De verdieping van vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verdieping van vastgoed"

Transcriptie

1 De verdieping van vastgoed Spaces Herengracht, Amsterdam 5 factoren voor rendement op kantoren Leegstand: marktzaak of gemeentekwestie? Wat wil de gebruiker tegenwoordig? #

2 2 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Dít gaat straks de doorslag geven Bestaat er een recept voor rendement op kantoren? Iets dat verder gaat dan een toplocatie in de binnenstad, onderscheidende architectuur of een prettige aanrijroute? Ja. Volgens beleggers maken vijf factoren het verschil bij het vergroten van de verhuurkansen. 1Das beste oder nichts Unilever besloot ooit om een paar honderd merken in het portfolio te verkopen. Reden: het was volgens het ministerie van merken zinloos om het derde, vierde of vijfde merk in de markt te voeren. De vastgoedmarkt gaat in dezelfde richting. Frank Vellinga, director offices and industrial bij Syntrus Achmea Vastgoed: In een markt met een ruim aanbod moet je het beste gebouw hebben. Dan is een goede belegging mogelijk mits het rendement en risicoprofiel in orde zijn. Volgens veel beleggers zal in de markt een tweedeling of driedeling plaatsvinden: het onderste segment valt af. 2Anticiperen op verhuurkansen Vroeger kwam succes vanzelf als de locatie maar goed was en de kwaliteit van het gebouw hoog. Die tijden zijn voorbij. Meer rendement vraagt om meer management en minder spreiding. Als je kort op je gebruiker zit, weet je wat er speelt en kun je invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door huurders aan te spreken op hun energieverbruik om samen de kosten laag te houden. Of de gemeente op de huid te zitten als een verandering in de verkeerssituatie ongunstig is. Geen winkelvoorzieningen in de buurt? Laat de winkels naar jou toekomen met een mobiele oplossing. Initiatiefrijk is het sleutelwoord voor de hedendaagse belegger in vastgoed. duidelijk Succesfactoren vanuit drie perspectieven In ons recent verschenen VastgoedVisierapport De kanshebbers in de markt hebben we een driedeling in het kantooraanbod vastgesteld; kansrijk, kanshebbend en kansarm aanbod. De aandacht voor de problemen op de kantorenmarkt overschaduwt de successen. Toch zijn deze er gelukkig ook in ruime mate. In de eerste editie van Duidelijk. kijken we vanuit drie verschillende perspectieven naar Succesfactoren van kantoren. Zo vertellen twee gebruikers over de wijze waarop de inrichting van hun kantoorruimte de sfeer bepaalt voor de werknemers en de klanten. Ook kijken we naar de manier waarop gemeenten bijdragen aan het beheersbaar maken van de kantorenmarkt. Lees over de verschillende aanpakken en meningen van de experts. Hoe creëren beleggers meerwaarde aan hun objecten en portefeuille? Twee beleggers geven hun ideeën op U kunt uw reactie of mening via het online platform geven of twitteren Onze succesfactor is dat wij weten wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Onze vastgoedadviseurs volgen continu de marktbewegingen, maken deze inzichtelijk en geven duidelijke adviezen. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. En we steken onze mening ook niet onder stoelen of banken. Met Duidelijk. hebben we hiervoor een extra platform. Duidelijk. DTZ Zadelhoff Ik wens u nieuwe inzichten met de eerste editie van Duidelijk. Jeroen de Bruijn Jeroen de Bruijn, Hoofdredacteur Duidelijk. Lid Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff

3 februari Henk Brouwer Directeur Breevast Zeker vandaag de dag is het uiterst belangrijk te focussen op datgene waar je verstand van hebt. Een focus is essentieel, ook omdat er meer eigen vermogen moet worden gestopt in het product. Waar zit de meeste meerwaarde in de toekomst? Henk Brouwer deelt zijn visie op Huib Boissevain Oprichter en CEO Annexum Het is de vraag of er nog sprake is van beleggen in vastgoed. Beleggers zullen voortdurend actief bezig moeten zijn met hun vastgoed en zich voortdurend moeten afvragen of de belegging in haar huidige vorm toekomstvast is. Welke competenties heeft de huidige belegger nodig? Huib Boissevain deelt zijn visie op 3Renovatie nodig? De levensduur van vastgoed wordt steeds korter. Waar het vroeger gangbaar was om elke 20 jaar een investering te doen, is modernisering nu elke 10 jaar nodig. Om een gebouw toekomstbestendig te houden, zijn periodieke aanpassingen aan de eisen van deze tijd onontkoombaar. Daarin zijn duurzaamheid en onderhoud vaak hetzelfde. Wie investeert in goed onderhoud, investeert automatisch in duurzaamheid. En duurzaamheid is een belangrijke factor voor alle gebruikerstypen. 4Bedien de doelgroep Gebruiksmogelijkheden en de uitstraling van een gebouw zijn voor ons de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren, aldus Bram Linnartz, advocaat en partner bij Loyens & Loeff. Sfeer is steeds vaker een vraagbepalende factor voor het succes van een object. Er moet licht, leven, ruimte en een verbinding met de omgeving zijn. Veel beleggers hebben het geloof in gebouwen met meer dan m² helemaal verloren. Een deel van hen investeert op basis van gebruikerstypen. De volgende vijf groepen kantoorgebruikers worden veelal onderscheiden: industrie/handel/ transport, ICT, banken/verzekeraars, zakelijke dienstverlening, overheid/non-profit. Bij deze indeling zijn de werkzaamheden het uitgangspunt. Om te weten waar de gebruiker precies naar op zoek is, is segmentatie op functie en bereikbaarheidsprofiel nodig. 5 Multi-tenant is geen modeverschijnsel Verhuurbaarheid is voor veel beleggers het credo. Een object moet als een kameleon zijn: geschikt voor traditionele werkvormen en single-tenant, maar ook gemakkelijk om te vormen naar de eisen van Het Nieuwe Werken en in potentie multi-tenant. Veel beleggers kijken daarom met veel belangstelling naar de vloerindeling. Hoe flexibeler, hoe beter. Deze factoren zijn samengesteld op basis van gesprekken die DTZ Zadelhoff voerde met diverse beleggers over de toekomst van het beleggen in vastgoed. Bekijk de video-interviews met Huib Boissevain en Henk Brouwer tendens Grootgrutters bieden veilige haven Supermarkten zijn solide. Onder het motto eten moet je toch vinden beleggers de aankoop van een supermarkt minder risicovol dan investeren in andere vastgoedobjecten. Het structurele tekort aan goede locaties vergroot de aantrekkelijkheid. Daarnaast zijn huurders solvabel en in staat goede huurprijzen te betalen. De waarde van supermarkten is de laatste jaren gestaag toegenomen. Dat supermarkten een veilige haven voor de belegger vormen, is zeker. Bekijk het rapport De zekerheid van supermarkten op Actueel Verhuurkansen van kantoren vergroten Historisch ontwikkelde steden Toename beroepsbevolking Goede bereikbaarheid Imago van de omgeving Verzorgde openbare ruimte Onderscheidende architectuur Energielabel A Bekijk meer factoren op vastgoedvisie DTZ ZADELHOFF Laag risicoprofiel Beleggingen met een laag risicoprofiel zijn zeer gewild. Dat wordt bevestigd door de belangstelling vanuit de markt voor een unieke winkelportefeuille, waarvan DTZ Zadelhoff onlangs de verkoop heeft begeleid. Het betreft drie A1-winkelobjecten: Kalverstraat 136 in Amsterdam, Broerstraat in Nijmegen en Heuvelstraat in Tilburg. De gebouwen waren vier generaties lang in familiebezit en zijn verkocht aan een particuliere belegger voor de koopsom van euro k.k. Het gerealiseerde prijsniveau onderstreept tevens dat beleggingen met een laag risicoprofiel in trek zijn.

4 4 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Leegstand? Laat die handen maar wapperen Geen inefficiëntere meter dan een ongebruikte meter. Moeten gemeenten en provincies zelf bepalen hoe ze hun kantorenmarkt weer nieuw elan geven? Daar hebben ze in elk geval alle handen voor nodig. De markt kan het vraagstuk niet zelf oplossen. Gemeenten hebben hier een grote rol in te spelen. Helaas zijn initiatieven vanuit gemeenten zeldzaam. Dat kan echt proactiever. Maar wel met positieve maatregelen. Bijvoorbeeld een incentive voor bedrijven die zich in bestaande gebouwen vestigen. Hilde Remøy Universitair docent in Real Estate Management aan de TU Delft Hoort de regie bij de markt? Lees het interview met Hilde Remøy Gemeenten moeten ingrijpen, maar zich niet als marktpartij gedragen De onzichtbare hand Lange tijd was het goed gebruik bij gemeenten om te wijzen op economische wetten. De onzichtbare hand van de vrije markt zorgt voor het juiste evenwicht. Het probleem van leegstand zou door samenspel van vraag en aanbod uiteindelijk in evenwicht komen. Als ondernemers zouden worden geconfronteerd met grotere risico s, teruglopende huurinkomsten en waardevermindering, zou er vanzelf een omslag plaatsvinden. Maar die omslag kwam niet. En veel gemeenten bleven wachten. Vaak tot ergernis van marktpartijen, die overheden juist graag in een regierol zien. Tegenwoordig willen veel gemeenten wel die rol aannemen, maar zij kunnen dat vaak niet. Het Rijk schuift meer taken door naar de gemeenten. Gemeenten moeten die taken met de bestaande (en soms teruglopende) budgetten bekostigen. Hierdoor wordt het een kwestie van prioriteiten stellen. En voor veel gemeenten staat de aanpak van leegstaande kantoren niet op nummer één. Actief herbestemmen kan ten koste gaan van gronduitgifte en OZB- dtz zadelhoff Visie op vastgoed: waar liggen de kansen voor kantoren? De leegstand neemt nog steeds toe, ondanks een stijging in de opname van het afgelopen jaar. Toch is er nog volop kansrijk vastgoed dat goed verhuurbaar is. Slechte gebouwen en de oplopende leegstand bepalen te veel het beeld in de markt. Met het kansrijke vastgoedaanbod in de markt is echter weinig mis. Of een gebouw kansrijk is, hangt af van de aantrekkelijkheid van de locatie, het object zelf en de periode dat een object wordt aangeboden op de markt. 18 procent van het totale aanbod aan gebouwen is kansrijk, dit komt neer op circa 1 miljoen m². 54 procent van het totale vastgoedaanbod is kanshebbend en de overige 28 procent is kansarm. Kansrijk Het kansrijke aanbod betreft kantoorgebouwen in de grotere steden die er feilloos uitzien. Deze objecten zijn het minst gevoelig voor een verslechterende markt. Voor kansarme objecten ligt dat anders. Alle marktpartijen moeten realistisch naar de toekomstkansen van deze gebouwen kijken. Minder goede objecten moeten worden afgewaardeerd. Het verschil tussen goed of slecht vastgoed wordt steeds manifester. Bekijk het VastgoedVisierapport 2012 op Het VastgoedVisierapport van DTZ Zadelhoff is glashelder en duidelijk prof. dr. Jan Peter Balkenende, partner Ernst & Young, professor Governance, Institutions and Internationalisation Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens de jaarlijkse VastgoedVisiebijeenkomst van DTZ Zadelhoff

5 februari Gemeenten zijn zoekend in het leegstandvraagstuk. Het principe om eigenaren van lege gebouwen een boete te laten betalen vind ik niet verkeerd. Bij de leegstandsverordening gaat het om een relatief bescheiden bedrag. En dat geld kan dan gestoken worden in een gezamenlijke aanpak. Dat noem ik de initiërende hand: een aanpak waarbij de gemeente als katalysator optreedt. Rinus Vader Leading Professional Vastgoedstrategie bij DHV Moeten gemeenten ingrijpen? Lees het interview met Rinus Vader inkomsten. De voordelen, zoals een beter vestigingsklimaat en hogere grondwaarde, zijn vaak pas op de langere termijn merkbaar. Veel gemeenten blijven hun hoop daardoor vestigen op het marktmechanisme van de onzichtbare hand. De zachte hand Naarmate de leegstand van kantoren toeneemt, en de onzichtbare hand maar niet zichtbaar wordt, nemen meer overheden zelf het voortouw bij de aanpak van leegstand. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hier begin vorig jaar een blauwdruk voor neergelegd, de Handreiking Leegstand te lijf. Veel ervaring is tot dusverre opgedaan door gemeenten waar krimp toeneemt. Zoals in Limburg. Duidelijk beleid, versoepeling van procedures en samenwerking met de markt zijn steeds de adagia. Amersfoort, Utrecht en Amsterdam leveren goede cases. Die gemeenten nemen nadrukkelijk de regierol op zich. Om de 18 procent leegstand in de stad te bestrijden, heeft Amersfoort de Visie Werklocaties opgesteld. Het beleid stimuleert functiemenging en transformatie en zet vooral in op bestaande locaties, deregulering en activering van eigenaren. Ook de gemeente Utrecht (leegstand: 8,3%) brengt partijen bij elkaar De kantoortransformator. Zij gaat in gesprek met eigenaren van leegstaand vastgoed, stroomlijnt processen en denkt mee over oplossingen. Om de 17 procent leegstand in de stad te bestrijden, heeft Amsterdam het Gemeenten moeten als katalysator optreden Transformatieteam opgericht. Daarin werken ambtenaren vanuit verschillende expertises samen met marktpartijen op zoek naar alternatief gebruik. Een actieve rol van meer gemeenten is nodig om het nieuwe Bouwbesluit, dat in april van dit jaar in werking treedt, te laten slagen. Doel van dit vernieuwde besluit: transformatie van kantoren vergemakkelijken. De harde hand De zachte hand gaat de laatste tijd steeds vaker gepaard met de harde hand. Vaak in de vorm van een versobering van het nieuwbouwprogramma: in Utrecht waar de leegstand nog redelijk beperkt is - wordt bijvoorbeeld de helft van de geplande m 2 bevroren. Op bepaalde plekken doet de gemeente zelfs geen nieuwe uitgifte meer van grond. Amsterdam, Tilburg en Brunssum gaan nog een stap verder. Die gemeenten hebben per 1 januari 2012 de Leegstandverordening in werking gesteld. Amsterdam had de primeur. De verordening bepaalt dat eigenaren van kantoren groter dan m² een wettelijke plicht hebben om leegstand te melden, op straffe van een boete. Werkt een eigenaar hieraan niet mee, dan kan de gemeente een gebruiker aandragen. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest was in Het Financieele Dagblad nog uiterst kritisch over zijn eigen verordening. Het is niet duidelijk wat we wel en niet mogen doen. In de wet staat dat de gemeente redelijk en billijk moet zijn, maar wat is dat? Mogen wij bijvoorbeeld eisen dat een eigenaar zijn huur verlaagt? Er moet dan een rechter bij komen en dan kan het nog vrij lang duren voordat er antwoord is. In Tilburg en Brunssum geldt precies hetzelfde beleid. Het is een controversieel middel, met een ongewisse uitwerking. Bekijk de cases van beleidsplannen op Wat vindt DTZ Zadelhoff? We kunnen de hele kantorenmarkt niet over een kam scheren. Zo dramatisch is het namelijk niet gesteld in Nederland. Natuurlijk staan bepaalde gebouwen structureel leeg en beleggers zullen op een gegeven moment de pijn moeten nemen. Leegstandsheffingen zijn geen optie. Beleggers hebben al veel kosten aan leegstand, een boete of heffing zou een dubbele straf zijn. De taak van de overheid is om te zorgen dat er niet ongebreideld wordt gebouwd. De helpende hand is financieel niet nodig. Gelukkig heeft driekwart van de kantoren wel kansen. Laten we ons niet blindstaren op probleemgevallen. Cuno van Steenhoven Voorzitter Dagelijks Bestuur DTZ Zadelhoff gedane zaken Een klasse hoger met Waldorf Astoria Met het Waldorf Astoria Hotel, onderdeel van Hilton Worldwide, krijgt Amsterdam er in 2013 een ultraluxe hotel bij. Het team Hospitality van DTZ Zadelhoff heeft de eigenaren de afgelopen drie jaar geadviseerd, resulterend in een zeer gedetailleerd contract. Het totale complex is m² groot en deze soort metrages op zo n locatie als de grachtengordel komt bijna nooit op de markt. Vincent Huizinga, adjunct-directeur bij DTZ Zadelhoff: Juist daarom wilde Hilton Worldwide zich hier vestigen. Het is dan ook fantastisch dat wij de eigenaar mochten adviseren in dit traject. De gemeente Amsterdam geeft nauwelijks vergunningen uit voor het centrum van Amsterdam, behalve voor hotels met het predicaat Top Level Luxury (hotels die het niveau van de huidige vijfsterrencategorie ontstijgen). Het Waldorf Astoria vestigt zich aan de Herengracht en de Keizersgracht in het voormalige bankcomplex van MeesPierson. Patrick Fitzgibbon, senior vice president development Europa en Afrika van Hilton Worldwide: De locatie is een belangrijke voorwaarde en daarom hebben we gekozen voor deze unieke monumentale omgeving. Naast de zes authentieke grachtenpanden beschikt het hotel over een schitterende binnentuin met daaronder een corridor naar de Keizersgracht. En alle bijzondere elementen blijven behouden. Het hotel krijgt 94 kamers, een grootse spa, eet- en drinkgelegenheden en een forse conferentieruimte. Deze transactie is een prachtig voorbeeld van het herontwikkelen van een gebouw, vertelt Huizinga. Hopelijk wordt het hotel in Amsterdam net zo een icoon als het bijvoorbeeld in New York is. Feiten en cijfers Eerste Top Level Luxury hotel in Amsterdam Zevende Waldorf Astoria in Europa Opening verwacht in eerste kwartaal 2013

6 6 DUIDELIJK. de verdieping van vastgoed ANALYSE UIT DE MARKT DE ROL VAN DE OVERHEID IDEEËN UIT HET VELD Maakt het kantoor de Wat zegt het bedrijfskantoor over de bedrijfscultuur? Twee gebruikers aan het woord over hun succesfactoren. De tijd van de statische werkplek ligt achter ons. Ons gebouw aan de Maliebaan in Utrecht is volledig gericht op persoonsongebonden en activiteitsgerelateerde mogelijkheden. Het statige gebouw was een van de eerste kantoren van Rabobank Utrecht dat volledig is getransformeerd om Het Nieuwe Werken te faciliteren. Dat vraagt om ruimtes waar werk zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden uitgevoerd. Om topprestaties te leveren, is een inspirerende omgeving van groot belang. Of je nu behoefte hebt aan een spreekkamer, een stilteruimte of een werkcafé, alle behoeftes moeten kunnen worden vervuld. Uiteraard gaat dat veel verder dan onze gebouwen. Erik Bruinsma Rabobank Utrecht Onze medewerkers gaan uit van de vraag: wat is de beste plek? Dat is soms ook de trein of bij de klant thuis. Het gevolg is dat onze kantoren dienen als een ontmoetingsruimte gericht op het verbinden van de juiste mensen. Ontmoetingen tussen mensen worden gestimuleerd door een open, innovatieve en uitnodigende omgeving. Juist bij Het Nieuwe Werken is het van belang dat alle medewerkers van Rabobank in contact zijn met elkaar. Deze werkwijze is ondersteunend aan onze cultuur: ambitieus, eerlijk en laagdrempelig. Maar deze vrijheid in werken is niet te bereiken zonder vertrouwen. Vertrouwen geven en nemen, dat is de essentie. Erik Bruinsma is HR adviseur bij Rabobank Utrecht. Gedurende 21 jaar heeft hij verschillende functies bij Rabobank bekleed. Als lid van de werkgroep Het Nieuwe Werken binnen Rabobank Utrecht houdt hij zich bezig met de manier waarop de cultuur van Rabobank aansluit bij de multifunctionele werkomgeving. Zo ziet Het Nieuwe Werken van Rabobank eruit DTZ ZADELHOFF Wereldcombinatie met UGL grote versterking van het internationale netwerk en een krachtige aanvulling op de bestaande Edienstverlening. Zo typeert DTZ Zadelhoff de overname van de bedrijfsactiviteiten door UGL Services. DTZ Holdings Plc heeft via Zadelhoff Participaties bv, samen met grondlegger Cor van Zadelhoff, een minderheidsbelang in DTZ Zadelhoff. Met de transactie is een van s werelds grootste vastgoedbedrijven ontstaan. Voor Nederlandse opdrachtgevers, die internationaal opereren, is de wereldwijde spreiding van de nieuwe combinatie een krachtige aanvulling op bestaande dienstverlening met sterke lokale en regionale aanwezigheid. 1,9 miljard US dollar jaaromzet medewerkers wereldwijd 225 kantoren in 45 landen Voor meer informatie, kijk op: dtz-ugl.com

7 februari cultuur of andersom? is datgene waar we ons op onderscheiden. We zijn waarschijnlijk de enige reisorganisatie in de wereld met een eigen reistheater. Hier geven we shows aan klanten Sfeer die zich oriënteren of alvast voorpret willen hebben. We zijn daardoor geen doorsnee kantoorgebruiker. In het centrum van ons gebouw staan het reistheater en een restaurant. Daarboven bevinden zich de kantoren waar onze ruim 120 collega s werken. We hebben dus twee bestemmingen in een gebouw. Maarten de Ruiter FOX Vakanties FOX Vakanties is van binnen een en al kleur, licht en sfeer. Een plek waar je kunt opgaan in het reisgevoel. Maar die schoonheid zit niet van buiten. We huizen nu tien jaar in een grauw en onopvallend gebouw op een sfeerloos bedrijventerrein in Nieuw-Vennep. Wie verwacht dat wij daar zitten met ons reistheater? Het was een van de redenen om te verhuizen naar Hoofddorp. Dat en het feit dat onze kantoren zich direct naast het theater bevinden en hiervan soms overlast ondervinden. Onze moedermaatschappij ANWB laat nu een nieuw gebouw verrijzen. Het is volledig gebouwd naar onze wensen en past bij onze identiteit. De buitenkant sluit in sfeer precies aan bij de binnenkant: kleurrijk en open. De functies kantoor en reistheater zijn van elkaar gescheiden, omdat ze verschillende verdiepingen krijgen. Het wordt een bijzonder gebouw voor een bijzondere gebruiker. Maarten de Ruiter is algemeen directeur van FOX Vakanties, een internetreisorganisatie en marktleider binnen de georganiseerde groepsreizen op een groot aantal bestemmingen binnen Azië. FOX Vakanties is sinds 2002 partner van de ANWB. Zo ziet het nieuwe gebouw van FOX Vakanties eruit tendens De onverkoopbare koopwoning is prima te verhuren De huizenmarkt, wat moeten we daar nog over zeggen? Alles kommer en kwel? Toch niet helemaal. Juist als belegging is de onverkoopbare koopwoning bijzonder in trek. Voornamelijk institutionele beleggers kopen nieuwbouwwoningen en verhuren ze in het populaire segment tussen de 700 tot euro. De markt is groot, de leegstand laag. Vroeger werd vooral belegd in woningen om deze individueel te verkopen aan het einde van het huurcontract (uitponden). Nu worden woningen als langetermijnbelegging gezien. Van het totale investeringsvolume van 4,5 miljard euro in 2011 werd een kwart geïnvesteerd in woningen. De groei van het aantal huishoudens, maar ook de balans tussen vraag en aanbod zorgen voor een positief effect. Lees het rapport Zekerheid gezocht op Colofon Duidelijk. # Duidelijk. is een magazine en online platform voor relaties en opdrachtgevers van DTZ Zadelhoff en verschijnt drie keer per jaar. Productie: LVB Networks Redactie: Jeroen de Bruijn, Wendy Schellens en Francis Schrama (DTZ Zadelhoff). Debby Beekman en Tim Jansma (LVB Networks) Fotografie: Matthijs Borghgraef en Martin Kamstra Drukwerk: Klomp Grafische Communicatie Website: Telefoon: Disclaimer: Overname en vermenigvuldiging van artikelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DTZ Zadelhoff v.o.f. ISSN: Wilt u Duidelijk. niet meer of digitaal ontvangen?

8 ,3 miljoen 8 Spaces Herengracht, Amsterdam 1,3 miljoen m 2. Dat is de totale oppervlakte aan kantoorruimte die is opgenomen in 2011, voornamelijk door zakelijke dienstverleners. Een toename van 9,4% ten opzichte van het jaar Is Is de de stijging in in de de opname van van kantoorruimte goed goed nieuws? #dtv

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

De Schans 1802, Lelystad

De Schans 1802, Lelystad Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 13 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl DTZ Zadelhoff v.o.f. 2 Omschrijving Het object betreft een vrijstaand multi-tenant kantoorgebouw uit 1981 met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Wylpstrjitte 5, Stiens Centrumlocatie Multifunctioneel object Volledig gerenoveerd Stiens, Wylpstrjitte 5 Het object omvat een semi vrijstaand kantoorgebouw in het centrum

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

the best impression is the first impression

the best impression is the first impression 1 firstrotterdam.nl the best impression is the first impression Algemeen Recht tegenover het nieuwe Rotterdam CS, op de meest prominente locatie van het Rotterdam Central District, markeert FIRST Rotterdam

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

Zuidermolenweg 7, Amsterdam

Zuidermolenweg 7, Amsterdam Vrijwillige online verkoop www.nationalevastgoedveiling.nl, 22 januari 2015 Vrijwillige online verkoop in opdracht van curator 22 januari 2015 www.nationalevastgoedveiling.nl Een kantoorgebouw gelegen

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak

Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Leegstand vraagt om rigoureuze aanpak Het fenomeen Leegstand van ongekende omvang Landelijk 15% en groeiend Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg.

Nadere informatie

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Torpedoloods Hoek van Holland Verkoopinformatie Omschrijving Volledig ingericht horecabedrijf

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz.

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan de rand van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL IN UITSTEKENDE STAAT LEVENDIGE OMGEVING TURN-KEY, GEMEUBILEERD & DIRECT PLUG & PLAY BEMANDE RECEPTIE UNITS VANAF CIRCA 7 M² BESCHIKBAAR PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt

De Nederlandse kantorenmarkt De Nederlandse kantorenmarkt Outlook Nederlandse kantorenmarkt Meer dynamiek op minder locaties 15 16 17 18 Waardegroei Topsegment + + + + Stationslocaties sterkste steden + + =/+ =/+ Overige stationslocaties

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Veldoven 11, Arnhem Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Contact Michiel J.H. Smits T 026 4 452 445 E msmits@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Het betreft een

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE België, Inno Nieuwstraat, Brussel België, centre commercial Parc de la Madeleine, Jumet Redevco staat voor Real Estate Development Company. Redevco Belgium

Nadere informatie

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein www.dtz.nl Een zeer fraaie kantoorvilla met vele

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Verkoopinformatie Object

Verkoopinformatie Object Vrijwillige Online Verkoop 29 November 2012 De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Amsterdam De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Verkoopinformatie Object Den Haag Rotterdam Eindhoven Objectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Te huur Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m ² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek

Nadere informatie

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013 Stationsweg 43/69c - Omschrijving EXECUTIEVEILING(ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 6 juni 2013 zal vanaf 9:00 uur online via https://bog-auctions.com/

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com Contact E. Santing RT T +31 (0)38-4258800 esanting@dtz.nl Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle www.dtz.nl www.dtz.com Object Statige kantoorvilla gelegen aan de rand van de binnenstad van Zwolle.

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

9 locaties voor flexibel werken in Nederland

9 locaties voor flexibel werken in Nederland 9 locaties voor flexibel werken in Nederland 1. Zaamen in Haarlem www.zaamen.nl Een inspirerend flexwerkkantoor voor ondernemers en bedrijven met een luxe lounge als sociaal hart, eigen bar en bedrijfsrestaurant.

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Syllabus Huisvestingsmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer de Rijksgebouwendienst, KPN, de gemeente

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

!"#$%#!&' Hoe verder met vastgoed?! Waarheen?! 16.00 ontvangst! 16.30 rond de tafel! 18.30 netwerkborrel!

!#$%#!&' Hoe verder met vastgoed?! Waarheen?! 16.00 ontvangst! 16.30 rond de tafel! 18.30 netwerkborrel! "#$%#&' Hoe verder met vastgoed? Waarheen? 16.00 ontvangst 16.30 rond de tafel 18.30 netwerkborrel ' Wie ben ik? Michel de Bondt MBA, 42 jaar 18 jaar vastgoedervaring sportief / deskundig / humor / focus

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz.

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz. Betonstraat 8, Lelystad zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar Zeer hoogwaardig bedrijfscomplex centraal gelegen op bedrijventerrein Oostervaart te Lelystad.

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

Online verkoop onlineverkoop.dtz.nl

Online verkoop onlineverkoop.dtz.nl onlineverkoop.dtz.nl Noorderhaven 32 / 32a, Harlingen Monumentaal pand in de haven van Harlingen Voormalig hotel met flexibele bestemming Contact drs. Robert Kat MSRE MRICS RT T: 020 6 644 644 E:rkat@dtz.nl

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Gebouw Bakenmonde in Nieuwegein werd op 12 maart 2015 voor één dag getransformeerd tot vergaderlocatie, restauratie én het meest belangrijke: een plek voor inspiratie.

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE

TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE TE HUUR BIJZONDERE RUIMTE LEUKE OMGEVING SPLIT LEVEL INDELING HUURPRIJS 1.290,- PER MAAND CIRCA 75 M² VERHUURINFORMATIE KORTE ZOUTKEETSGRACHT 6 AMSTERDAM Korte Zoutkeetsgracht 6 te Amsterdam ALGEMEEN Op

Nadere informatie

17.000.000 m². 15 m². OfficeRank. Kansrijk - Kansloos. Schatting structureel overschot 2015. Ruimte/werknemer - 2015. Aantal kantoorwerknemers

17.000.000 m². 15 m². OfficeRank. Kansrijk - Kansloos. Schatting structureel overschot 2015. Ruimte/werknemer - 2015. Aantal kantoorwerknemers In dit onderzoek analyseren we de levensvatbaarheid van de kantoren in Nederland op basis van een verdeling per gebouwen van kansrijk via kansarm naar kansloos. Ons eerdere onderzoek gaf, vanuit de vraag

Nadere informatie

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Kabelweg 86, Amsterdam Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Contact drs. Kim Sebastian van Sluijs T 020 8 407 219 E ksluijs@dtz.nl Apollolaan 150 1077 BG Amsterdam

Nadere informatie

Gemeenten en vastgoed

Gemeenten en vastgoed Gemeenten en vastgoed Gebiedsregisseur & vastgoedgebruiker www.dtz.nl www.dtz.com Transparant en efficiënt omgaan met vastgoed Vooruitstrevende gemeenten grijpen kansen Een gemeente is naast eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL PAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TEGENOVER L HERMITAGE GELEGEN AAN DE STRAATZIJDE UNIT VAN CIRCA 30 M² 465,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM Nieuwe Keizersgracht

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

VNG festival leegstaand vastgoed

VNG festival leegstaand vastgoed VNG festival leegstaand vastgoed Jan Nabers, hoofd ruimte en economie Gemeente Zwolle, 10 maart 2014 11-3-2014 1 Inhoud interactieve presentatie Kennismaken met Zwolle Leegstand op de Zwolse kantorenmarkt

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek AGENDA I. Kenmerken van een vastgoedfinanciering II. De vastgoedfinancieringsmarkt in Nederland III. Herontwikkelingsopgave De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek IV. Financiering bij transformatie

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie