Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsformulier beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen. Bij vragen over het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met ons via tijdens ons telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag 10:00-12:00 uur. Als u al onder bewind staat hebben we eerst de toestemming van uw bewindvoerder nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Wanneer u getrouwd, samenwonend of geregistreerd partner bent en een verzoek voor twee personen indient, moet er per persoon een formulier worden ingevuld. Gegevens aanmelder (ook invullen als u uzelf aanmeldt) Telefoonnummer BSN Relatie met betrokkene Gegevens van de persoon die u aanmeldt (ook invullen als u uzelf aanmeldt) Naam BSN Telefoonnummer Indien de persoon die u aanmeldt in een (zorg)instelling verblijft: (ook invullen als u uzelf aanmeldt) Naam instelling Straat en huisnr. Telefoonnummer Contactpersoon

2 Huidige situatie, ik sta nog niet onder bewind (ga door met de reden van de onderbewindstelling) Ja, ik sta al onder bewind. Mijn huidige bewindvoerder is: Reden van aanmelding Ik heb medische en/of psychische problemen en voeg indien van toepassing een verklaring van mijn maatschappelijk werker / arts / psycholoog / hulpverlener bij. Ik ben voor deze problemen niet onder behandeling Ik ben voor deze problemen onder behandeling bij: Ik heb (problematische) schulden en voeg mijn schuldenoverzicht bij (bijlage 1) Ik heb me nog niet aangemeld bij de schuldbemiddeling Ik heb me onlangs aangemeld bij de schuldbemiddeling Er loopt inmiddels een minnelijk schuldbemiddelingstraject (MSNP) Instantie: Klantmanager: Het minnelijk traject is mislukt, er is nog geen verzoekschrift tot toelating WSNP ingediend Het minnelijk traject is mislukt, er is wel een verzoekschrift tot toelating WSNP ingediend Ik ben toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) Naam WSNP-bewindvoerder: Ik ben niet toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) Ik ben niet toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) maar ben in hoger beroep gegaan. De zitting bij het Gerechtshof moet nog plaatsvinden. Ik heb geen recht meer op een MSNP / WSNP omdat: Is er sprake van een huurachterstand? Ja, hoogte van de schuld is Loopt er een ontruimingsprocedure of Ja Zo ja, wordt de ontruiming doorgezet? is er reeds een ontruimingsvonnis gewezen? Wordt er beslag gelegd? Indien ja: er ligt beslag op: Voor een bedrag van: Naam beslaglegger: Ja Zijn er andere executiemaatregelen getroffen? Ja, namelijk:

3 Gezinssituatie Alleenstaand Alleenstaande ouder Samenwonend Indien u slechts voor uzelf een aanvraag doet, dient Geregistreerd partner u gegevens van uw partner in te vullen op bijlage 2. Wanneer u beiden een verzoek doet, dient ook uw partner een formulier in te vullen. Gehuwd Gemeenschap van goederen Huwelijkse voorwaarden Nog getrouwd, maar er loopt een echtscheidingsprocedure Verblijvend in zorginstelling Kinderen Ja, namelijk: (aantal) Vul de gegevens van uw kinderen in op bijlage 3 LET OP: Wanneer u geen partner / echtgenoot heeft en/of u tevens geen meerderjarige kinderen heeft dient u, indien van toepassing, de gegevens van uw nog levende ouders en broers en/of zussen in te vullen. Wanneer u de gegevens van uw partner / echtgenoot en/of uw meerderjarige kinderen wel heeft ingevuld, hoeft u de vragen ouders en broers/zussen niet te beantwoorden. Ouders Mijn beide ouders zijn overleden Een of beide ouders leven nog Vul de gegevens van uw ouders in op bijlage 4 Broers/zussen Ja Vul de gegevens in van uw broers/zussen op bijlage 5 Heeft u plannen om binnen een jaar te verhuizen? Ja, omdat: naar dit adres:

4 Inkomsten/uitgaven Welke inkomsten heeft u? Salaris Netto-bedrag Uitkering Netto-bedrag Welke uitkering? Huurtoeslag Netto-bedrag Zorgtoeslag Netto-bedrag Kindgebonden budget Netto-bedrag Anders, namelijk: Hieronder staan de vier belangrijkste vaste lasten. Vul het bedrag in wat u maandelijks kwijt bent. Hypotheek / huur Energie Water Zorgverzekering WA- en inboedelverz., ik heb geen WA-verzekering, ik heb geen inboedelverzekering Kunt u op dit moment uw vaste lasten betalen? Ja, omdat: Heeft u een eigen woning? Ja Meest recente WOZ-waarde: Hoogte hypotheek: Heeft u een eigen auto? Ja, kenteken: Heeft u spaartegoeden? Ja, namelijk

5 Heeft u aandelen/beleggingen? Ja, kenteken: Heeft u overig vermogen/bezittingen (caravan, boot, tweede huis, antiek / sieraden)? Ja, kenteken: Welke bankrekeningen heeft u (benoem alle soorten rekeningen!)? 1. Rekeningnummer: Bank: 2. Rekeningnummer: Bank: 3. Rekeningnummer: Bank: 4. Rekeningnummer: Bank: 5. Rekeningnummer: Bank: Ontvangt u een PGB (persoonsgebonden budget)? Ja. Mijn CIZ-indicatie loopt af op Zijn u en / of uw partner in het verleden strafrechtelijk vervolgd? Ja Zo ja, voor: Dient er naar aanleiding hiervan nog een taakstraf te worden Ja uitgevoerd en/of een gevangenisstraf te worden uitgezeten?

6 Ondertekening van het aanvraagformulier Door ondertekening van dit document verklaart u kennis genomen te hebben van het volgende: 1. HeineBBI is gerechtigd informatie op te vragen bij derden, indien dit in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk mocht zijn; 2. u heeft de meest recente algemene voorwaarden (te vinden op gelezen en u gaat hiermee akkoord. De algemene voorwaarden treden in werking bij ondertekening van dit document. 3. u heeft het aanvraagformulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld. Als later blijkt dat het ingevulde en het door u ondertekende formulier zwaarwegende onjuistheden of onvolledigheden bevat, kan door HeineBBI worden besloten de behandeling van het dossier per direct te staken (in dat geval kan organisatie het tarief in rekening brengen zoals vermeld in de algemene voorwaarden) of, indien het bewind reeds is uitgesproken, ontslag in het dossier aan te vragen bij de rechtbank. Plaats: Datum: Naam & handtekening aanmelder: Naam & handtekening rechthebbende: Naam & handtekening partner: Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is door: - een kopie bij te voegen van uw legitimatiebewijs (let op: neem tijdens het intakegesprek uw originele IDbewijs mee!); - een verklaring van uw arts en/of psychiater bij te voegen waaruit de noodzaak van het verzoek tot onderbewindstelling blijkt; - ten minste 1 akkoordverklaring van meerderjarige kind(eren), ouders of broers/zussen. Een format akkoordverklaring treft u aan op de website van HeineBBI (www.heinebbi.nl) of op de website van de Rechtspraak. Let op: niet-volledige en niet-ondertekende formulieren kunnen NIET in behandeling worden genomen. Op basis van het aanvraagformulier wordt een intakegesprek met u ingepland. Wanneer u zonder tegenbericht niet verschijnt bij het intakegesprek, wordt een vergoeding van 25,- in rekening gebracht.

7 BIJLAGE 1 SCHULDENOVERZICHT Voor het beschrijven van uw schulden kunt u gebruik maken van onderstaand format. Ook kunt u een eigen format of, wanneer deze reeds opgesteld is, een overzicht van de schuldbemiddelingsinstantie (bijv. de gemeente) bijvoegen. Naam schuldeiser Evt. naam deurwaarder Openstaande bedrag Betalingsregeling getroffen / ligt er beslag (ja/nee)?

8 BIJLAGE 2 Partnergegevens (alleen invullen als uw partner geen verzoek indient!) Partnergegevens BIJLAGE 3 Gegevens kinderen Gegevens kind 1 Gegevens kind 2 Gegevens kind 3

9 Gegevens kind 4 Gegevens kind 5 BIJLAGE 4 Gegevens ouders Gegevens moeder (indien nog levend) Gegevens moeder (indien nog levend)

10 BIJLAGE 5 Gegevens broers/zussen Gegevens broer/zus 1 Gegevens broer/zus 2 Gegevens broer/zus 3 Gegevens broer/zus 4

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Aanvraagformulier Onderbewindstelling Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders namelijk: Gegevens rechthebbende Hier vult u de gegevens in van

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Aanmeld- Intakeformulier

Aanmeld- Intakeformulier Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie