en op basis van verworven kennis analyses, syntheses en evaluaties kan maken. Om studenten daadwerkelijk effectief kennis te laten opbouwen én opslaan, moeten we hen op een actieve wijze laten omgaan met de leerstof. Op die manier kunnen we voldoen aan de doelstellingen van goed universitair onderwijs. Enkele voorbeelden van doelstellingen die met een actieve verwerking van kennis behaald kunnen worden: Studenten ontwikkelen en testen hun eigen begrip en inzicht; Studenten ontwikkelen een kritische kijk op zaken; Studenten passen algemene concepten toe op specifieke problemen; Studenten leren communicatieve vaardigheden, zodat ze als specialist hun kennis kunnen overdragen;... De deelnemers kennen het verschil tussen surface learning en deep learning ; De deelnemers weten hoe effectief bepaalde aanbiedingsvormen van onderwijs zijn; De deelnemers leren welke activerende technieken ze kunnen toepassen binnen hun eigen onderwijs; De deelnemers kunnen een aantal activerende technieken toepassen om deep learning bij hun studenten te bewerkstelligen; Uitgangspunt in deze sessie zijn de huidige werkvormen en studentenaantallen van de deelnemers. Op basis hiervan gaan we voor elke deelnemer activerende technieken zoeken die toepasbaar zijn op zijn/haar onderwijs. Deze technieken worden verder uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. Dit plan wordt na de cursus door de deelnemers praktisch toegepast in hun eigen onderwijs. Een half jaar nadien is er de mogelijkheid om weer samen te komen om de geïmplementeerde technieken te evalueren en zonodig bij te stellen. 4,5 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Dinsdag 8 december van 13u 17:30u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Gebouw R, lokaal Forum 1090 Brussel Donderdag 10 december van 12u 16:30u. Er worden broodjes voorzien 10 Inez Hoeijmakers [E] [T] Ommezijde: Hoe motiveer ik mijn studenten?

13 Open leren met wiki s, Wikipedia, wikicursussen, e.d. Informatiesessie Al het onderwijzend personeel, professoren en assistenten. Wikipedia is het symbool bij uitstek van de open en democratische informatiemaatschappij, waarbij honderdduizenden burgers gezamenlijk kennis construeren. Als secundaire bron met zeer veranderlijk karakter is Wikipedia uiteraard slechts met de nodige voorzorgen als informatiebron te gebruiken in het academisch onderwijs. Deze cursus focust echter vooral op nuttige toepassingen waarbij studenten collaboratief schrijven mbv wiki s (writing to learn). Dat kan zeer open en authentiek op Wikipedia, maar dat kan ook mbv van één van de zusterprojecten van Wikipedia, zoals Wikibooks, dat als doelstelling heeft cursussen voor alle onderwijsniveaus te voorzien. Tenslotte kan dit ook mbv de wikitool in PointCarré, eventueel volledig afgeschermd van de buitenwereld. Deelnemers leren de waarde en valkuilen van het gebruik van Wikipedia als informatiebron in het academische onderwijs; Deelnemers leren mogelijke onderwijskundige toepassingen van schrijven in Wikipedia, Wikibooks en wiki s; Deelnemers leren de basis van de juridische implicaties en licenties voor het samen schrijven van teksten; Deelnemers leren de mogelijke voordelen van onderwijskundige wikitoepassingen zoals: - diepgaandere verwerking van de leerstof door eigen kennisconstructie - hogere motivatie om te werken aan iets authentiek, online, of publiek toegangelijk - mogelijkheden om precies op te volgen wie wat heeft gecontribueerd - mogelijkheden om gestructureerd jaaroverschrijdend te werk te gaan Seminarie, demonstratie van toepassingen, discussie. 1 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Donderdag 17 december van 12u 13u. Er worden broodjes voorzien. 14 Frederik Questier [E] [T] Ommezijde: Opstellen en analyseren van multiple-choicetesten

14 Opstellen en analyseren van multiple-choicetesten* Informatiesessie Docenten die aan de slag zijn of willen met meerkeuzevragen. Er gaat steeds meer aandacht uit naar nieuwe assessmentvormen, maar traditionele evaluatievormen bestaan nog steeds en zijn nog steeds nuttig. In sommige opleidingen kunnen multiple-choicetesten een goede bijdrage leveren aan het competentiegericht toetsen. Maar niet elke lesgever is even goed op de hoogte van de manier waarop multiple-choicetesten geconstrueerd moeten worden. Nochtans is een goede constructie de eerste voorwaarde om valide en betrouwbare testen te verkrijgen. Om goede multiple-choicetesten op te stellen zijn er dus tal van maatregelen te nemen, maar hoe weet je achteraf of je goede voorbereiding ook de vooropgezette resultaten heeft bereikt? Dit kan je nagaan door op de resultaten van de studenten een itemanalyse uit te voeren. Op basis hiervan kan je je toets nog bijsturen voor je de definitieve resultaten aan de studenten doorgeeft. Deze itemanalyse hoef je niet met de hand te doen. Het OSC heeft software (Sonate) die je multiple-choicetest op papier volledig automatiseert inclusief gebruiksvriendelijke itemanalyse die je zelf of in samenspraak met het OSC kan gebruiken. Deelnemers weten wat de mogelijkheden, gevaren, voordelen en nadelen van het toetsen met meerkeuzevragen zijn; Deelnemers weten welke types meerkeuzevragen voor welke doelstelling gebruikt kunnen worden; Deelnemers kunnen op basis van een gegeven situatie inschatten hoeveel vragen een toets optimaal bevat en hoeveel alternatieven een vraag optimaal bevat; Deelnemers kunnen na de afname van een multiple-choicetest de data analyseren op basis van het programma Sonate. Presentatie en demonstratie van Sonate 2 uur. Geen specifieke voorbereiding vereist. Maandag 16 november van 12u 14u. Campus Jette Laarbeeklaan 103 Gebouw R, lokaal Forum 1090 Brussel Er worden broodjes voorzien 10 Stijn van Achter [E] [T] * Deze cursus wordt verzorgd door een medewerker van de dienst Kwaliteitzorg en Accreditatie. Ommezijde: Open leren met wiki s, Wikipedia, wikicursussen, e.d.l

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Succesvol studeren. Tips voor beleid en praktijk in hoger onderwijs.

Succesvol studeren. Tips voor beleid en praktijk in hoger onderwijs. Succesvol studeren. Tips voor beleid en praktijk in hoger onderwijs. Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief

Nadere informatie

Didactische workshops en trainingen

Didactische workshops en trainingen Didactische workshops en trainingen Professioneel lesgeven in de 21 ste eeuw Opleidingsgids incompany aanbod 2015-2016 1 Professioneel lesgeven in de 21 ste eeuw Didactische incompanyworkshops en trainingen

Nadere informatie

De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school

De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school Bachelor Lager Onderwijs De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school CAMPUS Vorselaar Sanna Bluekens Sanne Demedts Evy Hens Academiejaar 2011-2012 2 3 Bachelor Lager Onderwijs De

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES.

APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES. APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES. Linda Hoskam Applicatie leren bij de politie 3 Samenvatting

Nadere informatie

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen

De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen De bachelorproeven aan de Faculteit Wetenschappen Met dit document wordt een hulpmiddel aangeboden aan de programmadirecteurs en coördinatoren-bachelorproef van de diverse opleidingen binnen de Faculteit

Nadere informatie

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegericht Onderwijs 1 2 Competentiegericht Onderwijs 3 4 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor opleidingen, docenten enook studenten die meer willen weten over competentiegericht onderwijs. In deze handleiding worden

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

De competente AIM-student. periodewijzer VI1 september 2005

De competente AIM-student. periodewijzer VI1 september 2005 De competente AIM-student periodewijzer VI1 september 2005 De competente AIM-student periodewijzer VI1 september 2005 samenwerken in een groep ICT basiskennis efficiënt en effectief gebruiken de competente

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Vakmensen als. leraar in het vmbo. Sanneke Bolhuis Anja Doornbos José van Vonderen

Vakmensen als. leraar in het vmbo. Sanneke Bolhuis Anja Doornbos José van Vonderen Sanneke Bolhuis Anja Doornbos José van Vonderen Vakmensen als leraar in het vmbo Deze brochure (oplage 250 exemplaren) wordt uitgegeven door het Landelijk Programmamanagement Educatief Partnerschap van

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008. [Homo Zappiens Desing en planning document versie 3.

Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008. [Homo Zappiens Desing en planning document versie 3. Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Wat is ons stipje op de horizon?... 5 Wat willen wij?... 5 Waar werken we

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

LOB in de nieuwe examenprogramma s Handreiking

LOB in de nieuwe examenprogramma s Handreiking LOB in de nieuwe examenprogramma s Handreiking 1. Inleiding Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) staat volop in de belangstelling. In het verleden was LOB vooral gericht op het maken van de juiste studie-

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2014-2015

Afstandsleren sociaal werk 2014-2015 Afstandsleren sociaal werk 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Reader en cursushandleiding LOB Arrangeren:

Reader en cursushandleiding LOB Arrangeren: Reader en cursushandleiding LOB Arrangeren: Een duurzame loopbaan Inhoudsopgave 1 HET PROJECT... 3 1.1 OPBOUW VAN DE CURSUSHANDLEIDING... 3 1.2 OPBOUW VAN HET PROJECT... 4 1.3 DOELEN EN COMPETENTIES...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk HANDLEIDING Studiejaar 2015-2016 begeleider Leren in praktijk Over leren in het Friesland College Bij het Friesland College leert de student praktijkgestuurd. Dit houdt kort gezegd in, dat hij/zij zoveel

Nadere informatie

Is digitaal het helemaal?

Is digitaal het helemaal? Is digitaal het helemaal? Onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van een digitale lesmodule in het VMBO Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

Inhoudstafel. 4 Studiehouding. 5 Motivatie en interesse. 7 Actieve studieaanpak. 7 Studiemethode. 25 Studieplanning. 28 Evalueren en bijsturen

Inhoudstafel. 4 Studiehouding. 5 Motivatie en interesse. 7 Actieve studieaanpak. 7 Studiemethode. 25 Studieplanning. 28 Evalueren en bijsturen 1 Inhoudstafel 4 Studiehouding 5 Motivatie en interesse 7 Actieve studieaanpak 7 Studiemethode 8 Fase 1 Informatie verzamelen en opnemen tijdens de les 11 Fase 2 Leerstof verwerken Verkennen Begrijpen

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010

Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010 Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010 In opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland De Okergroep BV Gerard de Jong Groningen, juli 2011 definitief

Nadere informatie

Steekkaarten. VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen

Steekkaarten. VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen VLOR praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen Catherine Coubergs Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools, Kristine De Martelaer Vrije Universiteit

Nadere informatie

Pijlers digitale didactiek

Pijlers digitale didactiek Pijlers digitale didactiek Onderstaande tekst is één van de hoofdstukken uit het boek 'E- learning: trends en ontwikkelingen', van Wilfred Rubens (2013). Het boek is uitgegeven door uitgeverij Innodoks

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie