JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG IMPULSKREDIETEN

2 Inhoudsopgave INLEIDING Resultaten in Concrete cijfers 2013: Profiel van de kredietaanvrager en kredietnemer Doelstellingen Bijlage 1: Productaanbod

3 INLEIDING In dit jaarverslag brengen we een stand van zaken m.b.t. de werking van het Impulskrediet. Een project dat Hefboom 1 in 2012 lanceerde. Hefboom startte in 2012 met het verlenen van microkredieten aan (startende) ondernemers, dit onder de noemer Impulskrediet. Een belangrijke voorwaarde tot succes was het productaanbod. De doelgroep van het Impulskrediet zijn (kandidaat-)ondernemers, zowel in hoofd- als bijberoep, die geen toegang hebben tot het gewone bankkrediet. Er diende dan ook een productaanbod te worden ontwikkeld op maat van deze doelgroep. Diverse producten die voldoen aan specifieke eisen van deze ruime doelgroep, maar tevens een aanbod dat voldoende transparant én sociaal aanvaardbaar is. In 2012 kwam dit productaanbod tot stand. De meeste kredietaanvragen kunnen we met dit aanbod helpen. Niettemin blijven we dit aanbod toetsen aan de wensen en de noden van de doelgroep en zijn we bereid in de toekomst ons aanbod te evalueren en indien nodig bij te sturen. In 2012 en 2013 hadden we een constante aanvoer van kredietaanvragen. Deze bereikten onze via diverse kanalen (google, doorgestuurd door diverse partners (Agentschap Ondernemen, Unizo, starterslabo s, steunpunten van het Participatiefonds, ), website Hefboom of Impulskrediet, ). We haalden de vooropgestelde aantallen. Wat we wel hebben onderschat was het grote aandeel van deze aanvragen die we (uiteindelijk) dienden te heroriënteren. Sommigen dienden, bijvoorbeeld, hun idee nog verder te concretiseren. Deze aanvragers brachten we in contact met een Agentschap Ondernemen of Go for Business van Unizo. Anderen bleken wel kredietwaardig en konden finaal bij een reguliere bank terecht of kwamen in aanmerking voor een startlening van het Participatiefonds. Zowel de kredietaanvragen als de kredietnemers (goedgekeurde aanvraag) kennen een mooie geografische spreiding over Vlaanderen. Een gevolg van dit grote aantal kredietaanvragen die naar een andere organisatie werden georiënteerd, is dat het vooropgestelde aantal van goedgekeurde kredieten niet werd gehaald. Om in de toekomst een groter aantal goedgekeurde kredieten te realiseren wordt enerzijds ingezet op een groter aantal kredietaanvragen en anderzijds op een grotere efficiëntie in het kredietverleningsproces. (zie verder) Om ervoor te zorgen dat (startende) ondernemers ons kennen, en weten te vinden, werd gedurende 2012 en 2013 sterk ingezet op het uitbouwen van een netwerk. De medewerkers van het Impulskrediet namen deel aan diverse activiteiten, als deelnemer en spreker, van organisaties die werken met dezelfde doelgroep(en). Dit zorgde ervoor dat steeds meer kredietaanvragen door partners naar ons werden doorgestuurd. Daarnaast zijn we in 2013 ook gestart met regionale zitdagen, om de afstand tot de doelgroep (fysiek en mentaal) te verkleinen. Zo werden niet meer alle intakegesprekken afgenomen in Brussel, maar eveneens in Gent, Antwerpen, Leuven en Limburg (diverse locaties). Op die manier wordt de drempel voor de kredietaanvragers verlaagd. We merken dat het doelpubliek en onze partnerorganisaties dit waarderen, en we willen hier in de toekomst dan ook nog meer op inzetten. 1 Voor meer informatie verwijzen we naar en naar het jaarverslag dat u op deze website terugvindt. 3

4 In 2013 verbeterden we de efficiëntie van het kredietverlenings- en begeleidingsproces. Door de kredietaanvragers gerichtere vragen te stellen en beter te ondersteunen, konden kredietaanvragen eerder worden geheroriënteerd, en hadden de dossiers die uiteindelijk werden voorgelegd op het externe kredietcomité een hogere kans om te worden goedgekeurd. Dit betekent zowel voor de kredietconsulenten als de kredietaanvragers een tijdswinst. Het is de bedoeling om het kredietverleningsproces in de toekomst nog verder te verbeteren, enerzijds door een gerichtere ondersteuning van de kredietnemers, alsook een betere opleiding van de kredietconsulenten. De kredietnemers worden na de vrijgave van het krediet twee jaar begeleid door vrijwilligers van het Impulskrediet. Vele kredietnemers weten deze extra ondersteuning enorm te appreciëren. Bij de start in 2012 werd voor de vrijwilligerswerking samengewerkt met (vrijwilligers van) Belfius Foundation. Deze samenwerking loopt nog, maar wordt verder verruimd. 10 vrijwilligers engageerden zich voor deze begeleiding. Gezien het aantal goedgekeurde kredieten volstond dit aantal. Twee à drie keer per jaar werd een vrijwilligersbijeenkomst ingelast waar de vrijwilligers en de kredietconsulenten elkaar ontmoetten. Op deze bijeenkomsten werden moeilijke dossiers besproken, begeleidingsmethodieken bekeken en inhoudelijke thema s behandeld, al dan niet door een externe spreker. Deze bijeenkomsten dragen onrechtstreeks bij tot een kwalitatieve en professionele begeleiding voor de kredietnemers. Het belang van de begeleiding is moeilijk te overschatten. We willen hier dan in de toekomst nog meer op inzetten. Dit enerzijds door het aantal vrijwilligers te laten toenemen met het aantal kredietnemers. En anderzijds door nog meer in te zetten op de professionalisering en ondersteuning van de vrijwilligers. De vrijwilligers nemen soms ook een taak op in de betalingsopvolging van de kredietnemer die ze begeleiden. Deze betalingsopvolging is een tijdsintensieve bezigheid. Kredietnemers die moeilijkheden hebben met het terugbetalen van het krediet worden zo goed mogelijk bijgestaan, en er worden in samenspraak oplossingen gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat we onze vooropgestelde default percentage niet overschrijden. Niettemin blijft het een constante uitdaging om de risico s zo goed mogelijk in te schatten, en anderzijds de risico s te delen en te borgen door samenwerking met partners (zoals SIFO en NV Waarborgbeheer). Het verstrekken van microkredieten is nergens in West-Europa kostendekkend (behalve als maatschappelijk onaanvaardbare interestvoeten worden gehanteerd). Het is dan ook een doelstelling van het Impulskrediet om nog beter de risico s in te schatten en in te dekken. Voor meer info over de specifieke modaliteiten van elk type Impulskrediet verwijzen we naar bijlage 1. 4

5 1. Resultaten in 2013 # aanvragen # geheroriënteerd # aanvraagformulieren (AVF) opgestuurd # effectieve kredietaanvragen/ingevulde AVF # ontvankelijke kredietaanvragen/ op gesprek # kredietaanvragen voor KC Negatief advies 18 2 Positief of gematigd positief advies Gematigd positief: Positief: 14 # afgekeurde of uitgestelde kredietaanvragen # goedgekeurde kredietaanvragen Bedrag goedgekeurde kredietaanvragen EUR EUR Gemiddeld bedrag goedgekeurde kredietaanvragen ,96 EUR EUR Opgenomen bedrag op datum XX Gemiddeld bedrag effectief opgenomen kredieten op datum XX EUR EUR # Impulskrediet GO # Impulskrediet START 4 9 # Impulskrediet PART 2 8 # Impulskrediet COOP Concrete cijfers 2013: Profiel van de kredietaanvrager en kredietnemer In 2013 vulden 108 (kandidaat-) ondernemers het aanvraagformulier voor een Impulskrediet in en aan 30 van hen werd een Impulskrediet toegekend. Enkele kenmerken van deze aanvragers en kredietnemers zijn hieronder in kaart gebracht. Geslacht Aanvragers: Man: 66% en Vrouw: 34% Kredietnemers: Man: 57% en Vrouw: 43% In 2013 merken we zowel bij de aanvragers als bij de kredietnemers een toename in het aantal vrouwen. Bij de aanvragers steeg het aantal vrouwen met 7% t.o.v

6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aanvragers en kredietnemers volgens geslacht, Aanvragers Man Krediet-nemers Man Aanvragers Vrouw Krediet-nemers Vrouw Leeftijd Aanvragers: Gemiddelde leeftijd: 39 jaar, oudste: 60 jaar, jongste 19 jaar Kredietnemer: Gemiddelde leeftijd: 37 jaar, oudste: 56 jaar, jongste 23 jaar De gemiddelde leeftijden zijn identiek aan die van 2012 en de oudste en de jongste liggen ook vlak bij elkaar. In 2013 zijn zowel bij de aanvragers als de kredietnemers de vrouwen gemiddeld ouder dan de mannen (aanvragers: mannen zijn gemiddeld 38,6 jaar t.o.v. 40,3 jaar bij de vrouwen kredietnemers: mannen zijn gemiddeld 35,1 jaar t.o.v. 38,8 jaar bij de vrouwen). Aantal kinderen ten laste Aanvragers: Gemiddeld aantal kinderen ten laste: 0,81 kinderen; 56% geen kinderen ten laste Kredietnemers: Gemiddeld aantal kinderen ten laste: 0,93 kinderen; 57% geen kinderen ten laste In vergelijking met 2012 waren er in 2013 meer aanvragers zonder kinderen ten laste (56% in 2013 versus 48% in 2012). Bij de kredietnemers zien we het omgekeerde, in 2012% had 62% van de kredietnemers geen kinderen ten laste, tegenover 57% in België vaderland Aanvragers: 69% is in België geboren, Kredietnemers: 80% is in België geboren, 31% buiten België geboren 20% buiten België geboren 6

7 Zowel bij de aanvragers als bij de kredietnemers zien we dat de grootste groep België als vaderland heeft (op basis van geboorteplaats). We zien wel dat bij de aanvragers in 2013 meer mannen van Belgische origine waren (70%, in vergelijking met %). Voor de vrouwen blijft het aandeel status quo rond 68%. Bij de kredietnemers zien we grotere verschuivingen. Zo zien we dat het aandeel mannen met België als vaderland stijgt van 69% naar 82% in Bij de vrouwen zien we een omgekeerde beweging, hier daalt het aandeel van 82% naar 77% in Starter Aanvragers: Starter: 72% Bestaande onderneming: 28% Kredietnemers: Starter: 67% Bestaande onderneming: 33% 7

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandeel STARTERS in aanvragers en kredietnemers - volgens geslacht, Aanvragers Kredietnemers % mannen 2012 % mannen 2013 % vrouwen 2012 % vrouwen 2013 Het Impulskrediet bereikt vooral de starters, bij de kredietnemers zien we wel een toename van het reeds bestaande ondernemingen in vergelijking met In 2012 was 1 op 5 een bestaande ondernemer, terwijl dit in op 3 was. We zien wel een verschil als we rekening houden met het geslacht. Vrouwen zijn vaker een starter, in vergelijking met mannen. Bij de kredietnemers zien we wel wat verschuivingen. Bij de mannen zien we in 2013 een daling van het aantal starters, van 75% in 2012 naar 65% in Bij de vrouwen is de daling nog uitgesprokener, van 91% in 2012 naar 69% in Als we het aandeel starters bekijken in functie van leeftijd zien we dat het niet noodzakelijk de oudere (en misschien meest ervaren) aanvragers en kredietnemers zijn die bij het Impulskrediet terecht komen. Bij de kredietnemers zien we dat in 2013 het aandeel jongeren (30 jaar en jonger) gelijk is aan het aandeel ouderen (ouder dan 50 jaar), zijnde 75%. Bij de aanvragers zien we wel dat de jongeren het vaakst nog een starter is (80%). Bij de oudere groep ligt dit aandeel lager (71%). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandeel STARTERS volgens leeftijd Aanvragers Kredietnemers

9 Type onderneming Aanvragers: eenmanszaak: 74% vennootschap: 26% Kredietnemers: eenmanszaak: 93% vennootschap: 7% Bij de aanvragers zien we dat het aandeel eenmanszaken constant is t.o.v (± 75%). Bij de kredietnemers zien we echter een grote toename in 2013, van 74% in 2012 naar 93% in 2013). Aanbrenger Via welk kanaal is respectievelijk de kredietaanvrager en de kredietnemer in contact gekomen met het Impulskrediet: Eind november 2012 is de website van het Impulskrediet online gegaan. In 2013 zien we dan ook een sterke toename in het aantal aanvragers die via deze website met het Impulskrediet in contact gekomen zijn. 9

10 Statuut bij aanvraag Net zoals in 2012 komen de categorieën werkzoekende met uitkering, zelfstandige hoofdberoep en loondienst het meest voor bij de aanvragers van het Impulskrediet. 10

11 In onderstaande grafieken hebben we de vergelijking gemaakt met 2012 en hebben we de aanvragers en kredietnemers onderverdeeld volgens geslacht. Zo zien we voor de aanvragers dat er toch wat verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Zo zien we dat er in 2013 meer vrouwen die werkzoekende waren, met uitkering, een aanvraag deden bij het 11

12 Impulskrediet. 57% of meer dan de helft was werkzoekende met een uitkering. Terwijl dat het aantal zelfstandige vrouwen in hoofdberoep sterk daalde t.o.v. 2012, van 30% in 2012 naar 14% in Voor wat betreft de kredietnemers, zien we bij de mannen een toename bij de zelfstandigen in hoofdberoep, van 25% in 2012 naar 35% in Terwijl we bij de vrouwen een toename zien in het aantal zelfstandigen in bijberoep, van 9% in 2012 naar 23% in In absolute getallen zijn er in 13 mensen die voorheen werkloos waren opgestart als zelfstandige, in 2013 ging het over 15 mensen die door het Impulskrediet niet langer werkloos waren. 12

13 Burgerlijke staat In vergelijking met 2012 zien we een verschuiving binnen de burgerlijke staat van de aanvragers die in 2013 een aanvraag deden bij het Impulskrediet. In 2012 was 41% van de aanvragers gehuwd, terwijl dit in 2013 slechts 24% is. Daarnaast zien we een stijging in het aantal alleenstaanden (van 28% naar 38% in 2013) en samenwonenden (van 13% naar 22% in 2013). Bij de kredietnemers zien we een gelijkaardige verdeling in vergelijking met het voorgaande jaar. De groep alleenstaanden blijft ook in 2013 de grootste groep bij de kredietnemers. 13

14 Als we rekening houden met het geslacht van de aanvragers zien we dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en ook in vergelijking met Bij de mannen zien we in 2013 een sterke toename in het aantal alleenstaanden en het aantal samenwonenden. Tegelijkertijd zien we een sterke afname in het aantal gehuwde en gescheiden aanvragers. Bij de vrouwen zien een omgekeerde beweging; een kleine toename in het aantal gescheiden, gehuwde en samenwonende aanvragers. In tegenstelling tot de mannelijke aanvragers zien we een sterke afname in het aantal alleenstaande vrouwen. Wat betreft burgerlijke staat, liggen de totalen in dezelfde grootorde als Als we een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen zien we wel grote verschuivingen in vergelijking met vorig jaar. Het aandeel van de alleenstaande mannen verdubbeld bijna ten opzichte van We zien dan ook een grote afname in het aantal gehuwden. Bij de vrouwen zien we opnieuw een tegenovergestelde beweging. Het aandeel alleenstaanden daalt van 55% in 2012 naar 8% in Daarnaast zien we een grote toename in het aantal gehuwden en aantal gescheiden vrouwen die een krediet kregen bij het Impulskrediet. 14

15 Geografische spreiding De geografische spreiding van de aanvragers is lichtjes gewijzigd ten opzichte van We zien een toename vanuit de provincies Limburg (van 12% naar 23% in 2013) en Oost-Vlaanderen (van 17% naar 23%). Daarnaast daalt het aantal aanvragers vanuit Vlaams-Brabant van 18% naar 7% in In 2013 zijn er zelfs geen aanvragen ontvangen uit Nederlandstalig Brussel. 15

16 In 2013 komen kredietnemers meer vanuit de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen. We zien de grootste stijging vanuit de provincie Limburg (van 12% in 2012 naar 30% in 2013). Daarnaast zien we een forse daling in het aantal kredietnemers vanuit Vlaams Brabant, van 19% in 2012 naar 7% in Ook vanuit de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zien we een daling in het aantal kredietnemers. Geografische spreiding aanvragers % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Vrouwen 2012 % Mannen 2012 % Vrouwen 2013 % Mannen 2013 Als we het geslacht mee in rekening brengen voor de aanvragers, zien we vooral een toename van het aantal mannen uit Limburg en Oost-Vlaanderen, ten koste van Vlaams-Brabant en West- Vlaanderen. De verdeling van de vrouwen verschilt niet veel van die van in Hier zien we geen grote verschuivingen. 16

17 Geografische spreiding kredietnemers ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, % Vrouwen 2012 % Mannen 2012 % Vrouwen 2013 % Mannen 2013 Voor wat betreft de kredietnemers zien we wel een grote verschuiving als we de opsplitsing maken naar mannen en vrouwen. Bij de vrouwen zien we een grote daling in de provincie Antwerpen (van 36% naar 15%) en Vlaams-Brabant (van 27% naar 8%). Deze daling wordt gecompenseerd met een stijging vanuit de provincies Limburg (+14%), Oost-Vlaanderen (+20%) en West-Vlaanderen (+6%). Bij de mannen is het vooral een stijging vanuit de provincie Limburg (+22%) en een daling vanuit de provincie West-Vlaanderen (-19%). Opleidingsniveau 17

18 Zowel voor wat betreft de aanvragers en de kredietnemers zien we geen grote verschuivingen in het opleidingsniveau. Net als in 2012 heeft 1 op 3 hoger onderwijs doorlopen en 1 op 4 heeft een BSOdiploma. De verdeling volgens opleidingsniveau is hetzelfde bij de aanvragers als bij de kredietnemers. Dit wil zeggen dat de kwaliteit van een dossier niet noodzakelijk bepaald wordt door het opleidingsniveau van de aanvrager. Bij de aanvragers zien we een daling in het aantal mannen met een diploma hoger onderwijs (-16%). Terwijl deze groep net sterk stijgt bij de vrouwen (+14%). Bij de vrouwen daalt het aantal aanvragers met enkel een lager onderwijs diploma. 18

19 Dezelfde evolutie zien we bij de kredietnemers. Bij de mannen zien we een sterke toename van de diploma s BSO en TSO. Dit kan erop wijzen dat mensen met een meer praktijkgericht diploma er meer voor kiezen om op te starten als zelfstandige. Bij de vrouwen, aan de andere kant, zien we een sterke toename van het aantal aanvragers met een hoger onderwijs diploma (+19%). Uit onderstaande grafiek blijkt dat er toch verschillen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke aanvragers / kredietnemers. De vrouwelijke aanvragers / kredietnemers hebben meer een diploma ASO of hoger onderwijs. In tegenstelling tot de mannelijke aanvragers / kredietnemers die vaker een meer praktijkgericht TSO of BSO diploma hebben. 19

20 Sector De verdeling per sector volgens het aantal aangevraagde kredieten is gelijkaardig aan de verdeling in 2012, met horeca en kleinhandel als meest voorkomende sectoren. Bij de toegekende kredieten in 2013 zijn er meer kredieten toegekend in de bouwsector (+16%) en minder in de horecasector (-10%). 20

21 In 2013 ontvingen we 108 ingevulde aanvraagformulieren. In totaal werd er zo voor EUR aan kredieten aangevraagd. Dit is een daling 22% ten opzichte van Slechts 30 aanvragers kregen uiteindelijk een Impulskrediet toegekend en dat voor een totaal van EUR. Dit is een daling van 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling echter te verklaren door het soort kredieten die werden goedgekeurd in In 2013 was er een grote stijging in het aantal IPK START 21

22 en IPK PART. Voor deze kredieten liggen de maximumbedragen veel lager dan het IPK GO. Dit verklaart waarom het totaal bedrag dat toegekend werd daalde ten opzichte van Max bedrag IPK GO EUR IPK START EUR 4 9 IPK PART EUR 2 8 IPK COOP EUR 2 1 Bij de aanvragen zien we in 2013 vooral een afname in de bedragen bedoeld voor kleinhandel (van 32% in 2012 naar 21%) en groothandel (van 10% naar 5%). De kleinere categorieën groeien telkens met een paar % ten opzichte van vorig jaar. De grootste toename zien we bij technische werken en bouw (van 10% naar 14% in 2013) en voor zorg en schoonheid (van 2% in 2012 naar 6%). 22

23 Bij de effectief goedgekeurde bedragen zien we daling bij de kredieten die gebruikt worden in horeca (-10%) en kleinhandel (-4%), daarnaast zien we een toename bij de kredieten gebruikt voor technische werken (+6%) en groothandel (+8%). Vanuit ervaring weten we dat horeca en kleinhandel risicovolle sectoren zijn, vaak omwille van de hoge vaste kosten, die vanaf het moment van opstart reeds aanwezig zijn, bv. huur van een pand, voorraad,... In 2013 was het gemiddeld aangevraagd kredietbedrag EUR. We zien dat de mannen gemiddeld een hoger bedrag aanvragen dan vrouwen, mannen vroegen gemiddeld een krediet van EUR ten opzichte van EUR voor vrouwen. In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde aangevraagde kredietbedragen weergegeven volgens de sector en volgens het geslacht. Zo zien we dat in een aantal sector enkel mannen of vrouwen een aanvraag ingediend hebben, bv. ICTcommunicatie en ambulante activiteit. Daarnaast zijn er aantal sectoren waar zowel mannen als vrouwen een aanvraag ingediend hebben en waar de gemiddelden in dezelfde grootorde liggen. De sector zorg en schoonheid vormt hierop een uitzondering, hier ligt het gemiddeld aangevraagd kredietbedragen voor vrouwen beduidend lager dan voor mannen. 23

24 In 2013 was het gemiddelde goedgekeurde krediet goed voor een bedrag EUR. Hierin zien we wel een verschuiving als we rekening houden met het geslacht. Bij de mannen was het gemiddeld goedgekeurd krediet goed voor EUR tegenover EUR bij de vrouwen. Zo zien we dus dat de mannen gemiddeld een groter krediet vragen, maar een kleiner krediet goedgekeurd krijgen in vergelijking met de vrouwen. In onderstaande grafiek zien we dat de verschillen per sector en volgens het geslacht groter zijn bij de goedgekeurde kredieten dan bij de aanvragen. Hier zijn de sectoren horeca en groothandel de uitschieters en dan vooral bij de vrouwen. 24

25 Opgegeven redenen van kredietweigering door banken Eén op vier van de kredietaanvragers kan niet bij een reguliere bank terecht omdat hij/zij momenteel uitkeringsgerechtigd is. Bij de vrouwen is dit bijna 40% van alle aanvragers. Bij de mannen zien we ook een groep van kredietaanvragers die in het verleden ooit een faillissement gehad hebben. In het totaal is dit 12% van alle kredietaanvragers. 25

26 Bij de kredietnemers zien we dat de grootste groep bij de mannen de groep is die bij de bank geen krediet krijgen omwille van het feit dat ze pas opgestart zijn. Zij krijgen van het Impulskrediet wel de kans om hun zelfstandige activiteit op te starten. 10% van de kredietnemers heeft in het verleden ooit een faillissement gehad. Daarnaast zien we dat 30% geen krediet kon krijgen bij de bank omwille van werkloosheid/uitkering. Deze mensen geraken door het Impulskrediet uit de werkloosheid en kunnen zo op een volwaardige manier aan het werk in hun zelfstandige activiteit. 26

27 3. Doelstellingen 2014 In 2014 willen we volop inzetten op het versterken van onze vrijwilligerswerking. Daarnaast willen verder de lokale aanwezigheid uitbreiden, door langs de ene kant in meer steden aanwezig te zijn (zitdagen in Gent, Antwerpen, Genk, Kortrijk, ) en langs de andere kant door de frequentie op te drijven (van maandelijks naar (twee)wekelijks). We willen verder blijven investeren in ons netwerk van partners. We willen nieuwe partners zoeken en kijken waar samenwerking mogelijk is en met de bestaande partners willen we de contacten behouden en onderzoeken in welke mate bepaalde samenwerking geïntensifieerd kunnen worden. Deze doelstellingen moeten er mee voor zorgen dat Impulskrediet een grotere naamsbekendheid krijgt in Vlaanderen en dat dit leidt tot een toename in het aantal kredietaanvragen. 27

28 Bijlage 1: Productaanbod Hefboom biedt momenteel 4 types Impulskredieten aan aan (kandidaat-)ondernemers, elk met verschillende modaliteiten. Impulskrediet GO Doelgroep Kredietbedrag Looptijd Intrestvoet Opnametermijn Bestaande ondernemers of starters die zelfstandige in hoofdberoep willen worden en voor de nodige financiering niet bij een bank terecht kunnen EUR EUR 4 jaar 6% (vast) 3 maanden Aflossingsvrije periode 3 maanden Eigen inbreng < EUR: geen eigen inbreng vereist > EUR: 20% van het bedrag boven de EUR met een min van 500 EUR (ook in natura) Borg Niet systematisch, een borgstelling kan een dossier wel versterken. Solidariteitskost Begeleiding EUR: EUR: 200 EUR 450 EUR EUR: EUR: 300 EUR 600 EUR 2 jaar verplichte, gratis begeleiding door vrijwilligers van het Impulskrediet Impulskrediet PART Doelgroep Kredietbedrag Looptijd Intrestvoet Opnametermijn Bestaande ondernemers of starters die hun activiteit in bijberoep opstarten en geen toegang hebben tot een aangepast bankkrediet. 0 EUR EUR 4 jaar 6% (vast) 3 maanden Aflossingsvrije periode 3 maanden Eigen inbreng geen eigen inbreng vereist Borg Niet systematisch, een borgstelling kan een dossier wel versterken. Solidariteitskost Begeleiding EUR: EUR: 100 EUR 300 EUR EUR: 200 EUR 2 jaar verplichte, gratis begeleiding door vrijwilligers van het Impulskrediet 28

29 Impulskrediet COOP Doelgroep Kredietbedrag Looptijd Intrestvoet Opnametermijn Ondernemers die hun activiteit opstarten via een activiteitencoöperatie en geen toegang hebben tot een aangepast bankkrediet. 0 EUR EUR 2 jaar 6% (vast) 3 maanden Aflossingsvrije periode geen Eigen inbreng geen eigen inbreng vereist Borg Niet systematisch, een borgstelling kan een dossier wel versterken. Solidariteitskost EUR: 100 EUR EUR: 200 EUR Begeleiding 2 jaar verplichte, gratis begeleiding door vrijwilligers van het Impulskrediet Impulskrediet START Doelgroep Kredietbedrag Looptijd Intrestvoet Opnametermijn Een deel van de eigen inbreng (1/4e van het kredietbedrag) van de Startlening van het Participatiefonds ontlenen EUR EUR 3 jaar 6% (vast) 3 maanden Aflossingsvrije periode geen Eigen inbreng geen eigen inbreng vereist Borg Niet systematisch, een borgstelling kan een dossier wel versterken. Solidariteitskost EUR 200 EUR Begeleiding 2 jaar verplichte, gratis begeleiding door steunpunt van het Participatiefonds 29

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Naar aanleiding van de Vlaamse Startersdag van 22 april 2004 publiceerde UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, voor het eerst de Startersatlas.

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap.

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 543 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Project Jongeren en Ondernemerschap Samen met UNIZO

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering Het Participatiefonds

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Provinciale netwerkdag. ONTDEK DE CHEMIE VAN ONDERNEMEN 2 oktober 2014

Provinciale netwerkdag. ONTDEK DE CHEMIE VAN ONDERNEMEN 2 oktober 2014 Provinciale netwerkdag ONTDEK DE CHEMIE VAN ONDERNEMEN 2 oktober 2014 ACTIVITEITENCOÖPERATIE Doel: werkzoekenden coachen naar zelfstandig ondernemerschap in hoofdberoep Organisatie erkend en gesubsidieerd

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie Wat is de POL? Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders Op

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds Kamer van de Middenstand Regionalisering van het Participatiefonds Reflectienota van 18 maart 2008 REGIONALISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS REFLECTIENOTA VAN DE KAMER VAN DE MIDDENSTAND 18 maart 2008

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 1 september 2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen Persbericht 1 augustus 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem www.graydon.be Faillissementen:

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers Go4Business Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dit een haalbare droom kan zijn... Ontdek hier een individueel begeleidingstraject

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks 2011 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie