Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport"

Transcriptie

1 Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

2 Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Tel +32 (0) Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen Dienst Kennisbeheer Grasmarkt 61, B 1000 Brussel Wettelijk Depot: D/2012/5635/14

3 Trendbarometer hotels Vlaams Gewest Inleiding 5 Vlaams Gewest 12 Vlaamse provincies 18 Provincie Antwerpen 21 Provincie Limburg 27 Provincie Oost-Vlaanderen 33 Provincie Vlaams-Brabant 39 Provincie West-Vlaanderen 45 Kunststeden, Kust, Vlaamse Regio s 51 Kunststeden 54 Kust 60 Vlaamse Regio s 66 Kunststeden 72 Antwerpen 75 Brugge 81 Gent 87 Leuven 93 Mechelen 94

4 Vlaamse Regio s 95 Antwerpse Kempen 98 Brugse Ommeland 104 Groene Gordel 110 Hageland 111 Haspengouw 112 Hasselt & omgeving 118 Leiestreek 119 Limburgse Kempen 125 Maasland 131 Meetjesland 132 Scheldeland 133 Stedelijk Randgebied Antwerpen & Mechelen 134 Vlaamse Ardennen 135 Voerstreek 136 Waasland 137 Westhoek 138

5 DE HOTELBAROMETER: EEN TRENDBAROMETER VOOR DE HOTELSECTOR IN VLAANDEREN De trendbarometer vormt een snelle indicator voor de prestaties van de hotelsector in Vlaanderen. Hotels die deelnemen aan de barometer geven maandelijks gegevens door over hun hotelbezetting, kamerprijzen en marktsegmentatie naar herkomst en motief van de gasten. Dit gebeurt via een online applicatie (zie figuur 1). Zodra de hoteluitbater zijn gegevens online invult, krijgt hij individuele rapporten over zijn hotel te zien. Deze rapporten laten de uitbater toe de resultaten van zijn hotel te vergelijken met dezelfde periode in voorgaande jaren en zijn hotel te positioneren ten opzichte van andere hotels in Vlaanderen. Maandelijks worden op basis van deze hotelgegevens, ook statistieken over de hotelbezetting in Vlaanderen gemaakt. Deze statistieken zijn opgenomen in dit trendrapport. De cijfers zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in toerisme, zoals overheden, ondernemers, onderzoekers en mensen uit het onderwijs. De trendbarometer voor de hotelsector was oorspronkelijk een initiatief van het Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie (STeR), de vijf provinciale toeristische organisaties en Horeca Vlaanderen. Sinds januari 2012 is het beheer van de barometer overgedragen aan Toerisme Vlaanderen, dat samen met de provinciale toeristische organisaties het rapport blijft verderzetten. DE BASISINDICATOR: BRUTO BEZETTINGSGRAAD De bruto bezettingsgraad van Vlaamse hotels vormt de basisindicator van dit rapport. De bruto bezettingsgraad wordt berekend op basis van het aantal verhuurde kamers ten opzichte van het aantal te huur gestelde kamers. Een bruto bezettingsgraad houdt, in tegenstelling tot de netto bezettingsgraad, geen rekening met sluitingsdagen van hotels of tijdelijk niet-verhuurbare kamers. De gemiddelde bruto bezettingsgraad is het gemiddelde cijfer van de bezettingsgraden van elk individueel hotel. Deze bezettingsgraad geeft informatie over de performantie van het gemiddelde, individuele hotel. Formule: De totale bruto bezettingsgraad is de verhouding van het totaal aantal verhuurde kamers gedeeld door het totaal aantal te huur gestelde kamers gedurende een bepaalde maand. Deze bezettingsgraad handelt over de performantie van een bepaalde groep van hotels (bijvoorbeeld voor een regio of een bepaalde sterrenclassificatie). Formule: ( ) 5

6 DE POPULATIE Dit rapport geeft de bruto bezettingsgraden van hotels weer. Hotels zijn alle inrichtingen met ten minste vier kamers of met accommodatie voor ten minste tien personen waar een hotelservice wordt aangeboden en er voor minstens één nacht logies wordt verstrekt. De regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt de indeling in categorieën en de mogelijke benamingen. Inrichtingen die geen vergunning of sterrenclassificatie hebben, zijn niet opgenomen in deze trendbarometer. DE STEEKPROEF De trendbarometer voor de hotelsector is gebaseerd op een steekproef van vrijwillig deelnemende hotels. Het aantal deelnemers varieert van maand tot maand, maar is over het algemeen constant. Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens, wordt enkel de bruto bezettingsgraad weergegeven voor een bepaalde groep indien minimum drie hotels binnen die groep hebben geparticipeerd. Indien minder dan drie hotels hebben deelgenomen, wordt dit weergegeven met -. Indien er geen hotels in de populatie terug te vinden zijn, wordt dit weergegeven met -. De responsgraad volgens het aantal hotels is de verhouding van het aantal hotels in de steekproef ten opzichte van het totaal aantal hotels in de populatie. De responsgraad volgens aantal logieseenheden (kamers) wordt berekend door de som van alle hotelkamers in de steekproef te delen door de som van alle hotelkamers in de populatie. DE ANALYSENIVEAUS De tabellen en grafieken van de gemiddelde en totale bruto bezettingsgraden en van de respons worden telkens weergegeven per geografische eenheid. De volgende entiteiten (zie figuur 2) worden onderscheiden: - Het Vlaams Gewest (Vlaanderen, excl. Brussel) - De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen - De Kunststeden Antwerpen, Brugge (excl. Zeebrugge), Gent, Leuven en Mechelen - De Kust: omvat alle kustgemeentes (incl. Zeebrugge) - De Vlaamse Regio s: o Antwerpse Kempen o Hasselt & omgeving o Scheldeland o Brugse Ommeland o Leiestreek o Stedelijk Randgebied Antwerpen Mechelen o Groene Gordel o Limburgse Kempen o Vlaamse Ardennen o Hageland o Maasland o Voerstreek o Haspengouw o Meetjesland o Waasland o Westhoek 6

7 Indien de populatie groot genoeg is ( 20 hotels), worden de tabellen en grafieken per geografische entiteit opgesplitst naar drie karakteristieken van het hotel: - de sterrenclassificatie: 1 ster, 2 sterren, 3 sterren, 4 en 5 sterren; omdat het aantal 5 sterren hotels in Vlaanderen beperkt is, worden deze samengevoegd bij de 4 sterrenhotels - de grootte van het hotel: kleine (< 16), middelgrote (16-50) en grote (> 50 kamers) hotels - ketenhotels / niet-ketenhotels: een ketenhotel is een hotel dat dezelfde naam draagt als een overkoepelende hotelketen en dezelfde comfort- en uitbatingsaspecten heeft, of een hotel dat deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor bijvoorbeeld promotiedoeleinden Als een geografische entiteit minder dan 20 hotels telt, wordt deze opsplitsing niet gemaakt. STRUCTUUR VAN HET RAPPORT Dit rapport is opgebouwd volgens de geografische entiteiten (in alfabetische volgorde per schaalniveau) zoals hierboven beschreven. Voor elke entiteit worden de volgende tabellen weergegeven: - Bruto bezettingsgraad: o Gemiddelde bruto bezettingsgraad (in %) in het huidige jaar o Evolutie van de gemiddelde bruto bezettingsgraad verschil met het voorgaande jaar (in procentpunten) o Gemiddelde bruto bezettingsgraad afwijking t.o.v. een hoger geografisch schaalniveau (in procentpunten) o Totale bruto bezettingsgraad (in %) in het huidige jaar o Evolutie van de gemiddelde bruto bezettingsgraad verschil met het voorgaande jaar (in procentpunten) o Totale bruto bezettingsgraad afwijking t.o.v. een hoger geografisch schaalniveau (in procentpunten) - Respons: o Aantal respondenten (volgens aantal hotels) o Responsgraad (in %, volgens aantal hotels) o Totaal aantal kamers in de respons o Responsgraad (in %, volgens aantal kamers) De grafieken geven, per geografische entiteit, de gemiddelde en totale bruto bezettingsgraad weer voor het huidige jaar (volle lijn) en het voorgaande jaar (stippellijn). OMTRENT DE METHODOLOGIE De tabellen en grafieken hebben betrekking op het huidige en het voorgaande jaar. Omdat sommige hotelinrichtingen hun gegevens sporadisch doorgeven, bijvoorbeeld één keer per kwartaal of half jaar, wordt een onderscheid gemaakt tussen voorlopige en definitieve cijfers. Voorlopige cijfers zijn de cijfers die vijf weken na het einde van een referentiemaand beschikbaar zijn (bijvoorbeeld: voor mei zijn de gegevens beschikbaar rond 7 juli), uitgezonderd voor augustus waar de gegevens twee weken na het einde van de maand ter beschikking zijn (dus op 15 september). De cijfers voor het huidige jaar zijn 7

8 altijd voorlopige cijfers. Definitieve cijfers worden vijf weken na het einde van het jaar gegenereerd. De cijfers in de tabellen en grafieken die betrekking hebben op het voorgaande jaar zijn altijd definitieve cijfers. Onderzoek van het STeR heeft uitgewezen dat de voorlopige cijfers een betrouwbare schatting vormen voor de definitieve cijfers. Toch kunnen afwijkingen ontstaan tussen voorlopige en definitieve cijfers, zeker bij analyseniveaus waar er weinig hotels in de steekproef zitten. Voor deze groepen geldt dat de hotelbarometer enkel indicatief is voor welbepaalde trends. Niettemin kan gesteld worden dat de trendcijfers in dit rapport als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Bij de berekening van de bruto bezettingsgraden worden geen ontbrekende waarden geïmputeerd. Na analyses van het STeR is immers gebleken dat deze techniek geen duidelijke verhoging van de betrouwbaarheid impliceerde. Tevens wordt, om dezelfde reden, geen weging toegepast in de berekening van de bruto bezettingsgraden. De bruto bezettingsgraden en responsgraden worden uitgedrukt in procent (%). Evoluties in bruto bezettingsgraden worden echter in procentpunten (pp) uitgedrukt. Een procentpunt is de eenheid die wordt gebruikt om een absoluut verschil aan te geven tussen waarden van een grootheid die in procenten wordt uitgedrukt. Wanneer een bruto bezettingsgraad bijvoorbeeld stijgt van 50 naar 55%, dan betekent dit een toename van 10 procent en van 5 procentpunten. Ook de afwijking van een bepaalde geografische entiteit (bijvoorbeeld de regio Antwerpse Kempen ) ten opzichte van een geografische entiteit op een hoger schaalniveau (bijvoorbeeld de Vlaamse Regio s ) wordt in procentpunten uitgedrukt. De tabellen met bruto bezettingsgraden geven telkens de bruto bezettingsgraden per maand weer, alsook de gemiddelde bruto bezettingsgraad vanaf 1 januari tot het laatst gemeten moment (heden). Dit wordt de year-to-date (YTD) genoemd. Indien de tabel bijvoorbeeld enkel de gegevens bevat tot en met de maand mei, moet de year-to-date worden beschouwd als de gemiddelde bruto bezettingsgraad voor de periode januari-mei. Indien de tabel de gegevens bevat tot en met de maand december, kan de year-to-date worden beschouwd als het jaargemiddelde van de bruto bezettingsgraad. SYMBOLEN EN AFKORTINGEN - gegevens niet beschikbaar pp procentpunt YTD year-to-date % procent 8

9 DE BEVRAGING Uitbaters kunnen op elk moment deelnemen aan de hotelbarometer en hun gegevens via een webapplicatie invoeren. De fiche die door de uitbater wordt ingevuld ziet er uit als volgt: Figuur 1 9

10 DE GEOGRAFISCHE ENTITEITEN Figuur 2 10

11 Trendbarometer hotels Vlaams Gewest Vlaams Gewest 12 11

12 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 VLAAMS GEWEST 29,0 36,3 42,0 55,9 57,0 59,9 63,5 67,0 61,8 49,2 43,3 39,5 50,4 1 ster 17,6 27,0 33,3 45,9 49,1 48,5 52,7 56,1 52,1 40,1 35,0 29,0 40,4 2 sterren 20,7 25,1 30,4 48,5 49,0 52,0 60,7 65,3 53,6 39,2 30,8 30,3 42,1 3 sterren 32,4 39,7 45,7 58,6 60,1 62,0 65,1 69,6 65,3 50,7 45,8 41,4 53,0 4 en 5 sterren 35,9 45,4 50,6 62,5 62,3 68,1 67,3 68,1 67,3 58,9 53,8 49,1 57,5 ketenhotels 43,2 52,4 57,0 67,3 69,3 73,2 71,6 71,3 73,0 66,7 62,4 56,5 63,9 niet-ketenhotels 25,6 32,4 38,1 52,8 53,6 56,3 61,2 65,8 58,7 44,1 37,9 34,8 46,7 klein (<16 kamers) 23,5 29,0 32,5 48,9 48,6 49,7 55,8 60,0 51,5 39,9 33,2 29,9 41,8 middelgroot (16-50 kamers) 27,8 36,3 42,6 56,4 58,0 61,9 65,6 69,7 63,7 48,6 42,5 39,8 51,1 groot (>50 kamers) 40,0 47,5 54,6 65,1 67,2 70,6 70,4 71,8 72,3 62,1 57,9 51,5 61,1 Kust 17,4 23,3 28,8 46,7 51,0 55,6 69,2 79,8 59,0 32,6 26,3 25,1 42,9 Vlaamse Regio's 28,9 34,6 39,7 48,7 48,7 50,8 48,9 47,1 52,4 46,4 41,6 31,1 43,2 Kunststeden 42,8 52,5 59,1 73,3 71,8 74,1 71,5 72,9 73,9 68,5 62,1 61,9 65,6 Antwerpen 52,5 60,4 66,6 71,8 72,3 78,0 70,3 65,8 72,0 70,7 69,3 62,3 67,6 Brugge 35,0 44,4 51,0 76,5 72,6 72,4 74,3 81,8 73,4 64,7 54,7 62,9 63,6 Gent - 62,7 69,3 77,6 77,4 76,4 74,4 80,3 83,8 78,2 76,9 65,1 75,2 Leuven 50,0 57,6 67,2 66,7 66,4 77,2 72,7 59,8 80,0 71,7 64,2 53,6 65,9 Mechelen 44,7 60,5 63,0 59,3 60,9 65,8 56,6 50,0 68,1 67,6 59,6 55,8 59,3 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) VLAAMS GEWEST 1,9 1,3 1,1 1,7 1,3-0,7 1,1 1,1-0,4-1,6 3,0 4,3 1,1 1 ster -5,4 0,1 3,0 2,1 4,3-3,6-2,3-3,4 2,5-0,5 5,9 7,8 1,0 2 sterren 1,1 0,7-1,7 0,8 1,3-2,1 0,6 1,7-1,8-1,4-0,4 2,6 0,1 3 sterren 2,9 1,4 2,1 2,6 2,0 0,2 0,6 1,7 0,4-1,8 3,5 5,2 1,6 4 en 5 sterren 3,7 2,8 1,3 1,1-1,2 0,1 3,7 1,2-1,6-3,5 3,4 2,6 1,2 ketenhotels 1,8 0,8 1,7 3,8 2,5 4,9 8,5 7,0 3,6-0,2 6,3 8,6 4,5 niet-ketenhotels 1,7 1,2 0,4 0,8 0,5-2,5-1,0-0,5-1,9-3,0 1,1 2,6-0,2 klein (<16 kamers) 0,9 0,0-1,1 0,9-0,8-3,4-2,6-1,5-3,7-3,4 0,1 0,8-1,2 middelgroot (16-50 kamers) 2,2 1,1 0,5 1,1 2,1-0,5 1,3 1,2-1,0-2,9 2,4 4,4 0,9 groot (>50 kamers) 0,9 1,7 2,4 1,6 0,1 0,1 4,6 3,7 2,7-1,2 3,5 5,8 2,4 Kust 1,3 1,8-1,6-3,9 2,3-5,1-2,3 3,1-0,2-5,1 0,2 2,3-0,7 Vlaamse Regio's 1,4-0,7 1,2 4,0-0,3 0,3 3,9 0,7-1,6-0,9-0,4 2,5 0,7 Kunststeden 1,5 0,5 1,8 4,2-0,1 2,7 2,3 0,2-1,2-3,1 5,0 4,2 1,8 Antwerpen -1,7 0,1 3,3 7,7-1,7 5,3 7,6 4,5-0,1-1,9 2,2 7,8 2,7 Brugge 3,1-1,1-1,9 2,9 0,7 0,7-1,5-1,2-4,8-7,4 5,1 1,6-0,2 Gent Leuven Mechelen 0,1 3,8 4,0-2,3-3,8 0,8 4,3-0,8 3,3 8,1 0,4 7,7 2,1 12

13 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD VLAAMS GEWEST Vlaams Gewest 2012 Vlaams Gewest ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

14 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 VLAAMS GEWEST 36,7 44,1 51,3 62,5 64,3 67,8 68,4 70,2 69,2 58,6 53,7 48,8 58,1 1 ster 23,8 38,5 49,2 63,0 64,9 66,6 64,5 66,5 71,7 55,5 48,3 38,5 54,5 2 sterren 20,3 23,9 34,5 52,3 52,8 56,3 65,0 70,7 57,9 41,7 34,2 32,6 45,6 3 sterren 37,3 45,3 52,1 62,8 65,3 67,5 70,3 73,6 71,1 58,4 54,1 49,2 59,1 4 en 5 sterren 42,5 48,7 54,9 64,7 66,0 71,2 68,0 67,5 69,7 63,6 59,2 54,5 60,9 ketenhotels 49,0 56,3 62,4 71,1 72,9 76,4 73,7 73,0 76,6 71,9 67,9 61,6 68,0 niet-ketenhotels 27,2 34,5 41,7 54,9 56,7 60,4 63,8 67,6 62,6 46,3 40,6 37,1 49,4 klein (<16 kamers) 23,9 29,4 33,2 48,9 49,0 49,9 56,1 60,6 51,9 40,1 33,0 29,6 42,1 middelgroot (16-50 kamers) 29,2 38,0 44,4 58,1 59,6 63,0 67,2 71,5 65,3 50,0 44,6 42,1 52,8 groot (>50 kamers) 42,6 49,3 57,0 66,5 68,6 72,5 70,6 70,8 73,3 65,0 60,6 54,3 62,8 Kust 21,6 27,4 34,7 51,6 56,9 61,5 72,3 81,7 64,8 39,4 33,2 30,6 48,1 Vlaamse Regio's 33,9 41,5 46,5 53,9 53,7 56,4 52,5 50,6 59,2 53,4 47,1 35,8 48,7 Kunststeden 47,6 55,4 62,8 72,0 72,6 76,2 71,9 71,0 75,2 70,6 66,9 62,7 67,3 Antwerpen 53,5 58,7 65,6 70,0 71,5 77,9 70,0 65,6 72,4 71,2 69,3 62,3 67,2 Brugge 35,6 46,7 54,0 76,8 74,3 74,2 76,6 83,3 76,2 66,4 59,4 67,4 66,1 Gent - 61,7 69,0 75,9 77,8 76,0 73,0 79,2 82,6 77,6 77,7 62,6 74,6 Leuven 49,0 54,4 66,8 65,8 67,9 76,6 72,9 58,7 79,2 71,5 62,9 53,2 65,0 Mechelen 48,9 63,0 64,9 62,5 64,7 69,8 61,5 56,8 71,1 69,2 64,7 59,2 63,0 EVOLUTIE VAN DE TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) VLAAMS GEWEST 2,3 1,2 2,5 2,1 1,2 0,5 3,4 2,6 1,9-1,2 3,8 6,1 2,3 1 ster -10,8-2,6 0,8 0,9-0,9-3,7 5,8-5,7 15,2-5,7 1,7 12,9 0,8 2 sterren 3,3 1,6 3,7 4,4 3,8 1,0 1,2 3,1 0,6 0,6 3,7 2,9 2,7 3 sterren 1,7 1,8 2,1 1,3 2,0-0,1 1,5 3,8 1,4 0,2 5,0 7,4 2,4 4 en 5 sterren 4,7 0,8 2,7 2,4 0,0 1,6 5,5 2,8 0,2-2,6 3,0 4,7 2,2 ketenhotels 1,3 0,0 3,2 3,7 1,7 4,2 9,0 6,9 5,7-0,3 5,2 9,0 4,5 niet-ketenhotels 2,4 1,4 0,6-0,4-0,5-3,3-1,4-1,1-2,2-4,8 0,0 1,9-0,8 klein (<16 kamers) -0,2-1,8-2,1-0,9-2,2-4,9-4,0-2,0-5,2-4,8-1,3 0,0-2,5 middelgroot (16-50 kamers) 2,6 1,4 1,0 1,7 2,4-0,8 1,0 1,4-0,6-3,3 2,8 4,7 1,1 groot (>50 kamers) 1,5 0,6 2,6 1,7-0,2 0,9 5,5 3,8 3,3-1,6 3,0 6,4 2,5 Kust 2,2 2,0-1,3-3,8 2,3-4,7-1,2 3,1-0,9-5,0 0,6 3,3-0,4 Vlaamse Regio's 1,3 0,5 3,1 3,6 1,5 0,5 5,8 5,4 3,7 0,3-1,6 3,6 2,3 Kunststeden 1,2-1,2 2,2 3,6-1,4 3,3 6,1 2,3 1,6-3,3 4,0 5,0 2,2 Antwerpen 0,5-1,6 3,6 5,2-3,6 4,3 10,3 5,0 1,9-3,1 0,4 7,4 2,5 Brugge 1,8-1,8-3,1 1,1 0,9 1,3-0,7 0,2-3,0-7,3 7,1 3,7 0,1 Gent Leuven Mechelen 0,7 2,6 2,3-3,2-3,3 1,2 1,7-3,7 3,1 3,8 2,7 5,4 1,1 14

15 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD VLAAMS GEWEST Vlaams Gewest 2012 Vlaams Gewest ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

16 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal hotels) VLAAMS GEWEST ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) Kust Vlaamse Regio's Kunststeden Antwerpen Brugge Gent Leuven Mechelen RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal hotels) VLAAMS GEWEST 36,8 37,0 37,1 37,5 37,4 36,9 36,4 36,8 36,6 36,5 36,8 36,4 36,8 1 ster 25,7 27,4 27,4 26,5 25,7 25,7 25,7 25,7 24,8 24,8 23,9 24,8 25,7 2 sterren 33,6 33,2 33,2 34,4 34,0 33,2 32,4 32,8 32,4 31,5 32,4 32,0 32,9 3 sterren 35,9 36,1 35,9 36,1 36,1 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 36,4 35,9 36,0 4 en 5 sterren 53,5 53,5 54,9 54,9 55,6 54,9 52,8 54,9 54,9 55,6 55,6 54,2 54,6 ketenhotels 43,0 43,6 46,3 47,7 47,7 47,0 47,0 49,0 48,3 49,0 49,0 47,7 47,1 niet-ketenhotels 35,6 35,7 35,3 35,4 35,3 34,9 34,2 34,4 34,2 34,0 34,4 34,1 34,8 klein (<16 kamers) 28,0 27,8 27,0 27,3 27,3 26,6 26,1 25,8 25,4 25,1 25,4 24,6 26,4 middelgroot (16-50 kamers) 41,3 41,6 41,9 42,5 42,2 41,9 41,3 41,9 42,2 41,9 42,5 42,5 42,0 groot (>50 kamers) 52,1 53,5 55,6 55,6 55,6 55,6 54,9 57,0 56,3 57,0 57,0 56,3 55,6 Kust 52,0 51,6 52,0 51,6 51,1 51,1 51,6 51,6 51,1 50,2 51,1 50,7 51,3 Vlaamse Regio's 25,3 25,1 24,9 25,1 24,9 24,7 22,9 23,1 23,1 23,1 22,9 22,5 24,0 Kunststeden 45,2 47,0 47,5 48,9 49,3 47,9 48,9 50,2 49,8 50,2 51,1 50,7 48,9 Antwerpen 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 63,0 63,0 63,0 63,0 64,8 64,8 64,8 64,2 Brugge 52,0 52,0 50,0 51,0 51,0 51,0 52,0 52,0 51,0 51,0 53,1 52,0 51,5 Gent 3,2 16,1 25,8 32,3 35,5 29,0 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 35,5 28,2 Leuven 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 33,3 33,3 27,8 23,1 Mechelen 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 16

17 TOTAAL AANTAL KAMERS in de RESPONS VLAAMS GEWEST ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) Kust Vlaamse Regio's Kunststeden Antwerpen Brugge Gent Leuven Mechelen RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal kamers) VLAAMS GEWEST 45,5 46,2 47,8 48,3 48,2 47,5 47,0 48,7 48,3 48,9 49,1 48,8 47,9 1 ster 38,6 41,9 41,9 41,7 40,9 40,9 41,2 46,4 45,8 45,8 45,3 46,3 43,0 2 sterren 30,3 29,8 32,4 33,6 33,3 33,0 32,5 33,2 33,0 32,4 33,2 32,9 32,5 3 sterren 44,7 45,8 46,0 46,7 46,6 46,7 46,9 47,6 47,6 47,6 47,9 48,0 46,8 4 en 5 sterren 55,0 55,0 58,4 58,4 58,6 56,4 54,9 57,3 56,4 58,6 58,6 57,4 57,1 ketenhotels 43,6 44,6 48,3 49,4 49,4 47,8 47,4 50,8 50,0 51,7 51,7 51,0 48,8 niet-ketenhotels 47,1 47,6 47,4 47,4 47,2 47,2 46,6 46,9 46,8 46,6 47,0 47,0 47,1 klein (<16 kamers) 29,6 29,4 28,5 28,8 28,6 28,3 27,9 27,6 26,9 26,7 27,0 26,2 27,9 middelgroot (16-50 kamers) 43,7 44,0 44,4 45,1 45,0 44,4 44,2 44,8 45,0 44,7 45,3 45,3 44,6 groot (>50 kamers) 50,8 52,0 54,9 55,3 55,3 54,3 53,6 56,5 55,8 57,2 57,2 56,8 55,0 Kust 65,7 65,3 65,9 65,8 65,6 65,6 65,7 66,0 65,7 65,2 66,0 65,8 65,7 Vlaamse Regio's 24,7 24,6 24,5 24,5 24,4 24,8 22,5 23,3 22,4 22,5 22,4 21,9 23,5 Kunststeden 55,7 57,8 61,6 63,0 63,0 60,6 61,6 65,1 65,0 66,9 67,1 66,9 62,9 Antwerpen 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 75,4 75,4 75,4 75,4 80,2 80,2 80,2 78,6 Brugge 54,7 54,7 54,0 54,8 54,8 54,8 56,6 56,6 56,3 56,3 57,1 55,6 55,5 Gent 2,9 16,2 42,0 49,1 49,4 46,2 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 52,0 42,0 Leuven 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 91,2 91,2 91,2 91,2 87,6 59,7 Mechelen 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 17

18 Trendbarometer hotels Vlaamse provincies Provincie Antwerpen 21 Provincie Limburg 27 Provincie Oost-Vlaanderen 33 Provincie Vlaams-Brabant 39 Provincie West-Vlaanderen 45 18

19 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIES Vlaams Gewest 2012 Vlaams Gewest 2011 Provincie Antwerpen 2012 Provincie Antwerpen 2011 Provincie Limburg 2012 Provincie Limburg 2011 Provincie Oost-Vlaanderen 2012 Provincie Oost-Vlaanderen 2011 Provincie Vlaams-Brabant 2012 Provincie Vlaams-Brabant 2011 Provincie West-Vlaanderen 2012 Provincie West-Vlaanderen

20 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIES Vlaams Gewest 2012 Vlaams Gewest 2011 Provincie Antwerpen 2012 Provincie Antwerpen 2011 Provincie Limburg 2012 Provincie Limburg 2011 Provincie Oost-Vlaanderen 2012 Provincie Oost-Vlaanderen 2011 Provincie Vlaams-Brabant 2012 Provincie Vlaams-Brabant 2011 Provincie West-Vlaanderen 2012 Provincie West-Vlaanderen

21 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 44,6 54,5 57,0 60,8 62,4 68,0 59,7 56,1 63,5 61,9 59,2 51,6 58,3 1 ster 36,7 51,2 59,4 65,7 64,3 67,9 56,9 56,7 65,1 58,8 56,8 44,2 57,0 2 sterren 41,2 44,5 43,7 53,6 56,3 61,4 58,2 45,9 56,1 48,5 44,5 50,7 50,4 3 sterren 45,4 56,8 58,9 63,1 63,8 69,2 61,0 60,3 66,5 63,5 59,7 52,1 60,1 4 en 5 sterren 47,4 54,9 56,4 57,6 61,1 67,8 59,4 52,7 60,4 63,8 62,5 53,9 58,1 ketenhotels 52,7 63,7 65,2 69,4 72,9 78,7 71,7 68,6 72,4 71,5 71,2 61,8 68,3 niet-ketenhotels 38,7 47,6 50,9 54,4 54,5 60,3 51,1 47,2 57,0 54,8 50,2 43,7 50,9 klein (<16 kamers) 37,4 49,4 49,5 53,6 53,9 60,5 57,0 41,8 49,9 49,6 50,4 41,4 49,5 middelgroot (16-50 kamers) 40,4 53,0 53,2 56,7 58,8 64,3 54,1 52,9 62,2 61,2 56,1 49,1 55,2 groot (>50 kamers) 50,5 57,4 62,6 66,7 68,1 73,6 65,7 63,4 68,7 66,1 64,5 56,7 63,6 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen -3,1-0,4-0,8 3,2-3,7 2,4 4,8 1,8-1,7-0,8-1,2 5,5 0,5 1 ster -20,6-9,9-3,6 0,9-3,1-3,5-3,6-12,2 1,2-9,3-8,9-2,2-6,2 2 sterren 4,3 8,6 4,2 13,2 2,1 10,4 19,3 7,0 10,2 0,9 6,2 23,8 9,2 3 sterren -0,9 1,7 0,3 3,8-4,0 3,8 4,7 8,0-0,7 3,5-1,8 6,9 2,1 4 en 5 sterren -1,1-1,5-2,5 0,9-5,0 1,0 4,6-2,3-6,8-3,3 0,6 3,0-1,0 ketenhotels 0,0 2,5 2,0 3,6-1,1 7,8 12,7 5,7 1,6 0,1 2,0 9,2 3,8 niet-ketenhotels -5,3-2,4-2,8 3,1-5,6-1,2-0,8-0,6-3,8-1,3-3,4 2,7-1,8 klein (<16 kamers) -0,5 5,2 0,5 3,3-5,0 1,3 8,0-4,2-8,9-3,1-2,1 1,5-0,3 middelgroot (16-50 kamers) -3,9-0,1-2,0 4,5-0,6 2,4-0,1 0,7-1,5 2,8-1,0 8,4 0,8 groot (>50 kamers) -4,0-3,0-1,1 0,8-7,7 2,0 7,9 3,9-0,3-4,6-1,8 3,3-0,4 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 15,6 18,2 15,0 4,9 5,4 8,1-3,8-10,9 1,6 12,7 15,9 12,0 7,9 1 ster 19,1 24,2 26,2 19,7 15,2 19,4 4,2 0,7 13,0 18,7 21,8 15,2 16,5 2 sterren 20,5 19,5 13,2 5,1 7,2 9,4-2,5-19,4 2,6 9,2 13,7 20,4 8,2 3 sterren 13,0 17,2 13,2 4,5 3,7 7,2-4,1-9,4 1,3 12,8 13,8 10,8 7,0 4 en 5 sterren 11,4 9,5 5,8-4,8-1,2-0,3-7,9-15,5-6,9 4,9 8,7 4,8 0,6 ketenhotels 9,4 11,4 8,2 2,2 3,5 5,5 0,1-2,8-0,6 4,7 8,8 5,4 4,3 niet-ketenhotels 13,1 15,3 12,8 1,6 0,9 4,0-10,1-18,7-1,7 10,7 12,4 8,9 4,2 klein (<16 kamers) 13,9 20,4 17,0 4,7 5,3 10,8 1,2-18,1-1,5 9,7 17,3 11,5 7,8 middelgroot (16-50 kamers) 12,6 16,7 10,6 0,3 0,8 2,5-11,5-16,8-1,5 12,6 13,6 9,3 4,1 groot (>50 kamers) 10,5 9,9 8,0 1,6 0,8 3,0-4,7-8,5-3,6 4,0 6,5 5,2 2,5 21

22 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE ANTWERPEN Provincie Antwerpen 2012 Provincie Antwerpen ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

23 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 49,9 56,5 61,5 65,4 67,1 73,1 64,6 61,1 68,3 67,0 64,9 57,4 63,0 1 ster 33,6 54,1 63,2 73,1 70,5 73,4 62,0 64,1 74,5 59,8 57,6 48,0 61,1 2 sterren 41,2 44,1 43,9 50,3 52,3 59,8 55,5 45,2 58,0 49,2 43,6 48,5 49,3 3 sterren 50,4 60,4 64,5 68,2 68,7 73,2 67,3 66,9 70,5 67,5 65,7 57,1 65,0 4 en 5 sterren 53,1 54,8 59,7 62,3 65,8 73,2 63,5 56,8 65,6 68,6 66,4 59,7 62,4 ketenhotels 55,6 61,8 66,7 71,4 74,1 79,7 72,9 70,6 75,4 74,7 72,9 65,7 70,0 niet-ketenhotels 37,4 45,0 50,4 52,3 52,2 59,7 47,9 41,9 53,8 50,5 47,4 39,3 48,1 klein (<16 kamers) 37,1 49,3 50,4 53,3 53,1 59,7 56,4 42,8 50,8 50,6 51,7 41,5 49,7 middelgroot (16-50 kamers) 40,3 54,8 53,9 57,3 59,9 65,5 55,3 54,1 62,4 61,1 57,4 49,4 55,9 groot (>50 kamers) 52,1 57,0 63,3 67,3 69,0 75,0 66,7 63,1 70,0 68,6 66,7 59,4 64,8 EVOLUTIE VAN DE TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen -1,1-2,4 0,9 2,9-5,1 2,8 7,9 3,0 0,6-2,7-1,0 6,1 0,9 1 ster -25,4-7,8 0,0 3,9-5,2 0,2 16,7-6,4 26,7-15,1-12,0 12,1-1,1 2 sterren 2,3 7,2 2,2 9,4-2,6 8,9 16,4 5,4 10,8-0,6 4,2 21,0 7,0 3 sterren -2,3 0,4 0,0 0,9-6,4 2,4 2,1 7,7-1,3 1,5 0,2 5,1 0,9 4 en 5 sterren 4,2-3,6 1,3 3,3-4,7 3,2 9,4 1,0-3,8-3,0 0,1 5,3 1,0 ketenhotels 1,0-1,1 3,4 3,8-3,0 5,7 13,3 6,5 4,0-0,2 2,4 10,9 3,8 niet-ketenhotels -4,8-4,4-3,8 2,2-8,6-1,6-2,0-2,0-5,0-6,8-7,2-3,8-4,0 klein (<16 kamers) -1,5 4,1 1,8 2,6-6,4 0,4 7,2-4,0-8,1-2,4-0,9 1,7-0,5 middelgroot (16-50 kamers) -2,7 1,9-0,5 5,6 0,6 3,1 0,3 0,0-0,7 2,6-1,0 8,9 1,4 groot (>50 kamers) -0,9-3,6 0,9 2,1-6,6 2,7 9,4 3,7 1,0-4,1-1,1 5,4 0,7 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 13,1 12,4 10,3 2,9 2,9 5,3-3,8-9,1-0,9 8,4 11,2 8,6 4,9 1 ster 9,9 15,6 14,0 10,2 5,6 6,9-2,6-2,4 2,8 4,3 9,3 9,5 6,7 2 sterren 21,0 20,1 9,4-1,9-0,5 3,5-9,4-25,5 0,1 7,6 9,4 15,9 3,7 3 sterren 13,1 15,0 12,4 5,4 3,4 5,7-3,0-6,6-0,5 9,1 11,6 7,9 6,0 4 en 5 sterren 10,6 6,1 4,8-2,4-0,2 2,0-4,4-10,7-4,1 5,0 7,1 5,3 1,5 ketenhotels 6,6 5,5 4,3 0,3 1,2 3,3-0,8-2,4-1,1 2,8 5,0 4,1 2,0 niet-ketenhotels 10,2 10,5 8,7-2,6-4,4-0,8-15,9-25,7-8,8 4,2 6,8 2,3-1,3 klein (<16 kamers) 13,3 19,9 17,2 4,4 4,1 9,7 0,2-17,8-1,1 10,4 18,7 11,8 7,6 middelgroot (16-50 kamers) 11,1 16,8 9,5-0,8 0,3 2,5-11,8-17,4-2,9 11,0 12,8 7,4 3,1 groot (>50 kamers) 9,5 7,7 6,3 0,8 0,3 2,5-3,9-7,7-3,3 3,7 6,1 5,1 2,0 23

24 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE ANTWERPEN Provincie Antwerpen 2012 Provincie Antwerpen ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

25 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal hotels) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal hotels) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,1 51,1 51,1 51,1 51,9 51,9 51,1 51,6 1 ster 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2 sterren 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 3 sterren 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 46,0 47,5 4 en 5 sterren 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 69,7 69,7 69,7 69,7 72,7 72,7 72,7 71,7 ketenhotels 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 71,8 71,8 71,8 71,8 74,4 74,4 74,4 73,5 niet-ketenhotels 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 41,3 42,3 klein (<16 kamers) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 middelgroot (16-50 kamers) 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 50,0 51,7 groot (>50 kamers) 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 78,9 78,9 78,9 78,9 81,6 81,6 81,6 80,7 25

26 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal kamers) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal kamers) PROVINCIE ANTWERPEN Antwerpen 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 69,6 69,6 69,6 69,6 72,9 72,9 72,7 71,8 1 ster 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2 sterren 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 3 sterren 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,3 59,8 4 en 5 sterren 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 81,5 81,5 81,5 81,5 89,1 89,1 89,1 86,6 ketenhotels 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 74,6 74,6 74,6 74,6 79,9 79,9 79,9 78,1 niet-ketenhotels 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 60,7 61,3 klein (<16 kamers) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 middelgroot (16-50 kamers) 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 49,7 50,7 groot (>50 kamers) 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 79,5 79,5 79,5 79,5 84,2 84,2 84,2 82,6 26

27 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE LIMBURG Limburg 24,9 30,4 38,9 52,1 49,9 47,9 49,6 48,2 50,8 44,4 34,5 30,2 41,7 1 ster 12,7 15,6 20,8 31,2 41,1 35,0 30,0 29,9 40,1 24,8 19,3 12,7 26,4 2 sterren 13,1 18,0 30,3 48,1 44,0 39,2 47,1 46,1 42,5 43,1 25,8 31,5 35,6 3 sterren 34,9 41,5 49,3 59,7 53,6 54,5 56,1 53,5 56,8 49,1 43,3 33,9 48,8 4 en 5 sterren 33,4 38,6 47,5 67,6 69,2 69, ,9 52,7 ketenhotels 43,0 50,4 63,9 75,2 71,0 73,3 71,0 64, ,9 62,6 niet-ketenhotels 22,8 28,0 35,9 49,2 47,2 45,0 47,5 46,5 49,0 42,9 33,6 28,4 39,6 klein (<16 kamers) 20,7 24,3 30,3 47,3 44,6 40,6 44,7 45,3 41,3 38,5 30,4 26,3 36,3 middelgroot (16-50 kamers) 26,7 34,4 45,1 51,8 51,1 55,3 51,6 48,3 59,0 48,6 37,6 30,7 44,8 groot (>50 kamers) 35,9 42,4 55,5 75,2 71,0 59,2 71,0 64, ,9 57,8 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE LIMBURG Limburg 6,0 1,1 5,2 9,8 5,9 2,5 4,9 4,2 3,5 0,5-2,5 5,3 3,8 1 ster 5,5 1,1 5,6 0,4 2,6-5,1-5,4-3,4-4,8-3,4-12,9-0,7-0,9 2 sterren 1,6 3,2 0,0 12,1 0,0-5,2 3,4 0,5-2,4 5,5 1,0 13,5 2,4 3 sterren 1,7-7,6 2,3 9,9 4,2 7,6 7,2 2,6 2,9-6,1-6,0-1,5 1,2 4 en 5 sterren ketenhotels 13,8 2,3 23,0 8,8 36, ,9 niet-ketenhotels 5,5 1,7 2,9 9,8 2,1 1,4 4,1 1,8 1,0 0,3-1,9 3,9 2,4 klein (<16 kamers) 6,1 2,4 5,4 9,6-1,2-4,7-1,5 1,6-4,4-0,6-3,3 1,2 1,1 middelgroot (16-50 kamers) -1,2-12,4-10,0-2,2-1,7 12,4 6,1-4,1-1,1-6,6-8,7 1,2-2,9 groot (>50 kamers) 18,6 21,7 32,5 32,6 61, ,9 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE LIMBURG Limburg -4,1-5,9-3,1-3,9-7,1-11,9-13,9-18,9-11,1-4,8-8,8-9,3-8,6 1 ster -4,9-11,4-12,5-14,7-7,9-13,4-22,7-26,2-12,0-15,3-15,7-16,3-14,0 2 sterren -7,6-7,1-0,2-0,5-5,0-12,8-13,7-19,2-11,0 3,9-5,0 1,2-6,6 3 sterren 2,5 1,8 3,7 1,1-6,5-7,5-9,1-16,1-8,5-1,7-2,6-7,5-4,2 4 en 5 sterren -2,6-6,8-3,1 5,1 6,9 1, ,2-4,8 ketenhotels -0,3-2,0 6,9 7,9 1,7 0,1-0,5-6, ,5-1,3 niet-ketenhotels -2,8-4,4-2,2-3,7-6,4-11,2-13,8-19,3-9,7-1,2-4,3-6,5-7,1 klein (<16 kamers) -2,8-4,7-2,2-1,6-4,0-9,0-11,1-14,7-10,2-1,4-2,8-3,5-5,4 middelgroot (16-50 kamers) -1,2-1,9 2,5-4,6-6,8-6,5-14,0-21,4-4,7 0,0-5,0-9,2-6,3 groot (>50 kamers) -4,1-5,1 0,9 10,1 3,8-11,4 0,6-7, ,5-3,3 27

28 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE LIMBURG Provincie Limburg 2012 Provincie Limburg ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

29 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE LIMBURG Limburg 30,5 37,6 48,0 60,7 58,3 56,4 56,7 54,1 61,7 51,9 38,4 37,2 49,0 1 ster 10,0 13,5 20,8 28,9 38,2 33,6 24,7 25,1 39,9 26,2 22,4 12,9 24,8 2 sterren 14,2 18,4 30,4 50,6 43,2 39,4 48,7 46,7 46,0 43,5 23,5 31,9 36,1 3 sterren 35,4 43,5 54,6 62,3 61,1 56,5 62,1 57,4 64,5 52,9 46,8 41,2 52,9 4 en 5 sterren 36,1 43,1 52,8 72,4 67,4 71, ,6 56,6 ketenhotels 41,6 50,1 62,1 74,8 69,9 72,5 69,9 63, ,3 61,7 niet-ketenhotels 22,7 28,9 37,9 49,4 49,0 45,2 48,7 46,9 53,9 44,7 34,9 29,2 40,6 klein (<16 kamers) 20,2 23,6 29,7 47,1 45,7 39,0 44,4 44,6 41,8 37,5 28,7 25,4 35,8 middelgroot (16-50 kamers) 26,8 35,1 45,4 50,6 50,8 56,7 51,2 48,2 60,0 48,4 37,9 31,0 45,0 groot (>50 kamers) 37,1 44,8 56,7 74,8 69,9 63,6 69,9 63, ,3 58,9 EVOLUTIE VAN DE TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE LIMBURG Limburg 9,2 8,1 14,3 15,2 25,5 6,3 14,8 19,7 28,0 5,9-0,2 17,8 13,8 1 ster -5,7-7,9 1,6-2,5-0,1-8,3-4,7-5,3-2,6-7,0-11,5 0,5-4,3 2 sterren 2,0-5,4-7,8 13,9-0,9-6,7 0,2-1,0-2,7 0,9-3,6 15,2-0,5 3 sterren 4,4-1,8 8,2 16,4 20,1 9,4 20,0 10,1 22,0 2,3 1,6 12,7 10,1 4 en 5 sterren ketenhotels 16,2 21,9 36,4 12,9 52, ,1 niet-ketenhotels 3,8-1,3 0,2 12,9 7,6 1,1 9,3 3,9 12,2 0,6-1,2 8,0 4,0 klein (<16 kamers) 2,4-2,7 1,5 4,4-1,9-8,4-2,8 0,3-5,0-3,7-7,1-1,6-2,1 middelgroot (16-50 kamers) -4,1-13,8-9,4 4,1-1,7 13,5 4,7-4,6 6,6-8,3-9,5 4,8-2,1 groot (>50 kamers) 22,1 30,7 39,3 28,2 62, ,7 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE LIMBURG Limburg -6,2-6,5-3,2-1,8-5,9-11,4-11,7-16,1-7,5-6,8-15,3-11,5-9,1 1 ster -13,8-25,0-28,4-34,0-26,7-33,0-39,8-41,4-31,8-29,3-25,9-25,6-29,6 2 sterren -6,1-5,6-4,2-1,6-9,6-16,9-16,2-23,9-11,9 1,8-10,7-0,8-9,5 3 sterren -1,9-1,8 2,5-0,4-4,3-11,0-8,2-16,2-6,6-5,5-7,4-8,0-6,1 4 en 5 sterren -6,4-5,6-2,1 7,7 1,4 0, ,8-4,3 ketenhotels -7,3-6,2-0,3 3,7-3,0-3,8-3,8-9, ,3-6,3 niet-ketenhotels -4,5-5,5-3,8-5,5-7,7-15,2-15,1-20,7-8,7-1,6-5,7-7,8-8,8 klein (<16 kamers) -3,7-5,8-3,4-1,8-3,3-11,0-11,8-16,1-10,1-2,7-4,2-4,2-6,3 middelgroot (16-50 kamers) -2,4-2,9 1,0-7,5-8,8-6,3-16,0-23,3-5,3-1,6-6,7-11,1-7,8 groot (>50 kamers) -5,5-4,6-0,3 8,3 1,3-8,9-0,7-6, ,0-3,9 29

30 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE LIMBURG Provincie Limburg 2012 Provincie Limburg ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

31 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal hotels) PROVINCIE LIMBURG Limburg ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal hotels) PROVINCIE LIMBURG Limburg 31,1 31,1 30,3 29,5 29,5 32,0 27,0 27,0 26,2 26,2 25,4 25,4 28,4 1 ster 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 26,3 26,3 26,3 26,3 21,1 21,1 28,1 2 sterren 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 35,3 29,4 29,4 26,5 26,5 26,5 26,5 30,1 3 sterren 33,3 33,3 31,5 29,6 29,6 33,3 31,5 29,6 29,6 29,6 29,6 27,8 30,7 4 en 5 sterren 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 6,7 13,3 13,3 13,3 13,3 20,0 16,7 ketenhotels 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 23,1 23,1 15,4 15,4 15,4 23,1 25,0 niet-ketenhotels 31,2 31,2 30,3 29,4 29,4 32,1 27,5 27,5 27,5 27,5 26,6 25,7 28,8 klein (<16 kamers) 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 28,4 24,3 24,3 23,0 23,0 21,6 20,3 24,4 middelgroot (16-50 kamers) 41,2 41,2 38,2 38,2 38,2 38,2 35,3 35,3 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 groot (>50 kamers) 35,7 35,7 35,7 28,6 28,6 35,7 21,4 21,4 14,3 14,3 14,3 21,4 25,6 31

32 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal kamers) PROVINCIE LIMBURG Limburg ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal kamers) PROVINCIE LIMBURG Limburg 36,9 37,0 36,3 34,0 34,0 37,1 28,9 31,2 27,1 27,3 26,9 31,0 32,3 1 ster 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 41,6 41,6 41,6 41,6 34,9 34,9 42,0 2 sterren 30,7 28,5 28,5 28,5 28,5 30,7 25,9 25,9 24,1 25,2 25,2 25,2 27,3 3 sterren 39,3 40,2 38,8 33,9 33,9 39,7 35,0 30,6 30,6 30,6 30,6 30,2 34,4 4 en 5 sterren 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 17,7 32,7 19,9 19,9 19,9 35,0 29,6 ketenhotels 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 32,0 38,7 25,8 25,8 25,8 38,7 38,0 niet-ketenhotels 32,9 32,9 32,0 28,5 28,5 33,2 27,3 27,3 27,8 28,1 27,4 27,1 29,4 klein (<16 kamers) 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 28,0 24,2 24,2 22,9 23,7 22,0 21,3 24,1 middelgroot (16-50 kamers) 39,4 39,5 37,5 37,6 37,6 37,6 35,6 35,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 groot (>50 kamers) 43,1 43,1 43,1 37,3 37,3 42,8 26,6 32,2 21,5 21,5 21,5 32,2 33,5 32

33 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 39,4 54,4 60,8 66,1 68,7 68,6 66,8 69,3 72,7 65,9 63,8 52,4 64,3 1 ster sterren ,8 68,9 72,8 69,7 67,6 71,3 63,8 63,5 49,5 64,2 3 sterren - 47,7 51,4 59,9 64,6 62,1 63,4 66,0 64,4 60,0 58,9 50,8 58,5 4 en 5 sterren - 63,3 64,4 69,5 71,1 71,2 65,6 72,1 77,8 70,5 67,7 58,1 67,9 ketenhotels ,1 73,6 76,6 77,2 72,5 79,8 82,0 78,4 77,4 65,2 74,7 niet-ketenhotels 36,4 51,3 55,7 61,7 64,3 62,9 63,3 63,5 67,7 59,0 56,5 47,1 58,7 klein (<16 kamers) ,8 53,1 51,0 49,5 48,1 53,8 42,4 44,1 37,1 43,4 middelgroot (16-50 kamers) - 67,1 67,2 71,7 72,4 73,9 72,4 71,5 72,5 66,5 62,7 51,7 67,2 groot (>50 kamers) - 56,1 65,1 71,4 74,3 72,4 69,3 76,1 81,1 75,3 73,4 61,1 71,3 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 6,7 14,0 16,5 17,2 19,6 27,4 25,5 18,1 18,1 14,3 16,8 18,6 19,5 1 ster sterren sterren ,4 33, ,2 4 en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels 5,5 13,2 16,4 16,2 20,3 26,6 24,3 13,3 18,0 11,9 12,9 17,6 17,5 klein (<16 kamers) ,5 24,0 30,7 24,4 13,9 21,9 14,4 16,4 22,2 17,7 middelgroot (16-50 kamers) - 10,0 5,1 7,2 3,4 4,9 9,6 3,3-5,0-8,5-3,5-1,9 groot (>50 kamers) GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 10,4 18,1 18,8 10,2 11,7 8,8 3,3 2,2 10,9 16,7 20,5 12,9 13,9 1 ster sterren ,2 19,8 20,8 9,0 2,3 17,7 24,5 32,7 19,1 22,0 3 sterren - 8,0 5,7 1,2 4,5 0,1-1,7-3,7-0,8 9,2 13,0 9,4 5,5 4 en 5 sterren - 17,9 13,9 7,0 8,8 3,1-1,7 4,0 10,5 11,5 13,9 9,0 10,5 ketenhotels ,1 6,3 7,2 4,0 0,9 8,5 9,0 11,6 15,0 8,7 10,8 niet-ketenhotels 10,7 19,0 17,6 8,8 10,7 6,7 2,1-2,3 9,0 14,9 18,6 12,3 12,0 klein (<16 kamers) ,1 4,5 1,4-6,3-11,9 2,3 2,5 11,0 7,2 1,7 middelgroot (16-50 kamers) - 30,8 24,6 15,3 14,5 12,0 6,8 1,8 8,8 17,9 20,2 11,8 16,1 groot (>50 kamers) - 8,6 10,5 6,3 7,1 1,8-1,0 4,3 8,8 13,1 15,5 9,6 10,2 33

34 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Provincie Oost-Vlaanderen 2012 Provincie Oost-Vlaanderen ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

35 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 48,5 59,7 66,7 72,1 74,6 73,8 70,8 75,6 78,9 73,6 72,6 58,6 71,0 1 ster sterren ,4 79,1 82,5 73,3 75,4 77,3 73,4 74,7 58,9 73,8 3 sterren - 64,2 64,8 73,4 74,8 76,4 75,3 80,9 77,6 75,6 76,2 61,1 72,8 4 en 5 sterren - 62,3 65,7 71,5 73,8 72,0 68,1 73,9 80,2 73,6 71,4 58,5 70,4 ketenhotels ,9 75,4 78,1 77,5 73,3 80,5 82,9 78,9 78,9 64,2 75,7 niet-ketenhotels 46,8 53,7 58,1 63,4 65,5 61,7 63,9 63,9 69,2 60,8 57,4 47,9 60,0 klein (<16 kamers) ,6 46,2 46,9 45,3 39,2 46,7 33,2 36,9 24,6 37,3 middelgroot (16-50 kamers) - 65,2 66,7 69,1 70,3 72,4 71,0 69,7 70,2 65,4 62,1 51,9 65,6 groot (>50 kamers) - 59,5 67,7 74,1 76,8 75,0 71,6 78,5 82,4 77,2 76,7 62,3 73,8 EVOLUTIE VAN DE TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 4,6 8,0 9,8 11,9 11,0 13,2 14,5 12,9 7,1 5,3 12,3 6,6 11,8 1 ster sterren sterren ,7 23, ,2 4 en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels 2,1 2,0 7,5 6,0 7,2 5,8 6,6-2,2 1,2-4,9-1,0-5,0 2,6 klein (<16 kamers) ,4 7,7 17,1 9,8-0,8 4,7-1,3 6,0 3,4 4,2 middelgroot (16-50 kamers) - 9,1 4,4 5,1 1,3 3,9 9,3 2,1-8,0-10,2-4,5-0,5 groot (>50 kamers) TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 11,8 15,6 15,4 9,7 10,4 6,1 2,4 5,4 9,7 14,9 18,9 9,9 12,9 1 ster sterren ,1 26,3 26,2 8,3 4,7 19,4 31,7 40,6 26,3 28,2 3 sterren - 18,9 12,7 10,6 9,5 8,8 4,9 7,4 6,5 17,2 22,1 11,8 13,7 4 en 5 sterren - 13,6 10,8 6,9 7,8 0,9 0,1 6,4 10,5 10,0 12,2 4,0 9,4 ketenhotels - - 7,5 4,3 5,2 1,2-0,4 7,5 6,3 7,0 11,0 2,6 7,7 niet-ketenhotels 19,6 19,3 16,4 8,5 8,8 1,2 0,1-3,8 6,6 14,5 16,8 10,8 10,5 klein (<16 kamers) ,3-2,9-3,0-10,9-21,4-5,3-6,9 4,0-5,0-4,8 middelgroot (16-50 kamers) - 27,2 22,3 11,1 10,7 9,4 3,8-1,8 4,9 15,4 17,5 9,8 12,8 groot (>50 kamers) - 10,2 10,6 7,6 8,2 2,4 1,0 7,7 9,1 12,2 16,1 8,0 11,0 35

36 TOTALE BRUTO BEZETTINGSGRAAD PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Provincie Oost-Vlaanderen 2012 Provincie Oost-Vlaanderen ketenhotels 2012 ketenhotels 2011 niet-ketenhotels 2012 niet-ketenhotels kleine hotels 2012 kleine hotels 2011 middelgrote hotels 2012 middelgrote hotels 2011 grote hotels 2012 grote hotels ster ster sterren sterren sterren sterren en 5 sterren en 5 sterren

37 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal hotels) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal hotels) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 4,5 8,2 11,8 14,5 15,5 13,6 14,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 13,3 1 ster 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 11,5 2 sterren 2,9 2,9 5,9 11,8 11,8 11,8 11,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 11,0 3 sterren 4,5 6,8 9,1 11,4 13,6 9,1 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 13,6 10,4 4 en 5 sterren 12,5 18,8 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 25,0 28,1 ketenhotels 4,3 8,7 21,7 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 21,7 22,1 niet-ketenhotels 4,6 8,0 9,2 11,5 12,6 10,3 11,5 12,6 12,6 12,6 12,6 13,8 11,0 klein (<16 kamers) 3,2 3,2 3,2 4,8 6,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 middelgroot (16-50 kamers) 6,9 13,8 17,2 20,7 20,7 17,2 20,7 24,1 24,1 24,1 24,1 27,6 20,1 groot (>50 kamers) 5,6 16,7 33,3 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 33,3 33,3 37

38 AANTAL RESPONDENTEN (volgens aantal kamers) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen ster sterren sterren en 5 sterren ketenhotels niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) RESPONSGRAAD (in %, volgens aantal kamers) PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen 5,0 12,1 26,5 31,5 31,7 30,0 31,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,3 27,5 1 ster 0,0 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 27,2 2 sterren 1,8 1,8 18,2 24,1 24,1 24,1 24,1 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 21,6 3 sterren 5,2 16,1 17,8 28,3 28,8 23,9 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 32,8 24,5 4 en 5 sterren 8,2 10,5 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 35,2 34,8 ketenhotels 2,9 9,3 32,6 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 35,9 32,6 niet-ketenhotels 7,9 16,2 17,7 21,0 21,3 17,2 21,0 23,3 23,3 23,3 23,3 27,0 20,2 klein (<16 kamers) 3,8 3,8 3,8 4,7 5,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 middelgroot (16-50 kamers) 10,1 16,1 18,5 23,3 23,3 17,1 23,3 27,0 27,0 27,0 27,0 33,1 22,7 groot (>50 kamers) 3,0 13,0 37,2 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 40,6 36,9 38

39 GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD (in %) in 2012 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Vlaams-Brabant 50,0 57,6 67,2 66,7 66,4 77,2 72,7 59,8 80,0 71,7 64,2 53,6 65,9 1 ster sterren sterren 50,0 57,6 67,2 66,7 66,4 77,2 72,7 62,1 80,6 72,8 66,5 54,4 66,6 4 en 5 sterren ketenhotels 50,0 57,6 67,2 66,7 66,4 77,2 72,7 59,8 80,0 71,7 64,2 53,6 65,9 niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) ,0 78,8 71,9 62,3 53,6 65,1 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - verschil met 2011 (in pp) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Vlaams-Brabant 12,6 8,7 16,7 20,2 16,0 28,5 27,1 14,5 29,1 20,1 19,4 22,4 19,9 1 ster sterren sterren 12,6 8,7 16,7 20,2 16,0 28,5 27,1 16,8 29,7 21,3 21,7 23,2 20,6 4 en 5 sterren ketenhotels 12,6 8,7 16,7 20,2 16,0 28,5 27,1 14,5 29,1 20,1 19,4 22,4 19,9 niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) GEMIDDELDE BRUTO BEZETTINGSGRAAD - afwijking t.o.v. Vlaams Gewest (in pp) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Vlaams-Brabant 21,0 21,3 25,2 10,8 9,4 17,4 9,2-7,3 18,2 22,5 20,9 14,1 15,6 1 ster sterren sterren 17,6 17,9 21,6 8,0 6,3 15,2 7,6-7,6 15,4 22,1 20,7 13,1 13,6 4 en 5 sterren ketenhotels 6,8 5,2 10,2-0,6-3,0 4,0 1,1-11,5 7,1 5,0 1,8-2,9 2,0 niet-ketenhotels klein (<16 kamers) middelgroot (16-50 kamers) groot (>50 kamers) ,8 6,5 9,8 4,3 2,2 4,0 39

Trendbarometer hotels 2010

Trendbarometer hotels 2010 Trendbarometer hotels 2010 Trendbarometer hotels 2010 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E, B 3001

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2009

Trendbarometer hotels 2009 Trendbarometer hotels 2009 Trendbarometer hotels 2009 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E, B 3001

Nadere informatie

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 - Jaarrapport Inlichtingen sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 24 07 Verantwoordelijke uitgever: Peter De

Nadere informatie

Trendrapport hotelbarometer Gemiddelde bezettingsgraad tot en met april

Trendrapport hotelbarometer Gemiddelde bezettingsgraad tot en met april Trendrapport hotelbarometer 2015 Gemiddelde bezettingsgraad tot en met april Trendrapport hotelbarometer 2015 - Gemiddelde bezettingsgraad tot en met april Inlichtingen sofie.wauters@toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Trendbarometer campings 2010

Trendbarometer campings 2010 Trendbarometer campings 2010 Trendbarometer campings 2010 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E,

Nadere informatie

Trendrapport hotelbarometer Gemiddelde bezettingsgraden tot en met november

Trendrapport hotelbarometer Gemiddelde bezettingsgraden tot en met november Trendrapport hotelbarometer 2014 Gemiddelde bezettingsgraden tot en met november Trendrapport hotelbarometer 2014 - Gemiddelde bezettingsgraden tot en met november Inlichtingen sofie.wauters@toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Trendbarometer campings 2011

Trendbarometer campings 2011 Trendbarometer campings 2011 Trendbarometer campings 2011 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E,

Nadere informatie

Attractie- barometer

Attractie- barometer Attractiebarometer Attractiebarometer Inlichtingen Sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Marketing Office Tel +32 ()2 54 4 9 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - TOERISMEVLAANDEREN Grasmarkt 61,

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto: Carl Pendle) 2 AANTAL INRICHTINGEN

Nadere informatie

Te gast in Vlaanderen

Te gast in Vlaanderen Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod 2005-2009 1 Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod 2005 2009 Onderzoekers: Louise Derre Steven Laporte Verantwoordelijke uitgever: Marc Vanlangendonck Steunpunt Buitenlands

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2015

Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Evolutie van het internationaal toerisme 1980-2014 (in miljoen aankomsten) Toerisme is en blijft een groeiende sector, met enkele periodes van vertraagde groei: 1200

Nadere informatie

Statistieken over bezettingsgraden: enkele methodologische beschouwingen

Statistieken over bezettingsgraden: enkele methodologische beschouwingen Statistieken over bezettingsgraden: enkele methodologische beschouwingen Inleiding Sinds een drietal jaar kunnen hotels maandelijks cijfers doorgeven aan het steunpunt over het aantal verhuurde kamers,

Nadere informatie

Te gast in Vlaanderen

Te gast in Vlaanderen Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen 2008-2012 Te gast in Vlaanderen - Logiesaanbod 2008-2012 COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, B 1000 Brussel

Nadere informatie

Te gast in Vlaanderen

Te gast in Vlaanderen Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen 2009-2013 Te gast in Vlaanderen - Logiesaanbod 2009-2013 COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, B 1000 Brussel

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2013

Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers. In één oogopslag willen we hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017 TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers XL. In één oogopslag kunt u hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN Kerncijfers Gewicht - + Aankomsten % verblijfsduur Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) Buitenlandse klanten VLAAMS GEWEST 1, 7.891.26 18.973.44-6.46,% 2,4 28,8% 47,6% 2,% 9.23.596 3.792.457 1.

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2016

Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers XL. In één oogopslag kan je hierin

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2014

Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers bundelt de voornaamste trends en cijfers over het internationale toerisme in Vlaanderen in een handige publicatie.

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN Kerncijfers Gewicht - + Aankomsten % verblijfsduur Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) Buitenlandse klanten VLAAMS GEWEST 1, 6.971.586 18.22.459 55.421,3% 2,59 27,5% 48,6% 18,3% 8.763.35 3.298.755

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April 2016 1 Doelstelling campagne Winterwandelboek Scheldeland Scheldeland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming

Nadere informatie

Weekdagen. Art Art 250 Acc 50 Acc 100 Acc 150 Acc 2 Acc 3 Ap 50 Ap 100 Ap 200 Ap 400

Weekdagen. Art Art 250 Acc 50 Acc 100 Acc 150 Acc 2 Acc 3 Ap 50 Ap 100 Ap 200 Ap 400 Nationale tarieven 2016 Art 1 000 Art 250 50 2 3 Ap 50 Ap Ap Ap 400 Width x heigth in mm 255 x 385 142 x 255 x 50 255 x 255 x 94 x 385 142 x 385 45 x 50 94 x 50 94 x 191 x Width in columns 5 col 3 col

Nadere informatie

Cijfermatige trends in de hotelsector

Cijfermatige trends in de hotelsector Cijfermatige trends in de hotelsector 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 9 1.1. Vlaanderen... 9 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Westtoer. Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen

Westtoer. Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen Westtoer Te gast in Vlaanderen 20112015 Logiesaanbod in Vlaanderen Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod 20112015 COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, B 1000

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s Vincent Nijs @centnijs Agenda De Vlaamse regio s in cijfers Methodologie onderzoek recreatief verblijfstoerisme Resultaten onderzoek Hotelbarometer

Nadere informatie

Westtoer. Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen

Westtoer. Te gast in Vlaanderen Logiesaanbod in Vlaanderen Westtoer Te gast in Vlaanderen 2010-2014 Logiesaanbod in Vlaanderen Te gast in Vlaanderen - Logiesaanbod 2010-2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers 2011

Toerisme in cijfers 2011 Toerisme in cijfers 2011 de Belgische markt in Vlaanderen Juli 2012 toerisme vlaanderen INHOUDSTAFEL A. DE BELGISCHE MARKT IN VLAANDEREN 5 1. Kerncijfers 5 2. Verdeling binnen Vlaanderen 5 3. Evoluties

Nadere informatie

Evaluatie zomervakantie 2015

Evaluatie zomervakantie 2015 Evaluatie zomervakantie 2015 September 2015 1 Evaluatie zomervakantie 2015 Werkwijze Online bevraging logies en recreatiedomeinen Bedoeling: peilen naar de boekingen /bezoekersaantallen in de vakantieperiode,

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel

Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel 2008 Interprovinciale Samenwerkingsovereenkomst, Steunpunten Sociale Planning Instituut voor Sociale en Economische Geografie, KULeuven 1 Atlas

Nadere informatie

Rapport De vakantieganger in plattelandslogies in Vlaanderen 2010

Rapport De vakantieganger in plattelandslogies in Vlaanderen 2010 Rapport De vakantieganger in plattelandslogies in Vlaanderen 2010 Maart 2011 Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Inleiding... 5 1. Globale context van het onderzoek... 6 1.1. Evolutie van het aanbod in plattelandslogies...

Nadere informatie

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden TOERISMEVLAANDEREN november 2014 41T 14T 14TUVerblijfstoerisme 41T214T 14TUEconomische 41T314T 14TUWegwijsU14T 41T414T 14TULijst T41U1.1U14T

Nadere informatie

Evaluatie zomervakantie 2016

Evaluatie zomervakantie 2016 Evaluatie zomervakantie 2016 Augustus 2016 1 Evaluatie zomervakantie 2016 Werkwijze Online bevraging logies en recreatiedomeinen Bedoeling: peilen naar de boekingen /bezoekersaantallen in de vakantieperiode,

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

toerisme in cijfers 2012

toerisme in cijfers 2012 in cijfers 2012 rapport kunststeden t oerisme Mei 2013 Inhoudstafel/ 1 Verblijfs in de Vlaamse kunststeden...3 1.1 Marktaandeel kunststeden in Vlaanderen (2008-2012)... 3 1.2 Cijfers aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 TOERISME VLAANDEREN De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 GfK Significant 2012 De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 04 October 2012 1 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Online boekingen in de hotelsector

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Online boekingen in de hotelsector HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Online boekingen in de hotelsector 2008 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea,

Nadere informatie

Hotel rapport 2014 SAMENVATTING

Hotel rapport 2014 SAMENVATTING Hotel rapport 2014 SAMENVATTING 1 2 WOORD VOORAF Het Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2014 is een initiatief van Antwerp Hotel Association vzw (AHA), Hotels Regio Brugge vzw, Gent Hotels vzw, Horeca Leuven

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf: Gebruik Routeboekje lente 2015

Resultaten bevraging StapAf: Gebruik Routeboekje lente 2015 Resultaten bevraging StapAf: Gebruik Routeboekje lente 2015 1 Wie bevraagd?: 9.400 StapAfabonnees waarvan mailadres gekend 2 de helft mei 2015 (In totaal : 35.500 StapAfabonnees) 2.181 respondenten 2 Welke

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2014

Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2014 02 07 15 Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2014 Het 'Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2014' is vandaag in Antwerpen voorgesteld. Deze studie onderzoekt onder andere de graad van bezetting en de toenemende

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Brugse Ommeland. Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk Brugse Ommeland 2008

Brugse Ommeland. Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk Brugse Ommeland 2008 Brugse Ommeland Meet- en Onderzoeksproject Fietsnetwerk 2008 Inhoud presentatie Doelstellingen onderzoek fietsnetwerk (FNW) Brugse Ommeland Westtoer methodologie Meten van recreatieve fietsers op fietsnetwerken

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011 TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2006-2011) houden reeds rekening met het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

kleinschalig logies Wat zijn kleinschalig logies Streekproducenten

kleinschalig logies Wat zijn kleinschalig logies Streekproducenten kleinschalig logies Streekproducenten 7 maart 2012 - PIVA Logiesconsulent - Jenny Poncin Wat zijn kleinschalig logies Als afgesproken begrip: Individueel aangeboden vakantiewoningen B&B s Kleinschalige

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST

TRENDRAPPORT KiTS KUST TRENDRAPPORT KiTS KUST 2005-2010 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2005-2010) houden reeds rekening met het

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 Inhoudsopgave Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2007-2012) houden reeds rekening met het nieuwe toeristische logiesdecreet van

Nadere informatie

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken De dienstencheque,

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN STEDELIJK GEBIED Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN STEDELIJK GEBIED Kerncijfers 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN 21 Kerncijfers 21 Oppervlakte Aandeel in de % Gewicht - + 21 Aankomsten % STEDELIJK GEBIED 1. 7 451 834 13 495 843 879 371 7.% 1.81 39.1% 71.5% 43.% 9 654 689 5 83 476 1. Logisvormen

Nadere informatie

Website Monitor Lokale Besturen 2011

Website Monitor Lokale Besturen 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 Screening Gemeentelijke Websites Jo Steyaert Roland Van Gompel Indigov 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 10 de meting Self-screening o Self-screening model

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 1 Schets van het onderzoek: Doel, werkwijze, inhoud (2-4) Gebruik routeboekje: algemeen (5-9) Gebruik routeboekje: naar leeftijd (10-15)

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST

TRENDRAPPORT KiTS KUST TRENDRAPPORT KiTS KUST 2004-2009 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2004-2009) houden nog rekening met het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie