TRENDRAPPORT KiTS KUST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011"

Transcriptie

1 TRENDRAPPORT KiTS KUST

2

3 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport ( ) houden reeds rekening met het nieuwe toeristische logiesdecreet van kracht sedert 1 januari Logiescapaciteit in bedden Hotels Gastenkamers Jeugdlogies Sociaal toerisme voor volwassenen Campings Vakantieparken Vakantiewoningen Horeca en detailhandel Waterclubs en jachtclubs Attracties Vergaderinfrastructuur Deel 2: Toeristische vraag Verblijfstoerisme naar doel Verblijfstoerisme naar logiesvorm Verblijfstoerisme naar herkomst Verblijfstoerisme naar periode Dagtoerisme en attracties Deel 3: Socio-economische indicatoren Investeringen horeca en detailhandel Omzet horeca en detailhandel Bestedingen

4

5 Kerncijfers uit het trendrapport Evoluties in het kusttoerisme

6

7 Ontwikkeling logiesaanbod Kust Totale logiescapaciteit stijgt naar personen. De toename van 2010 zet zich verder in 2011 tot bijna op het niveau van Stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de toename in capaciteit van tweede woningen. In het totaal zijn er woningen met ongeveer bedden. Verdere afname van hotelcapaciteit tot nog 252 hotels (inclusief niet vergunde en O-categorie), kamers en ongeveer bedden, vooral door sluiten van kleinere hotels (4-50 kamers) en van logies in de O- categorie, de niet-vergunde uitbatingen of de hotels met één of twee sterren. De O-categorie en nietvergunde uitbatingen zouden naar aanleiding van het logiesdecreet volledig moeten verdwijnen in de loop van Bij een deel van logies met O-categorie en niet-vergunde uitbatingen verdwijnt de logiescapaciteit niet, maar verschuift naar gastenkamers of vakantiewoningen. In 2011 is het aantal campings gelijk gebleven, met een kleine stijging in het aantal kortkampeerplaatsen tot plaatsen of bedden. De vaste standplaatsen zijn gedaald tot plaatsen of bedden. Jeugdlogies: één nieuwe uitbating erbij in 2011 wat het totaal brengt op 48 uitbatingen, maar met toch iets minder bedden dan in 2010: ongeveer bedden. Vakantiecentra voor volwassenen: verdere daling van het aantal uitbatingen tot 23 uitbatingen met ongeveer bedden (te wijten ook aan tijdelijke sluiting Kinkhoorn). Gastenkamers (van 1 tot 15 kamers) is beperkt: 150 uitbatingen in 2011, met 367 kamers en ongeveer 840 bedden. Westtoer Trendrapport KiTS Kust

8 Ontwikkeling verblijfstoeristische vraag Kust met focus op (KiTS) 5,7 miljoen aankomsten en 32,4 miljoen overnachtingen in 2011 Stijging van +11% in aankomsten en daling van -4% in overnachtingen tov De daling in overnachtingen wordt veroorzaakt door de verder dalende gemiddelde verblijfsduur van 6,6 naar 5,7 nachten en dit in alle logiesvormen. Opvallend is de verschuiving van verblijfstoerisme in commercieel logies, en dan vooral in vakantiewoningen, naar tweedeverblijfsgebruik van vakantiewoningen in de periode : Bij de aankomsten wordt de daling in verhuur vakantiewoningen (-9% in verhuur via toeristische verhuurkantoren en status-quo in directe verhuur) meer dan gecompenseerd door de stijging in tweedeverblijfsgebruik (+34%). Bij de overnachtingen wordt de daling in verhuur vakantiewoningen (-16% in verhuur via toeristische verhuurkantoren en -13% in directe verhuur) niet meer volledig gecompenseerd door de stijging in tweedeverblijfsgebruik (+5%). In commercieel logies zijn er 2,8 miljoen aankomsten en 14,9 miljoen overnachtingen (incl. directe verhuur = aankomsten en 4,8 miljoen overnachtingen) in Ten opzichte van 2007 is dit een statusquo in aankomsten en een daling van 11% in overnachtingen (verdere daling van de gemiddelde verblijfsduur, wijst op toenemend belang van de Kust als bestemming voor nevenvakanties). Tweedeverblijfsgebruik van vakantiewoningen komt op 2,3 miljoen aankomsten en 13,9 miljoen overnachtingen in Tweede verblijver in vakantiewoningen komt frequenter, maar blijft korter. Stijging in aankomsten met 34% en in overnachtingen met 5% tov Het aanbod van tweede woningen nam ook toe in de periode Na stijging van de vraag in hotels in 2010 is er ook in 2011 opnieuw een toename met +1% in aankomsten. Wel lichte daling in overnachtingen door dalende verblijfsduur. Door sterke inkrimping in de hotelcapaciteit stijgt de gemiddelde netto bezettingsgraad naar 53%. Van de 132 hotels in de hotelbarometer hebben 20 hotels een netto bezettingsgraad van 70% of meer. Westtoer Trendrapport KiTS Kust

9 Ontwikkeling vraag commercieel logies Kust naar doel met focus op (KiTS) Bijna allemaal leisure: 96% aankomsten en 98% overnachtingen in 2011 Leisure: 2,7 miljoen aankomsten en 14,7 miljoen overnachtingen in commercieel logies Lichte stijging in aankomsten (+1%) maar daling met -11% in overnachtingen tov 2007 Meeting: beperkt tot aankomsten en overnachtingen Toename met +4% in aankomsten en +18% in overnachtingen tov 2007 Ook andere beroepsdoeleinden: beperkt tot aankomsten en overnachtingen Sterke afname met -51% in aankomsten -56% in overnachtingen tov 2007 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

10 Ontwikkeling vraag commercieel logies Kust naar herkomst met focus op (KiTS) De binnenlandse aankomsten in commercieel logies nemen toe, de buitenlandse aankomsten nemen af tov 2007, het aantal overnachtingen neemt bij beiden af. 2011: 2,2 miljoen Belgische aankomsten of 79% van totaal en 12,4 miljoen Belgische overnachtingen of 83% van totaal. (Gemiddelde verblijfsduur 5,6 nachten). Stijging met +1% in aankomsten en daling met -11% in overnachtingen tov Belgische aankomsten vooral toegenomen in vakantieparken (+10%) en logies voor doelgroepen (+7%) De daling in overnachtingen komt vooral voor bij verhuringen via toeristische verhuurkantoren (-9%) en bij kortkampeerplaatsen op campings (-8%) Buurlanden goed voor aankomsten of ruim 19% en overnachtingen of 16%. (Gemiddelde verblijfsduur 4,5 nachten). Daling van -2% in aankomsten en -13% in overnachtingen tov Daling van buitenlandse vraag in buurlanden vooral in verhuur via toeristische verhuurkantoren. Andere landen: zeer beperkt in volume. Kust speelt slechts beperkte rol in niet-buurlanden. Westtoer Trendrapport KiTS Kust

11 Ontwikkeling vraag commercieel logies Kust naar markt met focus op (KiTS) De daling bij de buurlanden in aankomsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling bij de Britten in De Duitse markt herpakt zich in 2011 tot aankomsten (+10% tov 2007) en overnachtingen (+5% tov 2007). De Duitse markt is goed voor 52,4 miljoen euro directe bestedingen in 2011, net iets meer dan de Nederlandse markt. De Nederlandse markt neemt toe tov 2007 tot aankomsten (+2%). Door de dalende verblijfsduur nemen de overnachtingen af met 21% tot Met 52,2 miljoen euro in directe bestedingen zakt deze markt net onder de Duitse markt. De Franse markt is de derde markt met aankomsten (+26%) en overnachtingen (-4%) en met directe bestedingen van 29,1 miljoen euro. De overnachtingen stijgen tegenover 2009 maar halen nog net niet het niveau van De Luxemburgse markt is een niet onbelangrijke, vrij stabiele markt met aankomsten (+7%) en overnachtingen (-2%) en met directe bestedingen van 19,0 miljoen euro (hoger dan deze van de Britse markt). De Britse markt daalt drastisch tov 2007 met aankomsten en tot onder het niveau van Luxemburg met overnachtingen (-48%) en met directe bestedingen op 13,0 miljoen euro in Bij de Britten vindt de inkrimping bijna uitsluitend plaats in de hotels. Westtoer Trendrapport KiTS Kust

12 Seizoensgebondenheid Kusttoerisme met focus op (KiTS) 28% van aankomsten en 38% van overnachtingen in commercieel logies vinden plaats in juli en augustus in Qua aankomsten is dit gelijk gebleven t.o.v. 2007, voor overnachtingen is dit iets meer dan in Heeft vooral te maken met warmere zomer in Gemiddelde verblijfsduur is in hoogseizoen gedaald van 7,6 in 2007 naar 7,1 nachten in Vooral vraag in campings, maar ook van verhuringen via toeristische verhuurkantoren, sterker geconcentreerd in hoogseizoen. Vraag in vakantieparken, logies voor doelgroepen en hotels vertoont grotere spreiding. 20% van aankomsten en 32% van overnachtingen in tweedeverblijfsgebruik van vakantiewoningen vinden plaats in juli en augustus. Gemiddelde verblijfsduur is in hoogseizoen sterk gedaald van 13,3 naar 9,5 nachten. In 2011 kwamen 19 miljoen dagtoeristen naar de Kust waarvan 32% in juli en augustus. Westtoer Trendrapport KiTS Kust

13 Directe bestedingen 2011 In milj. Euro In % Bestedingen van verblijfstoeristen in commercieel logies 914,6 32,2 Bestedingen van tweede verblijvers Vakantiewoningen+ vaste standplaatsen campings (op basis van recent SusTRIP onderzoek bij vakantiewoningen) 1 248,5 43,9 Bestedingen van dagtoeristen 668,8 23,5 Bestedingen van verblijvers in jachthavens 12,5 0,4 TOTAAL 2 844,4 100,0 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

14

15 DEEL 1 TOERISTISCH AANBOD

16 Figuur 1.1 Structuur van de capaciteit (in bedden) naar logiesvorm aan de Kust, 2011 Totaal: bedden Individuele vakantiewoningen 71,5% Kortkampeerplaatsen campings 2,6% Logies met enkel commercieel gebruik 7,9% Hotels 2,5% Vaste standpl. campings 15,7% Vakantiewoningen op parken 4,9% Jeugdlogies 1,0% Sociaal toerisme voor volwassenen 0,9% Huurvakantiewoningen op parken 0,7% Gastenkamers 0,2% Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

17 Tabel 1.1 Evolutie in de beddencapaciteit naar logiesvorm aan de Kust, Jaar Hotels Logies met enkel commercieel gebruik Gastenkamers Sociaal toerisme voor volw. Jeugdlogies (Commercieel & tweedeverblijfgebruik) Vakantiewoningen Vaste Vakantie- stand- Indiv. Subtotaal woningen plaatsen vakantiewoningen (d) op op parken (c) campings Kortkampeerplaatsen campings Huurvakantiewoningen op vakantie parken (b) Subtotaal Logies met gemengd gebruik TOTAAL Structuur ,5 0,2 0,9 1,0 2,6 0,7 7,9 4,9 71,5 15,7 92,1 100,0 (in %) Omrekening van kamers, woningen, standplaatsen, e.a. naar bedden volgens afspraken met STeR. Vakantiewoningen op vakantieparken te huur aangeboden door uitbater. Vakantiewoningen op parken = vakantiewoningen op tweede verblijfparken (kohieren) + vakantiewoningen op vergunde vakantieparken (STeR). Gegevens uit de gemeentelijke hoofdkohieren voor belastingen op tweede woningen door Westtoer opgevraagd bij de gemeente. (b) (c) (d) Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

18 Aantal uitbatingen Figuur 1.2 Evolutie in het aantal hotels naar classificatie aan de Kust, NV O-categorie * ** *** **** Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

19 Tabel 1.2 Evolutie in het aantal hotels naar classificatie aan de Kust, Jaar Niet O- vergunde uitbatingen categorie * ** *** **** TOTAAL Structuur 2011 (in %) 1,6 10,7 10,7 26,6 40,5 9,9 100,0 Gemiddelde grootte 2011 (kamers) Uitbatingen met 4 kamers en meer die niet vergund zijn. Bron: Westtoer 9,0 10,9 21,0 19,8 28,2 44,9 24,7 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

20 Aantal kamers Figuur 1.3 Evolutie in het aantal kamers van hotels naar classificatie aan de Kust, Bron: Westtoer 0 NV O-categorie * ** *** **** Westtoer Trendrapport KiTS Kust

21 Tabel 1.3 Evolutie in het aantal kamers van hotels naar classificatie aan de Kust, Jaar Niet O- vergunde uitbatingen categorie * ** *** **** TOTAAL Structuur 2011 (in %) 0,6 4,7 9,1 21,3 46,2 18,0 100,0 Uitbatingen met 4 kamers en meer die niet vergund zijn. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

22 Aantal uitbatingen Figuur 1.4 Evolutie in het aantal hotels naar grootte aan de Kust, Bron: Westtoer 1-3 kamers 4-15 kamers kamers kamers kamers Westtoer Trendrapport KiTS Kust

23 Tabel 1.4 Evolutie in het aantal hotels naar grootte aan de Kust, Jaar kamers kamers kamers kamers kamers TOTAAL Structuur 2011 (in %) 0,8 44,8 43,7 8,7 2,0 100,0 Gemiddelde grootte 2011 (kamers) 2,5 9,1 27,4 69,5 130,0 24,7 Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

24 Aantal kamers Figuur 1.5 Evolutie in het aantal kamers van hotels naar grootte aan de Kust, Bron: Westtoer kamers 4-15 kamers kamers kamers 101 kamers Westtoer Trendrapport KiTS Kust

25 Tabel 1.5 Evolutie in het aantal kamers van hotels naar grootte aan de Kust, Jaar kamers kamers kamers kamers kamers TOTAAL Structuur 2011 (in %) 0,1 16,5 48,4 24,6 10,4 100,0 Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

26 Aantal uitbatingen Aantal kamers Figuur 1.6 Evolutie in de capaciteit van gastenkamers aan de Kust, Uitbatingen Kamers Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

27 Tabel 1.6 Evolutie in de capaciteit van gastenkamers aan de Kust, UITBATINGEN KAMERS Gemiddeld Jaar aantal Bedden TOTAAL TOTAAL kamers kamers kamers kamers kamers , , , , , , , Structuur in % ,0 10,0 100,0 80,1 19,9 100,0 - - Sedert januari 2010 kunnen uitbatingen t.e.m. 15 kamers zich aanmelden/vergunnen als gastenkamer conform het nieuwe toeristische logiesdecreet. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

28 Aantal uitbatingen Aantal eenheden Figuur 1.7 Evolutie in de capaciteit van jeugdlogies aan de Kust, Uitbatingen Eenheden Het gaat om jeugdverblijfcentra, jongerenherbergen en ander jeugdlogies die onder logies voor doelgroepen vallen. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

29 Tabel 1.7 Evolutie in de capaciteit van jeugdlogies aan de Kust, Jaar Uitbatingen Eenheden (b) Op plaatsen voor In vaste veldbedden & bedden andere Totaal Beddencapaciteit (b) Het gaat om jeugdverblijfcentra, jongerenherbergen en ander jeugdlogies die onder logies voor doelgroepen vallen. Het kan gaan om individuele kamers maar ook om slaapzalen. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

30 Aantal uitbatingen Aantal eenheden Figuur 1.8 Evolutie in de capaciteit van de logies voor sociaal toerisme voor volwassenen aan de Kust, Uitbatingen Eenheden Het gaat om logies voor doelgroepen die niet vallen onder jeugdlogies. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

31 Tabel 1.8 Evolutie in de capaciteit van de logies voor sociaal toerisme voor volwassenen aan de Kust, Jaar Uitbatingen Eenheden (b) Bedden (b) Het gaat om logies voor doelgroepen die niet vallen onder jeugdlogies. Het kan gaan om kamers maar ook om vakantiewoningen/appartementen/studio's. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

32 Uitbatingen Plaatsen Figuur 1.9 Evolutie in de capaciteit van campings aan de Kust, Aantal uitbatingen Totaal aantal plaatsen Kortkampeerplaatsen Vaste standplaatsen Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

33 Tabel 1.9 Evolutie in de capaciteit van campings aan de Kust, Jaar Aantal plaatsen Beddencapaciteit Aantal Kortkampeerpl. standpl. (b) plaatsen kampeerpl. standpl. (b) plaatsen Vaste Totaal aantal Kort- Vaste Totaal aantal uitbat Structuur 2011 (in %) - 15,6 84,4 100,0 14,3 85,7 100,0 (b) Kortkampeerplaatsen die verhuurd worden voor korte termijn ( 31 dagen), inclusief kampeerweiden en trekkershutten. Vaste standplaatsen die door de kampeeruitbater voor lange termijn verhuurd worden. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

34 Uitbatingen Vakantiewoningen Figuur 1.10 Evolutie in de capaciteit van vergunde vakantieparken aan de Kust, Aantal uitbatingen Huurvakantiewoningen Vakantiewoningen Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

35 Tabel 1.10 Evolutie in de capaciteit van vergunde vakantieparken aan de Kust, Jaar Aantal uitb. Huurvakantiewoningen Aantal vakantiewoningen Vakantiewoningen (b) Totaal aantal Huurvakantiewoningen Beddencapaciteit Vakantiewoningen (b) Totaal aantal Structuur 2011 (in %) - 39,5 60,5 100,0 39,5 60,5 100,0 (b) Huurvakantiewoningen te huur aangeboden door de uitbater van het vakantiepark voor korte termijn ( 31 dagen). Vakantiewoningen die verkocht zijn aan individuele eigenaars en niet door de uitbater van het vakantiepark worden verhuurd. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

36 Figuur 1.11 Evolutie in de capaciteit van het aantal vakantiewoningen (exclusief vakantiewoningen op vergunde vakantieparken) aan de Kust, Individuele vakantiewoningen Vakantiewoningen op tweedeverblijfparken Bron: Gemeentelijke hoofdkohieren tweede woningen en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

37 Tabel 1.11 Evolutie in de capaciteit van het aantal vakantiewoningen (exclusief vakantiewoningen op vergunde vakantieparken) aan de Kust, Jaar Individuele vakantiewoningen Vakantiewoningen op tweede verblijfparken Totaal aantal vakantiewoningen Eenheden Bedden Eenheden Bedden Eenheden Bedden (b) Structuur 2011 (in %) 94,9 94,9 5,1 5,1 100,0 100,0 (b) Gewijzigde aantallen op basis van het hoofdkohier van Knokke-Heist (op vraag van de dienst Financiën Knokke-Heist) voor Gewijzigd belastingreglement in Middelkerke. Bron: Gemeentelijke hoofdkohieren tweede woningen en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

38 Figuur 1.12 Structuur van het aantal vakantiewoningen (exclusief vakantiewoningen op vergunde vakantieparken) naar land van herkomst van de eigenaar aan de Kust, 2011 Aantal vakantiewoningen: Duitsland 2,3% België 92,6% Buitenland 7,4% Frankrijk 1,7% Nederland 1,5% Luxemburg 1,3% Andere 0,5% Verenigd Koninkrijk 0,1% Bron: Gemeentelijke hoofdkohieren tweede woningen en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

39 Tabel 1.12 Evolutie in het aantal vakantiewoningen (exclusief vakantiewoningen op vergunde vakantieparken) naar land van herkomst van de eigenaar aan de Kust, Jaar B D N F L VK Andere Totaal Structuur 2011 (in %) 92,6 2,3 1,5 1,7 1,3 0,1 0,5 100,0 B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk; Andere: Andere landen. Bron: Gemeentelijke hoofdkohieren tweede woningen en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

40 Aantal uitbatingen Figuur 1.13 Evolutie in het aantal uitbatingen in de horeca en de detailhandel aan de Kust, (b) Horeca n.n.b. Detailhandel n.n.b. (b) Gecentraliseerde cijfers. Aantal uitbatingen op basis van hoofdzetel voor Nacebel codes 55 en 52. De cijfers voor 2011 zijn pas beschikbaar in het najaar van Bron: FOD-Financiën (BTW-databank) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

41 Tabel 1.13 Evolutie in het aantal uitbatingen in de horeca en de detailhandel aan de Kust, Jaar Aantal uitbatingen Horeca (code 55) Aantal inwoners per uitbating (b) Detailhandel (code 52) Aantal uitbatingen , , , , , , (c) n.n.b. n.n.b. n.n.b. Vlaanderen (d) ,5 - (b) (c) (d) Gecentraliseerde cijfers. Aantal uitbatingen op basis van hoofdzetel voor Nacebel codes 55 en 52. Hoe lager het aantal inwoners per horecazaak, hoe sterker het toeristische karakter van de horecazaken in de gemeente. De cijfers voor 2011 zijn pas beschikbaar in het najaar van Ter vergelijking wordt hier de indicator inwoner/horecazaak voor Vlaanderen weergegeven. Bron: FOD-Financiën (BTW-databank) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

42 Aantal clubs Figuur 1.14 Evolutie in het aantal watersportclubs en jachtclubs aan de Kust, Bron: MDK en Westtoer 0 Watersportclubs Jachtclubs Westtoer Trendrapport KiTS Kust

43 Tabel 1.14 Evolutie in het aantal watersportclubs en jachtclubs aan de Kust, Jaar Watersportclubs Jachtclubs Aantal clubs Aantal clubs Aantal ligplaatsen Bron: MDK en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

44 Aantal attracties Figuur 1.15 Evolutie in het aantal attracties met meer dan bezoekers naar typologie aan de Kust, (b) Z D T P-W Natuur Andere Kunstgerelateerd Historisch Ambachtelijk (b) Enkel de attracties met meer dan bezoekers die meewerken aan de attractiebarometer op jaarbasis zijn opgenomen in het aanbod. Z: zoo; D: dierenpark; T: themapark; P: pretpark; W: waterpretpark. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

45 Tabel 1.15 Evolutie in het aantal attracties met meer dan bezoekers naar typologie aan de Kust, Toeristisch-recreatieve attracties Culturele attracties Jaar Totaal Z D T P-W (b) Kunst- Natuur Andere Historisch Ambachtelijk gerelateerd (c) (d) (e) Structuur 2011 (in %) 25,0 9,4 9,4 9,4 34,4 12,5 100,0 Enkel de attracties met meer dan bezoekers die meewerken aan de attractiebarometer op jaarbasis zijn opgenomen in het aanbod. (b) Z: zoo; D: dierenpark; T: themapark; P: pretpark; W: waterpretpark. (c) Belle Epoque Centrum in Blankenberge opent de deuren en Nationaal Visserijmuseum in Koksijde heropent. (d) For Freedommuseum in Knokke-Heist en Albatros Thornton Cruise in Oostende openen de deuren. (e) Vlindertuin in Knokke-Heist sluit de deuren. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

46 Figuur 1.16 Vergaderinfrastructuur in hotels en logies voor sociaal toerisme voor volwassenen aan de Kust, % 90% 18,9% 80% 35,7% 70% 60% 50% 40% 81,1% 30% 64,3% Bron: Westtoer 20% 10% 0% Aantal uitbatingen Capaciteit (in personen bij theateropstelling) Sociaal toerisme Hotels Westtoer Trendrapport KiTS Kust

47 Tabel 1.16 Vergaderinfrastructuur in hotels en logies voor sociaal toerisme voor volwassenen aan de Kust, 2011 Uitbating Aantal uitbatingen Aantal zalen Capaciteit (in m²) Capaciteit (in personen bij theateropstelling) (b) Hotels Sociaal toerisme voor volwassenen (b) Totaal Indien de capaciteit in m² niet gekend is maar wel de capaciteit in personen bij theateropstelling, dan wordt de capaciteit in m² berekend door de capaciteit in personen bij theateropstelling te delen door een factor 1,2. Indien de capaciteit in personen bij theateropstelling niet gekend is maar wel het aantal m², dan wordt de capaciteit in personen bij theateropstelling berekend door de m² te vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

48 Aantal personen Figuur 1.17 Structuur van de vergaderinfrastructuur in hotels en logies voor sociaal toerisme voor volwassenen naar capaciteit in personen bij theateropstelling aan de Kust, < > Capaciteit Aantal uitbatingen Indien de capaciteit in personen bij theateropstelling niet gekend is, maar wel het aantal m², dan wordt de capaciteit in personen bij theateropstelling berekend door de m² te vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

49 Tabel 1.17 Structuur van de vergaderinfrastructuur in hotels en logies voor sociaal toerisme voor volwassenen naar capaciteit in personen bij theateropstelling aan de Kust, 2011 Categorie Aantal uitbatingen Capaciteit (in personen bij theateropstelling) Aantal In % 50 personen of minder ,0 51 tot 100 personen ,5 101 tot 500 personen ,2 501 tot personen ,9 Meer dan personen ,4 Totaal ,0 Indien de capaciteit in personen bij theateropstelling niet gekend is, maar wel het aantal m², dan wordt de capaciteit in personen bij theateropstelling berekend door de m² te vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

50 Aantal personen Figuur 1.18 Structuur van het aantal meeting venues naar capaciteit in personen bij theateropstelling aan de Kust, < > Capaciteit Aantal uitbatingen Indien de capaciteit in personen bij theateropstelling niet gekend is, maar wel het aantal m², dan wordt de capaciteit in personen bij theateropstelling berekend door de m² te vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

51 Tabel 1.18 Structuur van het aantal meeting venues naar capaciteit in personen bij theateropstelling aan de Kust, 2011 Categorie Aantal uitbatingen Capaciteit (in personen bij theateropstelling) Aantal In % 100 personen of minder ,5 101 tot 500 personen ,2 501 tot personen ,1 Meer dan personen ,2 Totaal ,0 Indien de capaciteit in personen bij theateropstelling niet gekend is, maar wel het aantal m², dan wordt de capaciteit in personen bij theateropstelling berekend door de m² te vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

52

53 DEEL 2 TOERISTISCHE VRAAG VERBLIJFTOERISME NAAR DOEL

54 Figuur 2.1 Structuur van het verblijftoerisme (in aankomsten) in commercieel logies naar doel aan de Kust, KiTS aankomsten Vakantie 96,1% Andere beroepsdoeleinden 1,6% Meetings 2,3% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

55 Tabel 2.1 Evolutie in verblijftoerisme (in aankomsten) in commercieel logies naar doel aan de Kust, KiTS Jaar Vakantie Meetings Andere beroepsdoeleinden Totaal (vol.) (%) +1,2 +4,4-50,7-0, (%) +3,3 +71,1-28,4 +3,5 Structuur 2011 (%) 96,1 2,3 1,6 100,00 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

56 Figuur 2.2 Structuur van het verblijftoerisme (in overnachtingen) in commercieel logies naar doel aan de Kust, KiTS overnachtingen Vakantie 98,3% Andere beroepsdoeleinden 0,7% Meetings 1,0% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

57 Tabel 2.2 Evolutie in verblijftoerisme (in overnachtingen) in commercieel logies naar doel aan de Kust, KiTS Jaar Vakantie Meetings Andere beroepsdoeleinden Totaal (vol.) (%) -10,8 +18,0-56,1-11, (%) -3,0 +77,2-21,4-2,8 Structuur 2011 (%) 98,3 1,0 0,7 100,00 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

58

59 DEEL 2 TOERISTISCHE VRAAG VERBLIJFTOERISME NAAR LOGIESVORM

60 Figuur 2.3 Structuur van het verblijftoerisme (in aankomsten) naar logiesvorm aan de Kust, 2011 KiTS aankomsten 2de verblijfgebruik vaste standpl. 10,7% 2de verblijfgebruik vak.won. 40,9% Commerciële logies incl. verhuringen 48,4% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

61 Tabel 2.3 Evolutie in verblijftoerisme (in aankomsten) naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Commerciële logies excl. verhuringen COMMERCIEEL LOGIES Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuring Verhuur via eigenaar/ derde Subtotaal TWEEDE VERBLIJFTOERISME 2de verblijfgebruik vaste standpl. 2de verblijfgebruik vak.won. Subtotaal TOTAAL n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) +1,4-9,2-0,4-0,4-0,8 +33,7 +24,7 +11, (%) +7,0-7,9 +0,0 +3,5-0,8 +34,3 +25,1 +13,6 Structuur 2011 (%) Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer 32,8 5,9 9,7 48,4 10,7 40,9 51,6 100,0 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

62 Figuur 2.4 Structuur van het verblijftoerisme (in overnachtingen) naar logiesvorm aan de Kust, 2011 KiTS overnachtingen Commerciële logies incl. verhuringen 46,0% 2de verblijfgebruik vaste standpl. 11,0% 2de verblijfgebruik vak.won. 43,0% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

63 Tabel 2.4 Evolutie in verblijftoerisme (in overnachtingen) naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Commerciële logies excl. verhuringen COMMERCIEEL LOGIES Verhuring Verhuur via Verhuur via toer. eigenaar/ verhuurkantoren derde Subtotaal TWEEDE VERBLIJFTOERISME 2de verblijfgebruik vaste standpl. 2de verblijfgebruik vak.won. Subtotaal TOTAAL n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b n.b n.b. n.b. n.b. n.b. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) -5,5-16,0-12,6-11,2-0,7 +4,7 +3,6-3, (%) +3,5-9,0-3,3-2,8-0,7 +11,7 +8,9 +3,2 Structuur 2011 (%) Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer 17,2 13,9 14,9 46,0 11,0 43,0 54,0 100,0 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

64 Figuur 2.5 Structuur van het verblijftoerisme inclusief jachthavens (in overnachtingen) aan de Kust, KiTS overnachtingen Commerciële logies incl. verhuringen 45,8% Jachthavens 0,5% 2de verblijftoerisme excl. jachthavens 53,8% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

65 Tabel 2.5 Evolutie in het verblijftoerisme inclusief jachthavens (in overnachtingen) aan de Kust, KiTS Jaar Commerciële logies incl. verhuringen 2de verblijftoerisme excl. jachthavens Jachthavens (b) Totaal (vol.) (%) -11,2 +3,6 +1,1-3, (%) -2,8 +8,9 +0,0 +3,2 Structuur 2011 (%) 45,8 53,8 0,5 100,0 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (b) Ingeschat op basis van Westtoer onderzoek Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

66 Aankomsten/Overnachtingen Nachten Figuur 2.6 Evolutie van de vraag in hotels aan de Kust, ,0 9,0 8, ,0 6, Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

67 Tabel 2.6 Evolutie van de vraag in hotels aan de Kust, FOD Economie Jaar Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur (in nachten) , , , , , , ,2 KiTS-cijfers: correctie op hotels , , , (vol.) (%) -4,1-12, (%) +3,9-1,3 - Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

68 In % Figuur 2.7 Representatieve bruto en netto kamerbezettingsgraad van hotels aan de Kust, Aantal cases: 132 Netto BZG: 53 Bruto BZG: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bruto bezettingsgraad Netto bezettingsgraad De weergegeven bruto en netto kamerbezettingsgraad is representatief op kust- en kustgemeenteniveau. Bron: Westtoer (Hotelbarometer) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

69 Tabel 2.7 Evolutie representatieve netto kamerbezettingsgraad van hotels aan de Kust, Jaar J F M A M J J A S O N D Jaar Aantal hotels De weergegeven netto kamerbezettingsgraad is representatief op kust- en kustgemeenteniveau. Bron: Westtoer (Hotelbarometer) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

70 Aantal hotels in hotelbarometer Figuur 2.7 bis Aantal hotels aan de Kust in de hotelbarometer naar categorie van representatieve netto kamerbezettingsgraad, Netto BZG Minder dan 30,0 Netto BZG Van 30,0 tot 39,9 Netto BZG Van 40,0 tot 49,9 Netto BZG Van 50,0 tot 59,9 Netto BZG Van 60,0 tot 69,9 De weergegeven netto kamerbezettingsgraad (Netto BZG) is representatief op kust- en kustgemeenteniveau. Netto BZG 70,0 en meer Bron: Westtoer (Hotelbarometer) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

71 Tabel 2.7 bis Aantal hotels aan de Kust in de hotelbarometer naar categorie van representatieve netto kamerbezettingsgraad, 2011 Netto kamerbezettingsgraad Aantal hotels in hotelbarometer 70,0 en meer 20 Van 60,0 tot 69,9 29 Van 50,0 tot 59,9 26 Van 40,0 tot 49,9 17 Van 30,0 tot 39,9 19 Minder dan 30,0 21 Totaal 132 De weergegeven netto kamerbezettingsgraad is representatief op kust- en kustgemeenteniveau. Bron: Westtoer (Hotelbarometer) Westtoer Trendrapport KiTS Kust

72 Aankomsten/Overnachtingen Nachten Figuur 2.8 Evolutie van de vraag in gastenkamers aan de Kust, KiTS ,0 9,0 8, ,0 6, Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Zie apart document over methodologische toelichting voor de hypotheses over de vraag in gastenkamers. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

73 Tabel 2.8 Evolutie van de vraag in gastenkamers aan de Kust, KiTS Jaar Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) , , , , , (vol.) (%) +51,0 +51, (%) +25,7 +25,7 - Zie apart document over methodologische toelichting voor de hypotheses over de vraag in gastenkamers. Bron: Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

74 Aankomsten/Overnachtingen Nachten Figuur 2.9 Evolutie van de vraag in logies voor doelgroepen aan de Kust, ,0 9,0 8, ,0 6, Aantal Aankomsten Aantal Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

75 Tabel 2.9 Evolutie van de vraag in logies voor doelgroepen aan de Kust, FOD Economie Jaar Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) 2002 n.b. n.b. n.b , , , , , , (vol.) (%) +7,7-1, (%) +6,1 +1,6 - De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

76 Aankomsten/Overnachtingen Nachten Figuur 2.9 bis Evolutie van de vraag in logies voor vakantieparken aan de Kust, ,0 9,0 8, ,0 6, Aantal Aankomsten Aantal Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Enkel die vakantiewoningen die door de uitbater van het vakantiepark op de toeristische verhuurmarkt worden aangeboden. Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

77 Tabel 2.9 bis Evolutie van de vraag in logies voor vakantieparken aan de Kust, FOD Economie Jaar Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) 2002 n.b. n.b. n.b , , , , , , (vol.) (%) +14,7 +5, (%) +28,7 +21,5 - Enkel die vakantiewoningen die door de uitbater van het vakantiepark op de toeristische verhuurmarkt worden aangeboden. Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

78 Aankomsten/Overnachtingen Nachten Figuur 2.10 Evolutie van de vraag op kortkampeerplaatsen van campings aan de Kust, ,0 9,0 8,0 7,0 6, Aantal Aankomsten Aantal Overnachtingen Gemiddelde Verblijfsduur 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

79 Tabel 2.10 Evolutie van de vraag op kortkampeerplaatsen van campings aan de Kust, FOD Economie Jaar Aankomsten Overnachtingen Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) , , , , , , , (vol.) (%) -2,7-10, (%) -7,3-5,6 - Bron: Originele FOD-Economie statistieken Westtoer Trendrapport KiTS Kust

80 Figuur 2.11 Structuur van de vraag in vakantiewoningen aan de Kust, KiTS aankomsten overnachtingen 10,4% 19,4% 17,3% 72,3% 20,7% 59,9% 2de verblijfsgebruik vakantiewoningen Directe Verhuur Verhuur via eigenaar/ derde Verhuur via toer verhuurkantoren KiTS-cijfers: inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

81 Tabel 2.11 Evolutie van de vraag in vakantiewoningen aan de Kust, FOD Economie Jaar Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/derde 2de verblijfgebruik vak.won. TOTAAL Aank. Overn. GVB Aank. Overn. GVB Aank. Overn. GVB Aank. Overn. GVB ,6 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,0 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,0 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,6 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,6 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b ,4 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. GVB= gemiddelde verblijfsduur in nachten. KiTS-cijfers: inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge , , , , , , , , , , , , (vol.) (%) -9,2-16,0 - -0,4-12, ,7 +4, ,6-3, (%) -7,9-9,0 - +0,0-3, ,3 +11, ,3 +3,8 - Structuur 2011 (%) 10,4 19,4 17,3 20,7 72,3 59,9 100,0 100,0 - Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

82 Figuur 2.12 Structuur van aankomsten in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, 2011 KiTS Kortkampeerplaatsen campings 4,3% aankomsten Gastenkamers 1,4% Vakantieparken 9,1% Logies voor doelgroepen 14,8% Verhuur via eigenaar/derde 20,1% Verhuur via toer. verhuurkantoren 12,2% Hotels 38,1% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

83 Tabel 2.12 Evolutie in aankomsten in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Hotels Logies voor doelgroepen Gastenkamers Vakantieparken Kortkampeerplaatsen campings Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/ derde n.b. n.b. n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) -4,1 +51,0 +7,7 +14,7-2,7-9,2-0,4-0, (%) +3,9 +25,7 +6,4 +30,6-6,9-7,9 +0,0 +3,5 Structuur 2011 (%) Totaal 38,1 1,4 14,8 9,1 4,3 12,2 20,1 100,0 Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

84 Figuur 2.13 Structuur van overnachtingen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, 2011 KiTS overnachtingen Verhuur via toer. verhuurkantoren 30,3% Hotels 15,2% Logies voor doelgroepen 9,5% Verhuur via eigenaar/derde 32,4% Vakantieparken 7,8% Kortkampeerplaatsen campings 4,2% Gastenkamers 0,6% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

85 Tabel 2.13 Evolutie in overnachtingen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Hotels Gastenkamers Logies voor doelgroepen Vakantieparken Kortkampeer -plaatsen campings Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/ derde n.b. n.b. n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. Totaal KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) -12,5 +51,0-1,1 +5,5-10,8-16,0-12,6-11, (%) -1,3 +25,7 +1,6 +22,4-5,3-9,0-3,3-2,8 Structuur 2011 (%) 15,2 0,6 9,5 7,8 4,2 30,3 32,4 100,0 Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

86 Figuur 2.14 Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, KiTS 20,0 18,0 16,0 14,0 Verhuur via toer. verhuurkantoren 13,4 12,0 10,0 8,0 6,0 Verhuur via eigenaar/derde 8,7 Kortkampeerplaatsen campings Vakantieparken 5,3 4,6 GVD totaal: 5,4 4,0 2,0 Logies voor doelgroepen 3,4 Gastenkamers 2,3 Hotels 2,2 0,0 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

87 Tabel 2.14 Evolutie in de gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Hotels Logies voor doelgroepen Gastenkamers Vakantieparken Kortkampeer plaatsen campings Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/ derde ,6 n.b. n.b. n.b. 6,5 15,6 n.b. 6, ,3 n.b. 4,0 4,6 5,9 15,0 n.b. 5, ,4 n.b. 3,7 5,0 5,7 14,5 n.b. 5, ,3 n.b. 3,7 5,1 5,6 14,0 n.b. 5, ,3 n.b. 3,6 4,9 5,2 13,6 n.b. 5, ,2 n.b. 3,5 4,8 5,2 13,6 n.b. 5, ,2 n.b. 3,4 4,6 5,3 13,4 n.b. 4,8 De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge ,4 2,3 3,7 5,0 5,7 14,5 9,9 6, ,3 2,3 3,6 4,9 5,2 13,6 9,0 5, ,2 2,3 3,4 4,6 5,3 13,4 8,7 5,4 Totaal Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

88

89 DEEL 2 TOERISTISCHE VRAAG VERBLIJFTOERISME NAAR HERKOMST

90 Figuur 2.15 Structuur van aankomsten in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS aankomsten Nederland 1,9% België 94,0% Buitenland 6,0% Frankrijk 1,6% Duitsland 1,4% Luxemburg 0,7% Niet Buurlanden 0,3% Verenigd Koninkrijk 0,1% Zie apart document over methodologische toelichting. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

91 Tabel 2.15 Evolutie in aankomsten in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) (b) Totaal VK (incl. andere) (vol.) (%) +34,4 +29,8 +15,9 +13,6 +60,5 +15,6 +33, (%) +33,5 +87,0 +34,5 +45,4 +28,1 +43,9 +34,3 Structuur 2011 (%) 94,0 1,4 1,9 1,6 0,7 0,1 100,0 (b) Zie apart document over methodologische toelichting. B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

92 Figuur 2.16 Structuur van overnachtingen in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS overnachtingen Nederland 2,6% België 91,3% Buitenland 8,7% Frankrijk 2,0% Duitsland 1,9% Niet Buurlanden 1,0% Luxemburg 1,0% Verenigd Koninkrijk 0,1% Zie apart document over methodologische toelichting. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

93 Tabel 2.16 Evolutie in overnachtingen in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) (b) Totaal VK (incl. andere) (vol.) (%) +5,3 +6,6-17,3 +10,6 +21,8-33,7 +4, (%) +10,1 +54,5 +21,0 +50,5-10,9 +14,6 +11,7 Structuur 2011 (%) 91,3 1,9 2,6 2,0 1,0 0,1 100,0 (b) Zie apart document over methodologische toelichting. B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

94 Nachten Figuur 2.17 Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Luxemburg 8,5 Duitsland 8,4 Nederland 8,0 Frankrijk 7,4 Verenigd Koninkrijk 7,0 België 5,8 GVD totaal: 6,0 2,0 0,0 Zie apart document over methodologische toelichting. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

95 Tabel 2.17 Evolutie in gemiddelde verblijfsduur in tweedeverblijfgebruik van vakantiewoningen naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) (b) VK Totaal (incl. andere) ,4 10,3 11,3 7,6 11,3 12,2 7, ,0 10,2 8,9 7,1 12,3 8,8 7, ,8 8,4 8,0 7,4 8,5 7,0 6,0 (b) Zie apart document over methodologische toelichting. B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

96 Figuur 2.18 Structuur van aankomsten in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS aankomsten Nederland 6,6% België 79,4% Buitenland 20,6% Duitsland 5,1% Frankrijk 4,2% Verenigd Koninkrijk 2,0% Luxemburg 1,6% Niet Buurlanden 1,1% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

97 Tabel 2.18 Evolutie in aankomsten in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) VK (b) Niet Buurlanden Totaal (vol.) (%) +0,7 +10,2 +2,2 +26,2 +6,8-48,2-35,8-0, (%) +2,6 +10,4 +11,1 +14,6 +9,9-9,5-18,1 +3,5 Structuur 2011 (%) 79,4 5,1 6,6 4,2 1,6 2,0 1,1 100,0 (b) KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge. B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

98 Figuur 2.19 Structuur van overnachtingen in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS overnachtingen Duitsland 5,3% België 83,0% Buitenland 17,0% Nederland 5,3% Frankrijk 3,1% Luxemburg 1,4% Verenigd Koninkrijk 1,2% Niet Buurlanden 0,8% KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

99 Tabel 2.19 Evolutie in overnachtingen in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) VK (b) Niet Buurlanden Totaal (vol.) (%) -10,7 +4,8-21,0-4,1-2,4-48,1-25,5-11, (%) -3,6 +7,7 +0,9 +6,9 +4,5-8,4-31,3-2,8 Structuur 2011 (%) 83,0 5,3 5,3 3,1 1,4 1,2 0,8 100,0 (b) KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge. B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

100 Nachten Figuur 2.20 Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 België 5,6 Duitsland 5,6 Luxemburg 4,8 Nederland 4,3 Frankrijk 4,0 Niet Buurlanden 3,7 GVD totaal: 5,4 4,0 Verenigd Koninkrijk 3,2 2,0 0,0 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

101 Tabel 2.20 Evolutie in gemiddelde verblijfsduur in commercieel logies naar herkomst aan de Kust, KiTS Jaar B (b) D (b) N (b) F (b) L (b) VK (b) Niet Buurlanden Totaal ,3 5,9 5,5 5,3 5,3 3,2 3,2 6, ,0 5,7 4,7 4,3 5,1 3,2 4,4 5, ,6 5,6 4,3 4,0 4,8 3,2 3,7 5,4 KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in (b) Zeebrugge B: België; D: Duitsland; N: Nederland; F: Frankrijk; L: Luxemburg; VK: Verenigd Koninkrijk. Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

102 Figuur 2.21 Structuur van aankomsten van Belgen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, KiTS (b) aankomsten Hotels GVD 2,1 35,5 % Verhuur via eigenaar/derde GVD 8,7 23,6 % Verhuur via toer. verhuurkantoren GVD 13,6 13,0 % Logies voor doelgroepen GVD 3,5 17,8 % (b) Kortkampeerplaatsen campings GVD 5,5 3,5 % Vakantieparken GVD 4,4 5,3 % Gastenkamers GVD 2,2 1,3 % KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge GVD= Gemiddelde verblijfsduur in nachten Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

103 Tabel 2.21 Evolutie in aankomsten van Belgen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Hotels Gastenkamers Logies voor doelgroepen Vakantieparken Kortkampeerplaatsen campings Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/ derde n.b. n.b. n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) +0,9 +50,3 +7,3 +10,2-7,6-9,2-0,7 +0, (%) +4,8 +26,7 +6,6 +26,7-11,2-7,0-0,6 +2,6 Structuur 2011 (%) Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Totaal 35,5 1,3 17,8 5,3 3,5 13,0 23,6 100,0 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

104 Figuur 2.21 bis Structuur van overnachtingen van Belgen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, KiTS (b) overnachtingen Hotels GVD 2,1 13 % Logies voor doelgroepen GVD 3,5 11,0 % Vakantieparken GVD 4,4 4,2 % Kortkampeerplaatsen campings GVD 5,5 3,5 % Gastenkamers GVD 2,2 0,5 % Verhuur via toer. verhuurkantoren GVD 13,6 31,4 % Verhuur via eigenaar/derde GVD 8,7 36,4 % (b) KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge GVD= Gemiddelde verblijfsduur in nachten Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

105 Tabel 2.21 bis Evolutie in overnachtingen van Belgen in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, FOD Economie Jaar Hotels Gasten kamers Logies voor doelgroepen Vakantieparken Kortkampeerplaatsen campings Verhuur via toer. verhuurkantoren Verhuur via eigenaar/ derde n.b. n.b. n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b De opsplitsing naar vakantieparken en logies voor doelgroepen kunnen we slechts weergeven vanaf 2004 omdat FOD Economie in 2003 wijzigingen heeft aangebracht in het groeperen van het logiesaanbod. KiTS-cijfers: correctie op hotel, inclusief gastenkamer, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge (vol.) (%) -8,1 +50,8-0,4 +3,0-16,2-15,8-11,0-10, (%) -0,8 +27,9 +1,9 +11,7-11,0-8,3-3,0-3,6 Structuur 2011 (%) Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Totaal 13,0 0,5 11,0 4,2 3,5 31,4 36,4 100,0 Westtoer Trendrapport KiTS Kust

106 Figuur 2.22 Structuur van aankomsten van Duitsers in commercieel logies naar logiesvorm aan de Kust, KiTS (b) aankomsten Hotels GVD 2,8 41,3 % Verhuur via eigenaar/derde GVD 8,7 8,1 % Kortkampeerplaatsen campings GVD 5,5 10,5 % Verhuur via toer. verhuurkantoren GVD 11,6 15,9 % Vakantieparken GVD 5,9 19,5 % Gastenkamers GVD 2,8 2,5 % Logies voor doelgroepen GVD 2,8 2,2 % (b) KiTS-cijfers: correctie op hotels, inclusief gastenkamers, inclusief directe verhuur, inclusief verhuur via toeristische verhuurkantoren in Zeebrugge GVD= Gemiddelde verblijfsduur in nachten Bron: FOD-Economie statistieken en Westtoer Westtoer Trendrapport KiTS Kust

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 Inhoudsopgave Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2007-2012) houden reeds rekening met het nieuwe toeristische logiesdecreet van

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST

TRENDRAPPORT KiTS KUST TRENDRAPPORT KiTS KUST 2005-2010 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2005-2010) houden reeds rekening met het

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST

TRENDRAPPORT KiTS KUST TRENDRAPPORT KiTS KUST 2004-2009 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2004-2009) houden nog rekening met het

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2012-2013 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven en vakantieparken...

Nadere informatie

TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE De Leiestreek- EDITIE 2007-2012 Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau

TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE De Leiestreek- EDITIE 2007-2012 Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE De Leiestreek- EDITIE 2007-2012 Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau INHOUD DEEL 1 TOERISTISCH AANBOD 11 DEEL 2 TOERISTISCHE VRAAG 33 VERBLIJFSTOERISME:

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

TRENDRAPPORT DE PANNE

TRENDRAPPORT DE PANNE TRENDRAPPORT DE PANNE 2015-2016 Inhoudsopgave Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 3 Hotels... 4 Gastenkamers... 6 en vakantiecentra... 7 Kampeerbedrijven en vakantieparken... 8 Vakantiewoningen...

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2016-2017 Kerncijfers kusttoerisme De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2016-2017. Belangrijkste reden hiervoor is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015.

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Brugse Ommeland Logiesvorm 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 721 830 956 936 954 +18 16,3

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2015-2016 Kerncijfers kusttoerisme De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2015-2016. Belangrijkste reden hiervoor is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015.

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt het Brugse Ommeland gedefinieerd als de 16 gemeenten die volledig deel uitmaken van deze toeristische regio. De randgemeenten

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2014-2015 9 Deel 2: Vraag Tabel 2.1: Verblijfstoerisme naar logiesvorm (aankomsten), Kust Logiesvorm 2007 2009 2013 2014 2015 2014-2015 Hotels 901 255 831 662 854 888 900 105 983 162

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2013-2014 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Brugse Ommeland Logiesvorm 2002 2007 2012 2013 2014 2013-2014 In % 2014 Hotels 721 830 956 958 936-22 16,4

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Kust Logiesvorm 2002 2007 2013 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 15 917 14 013 12 933 12 941 13 551 +610 2,2 Gastenkamers

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Watersport en musea/ attracties, Brugse Ommeland 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 Watersport Watersportclubs - 4 4 4 4 +0 Jachtclubs

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2013-2014 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Leiestreek Logiesvorm 2002 2007 2012 2013 2014 2013-2014 In % 2014 Hotels 2 099 2 012 2 306 2 267 2 463 +157 46,6

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Leiestreek Logiesvorm 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 2 099 2 012 2 306 2 463 2 588 +125 45,5

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2013-2014 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Westhoek Logiesvorm 2002 2007 2012 2013 2014 2013-2014 In % 2014 Hotels 1 582 1 678 1 841 1 840 2 015 +175 17,7

Nadere informatie

TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE Westhoek - EDITIE Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau

TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE Westhoek - EDITIE Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau TRENDRAPPORT TOERISME EN RECREATIE Westhoek - EDITIE 2007-2012 Inclusief cijfers over het logies op gemeenteniveau INHOUD DEEL 1 TOERISTISCH AANBOD 11 DEEL 2 TOERISTISCHE VRAAG 33 VERBLIJFSTOERISME: VRAAG

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2015-2016 INLEIDING In het trendrapport wordt het Brugse Ommeland gedefinieerd als de 16 gemeenten die volledig deel uitmaken van deze toeristische regio. De randgemeenten

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Watersport en musea/ attracties, Westhoek 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 Watersport Watersportclubs - 7 7 6 6 +0 Jachtclubs - 3 3 3 3 +0

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2017

Verblijfstoerisme Waasland 2017 Verblijfstoerisme Waasland 2017 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2017: 130 957 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt de Leiestreek gedefinieerd als de 27 volledige gemeenten die onderdeel vormen van de Leiestreek. De gemeenten uit de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Westhoek Logiesvorm 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 1 582 1 678 1 841 2 015 1 962-53 16,3 Gastenkamers

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Meetjesland 2017

Verblijfstoerisme Meetjesland 2017 Verblijfstoerisme Meetjesland 2017 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Meetjesland 2017: 89 360 Overnachtingen

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2015

Verblijfstoerisme Waasland 2015 Verblijfstoerisme Waasland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2015: 115 328 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

MONITOR TOERISME KUST Januari-December 2010 TRENDRAPPORT EDITIE FINALE VERSIE

MONITOR TOERISME KUST Januari-December 2010 TRENDRAPPORT EDITIE FINALE VERSIE MONITOR TOERISME KUST Januari-December 2010 1 TOELICHTING 1. De indicatoren voor monitoring worden berekend op basis van steekproeven en niet op basis van een exhaustieve bevraging. Steekproeven brengen

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt de Westhoek gedefinieerd als de 16 gemeenten die in 2016 deel uitmaken van de Westhoek (d.i. inclusief de gemeente Hooglede die sinds

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt het Brugse Ommeland gedefinieerd als de 16 gemeenten die volledig deel uitmaken van deze toeristische regio. De randgemeenten

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Kustforum. Onze kust : een petanque kust?

Kustforum. Onze kust : een petanque kust? Onze kust : een petanque kust? - BELANG VAN KUSTTOERISME - IS DE KUST EEN BESTEMMING VOOR OUDEREN? - KUST: MINDER GOED IMAGO BIJ JONGEREN - ACTIES VOOR HIP EN JONG IMAGO BELANG VAN KUSTTOERISME 2008 5,1

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Waasland

Kerncijfers Toerisme Waasland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Beveren Kruibeke Lochristi Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Wachtebeke Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2017

Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2017 Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2017 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Vlaamse Ardennen 2017: 133 236 Overnachtingen

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Meetjesland 2015

Verblijfstoerisme Meetjesland 2015 Verblijfstoerisme Meetjesland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Meetjesland 2015: 80 334 Overnachtingen

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Meetjesland

Kerncijfers Toerisme Meetjesland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Knesselare Lovendegem Maldegem Nevele Sint-Laureins Waarschoot Zelate Zomergem Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Vlaamse Ardennen

Kerncijfers Toerisme Vlaamse Ardennen Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Brakel Gavere Geraardsbergen Herzele Horebeke Kluisbergen Kruishoutem Lierde Maarkedal Oosterzele Oudenaarde Ronse Sint-Lievens-Houtem Wortegem-Petegem Zingem

Nadere informatie

Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008

Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008 Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008 Context KiTS-project met onder andere als doelstelling: het volwaardig in kaart brengen van het kusttoerisme in alle onderdelen dus niet enkel

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2017 Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2017 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, juli 2018 1 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Bron: FOD Economie_ Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2015

Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2015 Verblijfstoerisme Vlaamse Ardennen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Vlaamse Ardennen 2015: 114 137 Overnachtingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-oktober

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-oktober Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-oktober 2017- Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2017: definitieve cijfers : voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Scheldeland 2017

Verblijfstoerisme Scheldeland 2017 Verblijfstoerisme Scheldeland 2017 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Scheldeland 2017: 123 629 Overnachtingen

Nadere informatie

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juli 2012 Contact Details Darline Vandaele Department for Knowledge Management Westtoer

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Oost-Vlaamse Scheldeland

Kerncijfers Toerisme Oost-Vlaamse Scheldeland Kerncijfers Toerisme Oost-Vlaamse Scheldeland - 2015 Situering Oost-Vlaamse Scheldeland Gemeenten Scheldeland Oost- Vlaanderen Aalst Berlare Buggenhout Denderleeuw Dendermonde Destelbergen Erpe-Mere Haaltert

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-mei

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-mei Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-mei Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2017: definitieve cijfers : voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, september

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Scheldeland 2016

Verblijfstoerisme Scheldeland 2016 Verblijfstoerisme Scheldeland Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Scheldeland : 113 139 Overnachtingen Scheldeland

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2015

Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Toerisme in Kerncijfers editie 2015 Evolutie van het internationaal toerisme 1980-2014 (in miljoen aankomsten) Toerisme is en blijft een groeiende sector, met enkele periodes van vertraagde groei: 1200

Nadere informatie

Logiesaanbod in het Waasland. Stand van zaken op 1 juli 2015

Logiesaanbod in het Waasland. Stand van zaken op 1 juli 2015 Logiesaanbod in het Waasland Stand van zaken op 1 juli 2015 1 Algemeen Logies voor doelgroepen = jeugdlogies en vakantiecentra bron: logiesinventarisatie Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen 2

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

Logiesaanbod in het Meetjesland

Logiesaanbod in het Meetjesland Logiesaanbod in het Meetjesland Stand van zaken op 1 juli 215 bron:logiesinventarisatie Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen 1 Algemeen Toeristische beddencapaciteit: exclusief vaste standplaatsen

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Toelichting bij de cijfers Basis van de

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Scheldeland 2015

Verblijfstoerisme Scheldeland 2015 Verblijfstoerisme Scheldeland Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Scheldeland : 120 031 Overnachtingen Scheldeland

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen (voorlopige cijfers)

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen (voorlopige cijfers) Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016-2017 (voorlopige cijfers) Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme

Nadere informatie

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden TOERISMEVLAANDEREN november 2014 41T 14T 14TUVerblijfstoerisme 41T214T 14TUEconomische 41T314T 14TUWegwijsU14T 41T414T 14TULijst T41U1.1U14T

Nadere informatie

Logiesaanbod in Scheldeland. Stand van zaken op 1 juli 2015

Logiesaanbod in Scheldeland. Stand van zaken op 1 juli 2015 Logiesaanbod in Scheldeland Stand van zaken op 1 juli 2015 1 Algemeen Logies voor doelgroepen = jeugdlogies en vakantiecentra bron: logiesinventarisatie Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen 2 3

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Logiesaanbod in Oost-Vlaanderen

Logiesaanbod in Oost-Vlaanderen Logiesaanbod in Oost-Vlaanderen Stand van zaken 1 juli 2016 (bron Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen) Oost-Vlaanderen t.o.v. de andere Vlaamse Provincies 100% Logiesuitbatingen: aandeel in het

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2015-2016 INLEIDING In het trendrapport wordt de Leiestreek gedefinieerd als de 27 volledige gemeenten die onderdeel vormen van de Leiestreek. De gemeenten uit de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015

Visitor Management. BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Visitor Management BEZOEKERSCIJFERS WO I-SITES WESTHOEK Januari - juli 2015 Persconferentie 25 augustus 2015 Opvolging bezoekerscijfers 11 WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN:

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, januari 2017

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2013

Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in Kerncijfers editie 2013 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers. In één oogopslag willen we hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Logiesaanbod in het Meetjesland

Logiesaanbod in het Meetjesland Logiesaanbod in het Meetjesland Stand van zaken op 1 juli 216 bron:logiesinventarisatie Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen 1 Algemeen Logiesuitbatingen naar logiestype, Meetjesland,216 Logies

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt de Leiestreek gedefinieerd als de 27 volledige gemeenten die onderdeel vormen van de Leiestreek. De gemeenten uit de Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Vakantieganger in commercieel logies Kust. Resultaten naar markt

Vakantieganger in commercieel logies Kust. Resultaten naar markt Vakantieganger in commercieel logies Kust Resultaten naar markt Kusttoerisme in commercieel logies 2015-2016 2,0 miljoen gasten +2% op hotel 2,5 miljoen vakantiegangers in commercieel logies Status-quo

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2016

Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers editie 2016 Toerisme in Kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers XL. In één oogopslag kan je hierin

Nadere informatie

Toerisme in Kerncijfers editie 2014

Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers editie 2014 Toerisme in Kerncijfers bundelt de voornaamste trends en cijfers over het internationale toerisme in Vlaanderen in een handige publicatie.

Nadere informatie

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2018

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2018 TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2018 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers XL. In één oogopslag kunt u hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

Logiesaanbod in de Vlaamse Ardennen. Stand van zaken op 1 juli 2015

Logiesaanbod in de Vlaamse Ardennen. Stand van zaken op 1 juli 2015 Logiesaanbod in de Vlaamse Ardennen Stand van zaken op 1 juli 2015 1 Algemeen * jeugdlogies en vakantiecentra bron: logiesinventarisatie Toerisme Vlaanderen/Toerisme Oost-Vlaanderen 2 4 011 bedden bron:logiesinventarisatie

Nadere informatie

Toeristische gebieden

Toeristische gebieden Collectieve logiesverstrekkende bedrijven Toeristische gebieden 22 Kuststreek Littoral Espace urbain Stedelijke gebied Espace semi-urbain Halfstedelijke gebied Espace rural Landelijke gebied 25 km / TOERISTISCHE

Nadere informatie

Cijfermatige trends in de hotelsector

Cijfermatige trends in de hotelsector Cijfermatige trends in de hotelsector 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 9 1.1. Vlaanderen... 9 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project 3 066 enquêtes 27% van de vakantiegangers is < 18 jaar Kinderen tot 6 jaar Kinderen 6 tot 11

Nadere informatie

Vakantieganger in commercieel logies Kust. Resultaten naar logiesvorm

Vakantieganger in commercieel logies Kust. Resultaten naar logiesvorm Vakantieganger in commercieel logies Kust Resultaten naar logiesvorm Kusttoerisme in commercieel logies 2015-2016 878 000 gasten -4% 2,5 miljoen vakantiegangers in commercieel logies Status-quo 777 000

Nadere informatie

toerisme in cijfers 2012

toerisme in cijfers 2012 in cijfers 2012 rapport kunststeden t oerisme Mei 2013 Inhoudstafel/ 1 Verblijfs in de Vlaamse kunststeden...3 1.1 Marktaandeel kunststeden in Vlaanderen (2008-2012)... 3 1.2 Cijfers aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2016-2017 INLEIDING In het trendrapport wordt de Westhoek gedefinieerd als de 16 gemeenten die in 2017 deel uitmaken van de Westhoek (d.i. inclusief de gemeente Hooglede die sinds

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2012-2013 INLEIDING In het trendrapport wordt de Westhoek gedefinieerd als de 16 volledige gemeenten die in 2013 onderdeel vormen van de Westhoek, inclusief de gemeente Hooglede

Nadere informatie

Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014

Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014 Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014 Opvolging bezoekerscijfers WOI Januari-september 2014 Opvolging bezoekerscijfers op 10 WOI-sites 6 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Reeds

Nadere informatie

Toeristische gebieden

Toeristische gebieden Collectieve logiesverstrekkende bedrijven Toeristische gebieden 28 Kuststreek Littoral Stedelijke gebied Espace urbain Espace semi-urbain Halfstedelijke gebied Espace rural Landelijke gebied 25 km / TOERISTISCHE

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2015-2016 INLEIDING In het trendrapport wordt de Westhoek gedefinieerd als de 16 gemeenten die in 2016 deel uitmaken van de Westhoek (d.i. inclusief de gemeente Hooglede die sinds

Nadere informatie

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017

TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017 TOERISME IN KERNCIJFERS editie 2017 Toerisme in kerncijfers is het kleine broertje van onze jaarlijkse publicatie Toerisme in cijfers XL. In één oogopslag kunt u hierin de belangrijkste trends en bevindingen

Nadere informatie

Vakantieganger op hotel aan de Vlaamse Kust

Vakantieganger op hotel aan de Vlaamse Kust Vakantieganger op hotel aan de Vlaamse Kust Onderzoek bij vakantiegangers in commercieel logies 2011 Westtoer IPK-project met de steun van de Vlaamse regering Kerncijfers rond aanbod en vraag hotels aan

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Toerisme in cijfers 2011

Toerisme in cijfers 2011 Toerisme in cijfers 2011 de Belgische markt in Vlaanderen Juli 2012 toerisme vlaanderen INHOUDSTAFEL A. DE BELGISCHE MARKT IN VLAANDEREN 5 1. Kerncijfers 5 2. Verdeling binnen Vlaanderen 5 3. Evoluties

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN 212 Kerncijfers 212 - + 212 Aankomsten % Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1, 3.165.92 5.978.378 6.715,1% 1,89 46,2% 8,6% 54,4% 4.815.717 3.25.599 1. Logisvormen

Nadere informatie

Vakantieganger in vakantiecentra aan de Vlaamse Kust

Vakantieganger in vakantiecentra aan de Vlaamse Kust Vakantieganger in vakantiecentra aan de Vlaamse Kust Onderzoek bij vakantiegangers in commercieel logies 2011 Westtoer IPK-project met de steun van de Vlaamse regering Kerncijfers rond aanbod en vraag

Nadere informatie