BUSINESSPLAN. EuroAdviseurs U.A blad, 1 van 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSPLAN. EuroAdviseurs U.A. 2009 blad, 1 van 18"

Transcriptie

1 EuroAdviseurs U.A blad, 1 18

2 Index / Checklist BUSINESSPLAN OMSCHRIJVING NR OMSCHRIJVING 1 - Persoonlijke gegevens 1.1 Basisgegevens 1.2 Opleiding 1.3 Arbeidssituatie 2 - Financiële privé gegevens 2.1 Inkomsten 2.2 Bezittingen 2.3 Schulden 2.4 Vaste Lasten 3 Omschrijving het plan 3.1 Soort onderneming 3.2 Oriëntatie 3.3 Doelstelling 3.4 Ervaring 3.5 Eigenschappen 3.6 Startdatum 4 - Bedrijfsgegevens 4.1 Basisgegevens 4.2 Vestiging 4.3 Ondernemingsvorm 4.4 Vergunningen 5 - Organisatie 5.1 Personeel 5.2 Administratie 5.3 Automatisering 5.4 Verzekeringen 5.5 Leverings- en betalingsvoorwaarden 6 - Marketing 6.1 De Formule 6.2 De Markt 6.3 Vestigingspunt 6.4 Product, assortiment, of dienstverlening 6.5 Uw concurrentie 6.6 Het productieproces 6.7 Kostprijs 6.8 Inkoop 6.9 Verkoop 6.10 Promotie 7 Investering en financiering Investeringen Financieringen Openingsbalans 8 Exploitatie, privé uitgaven en Omzet en bruto winst inkomsten Bedrijfskosten Prive Uitgaven Inkomsten en begroting 9 Aflossingscapaciteit en liquiditeit Aflossingscapaciteit Liquiditeitsprognose 10 Afronding en conclusie 10.1 Overige informatie, 10.2 Begeleiding en bevindingen 10.3 Betrokkenheid Partner, 10.4 Eigen Bevindingen 10.5 Conclusie 10.6 Ondertekening Zie de bijlagen EuroAdviseurs U.A blad, 2 18

3 Persoonlijke Gegevens BUSINESSPLAN 1.1 Basisgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobielnummer adres Geslacht Geboortedatum Geboorte plaats Nationaliteit BSN nummer Bank / Giro nummer Bankier Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden Samenlevingscontract Partner Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Verblijfsvergunning BSN nummer Aantal kinderen Waar inwonend Leeftijden Schoolgaande kinderen Werkende kinderen 1.2 Opleidingen Van: Tot: Opleiding, school of cursus Diploma ja/nee Volgt u thans een cursus Zo ja, welke Naam Instituut Start de cursus Duur de cursus EuroAdviseurs U.A blad, 3 18

4 1.2 Opleidingen Partner Van: Tot: Opleiding, school of cursus Diploma ja/nee Volgt u thans een cursus Zo ja, welke Naam Instituut Start de cursus Duur de cursus 1.3 Arbeidssituatie datum datum Organisatie Functie sinds Bent u thans werkloos / Staat u ingeschreven bij het CWI / Staat u ingeschreven bij een uitzendbureau / Welk uitzendbureau Bent u arbeidsongeschikt / Voor procent 1.3 Arbeidssituatie Partner datum datum Organisatie Functie sinds Bent u thans werkloos / Staat u ingeschreven bij het CWI / Staat u ingeschreven bij een uitzendbureau / Welk uitzendbureau Bent u arbeidsongeschikt / Voor procent 2.1 Inkomsten uzelf Uit Loondienst Full-time Part-time Naam werkgever Uitkering Soort uitkering Uitkeringsinstantie Uit Alimentatie Uit Overig Omschrijving EuroAdviseurs U.A blad, 4 18

5 2.1 Inkomsten uw Partner Uit Loondienst Full-time Part-time Naam werkgever Uitkering Soort uitkering Uitkeringsinstantie Uit Alimentatie Uit Overig Omschrijving 2.2 bezittingen u beiden Waarde eigen woning Bank en Spaartegoeden 1 Bank: Bank en Spaartegoeden 2 Bank: Naam Bankier Ander vermogen Omschrijving 2.3 schulden u beiden Totale hypotheek Huidige stand hypotheek Bank: Alimentatie verplichtingen Overige schulden Omschrijving Was u ooit betrokken bij: schuldsanering / Surseance betaling / faillissement / Zo ja, wanneer; hoe is dit afgewikkeld: Naam curator, Organisatie Kan dat nog consequenties hebben voor deze nieuwe organisatie Staat u geregistreerd bij het BKR in Tiel / / EuroAdviseurs U.A blad, 5 18

6 2.4 Vaste Lasten Huur Per maand Service kosten Per maand Verhuurder Kosten eigen woning Per maand incl rente/aflossing Onderhoudskosten Per maand Ziektekosten per maand Arbeidsongeschiktheid p.m. Aansprakelijkheidsverz. P.m. Overige verzekeringen Omschrijving: Verzekeraar Omschrijving het Plan 3.1 Soort Onderneming Start u een vrij beroep of een bedrijf Vrij beroep Bedrijf Omschrijf uw onderneming: Gaat u free-lance werken Hoeveel opdrachtgevers heeft u Vestigt u een nieuw bedrijf Of neemt u een bestaand bedrijf over. Anders t.w. Overname bestaand bedrijf Overname franchise bedrijf Inkopen bestaand bedrijf Sinds wanneer bestaat dit bedrijf Voeg bij een overname of inkoop de jaarrekeningen ( de laatste drie jaar) en een uittreksel uit het handelsregister het bestaande bedrijf (verkrijgbaar bij de Kamer Koophandel) als bijlagen bij dit plan. EuroAdviseurs U.A blad, 6 18

7 3.2 Oriëntatie Hoe heeft u zich georiënteerd op het ondernemerschap? Heeft u zich laten adviseren Zo ja, door wie Heeft u contacten in de branche Hebben die u verder Geïnformeerd? 3.3 Doelstelling Waarom wilt u zelfstandig ondernemer worden? Wat wilt u met uw bedrijf of vrij beroep bereiken? Welke voordelen ziet u? Welke risico's ziet u? 3.4 Ervaring Had u ooit eerder een bedrijf of vrij beroep? Reden beëindiging Bent u benodigd vakbekwaam Extra scholing nodig Omschrijf de inhoud uw laatste functie Gaf u leiding? Reden beëindiging EuroAdviseurs U.A blad, 7 18

8 3.5 Eigenschappen Welke eigenschappen en kwaliteiten vindt u belangrijk voor ondernemers? Welke eigenschappen en kwaliteiten heeft u? Wat zijn uw sterke punten? Wat zijn uw zwakke punten? Hoe worden deze ondergen? 3.6 Startdatum Wanneer denkt u als zelfstandige te beginnen? Waar is dat afhankelijk? Bedrijfsgegevens 4.1 Basisgegevens Naam bedrijf Adres Postcode Plaats adres Telefoonnummer Mobielnummer Faxnummer Bank/giro nummer Naam Bank Is uw bedrijfsnaam toegestaan? Bent u dat nagegaan bij KvK Heeft u een bedrijfspand nodig? Hoe groot is de bedrijfsruimte ongeveer? Gaat u een pand: Huren Kopen Leasen Naam en plaats verhuurder/verkoper Huur/leaseprijs Per ar / Maand Ingangsdatum huurperiode EuroAdviseurs U.A blad, 8 18

9 Contractduur huurperiode Zijn bijzondere voorwaarden in het contract opgenomen? Zo ja, welke voorwaarden BUSINESSPLAN Koopprijs Hypotheekbedrag Aflossing per maand / kwartaal / jaar Rente % Per jaar 4.2 Vestiging Omschrijf globaal de vestigingsplaats (woonwijk, stadscentrum, dorpskern, industrieterrein, kantorenpark, of anders) Zijn er uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse Bent u goed bereikbaar voor klanten Bent u goed bereikbaar voor leveranciers Is er voldoende parkeerruimte voor klanten Is er voldoende parkeerruimte voor leveranciers 4.3 Ondernemingsvorm Welke juridische vorm zal uw onderneming krijgen: Waarom heeft u voor deze vorm gekozen? Naam, adres en woonplaats maat/maten: Naam, adres en woonplaats vennoot/vennoten: Is er een samenwerkingscontract opgemaakt? Zo nee, waarom niet. Voeg een kopie de samenwerkingsovereenkomst toe,als bijlagen bij dit plan. EuroAdviseurs U.A blad, 9 18

10 4.4 Vergunningen Staat u al ingeschreven in het handelsregister? Kamer Koophandel te Datum Inschrijfnummer Is een vestigingsvergunning vereist? Komt u daarvoor in aanmerking? Zo niet, waarom niet? Komt u in aanmerking voor een ontheffing? Zo ja, voor welke Voldoet u aan de opleidingseisen? Zo niet, waarom niet? Zo niet, hoe lost u dit probleem op? Voldoet de bedrijfsvestiging aan het bestemmingsplan? In welke sector valt uw bedrijf Voldoet het aan de milieu eisen Welke voorzieningen zijn noodzakelijk? Zijn er andere wettelijke verordeningen of voorwaarden waaraan u moet voldoen? Welke voorwaarden? Heeft u zich aangemeld bij de belastingdienst? Heeft u zich aangemeld bij een vak- of brancheorganisatie? Zo ja, welke? De Organisatie 5.1 Personeel Begint u bij de start met personeel? Zo niet, wie vergt u bij afwezigheid? aantal Functies fulltime werknemers Parttime werknemers Afroepkrachten Werknemers in vaste dienst Werknemers in tijdelijke dienst Heeft u het personeel al aangenomen Kunt u deskundig personeel krijgen? Heeft u contact gehad met het Arbeidsbureau/CWI? EuroAdviseurs U.A blad, 10 18

11 Ontgt u loonsubsidies Gaat u zich aansluiten bij een arbodienst? 5.2 Administratie Voert u zelf uw administratie? Zo niet, Wie is de boekhouder, Accountant Euroadviseurs Adres Postbus 512 Postcode 2900 AM Plaats Capelle aan den IJssel Telefoon Fax Website Stelt deze ook de jaarrekening op? 5.3 Automatisering Gaat u gebruik maken computers Zo ja, voor: het productieproces de projectadministratie de tekstverwerking de financiële administratie de voorraadadministratie de orderadministratie Anders nl: Opent u een website? Webadres 5.4 Verzekeringen Bent u verzekerd tegen normale bedrijfsrisico s zoals; Opstal Bedrijfsschade Aansprakelijkheid Ziektekosten personeel Rechtsbijstand Naam Maatschappij Soort verzekering Verzekerd bedrag Premie Opstal Bedrijfsschade Aansprakelijkheid Ziektekosten personeel Rechtsbijstand 5.5 Leveringsvoorwaarden Heeft u leverings- en betalingsvoorwaarden opgesteld? Zo nee, waarom niet Zijn deze gedeponeerd? Heft u juridisch advies ingewonnen? Voeg een kopie de Leveringsvoorwaarden toe,als bijlagen bij dit plan. EuroAdviseurs U.A blad, 11 18

12 Marketing BUSINESSPLAN 6.1 Commerciële formule Omschrijf beknopt de commerciële formule uw toekomstig bedrijf of beroep. Besteed onder meer aandacht aan de doelgroepen, de producten of diensten, de prijsstelling en de promotie. Wanneer u zich gaat aansluiten bij een commercieel samenwerkingsverband zoals een inkoopvereniging of franchiseorganisatie, welke diensten verleent deze organisatie dan aan u? 6.2 De Markt Omschrijf uw doelgroepen of consumenten en de belangrijkste kenmerken deze groepen. Bepaal uw verzorgingsgebied en maak een onderverdeling. (lokaal, regionaal, nationaal en eventueel internationaal). Van welk bestedingsbedrag per consument bent u uitgegaan? Maak een schatting de markt en het gedeelte dat u daar naar u toe denkt te trekken. Onderbouw uw schatting. In de detailhandel dient u rekening te houden met het aantal consumenten dat elders koopt (afvloeiing) en elders komt kopen (toevloeiing). Zijn er in de toekomst nog wijzigingen in uw marktgebied te verwachten? Zo ja, welke? Welke invloed hebben deze op u? Heeft u al gesprekken gevoerd met toekomstige afnemers of consumenten? Wat zijn de reacties EuroAdviseurs U.A blad, 12 18

13 Bent u plan om naast dit plan nog een aanvullende marktanalyse te (laten) maken? Waarom? Zo ja, Door wie laat u dit doen? 6.3 Het Vestigingspunt Omschrijf duidelijk het vestigingspunt en haar omgeving (bedrijvenverzamelgebouw, winkelcentrum, markt, of anders). Is het vestigingspunt voor uw bedrijf of beroep belang Zo nee, waarom niet Waarom heeft u voor dit vestigingspunt gekozen? Kunt u de verdeling het pand aangeven naar functies productie/verkoop/praktijkruimte M² voorraad/magazijn M² Administratie M² Overige ruimten M² Zijn er publiekstrekkers in uw directe omgeving Zo ja, Soort en hoeveel, omschrijven a.u.b. Wat zijn de openingstijden 6.4 Het product, het assortiment of de dienstverlening Omschrijf de producten die u wilt gaan produceren en/of aanbieden, of de goederen of de diensten die u wilt aanbieden. EuroAdviseurs U.A blad, 13 18

14 6.5 Concurrentiepositie Is er veel concurrentie in het verzorgingsgebied? Wat weet u uw concurrenten. (eventueel op een bijlage uitwerken) Zijn er concurrenten in uw directe omgeving Zo ja, hoeveel Waarin verschillen uw producten, goederen of diensten die uw directe concurrenten? Wat zijn uw sterke punten ten opzichte de concurrenten? Wat zijn uw zwakke punten ten opzichte de concurrenten? Kunt u aangeven waarom de klanten bij u zullen kopen of diensten zullen afnemen en niet bij de directe concurrenten? Is duidelijk wie uw concurrenten zijn? Zo ja, geef een toelichting: Zo nee, waarom niet 6.6 Het Productieproces Heeft u te maken met een productieproces Zo ja, omschrijf het productieproces. Welke ervaring heeft u met dit proces? Welke machines gaat u hierbij gebruiken? Hoe gaat u deze aanschaffen? Huur Koop Lease Nieuw of gebruikt? Nieuw Gebruikt Heeft u voldoende machines om de begrote omzet te realiseren? EuroAdviseurs U.A blad, 14 18

15 Bent u bezig met nieuwe producten? Zo ja, heeft u hierbij hulp derden? Zo ja, in welke vorm? 6.7 De Kostprijs Heeft u al inzicht in de kostprijs uw belangrijkste producten, assortiment of diensten? Zo niet, waarom niet? Voeg een kopie de kostprijsberekening toe,als bijlagen bij dit plan. 6.8 De Inkoop Heeft u al contact gehad met toekomstige leveranciers? Wat voor soort contacten waren dat? Zijn zij bereid de door u gewenste producten of goederen te leveren? Zo ja, onder welke condities? (betalingsvoorwaarden, levertijden, etc) Handelsgoederen Inkoop Af Inkoopkorting Inkoopkosten Overige kosten Inkoopprijs 6.9 De Verkoopprijs Productiegoederen/diensten/handelsgoederen Kost- inkoopprijs Bij winstopslag Verkoopprijs EuroAdviseurs U.A blad, 15 18

16 Bent u vrij om de verkoopprijs zelf te bepalen? Zijn uw verkoopprijzen al vastgesteld Zo ja, op welke wijze? 6.10 De Promotie Wat zijn de belangrijkste motieven de klanten om uw producten of goederen te kopen of uw diensten af te nemen? Denk hierbij aan assortiment, productenrange, keuzemogelijkheden, prijs, kwaliteit, service, bediening, bereikbaarheid, garanties, et cetera. Met welke middelen gaat u de klanten benaderen: persoonlijke verkoop veel Weinig of geen mond--mond reclame veel Weinig of geen vakbeurzen veel Weinig of geen Advertenties veel Weinig of geen mailings veel Weinig of geen Sponsoring veel Weinig of geen Internet acties veel Weinig of geen acties veel Weinig of geen Overig: veel Weinig of geen Licht deze uitslag nader toe Welke media gaat u inzetten Investeringen en Financieringen Dit onderdeel is uitgebreid als bijlage toegevoegd. EuroAdviseurs U.A blad, 16 18

17 Afronding en Conclusie BUSINESSPLAN 10.1 Extra informatie Extra informatie die belang is maar nog niet behandeld: 10.2 Begeleiding Heeft u bij de invulling dit plan hulp gehad andere personen of organisaties? Zo ja, wie of welke organisatie? Heeft u verder aan de start nog begeleiding nodig? Zo ja, op welke punten? Heeft u na de start begeleiding nodig? Zo ja, op welke punten? Zo niet, waarom niet? 10.3 Betrokkenheid uw Partner Bent u vrij om de verkoopprijs zelf te bepalen? Heeft u uw plannen met uw eventuele (privé) partner besproken? Staat deze achter uw plannen? Realiseert deze zich de gevolgen voor uw privéleven? Gaat uw partner ook in het bedrijf werken? Is na de start zo nodig kinderopg geregeld? Heeft u de financiële en belastingtechnische gevolgen een eventuele start met uw partner besproken? EuroAdviseurs U.A blad, 17 18

18 10.4 Uw eigen Bevindingen Wat vindt u zelf uw plannen Wat vinden vrienden, kennissen en relaties uw plannen 10.5 Conclusie Is het plan volgens uzelf haalbaar? Verklaar uw stelling Wat zijn uw vervolgstappen Ondertekening Plaats ondertekening Datum Handtekening EuroAdviseurs U.A blad, 18 18

ONDERNEMERSPLAN VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker

ONDERNEMERSPLAN VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker ONDERNEMERSPLAN VAN: Jan Bakker VOOR DE START VAN HET BEDRIJF: Autorijschool Bakker Voorwoord Voor u ligt het ondernemingsplan van Jan Bakker. Het plan is geschreven met het doel een autorijschool te starten.

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel? Klantprofiel Waarom een klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht ( WFT ) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars

Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars Ondernemingsplan voor Patrick en Gerdi Ketelaars (bedrijfsnaam nog niet definitief) Versie [2012001] Datum [08-07-2012] Auteur [Patrick en Gerdi Ketelaars] 1 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij? Van den Hoven Assurantiën Financieringen Hypotheken

Nadere informatie