ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind?"

Transcriptie

1 INTAKE FORMULIER AB&F BEHEER TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER 1. Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting door. 2. Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u. Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan dus tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens vervuld kunnen worden. 3. Alle informatie zal, conform onze algemene voorwaarden, vertrouwelijk worden behandeld. Onze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind? Heeft u eerder onder bewind gestaan of budgetbeheer gehad? Zo ja, over welke periode en bij welke Budgethulpverlener/bewindvoerder? Bent u toegelaten of toegelaten geweest tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen? Zo ja, per wanneer of over welke periode? En bij welke instantie? Indien de WSNP reeds is beëindigd, wat is hier dan de reden van en per wanneer is deze beëindigd? Heeft u PGB (Persoonsgebonden Budget)? Zo ja, wie beheert het PGB momenteel? Bent u bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (geweest) als zelfstandige? Zo ja, per wanneer bent u in- en uitgeschreven? Is het voorzienbaar dat er zich binnen één jaar grote veranderingen in uw situatie zullen voordoen, zoals verhuizing, scheiding, verlies van inkomsten, krijgen van een kind of andere zaken? Pagina 1/7

2 PERSOONSGEGEVENS Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen voluit Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats BSN Telefoonnummer adres Nationaliteit Legitimatiebewijs nummer Legitimatiebewijs geldig tot Burgerlijke staat Indien gehuwd Gehuwd/Geregistreerd partnerschap Gescheiden Weduwe/Weduwnaar Ongehuwd Huwelijkse voorwaarden Gemeenschap van goederen Woonsituatie Alleenwonend met Samenwonend met Verblijvend in instelling/inrichting Zonder vaste woon-/of verblijfplaats Inwonend bij. Gehuwd/Geregistreerd partnerschap Gescheiden Weduwe/Weduwnaar Ongehuwd Huwelijkse voorwaarden Gemeenschap van goederen Alleenwonend met Samenwonend met Verblijvend in instelling/inrichting Zonder vaste woon-/of verblijfplaats Inwonend bij. THUISWONENDE KINDEREN Achternaam en initialen Geboortedatum BSN School/Opleiding/ Werk Inkomsten ANDERE INGESCHREVEN PERSONEN OP UW ADRES Achternaam en initialen Geboortedatu m BSN School/Opleiding/ Werk Inkomsten Pagina 2/7

3 Sluiten uw inkomsten en uitgaven momenteel op elkaar aan of is er maandelijks een tekort? Indien er een tekort is, op welke zaken ziet u zelf de mogelijkheden om te bezuinigen of op welke wijze u uw inkomsten kunt vergroten? INKOMSTEN Soort inkomen Instantie/werkgever Bedrag Per periode Salaris Uitkering Zorgtoeslag Huurtoeslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Kinderbijslag TOG Voorlopige teruggaaf IB/PVV Overige UITGAVEN Woonlasten Instantie Klantnummer Termijnbedrag Termijn Huur/hypotheek/AWBZ/ bijdrage kost en inwoning Gas Elektriciteit Water GBLT /Jaar HARO/Gem. heffingen /Jaar Verzekeringen Instantie Klantnummer Termijnbedrag Termijn Levensverzekering Zorgverzekering Inboedel-/opstal Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Rechtsbijstandsverzekering Auto-/bromfietsverzekering Uitvaartverzekering Pagina 3/7

4 Abonnementen Instantie Klantnummer Termijnbedrag Termijn TV/Internet/Telefoon Mobiel Ketelhuur Ketelonderhoud Loterij Krant/tijdschrift Andere uitgaven Instantie Klantnummer Termijnbedrag Termijn Kinderopvang Motorrijtuigenbelasting Reiskosten CAK Huishoudelijke hulp Alimentatie Schoolkosten BEZITTINGEN Bankrekening IBAN Tenaamstelling rekening Huidig saldo Motorvoertuigen Kenteken Merk/Type Bouwjaar Overige bezittingen Eigen woning Inboedel Waardepapieren (levensverzekering, lijfrentepolis, e.d.) Caravan Antiek/Sieraden e.d. Nog te verwachten Nalatenschap Overige Waarde (eventueel geschat) WOZ Pagina 4/7

5 SCHULDEN Schuldeiser Deurwaarder/incasso Dossiernummer Datum ontstaan Bedrag Is er sprake van een huurachterstand? Hoeveel maanden betreft de huurachterstand? Zo ja, loopt er een ontruimingsprocedure of is er reeds een ontruimingsvonnis gewezen? Zijn er door u betalingsafspraken gemaakt met schuldeisers? Zo ja, wat zijn deze afspraken? Is er beslag gelegd op uw inkomen, roerende zaken of andere vermogensbestanddelen? Zo ja, door welke schuldeiser? Heeft u schulden die zijn ontstaan door fraude of verkwisting? (Bijvoorbeeld onterecht ontvangen uitkering) Pagina 5/7

6 AAN TE LEVEREN STUKKEN Kopie legitimatiebewijs aanvrager en partner Uittreksel huwelijksregister Kopie huwelijkse voorwaarden Kopie beschikking echtscheiding Kopie beschikking alimentatie Kopie arbeidsovereenkomst/toekenningsbeschikking uitkering Kopie inkomensspecificaties laatste 3 maanden Kopie huurovereenkomst Meest recente huurspecificatie Kopie Hypotheekakte Meest recente jaaropgaaf Hypotheekverstrekker Kopie aanslag gemeentelijke heffingen met WOZ-waarde Kopie koopakte woning Voorlopige aanslag IB/PVV lopend jaar Voorschotbeschikking toeslagen lopend jaar Polis Zorgverzekering Polis AVP/inboedel/opstal verzekering Kentekenbewijs motorvoertuig Polis verzekering motorvoertuig Polis uitvaartverzekering Per schuldeiser een kopie van de laatste opgave Per schuldeiser een bewijsstuk met datum waarop deze is ontstaan Bewijsstuk van eventuele bezittingen Bankafschriften van al uw rekeningen van de afgelopen 3 maanden Per uitgave een kopie van de laatste nota of het contract Kopie in- en uitschrijving Kamer van Koophandel Toekenningsbeschikking PGB huidig jaar Kopie bewijs beslagleggingen Kopie bewijs betalingsregelingen Verslag hoe en wanneer de schulden zijn ontstaan OPMERKINGEN/AANVULLENDE INFORMATIE Pagina 6/7

7 ERFGENAMEN De Rechtbank verwacht dat uw (meerderjarige) erfgenamen op de hoogte zijn van het verzoek tot onderbewindstelling. Hiervoor zullen zij een akkoordverklaring moeten tekenen. Wij verzoeken u daarom onderstaand de gegevens van uw erfgenamen door te geven, waarop wij uw erfgenamen de akkoordverklaring ter ondertekening zullen toesturen. AANVRAGER Naam + Initialen Geboortedatum Relatie Adres Postcode + Woonplaats PARTNER Naam + Initialen Geboortedatum Relatie Adres Postcode + Woonplaats ONDERTEKENING De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en verklaren tevens geen nadere aanvullende informatie te hebben verzwegen. Datum en plaats Datum en plaats Handtekening Aanvragen Handtekening Partner Pagina 7/7

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS. Dit formulier dient tevens vergezeld te zijn met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de belanghebbende.

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS. Dit formulier dient tevens vergezeld te zijn met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de belanghebbende. AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS Om een aanmelding bij Dazelaar Bewindvoering te kunnen beoordelen moeten de gevraagde gegevens op dit formulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. Dit formulier dient

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats:

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats: Gelders Bewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1.Gegevens rechthebbende BSN:. Naam:.. Voornamen:.. Geboortedatum: Geboorteplaats:. Burgerlijke staat:.. Nationaliteit: E-mailadres:. Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

Intakeformulier Wij Schuldsupport

Intakeformulier Wij Schuldsupport Intakeformulier Wij Schuldsupport Aanmelding voor : Budgetbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN nummer M/V Postcode/woonplaats nummer Mobiele telefoon E-mailadres Gegevens partner: Naam & voornamen

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Aanmeld- Intakeformulier

Aanmeld- Intakeformulier Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie