AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER"

Transcriptie

1 AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind & Inkomensbeheer via tel.nr Dit formulier kan verstuurd worden per e- mail naar of via: Postbus DA SPIJKENISSE. Vul dit formulier zoveel als u zelf kunt in. Mocht u hier moeilijkheden mee ondervinden, dan kunnen de ontbrekende gegevens tijdens het intakegesprek samen met de bewindvoerder/inkomensbeheerder worden ingevuld. Binnen vijf werkdagen wordt contact met u opgenomen voor een eerste telefonische intake en het inplannen van een intakegesprek. Dit gesprek vindt normaliter binnen 1 week na de telefonische intake plaats. à Meldt u zichzelf aan? Ga door naar stap 2 op de volgende pagina. Stap 1 hoeft niet ingevuld te worden. à Meldt u iemand anders aan? Begin met stap 1 en vul vervolgens het gehele formulier in voor de cliënt. Indien de situatie van de cliënt dit mogelijk maakt, dient ook deze het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Let op: laat de cliënt zoveel mogelijk zelf de gegevens invullen als de situatie dit toelaat. STAP 1 GEGEVENS VAN DE AANMELDENDE ORGANISATIE Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geslacht m/v Man Vrouw Relatie tot rechthebbende Wilt u ook onderstaande gegevens invullen, wanr u de aanmelding doet vanuit een instelling of organisatie? Werkzaam bij Telefoon E- mail

2 STAP 2 BASISGEGEVENS BSN Naam Voornamen Geboorteplaats Burgerlijke staat Indien gehuwd Uzelf in gemeenschap van goederen onder huwelijkse voorwaarden Uw partner Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Nationaliteit Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer Bank Bankrekeningnummer: Bankrekeningnummer: ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank Overig, nl. ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank Overig, nl. Kruis aan indien van toepassing Ik heb, naast mijn eigen rekening, ook een gezamenlijke bankrekening met mijn partner, met bankrekeningnummer lopend bij de: ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank overig, nl. Ik heb, naast bovenstaande rekening(en), ook een gezamenlijke bankrekening met iemand anders dan mijn partner (bijv. een ouder, een broer of een vriend(in)). Het bankrekeningnummer hiervan is lopend bij de: ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank overig, nl.

3 STAP 3A GEGEVENS VAN UW KINDEREN KIND 1 KIND 2 KIND 3 Voornaam Adres (indien anders) Postcode Woonplaats Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw KIND 4 KIND 5 KIND 6 Voornaam Adres (indien anders) Postcode Woonplaats Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw STAP 3B GEGEVENS VAN UW BROERS EN ZUSSEN BROER / ZUS BROER / ZUS BROER / ZUS Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

4 STAP 3C GEGEVENS VAN UW OUDERS Voornaam Adres Postcode Woonplaats MOEDER VADER STAP 3D GEZINSSITUATIE Kunt u iets vertellen over uw gezinssituatie (bijv. heeft uw gehandicapte gezinsleden, bent u gescheiden?)

5 STAP 4A UW MAANDELIJKS BUDGET (INKOMSTEN EN UITGAVEN) INKOMSTEN Uzelf Uw partner Gezamenlijk Netto loon/salaris uit dienstverband Salaris uit onderneming Uitkering Pensioen Alimentatie (partner) Alimentatie (kinderen) INKOMENSVOORZIENINGEN Kinderbijslag per kwartaal Kinderopvangtoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Voorlopige teruggaaf Overig TOTAAL AAN INKOMSTEN UITGAVEN Huur Rente hypotheek Aflossing hypotheek Gemeentelijke belastingen/heffingen Energie/gas/licht Waterbedrijf CAK (zorg met verblijf) CAK (zorg zonder verblijf) Internet/televisie Ziektekostenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Autoverzekering Motorrijtuigenbelasting Reiskosten/benzine Inboedelverzekering Rechtsbijstandsverzekering Uitvaartverzekering Levensverzekering Telefoon vast Telefoon mobiel Alimentatie (partner) Alimentatie (kinderen) Studiekosten Abonnementen/verenigingcontributies Aflossingen, los van de hypotheekaflossing Kinderopvang Reserveringen (datgene wat maandelijks gespaard wordt voor onvoorziene uitgaven) Leefgeld (hiermee wordt bedoeld: geld voor boodschappen, kleding etc.) Anders, nl. Anders, nl. TOTAAL AAN UITGAVEN

6 Let op bij stap 4a (uw maandelijkse budget): à vul inkomsten altijd in per maand. Reken wekelijkse inkomsten om door te vermenigvuldigen met 4,333. Reken vierwekelijkse inkomsten om door te delen met 4 en te vermenigvuldigen met 4,333; à heeft u een eigen bedrijf? Vul dan bij salaris uit onderneming in wat u gemiddeld maandelijks heeft verdiend (privé- onttrekking), berekend over de afgelopen 6 maanden. STAP 4B UW BEZITTINGEN (POSITIEF VERMOGEN) POSITIEF VERMOGEN Uzelf Uw partner Gezamenlijk Heeft u een eigen woning? ja ja ja Zo ja, wat is de WOZ- waarde van de woning? Zo ja, wat is het huidige saldo van de hypotheek? Heeft u een eigen auto in bezit? ja ja ja Heeft u spaartegoeden? ja ja ja Zo ja, het saldo is: Zo ja, het saldo is: Zo ja, het saldo is: Heeft u aandelen/beleggingen? ja ja ja Heeft u overig vermogen of bezittingen (zoals een caravan, een boot, een tweede woning of een vakantiewoning etc.) ja, een: ja, een: ja, een:

7 STAP 4C UW HUIDIGE SCHULDEN (NEGATIEF VERMOGEN) Hebben u en/of uw partner op dit moment schulden? ja Zo ja, vul deze hieronder in. Naam schuldeiser Openstaande schuld Reeds Wie heeft deze schulden? betalingsregeling getroffen?

8 STAP 4D UW BUDGET EN SCHULDEN IN HET VERLEDEN Hebben u en/of uw partner in het verleden een ja minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject doorlopen? Zo ja: 1. wat was destijds de reden voor het schuldsaneringstraject? 2. wanr is dit traject afgerond? 3. door welke schuldhulpverleningsinstantie bent u destijds begeleid? 4. door welke beschermingsbewindvoerder en/of WSNP- bewindvoerder bent u destijds begeleid? 5. wat is volgens u de verklaring dat u op dit moment weer schulden heeft (invullen als u op dit moment weer schulden heeft)? Hebben u en/of uw partner in het verleden financiële begeleiding gehad ja van een beschermingsbewindvoerder? Zo ja, waarom? Hebben u en/of uw partner in het verleden financiële begeleiding gehad ja van een inkomens- /budgetbeheerder? Zo ja, waarom?

9 5 AANVRAAG & TOELICHTING Ik vraag het volgende aan: beschermingsbewind inkomensbeheer BASIS inkomensbeheer UITGEBREID vanwege: medische problematiek (lichamelijk) medische problematiek (verstandelijk/geestelijk) schuldenproblematiek Toelichting: Op kunt u nalezen wat de verschillende vormen van dienstverlening inhouden en welke tarieven daarbij horen.

10 6 UW ONDERTEKENING U (en eventueel diegene waar u de aanmelding voor doet) verklaart/verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het feit dat de bewindvoerder/inkomensbeheerder gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken, indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering of het inkomensbeheer noodzakelijk mocht zijn. U (en eventueel diegene waar u de aanmelding voor doet) verklaart/verklaren hierbij dat u (beiden) akkoord gaat met een aanvraag voor schuldhulpverlening door de bewindvoerder/inkomensbeheerder indien dit in het kader van de dienstverlening noodzakelijk mocht zijn. Bij beschermingsbewindvoering dient ook de partner te ondertekenen, ook al vindt de aanvraag niet voor hem of haar plaats. Omdat er sprake is van één financiële huishouding moeten zowel uw gegevens als die van uw partner bekend zijn bij de bewindvoerder. Met ondertekening van dit document geeft u aan dat u de algemene voorwaarden gelezen heeft (te vinden via en dat u hiermee akkoord gaat. Plaats Datum Handtekening aanmelder (indien van toepassing) Handtekening rechthebbende Handtekening partner 7 UW BIJLAGEN Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande stukken mee te sturen met de aanvraag? kopie geldige legitimatie (let op: tijdens intakegesprek het origil meenemen!) uittreksel uit bevolkingsregister medische verklaring arts/psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen (alleen bij beschermingsbewind) Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Let op: onderstaande gegevens zijn nodig voor het intakegesprek. Leg ze alvast klaar! zoveel mogelijk bewijsstukken betreffende de op dit formulier ingevulde gegevens meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie de volledige financiële administratie origil geldige legitimatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Aanvraagformulier Onderbewindstelling Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders namelijk: Gegevens rechthebbende Hier vult u de gegevens in van

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie