De verdieping van vastgoed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verdieping van vastgoed"

Transcriptie

1 De verdieping van vastgoed Spaces Herengracht, Amsterdam 5 factoren voor rendement op kantoren Leegstand: marktzaak of gemeentekwestie? Wat wil de gebruiker tegenwoordig? #

2 2 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Dít gaat straks de doorslag geven Bestaat er een recept voor rendement op kantoren? Iets dat verder gaat dan een toplocatie in de binnenstad, onderscheidende architectuur of een prettige aanrijroute? Ja. Volgens beleggers maken vijf factoren het verschil bij het vergroten van de verhuurkansen. 1Das beste oder nichts Unilever besloot ooit om een paar honderd merken in het portfolio te verkopen. Reden: het was volgens het ministerie van merken zinloos om het derde, vierde of vijfde merk in de markt te voeren. De vastgoedmarkt gaat in dezelfde richting. Frank Vellinga, director offices and industrial bij Syntrus Achmea Vastgoed: In een markt met een ruim aanbod moet je het beste gebouw hebben. Dan is een goede belegging mogelijk mits het rendement en risicoprofiel in orde zijn. Volgens veel beleggers zal in de markt een tweedeling of driedeling plaatsvinden: het onderste segment valt af. 2Anticiperen op verhuurkansen Vroeger kwam succes vanzelf als de locatie maar goed was en de kwaliteit van het gebouw hoog. Die tijden zijn voorbij. Meer rendement vraagt om meer management en minder spreiding. Als je kort op je gebruiker zit, weet je wat er speelt en kun je invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door huurders aan te spreken op hun energieverbruik om samen de kosten laag te houden. Of de gemeente op de huid te zitten als een verandering in de verkeerssituatie ongunstig is. Geen winkelvoorzieningen in de buurt? Laat de winkels naar jou toekomen met een mobiele oplossing. Initiatiefrijk is het sleutelwoord voor de hedendaagse belegger in vastgoed. duidelijk Succesfactoren vanuit drie perspectieven In ons recent verschenen VastgoedVisierapport De kanshebbers in de markt hebben we een driedeling in het kantooraanbod vastgesteld; kansrijk, kanshebbend en kansarm aanbod. De aandacht voor de problemen op de kantorenmarkt overschaduwt de successen. Toch zijn deze er gelukkig ook in ruime mate. In de eerste editie van Duidelijk. kijken we vanuit drie verschillende perspectieven naar Succesfactoren van kantoren. Zo vertellen twee gebruikers over de wijze waarop de inrichting van hun kantoorruimte de sfeer bepaalt voor de werknemers en de klanten. Ook kijken we naar de manier waarop gemeenten bijdragen aan het beheersbaar maken van de kantorenmarkt. Lees over de verschillende aanpakken en meningen van de experts. Hoe creëren beleggers meerwaarde aan hun objecten en portefeuille? Twee beleggers geven hun ideeën op U kunt uw reactie of mening via het online platform geven of twitteren Onze succesfactor is dat wij weten wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Onze vastgoedadviseurs volgen continu de marktbewegingen, maken deze inzichtelijk en geven duidelijke adviezen. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. En we steken onze mening ook niet onder stoelen of banken. Met Duidelijk. hebben we hiervoor een extra platform. Duidelijk. DTZ Zadelhoff Ik wens u nieuwe inzichten met de eerste editie van Duidelijk. Jeroen de Bruijn Jeroen de Bruijn, Hoofdredacteur Duidelijk. Lid Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff

3 februari Henk Brouwer Directeur Breevast Zeker vandaag de dag is het uiterst belangrijk te focussen op datgene waar je verstand van hebt. Een focus is essentieel, ook omdat er meer eigen vermogen moet worden gestopt in het product. Waar zit de meeste meerwaarde in de toekomst? Henk Brouwer deelt zijn visie op Huib Boissevain Oprichter en CEO Annexum Het is de vraag of er nog sprake is van beleggen in vastgoed. Beleggers zullen voortdurend actief bezig moeten zijn met hun vastgoed en zich voortdurend moeten afvragen of de belegging in haar huidige vorm toekomstvast is. Welke competenties heeft de huidige belegger nodig? Huib Boissevain deelt zijn visie op 3Renovatie nodig? De levensduur van vastgoed wordt steeds korter. Waar het vroeger gangbaar was om elke 20 jaar een investering te doen, is modernisering nu elke 10 jaar nodig. Om een gebouw toekomstbestendig te houden, zijn periodieke aanpassingen aan de eisen van deze tijd onontkoombaar. Daarin zijn duurzaamheid en onderhoud vaak hetzelfde. Wie investeert in goed onderhoud, investeert automatisch in duurzaamheid. En duurzaamheid is een belangrijke factor voor alle gebruikerstypen. 4Bedien de doelgroep Gebruiksmogelijkheden en de uitstraling van een gebouw zijn voor ons de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren, aldus Bram Linnartz, advocaat en partner bij Loyens & Loeff. Sfeer is steeds vaker een vraagbepalende factor voor het succes van een object. Er moet licht, leven, ruimte en een verbinding met de omgeving zijn. Veel beleggers hebben het geloof in gebouwen met meer dan m² helemaal verloren. Een deel van hen investeert op basis van gebruikerstypen. De volgende vijf groepen kantoorgebruikers worden veelal onderscheiden: industrie/handel/ transport, ICT, banken/verzekeraars, zakelijke dienstverlening, overheid/non-profit. Bij deze indeling zijn de werkzaamheden het uitgangspunt. Om te weten waar de gebruiker precies naar op zoek is, is segmentatie op functie en bereikbaarheidsprofiel nodig. 5 Multi-tenant is geen modeverschijnsel Verhuurbaarheid is voor veel beleggers het credo. Een object moet als een kameleon zijn: geschikt voor traditionele werkvormen en single-tenant, maar ook gemakkelijk om te vormen naar de eisen van Het Nieuwe Werken en in potentie multi-tenant. Veel beleggers kijken daarom met veel belangstelling naar de vloerindeling. Hoe flexibeler, hoe beter. Deze factoren zijn samengesteld op basis van gesprekken die DTZ Zadelhoff voerde met diverse beleggers over de toekomst van het beleggen in vastgoed. Bekijk de video-interviews met Huib Boissevain en Henk Brouwer tendens Grootgrutters bieden veilige haven Supermarkten zijn solide. Onder het motto eten moet je toch vinden beleggers de aankoop van een supermarkt minder risicovol dan investeren in andere vastgoedobjecten. Het structurele tekort aan goede locaties vergroot de aantrekkelijkheid. Daarnaast zijn huurders solvabel en in staat goede huurprijzen te betalen. De waarde van supermarkten is de laatste jaren gestaag toegenomen. Dat supermarkten een veilige haven voor de belegger vormen, is zeker. Bekijk het rapport De zekerheid van supermarkten op Actueel Verhuurkansen van kantoren vergroten Historisch ontwikkelde steden Toename beroepsbevolking Goede bereikbaarheid Imago van de omgeving Verzorgde openbare ruimte Onderscheidende architectuur Energielabel A Bekijk meer factoren op vastgoedvisie DTZ ZADELHOFF Laag risicoprofiel Beleggingen met een laag risicoprofiel zijn zeer gewild. Dat wordt bevestigd door de belangstelling vanuit de markt voor een unieke winkelportefeuille, waarvan DTZ Zadelhoff onlangs de verkoop heeft begeleid. Het betreft drie A1-winkelobjecten: Kalverstraat 136 in Amsterdam, Broerstraat in Nijmegen en Heuvelstraat in Tilburg. De gebouwen waren vier generaties lang in familiebezit en zijn verkocht aan een particuliere belegger voor de koopsom van euro k.k. Het gerealiseerde prijsniveau onderstreept tevens dat beleggingen met een laag risicoprofiel in trek zijn.

4 4 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Leegstand? Laat die handen maar wapperen Geen inefficiëntere meter dan een ongebruikte meter. Moeten gemeenten en provincies zelf bepalen hoe ze hun kantorenmarkt weer nieuw elan geven? Daar hebben ze in elk geval alle handen voor nodig. De markt kan het vraagstuk niet zelf oplossen. Gemeenten hebben hier een grote rol in te spelen. Helaas zijn initiatieven vanuit gemeenten zeldzaam. Dat kan echt proactiever. Maar wel met positieve maatregelen. Bijvoorbeeld een incentive voor bedrijven die zich in bestaande gebouwen vestigen. Hilde Remøy Universitair docent in Real Estate Management aan de TU Delft Hoort de regie bij de markt? Lees het interview met Hilde Remøy Gemeenten moeten ingrijpen, maar zich niet als marktpartij gedragen De onzichtbare hand Lange tijd was het goed gebruik bij gemeenten om te wijzen op economische wetten. De onzichtbare hand van de vrije markt zorgt voor het juiste evenwicht. Het probleem van leegstand zou door samenspel van vraag en aanbod uiteindelijk in evenwicht komen. Als ondernemers zouden worden geconfronteerd met grotere risico s, teruglopende huurinkomsten en waardevermindering, zou er vanzelf een omslag plaatsvinden. Maar die omslag kwam niet. En veel gemeenten bleven wachten. Vaak tot ergernis van marktpartijen, die overheden juist graag in een regierol zien. Tegenwoordig willen veel gemeenten wel die rol aannemen, maar zij kunnen dat vaak niet. Het Rijk schuift meer taken door naar de gemeenten. Gemeenten moeten die taken met de bestaande (en soms teruglopende) budgetten bekostigen. Hierdoor wordt het een kwestie van prioriteiten stellen. En voor veel gemeenten staat de aanpak van leegstaande kantoren niet op nummer één. Actief herbestemmen kan ten koste gaan van gronduitgifte en OZB- dtz zadelhoff Visie op vastgoed: waar liggen de kansen voor kantoren? De leegstand neemt nog steeds toe, ondanks een stijging in de opname van het afgelopen jaar. Toch is er nog volop kansrijk vastgoed dat goed verhuurbaar is. Slechte gebouwen en de oplopende leegstand bepalen te veel het beeld in de markt. Met het kansrijke vastgoedaanbod in de markt is echter weinig mis. Of een gebouw kansrijk is, hangt af van de aantrekkelijkheid van de locatie, het object zelf en de periode dat een object wordt aangeboden op de markt. 18 procent van het totale aanbod aan gebouwen is kansrijk, dit komt neer op circa 1 miljoen m². 54 procent van het totale vastgoedaanbod is kanshebbend en de overige 28 procent is kansarm. Kansrijk Het kansrijke aanbod betreft kantoorgebouwen in de grotere steden die er feilloos uitzien. Deze objecten zijn het minst gevoelig voor een verslechterende markt. Voor kansarme objecten ligt dat anders. Alle marktpartijen moeten realistisch naar de toekomstkansen van deze gebouwen kijken. Minder goede objecten moeten worden afgewaardeerd. Het verschil tussen goed of slecht vastgoed wordt steeds manifester. Bekijk het VastgoedVisierapport 2012 op Het VastgoedVisierapport van DTZ Zadelhoff is glashelder en duidelijk prof. dr. Jan Peter Balkenende, partner Ernst & Young, professor Governance, Institutions and Internationalisation Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens de jaarlijkse VastgoedVisiebijeenkomst van DTZ Zadelhoff

5 februari Gemeenten zijn zoekend in het leegstandvraagstuk. Het principe om eigenaren van lege gebouwen een boete te laten betalen vind ik niet verkeerd. Bij de leegstandsverordening gaat het om een relatief bescheiden bedrag. En dat geld kan dan gestoken worden in een gezamenlijke aanpak. Dat noem ik de initiërende hand: een aanpak waarbij de gemeente als katalysator optreedt. Rinus Vader Leading Professional Vastgoedstrategie bij DHV Moeten gemeenten ingrijpen? Lees het interview met Rinus Vader inkomsten. De voordelen, zoals een beter vestigingsklimaat en hogere grondwaarde, zijn vaak pas op de langere termijn merkbaar. Veel gemeenten blijven hun hoop daardoor vestigen op het marktmechanisme van de onzichtbare hand. De zachte hand Naarmate de leegstand van kantoren toeneemt, en de onzichtbare hand maar niet zichtbaar wordt, nemen meer overheden zelf het voortouw bij de aanpak van leegstand. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hier begin vorig jaar een blauwdruk voor neergelegd, de Handreiking Leegstand te lijf. Veel ervaring is tot dusverre opgedaan door gemeenten waar krimp toeneemt. Zoals in Limburg. Duidelijk beleid, versoepeling van procedures en samenwerking met de markt zijn steeds de adagia. Amersfoort, Utrecht en Amsterdam leveren goede cases. Die gemeenten nemen nadrukkelijk de regierol op zich. Om de 18 procent leegstand in de stad te bestrijden, heeft Amersfoort de Visie Werklocaties opgesteld. Het beleid stimuleert functiemenging en transformatie en zet vooral in op bestaande locaties, deregulering en activering van eigenaren. Ook de gemeente Utrecht (leegstand: 8,3%) brengt partijen bij elkaar De kantoortransformator. Zij gaat in gesprek met eigenaren van leegstaand vastgoed, stroomlijnt processen en denkt mee over oplossingen. Om de 17 procent leegstand in de stad te bestrijden, heeft Amsterdam het Gemeenten moeten als katalysator optreden Transformatieteam opgericht. Daarin werken ambtenaren vanuit verschillende expertises samen met marktpartijen op zoek naar alternatief gebruik. Een actieve rol van meer gemeenten is nodig om het nieuwe Bouwbesluit, dat in april van dit jaar in werking treedt, te laten slagen. Doel van dit vernieuwde besluit: transformatie van kantoren vergemakkelijken. De harde hand De zachte hand gaat de laatste tijd steeds vaker gepaard met de harde hand. Vaak in de vorm van een versobering van het nieuwbouwprogramma: in Utrecht waar de leegstand nog redelijk beperkt is - wordt bijvoorbeeld de helft van de geplande m 2 bevroren. Op bepaalde plekken doet de gemeente zelfs geen nieuwe uitgifte meer van grond. Amsterdam, Tilburg en Brunssum gaan nog een stap verder. Die gemeenten hebben per 1 januari 2012 de Leegstandverordening in werking gesteld. Amsterdam had de primeur. De verordening bepaalt dat eigenaren van kantoren groter dan m² een wettelijke plicht hebben om leegstand te melden, op straffe van een boete. Werkt een eigenaar hieraan niet mee, dan kan de gemeente een gebruiker aandragen. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest was in Het Financieele Dagblad nog uiterst kritisch over zijn eigen verordening. Het is niet duidelijk wat we wel en niet mogen doen. In de wet staat dat de gemeente redelijk en billijk moet zijn, maar wat is dat? Mogen wij bijvoorbeeld eisen dat een eigenaar zijn huur verlaagt? Er moet dan een rechter bij komen en dan kan het nog vrij lang duren voordat er antwoord is. In Tilburg en Brunssum geldt precies hetzelfde beleid. Het is een controversieel middel, met een ongewisse uitwerking. Bekijk de cases van beleidsplannen op Wat vindt DTZ Zadelhoff? We kunnen de hele kantorenmarkt niet over een kam scheren. Zo dramatisch is het namelijk niet gesteld in Nederland. Natuurlijk staan bepaalde gebouwen structureel leeg en beleggers zullen op een gegeven moment de pijn moeten nemen. Leegstandsheffingen zijn geen optie. Beleggers hebben al veel kosten aan leegstand, een boete of heffing zou een dubbele straf zijn. De taak van de overheid is om te zorgen dat er niet ongebreideld wordt gebouwd. De helpende hand is financieel niet nodig. Gelukkig heeft driekwart van de kantoren wel kansen. Laten we ons niet blindstaren op probleemgevallen. Cuno van Steenhoven Voorzitter Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff gedane zaken Een klasse hoger met Waldorf Astoria Met het Waldorf Astoria Hotel, onderdeel van Hilton Worldwide, krijgt Amsterdam er in 2013 een ultraluxe hotel bij. Het team Hospitality van DTZ Zadelhoff heeft de eigenaren de afgelopen drie jaar geadviseerd, resulterend in een zeer gedetailleerd contract. Het totale complex is m² groot en deze soort metrages op zo n locatie als de grachtengordel komt bijna nooit op de markt. Vincent Huizinga, adjunct-directeur bij DTZ Zadelhoff: Juist daarom wilde Hilton Worldwide zich hier vestigen. Het is dan ook fantastisch dat wij de eigenaar mochten adviseren in dit traject. De gemeente Amsterdam geeft nauwelijks vergunningen uit voor het centrum van Amsterdam, behalve voor hotels met het predicaat Top Level Luxury (hotels die het niveau van de huidige vijfsterrencategorie ontstijgen). Het Waldorf Astoria vestigt zich aan de Herengracht en de Keizersgracht in het voormalige bankcomplex van MeesPierson. Patrick Fitzgibbon, senior vice president development Europa en Afrika van Hilton Worldwide: De locatie is een belangrijke voorwaarde en daarom hebben we gekozen voor deze unieke monumentale omgeving. Naast de zes authentieke grachtenpanden beschikt het hotel over een schitterende binnentuin met daaronder een corridor naar de Keizersgracht. En alle bijzondere elementen blijven behouden. Het hotel krijgt 94 kamers, een grootse spa, eet- en drinkgelegenheden en een forse conferentieruimte. Deze transactie is een prachtig voorbeeld van het herontwikkelen van een gebouw, vertelt Huizinga. Hopelijk wordt het hotel in Amsterdam net zo een icoon als het bijvoorbeeld in New York is. Feiten en cijfers Eerste Top Level Luxury hotel in Amsterdam Zevende Waldorf Astoria in Europa Opening verwacht in eerste kwartaal 2013

6 6 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Maakt het kantoor de Wat zegt het bedrijfskantoor over de bedrijfscultuur? Twee gebruikers aan het woord over hun succesfactoren. De tijd van de statische werkplek ligt achter ons. Ons gebouw aan de Maliebaan in Utrecht is volledig gericht op persoonsongebonden en activiteitsgerelateerde mogelijkheden. Het statige gebouw was een van de eerste kantoren van Rabobank Utrecht dat volledig is getransformeerd om Het Nieuwe Werken te faciliteren. Dat vraagt om ruimtes waar werk zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden uitgevoerd. Om topprestaties te leveren, is een inspirerende omgeving van groot belang. Of je nu behoefte hebt aan een spreekkamer, een stilteruimte of een werkcafé, alle behoeftes moeten kunnen worden vervuld. Uiteraard gaat dat veel verder dan onze gebouwen. Erik Bruinsma Rabobank Utrecht Onze medewerkers gaan uit van de vraag: wat is de beste plek? Dat is soms ook de trein of bij de klant thuis. Het gevolg is dat onze kantoren dienen als een ontmoetingsruimte gericht op het verbinden van de juiste mensen. Ontmoetingen tussen mensen worden gestimuleerd door een open, innovatieve en uitnodigende omgeving. Juist bij Het Nieuwe Werken is het van belang dat alle medewerkers van Rabobank in contact zijn met elkaar. Deze werkwijze is ondersteunend aan onze cultuur: ambitieus, eerlijk en laagdrempelig. Maar deze vrijheid in werken is niet te bereiken zonder vertrouwen. Vertrouwen geven en nemen, dat is de essentie. Erik Bruinsma is HR adviseur bij Rabobank Utrecht. Gedurende 21 jaar heeft hij verschillende functies bij Rabobank bekleed. Als lid van de werkgroep Het Nieuwe Werken binnen Rabobank Utrecht houdt hij zich bezig met de manier waarop de cultuur van Rabobank aansluit bij de multifunctionele werkomgeving. Zo ziet Het Nieuwe Werken van Rabobank eruit DTZ ZADELHOFF Wereldcombinatie met UGL grote versterking van het internationale netwerk en een krachtige aanvulling op de bestaande Edienstverlening. Zo typeert DTZ Zadelhoff de overname van de bedrijfsactiviteiten door UGL Services. DTZ Holdings Plc heeft via Zadelhoff Participaties bv, samen met grondlegger Cor van Zadelhoff, een minderheidsbelang in DTZ Zadelhoff. Met de transactie is een van s werelds grootste vastgoedbedrijven ontstaan. Voor Nederlandse opdrachtgevers, die internationaal opereren, is de wereldwijde spreiding van de nieuwe combinatie een krachtige aanvulling op bestaande dienstverlening met sterke lokale en regionale aanwezigheid. 1,9 miljard US dollar jaaromzet medewerkers wereldwijd 225 kantoren in 45 landen Voor meer informatie, kijk op: dtz-ugl.com

7 februari cultuur of andersom? is datgene waar we ons op onderscheiden. We zijn waarschijnlijk de enige reisorganisatie in de wereld met een eigen reistheater. Hier geven we shows aan klanten Sfeer die zich oriënteren of alvast voorpret willen hebben. We zijn daardoor geen doorsnee kantoorgebruiker. In het centrum van ons gebouw staan het reistheater en een restaurant. Daarboven bevinden zich de kantoren waar onze ruim 120 collega s werken. We hebben dus twee bestemmingen in een gebouw. Maarten de Ruiter FOX Vakanties FOX Vakanties is van binnen een en al kleur, licht en sfeer. Een plek waar je kunt opgaan in het reisgevoel. Maar die schoonheid zit niet van buiten. We huizen nu tien jaar in een grauw en onopvallend gebouw op een sfeerloos bedrijventerrein in Nieuw-Vennep. Wie verwacht dat wij daar zitten met ons reistheater? Het was een van de redenen om te verhuizen naar Hoofddorp. Dat en het feit dat onze kantoren zich direct naast het theater bevinden en hiervan soms overlast ondervinden. Onze moedermaatschappij ANWB laat nu een nieuw gebouw verrijzen. Het is volledig gebouwd naar onze wensen en past bij onze identiteit. De buitenkant sluit in sfeer precies aan bij de binnenkant: kleurrijk en open. De functies kantoor en reistheater zijn van elkaar gescheiden, omdat ze verschillende verdiepingen krijgen. Het wordt een bijzonder gebouw voor een bijzondere gebruiker. Maarten de Ruiter is algemeen directeur van FOX Vakanties, een internetreisorganisatie en marktleider binnen de georganiseerde groepsreizen op een groot aantal bestemmingen binnen Azië. FOX Vakanties is sinds 2002 partner van de ANWB. Zo ziet het nieuwe gebouw van FOX Vakanties eruit tendens De onverkoopbare koopwoning is prima te verhuren De huizenmarkt, wat moeten we daar nog over zeggen? Alles kommer en kwel? Toch niet helemaal. Juist als belegging is de onverkoopbare koopwoning bijzonder in trek. Voornamelijk institutionele beleggers kopen nieuwbouwwoningen en verhuren ze in het populaire segment tussen de 700 tot euro. De markt is groot, de leegstand laag. Vroeger werd vooral belegd in woningen om deze individueel te verkopen aan het einde van het huurcontract (uitponden). Nu worden woningen als langetermijnbelegging gezien. Van het totale investeringsvolume van 4,5 miljard euro in 2011 werd een kwart geïnvesteerd in woningen. De groei van het aantal huishoudens, maar ook de balans tussen vraag en aanbod zorgen voor een positief effect. Lees het rapport Zekerheid gezocht op Colofon Duidelijk. # Duidelijk. is een magazine en online platform voor relaties en opdrachtgevers van DTZ Zadelhoff en verschijnt drie keer per jaar. Productie: LVB Networks Redactie: Jeroen de Bruijn, Wendy Schellens en Francis Schrama (DTZ Zadelhoff). Debby Beekman en Tim Jansma (LVB Networks) Fotografie: Matthijs Borghgraef en Martin Kamstra Drukwerk: Klomp Grafische Communicatie Website: Telefoon: Disclaimer: Overname en vermenigvuldiging van artikelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DTZ Zadelhoff v.o.f. ISSN: Wilt u Duidelijk. niet meer of digitaal ontvangen?

8 ,3 miljoen 8 Spaces Herengracht, Amsterdam 1,3 miljoen m 2. Dat is de totale oppervlakte aan kantoorruimte die is opgenomen in 2011, voornamelijk door zakelijke dienstverleners. Een toename van 9,4% ten opzichte van het jaar Is Is de de stijging in in de de opname van van kantoorruimte goed goed nieuws? #dtv

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar.

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar. Te Huur Geerstraat 121, Heerlen Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl Te Huur Heerlen, Geerstraat 121 Het betreft een in het oog springend kantoorgebouw gelegen tegenover

Nadere informatie

De Schans 1802, Lelystad

De Schans 1802, Lelystad Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 13 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl DTZ Zadelhoff v.o.f. 2 Omschrijving Het object betreft een vrijstaand multi-tenant kantoorgebouw uit 1981 met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost.

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost. Te Huur Breguetlaan 2, Oude Meer Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost Te Huur Oude Meer, Breguetlaan 2 Dit bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Sky Park te Oude

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

Te huur Ypsilon Park Den Haag. Floris Grijpstraat 2

Te huur Ypsilon Park Den Haag. Floris Grijpstraat 2 Te huur Ypsilon Park Den Haag Floris Grijpstraat 2 Kantoor Ypsilon Park is gelegen aan het landgoed Arendsdorp aan de Floris Grijpstraat in Den Haag. Dit kantoorgebouw heeft een unieke positie op de Haagse

Nadere informatie

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte.

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte Voormalig bankkantoor in het dorpshart van Eerbeek gelegen. Het object heeft een oppervlakte van circa

Nadere informatie

Te koop. Stationsstraat 26, Ermelo. Ruime bestemming Parkeren aan achterzijde Aan belangrijke verkeersader gelegen.

Te koop. Stationsstraat 26, Ermelo. Ruime bestemming Parkeren aan achterzijde Aan belangrijke verkeersader gelegen. Stationsstraat 26, Ermelo Ruime bestemming Parkeren aan achterzijde Aan belangrijke verkeersader gelegen Voormalig bankkantoor aan één van de verkeersaders in Ermelo. Het object heeft een vloeroppervlakte

Nadere informatie

Te huur. Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg

Te huur. Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg Te huur Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg Uitstekend bereikbaar Volledig geoutilleerd Ruime parkeervoorziening www.dtz.nl T e huur De kantoortorens zijn gelegen op bedrijventerrein 't Laar, direct aan

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam Te huur Coolse Poort Coolsingel 139, Rotterdam Markant kantoorgebouw In het hart van Rotterdam 3 verdiepingen van elk c irca 1.420 m² www.dtz.nl Coolse Poort is een markant kantoorgebouw, midden in het

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Uitstekende bereikbaarheid Circa 2.468 m ² beschikbaar Gelegen op de 2e verdieping www.dtz.nl De kantoorruimte is gelegen op de 2e etage van

Nadere informatie

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden

Te huur Uniek kantoorgebouw. Noordeinde 2e, Leiden Te huur Uniek kantoorgebouw Noordeinde 2e, Leiden Rijksmonument Gelegen op een unieke zichtlocatie Circa 664 m² www.dtz.nl Het object is in 1878 gebouwd en oorspronkelijk ingericht als een kazerne. In

Nadere informatie

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ.

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ. Koningsweg 6, Vriezenveen Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ www.dtz.nl Het betreft een modern en solitair kantoorpand met een oppervlakte van circa 505

Nadere informatie

Te huur Mercator II en III. Tielweg 28, Gouda

Te huur Mercator II en III. Tielweg 28, Gouda Te huur Mercator II en III Tielweg 28, Gouda Circa 1.791 m ² kantoorruimte beschikbaar Bedrijventerrein "De Goudse Poort" Representatief kantorencomplex www.dtz.nl Het betreft representatieve kantoorgebouwen

Nadere informatie

1e Hogeweg , Zeist

1e Hogeweg , Zeist 1e Hogeweg 188-200, Zeist per kamer te huur gelegen in het hart van Zeist turn-key oplevering www.dtz.nl Het kantoorgebouw '' is gelegen op een prominente hoeklocatie in het hart van Zeist direct naast

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden. Doezastraat 2A, Leiden

Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden. Doezastraat 2A, Leiden Te huur Gelegen in het historisch centrum van Leiden Doezastraat 2A, Leiden Hoogwaardige uitstraling Gelegen op een unieke locatie Goede bereikbaarheid www.dtz.nl Het object is een rijksmonument en oorspronkelijk

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 51-53, De Wijk. Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 51-53, De Wijk. Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Dorpsstraat 51-53, De Wijk Markante locatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Het betreft het zelfstandig kantoorgebouw met een commerciële ruimte op de begane grond en archiefruimte op de eerste met

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Soesterbergsestraat 158, Soest

Soesterbergsestraat 158, Soest Te huur Soesterbergsestraat 158, Soest monumentale villa met hedendaagse luxe volledig gerenoveerd/turnkey opgeleverd gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl Het betreft een monumentale kantoorvilla

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca. 1.129 m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Hoofddorp, Capellalaan 21-37 Het kantoorgebouw 'Lighthouse', bestaande

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Wylpstrjitte 5, Stiens Centrumlocatie Multifunctioneel object Volledig gerenoveerd Stiens, Wylpstrjitte 5 Het object omvat een semi vrijstaand kantoorgebouw in het centrum

Nadere informatie

TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT

TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT Object Het complex aan de Terminalweg 27 in Amersfoort is een multifunctioneel bedrijfsgebouw met een afsluitbaar buitenterrein en ruime

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Te huur. Wolweg 1, Veenendaal

Te huur. Wolweg 1, Veenendaal Te huur Wolweg 1, Veenendaal Gelegen in het centrum van Veenendaal Eigen opgang Moderne uitstraling www.dtz.nl Het pand betreft een kantoorruimte in cascostaat gelegen op de eerste verdieping boven het

Nadere informatie

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Circa 993 m² groot Parkeerplaatsen op eigen terrein Bedrijventerrein 'Molenwetering' www.dtz.nl T e huur / Te koop Het object,

Nadere informatie

Hollands tuin 77, Rotterdam

Hollands tuin 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Hollands tuin 77, Rotterdam Herontwikkeling Maatschappelijke bestemming Circa 1.570 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalig schoolgebouw van twee

Nadere informatie

Te huur. Schoenerweg 1A, Zwolle

Te huur. Schoenerweg 1A, Zwolle Te huur Schoenerweg 1A, Zwolle Multifunctionele ruimte Op absolute topzichtlocatie Naar wens van huurder op te leveren www.dtz.nl Grotendeels gerenoveerd bedrijfscomplex op strategische zichtlocatie op

Nadere informatie

Hondiuslaan 40, Utrecht

Hondiuslaan 40, Utrecht Hondiuslaan 40, Utrecht gelegen in parkachtige setting energielabel A goede aansluiting OV www.dtz.nl Dit kantorengebouw ligt op het hoogwaardige kantorenpark Papendorp te Utrecht nabij knooppunt Oudenrijn

Nadere informatie

Te huur. Winthontlaan 171, Utrecht

Te huur. Winthontlaan 171, Utrecht Te huur Winthontlaan 171, Utrecht Zichtlocatie aan de A12 Gelegen naast tram - en bushalte Nabij knooppunten Oudenrijn / Lunetten www.dtz.nl T e huur Het betreft een representatief multi-tenant kantoorgebouw,

Nadere informatie

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda Te huur Upgraded kantoorruimte Takkebijsters 3, Breda Complete renovatie Uitstekende bereikbaarheid Representatieve uitstraling www.dtz.nl Op zeer korte afstand van de snelweg A27 gelegen kleinschalig

Nadere informatie

Te huur Monumentaal herenhuis. Korte Houtstraat 20, Den Haag

Te huur Monumentaal herenhuis. Korte Houtstraat 20, Den Haag Te huur Monumentaal herenhuis Korte Houtstraat 20, Den Haag Circa 962 m² kantoorruimte Representatief kantoorgebouw Turn-key opleveringsniveau www.dtz.nl Het object betreft een monumentaal herenhuis welke

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam Te huur Representatief kantoorgebouw Weena 70, Rotterdam Uitstekende locatie in RCD in Rotterdam Representatief kantoorgebouw Circa 3.800 m ² kantoorruimte www.dtz.nl Het indrukwekkende gebouw gelegen

Nadere informatie

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg.

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg. Lage Mosten 1-11, Breda Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg Aan de entree van het kantorenpark 'Westerhage', direct aan de afrit van rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen)

Nadere informatie

Te huur. Bogaardplein 15, Rijswijk. Circa m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum "In de Bogaard"

Te huur. Bogaardplein 15, Rijswijk. Circa m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum In de Bogaard Bogaardplein 15, Rijswijk Circa 3.102 m² kantoorruimte beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Nabij winkelcentrum "In de Bogaard" www.dtz.nl Gebouw Hoogvoorde is gesitueerd op de hoek Sir Winston Churchilllaan

Nadere informatie

De zekerheid van supermarkten

De zekerheid van supermarkten De zekerheid van supermarkten Onderzoek naar de kenmerken van supermarktbeleggingen www.dtz.nl www.dtz.com Supermarktbeleggingen: een veilige haven Schaarse locaties Zeker in tijden van economische onzekerheid

Nadere informatie

Te Huur. Noorderpoort 9, Venlo. Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid.

Te Huur. Noorderpoort 9, Venlo. Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid. Noorderpoort 9, Venlo Representatief kantoorgebouw Gelegen op bedrijvenpark Noorderpoort Uitstekende parkeergelegenheid Venlo, Noorderpoort 9 Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen op het moderne

Nadere informatie

Te koop. Bijsterhuizen 1107, Nijmegen

Te koop. Bijsterhuizen 1107, Nijmegen Te koop Bijsterhuizen 1107, Nijmegen Multifunctioneel bedrijfs complex Totale oppervlakte van c irca 13.280 m² Goed beveiligd omheind buitenterrein www.dtz.nl T e koop Een vrijstaand multifunctioneel bedrijfscomplex

Nadere informatie

TE HUUR RUSTPLAETS WESTPLEIN ROTTERDAM

TE HUUR RUSTPLAETS WESTPLEIN ROTTERDAM TE HUUR RUSTPLAETS WESTPLEIN 12-14 ROTTERDAM Gebouw 'Rustplaets' is een stijlvol en representatief kantoorgebouw op een van de meest bijzondere locaties van Rotterdam aan de "Veerhaven" in het Scheepvaartkwartier.

Nadere informatie

Seinedreef 5-7, Utrecht

Seinedreef 5-7, Utrecht Seinedreef 5-7, Utrecht zichtlocatie aan de Einsteindreef flexibele huurtermijn riante parkeerfaciliteiten www.dtz.nl Het betreft een zelfstandig kantoorpand gelegen in de directe omgeving van het overdekte

Nadere informatie

Te koop. Dorpsstraat 74, Vaassen. Karakteristieke kantoorvilla Ruime parkeergelegenheid Markante locatie.

Te koop. Dorpsstraat 74, Vaassen. Karakteristieke kantoorvilla Ruime parkeergelegenheid Markante locatie. Dorpsstraat 74, Vaassen Karakteristieke kantoorvilla Ruime parkeergelegenheid Markante locatie Op een markante locatie aan het begin van het winkelgebied in het dorpshart van Vaassen gelegen kantoorvilla.

Nadere informatie

Te koop. Bonkelaarplein 11-13, Sliedrecht

Te koop. Bonkelaarplein 11-13, Sliedrecht Te koop Bonkelaarplein 11-13, Sliedrecht Commerciele ruimte Centraal gelegen Circa 478 m² www.dtz.nl Het betreft een appartementsrecht op de begane grond, gebouwd in 1992 en gelegen aan het Bonkelaarplein

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

Te huur Representatieve kantoorruimte. K.P. van der Mandelelaan 20, Rotterdam

Te huur Representatieve kantoorruimte. K.P. van der Mandelelaan 20, Rotterdam Te huur Representatieve kantoorruimte K.P. van der Mandelelaan 20, Rotterdam Prachtige zichtlocatie aan de A16 Zakelijke omgeving Diverse verhuur mogelijkheden www.dtz.nl Onderhavig kantoorgebouw is prominent

Nadere informatie

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Circa 7.482 m ² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Gelegen in kantorenpark 'Hoornwijck ' www.dtz.nl T e huur k antoorgebouw 'W

Nadere informatie

Berlagepad 10-12, Rotterdam

Berlagepad 10-12, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Berlagepad 10-12, Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 1.518 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw van

Nadere informatie

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie Cosunpark 1-5, Breda Diverse verhuurmogelijk heden Parkachtige omgeving Op korte afstand van de A16 www.dtz.nl Een markant kantoorgebouw met een onderscheidende

Nadere informatie

Te huur. Swaneblakestraat 7, Rotterdam

Te huur. Swaneblakestraat 7, Rotterdam Te huur Swaneblakestraat 7, Rotterdam Functionele bedrijfsunit Goed gelegen op Spaanse Polder Totaal circa 900 m² www.dtz.nl T e huur Deze functionele bedrijfsunit is gelegen aan de Swaneblakestraat op

Nadere informatie

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid.

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid. Julianastraat 31, Dedemsvaart Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid Dedemsvaart, Julianastraat 31 Het betreft hier een solitair object van 2 bouwlagen. Het geheel maakt een moderne en verzorgde

Nadere informatie

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58

Te huur Sirius Den Haag. Fluwelen Burgwal 58 Te huur Sirius Den Haag Fluwelen Burgwal 58 Locatie 'Sirius' is gelegen in De Resident, een nieuw stukje binnenstad in Den Haag. Dit gebied wordt omsloten door de Turfmarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht

Nadere informatie

De Quackstraat 77, Rotterdam

De Quackstraat 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw De Quackstraat 77, Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 1.397 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalige schoolgebouw

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo.

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo. Columbus Folkstoneweg 2-100, Schiphol Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo Het kantoorgebouw Columbus is gelegen in het hart van een modern en ruim opgezet bedrijventerrein 'Cargo

Nadere informatie

Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn

Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn Renovate to suite Dynamische werkomgeving FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.dtz.nl Maple Building is gebouwd in de jaren '80 en heeft een

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur Circa 651 m² kantoorruimte. Waldorpstraat 120, Den Haag

Te huur Circa 651 m² kantoorruimte. Waldorpstraat 120, Den Haag Te huur Circa 651 m² kantoorruimte Waldorpstraat 120, Den Haag Gelegen op de 6e en 7e verdieping Gelegen tegenover Station Hollands Spoor Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl Voor de verhuur is circa 651 m²

Nadere informatie

Te Huur. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein. bedrijfscomplex ter grootte van m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen.

Te Huur. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein. bedrijfscomplex ter grootte van m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen. Archimedesbaan 12-14, Nieuwegein bedrijfscomplex ter grootte van 3.996 m² multifunctioneel te gebruiken flexibel in te delen Bedrijfscomplex gelegen op zichtlocatie langs de Plettenburgerbaan, de doorgaande

Nadere informatie

Wiekenweg 33, Amersfoort

Wiekenweg 33, Amersfoort Te huur Wiekenweg 33, Amersfoort circa 450 m² turn key kantoorruimte energielabel A ruim parkeren op eigen terrein www.dtz.nl Te huur Op het zeer gunstig gelegen en jonge bedrijvenpark "De Wieken" komt

Nadere informatie

Hollands tuin 77, Rotterdam

Hollands tuin 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Hollands tuin 77, Rotterdam Herontwikkeling Maatschappelijke bestemming Circa 1.570 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalig schoolgebouw van twee

Nadere informatie

Te huur. K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam

Te huur. K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam Te huur K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam Solitair kantoorgebouw Uitstekend bereikbaar Circa 2.750 m ² kantoorruimte www.dtz.nl T e huur Onderhavig kantoorgebouw is prominent en zeer herkenbaar gelegen

Nadere informatie

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden Zuiderzeestraatweg 620, Wezep Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object betreft een voormalig kazernecomplex bestaande

Nadere informatie

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum.

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum. Callunaplein 2, Dieren Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum Het betreft een vrijstaand object gelegen aan de entree van het wijkwinkelcentrum aan het Callunaplein. Het object beschikt

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden Te huur Schipholweg 101, Leiden Circa 2.465 m ² beschikbaar Representatief kantoorgebouw Nabij Centraal Station www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte gelegen in het representatieve kantoorgebouw 'Leids

Nadere informatie

Demkaweg 40, Martin Ovenweg 3, Havenweg 6 Utrecht

Demkaweg 40, Martin Ovenweg 3, Havenweg 6 Utrecht Demkaweg 40, Martin Ovenweg 3, Havenweg 6 Utrecht Huur vanaf 300 m² Diverse units beschikbaar Locatie nabij binnenstad Utrecht www.dtz.nl Het complex is gelegen op het Demkaterrein aan de Noordwestzijde

Nadere informatie

Houttuinlaan 5, Woerden

Houttuinlaan 5, Woerden Houttuinlaan 5, Woerden op loopafstand van NS station Woerden per direct beschikbaar representatief kantoorgebouw www.dtz.nl Dit volledig gerenoveerde turnkey kantoor ligt op loopafstand van NS station

Nadere informatie

Te huur HNK Apeldoorn. Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn

Te huur HNK Apeldoorn. Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn Te huur HNK Apeldoorn Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn Hoogwaardig kantoor Gedeelde faciliteiten en voorzieningen Uitstekende parkeervoorzieningen www.dtz.nl Ondernemen in een inspirerende en representatieve

Nadere informatie

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Te huur GATWICK te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Locatie Bereikbaarheid Auto Het object is per auto uitstekend bereikbaar. Het is gelegen tussen de ringweg A10 en de rijksweg A15 bij knooppunt IJmuiden. Openbaar

Nadere informatie

Fermiweg 105, Utrecht

Fermiweg 105, Utrecht Fermiweg 105, Utrecht Representatieve kantoor-/bedrijfsruimte Goede parkeergelegenheid Goede bereikbaarheid www.dtz.nl Het betreft een ideale kantoor-/bedrijfsruimte gelegen op slechts drie autominuten

Nadere informatie

Te Huur kantoren in het bruisend centrum

Te Huur kantoren in het bruisend centrum kantoren in het bruisend centrum Burgemeester Loeffplein 5, 's-hertogenbosch Hartje centrum 's-hertogenbosch Hoogwaardig opleveringsniveau Eventueel in delen beschikbaar In hartje binnenstad van 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Te huur Duurzaam kantoorgebouw. Bennekomseweg 43, Ede

Te huur Duurzaam kantoorgebouw. Bennekomseweg 43, Ede Te huur Duurzaam kantoorgebouw Bennekomseweg 43, Ede Unieke parkachtige omgeving Loopafstand van Intercity station Energielabel A www.dtz.nl Dit door Van t Hof architecten ontworpen duurzame kantoorgebouw

Nadere informatie

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Johan Huizingalaan 400, Amsterdam Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Het zeer representatieve kantoorgebouw is gelegen aan de verlengde Zuidas op

Nadere informatie

Kroostweg-Noord 149, Zeist

Kroostweg-Noord 149, Zeist Kroostweg-Noord 149, Zeist te huur vanaf 1.000 m² goede bereikbaarheid gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl In 2012 heeft PGGM aan de westzijde een spectaculaire uitbreiding gerealiseerd. Een groot

Nadere informatie

Te huur. Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Te huur. Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht Te huur Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht karakteristieke uitstraling turnkey oplevering zeer goed parkeren op eigen terrein www.dtz.nl T e huur Het kantorencomplex is een voormalig militair hospitaal dat in

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede Te huur / Te koop Nijverheidstraat 5, Enschede Uitgesproken zichtlocatie Circa 754 kantoorruimte Prima bereikbaar www.dtz.nl T e huur / Te koop Op deze uitgesproken zichtlocatie komt deze nette kantoorruimte

Nadere informatie

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Te koop Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Multifunctionele ruimte Hoogwaardig afwerkings niveau Markante uitstraling www.dtz.nl T e koop Het object betreft een multi-functioneel kantoorgebouw

Nadere informatie

Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk

Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk Kastanjelaan 14-16, Ridderkerk Te koop: Vrijstaand kantoorgebouw Online verkoop 31 oktober 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het betreft een solitair kantorencomplex gelegen op een kleinschalig kantorenpark

Nadere informatie

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Dolderseweg 2, Huis ter Heide ca. 1.215 m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Contact Joost C. Eggink T 030 2 320 044 E jeggink@dtz.nl Oorsprongpark 12 3581

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam

Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam Hoogwaardige ontwikkeling op maat Internationale allure Kavels vanaf 2.000 m² www.dtz.nl Dit gebied is geschikt

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsterrein met milieucategorie t/m 5.2. Nijverheidsweg 43-45, Nijmegen

Te huur Bedrijfsterrein met milieucategorie t/m 5.2. Nijverheidsweg 43-45, Nijmegen Te huur Bedrijfsterrein met milieucategorie t/m 5.2 Nijverheidsweg 43-45, Nijmegen buitenterrein ca. 5.000-10.500 m² t/m milieucategorie 5.2 "Build-to-suit" mogelijk www.dtz.nl Uniek bedrijfsperceel met

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam Te huur straat 1-41, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Goede parkeernorm Vanaf circa 100 m ² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte gelegen in het kantoorgebouw ''. Onderhavig kantoorgebouw is

Nadere informatie

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak De villa is gelegen op een ruim perceel grond en kenmerkt zich onder

Nadere informatie

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 869 m² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Te Koop Dorpsstraat 25, Heerde Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Te Koop Heerde, Dorpsstraat 25 Het betreft een kantoorgebouw gelegen aan de Dorpsstraat 25 te Heerde. Het onderhavige object

Nadere informatie