Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsformulier beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente Telefoonnummer Mobiel nummer Familieleden Kind 1 Kind 2 Burger Service Nummer Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

2 Vader rechthebbende Moeder rechthebbende Vader partner rechthebbende Moeder partner rechthebbende Broer/Zus rechthebbende Broer/Zus rechthebbende Indien er sprake is van meer dan 2 broers/zussen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Heeft u bovenvermelde familieleden ingelicht over deze aanvraag? O Ja O Nee Pagina 2 van 6

3 Indien de rechthebbende niet de verzoeker is, wie is dan de verzoeker? Telefoon Persoonlijk / maatschappelijk begeleider Werkzaam bij Telefoon Inkomen en vermogen Netto inkomsten rechthebbende Werkgever / uitkeringsinstantie Loon/salaris Uitkering hypotheek Pensioen Alimentatie Netto inkomsten gezamenlijk Kinderbijslag kwartaal Kinderopvangtoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Voorlopige teruggaaf Pagina 3 van 6

4 Vermogen/bezittingen rechthebbende en partner Bent u in het bezit van een eigen woning? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat is de WOZ-waarde van de woning? Huidige saldo hypotheek Bent u in het bezit van een auto? 0 Ja 0 Nee Heeft u spaartegoeden? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat is het saldo? Bent u in het bezit van aandelen? 0 Ja 0 Nee Overige Bankgegevens Naam bank Rekeningnummer Saldo Datum saldo Schulden Heeft u betalingsachterstanden/schulden? 0 Ja 0 Nee Is er sprake van een problematische schuldensituatie? 0 Ja 0 Nee Heeft u een schuldenregeling? 0 Ja 0 Nee Is er eerder WSNP uitgesproken? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wanneer? Heeft u WSNP met een schone lei afgesloten? 0 Ja 0 Nee Wat is de omvang van uw schulden? Specificatie schulden: (waar en welk bedrag) Schuldnummer / kenmerk Pagina 4 van 6

5 Uitgaven maandelijks Huur Rente / aflossing Gemeentebelasting Overige belasting Stroom/gas TV/Internet Waterbedrijf Premie ziektekosten WA verzekering Begrafenisverzekering Opstalverzekering Overige verzekeringen Telefoon vast Telefoon mobiel Alimentatie Studiekosten Aflossingen totaal Overige Wekelijkse uitgaven omrekenen door te vermenigvuldigen met 4,333 Vierwekelijkse uitgaven delen door 4 en vermenigvuldigen met 4,333 Pagina 5 van 6

6 Toelichting Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) - kennis te hebben genomen van het feit dat de financieel zorgverlener gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken, indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn; - dat hij/zij akkoord gaat met een aanvraag schuldsanering en een eventuele aanvraag voor de WSNP door de financieel zorgverlener, indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn; - dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van NijmegenBewind. Vooraf aan de dienstverlening te ontvangen en te raadplegen via (menu: Extra Informatie/Over NijmegenBewind); - dat hij/zij akkoord gaat met aanvraag bijzondere bijstand voor begeleidingskosten/griffiekosten, indien dit in geval van bewindvoering noodzakelijk mocht zijn. Plaats Datum Handtekening aanvrager Plaats Datum Handtekening partner De aanvraag kan in behandeling genomen worden als de volgende stukken zijn toegevoegd: Kopie geldige legitimatie Medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen. Uittreksel uit het bevolkingsregister Zoveel mogelijk bewijsstukken welke betrekking hebben op de op dit formulier ingevulde gegevens Meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, voorlopige teruggave. Verblijfsdocument Afschriften rekeningen van rechthebbende, partner rechthebbende en kinderen jonger dan 18 jaar Recente huurspecificatie Polissen WA, inboedel- en uitvaartverzekeringen BKR-toets stuur deze aanvraag naar: NijmegenBewind Postbus CC Nijmegen Pagina 6 van 6