Dag van de projectleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van de projectleider"

Transcriptie

1 9 oktober 2014 Ben Wuyts (V Dag van de projectleider Projectportfolio Door de bomen het bos nog zien

2 KERNVRAGEN Wie is de sessiegever en in welke organisatie werkt hij? Wat is de ervaring van VLM met projectwerking? Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situeren Hoe wordt de VLM projectfolio samengesteld? Hoe wordt de VLM projectfolio opgevolgd? Kan een projectportfolio volledig opgevolgd worden d.m.v. tabellen? Kan VLM nog verder groeien in PPM?

3 Wie is de sessiegever en in welke organisatie werkt hij? Ben Wuyts Sinds 1997 werkzaam bij VLM Projectleider landinrichtingsprojecten en organisatieprojecten Diensthoofd projectondersteuning VLM hoofdbestuur Diensthoofd projectleiding VLM regio Oost

4 Wie is de sessiegever en in welke organisatie werkt hij? Situering VLM binnen de Vlaamse overheid Vlaamse regering Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Beleidsdomein Landbouw en visserij Beleidsveld RO Beleidsveld leefmilieu en natuur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie IVA - Agentschap voor Natuur en Bos EVA - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Centrale directie Brussel Regio West Regio Oost

5 Wie is de sessiegever en in welke organisatie werkt hij? Vlaamse Landmaatschappij Visie: Samen gebiedsgericht werken aan de verbetering van de omgevingskwaliteit op het platteland en in de stadsrand Kerntaken: Inrichting: ruilverkaveling, natuurinrichting, landinrichting Vlaamse grondenbank en lokale grondenbank Gebruikerscompensatie en kapitaalschadecompensatie Ondersteuning Vlaams plattelandsbeleid Mestbank Beheerovereenkomsten

6 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking? 10 PROJECTTYPE S

7 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking?

8 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking?

9 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking? Organisatiestructuur projectontwikkeling en projectrealisatie Vlaamse landmaatschappij Platteland en Mestbeleid Projectrealisatie Regio Oost Regio West Projectondersteuning Werken Grondzaken Manager Projectrealisatie Dienst Platteland en ontwikkeling Projectleiding Projectontwerp Werken Grondzaken

10 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking? Projectrealisatie in de regio Manager projectrealisatie Diensthoofd Projectleiding Diensthoofd Projectontwerp Diensthoofd Werken Diensthoofd Grondzaken Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider

11 Wat is de ervaring van VLM met projectwerking? Aantal VTE s en profielen Projectrealisatie CD Projectrealisatie Oost Projectrealisatie West Andere diensten

12 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een project Definitie volgens toolbox projectmanagement We kunnen pas van een project spreken wanneer het initiatief volgende kenmerken vertoont Doel dat bijdraagt tot de resultaten van de organisatie Eenmalig Een uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin en einde Met beperkte middelen Met een project specifieke organisatiestructuur.

13 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een project Project Management Institute : A unique effort with a defined beginning, a defined end, a specific deliverable, and defined resources VLM Een project bestaat uit de realisatie van een geheel van activiteiten, uit te voeren doo meerdere specialistische groepen (vakgebieden) in een tijdelijk samenwerkingsverband, da gericht is op een duidelijk vooraf bepaald resultaat. Dit resultaat dient te worden bereik binnen een begrensde tijd met begrensde middelen. PRINCE2 Een project is een tijdelijke organisatievorm die is opgezet met als doel één of meerdere bedrijfsproducten op te leveren volgens een gespecifieerde business Case

14 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een programma Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en (organisatorische) activiteiten (routine improvisaties) gericht op het bereiken/realiseren van een strategisch doel.

15 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een projectportfolio De projectenportefeuille (of project portfolio) is het geheel van alle projecten en/of programm van een bedrijf of organisatie gerangschikt volgens prioriteit. De portfolio van een organisat een weergave van de strategische richting die de organisatie wil uitgaan Project Management Institute : Een groep van projecten en/of programma s die gegroepeerd zijn om deze effectief te kun managen in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.

16 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een project portfolio management (PPM)? Project portfolio management kan omschreven worden als de integrale besturing of aanstu van een projectenportefeuille, waarin gezocht wordt naar een optimale verhouding tu projecten of projectfasen om een organisatie in staat te stellen haar organisatiedoelstellinge bereiken Wat is verschil met projectmanagement Daar waar projectmanagement zich vooral bezig houdt met projectefficiëntie, het op tij binnen het budget opleveren van de afgesproken kwaliteit, houdt project portfolio managem zich bezig met projecteffectiviteit : welke projecten zijn het meest interessant om uit te vo en welke projecten kunnen we beter staken? Ofwel de goede projecten doen versus projecten goed doen Project portfolio management voegt een 4 de dimensie toe aan de basisprincipes projectmanagement (on-time, on-budget, on-quality) nl. on-strategy. (Norrie & Walker, 20004

17 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere

18 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is het PPM proces in een organisatie?

19 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is de portfolio manager? De project portfolio manager heeft volgende taken en verantwoordelijkheden : Sleutelrol in het prioriteren van projecten, waarbij een uitgebalanceerde portfolio en afstemming met de strategische doelstellingen een rol spelen Informeren van steakholders over de overall portfolio performance en de performance va de portfolio onderdelen Vroegtijdig identificeren (en interveniëren) bij issues op portfolioniveau Meten van de portfoliowaarde voor de organisatieontwikkeling Deelnemen aan project / programma reviews

20 Welke begrippen en principes zijn relevant om projectportfolio te kunnen situere Wat is een PMO (Project Management Office)? Het project management office heeft volgende taken en verantwoordelijkheden : Monitoring van en rapporteren over de voortgang van de projecten Coördinatie tussen en overleg met projectmanagement Identificeren en beheersen van risico s binnen projecten Stellen van normen en standaards met betrekking tot kwaliteit van projectmanagement procedures Een PMO speelt voornamelijk een rol in het beheren van projecten, maar minder in het sturen van projecten

21 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Strategisch Plan

22 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Strategisch Plan

23 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Strategische Organisatie Doelstellingen OOD 5.1 De VLM voert geïntegreerde projecten uit om vertrekkende vanuit de behoeften van het gebied de omgevingskwaliteit te verbeteren. OOD 5.2 De VLM zet nieuwe projecten op in door het beleid naar voor geschoven gebieden om vanuit de behoeften van het gebied, de omgevingskwaliteit te verbeteren en gericht maatregelen te nemen om de plandoelstellingen van het gebied te realiseren. Deze gebieden kunnen onder meer speerpuntgebieden, gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd, gebieden met bodemdegradatie, te ontwikkelen stadsbossen of verstedelijkte gebieden zijn. OOD 5.3 De VLM investeert in lopende geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten die leiden tot concrete, meetbare realisaties OOD 6.1 De VLM ondersteunt het flankerend beleid OOD 6.2 De VLM zet instrumenten, kennis en kunde in voor investeringsprojecten met impact op de open ruimte

24 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Visie Meerjarenplan Strategische organisatie doelstellingen (S.O.D.) Strategisch Plan Meerjarenplanning

25 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Beschrijving criteria Selectie en prioritering criteria visie strategisch plan Score : max 30 punten criteria afgeleid van de resultaten van het planningsseminar van de directieraad Score : max 70 punten Beleidsopdrachten Europese beleidsprioriteiten Investeringsritme Personeelsinkomsten Gecombineerde inzet USP Contractuele verplichtingen Personeelsinzet

26 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Selectie en prioritering

27 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Jaarplanning en Capaciteitsplanning

28 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Jaarplanning en Capaciteitsplanning

29 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Jaarplanning en Capaciteitsplanning

30 Hoe wordt de VLM projectportfolio samengesteld? Jaarplanning en Capaciteitsplanning

31 Hoe wordt de VLM projectportfolio opgevolgd? Opvolging projectdoelstellingen en -begroting

32 Hoe wordt de VLM projectportfolio opgevolgd? Opvolging projectdoelstellingen en -begroting

33 Hoe wordt de VLM projectportfolio opgevolgd? Opvolging projectdoelstellingen en -begroting

34 Hoe wordt de VLM projectportfolio opgevolgd? Kwartaalrapportering Rapport Jaardoelstellingen Rapport planningsfiche Vastleggingstabel natuurinrichting Meerjaren vastleggingstabel

35 Kan een projectportfolio volledig opgevolgd worden met tabellen? Clustering van projecten LIEREMAN ZOERSELBOS VRIESELHOF DE MERODE DE WIJERS VLAAMSE RAND BRABANT X ZUID HAGELAND HASPENGOUW

36 Kan een projectportfolio volledig opgevolgd worden met tabellen? Investeren in projectleiding en projectleiders

37 Kan VLM nog verder groeien in PPM? Referentieportefeuille? MS Project Server? Kosten baten jaarlijkse capaciteitsplanning? Inpassing Top down opdrachten? Meerjarentraject High Level?

38 Referenties Website bestuurszaken Vlaamse Overheid Platform Projectmanagement VLM website

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0

De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 De Vlaamse Landmaatschappij SCOOP 2.0 Structuur, Cultuur en OrganisatieOntwikkelingsproject 2.0 26/05/13 1 Inhoud n De Vlaamse Landmaatschappij n SCOOP 2.0 n Doelstelling n Context n Structuur n Aanpak

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder voluit 2013 VOORWOORD KRACHTIG Het 2013 van de VLM samengevat in één woord. Zo voel ik het. En zo voelde ik het ook tijdens het geslaagde seminar voor 25 jaar VLM in de Antwerpse Zoo. Terugblikken op

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad

Nadere informatie

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is!

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is! Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst Agenda 18.30 uur 18.40 uur 19.15 uur 20.00 uur 20.30 uur Introductie Alliander door Ben Tubben Portfoliomanagement

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie

Prestatiemeting als drijfveer voor resultaatgericht management Praktijkcase: MODO als managementsysteem binnen het Departement Bestuurszaken

Prestatiemeting als drijfveer voor resultaatgericht management Praktijkcase: MODO als managementsysteem binnen het Departement Bestuurszaken Prestatiemeting als drijfveer voor resultaatgericht management Praktijkcase: MODO als managementsysteem binnen het Departement Bestuurszaken Delarue Anne 1 Spanhove Jürgen 2 Samenvatting Ook binnen overheidsorganisaties

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie