Solvent BV Postbus GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)"

Transcriptie

1 Solvent BV Postbus GA Venray Telefoon Fax Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk invullen en alle bewijsstukken toevoegen Alleen door schuldhulpverlener in te vullen: Hulpverlener / Intaker: Datum: Registratienummer: Aanmelding: eigen initiatief doorverwezen door: 1. Personalia Aanvrager Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner Voornamen en achternaam BSN Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé Mobiel nummer adres Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Paspoort nr. / ID kaart nr. Gaat u binnenkort verhuizen Zo ja, nieuw adres Postcode met ingang van 2. Burgerlijke staat Alleenwonend Gehuwd in gemeenschap van goederen Gescheiden Samenwonend Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden Datum huwelijk of registratie: Geregistreerd partnerschap Getrouwd buiten iedere gemeenschap van goederen s.v.p. kopie notariële akte toevoegen Pagina 1/6

2 Naam en geboortedatum kind Schooltype kind Tegemoetkoming studiekosten 1 / Bedrag per maand 2 / Bedrag per maand 3 / Bedrag per maand 4 / Bedrag per maand 5 / Bedrag per maand Bent u eerder getrouwd geweest? s.v.p. kopie echtscheidingsvonnis of echtscheidingsconvenant toevoegen Heeft u financiële verplichtingen aan uw ex-echtgenote/ex-echtgenoot? Heeft u financiële verplichtingen aan kinderen uit dit huwelijk? Wat zijn deze verplichtingen? 3. Inkomsten per maand Aanvrager Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner Loondienstverband Uitkering nl: Onderneming Kinderbijslag (per maand) nr. SVB: nr. SVB: Alimentatie Huurstoeslag Heffingskortingen Kindgebonden budget Zorgtoeslag Overige inkomsten Overige inkomsten 4. Vaste lasten per maand Zakelijk Privé Huur/Hypotheek Energie (gas, licht, water) Ziektekostenverzekering Verzekeringen Telefoonkosten Auto Overige (bijv. heffingen gemeente, alimentatie) Overige Overige Overige Pagina 2/6

3 5. Onderneming Heeft u op dit moment een ondernemening? Ja, ga naar 5a / Nee Indien nee, heeft u dan in de afgelopen 10 jaar een onderneming gehad? Ja, ga naar 5c / Nee, ga naar 6 5a. Huidige onderneming Naam Adres Postcode Aard werkzaamheden Datum oprichting Inschrijfnummer KvK Aantal werknemers Welke rechtsvorm heeft de onderneming? Eenmanszaak Besloten vennootschap Vennootschap onder firma, ga naar 5b Anders, namelijk: Commanditaire vennootschap, ga naar 5b 5b. Namen van vennoten v.o.f. / commanditaire vennootschap c. Beëindigde onderneming Welke rechtsvorm had uw onderneming? Eenmanszaak Vennootschap onder firma, ga naar 5b Commanditaire vennootschap, ga naar 5b Besloten vennootschap Anders, namelijk: Datum einde bedrijfsactiviteiten Datum uitschrijving Kamer van Koophandel Beëindigd middels: Verkoop onderneming Anders, namelijk: Liquidatie Bij verkoop, verkoopbedrag Overzicht van eerdere ondernemingen op naam, indien van toepassing? d. Is de boekhouding bijgewerkt? 5e. Zijn de belastingaangiften ingediend? S.v.p. relevante stukken toevoegen: Balans Winst en Verlies rekening Jaarstukken, indien aanwezig Belastingaangiften Pagina 3/6

4 6. Vermogen Bent u eigenaar van onroerend goed? Ja, ga naar 6a / Nee, ga naar 6b 6a. Onderhandse verkoopwaarde Executiewaarde Hypotheek 1 Loopt bij Hypotheek 2 Loopt bij Hypotheek 3 Loopt bij 6b. Heeft u een koopsompolis of lijfrente? Ja, de waarde bedraagt Nee 6c. Heeft u waardevolle bezittingen? Ja, omschrijving: (bijv. Auto, vakantiehuis, caravan) Nee 6d. Vermogen buitenland 7. Voorgeschiedenis 7a. Kunt u de belangrijkste oorzaken van de financiële problemen hieronder beknopt weergeven? 7b. Zijn er al eerdere pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen? Zo ja: Wat hielden deze pogingen in? Verzoek om uitstel van betaling Aanbieding akkoord tegen finale kwijting Betalingsregeling Anders, namelijk: Zo ja, Door wie is er namens u onderhandeld? 7c. Heeft u in de afgelopen 10 jaar in faillissement of in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) verkeerd? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Faillissement Datum faillissement Datum beëindiging Curator WSNP Datum WSNP Datum beëindiging Bewindvoerder Pagina 4/6

5 8. Schulden Omvang totale schulden, bij benadering Aantal crediteuren, bij benadering S.v.p. kopie van een zo volledig mogelijke schuldenlijst toevoegen (o.a. naam schuldeiser, naam deurwaarder/incassobureau, adres, factuurbedrag, referentienummers). 8a. Is er een datum van ontruiming of afsluiting energie bepaald? Zo ja, datum ontruiming / afsluiting energie Ontruiming / afsluiting van Privewoning Bedrijfspand Deurwaarderskantoor Telefoon Namens verhuurder Dossiernummer 8b. Is er een datum voor openbare verkoop bepaald? Zo ja, wat is de verkoopdatum? Object van: Inboedel zakelijk Inboedel prive Onroerend goed Auto Deurwaarderskantoor Telefoon Namens crediteur Dossiernummer 9. Gegevens contactpersonen (s.v.p. gegevens van belangrijke contactpersonen bij Sociale Dienst, maatschappelijk werk,advocaat, boekhouder e.d. vermelden) Instantie Contactpersoon Telefoon Nadere toelichting bij uw aanvraag Alle overige informatie vermelden, welke volgens u relevant zou kunnen zijn bij de behandeling van uw aanvraag. Pagina 5/6

6 Welk bedrag denkt U maximaal beschikbaar te kunnen stellen voor de aflossing van Uw schulden: Bedrag per maand Bedrag per kwartaal Eenmalig bedrag* * bijvoorbeeld door verkoop auto die niet nodig is voor het verwerven van inkomen. Ondertekening en machtiging * Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis is genomen van de werkwijze. * Ondergetekende(n) machtigt (machtigen) de schuldregelende instelling om informatie in te winnen bij en informatie te verstrekken aan derden, waaronder de gemeentelijke basis administratie, voorzover deze relevant is voor de afhandeling van deze aanvraag. Datum Handtekening aanvrager Datum Handtekening aanvrager Bedankt voor uw medewerking bij het invullen van dit formulier. Pagina 6/6

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Intakeformulier schuldhulpverlening

Intakeformulier schuldhulpverlening Intakeformulier schuldhulpverlening 1. PERSOONLIJKE GEGEGEVENS Naam Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Burger Service Nummer Nationaliteit Telefoonnummer E-mail EVENTUEEL

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie