Aanmeld- Intakeformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeld- Intakeformulier"

Transcriptie

1 Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Gehuwd - Geregistreerd partner - Gescheiden - Weduw(naar)e* sinds: Burgerlijke staat: Gehuwd / Geregistreerd partner / Gescheiden / Weduw(naar)e* sinds: Geslacht: man/vrouw*: Nationaliteit: Geslacht: man/vrouw* Nationaliteit: Identiteitsbewijs + nr. I D geldig tot: Identiteitsbewijs + nr. ID geldig tot: Digi-D adres: inlog: WW: Digi-D indien mede onder BW adres: inlog: WW: ADRESGEGEVENS Gemeente: Telefoonnummer: Mobiel nummer: Bank- of gironummer (s): PARTNER indien deze afwijken GEGEVENS FAMILIELEDEN Kinderen Kinderen Geslacht: man/vrouw* Geslacht: man/vrouw* Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Ouders Vader Ouders partner Vader Moeder Moeder

2 GEGEVENS FAMILIELEDEN (vervolg) Broer en of Zus *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is Indien er sprake is van meer dan 2 broers/zussen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Heeft u bovenvermelde familieleden ingelicht over deze aanvraag? O Ja O Nee INDIEN DE RECHTHEBBENDE NIET DE VERZOEKER IS, WIE IS DAN DE VERZOEKER? Geslacht: Man/vrouw* Relatie tot de rechthebbende: PERS.BEGELEIDER-MAATSCHAPPELIJK WERK- ANDERE HULPVERLENENDE INSTANTIE-BUDGETBEHEER (omcirkelen wat van toepassing is) Naam: 1 2 Werkzaam bij: Telefoon: adres: INKOMEN EN TOESLAGEN Inkomsten per maand Wekelijkse inkomsten omrekenen door te vermenigvuldigen met 4,333 Vierwekelijkse inkomsten delen door 4 en vermenigvuldigen met 4,333 Netto inkomsten rechthebbende Loon/salaris: Uitkering: Pensioen: Partner Alimentatie: Werkgever / uitkeringsinstantie Zelfstandige, freelancer of ZZP-er * O Ja O Nee Partner Loon / salaris: Uitkering: Pensioen: Partner Alimentatie: Werkgever / uitkeringsinstantie Zelfstandige, freelancer of ZZP-er O Ja O Nee Inwonend Kind tot 18 jaar Achternaam en Voorletters Geboortedatum BSN nummer Inkomsten (arbeid / kinderalimentatie)

3 INKOMEN EN TOESLAGEN (vervolg) Inwonend Kind boven 18 jaar of andere inwonende Achternaam en Voorletters Geboortedatum BSN nummer Te betalen bedrag aan kostgeld p/m Gezamenlijk Kinderopvangtoeslag: O Ja O Nee Aanslagnr. Huurtoeslag: O Ja O Nee Aanslagnr. Zorgtoeslag: O Ja O Nee Aanslagnr. Voorlopige teruggaaf: O Ja O Nee Aanslagnr. Kind Gebonden Budget (KIT/KGB) O Ja O Nee Aanslagnr. Kinderbijslag per kwartaal: O Ja O Nee Langdurigheidstoeslag per jaar: O Ja O Nee Toegankelijkheidsbijdrage per jaar: O Ja O Nee Jeugdsportfonds per jaar: O Ja O Nee Jeugdcultuurfonds per jaar: O Ja O Nee Studiefinanciering: O Ja O Nee Overige: O Ja O Nee VERMOGEN/BEZITTINGEN/BANKGEGEVENS RECHTHEBBENDE EN PARTNER Bent u in het bezit van een eigen woning? O Ja O Nee Zo ja, wat is de WOZ-waarde van de woning? Huidige saldo hypotheek Bent u in het bezit van een auto? O Ja O Nee Heeft u spaartegoeden? O Ja O Nee Bent u in het bezit van aandelen O Ja O Nee Heeft u een Creditcard? O Ja O Nee Overige UITGAVEN Huur: Rente / aflossing hypotheek: Servicekosten Belastingen/heffingen: Energie/gas: CAI: Waterbedrijf: Premie ziektekosten: Overige verzekeringen Telefoon vast: Telefoon mobiel: Alimentatie: Studiekosten: Aflossingen totaal: Overige:

4 SCHULDEN Is er sprake van een problematische schuldensituatie O Ja O Nee Heeft u een schuldenregeling O Ja O Nee Is er eerder WSNP uitgesproken O Ja O Nee Zo ja, wanneer? Zo ja, heeft u deze met een schone lei afgesloten? Wat is de omvang van uw schulden? ALGEMEEN Gewenste dag weekgeld Ma / Di / Wo / Do / Vr * TOELICHTING Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van het feit dat de financieel zorgverlener gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken, indien dit in kader van uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn. Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat hij/zij akkoord gaan(t) met een aanvraag schuldsanering en een eventuele aanvraag voor de WSNP door de financieel zorgverlener, indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering noodzakelijk mocht zijn. Plaats Plaats Datum Datum Handtekening aanvrager Handtekening partner De aanvraag wordt in behandeling genomen als de volgende stukken zijn toegevoegd: O Kopie geldige legitimatie. O Medische verklaring arts of psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen. O Uittreksel uit het bevolkingsregister. O Zoveel mogelijk bewijsstukken welke betrekking hebben op de op dit formulier ingevulde gegevens. O Meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie. O Beschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, voorlopige teruggave. O Verblijfsdocument. O Afschriften rekeningen van rechthebbende, partner rechthebbende en kinderen jonger dan 18 jaar. O Recente huurspecificatie. O Polissen WA, inboedel- en uitvaartverzekeringen. O BKR-toets.

5 CHECK-LIST t.b.v. het Aanmeld- / Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is BANK-, CREDITCARD- GEGEVENS EN AANDELEN Bankrekeningen Rekeninggegevens Cliënt (kopie bankafschrift laatste 2 mnd) Rekeninggegevens Partner (kopie bankafschriften laatste 2 mnd) Bankrekening 1 Rek.nr. Bankrekening 2 Rek.nr Naam Bank Naam Bank Saldo per..... Saldo per..... Rekeninggegevens Cliënt (kopie bankafschrift laatste 2 mnd) Rekeninggegevens Partner (kopie bankafschriften laatste 2 mnd) Bankrekening 3 Rek.nr. Bankrekening 4 Rek.nr. Naam Bank Naam Bank Saldo per..... Saldo per..... Creditcards Rekeninggegevens Cliënt (cc creditcard afschrift laatste 2 mnd) Rekeninggegevens Partner (cc creditcard afschriften laatste 2md) Creditcard 1 Cred.nr. Creditcard 1 Cred.nr. Maatschappij Maatschappij Openstaand Saldo Openstaand saldo Achterstand O Ja O Nee Achterstand O Ja O Nee Rekeninggegevens Cliënt (cc creditcard afschrift laatste 2 mnd) Rekeninggegevens Partner (cc creditcard afschriften laatste 2md) Creditcard 2 Cred.nr. Creditcard 2 Cred.nr. Maatschappij Maatschappij Openstaand saldo Openstaand saldo Achterstand O Ja O Nee Achterstand O Ja O Nee Aandelen Fondsnaam Aantal Waarde

6 WONEN: Woont u in een huurwoning? kopie van huurcontract bijvoegen Huur- en servicekosten O Ja O Nee Naam en adres verhuurder Naam: Woont u in een koopwoning? kopie van de eigendomsakte bijvoegen WOZ waarde Hypotheekkosten per maand kopie van de hypotheekakte bijvoegen Eventuele Servicekosten O Ja O Nee Type hypotheek Naam en adres hypotheekverstrekker Naam: Gekoppelde (levens)verzekeringen Naam verzekeraar Heeft u een nationale hypotheekgarantie? O Ja O Nee VASTE LASTEN HUISHOUDING Soort lasten Instantie-adres- postcode-plaats Registratie-/klantnummer Bedrag per maand Gas Electra Water Telefoon (vast) Telefoon (mobiel) Prepaid O Ja O Nee Abonnement O Ja O Nee Provider Televisieaansluiting type pakket Internetaansluiting type pakket Gemeente belasting kopie aanslag bijvoegen Kwijtschelding O Ja O Nee Waterschapslasten kopie aanslag bijvoegen Kwijtschelding O Ja O Nee Alimentatie O Ja O Nee Bedrag per maand

7 VERZEKERINGEN Soort verzekering plaats Polis-/registratienummer Bedrag per maand Zorgverzekering Uitvaart Leven Aansprakelijkheid Inboedel/brand Opstal Combipolis Auto Anders, n.l. LIDMAATSCHAPEN / ABONNEMENTEN Soort lidmaatschap / abonnement Instantie, adres, postcode en plaats Inschrijf-/registratienummer Bedrag per maand

8 BEZITTINGEN Bezitting Eigendom van Bouwjaar Geschatte waarde 2de woning Waardepapieren Auto merk Motor merk Bromfiets merk Fiets merk Boot merk Caravan merk Camper merk Antiek Sieraden Kunst Inboedel overigen

9 SCHULDEN Schuldeiser naam, adres, postcode en Woonplaats Dossiernr. Regeling getroffen? Oorspronkelijk bedrag Aflossing Restant per datum: 1 O Ja O Nee 2 O Ja O Nee 3 O Ja O Nee 4 O Ja O Nee 5 O Ja O Nee 6 O Ja O Nee 7 O Ja O Nee 8 O Ja O Nee Naam MSNP/WSNP bewindvoerder: Telefoonnummer: Opmerkingen:

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats INTAKEFORMULIER 1. Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens volgens GBA Naam : man vrouw Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Geboorteplaats BSN Burgerlijke staat Alleenstaand Alleenstaande

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Naam + voorvoegsel. Voornamen voluit. BSN telefoon. Gehuwd / Samenwonen / Alleenstaand / Weduwe/-naar / Anders (*)

INTAKEFORMULIER. Naam + voorvoegsel. Voornamen voluit. BSN telefoon. Gehuwd / Samenwonen / Alleenstaand / Weduwe/-naar / Anders (*) INTAKEFORMULIER Persoonlijke gegevens Naam + voorvoegsel Voornamen voluit M / V Roepnaam Straat Huisnummer Postcode........ Plaats geboortedatum. /. /.. Geboorteplaats BSN telefoon Email Burgelijke staat

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus

BEWINDVOERING. Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Aanvraagformulier Onderbewindstelling Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders namelijk: Gegevens rechthebbende Hier vult u de gegevens in van

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie