DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document opgesteld door ELENA PHALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document opgesteld door ELENA PHALET"

Transcriptie

1 FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update3_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document opgesteld door ELENA PHALET Om te garanderen dat de informatienota over Digitale Bewaring de recente ontwikkelingen en initiatieven op de voet volgt, zorgt de DWTI voor regelmatige aanvullingen. Deze worden onder dezelfde thema s gerangschikt als in de oorspronkelijke tekst. Deel I. Digitale bewaring: een overzicht Digitale bewaringsstrategieën Projecten Onder het Amerikaanse National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIP) werd een interessant experiment uitgevoerd: de Archive Ingest and Handling Test (AIHT) 1. Naast de Library of Congress namen ook Harvard University, John Hopkins University, Old Dominion University en Stanford University deel. Deze instellingen pasten verschillende bewaringsstrategieën toe op hetzelfde archief, met de bedoeling na te gaan welke problemen rijzen als een grote hoeveelheid complex digitaal materiaal (tekst, beelden, audio, video) wordt uitgewisseld tussen verschillende technologische infrastructuren. De eindrapporten van de betrokken instellingen zijn beschikbaar op de NDIIPP website 2, en D-Lib Magazine geeft er in 5 kortere artikelen een overzicht van 3. In de informatienota over Digitale Bewaring vermeldden we al het Australische webarchiveringsproject PANDORA 4. De selectie van het materiaal dat in het PANDORA-archief wordt opgeslagen, gebeurt op basis van nauwkeurig gedefinieerde criteria, zodat het archief kwalitatief hoogstaand en toegankelijk is. Deze benadering is echter arbeidsintensief en kan nooit meer dan een gedeelte van de digitale inhoud van het Australische internetdomein bestuderen. PANDORA besloot dan ook in juni en juli 2005 een bijkomende, grootschaligere aanpak van webarchivering uit te proberen: een web crawl van het volledige.au-domein met behulp van Heritrix, een robot ontworpen door het Internet Archive 5. Het eindrapport 6 van dit initiatief geeft meer informatie over het algemene projectmanagement, de projectkosten en de technische beschrijving van het proces, een analyse van de resultaten, en een besluit i.v.m. de mogelijkheden en problemen rond webarchivering 7. Het Digital Curation Centre (DCC) wil een Digital Curation Handbook 8 samenstellen over het kwaliteitsvol onderhouden van en toegang verzekeren tot digitale bestanden. Op dit moment is de volledige tekst van een eerste thema, Open Source for Digital Curation, beschikbaar na een peer review. Voor 45 andere thema s zijn voorlopig enkel samenvattingen beschikbaar 9. Een artikel in RLG DigiNews identificeert in 10 lopende digitaliseringsprojecten veelbelovende onderzoekstrends waarvan de resultaten ruim toegepast zullen kunnen worden: een methodologie voor webarchivering, een systeem voor de analyse van bewaringsnoden (o.a.. financieel) van een KEIZERSLAAN 4 - B-1000 BRUSSEL - TEL. +32 (0) FAX +32 (0) WEBSITE

2 digitale holding, het automatisch genereren van metadata, een audit- en certificatieproces voor digitale archieven, 10. Het National Archive of Australia publiceerde twee ontwerpen van teksten: Digital Recordkeeping: Guidelines for Creating, Managing and Preserving Digital Records 11, en Digital Recordkeeping Self-Assessment Checklist 12. De eerste tekst adviseert over het creëren en beheren van digitale bestanden, en de tweede is een hulpmiddel om te evalueren of de richtlijnen uit de eerste tekst juist toegepast worden in een organisatie. Het Archief publiceerde ook twee gevalsstudies van organisaties die de richtlijnen en de checklist toepasten 13. Publicaties JORUM is een online opslagplaats voor e-learning materiaal voor het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Het JORUM team zoekt naar mogelijkheden om deze inhoud langdurig digitaal te bewaren, en publiceerde naar aanleiding hiervan het Digital Preservation Report 14. Dit rapport geeft een overzicht van recente digitale bewaringsstrategieën en thema s, steeds met het accent op blijvende toegang creëren tot het bewaarde materiaal. De National Library of Australia publiceerde een interessant rapport dat een overzicht en evaluatie biedt van de belangrijkste bronnen van advies en richtlijnen in verband met digitale bewaring 15. De National Council on Archives (NCA) in het Verenigd Koninkrijk publiceerde een document met de titel Your data at risk. Why you should be worried about preserving electronic records 16. De tekst richt zich tot bestuurders van organisaties, en wil duidelijk maken wat digitale bewaring juist is en waarom er aandacht aan moet worden besteed. In dezelfde lijn is er een interessante enquête van de Cornell University Library in verband met de bereidheid van instellingen om een digitaliseringsprogramma op te starten en te onderhouden 17. Het artikel maakt ook een vergelijking met de resultaten van een gelijkaardig onderzoek van de Research Libraries Group (RLG) uit Een algemene vaststelling is dat culturele instellingen het probleem van digitalisering en digitale bewaring steeds ernstiger nemen: er wordt steeds meer en intensiever strategieën ontwikkeld, fondsen gezocht, technologische infrastructuur ontworpen en ervaringen uitgewisseld. Een belangrijke verschuiving is echter die van technologische bezorgdheid naar organisatorische kwesties: terwijl in 1998 het verouderen van technologieën gezien werd als de grootste bedreiging voor digitale bewaring, is dat nu een gebrek aan planning en strategie, aan financiële middelen en aan steun van hoger management. In het kader van het DAVID-project werd als digitale bewaringsstrategie inkapseling getest, waarbij het object en de metadata in een XML container opgeborgen worden 19. Belangrijke thema s Standaarden De International Standardization Organisation (ISO) publiceerde een nieuwe standaard, ISO 19005, die van PDF een internationaal erkende standaard voor digitale bewaring maakt 20. Metadata In onze Aanvulling van augustus 2005 vermeldden we al het eindrapport van de PREMIS Working Group, Data Dictionary for Preservation Metadata 21. Deze publicatie heeft inmiddels de prestigieuze Digital Preservation Award 2005 gekregen 22. PREMIS zal de Data Dictionary en de XML-schema s verder ontwikkelen op een nieuwe maintenance website 23. DWTI INFORMATIENOTA: DIGITALE BEWARING 2

3 De Digital Preservation Commission (DPC) publiceerde een interessant en overzichtelijk Technology Watch Report over de recentste ontwikkelingen in verband met metadata voor digitale bewaring 24. Kosten Het verslag van een workshop, georganiseerd door het Digital Curation Centre (DCC) en de Digital Preservation Coalition (DPC) over kostenmodellen voor digitale bewaring is nu beschikbaar, met links naar de volledige teksten van de presentaties 25. Samenwerking tussen verschillende actoren Een opmerkelijk, grootschalig initiatief is het Australasian Digital Recordkeeping Initiative (ADRI) 26, waar alle archieven en overheidsinstellingen van Australië en Nieuw-Zeeland aan deelnemen. De bedoeling is expertise en financiële middelen te bundelen om tot één gezamenlijke aanpak van digitale bewaring en ontsluiting van bestuursdocumenten te komen. Het Joint Information Systems Committee (JISC) and het Consortium of Research Libraries in the British Isles (CURL) brachten een rapport uit over digitale bewaringsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk. Daarin wordt vastgesteld dat er de afgelopen 10 jaar 130m overheidsgelden aan digitaliseringsprojecten werd besteed, waarmee aanzienlijke resultaten geboekt zijn. Er is evenwel een gebrek aan coördinatie: er is geen omvattende visie ontwikkeld op wat bewaard dient te worden, volgens welke standaarden, met welke financiële middelen, hoe toegang verzekerd kan blijven, Het rapport pleit dan ook voor een nationale, gecoördineerde aanpak van verdere digitale bewaringsinitiatieven 27. (De Digital Preservation Coalition (DPC) kondigde ondertussen een uitgebreid onderzoek aan om bedreigd digitaal erfgoed in de publieke en private sector in het Verenigd Koninkrijk te identificeren 28. Van zodra de resultaten bekend zijn, zullen we hierover berichten.) Eén van de vormen van de toenemende samenwerking tussen verschillende actoren en geïnteresseerden in digitale bewaring is de stijgende hoeveelheid communicatiemogelijkheden, zowel formeel (bijv. via online consultaties) als informeel: de cdavid website 29 bijvoorbeeld wil een virtueel kenniscentrum rond digitalisering en digitale ontsluiting zijn waar iedereen actief kan bijdragen, en heeft de vorm gekregen van een wiki een website die iedereen kan editen 30. Sinds enkele maanden bestaat ook DigiWik 31, de Digitization Wiki, waar iedereen die bezig is met digitale bewaring informatie, artikelen, vragen, kan plaatsen. Ook op de website van Preserving Access to Digital Information (PADI) is nu een discussieforum, padiforum-l, geopend 32. Deel II. Activiteiten en initiatieven van de Europese Unie Digicult DigiCULT.Info nr 10 is beschikbaar en bespreekt een aantal interessante ontwikkelingen en projecten (LIFEPLUS, InterPARES 2, DOMEA, ) op vlak van digitaal cultureel erfgoed 33. Minerva Omdat het Lund Actieplan in 2005 eindigt, heeft de Raad op 14 november 2005 een werkplan voor aangenomen, dat de Lund principes herbevestigt en erop voortbouwt. In dit Dynamisch Actieplan voor de Coördinatie van het Digitaliseren van Cultureel en Wetenschappelijk Erfgoed 34 wordt een Europese Ruimte voor Culturele Informatie voorgesteld, die aan de hand van 6 doelen bereikt moet worden: de EU moet strategisch leiderschap bieden in een snel evoluerende technologische en economische omgeving; de coördinatie en verbanden tussen digitaliseringsinitiatieven van de lidstaten en Europese projecten moet opgevoerd worden, DWTI INFORMATIENOTA: DIGITALE BEWARING 3

4 fragmentatie en duplicatie moet worden tegengegaan terwijl synergieën gemaximaliseerd moeten worden; strategieën en financiële middelen voor digitale bewaring op lange termijn moeten actief opgespoord worden, culturele en linguïstieke diversiteit in digitale inhoud moet worden gepromoot, en het Europese culturele digitale erfgoed moet steeds toegankelijker worden voor alle burgers. Het Dynamisch actieplan (DAP) vertaalt deze algemene doelstellingen verder in voorstellen voor concrete acties. Net als bij het Lund Actieplan, zal de National Representatives Group (NRG) instaan voor de implementatie van het Dynamisch Actieplan in de lidstaten. Een interessante, recente publicatie op de Minerva-website is de Guide to Intellectual Property Rights and Other legal Issues 35. De tekst wil een inleiding zijn tot de belangrijkste principes en thema s in verband met auteursrechten in een digitale context, en gaat dan ook niet in op de uiteenlopende nationale wetgevingen over dit onderwerp in de Europese lidstaten. De Europese Commissie ontwierp een strategie, i2010 Digitale Bibliotheken, die het Europese geschreven en audiovisueel erfgoed digitaal wil ontsluiten op het internet 36. Deel III. Activiteiten en initiatieven in België Voor de eerste fase van het digitaliseringsplan van de FWI s en het KBF ( ) zijn 9 prioritaire projecten voorgelegd door de instellingen: 1. Geïnformatiseerde catalogi van de bibliotheken van de FWI's en het KBF 1a. Centrale catalogus van de FWI's en het KBF 1b. Retroconversie van catalogi 2. Digitalisering van kranten en persknipsels (KB-SOMA-KBF) 3. Digitale copies van documenten 3a. Digitale copies van archiefdocumenten (ARA) 3b. Digitalisering van monografieën (KBIN) 3c. Beschrijving en digitale copies van de archieven Von Falkenhausen en Canaris (SOMA) 4. Databanken van objecten uit kunst- en historische collecties 4a. Finalisering van de gegevensbank FABRITIUS (KMSKB) 4b. Geïnformatiseerde catalogi van objecten uit verschillende collecties (KMKG) 5. Catalogi en databank van wetenschappelijke collecties 5a. Cataloog van het type-materiaal van de zoölogische collecties (KBIN) 5b. Cataloog van de Belgische collecties (KBIN)) 5c. Ringgegevens Belgische ringwerk (KBIN) 6. Databank van geschreven climatologische observaties (KMI-BIRA) 7. Digitalisering van fotografische platen 7a. Scanning van foto's en andere objecten (KMMA) 7b. Digitalisering van fotografische platen van de verschillende collecties (KIK) 7c. Digitalisering van fotografische platen (KSB-BIRA) 8. Scanning van foto's en andere objecten 8a. Scannen van objecten: beeld en tekst (KMMA) 8b. Geïnformatiseerde catalogus en scanning van historische foto's (KMKG) 8c. Foto s Cauvin (SOMA) 9. Scanning van audiovisueel materiaal (KMMA) DWTI INFORMATIENOTA: DIGITALE BEWARING 4

5 Op 6 en 7 december werden in de Senaat 2 studiedagen georganiseerd over het thema De Digitale Revolutie: Auteursrechten in een Geglobaliseerde Wereld, met de wetenschappelijke medewerking van de UCL, de ULB en de UG. De eerste dag kwam de digitalisering van werken aan bod, de tweede dag de toekomst van het auteursrecht. Samenvattingen en slides van de presentaties zijn beschikbaar 37. REFERENTIES 1 Library of Congress announces joint digital preservation project with four universities, persbericht, 8 juni 2004, 2 Archive Ingest and Handling Test (AIHT) : Reports and Appendices, 3 Five views of the Archive Ingest and Handling Test, D-Lib Magazine, december 2005, Report on the crawl and harvest of the whole Australian web domain undertaken during June and July 2005, P. Koerbin, National Library of Australia, oktober 2005, 7 Zie bijv. ook: Archiveren van websites: een kwestie van waardering en capture, F. Boudrez, Expertisecentrum David vzw, 2005, Watch this space: 10 promising digital preservation initiatives, RLG DigiNews, 15 augustus 2005, 11 Digital Recordkeeping: Guidelines for Creating, Managing and Preserving Digital Records, Exposure Draft, National Archives of Australia, 2004, 12 Digital Recordkeeping Self-Assessment Checklist, Exposure Draft, National Archives of Australia, 2004, 13 Digital Recordkeeping Guidelines Case Studies, National Archives of Australia, 2004, 14 Digital preservation report, J. Stevenson, augustus 2005, PDF 507 Kb, 15 Report to ICABS on guidance for digital preservation : report on a survey of sources, C. Webb, National Library of Australia, juli 2005, 16 Your data at risk. Why you should be worried about preserving electronic records, the National Council on Archives, september 2005, 17 Developing Digital Preservation Programs: the Cornell Survey of Institutional Readiness, , A. Kenney & E. Buckley, in RLG DigiNews, 15 augustus 2005, DWTI INFORMATIENOTA: DIGITALE BEWARING 5

6 18 Digital preservation needs and requirements in RLG member institutions, M. Hedstromm, december 1998, 19 Digital containers for shipment into the future, F. Boudrez, 2005, 20 New ISO standard will ensure long life for PDF documents, persbericht, 7 oktober 2005, International team wins 2005 Digital Preservation Award, persbericht, 22 november 2005, Preservation metadata. DPC Technology Watch Report, B. Lavoie & R. Gartner, september 2005, 25 Report for the DCC/DPC Workshop on Cost Models for Preserving Digital Assets (26 July 2005), Digitisation in the UK: The case for a UK Framework - A report based on the Loughborough University study, JISC & CURL, november 2005, final.pdf 28 State of the nation survey to reveal threat to the UK s digital heritage, persbericht, DPC, 25 juli 2005, DigiCULT.Info, a newsletter on digital culture, issue 10, oktober 2005, 34 Dynamisch Actieplan voor de Coördinatie van het Digitaliseren van Cultureel en Wetenschappelijk Erfgoed, 35 Guide to Intellectual property Rights and Other Legal Issues, Draft version 1.0, N. Korn, november 2005, 36 Mededeling van de Commissie : i2010 Digitale Bibliotheken, COM(2005)465, 30 september 2005, 37 DWTI INFORMATIENOTA: DIGITALE BEWARING 6

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld door ELENA PHALET

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld door ELENA PHALET FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update6_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld

Nadere informatie

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document opgesteld door ELENA PHALET

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document opgesteld door ELENA PHALET FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update4_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Datamanagementplannen UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Samenstelling sub-werkgroep Harrie Knippenberg, UB Radboud Universiteit Fieke Schoots, Universitaire Bibliotheken

Nadere informatie

DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\report_n Juni 2004 INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Document opgesteld door:

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID Bert Lemmens PACKED vzw 23 oktober 2017 Provinciehuis Vlaams-Brabant, Leuven PACKED? 2005: Platform voor de Archivering en Conservering van Kunst op Elektronische dragers

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0 SCOREMODEL Foto: THE Holy Hand Grenade CC BY-SA 2.0 Foto: Wief70 CC BY-NC 2.0 Foto: portfolium CC BY-NC 2.0 DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Mensen en middelen Opslagsystemen Standaarden Karakteriseren

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

FedtWin mandaten Stand van zaken mei Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven

FedtWin mandaten Stand van zaken mei Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven FedtWin mandaten Stand van zaken mei 2017 Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven Agenda 1. Vooraf : gekende feiten 2. Politieke stand van zaken 3. Verdere voorbereidingen in werkgroepen 4. Discussie :

Nadere informatie

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2 Vraagstelling - Wat staat in bestaand instellings beleid (elementen/inhoud)? Aangetroffen bij Universiteiten uit UK, Australië en US - Welke best practices zijn bruikbaar voor NL? RDM beleid volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Over de bomen en het bos: issues in records management

Over de bomen en het bos: issues in records management : issues in records management Brussel, 29 maart 2014 Overzicht Terugblik Trends in records management Toekomst van records management Onderzoekslijnen 1. Terugblik Bron: http://www.thebikestore.nl/ Records

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

Aan de slag met webarchivering

Aan de slag met webarchivering Aan de slag met webarchivering Een checklist voor het starten met webarchivering Deze checklist is door de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) gemaakt ten behoeve van de workshop aan de slag

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk

Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk Initiatieven_UK 1 Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk Auteur: Henk Vanstappen Versie: Datum: 2010-02-08 Gewijzigd: 2010-03-01 Initiatieven_UK

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Sint-Niklaas 21 juni 2012 Rink W. Kruk Historische geografische documenten Wat is Cartesius? Wat doet Cartesius? Hoe doet Cartesius het? Inhoud

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten,

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten, Donderdag 25 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering Erfgoedbank vier regio s Op de digitale trein Dames en heren, Geachte burgemeesters,

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot

Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Basisprocessen voor een digitaal archiefdepot Filip Boudrez Expertisecentrum DAVID vzw Antwerpen, 2006 0. INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Opname en verwerking... 2 2.1 Controles... 2 2.2 Transformatie van

Nadere informatie

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013 0 Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde CRA dag 25 april 2013 Het EPD, hoe deal ik ermee? Moderators: Sharon Anderson Hans Martens Presentators: Robbert

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed Woensdag 19 januari 2011 Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Bert

Nadere informatie

Nieuwsbrief - Newsletter

Nieuwsbrief - Newsletter Nieuwsbrief - Newsletter S T I C H T I N G W A R C E M E T E R Y B R U N S S U M F O U N D A T I O N W A R C E M E T E R Y B R U N S S U M Nr 5-202 Nieuw lid stichting - New member of the foundation! In

Nadere informatie

CERT.be Brussels 2011

CERT.be Brussels 2011 Wat? CERT Computer Emergency Response Team CSIRT : Computer Security Incident Response Team = De Belgische nationale CERT 3 Onze Missie De missie van het bestaat erin om IT infrastructuur van Belgische

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

FedtWin mandaten Stand van zaken mei Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven

FedtWin mandaten Stand van zaken mei Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven FedtWin mandaten Stand van zaken mei 2017 Dienst Onderzoekscoördinatie KU Leuven Agenda 1. Vooraf : gekende feiten 2. Politieke stand van zaken 3. Verdere voorbereidingen in werkgroepen 4. Discussiepunten

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap Mel Collier Hoofdbibliothecaris K.U.Leuven 10 december 2007 K. U. L E U V E N - Centrale Bibliotheek EDLnet Een thematisch netwerk binnen het econtentplus Programma

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. Biblio VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

redt digitale archieven...en begin bij uzelf

redt digitale archieven...en begin bij uzelf redt digitale archieven...en begin bij uzelf 2011.11.03 platform digitale archieven karin van der heiden what you see is what you had... ontwerpers - particuliere archiefvormers vormgevingsarchieven nago

Nadere informatie

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer Privacy & Data event 18 mei 2017 Privacy by Design Jan Rochat, Chief Technology Officer Wie ben ik? Ik heb wél iets te verbergen Toegepaste cryptografie & Security Rochat's view on Security: https://janrochat.wordpress.com

Nadere informatie

Wikipedian-in-Residence Koninklijke Bibliotheek & Nationaal Archief

Wikipedian-in-Residence Koninklijke Bibliotheek & Nationaal Archief Wikipedian-in-Residence Koninklijke Bibliotheek & Nationaal Archief Hay Kranen, Tim de Haan (NA), Olaf Janssen (KB) Wikimedia Conferentie Nederland, 2 november 2013, Utrecht CC-BY-SA Wij hopen dat jullie

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Inhoud Missie, Organisatie & Scope Certificatieproces FSSC 22000-Q module Status Ketenborging.nl Integriteitsprogramma Onaangekondigde audits Productintegriteit

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven.

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 maart 2000 (07.03) (OR. fr) 6649/00 LIMITE AUDIO 8 NOTA van: het Secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 5799/00 AUDIO 6 CODEC 76 COM (99) 658 def 99/0275 (COD) 99/0276

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

Methodologie & Profielwerkstukken

Methodologie & Profielwerkstukken Methodologie & Profielwerkstukken Erik Heijmans, WUR Arjen Nawijn, STOAS Sander Poort, CLV September 2014 Christelijk Lyceum Veenendaal, 2014 1. Onderzoeksprojecten soorten en doelen Twee soorten onderzoeksprojecten:

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen September 2013 Generieke blauwdruk Agenda Inleiding generieke blauwdruk Blauwdruk 1. Dienstenmodel 2. Data architectuur 3. Applicatie architectuur 4. Technologische

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

18/09/2013. LIBIS aan zee. Update LIBIS. Informatie aan zee 12 & 13 September 2013

18/09/2013. LIBIS aan zee. Update LIBIS. Informatie aan zee 12 & 13 September 2013 18/09/2013 LIBIS aan zee Update LIBIS Informatie aan zee 12 & 13 September 2013 1 Voor bibliotheken Unified Resource Discovery & Delivery Unified Resource Management Schaalvergroting = kostenverlaging

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed Vlaanderen

Nadere informatie

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief.

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief. Inhoudsopgave Kwaliteitszorg IVA / ETIN Rapport Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed Taskforce Archieven en Musea DEN-beleidsplan 2006-2008 Jaarlijkse DEN Conferentie op 9 en 10 november 2005

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie