Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intakeformulier. De reden van aanmelding is:"

Transcriptie

1 Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen wij naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de partner, begeleider en/of contactpersoon. Deze zullen vermeld worden zodat er indien nodig, overleg kan plaatsvinden tijdens het beheer of bewind. Wij hebben alle gevraagde gegevens nodig om het bewind of inkomensbeheer te kunnen opstarten. Wij wijzen u erop dat het verzwijgen van belangrijke gegevens of het verstrekken van onjuiste informatie voor ons een reden kan zijn om de hulpverlening op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. Cliënt verzoekt Stichting Doras Dienstverlening Beschermingsbewind om de op dit intakeformulier ingevulde gegevens te verwerken en in de administratie te beheren. Stichting Doras Dienstverlening Beschermingsbewind regelt geen schulden, wij kunnen wel begeleiding geven naar schuldhulpverlening. Stichting Doras Dienstverlening Beschermingsbewind is niet verantwoordelijk voor de oplopende incassokosten of beslagleggingen. De reden van aanmelding is: 1

2 Persoonlijke gegevens Aanvrager Partner Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit BSN nummer Identiteitsdocument Nummer identiteitsdocument Adres Postcode + Woonplaats Naam tehuis/verblijf Sollicitatieplicht Telefoon Burgerlijke staat aanvrager Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Wettig gescheiden In echtscheidingprocedure Weduwe/weduwenaar Per datum: - - Burgerlijke Partner Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Wettig gescheiden In echtscheidingprocedure Weduwe/weduwenaar Per datum: - - Kinderen Voorletters + Naam Geboortedatum Sofinummer Kind Kind Kind Kind Kind Kind

3 Inkomsten Aanvrager Partner Netto salaris per maand Werkgever Adres Nummer salarisadministratie Beroep / functie Netto uitkering per maand Soort uitkering Uitkeringsinstantie Registratienummer Toeslag uitkering per maand Kinderbijslag per kwartaal Registratienummer kinderbijslag Kostgeld van kind/inwoner Kindertoeslag Zorgtoeslag Voorlopige teruggave Kinderopvang toeslag WVG per kwartaal Huurtoeslag Ingeschreven bij het CWI? Andere inkomsten? Welke? Uitgaven Maatschappij Bedrag per maand Abonnementen Gas Water Elektriciteit Telefoon Internet Mobiel Huur Hypotheek Andere uitgaven? Welke? 3

4 Zorgverzekering Aanvrager Partner Zorgverzekeraar Polisnummer/inschrijfnummer Aanvullende verzekering Maandelijkse premie/bedrag ABWZ-bijdrage voor verblijf in tehuis / klniek Verzekering Ja - Nee Polisnummer Maatschappij Tussenpersoon AVP Inboedel Uitvaart Levens Spaar Auto Rechtsbijstand Vermogen/bezittingen Aanvrager Partner Bankrekeningnummer Girorekeningnummer Spaarrekeningnummer Bezit u een auto? Kenteken/waarde Waarde eigen woning Waarde ander ontroerend goed Waarde van spaarbewijzen Waarde van effecten/aandelen Waarde van andere bezittingen Indien u schulden heeft, vul dan de volgende tabel in. Naam schuldeiser Referentienummer Hoogte schuld Aflossing per maand Zijn er CJIB-boetes? 4

5 Indien u persoonlijke leningen heeft of roodstanden, vul de volgende tabel in. Naam leningverstrekker/bank Referentienummer Hoogte schuld Aflossing per maand Schuldsanering Aantal schulden Hoogte schuld Aanmelding Problematisch WSNP Minnelijk Regelbaar WSNP Minnelijk Beslaglegging Eerder WSNP -5 jaar 5-10 jaar 10+ jaar Gestopt / volbracht Fraudeschulden Leefgeld Flankerende hulp Contactpersoon Begeleidingsinstantie Privé Naam instantie Naam Adres Postcode + Plaats Telefoon Functie + Relatie Ondergetekende verklaart (verklaren) het formulier naar waarheid ingevuld te hebben en er is door de cliënt kennis genomen van de werkwijze van Stichting Doras Dienstverlening Beschermingsbewind. De cliënt heeft voorafgaand aan de opdrachtbevestiging, kennis genomen van de algemene voorwaarden en dit akkoord bevonden. Getekend te d.d.: - - Handtekening aanvrager Handtekening partner Bijlage: Overzicht kopie documenten 5

6 Overzicht kopie documenten Soort Datum inlevering Paraaf Begeleidend schrijven van instantie - - Kopie paspoort of identiteitskaart aanvrager (en partner) - - Kopie inschrijving zorgverzekering (polis of pasje) - - Kopie inschrijving CWI aanvrager (en partner) indien men een - - uitkering ontvangt Bankafschriften van de laatste drie maanden - - Beschikking voorlopige teruggave - - Beschikking huur/zorg toeslag - - Kopie AVP verzekering - - Kopie inboedelverzekering - - Kopie uitvaartverzekering - - Kopie autoverzekering (groene kaart) - - Kopieën eventuele andere verzekeringen - - Kopie hypotheek of koopakte - - Eventuele kopie testament - - Kopieën bewijsstukken overige bezittingen - - Kopie saneringsovereenkomst kredietbank - - Bewijsstukken schulden: brieven en rekeningen - - Bewijsstukken persoonlijke lening - - Bovenstaande zaken dient u met het ingevulde intakeformulier op te sturen naar onderstaand adres. Stichting Doras Diensverlening T.a.v. Beschermingsbewind Of per mail naar: Voor vragen kunt u per mail of telefonisch contact opnemen op telefoonnummer:

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie