Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden"

Transcriptie

1 Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer adres Gegevens partner Naam Voornamen Geboortedatum BSN Nummer Man Vrouw Burgerlijke staat Alleenstaand Alleenstaande ouder Samenwonend Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Gescheiden Weduwe Weduwenaar Inwonende minderjarige kinderen Voorletters Naam Geboortedatum BSN Nummer 1

2 Verwijzende organisatie Organisatie Naam contactpersoon Man Vrouw Adres Postcode & Plaats Telefoon Correspondentie naar Betrokkene Verwijzer Inkomsten per maand (eventuele opmerking op pagina 12) Naam bedrijf/instantie (ook soort uitkering vermelden) Netto salaris/uitkering aanvrager Bedrag per maand Registratien ummer Netto salaris/uitkering partner Heffingskorting/ IB aanvrager Heffingskorting/ IB partner Zorgtoeslag Huurtoeslag Kinderbijslag Studietoelage Tegemoetk.studiekosten PGB Vakantiegeld Voorlopige teruggave Pensioen Alimentatie Andere inkomsten 2

3 Vaste uitgave per maand (eventuele opmerking op pagina 12 ) Naam bedrijf/organisatie Bedrag per maand Hypotheek Huur Gas Electra Water Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzek.partn Kabel Internet Radio/televisie Telefoon Mobiele telefoon Mobiel telefoon partner Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten/rioolre cht Verzekeringen: - WA - Inboedel - Uitvaart - Opstal - Auto - - Kostgeld Alimentatie Reiskosten Kinderopvang Overige vaste lasten AWBZ bijdrage CAK bijdrage Klant/polisn ummer 3

4 Overige financiële gegevens (indien van toepassing) Ja Nee Hebt u kwijtschelding gevraagd voor diverse (gemeente) belastingen en heffingen? Hebt u huur- en zorgtoeslag aangevraagd? Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan? Hebt u voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst? Hebt u langdurigheidtoeslag aangevraagd? Hebt u tegemoetkoming studiekosten aangevraagd? Bank- en kredietgegevens Naam Bank Rekeningnummer Soort rekening Saldo Datum saldo Voor elk rekeningnummer de kopie afschriften van de laatste 3 maanden meesturen Schulden Ja Nee Hebt u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden? Hebt u bovenstaande vraag met een Ja beantwoord, dan verzoeken wij u overzicht te geven van uw schulden. U kunt hierbij gebruik maken van bijlage 8. Schuldregeling: Ja Nee Aanvraag in behandeling Aanvraag afgewezen Organisatie Naam contactpersoon Adres Postcode/Plaats Telefoon Reden afwijzing: 4

5 WSNP regeling: Ja Nee Aangevraagd Afgewezen Beëindigd WSNP Bewindvoerder: Organisatie Naam contactpersoon Adres Postcode/Plaats Telefoon Reden afwijzing / Beëindiging WSNP: Bezittingen Auto Motor Caravan Aanhanger Sieraden Antiek Spaarloonregeling Woning Aandelen Vorderingen van derden (ook privé) Overig (op handen zijnde) Erfenis Opmerkingen: 5

6 Overige vragen (aanvullende opmerkingen op pagina 12) Strafbare feiten/strafrechtelijk Onderzoek CJIB boetes (bekeuringen) en/of veroordeling rechter Inkomensbeslag Zo ja, welke schuldeisers: Aflossingsregelingen Persoonlijke vragen Verslaving Lichamelijke beperkingen Hulp Onder behandeling/ medicijnengebruik Reden verzoek tot beschermingsbewind of inkomensbeheer 6

7 Kopieën van de volgende gegevens dient u toe te voegen Beschikking huurtoeslag Beschikking kindertoeslag / kinderbijslag SVB Beschikking voorlopige teruggave (heffingskorting) Beschikking zorgtoeslag Jaaropgaven Kopie laatste aangifte IB/PVV belastingdienst Aanvraagformulier beschermingsbewind Origineel uittreksel bevolkingsregister Medische verklaring / rapport waaruit blijkt dat bewind noodzakelijk is Kopie identiteitsbewijs legitimatiebewijs voor- & achterkant Testament Actueel schuldenoverzicht Bewijsstukken uitgaven / vaste lasten Bank/giroafschriften van alle (spaar)rekeningen van de laatste 3 maanden Bewijsstukken inkomen en overig inkomen van de laatste drie maanden Kopie huurcontract / PGB Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor Polis aansprakelijkheidsverzekering WA Polis autoverzekering / bromfiets Polis Inboedelverzekering Polis opstalverzekering WOZ waarde van de woning Bescheiden omtrent de hypotheek Polis rechtsbijstandverzekering Polis reisverzekering Polis ziektekostenverzekering Polis uitvaartverzekering Overige polissen van verzekeringen Akkoordverklaringen van: Echtgeno(o)t(e) / (geregistreerd) partner / kind, danwel van: Vader / moeder / broer / zus Naar waarheid ingevuld op datum: Handtekening aanvrager: Handtekening inwonende partner: (indien van toepassing) 7

8 Gegevens schuldeisers Naam schuldeisers Registratienummer/ dossiernummer Hoogte schuld Aflossing per maand 8

9 Gegevens echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel van betrokkene Naam Straat en huisnummer Voornaam & Voorletters Postcode en plaatsnaam Gegevens kinderen van betrokkene Naam Voornaam & Voorletters Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam 9

10 Gegevens op deze pagina en op bladzijde 11 alleen invullen indien u geen echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner, andere levensgezel en ook geen kinderen heeft Gegevens vader van betrokkene Naam Voornaam & Voorletters Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam Voor akkoord (vader) Plaats Datum Handtekening Gegevens moeder van betrokkene Naam Voornaam & Voorletters Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam Voor akkoord (moeder) Plaats Datum Handtekening 10

11 Gegevens broer en/of zusters van betrokkene Naam & Voornaam & geboortedatum Voorletters Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam Voor akkoord (broer/zus) Plaats Datum Handtekening Voor akkoord (broer/zus) Plaats Datum Handtekening Voor akkoord (broer/zus) Plaats Datum Handtekening Voor akkoord (broer/zus) Plaats Datum Handtekening 11

12 Opmerkingen/aantekeningen 12

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie