BIJ BLAD 59 STE JAARGANG 1991 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ BLAD 59 STE JAARGANG 1991 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W."

Transcriptie

1 BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, MR C J. J. C. VAN NISPEN, MR H. J. G. PIETERS, PROF. MR J. H. SPOOR. MR P. J. M. STEINHAUSER en PROF. MR D. W. F. VERKADE 59 STE JAARGANG 1991 Bijblad Indust. Eigendom 59ste jaargang Blz. I 423 Rijswijk 1991

2

3 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM

4

5 365 REGISTERS 1991 Index van registers Artikelen, mededelingen en noten Necrologieën Artikelen van Nederlanders in andere tijdschriften Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter en de Octrooiraad, gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter, gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen van de Octrooiraad en de rechter, gerangschikt naar wetsartikel A. Beslissingen van de Octrooiraad I. Rijksoctrooiwet II. Europees Octrooi Verdrag III. Verdrag van Straatsburg B. Beslissingen van de rechter Ia. Rijksoctrooiwet Ib. Europees Octrooi Verdrag Ha. Benelux Merkenwet 365 Ilb. Benelux-Verdrag inzake de waren- 365 lic. merken Merkenlandsverordening van de lid. Nederlandse Antillen Schikking van Madrid III. Benelux Tekeningen- en Model- 368 lenwet 410 IV. Handelsnaamwet V. Auteurswet VI. Burgerlijk Wetboek VII. Zaaizaad- en Plantgoedwet 419 VIII. E.E.G.-Verdrag 419 IX. Unieverdrag van Parijs 420 X. Wetboek van Burgerlijke Rechts 393 vordering Wetgeving Boekbesprekingen 423 Boekaankondigingen Boekbesprekingen in andere Nederlandse 400 tijdschriften Litteratuur 423 ARTIKELEN, MEDEDELINGEN EN NOTEN Prof. Mr J.M.A. Berkvens en Mevr. Mr G.O.M. Alkemade, Softwarebescherming: het leven na de Richtlijn Prof. Mr J.J. Brinkhof, Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt (Een naijlend nootje) -, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten -, Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in , Bescherming van "oude" modellen, noot bij Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr68 en Hof Amsterdam, 28 juni 1990, nr 70 Beschikking die enige vragen oproept, Een, noot onder Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30okt. 1990, nr 30 Mr P. Glazener en Mr B.M.P. Smulders, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging Dr P.J. Kaufmann, In Brussel begint de victorie, een commentaar (met als aanhangsel de tekst van de 5e ontwerp-richtlijn Vergelijkende Reclame van de Europese Commissie) Mr P.A.C.E. van der Kooij, De EG-richtlijn inzake vergelijkende reclame: merkgebruik geoorloofd? -, Voorlopige bescherming in het kwekersrecht Ir L.W. Kooy, Verpakkingsconclusie (ter bescherming van de tweede medische indicatie) toelaatbaar op grond van de Tolbutamide-beslissing?, noot onder Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 juni 1990, nr25 231/6 3 66/9 172/ /2 70/1 315/9 99 Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Naschrift bij Prof. Mr J.J. Brinkhof, Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt (Een naijlend nootje) 4 -, Associatiegevaar, noot onder Hof 's-hertogenbosch, 7 maart 1990, nr , Stelplicht en bewijslast ten aanzien van de nieuwheid van een als teken of model gedeponeerd voortbrengsel, noot onder Hof 's-gravenhage, 17 mei 1990, nr Mr C.J.J.C. van Nispen, In pari delicto, noot onder Pres. Rb. Arnhem, 22 febr. 1989, nr Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging Prof. Mr J.H. Spoor toegetreden tot de redactie 230 Mr P.J.M. Steinhauser, Alternatieve vordering van schadevergoeding en winstafdracht, noot onder Hoge Raad, 9 nov. 1990, nr , Exceptief beroep op nietigheid, noot onder Rb. 's-gravenhage, 17 jan. 1990, nr , Niet vergelijkende, misleidende reclame onrechtmatig jegens concurrenten?, noot onder Pres. Rb. Utrecht, 20 dec. 1990, nr Mevr. Mr Chr.M.D. de Waele, Melukunleguto; een kennismaking met het Japanse merkenrecht NECROLOGIEËN Dr Mr Ir Adrianus Pieter Pieroen, In Memoriam -, door Ir R. Sieders 172

6 366 ARTIKELEN VAN NEDERLANDERS IN ANDERE TIJDSCHRIFTEN Asselt, Mr Ir H.T. van, Octrooibescherming en innovatie. De effectieve octrooibeschermingsduur in de geneesmiddelenindustrie. Pharmaceutisch Werkblad 1990, blz. 772/ Bavel, Mr C.J. van, en Mr F.V.B.M. Mutsaerts, Het Wetsvoorstel computercriminaliteit. Account okt. 1990, blz. 33/ Berendsen, Mr C.G.M., Hangrecht. Informatierecht AMI1991, blz. 43/ Beukei, Mr J. van den, Naburige rechten voor alle buren uit de EG? Informatierecht AMI 1990, blz Brinkhof, Prof. Mr J.J., Over octrooirecht en economie (in: Rechtseconomie; Bijz. nr. Ars Aequi). Ars Aequi 1990, blz Bruijn, Ir L.C. de, De uitvinder en zijn concurrent in het octrooisysteem. IER 1991, blz. 76/ Cath, Mr I.F.G., HvJ EG 13 dec. 1990, zaak C-238/89, Pall/Dahlhausen. IER 1991, blz Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Het karakter van aan het auteursrecht naburige rechten. Informatierecht AMI 1990, blz , Screenoprints in Europa. Informatierecht AMI 1991, blz. 23/ , Het auteursrecht in de Europese pressurecooker. Informatierecht AMI 1991, blz. 83/ Corstens, Prof. Mr G.J.M., Sweepstakes in de strafrechtspraak, in het bijzonder van de Hoge Raad. IER 1990, blz. 121/ Donkers, H., De horigen van de biotechnologie (Over kwekersrecht en octrooirecht). NRC Handelsblad, 11 april 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz Drift, J. van der, Effective Strategies for searching Existing Patent Rights. World Patent Information 1991, blz Esch, R.E. van, Poging tot redding van de Nederlandse Chipswet. Computerrecht 1991, blz. 44/ , Zekerheidsrechten op auteursrecht op software in ontwikkeling. Informatierecht AMI 1991, blz. 63/ Gielen, Mr Ch., Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux?) IER 1991, blz. 3/ Grosheide, Prof. Mr F.W., Objectbepaling en intellectuele eigendom. Het probleem van de intellectuele eigendom opnieuw bezien; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, , Opmerkingen over de fenomenologie van know how en uniformering van recht in het bijzonder binnen de E.E.G.; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Lelystad, , Van de brug af gezien (II). Kroniek van wetgeving, literatuur en rechtspraak 1989/1990. IER 1991, blz. 25/ Harmeling, Mr H.J., Netherlands Economie affairs Ministry proposes "registration patent". World Intellectual Property Report 1990, blz Hooiveld, Drs A.J.W., Biotechnologie (2). (Reactie op artikel van H. Donkers). NRC Handelsblad, 2 mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz Huydecoper, Jhr Mr J.L.R.A., "Reverse engineering" en computerprogramma's. Computerrecht 1991, blz Jonker, Mr J.H., Met het kenmerk dat ; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, Kaufmann, Dr P.J., Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: artikel 13A.1 Benelux Merken wet mag niet blijven!; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, Keesom, P.H.M., Le role des mandataires en matière de marques dans les pays de 1'Union Benelux. BMM bulletin 1990, blz Klaauw, Mr F. van der, en Mr C. Prins, Juridische bescherming van computerprogrammatuur - Procedure bij de EG-richtlijn vertraagt adequate Nederlandse wetgeving. NJB 1990, blz Lingen, Mr N. van, Morele rechten van fictieve makers; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, Louwers, Mr E.J., Bescherming van slogans in Nederland. IER 1990, blz. 124/ Manen, Mr W.C. van, Hag II: EG-Hof erkent misslag. IER 1991, blz Mutsaerts, Mr F.V.B.M., en Mr C.J. van Bavel, Het Wetsvoorstel computercriminaliteit. Account okt. 1990, blz. 33/ Peeperkorn, Mr D., Naburige rechten. Informatierecht AMI 1991, blz. 91/ Prins, Mr C, en Mr F. van der Klaauw, Juridische bescherming van computerprogrammatuur - Procedure bij de EG-richtlijn vertraagt adequate Nederlandse wetgeving. NJB 1990, blz Schutjens, Mevr. Mr M.D.B., De commerciële beschermingsomvang: Experimenteel onderzoek en registratiehandelingen met geoctrooieerde geneesmiddelen. Europese octrooiverdragen, het Nederlandse en het Duitse recht; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Lelystad, Smit, Dr Ir E.H.D., Biotechnologie (1). (Reactie op artikel van H. Donkers). NRC Handelsblad, 2 mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz Smulders, Mr B.M.P., Europees recht en intellectuele eigendom. Overzicht van de belangrijkste zaken beslist door en aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EG in IER 1990, blz. 21/ Spoor, Prof. Mr J.H., Beschrijvende merken beschreven; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem,

7 367 Velzen, Mr M. van, Reverse engineering van software: een auteursrechtelijk probleem? Computerrecht 1990, blz Verkade, Mr D.W.F., Geneesmiddelen. (Op een recept voor een merkgeneesmiddel mag een apotheker het merkloze loco-geneesmiddel afleveren, mits hij dat bij aflevering aan de patiënt mededeelt (Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984, B.I.E. 1985, nr20, blz. 59, N.J. 1985, nr 101 (met noot L.W.H.) (merk Tanderil)). NRC Handelsblad 18 aug. 1990, blz , Voorlopig getuigenverhoor in nabootsingszaken; in Met hoofd en hart, opstellen aangeboden aan Prof. Mr J.C.M. Leyten, Zwolle, Versteegh, Mevr. Mr C.R.M., Welkom Adriana? Octrooi en ethiek in verband met biotechnologische uitvindingen. NJB 1991, blz OFFICIËLE MEDEDELINGEN Bangladesh is toegetreden tot het Verdrag van Parijs 66 Bibliotheek Octrooiraad; Bureau Classificatie 31 Bureau voor de Industriële Eigendom, Sluiting 2, 66, 102, van het - 134, 314 Centraal Bureau voor Schimmelcultures 342 Chili toegetreden tot Verdrag van Parijs 202 Classificatie-onderzoek voor tekeningen en modellen 66 D.D.R. en internationale verdragen, De, 102 Duitsland (Bondsrepubliek), Verdrag van Straatsburg en de Europees examen voor octrooigemachtigde 202 Europees Octrooi Bureau, Waarschuwing verspreid door , Centraal Bureau voor Schimmelcultures 342 Europees Octrooi Verdrag, Toetreding door Monaco en Portugal 342 Gambia toegetreden tot het Verdrag van Parijs 342 Guinea is toegetreden tot P.C.T. 102, 171 Ivoorkust is toegetreden tot P.C.T. 102, 171 Koninklijke Onderscheidingen, Drs J.A.H. Arwert benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 134 Merkenschikking van Madrid, Toetreding door Polen 66 -, Toetreding door San Marino 134 Monaco toegetreden tot het Europees Octrooi Verdrag 342 Mongolië is toegetreden tot P.C.T. 102, 171 Nieuwheidsonderzoek voor internationale octrooiaanvragen 66 Octrooigemachtigde, Europees examen voor , Inschrijving en doorhaling in het register van 30, 66, -n 102,134,170,202,230,278,314,342 -, Nederlands examen voor - 2-3, 170/1 -, Orde van -n 30/1 Octrooiraad, Benoeming en herbenoeming van leden, plaatsvervangende leden en buitengewone leden -, Bevordering, overplaatsing, tewerkstelling, benoeming, vaste aanstelling en ontslag van personeel 170,202 -, Bibliotheek -; Bureau Classificatie -, Inzage van stukken uit octrooi(aanvrage)dossiers ingevolge art. 28A Row. (zie BIE1987, blz. 236) Opheffing depot bij DSM Octrooibureau Orde van Octrooigemachtigden Polen is toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid Portugal toegetreden tot het Europees Octrooi Verdrag San Marino is toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid Schikking van Nice Swaziland is toegetreden tot het Verdrag van Parijs Tsjecho-Slowakije is toegetreden tot P.C.T. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.), Nieuwe tarieven -, Nieuwheidsonderzoek -, Toetreding door Ivoorkust, Guinea en Mongolië -, Toetreding door Tsjecho-Slowakije Verdrag van Parijs, Toetreding door Bangladesh -, Toetreding door Swaziland -, Toetreding door Chili -, Toetreding door Gambia Verdrag van Straatsburg en de Bondsrepubliek Duitsland Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Yemen en de - 134, 170, 278 2,30, 102, 134,,230, / , BERICHTEN Actueel auteursrecht, P.A.O.-cursus Bewijs in het intellectuele eigendoms- en mededingingsrecht, P.A.O.-cursus CIER-lezingen Computer/Law Forum Economie integration; A Challenge to intellectual property?, Conferentie EEG-mededingingsrecht, Mini-Symposium Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, The, Conferentie Grotius Academie: Postdoctorale opleiding mededingingsrecht , Information Law towards the 21st Century, Conferentie 64 Kartelrecht en industriële eigendom, P.A.O.- cursus 28 Longer life for European patents 337/8 Mededingingsrecht, P.A.O.-cursus 276 Merkenrecht, P.A.O.-cursus 309 Octrooien en normen in het Europa van 1992, Seminar 276 Octrooipublikaties, in de bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december /2

8 368 P.C.T., ste internationale aanvrage onder Toekomst van het Nederlands Octrooirecht, De, CIER-Congres 198, 309 Werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?, Het, Symposium 276 Wim Mak BMM Award 1991 uitgereikt 310 Aanbieden geoctrooieerde voortbrengsels, Kopen en verkopen van geoctrooieerde voortbrengsels zonder invoer daarvan in Nederland is geen inbreuk op het Nederlands octrooi, noch aanbieden in Nederland aan niet in Nederland gevestigde afnemers; aanbieden van geoctrooieerd produkt zonder vermelding van oorsprong, kan inbreuk opleveren; in zoverre verbod; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 dec. 1990, nr43, blz Aanduidingen van herkomst, zie A. De Vlétian, Appellations d'origine, Indications de provenance - Indications d'origine, Parijs, Aangrenzende rechten, zie Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?", mededeling, blz , zie R. Arnold, Performers' rights and recording rights, Oxford, 1990 [besproken door S. Ricketson in European Intellectual Property Review 1991, blz. 311/2]; W. Nordemann, K. Vinck en P.W. Hertin, International Copyright and Neighbouring Rights Law with special emphasis on the European Community, Weinheim, 1990 [besproken door G.W.G. Karnell in IIC 1991, blz. 581/3]; Mr J. van den Beukei, Naburige rechten voor alle buren uit de EG?, Informatierecht AMI 1990, blz ; Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Het karakter van aan het auteursrecht naburige rechten, Informatierecht AMI 1990, blz ; Mr D. Peeperkorn, Naburige rechten, Informatierecht AMI 1991, blz. 91/4 en A.R. Bertrand, A new Neighbouring Right for Copyright: The right in One's Image, European Intellectual Property Review 1991, blz. 184/6. Aanhaken, Geen - bij of profiteren van goodwill van KRO: de beide bladen zijn geen concurrenten; Pres. Rechtbank Amsterdam, 22 maart 1990, nr 88, blz Aanvullingsoctrooi, zie F.-K. Beier en R. Moufang, Convention priority for improvement inventions and patent of addition, IIC 1990, blz Afbrekende reclame, zie reclame. Afnemerslijst, Veroordeling tot verstrekken lijst van afnemers vereist niet de voorafgaande vaststelling dat niet-verstrekken onrechtmatig is, doch dient om na te gaan of aan de veroordeling tot terugname van de zaken is voldaan; Hoge Raad, 23 febr. 1990, nr81, blz , Na verloop van 8 maanden na kennisname merkinbreuk rauwelijks gedagvaard; dreiging van toekomstige inbreuk; verbod met dwangsom; bevel tot informatie verschaffen geweigerd, evenals een voorschot op schadevergoeding; Hof 's-hertogenbosch, 27 maart 1990, nr 58, blz Afstrijkwals, zie Hof's-Gravenhage, 14 dec. 1989, nr 9, blz. 31. Alternatieve vordering van schadevergoeding en winstafdracht, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Hoge Raad, 9 nov. 1990, nr32, blz Anti-Rookkuur, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 22 febr. 1989, nr 18, blz. 55 (met noot C.v.N.). Antistoffen tegen in water oplosbare antigenen, zie Rechtbank 's-gravenhage, 4 april 1990, nr46, blz Apollo, Irisras, zie Pres. Rechtbank Alkmaar, 21 juni 1989, nr20, blz. 61. Associatiegevaar, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Hof's-Hertogenbosch, 7 maart 1990, nrll, blz , Associatie tussen de op de borden van de Hotelgroep aangebrachte tekens met het beeldmerk van de ANW is mogelijk, waardoor de Hotelgroep kan worden verward met de plaatselijke VW; de Hotelgroep handelt ZAKENREGISTER onzorgvuldig tegenover de VW; Hof Amsterdam, 7 juli 1988, nr 69, blz , Gebruik van de aanduiding Lego levert associatie met het merk op; gebruik zonder geldige reden; Hof's-Gravenhage, 11 febr. 1988, nr24, blz , Het totaalbeeld van de beide shagverpakkingen vertoont zodanige gelijkenis dat associatie te duchten valt; Hof 's-hertogenbosch, 7 nov. 1988, nr3, blz , Associaties tussen de merken "Sony" en "Sonik" op grond van auditieve gelijkenis mogelijk; Rechtbank Antwerpen, 23 febr. 1990, nr37, blz , Het woordmerk Swing is niet uitsluitend beschrijvend voor o.a. audioapparatuur; "Swing along" wekt associaties met "Swing"; onzorgvuldig handelen van gedaagde; Rechtbank Dordrecht, 27 juni 1990, nr76, blz , Van geldigheid van de Droste-merken moet, ondanks gesteld eerder depot door Baronie, worden uitgegaan; - vast te stellen door vergelijking van het teken met het herinneringsbeeld bij de consument van het gedeponeerde merk; aan de "totaalindruk" van een merk levert het ene element een grotere bijdrage dan het andere; gelijkzijdige achthoek heeft onderscheidend vermogen voor chocolade-artikelen; Rechtbank 's-gravenhage, 17 jan. 1990, nr 50, blz. 191 (met noot Ste.). -, Associaties tussen het motief op de Carlo Banti-tas en het merk van Vuitton; Rechtbank Utrecht, 1 nov. 1989, nr28, blz Aujourd'hui, zie Hof Brussel, 31 aug. 1988, nr 38, blz Auping/Comp-U-Card, zie Hof Amsterdam, 19 jan. 1989, nr 17, blz. 50. Australië, zie I. Pascal, Pharmaceutical patent term extension in Australia, Patent World nov. 1990, blz Auteursrecht, op door soundsampling overgenomen materiaal, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 13 okt. 1989, nr6, blz , zie P.A.O.-cursus: "Actueel -", mededeling, blz. 276 en Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?", mededeling, blz , zie Mr J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, Zwolle, 1990, besproken door Mr C.J.J.C. van Nispen, blz. 167/8. -, zie Mr N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Alphen a/d Rijn, 1990, aangekondigd door Prof. Mr D.W.F. Verkade, blz , zie Mr P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie. Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek, Deventer, 1989 [besproken door Prof. Mr J.M. de Meij in NJB1991, blz ]; Mr N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e druk, Alphen a/d Rijn, 1990 [besproken door Mr R.D. Vriesendorp in IER 1991, blz. 28/9; zie tevens de aankondiging in B.I.E. 1991, blz. 311, door Prof. Mr D.W.F. Verkade]; T. Pronk (red.), Klankrechtwijzer, Amstelveen, 1991; Werkgroep Capita Selecta Informatierecht, Computerprogramma's en auteursrecht in de Europese Gemeenschap. Enige opmerkingen over het "Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's", Amsterdam, 1990; M.F. Flint, A User's Guide to Copyright, Londen, 1990; Th. Geiser, Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwerke, Basel, 1990; F. Gotzen (ed.), Copyright and the European Community. Droit d'auteur et

9 369 Communauté Européenne, Brussel, 1989; W. Nordemann, K. Vinck en P.W. Hertin, International Copyright and Neighbouring Rights Law with special emphasis on the European Community, Weinheim, 1990 [besproken door G.W.G. Karnell in IIC1991, blz. 581/3]; E. Parent, Le Droit d'auteur sur les Créations Publicitaires, Parijs, 1989; Mr C.G.M. Berendsen, Hangrecht, Informatierecht AMI1991, blz. 43/7; Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Het auteursrecht in de Europese pressurecooker, Informatierecht AMI 1991, blz. 83/7; Mr R. van Esch, Zekerheidsrechten op auteursrecht op software in ontwikkeling, Informatierecht AMI 1991, blz. 63/9; Mr N. van Lingen, Morele rechten van fictieve makers; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, 1991; Mr E.J. Louwers, Bescherming van slogans in Nederland, IER 1990, blz. 124/9; W. Dillenz, Functions and recent developments of continental copyright Societies, European Intellectual Property Review 1990, blz. 191/5; EC moves forward with proposal for copyright harmonization, World Intellectual Property Report 1990, blz. 145/6; P. Katzenberger, Copyright Law and Data Banks, IIC 1990, blz en U. Uchtenhagen, The GATT Negotiations concerning Copyright and Intellectual Property Protection, IIC 1990, blz Auteursrechtconventie van Bern, zie J. Dresch, Duration of Copyright Protection accorded U.S. authors in the Federal Republic of Germany - changes due to the U.S. Accession to the Berne Convention (Part One), IIC 1991, blz en P.E. Geiler, Can GATT incorporate Berne whole?, World Intellectual Property Report 1990, blz. 193/8. Auteursrechtelijke bescherming (model), De uitvoering van het afschermstuk van de Dr Adam's laars is voldoende origineel; Hof Amsterdam, 19 april 1990, nr5, blz. 19. Auteursrechtinbreuk, Citeervrijheid van eerder gepubliceerde cijfers; tegen misvorming van gegevens mag alleen de maker optreden, dit recht is onoverdraagbaar; Pres. Rechtbank Arnhem, 3 april 1987, nr 19, blz , Eisers dienen inbreuk op hun programma te bewijzen, doch weigeren mee te werken aan een onderzoek door een deskundige; vorderingen afgewezen; Pres. Rechtbank Assen, 13 maart 1990, nr61, blz , door soundsampling, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 13 okt. 1989, nr6, blz , Verbodsactie tegen gedaagde, als medemerkgerechtigde naast eiser, niet mogelijk; "(Holland) we gaan naar Rome" niet auteursrechtelijk beschermd; onrechtmatige daad als zelfstandige grondslag naast merk- en - slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk; Pres. Rechtbank Haarlem, 23 febr. 1990, nr51, blz , De "My First Sony"-produkten bezitten een eigen oorspronkelijk karakter en zijn werken van toegepaste kunst; de vormgeving is niet bepalend voor deugdelijkheid in technisch opzicht; de produkten zijn géén vormmerken, het uiterlijk is mede bepalend voor de marktwaarde; Impag-produkten zijn getrouwe kopieën van de "My First Sony "-produkten; Pres. Rechtbank Haarlem, 3 aug. 1990, nr90, blz , Het scheerapparaat van Remington is een werk in auteursrechtelijke zin; het model van Hamarc is een nabootsing in gewijzigde vorm; tevens inbreuk op modelrecht van Remington; het nieuwheidsbezwaar wordt verworpen; Pres. Rechtbank Utrecht, 26 sept. 1989, nr 67, blz Azië, zie Chr. Antons, Intellectual Property Law in Asean countries: a Survey, European Intellectual Property Review 1991, blz Bangladesh, is toegetreden tot het Verdrag van Parijs, officiële mededeling, blz. 66. Batchnummer, Onrechtmatige daad door verbreken veiligheidszegel en onleesbaar maken van - en vervaldatum op verpakking; bevel tot opgave van overgeplakte batchnummers; Pres. Rechtbank Breda, 25 januari 1988, nr 92, blz Bayer/Baya, zie Hof's-Hertogenbosch, 16 juli 1990, nr 56, blz België, chipbescherming, zie F. Gotzen (ed.), Chip Protection. La Protection des Circuits Intégrés, Brussel, 1990 en Mevr. Mr F. Brison en Mr M. Taeymans, Chipsbescherming in België, Computerrecht 1990, blz , programmatuurbescherming, zie Mevr. Mr F. Brison en Mr M. Taeymans, Het auteursrechtelijk statuut van databanken in België, Computerrecht 1990, blz. 71/7. Benaming van oorsprong, zie aanduidingen van herkomst. Benelux, Vz. Rb.: beperking van het verbod in kort geding tot slechts één der Benelux-landen toelaatbaar; Hof Brussel, 31 aug. 1988, nr38, blz Benelux Merkenrecht, zie Dr W. Mak en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer/'s-Gravenhage, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser, blz. 166/7. -, zie P.H.M. Keesom, Le role des mandataires en matière de marques dans les pays de 1'Union Benelux, BMM bulletin 1990, blz Beroer Conventie, zie Auteursrechtconventie van Bern. Bescherming van "oude" modellen, noot van Prof. Mr J.J. Brinkhof onder Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr 68, blz Beschermingsduur, auteursrecht, zie J. Dresch, Duration of Copyright Protection accorded U.S. authors in the Federal Republic of Germany - changes due to the U.S. Accession to the Berne Convention (Part One), IIC 1991, blz , onrechtmatige daad, Onrechtmatige nabootsing door Newlong van de naaimachinekoppen met onderscheidend vermogen van Fischbein; voor beperking van de duur van het verbod gegrond op de onrechtmatige daadsactie is aansluiting gezocht bij de - voor vergelijkbare door een absoluut recht beschermde prestaties, i.c. bij de - van een octrooi; Hof Amsterdam, 28 juni 1990, nr70, blz. 262 (zie noot Br., blz. 257). Beschermingsomvang (octrooi), Voor het oordeel dat het breisel van Dupont een uitwerking is van de beschermde uitvinding van Globe heeft het hof terecht niet beslissend geacht dat de uitvinder aan deze uitvoering zelf niet heeft gedacht; Hoge Raad, 9 nov. 1990, nr 32, blz. 137 (met noot Ste.). -, In de stapelbare bak van geïntimeerde wordt gebruik gemaakt van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding; Hof Arnhem, 3 jan. 1989, nr 1, blz. 4. -, Wezenlijk is niet alleen dat wordt geroteerd, maar ook hoe; géén inbreuk; Rechtbank Alkmaar, 13 juli 1989, nr 10, blz , Het octrooi is niet beperkt tot botfixatie-apparaten voorzien van de beschreven druk- en trekinrichting; de functioneel en constructief equivalente druk- en trekinrichting van gedaagden valt onder de - van het octrooi; redelijke bescherming voor de octrooihouder; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 febr. 1989, nr 22, blz , Een deskundige zal de Seram-kraan niet door het octrooischrift mede geopenbaard achten; bij de uitleg van het octrooi als door eiseres komt de rechtszekerheid voor derden te veel in het gedrang; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 25 juli 1989, nr94, blz , Gezien de tekst en strekking van art. 30, lid 2 Row. is maatgevend voor de uitleg van een kenmerk hoe de gemiddelde deskundige dat kenmerk zal verstaan in het licht van beschrijving, tekening en probleemstelling; het produkt van gedaagde valt onder de - van het octrooi; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 20 maart 1990, nr 2, blz. 9. -, zie CIER-lezing "Uitleg en - van octrooien - Pieroen revisited", mededeling, blz Beschrijvend merk, "Champion" is niet uitsluitend beschrijvend voor sportkleding, wel zwak onderschei-

10 370 dend; geen sterker merk door inburgering; "Champ" stemt overeen met het merk "Champion"; verbod en nietigverklaring; Hof Arnhem, 13 juni 1989, nr96, blz , Het woordmerk Swing is niet uitsluitend beschrijvend voor o.a. audioapparatuur; "Swing along" wekt associaties met "Swing"; onzorgvuldig handelen van gedaagde; Rechtbank Dordrecht, 27 juni 1990, nr76, blz , Het merk "Vochtvreter" is beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen resp. is verwaterd; Pres. Rechtbank Breda, 17 aug. 1989, nr 49, blz Beslagrecht, Recht van geportretteerde ex art. 21 Aw. is niet overdraagbaar; - van een licentiehouder leidt niet tot een ander oordeel; geen onrechtmatige daad; Hof 's-hertogenbosch, 18 sept. 1990, nr91, blz Bevel, opgave overgeplakte batchnummers; Pres. Rechtbank Breda, 25 jan. 1988, nr 92, blz Bevoegdheid, zie competentie. Bewijslast t.a.v» de nieuwheid van een model, Door Van Rees ontworpen kast in Chippendale-stijl heeft geen oorspronkelijk karakter; degene die een inbreukvordering grondt op een modeldepot, dient de nieuwheid van dat depot te stellen en bewijzen; het gedeponeerde meubel dient daartoe meer dan ondergeschikte verschillen te vertonen met de overige bekende meubelen van de soort; Hof's-Gravenhage, 17 mei 1990, nr39, blz. 162 (met noot v. N.H.). Bewijsrecht, zie Bewijs in het intellectuele eigendoms- en mededingingsrecht, mededeling, blz. 28. Bibliotheek Octrooiraad, zie Octrooipublikaties, in de bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december 1990, mededeling, blz. 130/2. Big Bag, is voor vouwcontainers onderscheidend, en is geen soortnaam; Pres. Rechtbank Middelburg, 11 okt. 1990, nr36, blz Biotechnologie, zie V. Lucassen, P. Schenkelaars en H. de Vriend, Oogst uit het Lab - Biotechnologie en voedselproduktie, Utrecht, 1990; Mr H.W. Raven, Octrooi op leven, Delft; P. Ben-Ami (ed.), Legal Aspects of Biotechnology - Proceedings of International Symposium, October 1986, Jeruzalem, 1989 [besproken door R. Moufang in IIC 1991, blz. 577/9]; S.A. Bent, R.L. Schwaab, D.G. Conlin en D.D. Jeffery, Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, Londen/ New York, 1987 [besproken in GRUR Int. 1991, blz. 153]; N.J. Byrne, The Scope of intellectual property protection for plants and other life forms, Londen, 1989 [besproken door R. Moufang in IIC 1990, blz ]; H. Neumeier, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Keulen, 1990; H. Donkers, De horigen van de biotechnologie (Over kwekersrecht en octrooirecht), NRC Handelsblad 11 april 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 5; Drs A.J.W. Hooiveld, Biotechnologie (2). (Reactie op artikel van H. Donkers), NRC Handelsblad! mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 2; Dr Ir E.H.D. Smit, Biotechnologie (1). (Reactie op artikel van H. Donkers), NRC Handelsblad 2 mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 2 en Mevr. Mr C.R.M. Versteegh, Welkom Adriana? Octrooi en ethiek in verband met biotechnologische uitvindingen, NJB 1991, blz , zie ook kwekersrecht. Biotonic, zie Pres. Rechtbank Breda, 10 dec. 1990, nr 80, blz Botfïxatie, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 febr. 1989, nr 22, blz. 84. Bouwsteigers, zie Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr68, blz. 244 (met noot Br.). Brijvoederbak, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 nov. 1990, nr 45, blz Brussel begint de victorie: een commentaar, In, artikel van Dr P.J. Kaufmann (met als aanhangsel de tekst van de 5e ontwerp-richtlijn Vergelijkende Reclame van de Europese Commissie), blz. 71/2. Camping-Gaz, zie Hof 's-hertogenbosch, 17 okt. 1989, nr71,blz Canada, zie T. Malyszko, Is Canadian harmonization with the P.C.T. off-key?, Patent World dec. 1990/jan. 1991, blz. 40/1. Canon/Caron, zie Rechtbank Brussel, 19 okt. 1989, nr63, blz Carlo Banti/Louis Vuitton, zie Rechtbank Utrecht, 1 nov. 1989, nr 28, blz Caron/Canon, zie Rechtbank Brussel, 19 okt. 1989, nr63, blz Centraal Bureau voor Schimmelcultures, officiële mededeling, blz Champion/Champ, zie Hof Arnhem, 13 juni 1989, nr96, blz Chico, zie Rechtbank Brussel, 28 dec. 1989, nr 87, blz Chili, Toetreding - tot Verdrag van Parijs, officiële mededeling, blz Chipbescherming, zie F. Gotzen (ed.), Chip Protection. La Protection des Circuits Intégrés, Brussel, 1990; Mevr. Mr F. Brison en Mr M. Taeymans, Chipsbescherming in België, Computerrecht 1990, blz ; R.E. van Esch, Poging tot redding van de Nederlandse Chipswet, Computerrecht 1991, blz. 44/5; C.M. Correa, Legal protection of the Lay-out designs of integrated circuits: The WIPO-Treaty, European Intellectual Property Review 1990, blz en EC seeks to extend protection for integrated circuits to 1992, World Intellectual Property Report 1990, blz Chipwet, zie Wet van 11 september 1991 tot wijziging van de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), wetgeving, blz CIER-lezingen, mededeling, blz Cimetidine, zie Hoge Raad, 23 febr. 1990, nr 81, blz Classificatie van merken, zie Overeenkomst van Nice. Compensatie kosten, zie Pres. Rechtbank Breda, 10 dec. 1990, nr 80, blz Competentie, Territoriale bevoegdheid van de rechter o.g.v. art. 37A, lid 1 BMW, behoudens afwijkende overeenkomst, naar keuze van eiser; Benelux-Gerechtshof, 10 dec. 1990, nr 57, blz Comp-U-Card/Auping, zie Hof Amsterdam, 19 jan. 1989, nr 17, blz. 50. Computerprogramma, zie programmatuurbescherming. Countdown Café, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 18 jan. 1990, nr 97, blz Counterfeiting, zie nabootsing. Databank, zie Mevr. Mr F. Brison en Mr M. Taeymans, Het auteursrechtelijk statuut van databanken in België, Computerrecht 1990, blz. 71/7; P. Katzenberger, Copyright Law and Data Banks, IIC 1990, blz en G. Metaxas, Protection of Databases: Quietly steering in the wrong direction?, European Intellectual Property Review 1990, blz D.D.R., De - en internationale verdragen, officiële mededeling, blz Degol/Dexol, zie Hof 's-gravenhage, 17 mei 1990, nr64, blz Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging, artikel van Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, blz Denemarken, zie L.D. Osterborg, Danish experience with the Patent Cooporation Treaty system, Industrial Property 1990, blz Dexol/Degol, zie Hof 's-gravenhage, 17 mei 1990, nr 64, blz Dienstenbescherming, zie H.B. Cohausz, Patents for services, European Intellectual Property Review 1991, blz. 155/6. Dienstmerk, De gestelde inbreuk op een - kan niet als grondslag voor de vordering gelden; Hof 's-hertogenbosch, 24 okt. 1989, nr4, blz. 15.

11 371 -, De handelsnaam "Inter E.S." wijkt visueel en auditief slechts gering af van "Inter-A.T."; gevaar voor verwarring, gezien onder andere de gelijke markt, vestigingsplaatsen enz.; - Inter E.S. te kwader trouw gedeponeerd; verbod op grond van overeenstemming met - Inter-A.T.; Pres. Rechtbank Haarlem, 25 jan. 1991, nr 100, blz Dienstverband en uitvinding, zie werknemer-uitvinder. Dieselaggregaten, zie Hoge Raad, 24 nov. 1989, nr 23, blz. 86. Documentatie, zie Octrooipublikaties, in de bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 dec. 1990, mededeling, blz. 130/2. -, zie J. van der Drift, Effective Strategies for searching Existing Patent Rights, World Patent Information 1991, blz ; M.A. Lobeck, Patent information on CD-ROMs, World Patent Information 1990, blz en F. Torfs en G. Ashley, Possibilities and limitations of Online Searching, Patent WVWjuli/aug. 1990, blz. 24/8. Dr Adam's laars/sancho laars, zie Hof Amsterdam, 19 april 1990, nr 5, blz. 19. Droits-voisins, zie aangrenzende rechten. Droste/Tjoklat (H.R. 2 maart 1990, B.I.E. 1990, blz. 199, m.nt. v. N.H.), zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt. (Een naijlend nootje), blz. 3, met een naschrift van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, blz. 4. Droste/Tjoklat II, zie Rechtbank 's-gravenhage, 17 jan. 1990, nr 50, blz. 191 (met noot Ste.). Duitsland (Bondsrepubliek), Verdrag van Straatsburg en de -, zie officiële mededeling, blz , auteursrecht, zie Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?", mededeling, blz , auteursrecht, zie J. Dresch, Duration of Copyright Protection accorded U.S. authors in the Federal Republic of Germany - changes due to the U.S. Accession to the Berne Convention (Part One), IIC1991, blz , industriële eigendom, zie F.-K. Beier, G. Schricker en W. Fikentscher, German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws (2e ed.), Weinheim, 1989 [besproken door G.E. Weston in IIC 1990, blz. 891/6]. -, intellectuele eigendom, zie B. Castell, L"'Epuisement" du droit intellectuel en droits allemand, francais et communautaire, Parijs, 1989; R. Fangel, Deutsche Einheit und Schutz des geistigen Eigentums, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1990, blz. 202/9 en R. Jacobs en U. Krieger, (Her.), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im vereinigten Deutschland, GRUR Int. okt./nov , kartelrecht, zie K. Kiourtsoglou, Der Know-how-Vertrag im deutschen und europaischen Kartellrecht, München, , licentie, zie J. Pagenberg en B. Geissler, Lizenzvertrage, Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer Software. Kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europaischem Recht, Keulen, , merkenrecht, zie Ir H.P. Bienfait, Rol en betekenis van het begrip "verwarring(sgevaar)" in het merkenrecht in Nederland, Duitsland en in het (toekomstig) merkenrecht in de Europese Gemeenschap, Doctoraalscriptie, RU Leiden, 1987 en P.H. Kort, Trademarks in a unified Germany, Trademark World aug. 1990, blz. 20/2. -, nabootsing, zie F. Besse, La répression pénale de la contrefacon en droit suisse avec présentation des droits francais et allemand et apercu de droit international, Genève, , octrooirecht, zie Th. Reimann en J. Feldges, The unification of Germany and its effects on patents, Patent World dec. 1990/jan. 1991, blz. 31/5. -, werknemer-uitvinder, zie D. Gaul, Die Arbeitnehmer- Erfindung. Technik-EDV-Design (2e druk), Keulen, Dwanglicentie, zie licentie, gedwongen. Dwangsom, Verhoging eerder opgelegde - niet gerechtvaardigd door de overtredingen van het verbod; vordering tot noemen van toeleveranciers toegewezen; Hof 's-hertogenbosch, 17 okt. 1989, nr71, blz Dynasty, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 26 sept. 1988, nr 13, blz. 39. Echte Slager, De/Slagerij Brussaard, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 1 febr. 1990, nr 52, blz Effect, Wezenlijk is de PVC-pijp in de brijvoederbak, met als verrassende eigenschap dat varkens de randen er niet van afbijten; een brijvoederbak van andere kunststof maakt geen inbreuk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 nov. 1990, nr 45, blz E.G., zie Europese Gemeenschappen. E.G.-Richtlijn, De - inzake vergelijkende reclame: merkgebruik geoorloofd?, artikel van Mr P.A.C.E. van der Kooij, blz. 70/1, gevolgd door het commentaar van Dr P.J. Kaufmann, In Brussel begint de victorie: een commentaar (met als aanhangsel de tekst van de 5e ontwerp-richtlijn Vergelijkende Reclame van de Europese Commissie), blz. 71/2. -, erkenning hoger onderwijsdiploma's, zie Besluit van 8 juli 1991 tot wijziging van het Octrooigemachtigden-reglement (Stb. 1968, 595), wetgeving, blz. 305/8. -, programmatuurbescherming, zie het artikel van Prof. Mr J.M.A. Berkvens en Mevr. Mr G.O.M. Alkemade, Softwarebescherming: het leven na de Richtlijn, blz. 231/6. -, programmatuurbescherming, zie Richtlijn van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (91/250/EEG), wetgeving, blz. 273/5. E.G.-Verdrag, mededinging, zie het artikel van Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging, blz , mededinging, Hag II: het Hof komt terug van Hag I; gelet op de garantiefunctie van het merk moet in het onderhavige geval waarin een merk oorspronkelijk in beide Lid-Staten dezelfde houder had, welke situatie door onteigening is doorbroken, ieder van de beide houders zich ertegen kunnen verzetten, dat in de Lid-Staat waarin hij over het merk beschikt, van de andere houder afkomstige gelijksoortige produkten onder hetzelfde merk worden ingevoerd of verhandeld; Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 17 okt. 1990, nr 29, blz , mededinging, Nationaal verbod om de letter R in cirkel toe te voegen aan een merk dat niet nationaal doch wel in een andere Lid-Staat is ingeschreven, is niet toelaatbaar; Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 13 dec. 1990, nr83, blz Eindstukken voor rollen velvormig materiaal, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 aug. 1989, nr 85, blz Endocardiale elektrode II, zie Hof 's-hertogenbosch, 20 juni 1988, nr 27, blz Engeland, auteursrecht, zie Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?", mededeling, blz , geneesmiddelen, zie D. Jabbari, Government (UK) undecided on patent extension for pharmaceuticals, World Intellectual Property Report 1990, blz. 150/1. -, octrooirecht, zie Chartered Institute of Patent Agents (ed.), Guide to the Patents Acts, 3e ed., Londen, 1991 [besproken door C.G. Miller in European Intellectual Property Review 1991, blz. 311]. -, werknemer-uitvinder, zie W.R. Cornish, Rights in employee inventions - The United Kingdom position, IIC 1990, blz Enrofloxacin, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 dec. 1990, nr 43, blz Europees examen voor octrooigemachtigde, officiële mededeling, blz. 202.

12 372 Europees merk, zie gemeenschapsmerk. Europees octrooi, zie Chartered Institute of Patent Agents (ed.): European Patent Handbooks, 2e ed., Londen, 1989 en B. Yorke, European patent pains, Chemistry & Industry 21 jan. 1991, blz , beschermingsduur, zie Longer life for European patents, mededeling, blz. 337/8. -, beschermingsduur, zie H.P. Kunz-Hallstein, The compatibility of a community "Certificate for the Restoration of Protection" with the European Patent Convention, European Intellectual Property Review 1990, blz , tweede indicatie, zie G.D. Paterson, The patentability of further uses of a known product under the European Patent Convention, European Intellectual Property Review 1991, blz Europees Octrooi Bureau, beroep, zie J. Stephens-Ofner, The EPO's Boards of Appeal: Some practical Considerations, European Intellectual Property Review 1990, blz. 215/6. -, programmatuurbescherming, zie European Patent Office, Patentability of computer-related inventions (a comparative study), IIC 1990, blz , waarschuwing, zie officiële mededeling, blz Europees Octrooi Verdrag van München, Monaco en Portugal toegetreden tot het Europees Octrooi Verdrag, officiële mededeling, blz , zie E. Armitage, Updating the European Patent Convention, IIC 1991, blz Europees recht, zie Jurisprudentie en annotaties; Europees recht. Ars Aequi , Nijmegen, Europese Gemeenschappen, auteursrecht, zie F. Gotzen (ed.), Copyright and the European Community. Droit d'auteur et Communauté Européenne, Brussel, 1989; W. Nordemann, K. Vinck en P.W. Hertin, International Copyright and Neighbouring Rights Law with special emphasis on the European Community, Weinheim, 1990 [besproken door G.W.G. Karnell in IIC 1991, blz. 581/3]; Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Het auteursrecht in de Europese pressurecooker, Informatierecht AMI1991, blz. 83/7 en EC moves forward with proposal for copyright harmonization, World Intellectual Property Report 1990, blz. 145/6. -, franchising, zie M. Brealey, Production Franchising in the EC, Trademark World april 1991, blz , industriële eigendom, zie CIER-lezing "Ontwikkelingen van industriële eigendom in de EG", mededeling, blz , intellectuele eigendom, zie B. Castell, L'"Epuisement" du droit intellectuel en droits allemand, francais et communautaire, Parijs, 1989; Compendium of EC Intellectual Property Law, Londen, 1990 en Mr B.M.P. Smulders, Europees recht en intellectuele eigendom. Overzicht van de belangrijkste zaken beslist door en aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EG in 1989, IER 1990, blz. 21/8. -, kartelrecht, zie K. Kiourtsoglou, Der Know-how-Vertrag im deutschen und europaischen Kartellrecht, München, , mededinging, De verticale prijsbinding levert geen ongewenste beïnvloeding van de handel tussen EG-lidstaten op; Hof Amsterdam, 19 jan. 1989, nr 17, blz , mededinging, zie Mini-Symposium "EEG-mededingingsrecht", mededeling, blz , mededinging, zie Mr I.F.G. Cath, HvJ EG 13 dec. 1990, zaak C-238/89, Pall/Dahlhausen, IER 1991, blz en Prof. Mr F.W. Grosheide, Opmerkingen over de fenomenologie van know how en uniformering van recht in het bijzonder binnen de E.E.G.; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Lelystad, , merkenrecht, zie Mr W.C. van Manen, Hag II: EG-Hof erkent misslag, IER 1991, blz. 1-3; S. Farr, Trademarks, Common origin and free movement of goods in the EEC: Hag II, Trademark World febr. 1991, blz. 24/7; G.F. Kunze, Consequences of the Hag II decision, Trademark World dec. 1990/jan. 1991, blz. 21/2; J.B. Pegram, Europe, Trademarks and 1992, JPTOS 1990, blz. 1060/79; A. Pickford, The bitter crusade: Hag I and Hag II, Trademark World aug. 1990, blz. 24/5; en W.A. Rothmic, Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep, European Intellectual Property Review 1991, blz , octrooirecht, zie Seminar: "Octrooien en normen in het Europa van 1992", mededeling, blz , programmatuurbescherming, zie Mr F. van der Klaauw en Mr C. Prins, Juridische bescherming van computerprogrammatuur - Procedure bij de EG-richtlijn vertraagt adequate Nederlandse wetgeving, NJB 1990, blz Examen, zie officiële mededeling, blz. 2-3, 170/1 en 202. Exceptief beroep op nietigheid, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Rechtbank 's-gravenhage, 17 jan. 1990, nr 50, blz Eye catcher, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 aug. 1990, nr 42, blz Foodmagazine/Misset Distrifood/Food, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 3 april 1987, nr 19, blz. 58. Franchising, zie J.H. Pratt, Franchising. Law and Practice, Londen, 1990 en M. Brealey, Production Franchising in the EC, Trademark World april 1991, blz Frankrijk, intellectuele eigendom, zie B. Castell, L'"Epuisement" du droit intellectuel en droits allemand, francais et communautaire, Parijs, , nabootsing, zie F. Besse, La répression pénale de la contrefacon en droit suisse avec présentation des droits francais et allemand et apercu de droit international, Genève, Funderingspalen, zie Hof 's-gravenhage, 22 febr. 1990, nr84, blz Gambia, toegetreden tot het Verdrag van Parijs, officiële mededeling, blz Garantiefunctie van het merk, Gelet op de - moet in het onderhavige geval waarin een merk oorspronkelijk in beide Lid-Staten dezelfde houder had, welke situatie door onteigening is doorbroken, ieder van de beide houders zich ertegen kunnen verzetten, dat in de Lid-Staat waarin hij over het merk beschikt, van de andere houder afkomstige gelijksoortige produkten onder hetzelfde merk worden ingevoerd of verhandeld; Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 17 okt. 1990, nr 29, blz GATT, zie F.-K. Beier en G. Schricker (Hrsg.), GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property, Weinheim, 1989 [besproken in GR UR Int. 1990, blz. 1003/4]; A. Christians, Immaterialgüterrechte und GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des internationalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der Uruguay-Runde, Frankfort a.m., 1990; P.E. Geiler, Can GATT incorporate Berne whole?, World Intellectual Property Report 1990, blz. 193/8 en U. Uchtenhagen, The GATT Negotiations concerning Copyright and Intellectual Property Protection, IIC 1990, blz Gebruik, merk, Geen overeenstemmend - als merk; wel - zonder geldige reden van het merk "Miauw" in de achtergrond van het woord/beeldmerk van Van der Bunt; verbod; Hof 's-hertogenbosch, 18 febr. 1991, nr 89, blz Geldige reden, Gebruik van de aanduiding Lego levert associatie met het merk op; gebruik zonder -; Hof 's-gravenhage, 11 febr. 1988, nr24, blz , voor voortgezet gebruik van de handelsnaam Intermail tegenover de jongere merkinschrijving van gedaagde; gebruik door gedaagde van de naam Intelimail als briefhoofd is gebruik als handelsnaam en levert gevaar voor verwarring op; verbod; Hof 's-hertogenbosch, 19 febr. 1990, nr 16, blz. 48. Gelijksoortige diensten, Oriënt Dynasty voor een oosters

13 373 restaurant maakt inbreuk op het merk Dynasty voor horecadiensten; de handelsnaam Oriënt Dynasty levert gevaar voor verwarring; Pres. Rechtbank Arnhem, 26 sept. 1988, nr 13, blz. 39. Gelijksoortige waren, Damesschoenen en herenschoenen zijn -; Hof's-Hertogenbosch, 7 maart 1990, nr 11, blz. 36 (met noot v. N.H.). Gemeenschapsmerk, zie Ir H.P. Bienfait, Rol en betekenis van het begrip "verwarring(sgevaar)" in het merkenrecht in Nederland, Duitsland en in het (toekomstig) merkenrecht in de Europese Gemeenschap, Doctoraalscriptie, RU Leiden, 1987; Mr O. Schröeder, Merkwaardigheden in de Europese Gemeenschappen - Het Gemeenschapsmerk, een stap in de Goede richting?, Rotterdam, 1990; Dr P.J. Kaufmann, Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: artikel 13A.1 Benelux Merkenwet mag niet blijven!; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, 1991 en A. Brun, Le futur système communautaire des marques commerciales - Coexistence des marques communautaires et nationales, La Revue du Marché commun 1990, blz [samenvatting in Propriété Industrielle-Bulletin Documentaire 1990, blz ]. Gemeenschapsoctrooi, zie La troisieme Conference diplomatique de Luxembourg sur le brevet communautaire, Revue de droit intellectuel- L 'Ingénieur-Conseil 1990, blz. 1-6 en C.M. Wadlow, Enforcing community patents, Patent World dec. 1990/jan. 1991, blz. 36/9. Geneesmiddelenbescherming, zie Mr Ir H.T. van Asselt, Octrooibescherming en innovatie. De effectieve octrooibeschermingsduur in de geneesmiddelenindustrie, Pharmaceutisch Werkblad 1990, blz. 772/7; Mevr. Mr M.D.B. Schutjens, De commerciële beschermingsomvang: Experimenteel onderzoek en registratiehandelingen met geoctrooieerde geneesmiddelen. Europese octrooiverdragen, het Nederlandse en het Duitse recht; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Lelystad, 1990; Mr D.W.F. Verkade, Geneesmiddelen. (Op een recept voor een merkgeneesmiddel mag een apotheker het merkloze loco-geneesmiddel afleveren, mits hij dat bij aflevering aan de patiënt mededeelt (Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984, B.I.E. 1985, nr 20, blz. 59, N.J. 1985, nr 101 (met noot L.W.H.) (merk Tanderil)), NRC Handelsblad, 18 aug. 1990, blz. 7; Th.G. Field Jr., Pharmaceuticals and Intellectual Property: meeting needs throughout the world, IDEA 1990, blz. 3-26; M. Hodgson, Term restoration; the birth of a new Industrial Property Right, Patent World juli/aug. 1990, blz. 15/9; D. Jabbari, Government (UK) undecided on patent extension for pharmaceuticals, World Intellectual Property Report 1990, blz. 150/1; H.P. Kunz-Hallsteln, The compatibility of a community "Certificate for the Restoration of Protection" with the European Patent Convention, European Intellectual Property Review 1990, blz en I. Pascal, Pharmaceutical patent term extension in Australia, Patent World nov. 1990, blz Genetische manipulatie, zie Chr. Enzing en S. Otto, Octrooiering van genetisch gemodificeerde dieren: feiten en meningen, Zeist, 1991; M. Hensing, Dr H. Verhoog en Drs M. Zinskens, Octrooiering van dieren in Europa en Amerika, Leiden, 1990; Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, Levende uitvindingen. Octrooiverlening voor dieren en dierlijk materiaal, 's-gravenhage, 1991; Mr H.W. Raven, Octrooi op leven, Delft; P. Ben-Ami (ed.), Legal Aspects of Biotechnology - Proceedings of International Symposium, October 1986, Jeruzalem, 1989 [besproken door R. Moufang in IIC 1991, blz. 577/9]; S.A. Bent, R.L. Schwaab, D.G. Conlin en D.D. Jeffery, Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, Londen/New York, 1987 [besproken in GRUR Int. 1991, blz. 153]; G.S. Burrill en K.B. Lee Jr, Biotech 91: A Changing Environment. Fith annual survey of business and financial issues in America's most promosing industry, San Francisco, 1990; J.R. Curry, The patentability of geneticalley engineered plants and animals in the US and Europe, Londen, 1987 [besproken door R. Moufang in IIC 1990, blz. 900/1] en Mevr. Mr C.R.M. Versteegh, Welkom Adriana? Octrooi en ethiek in verband met biotechnologische uitvindingen, NJB 1991, blz Geografische aanduiding, zie aanduidingen van herkomst. Goodwill, Vlees van gedaagden niet aangetoond "verser, beter en gezonder" dan voorheen door eiser geleverd vlees; misleidende reclame; schade aan eiser als vakgenoot, mede o.g.v. overgedragen -; geen aantasting van eisers eer en goede naam; Pres. Rechtbank Arnhem, 1 febr. 1990, nr 52, blz Grensoverschrijdend verbod, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. -, Er is geen reden aan te nemen dat voor veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen: een meer beperkte opvatting zou, in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter, de gelaedeerde dwingen zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden; Hoge Raad, 24 nov. 1989, nr23, blz , Over een verbodsvordering o.g.v. de BMW betreffende België en Luxemburg dienen de rechters in die landen te oordelen; gebruik van de aanduiding Lego levert associatie met het merk op; gebruik zonder geldige reden; Hof 's-gravenhage, 11 febr. 1988, nr 24, blz. 92. Guinea, is toegetreden tot P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 102 en 171. Hag II, zie het artikel van Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging, blz , zie Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 17 okt. 1990, nr 29, blz , zie Mr W.C. van Manen, Hag II: EG-Hof erkent misslag, IER 1991, blz. 1-3; S. Farr, Trademarks, Common origin and free movement of goods in the EEC: Hag II, Trademark World febr. 1991, blz. 24/7; G.F. Kunze, Consequences of the Hag II decision, Trademark World dec. 1990/jan. 1991, blz. 21/2; A. Pickford, The bitter crusade: Hag I and Hag II, Trademark World aug. 1990, blz. 24/5 en W.A. Rothmic, Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep, European Intellectual Property Review 1991, blz Halfgeleiders, zie chipbescherming. Handelsnaambescherming, Geringe afwijking tussen de handelsnamen WestNederland en WestNederland Milieu waardoor verwarring mogelijk is; verbod; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 1 nov. 1989, nr60, blz , De niet ingeschreven naam Slaapdorado wordt als handelsnaam gevoerd; verwarring door gebruik van de naam Slaapdorado '90 te duchten; geen gebruik als merk door eiseres, doch het merkdepot is niet te kwader trouw tegenover gedaagde; Pres. Rechtbank Haarlem, 7 aug. 1990, nr 59, blz Handelsnaaminbreuk, De handelsnaam "Inter E.S." wijkt visueel en auditief slechts gering af van "Inter-A.T."; gevaar voor verwarring, gezien onder andere de gelijke markt, vestigingsplaatsen enz.; Pres. Rechtbank Haarlem, 25 jan. 1991, nr 100, blz Handhaving merkdepot, Aan de houder van een depot volgens art. 6A BMW komt de bescherming van art. 13 toe, ook indien nog geen handhavingsverklaring volgens art. 6B is afgelegd; Benelux-Gerechtshof, 21 dec. 1990, nr 53, blz Harmonisatie, zie de noot onder Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 okt. 1990, nr30, blz , zie W.J. Brunet en M.N. Meller, Report diplomatic Conference for patent harmonization treaty, World

14 374 Intellectual Property Report 1991, blz. 213/5 en F. Yoshida, Harmonization of patent systems, Journal of the Japanese Group ofaippi 1990, blz Herkomstaanduiding, zie aanduidingen van herkomst. Herstel in de vorige toestand, Geen -; het niet uitvoeren van een opdracht door een personeelslid van de gemachtigde, moet aan de werkgever worden toegerekend; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 4 juli 1990, nr 21, blz , Door inschakelen van een ander bureau voor taksenbetalingen is het V.V.O. niet tijdig ingediend; geen herstel, nu de Amerikaanse gemachtigde zijn personeel onvoldoende heeft geïnstrueerd; Octrooiraad, Bijz. Afd., 25 april 1990, nr 40, blz Herstel voorrang, zie F.-K. Beier en P. Katzenberger, Restoration of the right to claim priority under art. 4, Paris Convention, IIC 1990, blz Horyon, zie Hof 's-hertogenbosch, 24 okt. 1989, nr4, blz. 15. Houtpreserveringsampul I, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 juni 1989, nr33, blz Houtpreserveringsampul II, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 30 juni 1989, nr34, blz Impact, zie Hof Amsterdam, 22 febr. 1990, nr 66, blz In pari delicto, noot van Mr C.J.J.C. van Nispen onder Pres. Rechtbank Arnhem, 22 febr. 1989, nr 18, blz. 55. Inbreuk, zie resp. auteursrechtinbreuk, handelsnaaminbreuk, kwekersrechtinbreuk, merkinbreuk, modelinbreuk en octrooiinbreuk. Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 66/9. Inbreukverbod buiten Nederland, Er is geen reden aan te nemen dat voor veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen: een meer beperkte opvatting zou, in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter, de gelaedeerde dwingen zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden; Hoge Raad, 24nov. 1989, nr 23, blz , Over een verbodsvordering o.g.v. de BMW betreffende België en Luxemburg dienen de rechters in die landen te oordelen; gebruik van de aanduiding Lego levert associatie met het merk op; gebruik zonder geldige reden; Hof's-Gravenhage, 11 febr. 1988, nr24, blz. 92. Inbreukverbod in Benelux, Vz. Rb.: beperking van het verbod in kort geding tot slechts één der Benelux-landen toelaatbaar; Hof Brussel, 31 aug. 1988, nr38, blz Inburgering, "Champion" is niet uitsluitend beschrijvend voor sportkleding, wel zwak onderscheidend; geen sterker merk door -; "Champ" stemt overeen met het merk "Champion"; verbod en nietigverklaring; Hof Arnhem, 13 juni 1989, nr96, blz , Pres.: teken bestaande uit één kleur, heeft zonder bijkomende omstandigheden, zoals -, onvoldoende onderscheidend vermogen; Hof: - niet aangetoond; mede door het logo van L.R.D., geen verwarringsgevaar; Hof 's-hertogenbosch, 28 mei 1990, nr48, blz , De merken Ocean Stix, Ocean Crablets enz. voor witvis produkten zijn door - sterke merken, waarmee het teken Ocean Gold Overeenstemt; Pres. Rechtbank Amsterdam, 15 dec. 1988, nr 12, blz , Het kleurmerk is een alleszins gebruikelijke kleurencombinatie voor huishoudelijke artikelen; geen -, geen onderscheidend vermogen; het merk "Vochtvreter" is beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen resp. is verwaterd; Pres. Rechtbank Breda, 17 aug. 1989, nr49, blz Indonesië, zie Chr. Antons, The development of Intellectual Property Law in Indonesia: from colonial to national law, IIC 1991, blz Industriële eigendom, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. -, zie CIER-lezing "Ontwikkelingen van - in de EG", mededeling, blz. 100 en Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?", mededeling, blz , zie M. Hodgson, Term restoration; the birth of a new Industrial Property Right, Patent World juli/aug. 1990, blz. 15/9. Informatierecht, zie Conferentie "Information Law towards the 21st Century", mededeling, blz , zie Mr P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op informatie. Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek, Deventer, 1989 [besproken door Prof. Mr J.M. de Meij in NJB1991, blz ] en Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, Deventer, 1990 [besproken door Mr S. Gerbrandy in Computerrecht 1991, blz. 102/4]. Innovatie, zie W. Kingston (Hrsg.), Direct Protection of Innovation, Dordrecht, 1987 [besproken door H. Ullrich in GRUR Int. 1990, blz. 902/3]. Intellectuele eigendom, zie Bewijs in het intellectuele eigendoms- en mededingingsrecht, mededeling, blz. 28 en Conferentie: Economie integration; A Challenge to intellectual property?, mededeling, blz , zie Mr J.J.C. Kabel (red.) e.a., Privacybescherming in de particuliere sector [waarin: "Bescherming van persoonsgegevens door middel van intellectuele eigendomsrechten"], Zwolle, 1991; Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, Deventer, 1990 [besproken door Mr S. Gerbrandy in Computerrecht 1991, blz. 102/4]; F.-K. Beier en G. Schricker (Hrsg.), GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property, Weinheim, 1989 [besproken in GRUR Int. 1990, blz. 1003/4]; A. Christians, Immaterialgüterrechte und GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des internationalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der Uruguay- Runde, Frankfort a.m., 1990; A. Decker, Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht, München, 1989; M.A. Epstein, Modern Intellectual Property, 2e ed., Englewood Cliffs, N.Y., 1989; G.V. Smith en R.L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, New York, 1989; Prof. Mr F.W. Grosheide, Objectbepaling en intellectuele eigendom. Het probleem van de intellectuele eigendom opnieuw bezien; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, 1991; Prof. Mr F.W. Grosheide, Van de brug af gezien (II). Kroniek van wetgeving, literatuur en rechtspraak 1989/1990, IER 1991, blz. 25/7; Mr B.M.P. Smulders, Europees recht en intellectuele eigendom. Overzicht van de belangrijkste zaken beslist door en aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EG in 1989, IER 1990, blz. 21/8; N. Atkinson en B. Sherman, Intellectual Property and Environmental Protection, European Intellectual Property Review 1991, blz ; B. Catoméris, WIPO: settlement of intellectual property disputes between states, Trademark World maart 1991, blz. 32/5; Th.G. Field Jr., Pharmaceuticals and Intellectual Property: meeting needs throughout the world, IDEA 1990, blz. 3-26; Th. Pletscher, Mangel im Schutz des Geistigen Eigentums weltweit, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1990, blz ; U. Uchtenhagen, The GATT Negotiations concerning Copyright and Intellectual Property Protection, IIC 1990, blz en LA. Weaver, Intellectual Property and university research, World Patent Information 1990, blz. 197/9. Inter-A.T./Inter E.S., zie Pres. Rechtbank Haarlem, 25 jan. 1991, nr 100, blz Interlas/Lincoln, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. -/-, zie Hoge Raad, 24 nov. 1989, nr23, blz. 86.

15 375 Intermail/Intelimail, zie Hof 's-hertogenbosch, 19 febr. 1990, nr 16, blz. 48. Intermedium/Sino, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 6 juli 1990, nr 15, blz. 47. Internationale rechtsmacht, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. Internationale verdragen, De D.D.R. en -, officiële mededeling, blz Inventiviteit, zie uitvindingshoogte. Irisras Apollo, zie Pres. Rechtbank Alkmaar, 21 juni 1989, nr20, blz. 61. IVOMEC, zie Pres. Rechtbank Breda, 25 januari 1988, nr92, blz Ivoorkust, is toegetreden tot P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 102 en 171. Jaarverslagen, zie V.S. Dodd, Survey of the Annual Technical Reports 1989 of the patent offices on patent information activities, World Patent Information 1990, blz Japan, merkenrecht, zie het artikel van Mr Chr.M.D. de Waele, Melukunleguto; een kennismaking met het Japanse merkenrecht, blz , programmatuurbescherming, zie D.S. Karjala, Japanese Courts interpret the "Algorithm" Limitation on the copyright Protection of Computer Programs, European Intellectual Property Review 1990, blz Jonge Balie Congres 1990, Recht in de kijker. Het recht en de media (onder redactie van Mr P.B. Hugenholtz en de Jonge Balie Congrescommissie 1990), Zwolle, 1990, aangekondigd door Mr S. Boekman, blz Kaam, Mr M.J.M. van, zie Dr W. Mak en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer/'s-Gravenhage, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser, blz. 166/7. Kartelrecht, zie - en industriële eigendom, mededeling, blz. 28. Kleurmerk, Pres.: teken bestaande uit één kleur, heeft zonder bijkomende omstandigheden, zoals inburgering, onvoldoende onderscheidend vermogen; Hof: inburgering niet aangetoond; mede door het logo van L.R.D., geen verwarringsgevaar; Hof 's-hertogenbosch, 28 mei 1990, nr 48, blz , Het - is een alleszins gebruikelijke kleurencombinatie voor huishoudelijke artikelen; geen inburgering, geen onderscheidend vermogen; het merk "Vochtvreter" is beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen resp. is verwaterd; Pres. Rechtbank Breda, 17 aug. 1989, nr49, blz , zie Mr Ch. Gielen, Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux?), IER 1991, blz. 3/4. Know-how, zie K. Kiourtsoglou, Der Know-how-Vertrag im deutschen und europaischen Kartellrecht, München, 1990; Prof. Mr F.W. Grosheide, Opmerkingen over de fenomenologie van know how en uniformering van recht in het bijzonder binnen de E.E.G.; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Lelystad, 1990 en H.-W. Moritz, Assignment of Computer Software for Use on a dataprocessing system and the applicability of knowhow licensing rules, IIC 1990, blz Know-how licentie, zie licentie, know-how. Konische bloemverpakking, zie Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr 99, blz Kooij, Mr P.A.C.E. van der, Kwekersrecht in ontwikkeling, Zwolle, 1990, besproken door Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, blz. 338/9. Kortman-Nederland/Remo Chemie, zie Benelux-Gerechtshof, 10 dec. 1990, nr57, blz Kunstgras, zie Octrooiraad, Bijz. Afd., 5 juli 1989, nr 102, blz Kwade trouw, merkdepot, Geen depot te kwader trouw van het dienstmerk Solmar door geïntimeerde; geïntimeerde dient de rechten van appellante op de aanduiding Solmar, ontstaan door gebruik vóór 1987, te respecteren; verwarring is niet te duchten; Hof 's-hertogenbosch, 27 maart 1991, nr78, blz , merkdepot, De niet ingeschreven naam Slaapdorado wordt als handelsnaam gevoerd; verwarring door gebruik van de naam Slaapdorado '90 te duchten; geen gebruik als merk door eiseres, doch het merkdepot is niet te kwader trouw tegenover gedaagde; Pres. Rechtbank Haarlem, 7 aug. 1990, nr 59, blz Kwekersrecht, zie het artikel van Mr P.A.C.E. van der Kooij, Voorlopige bescherming in het -, blz. 315/9. -, zie Besluit van 26 juli 1991, houdende wijziging van het Kwekersrechtbesluit 1990, wetgeving, blz , zie Mr P.A.C.E. van der Kooij, Kwekersrecht in ontwikkeling, Zwolle, 1990, besproken door Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, blz. 338/9. -, zie N.J. Byrne, The Scope of intellectual property protection for plants and other life forms, Londen, 1989 [besproken door R. Moufang in IIC 1990, blz ]; J.R. Curry, The patentability of geneticalley engineered plants and animals in the US and Europe, Londen, 1987 [besproken door R. Moufang in IIC 1990, blz. 900/1]; H. Neumeier, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Keulen, 1990; H. Donkers, De horigen van de biotechnologie (Over kwekersrecht en octrooirecht), NRC Handelsblad 11 april 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 5; Drs A.J.W. Hooiveld, Biotechnologie (2). (Reactie op artikel van H. Donkers), NRC Handelsblad 2 mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 2; Dr Ir E.H.D. Smit, Biotechnologie (1). (Reactie op artikel van H. Donkers), NRC Handelsblad 2 mei 1991, Wetenschap & Onderwijs, blz. 2 en F. Baumbach, Mikroorganismenschutz per se - eine Brücke zwischen Patentschutz und Sortenschutz?, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz. 13/5. -, zie ook biotechnologie. Kwekersrechtinbreuk, Verbod op het zonder toestemming of licentie voortbrengen van teeltmateriaal voor handelsdoeleinden van het Irisras Apollo waarop kwekersrecht rust; beroep op de monopoliepositie van de licentiehoudende kwekersvereniging faalt; afgifte van een lijst van leveranciers en afnemers is onvoldoende spoedeisend; Pres. Rechtbank Alkmaar, 21 juni 1989, nr20, blz. 61. Leenrecht, zie S. von Lewinski, Die urheberrechtliche Vergütung für das Verleihen und Vermieten von Werkstücken ( 27 UrhG). Eine rechtsvergleichende Untersuchung, München, Lego/Lego-M. Lemelstrich, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. -/-, zie Hof 's-gravenhage, 11 febr. 1988, nr24, blz. 92. Licentie, zie Chr. Ann, Die Produkthaftung des Lizenzgebers, Keulen, 1991; R. Kehrwald, Lizenzvertrage im Technologietransfer nach sowjetischem Recht, München, 1989; J. Pagenberg en B. Geissler, Lizenzvertrage, Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer Software. Kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europaischem Recht, Keulen, 1989 en W. Anson, Pan-European Licensing Strategy, Trademark World juni 1991, blz. 31/3. -, gedwongen, Inbreukverbod beperkt in duur tot indiening van een verzoek om een dwanglicentie na octrooiverlening op de inbreuk makende werkwijze; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 febr. 1989, nr 93, blz , gedwongen, Kans op dwanglicentie neemt onrechtmatigheid van voorafgaande inbreuk niet weg; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 juni 1989, nr 33, blz , know-how, zie H.-W. Moritz, Assignment of Computer Software for Use on a dataprocessing system and the applicability of know-how licensing rules, IIC 1990, blz , merk, Geen bescherming voor de niet-ingeschreven

16 376 licentiehouder; Rechtbank Dordrecht, 27 juni 1990, nr 76, blz Lincoln/Interlas, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten, blz. 66/9. -/-, zie Hoge Raad, 24 nov. 1989, nr23, blz. 86. Lingen, Mr N. van, Auteursrecht in hoofdlijnen, Alphen a/d Rijn, 1990, aangekondigd door Prof. Mr D.W.F. Verkade, blz Lisa Tucci/Rian Rucci, zie Hof 's-hertogenbosch, 7 maart 1990, nr 11, blz. 36 (met noot v. N.H.). Louis Vuitton/Carlo Banti, zie Rechtbank Utrecht, 1 nov. 1989, nr 28, blz Love Sensation/Ride on Time, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 13 okt. 1989, nr6, blz. 20. L.R.D./Weerts, zie Hof 's-hertogenbosch, 28 mei 1990, nr48, blz Madrid, zie Schikking van - betreffende de internationale inschrijving van merken. Mak, Dr W., en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer/'s-Gravenhage, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser, blz. 166/7. Makro, zie Pres. Rechtbank Maastricht, 7 sept. 1990, nr 82, blz Mededingingsrecht, zie het artikel van Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging, blz , zie Bewijs in het intellectuele eigendoms- en -, mededeling, blz. 28; Grotius Academie: Postdoctorale opleiding -, mededeling, blz. 132; P.A.O.-cursus: "-", mededeling, blz. 276 en Mini-Symposium "EEG-mededingingsrecht", mededeling, blz , zie R. Knaak, The international development of survey practices in trademark and unfair competition law, IIC 1990, blz en Prof. Mr D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, Deventer, 1990 [besproken door Mr S. Gerbrandy in Computerrecht 1991, blz. 102/4]. Mede-uitvinderschap, zie R. Goertzen, Die Gesellschaftserfïndung, München, Mediarecht, zie Jonge Balie Congres 1990, Recht in de kijker. Het recht en de media (onder redactie van Mr P.B. Hugenholtz en de Jonge Balie Congrescommissie 1990), Zwolle, 1990, aangekondigd door Mr S. Boekman, blz Melukunleguto; een kennismaking met het Japanse merkenrecht, artikel van Mr Chr.M.D. de Waele, blz Mercedes-Benz/Mercedes-ster, zie Hof 's-hertogenbosch, 14 juni 1988, nr 77, blz Merk zoals gedeponeerd en zoals gebruikt. (Een naijlend nootje), artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 3, met een naschrift van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, blz. 4. Merkbescherming, zie het artikel van Mr P.A.C.E. van der Kooij, De EG-richtlijn inzake vergelijkende reclame: merkgebruik geoorloofd?, blz. 70/1, gevolgd door het commentaar van Dr P.J. Kaufmann, In Brussel begint de victorie: een commentaar (met als aanhangsel de tekst van de 5e ontwerp-richtlijn Vergelijkende Reclame van de Europese Commissie), blz. 71/2. -, zie het artikel van Mr B.M.P. Smulders en Mr P. Glazener, Delimiteringsovereenkomsten en de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en de mededinging, blz , zie Dr W. Mak en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer/'s-Gravenhage, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser, blz. 166/7. -, Hag II: het Hof komt terug van Hag I; gelet op de garantiefunctie van het merk moet in het onderhavige geval waarin een merk oorspronkelijk in beide Lid-Staten dezelfde houder had, welke situatie door onteigening is doorbroken, ieder van de beide houders zich ertegen kunnen verzetten, dat in de Lid-Staat waarin hij over het merk beschikt, van de andere houder afkomstige gelijksoortige produkten onder hetzelfde merk worden ingevoerd of verhandeld; Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 17 okt. 1990, nr29, blz , Een combinatie van op zich weinig onderscheidende factoren kan een geheel opleveren dat merkenrechtelijke bescherming toekomt; Hof 's-hertogenbosch, 7 nov. 1988, nr 3, blz , Géén - wegens het ontbreken van een akte van depot; Pres. Rechtbank Arnhem, 3 april 1987, nr 19, blz , zie Mr Ch. Gielen, Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux?), IER 1991, blz. 3/4; Mr W.C. van Manen, Hag II: EG-Hof erkent misslag, IER 1991, blz. 1-3; Mr D.W.F. Verkade, Geneesmiddelen. (Op een recept voor een merkgeneesmiddel mag een apotheker het merkloze loco-geneesmiddel afleveren, mits hij dat bij aflevering aan de patiënt mededeelt (Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984, B.I.E. 1985, nr20, blz. 59, NJ. 1985, nr 101 (met noot L.W.H.) (merk Tanderil)), NRC Handelsblad, 18 aug. 1990, blz. 7; R.C. Abnett, AIPPI: Famous trademarks require a new legal weapon, Trademark World dec. 1990/jan. 1991, blz. 23/5; S. Farr, Trademarks, Common origin and free movement of goods in the EEC: Hag II, Trademark World febr. 1991, blz. 24/7; A. Hausmann en B. Schmetz, Supranationale Markeneintragungen, Mitteilungen der deutschen Patentanwdlte 1990, blz ; A. Kelz, Die Weltmarke, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1990, blz. 129/130; A. Kelz, Die Weltmarke - Definition und Wesensgehalt von Weltmarken aus warenzeichenrechtlicher Sicht, Markenartikel 1990, blz. 593/4; G.F. Kunze, Consequences of the Hag II decision, Trademark World dec. 1990/jan. 1991, blz. 21/2; A. Pickford, The bitter crusade: Hag I and Hag II, Trademark World aug. 1990, blz. 24/5; W.A. Rothmic, Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep, European Intellectual Property Review 1991, blz ; A.C. Serjeant, International Registration of Marks from a British points of view, CIPA Journal dec. 1990, blz. 83/9 en A. da Silva Carvalho, The trademark of exceptional reputation or "de haute renommée", Trademark World aug. 1990, blz. 26/8. Merkdepot (te kwader trouw), Geen depot te kwader trouw van het dienstmerk Solmar door geïntimeerde; geïntimeerde dient de rechten van appellante op de aanduiding Solmar, ontstaan door gebruik vóór 1987, te respecteren; verwarring is niet te duchten; Hof 's-hertogenbosch, 27 maart 1991, nr 78, blz (te kwader trouw), De niet ingeschreven naam Slaapdorado wordt als handelsnaam gevoerd; verwarring door gebruik van de naam Slaapdorado '90 te duchten; geen gebruik als merk door eiseres, doch het - is niet te kwader trouw tegenover gedaagde; Pres. Rechtbank Haarlem, 7 aug. 1990, nr59, blz (te kwader trouw), De handelsnaam "Inter E.S." wijkt visueel en auditief slechts gering af van "Inter-A.T."; gevaar voor verwarring, gezien onder andere de gelijke markt, vestigingsplaatsen enz.; dienstmerk Inter E.S. te kwader trouw gedeponeerd; verbod op grond van overeenstemming met dienstmerk Inter-A.T.; Pres. Rechtbank Haarlem, 25 jan. 1991, nr 100, blz Merkenclassificatie, zie Overeenkomst van Nice. Merkenfraude, Na verloop van 8 maanden na kennisname merkinbreuk rauwelijks gedagvaard; dreiging van toekomstige inbreuk; verbod met dwangsom; bevel tot informatie verschaffen geweigerd, evenals een voorschot op schadevergoeding; Hof 's-hertogenbosch, 27 maart 1990, nr58, blz Merkengemachtigde, zie P.H.M. Keesom, Le role des mandataires en matière de marques dans les pays de 1'Union Benelux, BMM bulletin 1990, blz

17 377 Merkenrecht, zie het artikel van Mr Chr.M.D. de Waele, Melukunleguto; een kennismaking met het Japanse -, blz , zie Mr J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, Zwolle, 1990, besproken door Mr C.J.J.C. van Nispen, blz. 167/8. -, zie P.A.O.-cursus "-", mededeling, blz , zie Ir H.P. Bienfait, Rol en betekenis van het begrip "verwarring(sgevaar)" in het merkenrecht in Nederland, Duitsland en in het (toekomstig) merkenrecht in de Europese Gemeenschap, Doctoraalscriptie, RU Leiden, 1987; Dr P.J. Kaufmann, Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: artikel 13A.1 Benelux Merkenwet mag niet blijven!; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, 1991; Prof. Mr J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld, Arnhem, 1991; A. Brun, Le futur système communautaire des marques commerciales - Coexistence des marques communautaires et nationales, La Revue du Marché commun 1990, blz [samenvatting in Propriété Industrielle-Bulletin Documentaire 1990, blz ]; J.A. Carney, Setting sights on trademark piracy: the need for greater protection against imitation of foreign trademarks, The Trademark Reporter jan.-febr. 1991, blz ; R. Knaak, The international development of survey practices in trademark and unfair competition law, IIC1990, blz en J.B. Pegram, Europe, Trademarks and 1992, JPTOS 1990, blz. 1060/79. Merkenschikking van Madrid, zie Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken. Merkgebruik, Normaal gebruik van het merk Chico aangetoond; Rechtbank Brussel, 28 dec. 1989, nr 87, blz Merkhouder, Associatie tussen de op de borden van de Hotelgroep aangebrachte tekens met het beeldmerk van de ANW is mogelijk, waardoor de Hotelgroep kan worden verward met de plaatselijke VW; de Hotelgroep handelt onzorgvuldig tegenover de VVV; verweer dat de vordering is gericht op bescherming van een beeldmerk waarvan de VW geen rechthebbende is, afgewezen; Hof Amsterdam, 7 juli 1988, nr 69, blz Merkmbreuk, Géén geldige reden voor gebruik door Chemie-Gro van Sikkens-merken voor autolakken in vergelijkingslijsten; kans op schade door het omstreden merkgebruik is aannemelijk; Hof Arnhem, 5 sept. 1989, nr 14, blz , Vz. Rb. : beperking van het verbod in kort geding tot slechts één der Benelux-landen toelaatbaar; Hof Brussel, 31 aug. 1988, nr38, blz , Verbod op gebruik van de handelsnaam Nogueira, op grond van eerder gebruik als merk in België, geweigerd nu het recht op het merk niet door een tijdig handhavingsdepot in stand is gehouden; het latere, voor België geldende, internationale depot steunend op een Portugese inschrijving van oorsprong doet daaraan niet af; beroep op de Overeenkomst van Madrid en het Verdrag van Parijs faalt; Hof Brussel, 22 febr. 1990, nr65, blz , Over een verbodsvordering o.g.v. de BMW betreffende België en Luxemburg dienen de rechters in die landen te oordelen; gebruik van de aanduiding Lego levert associatie met het merk op; gebruik zonder geldige reden; Hof's-Gravenhage, 11 febr. 1988, nr24, blz , Niettegenstaande het auditieve verschil, is het visuele verschil tussen de merken Degol en Dexol zo gering dat zij overeenstemmen; de waren transmissie-olie en motorolie bestemd voor dezelfde voertuigen zijn soortgelijk; Hof's-Gravenhage, 17 mei 1990, nr64, blz , Geldige reden voor gebruik van het woordmerk "Mercedes" op briefpapier; Rb.: geen geldige reden voor gebruik van het woordmerk Mercedes in vette letters en in een kader in advertenties, waardoor Kruitwagen de indruk wekt tot de dealerorganisatie te behoren; Hof's-Hertogenbosch, 14 juni 1988, nr 77, blz , Ondanks geringe visuele en begripsmatige verschillen, is er vanwege auditieve overeenkomst verwarringwekkende overeenstemming tussen de merken "Rian Rucci" en "Lisa Tucci"; Hof 's-hertogenbosch, 7 maart 1990, nr 11, blz. 36 (met noot v. N.H.). -, Het merk BAYA voor saté's vertoont geen zodanige gelijkenis, en roept geen zodanige associaties op met de beide Bayer-merken dat het met deze merken overeenstemt; Hof 's-hertogenbosch, 16 juli 1990, nr56, blz , Soortgelijkheid van waren indien er zodanige punten van verwantschap bestaan, dat er kans bestaat dat het publiek aan de waren een zelfde herkomst zal toekennen; bitumineuze dakbedekkingsmaterialen van het merk Polyglass APP zijn niet soortgelijk aan glas en isolerende beglazing van het merk Polyglass; inbreuk makend gebruik van de handelsnaam Polyglass Nederland B.V. en het merk Polyglass APP waardoor eiseres schade kan lijden; geen geldige reden; Rechtbank Arnhem, 22 sept. 1988, nr 55, blz , Overeenstemming tussen de merken Caron en Canon; ten dele soortgelijkheid van waren; in zoverre verbod en nietigheid van het merk Canon; Rechtbank Brussel, 19 okt. 1989, nr 63, blz , Het woordmerk Swing is niet uitsluitend beschrijvend voor o.a. audioapparatuur; "Swing along" wekt associaties met "Swing"; geen bescherming voor de niet-ingeschreven licentiehouder; onzorgvuldig handelen van gedaagde; Rechtbank Dordrecht, 27 juni 1990, nr76, blz , De merken Ocean Stix, Ocean Crablets enz. voor witvis produkten zijn door inburgering sterke merken, waarmee het teken Ocean Gold overeenstemt; evenzo stemt de handelsnaam Ocean Gold "Surimi" Products daarmee overeen; Pres. Rechtbank Amsterdam, 15 dec. 1988, nr 12, blz , Inbreuk op het merk Countdown Café van Veronica voor een radioprogramma door gebruik als handelsnaam voor een horecabedrijf; bovendien gevaar voor verwarring; Pres. Rechtbank Amsterdam, 18 jan. 1990, nr97, blz , "Studio" is een zwak merk, "Studio Amsterdam" stemt daarmee niet overeen; geen aanhaken bij of profiteren van goodwill van KRO: de beide bladen zijn geen concurrenten; Pres. Rechtbank Amsterdam, 22 maart 1990, nr 88, blz , Oriënt Dynasty voor een oosters restaurant maakt inbreuk op het merk Dynasty voor horecadiensten; de handelsnaam Oriënt Dynasty levert gevaar voor verwarring; Pres. Rechtbank Arnhem, 26 sept. 1988, nr 13, blz , Verwarring door gebruik van de handelsnaam Biotonic met het merk Biotonic voor een kruidendrank; compensatie kosten ten gevolge van rauwelijks dagvaarden; Pres. Rechtbank Breda, 10 dec. 1990, nr80, blz , Verbodsactie tegen gedaagde, als medemerkgerechtigde naast eiser, niet mogelijk; "(Holland) we gaan naar Rome" niet auteursrechtelijk beschermd; onrechtmatige daad als zelfstandige grondslag naast - en auteursrechtinbreuk slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk; Pres. Rechtbank Haarlem, 23 febr. 1990, nr 51, blz , "My First Sony" heeft onderscheidende kracht als merk, waarmee het teken "My First..." van Impag overeenstemt; "Walkman" is geen soortnaam geworden; "Walker" maakt inbreuk op het merk "Walkman"; Pres. Rechtbank Haarlem, 3 aug. 1990, nr90, blz , Vergelijkende reclame met herkenbare verwijzing naar de

18 378 lensvloeistof van Bausch & Lomb, waarin het produkt van Bausch & Lomb zwart wordt gemaakt is onrechtmatig merkgebruik zonder geldige reden; daargelaten eventuele misleiding van het publiek door de advertentie van Bausch & Lomb, is deze niet onrechtmatig jegens Allergan; Pres. Rechtbank Utrecht, 20 dec. 1990, nr 72, blz. 269 (met noot Ste.). Merklicentie, zie licentie, merk. Merkoverdracht, Verboden aanvulling van feitelijke grondslag van eis, door aan te nemen dat de, door eerstgebruik, rechthebbende op het merk Selva, het merkrecht heeft "overgedragen" aan Playa; overdracht van merkrecht met het doel import door derden van elders te verhinderen, geen strijd met wet of misbruik van recht; Hoge Raad, 5 okt. 1990, nr35, blz Miauw, zie Hof's-Hertogenbosch, 18 febr. 1991, nr 89, blz Micro-organismen, zie Centraal Bureau voor Schimmelcultures, officiële mededeling, blz , zie J. Straus, Hinterlegung und Freigabe von biologischem Material für Patentierungszwecke. Patent- und eigentumsrechtliche Aspekte, Baden-Baden, 1989 en F. Baumbach, Mikroorganismenschutz per se - eine Brücke zwischen Patentschutz und Sortenschutz?, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 1991, blz. 13/5. Milieurecht, zie N. Atkinson en B. Sherman, Intellectual Property and Environmental Protection, European Intellectual Property Review 1991, blz Minoxidil, zie Hof 's-hertogenbosch, 22 mei 1990, nr54, blz Misbruik van recht, Geen - of rechtsverwerking door stilzitten van de vennootschap gedurende vier jaren; Hof 's-hertogenbosch, 24 okt. 1989, nr 4, blz. 15. Misleidende reclame, zie reclame. Misleiding, Nivea-shampoo in Mexico rechtmatig in het verkeer gebracht; geen verandering in de toestand van de waar; merkenrecht en auteursrecht op de flacon uitgeput; geen - van het publiek door tekst op sticker; Pres. Rechtbank Haarlem, 28 sept. 1990, nr 98, blz Misset Distrifood/Foodmagazine/Food, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 3 april 1987, nr 19, blz. 58. Mixers, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 dec. 1988, nr31, blz Modelbescherming, zie Bescherming van "oude" modellen, noot van Prof. Mr J.J. Brinkhof onder Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr 68, blz , Classificatie-onderzoek voor tekeningen en modellen, officiële mededeling, blz , zie Conferentie "The Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design", mededeling, blz , zie Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Screenoprints in Europa, Informatierecht AMI1991, blz. 23/7. Modelinbreuk, De vormvaste konische koker van transparante harde kunststof verschilt wezenlijk van de bekende slappe, vervormbare verpakkingsmiddelen; het model is niet het gevolg van een technisch effect; -; Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr99, blz , Door Van Rees ontworpen kast in Chippendale-stijl heeft geen oorspronkelijk karakter; degene die een inbreukvordering grondt op een modeldepot, dient de nieuwheid van dat depot te stellen en bewijzen; het gedeponeerde meubel dient daartoe meer dan ondergeschikte verschillen te vertonen met de overige bekende meubelen van de soort; Hof's-Gravenhage, 17 mei 1990, nr 39, blz. 162 (met noot v. N.H.). -, Uitgaande van auteurs- en modellenrechtelijke bescherming van de Sino-pantoffel zijn er geen inbreuk makende overeenkomsten tussen de pantoffels van partijen; eventuele verwarring ten gevolge van de ludieke dessins kan geen rol spelen omdat de rechten van Sino daarvoor geen bescherming bieden; Pres. Rechtbank Haarlem, 6 juli 1990, nr 15, blz , Gezien de omstandigheden, dient eiseres aan te tonen dat de partij horloges niet door haar of haar toedoen in de EEG in het verkeer is gebracht; Pres. Rechtbank Maastricht, 7 sept. 1990, nr79, blz , Het scheerapparaat van Remington is een werk in auteursrechtelijke zin; het model van Hamarc is een nabootsing in gewijzigde vorm; tevens inbreuk op modelrecht van Remington; het nieuwheidsbezwaar wordt verworpen; Pres. Rechtbank Utrecht, 26 sept. 1989, nr 67, blz en slaafse nabootsing, Een vordering gegrond op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging, kan niet worden toegewezen, indien het uitsluitend "inbreuk op een tekening of model" betreft; de vordering kan worden toegewezen indien ook andere feiten daaraan ten grondslag liggen, die als zodanig naar nationaal recht ongeoorloofde mededinging opleveren; verbod of schadevergoeding is in het laatste geval niettegenstaande art. 14 lid 5 BTMW toewijsbaar, indien dit de enig passende wijze van redres vormt; Benelux-Gerechtshof, 21 dec. 1990, nr 53, blz Molijn, Mr H., en Dr W. Mak, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer/'s-Gravenhage, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser, blz. 166/7. Monaco, toegetreden tot het Europees Octrooi Verdrag, zie officiële mededeling, blz Mongolië, is toegetreden tot P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 102 en 171. München, Verdrag van - inzake de verlening van Europese octrooien, zie Europees Octrooi Verdrag van -. My First Sony, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 3 aug. 1990, nr 90, blz Naaimachinekoppen, zie Hof Amsterdam, 28 juni 1990, nr 70, blz. 262 (zie noot Br., blz. 257). Nabootsing, Een vordering gegrond op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging, kan niet worden toegewezen, indien het uitsluitend "inbreuk op een tekening of model" betreft; de vordering kan worden toegewezen indien ook andere feiten daaraan ten grondslag liggen, die als zodanig naar nationaal recht ongeoorloofde mededinging opleveren; verbod of schadevergoeding is in het laatste geval niettegenstaande art. 14 lid 5 BTMW toewijsbaar, indien dit de enig passende wijze van redres vormt; Benelux-Gerechtshof, 21 dec. 1990, nr 53, blz , Toepassing van het niet door enig absoluut recht van industriële eigendom beschermde systeem staat in beginsel vrij, tenzij er sprake is van -, waarbij niet het redelijkerwijs mogelijke en nodige is gedaan om verwarring te voorkomen; Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr 68, blz. 244 (met noot Br.). -, Onrechtmatige - door Newlong van de naaimachinekoppen met onderscheidend vermogen van Fischbein; voor beperking van de duur van het verbod gegrond op de onrechtmatige daadsactie is aansluiting gezocht bij de beschermingsduur voor vergelijkbare door een absoluut recht beschermde prestaties, i.c. bij de beschermingsduur van een octrooi; Hof Amsterdam, 28 juni 1990, nr 70, blz. 262 (zie noot Br., blz. 257). -, zie H. Besner, Produktimitation im internationalen und nationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, München, 1988; A. Bouju, Les actions en contrefacon de brevets dans Ie monde. Procédure et coüts. Un enquête internationale sous légide de la CEE, Parijs, 1989 en Prof. Mr D.W.F. Verkade, Voorlopig getuigenverhoor in nabootsingszaken; in Met hoofd en hart, opstellen aangeboden aan Prof. Mr J.C.M. Leyten, Zwolle, Naburige rechten, zie aangrenzende rechten. Narijskast-transporteur, zie Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 juli 1990, nr 44, blz Nice, zie Overeenkomst van -. Niet vergelijkende, misleidende reclame onrechtmatig jegens concurrenten?, noot van Mr P.J.M. Steinhauser

19 379 onder Pres. Rechtbank Utrecht, 20 dec. 1990, nr 72, blz Nietigheid (merk), "Champion" is niet uitsluitend beschrijvend voor sportkleding, wel zwak onderscheidend; geen sterker merk door inburgering; "Champ" stemt overeen met het merk "Champion"; verbod en nietigverklaring; Hof Arnhem, 13 juni 1989, nr96, blz (merk), Minoxidil is de algemeen gebruikelijke naam voor een chemische stof en mist onderscheidend vermogen; nietig merkdepot; Hof 's-hertogenbosch, 22 mei 1990, nr 54, blz (merk), Overeenstemming tussen de merken Caron en Canon; ten dele soortgelijkheid van waren; in zoverre verbod en -van het merk Canon; Rechtbank Brussel, 19 okt. 1989, nr 63, blz (merk), Depot van het merk Chico door United Brands nietig; Rechtbank Brussel, 28 dec. 1989, nr 87, blz (merk) Van geldigheid van de Droste-merken moet, ondanks gesteld eerder depot door Baronie, worden uitgegaan; associatiegevaar vast te stellen door vergelijking van het teken met het herinneringsbeeld bij de consument van het gedeponeerde merk; aan de "totaalindruk" van een merk levert het ene element een grotere bijdrage dan het andere; gelijkzijdige achthoek heeft onderscheidend vermogen voor chocolade-artikelen; Tjoklat heeft geringe onderscheidingskracht en is weinig geschikt om de herkomst van de waar aan te duiden; Rechtbank 's-gravenhage, 17 jan. 1990, nr 50, blz. 191 (met noot Ste.). - (octrooi), zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg te Den Haag in 1990, blz. 172/6. - (octrooi), De inrichting volgens het octrooi lag voor de hand; octrooi nietig verklaard; Hof's-Gravenhage, 14 dec. 1989, nr 9, blz (octrooi), Niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring octrooi; inbreukvordering afgewezen; nieuwe weren na de memorie van grieven; Hof 's-gravenhage, 15 febr. 1990, nr 74, blz (octrooi), Een noodzaak tot marginale toetsing van het inventiviteitsoordeel van het EOB blijkt niet uit de wet; het wezenlijk verschil to.v. de stand der techniek bestaat slechts uit een, i.c. niet inventieve, omkering; Rechtbank 's-gravenhage, 4 april 1990, nr46, blz (octrooi), Kans op herroeping of nietigverklaring tegenover inbreukverbod in kort geding; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 juni 1989, nr33, blz Nieuwheid, zie A. Decker, Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht, München, (model), De vormvaste konische koker van transparante harde kunststof verschilt wezenlijk van de bekende slappe, vervormbare verpakkingsmiddelen; het model is niet het gevolg van een technisch effect; modelinbreuk; Hof Amsterdam, 28 maart 1991, nr99, blz (model), Door Van Rees ontworpen kast in Chippendalestijl heeft geen oorspronkelijk karakter; degene die een inbreukvordering grondt op een modeldepot, dient de - van dat depot te stellen en bewijzen; het gedeponeerde meubel dient daartoe meer dan ondergeschikte verschillen te vertonen met de overige bekende meubelen van de soort; Hof 's-gravenhage, 17 mei 1990, nr39, blz. 162 (met noot v. N.H.). - (model), Het scheerapparaat van Remington is een werk in auteursrechtelijke zin; het model van Hamarc is een nabootsing in gewijzigde vorm; tevens inbreuk op modelrecht van Remington; het nieuwheidsbezwaar wordt verworpen; Pres. Rechtbank Utrecht, 26 sept. 1989, nr 67, blz (octrooi), De luchtafscheiders volgens octrooi behoorden vóór de voorrangsdatum tot de stand der techniek; inbreukvordering afgewezen; Hof 's-gravenhage, 22 nov. 1990, nr 75, blz (octrooi), Nieuw technisch effect is geen eis voor octrooiverlening; - vast te stellen to.v. elk afzonderlijk geschrift met inbegrip van normale vakkennis en datgene wat de vakman meeleest, niet door na te gaan of het wezen van de vinding bekend is uit objectieve stand der techniek; kon deskundige slechts bekend met het probleem, zonder inventieve arbeid na kennisneming van de stand der techniek tot de oplossing komen?; Rechtbank 's-gravenhage, 19 sept. 1990, nr 41, blz (octrooi), Werkwijze/inrichting die in haar onderdelen op bekende technieken berust is nieuw en inventief; geen indirecte inbreuk; vernietiging van inbreuk makende voortbrengselen is geen passende voorlopige voorziening; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 dec. 1988, nr 31, blz Nieuwheidsonderzoek, voor internationale octrooiaanvragen, officiële mededeling, blz , zie ook V.V.O. Nivea-shampoo, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 28 sept. 1990, nr 98, blz Noemen voorman, zie voorman. Nogueira, zie Hof Brussel, 22 febr. 1990, nr 65, blz Ocean Stix/Ocean Gold, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 15 dec. 1988, nr 12, blz. 38. Octrooi, nr (Europees), Octrooiraad, Afd. van Beroep, 4 juli 1990, nr 8, blz. 25. nr (Europees), Octrooiraad, Afd. van Beroep, 4 juli 1990, nr 21, blz. 63. nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 febr. 1989, nr 22, blz. 84. nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 25 juli 1989, nr 94, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 dec. 1990, nr 43, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 dec. 1988, nr 31, blz nr (Europees), Rechtbank 's-gravenhage, 4 april 1990, nr 46, blz nr (Europees), Hof 's-gravenhage, 22 febr. 1990, nr 84, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 maart 1990, nr47, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank's-Gravenhage, 4 febr. 1991, nr 86, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 juni 1989, nr33, blz. 150 en Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 30 juni 1989, nr34, blz nr (Europees), Hof Arnhem, 3 jan. 1989, nr 1, blz. 4. nr (Europees), Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 aug. 1989, nr 85, blz nr (Europees), Pres. Rechtbank's-Gravenhage, 12 nov. 1990, nr 45, blz nr , Hof's-Gravenhage, 14 dec. 1989, nr 9, blz. 31. nr , Hof 's-gravenhage, 15 febr. 1990, nr 74, blz nr , Hoge Raad, 9 nov. 1990, nr32, blz nr , Hof's-Gravenhage, 15 febr. 1990, nr74, blz. 279 en Hof 's-gravenhage, 22 nov. 1990, nr 75, blz nr , Hof 's-hertogenbosch, 20 juni 1988, nr27, blz nr , Rechtbank 's-gravenhage, 19 sept. 1990, nr41,blz nr , Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 febr. 1989, nr93, blz nr , Rechtbank Alkmaar, 13 juli 1989, nr 10, blz. 33. nr , Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 juli 1990, nr44, blz nr , Hof 's-gravenhage, 15 febr. 1990, nr 74, blz. 279 en Hof 's-gravenhage, 22 nov. 1990, nr 75, blz nr , Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 20 maart 1990, nr 2, blz. 9. nr , Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 aug. 1990, nr42, blz uitleg, Voor de betekenis van het woord schalmenketting in het octrooi niet Van Dale raadplegen, doch vaststellen

20 380 hoe de gemiddelde vakman de term bij kennisneming van het octrooigeschrift dit zal begrijpen; de ingewikkelder samengestelde en kostbaardere ketting van gedaagden lost het probleem in essentie op dezelfde wijze op en maakt inbreuk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 juli 1990, nr44, blz Octrooiaanvrage, nr , Octrooiraad, Bijz. Afd., 25 april 1990, nr 40, blz , nr (openbaargemaakt onder nr ), Octrooiraad, Afd. van Beroep, 17 jan. 1991, nr 73, blz , nr , Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 juni 1990, nr 25, blz , nr , Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 okt. 1990, nr30, blz nr , Octrooiraad, Bijz. Afd., 5 juli 1989, nr 102, blz , Schadevergoeding anders dan in geld; bevel afgifte gegevens betreffende octrooiaanvragen en licentieovereenkomsten en overdracht van rechten uit licentieovereenkomst; Hof's-Hertogenbosch, 30 jan. 1991, nr95, blz Octrooi(aanvrage) dossiers, Inzage van stukken uit -, zie officiële mededeling, blz. 2. Octrooibescherming, zie H.B. Cohausz, Patents for services, European Intellectual Property Review 1991, blz. 155/6. Octrooidocumentatie, zie documentatie. Octrooiduur, zie Longer life for European patents, mededeling, blz. 337/8. -, zie Mr Ir H.T. van Asselt, Octrooibescherming en innovatie. De effectieve octrooibeschermingsduur in de geneesmiddelenindustrie, Pharmaceutisch Werkblad 1990, blz. 772/7; M. Hodgson, Term restoration; the birth of a new Industrial Property Right, Patent World juli/aug. 1990, blz. 15/9; D. Jabbari, Government (UK) undecided on patent extension for pharmaceuticals, World Intellectual Property Report 1990, blz. 150/1 en H.P. Kunz-Hallstein, The compatibility of a community "Certificate for the Restoration of Protection" with the European Patent Convention, European Intellectual Property Review 1990, blz Octrooigemachtigde, Europees examen voor -, officiële mededeling, blz , Nederlands examen voor -, officiële mededeling, blz. 2-3 en 170/1. -, zie U. Hocke, Werbung für anwaltliche Dienstleistungen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Regelung der Werbung im Bereich der Anwaltschaft, Munster, 1989; G. Ring, Werberecht der Rechtsanwülte, Baden- Baden, 1990 en P.H.M. Keesom, Le role des mandataires en matière de marques dans les pays de 1'Union Benelux, BMM bulletin 1990, blz Octrooigemachtigden-reglement, zie Besluit van 8 juli 1991 tot wijziging van het - (Stb. 1968, 595), wetgeving, blz. 305/8. Octrooiinbreuk, Niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring octrooi; inbreukvordering afgewezen; nieuwe weren na de memorie van grieven; Hof 's-gravenhage, 15febr. 1990, nr 74, blz , De "puntinjectiemethode" is gelijkwaardig aan de geoctrooieerde "wandinjectiemethode" en heeft hetzelfde effect; voorgebruik niet aannemelijk; Hof 's-gravenhage, 22 febr. 1990, nr 84, blz , Uitleg octrooi : de inrichting van Flamco is géén toepassing van de geoctrooieerde uitvinding; de luchtafscheiders volgens octrooi behoorden vóór de voorrangsdatum tot de stand der techniek; inbreukvordering afgewezen; Hof 's-gravenhage, 22 nov. 1990, nr 75, blz , Voldoende spoedeisend belang om aan de voorlopig inbreukmakend geachte activiteiten een eind te maken ondanks de lopende bodemprocedure; naarmate de inbreuk langer voortduurt, wordt herstel te zeer bemoeilijkt; Hof's-Hertogenbosch, 20 juni 1988, nr27, blz , Wezenlijk is niet alleen dat wordt geroteerd, maar ook hoe; géén inbreuk; Rechtbank Alkmaar, 13 juli 1989, nr 10, blz , Geen indirecte inbreuk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 13 dec. 1988, nr 31, blz , Het octrooi is niet beperkt tot botfixatie-apparaten voorzien van de beschreven druk- en trekinrichting; de functioneel en constructief equivalente druk- en trekinrichting van gedaagden valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; redelijke bescherming voor de octrooihouder; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 febr. 1989, nr 22, blz , Ondanks inbreukverbod in Duitsland zelfstandige beoordeling van de inbreukvraag in Nederland; kans op nietigverklaring te gering; inbreukverbod beperkt in duur tot indiening van een verzoek om een dwanglicentie na octrooiverlening op de inbreuk makende werkwijze; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 febr. 1989, nr 93, blz , Gebruik van het wezen van de uitvinding naast een maatregel die een bijkomend voordeel van de uitvinding belemmert is inbreuk; kans op herroeping of nietigverklaring tegenover inbreukverbod in kort geding; géén voorgebruik; kans op dwanglicentie neemt onrechtmatigheid van voorafgaande inbreuk niet weg; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 juni 1989, nr33, blz , Uitgaande van het wezen van het octrooi vlgs. vonnis nr33, is van verscheidene uitvoeringsvormen vastgesteld of deze onder het verbod vallen; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 30 juni 1989, nr34, blz , Een deskundige zal de Seram-kraan niet door het octrooischrift mede geopenbaard achten; bij de uitleg van het octrooi als door eiseres komt de rechtszekerheid voor derden te veel in het gedrang; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 25 juli 1989, nr 94, blz , De eindstukken van De Witt maken inbreuk op het Sopalplast-octrooi; openbare toegankelijkheid van het geoctrooieerde voorwerp niet aannemelijk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 aug. 1989, nr85, blz , Nu de kans op nietigverklaring van het octrooi groot is, behoort een inbreukverbod achterwege te blijven; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 20 maart 1990, nr 2, blz. 9. -, Geen spoedeisend belang meer na verloop van VA jaar; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 27 maart 1990, nr47, blz , Voor de betekenis van het woord schalmenketting in het octrooi niet Van Dale raadplegen, doch vaststellen hoe de gemiddelde vakman de term bij kennisneming van het octrooigeschrift dit zal begrijpen; de ingewikkelder samengestelde en kostbaardere ketting van gedaagden lost het probleem in essentie op dezelfde wijze op en maakt inbreuk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 9 juli 1990, nr 44, blz , Inbreukverbod toewijsbaar zonder gedaagde eerst gelegenheid te geven de aantastbaarheid van het octrooi te onderzoeken en nietigheidsactie in te stellen; verbod tot aanbieden van diensten met gebruik van inbreukmakende produkten is overbodig èn te ver strekkend; geen voorschot op schadevergoeding; winstafdracht is geen voorlopige maatregel; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 28 aug. 1990, nr 42, blz , Wezenlijk is de PVC-pijp in de brijvoederbak, met als verrassende eigenschap dat varkens de randen er niet van afbijten; een brijvoederbak van andere kunststof maakt geen inbreuk; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 12 nov. 1990, nr 45, blz , Kopen en verkopen van geoctrooieerde voortbrengsels zonder invoer daarvan in Nederland is geen inbreuk op het Nederlands octrooi, noch aanbieden in Nederland aan niet in Nederland gevestigde afnemers; aanbieden van geoctrooieerd produkt zonder vermelding van oorsprong, kan inbreuk opleveren; in zoverre verbod; Pres. Rechtbank 's-gravenhage, 3 dec. 1990, nr43, blz , zie A. Bouju, Les actions en contrefacon de brevets dans

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren European Patent Litigation Agreement (EPLA) Verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi Huidige situatie Octrooien zijn beschermingstitels met

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

BIJ BLAD 60 STE JAARGANG 1 992 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJ BLAD 60 STE JAARGANG 1 992 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, MR C J.

Nadere informatie

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken

Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Bijlage 2 Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over beslissen in IE-zaken Inhoudsopgave 1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje... 1 2. Persoonlijke smaak... 2 3. Is het eigenlijk nog

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2009/5/10. ARREST van 24 juni Inzake. VAN HILST B.V. e.a. tegen THE JAGUAR COLLECTION LTD

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2009/5/10. ARREST van 24 juni Inzake. VAN HILST B.V. e.a. tegen THE JAGUAR COLLECTION LTD COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ ARREST van 24 juni 2010 A 2009/5/10 Inzake VAN HILST B.V. e.a. tegen THE JAGUAR COLLECTION LTD Procestaal : Nederlands ARRET du 24 juin 201 En cause VAN HILST B.V.

Nadere informatie

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken. Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken. Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken Leiden Revisited 21.XI.2007 Jan Pieter Hustinx 0 Hoera! Het Burgerlijk Wetboek heeft er een nieuwe afdeling bij Weer een postzegeltje van het OD-veld communautair

Nadere informatie

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/

Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/ Arrêt du 2 octobre 2000 dans l affaire A 98/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 98/3/9 Arrest van 2 oktober 2000 in de zaak A 98/3 ------------------------- Inzake : BROUWERIJ HAACHT N.V. tegen GRANDES SOURCES BELGES N.V. Procestaal :

Nadere informatie

kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

kan worden nietig verklaard indien en voor zover: 2. Merkenrecht Richtlijn 2008/95/EG Art. 4. Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten 1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 25 juli 2001 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (COM(2000)

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

25 jaar Merkenrecht Zeist 11 maart 2009 Prof. Mr. Charles Gielen

25 jaar Merkenrecht Zeist 11 maart 2009 Prof. Mr. Charles Gielen 25 jaar Merkenrecht 1984-2009 Zeist 11 maart 2009 Prof. Mr. Charles Gielen Le Menu Le lunch distinctif Le pâté des mots La forme du soufflé Entremet exceptionnel de la technique Le diner etendu La soupe

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/2 2 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/2 1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek B.V., gevestigd

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen

Intellectueel Eigendom & Verpakkingen Intellectueel Eigendom & Verpakkingen ir. Walter Hart Nederlands & Europees Octrooigemachtigde Expertise o.a.: Verpakkingen, consumentenproducten machinebouw. Packaging Innovation - 24 november 2016 EP&C

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2005/3/11 (Executive) ARRÊT du 29 juin 2006 En cause : S.A. D'IETEREN contre BUREAU BENELUX DES MARQUES Langue de la procédure: le français ARREST van 29 juni 2006

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Vertaling C-419/15-1 Zaak C-419/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juli 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN 8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384

zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZERTA

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. lic Ha lil. Merkenrichtlijn 89/104/EG Verordening Gemeenschapsmerk Benelux Tekeningen- en Modellenwet

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. lic Ha lil. Merkenrichtlijn 89/104/EG Verordening Gemeenschapsmerk Benelux Tekeningen- en Modellenwet U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R DE I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M J A A R R E G I S T E R Bijblad bij I N D E X V A N 2 0 0 1 De Industriële Eigendom R E G I S T E R S Artikelen en

Nadere informatie

BIJ BLAD 55 STE JAARGANG 1 987 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJ BLAD 55 STE JAARGANG 1 987 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJ BLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN, PROF. MR J. J. BRINKHOF, MR W. L. HAARDT, IR L. W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN

Nadere informatie

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon.

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon. Koophuis Visiemakelaars DomJur 2006-281 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 101619 / KG ZA 04-442 Datum: 8 november 2004 Uitspraak in de zaak, aanhangig tussen: en de besloten vennootschap KOOPHUIS

Nadere informatie

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming.

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. 1. Wat is een merk? Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. Met een teken wordt bedoeld: een herkenbaar iets dat de handelaar gebruikt om

Nadere informatie

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 98/2/21 Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 Inzake : CAMPINA tegen BENELUX MERKENBUREAU Procestaal : Nederlands Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508

ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 ECLI:NL:RBOBR:2017:3508 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer C/01/305314 / HA ZA 16-176 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2002/2/6 Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 Inzake : BENELUX-MERKENBUREAU tegen VLAAMSE TOERISTENBOND Procestaal : Nederlands Arrêt du 15 décembre 2003

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 IV-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 IV Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 1. Deze tekst is een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 589 Rijkswet van 10 november 2004, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve

Nadere informatie

BIJBLAD 6 2 STE JAARGANG I 994 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJBLAD 6 2 STE JAARGANG I 994 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MR S. BOEKMAN. PROF. MR J. J. BRINKHOF, IR L W. KOOY, MR J. NICAISE PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH,

Nadere informatie

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033 Merkenrichtlijn Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) Voor de EER relevante

Nadere informatie

VERLEDEN. verleden. heden. toekomst. Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht

VERLEDEN. verleden. heden. toekomst. Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht PFO Merken Masterclass Den Haag 26 november 2015 Erwin Haüer verleden. heden. toekomst. VERLEDEN. WAT IS EEN MERK? Als individuele merken

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

ZOEKMACHINEMISLEIDING

ZOEKMACHINEMISLEIDING ZOEKMACHINEMISLEIDING Mr F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 20 juni 2006 zoekmachines Nemen alles mee met webcrawlers: www.google.nl : nl: 68%, mondiaal: 35-56% www.alttheweb.com www.altavista.com www.vindex.nl

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Welkom Kennisontbijt 16 februari 2011 Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Intellectuele Eigendom Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/480095 / KG ZA 14-1576 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/65126

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) 2006/0264 (COD) LEX 921 PE-CO S 3634/2/08 REV 2 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº 2000074 Opposant: dester Holding B.V. Duivendrechtsekade 85 1096 AJ Amsterdam

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

11 maart 1996, (Pb. L.77/20, betref Bureau I.E.), de rechter en de Reclame Code

11 maart 1996, (Pb. L.77/20, betref Bureau I.E.), de rechter en de Reclame Code U I T G A V E V A N HET B U R E A U V O O R DE I N D U S T R I Ë L E G E N D O M J A A R R E G I S T E R 1998 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N D E X V A N REG 1 S T E R S Artikelen, mededelingen

Nadere informatie

Valorisatie van software

Valorisatie van software Valorisatie van software TTP breakout sessie 16 december 2013 Mirko Lukács UtrechtVC/Holdings mirko.lukacs@ utrechtholdings.nl Agenda 13.30 Softwarevormen, IP en valorisatie Mirko Lukács (UU) 14.00 Software

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/1 1. Gelet op het op 18 maart 1994 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.276 van de te Amsterdam gevestigde vennootschap Linguamatics

Nadere informatie

Verbod or not? Middagdebat octrooi AIPPI-NL Zeist 11 maart 2015

Verbod or not? Middagdebat octrooi AIPPI-NL Zeist 11 maart 2015 Verbod or not? Middagdebat octrooi AIPPI-NL Zeist 11 maart 2015 Mr. G.R.B. van Peursem Advocaat-Generaal Hoge Raad Stelling 1: inleiding Stelling 1: NL rechter heeft algemene discretionaire bevoegdheid

Nadere informatie

Modellenrecht 1. Gekenmerkt door: lijnen, omtrek, vorm, kleuren, textuur en/of materialen, art. 3 onder a GmodV, art. 3.1 lid 3 BVIE.

Modellenrecht 1. Gekenmerkt door: lijnen, omtrek, vorm, kleuren, textuur en/of materialen, art. 3 onder a GmodV, art. 3.1 lid 3 BVIE. Modellenrecht 1 (Bescherming van) het uiterlijk van een voortbrengsel (of deel daarvan, NB!), art. 3 onder a GmodV, art. 3.1 lid 2 BVIE. Wat is voortbrengsel?: Board of Appeal OHIM 18 februari 2013, R

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk?

Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Wim Maas en Charlotte de Boer Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak

Nadere informatie

Instantie Datum Betrokken IErecht

Instantie Datum Betrokken IErecht Bijlage IV Overzicht van alle gepubliceerde uitspraken met betrekking tot (op richtlijnconforme uitleg, dan wel op artikel 1019h Rv gebaseerde) volledige proceskosten. nr Databank, nummer Instantie Datum

Nadere informatie

BIJBLAD 53 STE JAARGANG J985 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE:

BIJBLAD 53 STE JAARGANG J985 BIJ UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM REDACTIE: MEJ. MR S. BOEKMAN, MRJ. J. BRINKHOF, MR W. L HAARDT, IR L W. KOOY, PROF. MR E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH,

Nadere informatie

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32]

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] [TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] DEBAT I Handhaving van een standaardessentiëel octrooi: FRANDlicentie of verbod? Zeist, 14 maart 2012 INLEIDING Op diverse terreinen worden standaards gebruikt om uniforme

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM -' rolnummer 177/05 6 september 2007 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de vennootschap naar het recht van Californië, Verenigde Staten van Amerika, MAG

Nadere informatie

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier

Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Journaal Warenwet 2009-8 Martin Hemmer AKD Prinsen Van Wijmen Geografische oorsprongsaanduidingen Arrest HvJ EG d.d. 2 juli 2009, Bavaria Bayerische Bier Jurisprudentie Het recht om merken te gebruiken

Nadere informatie

OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN

OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN OCTROOIRECHT EN GENEESMIDDELEN Een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht Marie-Hélène D.B. Schutjens Maklu Uitgevers NV Antwerpen

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom Hoofdstukken Intellectuele Eigendom door Dirk J.G. Visser hoogleraar in Leiden advocaat in Amsterdam delex 2013 2013, D.J.G. Visser, Leiden/Amsterdam Ontwerp omslag

Nadere informatie

BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2009/3. Conclusie. I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING.

BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2009/3. Conclusie. I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING. BENELUX-GERECHTSHOF Zaak A 2009/3 Conclusie. I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING. 1. BVBA D. Engels, hierna afgekort als ENGELS, deponeerde op 2 juli 1997 een beeldmerk bestaande uit de letters DE

Nadere informatie

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2010/8/10 ARREST. Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tegen:

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2010/8/10 ARREST. Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Tegen: COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2010/8/10 ARREST Inzake: Naam : Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Tegen: Naam : Vermeiren Francina Procestaal: Nederlands ARRET En cause : Nom :

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Europees Parlement en de Raad Onderwerp Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten Datum 21 december 1988 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 300954 / KG ZA 07-1518 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA

Nadere informatie

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken Het grensoverschrijdend verbod in IE zaken na GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Crossborders Historie Tot 1986 Octrooi (IE recht) is geldig voor

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 6 NOTA VAN

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2009/1/10 Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1 Inzake BOUSSE-GOVAERTS e.a tegen COLORA BOELAAR Procestaal : Nederlands Arrêt du 20 avril 2010 dans l affaire

Nadere informatie

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2008019 van 18 augustus 2014 Opposant: DSQUARED2 TM S.A. 18, rue de l'eau 1449 Luxemburg Luxemburg Gemachtigde: Office Freylinger

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7279

ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7279 ECLI:NL:GHSHE:2003:BA7279 Instantie Datum uitspraak 14-10-2003 Datum publicatie 18-06-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0300789 Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

Naam spreker

Naam spreker IE rechtspraak in Europa: lessen uit het merken-, modellen- en auteursrecht Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht

Nadere informatie