Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:..."

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: NL / anders Geslacht: Burgerservicenummer (BSN): Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs: Nummer legitimatiebewijs: Nummer vreemdelingendocument: Indien van toepassing: gegevens partner (van toepassing indien gehuwd in gemeenschap van goederen) Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: NL / anders man / vrouw Burgerservicenummer (BSN): Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs: Nummer legitimatiebewijs: Nummer vreemdelingendocument: Pag. 1 van 8

2 Adresgegevens Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk: Is het adres waarop u woont ook het adres waarop u ingeschreven staat volgens de gemeentelijke basisadministratie? Gaat u binnenkort verhuizen? Indien ja, per wanneer: Nieuw adres: Bent u onlangs verhuisd? Indien ja, per wanneer: Oude adres: Gezinssamenstelling Burgerlijke staat (aankruisen wat van toepassing is): ( ) Gehuwd in gemeenschap van goederen ( ) Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden ( ) Geregistreerd partnerschap ( ) Gescheiden ( ) Samenwonend ( ) Alleenstaand Gegevens kinderen 1. Heeft u kinderen? 2. Wonen kinderen bij u thuis? Zo ja: Naam 1e kind: Pag. 2 van 8

3 Naam 2e kind: Naam 3e kind: Naam 4e kind: Gegevens andere inwonenden Wonen er andere mensen op uw adres of staan er andere mensen ingeschreven op uw adres? Zo ja: Naam 1e inwonende: Naam 2e inwonende: Pag. 3 van 8

4 Gegevens over inkomen aanvrager Heeft u inkomsten uit werk of uitkering? Indien werk, wat voor beroep: Soort aanstelling: Vast / tijdelijk, tot Overige inkomsten: Indien uitkering, wat voor uitkering, van welke instantie(s): Tot welke datum heeft u recht op de uitkering: Wat is het netto inkomen (exclusief vakantiegeld): Uitbetaling: Per maand / per 4 weken Heeft u een onderneming / eigen zaak: Heeft u de afgelopen 5 jaar een onderneming gehad: Heeft u heffingskortingen / toeslagen: (zoals huurtoeslag of zorgtoeslag) Gegevens over inkomen partner Heeft u inkomsten uit werk of uitkering? Indien werk, wat voor beroep: Soort aanstelling: Vast / tijdelijk, tot Overige inkomsten: Indien uitkering, wat voor uitkering, van welke instantie(s): Tot welke datum heeft u recht op de uitkering: Wat is het netto inkomen (exclusief vakantiegeld): Uitbetaling: Per maand / per 4 weken Heeft u een onderneming / eigen zaak: Heeft u de afgelopen 5 jaar een onderneming gehad: Heeft u heffingskortingen / toeslagen: (zoals huurtoeslag of zorgtoeslag) Pag. 4 van 8

5 Gegevens over schulden Omvang schulden bij benadering: Aantal schuldeisers bij benadering: Is er sprake van een fraudeschuld: Zo ja: Bij welke schuldeiser: Datum ontstaan fraudeschuld: (is de schuld wel of niet ouder dan 5 jaar) Gegevens over verzekeringen Heeft u een ziektekostenverzekering: Zo ja, polisnummer: Overig Heeft vermogen of waardevolle artikelen: Zo ja, welk soort: (Bijv. spaartegoed, auto, motor, scooter, antiek, sieraden) Geschatte waarde: Heeft u eerder gebruik gemaakt van de schuldhulpverlening: Zo ja: Wanneer is dit geweest en wat was het resultaat: Heeft u hulp van andere organisaties: Zo ja, welke: Pag. 5 van 8

6 Problematiekomschrijving 1. Reden van de aanvraag: 2. Oorzaak van de financiële problemen / schulden: 3. Wat heeft u zelf gedaan om de problemen op te lossen: 4. Zijn er andere zaken / andere relevante informatie voor de behandeling van uw aanvraag: 5. Heeft u andere problemen waar u hulp voor ontvangt / hulp voor wilt ontvangen: Hierbij verklaar ik dit document naar waarheid te hebben ingevuld: Amsterdam, d.d... Naam cliënt & handtekening Naam partner & handtekening (indien van toepassing) Pag. 6 van 8

7 Samen met het aanvraagformulier dient u volgende kopieën van bewijsstukken, indien van toepassing, verplicht aan te leveren: 1. Kopie van geldig legitimatiebewijs of geldig verblijfsdocument. 2. Laatste loonstrook(en) of uitkeringsspecificatie(s). Indien u werkzaam bent via een uitzendbureau of indien er sprake is van wisselende inkomsten, verzoeken wij u om loonstroken van de afgelopen drie maanden te overhandigen. 3. Actueel bankafschrift (indien mogelijk van de laatste dire maanden van alle rekeningen). 4. Stukken van overig vermogen (onroerend goed, waardepapieren). 5. Huurspecificatie. 6. Hypotheekacte en jaaropgaaf hypotheekverstrekker; WOZ beschikking. 7. Polisblad van zorgverzekering. Zonder de bovengenomende stukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Neem daarom alle stukken mee naar uw volgende afspraak. Pag. 7 van 8

8 Wij vragen u ook om zoveel mogelijk kopieën van de hieronder genoemde documenten aan te leveren. Het kan moeilijk zijn om alles te verzamelen. Maar om u goed te kunnen helpen, is het nodig dat wij weten hoe uw financiële situatie nu is. Hier zijn de onderstaande documenten voor nodig. Alleen als wij uw financiële situatie helemaal in kaart hebben gebracht, kunnen we onderzoeken hoe we deze kunnen verbeteren. U hoeft alleen documenten aan te leveren die op u van toepassing zijn; als u geen auto heeft, geldt de autoverzekering niet voor u. U bent niet verplicht om alle documenten tegelijk met uw aanvraagformulier in te leveren, maar gaandeweg uw traject moet u wel alle documenten aanleveren bij de schuldhulpverlener. Ook al hoeft u de documenten niet per direct aan te leveren, het is wel een verplichting; iets wat u moet doen. Daarom: verzamel nu zoveel mogelijk, dat bespaart u straks werk. Verzekeringen: 1. Polisblad van WA-verzekering. 2. Polisblad 2012 van levensverzekering. 3. Polisbald 2012 van autoverzekering. 4. Polisblad 2012 van eventuele overige verzekeringen. Huwelijk / Samenwonen: 1. Notariële acte (huwelijks) voorwaarden of geregistreerd partnerschap. 2. Echtscheidingspapieren / alimentatie / voorlopige voorzieningen. 3. Een overzicht van uw alimentatie betalingen en ontvangsten. Huis: 1. Betalingen van gas, licht en water. Belasting: 1. Overzicht (gemeentelijke) belastingen en heffingen. 2. Voorlopige aanslagen. 3. Beschikkingen huur- en/of zorgtoeslag. 4. Beschikkingen kinderbijslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Overzicht van alle schulden Overig: 1. Overzicht van kosten school. 2. Overzicht van uw abonnementen en lidmaatschappen, inclusief de kosten hiervan. 3. Vervoersksoten. 4. Onderhoudskosten auto en/of woning. 5. Vrijwaringsbewijs van auto. 6. Uitgaven aan brandstof. 7. Uittreksel Bureau Krediet Registratie / BKR (het uittreksel mag niet ouder dan 2 maanden zijn). Deze lijst is niet uitputtend, het kan zijn dat u ook andere documenten moet overhandigen. Als dit het geval is, wordt dit door uw schuldhulpverlener aan u verteld. Pag. 8 van 8

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Aanvraagformulier Onderbewindstelling Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders namelijk: Gegevens rechthebbende Hier vult u de gegevens in van

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie