INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT IN CIJFERS IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING"

Transcriptie

1 NL OVERVIEW 2014

2 OVERVIEW 2014

3 OVERVIEW 2014 INHOUD 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT IN CIJFERS IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING 24 ONDERNEMERS 26 PROFESSIONAL BANKING 28 ASSET MANAGEMENT 30 ONZE AANDEELHOUDER 3

4 BANQUE DE LUXEMBOURG VOORWOORD PIERRE AHLBORN, Administrateur-délégué O nze cliënten kiezen voor ons omdat ze onze aanpak en inzet waarderen. Hun belangen komen bij ons altijd op de eerste plaats. Ook in 2014 hebben wij onze cliënten met toewijding geholpen bij het opzetten van hun projecten en het nemen van beslissingen, en hen verantwoorde en duurzame oplossingen voorgesteld. De uitstekende prestaties van onze beheersoplossingen waren voor onze cliënten een beloning voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In de loop van het jaar heeft onze bank heel wat nieuwe cliënten mogen verwelkomen die zich konden vinden in de manier waarop wij ons vak uitoefenen. Het door ons beheerde vermogen was dan ook nooit eerder zo groot. De passie voor ons vak, onze toegewijde en competente teams, ons merkimago, onze reputatie, onze IT-infrastructuur en -apparatuur, onze gezonde balans en onze sterke aandeelhouder maken van ons een toonaangevende speler in Luxemburg, België en Europa. Onze cliënten bijstaan in alle omstandigheden blijft onze voornaamste taak. Daarom willen wij bereikbaar, flexibel en cliëntgericht zijn. Het is dan ook mijn vaste voornemen om op dezelfde weg verder te gaan. Onze cliënten zijn hoofdzakelijk particulieren, families, ondernemers en beleggers die een betrouwbare partner voor hun bankzaken zoeken. Zij wensen een langdurige relatie, respect voor hun privacy, onafhankelijk advies en concrete oplossingen. Onze cliënten hechten belang aan een zeker pragmatisme. Zij verwachten namelijk dat onze begeleiding niet beperkt blijft tot hun financiële vermogen, maar dat wij ook rekening houden met niet-financiële aspecten, zoals hun persoonlijke situatie en hun projecten, hun normen en waarden, hun specifieke knowhow en de voorbereiding van de jonge generatie. 4

5 OVERVIEW 2014 WIJ HEBBEN ONZE BANK OP HET SPOOR NAAR DUURZAME GROEI GEZET. Wat ons wellicht het meest onderscheidt van anderen, is onze ingesteldheid. Onze kenmerken zijn respect, eenvoud, een alomvattende aanpak en hechte relaties. Samen met onze aandeelhouder staan wij voor honderd procent achter de coöperatieve gedachte, die de cliënt in alle omstandigheden centraal stelt. Uit de grondige evaluatie van banken die de Europese Centrale Bank in 2014 uitvoerde, is gebleken dat Crédit Mutuel-CIC tot de gezondste banken van Europa behoort. Door te anticiperen op de economische en financiële ontwikkelingen en ons snel aan te passen aan de talrijke wijzigingen in de regelgeving, hebben wij onze bank op het spoor naar duurzame groei gezet. Zo is onze groep dankzij drie succesvolle transacties extern gegroeid. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar groeikansen die onze cliënten een flinke meerwaarde bieden. De bank heeft in 2014 over het geheel genomen goede resultaten behaald. De winst daalde licht, voornamelijk door de historisch lage rente, die onze nettorente-inkomsten drukte. Ook cliënten met liquiditeiten of obligaties werden daardoor benadeeld. Het rentebeleid is echter gunstig voor kredietnemers onze kredietverlening aan cliënten is trouwens sterk gestegen, alsook voor aandelen en vastgoed. Ik onthoud van het afgelopen jaar dat voorzichtigheid in alle omstandigheden loont. Wij en onze cliënten waren klaar voor de wijzigingen in de regelgeving dankzij het proactieve advies dat wij al jaren verlenen. Ondanks de verschillende crisissen zijn wij erin geslaagd onze cliënten goed presterende en duurzame oplossingen te bieden. Ook in 2015 blijven wij ervan overtuigd dat onze beheerstrategie, die is samengevat in onze 'Eenvoudige principes voor een complexe wereld', de goede aanpak blijft. 5

6 BANQUE DE LUXEMBOURG VERANTWOOR- DELIJKHEID EN BESTUUR Wij nemen in de uitoefening van ons vak onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten, medewerkers en aandeelhouder en tegenover de samenleving. De gezonde balans van zowel onze bank als onze aandeelhouder, met name de coöperatieve groep Crédit Mutuel-CIC en het feit dat deze niet beursgenoteerd is, laten ons ruimte voor een langetermijnvisie. Wij doen niet mee aan de wedloop om de grootste te worden, en bouwen onze bank uitsluitend rond de behoeften van onze cliënten. BESTUUR De bank wordt bestuurd volgens de voorschriften van de Europese Unie en de Luxemburgse regelgeving, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het financiële centrum en beleggers optimale bescherming biedt. Als toonaangevende speler in Luxemburg waken wij over de naleving van de gedragsregels die eigen zijn aan ons vak van 6

7 OVERVIEW 2014 private bankier. Zo waren wij de eerste Luxemburgse bank die het kwaliteitshandvest voor private banking en vermogensbeheer van de ICMA ondertekende en zodoende de strengste normen inzake integriteit, transparantie en professionaliteit hanteerde. ETHIEK Wij willen voor onze cliënten een bank zijn die zij kunnen vertrouwen en die hen stabiliteit biedt. Daarom mijden wij weinig transparante producten en geven wij de voorkeur aan duurzame beleggingen. Wij handelen niet voor eigen rekening en beleggen de tegoeden van onze cliënten uitsluitend bij eersteklas beheerders. Ook onze kredietverlening pakken wij voorzichtig aan, om onze gezonde balans niet te ondermijnen. Respect voor de privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim waaraan wij gehouden zijn. Het is een van de pijlers van de relatie die wij over verschillende generaties met hen opbouwen. BEHEER Onze beleggingsaanpak stoelt op eenvoudige beginselen die strikt worden toegepast. Onze analisten werken in verschillende teams binnen BLI Banque de Luxembourg Investments. Zij laten zich niet leiden door modeverschijnselen en beleggen slechts in ondernemingen die kunnen groeien en waarvan zij de fundamenten begrijpen. Met het oog op een goede risicospreiding beleggen wij op de brede internationale markt. Deze beginselen worden ingegeven door gezond verstand en zorgen op lange termijn voor bovengemiddelde resultaten. Wij bieden onze cliënten ook een reeks producten aan die niet alleen renderen, maar ook een positieve invloed hebben op de maatschappij of het milieu. HUMAN RESOURCES Het succes van onze bank is te danken aan onze 850 medewerkers. Hun dienstjaren en trouw getuigen niet alleen van hun gehechtheid aan onze instelling en onze cliënten, maar ook van hun inzet voor gedeelde waarden. Onze medewerkers worden in alle fasen van hun loopbaan begeleid, zowel voor de ontwikkeling van hun competenties als bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Eigen initiatief wordt aangemoedigd, zodat iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze bank. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Banque de Luxembourg is altijd al een sociaal bewuste onderneming geweest. Wij steunen de sociale en culturele initiatieven van onze medewerkers alsook filantropische projecten, zowel in Luxemburg als in de andere landen waar wij actief zijn. Wij stellen bovendien financiële middelen en de expertise van onze teams ter beschikking van verenigingen, stichtingen en ngo's in de gezondheidszorg en de sociale en culturele sector. Verenigingen moeten aan verschillende criteria voldoen om voor die steun in aanmerking te komen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij hun doelpubliek helpen om zelfstandiger te worden. 7

8 BANQUE DE LUXEMBOURG MANAGEMENT { DIRECTIECOMITÉ } Administrateur-délégué Pierre Ahlborn Leden Benoît Elvinger, Étienne Planchard, Fernand Reiners, Luc Rodesch, Romain Weiler Algemeen secretaris Philippe Depoorter Adviseur van het directiecomité Antoine Calvisi DIRECTEUREN, DIENSTHOOFDEN Voorzitter van het kredietcomité Théo Meder Finance Philippe Duchêne Ondernemingen Alain Weber DIRECTEUREN, GESPECIALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN Compagnie Financière de Gestion (CFG) Sam Reckinger BLI Banque de Luxembourg Investments Guy Wagner { RAAD VAN BESTUUR } Voorzitter Philippe Vidal, adjunct algemeen directeur van CIC, Parijs Vicevoorzitter Michel Lucas, voorzitter van de Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Parijs Administrateur-délégué Pierre Ahlborn, Luxemburg Bestuurders Nicolas Buck, CEO Seqvoia, Luxemburg / Jacques Delvaux, advocaat, Luxemburg / Jean Hoss, advocaat, Luxemburg / Georges M. Lentz Jr., gedelegeerd bestuurder, Brasserie Nationale, Luxemburg / Philippe Neyrand, directeur, CIC Banque Privée / Pit Reckinger, advocaat, Luxemburg / Charles Ruggieri, voorzitter van Batipart Invest, Luxemburg Erevoorzitters Robert Reckinger, Luxemburg / Jean Weber, Straatsburg Ereleden van de raad van bestuur Dr. Ekkehard Storck, erevicevoorzitter, Berlijn / Camille Diederich, Luxemburg / Paul Leesch, Luxemburg / Dr. Jost Prüm, Saarbrücken / Marc Weinand, Luxemburg Secretaris van de raad van bestuur Benoît Elvinger, Luxemburg 8

9 OVERVIEW 2014 Pierre Ahlborn Benoît Elvinger Étienne Planchard Fernand Reiners Luc Rodesch Romain Weiler Philippe Depoorter Antoine Calvisi Théo Meder Philippe Duchêne Alain Weber Sam Reckinger Guy Wagner 9

10 BANQUE DE LUXEMBOURG 2014 IN CIJFERS 260,6 miljoen EUR Het op 31 december 2014 vastgestelde NETTOBANKPRODUCT bedraagt 260,6 miljoen EUR. 63,2 miljoen EUR De bank sloot 2014 af met een NETTOWINST van 63,2 miljoen EUR. 63,1 miljard EUR De TOTALE CASH- EN EFFECTENDEPOSITO'S bij de bank bedroegen op 31 december ,1 miljard EUR. 10

11 OVERVIEW ,3miljoen EUR Na uitkering van de winst van 2014 bedraagt ons EIGEN VERMOGEN 790,3 miljoen EUR. 17,5% Onze SOLVABILITEITSRATIO (TIER 1) ligt ruim boven het wettelijke minimum en is een bewijs van de goede gezondheid van onze bank. IN MILJOEN EUR VERSCHIL Cliëntendeposito's (1) , ,6 + 11,2% waarvan cash , ,9 + 6,7% waarvan effecten , ,8 + 12,2% Aan cliënten verleende kredieten (2) 2 030, ,1 + 23,5% Eigen vermogen 742,0 790,3 + 6,5% Balanstotaal , ,3 + 6,6% Nettobankproduct 256,9 260,6 + 1,4% waarvan netto-interesten 88,4 66,6 24,7% waarvan nettocommissie-inkomsten 126,1 133,4 + 5,7% Geconsolideerd nettobankproduct 271,6 276,4 + 1,8% Algemene kosten 120,8 122,8 + 1,7% Nettowinst 68,5 63,2 7,7% Geconsolideerde nettowinst (3) 72,0 64,6 10,4% (1) Inclusief fiduciaire deposito's. (2) Exclusief verleende bankgaranties en tijdelijke debetposities. (3) Inclusief de resultaten van BLI Banque de Luxembourg Investments S.A., Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A. en Conventum Asset Management S.A. 11

12 BANQUE DE LUXEMBOURG 2014 IN BEELDEN DE FAMILIES VAN DEZE TIJD BEGELEIDEN Omdat het vermogen van onze cliënten zijn oorsprong vindt in hun leven of in sommige gevallen in dat van vroegere generaties, verwachten zij dat wij aandacht besteden aan zowel de financiële als de niet-financiële aspecten ervan. Ook dienen wij rekening te houden met hun persoonlijke projecten en die van hun familieleden, en met de evolutie van de samenleving in het algemeen en van de familie in het bijzonder. Om onze cliënten bewust te maken van de implicaties van maatschappelijke veranderingen op burgerrechtelijk, fiscaal en vermogensgebied, hebben wij in België en Luxemburg een reeks lezingen georganiseerd onder de noemer 'Mijn vermogen, mijn familie'. 12

13 OVERVIEW 2014 VROUWEN & VERMOGEN: AANDACHT VOOR BIJZONDERE NODEN Onze vrouwelijke cliënten stellen ons vragen over vermogen en vermogensplanning. Zowel alleenstaande vrouwen als vrouwen met een partner hechten veel belang aan een doeltreffend beheer van hun vermogen, de financiering van de studies van hun kinderen en een goede voorbereiding van de belangrijke levensfasen. Onze vrouwelijke adviseurs van Vrouwen & Vermogen zoeken samen met hen naar de best mogelijke oplossingen. De blog (in het Frans) is een platform waarop vrouwen tips inzake financiën en vermogen kunnen uitwisselen. 13

14 BANQUE DE LUXEMBOURG OVERDRACHT: EEN FAMILIEAVONTUUR Ouders en grootouders willen hun kinderen en kleinkinderen graag op weg helpen. Zij hopen dat de financiële en culturele erfenis die de jongere generatie ontvangt een stimulans zal zijn voor hun verzelfstandiging, die een noodzakelijke stap vormt in hun leven. De overdracht van een vermogen of een familiebedrijf kan echter heel wat vragen oproepen, en misverstanden en zelfs spanningen teweegbrengen. Dialoog tussen de familieleden leidt naar onze mening tot de beste oplossingen voor een succesvolle overdracht. Met onze family practice bieden wij onze cliënten een unieke begeleiding en helpen wij om een consensus tot stand te brengen die de verschillende generaties samenbrengt rond een bepaalde visie of een overdrachtsplan waar iedereen achter staat. Deze begeleiding kan eventueel worden aangevuld met een goed familiebestuur. 14

15 OVERVIEW 2014 ERFGENAMEN VOORBEREIDEN: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Voor erfgenamen van een vermogen opent zich een wereld van kansen. Zij moeten zich echter ook bewust zijn van de familiegeschiedenis en van bepaalde waarden en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden onze cliënten over meerdere generaties en zien erop toe dat de belangen van de familie in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van persoonlijke projecten. Voor de jonge generatie organiseren wij geregeld cursussen over financiële thema s, terwijl wij ze ook bewustmaken van de waarde van geld. 15

16 BANQUE DE LUXEMBOURG WIJ FINANCIEREN UW PROJECTEN Uw vastgoed is een belangrijk deel van uw vermogen, of het nu gaat om uw hoofdverblijf, dan wel om een buitenverblijf of een opbrengsteigendom. De financiering daarvan en van uw andere projecten is dan ook een logisch onderdeel van het dienstenpakket dat wij onze cliënten aanbieden. Elke aanvraag is uniek. Daarom houden wij steeds rekening met uw gezinssituatie, de samenstelling van uw vermogen en de aard van uw nieuwe project. Onze cliënten hebben vaak financiële belangen in verschillende landen. Wij adviseren hen dan ook over de specifieke aspecten die van belang zijn wanneer zij vastgoed in het buitenland aankopen of bezitten. 16

17 OVERVIEW 2014 EEN PRIVATE-EQUITYFONDS OM IN DE 'REËLE ECONOMIE' TE BELEGGEN Heel wat van onze cliënten willen rechtstreeks beleggen in toekomstgerichte ondernemersprojecten met een vooruitzicht op hoge rendementen die traditionele beleggingscategorieën niet langer bieden. Dat is mogelijk via private-equityfondsen, die participaties nemen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Om aan die vraag te voldoen, hebben wij in 2014 het BL Private Equity Fund opgericht. Het is een dakfonds dat belegt in zowel volgroeide als startende ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten. 17

18 BANQUE DE LUXEMBOURG BANK VOOR ONDERNEMERSFAMILIES Als men opgroeit in een ondernemersfamilie is het gezinsleven vaak nauw verweven met de beroepsactiviteit. Omdat wij al jarenlang een toonaangevende bank voor ondernemersfamilies zijn, hebben wij een uitzonderlijke voeling gekregen met de problemen waarmee zij te maken krijgen, in het bijzonder op het moment van de overdracht. Onze partnerschappen met de leerstoel Ondernemersfamilies van het ICHEC (Brussel) en het Wittener Institut für Familieunternehmen (WIFU - Duitsland) vormen daarbij onze inspiratiebron voor de praktische begeleiding van onze cliënten. 18

19 OVERVIEW 2014 REALISEER UW FILANTROPISCH PROJECT Filantropie is een keuze. Er zijn tal van goede doelen en liefdadigheidsprojecten, en goede of slechte projecten bestaan niet. Alle projecten zijn het resultaat van inzet, ambitie en de beschikbare middelen. Dat is althans de ingesteldheid waarmee wij onze cliënten helpen bij het opzetten van hun filantropisch project. In Luxemburg waren wij de eersten om advies te geven over filantropie en ook in 2014 hebben wij talrijke particulieren en families, niet alleen uit Luxemburg maar ook uit andere landen, geholpen bij het realiseren van hun filantropische projecten. 19

20 BANQUE DE LUXEMBOURG PRIVATE BANKING Naast beleggingsadvies behoren ook bescherming, beheer en overdracht van vermogens van oudsher tot onze kernactiviteiten. Met aandacht voor de veranderende behoeften van onze cliënten en hun omgeving hebben wij onze competenties inzake de juridische en fiscale aspecten van vermogens en de planning van de belangrijke levensfasen verder ontwikkeld. In onze aanpak besteden wij ook aandacht aan de niet-financiële aspecten van uw vermogen en zoeken wij oplossingen voor kwesties die verband houden met familiebestuur, begeleiding van de jonge generatie en het opzetten van filantropische projecten. Voor onze cliënten die ons als hun voornaamste bank hebben gekozen, voorzien wij ook in financieringsoplossingen en het beheer van hun courante verrichtingen. Wij bieden ons volledige dienstenpakket aan vanuit Luxemburg en in België, aan een internationaal cliënteel dat bestaat uit particulieren, families en ondernemers. 20

21 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Luc Rodesch (lid van het Directiecomité en hoofd Private Banking), Sam Reckinger (gedelegeerd bestuurder, Compagnie Financière de Gestion) en Etienne Planchard (lid van het Directiecomité en hoofd Kredieten). De invoering van de automatische gegevensuitwisseling heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor het Luxemburgse financiële centrum. Hoe hebben uw cliënten op deze verandering gereageerd? Luc Rodesch: Wij zijn ons ruim op tijd beginnen voor te bereiden op de reglementaire en fiscale wijzigingen die de afgelopen maanden van kracht zijn geworden. Onze cliënten stelden deze vooruitziendheid en zin voor verantwoordelijkheid ten zeerste op prijs, en de meesten hebben het vertrouwen in onze bank bevestigd, terwijl ook nieuwe cliënten hun vermogen aan onze bank hebben toevertrouwd. De sterke groei van ons bijkantoor in België levert daarvan het bewijs. Ons bankmodel en onze goede reputatie hebben echter ook heel wat Luxemburgers, voor wie deze ontwikkelingen nochtans geen gevolgen hadden, ertoe aangezet ons als hun voornaamste bank te kiezen. Onze private-bankingtak groeit dan ook gestaag. Het ons toevertrouwde vermogen is sinds 2010 met meer dan 25% gestegen. Banque de Luxembourg is momenteel de grootste private bank in het Groothertogdom. Hoe ziet u de toekomst van private banking "made in Luxembourg"? Luc Rodesch: Het Luxemburgse financiële centrum blijft beleggers van overal ter wereld aantrekken. Daarnaast stellen wij vast dat de situaties die onze nieuwe cliënten ons voorleggen, steeds ingewikkelder worden: grotere vermogens, gediversifieerdere beleggingen, activiteiten in meerdere landen enz. Bijgevolg zijn zij op zoek naar een gespecialiseerde private bank met competenties die veel verder reiken dan het beheer van hun spaargeld of kennis van de lokale markt. In Luxemburg genieten wij erkenning omdat we over de expertise beschikken die nodig is om dergelijke uitdagingen aan te kunnen. > 21

22 BANQUE DE LUXEMBOURG > PRIVATE BANKING, (vervolg) Luxemburg is tegenwoordig populair bij welgestelde families. Door dertig jaar geleden een family office op te richten, hebt u geanticipeerd op die ontwikkeling. Op welke behoeften speelt de Compagnie Financière de Gestion (CFG) in? Sam Reckinger: De Compagnie Financière de Gestion (CFG) begeleidt kapitaalkrachtige beleggers bij het optimaliseren, structureren en overdragen van de verschillende onderdelen van hun vermogen. Zij richt zich op cliënten met financiële belangen in verschillende landen of een participatieportefeuille. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door respect voor de privacy en aandacht voor details en individuele behoeften. Banque de Luxembourg is een van de weinige private banken die ook financieringsoplossingen aanbiedt. Hoe ziet de bank dat? Étienne Planchard: Wij willen een antwoord bieden op alle behoeften van cliënten die ons het beheer van hun vermogen hebben toevertrouwd. Wij staan open voor alle financieringsaanvragen van onze cliënten. Wij vinden het niet meer dan normaal dat wij onze cliënten helpen om hun woning, een vakantiewoning of een opbrengsteigendom te financieren. Wij zijn trouwens zeer verheugd dat wij deze dienstverlening voortaan ook aan onze cliënten van het bijkantoor in België kunnen aanbieden. 22

23 OVERVIEW 2014 ENKELE MARKANTE FEITEN COMMERCIËLE GROEI Stijging van het beheerde vermogen tot 27,4 miljard EUR. Verdere groei van ons marktaandeel in Luxemburg. Sterke stijging van het toevertrouwde vermogen aan het bijkantoor in België (2,5 miljard EUR) en uitbreiding van de dienstverlening met hypothecaire kredieten. Overname van de private-bankingtak van Banque LBLUX S.A. Stijging met 28% van de kredietverlening aan onze cliënten. BEGELEIDING VAN ONZE CLIËNTEN Begeleiding met het oog op de regularisatie van de vermogens van cliënten. Ontwikkeling van onze diensten voor actief advies. Oprichting van een private-equityfonds. Begeleiding van families bij de voorbereiding van de overdracht via onze family practice. PRIJZEN EN BEKRONINGEN Global Banking & Finance Review: Best Wealth Management Bank 2014 Luxembourg & Western Europe. Private Banking Survey Euromoney 2014: beste bank in Luxemburg in de categorieën 'specifieke diensten voor zeer welgestelde cliënten' en 'filantropie en impact investing'. 23

24 BANQUE DE LUXEMBOURG ONDERNEMERS Al sinds haar ontstaan begeleidt Banque de Luxembourg ondernemersfamilies. Niet alleen in Luxemburg, maar ook daarbuiten helpen wij onze cliënten bij de ontwikkeling, het beheer en de overdracht van hun onderneming. De manier waarop wij ons vak uitoefenen en de sterke synergie tussen onze private-bankingdiensten sluiten perfect aan bij de specifieke behoeften van ondernemersfamilies, die het grootste deel van onze zakelijke cliënten uitmaken. 24

25 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met AlainWeber, directeur en hoofd van het departement Ondernemingen, en Philippe Depoorter, algemeen secretaris en family practice leader. Hoe is uw dienstverlening op de Luxembur g- se ondernemersmarkt geëvolueerd? Alain Weber: Ondanks de nog altijd moeilijke economische omstandigheden worden wij regelmatig benaderd door financieel gezonde Luxemburgse familiebedrijven die over de nodige knowhow beschikken en strategisch gepositioneerd zijn om kansen te grijpen. Zij zijn op zoek naar financiering, maar willen ook hulp bij het uitbouwen van hun activiteiten. Onze meerwaarde bestaat er volgens onze cliënten in dat wij voor elk dossier rekening houden met zowel de toekomst van de onderneming als hun persoonlijke en familiale projecten. Uw family practice biedt ondernemersfamilies een unieke begeleiding. Wat houdt dat precies in? Philippe Depoorter: Onze family practice helpt vooral de overdracht voor te bereiden. Ondernemers die zich tot ons wenden willen in de meeste gevallen niet alleen het voortbestaan van hun onderneming, maar ook de harmonie in de familie veiligstellen. In dergelijke situaties zijn wij een facilitator en helpen wij de familie om een consensus te vinden en oplossingen uit te werken die aansluiten bij hun persoonlijke doelstellingen. Daarnaast brengen wij ook thema's ter sprake als familiebestuur, en indien de kinderen van plan zijn in het familiebedrijf mee te werken, betrekken wij hen daarbij via een integratietraject. Wij bieden trouwens ook twee opleidingsprogramma's aan voor jongeren in ondernemersfamilies. ENKELE MARKANTE FEITEN Uitbreiding van onze teams in het departement Ondernemingen. Organisatie van twee opleidingsprogramma's voor de jonge generatie (Next Gen) in ondernemersfamilies: de 'Académie d Été' en het 'Family Business Junior Executive Program'. 25

26 BANQUE DE LUXEMBOURG PROFESSIONAL BANKING Wij waren in Luxemburg de eersten die een kenniscentrum voor beleggingsfondsen oprichtten en diensten en instrumenten voor externe beheerders ontwikkelden. Al meer dan dertig jaar begeleiden wij fondspromotoren, zowel bij het opzetten van hun structuur als bij het aanbieden van hun fondsen op de internationale markten, en spelen daarbij vaak een innovatieve rol. Wij geven ze toegang tot de talrijke troeven van Luxemburg als belangrijkste centrum ter wereld op het gebied van beheer en distributie van beleggingsfondsen. Beheerders kunnen ons al hun administratieve taken toevertrouwen, zodat zij zich kunnen concentreren op de begeleiding van hun cliënten en hun commerciële groei. 26

27 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Fernand Reiners, lid van het Directiecomité en hoofd Professional Banking. Hoe is de bank erin geslaagd zich te positioneren op een uiterst concurrerende markt? Door onze jarenlange ervaring met private banking erfden wij een bepaalde visie op ons vak. Zo vinden onze cliënten overleg en het zoeken naar individuele oplossingen het belangrijkst, en daarom vormen deze elementen de basis van onze zakelijke relatie. Wij leveren namelijk geen standaardoplossingen, maar proberen samen met de oprichter van het fonds, als partners, te zoeken naar een aangepaste strategie en oplossingen die in overeenstemming zijn met zijn doelstellingen. Die aanpak wordt ten zeerste op prijs gesteld door promotoren van wie het project zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt. U was in Luxemburg ook pionier op het gebied van het beheer van alternatieve fondsen. Van wanneer dateert deze expertise? Wij waren in de jaren 80 een van de eersten die gereguleerde alternatieve fondsen beheerden en optraden als depothouder voor dergelijke structuren. Het speciale team dat wij daar tien jaar geleden voor samenstelden, hecht bijzonder veel belang aan de ondernemersaanpak van onze cliënten. Met een beheerd vermogen van acht miljard euro vertegenwoordigen de fondsen op het gebied van private equity, vastgoed, microfinanciering, infrastructuur en impact investing bijna een kwart van onze fondsactiviteit. De deposito's van cliënten die door externe beheerders worden beheerd, stijgen voortdurend. Waaraan schrijft u dat succes toe? Momenteel begeleiden wij ongeveer tweehonderd onafhankelijke beheerders. Zij kunnen gebruik- maken van dezelfde IT-hulpmiddelen en -diensten die wij aan onze eigen collega's ter beschikking stellen. Deze externe beheerders waarderen het dat zij de tegoeden van hun cliënten bij een gezonde bank kunnen onderbrengen. Dat is niet onbelangrijk in de huidige onzekere economische context. Wat zijn de uitdagingen voor uw cliënten? De beleggingsfondsensector wordt steeds veeleisender, zowel wat de producten als wat de regelgeving en de fiscaliteit betreft. De crisis heeft de zaken alleen maar complexer gemaakt. In 2014 hebben wij onze cliënten advies gegeven over de AIFM-richtlijn en de FATCA. Ook in 2015 zit er heel wat nieuwe regelgeving aan te komen (rondzendbrieven van de CSSF voor depothouders van icbe's, UCITS V, MiFID II enz.). Onze cliënten-fondspromotoren hebben net als externe beheerders en verzekeraars meer dan ooit behoefte aan een ervaren partner die hen kan begeleiden in het regeldoolhof, zodat zij zich kunnen concentreren op de behoeften en de tevredenheid van hun beleggers. ENKELE MARKANTE FEITEN BELEGGINGSFONDSEN Een vermogen van 36 miljard EUR, een stijging met 9%. Een stabiel aantal compartimenten: 443 in december Een aanhoudende vraag, vooral naar alternatieve fondsen. VERZEKERINGEN EN EXTERNE BEHEERDERS Forse stijging van de deposito's, van 5,1 miljard EUR naar 6,7 miljard EUR (+30%). Begeleiding van externe beheerders in het kader van de ingrijpende veranderingen in hun vakgebied (diversificatie cliënteel, regelgeving enz.). 27

28 BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT Wij zijn een van de weinige vermogensbeheerders in Luxemburg die een eigen beleggingsstrategie ontwikkelen en dat doen wij via BLI Banque de Luxembourg Investments. Ons team van analisten en beheerders voert al meer dan twintig jaar hetzelfde voorzichtige beleggingsbeleid dat op strikte wijze wordt toegepast. Cliënten van de bank kunnen een beroep doen op de knowhow van BLI via ons aanbod van BL-fondsen, dat overal in Europa via een uitgestrekt distributienetwerk beschikbaar is. BLI stelt zijn competenties op het gebied van fondsenbeheer ook ter beschikking van een groeiend cliënteel van fondspromotoren, family offices, verzekeraars, pensioenkassen, stichtingen en welgestelde families. 28

29 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Guy Wagner, bestuurder-directeur, BLI - Banque de Luxembourg Investments. de bedrijfswinsten. Voorts hebben heel wat ondernemingen hun liquiditeiten gebruikt of zijn zij schulden aangegaan om eigen aandelen in te kopen of hun dividend te verhogen in plaats van in groei te investeren. Wat is uw kijk op de huidige economische situatie? De economische situatie was ook in 2014 weinig bemoedigend. De schuldcyclus die de economische groei dertig jaar lang stimuleerde, is definitief voorbij en de maatregelen van de autoriteiten, vooral op monetair gebied, gaan de verkeerde kant op. Het economische en het financiële systeem blijven daardoor uiterst kwetsbaar voor schokken of een versterking van de deflatoire trend. Wat is uw strategie in die omstandigheden? Wij hebben altijd al een voorzichtige beleggingsstrategie gevolgd. In een context waarin de risicorendementsverhouding van de meeste beleggingscategorieën duidelijk verslechtert en aandelen nog altijd de standaardbelegging zijn, blijven wij in onze beleggingsfondsen prioriteit geven aan kwaliteitsondernemingen. De belangrijkste selectiecriteria zijn nog altijd een hoge rentabiliteit, een lage schuld, gediversifieerde inkomsten en een dividend. De markten hebben het nochtans behoorlijk goed gedaan. Hoe verklaart u dat? Momenteel is het zo dat wat slecht is voor de economie, vaak goed is voor de markten. Hoewel het monetaire beleid van de autoriteiten geen duurzame groei genereert, is het wel positief voor de financiële markten. Zo was de daling van de lange rente voordelig voor obligatiebeleggers, die aanzienlijke winsten hebben geboekt. De stijging van aandelen is dan weer hoofdzakelijk te danken aan een stijging van de waarderingsveelvouden en slechts in beperkte mate aan een stijging van ENKELE MARKANTE FEITEN Beheerd vermogen (op 31 december 2014): 9,22 miljard EUR. Oprichting van het fonds BL-Emerging Markets Debt EUR en USD. Uitbreiding van de fondsendistributie in Italië en het Verenigd Koninkrijk. 29

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst 2012 Werken aan de toekomst Deze PDF is interactief. Klik op de knop onderaan de pagina om naar de inhoudsopgave te gaan. Er is nog veel meer informatie online beschikbaar. Gele kadertjes zoals het onderstaande

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: DUURZAME BANKEN WERKEN WERELDWIJD SAMEN ENERGIE- ACTIEF VOORBEELDGEBOUW in genk SMart: SLIMME OPLOSSINGEN

Nadere informatie

Verslag aan de samenleving over 2012

Verslag aan de samenleving over 2012 Verslag aan de samenleving over 2012 WIE ZIJN WIJ? Een bank-verzekeraar die zich toelegt op de invulling van de behoeften van particulieren, kmo s en grotere ondernemingen in België, Tsjechië, Slowakije,

Nadere informatie

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020 de dienstverlening aan klanten 25 oktober 2012 www.bzbcongres.be 11.06 AM Stockholm 06.06 PM Hong Kong 11.06 AM Antwerpen 05.06 AM New

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie