INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT IN CIJFERS IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING"

Transcriptie

1 NL OVERVIEW 2014

2 OVERVIEW 2014

3 OVERVIEW 2014 INHOUD 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT IN CIJFERS IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING 24 ONDERNEMERS 26 PROFESSIONAL BANKING 28 ASSET MANAGEMENT 30 ONZE AANDEELHOUDER 3

4 BANQUE DE LUXEMBOURG VOORWOORD PIERRE AHLBORN, Administrateur-délégué O nze cliënten kiezen voor ons omdat ze onze aanpak en inzet waarderen. Hun belangen komen bij ons altijd op de eerste plaats. Ook in 2014 hebben wij onze cliënten met toewijding geholpen bij het opzetten van hun projecten en het nemen van beslissingen, en hen verantwoorde en duurzame oplossingen voorgesteld. De uitstekende prestaties van onze beheersoplossingen waren voor onze cliënten een beloning voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In de loop van het jaar heeft onze bank heel wat nieuwe cliënten mogen verwelkomen die zich konden vinden in de manier waarop wij ons vak uitoefenen. Het door ons beheerde vermogen was dan ook nooit eerder zo groot. De passie voor ons vak, onze toegewijde en competente teams, ons merkimago, onze reputatie, onze IT-infrastructuur en -apparatuur, onze gezonde balans en onze sterke aandeelhouder maken van ons een toonaangevende speler in Luxemburg, België en Europa. Onze cliënten bijstaan in alle omstandigheden blijft onze voornaamste taak. Daarom willen wij bereikbaar, flexibel en cliëntgericht zijn. Het is dan ook mijn vaste voornemen om op dezelfde weg verder te gaan. Onze cliënten zijn hoofdzakelijk particulieren, families, ondernemers en beleggers die een betrouwbare partner voor hun bankzaken zoeken. Zij wensen een langdurige relatie, respect voor hun privacy, onafhankelijk advies en concrete oplossingen. Onze cliënten hechten belang aan een zeker pragmatisme. Zij verwachten namelijk dat onze begeleiding niet beperkt blijft tot hun financiële vermogen, maar dat wij ook rekening houden met niet-financiële aspecten, zoals hun persoonlijke situatie en hun projecten, hun normen en waarden, hun specifieke knowhow en de voorbereiding van de jonge generatie. 4

5 OVERVIEW 2014 WIJ HEBBEN ONZE BANK OP HET SPOOR NAAR DUURZAME GROEI GEZET. Wat ons wellicht het meest onderscheidt van anderen, is onze ingesteldheid. Onze kenmerken zijn respect, eenvoud, een alomvattende aanpak en hechte relaties. Samen met onze aandeelhouder staan wij voor honderd procent achter de coöperatieve gedachte, die de cliënt in alle omstandigheden centraal stelt. Uit de grondige evaluatie van banken die de Europese Centrale Bank in 2014 uitvoerde, is gebleken dat Crédit Mutuel-CIC tot de gezondste banken van Europa behoort. Door te anticiperen op de economische en financiële ontwikkelingen en ons snel aan te passen aan de talrijke wijzigingen in de regelgeving, hebben wij onze bank op het spoor naar duurzame groei gezet. Zo is onze groep dankzij drie succesvolle transacties extern gegroeid. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar groeikansen die onze cliënten een flinke meerwaarde bieden. De bank heeft in 2014 over het geheel genomen goede resultaten behaald. De winst daalde licht, voornamelijk door de historisch lage rente, die onze nettorente-inkomsten drukte. Ook cliënten met liquiditeiten of obligaties werden daardoor benadeeld. Het rentebeleid is echter gunstig voor kredietnemers onze kredietverlening aan cliënten is trouwens sterk gestegen, alsook voor aandelen en vastgoed. Ik onthoud van het afgelopen jaar dat voorzichtigheid in alle omstandigheden loont. Wij en onze cliënten waren klaar voor de wijzigingen in de regelgeving dankzij het proactieve advies dat wij al jaren verlenen. Ondanks de verschillende crisissen zijn wij erin geslaagd onze cliënten goed presterende en duurzame oplossingen te bieden. Ook in 2015 blijven wij ervan overtuigd dat onze beheerstrategie, die is samengevat in onze 'Eenvoudige principes voor een complexe wereld', de goede aanpak blijft. 5

6 BANQUE DE LUXEMBOURG VERANTWOOR- DELIJKHEID EN BESTUUR Wij nemen in de uitoefening van ons vak onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten, medewerkers en aandeelhouder en tegenover de samenleving. De gezonde balans van zowel onze bank als onze aandeelhouder, met name de coöperatieve groep Crédit Mutuel-CIC en het feit dat deze niet beursgenoteerd is, laten ons ruimte voor een langetermijnvisie. Wij doen niet mee aan de wedloop om de grootste te worden, en bouwen onze bank uitsluitend rond de behoeften van onze cliënten. BESTUUR De bank wordt bestuurd volgens de voorschriften van de Europese Unie en de Luxemburgse regelgeving, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het financiële centrum en beleggers optimale bescherming biedt. Als toonaangevende speler in Luxemburg waken wij over de naleving van de gedragsregels die eigen zijn aan ons vak van 6

7 OVERVIEW 2014 private bankier. Zo waren wij de eerste Luxemburgse bank die het kwaliteitshandvest voor private banking en vermogensbeheer van de ICMA ondertekende en zodoende de strengste normen inzake integriteit, transparantie en professionaliteit hanteerde. ETHIEK Wij willen voor onze cliënten een bank zijn die zij kunnen vertrouwen en die hen stabiliteit biedt. Daarom mijden wij weinig transparante producten en geven wij de voorkeur aan duurzame beleggingen. Wij handelen niet voor eigen rekening en beleggen de tegoeden van onze cliënten uitsluitend bij eersteklas beheerders. Ook onze kredietverlening pakken wij voorzichtig aan, om onze gezonde balans niet te ondermijnen. Respect voor de privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd door het beroepsgeheim waaraan wij gehouden zijn. Het is een van de pijlers van de relatie die wij over verschillende generaties met hen opbouwen. BEHEER Onze beleggingsaanpak stoelt op eenvoudige beginselen die strikt worden toegepast. Onze analisten werken in verschillende teams binnen BLI Banque de Luxembourg Investments. Zij laten zich niet leiden door modeverschijnselen en beleggen slechts in ondernemingen die kunnen groeien en waarvan zij de fundamenten begrijpen. Met het oog op een goede risicospreiding beleggen wij op de brede internationale markt. Deze beginselen worden ingegeven door gezond verstand en zorgen op lange termijn voor bovengemiddelde resultaten. Wij bieden onze cliënten ook een reeks producten aan die niet alleen renderen, maar ook een positieve invloed hebben op de maatschappij of het milieu. HUMAN RESOURCES Het succes van onze bank is te danken aan onze 850 medewerkers. Hun dienstjaren en trouw getuigen niet alleen van hun gehechtheid aan onze instelling en onze cliënten, maar ook van hun inzet voor gedeelde waarden. Onze medewerkers worden in alle fasen van hun loopbaan begeleid, zowel voor de ontwikkeling van hun competenties als bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Eigen initiatief wordt aangemoedigd, zodat iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze bank. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Banque de Luxembourg is altijd al een sociaal bewuste onderneming geweest. Wij steunen de sociale en culturele initiatieven van onze medewerkers alsook filantropische projecten, zowel in Luxemburg als in de andere landen waar wij actief zijn. Wij stellen bovendien financiële middelen en de expertise van onze teams ter beschikking van verenigingen, stichtingen en ngo's in de gezondheidszorg en de sociale en culturele sector. Verenigingen moeten aan verschillende criteria voldoen om voor die steun in aanmerking te komen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij hun doelpubliek helpen om zelfstandiger te worden. 7

8 BANQUE DE LUXEMBOURG MANAGEMENT { DIRECTIECOMITÉ } Administrateur-délégué Pierre Ahlborn Leden Benoît Elvinger, Étienne Planchard, Fernand Reiners, Luc Rodesch, Romain Weiler Algemeen secretaris Philippe Depoorter Adviseur van het directiecomité Antoine Calvisi DIRECTEUREN, DIENSTHOOFDEN Voorzitter van het kredietcomité Théo Meder Finance Philippe Duchêne Ondernemingen Alain Weber DIRECTEUREN, GESPECIALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN Compagnie Financière de Gestion (CFG) Sam Reckinger BLI Banque de Luxembourg Investments Guy Wagner { RAAD VAN BESTUUR } Voorzitter Philippe Vidal, adjunct algemeen directeur van CIC, Parijs Vicevoorzitter Michel Lucas, voorzitter van de Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Parijs Administrateur-délégué Pierre Ahlborn, Luxemburg Bestuurders Nicolas Buck, CEO Seqvoia, Luxemburg / Jacques Delvaux, advocaat, Luxemburg / Jean Hoss, advocaat, Luxemburg / Georges M. Lentz Jr., gedelegeerd bestuurder, Brasserie Nationale, Luxemburg / Philippe Neyrand, directeur, CIC Banque Privée / Pit Reckinger, advocaat, Luxemburg / Charles Ruggieri, voorzitter van Batipart Invest, Luxemburg Erevoorzitters Robert Reckinger, Luxemburg / Jean Weber, Straatsburg Ereleden van de raad van bestuur Dr. Ekkehard Storck, erevicevoorzitter, Berlijn / Camille Diederich, Luxemburg / Paul Leesch, Luxemburg / Dr. Jost Prüm, Saarbrücken / Marc Weinand, Luxemburg Secretaris van de raad van bestuur Benoît Elvinger, Luxemburg 8

9 OVERVIEW 2014 Pierre Ahlborn Benoît Elvinger Étienne Planchard Fernand Reiners Luc Rodesch Romain Weiler Philippe Depoorter Antoine Calvisi Théo Meder Philippe Duchêne Alain Weber Sam Reckinger Guy Wagner 9

10 BANQUE DE LUXEMBOURG 2014 IN CIJFERS 260,6 miljoen EUR Het op 31 december 2014 vastgestelde NETTOBANKPRODUCT bedraagt 260,6 miljoen EUR. 63,2 miljoen EUR De bank sloot 2014 af met een NETTOWINST van 63,2 miljoen EUR. 63,1 miljard EUR De TOTALE CASH- EN EFFECTENDEPOSITO'S bij de bank bedroegen op 31 december ,1 miljard EUR. 10

11 OVERVIEW ,3miljoen EUR Na uitkering van de winst van 2014 bedraagt ons EIGEN VERMOGEN 790,3 miljoen EUR. 17,5% Onze SOLVABILITEITSRATIO (TIER 1) ligt ruim boven het wettelijke minimum en is een bewijs van de goede gezondheid van onze bank. IN MILJOEN EUR VERSCHIL Cliëntendeposito's (1) , ,6 + 11,2% waarvan cash , ,9 + 6,7% waarvan effecten , ,8 + 12,2% Aan cliënten verleende kredieten (2) 2 030, ,1 + 23,5% Eigen vermogen 742,0 790,3 + 6,5% Balanstotaal , ,3 + 6,6% Nettobankproduct 256,9 260,6 + 1,4% waarvan netto-interesten 88,4 66,6 24,7% waarvan nettocommissie-inkomsten 126,1 133,4 + 5,7% Geconsolideerd nettobankproduct 271,6 276,4 + 1,8% Algemene kosten 120,8 122,8 + 1,7% Nettowinst 68,5 63,2 7,7% Geconsolideerde nettowinst (3) 72,0 64,6 10,4% (1) Inclusief fiduciaire deposito's. (2) Exclusief verleende bankgaranties en tijdelijke debetposities. (3) Inclusief de resultaten van BLI Banque de Luxembourg Investments S.A., Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A. en Conventum Asset Management S.A. 11

12 BANQUE DE LUXEMBOURG 2014 IN BEELDEN DE FAMILIES VAN DEZE TIJD BEGELEIDEN Omdat het vermogen van onze cliënten zijn oorsprong vindt in hun leven of in sommige gevallen in dat van vroegere generaties, verwachten zij dat wij aandacht besteden aan zowel de financiële als de niet-financiële aspecten ervan. Ook dienen wij rekening te houden met hun persoonlijke projecten en die van hun familieleden, en met de evolutie van de samenleving in het algemeen en van de familie in het bijzonder. Om onze cliënten bewust te maken van de implicaties van maatschappelijke veranderingen op burgerrechtelijk, fiscaal en vermogensgebied, hebben wij in België en Luxemburg een reeks lezingen georganiseerd onder de noemer 'Mijn vermogen, mijn familie'. 12

13 OVERVIEW 2014 VROUWEN & VERMOGEN: AANDACHT VOOR BIJZONDERE NODEN Onze vrouwelijke cliënten stellen ons vragen over vermogen en vermogensplanning. Zowel alleenstaande vrouwen als vrouwen met een partner hechten veel belang aan een doeltreffend beheer van hun vermogen, de financiering van de studies van hun kinderen en een goede voorbereiding van de belangrijke levensfasen. Onze vrouwelijke adviseurs van Vrouwen & Vermogen zoeken samen met hen naar de best mogelijke oplossingen. De blog (in het Frans) is een platform waarop vrouwen tips inzake financiën en vermogen kunnen uitwisselen. 13

14 BANQUE DE LUXEMBOURG OVERDRACHT: EEN FAMILIEAVONTUUR Ouders en grootouders willen hun kinderen en kleinkinderen graag op weg helpen. Zij hopen dat de financiële en culturele erfenis die de jongere generatie ontvangt een stimulans zal zijn voor hun verzelfstandiging, die een noodzakelijke stap vormt in hun leven. De overdracht van een vermogen of een familiebedrijf kan echter heel wat vragen oproepen, en misverstanden en zelfs spanningen teweegbrengen. Dialoog tussen de familieleden leidt naar onze mening tot de beste oplossingen voor een succesvolle overdracht. Met onze family practice bieden wij onze cliënten een unieke begeleiding en helpen wij om een consensus tot stand te brengen die de verschillende generaties samenbrengt rond een bepaalde visie of een overdrachtsplan waar iedereen achter staat. Deze begeleiding kan eventueel worden aangevuld met een goed familiebestuur. 14

15 OVERVIEW 2014 ERFGENAMEN VOORBEREIDEN: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Voor erfgenamen van een vermogen opent zich een wereld van kansen. Zij moeten zich echter ook bewust zijn van de familiegeschiedenis en van bepaalde waarden en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden onze cliënten over meerdere generaties en zien erop toe dat de belangen van de familie in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van persoonlijke projecten. Voor de jonge generatie organiseren wij geregeld cursussen over financiële thema s, terwijl wij ze ook bewustmaken van de waarde van geld. 15

16 BANQUE DE LUXEMBOURG WIJ FINANCIEREN UW PROJECTEN Uw vastgoed is een belangrijk deel van uw vermogen, of het nu gaat om uw hoofdverblijf, dan wel om een buitenverblijf of een opbrengsteigendom. De financiering daarvan en van uw andere projecten is dan ook een logisch onderdeel van het dienstenpakket dat wij onze cliënten aanbieden. Elke aanvraag is uniek. Daarom houden wij steeds rekening met uw gezinssituatie, de samenstelling van uw vermogen en de aard van uw nieuwe project. Onze cliënten hebben vaak financiële belangen in verschillende landen. Wij adviseren hen dan ook over de specifieke aspecten die van belang zijn wanneer zij vastgoed in het buitenland aankopen of bezitten. 16

17 OVERVIEW 2014 EEN PRIVATE-EQUITYFONDS OM IN DE 'REËLE ECONOMIE' TE BELEGGEN Heel wat van onze cliënten willen rechtstreeks beleggen in toekomstgerichte ondernemersprojecten met een vooruitzicht op hoge rendementen die traditionele beleggingscategorieën niet langer bieden. Dat is mogelijk via private-equityfondsen, die participaties nemen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Om aan die vraag te voldoen, hebben wij in 2014 het BL Private Equity Fund opgericht. Het is een dakfonds dat belegt in zowel volgroeide als startende ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten. 17

18 BANQUE DE LUXEMBOURG BANK VOOR ONDERNEMERSFAMILIES Als men opgroeit in een ondernemersfamilie is het gezinsleven vaak nauw verweven met de beroepsactiviteit. Omdat wij al jarenlang een toonaangevende bank voor ondernemersfamilies zijn, hebben wij een uitzonderlijke voeling gekregen met de problemen waarmee zij te maken krijgen, in het bijzonder op het moment van de overdracht. Onze partnerschappen met de leerstoel Ondernemersfamilies van het ICHEC (Brussel) en het Wittener Institut für Familieunternehmen (WIFU - Duitsland) vormen daarbij onze inspiratiebron voor de praktische begeleiding van onze cliënten. 18

19 OVERVIEW 2014 REALISEER UW FILANTROPISCH PROJECT Filantropie is een keuze. Er zijn tal van goede doelen en liefdadigheidsprojecten, en goede of slechte projecten bestaan niet. Alle projecten zijn het resultaat van inzet, ambitie en de beschikbare middelen. Dat is althans de ingesteldheid waarmee wij onze cliënten helpen bij het opzetten van hun filantropisch project. In Luxemburg waren wij de eersten om advies te geven over filantropie en ook in 2014 hebben wij talrijke particulieren en families, niet alleen uit Luxemburg maar ook uit andere landen, geholpen bij het realiseren van hun filantropische projecten. 19

20 BANQUE DE LUXEMBOURG PRIVATE BANKING Naast beleggingsadvies behoren ook bescherming, beheer en overdracht van vermogens van oudsher tot onze kernactiviteiten. Met aandacht voor de veranderende behoeften van onze cliënten en hun omgeving hebben wij onze competenties inzake de juridische en fiscale aspecten van vermogens en de planning van de belangrijke levensfasen verder ontwikkeld. In onze aanpak besteden wij ook aandacht aan de niet-financiële aspecten van uw vermogen en zoeken wij oplossingen voor kwesties die verband houden met familiebestuur, begeleiding van de jonge generatie en het opzetten van filantropische projecten. Voor onze cliënten die ons als hun voornaamste bank hebben gekozen, voorzien wij ook in financieringsoplossingen en het beheer van hun courante verrichtingen. Wij bieden ons volledige dienstenpakket aan vanuit Luxemburg en in België, aan een internationaal cliënteel dat bestaat uit particulieren, families en ondernemers. 20

21 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Luc Rodesch (lid van het Directiecomité en hoofd Private Banking), Sam Reckinger (gedelegeerd bestuurder, Compagnie Financière de Gestion) en Etienne Planchard (lid van het Directiecomité en hoofd Kredieten). De invoering van de automatische gegevensuitwisseling heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor het Luxemburgse financiële centrum. Hoe hebben uw cliënten op deze verandering gereageerd? Luc Rodesch: Wij zijn ons ruim op tijd beginnen voor te bereiden op de reglementaire en fiscale wijzigingen die de afgelopen maanden van kracht zijn geworden. Onze cliënten stelden deze vooruitziendheid en zin voor verantwoordelijkheid ten zeerste op prijs, en de meesten hebben het vertrouwen in onze bank bevestigd, terwijl ook nieuwe cliënten hun vermogen aan onze bank hebben toevertrouwd. De sterke groei van ons bijkantoor in België levert daarvan het bewijs. Ons bankmodel en onze goede reputatie hebben echter ook heel wat Luxemburgers, voor wie deze ontwikkelingen nochtans geen gevolgen hadden, ertoe aangezet ons als hun voornaamste bank te kiezen. Onze private-bankingtak groeit dan ook gestaag. Het ons toevertrouwde vermogen is sinds 2010 met meer dan 25% gestegen. Banque de Luxembourg is momenteel de grootste private bank in het Groothertogdom. Hoe ziet u de toekomst van private banking "made in Luxembourg"? Luc Rodesch: Het Luxemburgse financiële centrum blijft beleggers van overal ter wereld aantrekken. Daarnaast stellen wij vast dat de situaties die onze nieuwe cliënten ons voorleggen, steeds ingewikkelder worden: grotere vermogens, gediversifieerdere beleggingen, activiteiten in meerdere landen enz. Bijgevolg zijn zij op zoek naar een gespecialiseerde private bank met competenties die veel verder reiken dan het beheer van hun spaargeld of kennis van de lokale markt. In Luxemburg genieten wij erkenning omdat we over de expertise beschikken die nodig is om dergelijke uitdagingen aan te kunnen. > 21

22 BANQUE DE LUXEMBOURG > PRIVATE BANKING, (vervolg) Luxemburg is tegenwoordig populair bij welgestelde families. Door dertig jaar geleden een family office op te richten, hebt u geanticipeerd op die ontwikkeling. Op welke behoeften speelt de Compagnie Financière de Gestion (CFG) in? Sam Reckinger: De Compagnie Financière de Gestion (CFG) begeleidt kapitaalkrachtige beleggers bij het optimaliseren, structureren en overdragen van de verschillende onderdelen van hun vermogen. Zij richt zich op cliënten met financiële belangen in verschillende landen of een participatieportefeuille. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door respect voor de privacy en aandacht voor details en individuele behoeften. Banque de Luxembourg is een van de weinige private banken die ook financieringsoplossingen aanbiedt. Hoe ziet de bank dat? Étienne Planchard: Wij willen een antwoord bieden op alle behoeften van cliënten die ons het beheer van hun vermogen hebben toevertrouwd. Wij staan open voor alle financieringsaanvragen van onze cliënten. Wij vinden het niet meer dan normaal dat wij onze cliënten helpen om hun woning, een vakantiewoning of een opbrengsteigendom te financieren. Wij zijn trouwens zeer verheugd dat wij deze dienstverlening voortaan ook aan onze cliënten van het bijkantoor in België kunnen aanbieden. 22

23 OVERVIEW 2014 ENKELE MARKANTE FEITEN COMMERCIËLE GROEI Stijging van het beheerde vermogen tot 27,4 miljard EUR. Verdere groei van ons marktaandeel in Luxemburg. Sterke stijging van het toevertrouwde vermogen aan het bijkantoor in België (2,5 miljard EUR) en uitbreiding van de dienstverlening met hypothecaire kredieten. Overname van de private-bankingtak van Banque LBLUX S.A. Stijging met 28% van de kredietverlening aan onze cliënten. BEGELEIDING VAN ONZE CLIËNTEN Begeleiding met het oog op de regularisatie van de vermogens van cliënten. Ontwikkeling van onze diensten voor actief advies. Oprichting van een private-equityfonds. Begeleiding van families bij de voorbereiding van de overdracht via onze family practice. PRIJZEN EN BEKRONINGEN Global Banking & Finance Review: Best Wealth Management Bank 2014 Luxembourg & Western Europe. Private Banking Survey Euromoney 2014: beste bank in Luxemburg in de categorieën 'specifieke diensten voor zeer welgestelde cliënten' en 'filantropie en impact investing'. 23

24 BANQUE DE LUXEMBOURG ONDERNEMERS Al sinds haar ontstaan begeleidt Banque de Luxembourg ondernemersfamilies. Niet alleen in Luxemburg, maar ook daarbuiten helpen wij onze cliënten bij de ontwikkeling, het beheer en de overdracht van hun onderneming. De manier waarop wij ons vak uitoefenen en de sterke synergie tussen onze private-bankingdiensten sluiten perfect aan bij de specifieke behoeften van ondernemersfamilies, die het grootste deel van onze zakelijke cliënten uitmaken. 24

25 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met AlainWeber, directeur en hoofd van het departement Ondernemingen, en Philippe Depoorter, algemeen secretaris en family practice leader. Hoe is uw dienstverlening op de Luxembur g- se ondernemersmarkt geëvolueerd? Alain Weber: Ondanks de nog altijd moeilijke economische omstandigheden worden wij regelmatig benaderd door financieel gezonde Luxemburgse familiebedrijven die over de nodige knowhow beschikken en strategisch gepositioneerd zijn om kansen te grijpen. Zij zijn op zoek naar financiering, maar willen ook hulp bij het uitbouwen van hun activiteiten. Onze meerwaarde bestaat er volgens onze cliënten in dat wij voor elk dossier rekening houden met zowel de toekomst van de onderneming als hun persoonlijke en familiale projecten. Uw family practice biedt ondernemersfamilies een unieke begeleiding. Wat houdt dat precies in? Philippe Depoorter: Onze family practice helpt vooral de overdracht voor te bereiden. Ondernemers die zich tot ons wenden willen in de meeste gevallen niet alleen het voortbestaan van hun onderneming, maar ook de harmonie in de familie veiligstellen. In dergelijke situaties zijn wij een facilitator en helpen wij de familie om een consensus te vinden en oplossingen uit te werken die aansluiten bij hun persoonlijke doelstellingen. Daarnaast brengen wij ook thema's ter sprake als familiebestuur, en indien de kinderen van plan zijn in het familiebedrijf mee te werken, betrekken wij hen daarbij via een integratietraject. Wij bieden trouwens ook twee opleidingsprogramma's aan voor jongeren in ondernemersfamilies. ENKELE MARKANTE FEITEN Uitbreiding van onze teams in het departement Ondernemingen. Organisatie van twee opleidingsprogramma's voor de jonge generatie (Next Gen) in ondernemersfamilies: de 'Académie d Été' en het 'Family Business Junior Executive Program'. 25

26 BANQUE DE LUXEMBOURG PROFESSIONAL BANKING Wij waren in Luxemburg de eersten die een kenniscentrum voor beleggingsfondsen oprichtten en diensten en instrumenten voor externe beheerders ontwikkelden. Al meer dan dertig jaar begeleiden wij fondspromotoren, zowel bij het opzetten van hun structuur als bij het aanbieden van hun fondsen op de internationale markten, en spelen daarbij vaak een innovatieve rol. Wij geven ze toegang tot de talrijke troeven van Luxemburg als belangrijkste centrum ter wereld op het gebied van beheer en distributie van beleggingsfondsen. Beheerders kunnen ons al hun administratieve taken toevertrouwen, zodat zij zich kunnen concentreren op de begeleiding van hun cliënten en hun commerciële groei. 26

27 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Fernand Reiners, lid van het Directiecomité en hoofd Professional Banking. Hoe is de bank erin geslaagd zich te positioneren op een uiterst concurrerende markt? Door onze jarenlange ervaring met private banking erfden wij een bepaalde visie op ons vak. Zo vinden onze cliënten overleg en het zoeken naar individuele oplossingen het belangrijkst, en daarom vormen deze elementen de basis van onze zakelijke relatie. Wij leveren namelijk geen standaardoplossingen, maar proberen samen met de oprichter van het fonds, als partners, te zoeken naar een aangepaste strategie en oplossingen die in overeenstemming zijn met zijn doelstellingen. Die aanpak wordt ten zeerste op prijs gesteld door promotoren van wie het project zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt. U was in Luxemburg ook pionier op het gebied van het beheer van alternatieve fondsen. Van wanneer dateert deze expertise? Wij waren in de jaren 80 een van de eersten die gereguleerde alternatieve fondsen beheerden en optraden als depothouder voor dergelijke structuren. Het speciale team dat wij daar tien jaar geleden voor samenstelden, hecht bijzonder veel belang aan de ondernemersaanpak van onze cliënten. Met een beheerd vermogen van acht miljard euro vertegenwoordigen de fondsen op het gebied van private equity, vastgoed, microfinanciering, infrastructuur en impact investing bijna een kwart van onze fondsactiviteit. De deposito's van cliënten die door externe beheerders worden beheerd, stijgen voortdurend. Waaraan schrijft u dat succes toe? Momenteel begeleiden wij ongeveer tweehonderd onafhankelijke beheerders. Zij kunnen gebruik- maken van dezelfde IT-hulpmiddelen en -diensten die wij aan onze eigen collega's ter beschikking stellen. Deze externe beheerders waarderen het dat zij de tegoeden van hun cliënten bij een gezonde bank kunnen onderbrengen. Dat is niet onbelangrijk in de huidige onzekere economische context. Wat zijn de uitdagingen voor uw cliënten? De beleggingsfondsensector wordt steeds veeleisender, zowel wat de producten als wat de regelgeving en de fiscaliteit betreft. De crisis heeft de zaken alleen maar complexer gemaakt. In 2014 hebben wij onze cliënten advies gegeven over de AIFM-richtlijn en de FATCA. Ook in 2015 zit er heel wat nieuwe regelgeving aan te komen (rondzendbrieven van de CSSF voor depothouders van icbe's, UCITS V, MiFID II enz.). Onze cliënten-fondspromotoren hebben net als externe beheerders en verzekeraars meer dan ooit behoefte aan een ervaren partner die hen kan begeleiden in het regeldoolhof, zodat zij zich kunnen concentreren op de behoeften en de tevredenheid van hun beleggers. ENKELE MARKANTE FEITEN BELEGGINGSFONDSEN Een vermogen van 36 miljard EUR, een stijging met 9%. Een stabiel aantal compartimenten: 443 in december Een aanhoudende vraag, vooral naar alternatieve fondsen. VERZEKERINGEN EN EXTERNE BEHEERDERS Forse stijging van de deposito's, van 5,1 miljard EUR naar 6,7 miljard EUR (+30%). Begeleiding van externe beheerders in het kader van de ingrijpende veranderingen in hun vakgebied (diversificatie cliënteel, regelgeving enz.). 27

28 BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT Wij zijn een van de weinige vermogensbeheerders in Luxemburg die een eigen beleggingsstrategie ontwikkelen en dat doen wij via BLI Banque de Luxembourg Investments. Ons team van analisten en beheerders voert al meer dan twintig jaar hetzelfde voorzichtige beleggingsbeleid dat op strikte wijze wordt toegepast. Cliënten van de bank kunnen een beroep doen op de knowhow van BLI via ons aanbod van BL-fondsen, dat overal in Europa via een uitgestrekt distributienetwerk beschikbaar is. BLI stelt zijn competenties op het gebied van fondsenbeheer ook ter beschikking van een groeiend cliënteel van fondspromotoren, family offices, verzekeraars, pensioenkassen, stichtingen en welgestelde families. 28

29 OVERVIEW 2014 INTERVIEW OVER DE ACTUALITEIT IN 2014 Met Guy Wagner, bestuurder-directeur, BLI - Banque de Luxembourg Investments. de bedrijfswinsten. Voorts hebben heel wat ondernemingen hun liquiditeiten gebruikt of zijn zij schulden aangegaan om eigen aandelen in te kopen of hun dividend te verhogen in plaats van in groei te investeren. Wat is uw kijk op de huidige economische situatie? De economische situatie was ook in 2014 weinig bemoedigend. De schuldcyclus die de economische groei dertig jaar lang stimuleerde, is definitief voorbij en de maatregelen van de autoriteiten, vooral op monetair gebied, gaan de verkeerde kant op. Het economische en het financiële systeem blijven daardoor uiterst kwetsbaar voor schokken of een versterking van de deflatoire trend. Wat is uw strategie in die omstandigheden? Wij hebben altijd al een voorzichtige beleggingsstrategie gevolgd. In een context waarin de risicorendementsverhouding van de meeste beleggingscategorieën duidelijk verslechtert en aandelen nog altijd de standaardbelegging zijn, blijven wij in onze beleggingsfondsen prioriteit geven aan kwaliteitsondernemingen. De belangrijkste selectiecriteria zijn nog altijd een hoge rentabiliteit, een lage schuld, gediversifieerde inkomsten en een dividend. De markten hebben het nochtans behoorlijk goed gedaan. Hoe verklaart u dat? Momenteel is het zo dat wat slecht is voor de economie, vaak goed is voor de markten. Hoewel het monetaire beleid van de autoriteiten geen duurzame groei genereert, is het wel positief voor de financiële markten. Zo was de daling van de lange rente voordelig voor obligatiebeleggers, die aanzienlijke winsten hebben geboekt. De stijging van aandelen is dan weer hoofdzakelijk te danken aan een stijging van de waarderingsveelvouden en slechts in beperkte mate aan een stijging van ENKELE MARKANTE FEITEN Beheerd vermogen (op 31 december 2014): 9,22 miljard EUR. Oprichting van het fonds BL-Emerging Markets Debt EUR en USD. Uitbreiding van de fondsendistributie in Italië en het Verenigd Koninkrijk. 29

2015 NL overview

2015 NL overview overview NL Belangrijke data 1920 Banque d Alsace et de Lorraine, later CIAL (Crédit Industriel d Alsace et de Lorraine) opent een kantoor in Luxemburg 1994 De bank neemt het nieuwe hoofdkantoor in gebruik

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise Vie Luxembourg Bâloise Vie Luxembourg Ontdek een vertrouwenspartner van Zwitserse oorsprong De Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en knowhow op het gebied van verzekeringen en voorzorg. Alles

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE)

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Kernpunten: Sinds 30 april 2012 maakt de bank voor particulieren Citibank Belgium N.V. deel uit van

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Oktober 2013. Persdossier

Oktober 2013. Persdossier Oktober 2013 Persdossier Inhoudsopgave 1. De BIL Groep. p 3 Banque Internationale à Luxembourg NV p 3 Geschiedenis en hoogtepunten..... p 4 2. BIL in cijfers...p 5 3. BIL in Belgïe...p 5 Activiteiten van

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank 0 ING Bank Bedrijfsoverdracht Een zaak van gevoel en verstand 1 ING Bank Vormen van bedrijfsoverdracht Familie Persoon MBO Verkoop/ opvolging MBI

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2013 Agendapunt 2b Verslag van de Raad van Bestuur over 2012 2012 Highlights Groei client assets Client assets +5% naar 52,3 miljard Stijging assets under

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie