EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)"

Transcriptie

1 BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot krijgt uw instelling per maand/jaar? Hoeveel daarvan worden toegekend? Welke vormen van bedrijfskrediet tot kent uw instelling? Wat is de meest voorkomende vorm van financiering bij bedragen tot ? Welke criteria hanteert u bij de beoordeling van aanvragen tot voor bedrijfsdoeleinden? Verschillen de criteria voor beoordeling van starters met die voor bestaande bedrijven? En met grotere kredietaanvragen? Heeft uw een specifiek kredietbeleid voor startende ondernemers? En voor allochtone ondernemers? Hoe verhoudt het aantal bedrijfskredieten tot zich tot het aantal hogere leningen? Is dit toe- of afgenomen in de afgelopen 5 jaar? Kunt u bij benadering aangeven hoe de samenstelling van de krediet portefeuille was van bedrijfskrediet tot ? 7 Hoe hoog was eind 2005? de rente op rekening courant krediet: de rente op persoonlijke leningen: de rente op bedrijfskrediet: 8 Zijn er bijzondere kredietvoorwaarden (rente, garanties, overig) voor? 9 Hoe staat uw instelling tegenover kredieten starters of bestaande bedrijven tot ? Welke overwegingen spelen daar een rol bij? 10 Denkt u dat startende ondernemers over het algemeen de weg naar de financiële instellingen weten te vinden? Geldt dit evenzeer voor allochtone ondernemers? Hoe zou de toegang tot financiële instellingen voor startende (allochtone) ondernemers verbeterd kunnen worden? 11 Kunt u op basis van de analyse van uw kredietportefeuille stellen dat kleine leningen aan ondernemers significant vaker problemen opleveren dan met andere categorieën? Indien er vaker problemen zijn, welke? 12 Wat waren de belangrijkste redenen voor afwijzing van krediet aanvragen tot ? Gelden dezelfde redenen voor starters als bestaande bedrijven? 13 Wat is het percentage van in eerste instantie niet goedgekeurde kredietaanvragen in 2005 dat na bijstelling wel resulteerde in een lening? 14 Worden aanvragen van allochtone ondernemers vaker afgewezen dan van autochtone ondernemers? Zo ja, hoe verklaart u dat? FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-8

2 15 Ziet u een rol voor de overheid bij de krediet aan startende ondernemers? Welke overheidsinstelling en wat zou hun rol moeten zijn (denk bijv. aan de BBZ-regeling)? Of vindt u dat kredietverlening, inclusief krediet tot , uitsluitend het terrein is van financiële instellingen? 16 Maakt u regelmatig gebruik van Staatsgaranties (Borgstellings Besluit MKB) om kleine kredieten af te dekken? Wat is uw ervaring hiermee? 17 Wat is de rol van starteradviesbureaus (bedrijven, personen) bij aanvragen voor (micro)krediet van startende ondernemers? Is hun betrokkenheid bij de aanvragen voor u een pluspunt? 18 Verwijst u startende ondernemers naar adviesbureaus als u de aanvraag in eerste instantie niet kan honoreren, bijv. voor bijstelling van het bedrijfsplan? 19 Welke bedrijfsadviesdiensten hebben kleine ondernemers het meest nodig? 20 Met welke gespecialiseerde adviesdiensten voor startende en kleine ondernemers hebt u ervaring? FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-9

3 BIJLAGE A2: VRAGENLIJST STARTERADVIESBUREAUS EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Starteradviesbureaus) Algemene onderzoeksvraag: Is er een substantieel aantal allochtone en autochtone ondernemers dat geen of moeizaam toegang heeft tot krediet tot 25,000 van financiële instellingen, hetgeen de start van hun bedrijf bemoeilijkte of zelfs onmogelijk maakte? Specifieke onderzoeksvraag Aanbodzijde: (i) In hoeverre zijn financiële instellingen geïnteresseerd in ondernemers met een kredietbehoefte tot 25,000; (ii) Wat is in de praktijk het beleid van financiële instellingen met betrekking tot ondernemers met een kredietbehoefte tot 25,000? 1 Sinds wanneer is u bedrijf actief als adviseur van startende ondernemers? Bestaan uw klanten uit starters: met een bijstandsuitkering met een WW-uitkering met een WAO/WIA-uitkering zonder uitkering 2 Op welk gebied biedt uw bedrijf ondersteuning aan startende ondernemers: bij het schrijven van een ondernemersplan bemiddeling bij het krijgen van financiering begeleiding na de start andere vorm van ondersteuning (specificeren) Kunt u bij benadering aangeven hoeveel klanten u de afgelopen 3 jaar heeft gehad? Hoeveel daarvan waren allochtone ondernemers? 3 Hoeveel startende ondernemers heeft u in de afgelopen 3 jaar begeleid bij het aanvragen van krediet bij een financiële instelling? Hoeveel daarvan waren allochtone ondernemers? 4 Hoeveel starters heeft u begeleid naar een financiële instelling? Hoeveel van deze klanten hebben een lening tot gekregen? FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-10

4 5 Van hoeveel starters werd de aanvraag in eerste instantie niet gehonoreerd en in tweede instantie wel? Hoe werd de bank alsnog overtuigd om de lening te verstrekken? aangepast ondernemingsplan gewijzigde kredietbehoefte aanvullende zekerheden overige aspecten (welke?) 6 Wat zijn de voornaamste redenen om kredietaanvragen niet te honoreren (in volgorde van belangrijkheid, van 1 tot 6)? geen vertrouwen in de ondernemer geen track record van het bedrijf gebrekkig ondernemingsplan te optimistische financiële begroting onvoldoende marktonderbouwing onvoldoende zekerheden 7 Was u het eens met de argumenten van de financiële instelling om de kredietaanvraag af te wijzen? Wanneer wel, wanneer en waarom niet? 8 Hoeveel van uw klanten hebben een BBZ-lening aangevraagd via de gemeentelijke sociale dienst? Hoeveel zijn er gehonoreerd? 9 Welke andere vormen van financiering maken startende ondernemers in uw ervaring het meest gebruikt van bij het opzetten van een eigen bedrijf? geld van familieleden/vrienden, al of niet met tante Agaath-regeling commerciële geldschieters uit de eigen kring ( money-lenders ) persoonlijk krediet via financiële instelling andere vormen van financiering (welke?) 10 Vindt u dat startende ondernemers met behoefte aan kredieten tot over het algemeen de weg naar financiële instellingen wel weten te vinden? Zo niet, waarom niet? 11 Vindt u dat starterskrediet kan worden aangeboden door niet-financiële (overheids)instellingen, bijv. de BBZ-regeling)? Of vindt u kredietverlening, inclusief microkrediet, uitsluitend het terrein van financiële instellingen? (geef argumenten) 12 Welke financiële instellingen in Nederland zijn volgens u het meest starter vriendelijk? En welke het minst? FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-11

5 13 Kent u de Staatsgarantieregeling (Besluit Borgstelling MKB Kredieten)? Kent u kleine ondernemers die hiervan gebruik hebben gemaakt? Wat vindt u van de effectiviteit van de regeling m.b.t. de krediet voor kleine (startende) ondernemers? Op welke punten zou de regeling moeten worden bijgesteld om haar effectiever te laten zijn in dit opzicht? 14 Wat vindt u van de uitspraak: Wie als startend ondernemer een krediet nodig heeft tot 25,000 - van een bank of een andere financiële instelling - kan in Nederland altijd wel terecht. Als dit niet het geval is dan komt de persoon in kwestie niet over als een ondernemer, ligt dat aan de kwaliteit van het bedrijfsplan, en/of er zijn onvoldoende zekerheden. FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-12

6 BIJLAGE B: VRAGENLIJST ONDERNEMERS Datum tel. gesprek: Door: Naam bedrijf: Plaats: Gesproken met: Evt. terugbellen: Evt. /bezoekadres Introductie Het Ministerie van Economische Zaken verricht momenteel een onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van micro kredieten in Nederland. In het kader van dit onderzoek wordt een telefonische enquête onder eigenaren van Nederlandse bedrijven gehouden. Bent u bereid om mee te werken aan deze enquête? De beantwoording van de vragen duurt ongeveer 5 minuten. In geval van afwijzing: Reden om niet mee te doen. Bent u wel bereid om een vragenlijst per /post in te vullen? Mogen wij u bezoeken? Nee Ja 1. Heeft u een bedrijf? Einde gesprek Vraag 2 Kenmerken bedrijf 2. Soort bedrijf: 3. Jaar van oprichting (Hoeveel jaar bestaat het bedrijf?) Jaar: 4. Aantal werknemers: 0 Alleen ondernemer 0 < 10 0 > Had u vóór de start van uw bedrijf: 0 een baan 0 werkloos 0 ander bedrijf 0 afgestudeerd FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-13

7 Kenmerken ondernemer 6. Eigenaar: 0 Man 0 Vrouw 0 Autochtoon 0 Allochtoon 0 Anders 7. Leeftijd ondernemer: 0 < 20 jaar jaar jaar 0 > 51 jaar Financiering van het bedrijf 8. Heeft u uw bedrijf alleen met eigen geld gefinancierd? Waarom? Waarom niet? 9. Heeft u ooit geld geleend voor uw bedrijf? Vraag 10 Vraag Heeft u ooit een krediet < geleend? 11. Heeft u ooit zonder succes geprobeerd geld te lenen? 12. Van wie heeft u geld geleend? 0 familie en vrienden 0 gemeente 0 bank 0 kredietverlenende instantie 0 anders 13. Wanneer was dat? 0 < 1 jaar geleden jaar geleden jaar geleden jaar geleden 14. Soort bankkrediet: 0 Persoonlijke Lening (PL) 0 Doorlopend krediet 0 Rekening courant 0 zakelijke banklening 0 bankgarantie 0 anders: Vraag 12 Instelling, reden voor afwijzing etc. Waarom niet? FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-14

8 Knelpunten 15. Was het moeilijk om een krediet te krijgen? (Knelpunten) 16. Overige opmerkingen: FACET BV 2006 Een nog onontgonnen gebied Bijlage 1-15

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie