FRANCHISE Applicatie Formulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRANCHISE Applicatie Formulier"

Transcriptie

1 FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise aan deze kandidaat. Teneinde uw aanmelding correct te kunnen opnemen in het franchise kwalificatieproces dient dit formulier volledig te worden ingevuld. Indien de gevraagde informatie niet beschikbaar of niet van toepassing is, gelieve dit duidelijk aan te geven. Alle door U verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte referenties zullen nimmer worden geverifieerd zonder uw voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming. 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE Datum applicatie: Titel: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: gehuwd/samenwonend gescheiden alleenstaand Naam levenspartner: Geboortedatum levenspartner: Thuiswonende kinderen: Naam Leeftijd Naam Leeftijd Naam Leeftijd Adres (straat): Woonplaats: Postcode: Telefoon (privé): Telefoon : adres: Mobiel: Uw hobby s en andere interesses: blad 1 van 10 bladen

2 Details van uw huidige beroep Kies onderstaand de op u van toepassing zijnde kolom en vul de gevraagde gegevens in. Bedrijfsomschrijving: Zelfstandig ondernemer Loondienst Niet werkzaam Geen baan Huidige werkgever: Bedrijfsomschrijving: Jaarlijkse inkomsten: Aantal medewerkers: Uw functie: Bruto jaarsalaris: Details van uw huidige werkgewoonten: Aantal dagen per week: Gemiddeld aantal uren per dag: Gelieve relevante (zakelijke) lidmaatschappen aan te geven: 2. FRANCHISE INTERESSE Hoe bent u geïnteresseerd geraakt in een ActionCOACH franchise en waarom? Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen waarom het verwerven van een ActionCOACH franchise een positieve stap in uw leven kan zijn? (1) (2) (3) blad 2 van 10 bladen

3 Wat zijn uw belangrijkste bedenkingen om ondernemer te worden voor het geval u nog geen zelfstandig ondernemer bent? (1) (2) Wanneer wilt u met uw franchiseonderneming starten? Zo spoedig mogelijk binnen 3 maanden binnen 6 maanden binnen 12 maanden In welke plaats wilt u een ActionCOACH franchise starten? Gaat u fulltime aan uw ActionCOACH onderneming werken? Ja Nee Wie zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie? Wat is de beoogde rol van uw levenspartner binnen de ActionCOACH franchise? Heeft het uw voorkeur om in een team te werken of werkt u liever onafhankelijk? Team Onafhankelijk Uw antwoord toelichten s.v.p. Is het uw bedoeling om samen te gaan werken met één of meerdere compagnons? Ja Nee Indien ja, zal/zullen deze compagnon(s) dan actief betrokken zijn? Indien ja, vermeld dan de naam van iedere compagnon: (Een afzonderlijk Franchise Applicatie Formulier en een financieel overzicht is noodzakelijk voor iedere compagnon) Welke talen spreekt u? Heeft u ooit leiding gegeven aan medewerkers? Ja Nee Indien ja, aan hoeveel en in welke hoedanigheid? Mij computerervaring is (omcirkel één) Uw leidinggevende capaciteiten (omcirkel één) Uw verkoopkwaliteiten (omcirkel één) geen / matig /goed /uitstekend geen / matig /goed /uitstekend geen / matig /goed /uitstekend blad 3 van 10 bladen

4 Kunt u uw 3 meest relevante competenties noemen? (1) (2) (3) Hoe lang bent u al op zoek naar een nieuwe uitdaging? dagen / maanden / jaren Zijn er nog andere franchiseorganisaties of kansrijke uitdagingen waarop u zich thans concentreert? Kunt u onderstaand in volgorde van belangrijkheid de doelstellingen aangeven die het best matchen met uw meest noodzakelijke behoeftes; nummer (1) betekent het meest belangrijke en nummer (7) het minst belangrijke. verhogen van inkomsten investeren in groei van mijn activa meer persoonlijke vrijheid anders: het hebben van een eigen onderneming een dienstverlenende functie hebben andere mensen helpen hun dromen te verwezenlijken Mijn meest belangrijke doelstellingen (1 & 2) in voorgaande vraag zijn belangrijk omdat ik bij het bereiken daarvan in staat ben om: 3. OPLEIDINGEN Hoogst genoten opleiding: (Graag jaar vernoemen waarin diploma werd behaald of waarin werd afgestudeerd) blad 4 van 10 bladen

5 Details van studierichting: 4. PROFESSIONELE GETUIGSCHRIFTEN/ ONDERSCHEIDINGEN / CURSUSSEN (Voor cursussen waaraan u heft deelgenomen, graag de drie meest relevante opgeven) Getuigschrift / Cursus / Onderscheiding Uitgereikt door/namens Jaar 5. VORIGE WERGEVERS / EIGEN ONDERNEMINGEN (Vermeld a.u.b. details van uw werkzaamheden in loondienst c.q. van de onderneming die u voert) 1. Huidige werkgever / eigen onderneming: (Naam van het bedrijf) Zakelijk adres: Aard van de onderneming: Aantal jaren in dienst: Uw bruto jaarinkomen: Andere inkomstenbronnen: Totaal jaarinkomen: Uw positie: Uw leidinggevende binnen de onderneming: Verplichtingen en verantwoordelijkheden: (Bij eigen onderneming, a.u.b. de bedrijfsstructuur verantwoordelijkheden omschrijven) blad 5 van 10 bladen

6 2. Vorige werkgever / eigen onderneming: (Naam van het bedrijf) Zakelijk adres: Aard van de onderneming: Aantal jaren in dienst: Uw bruto jaarinkomen: Andere inkomstenbronnen: Totaal jaarinkomen: Uw positie: Uw leidinggevende binnen de onderneming: Verplichtingen en verantwoordelijkheden: (Bij eigen onderneming, a.u.b. de bedrijfsstructuur verantwoordelijkheden omschrijven) 3. Vorige werkgever / eigen onderneming: (Naam van het bedrijf) Zakelijk adres: Aard van de onderneming: Aantal jaren in dienst: Uw bruto jaarinkomen: Andere inkomstenbronnen: Totaal jaarinkomen: Uw positie: Uw leidinggevende binnen de onderneming: Verplichtingen en verantwoordelijkheden: (Bij eigen onderneming, a.u.b. de bedrijfsstructuur verantwoordelijkheden omschrijven) blad 6 van 10 bladen

7 6. PERSOONLIJKE FINANCIËLE INFORMATIE Gemiddelde maandelijkse inkomsten uit loondienst / onderneming: (Inclusief alle emissierechten, commissies, extraatjes, vergoedingen en bonussen) Overige inkomsten: (Gelieve de bronnen van de overige inkomsten hieronder aan te geven) Totaal beschikbaar bedrag voor investering in de Franchise: Bronnen voor fondsen: Activa Bank / Financiële instelling Bedrag in Banksaldi Contanten Aandelenportefeuille Deposito s Pensioenuitkeringen Verstrekte leningen Onroerende zaken (Actuele marktwaarde) Goodwill onderneming Overige activa* (Graag specificeren) blad 7 van 10 bladen

8 Passiva Bank / Financiële instelling Bedrag Maandelijkse aflossing Financiering/Lease auto Hypotheek/huur Persoonlijke lening(en) Studiefinanciering Debetsaldi Creditcards Overige schulden* (Graag specificeren) Kunt u uw meest belangrijke financiële wensen noemen: Huidige inkomsten per jaar: Gewenst inkomen 1 e jaar: Gewenst inkomen 2 e jaar: Kunt u uw meest belangrijke levensstijlwensen noemen (meer tijd voor gezin, meer vrije tijd, verre reizen maken etc.) waarvan u verwacht dat deze te verwezenlijken zijn bij het hebben van een eigen onderneming: Kunt u nog andere voor u belangrijke voordelen noemen die het hebben van een eigen onderneming u biedt? Bent U ooit betrokken geweest bij een privé faillissement? Zo ja, graag toelichten. blad 8 van 10 bladen

9 Bent U ooit betrokken geweest bij een bedrijfsfaillissement? Zo ja, graag toelichten. Bent U ooit veroordeeld geweest voor een strafbaar feit? 7. REFERENTIES Wilt u onderstaand 3 referenties opgeven die ActionCOACH kan benaderen om met hen uw persoonlijke competenties te bespreken die nodig zijn voor het succesvol opbouwen van een ActionCOACH onderneming en/of voor het coachen van klanten. Dit contact zal telefonisch plaatsvinden en de daaruit verkregen informatie zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld. Referentie 1 Volledige naam: Hoe lang bij u bekend?: Uw relatie met deze referentie: Telefoonnummer: Referentie 2 Volledige naam: Hoe lang bij u bekend?: Uw relatie met deze referentie: Telefoonnummer: Referentie 3 Volledige naam: Hoe lang bij u bekend?: Uw relatie met deze referentie: Telefoonnummer: blad 9 van 10 bladen

10 Hoe zouden deze 3 referenties u in het algemeen beschrijven? DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER VERKLAAR IK DAT DE DOOR MIJ VERSTREKTE INFORMATIE ACTUEEL EN CORRECT IS EN VOORTS VOLLEDIG NAAR WAARHEID IS INGEVULD. IK ERKEN DAT ONJUIST VERSTREKTE INFORMATIE EEN REDEN KAN ZIJN VOOR HET AFWIJZEN VAN MIJN APPLICATIE OF VOOR DE VERNIETIGING VAN IEDERE OVEREENKOMST DIE HIERUIT KAN VOORTVLOEIEN TUSSEN ACTIONCOACH EN DE ONDERGETEKENDE FRANCHISE KANDIDAAT. DOOR DE ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER VERPLICHT U ZICH OP GEEN ENKELE WIJZE OM MET ACTIONCOACH EEN FRANCHISEOVEREENKOMST TE SLUITEN. DE IN DIT FORMULIER VERSTREKTE INFORMATIE ZAL DOOR ACTIONCOACH ALS STRIKT PRIVÉ EN VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD. Plaats en datum Handtekening Dit volledig ingevulde Franchise Applicatie Formulier graag retourneren aan: ActionCOACH Nederland Wij danken U hartelijk en zien er naar uit om binnenkort kennis met u te maken. blad 10 van 10 bladen

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures.

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures. 1 Op zoek naar werk KleurRijker Deze module gaat over Op zoek naar werk. Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS A. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. B. Indien

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek. Externen

Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek. Externen Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek Externen U gaat werkzaamheden voor de politie verrichten. Voordat u kunt beginnen, is een onderzoek naar uw betrouwbaarheid en geschiktheid vereist. Dit betreft

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie