DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld door ELENA PHALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld door ELENA PHALET"

Transcriptie

1 FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update6_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 6 Mei 2007 Document opgesteld door ELENA PHALET Om te garanderen dat de informatienota over Digitale Bewaring de recente ontwikkelingen en initiatieven op de voet volgt, zorgt de voor regelmatige aanvullingen. In Deel IV van deze aanvulling vindt men een actuele lijst bronnenmateriaal terug: recent afgeronde of nog lopende projecten, actoren en netwerken die op dit moment actief zijn, en een overzicht van de interessantste nieuwsbrieven i.v.m. digitale bewaring. De lijst bronnenmateriaal uit de oorpronkelijke informatienota geeft, 3 jaar na datum, geen representatief overzicht meer van de op dit moment toonaangevende en vernieuwende bronnen. Deel I. Digitale bewaring: een overzicht Digitale bewaringsstrategieën Projecten In de reeks Featured projects (zie Aanvullingen 4 en 5) vinden we op de DPC website een interview terug over het DARP-project (East of England Digital Preservation Regional Pilot Project) 1. edavid publiceerde 2 folders die archivering van s en van websites beschrijven, telkens in 4 stappen 2. Een recente ontwikkeling op vlak van webarchivering is de open source software Web Curator Tool 3. Europeana, een initiatief van de Bibliothèque nationale de France, is een prototype van een digitale bibliotheek dat ontwikkeld werd in het kader van het Europese Digital Libraries-project (zie Aanvullingen 4 en 5, en deel II van deze Aanvulling) 4. CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval) publiceerde een eerste deel van de User requirements and scenario specifications for CASPAR components 5. Deze gebruikersvereisten zijn ingedeeld in drie domeinen: wetenschappen, kunsten, en cultureel erfgoed. Er worden ook een aantal horizontale vereisten geïdentificeerd die voor alle 3 de domeinen gelden. Publicaties Een Modellastenboek Digitalisering is nu beschikbaar op de cdavid website. Erfgoedbeheerders die een lastenboek willen opstellen, met zowel technische specificaties als practische afspraken, KEIZERSLAAN 4 - B-1000 BRUSSEL - TEL. +32 (0) FAX +32 (0) WEBSITE

2 kunnen er een gebruiksklaar invulformulier, een handleiding en een ingevuld voorbeeld downloaden 6. Het RIN (Research Information Network) publiceerde een proefversie van Stewardship of digital research data principles and guidelines, waarop online commentaar kan worden gegeven. Onderzoeksinstellingen produceren namelijk een steeds grotere hoeveelheid digitale data van heel gevarieerde aard, waarvoor de meest geschikte methoden van bewaren en toegankelijk maken moeten worden gevonden 7. JISC (Joint Information Systems Committee) publiceerde in de reeks Briefing Papers E-journals: Archiving and Preservation. Behandelde onderwerpen zijn o.m. permanente toegang, bewaring op lange termijn, open access, institutionele repositoria en wettelijk depot. Ook worden een aantal methoden voor het bewaren van e-journals besproken, zoals LOCKSS en CLOCKSS (zie de informatienota Digitale Bewaring en Aanvulling 4), Portico 8 en PubMed Central. Een nieuw algemeen handboek voor digitale bewaring werd gepubliceerd door H.M. Gladney, de auteur van de Digital Document Quarterly 9. In een laatste publicatie van RLG DigiNews onder de huidige vorm (omwille van de recente merger met OCLC), wordt in 2 hoofdartikelen de afgelopen 10 jaar van evolutie in digitalisering en digitale bewaring geschetst: Digital imaging technologies and standards, en A Digital Decade: where have we been and where are we going in digital preservation? 10 Op de edavid website vindt men ook via nieuwsbrief nr 3 een korte, kritische nota terug over de uibreiding van het wettelijk depot van de Koninklijke Bibliotheek tot microfilm en numerieke dragers 11. Belangrijke thema s Standaarden Het DCC (Digital Curation Centre) publiceerde 2 nieuwe Standards Watch rapporten: Using metadata standards en PREMIS Data Dictionary (Voor meer informatie over PREMIS, zie Aanvulling 3) 12. Metadata Een nieuwe publicatie van ECPA en CERL, Implementing persistent identifiers, bespreekt concepten als Handles, Digital Object Identifiers (DOIs), Archival Resource Keys (ARKs), Persistent Uniform Resource Locators (PURLs), Uniform Resource Names (URNs), National Bibliography Numbers (NBNs), en Open URL allemaal meer betrouwbare methoden om digitaal materiaal op internet terug te vinden dan URL s, die nbruikbaar worden wanneer een digitaal object wordt verplaatst. In het kader van een DCC onderzoeksproject werd een paper gepubliceerd over geautomatiseerde extractie van metadata uit PDF-documenten (zie aanvulling 3: automatische exractie van metadata werd in 2005 door RLG DigiNews geïdentificeerd als een veelbelovende onderzoekstrend) 13. Kosten Het eindrapport van DARP (zie ook Deel 1 van deze Aanvulling, onder Projecten ) analyseerde

3 digitale bewaringsprocessen voor archieven en de kosten die eraan verbonden zijn, en ontwikkelde 2 kostenmodellen 14. Auteursrechten edavid publiceerde Digitale archivering: auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en digitaal depot 15, een bespreking van de gevolgen van de nieuwe Belgische auteurswet voor het digitaal archiveren. Het Handbook on Copyright and Related Issues for libraries van elfl (electronic Information for Libraries) bespreekt typische juridische problemen die bibliotheken in de VS zowel als in Europa hebben met werken waarvan de auteur of rechthebbenden onbekend zijn, reproductierechten, creative commons, 16 Selectiecriteria voor digitale bewaring In het Digital Curation Manual (zie Aanvullingen 3, 4 en 5) werd in januari een nieuw hoofdstuk gepubliceerd, Appraisal and selection, over selectiecriteria voor bewaring 17. Op de Tsjechische Culture 2000 website zijn documenten gepubliceerd van een webarchiveringsproject, dat een analyse maakt van de selectiecriteria voor webarchivering in verschillende landen en van de software die wordt gebruikt om deze toe te passen. Op basis van deze analyse worden nieuwe selectiecriteria voorgesteld 18. Samenwerking tussen verschillende actoren Omdat er te weinig uitwisseling is tussen onderzoek naar en practische toepassingen van digitalisering en digitale bewaring, zette DPE (Digital Preservation Europe) het DPEX (Research and Industrial Exchange)-programma op. De eerste deadline voor inschrijving voor de 25 plaatsen van dit programma wass 1 juni DPE wil ook een roadmap voor onderzoek op vlak van digitale bewaring opstellen, en vraagt hulp aan iedereen die professioneel met digitale bewaring bezig is om via een online Delphi enquête onderzoeksprioriteiten op korte en middellange termijn te bepalen 20. Certificatie van repositoria Het DCC publiceerde in maart DRAMBORA, de Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment. Deze toolkit kadert in onderzoek naar de betrouwbaarheid van verschillende soorten institutionele repositoria en kan gebruikt worden door beheerders om deze concreet in te schatten 21. Het Duitse nestor publiceerde een Engelse vertaling van de proefversie van hun Catalogue of criteria for trusted repositories 22. nestor is voorstander van een internationaal erkende certificatie van betrouwbare repositoria. Commentaar op de proefversie kan op de website worden gegeven. Het Amerikaanse NARA (National Archives and Records Administration) bracht een tweede versie uit van de Trustworthy Repositories Audit and Certification Checklist, gebaseerd op uitgebreide testen van de eerste versie, zowel bij Amerikaanse als bij Europese organisaties 23. Ook hier is de bedoeling bij te dragen tot een internationaal aanvaarde certificatie. Deel II. Activiteiten en initiatieven van de Europese Unie

4 Minerva EC Het werk van de National Representatives Group (zie de informatienota Digitale Bewaring), en meer in het bijzonder de implementatie van de Aanbeveling van de Commissie over digitalisering en digitale bewaring van cultureel materiaal 24, wordt overgenomen door de Member States Expert Group on Digitisation and Digital Preservation. Deze werd opgericht door een beslissing van de Commissie in maart Digital Preservation Europe (DPE) publiceerde, op basis van een enquête bij instellingen die zich met digitalisering en digitale bewaring bezighouden, het rapport: Competence Centers: State of the Art Review. Report on the design, impact and value of competence centers 26. Wie geïnteresseerd is, kan nog steeds de enquête online invullen 27. i2010 Digital Libraries De High Level Expert Group on Digital Libraries presenteerde in april het rapport Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works. Selected Implementation Issues 28. Een annex met een modelovereenkomst voor de auteursrechten van een werk dat niet meer gedrukt wordt, is ook beschikbaar. EDL Project (European Digital Library Project), de opvolger van TEL-ME-MOR, heeft nu naast een projectwebsite 29 ook een blog 30 voor het uitwisselen van ideeën tussen Europese bibliothecarissen over de creatie van een Europese digitale bibliotheek. Op deze blog is ook de mini searchbox beschikbaar voor alle EDL Projectpartners die, door deze searchbox op hun eigen website te zetten, een directe toegang creëren tot de Europese nationale bibliotheken en hun online beschikbare collecties 31. (We vermelden hier ook kort dat de Amerikaanse Library of Congress in 2005 het initiatief nam om een World Digital Library te creëren. Ondertussen zijn er 8 projectpartners en verschillende werkgroepen actief 32.) Deel III. Activiteiten en initiatieven in België In het kader van de deelname van België aan Minerva EC werd in april een nationale workshop georganiseerd van en voor Belgische experts op vlak van digitalisering van cultureel en wetenschappelijk erfgoed. Digitaliserings- en digitale bewaringsprojecten uit de drie Gemeenschappen werden gepresenteerd: Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) 33, digitalisering in het Koninklijk Museum van Mariemont 34, digitalisering van kranten en persknipsels in de Nationale Bibliotheek, digitalisering van de kunstencollecties en portaalsite voor het cultureel erfgoed van de Duitstalige Gemeenschap, Erfgoedsite.be, AICIM 35, Plurio.net 36, de gemeenschappelijke catalogus voor de bibliotheken van de FWI s en van de federale overheidsdiensten, PALLAS, FABRITIUS 37, digitalisering in het filmarchierf van de Franse Gemeenschap, digitalisering van audiovisueel materiaal in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 38, PACKED 39 en edavid. De verschillende presentaties zijn beschikbaar op de Digipat website. 40 Van de lopende digitaliseringsprojecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen worden einde juni 2007 activiteitenverslagen verwacht. Een recente bijeenkomst van de projectcoördinatoren toonde nogmaals aan dat, hoewel voor bijna alle projecten verschillende FWI s samenwerken en er wel degelijk vooruitgangen worden geboekt, deze samenwerking in praktijk bemoeilijkt wordt door de uiteenlopende aard van de collecties en de verschillende stadia van informatisering en digitalisering waarin deze zich al bevinden. Inmiddels werd door de federale overheid het consultatiebureau Altran onder de arm genomen om, door middel van de creatie van een nieuw lastenboek, een impuls te geven aan een volgende fase

5 van de digitalisering van de collecties van de FWI s. In de Vlaamse Beleidsbrief voor Wetenschap en Innovatie wordt het initiatief genomen om in 2007 een studie uit te besteden, die zal leiden tot een masterplan voor de digitalisering van de Vlaamse wetenschappelijke collecties 41. Deel IV. Bronnen I. Projecten CASPAR (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval): internationaal consortium met steun van de Europese Commissie, dat onderzoek doet naar digitale bewaring en onstluiting. CDAVID: onderzoeksproject over bewaring en ontsluiting van Vlaams digitaal cultureel erfgoed in archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. DELOS: Network of excellence i.v.m. onderzoek naar digitale bibliotheken. Met steun van de Europese Commissie. Digitale Duurzaamheid: afdeling van het Nederlandse Nationaal Archief en nationaal kenniscentrum voor het bewaren en beheren van digitale overheidsinformatie. De activiteiten van het Testbad Digitale Bewaring zijn in 2006 afgerond, maar alle publicaties blijven in de kennisbank beschikbaar. DRIVER: ontwikkelen van een infrastructuur voor Europese institutionele repositoria, met steun van de Europese Commissie, en in het kader van SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access): onderzoek naar en ontwikkelen van vrij toegankelijke institutionele repositoria voor wetenschappelijk materiaal. edavid (Expertisecentrum DAVID): onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. espida: ontwikkelen van een model voor het opstellen van business cases voor digitale bewaringsprojecten. Beëindigd in januari 2007, alle documentatie beschikbaar. LIFE project: onderzoek naar management van de digitale levenscyclus en berekening van de kosten ervan. LOCKSS (Lots Of Copies Keeps Stuff Safe) en CLOCKSS (Controlled LOCKS): open source software voor het verzamelen, opslaan, bewaren en toegankelijk maken van bibliotheekcollecties. PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia): Australisch webarchief.

6 Paradigm (Personal Archives Accessible in Digital Media): onderzoek naar het opnemen van private documenten in digitale, institutionele repositoria volgens archivale en digitale bewaringscriteria. Afgesloten in februari 2007, einddocumenten nog niet gepubliceerd. PLANETS (Digital Preservation Research and Technology): onderzoek naar blijvende toegang tot digitaal cultureel en wetenschappelijk materiaal, met steun van de Europese Commissie. PRESERV (Preservation Eprint Services): onderzoek naar open access op lange termijn voor materiaal in institutionele repositoria. Beëindigd januari i2010 Digital Libraries: initiatief van de Europese Commissie om Europees cultureel en wetenschappelijk erfgoed online ter beschikking te stellen. II. Actoren en portaalsites CHIN (Canadian Heritage Information Network) CLIR (Council on Library and Information Resources) DCC (Digital Curation Centre) DPE (Digital Preservation Europe) DPC (Digital Preservation Coalition) ECPA (European Preservation Information Center) JISC (Joint Information Systems Committee) GRIP (Gateway to Resources and information on Preservation) MINERVA EC NDIIP (National Digital Information Infrastructure and Preservation Program) nestor (Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung) PADI (Preserving Access to Digital Informaton)

7 RLG (Research Libraries Group) recent opgenomen binnen OCLC (Online Computer Library Center) UKOLN TASI (Technical Advisory Service for Images) III. Nieuwsbrieven AHDS Newsletter (Arts and Humanities Data service) Ariadne Magazine CLIR Issues D-Lib Magazine DPC/PADI Quarterly Digest IJDC (International journal of Digital Curation) JISC Digest nestor Actueller Newsletter RLG DigiNews

8 REFERENTIES archiveren in 4 stappen, 2007, edavid, Websites archiveren in 4 stappen, 2007, edavid, Zie bijvoorbeeld ook het artikel Web Curator Tool, Beresford, P., in Ariadne, januari 2007, User requirements and scenario specifications for CASPAR components, CASPAR, december 2006, 6 Modellastenboek Digitalisering, cdavid, 2007, 7 Stewardship of digital research data:a framework of principles and data. Draft for consultation, RIN, april 2007, %20published%20draft%20for%20consultation.pdf Preserving digital information, Gladney, H.M., 2007, Voor de DDQ, zie 10 RLG DigiNews, april 2007, 11 Een korte nota bij de uitbreiding van het wettelijk depot, edavid, 2007, 12 Using metadata standards, Higgins, S., 2007 en PREMIS Data Dictionary, Higgins, S., 2007, 13 Automating metadata extraction: genre classification, Kim, Y., Ross, S., 2007, 14 Report of the East of England Digital Preservation Regional Pilot Project, MLA East of England Regional Archive Council, 2006, 15 Digitale archivering: auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en digitaal depot, Dekeyser H., 2007, 16 Handbook on Copyright and Related Issues for libraries, eifl, december 2006, 17 DCC Digital Curation Manual. Installments, DCC, 2007,

9 Catalogue of criteria for trusted repositories, nestor Working Group Trusted Repositories Certification, 2006, 23 Trustworthy Repositories Audit and Certification Checklist, NARA, 24 Aanbeveling van de Commissie van 24 augustus 2006 betreffende de digitalisering en onlinetoegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring, 2006/585/EG, 25 Besluit van de Commissie van 22 maart 2007 tot oprichting van een groep van nationale deskundigen voor digitalisering en digitale bewaring, 2007/320/EG, 26 Competence Centers: State of the Art Review. Report on the design, impact and value of competence centers, DPE, 2007, Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works. Selected Implementation Issues, High Level Expert group on Digital Libraries Copyright Subgroup, 2007, Beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie, en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten , stuk 1001 ( ) - nr 1, p 49,

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document opgesteld door ELENA PHALET

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document opgesteld door ELENA PHALET FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update3_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 3 December 2005 Document

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document opgesteld door ELENA PHALET

DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document opgesteld door ELENA PHALET FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: polisti\spidoc\doc\digi preserv\update4_n INFORMATIENOTA DIGITALE BEWARING Aanvulling Nr 4 Juli 2006 Document

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID Bert Lemmens PACKED vzw 23 oktober 2017 Provinciehuis Vlaams-Brabant, Leuven PACKED? 2005: Platform voor de Archivering en Conservering van Kunst op Elektronische dragers

Nadere informatie

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap

EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap EDLnet: deelname van de Vlaamse gemeenschap Mel Collier Hoofdbibliothecaris K.U.Leuven 10 december 2007 K. U. L E U V E N - Centrale Bibliotheek EDLnet Een thematisch netwerk binnen het econtentplus Programma

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0 SCOREMODEL Foto: THE Holy Hand Grenade CC BY-SA 2.0 Foto: Wief70 CC BY-NC 2.0 Foto: portfolium CC BY-NC 2.0 DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Mensen en middelen Opslagsystemen Standaarden Karakteriseren

Nadere informatie

Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk

Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk Initiatieven_UK 1 Overzichten van erfgoedstandaarden en kwaliteitszorginstrumenten voor digitaal erfgoed: Verenigd Koninkrijk Auteur: Henk Vanstappen Versie: Datum: 2010-02-08 Gewijzigd: 2010-03-01 Initiatieven_UK

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Data-notitie DANS versie

Data-notitie DANS versie Data-notitie DANS versie 2.0 10-2-2017 Over DANS DANS Data Archiving and Networked Services, is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE

Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE Paul Smits European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Studiedag Europese GIS-Projecten, 12 Juni

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal

Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Cartesius Eén poort voor historisch geografisch materiaal Sint-Niklaas 21 juni 2012 Rink W. Kruk Historische geografische documenten Wat is Cartesius? Wat doet Cartesius? Hoe doet Cartesius het? Inhoud

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Plone user case: www.mpi.nl

Plone user case: www.mpi.nl Plone user case: www.mpi.nl Jacquelijn Ringersma Karin Kastens Jos van Berkum Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Plone gebruikersdag, 16 September 2009 Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013 0 Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde CRA dag 25 april 2013 Het EPD, hoe deal ik ermee? Moderators: Sharon Anderson Hans Martens Presentators: Robbert

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen?

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? SEPA for mobile Gijs Boudewijn 24 mei 2012 Agenda Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? EPC en mobiel: deliverables tot dusver en prioriteiten

Nadere informatie

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG

Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed Woensdag 19 januari 2011 Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Het digitaliseringstraject in Amsab-ISG Bert

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. Biblio VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7 eid DSS Q&A Inhoudstafel 1 Algemene vragen... 2 2 PDF en PadES... 3 3 Archivering... 4 4 Visualisatie... 5 5 Signing... 6 6 DSS als dienst... 7 7 Installatie en support... 8 8 Timestamp Server... 9 9 Applet...

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Naar een bibliotheek voor

Naar een bibliotheek voor Naar een bibliotheek voor (lees)machines steven.claeyssens@kb.nl @sclaeyssens Een n-aantal mogelijk talen gebruikt hetzelfde vocabulaire; in sommige laat het symbool bibliotheek de correcte definitie

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht

Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht Open Access en je carrière VU, 21 april 2011 Strategisch gebruik van auteursrecht Prof. dr. Martin Senftleben Vrije Universiteit Amsterdam Bird & Bird, Den Haag Inleiding Digitale omgeving dream of the

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

DIGITAAL ERFGOED: TOEGANG EN GEBRUIK. Marco Streefkerk (DEN) De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI, 9 november 2017

DIGITAAL ERFGOED: TOEGANG EN GEBRUIK. Marco Streefkerk (DEN) De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI, 9 november 2017 DIGITAAL ERFGOED: TOEGANG EN GEBRUIK Marco Streefkerk (DEN) De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI, 9 november 2017 Over DEN Nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector Bovensectorale

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen Onbegrensd meten met alternative metrics Peter Nieuwenhuizen Introductie Peter Nieuwenhuizen, Sr. consultant information management Erasmus Universiteit Rotterdam Utrecht Universiteit Yamanouchi Europe

Nadere informatie

Onderzoeksdata en toegangsrechten

Onderzoeksdata en toegangsrechten Onderzoeksdata en toegangsrechten Jacquelijn Ringersma Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Nijmegen Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek Max Planck Gesellschaft 78 onderzoeksinstituten (Duitsland)

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie Informatie / documenten Zoeken Vinden Dublin Core Ontologieën Begrijpen Gebruiken

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Ana van Meegen, Vrije Universiteit Leon Osinski, TU Eindhoven Henk van den Hoogen, Universiteit Maastricht Maarten van

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Even voorstellen. Leen Liefsoens. Sarah Coombs. Raymond Snijders. Hans de Brouwer. Peter Becker

Even voorstellen. Leen Liefsoens. Sarah Coombs. Raymond Snijders. Hans de Brouwer. Peter Becker Welkom Even voorstellen Leen Liefsoens Sarah Coombs Raymond Snijders Hans de Brouwer Peter Becker Wat gaan we doen? 10.00 IntroductieOA 11.00 pauze, aanleveren cases 11.15 Vervolg introductie 11.45 Voorbeelden

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Over de bomen en het bos: issues in records management

Over de bomen en het bos: issues in records management : issues in records management Brussel, 29 maart 2014 Overzicht Terugblik Trends in records management Toekomst van records management Onderzoekslijnen 1. Terugblik Bron: http://www.thebikestore.nl/ Records

Nadere informatie