BIJ BLAD 60 STE JAARGANG BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ BLAD 60 STE JAARGANG 1 992 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:"

Transcriptie

1 BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, MR C J. J. C. VAN NISPEN, MR H. J. G. PIETERS, PROF. MR J. H. SPOOR, MR P. J. M. STEINHAUSER en PROF. MR D. W. F. VERKADE 60 STE JAARGANG Bijblad Indust. Eigendom 60ste jaargang Blz. I 459 Rijswijk 1992

2

3 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM

4

5 397 Artikelen, mededelingen en noten Necrologieën Artikelen van Nederlanders in andere tijdschriften Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter en de Octrooiraad, gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter, gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen van de Octrooiraad en de rechter, gerangschikt naar wetsartikel A. Beslissingen van de Octrooiraad Rijksoctrooiwet B. Beslissingen van de rechter Ia. Rijksoctrooiwet Ib. Europees Octrooi Verdrag II. Benelux Merkenwet III. Benelux Tekeningen- en Modellenwet IV. Handelsnaamwet REGISTERS 1992 Index van registers 397 Va. 397 Vb VI. 400 VII. VIII IX. X. XI. Wetgeving Boekbesprekingen Boekaankondigingen Auteurswet 1912 Universele Auteursrechtconventie en Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst Burgerlijk Wetboek E.E.G.-Verdrag Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Koophandel Faillissementswet Boekbesprekingen in andere Nederlandse tijd schriften Litteratuur ARTIKELEN, MEDEDELINGEN EN NOTEN Mr J.B. van Benthem, Kan worden volstaan met Europese octrooien? Mr S. Boekman, Geen modellenbescherming buiten de BTMW, noot onder Hof 's-gravenhage, 24 jan. 1991, nr 25 -, Het "cocktailmerk", noot onder Pres. Rb. Amsterdam, 11 april 1991, nr 31 -, Kan inhoud en opmaak van een (vak)blad object van auteursrecht zijn?, noot onder Pres. Rb. Haarlem, 17 mei 1988, nr 64 -, De naam van een muziekensemble, noot onder Pres. Rb. Breda, 7 aug. 1991, nr 87 Prof. Mr J.J. Brinkhof, Lofzang op het octrooirecht -, Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien -, De vergelijking van merk en teken, noot onder Hof 's-hertogenbosch, 19 dec. 1990, nr55 Mr M.A.J. Engels, Registratiesysteem in plaats van vooronderzoek: pro Prof. Mr F.W. Grosheide, Openingswoord: (her)codifïcatie van intellectuele eigendom Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, Pieroen revisited Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Commentaar op het artikel "Verwarren en onderscheiden" -, Onderscheidend vermogen en marktwaarde, noot onder Pres. Rb. Amsterdam, 6 febr. 1992, nr 100 Mr C.J.J.C. van Nispen, De octrooieerbaarheid van een esthetisch effect -, Kan worden volstaan met Europese octrooien? 241/ / /7 231/ / /1 -, Pleidooi voor boek 9 -, Dienstverband, noot onder Pres. Rb. Haarlem, 5 dec. 1989, nr 66 Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomsperspectief -, Reactie op Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Commentaar op het artikel "Verwarren en onderscheiden" Mr Ir J.J. Smorenburg, Gebruiksmodellenwet Ir Th.A.HJ. Smulders, Vooronderzoeksysteem versus registratiesysteem Prof. Mr J.H. Spoor, Buiten de merken gelegen omstandigheden, noot onder Pres. Rb. Breda, 14 aug. 1991, nr 41 -, Vormmerk, noot ') onder Benelux- Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr99 -, Wat is een merk?, noot 2 ) onder Benelux- Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr 99 Mr P.J.M. Steinhauser, Zal het beroep op slaafse nabootsing geleidelijk uitsterven?, noot onder Hoge Raad, 31 mei 1991, nr 15 -, De kans op schade als voorwaarde voor het verzet van de merkhouder krachtens art. 13A lid 1 onder 2 BMW, noot onder Pres. Rb. Arnhem, 5 maart 1991, nr72 Mr J. van Straelen-Bosma, De nieuwe Rijksoctrooiwet, een redelijk alternatief? Mr R. van der Veen, Fraaie vormen en de taak van het Benelux-Gerechtshof Prof. Mr D.W.F. Verkade, Gebruiksmodellenwet als tussenoplossing? Neen! Woord vooraf (Redactie) 282/ /5 237/ /9 231 NECROLOGIEËN Ir A.F. Arnold, In Memoriam - ( ), door Ir C.W. Bruin 83 Ir A. Kaminski, In Memoriam -, door Ir Th.A.H.J. Smulders 307

6 398 ARTIKELEN VAN NEDERLANDERS IN ANDERE TIJDSCHRIFTEN Alkemade, Mr G.O.M., en Mr J.M.A. Berkvens, Software protection: Life after the Directive. European Intellectual Property Review 1991, blz Asscher, M., What publishers need in national copyright law. Rights Copyright and Related Rights in the Service of Creativity (5) (2), blz. 10/2. 30/1 Benthem, J.B. van, Europaisches Patentsystem und Weltpatentsystem. GRUR Int. 1990, blz Berkvens, Mr J.M.A., en Mr G.O.M. Alkemade, Software protection: Life after the Directive. European Intellectual Property Review 1991, blz Brinkhof, Prof. Mr J.J., Some Thoughts on Equivalents. IIC special issue 1991, blz Broek, Mr B.J. van den, Het droit de suite in Nederland; einde van een stil leven. Informatierecht AMI1991, blz. 191/ Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Een reeks WIPO-voorstellen voor een Protocol bij de Berner Conventie. Informatierecht AMI 1992, blz , The EC Greenpaper on the Legal Protecton of Industrial Design. Half way down the right track - A view from the Benelux. European Intellectual Property Review 1992, blz. 75/ Dommering, Prof. Mr E.J., De zaak Timoptol. Pharmaceutisch Weekblad 1991, blz. 233/ , De Software-Richtlijn uit Brussel en de Nederlandse Auteurswet. Informatierecht AMI 1992, blz. 83/ Drijber, Mr B.J., Intellectuele eigendom en EEG-recht: Recente ontwikkelingen (1990-medio 1991). IER 1991, blz Ebbink, Mr R.E., De voorgestelde Rijksoctrooiwet IER 1992, blz. 65/ , Other use of trademarks; a comparison between US and Benelux trademark Law- 13A2 in the USA. BMM Bulletin dec. 1991, blz Engelen, Mr Th.CJ.A. van, The misappropriation doctrine in the Netherlands. 7/C 1991, blz , Overdracht van toekomstig auteursrecht naar nieuw BW. Informatierecht AMI 1992, blz. 48/ Gielen, Prof. Mr Ch., Burberry's checked pattern. Is it a trademark? Trademark World 1992, blz. 33/ Glazener, Mr P., Verplichte licenties in het Gemeenschapsrecht. IER 1992, blz. 10/ Grosheide, Prof. Mr F.W., en Prof. Mr A.S. Hartkamp, Auteursrecht en Nieuw Burgerlijk Wetboek - een inleiding. Informatierecht AMI 1991, blz. 211/ Hugenholtz, Mr P.B., Het Ontwerp-Richtlijn Databescherming: de Europese Commissie lanceert een tweetrapsraket. Computerrecht 1992, blz Huydecoper, Mr J.L.R.A., De gepatenteerde muis: (octrooi)bescherming en levende materie. Tijdschrift voor gezondheidsrecht okt Kik, L., Brand accounting zet financiële verslaggeving op scherp. Account 1992, blz. 40/ Kooij, Mr P.A.C.E. van der, Over een recht van voorgebruik in het kwekersrecht. IER febr. 1992, blz Marijnissen, Mr L.A.M., Auteursrecht en architectuur. IER 1992, blz Messer, Mr E.A., Aansprakelijkheid voor genschade. NJB 1992, blz Meyboom, Mr A.P., Richtlijn Softwarebescherming. Computerrecht 1991, blz. 194/ , De Richtlijn Softwarebescherming. Informatierecht AMI 1991, blz Mom, Mr G.J.H.M., EG-richtlijn auteursrecht, satelliet en kabel. Informatierecht AMI 1991, blz Mout-Bouwman, Mr E.A., Computerrichtlijn. De Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. IER 1991, blz. 101/ Mulder, Prof. Mr R.V. De, Het rapport "Informatietechnologie en Recht" de ontbrekende schakel. Computerrecht 1991, blz Nispen, Mr C.J.J.C. van, Verbod en bevel in het auteursrecht onder het Nieuw B.W. Informatierecht AMI 1992, blz. 90/ Pors, Mr W.E., Bescherming van winkelinterieurs. IER 1991, blz. 73/6. 30 Ranitz, Jhr Mr R.E.P. de, Dwanglicenties: verleden, heden en toekomst. IER 1992, blz. 43/ Rossum, Mevr. Mr A.A. van, Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van kort geding vonnissen. IER 1991, blz. 121/ Ruijsenaars, H.E., en F. Henning-Bodewig, Designschutz qua Markenrecht? Das "Burberrys"-Urteil des Benelux-Gerechtshof im Rechtsvergleich. GRUR Int. 1990, blz Schuyt, Mr G.A.I., Onrechtmatige publikaties naar Nieuw BW. Informatierecht AMI 1992, blz. 10/ Spoor, Prof. Mr J.H., Protecting Expert Systems, in particular Expert System Knowledge: A Challenge for Lawyers. European Intellectual Property Review 1992, blz Taeymans, M.J., Het deskundigen-onderzoek in de informatiesector. Computerrecht 1992, blz. 51/ Verkade, Prof. Mr D.W.F., Computerprogramma's in de Auteurswet 1912: het vierde regime. Computerrecht 1992, blz Weefers Bettink, Mr H., De rechten van het merk. Account 1992, blz. 46/ Zanten, Mr R. van. De (on)rechtmatigheid van prestatie-ontlening. Ars Aequi 1992, blz

7 399 OFFICIËLE MEDEDELINGEN Abonnementsprijzen Hoofdblad en Bijblad, Verhoging Albanië toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom België ondertekent Akte tot Wijziging van artikel 63 van het Europees Octrooi Verdrag Bibliotheek Octrooiraad Bureau voor de Industriële Eigendom, Sluiting van het - Certificaat aanvullende bescherming geneesmiddelen Denemarken bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag Duitsland (Bondsrepubliek), bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag -, Industriële eigendomsrechten in de Duitse Bondsrepubliek Europees examen voor octrooigemachtigde Europees Octrooi Bureau, Enlarged Board of Appeal EPO Europees Octrooi Verdrag, Ondertekening van de Akte tot Wijziging van artikel 63 van het - door België en Monaco -, Toetreding door Ierland Frankrijk bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag Gemeenschapsoctrooiverdrag, Bekrachtiging door de Bondsrepubliek Duitsland -, Bekrachtiging door Denemarken -, Bekrachtiging door Frankrijk en Griekenland -, Bekrachtiging door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Griekenland bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag Ierland treedt toe tot het E.O.V. en P.C.T. Industriële eigendomsrechten in de Duitse Bondsrepubliek Koninklijke onderscheidingen Korea, Volksrepubliek, toegetreden tot de Modellenschikking van 's-gravenhage Mededeling van de Secretaris van de Examencommissie Modellenschikking van 's-gravenhage, Toetreding door Roemenië -, Toetreding door de Volksrepubliek Korea Monaco ondertekent Akte tot Wijziging van artikel 63 van het Europees Octrooi Verdrag Nederland, bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag (Protocol) -, ondertekent Verdrag tot bescherming van kweekprodukten Nederlandse aanvragen om octrooi, Uitgifte van gebundelde voorbladen (met uittreksel) van / Nieuw-Zeeland toegetreden tot P.C.T. 306 Nieuwheidsonderzoek voor Franse octrooiaanvragen, Taxe 206 Octrooigemachtigde, Europees examen voor , Examen voor -; rectificatie 34 -, Inschrijving en doorhaling in het Register 34, 82, 106, van -n 142, 206, 230, 278, 306, 342, 366 -, Mededeling van de Secretaris van de Examencommissie -, Nederlands examen resp. proeve voor - -, Orde van -n Octrooiraad, Benoeming en herbenoeming van leden, plaatsvervangende leden en buitengewone leden -, Bevordering, overplaatsing, tewerkstelling, benoeming, vaste aanstelling en ontslag van 206 2, , , 82, , 174, personeel 230, 278, 306, 342, 366 -, Bibliotheek , Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de - 82 Oekraine en P.C.T. 366 Orde van Octrooigemachtigden 106, 366 Overeenkomst van Locarno, Slovenië en de Portugal toegetreden tot P.C.T. 306 Rijksoctrooiwet, Wetsvoorstel eenvoudiger Octrooiwet ingediend 174 Roemenië toegetreden tot de Modellenschikking van 's-gravenhage 278 Russische Federatie en internationale overeenkomsten, De 82 Schikking van Madrid, Slovenië en de Slovenië en de Schikking van Madrid en de Overeenkomst van Locarno 278 Taxe nieuwheidsonderzoek voor Franse octrooiaanvragen 206 Uitgifte van gebundelde voorbladen (met uittreksel) van Nederlandse aanvragen om octrooi 278 Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, Ondertekening door Nederland 174 Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.), Toetreding door Ierland 206 -, Toetreding door Portugal en Nieuw-Zeeland 306 -, Oekraine en P.C.T. 366 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag 106 Verhoging abonnementsprijzen Hoofdblad en Bijblad 342 Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Toetreding door Albanië 278 Wetsvoorstel eenvoudiger Octrooiwet ingediend 174 BERICHTEN Accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"] 78/9 Bescherming van vormgeving in Europa, Symposium 275/6 CIER-lezingen 102,340 ECTA-conferentie 102 EG wil technologische samenwerking met derde landen reguleren 304 European patent for Harvard's transgenic mouse 227 European Patent Office makes CD-ROM technology available to Central European States 395 European Patent Organisation agrees to longer life for European patents 78 Europees merk voor milieuvriendelijke produkten 171 Gielen, Mr Ch., benoemd tot Bijzonder Hoogleraar R.U. Groningen 171 Global Technology Transfer, Congres 275 Industrieel Ontwerpen, Introductiecursus 80 Intellectuele Eigendom, Symposium 80 International Patent Classification (IPC), The 204 International Software and Database protection, Computer/Law Forum 171 Internationale octrooiinbreuk, Debat 139

8 400 Josef Kohier organiseert Symposium over Ideeënbescherming 138/9 Mediarecht, P.A.O.-cursus 227, 340 Meesterweek Nationale Merkendag 1992, De 275 Octrooien, P.A.O.-N. cursus 79 "Patents and Ethics" in the context of modern technology, 1992 Essay Competition 204 Patinnova ' Richtlijn merkenrecht, Ingangsdatum 171 Theo Limperg-prijs 1992, De 395 Training at the EPO for Patent Attorneys 138 Wim Mak BMM Award 1991 uitgereikt 139 Aanduidingen van herkomst, "Maaslander" wekt de indruk van herkomstaanduiding en heeft slechts gering onderscheidend vermogen; "Meerlander" stemt daarmee onvoldoende overeen; aangenomen wordt dat dit evenzeer geldt voor Duitsland en Frankrijk; Hof 's-hertogenbosch, 13 maart 1987, nr30, blz , zie F. Gevers, A Potential Danger for Trademark Owners: The Draft EC Regulation on Geographical Indications and Designations of Origin, Trademark World mei 1991, blz. 23/8 en L. Sordelli, The future possibilities of international protection for geographical Indications, Industrial Property febr. 1991, blz. 154/9. Aangrenzende rechten (droits-voisins), zie M. Ficsor, Collective administration of Copyright and neighbouring rights. Study on, and advice for, the establishment and operation of collective administration organizations, Genève, 1990 en S. von Lewinski, Rental Rights, Lending Rights and certain Neighbouring Rights: The EC Commission's Proposal for a Council Directive, European Intellectual Property Review 1991, blz Aanvragedossier, inzage, Uitvinding door de werknemer vóór de indiensttredingsdatum; inzage in - vóór t.i.1. afgewezen; gebod geheimhouding know-how te onbepaald; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 april 1991, nr60, blz Aanvullend Beschermings Certificaat voor geneesmiddelen (ABC), zie Certificaat aanvullende bescherming geneesmiddelen, officiële mededeling, blz. 342/3. -, zie Verordening (EEG) Nr 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een -, wetgeving, blz. 272/4. -, zie O. Bossung, The Responsibility of the European Patent Office for the Extent of Protection Conferred by the European Patent, IIC 1991, blz ; M. Hodgson, Supplementary Protection Certificates, Patent World febr. 1992, blz. 23/5; J.L. Mezzich, The patentability and patent term extension of Livesaving drugs: A deadly mistake, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1992, blz ; J. Pagenberg, Diplomatic Conference on the Revision of Art. 63 EPC, IIC 1992, blz en Supplementary patent protection provided for pharmaceuticals (Italy), World Intellectual Property Report 1991, blz Adidas badpak, zie Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr58, blz Adressenbestand, Recht op naam muziektrio bij ontbinding behoort tot het vermogen van de v.o.f.; verbod op gebruik van de naam zolang deze niet aan één der partijen is toegescheiden; idem t.a.v. - van relaties; Pres. Rechtbank Breda, 7 aug. 1991, nr 87, blz. 339 (met noot S.B.). Advies, zie M. Barbuto, The First Instance of Art. 25 EPC Being Applied in Italy, IIC 1991, blz. 1012/4. Afbrekende reclame, zie reclame. Afdekmateriaal voor vlees en vleeswaren, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 april 1991, nr60, blz Afnemerslijst, Pres.: het "groene" voertuig voldoet aan het Europese octrooi; het "blauwe" voertuig maakt inbreuk op net Nederlandse octrooi; overleggen lijst van afnemers enz. bevolen; Hof: niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring van het Nederlandse octrooi; inbreukvordering geweigerd; Hof's-Gravenhage, 3 mei ZAKENREGISTER 1990, nr 79, blz , De werkwijze van gedaagde wijkt niet wezenlijk af van de geoctrooieerde werkwijze en maakt dus inbreuk; gebod tot opgeven van rechtstreeks door de inbreukmakende werkwijze verkregen produkten en van afnemers daarvan; gebod tot afgifte facturen, orders en orderbevestigingen geweigerd; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 nov. 1990, nr 19, blz. 88. Afsplitsing, Europese octrooiaanvrage, zie P.C. Allan, Law and practice relating to divisional applications in the EPO, Patent World Sec. 1991/jan. 1992, blz Afzuigarm 1, zie Pres. Rechtbank Utrecht, 25 april 1991, nr74, blz Afzuigarm 2, zie Pres. Rechtbank Alkmaar, 1 mei 1991, nr75,blz Afzuigarm 3, zie Pres. Rechtbank Alkmaar, 12 juni 1991, nr 76, blz Aguas del Lago, zie Pres. Rechtbank Breda, 7 aug. 1991, nr 87, blz. 339 (met noot S.B.). Air Transport, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 17 mei 1988, nr64, blz. 213 (met noot S.B.). Akzo-mat/Tensar-mat, zie Hof 's-gravenhage, 28 sept. 1989, nr 18, blz. 83. Albanië, toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, officiële mededeling, blz Alcina/Bolure, zie Hof 's-hertogenbosch, 30 okt. 1990, nr 17, blz. 75. Algorithme, Werkwijzen voor het verwerken van op een drager vastgelegde informatie volgens een te omschrijven - leiden tot een verandering in de natuur en zijn octrooieerbaar; de werkwijze geeft i.c. een uitkomst op het gebied van de nijverheid; Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 10 dec. 1990, nr69, blz Associatiegevaar, Overeenstemming tussen de merken Esprit en Esprit d'equipe voor kledingstukken; mede gezien het uitgesproken onderscheidend karakter van Esprit is er -; Rechtbank Brussel, 4 jan. 1991, nr 20, blz. 90. Atenolol, bereidingswijze, zie Rechtbank 's-gravenhage, 2 mei 1990, nr 54, blz Australië, zie P. Waters en P.G. Leonard, The Lessons of recent EC and US Developments for Protection of Computer and Software under Australian Law, European Intellectual Property Review1991, blz Auteursrecht, Geen - op en geen slaafse nabootsing van de Nederland Kalender van Mercurius; Hof Amsterdam, 18 okt. 1990, nr 34, blz , De twee, niet zeer verschillende droprecepten zijn of uit "het niet" ontwikkeld, of een voortbouwing op bestaande recepten; in geen van beide gevallen komt de fabrikant auteursrechtelijke bescherming toe, bovendien ontbreekt oorspronkelijkheid; geen geschriftenbescherming; geen "eenlijnsprestatie"; Rechtbank Breda, 18 dec. 1990, nr 13, blz , Idee van geld-terug-actie als marketinginstrument is, los van enige vormgeving, noch auteursrechtelijk, noch o.g.v B.W. beschermd; de uitwerking van het idee tot een concept is wel als werk te beschouwen, doch ontlening is onaannemelijk; Pres. Rechtbank Haarlem, 17 dec. 1990, nr 48, blz , zie Mr A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, Zwolle, 1992, besproken door Mr S. Boekman, blz. 364.

9 -, zie Symposium "Bescherming van vormgeving in Europa", mededeling, blz. 275/6. -, zie CIER-lezingen, mededeling, blz , zie A.L.A.I., Droit d'auteur et Propriêté industrielle, Congres de la mer Egée II, Parijs, 1992; M. Ficsor, Collective administration of Copyright and neighbouring rights. Study on, and advice for, the establishment and operation of collective administration organizations, Genève, 1990; Mr B.J. van den Broek, Het droit de suite in Nederland; einde van een stil leven, Informatierecht AMI 1991, blz. 191/7; Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Een reeks WIPO-voorstellen voor een Protocol bij de Benier Conventie, Informatierecht AMI 1992, blz. 3-9; Prof. Mr E.J. Dommering, De Software-Richtlijn uit Brussel en de Nederlandse Auteurswet, Informatierecht AMI 1992, blz. 83/9; Prof. Mr F.W. Grosheide en Prof. Mr A.S. Hartkamp, Auteursrecht en Nieuw Burgerlijk Wetboek - een inleiding, Informatierecht AMI 1991, blz. 211/6; Mr L.A.M. Marijnissen, Auteursrecht en architectuur, IER 1992, blz ; Mr G.J.H.M. Mom, EG-richtlijn auteursrecht, satelliet en kabel, Informatierecht AMI 1991, blz ; Mr CJ.J.C. van Nispen, Verbod en bevel in het auteursrecht onder het Nieuw B.W., Informatierecht AMI 1992, blz. 90/2; Mr G.A.I. Schuyt, Onrechtmatige publikaties naar Nieuw BW, Informatierecht AMI 1992, blz. 10/5; Prof. Mr D.W.F. Verkade, Computerprogramma's in de Auteurswet 1912: het vierde regime, Computerrecht 1992, blz ; M. Asscher, What publishers need in national copyright law, Rights Copyright and Related Rights in the Service of Creativity (5) (2), blz. 10/2; P.E. Geiler, The proposed EC Rental Right: Avoiding some Berne Incompatabilities, European Intellectual Property Review 1992, blz. 4-8; S. Wagner, E.C. program for 1992 sets broad agenda on copyright issues, World Intellectual Property Report 1991, blz. 55/6 en A. Wandtke, Der Urheber im Arbeitsverhaltnis, GRUR Int. 1990, blz , overdracht, zie Mr Th.C.J.A. van Engelen, Overdracht van toekomstig auteursrecht naar nieuw BW, Informatierecht AMI 1992, blz. 48/9. Auteursrechtconventie van Bern, zie Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Een reeks WIPO-voorstellen voor een Protocol bij de Berner Conventie, Informatierecht AMI 1992, blz. 3-9 en P.E. Geiler, The proposed EC Rental Right: Avoiding some Berne Incotnpatabilities, European Intellectual Property Review 1992, blz Auteursrechtinbreuk, De IPC klokken komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking; Hof Amsterdam, 7 juli 1988, nr47, blz , Geen nieuwe openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde verpakking van Chanel door verwijderen cellofaan enz.; ook geen aantasting van "droit moral"; wel wijziging in de toestand van de waar; gebod tot noemen voorman geweigerd; geen strijd met E.E.G.- Verdrag; Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr 36, blz , Geen auteursrechtelijke bescherming voor de vrachtwagenmerkplaten met sierverlichting; Hof 's-hertogenbosch, 3 juli 1990, nr 14, blz , De schoenen zijn niet rechtmatig in het verkeer gebracht; - op de schoenmodellen; geboden tot terughalen en afgeven of vernietigen van de inbreukmakende schoenen kunnen in kort geding worden gegeven; Hof 's-hertogenbosch, 15 mei 1991, nr93, blz , Auteursrecht op de afzuigarm van Industar; het model van Euromate vormt een nabootsing; Pres. Rechtbank Alkmaar, 1 mei 1991, nr75, blz , Nieuw model afzuigarm van Euromate maakt geen inbreuk op auteursrecht van Industar; Pres. Rechtbank Alkmaar, 12 juni 1991, nr76, blz , op Wirrel Warrel Kubus; Pres. Rechtbank Amsterdam, 1 nov. 1990, nr 67, blz , Auteursrechtelijke bescherming van uitnodigings- en wenskaarten; openbaarmaking onder eigen naam veronderstelt makerschap; Pres. Rechtbank Amsterdam, april 1991, nr 59, blz , Het motief op de pullovers heeft een eigen persoonlijk karakter en is als werk te beschouwen; voorschot op schadevergoeding door gedaagde sub 2 toegewezen; voorschot op winstafdracht geweigerd; Pres. Rechtbank Arnhem, 24 jan. 1991, nr46, blz , Vormgeving van de casing van de geheugenmodule bestemd voor gebruik in de handcomputer komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking; geen beschermenswaardig auteursrechtelijk belang bij het electrical design van de module van eiseres; Pres. Rechtbank Breda, 13 febr. 1991, nr7, blz , Verwijtbare - door zich niet op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechten; schadevergoeding; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 8 juli 1991, nr50, blz , Gedaagde die de brochure heeft openbaargemaakt, wordt als maker aangemerkt, nu de naam van de maakster (eiseres) daarop niet is vermeld; verzet tegen wijziging in de brochure is in strijd met de redelijkheid; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 21 febr. 1992, nr 102, blz , Geen overeenstemming tussen de titels Air Transport en International Air/Sea Transports; geen - op het blad van eiser; Pres. Rechtbank Haarlem, 17 mei 1988, nr 64, blz. 213 (met noot S.B.). -, De databank is geen werk met eigen karakter; geen geschriftenbescherming voor de PCM-databank, die niet openbaar is gemaakt; gegevens van de PCM-databank zijn eigendom van eiseres; onrechtmatig gebruik van de PCM-databank; Pres. Rechtbank Haarlem, 5 dec. 1989, nr 66, blz. 218 (met noot C.v.N.). -, Recht op afdracht van door inbreuk genoten winst geeft recht op verschaffing van gegevens over omzet, inkoopen verkoopprijs; Pres. Rechtbank Haarlem, 22 juni 1990, nr 8, blz , De door eiser ontworpen en aangelegde tuinen zijn werken in de zin van de Auteurswet; de door gedaagde daarvan gemaakte foto's zijn geen nieuwe oorspronkelijke werken, doch verveelvoudigingen in gewijzigde vorm; het tonen van de foto's aan klanten is een openbaarmaking van een verveelvoudiging van de werken van eiser; Pres. Rechtbank 's-hertogenbosch, 20 april 1990, nr 24, blz , De Sino-pantoffel is een originele schepping met een eigen oorspronkelijk karakter; de Westerveld-pantoffel is een nabootsing in gewijzigde vorm; Pres. Rechtbank Utrecht, 31 juli 1990, nr35, blz Autodroprecept, zie Rechtbank Breda, 18 dec. 1990, nr 13, blz. 47. Autogids, De, zie Hof 's-hertogenbosch, 11 sept. 1990, nr44, blz Aziridine, zie Rechtbank 's-gravenhage, 18 april 1986, nr52, blz Balspel, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 13 febr. 1992, nr 86, blz Bekend merk, zie A. Kur, Well-Known Marks, Highly renowned Marks and Marks having a (high) Reputation - What's it all about?, IIC 1992, blz Belangenafweging, Kans op herroeping Europees octrooi niet te verwaarlozen; voorlopige maatregelen geweigerd; Pres.: gezien medische risico's geen verbod o.g.v. -; Hof's-Gravenhage, 25 okt. 1990, nr 89, blz België, zie M. Isgour, La compatibilitê de la réglementation beige sur la publicité relative du tabac avec la loi uniforme benelux sur les marques, Revue de droit intellectuel - L'Ingénieur-Conseil 1992, blz Benaming van oorsprong, zie aanduidingen van herkomst. Benelux-Gerechtshof, zie het artikel van Mr R. van der Veen, Fraaie vormen en de taak van het -, blz Benelux merkenrecht, zie F. Gevers, Voor een redelijk oppositiesysteem, BMM-bulletin 1991, blz en A.-M. Constant, L'epuisement du droit a la marque. Problématique et concéquences, Revue de droit intellectuel - L'Ingénieur-Conseil 1992, blz

10 402 Benelux Merkenwet, zie Mr R.E. Ebbink, Other use of trademarks; a comparison between US and Benelux trademark Law-13A2 in the USA, BMM-bulletin dec. 1991, blz en M. Isgour, La compatibilité de la réglementation beige sur la publicité relative du tabac avec la loi uniforme benelux sur les marques, Revue de droit intellectuel - L'Ingénieur-Conseil 1992, blz Beperking octrooi, Europees octrooi voor Nederland door eiseres vrijwillig beperkt tot datgene wat niet is geopenbaard in haar eerdere Nederlandse aanvrage; inbreukverbod kan niet worden gegrond op het Nederlandse octrooi, maar wel op het Europese octrooi; voorgebruik door gedaagde niet aannemelijk; verbod mede voor Duitsland gegeven; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 aug. 1990, nr78, blz Bereidingswijze atenolol, zie Rechtbank 's-gravenhage, 2 mei 1990, nr 54, blz Berner Conventie, zie Auteursrechtconventie van Bern. Beschermingsduur, Geen reden om aan te nemen dat bescherming o.g.v. art B.W. tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt; Hoge Raad, 31 mei 1991, nr 15, blz. 50 (met noot Ste.). -, octrooi, zie European Patent Organisation agrees to longer life for European patents, mededeling, blz. 78. Beschermingsomvang, zie Mr W.A. Hoyng, Bescherming(somvang) anno 1989, Deventer, 1990 [besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof in Informatierecht AMI1991, blz. 186/7]. - (merk), Aan het dienstmerk Tandarts Bemiddelings Bureau komt zwakke bescherming toe; de handelsnaam Judith de Graan Tandarts Bemiddeling stemt daarmee overeen, terwijl associatiegevaar reeds is gebleken; geen geldige reden voor gebruik van het merkbestanddeel "tandartsbemiddeling"; Pres. Rechtbank Zwolle, 3 maart 1989, nr22, blz (octrooi), zie het artikel van Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, Pieroen revisited, blz (octrooi), Pres.: De Bux frees valt buiten de - van het octrooi; Hof:gelast deskundigenonderzoek; Hof's-Gravenhage, 21 febr. 1991, nr97, blz (octrooi), - van het octrooi strekt zich niet uit tot palen, waarvan de tapse uiteinden een andere hellingshoek, 1:70, hebben dan in de conclusie begrensd, tussen 1:5 en 1:20; Hof's-Gravenhage, 21 maart 1991, nr 62, blz (octrooi), Het octrooi beschermt niet alleen Metoprolol maar ook zuuradditiezouten, waaronder, zoals elke deskundige die conclusie 1 leest onmiddellijk zal begrijpen, metoprololtartraat; Rechtbank 's-gravenhage, 12 dec. 1990, nr39, blz (octrooi), De, minder geslaagde, oplossing toegepast in krat II verschilt niet wezenlijk van de geoctrooieerde krat; de Duitse exporteur die de produkten naar Nederland verzendt en exporteert heeft in Nederland feitelijk over de verkochte produkten beschikt, hetgeen doorslaggevend is voor de toepasselijkheid van art. 30, lid 1 Row.; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 juni 1986, nr 11, blz (octrooi), Ook indien geldig, is de - van het octrooi zo gering, dat er geen inbreuk is; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 20 febr. 1990, nr2, blz (octrooi), Het Power Line-systeem valt onder de - van het octrooi; mogelijkheid van verzoek om gedwongen licentie is onvoldoende om verbod achterwege te laten; opgave van aantallen vervaardigde etc. inbreukmakende systemen toegewezen; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 1 mei 1991, nr 28, blz (octrooi), zie D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69 (1) EPÜ und Artikel 8 (3) Strassburger Übereïnkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, blz Beschrijvend merk, "Microclima" is niet zuiver beschrijvend; Micronet stemt met dit merk overeen, in aanmerking genomen de eerdere relatie tussen partijen; Pres. Rechtbank Breda, 14aug. 1991, nr41, blz. 150(met noot J.H.S.). Beslag, Pres.:conservatoir -gelegd voor een doel waarvoor het niet is gegeven; Hof 's-gravenhage, 20 febr. 1992, nr 70, blz Bevoegdheid, zie competentie. Biohorma/Bio Harmony, zie Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr 63, blz Bioregulator-armband, zie Hof's-Gravenhage, 24 jan. 1991, nr 25, blz. 97 (met noot S.B.). Biotechnologie, zie A.C. Mulder, Genetische Manipulatie, dieren en octrooien. Een juridisch verantwoorde combinatie?, Utrecht, 1989; Mr J.L.R.A. Huydecoper, De gepatenteerde muis: (octrooi)bescherming en levende materie, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1991; Mr E.A. Messer, Aansprakelijkheid voor genschade, NJB 1992, blz ; M. en I. Cohn, Some reflections on the patentability of biotechnological inventions, Patent World okt. 1991, blz ; C.M. Correa, Biological Resources and Intellectual Property Rights, European Intellectual Property Review 1992, blz. 154/7; R. Nott, Patent protection for plants and animals, European Intellectual Property Review 1992, blz ; A. de Pastors, European Patent applications in biotechnology in the 1980's: some statistical data, World Patent Information 1991, blz ; M. Paver, All animals are patentable, but some are more patentable than others, Patent World maart 1992, blz. 9-15; F. Perres, La brevetabilité des inventions biotechnologiques: Ie cas du virus HIV-2, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz ; F. Savignon, Considérations sur les principes du rapprochement des législations en matière de brevets: la brevetabilité des êtres vivants, GRUR Int. 1990, blz en J. Straus, Ethische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme des Patent- und Sortenschutzes für die biotechnologische Tierzüchtung und Tierproduktion, GRUR Int. 1990, blz , zie ook kwekersrecht. Biracci/Piero Erbacci, zie Rechtbank Utrecht, 2 mei 1990, nr 85, blz Boedapest, Verdrag van -, zie micro-organismen. Bolure/Alcina, zie Hof 's-hertogenbosch, 30 okt. 1990, nr 17, blz. 75. Bordconstructie, zie Rechtbank 's-gravenhage, 26 april 1989, nr 88, blz Boren van ondergrondse doorgangen, inrichting voor het, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 febr. 1991, nr40, blz Borsumij/Stenman, zie het artikel van Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomsperspectief, blz , zie het artikel van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Commentaar op "Verwarren en onderscheiden", blz. 371/2, gevolgd door de Reactie van Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, blz Bossi c.s./burberrys, zie Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr99, blz. 379 (met noten J.H.S.). Brochures, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 21 febr. 1992, nr 102, blz Buiten de merken gelegen omstandigheden, noot van Prof. Mr J.H. Spoor onder Pres. Rechtbank Breda, 14 aug. 1991, nr 41, blz Bulkwagen, zie Hof 's-gravenhage, 3 mei 1990, nr 79, blz Bullies/Bunnies, zie Pres. Rechtbank 's-hertogenbosch, 20 aug. 1991, nr 57, blz Burberrys, zie F. Henning-Bodewig en H.E. Ruijsenaars, Designschutz qua Markenrecht? Das "Burberrys"- Urteil des Benelux-Gerechtshof im Rechtsvergleich, GRUR Int. 1990, blz /Bossi es., zie Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr99, blz. 379 (met noten J.H.S.). Campri, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 30 maart 1990, nr 32, blz Canada, zie G.A. Gaikis, Pharmaceutical Patents in

11 403 Canada. An update on Compulsory Licensing, Patent World mei 1992, blz ; S. King, Are sounds and scents trademarks in Canada?, World Intellectual Property Report 1991, blz. 323; J. Mc Graw, Practical effects of Canada's changing from a first-to-indent to a first-to-file patent system, Patent World juni 1991, blz en B.R. Wiggs, Canada's first-to-file experience - Should the U.S. make the move?, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1991, blz Chanel, zie Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr 36, blz. 128 en Hof Arnhem, 18 juni 1991, nr65, blz Chanel T-shirt, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 19 aug. 1991, nr 51, blz China, zie A. Dietz, The new copyright law of the People's Republic of China - an introduction, IIC 1991, blz Chipbescherming, zie K.H. Pilny, Legal aspects of Interfaces and reverse engineering Protection in Germany, the United States and Japan, IIC 1992, blz en K. Sugiyama, Reverse engineering and other issues of software protection, European Intellectual Property Review 1991, blz. 395/7. Chipswet, Wijziging uitvoeringsbesluit, zie Besluit van 3 februari 1992, houdende wijziging van het Besluit van 23 juli 1987, Stb. 486 tot uitvoering van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, wetgeving, blz CIER-lezingen, mededeling, blz. 102 en 340. CIER-lustrum, zie augustus-nummer, blz Circustheater, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 18 dec. 1990, nr 5, blz. 15. Citroen ZX, zie Pres. Rechtbank Rotterdam, 21 juni 1991, nr 23, blz. 94. Classificatie van merken, zie Overeenkomst van Nice. Classificatie van octrooien, zie The International Patent Classification (IPC), mededeling, blz "Cocktailmerk", Het, noot van Mr S. Boekman onder Pres. Rechtbank Amsterdam, 11 april 1991, nr31, blz Colijn Kalenders/Reclame Uitgeverij Huib Colijn, zie Hof Amsterdam, 18 okt. 1990, nr34, blz Collisie, Bij beoordeling van nieuwheid in geval van - is voor vaststelling van de inhoud van de oudere aanvrage onder meer van belang de kennis die de vakman onmiddellijk kan vinden in een handboek op het voor die vakman betrokken gebied; Rechtbank 's-gravenhage, 18 april 1986, nr 52, blz Combicare/Meditheek, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 7 maart 1991, nr 26, blz. 99. Commentaar op "Verwarren en onderscheiden", artikel van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, blz. 371/2, gevolgd door de Reactie van Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, blz Competentie, Bevoegdheid van de rechter bij vordering door méér dan één eiser; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr 99, blz. 379 (met noten J.H.S.). Computer/Law Forum "International Software and Database protection", mededeling, blz Computerprogramma, zie programmatuurbescherming. Comtec/PR / ND Comtec, zie Hof Amsterdam, 8 nov. 1990, nr 3, blz. 8. Concurrentie tijdens dienstverband, Nabootsing van bepaalde, essentiële onderdelen van de voerdoseerwagen niet onrechtmatig; geen nodeloze verwarring; geen handelsnaaminbreuk; concurrerende activiteiten tijdens dienstverband, ter voorbereiding van oprichting eigen bedrijf, is ernstige wanprestatie; Hof Arnhem, 19 febr. 1991, nr 37, blz Countdown, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 4 okt. 1991, nr73, blz Counterfeiting, zie nabootsing. Databank, De - is geen werk met eigen karakter; geen geschriftenbescherming voor de PCM-databank, die niet openbaar is gemaakt; gegevens van de PCM-databank zijn eigendom van eiseres; onrechtmatig gebruik van de PCM-databank; Pres. Rechtbank Haarlem, 5 dec. 1989, nr66, blz. 218 (met noot C.v.N.). -, zie Mr P.B. Hugenholtz, Het Ontwerp-Richtlijn Databescherming: de Europese Commissie lanceert een tweetrapsraket, Computerrecht 1992, blz ; J. Hughes en E. Weightman, EC Database Protection; Fine Timing the Commission's Proposal, European Intellectual Property Review 1992, blz en M. Pattison, The European Commission's Proposal on the Protection of Computer Databases, European Intellectual Property Review 1992, blz Dealerorganisatie, Optreden in een advertentie als Citroenspecialist onder vermelding van woord- en figuurmerk van Citroen is inbreukmakend; introductie van de Citroen ZX voordat Citroen dat zelf heeft kunnen doen is onrechtmatig; Pres. Rechtbank Rotterdam, 21 juni 1991, nr 23, blz. 94. Declaratoir, Pres.: uitleg van art. 54, lid 2 Row., dat een verklaring voor recht in kort geding dat geen inbreuk wordt gemaakt toewijsbaar is, staat op gespannen voet met de rechtspraak; niet uitgesloten is echter dat de bestaande leer wordt verlaten in gevallen waarin een spoedeisend belang bij een - aannemelijk is; Hof 's-gravenhage, 21 febr. 1991, nr97, blz Denemarken, en het Gemeenschapsoctrooiverdrag, zie officiële mededeling, blz , zie L.D. 0sterborg, Denmark's Adherence to the European Patent System, IIC 1991, blz. 771/9. Deskundige, zie M.J. Taeymans, Het deskundigen-onderzoek in de informatiesector, Computerrecht 1992, blz. 51/8; J. Maxeiner, Der SachverstSndige in Patentrechtstreitigkeiten in den USA und Deutschland, GRUR Int. 1991, blz. 85/9 en J. Maxeiner, The expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, blz Deskundigenonderzoek, Pres.: De Bux frees valt buiten de beschermingsomvang van het octrooi; Hof: gelast -; Hof 's-gravenhage, 21 febr. 1991, nr 97, blz Dienstmerk, Geen inbreuk op dienstmerken Eurocamp en Sunsites door gebruik van Eurosites voor overeenstemmende diensten; geen inbreuk op een seriemerk; evenmin handelsnaaminbreuk; Pres. Rechtbank Amsterdam, 11 april 1991, nr 31, blz. 116 (met noot S.B.). -, Aan het - Tandarts Bemiddelings Bureau komt zwakke bescherming toe; de handelsnaam Judith de Graan Tandarts Bemiddeling stemt daarmee overeen, terwijl associatiegevaar reeds is gebleken; geen geldige reden voor gebruik van het merkbestanddeel "tandartsbemiddeling"; Pres. Rechtbank Zwolle, 3 maart 1989, nr22, blz. 92. Dienstverband, noot van Mr C.J.J.C. van Nispen onder Pres. Rechtbank Haarlem, 5 dec. 1989, nr66, blz , Nabootsing van bepaalde, essentiële onderdelen van de voerdoseerwagen niet onrechtmatig; geen nodeloze verwarring; geen handelsnaaminbreuk; concurrerende activiteiten tijdens -, ter voorbereiding van oprichting eigen bedrijf, is ernstige wanprestatie; Hof Arnhem, 19 febr. 1991, nr 37, blz en uitvinding, zie werknemer-uitvinder. Dilatatiecatheter, zie Hof 's-gravenhage, 25 okt. 1990, nr89, blz Dino-Music/Dino, zie Hof Amsterdam, 3 mei 1990, nr 12, blz. 46. Documentatie, zie The International Patent Classification (IPC), mededeling, blz , zie European Patent Office makes CD-ROM technology available to Central European States, mededeling, blz , zie H. Bardehle, Die Freigabe von Know-how durch das prüfende Patentamt, GRUR Int. 1990, blz. 673/5; L.G. Björklund, Online Patent information: perspectives for the future, World Patent Information 1991, blz. 206/8; O. Bossung, Das der "Öffentlichkeit zuganglich Gemachte" als Stand der Technik, GRUR Int. 1990, blz. 690/9; V.S. Dodd, Survey of the Annual Technical Reports

12 of the Patent Offices on Patent Information activities, World Patent Information 1991, blz. 230/4; G. Gall, Documentation and Information on Case Law, IIC 1991, blz. 963/9; A. Koch, Patent information to stimulate innovation in small and medium sized companies, World Patent Information 1991, blz. 201/5; J. Michel, The future of patent information products, World Patent Information 1991, blz. 61/6 en J.S. Myers, Patent in ages on CD-ROM: nummeric vs classified sets, World Patent Information 1992, blz Droits-voisins, zie aangrenzende rechten. Duitsland, chipbescherming, zie K.H. Pilny, Legal aspects of Interfaces and reverse engineering Protection in Germany, the United States and Japan, IIC 1992, blz , deskundige, zie J. Maxeiner, The expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, blz , gebruiksmodel, zie E. Steup, Unorthodoxe Gedanken zum Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int. 1990, blz. 800/4. -, inbreukprocedure, zie Dr D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 102/4. -, industriële eigendom, zie Industriële eigendomsrechten in de Duitse Bondsrepubliek, officiële mededeling, blz , industriële eigendom, zie G. Eisenführ, Die bevorstehende Erstreckung gewerblicher Schutzrechte im Zuge der deutschen Vereinigung, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz. 50/6 en A. von Mühlendahl, Gewerblicher Rechtsschutz im Vereinigten Deutschland - ein Zwischenbilanz, GRUR 1990, blz , merkenrecht, zie R. Busse en J. Starck, Warenzeichengesetz neben Pariser Verbandsübereinkunft und Madrider Abkommen. Kommentar (6e druk), Berlijn, 1990 [besproken door Chr. Eschenburg-Schricker in IIC 1991, blz. 836/8] en H.P. Kunz-Hallstem, Europaisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts, GRUR Int. 1990, blz , octrooiinbreuk, zie D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989 [besproken door M. Ritscher in IIC 1991, blz. 834/6; tevens besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof in B.I.E. 1992, blz. 102/4]. -, octrooirecht, zie K. von Falck, Neues zum Schutzumfang von Patenten, GRUR 1990, blz. 650/6; G. Hoepffner, Erfahrungen mit der aufgeschobenen Prüfung im deutschen Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz ; U. Krieger, Definition und Bedeutung der Aufgabe bei Erzeugniserfindungen im deutschen und europüischen Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz. 743/7; J. Maxeiner, Der Sachverstandige in Patentrechtstreitigkeiten in den USA und Deutschland, GRUR Int. 1991, blz. 85/9 en M. Vogel, Zur Auswirkung des Vertrages über die Herstellung der Einheit Deutschlands auf die Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht, GRUR 1991, blz , programmatuurbescherming, zie K.E. Wenzel, Problematik des schutzes von Computer-Programmen, GRUR 1991, blz , uitvindingshoogte, zie J. Pagenberg, Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany, IIC 1991, blz Dwanglicentie, zie licentie, gedwongen. ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities (Conference organized by -, Dublin, May 17-19, 1990), Londen, 1991, besproken door Mr S. Boekman, blz ECTA-conferentie, mededeling, blz EDG/Lacoste, zie Hof 's-hertogenbosch, 13 nov. 1990, nr4, blz. 10. Eenlijnsprestatie, Profiteren van het bestaan van het Filmnet-abonneetelevisiesysteem, bij het verhandelen van decoders, is op zichzelf nog niet onrechtmatig, doch wel o.g.v. de bijzondere omstandigheden; er is sprake van een -; beroep op vrijheid van ontvangst of informatie faalt; Hof Amsterdam, 2 mei 1991, nr 49, blz , De twee, niet zeer verschillende droprecepten zijn of uit "het niet" ontwikkeld, of een voortbouwing op bestaande recepten; in geen van beide gevallen komt de fabrikant auteursrechtelijke bescherming toe, bovendien ontbreekt oorspronkelijkheid; geen geschriftenbescherming; geen "-"; Rechtbank Breda, 18 dec. 1990, nr 13, blz , Mededelingen betreffende het gespecialiseerd zijn in de stoma-nazorg zijn niet misleidend, wel de suggestie dat tussen gedaagde en ziekenhuizen in de regio een bepaalde relatie bestaat; nabootsing van de "marketing strategie" van eiseres is niet onrechtmatig, deze is geen "-"; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 7 maart 1991, nr 26, blz. 99. Effect, Een smaakeffect bij bepaalde, uit lagen consumptieijs en tussenlagen opgebouwde produkten vormt een aanwijzing dat die produkten op een octrooieerbare uitvinding berusten; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 16 aug. 1990, nr 96, blz E.G., zie Europese Gemeenschappen. E.G.-Groenboek modelbescherming, zie Symposium "Bescherming van vormgeving in Europa", mededeling, blz. 275/6. -, zie Prof. Mr H. Cohen Jehoram, The EC Greenpaper on the Legal Protection of Industrial Design. Half way down the right track - A view from the Benelux, European Intellectual Property Review 1992, blz. 75/8. E.G.-Richtlijn, databanken, zie CIER-lezingen, mededeling, blz , database-bescherming, zie Mr P.B. Hugenholtz, Het Ontwerp-Richtlijn Databescherming: de Europese Commissie lanceert een tweetrapsraket, Computerrecht 1992, blz ; J. Hughes en E. Weightman, EC Database Protection; Fine Timing the Commission's Proposal, European Intellectual Property Review 1992, blz en M. Pattison, The European Commission's Proposal on the Protection of Computer Databases, European Intellectual Property Review 1992, blz , programmatuurbescherming, zie Prof. Mr E.J. Dommering, De Software-Richtlijn uit Brussel en de Nederlandse Auteurswet, Informatierecht AMI1992, blz. 83/9. E.G.-Verdrag, Geen nieuwe openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde verpakking van Chanel door verwijderen cellofaan enz.; ook geen aantasting van "droit moral"; wel wijziging in de toestand van de waar; gebod tot noemen voorman geweigerd; geen strijd met -; Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr36, blz Eijmeren, Van, zie Hof's-Gravenhage, 10 okt. 1991, nr94, blz Engeland, auteursrecht, zie P. Stone, Copyright Law in the United Kingdom and the European Community, Londen, , inbreukprocedure, zie Dr D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 102/4. -, intellectuele eigendom, zie M. Henry, Mortgages of Intellectual Property in the United Kingdom, European Intellectual Property Review 1992, blz , merkenrecht, zie W.R. Cornish, The Madrid Agreement for the International Registration of Trade Marks: A United Kingdom Perspective, IIC 1991, blz , octrooiinbreuk, zie D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien,

13 405 Keulen, 1989 [besproken door M. Ritscher in IIC1991, blz. 834/6; tevens besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof in B.I.E. 1992, blz. 102/4]. -, programmatuurbescherming, zie B. Sherman, The patentability of computer-related inventions in the United Kingdom and the European Patent Office, European Intellectual Property Review 1991, blz Epilady, zie Hof 's-gravenhage, 20 febr. 1992, nr 70, blz. 285 en Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 nov. 1989, nr61,blz Epileerapparaat, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 nov. 1989, nr 61, blz Equivalent, zie Prof. Mr J.J. Brinkhof, Some Thoughts on Equivalents, IIC 1991, blz Esprit/Esprit d'equipe, zie Rechtbank Brussel, 4 jan. 1991, nr 20, blz. 90. Esthetisch effect, zie het artikel van Mr C.J.J.C. van Nispen, De octrooieerbaarheid van een -, blz , Technische vindingen die alleen het uiterlijk van een produkt verbeteren, kunnen octrooieerbaar zijn; de uitvoeringsvorm van gedaagden valt onder het octrooi; Rechtbank 's-gravenhage, 26 april 1989, nr 88, blz Ethiek, zie 1992 Essay Competition "Patents and Ethics" in the context of modern technology, mededeling, blz Eurocamp/Eurosites, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 11 april 1991, nr31, blz. 116 (met noot S.B.). Europa, zie D. Rochat, Inventions et brevets. Entreprises industrielles. Administrations et juridictions nationales. Organisations européennes et mondiales. Evolution de la technologie, Genève, , mededinging, zie G. Schricker, European Harmonization of Unfair Competition Law - A Futile Venture?, IIC 1991, blz , merkenrecht, zie J.E. Rosini en Chr.C. Roche, Trademarks in Europe 1992 and beyond, European Intellectual Property Review 1991, blz en Journal of the Patent and Trademark Office Society 1991, blz Europees examen voor octrooigemachtigde, officiële mededeling, blz Europees merk, zie gemeenschapsmerk. Europees merk voor milieuvriendelijke produkten, mededeling, blz Europees octrooi, zie augustus-nummer, blz , zie European patent for Harvard's transgenic mouse, mededeling, blz , zie J.B. van Benthem, Europaïsches Patentsystem und Weltpatentsystem, GRUR Int. 1990, blz ; D. Bertrand, French Patents vs. European Patents designating France, Patent World febr. 1992, blz ; P. Braendli, Die Dynamik des Europaischen Patentsystems, GRUR Int. 1990, blz ; Examining Division allows patent for genetically altered mouse, World Intellectual Property Report 1992, blz. 7/8; W. Holzer, Der Schutzbereich nach Art. 69, die "UnzulËssige Erweiterung" nach 138 EPÜ und österreichisches Recht, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1992, blz ; U. Krieger, Definition und Bedeutung der Aufgabe bei Erzeugniserfïndungen im deutschen und europaischen Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz. 743/7; B. Sherman, The patentability of computer-related inventions in the United Kingdom and the European Patent Office, European Intellectual Property Review 1991, blz en R. Singer, Der Vertrauensschutz im Europaischen Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz , beschermingsduur, zie European Patent Organisation agrees to longer life for European patents, mededeling, blz , beschermingsduur, zie O. Bossung, The Responsibility of the European Patent Office for the Extent of Protection Conferred by the European Patent, IIC 1991, blz , beschermingsomvang, zie D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69 (1) EPÜ und Artikel 8 (3) Strassburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, blz , inbreuk, zie A. von Hellfeld, Enforcements of European Patents, Patent World dec. 1991/jan. 1992, blz. 20/3 en M. Scuffi, European Patents and Interlocutory Injunctions for Acts of Patent Infringement Under Italian Law, IIC 1991, blz , nieuwheid, zie E. Turrini, The Concept of Novelty - A Review of the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, IIC 1991, blz , rechterssymposium, zie Problems of European Patent Law; Fifth Symposium of European Patent Judges, IIC 1991, blz , uitvindingshoogte, zie J. Pagenberg, Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany, IIC 1991, blz Europees Octrooi Bureau, zie officiële mededeling, blz , zie 1992 Essay Competition "Patents and Ethics" in the context of modern technology, mededeling, blz , zie European Patent Office makes CD-ROM technology available to Central European States, mededeling, blz , advies, zie M. Barbuto, The First Instance of Art. 25 EPC Being Applied in Italy, IIC 1991, blz. 1012/4. -, jurisprudentie, zie P. Gori, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, IIC 1991, blz Europees Octrooi Verdrag van München, Protocol inzake uitleg artikel 69 E.O.V., zie Hof 's-gravenhage, 20 febr. 1992, nr 70, blz , zie officiële mededeling, blz , Ierland treedt toe tot het -, officiële mededeling, blz , zie A. Pren, M. Brandi-Dohrn en S. Gruber, Europaisches und internationales Patentrecht. Einführung zum EPÜ und PCT, München, 1991; R. en M. Singer, Europaisches Patentübereinkommen. Kommentar, Stand: , Keulen, 1989; E. Armitage, Updating the European Patent Convention, GRUR Int. 1990, blz. 662/6; H.P. Kunz-Hallstein, Institutionelle Fragen einer Revision des Europaischen Patentübereinkommens, GRUR Int. 1991, blz. 351/5; L.D. Osterborg, Denmark's Adherence to the European Patent System, IIC 1991, blz. 771/9 en J. Pagenberg, Diplomatic Conference on the Revision of Art. 63 EPC, IIC 1992, blz Europees octrooigemachtigde, zie Training at the EPO for Patent Attorneys, mededeling, blz Europese Gemeenschappen, EG wil technologische samenwerking met derde landen reguleren, mededeling, blz , zie I. Davies en J. Grayston, Mergers and acquisitions in the European Community. Do you get more - or less - than you bargained for?, Trademark World sept. 1991, blz. 22/5. -, aangrenzend recht, zie S. von Lewinski, Rental Rights, Lending Rights and certain Neighbouring Rights: The EC Commission's Proposal for a Council Directive, European Intellectual Property Review 1991, blz , auteursrecht, zie P. Stone, Copyright Law in the United Kingdom and the European Community, Londen, 1990; Mr G.J.H.M. Mom, EG-richtlijn auteursrecht, satelliet en kabel, Informatierecht AMI1991, blz en S. Wagner, E.C. program for 1992 sets broad agenda on copyright issues, World Intellectual Property Report 1991, blz. 55/6. -, gebruiksmodel, zie F. Gotzen, EC Industrial Design Proposal discussed at Brussels Conference, World Intellectual Property Review 1992, blz. 17/8; A.A. Horton, Industrial Design Law: The future for Europe, European Intellectual Property Review 1991, blz. 442/8 en J. Mutimear, Protection of industrial designs; an important new EC initiative, World Intellectual Property Report 1991, blz. 268/9. -, groepsvrijstelling, zie G. Wiedemann, Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kar-

14 406 tellrechts, Band I, Keulen, 1989 [besproken door I. Pernice in GR UR Int. 1991, blz. 582]; G. Wiedemann, Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts. Band II Besonderer Teil: Alleinvertriebsvereinbarungen (GVO Nr. 1983/83), Alleinbezugsvereinbarungen (GVO Nr. 1984/83), Patentlizenzvereinbarungen (GVO Nr. 2349/84), Knowhow-Vereinbarungen (GVO Nr. 556/89), Keulen, 1990 en G. Wiedemann, Erste Erfahrungen mit den EWG-Gruppenfreistellungsverordnungen, insbesondere für Patentlizenz- und Know-how-Vereinbarungen, GRUR Int. 1990, blz , intellectuele eigendom, zie Mr B.J. Drijber, Intellectuele eigendom en EEG-recht: Recente ontwikkelingen (1990-medio 1991), IER 1991, blz en F.-K. Beier, Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa, GRUR Int. 1990, blz , kartelrecht, zie S. Farr, Patent Licensing and the EC antitrust rules, Patent World sept. 1991, blz en J. Flynn, Intellectual Property and Anti-trust: EC attitudes, European Intellectual Property Review 1992, blz , mededinging, zie M. van der Woude, Chr. Jones en X. Lewis, EEC Competition Law Handbook, Londen, 1990; F.-K. Beier, Patent Protection and the Free Market Economy, IIC 1992, blz en G. Schricker, Die europaische Angleichung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs - ein aussichtsloses Unterfangen?, GRUR Int. 1990, blz. 771/7. -, merkenrecht, zie ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities (Conference organized by ECTA, Dublin, May 17-19, 1990), Londen, 1991, besproken door Mr S. Boekman, blz , merkenrecht, zie Europees merk voor milieuvriendelijke produkten, mededeling, blz , merkenrecht, zie F. Gevers, A Potential Danger for Trademark Owners: The Draft EC Regulation on Geographical Indications and Designations of Origin, Trademark World mei 1991, blz. 23/8; F. Gevers, The European Communities Trade Mark Practitioners' Association (ECTA). Tenth Annual Conference, Athens 29 May to 1 June 1991, Trademark World sept. 1991, blz. 15/7; J.A. Groom, The CE mark and prior rights, Trademark World april 1991, blz. 22; R. Joliet, Trademark Law and the free movement of goods: The overruling of the Judgement in Hag I, IIC 1991, blz ; R. Joliet, Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I, GRUR Int. 1991, blz ; G.F. Kunze, Waiting for Sirena II - Trademark assignment in the Case Law of the European Court of Justice, IIC 1991, blz ; Chr. Morcom, Trademarks in the European Community after Café Hag II, The Trademark Reporter sept./okt. 1991, blz ; A. Strowel, Droit des marques et libre circulation des marchandises: Exit la doctrine de 1'origine commune, Revue de droit intellectuel - LTngénieur-Conseil 1991, blz en M. Treis, Markenrecht und freier Warenverkehr - Bemerkungen zum Hag II - Urteil des EuGH, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz , merkenrichtlijn, zie Ingangsdatum Richtlijn merkenrecht, mededeling, blz , merkenrichtlijn, zie A. Kur, Well-Known Marks, Highly renowned Marks and Marks having a (high) Reputation - What's it all about?, IIC 1992, blz , modelbescherming, zie Auf dem Wege zu einem europaischen Musterrecht, GRUR Int. 1990, blz , octrooirecht, zie H. Ullrich, Patentschutz im europaischen Binnenmarkt, GRUR Int. 1991, blz , parallelimport, zie K. Dyekjaer-Hansen, Parallel imports and the battle against piracy, European Intellectual Property Review 1992, blz. 35/6. -, programmatuurbescherming, zie Mr A.P. Meyboom, Richtlijn Softwarebescherming, Computerrecht 1991, blz. 194/6 en Informatierecht AMI 1991, blz. 171; Mr E.A. Mout-Bouwman, Computerrichtlijn. De Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 122/42, 17 mei 1991), IER 1991, blz. 101/3; Mr J.M.A. Berkvens en Mr G.O.M. Alkemade, Software protection: Life after the Directive, European Intellectual Property Review 1991, blz [vgl. B.I.E. 1991, blz. 231/6]; Th. Dreier, The Council Directive of May 14, 1991 on the Legal protection of Computer Programs, European Intellectual Property Review 1991, blz ; R.J. Hart, Interfaces, Interoperability and Maintenance (E.G. Richtlijn bescherming computerprogramma's), European Intellectual Property Review 1991, blz. 111/6; M. Lehmann, Die Europaische Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int. 1991, blz en P. Waters en P.G. Leonard, The Lessons of recent EC and US Developments for Protection of Computer and Software under Australian Law, European Intellectual Property Review 1991, blz , rechtseenheid, zie H. Ballreich, Auf dem Weg zur europaischen Rechtseinheit, GRUR Int. 1990, blz , reclamerecht, zie G. Schricker, Werbe verboten in der EG, GRUR Int. 1991, blz , vrij verkeer van goederen, zie M. Treis, Markenrecht und freier Warenverkehr - Bemerkungen zum Hag II - Urteil des EuGH, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz Europese modelbescherming, zie Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law, IIC 1991, blz Europese octrooiaanvrage, zie G. Gall, Der Euro- PCT-Weg. Die Situation seit dem 1. Juni 1991, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz. 150/7. -, afsplitsing, zie P.C. Allan, Law and practice relating to divisional applications in the EPO, Patent World dec. 1991/jan. 1992, blz , biotechnologie, zie A. de Pastors, European Patent applications in biotechnology in the 1980's: some statistical data, World Patent Information 1991, blz , termijnen, zie G. Gall, Berechnung von Fristen - in Verfahren vor dem Europaischen Patentamt, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz , verleningsprocedure, zie Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"], mededeling, blz. 78/9. -, voorrang, zie E. Gutmann, Effects of Priority Rights on Claims of European Patents Claiming One or Several Priority Dates, IIC 1991, blz Eurosites/Eurocamp en Sunsites, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 11 april 1991, nr 31, blz. 116 (met noot S.B.). Examen, zie officiële mededeling, blz. 2-3, 34, 174 en 206. Executie, Na de, nog niet definitieve, herroeping van het octrooi door de oppositieafdeling van het EOB, staking bevolen van de - van een eerder kort geding vonnis, waarbij een inbreukverbod is opgelegd; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 nov. 1989, nr61, blz Expertise-bescherming, zie Prof. Mr J.H. Spoor, Protecting Expert Systems, in particular Expert System Knowledge: A Challenge for Lawyers, European Intellectual Property Review 1992, blz Filmnet-decoders, zie Hof Amsterdam, 2 mei 1991, nr49, blz Fraaie vormen en de taak van het Benelux-Gerechtshof, artikel van Mr R. van der Veen, blz Franchise, Merkinbreuk door gebruik van de aanduiding Mondialleder op de plaats waar voorheen krachtens een franchise-overeenkomst de merkaanduiding Mondile-

15 407 der werd gebruikt; Pres. Rechtbank Haarlem, 27 nov. 1990, nr21, blz. 90. Frankrijk, heeft het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien bekrachtigd, zie officiële mededeling, blz , geneesmiddelenbescherming, zie G. Portal, Die Einführung erganzender Schutzzertifikate für Arzneimittel im französische Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz , inbreukprocedure, zie Dr D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 102/4. -, nieuwheidsonderzoek, zie officiële mededeling, blz , octrooiinbreuk, zie D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989 [besproken door M. Ritscher in IIC 1991, blz. 834/6; tevens besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof in B.I.E. 1992, blz. 102/4]. -, octrooirecht, zie D. Bertrand, French Patents vs. European Patents designating France, Patent World febr. 1992, blz Frees voor ringvormige gaten, zie Hof 's-gravenhage, 21 febr. 1991, nr 97, blz Gas-in-vloeistof meting, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 okt. 1990, nr90, blz GATT, zie M.P. Bhatmagar, GATT Intellectual Property Protection proposals in context with developing countries and the Paris Convention, Patent World maart 1992, blz ; Draft agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights - including Trade in Counterfeit Goods, by A. Dunkel (GATT Director General), World Intellectual Property Report 1992, blz ; M.M. Kostecki, Sharing intellectual property between the rich and the poor [GATT], European Intellectual Property Review 1991, blz. 271/4; J. Reinbote en A. Howard, The State of Play in the Negotiations on Trips (GATT/Uruguay Round), European Intellectual Property Review 1991, blz ; M. Reiterer, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte in der GATT-Uruquay-Runde (Teil 1), Osterreichische Bldtter fürgewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1991, blz en U. Uchtenhagen, The GATT negotiations concerning copyright and intellectual property protection, IIC 1990, blz Gebruiksmodel, zie WIPO, Symposium on industrial designs, Amboise, October 4 and 5,1990, Genève, 1991; E. Fischer, 25 Jahre Patent- und Gebrauchsmusterreform - Ein Rückblick, GRUR Int. 1990, blz ; F. Gotzen, EC Industrial Design Proposal discussed at Brussels Conference, World Intellectual Property Review 1992, blz. 17/8; A.A. Horton, Industrial Design Law: The future for Europe, European Intellectual Property Review 1991, blz. 442/8 en J. Mutimear, Protection of industrial designs; an important new EC initiative, World Intellectual Property Report 1991, blz. 268/9. Gebruiksmodellenwet, artikel van Mr Ir J.J. Smorenburg, blz. 243/5. Gebruiksmodellenwet als tussenoplossing? Neen!, artikel van Prof. Mr D.W.F. Verkade, blz. 246/9. Geen modellenbescherming buiten de BTMW, noot van Mr S. Boekman onder Hof 's-gravenhage, 24 jan. 1991, nr 25, blz. 97. Geheugenmodule, zie Pres. Rechtbank Breda, 13 febr. 1991, nr7, blz. 19. Gekoppelde betonnen funderingspaal, zie Hof 's-gravenhage, 21 maart 1991, nr62, blz Geld-terug-actie, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 17 dec. 1990, nr 48, blz Geldige reden, Aan het dienstmerk Tandarts Bemiddelings Bureau komt zwakke bescherming toe; de handelsnaam Judith de Graan Tandarts Bemiddeling stemt daarmee overeen, terwijl associatiegevaar reeds is gebleken; geen - voor gebruik van het merkbestanddeel "tandartsbemiddeling"; Pres. Rechtbank Zwolle, 3 maart 1989, nr 22, blz. 92. Gele puntdaken, zie Hof 's-hertogenbosch, 13 juni 1990, nr 9, blz. 24. Geluidsmerk, zie S. King, Are sounds and scents trademarks in Canada?, World Intellectual Property Report 1991, blz Gemeenschapsmerk, zie Europees merk voor milieuvriendelijke produkten, mededeling, blz , zie Community Trade Mark Office - The Future, CIPA The Journal of the Chartered Institute of Patent Agents 1992, blz. 184/5 en R. Jenkins, To examine or not to examine for prior rights in the Community Trademark Office, Trademark World mei 1992, blz. 50/3. Gemeenschapsmerkenbureau, zie I. Mills, CTMO - The future (Gemeenschapsmerkenbureau), Trademark World dec. 1991/jan. 1992, blz Gemeenschapsoctrooi, zie R. Foglia, Procedural Aspects of Litigation Relating to Community Patents, IIC 1991, blz. 970/9; J. Neukom, A Prior Use Right for the Community Patent Convention: An update, European Intellectual Property Review 1991, blz ; J.U. Neukom, What Price the Community Patent, European Intellectual Property Review 1992, blz. 111/2; E.K. Pakuscher, Der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit - Ein Modell für Europa?, GRUR Int. 1990, blz. 760/6; V. Scordamaglia, The Common Appeal Court and the future of the Community Patent following the Luxemburg conference - Part One, IIC 1991, blz ; V. Scordamaglia, The Common Appeal Court and the future of the Community Patent following the Luxemburg conference - Part Two, IIC 1991, blz ; V. Scordamaglia, Die Gerichtsstandsregelung im Gemeinschaftspatentübereinkommen und das Vollstreckungsübereinkommen von Lugano, GRUR Int. 1990, blz ; D. Stauder, Substantive Law Aspects of the Community Patent - Translation Requirements, Switching, and the European or Community Patent Option, IIC 1991, blz en A. Sugden, The Community Patent - The Luxemburg Agreement of 1989, World Patent Information 1991, blz Gemeenschapsoctrooiverdrag, officiële mededeling, blz. 106, 174, 278 en 306. Geneeskunde, zie P. Lancon, Patentability in the Field of Therapy and Diagnosis, IIC 1991, blz Geneesmiddel, Merkinbreuk door apotheker, eigenaar of in loondienst, bij aflevering van een loco-geneesmiddel op een recept waarin merk-geneesmiddel wordt voorgeschreven; niet-naleving van het voorschrift dat het in het recept voorgeschreven produkt moet worden afgeleverd levert geen onrechtmatige daad jegens Merck op; Hof Leeuwarden, 20 febr. 1991, nr42, blz Geneesmiddelenbescherming, zie Aanvullend Beschermings Certificaat voor geneesmiddelen (ABC). -, zie A.C. Cartwright en B. Matthews, Pharmaceutical product licensing: Requirements for Europe, Chichester, 1991; M. Hodgson, Supplementary Protection Certificates, Patent World febr. 1992, blz. 23/5; J.L. Mezzich, The patentability and patent term extension of Livesaving drugs: A deadly mistake, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1992, blz ; F. Perres, La brevetabilité des inventions biotechnologiques: Ie cas du virus HIV-2, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz ; G. Portal, Die Einführung erganzender Schutzzertifikate für Arzneimittel im französische Patentrecht, GRUR Int. 1990, blz en Supplementary patent protection provided for pharmaceuticals (Italy), World Intellectual Property Report 1991, blz Genetische manipulatie, zie European patent for Harvard's transgenic mouse, mededeling, blz , zie A.C. Mulder, Genetische Manipulatie, dieren en octrooien. Een juridisch verantwoorde combinatie?, Utrecht, 1989; Mr J.L.R.A. Huydecoper, De gepatenteerde muis: (octrooi)bescherming en levende materie,

16 408 Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1991; Mr E.A. Messer, Aansprakelijkheid voor genschade, NJB 1992, blz ; Examining Division allows patent for genetically altered mouse, World Intellectual Property Report 1992, blz. 7/8; R. Nott, Patent protection for plants and animals, European Intellectual Property Review 1992, blz en M. Paver, All animals are patentable, but some are more patentable than others, Patent World maart 1992, blz Geografische aanduiding, zie aanduidingen van herkomst. Geschriftenbescherming, De databank is geen werk met eigen karakter; geen - voor de PCM-databank, die niet openbaar is gemaakt; gegevens van de PCM-databank zijn eigendom van eiseres; onrechtmatig gebruik van de PCM-databank; Pres. Rechtbank Haarlem, 5 dec. 1989, nr66, blz. 218 (met noot C.v.N.). Geurmerk, zie S. King, Are sounds and scents trademarks in Canada?, World Intellectual Property Report 1991, blz Gielen, Mr Ch., benoemd tot Bijzonder Hoogleraar R.U. Groningen, mededeling, blz Grensoverschrijdend verbod, zie Debat internationale octrooiinbreuk, mededeling, blz Griekenland, heeft het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien bekrachtigd, zie officiële mededeling, blz Haarverzorgingslijn, zie Hof 's-hertogenbosch, 30 okt. 1990, nr 17, blz. 75. Hag II, zie R. Joliet, Trademark Law and the free movement of goods: The overruling of the Judgement in Hag I, IIC 1991, blz ; R. Joliet, Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I, GR UR Int. 1991, blz ; Chr. Morcom, Trademarks in the European Community after Café Hag II, The Trademark Reporter sept./okt. 1991, blz en M. Treis, Markenrecht und freier Warenverkehr - Bemerkungen zum Hag II - Urteil des EuGH, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz Halfgeleiders, zie chipbescherming. Handelsnaam, "Parnassus" is een geldig merk; eerder gebruik als - niet aangenomen; Parnassusfonds mag haar naam blijven gebruiken mits niet als -; Hof 's-hertogenbosch, 29 maart 1990, nr 84, blz Handelsnaambescherming, zie Mr E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, Zwolle, Handelsnaamgebruik, Recht op naam muziektrio bij ontbinding behoort tot het vermogen van de v.o.f.; verbod op gebruik van de naam zolang deze niet aan één der partijen is toegescheiden; idem t.a.v. adressenbestand van relaties; Pres. Rechtbank Breda, 7 aug. 1991, nr 87, blz. 339 (met noot S.B.). Handelsnaaminbreuk, Gebruik van de naam Dino met een karikaturale afbeelding van een dinosaurus voor vuilniszakken naast het merk Dino Music met een afbeelding van een dinosaurus voor geluidsdragers brengt geen schade toe aan Dino Music; ook geen inbreuk op de handelsnaam Dino Music, gezien de ongelijksoortigheid van de waren; Hof Amsterdam, 3 mei 1990, nr 12, blz , Colijn Kalenders kan zich niet op art. 5 Hnw. beroepen nu zij de handelsnaam niet rechtmatig heeft gevoerd; ook geen recht op merk "Colijn Kalenders" nu daarmee het publiek kan worden misleid; geen auteursrecht op en geen slaafse nabootsing van de Nederland Kalender van Mercurius; Hof Amsterdam, 18 okt. 1990, nr 34, blz , Geen - gezien het ontbreken van verwarring; Hof Amsterdam, 8 nov. 1990, nr 3, blz. 8. -, Geen verwarringsgevaar tussen merk Bio Harmony en de handelsnaam Biohorma; Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr 63, blz , Nabootsing van bepaalde, essentiële onderdelen van de voerdoseerwagen niet onrechtmatig; geen nodeloze verwarring; geen -; concurrerende activiteiten tijdens dienstverband, ter voorbereiding van oprichting eigen bedrijf, is ernstige wanprestatie; Hof Arnhem, 19 febr. 1991, nr 37, blz , Kans op verwarring tussen de oudere handelsnaam van appellante en de handelsnamen van geïntimeerden is verhoogd sinds de verhuizing van geïntimeerden naar Rotterdam; Hof 's-gravenhage, 10 okt. 1991, nr 94, blz , Actie o.g.v. art B.W. tegen een jonger merk dat met een handelsnaam overeenstemt wordt niet verhinderd door de BMW of de Hnw., mits het gaat om belangen die de Hnw. beoogt te beschermen; Hof 's-hertogenbosch, 11 sept. 1990, nr 44, blz , Geen inbreuk op dienstmerken Eurocamp en Sunsites door gebruik van Eurosites voor overeenstemmende diensten; geen inbreuk op een seriemerk; evenmin -; Pres. Rechtbank Amsterdam, 11 april 1991, nr 31, blz. 116 (met noot S.B.). -, Gezien de aard van de ondernemingen, de onderlinge afstand en de geringe afwijking tussen de handelsnamen Sien Sien en Sun Sien is verwarring te duchten; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 15 juli 1991, nr45, blz , De beschrijvende aanduiding "Circustheater" is als handelsnaam ingeburgerd; gevaar voor verwarring door gebruik "Circustheater Zandvoort"; merkinbreuk aangenomen; geen gebruik met geldige reden; vrees voor verwatering; Pres. Rechtbank Haarlem, 18 dec. 1990, nr 5, blz , Onvoldoende overeenstemming voor inbreuk op de handelsnaam of het merkenrecht van eiseres; Thermae/ Thermen betreft een soortnaam; Pres. Rechtbank 's-hertogenbosch, 5 jan. 1990, nr43, blz , Verwarringwekkend gebruik van een handelsnaam met als kenmerkend bestanddeel het fantasiewoord "Mercado"; ook merkinbreuk door gebruik van handelsnamen door gedaagde; Pres. Rechtbank Zutphen, 24 april 1991, nr 6, blz. 16. Harmonisatie, zie ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities (Conference organized by ECTA, Dublin, May 17-19, 1990), Londen, 1991, besproken door Mr S. Boekman, blz , zie H. Bardehle, Die Einbezichung der Aquivalenzlehre in den WIPO-Patentharmonisationsvertrag, Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte 1992, blz. 133/7; K. Bruchhausen, Können die bei der Patentverletzung entstehenden Ausgleichsansprüche harmonisiert werden?, GRUR Int. 1990, blz ; E.G. Fiorito, The "Basic Proposal" for harmonization of U.S. and worldwide patent laws submitted by WIPO, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1991, blz ; J.U. Neukom en R.C. Petersen, Harmonisation - The diplomatic Conference, CIPA 1991, blz en J. Pagenberg, WIPO: Diplomatic Conference in the Hague on Harmonization of* Patent Law, IIC 1991, blz. 682/4. Harvard-muis, zie European patent for Harvard's transgenic mouse, mededeling, blz , zie Mr J.L.R.A. Huydecoper, De gepatenteerde muis: (octrooi)bescherming en levende materie, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1991; Examining Division allows patent for genetically altered mouse, World Intellectual Property Report 1992, blz. 7/8 en R. Krasser, Erfindungsschutz zwischen Patentanmeldung und Patenterteilung, GRUR Int. 1990, blz Hemogram/Philips, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 30 dec. 1991, nr 80, blz Herkomstaanduiding, zie aanduidingen van herkomst. Herroeping, (Europees) octrooi, Kans op - niet te verwaarlozen; voorlopige maatregelen geweigerd; Pres.: gezien medische risico's geen verbod o.g.v. belangenafweging; Hof's-Gravenhage, 25 okt. 1990, nr 89, blz , Na de, nog niet definitieve, - van het octrooi door de oppositieafdeling van het EOB, staking bevolen van de

17 409 executie van een eerder kort geding vonnis, waarbij een inbreukverbod is opgelegd; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 nov. 1989, nról, blz , Weigering inbreukverbod gezien de kans op - van het Europees octrooi van Flowmole; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 febr. 1991, nr40, blz Hippostar, zie Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr91, blz Ideeënbescherming, zie "Josef Kohier" organiseert Symposium over -, mededeling, blz. 138/9. Ierland, treedt toe tot het E.O.V., officiële mededeling, blz , treedt toe tot P.C.T., officiële mededeling, blz Inbreuk, zie resp. auteursrechtinbreuk, handelsnaaminbreuk, merkinbreuk, middellijke octrooiinbreuk, modelinbreuk en octrooiinbreuk. -, zie Mr Th.C.J.A. van Engelen, The misappropriation doctrine in the Netherlands, IIC1991, blz Inbreukprocedure, zie Dr D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 102/4. Inbreukverbod buiten Nederland, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Enige opmerkingen over de mogelijkheden van de Haagse President om ordenend op te treden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien, blz , Auteursrecht op de afzuigarm van Industar; het model van Euromate vormt een nabootsing; ontbreken van kleuraanduiding in modeldepot geeft een ander geen vrijheid tot kleurimitatie; toewijzing vordering in andere landen; Pres. Rechtbank Alkmaar, 1 mei 1991, nr 75, blz , Europees octrooi voor Nederland door eiseres vrijwillig beperkt tot datgene wat niet is geopenbaard in haar eerdere Nederlandse aanvrage; inbreukverbod kan niet worden gegrond op het Nederlandse octrooi, maar wel op het Europese octrooi; voorgebruik door gedaagde niet aannemelijk; verbod mede voor Duitsland gegeven; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 aug. 1990, nr 78, blz , Uitgaande van de conclusie, zoals begrepen door de gemiddelde deskundige in samenhang met beschrijving en tekening, zijn de maatregelen van gedaagde equivalent; vernietiging van inbreukmakende tegels is geen voorlopige maatregel; voorschot schadevergoeding geweigerd; geen belang bij verbod tot inbreuk op buitenlandse parallelle octrooien; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 25 sept. 1990, nr27, blz , Spoedeisend belang ondanks toezegging geen inbreukmakende lampen meer te importeren; inbreukverbod ook terzake van buitenlandse octrooien uitgesproken; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 30 dec. 1991, nr 80, blz , zie Debat internationale -, mededeling, blz Indirecte octrooiinbreuk, zie middellijke octrooiinbreuk. Indonesië, zie Chr. Antons, Entwicklung des gewerblichen Rechtschutzes und Urheberrechts in Indonesien: von kolonialen zum nationalen Recht, GRUR Int. 1991, blz Industrieel ontwerpen, zie Introductiecursus -, mededeling, blz. 80. Industriële eigendom, zie A.L.A.I., Droit d'auteur et Propriété industrielle, Congres de la mer Egée II, Parijs, Informatie, zie V.S. Dodd, Survey of the Annual Technical Reports 1990 of the Patent Offices on Patent Information activities, World Patent Information 1991, blz. 230/4 en G. Gall, Documentation and Information on Case Law, IIC 1991, blz. 963/9. Informatiebescherming, zie Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de RU Leiden, 29 juni 1990, Deventer, 1990 [besproken door Mr J.M. de Mey in Informatierecht AMI 1991, blz. 225/6]; Mr P.B. Hugenholtz, Het Ontwerp-Richtlijn Databescherming: de Europese Commissie lanceert een tweetrapsraket, Computerrecht 1992, blz en M.J. Taeymans, Het deskundigenonderzoek in de informatiesector, Computerrecht 1992, blz. 51/8. Informatietechnologie, zie Prof. Mr R.V. De Mulder, Het rapport "Informatietechnologie en Recht" de ontbrekende schakel, Computerrecht 1991, blz Innovatie, zie A. Bartl, Innovation als geplante Erneuerung, Markenartikel 1991, blz. 544/6 en A. Koch, Patent information to stimulate innovation in small and medium sized companies, World Patent Information 1991, blz. 201/5. Intellectuele eigendom, zie augustus-nummer, blz , zie het artikel van Mr C.J.J.C. van Nispen, Pleidooi voor boek 9, blz. 282/5. -, zie Meesterweek 1992, mededeling, blz , zie Symposium "-", mededeling, blz , zie EG wil technologische samenwerking met derde landen reguleren, mededeling, blz , zie Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de RU Leiden, 29 juni 1990, Deventer, 1990 [besproken door Mr J.M. de Mey in Informatierecht AMI 1991, blz. 225/6]; W.R. Cornish (ed.), Materials on Intellectual Property, Oxford, 1990 [besproken door S. Ricketson in IIC 1991, blz. 833/4]; Mr B.J. Drijber, Intellectuele eigendom en EEG-recht: Recente ontwikkelingen (1990-medio 1991), IER 1991, blz ; F.-K. Beier, Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa, GRUR Int. 1990, blz ; M.P. Bhatmagar, GATT Intellectual Property Protection proposals in context with developing countries and the Paris Convention, Patent World maart 1992, blz ; B. Catoméris, WIPO - Settlement of Intellectual Property Disputes between States, Trademark World febr. 1992, blz. 41/2; C.M. Correa, Biological Resources and Intellectual Property Rights, European Intellectual Property Review 1992, blz. 154/7; Draft agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights - including Trade in Counterfeit Goods, by A. Dunkel (GATT Director General), World Intellectual Property Report 1992, blz ; J. Flynn, Intellectual Property and Anti-trust: EC attitudes, European Intellectual Property Review 1992, blz ; M.M. Kostecki, Sharing intellectual property between the rich and the poor [GATT], European Intellectual Property Review 1991, blz. 271/4; J. Reinbote en A. Howard, The State of Play in the Negotiations on Trips (GATT/Uruguay Round), European Intellectual Property Review 1991, blz ; M. Reiterer, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte in der GATT-Uruquay-Runde (Teil 1), Österreichische Blatter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1991, blz en U. Uchtenhagen, The GATT negotiations concerning copyright and intellectual property protection, IIC 1990, blz Internationaal inbreukverbod, zie inbreukverbod buiten Nederland. International Air/Sea Transports, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 17 mei 1988, nr64, blz. 213 (met noot S.B.). Inventiviteit, zie uitvindingshoogte. IPC, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 5 maart 1991, nr 72, blz. 295 (met noot Ste.). Italië, zie D. Stauder, Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, Keulen, 1989 [besproken door M. Ritscher in IIC 1991, blz. 834/6;

18 410 tevens besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof in B.I.E. 1992, blz. 102/4] en M. Scuffï, European Patents and Interlocutory Injunctions for Acts of Patent Infringement Under Italian Law, IIC 1991, blz Jaarverslagen, zie V.S. Dodd, Survey of the Annual Technical Reports 1990 of the Patent Offices on Patent Information activities, World Patent Information 1991, blz. 230/4. Japan, zie Ch. Berman en N.S. Lambrecht, Designs in the United States and Japan, European Intellectual Property Review 1992, blz ; T. Dov, The recognition and Enforcements of foreign Judgements and Arbitral Awards in Japan, A.I.P.P.I. Journal of the Japanese Group 1991, blz en K.H. Pilny, Legal aspects of Interfaces and reverse engineering Protection in Germany, the United States and Japan, IIC 1992, blz Kabeltelevisie, zie Mr G.J.H.M. Mom, EG-richtlijn auteursrecht, satelliet en kabel, Informatierecht AMI 1991, blz Kan inhoud en opmaak van een (vak)blad object van auteursrecht zijn?, noot van Mr S. Boekman onder Pres. Rechtbank Haarlem, 17 mei 1988, nr64, blz Kan worden volstaan met Europese octrooien? [ja], artikel van Mr C.J.J.C. van Nispen, blz. 240/1. Kan worden volstaan met Europese octrooien? [neen], artikel van Mr J.B. van Benthem, blz. 241/3. Kanker-muis, zie Harvard-muis. Kans op schade als voorwaarde voor het verzet van de merkhouder krachtens art. 13A lid 1 onder 2 BMW, De, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Pres. Rechtbank Arnhem, 5 maart 1991, nr72, blz Kenia/Safari, zie Hof Luik, 28 maart 1991, nr 82, blz Kenmerk model, Kenmerkende eigenschappen van een modeldepot moeten kenbaar zijn uit de afbeelding en/of de beschrijving; de aanduiding "contrasterende kleuren" is voldoende duidelijk; Hof 's-hertogenbosch: geen merkinbreuk; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr 58, blz Kennisbescherming, zie Prof. Mr J.H. Spoor, Protecting Expert Systems, in particular Expert System Knowledge: A Challenge for Lawyers, European Intellectual Property Review 1992, blz Klok, zie Hof Amsterdam, 7 juli 1988, nr 47, blz Know-how, Uitvinding door de werknemer vóór de indiensttredingsdatum; inzage in aanvragedossier vóór t.i.1. afgewezen; gebod geheimhouding - te onbepaald; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 april 1991, nr60, blz , zie H. Bardehle, Die Freigabe von Know-how durch das prüfende Patentamt, GRUR Int. 1990, blz. 673/5. Korea (Volksrepubliek), Volksrepubliek - is toegetreden tot de Modellenschikking van 's-gravenhage, officiële mededeling, blz Kort-geding, zie Mevr. Mr A.A. van Rossum, Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van kort geding vonnissen, IER 1991, blz. 121/7. Kunststofkrat, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 juni 1986, nr 11, blz. 43. Kwekersrecht, zie Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, officiële mededeling, blz , zie Mr P.A.C.E. van der Kooij, Over een recht van voorgebruik in het kwekersrecht, IER 1992, blz. 2-9; R.S. Crespi, Patents and Plant Variety Rights: Is there an Interface Problem?, IIC 1992, blz ; B. Greengrass, The 1991 Act of the UPOV Convention, European Intellectual Property Review 1991, blz ; R. Nott, Patent protection for plants and animals, European Intellectual Property Review 1992, blz ; E. von Pechmann en J. Straus, Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR Int. 1991, blz ; D. Scheuner, Die diplomatische Konferenz zur Revision des UPOV - übereinkommens in Marz 1991, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz en J. Straus, Ethische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme des Patent- und Sortenschutzes für die biotechnologische Tierzüchtung und Tierproduktion, GRUR Int. 1990, blz , zie ook biotechnologie. Lacoste/EDG, zie Hof 's-hertogenbosch, 13 nov. 1990, nr4, blz. 10. Licentie, zie A.C. Cartwright en B. Matthews, Pharmaceutical product licensing: Requirements for Europe, Chichester, , gedwongen, Het Power Line-systeem valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; mogelijkheid van verzoek om gedwongen - is onvoldoende om verbod achterwege te laten; opgave van aantallen vervaardigde etc. inbreukmakende systemen toegewezen; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 1 mei 1991, nr28, blz , gedwongen, zie Mr P. Glazener, Verplichte licenties in het Gemeenschapsrecht, IER 1992, blz. 10/5; Jhr Mr R.E.P. de Ranitz, Dwanglicenties: verleden, heden en toekomst, IER 1992, blz. 43/7 en G.A. Gaikis, Pharmaceutical Patents in Canada. An update on Compulsory Licensing, Patent World mei 1992, blz , merk, "Seventeen" mist niet ieder onderscheidend vermogen als woordmerk; de waar tijdschriften met pornografische inhoud is soortgelijk aan de dienst 06-telefoonlijnen met pornografische inhoud; verwarringsgevaar aangenomen; recht van verzet tegen merkgebruik niet tevens toegekend aan licentiehouder; voorschot schadevergoeding geweigerd; Hof Arnhem, 18 juni 1991, nr 83, blz , octrooi, Pres.: - onder Europees octrooi is niet beperkt voorzover het Nederlands octrooi het Europese zou overlappen; het "groene" voertuig voldoet aan het Europese octrooi; het "blauwe" voertuig maakt wel inbreuk op het Nederlandse octrooi; overleggen lijst van afnemers enz. bevolen; Hof: niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring van het Nederlandse octrooi; inbreukvordering geweigerd; Hof 's-gravenhage, 3 mei 1990, nr 79, blz , octrooi, zie S. Farr, Patent Licensing and the EC antitrust rules, Patent World sept. 1991, blz Lijfsdwang, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 22 juni 1990, nr 8, blz. 22. Lijst van inbreukmakende produkten, Het Power Linesysteem valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; mogelijkheid van verzoek om gedwongen licentie is onvoldoende om verbod achterwege te laten; opgave van aantallen vervaardigde etc. inbreukmakende systemen toegewezen; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 1 mei 1991, nr 28, blz Locarno, zie Overeenkomst van -. Loco-geneesmiddel, Merkinbreuk door apotheker, eigenaar of in loondienst, bij aflevering van een - op een recept waarin merk-geneesmiddel wordt voorgeschreven; nietnaleving van het voorschrift dat het in het recept voorgeschreven produkt moet worden afgeleverd levert geen onrechtmatige daad jegens Merck op; Hof Leeuwarden, 20 febr. 1991, nr42, blz Lofzang op het octrooirecht, artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 233/5. Maaslander/Meerlander, zie Hof 's-hertogenbosch, 13 maart 1987, nr 30, blz Madrid, zie Schikking van - betreffende de internationale inschrijving van merken. Makerschap, Auteursrechtelijke bescherming van uitnodigings- en wenskaarten; openbaarmaking onder eigen naam veronderstelt -; Pres. Rechtbank Amsterdam, 5 april 1991, nr 59, blz , Gedaagde die de brochure heeft openbaargemaakt, wordt als maker aangemerkt, nu de naam van de

19 411 maakster (eiseres) daarop niet is vermeld; verzet tegen wijziging in de brochure is in strijd met de redelijkheid; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 21 febr. 1992, nr 102, blz Mededinging, Onnodige nabootsing van het model van het geoctrooieerde produkt na afloop van een octrooi is niet in het belang van eerlijke -; Hoge Raad, 31 mei 1991, nr 15, blz. 50 (met noot Ste.). -, Profiteren van het bestaan van het Filmnet-abonneetelevisiesysteem, bij het verhandelen van decoders, is op zichzelf nog niet onrechtmatig, doch wel o.g.v. de bijzondere omstandigheden; er is sprake van een éénlijnsprestatie; beroep op vrijheid van ontvangst of informatie faalt; Hof Amsterdam, 2 mei 1991, nr 49, blz , Mededelingen betreffende het gespecialiseerd zijn in de stoma-nazorg zijn niet misleidend, wel de suggestie dat tussen gedaagde en ziekenhuizen in de regio een bepaalde relatie bestaat; nabootsing van de "marketing strategie" van eiseres is niet onrechtmatig, deze is geen "éénlijnsprestatie"; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 7 maart 1991, nr 26, blz , Geen overeenstemming tussen de titels Air Transport en International Air/Sea Transports; geen auteursrechtinbreuk op het blad van eiser; ongeoorloofde - door gedaagdes gebruik van tarievenkaarten op naam van Air Transport; voorschot op schadevergoeding toegewezen; Pres. Rechtbank Haarlem, 17 mei 1988, nr64, blz. 213 (met noot S.B.). -, Optreden in een advertentie als Citroen-specialist onder vermelding van woord- en figuurmerk van Citroen is inbreukmakend; introductie van de Citroen ZX voordat Citroen dat zelf heeft kunnen doen is onrechtmatig; Pres. Rechtbank Rotterdam, 21 juni 1991, nr 23, blz , zie Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de RU Leiden, 29 juni 1990, Deventer, 1990 [besproken door Mr J.M. de Mey in Informatierecht AMI 1991, blz. 225/6]; Mr R. van Zanten, De (on)rechtmatigheid van prestatie-ontlening, Ars Aequi 1992, blz ; F.-K. Beier, Patent Protection and the Free Market Economy, HC 1992, blz ; G. Schricker, Die europaische Angleichung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs - ein aussichtsloses Unterfangen?, GRUR Int. 1990, blz. 771/7 en G. Schricker, European Harmonization of Unfair Competition Law - A Futile Venture?, HC1991, blz Mediarecht, zie PAO-cursus "-", mededeling, blz. 227 en 340. Meditheek/Combicare, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 7 maart 1991, nr26, blz. 99. Meerlander/Maaslander, zie Hof 's-hertogenbosch, 13 maart 1987, nr 30, blz Mensenrechten, Geen strijd met art. 10 E.V.R.M.; Pres. Rechtbank Zutphen, 24 april 1991, nr 6, blz , zie C. Goux, L'interdiction de certaines formes de publicité et la Convention européenne des droit de 1'homme. Publicité trompeuse et publicité comparative, Revue de droit intellectuel - L'lngénieur-Conseil 1991, blz Mercado, zie Pres. Rechtbank Zutphen, 24 april 1991, nr 6, blz. 16. Merkbescherming, Het uiterlijk van de waar kan als merk worden beschermd, waarvoor niet nodig is dat het publiek het uiterlijk van de waar bepaald beschouwt als een tot het publiek gericht teken; "vormen van waren" in art. 1 BMW zijn "driedimensionale vormen van waren"; bevoegdheid van de rechter bij vordering door méér dan één eiser; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr99, blz. 379 (met noten J.H.S.). -, zie Mr E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, Zwolle, 1991; L. Kik, Brand accounting zet financiële verslaggeving op scherp, Account 1992, blz. 40/5; W.R. Cornish, The Madrid Agreement for the International Registration of Trade Marks: A United Kingdom Perspective, UC 1991, blz en M. Treis, Markenreent und freier Warenverkehr - Bemerkungen zum Hag II - Urteil des EuGH, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1991, blz Merkdepot (te kwader trouw), Rijzadels en paardevoer zijn geen soortgelijke waren; geen -; Rb.: woordbestanddeel "Hippo" is niet kenmerkend genoeg om Hippostar als overeenstemmend met merken met dat bestanddeel te beschouwen; Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr 91, blz (te kwader trouw), "Parnassus" is een geldig merk; eerder gebruik als handelsnaam niet aangenomen; Parnassusfonds mag haar naam blijven gebruiken mits niet als handelsnaam; Hof 's-hertogenbosch, 29 maart 1990, nr 84, blz (te kwader trouw), Depot van vormmerk "Kenia" te kwader trouw, gezien grote bekendheid van vormmerk "Safari"; de vormmerken stemmen overeen; schadevergoeding ex aequo et bono; Hof Luik, 28 maart 1991, nr 82, blz (te kwader trouw), Het woord-beeldmerk is geen vormmerk; dat eiseres haar merk aanbrengt op een, ovaalvormig, metalen plaatje betekent niet dat de merkbescherming zich mede uitstrekt tot het metalen plaatje op zich; de stelling dat het - door eiseres te kwader trouw was, is niet bij voorbaat ongegrond; Pres. Rechtbank Breda, 23 aug. 1991, nr 101, blz Merkdoorhaling, Leren kinderschoenen en stoffen pantoffels zijn soortgelijk; Bullies en Bunnies stemmen overeen; géén doorhaling in kort geding; Pres. Rechtbank 's-hertogenbosch, 20 aug. 1991, nr57, blz Merkenclassificatie, zie Overeenkomst van Nice. Merkenrecht, zie ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, Harmonization of Trade Mark Laws in the European Communities (Conference organized by ECTA, Dublin, May 17-19, 1990), Londen, 1991, besproken door Mr S. Boekman, blz , zie Ingangsdatum Richtlijn -, mededeling, blz , zie De Nationale Merkendag 1992, mededeling, blz , zie Mr R.E. Ebbink, Other use of trademarks; a comparison between US and Benelux trademark Law-13A2 in the USA, BMM-bulletin dec. 1991, blz ; F. Gevers, Voor een redelijk oppositiesysteem, BMM-bulletin 1991, blz. 6-13; Mr H. Weefers Bettink, De rechten van het merk, Account 1992, blz. 46/7; L.J. Cohen en A.N. Cooke, How Trademarks and other rights may be used to limit Parallel imports in Europe, The Trademark Reporter 1991, blz ; A.-M. Constant, L'epuisement du droit a la marque. Problématique et concéquences, Revue de droit intellectuel - L'lngénieur-Conseil 1992, blz. 1-14; M. Cover, Product contamination. A major threat to Trademark Owners, Trademark World sept. 1991, blz. 30/3; F. Gevers, A Potential Danger for Trademark Owners: The Draft EC Regulation on Geographical Indications and Designations of Origin, Trademark World mei 1991, blz. 23/8; F. Gevers, The R in a Circle Decision, Pall Corp v. P.J. Dahlhausen & Co, Trademark World okt. 1991, blz. 16/7; Prof. Mr Ch. Gielen, Burberry's checked pattern. Is it a trademark?, Trademark Worldmci 1992, blz. 33/4; IJ. Kaufman, The Madrid Protocol. Should the United States be swept up in the rising tide?, Trademark World okt. 1991, blz ; M. Kisseler, Markenartikel und Umweltschutz in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht, Markenartikel 1992, blz. 202/8; A. Kur, Well-Known Marks, Highly renowned Marks and Marks having a (high) Reputation - What's it all about?, HC 1992, blz ; J.E. Rosini en Chr.C. Roche, Trademarks in Europe 1992 and beyond, European Intellectual Property Review 1991, blz en Journal of the Patent and

20 412 Trademark Office Society 1991, blz en H. Sonn, The Madrid Agreement and New Marks - A Counterview, Trademark World febr. 1992, blz. 26/7. -, Benelux, zie F. Henning-Bodewig en H.E. Ruijsenaars, Designschutz qua Markenrecht? Das "Burberrys"- Urteil des Benelux-Gerechtshof im Rechtsvergleich, GRUR Int. 1990, blz Merkenschikking van Madrid, zie Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken. Merkgebruik, Geen gebruik van Biohorma als woordmerk in gecombineerd woord/beeldmerk, resp. in Biohorma-Elburg-Nederland; Bio Harmony maakt geen inbreuk op het woord/beeldmerk; geen verwarringsgevaar tussen merk Bio Harmony en de handelsnaam Biohorma; Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr63, blz , Gebruik van merken van Chanel in een handboek is gebruik in het economisch verkeer; geen geldige reden; Hof Arnhem, 18 juni 1991, nr65, blz , Geldige reden voor - bij de aanduiding waarvoor de eigen waren te gebruiken zijn; Pres. Rechtbank Breda, 13 febr. 1991, nr 7, blz. 19. Merkinbreuk, Hof 's-hertogenbosch: geen -; Benelux- Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr 58, blz , Het uiterlijk van de waar kan als merk worden beschermd, waarvoor niet nodig is dat het publiek het uiterlijk van de waar bepaald beschouwt als een tot het publiek gericht teken; "vormen van waren" in art. 1 BMW zijn "driedimensionale vormen van waren"; bevoegdheid van de rechter bij vordering door méér dan één eiser; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1991, nr 99, blz. 379 (met noten J.H.S.). -, "Rummy" maakt geen inbreuk op het merk "Rummikub"; Hoge Raad, 7 juni 1991, nr 16, blz , Gebruik van de naam Dino met een karikaturale afbeelding van een dinosaurus voor vuilniszakken naast het merk Dino Music met een afbeelding van een dinosaurus voor geluidsdragers brengt geen schade toe aan Dino Music; ook geen inbreuk op de handelsnaam Dino Music, gezien de ongelijksoortigheid van de waren; Hof Amsterdam, 3 mei 1990, nr 12, blz , "Mint" gebruikt met betrekking tot auto's kan onderscheiden; gedaagde mag echter in beschrijvende teksten vermelden dat een auto in mint-kleur te verkrijgen is; Hof Amsterdam, 13 sept. 1990, nr29, blz , Colijn Kalenders kan zich niet op art. 5 Hnw. beroepen nu zij de handelsnaam niet rechtmatig heeft gevoerd; ook geen recht op merk "Colijn Kalenders" nu daarmee het publiek kan worden misleid; geen auteursrecht op en geen slaafse nabootsing van de Nederland Kalender van Mercurius; Hof Amsterdam, 18 okt. 1990, nr 34, blz , Geen overeenstemming tussen Comtec/PR en ND Comtec gezien het in aanmerking komend publiek en de grootte van de letters ND; geen soortgelijkheid van waren en diensten; geen ander, schade veroorzakend, gebruik van ND Comtec; geen handelsnaaminbreuk gezien het ontbreken van verwarring; Hof Amsterdam, 8 nov. 1990, nr 3, blz. 8. -, Rijzadels en paardevoer zijn geen soortgelijke waren; geen merkdepot te kwader trouw; Rb.: woordbestanddeel "Hippo" is niet kenmerkend genoeg om Hippostar als overeenstemmend met merken met dat bestanddeel te beschouwen; Hof Amsterdam, 28 febr. 1991, nr91, blz , Geen gebruik van Biohorma als woordmerk in gecombineerd woord/beeldmerk, resp. in Biohorma- Elburg-Nederland; Bio Harmony maakt geen inbreuk op het woord/beeldmerk; geen verwarringsgevaar tussen merk Bio Harmony en de handelsnaam Biohorma; Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr63, blz , Gebruik van merken van Chanel in een handboek is gebruik in het economisch verkeer; geen geldige reden; Hof Arnhem, 18 juni 1991, nr65, blz , "Seventeen" mist niet ieder onderscheidend vermogen als woordmerk; de waar tijdschriften met pornografische inhoud is soortgelijk aan de dienst 06-telefoonlijnen met pornografische inhoud; verwarringsgevaar aangenomen; recht van verzet tegen merkgebruik niet tevens toegekend aan licentiehouder; voorschot schadevergoeding geweigerd; Hof Arnhem, 18 juni 1991, nr83, blz , Gebruik van de term "Gespecialiseerd Autobedrijf voor Rolls-Royce en Bentley Automobielen" is gebruik van het woordmerk Rolls-Royce in het economisch verkeer met kans op verwatering; verbod; Pres.:- door gebruik van de verdubbelde letter R in de naam Oosterhuis; Hof 's-gravenhage, 23 jan. 1992, nr92, blz , Losse labels e.d. met nagemaakte merken zijn bedoeld om inbreuk op merkrechten te maken; aan de vereisten tot geven van inlichtingen over in- en verkoop is niet voldaan; voorschot op schadevergoeding, doch niet uit hoofde van ongespecificeerde kosten e.d.; Pres.: de drukker is aansprakelijk voor hetgeen hij, al dan niet in opdracht, drukt; voorschot op schadevergoeding toewijsbaar, gezien kans op ontbreken van verhaal te zijner tijd; Hof 's-hertogenbosch, 13 nov. 1990, nr 4, blz , Onderscheidend vermogen van het merk is niet gelegen in de vlag als zodanig, maar in de kleuren en de letters RK op de middenbaan; Linde's vlag maakt geen inbreuk; Hof 's-hertogenbosch, 19 dec. 1990, nr 55, blz. 189 (met noot Br.). -, Verhandelen van schoenen met merk "Original Rockport" is gebruik conform art. 13A, 1 BMW; de schoenen zijn niet rechtmatig in het verkeer gebracht; auteursrechtinbreuk op de schoenmodellen; geboden tot terughalen en afgeven of vernietigen van de inbreukmakende schoenen kunnen in kort geding worden gegeven; Hof 's-hertogenbosch, 15 mei 1991, nr93, blz , Bevel tot afgifte van inbreukmakende schoenen overtreden door terugzending aan de leverancier die eigendomsvoorbehoud had gemaakt; Hof 's-hertogenbosch, 15 mei 1991, nr95, blz , door apotheker, eigenaar of in loondienst, bij aflevering van een loco-geneesmiddel op een recept waarin merk-geneesmiddel wordt voorgeschreven; nietnaleving van het voorschrift dat het in het recept voorgeschreven produkt moet worden afgeleverd levert geen onrechtmatige daad jegens Merck op; Hof Leeuwarden, 20 febr. 1991, nr42, blz , Depot van vormmerk "Kenia" te kwader trouw, gezien grote bekendheid van vormmerk "Safari"; de vormmerken stemmen overeen; schadevergoeding ex aequo et bono; Hof Luik, 28 maart 1991, nr 82, blz , "Tikkels" heeft onderscheidend vermogen; "Tikkis" stemt daarmee overeen; gebruik Tikkels voor dropartikelen is tevens gebruik als banketbakkers- en suikerbakkerswaar; Rechtbank Amsterdam, 11 dec. 1991, nr81, blz , Overeenstemming tussen de merken Esprit en Esprit d'equipe voor kledingstukken; mede gezien het uitgesproken onderscheidend karakter van Esprit is er associatiegevaar; Rechtbank Brussel, 4 jan. 1991, nr 20, blz , Zwitserse metropolol-tartraat-tabletten waren vervalsingen en maken inbreuk op het octrooi van Hassle en het merk van Astra; voor verbod is dreiging van onrechtmatig gedrag voldoende; Rechtbank 's-gravenhage, 12 dec. 1990, nr39, blz , Niet toerekenbaar ontbreken van wetenschap bij de deposant van (eerder) gebruik van het merk Somebody; voorgebruik niet van algemene bekendheid in de Benelux; verbod op inbreukmakend gebruik; Rechtbank 's-gravenhage, 10 juli 1991, nr71, blz , Merk Biracci stemt niet overeen met beeldmerken Piero Erbacci; Rechtbank Utrecht, 2 mei 1990, nr 85, blz , Geen inbreuk op dienstmerken Eurocamp en Sunsites

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

BIJ BLAD 59 STE JAARGANG 1991 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W.

BIJ BLAD 59 STE JAARGANG 1991 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W. BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, MR C J.

Nadere informatie

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren European Patent Litigation Agreement (EPLA) Verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi Huidige situatie Octrooien zijn beschermingstitels met

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Workshop intellectueel eigendom Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Even schetsen Waarom? It s worth protecting what another wants to

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

BIJ BLAD 55 STE JAARGANG 1 987 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJ BLAD 55 STE JAARGANG 1 987 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, MR W. L. HAARDT, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN

Nadere informatie

BIJBLAD 6 2 STE JAARGANG I 994 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJBLAD 6 2 STE JAARGANG I 994 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN. PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L W. KOOY, MR J. NICAISE PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH,

Nadere informatie

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32]

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] [TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] DEBAT I Handhaving van een standaardessentiëel octrooi: FRANDlicentie of verbod? Zeist, 14 maart 2012 INLEIDING Op diverse terreinen worden standaards gebruikt om uniforme

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

AIPPI ZEIST CONGRES. De volledige proceskostenveroordeling in Nederland. Wim Maas 12 maart 2014

AIPPI ZEIST CONGRES. De volledige proceskostenveroordeling in Nederland. Wim Maas 12 maart 2014 AIPPI ZEIST CONGRES De volledige proceskostenveroordeling in Nederland Wim Maas 12 maart 2014 Relevante bepalingen De in het ongelijk gestelde partij betaalt de redelijke en evenredige gerechtskosten en

Nadere informatie

Valorisatie van software

Valorisatie van software Valorisatie van software TTP breakout sessie 16 december 2013 Mirko Lukács UtrechtVC/Holdings mirko.lukacs@ utrechtholdings.nl Agenda 13.30 Softwarevormen, IP en valorisatie Mirko Lukács (UU) 14.00 Software

Nadere informatie

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen Intellectueel Eigendom & Verpakkingen ir. Walter Hart Nederlands & Europees Octrooigemachtigde Expertise o.a.: Verpakkingen, consumentenproducten machinebouw. Packaging Innovation - 24 november 2016 EP&C

Nadere informatie

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Bijlage 2 Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Inhoudsopgave 1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje... 1 2. Persoonlijke smaak... 2 3. Is het eigenlijk nog

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 98/2/21 Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 Inzake : CAMPINA tegen BENELUX MERKENBUREAU Procestaal : Nederlands Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

BRUYLANT BRUSSEL-BRUXELLES

BRUYLANT BRUSSEL-BRUXELLES KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN K.ATHOLIEKJE UNIVERSITEIT BRUSSEL CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ZENTRUM FÙR IMMATERIALGUTERRECHT

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 6 NOTA VAN

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom

Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming en exploitatie van Intellectueel Eigendom Bescherming uitvinding / vorm / merk en IP strategie (parallelsessie I) Kayin Pang, Peter van Essen and Ard Ellens Food Valley & Nederlandsch Octrooibureau

Nadere informatie

Het merkdepot te kwader trouw

Het merkdepot te kwader trouw MI 103 Merken zijn onderscheidingstekens. Dankzij merken weet de consument wat hij krijgt en welk product hij koopt. Maar daarvan wordt ook misbruik gemaakt. Zo komt naast merkenpiraterij (het namaken

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken Het grensoverschrijdend verbod in IE zaken na GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Crossborders Historie Tot 1986 Octrooi (IE recht) is geldig voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Welkom Kennisontbijt 16 februari 2011 Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Intellectuele Eigendom Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl

Nadere informatie

Intellectuele Eigendom Masterclasses BBMM 2014

Intellectuele Eigendom Masterclasses BBMM 2014 Intellectuele Eigendom Masterclasses BBMM 2014 Ontwikkelingen in China Mijn programma Geschiedenis Nieuwigheden Transliteratie Oefening Geschiedenis westen 2006/1971 Benelux BMV/BMW 1883 Verdrag van Parijs

Nadere informatie

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad tweede volledig herziene uitgave André Clerix Véronique Pede Nele D Halleweyn Harry Kraft Pieter Callens Michaël Beck D/2016/0147/237 ISBN 978 90 4862 660 1

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

Softwarerecht. Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht

Softwarerecht. Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht Softwarerecht Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht mr. H. Struik advocaat te Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-hertogenbosch mr. P.C.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige kamer zaaknummer / rolnummer: 312914 / HA ZA 08-1897 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht FIRMA HAUCK GmbH & CO. KG.,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 25 juli 2001 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (COM(2000)

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

BIJBLAD 53 STE JAARGANG J985 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJBLAD 53 STE JAARGANG J985 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MEJ. MR S. BOEKMAN, MRJ. J. BRINKHOF, MR W. L HAARDT, IR L W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH,

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/1 1. Gelet op het op 18 maart 1994 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.276 van de te Amsterdam gevestigde vennootschap Linguamatics

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233 13 (1947) Nr. 5 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 233 A. TITEL B. TEKST Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, met Aanhangsels;

Nadere informatie

Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE. barricade EN parade. Bolletje beschuit. Alfons Laudy

Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE. barricade EN parade. Bolletje beschuit. Alfons Laudy Octrooien: geen BARRICADE maar PARADE Alfons Laudy KiviNiria Ondernemersdag 9 juni 2006 barricade EN parade Octrooibescherming Soorten octrooien Kosten Voordelen / nadelen Octrooi-informatie Bolletje beschuit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. lic Ha lil. Merkenrichtlijn 89/104/EG Verordening Gemeenschapsmerk Benelux Tekeningen- en Modellenwet

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. lic Ha lil. Merkenrichtlijn 89/104/EG Verordening Gemeenschapsmerk Benelux Tekeningen- en Modellenwet U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R DE I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M J A A R R E G I S T E R Bijblad bij I N D E X V A N 2 0 0 1 De Industriële Eigendom R E G I S T E R S Artikelen en

Nadere informatie

11 maart 1996, (Pb. L.77/20, betref Bureau I.E.), de rechter en de Reclame Code

11 maart 1996, (Pb. L.77/20, betref Bureau I.E.), de rechter en de Reclame Code U I T G A V E V A N HET B U R E A U V O O R DE I N D U S T R I Ë L E G E N D O M J A A R R E G I S T E R 1998 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N D E X V A N REG 1 S T E R S Artikelen, mededelingen

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

BIJBLAD 5I STE JAARGANG 1983 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MEJ. MR S. BOEKMAN, MR W. L HAARDT, IR L W.

BIJBLAD 5I STE JAARGANG 1983 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MEJ. MR S. BOEKMAN, MR W. L HAARDT, IR L W. BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MEJ. MR S. BOEKMAN, MR W. L HAARDT, IR L W. KÖOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, MR W. M. J.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, met twee Bijlagen; Genève, 6 maart

Nadere informatie

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 januari 1984, 52e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 januari 1984, 52e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden 1 16 januari 1984, 52e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: INHOUDSOPGAVE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang Recht en Informatica HC4: Intellectuele eigendom (1): Octrooi, Auteursrecht Octrooi (patent) Op software? Auteursrecht Algemeen Internet Software Inhoud Henry Prakken 11 mei 2015 1 2 Waarom bescherming

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 121 37 (1997) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 121 A. TITEL Protocol inzake gecombineerd vervoer over binnenwateren bij de Europese Overeenkomst inzake belangrijke internationale

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

RDM Campus. Innovation Networklezing. Alfons Laudy Accountmanager HBO. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum

RDM Campus. Innovation Networklezing. Alfons Laudy Accountmanager HBO. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum RDM Campus Innovation Networklezing Alfons Laudy Accountmanager HBO NL Octrooicentrum Inhoud Octrooicentrum - Agentschap NL Intellectuele Eigendomsrechten Octrooien als bescherming Octrooien als informatiebron

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom door Dirk J.G. Visser hoogleraar in Leiden advocaat in Amsterdam delex 2013 2013, D.J.G. Visser, Leiden/Amsterdam Ontwerp omslag

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan van een

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 28 (1980) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 95 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; (met Protocol en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015 Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende procedure - NL procedures Daan de Lange Achtergrond Artikel 138 (3) EOV (2000) Daarvoor: Spiro / Flamco + Wiva/Van Egmond

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN

OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN Een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht Marie-Hélène D.B. Schutjens Maklu Uitgevers NV Antwerpen

Nadere informatie

Tekeningen en modellen

Tekeningen en modellen Tekeningen en modellen 1. Wat is een tekening of model? Een tekening (2D) of model (3D) is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. HOOFDSTUK II Individuele merken. Artikel 5

HOOFDSTUK I Algemeen. HOOFDSTUK II Individuele merken. Artikel 5 Geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening, zoals gewijzigd door de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. Deze tekst is opgesteld door het Bureau Intellectueel Eigendom. De geconsolideerde

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie